J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011"

Transkriptio

1 J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

2 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki puh: (09) Sähköposti: Kotisivu: Toiminnanjohtaja Julia Burman, lukukausien aikana varmimmin to Kesällä on toimisto suljettu. SEURAN HALLITUS 2011 Prof. Markku Peltonen, puheenjohtaja Prof. Susanna Fellman Prof. Petri Karonen, varapuheenjohtaja Dos. Tiina Kinnunen Dos. Tuija Laine Prof. Henrik Meinander Dos. Marjaana Niemi Prof. Kimmo Rentola Prof. Irma Sulkunen Dos. Kari Teräs Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 ). Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 3). Verkkokirjakauppaan on linkki seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 28 euroa. Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla osoitteessa Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla tai kirjeenä.

3 PÄÄKIRJOITUS Historiantutkimuksen kirjoittamisesta Tunnetun toteamuksen mukaan suomalaisen ja englanninkielisten maiden historiantutkimuksen keskeinen ero voidaan tuoda esille vertaamalla niitä salapoliisiromaaniin. Suomalaisen tutkimuksen johdannossa todetaan, että kirjassa tapahtuu murha ja että johtopäätösluvussa käy kenties ilmi, kuka sen teki. Englantilaisen kirjan johdannossa sen sijaan todetaan, että henkilö X murhasi henkilö Y:n, ja että kirjassa tullaan osoittamaan, kuinka hän sen teki. Toteamuksessa on ainakin totuuden siemen. Suomalaisten tutkimusten, erityisesti väitöskirjojen, johdannoissa kyllä pääsääntöisesti esitetään kaiken muun ohella tutkimuskysymyksiä, mutta harvemmin puhutaan siitä, mitä kirjassa tullaan väittämään. Lukijaa ei siis juurikaan ohjata. Argumentin esittelyn sijaan suomalaiset tutkimukset paneutuvat tutkimusongelmien ja metodisten valintojen ohella usein taustoitukseen. Harvemmin työt edes alkavat tutkimusaiheen ja -kysymysten esittelyllä. Näiden sijaan tutkimuksissa keskitytään aluksi aihepiirin taustan esittelyyn. Aikaisempi tutkimus listataan usein huomattavan pitkien johdantojen loppuosassa. Tästä seuraa, että tutkimuskysymykset ja aikaisempi tutkimus harvoin kohtaavat. Samoin työn argumentti ja sen merkittävyys ja suhde aihepiiriä käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen jää usein lukijan pääteltäväksi tai arvattavaksi. Englantilaisissa (tai siis englanninkielisissä maissa tehdyissä) tutkimuksissa työn aihe esitetään pääsääntöisesti heti alussa. Tämän jälkeen paneudutaan aihepiiriä koskevan aikaisemman tutkimuksen kriittiseen arviointiin, jonka jälkeen tai yhteydessä tutkija usein esittää oman spesifimmän tutkimustehtävänsä tai -ongelmansa mutta myös, ja tämä on erityisen tärkeää, oman argumenttinsa. Tuomalla esiin tutkimuksen keskeisen argumentin johdanto ohjaa lukijaa. Varsinaista sisällöllistä taustoitusta löytyy harvoin englantilaisista tutkimuksista. Nämä lyhyet luonnehdinnat ovat tietenkin vain karikatyyrejä, mutta kuvaavat mielestäni kuitenkin suomalaisen ja englanninkielisen historiantutkimuksen eräitä keskeisiä eroja. Johdannoissa on myös se ero, että suomalaisten tutkimusten johdannot vievät usein vähintään 10%, toisinaan jopa 20 tai 25% koko tutkimuksen sivumäärästä.

4 Englantilaisista tutkimuksista on vaikea löytää johdantoa, joka olisi edes 5% koko teoksesta. Miksi puhun tällaisesta? Maailmaan mahtuu monenlaista historiantutkimusta, ja on tietenkin selvää sekä erityisen toivottavaakin, että kaikki tutkijat eivät työskentele saman kaavan mukaisesti. On kuitenkin mahdollista väittää, että suomalaisten historiantutkimusten johdannot ovat merkki jostain muusta. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen tutkimusrahoitus on tullut viime vuosina entistä tärkeämmäksi. Suomalaiset luonnontieteilijät ovat menestyneet esimerkiksi European Resarch Council n hauissa erinomaisesti, mutta humanistit ja yhteiskuntatieteilijät paljon huonommin. Luonnontieteilijät ovat saaneet lukuisia advanced grant - apurahoja, jotka ovat tällä hetkellä arvostetuimpien apurahojen joukossa. Suomeen on tietääkseni tullut vain yksi tällainen apuraha humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Senkin saaja oli ruotsalainen. Syitä humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden huonoon menestykseen on varmasti monia. Keskustelua voisi käydä siitä, onko yksi mahdollinen syy suomalaisten tapa kirjoittaa tutkimussuunnitelmia. Olen joutunut viime vuosina arvioimaan suuren määrän suomalaisia ja eurooppalaisia tutkimussuunnitelmia. Molempien joukossa on erinomaisia ja vähemmän erinomaisia suunnitelmia. On tunnettua, että tutkimussuunnitelman aloituskappaleella ei voi voittaa rahoitusta, mutta sillä on helppo hävitä se. Erinomaisen suunnitelman ensimmäisessä kappaleessa sanotaan kolme asiaa: mitä tutkitaan, mitä tullaan väittämään ja miksi aihe on tärkeä. Suomalaisen historiantutkimussuunnitelman tunnistaa usein samoista piirteistä kuin suomalaisen valmiin tutkimuksen johdannonkin: tutkimuskysymyksiä kyllä esitetään ja aiempaa tutkimusta listataan, mutta nämä kaksi laitetaan harvoin keskustelemaan keskenään; mahdollista argumenttia ei juurikaan käsitellä; ja taustaa on paljon ja se usein aloittaa suunnitelman. Jos avauskappaleessa täytyisi tuoda esiin aihe, argumentti ja sen merkitys, suunnitelmaa ei voi pitää onnistuneena, kun se alkaa kahden tai kolmen sivun taustan esittelyllä. Toivotan parhainta onnea ja menestystä kaikille Seuran tutkijajäsenille tulevissa eurooppalaisissa rahoitushauissa. Markku Peltonen professori SHS:n puheenjohtaja

5 KUTSU - Call for Papers Toiset valtakunnalliset suomalaiset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa ja Tieteiden talossa lokakuuta Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien prof. David Armitage, Harvardin yliopisto, prof. Pieter Spierenburg, Rotterdamin yliopisto, ja PhD Jenny Andersson, Research Fellow CNRS, Paris, esitelmien lisäksi työryhmiä ja yksittäisiä alustuksia. Päivien kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lähetä ehdotuksesi työryhmiksi sessioihin, joiden kesto on puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, työryhmän lyhyt abstrakti ja mahdolliset osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan. Lisäksi voi tehdä ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti. Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään mennessä konferenssityöryhmälle osoitteeseen: Päivien järjestäjinä ovat Suomen Historiallinen Seura (SHS), Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Yhteiskuntahistorian osasto, Kirkkohistorian laitos ja Oikeushistorian oppiaine; Svenska Litteratur Sällskapet sekä Historiatieteiden tutkijakoulu. TERVETULOA!

6 Julia Burman Vuosikokouskuulumisia Suomen Historiallisen Seuran vuosikokous pidettiin marraskuun 9. päivä, kuten säännöt sen määräävät: Henrik Gabriel Porthanin syntymäpäivänä. Käsiteltävinä olivat sääntömääräiset asiat, joista tärkein oli uuden puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä uusien hallituksen jäsenien valinta erovuoroisten tilalle. Näiden lisäksi käsiteltiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio ensi vuodelle sekä valittiin toiminnantarkastajat ensi vuodelle kirjanpitolainmuutos korvaa entiset tilintarkastajat toiminnantarkastajilla tällaisissa yhdistyksissä. Tosin kokous valitsi toiminnantarkastajakseen entiset tilintarkastajat, eläkkeellä olevan KHT Bo-Fredrik Eklundin ja dosentti Jan Löfströmin. Professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto) valittiin yksimielisesti seuran uudeksi puheenjohtajaksi v Hän on toiminut SHS:n hallituksen varapuheenjohtajana v Hallituksesta jäivät pois prof. Henrik Meinander ja prof. Susanna Fellman ja kaksi uutta jäsentä valittiin: dosentti Marja Jalava (Helsingin yliopisto) ja dosentti Pasi Ihalainen (Jyväskylän yliopisto). Hallituksen jäseneksi valittiin myös edellinen puheenjohtaja Markku Peltonen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Se on julkaistu tässä lehdessä. Tärkeä uutuus siinä on seuran historian kirjoittaminen, jota nyt ryhdytään toteuttamaan. Tavoitteena on tehdä moderni, toimijuuteen keskittyvä historia, ei henkilöhistoriallista kokoelmaa. Muistutan tässä samalla, että seuran tutkijajäsenet vuoteen 2007 löytyvät Veli-Matti Aution SHS:n matrikkelista (Studia Biographica 6, SKS 2007) ja seuran historian v on jo kirjoittanut Uuno Tuominen (Historiallisia tutkimuksia 97, SHS 1975), nyt siis tavoitellaan toisenlaista näkökulmaa ja lähestymistapaa. Jos saamme tukea hankkeelle, se olisi tarkoitus saada valmiiksi seuran 140-vuotisjuhlaan mennessä. Dramaattisin puheenvuoro kokouksessa oli Tieteellisten Seurain valtuuskunnan toiminnanjohtajalla professori Aura Korppi-Tommolalla. Hän kertoi, että TSV aikoo supistaa tieteellisille seuroille tähän asti annettua mahdollisuutta pitää toimistoaan Tieteiden talossa. Nykyinen seurojen toimistohuone, huone 207, halutaan tuottavampaan käyttöön. Näin ollen siellä toimistoaan pitävät 25 seuraa joutuvat muuttamaan, SHS muiden mukana. Korppi-Tommolan mielestä huonetta ei käytetä tarpeeksi, se on välillä tyhjillään ihmisistä. Hän toki myönsi, että SHS käyttää huonetta varsin ahkerasti, miltei päivittäin lukukausien aikana. Mutta muut seurat ovat toimistossa harvemmin, osa vain hakee postinsa. Suunnitteilla on, että kaikki seurat siirrettäisiin puolet pienempään huoneeseen. Mahdollisesti ehkä olisi saatavissa hieman varastotilaa lisäksi kellarista. Vuosikokouksen jälkeen puheenjohtaja Markku Peltonen piti vuosijuhlaesitelmän. Se on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.

7 SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 ESITELMÄ- ja MUUT YLEISÖTILAISUUDET Seura järjestää itse sekä yhteistyössä muiden kanssa esitelmätilaisuuksia lukukausien aikana. Esim. Dos. Marja Jalavan esitelmä Tieteiden talossa. Urban History Day 6.3. Tieteiden talossa Kaupunkitutkimuksen seuran kanssa. TUTKIJAKOKOUKSET: Kevätkokous ma , vuosikokous pe TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Suomen Historiallisen Seuran historia-projekti Seura aloittaa oman historiansa tutkimisen, hankkeen tarkoitus valmistua 2015, jolloin seura täyttää 140 vuotta. Suomen Historiallisen bibliografian toimitustyö ja verkkoversion toimittaminen Pyritään saamaan bibliografian aineiston keruu- ja toimitustyön sekä verkkoversion toimittamisen rahoitus kuntoon. Kasvatuksen ja koulutuksen historia Seura viimeistelee projektin. Kolmas osa projektin tuloksena syntyvää kirjasarjaa ilmestyy maaliskuussa. Seura on myös mukana kasvatushistoriallisessa verkostossa. Seuran perinteiset tieteelliset sarjat Nämä kustannetaan SKS:ssa, mutta seuralla on niistä tieteellinen vastuu ja seura hoitaa referee-käytännön. HISTORIA-ALAN LEHDET Scandinavian Journal of History Seura vastaa yhdessä muiden pohjoismaisten historiajärjestöjen kanssa lehden julkaisemisesta Francis & Taylorin kustantamon / Routledgen kautta. Maatoimittajana on dosentti Marjaana Niemi. Historiallinen Aikakauskirja Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa HAik:n julkaisemisesta. Ennen & Nyt Internet-lehti Seura on yksi lehden julkaisijajärjestöistä ja osallistuu lehden toimittamiseen. Agricola -tietoverkko Seura osallistuu myös Agricola -tietoverkon ylläpitoon. Jäsentiedotelehti Seuran omaa jäsentiedotelehteä julkaistaan 4 numeroa vuodessa. KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA Tilaushistoriakeskus: Seura on Tilaushistoriakeskuksen jäsenjärjestö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Yhteistyötä jatketaan sekä julkaisutoiminnassa että Kansallisbiografian tiimoilta, jolle seura antaa asiantuntija-apua pyydettäessä. Tieteellisten seurain valtuuskunta: Seuran toimisto on Tieteiden talolla, jossa seura käyttää usein muitakin tiloja tapahtumissaan. Vuonna 2012 osallistutaan Tieteiden yön 2013 suunnitteluun muiden jäsenseurojen kanssa. Jaokset ja toimikunnat: Seuran alaisuudessa toimivat jaokset ja toimikunnat jatkavat toimintaansa, kokoonpanot vahvistetaan kevätkokouksessa. Kansainvälinen toiminta: Pääosa kansainvälisestä toiminnasta tapahtuu jaostojen kautta, mahdollisuuksien mukaan tuetaan CISH-maailmanjärjestön presidentin prof. Marjatta Hietalan osallistumista kokouksiin. Historiantutkimuksen päivät Helsingissä Järjestetään valtakunnalliset historiantutkimuksen päivät yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi seura pyrkii kehittämään hallintoaan.

8 TULOSSA! Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Kevätkokouksen esitelmä KLO alkaen Dosentti Marja Jalava: Utopiasta byrokratiaan - Suomen yliopistojen 1970-luku Tilaisuudessa on aikaa myös keskustelulle. Tervetuloa!

9 Hanna Snellman Museoidut ruotsinsuomalaiset Nordiska museetin ensimmäinen maahanmuuttajadokumentointi Vuonna 1972 Göran Rosander kiinnitti huomiota siihen, että Tukholmassa sijaitsevan Nordiska museetin kokoelmissa ei ole esineistöä romaneilta tai toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin saapuneilta työsiirtolaisilta Suomesta, Unkarista, Jugoslaviasta, Kreikasta ja Turkista. Rosanderin mukaan nämäkin ryhmät kuuluvat Ruotsin kansaan (svenska folket), ja heidän elämäänsä pitää dokumentoida. Koska suomalaiset olivat Ruotsin ylivoimaisesti suurin maahanmuuttajaryhmä ja vähemmistöksi luonnehdittava ryhmä, oli luontevaa aloittaa dokumentointi heistä. Nordiska museetin toimintakertomuksessa vuodelta 1974 kerrottiin, että museossa oli aloitettu Riksbankens Jubileumsfondin rahoituksella tutkimus suomalaisista maahanmuuttajista otsikolla Finland-Sverige efter andra världskriget. Tutkimusta tehtiin toimintakertomuksen mukaan yhteistyössä Uumajan yliopiston maantieteen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen kanssa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia suomalaisten siirtolaisten assimilaatiota ja etnistä identiteettiä, toisin sanoen sitä, missä määrin suomalaiset olivat sopeutuneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Hanke liittyi silloiseen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vain vuotta myöhemmin, vuonna 1975 Ruotsi muutti virallisen maahanmuuttajapolitiikkansa assimilaatiopolitiikasta integraatiopolitiikaksi. Kun aikaisemmin tavoitteena oli sulauttaa muualta muuttanut väestö ruotsalaiseen yhteiskuntaan, oli uutena tavoitteena sallia ja jopa kannustaa maahanmuuttajia säilyttämään omat tunnuspiirteensä. Vuoden aikana tutkimusta oli tehty Virsbossa Surahammarin kunnassa ja Upplands Väsbyssä lähellä Tukholmaa, toisin sanoen pienessä ruukkiyhteisössä sekä suurkaupungin liepeillä. Virsbossa ja UpplandsVäsbyssä asui dokumentointihetkellä molemmissa tuhansia suomalaisia. Hanke jatkui seuraavana vuonna. Vuoden 1975 toimintakertomuksen mukaan vuoden aikana toteutetun kenttätyön ja aineistonkeruun myötä hankkeen etnologinen osuus saatiin päätökseen. Vuoden aikana kenttätöitä

10 oli jatkettu Upplands Väsbyssä ja aloitettu Karstulassa, Närpiössä, Nokialla ja Porvoossa. Suomenkielinen Karstula ja ruotsinkielinen Närpiö oli valittu kohteiksi, koska sieltä muutto Ruotsiin oli erityisen vilkasta. Suomenkielisen Nokian ja ruotsinkielisen Porvoon valinnan taustalla oli puolestaan se, että molemmille paikkakunnille oli muuttanut paljon paluumuuttajia Ruotsista. Karstulassa ja Närpiössä haluttiin yhtäältä selvittää muuttopäätökseen liittyviä taustatekijöitä ja toisaalta saada haastatteluaineistoa ajalta ennen varsinaista muuttoa. Tarkoituksena oli sen jälkeen seurata muuttaneiden perheiden vaiheita seuraavat 5-10 vuotta. Tätä ei ilmeisesti koskaan tehty. Paluumuuttajien kohdalla puolestaan oltiin kiinnostuneista suomalaisten assimilaatiosta ja etnisestä identiteetistä. Hankkeessa haastatteluja tehneet tutkijat julkaisivat katsauksia tutkimuspaikkakunnista, mutta eivät mitään merkittävää isoa tutkimusta. Aineistonkeruu laajennettiin myöhemmin käsittämään myös sotalapset sekä Värmlannissa asuvat suomalaiset. Sotalapsikokemuksilla ajateltiin olevan merkitystä myöhemmässä muuttopäätöksessä. Värmlannissa puolestaan oltiin kiinnostuneita siitä, poikkeaako suomalaisten identiteetti alueilla, joissa jo vuosisatoja on ollut suomalaista asutusta. Kahdeksantoista vuotta hankkeen rahoitusanomuksen jättämisen jälkeen, vuonna 1990, ilmestyi loppuraportti När finländarna kom. Loppuraportissa yhdistettiin etnologian ja maantieteen näkökulmat. Etnologinen osuus kirjassa on erittäin pieni ja jossakin määrin myös epäetnologinen. Ei ole lainkaan ihme, että ainakin etnologian piirissä teos vaiettiin kuoliaaksi. Se ei oikeastaan tuonut mitään mielenkiintoista lisää etnologiseen tutkimukseen. Aineisto kuitenkin antaa mahdollisuuden monenlaiseen tarkastelutapaan. Yksi tapa lähestyä aineistoa on tulkita sitä esitysteorian (Performance Theory) kautta. Dwight Conquergoodin mukaan esittämistä (performance) voi löytää tietenkin esittävistä taiteista, mutta yhtä lailla rituaaleista, urheilusta ja myös monista ammateista, joissa ammattia esitetään vaikkapa pukeutumisella, tietyllä ammattipuheella tai ammatin tuomalla auktoriteetillä. Esitysteorian keskeinen hahmo Richard Schechner puolestaan väittää, että kaikkea voi tutkia esittämisenä. Kun Migration Finland-Sverige hankkeessa kerättyä aineistoa lähestyy esitysteorian kautta, esittävät museoiden tutkijat ammatillista rooliaan etnologeina. Haastattelut tehtiin aikana, jolloin kansatieteellisessä tutkimuksessa toinen jalka oli vielä vahvasti maaseudulla. Siksi haastattelijoiden tutkittavilleen esittämät kysymykset olivat usein aika hassunkurisen tuntuisia. Tutkijat myös olettivat, että haastateltavat toimivat tietynlaisen suomalaisen koreografian mukaisesti; he esittävät suomalalaista. Näin moni ihan ilomielin tekikin, mutta valtaosa ei. He pikemminkin närkästyivät siitä, että heidät haluttiin laittaa suomalaisuuden muottiin. On muistettava, että 1970-luvun alussa Ruotsissa asuvat suomalaiset olivat pääasiassa iältään melko nuoria ja heitä kiinnostivat aivan muunlaiset asiat kuin kansallispuvut, suomalaiset perinneruuat tai kodinsisutus Suomesta tuoduilla kuparipannuilla, heinäharavilla tai täkänillä.

11 Haastattelut etenivät aika sabluunamaisesti ja samalla paikkakunnalla kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Haastattelut tehtiin haastateltavan äidinkielellä ja niitä ei nauhoitettu vaan haastattelija teki käsivaraisia muistiinpanoja. Näiden muistiinpanojen perusteella hän myöhemmin kirjoitti sanatarkan litteraation. Haastateltavien kodeissa otettiin valokuvia, niistä laadittiin pohjapiirroksia ja asuinalueesta laadittiin asemapiirroksia. Kerätty aineisto on laaja: Nordiska museetin arkistossa on taltioituna 60 mappia, joista valtaosa sisältää haastattelulitteraatioita ja valokuvia luvun Suomea tutkivalle aineisto on aarreaitta. Kenttätyöaineistot ovat yhtä paljon tutkijan itsensä kuin tutkittavan yhteisön peilikuvia; niin myös tässä tapauksessa. Ruotsinsuomalaisten ja tutkimusta tekevän museon todellisuudet kohtasivat hyvin harvoin. Vaikka tutkijat tekivät parhaansa dokumentoidessaan ajan hengen mukaisesti kaikkea ihmisten elämään kuuluvaa, eivät he useinkaan saaneet vahvistusta yliopistojen ja museoiden kirjoituspöydillä laadituille olettamilleen haastatteluissa. Vain harvoin haastateltavat suostuivat asettumaan siihen muottiin, johon haastattelurungossa heitä yritettiin sovittaa. Useimmiten oma erityisyys oli haastateltaville paljon tärkeämpää kuin suomalaisten ryhmään kuuluminen. (Artikkeli käsittelee professori Hanna Snellmanin Suomen Historiallisessa Seurassa pitämän esitelmän teemoja.) Käykää katsomassa! Nordiska Museetin netti-sivuilla on näyttely kansallisista vähemmistöistä: saamelaisista, meänkielisistä, romaneista, juutalaisista ja ruotsinsuomalaisista. Viimeksi mainitut ovat osoitteessa: skamuseet.se/nadja.htm Ruotsinsuomalaista materiaalia Nordiska Museetin arkistosta. Tällä kuvalla alkaa esittelyelokuva ruotsinsuomalaisista kulttuuripäivistä.

12 Markku Peltonen Oliko uuden ajan kouluopettaja kapinaan kiihottaja? Kansalaisuus, politiikka ja rahvas ja 1600-luvun kouluissa Me suomalaiset olemme syystäkin ylpeitä nykyisestä peruskoulustamme, onhan sen todettu olevan yksi maailman parhaista koulujärjestelmistä monilla eri osa-alueilla. Suomalaisen peruskoulun keskeisenä tavoitteena on, monien muiden arvojen ohella, tasa-arvon ja demokratian edistäminen. Kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2004 korostavat: koulujen päämääränä on ihminen, joka osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. En osaa sanoa, onko suomalainen koulu maailman paras kasvattamaan demokraattisen yhteiskunnan aktiivisia kansalaisia. On kuitenkin selvää, että uudella ajalla siis ja 1600-luvuilla maamme harvat koulut eivät tavoitelleet tällaisia päämääriä. Kuten Suomen Historiallisen Seuran hiljattain julkaisemasta kasvatuksen ja koulutuksen historiasta voimme oppia, tuon ajan koulua hallitsivat passiiviseen alamaisuuteen pikemminkin kuin aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät arvot. Kaikkialla Euroopassa ei tilanne kuitenkaan ollut tällainen. Tarina, jonka aion teille tässä kertoa, osoittaa, että oli olemassa kouluja, joissa passiiviseen alamaisuuteen liittyviin arvoihin yhdistyi myös aktiivisen kansalaisuuden arvoja. Itse asiassa tällaiset arvot olivat niin vahvasti esillä 1500-luvun jälkipuolen ja 1600-luvun alkupuolen englantilaisissa grammatiikkakouluissa, että joidenkin aikalaisten mielestä Englannin sisällissota 1640-luvulla ja sitä seurannut vallankumous olivat ennen muuta kouluopettajien aikaansaannos. Tarina alkaa vuodesta 1668, jolloin kuuluisa englantilainen filosofi Thomas Hobbes esitti tulkintansa siitä, mikä oli saanut hänen maanmiehensä sotimaan kaksi sisällissotaa, mestauttamaan kuninkaansa ja perustamaan Englannin historian toistaiseksi ainoan tasavallan. Hobbes aloitti analyysinsä toteamalla, että parlamentti oli saattanut englantilaisen yhteiskunnan anarkiaan ja siten tuhonnut kuningaskunnan sisäisen rauhan. Miten?

13 Parlamentti, Hobbes kirjoitti, oli tuhonnut rauhan ja johtanut maan anarkiaan pääasiassa kapinallisten presbyteeripappien ja kunnianhimoisten mutta typerien kaunopuhujien avulla. Presbyteeripappien ja kaunopuhujien taustalta Hobbesin mukaan löytyi uuden ajan kouluopettajat. He olivat opettaneet nuoria herrasmiehiä lukemaan antiikin Kreikan ja Rooman tasavaltojen kuuluisien miesten kirjoja, jotka käsittelivät kyseisten tasavaltojen politiikkaa ja suuria tekoja. Näissä kirjoissa, Hobbes julisti, kansanvaltaa ylistettiin vapauden kunniakkaalla nimellä ja monarkiaa haukuttiin tyrannian nimellä. Kun tällaiset klassillisen sivistyksen saaneet herrasmiehet olivat tulleet parlamentin alahuoneen jäseniksi, he olivat pystyneet, vaikka olivatkin olleet vain pieni vähemmistö, suostuttelemaan muut alahuoneen jäsenet kaunopuheisuudellaan, kuten Hobbes totesi. Mutta he eivät olleet rajoittaneet kaunopuheisuuttaan parlamenttiin, vaan, Hobbesin mukaan, kansalle suunnatuissa tutkielmissaan ja puheissaan ympäri maata he olivat ylistäneet vapautta ja tuominneet tyrannian. Kyseiset demokraattiset herrasmiehet, kuten Hobbes heitä halveksivasti kutsui, olivat myös häväisseet kuningasta saarnoissaan ja pamfleteissaan ja jotkut olivat jopa yrittäneet kirjoillaan ja saarnoillaan lietsoa kapinaa. Hobbes on saattanut ajatella, että historia oli osoittanut hänen olleen oikeassa, sillä juuri ennen sisällissodan syttymistä 1640-luvun alussa hän oli varoittanut maanmiehiään retoriikan vaarallisuudesta. Hän oli todennut, ettei voi olla kapinan lietsojaa, joka ei olisi hyvä ja voimakas puhuja ja että voimakas kaunopuheisuus on niiden todellinen ominaisuus, jotka kiihottavat ihmisiä vallankumoukseen. Yritän tässä artikkelissa tarjota selityksen sille, miksi Hobbes saattoi ajatella, että kouluopettajat ja heidän opettamansa puhetaito - retoriikka - olivat aiheuttaneet sisällissodan. Tarkastelen esitelmässäni sisällissotaa edeltävän vuosisadan kouluopetusta ja pyrin osoittamaan, että asettamalla Hobbesin tulkinnan Englannin sisällissodan syistä sen aate- ja kouluhistorialliseen kontekstiin voimme paremmin ymmärtää, mitä hän oli tulkinnassaan tekemässä. Tutkimalla retoriikan keskeistä roolia kouluopetuksessa pyrin korostamaan erityisesti kahta seikkaa. Ensinnäkin retoriikka liitettiin usein tavalliseen kansaan tai rahvaaseen. Kaunopuheisuus nähtiin ennen kaikkea välineenä suostutella tavallisia ihmisiä. Toiseksi yritän osoittaa, että uuden ajan koulupojat oppivat paljon poliittisten puheiden pitämisestä koulussa. Aina alaluokkien kirjeenkirjoituksesta ylempien luokkien varsinaiseen retoriikan opetukseen poikia neuvottiin ja rohkaistiin kirjoittamaan ja puhumaan sellaisista poliittisista aiheista kuin ulkopolitiikka ja verotus, vapaus ja tyrannia. Lukuisat tutkijat ovat todenneet, että 1500-luvun humanistit niin Englannissa kuin monessa muussakin maassa korostivat kouluopetuksen, kaunopuheisuuden ja kansalaisuuden läheistä yhteyttä. Kuten englantilainen humanisti Thomas Elyot totesi vuonna 1541, mies ei voi hallita hyvin kaupunkia tai maata... ellei hän ole oppinut kaunopuheisuutta. Monet humanistit korostivat kasvatusoppaissaan, että humanistinen sivistys ja siten kansalaisuus sopi erityisen hyvin aatelille ja herrasmiehille. Mutta tämä

14 koulutusjärjestelmä tavoitti paljon laajemman yleisön grammatiikkakoulujen välityksellä. Tämän taustalla on kaksi yleisesti tunnettua tosiseikkaa. Ensinnäkin koulujen määrä kasvoi Englannissa 1500-luvun lopulla suuresti; toisaalta koulujen opetussuunnitelma oli hyvin samanlainen kaikkialla Englannissa. Tästä seurasi, että humanistien kasvatusohjelma vaikutti syvällisesti jopa vaatimattomiin kouluihin pikkukaupungeissa ja maaseudulla. Ei olekaan yllättävää, että monet tällaisten vaatimattomien koulujen opettajat korostivat opetuksensa politiikkaan ja kansalaisuuteen liittyviä tavoitteita. Heidän opetuksensa, he väittivät, tuotti yhtä lailla kansalaisia ja hallitsijoita kuin maan suuret ja kuuluisat koulut. Kouluopetusta koskevassa oppaassaan vuodelta 1588 Plymouthin koulun opettaja, William Kempe, totesi kirjoittavansa populaarille yleisölle, mutta korosti samalla, että myös hänen koulunsa tuottaa viisaita neuvonantajia ja yhteiskunnan hallitsijoita. Yksi hänen antiikin esimerkeistään koulutuksen tuottamista eduista oli Gracchuksen veljekset. Tiberius Gracchus ja hänen nuorempi veljensä Gaius Gracchus eivät ainoastaan olleet olleet erään Rooman huomattavimman plebeiji-perheen poikia; Plutarkhoksen mukaan he olivat olleet poikkeuksellisen hyvin kasvatettuja ja siten erityisen kaunopuheisia. Ja he olivat molemmat olleet kansantribuneeja, missä roolissa he olivat käyttäneet kaunopuheisuuttaan edistääkseen tavallisen kansan etua. Tiberius oli käyttänyt kaunopuheisuuden voimaansa puolustaakseen maareformia Rooman köyhien kansalaisten puolesta, kuten Plutarkhos oli kirjoittanut. Gaius Gracchus oli puolestaan tehnyt pienen mutta tärkeän muutoksen retoriikassa, jolla oli Plutarkhoksen mukaan ollut merkittäviä poliittisia seurauksia Rooman tasavallassa. Hän ei ollut vain puhunut kansalle; toisin kuin edeltäjänsä, hän oli puhuessaan kääntynyt kansaan eikä senaattiin päin. Tämä pieni muutos oli Plutarkhoksen mukaan siirtänyt tasavallan kaiken hallinnon senaatilta kansalle. Samalla Gaius Gracchus oli opettanut muillekin puhujille, että heidän tuli puhua kansalle pikemmin kuin senaatille. William Kempen ohella toinen opettaja, joka korosti vaatimattomien koulujen opetuksen poliittista luonnetta, oli John Brinsley Ashby-de-la- Zouche nimisestä kaupungista. Kirjassaan A consolation for ovr grammar schooles (1622) Brinsley antoi ohjeita vaatimattomien koulujen, kuten hän sanoi, organisoimiseksi. Hän oli tietoinen, että hänen koulunsa tarjosi paljon alkeellisempaa opetusta kuin sellaiset huippukoulut kuin Westminister tai Eton. Mutta hän oli silti vakuuttunut, että myös hänen koulunsa koulutti kansalaisia eikä vain alamaisia. Hänen oppilaistaan, Brinsley totesi, tuli myöhemmin elämässään yhteiskunnan johtajia. Niin antiikin Kreikassa ja Roomassa kuin renessanssiajan Italiassakin retoriikka oli ollut läheisessä yhteydessä vapauden ja tasavaltalaisen järjestelmän kanssa. Kuten Cicero totesi, retoriikka oli aina kukoistanut kaikissa vapaissa yhteisöissä (in omni libero populo). Tavoitteenani ei kuitenkaan ole väittää, että humanistit ja kouluopettajat olivat tasavallan kannattajia, jotka halusivat muuttaa Englannin kuningaskunnasta tasavallaksi. Eräät opettajat, joista

15 tulee kohta puhe, olivat itse asiassa sisällissodassa rojalistien puolella. Mutta myöskään Hobbes ei väittänyt, että kouluopettajat olisivat olleet tasavaltalaisia. Päinvastoin, kun Hobbes syytti opettajia sisällissodan aiheuttamisesta vuonna 1642, hän nimenomaan korosti, etteivät opettajat sinänsä olleet kapinallisia. Kapina oli heidän opetuksensa sivutuote. Jopa monet niistä, hän kirjoitti, jotka olivat sinänsä lojaaleja yhteiskunnalle, huomaamattaan ohjasivat kansalaisten mieliä kapinaan tartuttamalla nuoriin ihmisiin kouluissa käsityksiä, joista olemme puhuneet. Johtopäätös, jonka Hobbes teki muutamaa kuukautta ennen sisällissodan puhkeamista, oli, että opettajan ei tarvinnut olla vallankumouksellinen sytyttääkseen vallankumouksen. Jopa rojalistien puolella olleet opettajat saattoivat vastoin omia periaatteitaan tuottaa opetuksellaan kapinallisia ja vallankumouksellisia. Monet opettajat opettivat oppikirjoissaan ja luokkahuoneessa klassillista retoriikkaa. Ja tähän oppiin sisältyi ajatus vahvasta rahvaan poliittisesta osallistumisesta. Opettajat toisin sanoen väittivät, että heidän retoriikan opetuksensa tekisi koululaisista aktiivisia kansalaisia. Ainakin jos uskomme uuden ajan koulukirjoja, jokainen, joka sai humanistisen koulutuksen, sai itse asiassa koulutuksen aktiiviseen kansalaisuuteen. Antiikin retoriikka opetti, että tavallisten kansalaisten suostuttelu oli retoriikan keskeinen tavoite. Cicero korosti, että kansankokous oli puhujan tärkein näyttämö. Tästä seurasi, että rahvas (multitudo) oli puhujan merkittävin yleisö. Mutta jos rahvas oli puhujan tärkein yleisö, hänen täytyi rakentaa puheensa yleisölleen sopivaksi. Kaunopuheisuuden voima, Cicero vakuutti, löytyi yleisesti hyväksytyistä tavoista. Tämän takia suurin virhe retoriikassa oli välttää rahvaan puhetta ja tapoja. Hyvä puhe piti aina sovittaa yhteen vulgaarin ja rahvaanomaisen ymmärryksen kanssa ( ad vulgarem popularemque sensum accommodata ). Uuden ajan englantilaiset retoriikan opettajat omaksuivat nämä antiikin kaunopuheisuuden teorian periaatteet. Oli sitten kyse kaupungin tai koko valtakunnan hallitsemisesta, retoriikka oli välttämätön rahvaan suostutteluun ja johtamiseen, totesi yksi englantilainen humanisti. Monet muut olivat samaa mieltä: retoriikka oli väline tavallisen kansan johtamiseen luvulla Oxfordin yliopiston opiskelijoille kerrottiin Ciceron todenneen, että kaunopuheisuus on tehty kansaa varten; vulgus rahvas oli siis puhujan pääasiallinen yleisö. Jos kaunopuheisuus tarkoitti nimenomaan kansalle puhumista, tavalla, jonka he ymmärsivät, voisi sanoa, että retoriikka oli rahvaanomaista tai nykyajan termiä käyttääkseni populistista. Populistinen retoriikka ei toden totta ole oman aikamme keksintö. Tämä tuli esiin lukuisissa yhteyksissä 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alun Englannissa. Demostheneen puheiden latinankielisen käännöksensä esipuheessa vuodelta 1571, Cambridgen yliopiston kreikan kielen kuninkaallinen professori Nicholas Carr kuvasi retoriikkaa populistisin termein. Kirja oli tarkoitettu rahvaalle,

J ä s e n l e h t i 3-4 / 2009. Sisällysluettelo

J ä s e n l e h t i 3-4 / 2009. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Marjaana Niemi: Suomalaisten tiedelehtien tulevaisuus? 3 Susanna Fellman: Pohjoismainen kapitalismi onko sitä? 7 SHS:n toimintasuunnitelma 2010 12 Kirsi Vainio-Korhonen: Suomalaisen kasvatuksen

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 faksi: (09) 228 69 266 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu:

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 2 / 2006

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 2 / 2006 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 2 / 2006 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 faksi: (09) 228 69 266 Sähköposti:

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 2 / 2012

J ä s e n l e h t i 2 / 2012 J ä s e n l e h t i 2 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 4 / 2012

J ä s e n l e h t i 4 / 2012 J ä s e n l e h t i 4 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset Marja Tiilikainen Menestyvät maahanmuuttajanaiset Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 33-2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09) 228 050 pop.inst@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kastetusta kartetuksi Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto Läntinen

Lisätiedot

niin & näin n&n 3/94 F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia

niin & näin n&n 3/94 F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia niin & näin F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia n&n 3/94 niin & näin filosofinen aikakauslehti 3/1994 TOIMITUSKUNTA

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 4 / 2007

J ä s e n l e h t i 4 / 2007 J ä s e n l e h t i 4 / 2007 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008

J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008 J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Liittovaltuusto järjestäytyi

Liittovaltuusto järjestäytyi 6 2005 3,5 Liittovaltuusto järjestäytyi Sisältö 6/2005: Pääkirjoitus 3 Robert Brotherus 61. vuosikerta, 14.12.2005 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Päätoimittaja Robert Brotherus Tyynylaavankuja

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Elämänkatsomustietoa kaikille

Elämänkatsomustietoa kaikille 5-6/2011 - Vapaa-ajattelijain liitto ry Elämänkatsomustietoa kaikille PÄÄkirjoitus Kohti tasa-arvoisempaa Suomea Viimeisen vuosisadan aikana moni aikaisemmin sorrettu ihmisryhmä on taistellut itselleen

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 Mediajulkisuus valikoi mielitiettynsä Suomi maailman turvallisin maa Akateemisen elämänmuodon ehdot Tieteellinen julkaiseminen Hyvä ihminen ja myötätunto Tiede ennustajana

Lisätiedot

Venäläisten maakaupat Suomessa kiellettävä

Venäläisten maakaupat Suomessa kiellettävä 1 M Kauppaneuvos Kari Hautanen Suomalaisuuden Liiton kunniajäseneksi Suomalaisuuden Liiton kevätkokous 22.4.2010 kutsui kauppaneuvos Kari Hautasen liiton kunniajäseneksi. Hautanen on syntynyt Alajärvellä

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Histofriikki 2014. Histofriikki 2014. Pääkirjoitus. Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12. Opetushenkilökunta

Histofriikki 2014. Histofriikki 2014. Pääkirjoitus. Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12. Opetushenkilökunta Histofriikki 2014 Histofriikki 2014 Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12 Toimitus ja taitto: Akseli Pekkarinen Kuvat: Kansi: Maija Huusko S. 13 Timo Korkkalainen S. 16

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Aikapankki. Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä

Aikapankki. Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä Aikapankki Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä Iikka Lovio Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot