Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!"

Transkriptio

1 9 Saaristomeren kaupunki Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa: Tapahtumia, kerhoja, toimintaa... Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui tutustu voittoisiin ehdotuksiin kirjastoissa Aiheesta lisää sivulta 3 ILMOITUSLIITE Kuva: Patrik Söderblom 36

2 2» KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen esitetyssä muodossa. Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Länsi-Turunmaan kaupungille 7 (seitsemän) varsinaista jäsentä ja 7 (seitsemän) varajäsentä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.» KAUPUNGINVALTUUSTO Nauvon Satama Oy:n pääomalaina-anomus Kaupunginvaltuusto päätti, että Länsi-Turunmaan kaupunki myöntää Nauvon Satama Oy:lle euron korottoman pääomalainan vuodelle 2009 ehdoin, jotka talousjohtaja on esitellyt kaupunginvaltuustolle. Länsi-Turunmaan rakennusjärjestysehdotus Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle. Renja Leinon ym. aloite Korpo info -lehtisestä Kaupunginvaltuusto päätti vastata aloitteeseen Tiedottaja Anne-Maarit Itäsen laatimalla selvityksellä. Utön vesi- ja viemärilaitteistojen luovuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti, että putkiverkko ja Utön vesihuoltopalveluihin liittyvät laitteistot ja rakennukset luovutetaan Utö vesiosuuskunnalle Korppoon kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen luovutussopimuksen mukaisesti. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy osuuskunnan nimiin viimeistään Verkanin kaupunginosan asemakaava, Korppoo Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tarkistetun ehdotuksen Korppoon Verkanin kaupunginosan asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaava Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttaminen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VValueelle Nilsbyssä Paraisilla Kaupunginvaltuusto päätti hylätä Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttamisen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VV-alueelle Nilsbyn kylässä Paraisilla. Lielahden koulun myynti Kaupunginvaltuusto päätti myydä n m2:n suuruisen alueen tilasta Österås sisältäen myös Lielahden entisen koulun. Urheilukenttä, pysäköintipaikka ja saunarakennus eivät sisälly myyntiin. Myynti suoritetaan ensisijaisesti tarjousmenettelyllä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi valtuuttaa ympäristölautakunnan päättämään kenelle kiinteistö myydään ja millä ehdoilla. Vastaus Mia Peussan aloitteeseen: Yritysneuvojan palkkaaminen Länsi-Turunmaan kaupunkiin Kaupunginhallitus päätti, että kehittämisosasto säilyttää yritysneuvojan viran elinkeinoyksikön vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa. Jos virkavapaalla oleva yritysneuvoja ei palaa virkaansa mennessä, virka täytetään palkkaamalla uusi yritysneuvoja. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi. Ted Bergmanin aloite koskien Turunmaan seutu ry:n aiesopimuksia Ted Bergman ehdotti Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ilmoittaa Turunmaan seutu ry:lle välittömästi, ettei se hyväksy sitä, että Turunmaan seutu ry tekee aiesopimuksia eri sopijapuolten kanssa kuulematta ensin Länsi-Turunmaan kaupunkia. Heikki Mäkinen ehdotti Andreas von Bergmannin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että Turunmaan seutu ry:n rooli ja status jatkossa selvitetään. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ted Bergmanin ja Heikki Mäkisen ehdotukset. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkitään samalla loppuun käsitellyksi. Talouden seuranta Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi talouden seurantaraportin. Valtuusto- ja muut aloitteet 1) Valtuutettu Heikki Mäkisen ym. aloite kaupungin hankintastrategian ja hankintaohjeiden laatimisesta 2) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite fysiopalveluiden ja kunnonedistämispalveluiden tarpeesta vanhustenhuollossa 3) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite kaupungin uimarantojen kartoittamisesta 4) Valtuutettu Jan-Erik Karlssonin aloite Pärnäisten niemen käytön selvittämisestä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen. Kaupunginvaltuusto päätti myös valita Länsi-Turunmaan kaupungille seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä yhtymävaltuustoon.» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Ympäristölautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun vesihuoltolaitoksen palveluhinnaston alkaen. Kevyen liikenteen väylien mopoliikennekielto Lautakunta päätti palauttaa asian jatkoselvityksiä varten. Finbyssä sijaitsevan Sateenkaari-nimisen tien katusuunnitelman muuttaminen Ympäristölautakunta päättää asettaa Pilvikujan, Keltakujan, Viherkujan ja Sinikujan käsittävän Sateenkaaren katusuunnitelmamuutoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Fortum Oyj:n anomus johtojen sijoittamisesta katualueille ja yleisille alueille Länsi-Turunmaan kaupungissa Ympäristölautakunta päättää myöntää Fortum Oyj:lle luvan katualueilla tehtäviin kaivuutöihin ja johtojen sijoittamiseen. Edustajien valitseminen Länsi-Turunmaan vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi asetettavaan työryhmään Ympäristölautakunta päättää, että seuraavat yksiköt valitsevat vähintään yhden edustajan ja tälle varajäsenen työryhmään, jonka tehtävänä on vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen Länsi-Turunmaan kaupungille: kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja vesihuoltolaitos. Lausunto Nauvon Turkistarha Oy:n ympäristölupahakemuksesta toimintaa varten Ympäristölautakunta päätti todeta lausuntonaan, että Nauvon Turkistarha Oy:lle voidaan myöntää ympäristölupa edellytyksin, jotka liittyvät turkiseläintarhan toimintaedellytysten parantamiseen. Utlåtande om Nauvon Turkistarha Oy:s ansökan om miljötillstånd för verksamheten Miljönämnden beslöt konstatera som sitt utlåtande att Nauvon Turkistarha Oy kan beviljas det miljötillstånd under förutsättning att verksamhetsförutsättningarna vid pälsdjursfarmen förbättras. Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta hyväksyi tarkistetun ehdotuksen vuoden 2010 investointitalousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lautakunta hyväksyi myös investointitalousarvioon sisältyvien hankkeiden välisen tärkeysjärjestyksen. Lausunto Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta Länsi-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskukset ovat valmistelleet yhteishankkeena luonnoksen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaksi, joka ulottuu vuoteen Jätesuunnitelman ympäristöarvioinnista on laadittu ympäristöselostus.» KAUPUNGINHALLITUS Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön kanssa solmittava esisopimus koskien liikealueen myyntiä Parsbyn kaupunginosasta Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö on ilmoittanut, että yritys ei ole valmis maksamaan Finbyssä sijaitsevista, kaupungin omistamista tiloista ja määräaloista enempää kuin 150 /k-m2. Ilmoitus merkitsee sitä, että alueen asemakaavan laatimistyö ei etene. Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle (ilmoitusasia). Turun kaupunkiseudun rakennemalli Visio kestävästä kaupunkirakenteesta Kaupunginhallitus päättää osallistua liitteiden mukaiseen rakennemallityöhön. Osallistuminen Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing - terveellinen ikääntyminen Kaupunginhallitus päättää, että Länsi-Turunmaan kaupunki osallistuu Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing euron rahoituksella ja euron in kind -menoilla, eli yhteensä eurolla.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOT- SINKIELINEN JAOSTO Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Koivuhaan, Knattebon, Satuniityn, Mäntyniemen, Mäntyrinteen ja Folkhälsanin päiväkotien sekä Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolan, Träsk skolan ja Iniö skolan esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle esiopetusryhmien ehdotuksen mukaisesti. Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Malms skolan, Skräbböle skolan, Våno skolan, Sunnanbergs skolan, Kirjala skolan, Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolna, Träsk skolan ja Iniö skolan sekä Sarlinska skolanin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulujen ehdotusten mukaisesti. Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulun ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus ruotsinkielisen koulutuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta (Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto?) merkitsee saaneensa tiedoksi ruotsinkielisen koulutuksen talousarvioehdotuksen ja hyväksyy osaltaan ehdotuksen.» KULTTUURILAUTAKUNTA Pargas IF:n yleisurheilujaoston päivätty kirje koskien Paraisten Keskusurheilukentän juoksuratojen pinnoitteen korjausta Kulttuurilautakunta päättää ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2010 talousarvioon varataan euroa Keskusurheilukentän ratapinnoitteen korjaukseen. Kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön talousarvio ja taloussuunnitelma Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön vuoden 2010 talousarvion sekä molempien yksiköiden vuosien toiminnan ja vision joidenkin tarkistusten jälkeen. Kulttuurilautakunta päätti myös hyväksyä ehdotetut investoinnit. Liikuntatoimintaa varten myönnettäviä avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan kohdeavustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan valmentaja-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan valmentaja-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan vuokra-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan vuokra-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan stipendejä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan stipendien myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Vuoden urheilijalupaus -stipendiä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden urheilijalupaus -stipendin myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan muita avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan muiden avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Urheiluseurojen kohdeavustusten myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Vuokra-avustuksen myöntäminen 2009 Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuokraavustusta vuonna 2009 ehdotuksen mukaisesti. Valmentaja-avustuksen myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Paraisten nuorisohallituksen aloite läsnäolo-oikeuden saamisesta yhdelle nuorisohallituksen edustajalle kulttuurilautakunnan kokouksiin Kulttuurilautakunta päättää kutsua nuorisohallituksen edustajan asiantuntijaksi paraislaisia nuoria koskevissa asioissa. Esittävän taiteen perusopetus, teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto Kulttuurilautakunta päättää tukea ensi vuonna teatteritaiteen perusopetusta samoin periaattein kuin muutakin taiteen perusopetusta. Esittävän taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Kulttuurilautakunta hyväksyy esittävän taiteen perusopetuksen, teatteritaiteen suuntautumisvaihto-ehdon opetussuunnitelman. Korppoon nuorisohallituksen nimilista Korppoon vanhan päiväkodin muuttamiseksi nuorisotaloksi ja monitoimitaloksi Kulttuurilautakunta lähettää Korppoon nuorisohallituksen nimilistan kaupunginhallitukselle, joka vastaa kaupungin tilojen myynnistä ja mahdollisista korjauksista. Kirje on alun perinkin osoitettu kaupunginhallitukselle.» SIVISTYSLAUTAKUNTA Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n kustannusarvio vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 84 paikkaa koskevan kustannusarvion. Kårkulla Gillet rf:n kustannusarvio päiväkotipaikoista vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 79 paikkaa koskevan kustannusarvion ajalle ja 73 paikkaa koskevan arvion ajalle Ehdotus sivistysosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi yksiköiden ehdotusten mukaisesti.» SOSIAAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Lastensuojelun sosiaalityöntekijän valinta Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan määräaikainen sosiaalityöntekijä Carita Eklund ajalle Eskil Engströmin aloite vanhustenhuollon arkea koskevasta seminaarista Lautakunta päättää, että seminaari vanhustenhuollon arjesta järjestetään keväällä Houtskarin lähipalvelulautakunnan fysioterapiaa koskeva kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kirjelmän tiedoksi. Lautakunta korostaa sen merkitystä, että perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja on saatavilla eri kunnanosissa riittävässä laajuudessa kohtuullisen ajan puitteissa. Palvelujen mitoituksessa tulee huomioida myös yksityisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus paikkakunnalla ja väestön ikärakenne. Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2009 talousarvio Lautakunta päätti anoa kaupunginvaltuustolta euron lisämäärärahaa vuoden 2009 talousarvioon sekä valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunginjohtajan ja lautakunnan puheenjohtajan tekemään tekniset muutokset sen jälkeen, kun käytettävissä on luotettavat luvut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaston talousarvion vuodelle 2010.

3 MARRASKUU Folken mietteitä Asukastiedottaminen vie eteenpäin Länsi-Turunmaan kaupungin asukkaille järjestettiin jokin aika sitten infoiltoja kaupungin eri osissa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on, että asukkaat saavat esittää näkemyksiään, antaa risuja ja ruusuja tai tehdä ehdotuksia kaupungin edustajille. Kaupungin puolelta tilaisuuksiin osallistuivat kaupunginjohtaja, tiedottaja ja kulloisenkin alueen tiedotussihteeri. Kolmena iltana keskusteluihin osallistui myös luottamushenkilöitä mm. valtuustosta, mikä vahvisti kunnan ja asukkaiden välistä vuoropuhelua entisestään. Tilaisuuksissa tiedotettiin mm. yhdistymisprosessin juuri nyt ajankohtaisista vaiheista, jatkuuhan yhdistymisprosessi käytännössä vielä kauan sen jälkeen kun meistä vuodenvaihteessa tuli yksi yhteinen saaristokaupunki. Viestini oli ja on edelleen, että yhteiskunnan kehityksen myötä kuntien vastuulla olevat palvelut ja muu toiminta ovat jatkuvasti muutosten alaisina. Muutokset eivät johdu yksinomaan kuntaliitoksesta - muutoksia, niin myönteisiä kuin valitettavasti myös kielteisiä muutoksia olisi tapahtunut myös ilman kuntaliitosta. Monet muutokset ovat toki myös kuntaliitoksen seurausta ja niidenkin muutosten osalta voidaan varmasti olla sitä mieltä, että osa muutoksista koetaan myönteisiksi ja osa kielteisiksi. Vielä on liian aikaista sanoa, mikä muuttui pysyvästi paremmaksi ja mikä huonommaksi. Paljon riippuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden aikana tehtävistä päätöksistä, viisaista päätöksistä seuraa hyvä tulos, epäviisaista taas huononnuksia. Juuri nyt maan kaikkien kuntien suurena haasteena on arvioida, mitä talouden sallimissa rajoissa voidaan tehdä. Talouden tasapainosta huolehtiminen on viisasta, niin kuin sekin, että asukkaille tarjotaan hyviä palveluita kaikilla alueilla. Jos näitä kahta ei kuitenkaan pystytä yhdistämään taloudellisesti huonoina aikoina, mitä silloin on viisasta tehdä? ASUKKAAT OTTIVAT infotilaisuuksissa esille luonnollisestikin monenlaisia aiheita, enkä pysty niitä tässä luettelemaan saati niihin tässä vastaamaan, siihen oli mahdollisuus infoilloissa. Muutama asia toimikoon kuitenkin esimerkkinä siitä, mistä tilaisuuksissa muun muassa keskusteltiin. Osa koki etäisyyden päättäjiin ja kunnan työntekijöihin pidentyneen ja osan mielestä on vaikea tietää, kenen puoleen omien kysymystensä kanssa voi kääntyä. Lisäksi entinen joustavuus näyttää joskus vaihtuneen byrokratiaksi ja säännöiksi, jotka eivät aina toimi paikallistasolla. Myös talous huoletti monia, niin kuin tietysti myös tiedottaminen, johon saatiin paljon evästystä Nytt-lehden tulevia numeroita silmällä pitäen. Myönteisiä kommentteja sai uusi, laajempi osaaminen, jota oltiin oltu havaitsevinaan monilla alueilla. Kouluilla on tätä nykyä tarjota laajasti erilaista erityisosaamista, joka ennen usein puuttui. Rakentamisen, juridisten asioiden, suunnittelun ja monien muiden alojen asiantuntemusta pidetään nyt parempana. Enimmäkseen todettiin kuitenkin, että muutokset eivät ole olleet lainkaan niin suuria kuin odotettiin tai pelättiin - eivät hyvässä eivätkä pahassa. Aivan kuten odottaa saattoi, lopputulemana oli, että osa asioista on parantunut, osa huonontunut. Jatko on pitkälti omissa käsissämme. Jos me - asukkaat vuorovaikutuksessa poliitikkojen ja kunnan työntekijöiden kanssa - haluamme, voimme saada yhdessä paljon aikaan uudessa saaristokaupungissamme. KIITOS KAIKILLE infotilaisuuksien keskusteluihin osallistuneille, toivottavasti keskustelu jatkuu muissakin yhteyksissä yhtä rakentavana kuin tähän asti Folke Öhman Kaupunginjohtaja Länsi-Turunmaan pikkuparlamentti Pikkuparlamentti antaa lapsille mahdollisuuden tutustua demokratiaan ja oppia kotikunnan toiminnasta. Konsepti pohjautuu oppilaiden, koulun ja kunnan väliseen yhteistyöhön. Kunta antaa oppilaiden päättää osasta yhteiskunnan varojen käytöstä, kun taas koulu tarjoaa välineet ja menetelmät, joiden avulla oppilaat voivat kehittää ajatuksensa konkreettisiksi suunnitelmiksi. Hei Minä olen Sam, olen lapsiasiavaltuutetun virallinen maskotti. Tunnette ehkä serkkuni Sisun, hän on matkustanut ympäri Suomea aika kauan, ja kun hän kertoi minulle matkoistaan pidin siitä niin paljon, että päätin itse lähteä samalle tielle. Tulen pääasiassa tapaamaan ruotsinkielisiä lapsia, mutta haluan myös mielelläni olla suomenkielisten, ja muitakin kieliä puhuvien, lasten ystävä. Juuri nyt olen ensimmäisellä seikkailullani Turunmaan saaristossa Tällä hetkellä liikun Länsi-Turunmaalla, jossa osallistun Pikku Parlamenttiin. Länsi-Turunmaalla Pikku Parlamenttia järjestetään viidessä eri kunnanosassa, koska kunta on niin suuri, että kaikki lapset eivät voi tulla samaan paikkaan. Tämä on mielestä- PIKKUPARLAMENTIN TOIMINTA lähtee käyntiin kunnan varatessa tietyn summan tarkoitusta varten, Länsi-Turunmaan kaupunki on varannut 500 euroa kaikkiin kunnanosiin (Paraisilla 2 x 500 ). Oppilaat pohtivat kaikissa kouluissa, mihin rahat voidaan käyttää. Oppilaiden on tärkeä pitää mielessä, että mahdollisimman moni lapsi pääsee nauttimaan tuloksesta. Valmiin suunnitelman lisäksi lasten on laadittava myös lyhyt selostus arvioiduista toteutuskustannuksista. Kaikki osallistujat kokoontuvat pikkuparlamenttiin etukäteen määrättynä päivänä. Länsi-Turunmaan kaupungissa pikkuparlamentti kokoontuu , jokaisessa kunnanosassa järjestetään oma pikkuparlamentti. Paikalliset poliitikot osallistuvat parlamenttipäivään. Kaikki luokat ja koulut saa- ni jännittävää - saan kulkea sekä autolla, bussilla että lautalla päästäkseni perille Viihdyn Turunmaalla koko loppuvuoden ajan, ja tulen myös olemaan mukana lähettämässä Kala kamut vat esittää omat ehdotuksensa ja perustella muille oppilaille, miksi juuri heidän ehdotustaan kannattaa äänestää. Esittelyn jälkeen äänestetään ja äänestyksen jälkeen saadaan nähdä voittanut ehdotus. Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä, mitkä ehdotukset voittavat. VOITTOISAT EHDOTUK- SET asetetaan näytteille kirjastoihin Tervetuloa tutustumaan lastemme ehdotuksiin Paraisten kirjasto Nauvon kirjasto Korppoon kirjasto Houtskarin kirjasto Iniön kirjasto matkaan. Ehkä nähdään Voit lukea enemmän Turunmaan seikkailuistani osoitteessa Siellä kirjoitan sekä suomeksi että ruotsiksi. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin. ILMOITUSLIITE Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? 9 Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. Saaristomeren kaupunki Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui Aiheesta lisää sivulta 3 " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa Tapahtumia, kerhoja, toimintaa. Kuva: Patrik Söderblom Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 1 ilmestymispäivä 4.2. aineistopäivä kl. 16 Nytt 2 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansiturunmaa.fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Tervetuloa tutustumaan kulttuurilautakunnan toimintaan KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO : Puheenjohtaja: valtiot. maist. Birgitta Bröckl luokan- ja erityisopettaja Heli Laiho) Varapuheenjohtaja: luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkola luokanopettaja Rea Åkerfelt) yrittäjä Tommy Nymalm fil. maist. Annastina Sarlin) korjaaja Mauno Markkula jyrsijä Widar Nyberg) eläkeläinen Marjaana Sjöblom hätäkeskuspäivystäjä Pirjo Johansson) dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engström opiskelija Richard Siivonen) järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöberg rakennusmestari Bosse Mellberg) sosiaalisihteeri Tuija Hongisto LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen) opiskelija Susanna Hottinen yrittäjä Lennart Brunnsberg) luontokuvaaja Janne Gröning fil. maist. Cornelius Colliander) Tomas Jansen dipl.ins.opiskelija Eric Jansson) kaupunginhallituksen edustaja kulttuurilautakunnassa on Andreas von Bergmann (varajäsen Sig Engman) Esittelemme tulevissa tiedotuslehdissämme kaupunkimme eri lautakunnat; kerromme mm., miten lautakunnat toimivat, millaisia asioita niissä käsitellään ja millaista lautakuntatyöskentely on uudessa saaristokaupungissamme. Sarjamme aloittaa kulttuurilautakunta, jonka puheenjohtajan Birgitta Bröcklin kanssa istahdimme kahville ja kävimme läpi lautakunnan kokoonpanoa ja työtä, mahdollisuuksia ja haasteita. BIRGITTA, OLET ILMEISESTI OLLUT JO PIT- KÄÄN MUKANA LUOTTAMUSHENKILÖNÄ? - En ollut poliittisesti aktiivinen ennen kuin Lappeenrannasta tänne muuttomme jälkeen, jolloin minut pyydettiin RKP:n ehdokkaaksi valtuustovaaleissa Tulin valtuuston jäseneksi melkein vahingossa, ensimmäisen varajäsenen sijalta. Valtuustotyöskentely oli minulle aivan uusi kokemus, samoin kuin rakennuslautakunnan jäsenyys, kertoo Birgitta. Järjestötyö oli minulle toki tuttua: neljäntoista Lappeenrannan vuoteni aikana kuuluivat SPR, Soroptimisti-järjestö sekä Martta-toiminta harrastuksiini. Marttaliiton varapuheenjohtajana toimin kahdeksan vuotta, johon sisältyi myös kahden vuoden pohjoismainen Martta-puheenjohtajuus. 16 vuoden tauon jälkeen olin taas ehdolla vuoden 2000 vaaleissa. Sillä reissulla olen vielä tämän kauden. Välivuosina olin jäsenenä kulttuurilautakunnassa, v silloisen sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja vuodesta 2004 kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Viime kautena olin myös varapuheenjohtajana tarkastuslautakunnassa. MILLAINEN KOKEMUS TAI TAUSTA LAUTA- KUNNAN JÄSENELLÄ OLISI HYVÄ OLLA? - On tietenkin hyvä, jos jäsenellä on asiatietoa ja kokemusta, mutta sanoisin, että uusi palava innostus on monasti tosi rikastuttava Lautakuntamme kokoonpano on nyt hyvä: joukossa on sekä vanhoja kettuja, että uusin silmin ja avoimin mielin asioita katsovia untuvikkoja. Lautakunnan etuna on myös, että esittelijänä ja sihteerinä toimii kaupungin tunnustettu ja kokenut kulttuuripäällikkö. MITEN JÄSENET LAUTAKUNTAAN VALITAAN? - Puolueet valitsevat vaalien jälkeen edustajansa lautakuntiin ja neuvottelevat keskenään mm. puheenjohtajapaikoista. Luottamushenkilöt voivat tietenkin itsekin esittää toiveita omalle puolueelleen, mielenkiintonsa kohteen mukaan. MILTÄ KUNTA-ALUEITA JÄSENET TULEVAT? ONKO TYÖSKENTELY UUDESSA SAARISTOKAUPUNGISSA ERILAISTA VERRATTUNA VANHOIHIN KUNTIIN? - Kaikki kunnanosat ovat edustettuina, Iniöstä on jopa kaksi edustajaa. Työskentely on sikäli erilaista nyt, kun täytyy ajatella isommin, suurempaa aluetta, pohtii Birgitta. Erityisen tärkeää on jakaa rajalliset määrärahat oikeudenmukaisesti. Lisäksi alueen laajuus aiheuttaa tietty omat haasteensa ja matkat kokouksiin ovat saaristossa asuville pitkiä. Muuten sanoisin, että yhteistyö sujuu erinomaisesti; olemmehan tottuneet tekemään toistemme kanssa yhteistyötä jo vanhojen kuntien aikana, toteaa Birgitta, joka kahdenkymmenen vuoden aikana työskenteli koko Turunmaan kulttuuriasiamiehenä. KUINKA USEIN LAUTAKUNTA KOKOONTUU JA MISSÄ? OVATKO KOKOUKSET PITKIÄ? - Kokoonnumme keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Yritämme pitää kokouksia eri kuntaosissa, mutta aika usein olemme Paraisilla, jonne iniöläisten on nopein tulla. Kokousten kesto on yleensä n. kolme tuntia, selvittää Birgitta. MITEN ASIAT KÄSITELLÄÄN KIELELLISESTI, KÄSITELLÄÄNKÖ KAIKKI ASIAT MOLEMMILLA KIELILLÄ KOKOUKSISSA? - Olemme sopineet, että kukin voi käyttää omaa äidinkieltään. Silloin asioita ei tarvitse käsitellä kahteen kertaan, vaan yksi kerta riittää. Elävä kaksikielisyys toimii näin ihan käytännössäkin. Mielestäni on myös tärkeää, että kulttuuritarjontaa on sekä suomen- että ruotsinkielisille. Sääli vain, että aina ei tapahtumiin riitä tulijoita, pahoittelee Birgitta. Toivoisinkin, että asukkaat aktivoituisivat ja kävisivät ahkerammin eri tilaisuuksissa, joita järjestetään kaupungissamme kiitettävästi. Varsinkin uusia asukkaita olisi mukava saada enemmän mukaan kulttuuririentoihin MINKÄLAISIA ASIOITA LAUTAKUNNASSA KÄSITELLÄÄN? - Myönnämme toiminta- ja projektiavustuksia sekä kulttuuri- että urheiluyhdistyksille ja tuemme yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten projektien läpiviennissä. Esimerkkinä näistä voisi mainita vaikkapa positiivista huomiota herättäneen, joka toinen vuosi esitettävän kaksikielisen ja riemukkaan nuorisoshow n. PUNT:in saneerausprojekti oli myös suuri ponnistus, kertoo Birgitta. Lisäksi pidämme huolta siitä, että mm. urheilukentät ja kulttuuritilat ovat kunnossa. Lapsi- ja nuoriso-ohjelmia on tarjolla niin kesä-, syys- kuin talvilomillakin. Tärkeää on myös kirjastotoimintamme jatkuva kehitys, hän jatkaa. MITÄ HALUAISIT VIELÄ SANOA ASUKKAILLEMME? - Tehkää aloitteita lautakunnalle, olkaa aktiivisia ja osallistukaa tilaisuuksiin myös reippaasti yli kielirajojen, kun niitä järjestetään, kannustaa Birgitta Bröckl. Jokaisen olisi myös tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys: urheilemalla, osallistumalla kulttuuritapahtumiin ja olemalla sosiaalisesti aktiivinen voi vaikuttaa paljon siihen, miten voi - nyt ja tulevaisuudessa.

5 MARRASKUU » NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet Kaupunginjohtaja on lähettänyt ns. porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet osastopäälliköille ja lähipalvelulautakunnille. Lähipalvelulautakunnan asema ja vastuu käyvät ilmi ohjeesta. Kirjelmä merkittiin tiedoksi. Todettiin kuitenkin, että lähipalvelulautakunnan käyttöön osoitettujen varojen osalta hakemuksia tulee voida jättää jatkuvasti ja päätös varojen käytöstä tulee voida tehdä myös talousarviovuoden aikana. Määrärahan myöntäminen ns. porkkanarahoista Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Todettiin, että Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluhanke on nyt vireillä, kustannukset yhteensä runsaat euroa. Lautakunta päätti hyväksyä, että kaupungin osuus hankkeen rahoituksesta voidaan maksaa lautakunnan käyttöön osoitetuista ns. porkkanarahoista, kuitenkin enintään euron edestä. Lautakunta odottaa kevyen liikenteen väylän suunnittelemista siten, että väylä voidaan päällystää ja että sen talvikunnossapito on mahdollista. Lautakuntien talousarvioehdotukset vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmat vuosille Lähipalvelulautakunta merkitsi esitetyn talousarviomateriaalin tiedoksi ja päätti esittää seuraavaa: - Lautakunta uusii vaatimuksensa siitä, että kehittämisosaston talousarvioon tulee osoittaa euron hankemääräraha lähipalvelulautakunnalle. - Sosiaaliosaston talousarvion osalta tulee kiinnittää huomiota yhdistymissopimuksen määräykseen, jonka mukaan kaikissa aluekonttoreissa tulee olla sosiaalisihteeri tai sosiaalityöntekijä. Täten Korppoossa tulee säilyttää nykyinen sosiaalityöntekijä jonkinlaisessa palvelussuhteessa ja saariston sosiaalityöntekijöiden tulee voida tukea toisiaan. - Merenkulkumuseota varten on merkitty euroa porkkanarahoista. Käyttötalousarviossa tulee huomioida myös museon auki pitämisestä aiheutuvat jatkuvat menot. - Torihallin molempiin päätyihin tulee saada lasiseinät, jotta halli voidaan sulkea ja lukita yöksi. - Toripolku tulee rakentaa jo vuoden 2010 aikana. - Vierasvenesataman ruoppauksen täydentäminen tulee hoitaa samanaikaisesti Kyrkvikenin ruoppauksen kanssa. - Lopuksi lautakunta keskusteli jääkiekko- ja tenniskenttää varten varattujen porkkanarahojen ( euroa) siirtämisestä laajennettuun palloiluhalli- ja kirjastohankkeeseen. Lautakunta suhtautui asiaan kielteisesti, koska luistelu- ja tenniskentän uusimista pidetään oleellisena osana palloiluhallin laajentamisessa. Lautakunnan mielestä vaihtoehtoista säästökohdetta tulee mieluummin selvittää jostakin toisesta osasta palloiluhallihanketta. Saaristossa annettavista sikainfluenssarokotuksista tiedottaminen Lautakunta keskusteli epäselvästä tiedottamisesta liittyen sikainfluenssarokotusten antamiseen saaristossa. Todettiin, että sekä rokotusta koskevan tiedottamisen että aikataulun tulee noudattaa samaa linjaa kaikissa kunnanosissa. Ruokapalvelun raaka-aineiden hankinta Todettiin, että keskusteluja on käyty esimerkiksi siitä, että päiväkodeilla tulisi olla yhtenäinen ruokavalikoima ja että niiden tulisi käyttää keskitetysti hankittuja raaka-aineita. Lautakunta haluaa korostaa sitä, että kaikkien keittiöiden tulisi saada päättää valmistamastaan ruoasta sillä edellytyksellä, että kaupungin yleiset kustannuskehykset otetaan huomioon. Lisäksi yhdistymissopimukseen kirjattu maininta edellyttää, että eri keittiöt hankkivat raaka-aineensa pääasiassa paikallisilta tuottajilta ja paikallisista ruokakaupoista. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: ELÄKELÄISKLUBI FESTINGARNA Uimahallimatkat Kaarinan uimahalliin tiistaisin ja Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatterimatka Turun Ruotsalaiseen teatteriin Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatteriesitys Glorious, Pirkko Mannola pääosassa. Vielä muutamia lippuja jäljellä. Lähempiä tietoja antaa Raili puh Kuukausitapaaminen keskiviikkona klo 13 Framnäsissä, vietämme syntymäpäiväjuhlia HÅKAN STRENGin seurassa. Tarjoilua: Kahvia ja torttua. Ostosmatka kauppakeskus Myllyyn keskiviikkona Lähempiä tietoja matkasta antaa Elvi puh NAUVON JOULUSPEKTAAKKELI 2009 Lauantaina klo on jälleen Jouluspektaakkelin vuoro. Jos haluat osallistua spektaakkeliin, soita tai lähetä sähköpostia Tove Dahlénille, puh tai Hei kaikki uudet ja vanhat avantouimarit Avantouintikausi alkaa jälleen Nauvon vierassatamassa alkaen. Sauna on lämpimänä Keskiviikkoisin klo Lauantaisin klo Tervetuloa SAARISTON KUNTATYÖNTEKIJÄT JHL 604 Syyskokous torstaina klo Ravintola L Escalessa, Nauvossa. Sääntömääräiset asiat. Illan vieraamme Gia Alexandersson Paraisilta antaa meille vinkkejä ja neuvoja, miten voimme pitää kroppamme ja nuppimme terässä. Illan päätteeksi nautitaan pieni iltapala. Ota mukaan nimetön pikkujoululahja (arvo 3 euroa). Ilmoittautumiset viimeistään Carita Henrikssonille, puh , tai Anne Karlssonille, puh TERVETULOA TURUNMAAN JA AHVENANMAAN YHTEINEN JHL-ILTA (ensimmäisen kerran Nauvossa 2004) Paraisilla Palokunnantalolla klo KAIKILLE JHL:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen TURUN- MAALLA ja AHVENANMAALLA. Toivottavasti mahdollisimman moni meistä tulee Paraisille viihtymään ja rentoutumaan hyvässä seurassa. Osallistumismaksu: 30 euroa/hlö. Hintaan sisältyy päivällinen, kahvi ja leivos, tanssia mahdollisesti jonkun paikallisen orkesterin tahtiin sekä paljon muuta hauskaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN Carita Henrikssonille, puh tai carita. tai Anne Karlssonille, puh SVENSK-RYSKA FÖRENINGEN I FINLAND RF JA MULTICULTI RF kutsuvat tarinailtaan Olipa kerran Pietarissa... - Venäläisiä satuja todellisuudesta sunnuntaina 29. marraskuuta klo Lanternassa Nauvossa Kertojat: Zinaida Lindén ja Riko Eklundh Juontaja: Anna Franzén Riko Eklundh kertoo sukunsa kokemuksista ja kohtaloista Pietarissa Venäjän vallankumouksen aikaan. Zinaida Lindén jakaa muistojaan 1980-luvun Leningradista ja lukee novellin Imperiets skärvor uudesta novellikokoelmastaan Lindanserskan. Anna Franzén johtaa keskustelua ja kertoo oman tuokiokuvansa tämän päivän Pietarista. Tilaisuus on ruotsinkielinen. Hinta: 10 /henkilö. Hintaan sisältyy venäläinen teebuffet. Alkoholijuomia on myynnissä. Paikkojen määrä Lanternassa on rajallinen ja siksi etukäteisilmoittautumista suositellaan Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anna / Tilaisuus järjestetään osana Svensk-ryska föreningen i Finland rf:n 10-vuotisjuhlavuotta Kuva: Anja Österman SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA marraskuu - joulukuu 2009 Nagu kapellförsamling järjestää Joka viikko: Keinuen ja laulaen keskiviikkoisin klo 10; Huom: seuraava toki vasta Ilon Purjeet -kerho, Anu Wilders. Ilmoitus koulun kautta ja kotisivulla. Kahvitupa kaikille maanantaisin klo seurakuntatuvassa. Pyhän Olavin laulajat, Ami Taulio puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Kuukauden aikana: Su klo 15 Kansanlaulukirkko Nauvon kirkossa. Jumalanpalveluslauluissa on tutut kansanlaulusävelet. Kristiina Saloniemi ja Toni Satomaa, yhteislauluissa Timangi-kuoro ja Paraisten kirkkokuoro. Tervetuloa Ke klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa, päivän vieras: Liisa Ake-Helariutta. 1. adventtisunn. klo 11 Ruotsinkielinen jumalanpalvelus kirkossa, osa myös suomeksi, Kjell Granström, Ami Taulio. - klo Adventtikahvi seurakuntakodissa lähetystyön hyväksi. Kaikki ovat tervetulleita. Kristillinen viikkolehti: Väståbolands svenska församling tilaa Kyrkpressenin joka kotiin jossa on seurakunnan jäsen. Suomenkieliset kodit voivat kuitenkin vaihtaa Kyrkpressenin Uusi Tie lehteen soittamalla Kjell Granströmille, puh MYRSKYLUODON MARTAT Illan teemana leivontaniksit Ma klo pienellä seurakuntatuvalla. Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme: p. Tuula Laine p. Tuija Hongisto KANSANLAULUJA JA JAZZIA NAUVON KIRKOSSA LAUANTAINA 5.12 KLO Veljekset Mikael ja Ulf Långbacka soittavat kansanlauluja, jazzikappaleita, Bachia ja Astor Piazzolla trombonilla ja pianolla. Ohjelma sisältää hiljaista pohjoismaista kansanmusiikkia ja jazzivaikutteista improvisaatiota. Mikael on tunnettu m.m. trombonisoittajana ammatillisessa puhallinorkesterissa UMO:ssa. Hän on myöskin toiminut Korpo Sea Jazzin taiteellisena johtajana kesään 2009 saakka. Ulf Långbacka on tunnettu paitsi säveltäjänä myös ylioppilaskuorojen Brahe Djäknarin ja Florakörenin johtajana. Veljekset ovat musisoineet yhdessä kouluajoilta saakka mutta tämä on ensimmäinen kerta kun antavat kokonaisen konsertin. Sisäänpääsy on vapaa, ohjelma maksaa 5. Tervetuloa

6 6» HOUTSKARIN LÄHIPALVELU- LAUTAKUNNALLA EI OLE OLLUT KOKOUKSIA EDELLISEN NYTTIN ILMESTYMISEN JÄLKEEN. Kuva: Rainer Göta-Blomqvist HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: TAPAHTUMIA HOUTSKARISSA: La Avellanan kauden päättäjäiset Folkhögskolanilla klo Vuoden aiheena on Perinteinen joulupöytä. Su Lasinpuhallusta Hippoglassissa Nauvossa Folkhälsanin johdolla (ks. erillinen ilmoitus). Ma Eläkeläisasuntoyhdistys järjestää pikkujouluristeilyn. (ks. lisätiedot erillisestä ilmoituksesta). Ma SPR:n Houtskarin osaston syyskokous. Fridhem klo Ma Nuorisoryhmä: Tietokilpailu. Kerhohuone klo Pe Bio Sydväst esittää ruotsinkielisen elokuvan Pettson & Findus - glömligheter (Viiru ja Pesonen - muisti pätkii). Vesterlid klo La Houtskärs kyrkliga folkhögskolan syyskokous klo Kokouksen jälkeen juhlitaan HKF:n 70-vuotisjuhlaa. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita (ks. erillinen ilmoitus). HOUTSKÄRS KYRKLIGA FOLKHÖGSKOLA RF Kutsuu täten sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN lauantaina 28. marraskuuta 2009 klo kansanopistolle. Esityslistalla mm. kahden varsinaisen jäsenen valinta hallitukseen (johtokuntaan) ja varajäsenen valinta eroamisvuorossa olevien tilalle, tilintarkastajan ja tilintarkastajan varahenkilön valinta tilikaudelle 2009 sekä vuoden 2010 talousarvion vahvistaminen. Johtokunta Syyskokouksen jälkeen juhlitaan Houtskärs kyrkliga folkhögskolan 70-vuotisjuhlaa koululla. Tervetuloa Houtskarin osasto: Osasto pitää syyskokouksensa maanantaina 23. marraskuuta klo Fridhemissä. Sääntömääräiset asiat. Saamme vieraaksemme piirin uuden toiminnanjohtajan Yrsa Wilénin. Tervetuloa Hallitus Folkhälsan järjestää matkan Motivuksen kuntokeskukseen Turkuun lauantaina Lähdemme Houtskarista 8.50-lautalla. Brahenkadun Motivus on varattuna meille klo (huom Motivus on ainoastaan naisia varten). Aloitamme Pacella eli ohjatulla kuntopiirillä. Käytettävät laitteet ovat hydraulisia ja erittäin hellävaraisia nivelille. Mitä nopeammin liikkeet tekee, sitä raskaampia ja tehokkaampia ne ovat. Pace-tunnin jälkeen on Harmonyn vuoro. Harmonyssa keskitytään tasapainoon ja kehonhallintaan. Tunnin tavoitteena on kehon harmonian ja hyvinvoinnin saavuttaminen. Molemmat tunnit soveltuvat myös aloittelijoille. Jumpan jälkeen varaamme pöydän jostain ravintolasta, joten kerro ilmoittautumisen yhteydessä, tuletko mukaan syömään. Ruoat kukin maksaa itse. Jumpan hinta on 10 /hlö. Ilmoittautumiset Johannalle, puh , viimeistään keskiviikkona Koska menemme kimppakyydillä Turkuun, kerro ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko kyydin tai onko autossasi vapaita paikkoja. TERVETULOA MUKAAN Folkhälsan järjestää teatterimatkan Helsinkiin katsomaan PlayMe-musikaalia lauantaina Hintatiedot, ilmoittautumiset ja muut lisätiedot: Leila, puh TERVETULOA MUKAAN HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA Seurakunnan virasto on avoinna tiistaisin klo 10-14, muina aikoina sopimuksen mukaan, puh sähköposti Osoitteemme on Houtskarin kappeliseurakunta, Näsby, Houtskari. vt. kappalainen Harry S. Backström, puh , sähköposti: vt. diakonissa Hillevi Stenvall, vastaanotto tiistaisin klo 11-13, puh tai vt. kanttori Dolores Frisk-Eriksson, puh taloudenhoitaja Regina Sjövall, puh , sähköposti: vahtimestari Jan-Olof Lindfors, puh kirkko, puh MESSU TAI SANAJUMALANPALVELUS JOKA SUNNUNTAI KLO 11 UUSI VERKKOSIVUSTO Käytössämme on uudet verkkosivut. Sivuilla julkaistaan hyödyllistä tietoa Houtskarin kappeliseurakunnasta ja seurakunnan ajankohtaisista tapahtumista. Verkkosivuston osoitteet: Ilmoitus marraskuun tapahtumista Kappeliseurakuntamme lehti Församlingslyktan ilmestyy seuraavan kerran viikolla 48. Yhteistyövaltuuskunta piti ensimmäisen kokouksensa Kokous valitsi Leif Westerénin puheenjohtajaksi ja Sune Linden varapuheenjohtajaksi. Kokouksessa aloitettiin tulevan vuoden toiminnan suunnittelu yhteistyöparlamentin ehdotuksen mukaisesti ja sovittiin työnjaosta. Valtuuskunnan jäsenet ovat kiinnostuneita kuulemaan kaikkien kiinnostuneiden ajatuksia ja toiveita toiminnasta ja palveluista seudun kehittämiseksi edelleen. Ympäristöryhmä on myös pitänyt kokouksen ja valitsi Cecilia Björkstamin puheenjohtajaksi. Ryhmä jatkaa Pro Hålax -hanketta ja suunnittelee ensi kesäksi jälleen ympäristöpäivää. LASINPUHALLUSTA Tule Folkhälsanin mukaan Nauvon Hippoglassiin su kokeilemaan lasinpuhallusta Ensin Jari-Matti Solin näyttää meille, miten lasia puhalletaan, ja tämän jälkeen kaikki saavat kokeilla oman lasipullon puhaltamista. Lasipulloon kaiverretaan puhaltajan nimikirjaimet ja päivämäärä pullon jäähdyttyä. Hinta henkilöä kohden: 20 + alv. Lähdemme lautalla Kittuisista ja yritämme ehtiä lautalla takaisin. Menemme kimppakyydillä Hippoglassiin ja tarkistamme siksi ilmoittautumisen yhteydessä, millä kyydillä kukin kulkee. Huom Enintään 25 osallistujaa Ilmoittautumiset keskiviikkoon mennessä Johannalle, puh TERVETULOA MUKAAN Folkhälsan i Houtskär

7 MARRASKUU KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Korppoon lähipalvelulautakunnan ehdotukset vuoden 2010 talousarvioon Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että Korppoon osuus yhdistymisavustuksesta eli yhteensä euroa vastaava summa käytetään seuraavasti: Vuonna 2009: Esikuntatalon muutos- ja peruskorjaukseen euroa, Nyhemin alueeseen euroa, Korppoon keskustaan euroa Vuonna 2010: Korppoon keskustaan euroa, Likholmin uimarantaan euroa Vuonna 2011: Urheilukenttään euroa. Lähipalvelulautakunta päätti yksimielisesti, että yhdistymisavustuksesta Esikuntataloa varten varattu euron summa siirretään kokonaisuudessaan Korppoon keskustan kunnostamiseen toria ja torin huoltorakennusta sekä nuorisotiloja varten, koska suunnitelmissa on Esikuntatalon myyminen. Lähipalvelulautakunta päätti anoa kaupungilta määrärahaa paikallista toimintaa varten. Määrärahaa anotaan seuraavasti: 28 euroa henkilöä kohden kertaa 840 (Korppoon asukasluku) eli yhteensä euroa.»» INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: LÄHIPALVELULAUTAKUNNALLA EI OLE OLLUT KOKOUKSIA EDELLISEN NYTTIN ILMESTYMISEN JÄLKEEN.» KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Muistutus tiennimistä Korppoossa Asukkaiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että koko kaupungin alueella on toimiva osoitejärjestelmä myös haja-asutusalueilla. Rakennuksen osoite muodostuu tiennimestä ja numerosta. Ympäristölautakunta vahvistaa tiennimet, kun taas mittaustoimisto määrää numeron, joka johdetaan kiinteistön etäisyydestä tien alkuun. Kun päätökset on tehty, kaikille kiinteistönomistajille lähetetään täydelliset osoitetiedot. Tiennimillä pyritään mm. säilyttämään vanhoja historiallisia nimiä, joita ei yleensä käännetä, mikäli ne ovat aiemmin olleet yksikielisiä. On myös eduksi, jos nimen perusteella voi päätellä suurin piirtein, missä päin kuntaa tie sijaitsee. Tie saa oman nimen pääsääntöisesti silloin, kun sen varrella on vähintään neljä rakennettua kiinteistöä. Tiettyjä poikkeuksia voi kuitenkin esiintyä, jos rakennukset sijaitsevat hyvin kaukana päätiestä. Samoja tai samankaltaisia nimiä ei saa esiintyä muualla kaupungissa. Ehdotus Korppoon tiennimiksi (Kyrklandet, Norrskata ja Wattkast) on nähtävillä Korppoon aluekonttorissa, kaupungintalolla Paraisilla ja kaupungin verkkosivuilla, Mahdolliset muistutukset tai uudet ehdotukset voidaan osoittaa tuona aikana ympäristölautakunnalle. Korppoon kunta-alueen tierekisterissä jo olevia kaksikielisiä tiennimiä ei saa muuttaa, esim. Kuggvikintietä ei saa muuttaa Lillkuggvikintieksi. Muutosehdotus: Näset muutetaan Näshöjdintieksi (Näshöjdsvägen), (Korppoossa esiintyy jo monilla paikoilla nimi Näset). Vanha Rumarintie (Gamla Rumarvägen) muutetaan Rumarin rantatieksi (Rumar strandväg), (Vanha Rumarintie niminen tie on olemassa entuudestaan). Länsihoutsalantien jatkon nimeksi tulee Mustvikinpolku (Mustviksstigen). Kahden edustajan valitseminen Korppoossa sijaitsevia kunnan kiinteistöjä pohtivaan työryhmään Kaupunginjohtaja on nimittämässä Korppooseen työryhmää, jonka tehtävänä on pohtia Korppoon keskustassa sijaitsevien kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia tai myyntiä. Työryhmään on nimetty Seppo Pihl (puheenjohtaja) ja rakennustarkastaja Joakim Nyström. Korppoon lähipalvelulautakunta ehdottaa työryhmään edustajiksi puheenjohtaja Magnus Johanssonia ja jäsen Tiina Aho-Gustafssonia. Lähipalvelulautakunnan pöytäkirjat Korppoon lähipalvelulautakunnan pöytäkirjat eivät vielä ole luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiä ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin pöytäkirjojen viemiseksi kaupungin verkkosivuille. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA Jumalanpalvelus Korppoon kirkossa pääsääntöisesti joka sunnuntai klo 11 ja Norrskatan kirkossa sunnuntaina klo 12. Eläkeläisryhmä kokoontuu tiistaina klo 15 seurakuntakodissa. Adventtihartaus Utön majakkakirkossa torstaina klo 19. Tiistaitreffit tiistaina klo 13 seurakuntakodissa. Järj. Seurakunta ja SPR:n ystävät (Huom Päivämäärä muuttunut) Suomenkielistä toimintaa Su klo 15 Kansanlaulukirkko Nauvon kirkossa, järj. Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta Su klo 11 Suomenkielinen messu Korppoon kirkossa To klo 19 Adventtihartaus Utön majakkakirkossa Su 6.12 klo 11 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Korppoon kirkossa Yhteystiedot: Pastori Esa Killström, puh Kanttori Mikael Granlund, puh (varmimmin to-su). Diakoniatyöntekijä, puh (ma-ke), seurakuntamestari Viking Sjöström, puh (ma-to), seurakunnan virasto, puh (ti ja to 9-12). Seurakunta verkossa: PERINTEINEN JOULUILLALLINEN lauantaina klo Norrskatan koululla 15 /hlö, pieni joululahja väh. 2 mukaan. Etukäteisilmoittautumiset viimeistään torstaina Pirkko Johanssonille, puh tai Enint. 80 mahtuu mukaan. Tervetuloa Norrskatan Kylätoimikunta r.y. KORPO IDROTTSKLUBB RF Kaikki jäsenet ovat tervetulleita puurojuhlaan sunnuntaina klo 16 Kommunalgårdeniin. Vuoden mitalien jako ja muuta ohjelmaa. Terveisin Hallitus KORPPOON JAZZ RY Sääntömääräinen syyskokous (jäsenille) Ravintola Hjalmars, Korppoo, klo FOLKHÄLSAN I KORPO RF Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous klo Hjalmarsissa. Tervetuloa KORPO KULTURGILLE RF järjestää jälleen tänä vuonna perinteisen joulutorin sunnuntaina 13. joulukuuta klo Korppoon Kommunalgårdenissa. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Gunilla Gustafssoniin, puh LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNKI / YMPÄRISTÖOSASTO Korppoossa lukee vesimittareita viikolla 50 ( ) klo 10 ja 18 välisenä aikana niissä kiinteistöissä, jotka kuuluvat kunnalliseen vesijohtoverkostoon. SPR:N INIÖN OSASTO EA-kurssi on siirretty myöhemmäksi. Ilmoita kiinnostuksestasi Denina Björklundille, puh Syyskokous pidetään torstaina klo Aftonrossa yhdessä Folkhälsanin kanssa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu Arpajaiset. Arpajaisvoittoja otetaan kiitollisina vastaan ja tarvittaessa ne voi toimittaa etukäteen Ninalle terveystalolle. Myytävänä SPR:n joulukortteja ja muita tuotteita. SPR-tuotteita. Terveystalolla on myynnissä mm. EA-tuotteita. ILTAHÄMÄRÄSSÄ Pohjoismaista kirjastoviikkoa vietetään viikolla 46, tämän vuoden aiheena on Sota Pohjolassa. Koululaiset viettävät hämärän hetken aamunavauksessa maanantaina Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kirjaston iltahämärään perjantaina 13. marraskuuta alkaen klo Kristiina Heinonen ja Rea Åkerfelt lukevat ääneen. HEM OCH SKOLA I INIÖ Veistokerho jatkaa Jukan opastuksella tiistaisin alkaen Pallokerho jatkaa Rolfin ohjaamana torstaisin Snäckanissa. Yhdistys järjestää jouluarpajaiset koulun joulujuhlan yhteydessä torstaina Arpajaisvoitot saavat mielellään olla syötäviä tai jouluisia. Ottakaa ne mukaanne juhlaan Kuva: Sabina Jordan FOLKHÄLSAN JA INIÖN MARTAT Folkhälsanin ja Marttojen perinteinen hyvinvointipäivä järjestetään perjantaina Snäckanissa. Varaa aika kosmetologille ja hierojalle Lolan kautta, puh Kampaaja-ajat varataan Annan kautta, puh Stefanin ohjaama ilmainen jumppa kaikille jäsenille klo Snäckanissa. FOLKHÄLSAN I INIÖ RF Syyskokous yhdessä SPR:n Iniön osaston kanssa torstaina klo Aftonrossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Arvotaan syksyn kuntoilukampanjan voittajat. JUMON KYLÄTOIMIKUNNAN syyskokous klo Jumon kylätalolla. TEATTERIVIIKONLOPPU Lasten ja nuorten teatteriviikonloppu Snäckanissa luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Lotta/ koulu. Kuva: Eva Roos

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: ÅBOLANDS HANTVERK RF:N TAITOKURSSIT Paraisten käsityökeskuksessa Paperiinipukki Tiistaina klo Hinta 34 Joulutonttu kuivahuovuttamalla Tiistaina klo Hinta 28 Kastetaan kynttilöitä Joulukuussa kastetaan kynttilöitä. Ilmoittautumiset käsityökeskukseen. Keskuksesta voi myös varata ajan yksityisiä ryhmiä varten. Kurssipaikka on Paraisten käsityökeskus, osoite Lukkarinkuja 5, Parainen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Paraisten käsityökeskus, puh Lauantaina järjestämme bussimatkan Euroopan suurimmille käsityömessuille Tampereelle. Tule mukaan kokemaan käsitöiden kirjo ja tekemään joululahjaostoksia. Lähdemme Paraisilta klo 8, matkan hintaan sisältyy pääsylippu, yhteensä 35 euroa. Ilmoittaudu käsityökeskukseen, puh , tai Gullkronan kauppaan, puh Galleria Campuksessa Nunnankatu 4:ssä Turussa on esillä hopeaseppä Ru Runebergin hopeakoruja ja hopeaesineitä marraskuun puolivälistä lähtien. Lisätietoja toiminnastamme on osoitteessa HEI KAIKKI Nimeni on Klara ja työskentelen uudessa Perhetalo Ankkurissa Kaste-ohjelmaan kuuluvan Remontti-hankkeen hankekoordinaattorina (Remontti - lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistamishanke). MLL:n paikallisyhdistys Paraisilla on tänä syksynä avannut uuden Perhekahvila Barbatulan. Tiedossamme on, että Paraisilla on tarjolla myös muuta toimintaa lapsiperheille. Ajattelimme sen takia, että olisi kiva tavata muita ja yhdessä katsoa kohti tulevaisuutta, miettiä mitä tarpeita perheillä on ja millaista palvelua on tarjolla. Haluamme sen takia kutsua teidät kaikki Perhetalo Ankkuriin klo Näin voisi syntyä uusi kiinnostava verkosto lapsiperheiden parasta ajatellen. Toivottavasti ajankohta sopii mahdollisimman monelle. Tervetuloa Ystävällisin terveisin, Klara Schauman-Ahlberg LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGINKIRJASTO PARAISTEN KIRJASTO Valikoima uusia suomenkielisiä romaaneja Lokakuu 2009 HO = Houtskari, KO = Korppoo, NB = Nauvo AJVIDE LINDQVIST, John: Ihmissatama ASKILDSEN, Kjell: Saari CARLSON, Kristina: Herra Darwinin puutarhuri CASTILLON, Claire: Pieni sydän jaksaa rakastaa GUILLOU, Jan: Tyttäresi tähden HASSINEN, Pirjo: Sano että haluat +NB HAUTALA, Turkka: Salo +NB HONKASALO, Laura: Eropaperit +NB HÄMEEN-ANTTILA, Virpi: Päivänseisaus +NB ISOKALLIO, Kalle: Putkimies Pietarista +NB, KO KUREISHI, Hanif: Olisi vähän kerrottavaa KÄHKÖNEN, Sirpa: Neidonkenkä +NB KÄRNBORG, Ulrika: Myrrha LINTUNEN, Maritta: Heijastus +NB LOE, Erlend: Kurttila LÅNG, Fredrik: Minä, Dosentti ja Jane MALKAMÄKI, Sari: Jälkikasvu +NB MANNING, Frederic : Harva hyvin kuolee MELENDER, Tommi: Ranskalainen ystävä NOUSIAINEN, Miika: Maaninkavaara + NB PAASILINNA, Arto: Elävänä omissa hautajaisissa SANDBERG, Timo: Elämänluukku SCHAMI, Rafik: Damaskoksen rakastavaiset TABERMANN, Tommy: Naaras + NB TURUNEN, Heikki: Tulilintu TUURI, Antti: Tenoa soutamassa VANHATALO, Pauliina: Gallup WESTÖ, Kjell: Älä käy yöhön yksin + NB HO ÖZKAN, Serdar: Omer ja Kuoleman enkeli LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA, Paraisten kirkko su klo 12 Messu toim. Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa su klo 14 Lähtö seurakuntaretkelle Nauvoon. Nauvon kirkossa Kansanlaulukirkko klo 15. Tomi Satomaa ja Kristiina Saloniemi. Yhteislauluissa mukana Timangi-kuoro ja Paraisten Kirkkokuoro. su klo 12 Messu toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Messun jälkeen 70-vuotiaitten juhla seurakuntakodilla. ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa pe klo 10 Lasten adventtikirkko su klo adventtisunnuntai, Hoosianna-perhemessu toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Kaisa ja Samuli Takkula, Kirkkokuoro. YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta Me täällä Länsi-Turunmaan kaupungissa olemme sitä mieltä, että lapsilla on paljon tärkeää sanottavaa meille aikuisille. Tästä syystä kalakamut seikkailevat pitkin uutta kaupunkiamme vuoden ajan keräämässä lasten ajatuksia. Kalakamut ovat kaloja, jotka asuvat sumpussa. Sumpussa heillä on mm. tärkeä muistiinpanokirjansa Haluan kertoa teille jotain, johon he kirjoittavat lasten ajatuksia. KALAKAMUT KOKOONTUVAT Perhetalo Ankkuriin perjantaina klo 9.00, jolloin Klara Schauman-Ahlberg puhuu lapsen oikeuksien sopimuksesta. Tämän jälkeen siirrymme linja-autoasemalle, jossa kaupunginjohtaja Folke Öhman yhdessä muutaman lapsen kanssa pitää huolen siitä, että kalakamut pääsevät turvallisesti bussiin, joka vie heidät Nauvoon, ensimmäiseen pysähdyspaikkaan. Kalakamut käyvät kaikkien kunnanosien päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitopaikoissa. Ensi vuonna lapsen oikeuksien päivänä lasten ajatuksia tullaan esittämään ainakin näyttelyssä, joka kiertää kaikissa Länsi-Turunmaan kaupungin kirjastoissa, ja lisäksi lasten ajatukset liitetään osaksi kaupungin päivähoitostrategiaa. Kalakamujen seikkailuja voi seurata kaupungin verkkosivuilla TÄMÄN LISÄKSI päivähoitoyksikkö huomioi lapsen oikeuksien päivän monin eri tavoin, esimerkiksi Iniössä päiväkoti viettää Aftonron vanhusten kanssa yhteisen laulutuokion, jossa lapset ja vanhukset saavat laulaa ja leikkiä yhdessä. Lapset saavat tämän jälkeen haastatella keski-iältään yli 80-vuotiaita vanhuksia lasten oikeuksista. Henkilökunta kokoaa ajatukset tauluksi, joka ripustetaan Aftonron seinälle. Kirjalan päiväkodissa perhosryhmä kokoaa lasten ajatuksia ja mietteitä jostain aiheesta ja tekee näistä kollaasin, joka luovutetaan eteenpäin jollekin, jolla on vaikutusmahdollisuuksia. Joissakin ryhmäperhepäiväkodeissa on teatteria jne. li syksyisen tuulinen lokakuun aamu, kun kala sai uuden työpaikan. Hän oli uiskennellut Saaristomerta ristiin rastiin ja miettinyt, mitä oikein keksisi. Hän olisi halunnut matkustaa, mutta harvassa ovat ne lentokoneet, joihin kalat voivat varata lippuja. Totta kai oli hauskaa uiskennella ympäriinsä, mutta pikkuhiljaa sekin alkoi maistua vähän puulta. Niinpä kala päätti lähettää pullopostia. Hän päätti kirjoittaa jollekulle, joka työskentelee lasten kanssa, sillä lapsista hän piti. Hän oli usein nähnyt lapsia rannalla, lapset olivat aina iloisia ja uiskentelivat ja läiskyttivät vettä melkein yhtä hyvin kuin hän. Hänestä voisi tulla maailman ensimmäinen päiväkotikala - vau, miten hienoa Hyvä päiväkodin täti, kala aloitti kirjeensä. MUUTAMAA PÄIVÄÄ myöhemmin kalan puhelin kupli, hänelle tuli puhelu Haloo, kala puhelimessa, hän vastasi. Puhelimen toisessa päässä oli joku rouva, joka kertoi, että kalan kirje oli tullut Länsi-Turunmaan kaupunkiin. Rouva sanoi, että kala pääsisi kaupungille töihin ja saisi oikean erikoistehtävän. Saat kiertää kaikissa Länsi-Turunmaan päiväkodeissa. Vietät noin kaksi viikkoa kussakin paikassa ja keskustelet lasten ja aikuisten kanssa lasten oikeuksista. Oletko kuullut lasten oikeuksista? Tottahan kala niistä oli kuullut, hän tiesi lasten oikeuksista paljon, sillä lasten oikeudet ovat hyvin tärkeä juttu. Hienoa, rouva sanoi. Meillä on aika monta päiväkotia ja perhepäivähoitajaa, joiden luona tulet käymään, joten olet matkalla melkein kokonaisen vuoden. Saat kulkea linja-autolla, autolla ja lautalla päästäksesi joka paikkaan. Kun tulet takaisin, toivomme, että sinulla on runsaasti mukavia muistoja matkaltasi. Nämä olivat parhaat uutiset, jotka kala oli kuunaan kuullut Matkasi jälkeen pystytämme näyttelyn kaikesta siitä, mitä matkalta on tarttunut mukaasi. Teemme myös materiaalia, jonka avulla aikuiset saavat tietää, mikä on lapsille tärkeää. Ja jos haluat, voit muuttaa matkasi jälkeen Perhetaloon Paraisille. Kalalla oli vielä yksi kysymys: Saisinko ottaa pari kamua mukaani? No mutta, sehän on loistava ajatus, rouva henkäisi. Tehän voitte olla Kalakamut

9 MARRASKUU 2009 AJANKOHTAISTA TIETOA SIKAINFLUENSSASTA ( mm. rokotuksista) kaupungin kotisivuilla Palloilukerhot Nauvossakeskiviikkoisin luokat luokat3 6 Korppoossa keskiviikkoisin v.49,51klo luokatE 2 v.48,50klo luokat luokat7 9 torstaisin luokat5 6 Houtskarissatorstaisin luokat luokat4 6 Teatterikoulu goes Iniö Teatterikivaa Metyöskentelemmenuorison,liikunnanjakulttuurinparissakaupungissa: FiaIsaksson,kulttuuripäällikkö.Fiaonkaikkienkolmenalueenpäällikköjahänelläon ToveDahlén,vapaaaikasihteeri.Tovetyöskenteleenuorisokysymystenparissakoko ToveDahlén,vapaaaikasihteeri.Tovetyöskenteleenuorisokysymystenparissakoko kaupunginalueellapääasiassanauvostakäsin,muttaontarvittaessamukana kaupunginalueellapääasiassanauvostakäsin,muttaontarvittaessamukana turunmaa.fitaipuh turunmaa.fitaipuh ChristerGrunér,vapaaaikasihteeri,Parainen.Christertyöskenteleeurheiluunja ChristerGrunér,vapaaaikasihteeri,Parainen.Christertyöskenteleeurheiluunja turunmaa.fitaipuh PeterVirtanen,vapaaaikaohjaaja,Parainen.PeteronohjaajanaPUNT:ssa.Yhteystiedot: turunmaa.fitaipuh PeterVirtanen,vapaaaikaohjaaja,Parainen.PeteronohjaajanaPUNT:ssa.Yhteystiedot: KatiKarlsson,vapaaajanohjaajaopiskelija(oppisopimuskoulutuksessa),Parainen.Kati KatiKarlsson,vapaaajanohjaajaopiskelija(oppisopimuskoulutuksessa),Parainen.Kati JessicaKarlsson,vapaaaikaohjaaja,Nauvo.JessicatoimiikerhoohjaajanajaLyanin JessicaKarlsson,vapaaaikaohjaaja,Nauvo.JessicatoimiikerhoohjaajanajaLyanin JaniWalldén,vapaaaikaohjaaja,Korppoo.JanitoimiikerhoohjaajanajaGluggenin Kaikkivapaaaikaohjaajatovatmukanaohjaamassatoimintaakokokaupunginalueella, JaniWalldén,vapaaaikaohjaaja,Korppoo.JanitoimiikerhoohjaajanajaGluggenin yritämmepitäähuolensiitä,ettätapahtumiariittääkaupunginjokakolkkaan AilaHägerstrand,kanslisti,Parainen.Ailahuolehtiikokoyksiköntoimistotehtävistä Kaikkivapaaaikaohjaajatovatmukanaohjaamassatoimintaakokokaupunginalueella, ViiviRapo,erityisnuorisotyöntekijä,Parainen.Virkavapaalla asti. yritämmepitäähuolensiitä,ettätapahtumiariittääkaupunginjokakolkkaan JenniLindroos,Aktivanuorisopajantoiminnanohjaaja,Aktivaohjaanuoriahakemaan AilaHägerstrand,kanslisti,Parainen.Ailahuolehtiikokoyksiköntoimistotehtävistä. taipuh ViiviRapo,erityisnuorisotyöntekijä,Parainen.Virkavapaalla asti. turunmaa.fitaipuh JenniLindroos,Aktivanuorisopajantoiminnanohjaaja,Aktivaohjaanuoriahakemaan AnneBergström,museoamanuenssi,Parainen.AnnetyöskenteleepääasiassaParaisilla vastatenmuseotoiminnasta,muttaonkäytettävissänäyttelyjenjakotiseutuyhdistysten taipuh KimmoAlexandersson,johtavakentänhoitaja.MuitakentänhoitajiaovatJariSilkka turunmaa.fitaipuh (Parainen),JohannesSjöström(Parainen)jaBjörn Nalle Smeds(Nauvo). AnneBergström,museoamanuenssi,Parainen.AnnetyöskenteleepääasiassaParaisilla vastatenmuseotoiminnasta,muttaonkäytettävissänäyttelyjenjakotiseutuyhdistysten KimmoAlexandersson,johtavakentänhoitaja.MuitakentänhoitajiaovatJariSilkka (Parainen),JohannesSjöström(Parainen)jaBjörn Nalle Smeds(Nauvo). PUNT, Parainen Ma PUNT, To Parainen Ti ke Ma To Ti ke Lauantaina joulujuhla Lyan, Nauvo (13 18-vuotiaille) Pe Ti Pe Lauantaina klo Gluggen, Korppoo Sunnuntaina klo Ti Pe (luokat 3 9) luokat7 9 Paikka: Snäckan Pe (luokat 6 ->) Lisätiedot: Tove puh Kerhot Paraisilla Elokuvapaja maanantaisin Food corner torstaisin klo luokkalaisilleja sitä vanhemmille Ilmoittautumiset: Kati Karlsson Nauvossa Häftiga Träffen torstaisin klo , & luokkalaisille. Ohjaaja Jessica Karlsson Iniössä Ruoanlaittokerho 1 3 luokkalasille Torstaisin , & klo A v a ( Nuorisotilat PUNT, Parainen Ma Nuorisotilat Ti ke Lauantaina joulujuhla To Lyan, Nauvo (13 18-vuotiaille) Lauantaina Ti joulujuhla Lyan, Nauvo (13 18-vuotiaille) Gluggen, Korppoo Ti Ti (luokat 3 9) Pe (luokat 6 ->) Gluggen, Korppoo Ti (luokat 3 9) Pe (luokat 6 ->)» TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Puhelin: Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Rakennusvalvonta Korppoossa on avoinna: ma-ke 9 12 ja 13 15, to 9 12 ja 13 17, pe 9 12 ja Asiakaspalvelu Paraisilla: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristin Rajamäki, puh Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Camilla Engström, puh Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina Nuoriso PUNT, Parainen Ma Ti ke To Lauantaina Lyan, Nauvo (13 18 Ti Pe Gluggen, Korppoo Ti (luokat 3 Pe (luokat 6» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 HAR DU SYNPUNKTER PÅ STADENS KOLLEKTIVTRAFIK? Vi utvecklar Väståbolands stads servicetrafik inom ramen för givna resurser. Därför är det viktigt att få respons från nuvarande och blivande användare. Detta gäller servicelinjen i Pargas samt både anrops- och linjetaxitrafiken i alla kommundelar. Ge Dina förslag nedan, klipp ut rutan och skicka den till Väståbolands stad, Enheten Trafik och skärgård, Iniö områdeskontor, Iniö. Det går även bra att ringa in synpunkter (tel /infosekr i respektive kommundel, eller att skicka som e-post till christjan. MITT FÖRSLAG GÄLLER: Pargas Nagu Korpo Houtskär Iniö Jag föreslår ändring av tidtabell Jag föreslår ändring av rutt MITT FÖRSLAG ÄR: EKONOMIHJÄLPEN Telefonrådgivning för småföretagare som hamnat i svårigheter Ekonomihjälpen ger råd och handledning till små företag i ekonomiska svårigheter och hjälper i andra frågor som uppstått som följd av den ekonomiska recessionen. Experter svarar på företagarnas frågor vardagar kl i numret Rådgivarna är utbildade experter inom företagssanering. Telefonrådgivningen finns än så länge enbart på finska. Telefonrådgivningen finansieras av Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Finnvera Abp och Finansbranschens Centralförbund tillsammans med ett omfattande samarbetsnätverk. Rådgivningen ingår i servicehelheten Företags-Finland.» BIO SYDVÄST POST TILL PASTOR JAKOB (sve text) - F Houtskär, Westerlid kl Nagu, Framnäs kl Korpo, Kommunalgården kl BETALNINGSSVÅRIGHETER, EKONOMISKÖTSEL, FÖRETAGSUTVECKLING Avgiftsfri telefonrådgivning för företagare Öppen måndag till fredag kl En rådgivare som är utvald för uppgiften och utbildad expert inom företagssanering och företagsekonomi svarar på samtalen Rådgivarens uppgift är att utvärdera företagets situation, ge opartiska råd och opartisk handledning eller vid behov anvisa företagaren vidare till andra tjänster Du kan ringa anonymt, och tjänsten är strikt konfidentiell Utanför öppettiderna kan du kontakta de frivilliga rådgivarna inom kristliga affärsmannanätverket CBMC Kristillisen liikemiesverkosto eller inom företagsfadderföreningen Suomen Yrityskummit ry CBMC Kristillinen liikemiesverkosto, tfn Suomen Yrityskummit ry, tfn Ekonomihjälpens finansiärer och samarbetspartner ger också råd samtal från fast telefon kostar endast lokalnätsavgift (lna) och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift (msa) För mera information se Svensk version Tack för Dina synpunkter Väståbolands stad Enheten Trafik och skärgård ja välisenä yönä vihreä, 4,8 M PITKÄ LASIKUITUVENE, jossa on 5 hp perämoottori, Torsholman itäpuolelta Kihdin suuntaan. Tuona yönä kävi kova luoteistuuli ja vesi oli korkealla. Olemme etsineet Tjuvön ja Immaskärin suunnasta, mutta emme ole nähneet veneestä jälkeäkään. Veneen löytäjälle on luvassa löytöpalkkio. Puh » KADONNUT Vi talar svenska PETTSON & FINDUS - GLÖMLIGHETER (sve tal ingen text) - T Houtskär, Westerlid kl Nagu, Framnäs kl Korpo, Kommunalgård kl Biljetter 6 / 4 FÖRETAGSRÅDGIVNING I VÄSTÅBOLAND Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn Iniö 10-ÅRSKONSERT SKIVUTGIVNING OCH» FÖRLORADE» TILL SALU Houtskari Ilmoi autuminen ja aamukahvi Messujen Avaus, Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yri äjät Miten hoidetaan omistajanvaihdos hallitus? Jaakko Ossa, Turun Yliopisto/Asianajotoimisto Astrea Oy Mitä yritys maksaa? Pekka Manelius, Financial Solu ons Oy Kokemuksia omistajanvaihdoksesta, Pekka Uo la, Tilitoimisto Uo la & Laine Oy Lounas ja tutustuminen messuosastoihin Omistajanvaihdoksen rahoitus, Seija Pelkonen, Finnvera Oyj, Turun aluekon ori Arto Koski, Turun Seudun Osuuspankki Verotus omistajanvaihdoksessa, Mar Hen ula, Lounais-Suomen verovirasto AMK-jatkajakoulu, Ella Kasi, Turun amma korkeakoulu Mistä apua ja neuvoja?, Timo Metsä-Tokila, TE-keskus/Yrityspalvelukeskus Potkuri Buffet Keskustelua, verkostoitumista ja tutustuminen messuosastoihin Ohjelma Ehdotan reittimuutosta Korppoo Dags att beställa LAMMKÖTT FRÅN YTTERHOLM. Ring Lotta för mer information. Nauvo Seminaari järjestetään Turun Amma korkeakoulun loissa, osoi eessa Lemminkäisenkatu 30, Turku. Seminaarin juontaa Terhi Suominen. Omistajanvaihdosseminaari on Varsinais-Suomen Yri äjien ja TE-keskuksen yhdessä järjestämä laisuus, jossa käydään läpi omistajanvaihdokseen lii yviä tärkeitä käytännön asioita sekä luopujan e ä jatkajan kannalta. Tavoi eena onnistunut omistajanvaihdos Tervetuloa Omistajanvaihdosseminaariin Seminaarikutsu EN GRÖN 4,8 M GLASFIBERBÅT med 5 hp snurra natten mellan den från östra sidan av Torsholma mot Skiftet- Det var hård nordvästlig vind och högt vatten den natten. Vi har varit ute och sökt i trakterna av Tjuvö och Immaskär men såg inget spår av båten. Om någon finner båten får de hittelön. Tel nr Nyt on aika tilata KARITSANLIHAA YTTERHOLMISTA. Lisätietoja saat soittamalla Lotalle, puh YTÄVÄNÄ Ä Ä Ä» MYYTÄVÄNÄ Y H T E I S T YÖ S S Ä: Tervetuloa Sitovat ilmoi autumiset laisuuteen tulee tehdä viimeistään Ilmoi autumiset mieluiten sähköises osoi eessa www. v-syri ajat.fi => tapahtumat ja koulutukset => omistajanvaihdos tai vaihtoehtoises puhelimitse Maarit Tuomiselle puh Ilmoi autuminen Seminaarin hinta on 20 euroa henkilöltä (alv. 0 %). Hintaan sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväbuffet sekä laisuuden materiaalit. Kerrothan mahdolliset erityisruokavaliotarpeet ilmoi autumisen yhteydessä. Hinta Kiitos mielipiteistäsi Länsi-Turunmaan kaupunki Liikenne- ja saaristoyksikkö Ehdotukseni: Ehdotan aikataulumuutosta Parainen Ehdotukseni koskee seuraavaa kunta-aluetta / seuraavia kunta-alueita: MITÄ MIELTÄ OLET KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEESTÄ? Kehitämme Länsi-Turunmaan kaupungin palveluliikennettä myönnettyjen resurssien puitteissa. Tästä syystä haluamme saada palautetta nykyisiltä ja tulevilta joukkoliikenteen käyttäjiltä. Kyselymme koskee sekä Paraisten palvelulinjaa että kaikkien kunnanosien kutsu- ja linjataksiliikennettä. Kirjoita ehdotuksesi alla oleville riveille, leikkaa lipuke irti ja lähetä se meille osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Liikenne- ja saaristoyksikkö, Iniön aluekonttori, Iniö. Voit myös kertoa mielipiteesi meille puhelimitse (puh /kunkin kunnanosan tiedotussihteeri) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Dirigent: Kurt-Erik Långbacka Lördagen den 21 november kl. 19 i Brankis. Biljetter à 10 e i förköp hos PIF:s tipstjänst. 10

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2017-08-30 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 30.8.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet / PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 26.1.2017 1/2017 1 (6) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.1.2017 klo 18.00 18:53 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Aaltonen Sari Alhoranta Jukka puheenjohtaja 1 7 Huttela

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN Järjestelytoimikunta 43 18.06.2008 Järjestelytoimikunta 55 20.08.2008 Järjestelytoimikunta 82 01.10.2008 VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN 70/01/011/2008

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 08.12.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan tarkastus 70 Suomenniemen kärkihankkeet

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 20.9.2017 klo 19.00 20.20 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 Saaristotoimikunta 10.02.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Saaristoliikenteen ajankohtaiset 6 Saaristo-ohjelman

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 12.00 PAIKKA Yläaste, Saint Gilles Croix de vie KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Kesäkuu 1.6.-22.6. Näyttely kirjastossa: PIPPI. Träsk skola 1-3 ja förskolan/dagis/jakobs dagis/eftis. 20.-30.6. Näyttely kirjastossa: Kalakamujen näyttely 27.6-17.8.

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Saaristotoimikunta ESITYSLISTA 5/2017

Saaristotoimikunta ESITYSLISTA 5/2017 Saaristotoimikunta 4.12.2017 ESITYSLISTA 5/2017 Aika 4.12.2017 klo 13.00 Paikka Maakuntatalo, kokoushuone Tammi ASIALISTA 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Huom! Avoimia työpaikkoja. Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Kaupungissa päätettyä

Huom! Avoimia työpaikkoja. Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Kaupungissa päätettyä 8 Saaristomeren kaupunki Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Katso sivu 8 " Kaupungissa päätettyä Otteita kaupunginhallituksen, -valtuuston ja lautakuntien

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot