J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011"

Transkriptio

1 J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

2 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki puh: (09) Sähköposti: Kotisivu: Toiminnanjohtaja Julia Burman, lukukausien aikana varmimmin to Kesällä on toimisto suljettu. SEURAN HALLITUS 2011 Prof. Markku Peltonen, puheenjohtaja Prof. Susanna Fellman Prof. Petri Karonen, varapuheenjohtaja Dos. Tiina Kinnunen Dos. Tuija Laine Prof. Henrik Meinander Dos. Marjaana Niemi Prof. Kimmo Rentola Prof. Irma Sulkunen Dos. Kari Teräs Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 ). Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 3). Verkkokirjakauppaan on linkki seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 28 euroa. Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla osoitteessa Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla tai kirjeenä.

3 PÄÄKIRJOITUS Historiantutkimuksen kirjoittamisesta Tunnetun toteamuksen mukaan suomalaisen ja englanninkielisten maiden historiantutkimuksen keskeinen ero voidaan tuoda esille vertaamalla niitä salapoliisiromaaniin. Suomalaisen tutkimuksen johdannossa todetaan, että kirjassa tapahtuu murha ja että johtopäätösluvussa käy kenties ilmi, kuka sen teki. Englantilaisen kirjan johdannossa sen sijaan todetaan, että henkilö X murhasi henkilö Y:n, ja että kirjassa tullaan osoittamaan, kuinka hän sen teki. Toteamuksessa on ainakin totuuden siemen. Suomalaisten tutkimusten, erityisesti väitöskirjojen, johdannoissa kyllä pääsääntöisesti esitetään kaiken muun ohella tutkimuskysymyksiä, mutta harvemmin puhutaan siitä, mitä kirjassa tullaan väittämään. Lukijaa ei siis juurikaan ohjata. Argumentin esittelyn sijaan suomalaiset tutkimukset paneutuvat tutkimusongelmien ja metodisten valintojen ohella usein taustoitukseen. Harvemmin työt edes alkavat tutkimusaiheen ja -kysymysten esittelyllä. Näiden sijaan tutkimuksissa keskitytään aluksi aihepiirin taustan esittelyyn. Aikaisempi tutkimus listataan usein huomattavan pitkien johdantojen loppuosassa. Tästä seuraa, että tutkimuskysymykset ja aikaisempi tutkimus harvoin kohtaavat. Samoin työn argumentti ja sen merkittävyys ja suhde aihepiiriä käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen jää usein lukijan pääteltäväksi tai arvattavaksi. Englantilaisissa (tai siis englanninkielisissä maissa tehdyissä) tutkimuksissa työn aihe esitetään pääsääntöisesti heti alussa. Tämän jälkeen paneudutaan aihepiiriä koskevan aikaisemman tutkimuksen kriittiseen arviointiin, jonka jälkeen tai yhteydessä tutkija usein esittää oman spesifimmän tutkimustehtävänsä tai -ongelmansa mutta myös, ja tämä on erityisen tärkeää, oman argumenttinsa. Tuomalla esiin tutkimuksen keskeisen argumentin johdanto ohjaa lukijaa. Varsinaista sisällöllistä taustoitusta löytyy harvoin englantilaisista tutkimuksista. Nämä lyhyet luonnehdinnat ovat tietenkin vain karikatyyrejä, mutta kuvaavat mielestäni kuitenkin suomalaisen ja englanninkielisen historiantutkimuksen eräitä keskeisiä eroja. Johdannoissa on myös se ero, että suomalaisten tutkimusten johdannot vievät usein vähintään 10%, toisinaan jopa 20 tai 25% koko tutkimuksen sivumäärästä.

4 Englantilaisista tutkimuksista on vaikea löytää johdantoa, joka olisi edes 5% koko teoksesta. Miksi puhun tällaisesta? Maailmaan mahtuu monenlaista historiantutkimusta, ja on tietenkin selvää sekä erityisen toivottavaakin, että kaikki tutkijat eivät työskentele saman kaavan mukaisesti. On kuitenkin mahdollista väittää, että suomalaisten historiantutkimusten johdannot ovat merkki jostain muusta. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen tutkimusrahoitus on tullut viime vuosina entistä tärkeämmäksi. Suomalaiset luonnontieteilijät ovat menestyneet esimerkiksi European Resarch Council n hauissa erinomaisesti, mutta humanistit ja yhteiskuntatieteilijät paljon huonommin. Luonnontieteilijät ovat saaneet lukuisia advanced grant - apurahoja, jotka ovat tällä hetkellä arvostetuimpien apurahojen joukossa. Suomeen on tietääkseni tullut vain yksi tällainen apuraha humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Senkin saaja oli ruotsalainen. Syitä humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden huonoon menestykseen on varmasti monia. Keskustelua voisi käydä siitä, onko yksi mahdollinen syy suomalaisten tapa kirjoittaa tutkimussuunnitelmia. Olen joutunut viime vuosina arvioimaan suuren määrän suomalaisia ja eurooppalaisia tutkimussuunnitelmia. Molempien joukossa on erinomaisia ja vähemmän erinomaisia suunnitelmia. On tunnettua, että tutkimussuunnitelman aloituskappaleella ei voi voittaa rahoitusta, mutta sillä on helppo hävitä se. Erinomaisen suunnitelman ensimmäisessä kappaleessa sanotaan kolme asiaa: mitä tutkitaan, mitä tullaan väittämään ja miksi aihe on tärkeä. Suomalaisen historiantutkimussuunnitelman tunnistaa usein samoista piirteistä kuin suomalaisen valmiin tutkimuksen johdannonkin: tutkimuskysymyksiä kyllä esitetään ja aiempaa tutkimusta listataan, mutta nämä kaksi laitetaan harvoin keskustelemaan keskenään; mahdollista argumenttia ei juurikaan käsitellä; ja taustaa on paljon ja se usein aloittaa suunnitelman. Jos avauskappaleessa täytyisi tuoda esiin aihe, argumentti ja sen merkitys, suunnitelmaa ei voi pitää onnistuneena, kun se alkaa kahden tai kolmen sivun taustan esittelyllä. Toivotan parhainta onnea ja menestystä kaikille Seuran tutkijajäsenille tulevissa eurooppalaisissa rahoitushauissa. Markku Peltonen professori SHS:n puheenjohtaja

5 KUTSU - Call for Papers Toiset valtakunnalliset suomalaiset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa ja Tieteiden talossa lokakuuta Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien prof. David Armitage, Harvardin yliopisto, prof. Pieter Spierenburg, Rotterdamin yliopisto, ja PhD Jenny Andersson, Research Fellow CNRS, Paris, esitelmien lisäksi työryhmiä ja yksittäisiä alustuksia. Päivien kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lähetä ehdotuksesi työryhmiksi sessioihin, joiden kesto on puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, työryhmän lyhyt abstrakti ja mahdolliset osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan. Lisäksi voi tehdä ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti. Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään mennessä konferenssityöryhmälle osoitteeseen: Päivien järjestäjinä ovat Suomen Historiallinen Seura (SHS), Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Yhteiskuntahistorian osasto, Kirkkohistorian laitos ja Oikeushistorian oppiaine; Svenska Litteratur Sällskapet sekä Historiatieteiden tutkijakoulu. TERVETULOA!

6 Julia Burman Vuosikokouskuulumisia Suomen Historiallisen Seuran vuosikokous pidettiin marraskuun 9. päivä, kuten säännöt sen määräävät: Henrik Gabriel Porthanin syntymäpäivänä. Käsiteltävinä olivat sääntömääräiset asiat, joista tärkein oli uuden puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä uusien hallituksen jäsenien valinta erovuoroisten tilalle. Näiden lisäksi käsiteltiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio ensi vuodelle sekä valittiin toiminnantarkastajat ensi vuodelle kirjanpitolainmuutos korvaa entiset tilintarkastajat toiminnantarkastajilla tällaisissa yhdistyksissä. Tosin kokous valitsi toiminnantarkastajakseen entiset tilintarkastajat, eläkkeellä olevan KHT Bo-Fredrik Eklundin ja dosentti Jan Löfströmin. Professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto) valittiin yksimielisesti seuran uudeksi puheenjohtajaksi v Hän on toiminut SHS:n hallituksen varapuheenjohtajana v Hallituksesta jäivät pois prof. Henrik Meinander ja prof. Susanna Fellman ja kaksi uutta jäsentä valittiin: dosentti Marja Jalava (Helsingin yliopisto) ja dosentti Pasi Ihalainen (Jyväskylän yliopisto). Hallituksen jäseneksi valittiin myös edellinen puheenjohtaja Markku Peltonen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Se on julkaistu tässä lehdessä. Tärkeä uutuus siinä on seuran historian kirjoittaminen, jota nyt ryhdytään toteuttamaan. Tavoitteena on tehdä moderni, toimijuuteen keskittyvä historia, ei henkilöhistoriallista kokoelmaa. Muistutan tässä samalla, että seuran tutkijajäsenet vuoteen 2007 löytyvät Veli-Matti Aution SHS:n matrikkelista (Studia Biographica 6, SKS 2007) ja seuran historian v on jo kirjoittanut Uuno Tuominen (Historiallisia tutkimuksia 97, SHS 1975), nyt siis tavoitellaan toisenlaista näkökulmaa ja lähestymistapaa. Jos saamme tukea hankkeelle, se olisi tarkoitus saada valmiiksi seuran 140-vuotisjuhlaan mennessä. Dramaattisin puheenvuoro kokouksessa oli Tieteellisten Seurain valtuuskunnan toiminnanjohtajalla professori Aura Korppi-Tommolalla. Hän kertoi, että TSV aikoo supistaa tieteellisille seuroille tähän asti annettua mahdollisuutta pitää toimistoaan Tieteiden talossa. Nykyinen seurojen toimistohuone, huone 207, halutaan tuottavampaan käyttöön. Näin ollen siellä toimistoaan pitävät 25 seuraa joutuvat muuttamaan, SHS muiden mukana. Korppi-Tommolan mielestä huonetta ei käytetä tarpeeksi, se on välillä tyhjillään ihmisistä. Hän toki myönsi, että SHS käyttää huonetta varsin ahkerasti, miltei päivittäin lukukausien aikana. Mutta muut seurat ovat toimistossa harvemmin, osa vain hakee postinsa. Suunnitteilla on, että kaikki seurat siirrettäisiin puolet pienempään huoneeseen. Mahdollisesti ehkä olisi saatavissa hieman varastotilaa lisäksi kellarista. Vuosikokouksen jälkeen puheenjohtaja Markku Peltonen piti vuosijuhlaesitelmän. Se on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.

7 SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 ESITELMÄ- ja MUUT YLEISÖTILAISUUDET Seura järjestää itse sekä yhteistyössä muiden kanssa esitelmätilaisuuksia lukukausien aikana. Esim. Dos. Marja Jalavan esitelmä Tieteiden talossa. Urban History Day 6.3. Tieteiden talossa Kaupunkitutkimuksen seuran kanssa. TUTKIJAKOKOUKSET: Kevätkokous ma , vuosikokous pe TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Suomen Historiallisen Seuran historia-projekti Seura aloittaa oman historiansa tutkimisen, hankkeen tarkoitus valmistua 2015, jolloin seura täyttää 140 vuotta. Suomen Historiallisen bibliografian toimitustyö ja verkkoversion toimittaminen Pyritään saamaan bibliografian aineiston keruu- ja toimitustyön sekä verkkoversion toimittamisen rahoitus kuntoon. Kasvatuksen ja koulutuksen historia Seura viimeistelee projektin. Kolmas osa projektin tuloksena syntyvää kirjasarjaa ilmestyy maaliskuussa. Seura on myös mukana kasvatushistoriallisessa verkostossa. Seuran perinteiset tieteelliset sarjat Nämä kustannetaan SKS:ssa, mutta seuralla on niistä tieteellinen vastuu ja seura hoitaa referee-käytännön. HISTORIA-ALAN LEHDET Scandinavian Journal of History Seura vastaa yhdessä muiden pohjoismaisten historiajärjestöjen kanssa lehden julkaisemisesta Francis & Taylorin kustantamon / Routledgen kautta. Maatoimittajana on dosentti Marjaana Niemi. Historiallinen Aikakauskirja Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa HAik:n julkaisemisesta. Ennen & Nyt Internet-lehti Seura on yksi lehden julkaisijajärjestöistä ja osallistuu lehden toimittamiseen. Agricola -tietoverkko Seura osallistuu myös Agricola -tietoverkon ylläpitoon. Jäsentiedotelehti Seuran omaa jäsentiedotelehteä julkaistaan 4 numeroa vuodessa. KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA Tilaushistoriakeskus: Seura on Tilaushistoriakeskuksen jäsenjärjestö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Yhteistyötä jatketaan sekä julkaisutoiminnassa että Kansallisbiografian tiimoilta, jolle seura antaa asiantuntija-apua pyydettäessä. Tieteellisten seurain valtuuskunta: Seuran toimisto on Tieteiden talolla, jossa seura käyttää usein muitakin tiloja tapahtumissaan. Vuonna 2012 osallistutaan Tieteiden yön 2013 suunnitteluun muiden jäsenseurojen kanssa. Jaokset ja toimikunnat: Seuran alaisuudessa toimivat jaokset ja toimikunnat jatkavat toimintaansa, kokoonpanot vahvistetaan kevätkokouksessa. Kansainvälinen toiminta: Pääosa kansainvälisestä toiminnasta tapahtuu jaostojen kautta, mahdollisuuksien mukaan tuetaan CISH-maailmanjärjestön presidentin prof. Marjatta Hietalan osallistumista kokouksiin. Historiantutkimuksen päivät Helsingissä Järjestetään valtakunnalliset historiantutkimuksen päivät yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi seura pyrkii kehittämään hallintoaan.

8 TULOSSA! Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Kevätkokouksen esitelmä KLO alkaen Dosentti Marja Jalava: Utopiasta byrokratiaan - Suomen yliopistojen 1970-luku Tilaisuudessa on aikaa myös keskustelulle. Tervetuloa!

9 Hanna Snellman Museoidut ruotsinsuomalaiset Nordiska museetin ensimmäinen maahanmuuttajadokumentointi Vuonna 1972 Göran Rosander kiinnitti huomiota siihen, että Tukholmassa sijaitsevan Nordiska museetin kokoelmissa ei ole esineistöä romaneilta tai toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin saapuneilta työsiirtolaisilta Suomesta, Unkarista, Jugoslaviasta, Kreikasta ja Turkista. Rosanderin mukaan nämäkin ryhmät kuuluvat Ruotsin kansaan (svenska folket), ja heidän elämäänsä pitää dokumentoida. Koska suomalaiset olivat Ruotsin ylivoimaisesti suurin maahanmuuttajaryhmä ja vähemmistöksi luonnehdittava ryhmä, oli luontevaa aloittaa dokumentointi heistä. Nordiska museetin toimintakertomuksessa vuodelta 1974 kerrottiin, että museossa oli aloitettu Riksbankens Jubileumsfondin rahoituksella tutkimus suomalaisista maahanmuuttajista otsikolla Finland-Sverige efter andra världskriget. Tutkimusta tehtiin toimintakertomuksen mukaan yhteistyössä Uumajan yliopiston maantieteen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen kanssa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia suomalaisten siirtolaisten assimilaatiota ja etnistä identiteettiä, toisin sanoen sitä, missä määrin suomalaiset olivat sopeutuneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Hanke liittyi silloiseen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vain vuotta myöhemmin, vuonna 1975 Ruotsi muutti virallisen maahanmuuttajapolitiikkansa assimilaatiopolitiikasta integraatiopolitiikaksi. Kun aikaisemmin tavoitteena oli sulauttaa muualta muuttanut väestö ruotsalaiseen yhteiskuntaan, oli uutena tavoitteena sallia ja jopa kannustaa maahanmuuttajia säilyttämään omat tunnuspiirteensä. Vuoden aikana tutkimusta oli tehty Virsbossa Surahammarin kunnassa ja Upplands Väsbyssä lähellä Tukholmaa, toisin sanoen pienessä ruukkiyhteisössä sekä suurkaupungin liepeillä. Virsbossa ja UpplandsVäsbyssä asui dokumentointihetkellä molemmissa tuhansia suomalaisia. Hanke jatkui seuraavana vuonna. Vuoden 1975 toimintakertomuksen mukaan vuoden aikana toteutetun kenttätyön ja aineistonkeruun myötä hankkeen etnologinen osuus saatiin päätökseen. Vuoden aikana kenttätöitä

10 oli jatkettu Upplands Väsbyssä ja aloitettu Karstulassa, Närpiössä, Nokialla ja Porvoossa. Suomenkielinen Karstula ja ruotsinkielinen Närpiö oli valittu kohteiksi, koska sieltä muutto Ruotsiin oli erityisen vilkasta. Suomenkielisen Nokian ja ruotsinkielisen Porvoon valinnan taustalla oli puolestaan se, että molemmille paikkakunnille oli muuttanut paljon paluumuuttajia Ruotsista. Karstulassa ja Närpiössä haluttiin yhtäältä selvittää muuttopäätökseen liittyviä taustatekijöitä ja toisaalta saada haastatteluaineistoa ajalta ennen varsinaista muuttoa. Tarkoituksena oli sen jälkeen seurata muuttaneiden perheiden vaiheita seuraavat 5-10 vuotta. Tätä ei ilmeisesti koskaan tehty. Paluumuuttajien kohdalla puolestaan oltiin kiinnostuneista suomalaisten assimilaatiosta ja etnisestä identiteetistä. Hankkeessa haastatteluja tehneet tutkijat julkaisivat katsauksia tutkimuspaikkakunnista, mutta eivät mitään merkittävää isoa tutkimusta. Aineistonkeruu laajennettiin myöhemmin käsittämään myös sotalapset sekä Värmlannissa asuvat suomalaiset. Sotalapsikokemuksilla ajateltiin olevan merkitystä myöhemmässä muuttopäätöksessä. Värmlannissa puolestaan oltiin kiinnostuneita siitä, poikkeaako suomalaisten identiteetti alueilla, joissa jo vuosisatoja on ollut suomalaista asutusta. Kahdeksantoista vuotta hankkeen rahoitusanomuksen jättämisen jälkeen, vuonna 1990, ilmestyi loppuraportti När finländarna kom. Loppuraportissa yhdistettiin etnologian ja maantieteen näkökulmat. Etnologinen osuus kirjassa on erittäin pieni ja jossakin määrin myös epäetnologinen. Ei ole lainkaan ihme, että ainakin etnologian piirissä teos vaiettiin kuoliaaksi. Se ei oikeastaan tuonut mitään mielenkiintoista lisää etnologiseen tutkimukseen. Aineisto kuitenkin antaa mahdollisuuden monenlaiseen tarkastelutapaan. Yksi tapa lähestyä aineistoa on tulkita sitä esitysteorian (Performance Theory) kautta. Dwight Conquergoodin mukaan esittämistä (performance) voi löytää tietenkin esittävistä taiteista, mutta yhtä lailla rituaaleista, urheilusta ja myös monista ammateista, joissa ammattia esitetään vaikkapa pukeutumisella, tietyllä ammattipuheella tai ammatin tuomalla auktoriteetillä. Esitysteorian keskeinen hahmo Richard Schechner puolestaan väittää, että kaikkea voi tutkia esittämisenä. Kun Migration Finland-Sverige hankkeessa kerättyä aineistoa lähestyy esitysteorian kautta, esittävät museoiden tutkijat ammatillista rooliaan etnologeina. Haastattelut tehtiin aikana, jolloin kansatieteellisessä tutkimuksessa toinen jalka oli vielä vahvasti maaseudulla. Siksi haastattelijoiden tutkittavilleen esittämät kysymykset olivat usein aika hassunkurisen tuntuisia. Tutkijat myös olettivat, että haastateltavat toimivat tietynlaisen suomalaisen koreografian mukaisesti; he esittävät suomalalaista. Näin moni ihan ilomielin tekikin, mutta valtaosa ei. He pikemminkin närkästyivät siitä, että heidät haluttiin laittaa suomalaisuuden muottiin. On muistettava, että 1970-luvun alussa Ruotsissa asuvat suomalaiset olivat pääasiassa iältään melko nuoria ja heitä kiinnostivat aivan muunlaiset asiat kuin kansallispuvut, suomalaiset perinneruuat tai kodinsisutus Suomesta tuoduilla kuparipannuilla, heinäharavilla tai täkänillä.

11 Haastattelut etenivät aika sabluunamaisesti ja samalla paikkakunnalla kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Haastattelut tehtiin haastateltavan äidinkielellä ja niitä ei nauhoitettu vaan haastattelija teki käsivaraisia muistiinpanoja. Näiden muistiinpanojen perusteella hän myöhemmin kirjoitti sanatarkan litteraation. Haastateltavien kodeissa otettiin valokuvia, niistä laadittiin pohjapiirroksia ja asuinalueesta laadittiin asemapiirroksia. Kerätty aineisto on laaja: Nordiska museetin arkistossa on taltioituna 60 mappia, joista valtaosa sisältää haastattelulitteraatioita ja valokuvia luvun Suomea tutkivalle aineisto on aarreaitta. Kenttätyöaineistot ovat yhtä paljon tutkijan itsensä kuin tutkittavan yhteisön peilikuvia; niin myös tässä tapauksessa. Ruotsinsuomalaisten ja tutkimusta tekevän museon todellisuudet kohtasivat hyvin harvoin. Vaikka tutkijat tekivät parhaansa dokumentoidessaan ajan hengen mukaisesti kaikkea ihmisten elämään kuuluvaa, eivät he useinkaan saaneet vahvistusta yliopistojen ja museoiden kirjoituspöydillä laadituille olettamilleen haastatteluissa. Vain harvoin haastateltavat suostuivat asettumaan siihen muottiin, johon haastattelurungossa heitä yritettiin sovittaa. Useimmiten oma erityisyys oli haastateltaville paljon tärkeämpää kuin suomalaisten ryhmään kuuluminen. (Artikkeli käsittelee professori Hanna Snellmanin Suomen Historiallisessa Seurassa pitämän esitelmän teemoja.) Käykää katsomassa! Nordiska Museetin netti-sivuilla on näyttely kansallisista vähemmistöistä: saamelaisista, meänkielisistä, romaneista, juutalaisista ja ruotsinsuomalaisista. Viimeksi mainitut ovat osoitteessa: skamuseet.se/nadja.htm Ruotsinsuomalaista materiaalia Nordiska Museetin arkistosta. Tällä kuvalla alkaa esittelyelokuva ruotsinsuomalaisista kulttuuripäivistä.

12 Markku Peltonen Oliko uuden ajan kouluopettaja kapinaan kiihottaja? Kansalaisuus, politiikka ja rahvas ja 1600-luvun kouluissa Me suomalaiset olemme syystäkin ylpeitä nykyisestä peruskoulustamme, onhan sen todettu olevan yksi maailman parhaista koulujärjestelmistä monilla eri osa-alueilla. Suomalaisen peruskoulun keskeisenä tavoitteena on, monien muiden arvojen ohella, tasa-arvon ja demokratian edistäminen. Kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2004 korostavat: koulujen päämääränä on ihminen, joka osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. En osaa sanoa, onko suomalainen koulu maailman paras kasvattamaan demokraattisen yhteiskunnan aktiivisia kansalaisia. On kuitenkin selvää, että uudella ajalla siis ja 1600-luvuilla maamme harvat koulut eivät tavoitelleet tällaisia päämääriä. Kuten Suomen Historiallisen Seuran hiljattain julkaisemasta kasvatuksen ja koulutuksen historiasta voimme oppia, tuon ajan koulua hallitsivat passiiviseen alamaisuuteen pikemminkin kuin aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät arvot. Kaikkialla Euroopassa ei tilanne kuitenkaan ollut tällainen. Tarina, jonka aion teille tässä kertoa, osoittaa, että oli olemassa kouluja, joissa passiiviseen alamaisuuteen liittyviin arvoihin yhdistyi myös aktiivisen kansalaisuuden arvoja. Itse asiassa tällaiset arvot olivat niin vahvasti esillä 1500-luvun jälkipuolen ja 1600-luvun alkupuolen englantilaisissa grammatiikkakouluissa, että joidenkin aikalaisten mielestä Englannin sisällissota 1640-luvulla ja sitä seurannut vallankumous olivat ennen muuta kouluopettajien aikaansaannos. Tarina alkaa vuodesta 1668, jolloin kuuluisa englantilainen filosofi Thomas Hobbes esitti tulkintansa siitä, mikä oli saanut hänen maanmiehensä sotimaan kaksi sisällissotaa, mestauttamaan kuninkaansa ja perustamaan Englannin historian toistaiseksi ainoan tasavallan. Hobbes aloitti analyysinsä toteamalla, että parlamentti oli saattanut englantilaisen yhteiskunnan anarkiaan ja siten tuhonnut kuningaskunnan sisäisen rauhan. Miten?

13 Parlamentti, Hobbes kirjoitti, oli tuhonnut rauhan ja johtanut maan anarkiaan pääasiassa kapinallisten presbyteeripappien ja kunnianhimoisten mutta typerien kaunopuhujien avulla. Presbyteeripappien ja kaunopuhujien taustalta Hobbesin mukaan löytyi uuden ajan kouluopettajat. He olivat opettaneet nuoria herrasmiehiä lukemaan antiikin Kreikan ja Rooman tasavaltojen kuuluisien miesten kirjoja, jotka käsittelivät kyseisten tasavaltojen politiikkaa ja suuria tekoja. Näissä kirjoissa, Hobbes julisti, kansanvaltaa ylistettiin vapauden kunniakkaalla nimellä ja monarkiaa haukuttiin tyrannian nimellä. Kun tällaiset klassillisen sivistyksen saaneet herrasmiehet olivat tulleet parlamentin alahuoneen jäseniksi, he olivat pystyneet, vaikka olivatkin olleet vain pieni vähemmistö, suostuttelemaan muut alahuoneen jäsenet kaunopuheisuudellaan, kuten Hobbes totesi. Mutta he eivät olleet rajoittaneet kaunopuheisuuttaan parlamenttiin, vaan, Hobbesin mukaan, kansalle suunnatuissa tutkielmissaan ja puheissaan ympäri maata he olivat ylistäneet vapautta ja tuominneet tyrannian. Kyseiset demokraattiset herrasmiehet, kuten Hobbes heitä halveksivasti kutsui, olivat myös häväisseet kuningasta saarnoissaan ja pamfleteissaan ja jotkut olivat jopa yrittäneet kirjoillaan ja saarnoillaan lietsoa kapinaa. Hobbes on saattanut ajatella, että historia oli osoittanut hänen olleen oikeassa, sillä juuri ennen sisällissodan syttymistä 1640-luvun alussa hän oli varoittanut maanmiehiään retoriikan vaarallisuudesta. Hän oli todennut, ettei voi olla kapinan lietsojaa, joka ei olisi hyvä ja voimakas puhuja ja että voimakas kaunopuheisuus on niiden todellinen ominaisuus, jotka kiihottavat ihmisiä vallankumoukseen. Yritän tässä artikkelissa tarjota selityksen sille, miksi Hobbes saattoi ajatella, että kouluopettajat ja heidän opettamansa puhetaito - retoriikka - olivat aiheuttaneet sisällissodan. Tarkastelen esitelmässäni sisällissotaa edeltävän vuosisadan kouluopetusta ja pyrin osoittamaan, että asettamalla Hobbesin tulkinnan Englannin sisällissodan syistä sen aate- ja kouluhistorialliseen kontekstiin voimme paremmin ymmärtää, mitä hän oli tulkinnassaan tekemässä. Tutkimalla retoriikan keskeistä roolia kouluopetuksessa pyrin korostamaan erityisesti kahta seikkaa. Ensinnäkin retoriikka liitettiin usein tavalliseen kansaan tai rahvaaseen. Kaunopuheisuus nähtiin ennen kaikkea välineenä suostutella tavallisia ihmisiä. Toiseksi yritän osoittaa, että uuden ajan koulupojat oppivat paljon poliittisten puheiden pitämisestä koulussa. Aina alaluokkien kirjeenkirjoituksesta ylempien luokkien varsinaiseen retoriikan opetukseen poikia neuvottiin ja rohkaistiin kirjoittamaan ja puhumaan sellaisista poliittisista aiheista kuin ulkopolitiikka ja verotus, vapaus ja tyrannia. Lukuisat tutkijat ovat todenneet, että 1500-luvun humanistit niin Englannissa kuin monessa muussakin maassa korostivat kouluopetuksen, kaunopuheisuuden ja kansalaisuuden läheistä yhteyttä. Kuten englantilainen humanisti Thomas Elyot totesi vuonna 1541, mies ei voi hallita hyvin kaupunkia tai maata... ellei hän ole oppinut kaunopuheisuutta. Monet humanistit korostivat kasvatusoppaissaan, että humanistinen sivistys ja siten kansalaisuus sopi erityisen hyvin aatelille ja herrasmiehille. Mutta tämä

14 koulutusjärjestelmä tavoitti paljon laajemman yleisön grammatiikkakoulujen välityksellä. Tämän taustalla on kaksi yleisesti tunnettua tosiseikkaa. Ensinnäkin koulujen määrä kasvoi Englannissa 1500-luvun lopulla suuresti; toisaalta koulujen opetussuunnitelma oli hyvin samanlainen kaikkialla Englannissa. Tästä seurasi, että humanistien kasvatusohjelma vaikutti syvällisesti jopa vaatimattomiin kouluihin pikkukaupungeissa ja maaseudulla. Ei olekaan yllättävää, että monet tällaisten vaatimattomien koulujen opettajat korostivat opetuksensa politiikkaan ja kansalaisuuteen liittyviä tavoitteita. Heidän opetuksensa, he väittivät, tuotti yhtä lailla kansalaisia ja hallitsijoita kuin maan suuret ja kuuluisat koulut. Kouluopetusta koskevassa oppaassaan vuodelta 1588 Plymouthin koulun opettaja, William Kempe, totesi kirjoittavansa populaarille yleisölle, mutta korosti samalla, että myös hänen koulunsa tuottaa viisaita neuvonantajia ja yhteiskunnan hallitsijoita. Yksi hänen antiikin esimerkeistään koulutuksen tuottamista eduista oli Gracchuksen veljekset. Tiberius Gracchus ja hänen nuorempi veljensä Gaius Gracchus eivät ainoastaan olleet olleet erään Rooman huomattavimman plebeiji-perheen poikia; Plutarkhoksen mukaan he olivat olleet poikkeuksellisen hyvin kasvatettuja ja siten erityisen kaunopuheisia. Ja he olivat molemmat olleet kansantribuneeja, missä roolissa he olivat käyttäneet kaunopuheisuuttaan edistääkseen tavallisen kansan etua. Tiberius oli käyttänyt kaunopuheisuuden voimaansa puolustaakseen maareformia Rooman köyhien kansalaisten puolesta, kuten Plutarkhos oli kirjoittanut. Gaius Gracchus oli puolestaan tehnyt pienen mutta tärkeän muutoksen retoriikassa, jolla oli Plutarkhoksen mukaan ollut merkittäviä poliittisia seurauksia Rooman tasavallassa. Hän ei ollut vain puhunut kansalle; toisin kuin edeltäjänsä, hän oli puhuessaan kääntynyt kansaan eikä senaattiin päin. Tämä pieni muutos oli Plutarkhoksen mukaan siirtänyt tasavallan kaiken hallinnon senaatilta kansalle. Samalla Gaius Gracchus oli opettanut muillekin puhujille, että heidän tuli puhua kansalle pikemmin kuin senaatille. William Kempen ohella toinen opettaja, joka korosti vaatimattomien koulujen opetuksen poliittista luonnetta, oli John Brinsley Ashby-de-la- Zouche nimisestä kaupungista. Kirjassaan A consolation for ovr grammar schooles (1622) Brinsley antoi ohjeita vaatimattomien koulujen, kuten hän sanoi, organisoimiseksi. Hän oli tietoinen, että hänen koulunsa tarjosi paljon alkeellisempaa opetusta kuin sellaiset huippukoulut kuin Westminister tai Eton. Mutta hän oli silti vakuuttunut, että myös hänen koulunsa koulutti kansalaisia eikä vain alamaisia. Hänen oppilaistaan, Brinsley totesi, tuli myöhemmin elämässään yhteiskunnan johtajia. Niin antiikin Kreikassa ja Roomassa kuin renessanssiajan Italiassakin retoriikka oli ollut läheisessä yhteydessä vapauden ja tasavaltalaisen järjestelmän kanssa. Kuten Cicero totesi, retoriikka oli aina kukoistanut kaikissa vapaissa yhteisöissä (in omni libero populo). Tavoitteenani ei kuitenkaan ole väittää, että humanistit ja kouluopettajat olivat tasavallan kannattajia, jotka halusivat muuttaa Englannin kuningaskunnasta tasavallaksi. Eräät opettajat, joista

15 tulee kohta puhe, olivat itse asiassa sisällissodassa rojalistien puolella. Mutta myöskään Hobbes ei väittänyt, että kouluopettajat olisivat olleet tasavaltalaisia. Päinvastoin, kun Hobbes syytti opettajia sisällissodan aiheuttamisesta vuonna 1642, hän nimenomaan korosti, etteivät opettajat sinänsä olleet kapinallisia. Kapina oli heidän opetuksensa sivutuote. Jopa monet niistä, hän kirjoitti, jotka olivat sinänsä lojaaleja yhteiskunnalle, huomaamattaan ohjasivat kansalaisten mieliä kapinaan tartuttamalla nuoriin ihmisiin kouluissa käsityksiä, joista olemme puhuneet. Johtopäätös, jonka Hobbes teki muutamaa kuukautta ennen sisällissodan puhkeamista, oli, että opettajan ei tarvinnut olla vallankumouksellinen sytyttääkseen vallankumouksen. Jopa rojalistien puolella olleet opettajat saattoivat vastoin omia periaatteitaan tuottaa opetuksellaan kapinallisia ja vallankumouksellisia. Monet opettajat opettivat oppikirjoissaan ja luokkahuoneessa klassillista retoriikkaa. Ja tähän oppiin sisältyi ajatus vahvasta rahvaan poliittisesta osallistumisesta. Opettajat toisin sanoen väittivät, että heidän retoriikan opetuksensa tekisi koululaisista aktiivisia kansalaisia. Ainakin jos uskomme uuden ajan koulukirjoja, jokainen, joka sai humanistisen koulutuksen, sai itse asiassa koulutuksen aktiiviseen kansalaisuuteen. Antiikin retoriikka opetti, että tavallisten kansalaisten suostuttelu oli retoriikan keskeinen tavoite. Cicero korosti, että kansankokous oli puhujan tärkein näyttämö. Tästä seurasi, että rahvas (multitudo) oli puhujan merkittävin yleisö. Mutta jos rahvas oli puhujan tärkein yleisö, hänen täytyi rakentaa puheensa yleisölleen sopivaksi. Kaunopuheisuuden voima, Cicero vakuutti, löytyi yleisesti hyväksytyistä tavoista. Tämän takia suurin virhe retoriikassa oli välttää rahvaan puhetta ja tapoja. Hyvä puhe piti aina sovittaa yhteen vulgaarin ja rahvaanomaisen ymmärryksen kanssa ( ad vulgarem popularemque sensum accommodata ). Uuden ajan englantilaiset retoriikan opettajat omaksuivat nämä antiikin kaunopuheisuuden teorian periaatteet. Oli sitten kyse kaupungin tai koko valtakunnan hallitsemisesta, retoriikka oli välttämätön rahvaan suostutteluun ja johtamiseen, totesi yksi englantilainen humanisti. Monet muut olivat samaa mieltä: retoriikka oli väline tavallisen kansan johtamiseen luvulla Oxfordin yliopiston opiskelijoille kerrottiin Ciceron todenneen, että kaunopuheisuus on tehty kansaa varten; vulgus rahvas oli siis puhujan pääasiallinen yleisö. Jos kaunopuheisuus tarkoitti nimenomaan kansalle puhumista, tavalla, jonka he ymmärsivät, voisi sanoa, että retoriikka oli rahvaanomaista tai nykyajan termiä käyttääkseni populistista. Populistinen retoriikka ei toden totta ole oman aikamme keksintö. Tämä tuli esiin lukuisissa yhteyksissä 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alun Englannissa. Demostheneen puheiden latinankielisen käännöksensä esipuheessa vuodelta 1571, Cambridgen yliopiston kreikan kielen kuninkaallinen professori Nicholas Carr kuvasi retoriikkaa populistisin termein. Kirja oli tarkoitettu rahvaalle,

16 Carr totesi ja korosti retoriikan keskeisyyttä yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siinä missä filosofia oli syvällistä ja vaikeatajuista ja siten kaukana jokapäiväisestä elämästä ja forumista, kaunopuheisuus oli arkielämän keskiössä. Carrin mukaan retoriikka ei vain tehnyt yhteiskunnan hallitsijoita, se myös edisti tietoa yhteisöllisistä asioista ja tavallisten ihmisten tavoista ja ajatuksista. Vaikka retoriikka liittyi rahvaanomaiseen ymmärrykseen, ei yhteiskunnassa ollut mitään yhtä hyödyllistä. Toisin sanoen kaunopuhujat tuottivat suurimman hyödyn yhteiskunnalle. Ja Carr kehottikin lukijoitaan oppimaan yhteiskuntia koskevaa populistista retoriikkaa, kuten hän kirjoitti kirjansa esipuheessa. Kun valtiomies ja filosofi Francis Bacon esitti oman kuuluisan arvionsa renessanssihumanismista, hän yhtyi Carrin näkemykseen. Kaunopuheisuus, Bacon kirjoitti, oli alkanut kukoistaa Euroopassa 1500-luvulla, koska se oli sopivin ja vahvin keino suostutella rahvasta. Vaikka viisaus oli kaunopuheisuutta arvokkaampaa, retoriikka oli paljon vahvempi kansan keskuudessa, koska se käsitteli rahvaanomaisia mielipiteitä ja tapoja. Samoin moni koulukirja kuvasi retoriikkaa rahvaanomaisena taitona. Retoriikka, William Pemblen koulukirja totesi, on taito puhua kauniisti mistä tahansa asiasta rahvaanomaisella tavalla. Kaunopuhujan tavoite oli siten mielen ja tunteiden rahvaanomainen opettaminen. Mutta jos uuden ajan kouluopettajat korostivat retoriikan rahvaanomaisuutta, he yhtälailla painottivat sen poliittisia puolia. Tämä tapahtui kaikilla opetuksen tasoilla. Ensimmäiset kolme vuotta käytettiin grammatiikkakouluissa pääasiassa latinan kielen opettamiseen. Jo tässä vaiheessa aktiivisen kansalaisuuden teemat näyttävät olleen keskeisesti esillä opetuksessa, kuten käy ilmi suositusta latinan fraasikirjasta, Aldo Manuzion Phrases lingvae Latinae (josta otettiin Englannissa peräti 15 painosta vuosien 1573 ja 1636 välillä). Kirjan mukaan hyvä kansalainen ajattelee ennen kaikkea yhteistä etua (the publique weale tai the common weale) ja kirja kehottikin koulupoikaa osoittamaan olevansa hyvä kansalainen. Tämä tarkoitti kirjan mukaan sitä, että pojan tuli ajatella ennen kaikkea vapautta ja että hänen tuli olla valmis ottamaan vastuuta ja valtaa vaaran uhatessa valtiota. Neljänneltä luokalta lähtien alettiin opettaa myös retoriikkaan liittyviä asioita. Koulupoikien ensi kosketus retoriikkaan tapahtuikin neljännellä tai viidennellä luokalla, jolloin heille opetettiin kirjeenkirjoitustaitoa. Suurin osa kouluista näyttää käyttäneen opetusmateriaalina sekä Erasmuksen kirjeopasta, De conscribendis epistolis, että jonkinlaista Ciceron kirjeiden kokoelmaa. Eräs keskeinen kirjeryhmä Erasmuksen oppaassa olivat julkiset tai poliittiset kirjeet, sellaiset, jotka käsittelivät valtion (de republica) asioita. Mainio esimerkki siitä, minkälaisia julkisia ja poliittisia kirjeitä uuden ajan koulupoikien oletettiin opiskelevan, löytyy Ciceron kirjeiden kokoelmasta, jonka Manchesterin grammatiikkakoulun opettaja, Thomas Cogan, julkaisi koulupoikien käyttöön vuonna Kokoelma sisälsi suuren määrän Ciceron kirjeitä, joihin Cogan oli liittänyt lyhyet tiivistelmänsä. Nämä tiivistelmät selittivät kirjeen sisällön ja

17 historiallisen kontekstin. Niiden pohjalta voidaan olettaa, että koulupojat opiskelivat, ei vain Ciceron kirjeiden kirjallista tyyliä, vaan myös niiden sisältöä ja historiallista merkitystä. Suurin osa niistä Ciceron kirjeistä, jotka Cogan sisällytti vakavien kirjeiden joukkoon, käsitteli Rooman sisällissotia, Caesarin valtaa ja sitä, miten oli mahdollista puolustaa tasavaltaa erityisen vaikeina aikoina. Coganin tiivistelmät tarjoavat oivan näkökulman siihen, mitä Hobbes mahdollisesti tarkoitti väittäessään, että kouluopetus sai monet ihailemaan tasavaltaa ja vapautta ja näkemään monarkian tyranniana tai että kouluissa kerrottiin antiikin tasavaltojen suurten miesten urheista teoista vapauden ja tasavallan puolesta tyranniaa vastaan. Kirjeessään Cassiukselle toukokuussa 44 ekr. Cicero suostutteli Cassiusta, Deciusta ja Brutusta jatkamaan toimintaansa tasavallan puolesta, muttei suoraan maininnut, että tämä tarkoitti Marcus Antoniuksen murhaamista. Cogan ei jättänyt arvailuille sijaa, kun hän tiivisti kirjeen viestin koulupojille seuraavasti: Kun Caesarin murhaajat pakenevat Roomasta, ja Marcus Antonius, joka on pyrkimässä yksinvaltaan, tekee kaiken oman mielensä mukaan, Cicero kirjoittaa pakenijoille opettaen heille, että kaikki toivo vapaudesta riippuu Deciuksesta, Marcus Brutuksesta ja Cassiuksesta ja kehottaen heitä murhaamaan Marcus Antoniuksen. Kirjeessään Decimus Brutukselle tammikuussa 43, Cicero totesi, että kaikki kansalaiset toivovat ja uskovat sinun vapauttavan tasavallan monarkiasta samalla tavalla kuin vapautit sen kuninkaasta. Ja hän kannusti Decimus Brutusta toteamalla, että kaikki olivat valmiita puolustamaan vapautta ja vihaamaan orjuutta. Cogan tiivisti kirjeen oppilaille seuraavalla tavalla: Kaikki ihmiset spontaanisti kannattavat vapautta ja tasavallan vapauttamista monarkiasta ja kuninkaasta. Jos koulupojat keskittyivät kirjeiden kirjoittamisen opetteluun viidennellä luokalla, seuraavalla luokalla he alkoivat myös oppia ainekirjoitusta. Aineiden aiheet saattoivat olla hyvin poliittisia. Ylivoimaisesti suosituin ainekirjoituksen oppikirja oli Aphthoniuksen kreikankielinen Progymnasmata. Tämän 300-luvulla kirjoitetun perusoppikirjan latinannos julkaistiin Englannissa ensimmäisen kerran noin vuonna Uusi Rudolph Agricolan ja Giovanni Cataneon latinannos julkaistiin Englannissa ensi kerran vuonna 1572 ja tästä versiosta tuli erityisen suosittu; siitä otettiin yli 10 painosta ennen vuotta Tämä käännös sisälsi alkuperäisen tekstin ohella saksalaisen humanistin Reinhard Lorichiuksen laajan kommentaarin. Aphthoniuksen oppikirja sisälsi 14 erilaista ainekirjoitusharjoitusta, joista monet käsittelivät yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita. Hänen esimerkkinsä locus communiksesta aineesta, joka liioitteli jonkin asian hyviä tai huonoja ominaisuuksia oli essee tyranniaa vastaan. Aphthoniuksen essee kuvasi tyrannin hallitsijana, joka kyseenalaisti tasa-arvon ja joka väitti olevansa kaikkien muiden yläpuolella. Tyrannin mukaan oli suorastaan hirveää, jos köyhätkin voivat osallistua päätöksentekoon ja jos rahvaan mielipiteestä tulisi laki. Minä olen, hän julisti, laki rahvaalle pikemminkin kuin rahvas minulle.

18 Suurin osa esseestä kyseenalaisti tyrannin tällaiset käsitykset ja väitti, että tyranni oli murhaajaakin pahempi ihminen. Jos isänmaan vapauttajia tuli pitää suuressa arvossa, niitä, jotka saattoivat isänmaan orjuuteen tuli rangaista ankarasti. Essee myös totesi tyrannin murhaamisen olevan hyödyllistä ja helppoa. Tuomarien äänet, varhaisempi käännös opetti koulupoikia, riittivät tyrannin vallan tuhoamiseen. Jos koulupojat oppivat tällaisen viestin Aphthoniuksen esseestä, he saattoivat oppia vieläkin enemmän Reinhard Lorichiuksen kommenteista, jotka johdattivat heidät Ciceron käsityksiin tyrannian hirveydestä. Koulupoikia muistutettiin ensinnäkin Pro Milone -puheen kohdasta, jossa Cicero totesi kreikkalaisten osoittaneen jumalallista kunniaa kaikille tyrannien murhaajille. Mutta kommentit myös mainitsivat Ciceron toisen Marcus Antoniusta vastaan suunnatun ns. filippolaispuheen, jossa hän oli todennut tyrannin murhaamisen olevan kaunis, hyödyllinen ja kunniakas teko. Kenties kaikkein tärkein kommentti viittasi Ciceron suosittuun Velvollisuuksista-teokseen, jossa hän oli arvostellut erityisen voimakkain sanakääntein tyranniaa. Koulupojille myös kerrottiin, että Quintilianuksen laajassa teoksessa retoriikasta tyrannin murhaajia ylistettiin niin paljon, että luokkahuoneet tulisi koristaa heidän kuvillaan. Kirjeiden ja aineiden kirjoitus valmisti koulupoikia kahta ylintä luokkaa varten, jolloin heille vihdoin opetettiin varsinaista retoriikkaa. Koulujen tutkintovaatimukset usein määräsivät käyttämään retoriikan opetuksessa kahta antiikin perusoppikirjaa, anonyymiä Ad Herennium teosta ja Ciceron De inventionea. Mutta saamme kenties paremman kuvan siitä, mitä luokkahuoneissa mahdollisesti tapahtui, jos lyhyesti tarkastelemme englantilaisten kouluopettajien itse kirjoittamia retoriikan oppikirjoja. Käytännöllisesti kaikissa näissä oppikirjoissa esitetään standardilista poliittisista aiheista, joita koulupojille tuli opettaa. Tämä lista löytyi alun perin Aristoteleen Retoriikka-teoksesta. Siellä Aristoteles totesi, että deliberatiivisessa retoriikassa puhutaan viidesta aiheesta. Nämä olivat: verotus, sota ja rauha, maanpuolustus, ulkomaankauppa, lakien säätäminen. Kyky puhua vakuuttavasti tällaisista aiheista vaati Aristoteleen mukaan niiden syvällistä tuntemista. Jos aikoi puhua esimerkiksi verotuksesta, oli syytä tuntea valtion tulot ja varallisuus, mistä ne muodostuvat ja mitä välttämättömiä menoja valtiolla on. Sodasta ja rauhasta puhuminen vastaavasti vaati tietoa valtion voimista. Ja lakien säätämisestä puhuminen edellytti taas tietoa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta filosofiasta, minkälaisia eri valtiomuodot ovat ja millä tavoin niitä ylläpidetään tai tuhotaan. Roomalaiset retoriikan opettajat, Cicero ja Quintilianus seurasivat omissa kirjoissaan Aristoteleen esimerkkiä, mutta niin seurasivat myös uuden ajan englantilaiset kouluopettajat. Käytännöllisesti kaikki englantilaiset kouluopettajat, jotka kirjoittivat retoriikan oppikirjoja käyttivät tätä Aristoteleen listaa puhuessaan deliberatiivisesta retoriikasta.

19 Kaikkein suosituin oppikirja oli lontoolaisen yksityiskoulun opettajan Thomas Farnabyn Index rhetoricus (1629). Farnaby totesi, että retoriikka saattoi käsitellä kaikkia aiheita, joista voidaan väitellä. Deliberatiivisessa retoriikassa saatettiin puhua ja väitellä kaikesta, mikä oli vallassamme, kuten Farnaby kirjoitti. Tällaisia aiheita olivat: julkinen varallisuus, siis verotus, sota ja rauha; maanpuolustus; vienti ja tuonti; lait. Aivan sama lista löytyy Charles Butlerin teoksesta Oratoriae libri duo (1629). Deliberatiivisessa retoriikassa saatettiin Butlerin mukaan puhua mistä tahansa yksityiselämän asiasta, mutta julkisissa asioissa ja täydellisille puhujille forumilla oli olemassa viisi aihetta: vauraus, sota ja rauha, maanpuolustus, ulkomaankauppa, lakien säätäminen. Kolmas kouluopettaja, William Pemble, yhdisti tämän aristoteelisen listan roomalaiseen keskusteluun hyödystä ja sen tärkeydestä deliberatiivisessa retoriikassa. Yhteiskunnalliset ja valtion asiat, jotka koskivat hyvinvointia ja vapautta ja joista koulupoikien tuli osata puhua, käsittelivät, Pemble neuvoi koululaisia, lainsäätämistä, verotusta, sotaa ja rauhaa, maanpuolustusta ja ulkomaankauppaa. Nämä teemat, Pemble korosti Ad Herennium-teosta mukaillen, liittyivät turvallisuuteen ja voimaan. Mutta koulupoikien oli Pemblen mukaan hyvä osata myös toisenlaisia puheita. Mikäli he joutuisivat turvautumaan juonitteluun, heidän tuli osata houkutella ja korruptoida vihollisiaan puheilla, jotka käsittelivät rahaa, dissimulaatiota ja valheita. On usein pohdittu, Pemble selitti koululaisille, onko hyödyllistä turvata valtio huijauksella, jos sitä ei kyetä turvaamaan voimalla. Koska Pemble, kuten aikaisemmin totesin, piti retoriikkaa rahvaanomaisena taitona, on syytä olettaa, että äsken mainitsemani aiheet ja kysymykset olivat hänen mielestään aiheita nimenomaan rahvaalle suunnatuissa poliittisissa puheissa. Näissä tulkinnoissa deliberatiivisen retoriikan aiheista ei tietenkään ollut mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa; nehän perustuivat Aristoteleen ja muiden antiikin auktorien käsityksiin. Mutta siinä juuri piilee niiden merkitys. Nämä olivat kaikki oppikirjoja, jotka oli tarkoitettu retoriikan opettamiseen kouluissa. On mielestäni merkittävää laajemmalle tulkinnallemme uuden ajan Englannin poliittisesta kulttuurista, että koululaisia opetettiin puhumaan lainsäätämisestä, verotuksesta ja ulkopolitiikasta. Nämä kirjat oli tarkoitettu, kuten Thomas Farnabyn kirjan, Index rhetoricus, esipuheessa todettiin, alle 15-vuotiaille koululaisille. Toisin sanoen teinipoikia opetettiin puhumaan niin ulkopolitiikasta, verotuksesta ja lainsäädännöstä kuin vapaudesta ja tyranniasta. Opetetaanko meidän tasavallassamme peruskoululaisia puhumaan näistä aiheista, kun heitä kasvatetaan osallistuviksi kansalaisiksi kehittämään demokraattista yhteiskuntaa? Kun John Rainolds luennoi Aristoteleen Retoriikasta Oxfordin yliopistossa 1570-luvulla, hän mainitsi aivan saman aristoteelisen listan deliberatiivisen retoriikan aiheista. Hän tunnusti, että epäilemättä muistakin aiheista voidaan puhua, mutta kaikkein eniten puhutaan seuraavista: verot, sota ja rauha, maanpuolustus, kauppa, lakien säätäminen. Mutta Rainolds teki varsin mielenkiintoisen huomion. Hänen mukaansa näytti ristiriitaiselta, että aristoteelisen moraalifilosofian mukaan ihmisyhteisö oli perustettu, ei

20 vain elämää, vaan nimenomaan hyvää elämää varten, mutta että nämä deliberatiivisen retoriikan aiheet käsittelivät aivan tavallista elämää. Hän selitti tämän ristiriidan sillä, että puhujan tuli aina ottaa huomioon yleisönsä. Koska puhuja puhui yleensä rahvaalle, hänen aiheensa käsittelivät vain tavallista elämää ja siis ruumiilliseen hyvään liittyviä aiheita. Totta kai, jos hän puhuisi hyvin koulutetuille ihmisille, hänen tulisi puhua myös hyvästä elämästä ja siten myös intellektuaalisista hyveistä. Rainoldsin johtopäätös toisin sanoen oli, että puhuja puhui verotuksesta, ulkopolitiikasta ja laeista ennen kaikkea, koska hän puhui rahvaalle. Kun Hobbes varoitti maanmiehiään 1640-luvun alussa retoriikan vaarallisuudesta, hänellä oli, olen taipuvainen ajattelemaan, edellä lyhyesti kuvaamani kaltainen opetus mielessään. Eikä hän ollut suinkaan ensimmäinen, joka varoitti rahvaanomaisen retoriikan vaarallisuudesta. Canterburyn arkkipiispa John Whitgift, esimerkiksi, totesi parlamentissa vuonna 1584, että yksi kuningaskuntien suurimmista ongelmista oli kaunopuhujien suuri määrä. Jean Bodinin teoksen, Le six livres de la république englanninnos vuodelta 1606 sisälsi seuraavanlaisen marginaalikommentin: puhujille annettu kohtuuton puhevapaus on kapinoiden suuri aiheuttaja. Tällaiset näkemykset, voimme nyt havaita, eivät olleet mitään tyhjää platonilaisten teemojen uudelleenkierrätystä. Päinvastoin, niillä oli omaan aikaansa liittyvä vakava poliittinen argumentti. Johtopäätökseni on, että tämä argumentti on paljon helpompi ymmärtää, kun otamme huomioon, että uuden ajan kouluopetus perustui merkittävällä tavalla klassilliseen teoriaan kansalaisuudesta yleisesti ja tämän teorian käsitykseen rahvaanomaisesta retoriikasta erityisesti. (Suomen Historiallisen Seuran Vuosijuhlapäivänä ke puheenjohtaja, professori Markku Peltosen pitämä esitelmä.) Oletko jo tilannut HAikin vuodeksi 2012? Muistathan, että SHS:n jäsenenä saat sen hintaan 33 euroa/vuosi. Tilaushinta eijäsenille on 50 euroa.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Raportti myönnetystä apurahasta. YTT Kati Kallinen

Raportti myönnetystä apurahasta. YTT Kati Kallinen Raportti myönnetystä apurahasta YTT Kati Kallinen Sain teiltä myönteisen apurahapäätöksen keväällä 2014. Jäin pois työstäni avoimen yliopiston opettajana ja siirryin kokopäiväiseksi apurahatutkijaksi Jyväskylän

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 1 / 2005

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 1 / 2005 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 1 / 2005 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 faksi: (09) 228 69 266 Sähköposti:

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Professori Pirjo Markkola Tutkijatohtori Kirsi-Maria Hytönen Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Miten terveyden ja hyvinvoinnin alojen tulisi viestittää?

Miten terveyden ja hyvinvoinnin alojen tulisi viestittää? Miten terveyden ja hyvinvoinnin alojen tulisi viestittää? Ensimmäinen SOTERKO -tutkimuspäivä Teija Riikola MIKSI TIETEESTÄ PITÄISI TIEDOTTAA? Keskustelu kuuluu tieteeseen. nykyisin yhä enemmän eri tieteenalojen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2006 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Erittäin paljon

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Anna Ruth, Janne Pölönen (TSV) Kokemuksia tieteellisestä kirjoittamisesta ja julkaisemisesta -seminaari 5.6.2015 Vastaajien

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat Tieteellisten seurojen vaihtosuhteiden historia Esimerkkinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vaihtotoiminta 1831-19141914 Johanna Lilja 3.4.2008 Tieteellisten seurojen

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot