Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 17:00-18:10 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen Juha Kärkkäinen Ilpo Niskanen Soile Raatikainen Eero Tuovinen Merja Eskelinen Timo Pietikäinen-Kauppinen Vuokko Suokonautio Markku Keränen Eeva Halonen Auli puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Timo Eskelisen varajäsen jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja kirjastotoimenjohtaja sivistyslautakunnan esittelijä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Soile Niskanen ja Merja Tuovinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Ester Halonen puheenjohtaja Auli Halonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Soile Niskanen Merja Tuovinen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty nähtävänä koulutoimistossa klo Sivistystoimen esittelijä Auli Halonen

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 23 Päätökset ja kirjelmät 4 24 Yleisten kirjastojen konsortioon liittyminen 5 25 Kunnan liittyminen IS-Hankinta Oy:n sopimukseen / Yleisten kirjastojen aineistohankinnat Nuoriso- ja liikuntasihteerin rekrytointi 8

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Päätökset ja kirjelmät Sivistyslautakunta Sonkajärven kunta - sivistystoimen esimiehen viranhaltijapäätökset Sonkajärven kunta - Lyseotien koulun ja lukion rehtorin viranhaltijapäätös Sonkajärven kunta - kunnanhallituksen päätösote Itä-Suomen aluehallintovirasto - valtionavustuspäätös yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen; hankkeelle Rutakon rundi 5. Itä-Suomen aluehallintovirasto - valtionavustuspäätös yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen; hankkeelle Virkeä lähikirjasto - Sukevan kirjasto Päätösesitys Päätös Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kirjelmät. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Yleisten kirjastojen konsortioon liittyminen 147/ /2014 Sivistyslautakunta 24 Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen Yleisten kirjastojen konsortio on Suomen yleisten kirjastojen vapaaehtoinen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kehittää yleisten kirjastojen valtakunnallista yhteistoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt päätöksellään Helsingin kaupunginkirjaston toimimaan kirjastolain mukaisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Yleisten kirjastojen keskuskirjaston toiminta-alueena on koko maa ja sen tehtäviin kuuluu mm. kehittää ja tarjota yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tarpeellisia palveluja ja työmenetelmiä sekä edistää yleisten kirjastojen keskinäistä sekä yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja muiden kirjastojen välistä yhteistoimintaa. Yleisten kirjastojen konsortion tavoitteena on e-aineistojen tarjonnan lisääminen, yhteishankintojen koordinointi, luetteloinnin tehostaminen, hyvin käytänteiden jakaminen, ammatillinen verkostoituminen sekä yhteisten valtakunnallisten hankkeiden ja palveluiden aikaansaaminen. Suomen yleisten kirjastojen on mahdollista solmia yhteistyösopimus Helsingin kaupungin/kaupunginkirjaston kanssa. Yhteistyösopimus on hyväksytty Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa Liittyjä on aina kunta, ei kirjasto, joten sopimukseen liittyminen tulee vahvistaa kunkin kunnan hallinto- ja johtosäännön mukaisessa järjestyksessä. Konsortion ensimmäisen toimintavuoden 2014 aikana on tarkoituksena kilpailuttaa yhteistyössä KL-Kuntahankintojen kanssa joitain aineistoja, suunnitella e-aineistojen käyttöönottoa kunnissa ja valmistautua tuleviin kilpailutuksiin sekä henkilökunnan koulutukseen ja asiakastiedotukseen. Mikäli kirjastolla on voimassa olevia sopimuksia esimerkiksi FinELibin kanssa, ne jatkuvat sovitusti. Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELibin työnjako eri aineistojen kilpailutuksessa sovitaan hyvässä yhteisymmärryksessä vuoden 2014 aikana. Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmänä toimii vuoden 2014 ajan Yleisten kirjastojen konsortio -hankkeen valmisteluryhmä: Virva Nousiainen-Hiiri (pj.), Aino Ketonen (siht.), Erkki Lounasvuori (Helsinki), Rebekka Pilppula (Joensuu), Inkeri Näätsaari ja Aija Laine (Turku). Sopimukseen liittyminen on maksutonta. Vuonna 2014 konsortioon kuuluminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia; kulut katetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella. Jatkossa jäsenkunnat rahoittavat toiminnan. Kunkin kunnan rahoitusosuus perustuu kunnan väestömäärään. Vuosimaksu alle asukkaan kunnissa on 150 euroa. Yhteistyösopimus voidaan irtisanoa kummankin sopijaosapuolen toimesta ilman erityistä syytä.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Oheismateriaalina lautakunnan jäsenille jaetaan konsortiosaate ja -sopimus. Päätösesitys Päätös Kirjastotoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että Sonkajärven kunnankirjasto solmii yhteistyösopimuksen Helsingin kaupunginkirjaston kanssa ja valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kunnan liittyminen IS-Hankinta Oy:n sopimukseen / Yleisten kirjastojen aineistohankinnat / /2014 Sivistyslautakunta 25 Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen Valtuusto on tehnyt päätöksen ( ) kunnan liittymisestä IS-Hankinta Oy:n osakkaaksi. IS-Hankinta Oy tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden vastaavien hankintayksiköiden hankintapalveluja hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä. Kunta voi halutessaan liittyä IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamiin sopimuksiin. Sonkajärven kunnankirjaston kirja- ja AV-materiaalien hankintasopimus Kirjavälitys Oy:n kanssa on voimassa saakka. Kirjaston aineistohankintojen osalta esitetään liittymistä IS-Hankinta Oy:n Yleisten kirjastojen aineistohankintasopimukseen Hankintasopimus on voimassa alkaen toistaiseksi (vähintään asti). Sivistyslautakunnan jäsenille lähetetään oheismateriaalina hankintatiedote sekä IS-Hankinta Oy:n hankintasopimukset Kirjavälitys Oy:n sekä Booky.fi Oy:n kanssa. Päätösesitys Päätös Kirjastotoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy liittymisen IS-Hankinta Oy:n sopimukseen Yleisten kirjastojen aineistohankinnat. Hankintasopimus on voimassa alkaen toistaiseksi (vähintään asti). Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Nuoriso- ja liikuntasihteerin rekrytointi 105/ /2014 Sivistyslautakunta sivistystoimen esimies Auli Halonen Ville Väisänen irtisanoutui nuoriso- ja liikuntasihteerin toimesta alkaen. Toimeen saatiin täyttölupa kunnanhallitukselta Tehtävä julistettiin avoimeksi hakukuulutuksella Siitä ilmoitettiin Sonkajärven kunnan ilmoitustaululla, mol.fi -palvelussa sekä kunnan verkkosivuilla. Oheismateriaalina hakuilmoitus. Hakuaika oli Hakuaikana saatiin 15 hakemusta, joista yhdeksällä oli tehtävään toivottu vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto nuoriso- tai liikunta-alalta. Sivistyslautakunnan puheenjohtajan toiveesta hakuaikaa jatkettiin vielä , klo saakka, jotta saataisiin mahdollisesti vielä nuorisoalan osaajien hakemuksia lisää. Jatkettuna hakuaikana tuli yksi (tilanne ) hakemus lisää. Oheismateriaalina kooste hakijoista tilanteen mukaan. Päätösesitys sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta tutustuu nuoriso- ja liikuntasihteerin tehtävää hakeneiden hakemuksiin, ja valitsee vähintään neljä hakijaa, jotka kutsutaan haastatteluihin. Sivistyslautakunta nimeää haastattelutyöryhmän. Käsittely: Jatketun hakuajan päätyttyä hakemuksia oli tullut lisää yhteensä neljä. Yksi hakija perui hakemuksensa. Lautakunta päättää kutsua haastatteluun 5 hakijaa, jotka ovat: Eskelinen Ismo, Haapala Jussi, Heiskanen Marjo-Riitta, Ritanen-Taskinen Milla ja Ruotsalainen Jarno. Haastattelut pidetään tiistaina Haastatteluryhmään valitaan: lautakunnan puheenjohtaja Ester Halonen, jäsenet Ilpo Kärkkäinen ja Soile Niskanen, kunnanhallituksen edustaja Markku Suokonautio sekä lautakunnan esittelijä Auli Halonen. Päätös Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Sivistyslautakunta 26 Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokouksen esityslista on lähetetty ennen haastattelujen päättymistä. Päätösesitys Sivistystoimen esimies: Annetaan kokouksessa. Käsittely: haastatteluun kutsutuista Marjo-Riitta Heiskanen perui hakemuksensa ennen haastatteluja. Haastatteluryhmä haastatteli neljää hakijaa. Haastatteluryhmän yksimielinen esitys nuoriso- ja liikuntasihteerin toimeen on Jussi Haapala Kajaanista. Perusteluina esitykselle on, että hänellä on tehtävään soveltuva koulutus sekä useiden vuosien työkokemus vastaavanlaisesta työstä. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Ismo Eskelinen Iisalmesta. Päätös Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 23, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 24, 25, 26 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti Sonkajärven kunta/sivistyslautakunta Rutakontie SONKAJÄRVI Puh Faksi (017) Sähköposti: Pykälät: 24, 25, 26 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mi käli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallis valituksin myös asian osainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Faksi Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet tava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoi te ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi vän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.06.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot