Haluatko pudottaa painoasi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haluatko pudottaa painoasi?"

Transkriptio

1 Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 11 Haluatko pudottaa painoasi? Aloitamme nyt intensiiviohjelman 20 osallistujalle, jotka haluavat pudottaa painoaan nopeasti. Soita nyt! Aloittaessasi mennessä saat veloituksetta tehostarttipaketin. (Arvo 54,90 ) Toni, -22 kg TYYTYVÄISYYS TA K U U Virran määrällä ei ole rajoja Tyytyväisyystakuu! Kokeile xtravaganzaa 14 päivän ajan ilman sitoutumista! xtravaganza Klubi Heikkiläntie 2, 4. krs Helsinki Lue lisää xtravaganza.fi VARMASTI ONNISTUNUT REMONTTI Ideoita ja toimivia ratkaisuja kotiisi! KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT KYLPYHUONE- JA SAUNAREMONTIT S-Etukortilla huomattava alennus remontistasi Varaa suunnitteluaika! P. (09) ASUNTOJEN ARVIOPÄIVÄ LAUTTASAAREN HUONEISTOKESKUKSESSA LAUANTAINA KLO TERVETULOA! Nro AsuNTomArkkINAT muuttuvat koko AjAN, oletko sinä selvillä AsuNTosI NYkYIsEsTä ArvosTA? Nyt sinulla on mahdollisuus saada ammattilaisen arvio kodistasi täysin ilmaiseksi ja ilman mitään velvotteita. Olemme palvelleet lauttasaarelaisia asuntoasioissa jo vuosikymmeniä ja haluamme jatkossakin tuoda osaamisemme sinun hyödyksesi. Kahvitarjoilu! Kävijöiden kesken arvotaan Iittalan tuotteita! GYLDENINTIE Helsinki, p Huoneistokeskus Oy, Puutarhurinkuja 2, Helsinki. Y-tunnus Vähimmäispalkkio alv. 23 % = Välityspalkkio 4,92 % (4 % + alv. 23 %) velattomasta hinnasta. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,07 euroa/min ja matkapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,17 euroa/min (alv. 23 %). 1

2 Pääkirjoitus Katoavaa Lauttasaarta Lauttasaarelainen kulttuuriympäristö on muutoksessa. Konkreettisesti ympäristön muutos huomataan, kun vanha rakennus häviää katukuvasta ja uusi nousee ti lalle. Uuden rakentaminen ja myös van han muokkaaminen on ainakin useim miten edis tystä, mutta kaikella on puolensa. Kun jo ker taal leen tiettyyn kuosiin raken nettua kulttuuri ympäristöä muoka taan, voidaan huo maamat ta me nettää jotakin sellaista, mitä ei ollut tarkoitus. Usein ei tule ajatelleeksi, että myös paikkojen nimet ovat osa ra ken net tua kulttuuriympäristöä. Kun rakennus häviää, häviääkö myös sen nimi ja nimen mukana jotakin kulttuurihistoriaa, jotakin sellaista, joka on tehnyt siitä rakennuksesta ja rakennuksen sijaintipaikasta juuri sen, mikä se on ollut? Nimi on paikan muisti. Nimeen liittyy paljon symboliikkaa, miel leyhtymiä ja muistoja. Nimen perusteella me yksilöimme sen, mis tä rakennuksesta tai pai kasta on kysymys, nimi antaa paikalle luonteen. Nimellä on historiallista dokumenttiarvoa, sil lä se kertoo ihmisten työstä ja paikan vaiheista. Tuttu nimi luo myös turvallisuuden tunteen, sillä se merkitsee pysyvyyttä, sii hen on voinut tal lentua elämää vuosikymme ni en, ehkä vuo si sa to jen ajalta. Teollisuusrakennukset ovat olleet osa ominta Lauttasaarta ai van viime vuosiin saakka. Suomen Tupakka, Konela, Novita, Ovako, ovat valtakunnallisestikin merkittäviä yhtiöitä, joilla on ollut teollista tuotantoa Lauttasaaressa. Mutta ei ole enää ja pian ra kennukset kin on purettu, viimeisimpänä Konelan pää kont tori. Vaikka rakennuksia häviää, nimien ei tarvitse hävitä. Nimet voi vat jatkaa elämäänsä kiinnit tyneinä uusiin paikkoihin ja kul jet taa siten mukanaan paikallista historiaa, kantaa muistitie toa siitä, mikä on hävinnyt. Jos rakennukset häviävätkin, säilytetään edes nimet. Näin pi de tään huoli siitä, että alueen omaleimainen perinne ei täysin katkea ja että alueen luonne ja identiteetti on mahdollista säilyttää. Näin säilyvät myös ihmisten ympäristön tuttuus ja paikan taju. Nykyrakentaminen on valitettavan usein kaavamaista ja samanlaista, alueet muis tuttavat toisiaan ja ympäristöistä tulee helposti persoonattomia. Jos vielä nimistö ei nouse paikan tutusta historiasta, ihmiset eivät koe aluetta omakseen. Ra kentamisen tulisi päinvastoin vahvistaa paikallista iden ti teettiä vaalimalla alueen kulttuurihistoriaa sekä arkkitehtuurissa että ni mis tössä. Lauttasaaren nimistösuunnittelussa tulee huomioida lautta saa relainen kulttuurihistoria. Näin on tietysti tehtykin ja saaremme ni mis tössä vilisee lauttasaarelainen historia. Soisi edel leen, että nimistössä näkyisi myös nuorempi historia, Laut tasaa ren teollisuus histo ria, sillä sitä ei pian enää näe ark kitehtuurissa. Asemakaavoittajalla ja nimistösuunnittelijalla, joiden tehtäviin paikkojen nimeäminen kuuluu, on tärkeä asema paikallisen kulttuurihistorian säilyttämisessä. Lauttasaareen ei varmastikaan tule uusia katuja, mutta kaavoituksessa nimetään katujen lisäksi myös paljon muuta, esimerkiksi aukioita, jalankulkuteitä, puistoja, ulkoilureittejä ja kiinteistöjen si säi siä ajoyhteyksiä. Nykyään on muotia kaavoittaa suuria, kas vot tomia kortteleita, joissa ei ole varsinaisia katuja. Tällaiset suu ret korttelit tarvitsevat kuitenkin sisäisiä ajoyhteyksiä, jotka voidaan nimetä persoonallisesti ja alueen kulttuurihistoriaa hyö dyntäen. Mitä tulevat sukupolvet tie tävät yhdestä tärkeästä osasta Lauttasaaren kulttuurihistoriaa, teollisuushistoriasta, kun siitä ei pian ole mitään näkyvää jäljellä? Tehdään se näkyväksi ni mis sä, tallennetaan Lauttasaaren teollisuushistoria nimiin, muis toksi meille ja tiedoksi tuleville. Juha Kotipelto -Seuran hallituksen varapuheenjohtaja ja kulttuurityöryhmän jäsen YIT:lle noin 23 miljoonan euron lisäurakat Länsimetrosta YIT Rakennus Oy ja Länsimetro Oy ovat sopineet kahdesta Länsimetron tunneliurakasta, joiden arvo on yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. YIT louhii Lauttasaaren salmen metrotunnelit sekä Keilaniemen aseman ja metrotunnelit. YIT toteuttaa parhaillaan myös Länsimetron kolmea muuta urakkaa: Otaniemen ja Matinkylän ajotunnelien louhintaa sekä Tapiolan itäisen ajotunnelin maanrakennusurakkaa. YIT:n urakoiden kokonaisarvo on yhteensä yli 32 miljoonaa euroa. Lauttasaaren ja Keilaniemen louhintaurakat ovat molemmat toteutukseltaan vaativia urakoita. Lauttasaaren urakassa tehdään louhintatöitä syvällä merenpinnan alla ja Keilaniemessä työskennellään herkkien laitteiden lähellä. Taiteilija Marjatta Tapiolan maalaama muotokuva Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohta jasta paljastettiin 2.3. Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa. Hiltunen toimi valtuuston puheenjohtajana vuodet Jokainen puheenjohtaja saa kuvan seinälle, Pekka Sauri halusi valokuvan. Lauttasaaressa louhitaan merenalaista tunnelia salmen alla yhteensä noin 700 metriä. Syvimmillään salmen kohdalla louhinnoissa mennään 57 metriä merenpinnan alapuolelle. Touko-kesäkuussa merenalaisen louhinnan aikataulutukseen on varattu tavallista enemmän aikaa turvallisuuden varmistamiseksi. Keilaniemen aseman ja metrotunnelin louhinnasta tekevät haasteellisen lähialueen kiinteistöt sekä herkät laitteet ja toiminnot, joiden suojauksesta huolehditaan tärinävaimennuksilla. Maalis-huhtikuussa käynnistyvä Keilaniemen urakka käsittää kahden noin 1,3 kilometrin pituisen rinnakkaisen metrotunnelin sekä Keilaniemen aseman louhinnan. Lauttasaaren salmen metrotunnelien urakan on määrä valmistua huhtikuussa 2012 ja Keilaniemen aseman ja metrotunnelien urakan lokakuussa YIT:n kolme muuta Länsimetroon liittyvää urakkaa käynnistyivät viime vuoden puolella. Otaniemen ajotunnelin louhintaurakka on edennyt kesän avolouhintavaiheesta tunnelilouhintaan sekä lujitus- ja tiivistystöihin. Myös Otaniemessä on vaadittu erityistoimia ympäristön kiinteistöjen ja laitteiden suojaamiseksi louhinnan tärinävaikutuksilta. Marraskuussa käynnistyneen Matinkylän ajotunnelin louhintaurakka on myös louhinta- sekä lujitus- ja tiivistystyövaiheessa. Tapiolan itäisen ajotunnelin maanrakennusurakka sijaitsee keskeisellä Tapionaukiolla liikerakennusten, hotellin ja kirkon välittömässä läheisyydessä. Työmaan jokaista räjäytystä seurataan tärinämittareilla ja varmistetaan, ettei räjäytyksistä koidu haittaa ympäristölle. Tapiolan itäisen ajotunnelin käynnissä olevat lujitus-, injektointi- ja louhintatyöt tulevat ulottumaan pohjavesirajan alapuolelle. YIT:n Otaniemen ja Matinkylän louhintaurakat valmistuvat tänä keväänä ja Tapiolan Itäisen ajotunnelin maanrakennusurakka vuoden 2012 alussa. Kirjaston keväässä tapahtuu Lauttasaaren kirjaston lukupiiri kokoontuu kevään mittaan kaksi kertaa. Seuraava kokoontuminen on torstaina kello eli jos aikoo osallistua piiriin, ennättää hyvin lukea käsiteltävän teoksen, joka on Elina Hirvosen Kauimpana kuolemasta (Avain, 2010). Kauimpana kuolemasta on lukijoiden ja kriitikoiden ylistämä Afrikkaan sijoittuva romaani läheisyydestä ja sen kadottamisesta, elämän kauneudesta ja menetyksistä. Teos on voittanut Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon. Mikko Rimmisen Nenäpäivä (Teos, 2010) on vuorossa, kun lukupiiri kohtaa kello Rimmisen ensimmäinen romaani Pussikaljaromaani vuodelta 2004 sai suuren suosion ja kirjasta on tekeillä elokuva. Myös Nenäpäivä sai loistavan vastaanoton. Kirjan jäljittelemätön tyyli puree lukijoihin, samoin surkuhupaisat ihmiset. Kirjaston lukupiiriin ovat tervetulleita niin entiset kuin uudetkin jäsenet. Kirjasto tarjoaa osallistujille kahvit. Satutuokiot 3-6-vuotialle jatkuvat. Maaliskuussa satutuokioita on Julkaisutilaisuudessa valtuustopuheenjohtajana melko suurpiirteinen Hiltunen paljasti, että hän haaveili nuorena kuvataideopintoja Ateneumissa, ennen kuin ylioppilaana hakeutui sosiaalialalle opiskelemaan ja töihin. Vinkin taitelijasta hän sai kokeneelta politiikan toimittajalta kaksi: keskiviikkoisin ja Tuokiot alkavat kello Kirjaston maaliskuun taiteilija on Seija Loive. Hän on tuonut näyttelyynsä sekä akvarelleja että öljymaalauksia. Tiikerinlinjat, suopursut, Rakel Hiltusen muotokuva paljastettiin ja kolumnistilta Aarno Laitiselta, joka oli myös paikalla. Hiltunen toivoi, ettei taiteilija joudu häpeämään muotokuvaa. Vuolaasti puhuneen Hiltusen jälkeen Tapiola sanoi vain muotokuvan puhuvan toivottavasti puolestaan. Runsaslukuinen yleisö kohahti tyytyväisenä kuvan paljastushetkellä. Kohteen lämmin arvokkuus tulee hyvin esille. Rakel Hiltunen on usein nähty vieras Lauttasaaressa. Hänen ainoa poikansa Tuomas asuu perheineen Pohjoiskaarella. tulppaanit, neilikat ja ome nankukat hehkuvat töissä, samoin kallio- ja jokimaisemat. Seija Loiven maalauksiin voi tutustua maaliskuun ajan. Ensi maanantaina kello kansanedustajan paikalleen jatkokautta hakeva ja nykyään myös Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajana toimiva Hiltunen puhuu siitä, miksi hyvät julkiset palvelut ovat tärkeitä yhteiskunnassa. Paikkana on ravintola Casa Maren eriö, Gyldenintie 6. Eriöt ovat ulkoovelta oikealle. Tilaisuuden järjestää Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry. Avoimeen yleisötilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita! Risto Kolanen 2 Nro

3 Kuulumisia kirkonmäeltä Seurakunnalla valmisteilla uusi toimintamalli Kevätaurinko vie vahvasti jo kohti uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Lauttasaaren seurakunnassa on talven aikana valmisteltu uutta toimintamallia, joka toteutuessaan pal velisi entistä paremmin lauttasaarelaisia. Kirkossa käytiin ennen näiden lumien tulemista, viime syksynä vilkasta keskustelua. Kirkko ja sen linjaukset ravisuttivat suomalaisia pohtimaan suhtautumistaan lähimmäisiin ja moniulotteisiin eettisiin kysymyksiin. Näiden muutosten keskellä valmistauduimme myös tilanteisiin, jotka ovat väistämättä edessämme. Toimintatavat ovat muuttumassa, seurakuntalaisten tarpeet ovat monimuotoistuneet ja kirkon rooli suomalaisten elämässä hakee paikkaansa. Lauttasaaren seurakunta on pyrkinyt tekemään laajan kartoituksen nykytilanteesta. Valmisteilla on uusi seurakuntamalli, joka ottaa toivoaksemme paremmin huomioon toiminnan mahdollisia uusia haasteita. Käynnistimme työskentelyn nähdäksemme paremmin minkälaisia tarpeita ja toiveita seurakunnalle tänä päivänä Lauttasaaressa on. Uusia käytännön uudistuksia työskentelystä on lupa odottaa kevään aikana. Monet asiat on jo nyt hoidettu hyvin. Lauttasaarelaiset ovat moniin ratkaisuihin olleet myös tyytyväisiä. Lapsiperheiden tukeminen on ollut Lauttasaaressa aina keskeistä. Aamuklubi ja avoin päiväkerho tavoittaa perheitä, jotka eivät muuten olisi säännöllisessä toiminnassa mukana. Iltapäiväkerhotoiminta lapsille on Lauttasaaressa erityisen vilkasta. Seurakunnan nuoret ovat kokoontuneet kirkon kryptan tiloissa. Nuorten omat leirit ovat olleet suosittuja. Diakoniatyön tavoitteena on ollut parantaa kotona ja laitoksissa asuvien vanhusten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten elämänlaatua tuomalla heidän arkeensa iloa ja turvaa. Diakonisen aikuistyön osalta tavoite oli toteuttaa toiminnallisia, osallistavia ja yhteisöllisyyteen kannustavia työmenetelmiä mielenterveys- ja päihdetyössä. Lauttasaarelaisten vanhusten toimipaikkojen osalta päivystykset ja ryhmät lisäsivät edelleen suosiotaan ja vakiinnuttivat paikkansa. Kotona asuvien muistihäiriöisten ikäihmisten määrä kasvaa, joka vaikuttaa myös lähimmäispalvelijoiden tehtäviin ja haasteisiin yhä enemmän. Tästä syystä tarvetta yhteistyöhön lähimmäispalvelijoiden tukemisessa on yhä enemmän. Kansainvälisessä työssä on pyritty tavoittamaan myös saarella asuvia ulkomaalaisia. Tämä myös toteutui, kun kirkolla aloitettiin International Afternoon -tapahtumasarja, joka kokoaa ulkomaalaisia yhteen. Musiikki on ollut Lauttasaaressa aina hyvin tärkeä osa seurakuntaa. Seurakuntalaisille on tarjottu monipuolista, korkeatasoista kirkkomusiikkia yhteisissä messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Eri ikäisiä seurakuntalaisia on osallistunut musiikkielämän toteuttamiseen sekä muusikkoina että kuulijoina messuissa ja konserteissa. Lounaspalvelu on Lauttasaaressa vakiintunut mahdollisuus syödä hyvää kotiruokaa kirkolla edulliseen hintaan ja se on muodostunut mukavaksi seurustelu- ja tapaamisfoorumiksi kaikenikäisille. Uusi toimintamalli pyrkii löytämään mahdollisuuksia entistä useamman osallistua seurakunnan työhön. Valmisteilla oleva uusi toimintamalli vaikuttaa myös seurakunnan luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksien li sääntymiseen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistumiseen seurakunnan elämässä. Tärkeää on, että seurakunnan ammattitaitoinen henkilökunta löytää uudesta toimintamallista mahdollisuuksia olla seurakuntalaisten tukena ja apuna eri elämäntilanteissa. Juha Rintamäki, kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Ongelmajätteen keräysautot saapuvat HSY:n jätehuollon keräysautot kiertävät joka kevät pääkaupunkiseudulla ja keräävät autoihin maksutta kotitalouksien ongelmajätteitä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua. Autot pysähtyvät lähes 300 paikassa ja Lauttasaareen poiketaan tiistaina 5.4. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Lauttasaaren yhteiskoulun pihamaa kello Seuraavaksi autot pysähtyvät Lahnalahdentien ja Lauttasaarentien pysäköintialueella kello Viimeisin pysähdyspaikka on Purjeentekijänkuja 1:n kääntöpaikka, josta matka jatkuu Punavuoreen ja sieltä Töölöön. Purjeentekijänkujalla ollaan kello Ongelmajätteiden keräysautoon otetaan kotitalouksien ongelmajätettä, kuten energiasäästölamppuja, maaleja, liuottimia, siivouskemikaaleja, torjunta-aineita ja vanhentuneita lääkkeitä. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysautoon voi tuoda sähkö- ja elektroniikkaromua kuten käytöstä poistettuja jääkaappeja, pakastimia ja pesukoneita, tietokoneita, puhelimia, leivänpaahtimia ja sähkövatkaimia. Metalliromun keräysautoon puolestaan otetaan vastaan pieneriä kotitalouksienmetalliromua. Sellaista ovat esimerkiksi polkupyörät, lämminvesivaraajat, metalliastiat ja -purkit. Suuret metallierät on vietävä Sortti-asemille, joissa metallin vastaanotto on maksutonta. Paluumuuttajan mietteitä Uuden ostarin varjolla taas lisää asuintaloja Kun muutin takaisin Lauttasaareen reilut seitsemän vuotta sitten ja aloittelin Paluumuuttajana kolumnoinnin, ilmaisin ensimmäisessä jutussani huoleni Larussa tapahtuvasta jatkuvasta uudisrakentamisesta. Kuten me saarelaiset tiedämme, tämä rakentamisbuumi jatkuu ja jatkuu. Konelan vanha kortteli on jo viime vuoden puolella pantu matalaksi ja ensimmäiset korkeat asuintalot ovat valmiina. Jatkoa seuraa: aluerakentajien kohteina ovat esimerkiksi Vattuniementien ja Kiviaidankadun risteykseen kovaa vauhtia nousevat kuusi ja kahdeksankerroksiset asuintalot. Kuusikymmentä uutta kämppää on luvassa Heikkiläntien varteen Konelan vanhan pääkonttorin kieppeille. Purkutuomio uhkaa myös kahta vanhaa teollisuustaloa Nahkahousuntien ja Vattuniementien kulmassa. Kuinka ollakaan, paikalle tulee korkeita asuintaloja. Melkonkadun varrelta on häipynyt IFIn iso talo ja paikalle rakennettava ensimmäinen asuintalo on jo harjakorkeudessa. Ja niin edespäin. Vattuniemi on todella eräänlaisen järjestyksen kourissa. Lauttasaaren tuleva metroasema antaa kaupungille oivallisen syyn tiivistää taas rakentamista. Vanha ostari joutaa pois. Tarkoituksena on, että sen tilalle nousee uusi, uljas ostoskeskus jopa niinkin pian kuin 2015 metron aloittaessa liikennöinnin. Lehtitietojen mukaan uuteen ostariin on tulossa lähes kaksin verroin liiketilaa nykyiseen verrattuna. Kuten etukäteen saattoi arvata, nousee uuden ostoskeskuksen päälle asuintaloja. Eikä taaskaan pihistellä rakennusten massiivisuudessa: paikalle rakennetaan kaksi viisikerroksista asuintaloa, joihin tulee yhteensä 120 asuntoa. Voi vaan kuvitella, millä myyntiväittämillä ostarin uusia taloja aikanaan markkinoidaan. Mitenkä olisi Uusi koti metroaseman vieressä muutaman minuutin päässä keskustasta uuden kauppakeskuksen yhteydessä hyvämaineisessa kaupunginosassa. Jatkoa varmaan seuraa. Odotamme jännittyneinä, milloin kaupunki hyökkää rakentamaan Länsiväylän kantta ja Lauttasaarentien Espoon puoleista, rakentamatonta loppupätkää. Samalla vanhat teollisuusrakennukset muistaakseni Hedengrenin taloa lukuun ottamatta saavat huutia uusien asuinrakennusten tieltä. Kaupungin herrat varmaan hykertelevät käsiään. Hyviä bisneksiä on luvassa. Mutta kuka puolustaisi meitä vanhoja larulaisia, jotka ovat kurkkua myöten täynnä rakentamista? Risto Simonen Youngsters Illuusio valkolakista Muutama kuukausi sitten katsoin televisiodokumenttia, jossa muun muassa eräs yliopisto-opiskelija kommentoi ylioppilastuloksiensa vaikutusta seuraavasti: Mulla on M:n paperit, eli en mä niillä mitään tee. Tämä kommentti rikkoi oman illuusioni valkolakilla ansaitusta edusta tulevaisuuden opinto- ja työmarkkinoilla. Jos M:n papereilla ei tulevaisuudessa tee mitään, tarvitsen siis vähintään E:n paperit, jotta työni ei valu täysin hukkaan. Tämä tarkoittaa, että tarvitsen vielä vähintään kaksi E:tä kevään kirjoituksista. Laskelmien ja omien vahvuuksieni ja heikkouksieni tiiviin pun himmäisarvosanoista, jotka minun on saavutettava yltääkseni tavoitteeseeni. Psykologiasta on tultava vähintään E, sen kirjoitan neljän päivän kuluttua. Tällä hetkellä muistiinpanojeni määrää voisi verrata vähintään pitkään novelliin, ellei jopa romaaniin. Youngstaroinnin jälkeen tein tarkat tavoitteet jokaisen aineen vä ters keäisi lukea tarpeeksi. Seurauksena oli unettomuutta, sa Eräs ystäväni kirjoitti yhteiskuntaopin syksyllä pakollisena reaaliaineena, samoin minä. Kun itse saavuin elokuun alussa Interraililta kotiin ja edes harkitsin lukemisen aloittamista, hän oli jo lukenut kaikkien kurssikirjojen lisäksi myös abikirjan. Hän jäädytti rakkaan urheiluharrastuksensa, samoin kuin sosiaaliset suhteensakin kuukaudeksi, jotta ker tunnaisia hengitysvaikeuksia ja voimakasta tunne-elämän heittelyä. Itse olin valmistautunut mielestäni riittävästi, vaikka välillä selailinkin kirjoja poikaystäväni sohvalla television pitäessä taustamelua, ja aloin huolestua ystävästäni. Edellyttävätkö huippuarvosanat todellista hermoromahdusta? Koepäivän aamuna ystäväni osasi kaikki mahdolliset käsitteet, jotka kirjoissa oli mainittu, itse hallitsin mielestäni hyvin keskeisimmät ja jotenkuten myös kokonaisuuden. Suoriuduin mielestäni ihan hyvin ja sain M:n. Ystäväni sen sijaan koki pettymyksen, tulos oli B, toiseksi huonoin arvosana hylätyn I:n lisäksi. Suomalaisessa yhteiskunnassa elää illuusio ylioppilastutkinnon tärkeydestä ja sen antamista eduista tulevaisuudessa. Silti yliopistohinkin suurin osa otetaan pääsykokeen perusteella ja oikeastaan vain L arvosana voi helpottaa sisäänpääsyä. Ammattikorkeakouluihin pyrkiessä ylioppilastodistuksesta tulee jonkin verran lähtöpisteitä, mutta yksin valkolakin siivittämänä ei heru ainoatakaan opiskelupaikkaa, ja ilman työkokemusta se ei auta edes työnsaannissa. Serkkuni jaksaa aina muistuttaa, ettei hän ole tarvinnut ylioppilastodistustaan kertaakaan saavuttaakseen tavoitteitaan tai toiveammattiaan. Edellä mainitsemani ystävä kirjoittaa nyt myös psykologian. Tällä kertaa hän on säilyttänyt liikunnan ja ystävänsä osana lukulomaa ja näin hän on välttänyt loppuun palamisen. Sen sijaan minä omien E tavoitteideni kanssa olen tuskaillut liikunnan puutteesta ja jatkuvasta pahantuulisuudesta. Avauduin tästä äidinkielenopettajalleni ennen ensimmäistä kevään koetusta, tekstitaidon koetta. Olin nimittäin laskenut myös äikän vahvuuksiini. Kun esitin tarkat pistelaskelmani siitä, kuinka hyvin tekstitaidon pitäisi mennä, ja mikä sen jälkeen olisi tavoitteeni esseekokeessa, opettajani pudisti päätään ja sanoi, että laskelmat on syytä unohtaa saman tien. Teet parhaasi ja se riittää mihin riittää. Oli arvosana mikä hyvänsä, kun teet parhaasi, sen jälkeen voit joka tapauksessa olla tyytyväinen suoritukseesi, hän neuvoi. Tämän neuvon haluaisin jakaa kaikkien abien kanssa. Sen siivittämänä selvisin hyvin tekstitaidosta ja suuntaan luottavaisena esseekokeen lisäksi kaikkiin muihinkin kirjoituksiin. Säde Mäkipää Kirjoittaja on Kallion ilmaisutaidon lukion abiturientti. Nro

4 Lukijan ääni Vastaantullut löi kasvoihin Sunnuntaina 6.3. kello soitti 14-vuotias poikani minulle matkalta mummin luokse Vattuniemeen. Lidl:n ja Bar 52 välisellä kävelytiellä häntä vastaantullut täysin tuntematon mies löi poikaani kasvoihin. Onneksi hän selvisi vähäisin vammoin ja onneksi on nopeakinttuinen kaveri. Hitaammin liikkuvalle olisi voinut käydä huonostikin. Poikani mukaan mies oli vaikuttanut humalai selta. Mitään hän ei sanonut, mottasi vaan. Aivan käsittämätöntä käytöstä! Jos sinä lyöjä luet tämän, toivottavasti mietit tekosiasi. Löit viatonta lasta ilman järjen häivää. Mitä lie olit nauttinut, niin sen käyttö ei sovi sinulle, kun se saa sinut käyttäytymään näin. Huolestunut äiti Föreningen heter Drumsö Paddlarklubb Ber att få göra en liten korrigering till Benita Ahlnäs trevliga artiklar i denna tidning. I hennes skriverier återkommer hon ständigt till benämningen "Paddelklubben" på Drumsö. Ostarista tulee hyvä! Olen tutustunut Ostarin suunnitelmiin. Siinä on kaikki kohdallaan. Sopii ympäristöön ja toimii hyvin. Julkisivut elegantteja ja vaatimattomia. Kerrankin on syytä kiittää suunnittelijoita onnistuneesta ratkaisusta. Toivottavasti valituksia ei tule, jotta ostari olisi valmis, kun metroliikenne alkaa. Ei ole realistista kuvitella, että voisimme saada näissä olosuhteissa tätä paremman ratkaisun. Ilpo Aarniala LAUTTASAAREN KIRKON KAMARIKUORON BAROKKIKONSERTTI Lauttasaaren kirkossa su klo 18. Kristina Haartti, altto, Heli Närhi, sopraano, Kullervo Latvanen, baritoni, Heikki Sivonen, huilu ja Marjukka Andersson, urut. Soitinyhtye. Vapaa pääsy. Ohjelma 10e Föreningen heter faktiskt Drumsö Paddlarklubb och är en av Drumsö äldsta idrottsföreningar som grundades l935. Dessutom har klubben varit både nationellt och internationellt mycket känd för sina elitpaddlare och stora framgångar på tävlingsbanorna. Haga Liljeberg Viime maanantaina oli totuuden päivä. Olimme sopineet personal trainer Sanni Taskisen kanssa, että silloin tarkistetaan, mihin olemme päässeet. Ihan tahallani sanon tuon monikossa, sillä yhteispeliähän tämä kunnon kohentaminen on. Sannin kunnossa ei todellakaan ole mitään kohentamista, mutta trainer osallistuu asiakkaansa kuntoiluun niin intensiivisesti ja täydellä tarmolla, että tuntuu kuin tämä olisi molempien juttu. Uskon, että Sanniakin vähän jännitti, miten tässä käy ja onko hikoilulla ollut mitään vaikutusta. Molempien suureksi iloksi ja ainakin omaksi hämmästyksekseni kunto on noussut ihan kohisten! Kaikki testausarvot paranivat merkittävästi ja huimin nousu oli tapahtunut inhokkilajeissa punnerruksessa ja vatsalihaksien vääntämisessä. Mahtavaa, miten jatkuvalla tasaisella treenaamisella saa tuloksia aikaan. En todellakaan ole huhkinut salilla aamusta iltaan tai ollut edes kovin säännöllinen harjoituksien suhteen, mutta olen pitänyt huolen siitä, että joka viikko on tullut tehtyä jotain liikuntalajia ainakin kolme kertaa viikossa. Joskus on ollut tosi tiukkaa aikataulujen suhteen, mutta jos ei muuta niin ulos rivakalle kävelylenkille ehtii vaikka keskellä yötä. Liisan kuntokuuri Kiva ja tehokas on Ninni Kykyri-Karjalaisen ohjaama NHS, eli niska-hartiaseudun lihaskuntoa ja verenkiertoa parantava tunti, jolla saa sykkeenkin nousemaan niin halutessaan. Selkeät ja kannustavat ohjeet on helppo ensikertalaisenkin omaksua, eikä joukossa tarvitse pelätä, että nolaa itsensä. Kenelläkään ei ole aikaa tai tarvetta ruveta tuijottamaan toisen suoritusta. Jokainen tekee liikkeitä omien voimiensa mukaan tai jättää jotain väliin, jos siltä tuntuu. Mukavaa oli myös se, että Ninni antoi liikkeisiin eri vaihtoehtoja. Perässä pysyy aivan varmasti ja tunnin jälkeen tuntee tehneensä taas itselleen hyvän teon, josta kroppa kiittää. Vinkkinä voin kertoa, että maanantaisin Ninni jatkaa ohjaustaan NHS:n jälkeen Hot venyttelyllä, joka nimensä mukaisesti tehdään sekin kuumassa huoneessa. Voi miten mukavalta tuntuukaan venytellä lihaksia lempeän ohjauksen mukaan ja heittäytyä tunnin vietäväksi. Tätä yhdistelmää voi suositella konttorissa kärvistelevälle jäykkäniskalle. Tiukemmatkin lihakset pehmenevät pitkissä venyttelyjaksoissa, joihin annetaan erilaisia vaihtoehtoja notkeuden mukaan. Lopuksi oloa rentoutetaan siihen malliin, että tekisi mieli jäädä loikoilemaan matolle loppuillaksi. Nyt olen kokeillut Lady Linen ohjattuja tuntejakin. Mielenkiintoisin oli kuumassa huoneessa tehtävä Hot fitness pilates. Aluksi tuntui, että tästähän selviää vähällä, mutta tunnin edetessä huomasi tekevänsä reippaasti töitä syvillä lihaksilla. Sen huomasi myös seuraavana päivänä, jolloin kyljissä ja vatsassa tuntui kumman kiristävältä. Oli kuin olisi pukenut korsetin päälleen. Tätä täytyy saada lisää! Kuuma huone tuntui aluksi ehkä hieman uuvuttavalta, mutta siihen sopeutuu ihmeen nopeasti. Lämpö suojaa varmasti lihaksia liialliselta kipeytymiseltä ja antaa mukavan mielikuvan kesäisen raukeasta lihasharjoittelusta. Luulen kuitenkin, että heikolla sydämellä tai liiallisella verenpaineella varustettujen kannattaa kokeilla tätä lajia varovaisesti, sen verran rankkaa harjoittelu kuumassa huoneessa on. Neljän kuukauden aikana olen oppinut ymmärtämään liikunnan hyviä puolia. Itsensä liikuttaminen yksinkertaisesti kannattaa. Kokonaisolo ja jaksaminen paranevat huomattavasti ja paino pysyy hallinnassa. Väsymisen yllättäessä tajuan, että sohvalle rotkahtamisen sijasta kannattaa kiskaista itsensä ulkoilemaan. Raitis ilma piristää ja liikkumisen kautta mieli virkistyy. Monipuolinen liikunta on ihmiselle peruselementti, joka on päässyt unohtumaan autoilun ja istumatyön myötä. Jäykistyminen ja liikakilot ovat aivan turhia, sillä jokaisella on mahdollisuus parantaa elämänlaatua tarttumalla itseään niskasta kiinni ja lähtemällä liikkeelle. Pakko on kuitenkin myöntää, että personal trainerin kanssa homma sujuu vielä kahta mukavammin. Liisa Stjernberg 4 Nro

5 Peuramaa Ski Koko perheen laskettelukeskus Peuramaalla tapahtuu lauantaina Snowtubing-rengaslaskurieha - tule mukaan! HeliSki-helikopterilennätyksiä - 50 / hlö Husky-rekikoira-ajelua - kaikille ilmaista! Miss Helsinki talvipäivä - äänestä Peuramaan ihannetyttö! Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja! MISS HELSINKI TALVIPÄIVÄ PEURAMAALLA Missit rinteessä Rengaslaskukilpailu HeliSki-helikopterilennätys Husky-rekikoira-ajelu Miss Helsinki -kandidaattien esittely Peuramaan ihannetytön julkistaminen TULE JA ÄÄNESTÄ OMA SUOSIKKISI! Äänestys käynnissä Peuramaalla klo Nro

6 Liana Kaarina ei haikaile menneitä Liana Kaarinan vampinrooli menestyselokuvassa Kuu on vaarallinen teki hänestä 1960-luvulla julkkiksen, jonka elämää seurattiin tarkkaan sensaatiolehtien sivuilta. Kohukaunottaren elämää värittivät alkoholismi, bulimia ja kolme avioliitoa. Elämään on mahtunut kosolti pettymyksiä ja surua, mutta myös runsain määrin rakkautta ja onnea. Tänä päivänä Liana Kaarina on sinut itsensä kanssa: hän viihtyy yksin, kutoo, tekee koruja, lukee ja kirjoittaa. Liana Kaarina Leskisestä tuskin olisi voinut tulla muuta kuin näyttelijä. Suvussa oli suuntauduttu taiteisiin: isä soitti haitaria jopa Vili Vesterisen kanssa ja isoäidillä oli grafiikkanäyttely Helsingissä. Muutoinkin iso äiti oli taitava käsistään. Lapsena Liana Kaarina tanssi omaksi ilokseen ja kuvitteli olevansa joko oopperan ballerina tai hurja alkuasukas. Sittemmin hän kirjoittautui Toimelan vapaaopistoon, jossa sai pätevää ohjausta runonlausunnassa. - Haaveilin olevani se lupaava tragedienne, joksi minut lehdet kuvailivat näyteltyäni hullua vanhaa naista tai lausuttuani runoja Ella Eros-tyyliin. Liana Kaarina pyrki Teatterikouluun, muttei päässyt. Sen sijaan hän aloitti Kellariteatterissa, josta monet tunnetut näyttelijät ovat ponnistaneet maineeseen. Sitten seurasi Teatteri Jurkka ja kiertue-elämä Emmi Jurkan lujissa hoteissa. Taiteilijanimen Liana Kaarina keksi näyttelijä Sakari Jurkka, jonka mielestä Liana Kaarina Leskisen koko nimi näyttäisi teatterimainoksissa liian pitkältä. Siis Liana Kaarina, se tuntuu hyvältä, tokaisi Jurkka ja sillä nimellähän me Liana Kaarinan tunnemme. Vai tunnemmeko? Tuskin sentään, vaikka hän on kertonut elämästään avoimesti niin haastatteluissa kuin omaelämäkerrassaan (Otava, 1987). Liana Kaarina sanoo syntyneensä ei-toivottuna lapsena, sillä isä ja äiti olivat jo eronneet hänen syntyessään. Liana Kaarinaa hoiti kaksivuotiaaksi saakka Eilin-täti, joka ei juuri halaillut, koska oli kuullut pahoja asioita bakteereista. Sen sijaan ukki ja mummo antoivat pikkutytölle hellyyttä. - Mummo, isän äiti Lyydia Leskinen omaa sukua Walden, oli minulle puolijumala, vaikka sain piiskaa ja tukkapöllyä ja kuri oli kova. Mutta rakastin mummoa ja Liana Kaarina ja hänen tyttärensä Kreetta uutuuskirjan Gehenna julkistamistilaisuudessa. mitä ikinä mummo sanoi, se oli totuus. Rukoilin aina, että mummo eläisi siihen asti, kunnes minulla olisi omia lapsia ja Jumala kuuli. Liana Kaarina avioitui Marokossa juutalaisen Elias Ohayonin kanssa Tätä ennen hän oli ollut naimisissa Hannu Kyllästisen ja Teini Salokankaan kanssa. Avioliitosta Ohayonin kanssa syntyivät tyttäret Raakel Lyydia ja Kreetta Magdalena. Lyydia asuu Israelissa ja Kreetta Lauttasaaressa. Perhe on Liana Kaarinalle kaikki kaikessa. Isä ja äiti jäivät hieman kaukaisiksi, mutta onneksi oli olemassa isovanhemmat. Ukkiaan Liana Kaarina sanoo rakastaneensa yli kaiken ja mummo oli hänen elämänsä aurinko. Kun sitten omat lapset syntyivät, äitinä olemisen tunne voitti kaikki muut tunteet. Ja entäpä lapsenlapset! Liana Kaarinalla on kolme lastenlasta. 21-vuotias Liana, 7-vuotias Rikhard ja 2,5-vuotias Elnatan. Elnatan on hepreaa ja tarkoittaa Jumala antoi. - Ensimmäinen lapsenlapseni Liana syntyi Jerusalemissa, jonne olin tyttöjeni kanssa muuttanut Pariisista Itkin onnesta hurjaan ääneen ja minut häädettiin sairaalasta. Omin aikalailla pikku-lianan itselleni, kun autoin Kreettaa. Hänhän oli vasta 17-vuotias. Elän ehkä liiaksi lasteni elämää. Jos ovat sairaita, jalat menevät alta ja vain rukous ja suvun ja ystävien esirukous auttavat. Liana Kaarina tunnustaa, ettei hänellä ole ollut onnea miesten suhteen. Ensimmäinen aviomies petti ja liitto säröili pahasti, kunnes päättyi eroon neljän vuoden jälkeen. Toinen aviomies oli kahdeksan vuotta nuorempi, Liana Kaarinan sanoin herkkä pilleristi, jonka kansa meni muutaman vuoden lujaa. - Matkustelimme ilman rahaa ja elimme onnellisina Kreetan saarella, mutta Suomessa olimme molemmat alkoholin orjia. Sitten Liana Kaarinan elämään astui Elias Ohayon, jonka kanssa hän avioitui Myrskyisä liitto kesti vuoteen Elämänsä miehistä Liana Kaarina nostaa vielä esiin ranskalaisen Ericin. Kun pariskunta kihlautui, oli Eric 17-vuotias ja Liana Kaarina 42-vuotias. Suuri rakkaus päättyi vuosia kestäneisiin kyyneliin ja runokokoelmaan Pour Toi! Teos sai ylistävän vastaanoton Ranskassa ja Liana Kaarina esitti runojaan muun muassa televisiossa. Viime vuosina miesrintamalla on ollut hiljaisempaa. - Ericin jälkeen muutamia ihastuksia tuli ja meni ja tulee vieläkin, mutta mitään oleellista ei ole vireillä. Minä joko odotan liikaa tai olen liian vanha tai liian itsekäs. Haluan miehen, joka antaa minun lukea iltaisin sängyssä, rukoilee kanssani ja on hellä, eikä mieluusti ole yhtä kamalan vanha kuin minä, latelee Liana Kaarina, joka täyttä toukokuussa 74 vuotta. Filmitähti Liana Kaarinasta tuli varsinaisesti 1961, kun hän esiintyi elokuvassa Kuu on vaarallinen, tosin elokuvaa oli edeltänyt jo kahdeksan muuta elokuvaa. Liana Kaarina on ollut mukana lähes kahdessakymmenessä elokuvassa sekä useissa televisiosarjoissa ja dokumenteissa. Aina julkisuus ei ole ollut makoisaa. - Julkisuudella on etunsa, mutta myös rasituksensa. Ei ollut hauskaa, kun esiintymisten jälkeen ukot öisin koputtelivat hotellihuoneen oveen ja tarjosivat rahaa. Elokuva-aikoina minulle ehdotettiin jos jotakin aina miljoonista markoista kartanoihin. En vaan ollut sitä sorttia, vaan päättömästi rakastuvaa lajia. Sekään ei totisesti ollut hauskaa, kun jotkut naiset melkein sylkivät päälleni ja miehet huohottivat perääni. Olin arka enkä suinkaan mikään vamppi, paitsi ehkä humalassa, mutta sitähän en tietysti itse muista. Alkoholista Liana Kaarina pyristeli kuiville vuonna 1969, mutta laskee raittiutensa alkaneen 1972, koska hän otti lentokoneessa Marokosta Pariisiin lusikallisen viiniä. Juomiseen hän liukui vähitellen. - Teatteri stresseineen ja myöhäiset illanistujaiset auttoivat asiaa. Koska olin arka ja kompleksinen, viina helpotti oloa ja muutti maailman muuksi. Kun sitten lisäksi napsin pillereitä, niin juoppohulluuskohtausten helvettiä ei voi sanoin kuvailla. Liana Kaarinan omaelämäkertateoksessa juoppohulluuden kuvaus on rankkaa luettavaa. Hulluuskohtauksen kaltaista kauhutilaa ei soisi kenenkään kokevan. Onnekseen Liana Kaarina onnistui nujertamaan vii nahirviön, joka uhkasi tappaa hänet. Apuna taistelussa ovat olleet Nimettömät Alkoholistit ja usko korkeimman johdatukseen. Menneitten perään Liana Kaarina ei haikaile ja hän uskoo vahvasti tulevaisuuteen. Vielä kun osuisi lottovoitto kohdalle, niin lapsille ja lapsenlapsille jäisi edes jotain perittävää. - En oikeastaan omista maallista mammonaa, sillä elokuvista ei siihen aikaan saanut juuri muuta kuin pienen kuvauspalkkion. Tärkeintä on kuitenkin jättää jälkeläisilleen usko Jumalan johdatukseen. Liana Kaarina sanoo olevansa messiaaninen juutalainen, siis juutalainen joka uskoo Jeesuksen messiaanisuuteen. - En ole ahkera uskova, mutta juttelen Jumalan kanssa joka päivä. Ilman rukousta en pärjää, ja esirukous on mahtava voima. Hyvän kirjan merkki on, että se kaappaa lukijansa heti ensimmäisellä sivulla ja pitää pihdeissään hamaan viimeiseen sivuun saakka. Sen tekee Liana Kaarinan Gehenna (Mäntykustannus, 2011), jonka julkistamistilaisuutta vietettiin Ystävänpäivänä Hakaniemen hallin kakkoskerroksen kahvilassa. Hallikahvila julkistamistilaisuuden pitopaikaksi oli oiva valinta, sillä liikutaanhan Gehennassa paljolti Hakaniemessä: itse asiassa kirja alkaa Hakaniemen torilta ja loppuu samoihin maisemiin. Ja Ystävänpäivä sopi julkistamisajankohdaksi, koska Gehennan keskeisimpiä teemoja on ystävyys - toisen auttaminen, myötäeläminen, lähimmäisenrakkaus. Hakaniemen lisäksi Gehennassa liikutaan Pariisissa, Jerusalemissa, Inkerinmaalla ja saadaan tuulahdus New Yorkia kirjeen muodossa. Myös henkilögalleria on lavea, mutta Liana Kaarina hallitsee heidät suvereenisti: jokainen on oma kiinnostava persoonansa. Keskiössä on kuitenkin entinen rappioalkoholisti Emma, joka on kavunnut pois Hakaniemen roskalaatikoista, raitistunut, rakastunut ja päätynyt papin rouvaksi. Emmasta ei voi olla pitämättä. Hän on kypsässä iässä oleva lämminsydäminen nainen, joka on nähnyt elämän mustaakin mustemmat loukot, joihin heikko voi kadota iäksi. Emmassa on kuitenkin Gehennassa helvetti voitetaan tarmoa ja taiteellisuutta vaikka muille jakaa ja sen hän tekeekin säteilemällä valoa ja iloa ympärilleen. Yllättävät käänteet tekevät Gehennasta suorastaan jännittävän. Lukija ei voi olla kokematta myötätuskaa, kun näyttää, että Emma on retkahtanut ryyppäämään. Mutta Emma ei luisu uudelleen viinahelvettiin ja lukija voi huokaista helpotuksesta. Emma on niin rakastettava ihminen, että hänelle soisi silkkaa hyvää. Jotenkin tuntuu, että Emma on Liana Kaarinan Alter ego. Ainakin osittain. Heissä on nimittäin jotain samaa. Emma on pieni, tummatukkainen, isohampainen ja kaunis nainen, kuten Liana Kaarina. Emma voittaa viinankirot, samaan pystyy Liana Kaarinakin. Emma on taiteellinen, samoin Liana Kaarina ja uskonto on molemmilla keskeinen voima, samoin lapset ja rakkaus. Liana Kaarinassa on saarnaajan vikaa ja voi olla, etteivät kaikki lämpene uskonnosta puhumisel- le. Onneksi Liana Kaarina on keksinyt näppärän keinon sananlevittämiselle: Emman mies on pappi ja siksi Gehennassa voidaan puhua tavallista enemmän uskonasioista. Myös kirjan nimi oikeuttaa puhumaan uskosta, sillä Gehenna tarkoittaa helvettiä. Gehenna eli Hinnomin laakso sijaitsee Jerusalemin eteläpuolella Länsirannalla. Siellä uhrattiin aikojen alussa Moolokille lapsia ja sana Gehenna on sittemmin tullut merkitsemään helvettiä. Erityisen ansiokasta Gehennassa on henkilöiden replikointi. Huomaa, että kirjan on kirjoittanut näyttelijä: sanat sopivat suuhun ja puhekieli, välillä jopa Savon murre, soljuu luontevasti. Oikeastaan Gehenna sopisi hyvin televisiosarjaksi tai elokuvaksi. Käsikirjoituskin on jo valmis. Ja pääosanesittäjä löytyy Lauttasaaresta: Liana Kaarina! 6 Nro

7 Saarelta Shanghaihin Hennon kukan ja tumman puunoksan välinen kontrasti on taianomainen. Kun talvi vaihtuu kevääseen, on Luumupuiden kukkimisaika. Erikoisen kukkimisaikansa vuoksi ne kuuluvat Kolmen kylmänystävän kerhoon. Muut jäsenet ovat Mänty ja Bambu. Luumun kukinta on päässyt myös neljän herrasmieskukan klubiin. Orkidean, Krysanteemin ja Bambun kanssa nämä neljä symboloivat aatelistoa kiinalaisessa taiteessa. Eikä tässä vielä kaikki. Lisäksi Luumunkukka on yksi Kiinan neljästä kuuluisasta kukasta, joista jokainen edustaa yhtä vuodenaikaa. Orkidea kevättä, Lootus kesää, Krysanteemi syksyä ja Luumu talvea. Nämä neljä esiintyvät usein ryhmänä kiinalaisessa keramiikkataiteessa. Talven kukka tuo kevään Tuire Salminen Lähdin ihailemaan kukkia Xinzhuangin puistoon kaupungin laidalle. Puisto täyttyi valokuvaajista, joilla oli toinen toistaan hienompia kuvausvälineitä. Minuakin kohti osoitti parhaimmillaan kahdeksan pitkää putkea. En jaksanut vastustaa kuvaajia, vaan katselin kiltisti ohjeiden mukaan välillä kukkiin ja sitten taas suoraan kameraan. Selitin sataan kertaan, että olen Suomesta ja myöntelin että juu, kylmä siellä on. Vitsikkäimpiä kuvaajia olivat ne, jotka ottivat kuvia kuvista pienessä katoksessa olevassa kukka-aiheisessa valokuvanäyttelyssä. Erityistä Luumupuissa on se, että ne kukkivat juuri silloin, kun muut puut ovat vielä lehdettömiä eikä mikään muu kasvi vielä kuki. En ihmettele, että kautta aikojen luumupuut ovat inspiroineet kuvataiteilijoita ja runoilijoita. Suoraan oksasta putkahtavassa kukassa on taikaa. Kiinassa on yli kolmesataa luumupuulajia, kukat voivat olla valkoisia, vaaleanpunaisia, punaisia, violetteja tai vaaleanvihreitä. Kiinalaisille luumupuiden kukinta merkitsee sinnikkyyttä vastoinkäymisten kohdatessa, ja kiinalainen lääkäri voi määrätä savustettuja luumuja vatsahaavan hoitoon. Luumujen uskotaan olevan hyväksi ruuansulatuselimistölle ja sydämelle. Perinteisesti luumunkukan viisi lehteä ilmaisevat onnellisuutta, pitkäikäisyyttä, menestystä, rauhaa ja toivoa. Kaikella on oma merkityksensä. Olen innostunut kiinalaisista sanonnoista, uskomuksista ja tarinoista. Juhlapäiviäkin on valtavasti. Isoissa kaupungeissa jotkut viettävät myös länsimaalaisia juhlia kuten ystävänpäivää ja joulua. Ystävänpäivä on niin suosittu ainakin täällä Shanghaissa, että osa rakastuneista vietti sitä jo etukäteen saadakseen pöydän haluamastaan ravintolasta. Erilaiset ajanlaskut ovat myös kiinnostavia. Kiinalaiset käyttävät ajan määrittelyyn useita eri menetelmiä. Olisimme voineet viettää uutta vuotta jo kolmatta kertaa. Samaan aikaan kun aurinkokalenterin mukaan heräsivät hyönteiset, Tiibetissä juhlittiin vuoden vaihtumista. Hyönteisten herääminen on hieno juttu, sillä hyönteiset eivät tykkää kylmästä. Enkä minä. Siksi ehkä sainkin kaksi tyttöä. Kiinalainen sanonta kuuluu: Tyttäret ovat äitiensä lämpimiä takkeja. Tuire Salminen Kirjoittaja asuu Shanghaissa miehensä ja kahden tyttärensä kanssa. Kesällä perhe palaa takasin Lauttasaareen. PPJ liikuttaa - niin koulussa kuin kentällä Paula Enström Isä-lapsi -toimintaa Lauttasaaressa Isä! Tule mukaan touhuamaan toisten isien ja lasten kanssa! Keskiviikkoisin kokoontuvassa ryhmässä tavataan muita isiä ja lapsia sekä puuhataan rennolla äijämeinigillä. Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän isilleen. Toiminnan käynnistäjinä ovat MLL:n Lauttasaaren yhdistys yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin ja Helsingin kaupungin kanssa. Kevään aikana paistetaan makkaraa, käydään ongella, huolletaan fillareita, ulkoillaan, laitetaan ruokaa, pelataan, leikitään ja musisoidaan yhdessä. - Lauttasaaressa on paljon koettavaa ja tekemistä, josta isät voivat nauttia yhdessä pienten lastensa kanssa lähellä kotiaan, ei merta edemmäksi kalaan, kiteyttää perhetoiminnan ohjaaja Kari Koponen MLL:n Uudenmaan piiristä. PPJ (Pallo-pojat juniorit) tarjoaa koululaisille iltapäivätoimintaa Lauttasaaressa. Myllykallion koululla kokoontuva iltapäiväkerho pitää palloilusta innostuneet lapset liikkeessä koulujen lukukausien ajan kerran viikossa tunnin ajan. Kevään aikana kerho kokoontuu Myllykallion koululla maanantaisin kello ja mukaan mahtuu vielä! Kerhon hinta on kevään osalta 50 sisältäen vakuutuksen. Iloisten palloilijoiden valmennuksesta vastaa PPJ:n valmennuspäällikkö Akke Orrström jolle voi ilmoittautua mukaan kerhoon! Kesäkuun ensimmäisellä viikolla järjestetään PPJ:n jo perinteeksi muodostuneet fudiskoulut. Ajat ja paikat kesällä 2011 ovat: /Pyrkän kenttä kello Eira/Johanneksen kenttä kello Ruoholahti/Jätkäsaaren kenttä kello Fudiskoulut on tarkoitettu vuotiaille palloilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. Fudiskoulun vetämisestä vastaavat koulututetut PPJ:n valmentajat ja ohjaajat. Kouluun ovat tervetulleita niin jalkapalloa jo harrastavat kuin myös uudet pelaajat! Fudiskoulun hinta on 90 sisältäen ohjauksen ja varustepaketin. Fudiskoulut täyttyvät hurjaa vauhtia, joten varmistathan paikkasi ripeästi! Ilmoittautumiset PPJ:n junioripäällikölle Adel Aatu Eidille Paula Enström Pauliina Koponen Kari Koponen kesäisellä onkireissulla poikansa Paunon kanssa. Rattaissa on päikkäreillä toinen poika Valo. Perusteilla on myös blogi, jossa julkaistaan valokuvia paikoista, joissa kannattaa lasten kanssa retkeillä. Ne, jotka löytävät kuvan esittämään paikkaan, voivat jättää oman kuva-arvoituksensa toisten ratkaistavaksi. - Valokuvahaasteiden myötä saamme kuvallisen aarrekartan Lauttasaaressa sijaitsevista löytämisen arvoisista paikoista, visioi Koponen. - Kynnys toimintaan pidetään mahdollisimman matalana ja sellaisena, että osallistujat voivat tuoda ja toteuttaa ideoitaan sekä vaikuttaa toimintaan, kertoo Helsingin kaupungin leikkipuiston sosiaaliohjaaja Ari Huotari, toinen isätoiminnan puuhamiehistä. Erään lauttasaarelaisen isän mielestä tärkeintä on tieto ajasta ja paikasta, jossa toisia isiä voi tavata, jakaa ajatuksia heidän kanssaan ja touhuta porukalla. Tule sinäkin! Isä-lapsi-toimintaa on tarjolla alkaen keskiviikkoisin kello Lahnalahden leikkipuistossa. Isätoiminta on esillä myös Myllykallion koululla kello järjestettävässä Kirppis-tapahtumassa. Nro

8 Herkut loppuviikkoon K-supermarketista 2 RASIAA HK NAUDAN PAISTIJAUHELIHA g (6,25 kg) -28 % 15 Ilman korttia ja yksittäin 3,49 rs (8,73 kg) Saaristomeren kala SAVU- ja KYLMÄSAVU- KIRJOLOHIFILEE 95 n g kg -15 % Ilman korttia 18,90 kg 2 RASIAA Kariniemen KANANPOJAN NUGGETIT g (6,25 kg) -30 % Ilman korttia ja yksittäin 1,79 rs (8,95 kg) 5 PUSSIA Apetit KEITTOJUUREKSET ja VIHANNESSEKOITUS g (1,00-0,80 kg) pakaste 1 00 KIVIUUNIPIZZAT mozzarella, salami, tonnikala, Americana ja Välimeren kasvikset pakaste, g (5,88-5,33 kg) % -19 % Ilman korttia ja yksittäin 0,38-0,43 ps (1,90-1,72 kg) 2 KAPPALETTA Danone Actimel JOGURTTIJUOMA 4x100 g (3,73 kg) Ilman korttia ja yksittäin 2,49 kpl (7,32-6,64 kg) pkt Ilman korttia 1,95 pkt (4,89 kg) -23 % 2 RASIAA GB Maustetut KERMAJÄÄTELÖT 1 l (1,75 l) % Ilman korttia ja yksittäin 2,59 rs (2,59 l) 3 PULLOA Hartwall JAFFA 3 plo x 1,5 l (0,84 l) sis. pantit 1,20 rajoitus: 1 erä/talous % Ilman korttia ja yksittäin 2,29 plo (1,26 l), sis. pantin 0,40 Hinnat voimassa to-su , ellei toisin mainita 24-PACK III-OLUT 24 tlk x 0,33 l (2,07 l) sis. pantit 3, % Ilman korttia 23,52/24-pack (2,52 l) sis. pantit 3,60 Voimassa alkaen LAUTTASAARI 8 Nro

9 Konsertteja, teatteria, oopperaa... Tunnustan, etten ennen tätä ole koskaan kuullutkaan Hugo Prattista ja hänen Corto Maltese -sarjakuvastaan, joten katsoin Q- teatterin isolle näyttämölle syntynyttä Seppo Parkkisen dramatisointia ja Fiikka Forsmanin ohjausta tästä kaiken aikaa vaelluksella olevasta merirosvosta ja aarteenetsijästä itsenäisenä taideteoksena ilman ennakkoasenteita, kuten tietysti on tarkoituskin. Värikäs ja vauhdikas tarina, jossa pyssyt lähes kaiken aikaa paukkuvat, tapahtuu ensimmäisessä maailmansodassa ja sen jälkeisessä ajassa, lähtee liikkeelle Venetsiasta ja jatkuu Turkin kautta jonnekin Aasian Samarkandiin asti. Monia ja monenlaisia tapahtumia ja henkilöitä mahtuu tälle matkalle, joka johtaa Maltesen seikkailusta seikkailuun. Tosi sarjakuvasankarin tavoin hän selviytyy voittajana kaikista kiperistäkin kohtaamisista. Toisen maailmansodan jälkeisen absurdin teatterin keulahahmoista Samuel Beckett on pitänyt paremmin puoliaan kuin Eugéne Ionesco, palaahan Huomenna hän tulee näyttämöille tavan takaa. Siksi on ilahduttavaa, että Espoon kaupnginteatteri nyt on tarttunut Kaljuun laulajattareen, joka legendaarisen Tuolit-näytelmän ohella on Ionescon tunnetuin teos. Otso Kautto on tehnyt uuden, verrattoman suomennoksen Kaljusta laulajattaresta, ja belgialainen Koen De Sutter ohjannut siitä vetävän esityksen Revontulihalliin. Sanallinen ilotulitus, tyhjänpäiväinen small talk, Onnenonkija ja aarteenetsijä Nimenomaan toisella puoliajalla syntyy ja syvenee Maltesen omalaatuinen ystävyyssuhde juonittelevaan ja kovaääniseen venäläismunkki Rasputiniin, joka tunnetaan Suomessa jopa paremmin kuin Maltese, onhan Einojuhani Rautavaara säveltänyt hänestä oopperankin. Tommi Korpelan sankarillinen näköispatsas, joka polttaa lähes koko ajan, kohtaa Jani Volasen parrakkaan ja maanisen munkin, josta ei tiedä, onko hän konna vai pyhimys, Volasen karrikoidussa hahmossa ehkä enemmän konna. Pirjo Lonka on aivan herkullinen hahmo lady Mariannena ja tekee muitakin tuokiokuvia, samoin Janne Hyytiäinen, Taisto Oksanen ja Kreeta Salminen, jotka luovat useita mainioita henkilöhahmoja pikakelauksella. Sanallista ilotulitusta jota kutsuilla on tapana harrastaa, on esityksen keskeinen sisältö, mutta ohjaaja on luonut avaralle lavalle myös liikunnallista teatteria, jossa on tarkka koreografia. Tätä näytelmää ei tarvitse ymmärtää, siitä saa nauttia, julistaa teatterin ohjelmalehti. Takeina tästä ovat loistavat tulkit, Erkki Saarela, Krista Putkonen-Örn, Silva Lillrank, Markus Riuttu, Mervi Takatalo ja Teemu Aromaa. Absurdin teatterin tervetullut ylösnousemus! Vaikeita asioita ei salata lapsilta Heini Junkkaalan Kymmenen tikkua laudalla Minna Nxrmelinin ohjaamana Kansallisteatterin Willensaunassa luottaa lapsiin ja heidän oivalluskykyynsä eikä halua salata heiltä vaikeita ja surullisiakaan asioita - hyvä niin. Jo perustarina, missä perhe saapuu lomanviettoon mummulaan, mutta kerronta alkaa kymmenen tikkua laudalla -leikillä, panee aivot liikkeelle, varsinkin kun yhden tikun piilottaminen saa Tuukka-pojan katoamaan pitkäksi aikaa. Kuvioita sekoittaa myös salaperäinen Herra Paranteesi, joka te Inhimillisten tunteiden koko kirjo esittäytyy kuuluisan, mutta meillä tähän asti lähes tuntemattoman brittiläisen koreografin Sir Kenneth MacMillanin baletissa Manon, joka on Kansallisbaletin tuorein ensi-ilta ja perustuu samaan Abbé Prévostin romaanin kuin Giacomo Puccinin ooppera Manon Lescaut ja Jules Massenetin ooppera Manon. Sen juoni on lähes yhtenäinen Puccinin oopperan kanssa, läheisempi kuin Massenetin oopperan, vaikka sen musiikki rakentuukin Massenetin tuotantoon, ei kuitenkaan Manon-oopperaan. On osittain jopa hämmentävää, kun tavan takaa törmää tuttuihin melodianpätkiin, nyt aivan eri yhteydessä kuin alkuperäiset sävellykset. Hyvin ne kuitenkin tuntuvat sopivan yhteen baletin kanssa, ja hyvin myös illan kapellimestari Martin Yates ne nivoo yhteen. Baletin keskiössä on Manonin ja hänen rakastajansa Des Grieuxin eroottinen rakkaustarina, jota kuvataan monin kaksintanssein aina rakkauden syttymisestä sen kliimaksiin ja vihdoin tuskantäyteiseen eroon, kun Manon kuolee miehen käsivarsille keskellä autiomaata. kee perheen pienimmästä eli Anna-tyttärestä toimintaa ohjailevan henkilön. Näiltä osin kaikki hyvin. Mutta mitä tekee tarinassa juoppo naapuri Kalle, joka käyttäytyy uhkaavasti ja uhkaa puukolla? Hän jää irralliseksi hahmoksi, joka ei liity tarinaan juuri mitenkään, hänellä on turha pelotella pienimpiä katsojia. Neuvokas Anna, Niina Sillanpää, tekee raikkaan roolin. Kiihkon ja tuskan baletti Sen vastapainona on Manonin houkutus aineellisesti rikkaaseen, mutta moraalittomaan ja tunteettomaan elämään vanhan Monsieur G. M:n rakastajattarena ja vanginvartijan hekuman kohteena, mutta myös pariisilaisen ylhäisön huikentelevan pinnallinen ajanvietto ja köyhälistön surkea kohtalo, joita kuvataan lukuisin oivallisesti rakennetuin joukkokohtauksin. Kakkosmiehityksen ensi-illan loistava pari oli Petia Ilievan Manon ja Samuli Poutasen Des Grieux, jotka saavat sekä tanssia vaativan koreografian että ilmaista koko tunneasteikkonsa, riipaisevimpana katkera jäähyväiskohtaus ilman pelastuksen toivoa. Keskeisessä roolissa, keskeisemmässä kuin oopperoissa, on myös Manonin veli Lescaut, Frans Valkama, joka käy kauppaa sisarestaan, samoin Ophélie Rodighiero rakastajattaren ja Aapo Siikala Monsieur G. M:n roolissa. Pentti Ritolahti Meillä kauppa käy! Parempaa hoitoa EsPEri CarE Turvallinen ja kodikas Untuva Lauttasaaressa Hoivakoti Untuva on ikääntyneen lauttasaarelaisten turvallinen koti. Vaikka entisessä kodissa asuminen ei enää ole mahdollista, säilyy Lauttasaaren merellinen ympäristö tuttuine ihmisineen, palveluineen ja maisemineen. Untuva tarjoaa myös muistiongelmista kärsiville ikääntyneille tehostettua palveluasumista. asukas voi sisustaa Untuvan kotinsa tutuilla, omilla tavaroilla ja huonekaluilla. Untuvan yhteistilat ovat avoimia ja valoisia, ne on suunniteltu tukemaan asukkaiden omatoimisuutta. Untuvassa ja sen piha alueella liikkuminen on turvallista ja esteetöntä. Maksukykyisiä asiakkaita on liikkeellä ja kaikenkokoisista kodeista on kysyntää. Jos olet myyntiaikeissa, kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille. Annamme kodillesi tämänhetkisen hinnan. Kanssammevälitystoimeksiannon mennessä tehneetasiakkaat saavat kaupan päälle KEVÄT- SIIVOUKSEN. Ota yhteyttä, keskustellaan ja suunnitellaan miten läheisesi asuminen Untuvassa tehdään mahdollisimman turvalli seksi ja viihtyisäksi. Puhelin: Hoivakoti Untuva Haahkapolku 3, Helsinki Esperi Care Oy Paula Tuomi myyntineuvottelija Arja Castrén yrittäjä, kiinteistön välittäjä, LKV Kiinteistönvälittäjäsi Kaija Kinnunen myyntineuvottelija, KED, LVV Koti ja Kuisti Oy LKV [A] Otavantie Helsinki Puh: Nro

10 Toimintapalsta AGORA Agoran viikoittaiset tapaamiset Apajalla, Pajalahdentie 10 a. Tiistaisin Astanga jooga klo ja Musiikkiryhmä klo , tämä ryhmä on nyt täynnä, mutta vapaita paikkoja muissa ryhmissä voit tiedustella paikan päällä tai sähköpostilla Torstaisin Hatha jooga klo Tervetuloa mukaan! Agora s weekly meetings at Apaja, Pajalahdentie 10 a. Tuesdays Ashtanga Yoga at 10 am am, and Music Play Group at am, this group is now full, but you can ask about other groups at the place or by Thursdays Hatha Yuga at am - 12 pm. Welcome! Lisätiedot/info Marja-Liisa ja/and Eeva Hyväntekeväisyyskonsertti ja kahvio sunnuntaina klo 15.00, Saksalainen kirkko. Unioninkatu 1, Helsinki. Vapaa pääsy, hyväntekeväisyyskohteet : Sairaalaklovnit ja Kirkon Ulkomaanapu. Tervetuloa! Charity Concert and Cafe, Sunday, March 20th 2011, at 3 pm. German Church, Unioninkatu 1, Helsinki. Charity proceeds go to: Hospital Clowns, Finn Church Aid. Welcome! Drumsö Pensionärer Torsdagsträff Vårbasar lördagen Loppis prylar, böcker,lotteri vinster m.m. (ej kläder) sakerna får hämtas till mötena. Vår resan går till Bornholm anm. Marianne Julin Helsingin kaupungin SUOMENKIELINEN työväenopisto Eteläinen alueopisto HUHTIKUUSSA ALKAVIA KURSSEJA: Ihanat kevätessut pe , la-su Hygieniaosaamiskoulutus ja testi 2. ja la Perspektiivin ja tilankuvauksen perusteet la , su Teatterinukke 8.4. pe , pe , la-su HDR ja panoraamakuvat pe Värinhallinta - näytöt ja tulostimet 9.4. la Skannaus - paperikuvat ja diat su Digikuvien hallintaa omalla kannettavalla tietokoneella senioreille ti Kartat ja paikannus internetissä to Vaatetuksen värit la-su TAPAHTUMIA: Kevätkonsertti ke Eteläisen alueopiston musiikkiryhmät esiintyvät. Isoäidinneliöitä virkkaamaan to Nostalginen isoäidinneliö villitsee! Tule mukaan joukkoon virkkaamaan ja kokoamaan isoäidinneliöitä. Samalla teemme hyväntekeväisyyttä ja osallistumme maailman suurimman tilkkupeiton kokoamiseen. Myös lapset ja nuoret virkkaajat ovat tervetulleita. Samalla kuulet tarkemmin kampanjasta. Muista ilmoittautua, erillistä tiedotetta ei lähetetä kotiin. Ota mukaan lankaa ja virkkuukoukkuja tai lahjoita jo valmiiksi virkattuja isoäidinneliöitä kooltaan 15 x 15 cm. Virkkauspaikalle on varattu hiukan lankaa. Otamme mielellämme lankalahjoituksia vastaan. Tilkuista kootut peitot menevät hyväntekeväisyyteen Yhteisvastuukeräyksen kautta ja Ensi- ja turvakotien liittoon. Tiedustelut ja ilmoittautuminen puh ma-to 9-17 tai tai Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 3. krs. Lauttasaaren keskustaseura ry Lauttasaaren keskustaseuran vuosikokous pidetään torstaina klo 18 alkaen Lauttasaaren yhteiskoululla, Isokaari 19. Kokouksessa esittäytyvät lauttasaarelaiset eduskuntavaaliehdokkaamme Sanna Lehtinen ja Juha Sarlund. Lisätietoa ehdokkaistamme ja heidän vaalitilaisuuksistaan Keskustan nettisivuilta, Tervetuloa! Lauttasaaren martat Marttailta tiistai kello 18.00, porras B, 2. kerros. Teema: Lauttasaaren Keskusapteekki. Tervetuloa! Lauttasaaren Sosialidemokraatit Tervetuloa saaren avoimeen yleisötilaisuuteen kuulemaan kansanedustaja Rakel Hiltusta, joka puhuu aiheesta Säilytetään hyvinvointiyhteiskunta ja pidetään kiinni hyvistä julkisista palveluista maanantaina klo 19 rav. Casa Maren kabinetissa, Gyldenintie 6. Uusi eriötila on ulko-ovesta oikealle. Kaikki ovat tervetulleita! Lauttasaaren Sosialidemokraattien kevätvuosikokous on maanantaina klo rav. Casa Maren kabinetissa, Gyldenintie 6. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat, sopii viimeisen kuukauden vaalityöstä ja kuulee selostuksen yhdistyksen piirikokoukselle jätetystä aloitteesta, jossa toivotaan selvitystä tilanteista, joissa palvelusetelit ovat käyttökelpoisia ja mitä tulisi huomioida, jotta palvelusetelit eivät lisää eriarvoisuutta.. Uudet ja vanhat tervetulleita! Ruoka- tai juomatilaukset helpottavat vuokrakustannuksissa. Tervetuloa Helsingin sos.dem. killan kyselytunnille torstaina klo 18, Bulevardin kahvisalonki Bulevardi 1. Demarit eivät hyväksy synnynnäisiä eroja, sanoo Osmo Soininvaara kirjassaan SATA-komitea. Soininvaara saapuu torstaina Helsingin sos.dem. killan kyselytunnin vieraaksi, puhetta johdattelee Pilvi Torsti ja ajatuksia kommentoi Tuire Santamäki-Vuori. Tervetuloa kuulemaan eduskuntavaaliehdokas Päivi Lipposta ajankohtaisesta tilanteesta torstaina klo Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A, johtokunnan kokoushuone 4½ krs. Tervetuloa juttelemaan vaaliteemoista kahvin ääressä lauantaina klo Itä-Pasilassa, Opastinsillan ja Junailijankadun risteyksessä. Paikalla ovat Arto Bryggare klo 12 13, Matti Niemi klo ja Tomi Sevander klo Tervetuloa avoimeen keskusteluun Sosiaaliturvan toimivuus ja ihmisten arki lauantaina klo Herttoniemen säätiön kerhohuone, Näätätie 21, Siilitien metrolta n. 250 m. Kahvit jo klo 13 alkaen. Alustajana näyttelijä, kaupunginvaltuutettu Sara Paavolainen, jolla on vahva asiantuntemus sosiaaliturvan toimivuudesta ja ihmisten arjesta. Tilaisuuteen osallistuvat myös ehdokkaat Tarja Tenkula ja Jukka Järvinen. Tervetuloa vaalipaneeliin Hyvinvoinnin Suomi Viiden puolueen eduskuntavaalikeskustelu on sunnuntaina klo 14 Käpylän Työväentalolla, Vipusentie 19, Helsinki. Mäkelänkadun busseilla pääsee perille. Paneeliin osallistuvat: Sirkku Ingervo, vihr, Pilvi Torsti, sdp, Laura Räty, kok, Pekka Saarnio, vas ja Tom Packalen, ps. Keskustelun juontaa Aarre Elo. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan! Enemmän tapahtumatietoa löytyy ja MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys tekee vapaaehtoistyötä lauttasaarelaisten lasten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:n jäsenenä kuulut oman asuinpaikkakuntasi paikallisyhdistykseen ja saat paljon jäsenetuja, mm. runsaat alennukset muskarimaksuista. Jäsenmaksu on Lauttasaaressa 20 e. Tarkempia tietoja saat jäsenpalvelusta, ja toiminnastamme Tarvitsemme aina uusia vapaaehtoistyöntekijöitä, joten mikäli olet kiinnostunut tekemään arvokasta ja palkitsevaa työtä lastemme eduksi, tule mukaan toimintaan. Voit toimia mm. perhekahvilan vetäjänä tai lapsiperheiden tukihenkilönä tai osallistua suojatiepäivystykseen koulujen alkaessa. Myös kylämummi- ja vaaritoiminta sekä paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä tai tilintarkastajana toimiminen antavat mahdollisuuden vaikuttamiseen. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä paikallisyhdistyksen hallituksemme jäseniin. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta MLL Lauttasaaren perhekahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo nuorisotalo Apajassa, Pajalahdentie 10 (kirjaston talo). Perhekahvilaan ovat tervetulleita alle kouluikäiset lapset hoitajineen. Tuleva ohjelmaa: Lauttasaaren seurakunnan palvelut lapsiperheille, seurakuntapastori Annette Markkanen Minnie s kehittävien lelujen ja pelien esittely ja ostomahdollisuus, Minna Wederhorn Me & I kevätvaatemalliston esittely ja ostomahdollisuus, Maria Stenius HulaHoito - Lapsen päivähoito kotona (www.hulahoito.fi), Nina Nordlund Pääsiäisloma Värikylpy Lasten ravitsemus raiteilleen, kotitalousneuvoja Hanna Pikkarainen, Uudenmaan Martat ry Aina Kids tuote-esittely ja ostomahdollisuus, Inka Rytkönen Lapsen uhmaikä, MLL:n perhetoiminnan ohjaaja Kari Koponen. MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys ja Päiväkoti Otavan vanhempaintoimikunta järjestävät Lastenvaatteiden ja - tarvikkeiden kirppiksen Myllykallion koulun tiloissa la klo Ohjelmassa mm.poniajelua ja kahvilassa tarjolla Otavan vanhenpainyhdistyksen tuoreita herkkuja! ÖPPNA DAGHEMMET TALLEN, Smedjeviksvägen 10 a B BARN från 0 år är tillsammans med sina vårdare välkomna till öppna daghemmet/familjekaféet TALLEN, Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset), tisdag, torsdag och fredag kl Tallkottarnas BARNRYTMIK till gitarrackompanjemang kl Sångerna åskådliggörs med rekvisita. Servering. Avgift 7 e. Närmare information tel under Tallens öppethållningstider. LAUTTASAAREN SEURAKUNTA Lauttasaaren kirkko, Myllykallionrinne 1, Virasto: ma, ti, to, pe 9-14, ke 13-18, p , Diakoniatoimisto: ajanvaraus ti, to, pe klo 10-11, p tai diakoniatoimistolta. To klo Aamuklubi, Julia Jäkkö: SPR:n vapaaehtoistoiminta, B-porras. Klo 13 Torstaipiiri, srksali, iloa arkeen. Klo Tule sellaisena kuin olet -raamattupiiri, B-porras. Klo Nuorten krypta ja klo 20 Nuorten messu. Su klo 10 Messu, Helena Haataja, Pirjo Työrinoja, Aino Valojärvi. Klo Pyhäkoulu, B-porras. Klo 18 Barokkimusiikkikonsertti, Lauttasaaren Kirkon Kamarikuoro, johtaa Marjukka Andersson. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. Klo Nuorten aikuisten krypta. Ma klo 13 Lähetyksen kahvihetki, B-porras. Klo 18 Lähimmäispalvelijoiden työnohjaus, mukana Kirsti Holmberg Seniori-säätiöstä, B-porras. Tied. Sini Havas p Ti klo Aamuvirkut yhteislaulajat, toiseksi viimeinen kerta, B-porras. Klo Kirkon arvoilta Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Millä arvoilla suomalainen päättäjä tekee päätöksiä? Keskustelemassa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, juontajina Iiris Kivimäki ja Juha Rintamäki. Keskustelu lähetetään myös sivulla suorana lähetyksenä. Ke klo 18 Avoin rukouspiiri, B-porras. Klo 19 Viikkomessu, Annette Markkunen, Aino Valojärvi. To klo Aamuklubi, päiväkodinjohtaja Kirsti Lahtinen: Päivähoitotilanne Lauttasaaressa, B-porras. Klo 13 Torstaipiiri, Kylli Tikkanen: Käsityöni, srk-sali. Klo Nuorten krypta. Klo Raamatturinkeli, nuorten aikuisten raamatturyhmä, Apostolien teot. B-porras. Klo 19 Konsertti, Lotta Corin, alttoviulu ja Virva Garam, piano. MUUTA: Lounaspalvelu ma-to klo 12-13, B-porras. Lounaan hinta 5 e, jälkiruoka 1 e. Pienten lasten kirkkohetki, pe klo 9. Hiljaisuuden iltapäivä la klo Tied. Helena Haataja p Ilmaisutaidon ryhmä perjantaisin klo kryptassa. Ryhmää ohjaa Via Crucis katunäytelmän 2011 ohjaaja Mikko Lammi. Yhteisvastuukeräys 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa. Ole arkienkeli ja lahjoita keräykseen: Nordea , viitenumero VARHAISNUORET (7-14-vuotiaat), lisätietoja Teijo Junnolalta p Krypta-klubi keskiviikkoisin, 7-10-vuotiaille klo ja vuotiaille klo Pienoismallikerho ma klo 17, elektroniikkakerho ma klo 18 ja warhammerkerho ti klo 17, kaikki kirkon kryptassa. Lapsikuoro alakouluikäisille to klo , srk-sali. Kuoroa johtaa Aino Valojärvi p Tyttöjen iltapäivä vuotiaille kuukauden 1. su klo , E-porras. Lapsi-aikuinen kerho kuukauden 1. ti klo 18 kryptassa. Salibandyä syntyneille pojille ma klo 17, C-porras. Johannes församling Sö 20.3 kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Sundström, Löfman. Kyrkkaffe Må 21.3 kl. 11 Cellträff i S:t Jacobs kyrka. Gertrud Strandén On 23.3 kl Diakoniträff i S:t Jacobs kyrka. Salenius Dagsläger i S:t Jacobs och Humlan. Sista anmälningsdagen till dagslägren i S:t Jacobs och Humlan är den Dagslägren är under tiden Samma anmälningsdag gäller också för barnlägret på Saarenpää Anmälningslappar till dagslägren finns att hämta på eftisarna och anmälningar till barnlägret skickas till Nenne, Förfrågningar: Nenne Lappalainen JEHOVAN TODISTAJIEN LAUTTASAAREN SEURAKUNTA Raamatullinen esitelmä sunnuntaina klo 11: Miten totuus vaikuttaa elämääsi? Puheen jälkeen raamatuntutkistelu: Käytä naimattomuuttasi mahdollisimman hyvin. Kaikki tervetulleita. Ei kolehtia. Valtakunnansali Lauttasaarentie 10. GAMLA DRUMSÖ GÄNGET TRÄFFAS På Blue Peter Vattuniemen puistotie 1 Måndagen 4.4. kl Palveluja tarjotaan Lauttasaaressa asuva kokenut tekniikan lisensiaatti antaa matematiikan tunteja. Puh Löydetty Avaimet Haahkatieltä 8.2. Tied Myydään Myytävänä hyväkuntoinen Artekin ruokailuryhmä: Pöytä koodi 83, 182x91, ja tuolit koodi 69. Koivua; pöydän pinta valk. laminaatti. Soita: Hannele Heikinheimo, Palvelukseen haetaan Reipas, kunnollinen siivooja (ei yritys) Vattuniemeen 1-2 krt/kk. Yst.vast AA-kokouksia Ma klo 18.00, to klo ja la klo Lauttasaaren kirkko, D-porras. ToPoLan otteluja Tarkastakaa mahdolliset muutokset seuran kalenterista osoitteesta La Myltsi klo Tytöt-01: ToPoLa-KaPo Su LYK klo C-tytöt ToPoLa-EBT Red La Myltsi klo Pojat-99: ToPoLa-Kori-80 Su 3.4. LYK klo B-pojat ToPoLa-EBT 10 Nro

11 LIIKE- JA PALVELUHAKEMISTO Akut Autokorjaamoja Hammaslääkäreitä Jalkahoitoa Kukkakauppoja Remonttipalveluja JALKATERAPEUTTI Malla Syrjänen Puh Hierontaa Palvelukeskus Merikaari Pohjoiskaari 9 A Ja autohuolesi pois! ATK-palvelua Kukkakauppa Melkonkatu 16 A 2 Hieronta alk. 22,50 Sunnuntaisin naishieroja Autolasikorjaamoja Ajanvaraukset: tai Kampaamoja REMONTTIPALVELUT ps. hyödynnä kotitalousvähennys Tanja Jäderholm, Puh Gyldenintie 3, Hki Korjausompelua Siivouspalveluja Autovuokraamoja Autohuoltamoja Kodin siivoukset vuosien kokemuksella, myös koti- ja pitopalvelu Puh Yht. otot asiakasvastaava Minna Buch AUTONVUOKRAUSTA Lukkoliikkeitä Varaa ilmoitustilasi Eläinkauppoja Ikkunanpesua Fysikaalisia hoitolaitoksia Meripuistotie 1 Puh Ti-pe La Ma sop. mukaan Sähköasennuksia ja valaisinliikkeitä Oikeusapua Kauneushoitoloita Gyldenintie 9 Puh Varaa juhla- tai kokoustila Puaiselta Huvilalta. Puh Autokorjaamoja Graafista suunnittelua Graafinen suunnittelu ja mainonta Jalkahoitoa HotStone, IPH tai jalkahoito Pianonviritystä Kukkakauppoja Heidi Mehtonen KUKKIA HT Human Touch Ars Today Isokaari 3 Puh Päätoimittaja Liisa Stjernberg Puh Toimitussihteeri Puh Kustantaja -Seura ry. Puheenjohtaja Ville Elomaa Julkaisutyöryhmä Liisa Stjernberg, pj (sihteeri) Taru Marjamaa Satu-Riitta Hintsala Matti Tanner Henrika Zilliacus-Tikkanen Toimitus ja konttori Punainen Huvila Kauppaneuvoksentie 18, Helsinki, puh , Nro Varastointipalveluja Gyldénintie 10 c Avoinna Toimitus on avoinna ma, ke, to klo , ti , pe sulj. Kotisivut Ilmoitukset Hilkka Järvitalo, ilmoitussopimukset ja luokitellut rivi-ilmoitukset Puh , fax (09) Ma-pe 8-18 La-su 9-17 Lauttasaarentie 27 Puh Laskutus Puh Taitto Ars Today Ky puh. (09) Painopaikka Lehtisepät, Pieksämäki Jakelu Itella Oyj jakelu puh LAUTTASAAREN OMA PIANONVIRITTÄJÄ Jarkko Peltola Tilausmaksut Kotimaassa 40 /vuosikerta Ilmoitushinnat Etusivu 1,20 pmm. Takasivu 1,10 pmm, tekstisivut 1 pmm, yhdistysten ilmoitukset 0,50 pmm. Laskutuslisä 4. Hintoihin lisätään alv. 23 % Neliväri sisältyy hintoihin. Mainostoimistoalennus -15 % Ilmoitusaineistojen sisäänjättö lehden konttoriin viimeistään ilmestymispäivää edeltävänä maanantaina klo 15 mennessä. Lehti ilmestyy torstaisin. Ilmoitusaineistojen sisäänjättö sähköpostilla osoitteeseen Painosmäärä kpl 11

12 Edullisesti kohti kevättä 4 29 Tamminen Naudan paistisuikale 400 g (10,73/kg) Suomalainen 0 29 Arla Ingman Maustetut jogurtit 200 g (1,45/kg) 1 08 Danone Activia jogurtit 2 kpl/pkt 250 g (4,32/kg) 0 59 Danone Danio Rahkat 180 g (3,28/kg) Hinnat voimassa Itälahdenkadun ja Lauttasaarentien S-marketeissa maaliskuun loppuun asti ellei toisin mainita. Palvelutorilta Vain Itälahdenkadun S-marketista 7 95/kg Heimon Kala Norjalainen Hinta voimassa to su lohifilee pakattu n. 0,8-1,4 kg/pkt 2/talous 1 99 Oululainen Pullava viipaloitu 450 g (4,42/kg) 1 49 Primula Tempo kauratai ruissämpylä 6 kpl/pkt 300 g (4,97/kg) 1 39 Fazerin Hinta voimassa to su Sininen suklaalevy 200 g (6,95/kg) 2/talous 1 79 Intia/Chile Rypälerasia 500 g (3,58/kg) vihreä, siemenetön 2 99 Atria Naudan paistijauheliha 10% 400 g Suomalainen (7,48/kg) 1 99/kg Suomalainen Kurkku Hinta voimassa to su Hinta voimassa to su /kg Perhekokki Kaalikääryle 8 94 Upcider Omenasiideri 6 x 0,33 l 1,98 l (4,06/l) (sis. pantit 0,90) Karjala III-olut 24 tlk 7,92 l (2,03/l) (sis. pantit 3,60) 2/talous Hinta voimassa 1.1. alkaen Hinta voimassa 4.2. alkaen Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su S-market Itälahdenkatu, Itälahdenkatu 27, p S-market, Lauttasaarentie 28-30, p smarkethokelanto.fi BONUS JOPA 5 % MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 % HOK-ELANTO.FI 12 Nro

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Tytöt shoppailevat Ellie luulee olevansa lihava, laihdutus Ellie tapaa anorektikko Zoen uimahallissa. Ellie aloittaa aerobicin Ellie joutuu

Tytöt shoppailevat Ellie luulee olevansa lihava, laihdutus Ellie tapaa anorektikko Zoen uimahallissa. Ellie aloittaa aerobicin Ellie joutuu Anni, Iina, Reea ja Jutta Tytöt shoppailevat Ellie luulee olevansa lihava, laihdutus Ellie tapaa anorektikko Zoen uimahallissa. Ellie aloittaa aerobicin Ellie joutuu puhutteluun Ellie ja Nadine menevät

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Tehtäviä. Teemu Saarinen: Pallosankari Unski

Tehtäviä. Teemu Saarinen: Pallosankari Unski Teemu Saarinen: Pallosankari Unski JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi 2012

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA

PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA Miten perfekti muodostetaan? Perusmuoto Perfekti 1. verbityyppi ottaa olen, olet, on ottanut, olemme, olette, ovat en ole, et ole, ei ole ottanut emme ole, ette

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot