Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!"

Transkriptio

1 9 Saaristomeren kaupunki Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa: Tapahtumia, kerhoja, toimintaa... Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui tutustu voittoisiin ehdotuksiin kirjastoissa Aiheesta lisää sivulta 3 ILMOITUSLIITE Kuva: Patrik Söderblom 36

2 2» KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen esitetyssä muodossa. Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Länsi-Turunmaan kaupungille 7 (seitsemän) varsinaista jäsentä ja 7 (seitsemän) varajäsentä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.» KAUPUNGINVALTUUSTO Nauvon Satama Oy:n pääomalaina-anomus Kaupunginvaltuusto päätti, että Länsi-Turunmaan kaupunki myöntää Nauvon Satama Oy:lle euron korottoman pääomalainan vuodelle 2009 ehdoin, jotka talousjohtaja on esitellyt kaupunginvaltuustolle. Länsi-Turunmaan rakennusjärjestysehdotus Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle. Renja Leinon ym. aloite Korpo info -lehtisestä Kaupunginvaltuusto päätti vastata aloitteeseen Tiedottaja Anne-Maarit Itäsen laatimalla selvityksellä. Utön vesi- ja viemärilaitteistojen luovuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti, että putkiverkko ja Utön vesihuoltopalveluihin liittyvät laitteistot ja rakennukset luovutetaan Utö vesiosuuskunnalle Korppoon kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen luovutussopimuksen mukaisesti. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy osuuskunnan nimiin viimeistään Verkanin kaupunginosan asemakaava, Korppoo Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tarkistetun ehdotuksen Korppoon Verkanin kaupunginosan asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaava Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttaminen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VValueelle Nilsbyssä Paraisilla Kaupunginvaltuusto päätti hylätä Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttamisen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VV-alueelle Nilsbyn kylässä Paraisilla. Lielahden koulun myynti Kaupunginvaltuusto päätti myydä n m2:n suuruisen alueen tilasta Österås sisältäen myös Lielahden entisen koulun. Urheilukenttä, pysäköintipaikka ja saunarakennus eivät sisälly myyntiin. Myynti suoritetaan ensisijaisesti tarjousmenettelyllä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi valtuuttaa ympäristölautakunnan päättämään kenelle kiinteistö myydään ja millä ehdoilla. Vastaus Mia Peussan aloitteeseen: Yritysneuvojan palkkaaminen Länsi-Turunmaan kaupunkiin Kaupunginhallitus päätti, että kehittämisosasto säilyttää yritysneuvojan viran elinkeinoyksikön vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa. Jos virkavapaalla oleva yritysneuvoja ei palaa virkaansa mennessä, virka täytetään palkkaamalla uusi yritysneuvoja. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi. Ted Bergmanin aloite koskien Turunmaan seutu ry:n aiesopimuksia Ted Bergman ehdotti Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ilmoittaa Turunmaan seutu ry:lle välittömästi, ettei se hyväksy sitä, että Turunmaan seutu ry tekee aiesopimuksia eri sopijapuolten kanssa kuulematta ensin Länsi-Turunmaan kaupunkia. Heikki Mäkinen ehdotti Andreas von Bergmannin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että Turunmaan seutu ry:n rooli ja status jatkossa selvitetään. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ted Bergmanin ja Heikki Mäkisen ehdotukset. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkitään samalla loppuun käsitellyksi. Talouden seuranta Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi talouden seurantaraportin. Valtuusto- ja muut aloitteet 1) Valtuutettu Heikki Mäkisen ym. aloite kaupungin hankintastrategian ja hankintaohjeiden laatimisesta 2) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite fysiopalveluiden ja kunnonedistämispalveluiden tarpeesta vanhustenhuollossa 3) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite kaupungin uimarantojen kartoittamisesta 4) Valtuutettu Jan-Erik Karlssonin aloite Pärnäisten niemen käytön selvittämisestä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen. Kaupunginvaltuusto päätti myös valita Länsi-Turunmaan kaupungille seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä yhtymävaltuustoon.» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Ympäristölautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun vesihuoltolaitoksen palveluhinnaston alkaen. Kevyen liikenteen väylien mopoliikennekielto Lautakunta päätti palauttaa asian jatkoselvityksiä varten. Finbyssä sijaitsevan Sateenkaari-nimisen tien katusuunnitelman muuttaminen Ympäristölautakunta päättää asettaa Pilvikujan, Keltakujan, Viherkujan ja Sinikujan käsittävän Sateenkaaren katusuunnitelmamuutoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Fortum Oyj:n anomus johtojen sijoittamisesta katualueille ja yleisille alueille Länsi-Turunmaan kaupungissa Ympäristölautakunta päättää myöntää Fortum Oyj:lle luvan katualueilla tehtäviin kaivuutöihin ja johtojen sijoittamiseen. Edustajien valitseminen Länsi-Turunmaan vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi asetettavaan työryhmään Ympäristölautakunta päättää, että seuraavat yksiköt valitsevat vähintään yhden edustajan ja tälle varajäsenen työryhmään, jonka tehtävänä on vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen Länsi-Turunmaan kaupungille: kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja vesihuoltolaitos. Lausunto Nauvon Turkistarha Oy:n ympäristölupahakemuksesta toimintaa varten Ympäristölautakunta päätti todeta lausuntonaan, että Nauvon Turkistarha Oy:lle voidaan myöntää ympäristölupa edellytyksin, jotka liittyvät turkiseläintarhan toimintaedellytysten parantamiseen. Utlåtande om Nauvon Turkistarha Oy:s ansökan om miljötillstånd för verksamheten Miljönämnden beslöt konstatera som sitt utlåtande att Nauvon Turkistarha Oy kan beviljas det miljötillstånd under förutsättning att verksamhetsförutsättningarna vid pälsdjursfarmen förbättras. Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta hyväksyi tarkistetun ehdotuksen vuoden 2010 investointitalousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lautakunta hyväksyi myös investointitalousarvioon sisältyvien hankkeiden välisen tärkeysjärjestyksen. Lausunto Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta Länsi-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskukset ovat valmistelleet yhteishankkeena luonnoksen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaksi, joka ulottuu vuoteen Jätesuunnitelman ympäristöarvioinnista on laadittu ympäristöselostus.» KAUPUNGINHALLITUS Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön kanssa solmittava esisopimus koskien liikealueen myyntiä Parsbyn kaupunginosasta Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö on ilmoittanut, että yritys ei ole valmis maksamaan Finbyssä sijaitsevista, kaupungin omistamista tiloista ja määräaloista enempää kuin 150 /k-m2. Ilmoitus merkitsee sitä, että alueen asemakaavan laatimistyö ei etene. Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle (ilmoitusasia). Turun kaupunkiseudun rakennemalli Visio kestävästä kaupunkirakenteesta Kaupunginhallitus päättää osallistua liitteiden mukaiseen rakennemallityöhön. Osallistuminen Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing - terveellinen ikääntyminen Kaupunginhallitus päättää, että Länsi-Turunmaan kaupunki osallistuu Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing euron rahoituksella ja euron in kind -menoilla, eli yhteensä eurolla.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOT- SINKIELINEN JAOSTO Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Koivuhaan, Knattebon, Satuniityn, Mäntyniemen, Mäntyrinteen ja Folkhälsanin päiväkotien sekä Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolan, Träsk skolan ja Iniö skolan esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle esiopetusryhmien ehdotuksen mukaisesti. Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Malms skolan, Skräbböle skolan, Våno skolan, Sunnanbergs skolan, Kirjala skolan, Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolna, Träsk skolan ja Iniö skolan sekä Sarlinska skolanin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulujen ehdotusten mukaisesti. Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulun ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus ruotsinkielisen koulutuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta (Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto?) merkitsee saaneensa tiedoksi ruotsinkielisen koulutuksen talousarvioehdotuksen ja hyväksyy osaltaan ehdotuksen.» KULTTUURILAUTAKUNTA Pargas IF:n yleisurheilujaoston päivätty kirje koskien Paraisten Keskusurheilukentän juoksuratojen pinnoitteen korjausta Kulttuurilautakunta päättää ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2010 talousarvioon varataan euroa Keskusurheilukentän ratapinnoitteen korjaukseen. Kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön talousarvio ja taloussuunnitelma Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön vuoden 2010 talousarvion sekä molempien yksiköiden vuosien toiminnan ja vision joidenkin tarkistusten jälkeen. Kulttuurilautakunta päätti myös hyväksyä ehdotetut investoinnit. Liikuntatoimintaa varten myönnettäviä avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan kohdeavustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan valmentaja-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan valmentaja-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan vuokra-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan vuokra-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan stipendejä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan stipendien myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Vuoden urheilijalupaus -stipendiä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden urheilijalupaus -stipendin myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan muita avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan muiden avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Urheiluseurojen kohdeavustusten myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Vuokra-avustuksen myöntäminen 2009 Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuokraavustusta vuonna 2009 ehdotuksen mukaisesti. Valmentaja-avustuksen myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Paraisten nuorisohallituksen aloite läsnäolo-oikeuden saamisesta yhdelle nuorisohallituksen edustajalle kulttuurilautakunnan kokouksiin Kulttuurilautakunta päättää kutsua nuorisohallituksen edustajan asiantuntijaksi paraislaisia nuoria koskevissa asioissa. Esittävän taiteen perusopetus, teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto Kulttuurilautakunta päättää tukea ensi vuonna teatteritaiteen perusopetusta samoin periaattein kuin muutakin taiteen perusopetusta. Esittävän taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Kulttuurilautakunta hyväksyy esittävän taiteen perusopetuksen, teatteritaiteen suuntautumisvaihto-ehdon opetussuunnitelman. Korppoon nuorisohallituksen nimilista Korppoon vanhan päiväkodin muuttamiseksi nuorisotaloksi ja monitoimitaloksi Kulttuurilautakunta lähettää Korppoon nuorisohallituksen nimilistan kaupunginhallitukselle, joka vastaa kaupungin tilojen myynnistä ja mahdollisista korjauksista. Kirje on alun perinkin osoitettu kaupunginhallitukselle.» SIVISTYSLAUTAKUNTA Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n kustannusarvio vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 84 paikkaa koskevan kustannusarvion. Kårkulla Gillet rf:n kustannusarvio päiväkotipaikoista vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 79 paikkaa koskevan kustannusarvion ajalle ja 73 paikkaa koskevan arvion ajalle Ehdotus sivistysosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi yksiköiden ehdotusten mukaisesti.» SOSIAAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Lastensuojelun sosiaalityöntekijän valinta Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan määräaikainen sosiaalityöntekijä Carita Eklund ajalle Eskil Engströmin aloite vanhustenhuollon arkea koskevasta seminaarista Lautakunta päättää, että seminaari vanhustenhuollon arjesta järjestetään keväällä Houtskarin lähipalvelulautakunnan fysioterapiaa koskeva kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kirjelmän tiedoksi. Lautakunta korostaa sen merkitystä, että perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja on saatavilla eri kunnanosissa riittävässä laajuudessa kohtuullisen ajan puitteissa. Palvelujen mitoituksessa tulee huomioida myös yksityisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus paikkakunnalla ja väestön ikärakenne. Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2009 talousarvio Lautakunta päätti anoa kaupunginvaltuustolta euron lisämäärärahaa vuoden 2009 talousarvioon sekä valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunginjohtajan ja lautakunnan puheenjohtajan tekemään tekniset muutokset sen jälkeen, kun käytettävissä on luotettavat luvut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaston talousarvion vuodelle 2010.

3 MARRASKUU Folken mietteitä Asukastiedottaminen vie eteenpäin Länsi-Turunmaan kaupungin asukkaille järjestettiin jokin aika sitten infoiltoja kaupungin eri osissa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on, että asukkaat saavat esittää näkemyksiään, antaa risuja ja ruusuja tai tehdä ehdotuksia kaupungin edustajille. Kaupungin puolelta tilaisuuksiin osallistuivat kaupunginjohtaja, tiedottaja ja kulloisenkin alueen tiedotussihteeri. Kolmena iltana keskusteluihin osallistui myös luottamushenkilöitä mm. valtuustosta, mikä vahvisti kunnan ja asukkaiden välistä vuoropuhelua entisestään. Tilaisuuksissa tiedotettiin mm. yhdistymisprosessin juuri nyt ajankohtaisista vaiheista, jatkuuhan yhdistymisprosessi käytännössä vielä kauan sen jälkeen kun meistä vuodenvaihteessa tuli yksi yhteinen saaristokaupunki. Viestini oli ja on edelleen, että yhteiskunnan kehityksen myötä kuntien vastuulla olevat palvelut ja muu toiminta ovat jatkuvasti muutosten alaisina. Muutokset eivät johdu yksinomaan kuntaliitoksesta - muutoksia, niin myönteisiä kuin valitettavasti myös kielteisiä muutoksia olisi tapahtunut myös ilman kuntaliitosta. Monet muutokset ovat toki myös kuntaliitoksen seurausta ja niidenkin muutosten osalta voidaan varmasti olla sitä mieltä, että osa muutoksista koetaan myönteisiksi ja osa kielteisiksi. Vielä on liian aikaista sanoa, mikä muuttui pysyvästi paremmaksi ja mikä huonommaksi. Paljon riippuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden aikana tehtävistä päätöksistä, viisaista päätöksistä seuraa hyvä tulos, epäviisaista taas huononnuksia. Juuri nyt maan kaikkien kuntien suurena haasteena on arvioida, mitä talouden sallimissa rajoissa voidaan tehdä. Talouden tasapainosta huolehtiminen on viisasta, niin kuin sekin, että asukkaille tarjotaan hyviä palveluita kaikilla alueilla. Jos näitä kahta ei kuitenkaan pystytä yhdistämään taloudellisesti huonoina aikoina, mitä silloin on viisasta tehdä? ASUKKAAT OTTIVAT infotilaisuuksissa esille luonnollisestikin monenlaisia aiheita, enkä pysty niitä tässä luettelemaan saati niihin tässä vastaamaan, siihen oli mahdollisuus infoilloissa. Muutama asia toimikoon kuitenkin esimerkkinä siitä, mistä tilaisuuksissa muun muassa keskusteltiin. Osa koki etäisyyden päättäjiin ja kunnan työntekijöihin pidentyneen ja osan mielestä on vaikea tietää, kenen puoleen omien kysymystensä kanssa voi kääntyä. Lisäksi entinen joustavuus näyttää joskus vaihtuneen byrokratiaksi ja säännöiksi, jotka eivät aina toimi paikallistasolla. Myös talous huoletti monia, niin kuin tietysti myös tiedottaminen, johon saatiin paljon evästystä Nytt-lehden tulevia numeroita silmällä pitäen. Myönteisiä kommentteja sai uusi, laajempi osaaminen, jota oltiin oltu havaitsevinaan monilla alueilla. Kouluilla on tätä nykyä tarjota laajasti erilaista erityisosaamista, joka ennen usein puuttui. Rakentamisen, juridisten asioiden, suunnittelun ja monien muiden alojen asiantuntemusta pidetään nyt parempana. Enimmäkseen todettiin kuitenkin, että muutokset eivät ole olleet lainkaan niin suuria kuin odotettiin tai pelättiin - eivät hyvässä eivätkä pahassa. Aivan kuten odottaa saattoi, lopputulemana oli, että osa asioista on parantunut, osa huonontunut. Jatko on pitkälti omissa käsissämme. Jos me - asukkaat vuorovaikutuksessa poliitikkojen ja kunnan työntekijöiden kanssa - haluamme, voimme saada yhdessä paljon aikaan uudessa saaristokaupungissamme. KIITOS KAIKILLE infotilaisuuksien keskusteluihin osallistuneille, toivottavasti keskustelu jatkuu muissakin yhteyksissä yhtä rakentavana kuin tähän asti Folke Öhman Kaupunginjohtaja Länsi-Turunmaan pikkuparlamentti Pikkuparlamentti antaa lapsille mahdollisuuden tutustua demokratiaan ja oppia kotikunnan toiminnasta. Konsepti pohjautuu oppilaiden, koulun ja kunnan väliseen yhteistyöhön. Kunta antaa oppilaiden päättää osasta yhteiskunnan varojen käytöstä, kun taas koulu tarjoaa välineet ja menetelmät, joiden avulla oppilaat voivat kehittää ajatuksensa konkreettisiksi suunnitelmiksi. Hei Minä olen Sam, olen lapsiasiavaltuutetun virallinen maskotti. Tunnette ehkä serkkuni Sisun, hän on matkustanut ympäri Suomea aika kauan, ja kun hän kertoi minulle matkoistaan pidin siitä niin paljon, että päätin itse lähteä samalle tielle. Tulen pääasiassa tapaamaan ruotsinkielisiä lapsia, mutta haluan myös mielelläni olla suomenkielisten, ja muitakin kieliä puhuvien, lasten ystävä. Juuri nyt olen ensimmäisellä seikkailullani Turunmaan saaristossa Tällä hetkellä liikun Länsi-Turunmaalla, jossa osallistun Pikku Parlamenttiin. Länsi-Turunmaalla Pikku Parlamenttia järjestetään viidessä eri kunnanosassa, koska kunta on niin suuri, että kaikki lapset eivät voi tulla samaan paikkaan. Tämä on mielestä- PIKKUPARLAMENTIN TOIMINTA lähtee käyntiin kunnan varatessa tietyn summan tarkoitusta varten, Länsi-Turunmaan kaupunki on varannut 500 euroa kaikkiin kunnanosiin (Paraisilla 2 x 500 ). Oppilaat pohtivat kaikissa kouluissa, mihin rahat voidaan käyttää. Oppilaiden on tärkeä pitää mielessä, että mahdollisimman moni lapsi pääsee nauttimaan tuloksesta. Valmiin suunnitelman lisäksi lasten on laadittava myös lyhyt selostus arvioiduista toteutuskustannuksista. Kaikki osallistujat kokoontuvat pikkuparlamenttiin etukäteen määrättynä päivänä. Länsi-Turunmaan kaupungissa pikkuparlamentti kokoontuu , jokaisessa kunnanosassa järjestetään oma pikkuparlamentti. Paikalliset poliitikot osallistuvat parlamenttipäivään. Kaikki luokat ja koulut saa- ni jännittävää - saan kulkea sekä autolla, bussilla että lautalla päästäkseni perille Viihdyn Turunmaalla koko loppuvuoden ajan, ja tulen myös olemaan mukana lähettämässä Kala kamut vat esittää omat ehdotuksensa ja perustella muille oppilaille, miksi juuri heidän ehdotustaan kannattaa äänestää. Esittelyn jälkeen äänestetään ja äänestyksen jälkeen saadaan nähdä voittanut ehdotus. Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä, mitkä ehdotukset voittavat. VOITTOISAT EHDOTUK- SET asetetaan näytteille kirjastoihin Tervetuloa tutustumaan lastemme ehdotuksiin Paraisten kirjasto Nauvon kirjasto Korppoon kirjasto Houtskarin kirjasto Iniön kirjasto matkaan. Ehkä nähdään Voit lukea enemmän Turunmaan seikkailuistani osoitteessa Siellä kirjoitan sekä suomeksi että ruotsiksi. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin. ILMOITUSLIITE Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? 9 Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. Saaristomeren kaupunki Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui Aiheesta lisää sivulta 3 " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa Tapahtumia, kerhoja, toimintaa. Kuva: Patrik Söderblom Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 1 ilmestymispäivä 4.2. aineistopäivä kl. 16 Nytt 2 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansiturunmaa.fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Tervetuloa tutustumaan kulttuurilautakunnan toimintaan KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO : Puheenjohtaja: valtiot. maist. Birgitta Bröckl luokan- ja erityisopettaja Heli Laiho) Varapuheenjohtaja: luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkola luokanopettaja Rea Åkerfelt) yrittäjä Tommy Nymalm fil. maist. Annastina Sarlin) korjaaja Mauno Markkula jyrsijä Widar Nyberg) eläkeläinen Marjaana Sjöblom hätäkeskuspäivystäjä Pirjo Johansson) dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engström opiskelija Richard Siivonen) järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöberg rakennusmestari Bosse Mellberg) sosiaalisihteeri Tuija Hongisto LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen) opiskelija Susanna Hottinen yrittäjä Lennart Brunnsberg) luontokuvaaja Janne Gröning fil. maist. Cornelius Colliander) Tomas Jansen dipl.ins.opiskelija Eric Jansson) kaupunginhallituksen edustaja kulttuurilautakunnassa on Andreas von Bergmann (varajäsen Sig Engman) Esittelemme tulevissa tiedotuslehdissämme kaupunkimme eri lautakunnat; kerromme mm., miten lautakunnat toimivat, millaisia asioita niissä käsitellään ja millaista lautakuntatyöskentely on uudessa saaristokaupungissamme. Sarjamme aloittaa kulttuurilautakunta, jonka puheenjohtajan Birgitta Bröcklin kanssa istahdimme kahville ja kävimme läpi lautakunnan kokoonpanoa ja työtä, mahdollisuuksia ja haasteita. BIRGITTA, OLET ILMEISESTI OLLUT JO PIT- KÄÄN MUKANA LUOTTAMUSHENKILÖNÄ? - En ollut poliittisesti aktiivinen ennen kuin Lappeenrannasta tänne muuttomme jälkeen, jolloin minut pyydettiin RKP:n ehdokkaaksi valtuustovaaleissa Tulin valtuuston jäseneksi melkein vahingossa, ensimmäisen varajäsenen sijalta. Valtuustotyöskentely oli minulle aivan uusi kokemus, samoin kuin rakennuslautakunnan jäsenyys, kertoo Birgitta. Järjestötyö oli minulle toki tuttua: neljäntoista Lappeenrannan vuoteni aikana kuuluivat SPR, Soroptimisti-järjestö sekä Martta-toiminta harrastuksiini. Marttaliiton varapuheenjohtajana toimin kahdeksan vuotta, johon sisältyi myös kahden vuoden pohjoismainen Martta-puheenjohtajuus. 16 vuoden tauon jälkeen olin taas ehdolla vuoden 2000 vaaleissa. Sillä reissulla olen vielä tämän kauden. Välivuosina olin jäsenenä kulttuurilautakunnassa, v silloisen sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja vuodesta 2004 kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Viime kautena olin myös varapuheenjohtajana tarkastuslautakunnassa. MILLAINEN KOKEMUS TAI TAUSTA LAUTA- KUNNAN JÄSENELLÄ OLISI HYVÄ OLLA? - On tietenkin hyvä, jos jäsenellä on asiatietoa ja kokemusta, mutta sanoisin, että uusi palava innostus on monasti tosi rikastuttava Lautakuntamme kokoonpano on nyt hyvä: joukossa on sekä vanhoja kettuja, että uusin silmin ja avoimin mielin asioita katsovia untuvikkoja. Lautakunnan etuna on myös, että esittelijänä ja sihteerinä toimii kaupungin tunnustettu ja kokenut kulttuuripäällikkö. MITEN JÄSENET LAUTAKUNTAAN VALITAAN? - Puolueet valitsevat vaalien jälkeen edustajansa lautakuntiin ja neuvottelevat keskenään mm. puheenjohtajapaikoista. Luottamushenkilöt voivat tietenkin itsekin esittää toiveita omalle puolueelleen, mielenkiintonsa kohteen mukaan. MILTÄ KUNTA-ALUEITA JÄSENET TULEVAT? ONKO TYÖSKENTELY UUDESSA SAARISTOKAUPUNGISSA ERILAISTA VERRATTUNA VANHOIHIN KUNTIIN? - Kaikki kunnanosat ovat edustettuina, Iniöstä on jopa kaksi edustajaa. Työskentely on sikäli erilaista nyt, kun täytyy ajatella isommin, suurempaa aluetta, pohtii Birgitta. Erityisen tärkeää on jakaa rajalliset määrärahat oikeudenmukaisesti. Lisäksi alueen laajuus aiheuttaa tietty omat haasteensa ja matkat kokouksiin ovat saaristossa asuville pitkiä. Muuten sanoisin, että yhteistyö sujuu erinomaisesti; olemmehan tottuneet tekemään toistemme kanssa yhteistyötä jo vanhojen kuntien aikana, toteaa Birgitta, joka kahdenkymmenen vuoden aikana työskenteli koko Turunmaan kulttuuriasiamiehenä. KUINKA USEIN LAUTAKUNTA KOKOONTUU JA MISSÄ? OVATKO KOKOUKSET PITKIÄ? - Kokoonnumme keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Yritämme pitää kokouksia eri kuntaosissa, mutta aika usein olemme Paraisilla, jonne iniöläisten on nopein tulla. Kokousten kesto on yleensä n. kolme tuntia, selvittää Birgitta. MITEN ASIAT KÄSITELLÄÄN KIELELLISESTI, KÄSITELLÄÄNKÖ KAIKKI ASIAT MOLEMMILLA KIELILLÄ KOKOUKSISSA? - Olemme sopineet, että kukin voi käyttää omaa äidinkieltään. Silloin asioita ei tarvitse käsitellä kahteen kertaan, vaan yksi kerta riittää. Elävä kaksikielisyys toimii näin ihan käytännössäkin. Mielestäni on myös tärkeää, että kulttuuritarjontaa on sekä suomen- että ruotsinkielisille. Sääli vain, että aina ei tapahtumiin riitä tulijoita, pahoittelee Birgitta. Toivoisinkin, että asukkaat aktivoituisivat ja kävisivät ahkerammin eri tilaisuuksissa, joita järjestetään kaupungissamme kiitettävästi. Varsinkin uusia asukkaita olisi mukava saada enemmän mukaan kulttuuririentoihin MINKÄLAISIA ASIOITA LAUTAKUNNASSA KÄSITELLÄÄN? - Myönnämme toiminta- ja projektiavustuksia sekä kulttuuri- että urheiluyhdistyksille ja tuemme yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten projektien läpiviennissä. Esimerkkinä näistä voisi mainita vaikkapa positiivista huomiota herättäneen, joka toinen vuosi esitettävän kaksikielisen ja riemukkaan nuorisoshow n. PUNT:in saneerausprojekti oli myös suuri ponnistus, kertoo Birgitta. Lisäksi pidämme huolta siitä, että mm. urheilukentät ja kulttuuritilat ovat kunnossa. Lapsi- ja nuoriso-ohjelmia on tarjolla niin kesä-, syys- kuin talvilomillakin. Tärkeää on myös kirjastotoimintamme jatkuva kehitys, hän jatkaa. MITÄ HALUAISIT VIELÄ SANOA ASUKKAILLEMME? - Tehkää aloitteita lautakunnalle, olkaa aktiivisia ja osallistukaa tilaisuuksiin myös reippaasti yli kielirajojen, kun niitä järjestetään, kannustaa Birgitta Bröckl. Jokaisen olisi myös tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys: urheilemalla, osallistumalla kulttuuritapahtumiin ja olemalla sosiaalisesti aktiivinen voi vaikuttaa paljon siihen, miten voi - nyt ja tulevaisuudessa.

5 MARRASKUU » NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet Kaupunginjohtaja on lähettänyt ns. porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet osastopäälliköille ja lähipalvelulautakunnille. Lähipalvelulautakunnan asema ja vastuu käyvät ilmi ohjeesta. Kirjelmä merkittiin tiedoksi. Todettiin kuitenkin, että lähipalvelulautakunnan käyttöön osoitettujen varojen osalta hakemuksia tulee voida jättää jatkuvasti ja päätös varojen käytöstä tulee voida tehdä myös talousarviovuoden aikana. Määrärahan myöntäminen ns. porkkanarahoista Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Todettiin, että Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluhanke on nyt vireillä, kustannukset yhteensä runsaat euroa. Lautakunta päätti hyväksyä, että kaupungin osuus hankkeen rahoituksesta voidaan maksaa lautakunnan käyttöön osoitetuista ns. porkkanarahoista, kuitenkin enintään euron edestä. Lautakunta odottaa kevyen liikenteen väylän suunnittelemista siten, että väylä voidaan päällystää ja että sen talvikunnossapito on mahdollista. Lautakuntien talousarvioehdotukset vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmat vuosille Lähipalvelulautakunta merkitsi esitetyn talousarviomateriaalin tiedoksi ja päätti esittää seuraavaa: - Lautakunta uusii vaatimuksensa siitä, että kehittämisosaston talousarvioon tulee osoittaa euron hankemääräraha lähipalvelulautakunnalle. - Sosiaaliosaston talousarvion osalta tulee kiinnittää huomiota yhdistymissopimuksen määräykseen, jonka mukaan kaikissa aluekonttoreissa tulee olla sosiaalisihteeri tai sosiaalityöntekijä. Täten Korppoossa tulee säilyttää nykyinen sosiaalityöntekijä jonkinlaisessa palvelussuhteessa ja saariston sosiaalityöntekijöiden tulee voida tukea toisiaan. - Merenkulkumuseota varten on merkitty euroa porkkanarahoista. Käyttötalousarviossa tulee huomioida myös museon auki pitämisestä aiheutuvat jatkuvat menot. - Torihallin molempiin päätyihin tulee saada lasiseinät, jotta halli voidaan sulkea ja lukita yöksi. - Toripolku tulee rakentaa jo vuoden 2010 aikana. - Vierasvenesataman ruoppauksen täydentäminen tulee hoitaa samanaikaisesti Kyrkvikenin ruoppauksen kanssa. - Lopuksi lautakunta keskusteli jääkiekko- ja tenniskenttää varten varattujen porkkanarahojen ( euroa) siirtämisestä laajennettuun palloiluhalli- ja kirjastohankkeeseen. Lautakunta suhtautui asiaan kielteisesti, koska luistelu- ja tenniskentän uusimista pidetään oleellisena osana palloiluhallin laajentamisessa. Lautakunnan mielestä vaihtoehtoista säästökohdetta tulee mieluummin selvittää jostakin toisesta osasta palloiluhallihanketta. Saaristossa annettavista sikainfluenssarokotuksista tiedottaminen Lautakunta keskusteli epäselvästä tiedottamisesta liittyen sikainfluenssarokotusten antamiseen saaristossa. Todettiin, että sekä rokotusta koskevan tiedottamisen että aikataulun tulee noudattaa samaa linjaa kaikissa kunnanosissa. Ruokapalvelun raaka-aineiden hankinta Todettiin, että keskusteluja on käyty esimerkiksi siitä, että päiväkodeilla tulisi olla yhtenäinen ruokavalikoima ja että niiden tulisi käyttää keskitetysti hankittuja raaka-aineita. Lautakunta haluaa korostaa sitä, että kaikkien keittiöiden tulisi saada päättää valmistamastaan ruoasta sillä edellytyksellä, että kaupungin yleiset kustannuskehykset otetaan huomioon. Lisäksi yhdistymissopimukseen kirjattu maininta edellyttää, että eri keittiöt hankkivat raaka-aineensa pääasiassa paikallisilta tuottajilta ja paikallisista ruokakaupoista. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: ELÄKELÄISKLUBI FESTINGARNA Uimahallimatkat Kaarinan uimahalliin tiistaisin ja Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatterimatka Turun Ruotsalaiseen teatteriin Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatteriesitys Glorious, Pirkko Mannola pääosassa. Vielä muutamia lippuja jäljellä. Lähempiä tietoja antaa Raili puh Kuukausitapaaminen keskiviikkona klo 13 Framnäsissä, vietämme syntymäpäiväjuhlia HÅKAN STRENGin seurassa. Tarjoilua: Kahvia ja torttua. Ostosmatka kauppakeskus Myllyyn keskiviikkona Lähempiä tietoja matkasta antaa Elvi puh NAUVON JOULUSPEKTAAKKELI 2009 Lauantaina klo on jälleen Jouluspektaakkelin vuoro. Jos haluat osallistua spektaakkeliin, soita tai lähetä sähköpostia Tove Dahlénille, puh tai Hei kaikki uudet ja vanhat avantouimarit Avantouintikausi alkaa jälleen Nauvon vierassatamassa alkaen. Sauna on lämpimänä Keskiviikkoisin klo Lauantaisin klo Tervetuloa SAARISTON KUNTATYÖNTEKIJÄT JHL 604 Syyskokous torstaina klo Ravintola L Escalessa, Nauvossa. Sääntömääräiset asiat. Illan vieraamme Gia Alexandersson Paraisilta antaa meille vinkkejä ja neuvoja, miten voimme pitää kroppamme ja nuppimme terässä. Illan päätteeksi nautitaan pieni iltapala. Ota mukaan nimetön pikkujoululahja (arvo 3 euroa). Ilmoittautumiset viimeistään Carita Henrikssonille, puh , tai Anne Karlssonille, puh TERVETULOA TURUNMAAN JA AHVENANMAAN YHTEINEN JHL-ILTA (ensimmäisen kerran Nauvossa 2004) Paraisilla Palokunnantalolla klo KAIKILLE JHL:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen TURUN- MAALLA ja AHVENANMAALLA. Toivottavasti mahdollisimman moni meistä tulee Paraisille viihtymään ja rentoutumaan hyvässä seurassa. Osallistumismaksu: 30 euroa/hlö. Hintaan sisältyy päivällinen, kahvi ja leivos, tanssia mahdollisesti jonkun paikallisen orkesterin tahtiin sekä paljon muuta hauskaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN Carita Henrikssonille, puh tai carita. tai Anne Karlssonille, puh SVENSK-RYSKA FÖRENINGEN I FINLAND RF JA MULTICULTI RF kutsuvat tarinailtaan Olipa kerran Pietarissa... - Venäläisiä satuja todellisuudesta sunnuntaina 29. marraskuuta klo Lanternassa Nauvossa Kertojat: Zinaida Lindén ja Riko Eklundh Juontaja: Anna Franzén Riko Eklundh kertoo sukunsa kokemuksista ja kohtaloista Pietarissa Venäjän vallankumouksen aikaan. Zinaida Lindén jakaa muistojaan 1980-luvun Leningradista ja lukee novellin Imperiets skärvor uudesta novellikokoelmastaan Lindanserskan. Anna Franzén johtaa keskustelua ja kertoo oman tuokiokuvansa tämän päivän Pietarista. Tilaisuus on ruotsinkielinen. Hinta: 10 /henkilö. Hintaan sisältyy venäläinen teebuffet. Alkoholijuomia on myynnissä. Paikkojen määrä Lanternassa on rajallinen ja siksi etukäteisilmoittautumista suositellaan Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anna / Tilaisuus järjestetään osana Svensk-ryska föreningen i Finland rf:n 10-vuotisjuhlavuotta Kuva: Anja Österman SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA marraskuu - joulukuu 2009 Nagu kapellförsamling järjestää Joka viikko: Keinuen ja laulaen keskiviikkoisin klo 10; Huom: seuraava toki vasta Ilon Purjeet -kerho, Anu Wilders. Ilmoitus koulun kautta ja kotisivulla. Kahvitupa kaikille maanantaisin klo seurakuntatuvassa. Pyhän Olavin laulajat, Ami Taulio puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Kuukauden aikana: Su klo 15 Kansanlaulukirkko Nauvon kirkossa. Jumalanpalveluslauluissa on tutut kansanlaulusävelet. Kristiina Saloniemi ja Toni Satomaa, yhteislauluissa Timangi-kuoro ja Paraisten kirkkokuoro. Tervetuloa Ke klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa, päivän vieras: Liisa Ake-Helariutta. 1. adventtisunn. klo 11 Ruotsinkielinen jumalanpalvelus kirkossa, osa myös suomeksi, Kjell Granström, Ami Taulio. - klo Adventtikahvi seurakuntakodissa lähetystyön hyväksi. Kaikki ovat tervetulleita. Kristillinen viikkolehti: Väståbolands svenska församling tilaa Kyrkpressenin joka kotiin jossa on seurakunnan jäsen. Suomenkieliset kodit voivat kuitenkin vaihtaa Kyrkpressenin Uusi Tie lehteen soittamalla Kjell Granströmille, puh MYRSKYLUODON MARTAT Illan teemana leivontaniksit Ma klo pienellä seurakuntatuvalla. Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme: p. Tuula Laine p. Tuija Hongisto KANSANLAULUJA JA JAZZIA NAUVON KIRKOSSA LAUANTAINA 5.12 KLO Veljekset Mikael ja Ulf Långbacka soittavat kansanlauluja, jazzikappaleita, Bachia ja Astor Piazzolla trombonilla ja pianolla. Ohjelma sisältää hiljaista pohjoismaista kansanmusiikkia ja jazzivaikutteista improvisaatiota. Mikael on tunnettu m.m. trombonisoittajana ammatillisessa puhallinorkesterissa UMO:ssa. Hän on myöskin toiminut Korpo Sea Jazzin taiteellisena johtajana kesään 2009 saakka. Ulf Långbacka on tunnettu paitsi säveltäjänä myös ylioppilaskuorojen Brahe Djäknarin ja Florakörenin johtajana. Veljekset ovat musisoineet yhdessä kouluajoilta saakka mutta tämä on ensimmäinen kerta kun antavat kokonaisen konsertin. Sisäänpääsy on vapaa, ohjelma maksaa 5. Tervetuloa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 08.12.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan tarkastus 70 Suomenniemen kärkihankkeet

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Kesäkuu 1.6.-22.6. Näyttely kirjastossa: PIPPI. Träsk skola 1-3 ja förskolan/dagis/jakobs dagis/eftis. 20.-30.6. Näyttely kirjastossa: Kalakamujen näyttely 27.6-17.8.

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Huom! Avoimia työpaikkoja. Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Kaupungissa päätettyä

Huom! Avoimia työpaikkoja. Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Kaupungissa päätettyä 8 Saaristomeren kaupunki Valokuvakisan satoa Esittelemme Nyttissä syksyn aikana valokuvakisamme parhaita otoksia. Katso sivu 8 " Kaupungissa päätettyä Otteita kaupunginhallituksen, -valtuuston ja lautakuntien

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2007 AIKA: Keskiviikkona 26.09.2007 klo 18.30-19.58 PAIKKA: Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B Kokouksessa käsiteltävät

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruoanjakelukalusto Thermolaatikot Tiiviskantiset GN-astiat Sähkölämmitteiset ruoankuljetusvaunut (ainoastaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 8.9.2014 Aika maanantaina 8.9.2014 klo 17 19.10 Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot