Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!"

Transkriptio

1 9 Saaristomeren kaupunki Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa: Tapahtumia, kerhoja, toimintaa... Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui tutustu voittoisiin ehdotuksiin kirjastoissa Aiheesta lisää sivulta 3 ILMOITUSLIITE Kuva: Patrik Söderblom 36

2 2» KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen esitetyssä muodossa. Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Länsi-Turunmaan kaupungille 7 (seitsemän) varsinaista jäsentä ja 7 (seitsemän) varajäsentä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.» KAUPUNGINVALTUUSTO Nauvon Satama Oy:n pääomalaina-anomus Kaupunginvaltuusto päätti, että Länsi-Turunmaan kaupunki myöntää Nauvon Satama Oy:lle euron korottoman pääomalainan vuodelle 2009 ehdoin, jotka talousjohtaja on esitellyt kaupunginvaltuustolle. Länsi-Turunmaan rakennusjärjestysehdotus Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle. Renja Leinon ym. aloite Korpo info -lehtisestä Kaupunginvaltuusto päätti vastata aloitteeseen Tiedottaja Anne-Maarit Itäsen laatimalla selvityksellä. Utön vesi- ja viemärilaitteistojen luovuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti, että putkiverkko ja Utön vesihuoltopalveluihin liittyvät laitteistot ja rakennukset luovutetaan Utö vesiosuuskunnalle Korppoon kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen luovutussopimuksen mukaisesti. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy osuuskunnan nimiin viimeistään Verkanin kaupunginosan asemakaava, Korppoo Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tarkistetun ehdotuksen Korppoon Verkanin kaupunginosan asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaava Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen Paraisten Sandvikenin ranta-asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttaminen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VValueelle Nilsbyssä Paraisilla Kaupunginvaltuusto päätti hylätä Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavan osan muuttamisen tiloille Ormvik 2:21 ja 2:48 sekä VV-alueelle Nilsbyn kylässä Paraisilla. Lielahden koulun myynti Kaupunginvaltuusto päätti myydä n m2:n suuruisen alueen tilasta Österås sisältäen myös Lielahden entisen koulun. Urheilukenttä, pysäköintipaikka ja saunarakennus eivät sisälly myyntiin. Myynti suoritetaan ensisijaisesti tarjousmenettelyllä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi valtuuttaa ympäristölautakunnan päättämään kenelle kiinteistö myydään ja millä ehdoilla. Vastaus Mia Peussan aloitteeseen: Yritysneuvojan palkkaaminen Länsi-Turunmaan kaupunkiin Kaupunginhallitus päätti, että kehittämisosasto säilyttää yritysneuvojan viran elinkeinoyksikön vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa. Jos virkavapaalla oleva yritysneuvoja ei palaa virkaansa mennessä, virka täytetään palkkaamalla uusi yritysneuvoja. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi. Ted Bergmanin aloite koskien Turunmaan seutu ry:n aiesopimuksia Ted Bergman ehdotti Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ilmoittaa Turunmaan seutu ry:lle välittömästi, ettei se hyväksy sitä, että Turunmaan seutu ry tekee aiesopimuksia eri sopijapuolten kanssa kuulematta ensin Länsi-Turunmaan kaupunkia. Heikki Mäkinen ehdotti Andreas von Bergmannin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että Turunmaan seutu ry:n rooli ja status jatkossa selvitetään. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ted Bergmanin ja Heikki Mäkisen ehdotukset. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkitään samalla loppuun käsitellyksi. Talouden seuranta Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi talouden seurantaraportin. Valtuusto- ja muut aloitteet 1) Valtuutettu Heikki Mäkisen ym. aloite kaupungin hankintastrategian ja hankintaohjeiden laatimisesta 2) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite fysiopalveluiden ja kunnonedistämispalveluiden tarpeesta vanhustenhuollossa 3) Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite kaupungin uimarantojen kartoittamisesta 4) Valtuutettu Jan-Erik Karlssonin aloite Pärnäisten niemen käytön selvittämisestä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uusi perussopimus sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Åbolands Yrkesinstitut skn -kuntayhtymän uuden perussopimuksen. Kaupunginvaltuusto päätti myös valita Länsi-Turunmaan kaupungille seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä yhtymävaltuustoon.» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Ympäristölautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun vesihuoltolaitoksen palveluhinnaston alkaen. Kevyen liikenteen väylien mopoliikennekielto Lautakunta päätti palauttaa asian jatkoselvityksiä varten. Finbyssä sijaitsevan Sateenkaari-nimisen tien katusuunnitelman muuttaminen Ympäristölautakunta päättää asettaa Pilvikujan, Keltakujan, Viherkujan ja Sinikujan käsittävän Sateenkaaren katusuunnitelmamuutoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Fortum Oyj:n anomus johtojen sijoittamisesta katualueille ja yleisille alueille Länsi-Turunmaan kaupungissa Ympäristölautakunta päättää myöntää Fortum Oyj:lle luvan katualueilla tehtäviin kaivuutöihin ja johtojen sijoittamiseen. Edustajien valitseminen Länsi-Turunmaan vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi asetettavaan työryhmään Ympäristölautakunta päättää, että seuraavat yksiköt valitsevat vähintään yhden edustajan ja tälle varajäsenen työryhmään, jonka tehtävänä on vesihuollon toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen Länsi-Turunmaan kaupungille: kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja vesihuoltolaitos. Lausunto Nauvon Turkistarha Oy:n ympäristölupahakemuksesta toimintaa varten Ympäristölautakunta päätti todeta lausuntonaan, että Nauvon Turkistarha Oy:lle voidaan myöntää ympäristölupa edellytyksin, jotka liittyvät turkiseläintarhan toimintaedellytysten parantamiseen. Utlåtande om Nauvon Turkistarha Oy:s ansökan om miljötillstånd för verksamheten Miljönämnden beslöt konstatera som sitt utlåtande att Nauvon Turkistarha Oy kan beviljas det miljötillstånd under förutsättning att verksamhetsförutsättningarna vid pälsdjursfarmen förbättras. Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta hyväksyi tarkistetun ehdotuksen vuoden 2010 investointitalousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lautakunta hyväksyi myös investointitalousarvioon sisältyvien hankkeiden välisen tärkeysjärjestyksen. Lausunto Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta Länsi-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskukset ovat valmistelleet yhteishankkeena luonnoksen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaksi, joka ulottuu vuoteen Jätesuunnitelman ympäristöarvioinnista on laadittu ympäristöselostus.» KAUPUNGINHALLITUS Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön kanssa solmittava esisopimus koskien liikealueen myyntiä Parsbyn kaupunginosasta Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö on ilmoittanut, että yritys ei ole valmis maksamaan Finbyssä sijaitsevista, kaupungin omistamista tiloista ja määräaloista enempää kuin 150 /k-m2. Ilmoitus merkitsee sitä, että alueen asemakaavan laatimistyö ei etene. Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle (ilmoitusasia). Turun kaupunkiseudun rakennemalli Visio kestävästä kaupunkirakenteesta Kaupunginhallitus päättää osallistua liitteiden mukaiseen rakennemallityöhön. Osallistuminen Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing - terveellinen ikääntyminen Kaupunginhallitus päättää, että Länsi-Turunmaan kaupunki osallistuu Interreg IVA -hankkeeseen Healthy ageing euron rahoituksella ja euron in kind -menoilla, eli yhteensä eurolla.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOT- SINKIELINEN JAOSTO Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Koivuhaan, Knattebon, Satuniityn, Mäntyniemen, Mäntyrinteen ja Folkhälsanin päiväkotien sekä Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolan, Träsk skolan ja Iniö skolan esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle esiopetusryhmien ehdotuksen mukaisesti. Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Malms skolan, Skräbböle skolan, Våno skolan, Sunnanbergs skolan, Kirjala skolan, Kyrkbackens skolan, Skärgårdshavets skolna, Träsk skolan ja Iniö skolan sekä Sarlinska skolanin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulujen ehdotusten mukaisesti. Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää hyväksyä Pargas svenska gymnasiumin lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle koulun ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus ruotsinkielisen koulutuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta (Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto?) merkitsee saaneensa tiedoksi ruotsinkielisen koulutuksen talousarvioehdotuksen ja hyväksyy osaltaan ehdotuksen.» KULTTUURILAUTAKUNTA Pargas IF:n yleisurheilujaoston päivätty kirje koskien Paraisten Keskusurheilukentän juoksuratojen pinnoitteen korjausta Kulttuurilautakunta päättää ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2010 talousarvioon varataan euroa Keskusurheilukentän ratapinnoitteen korjaukseen. Kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön talousarvio ja taloussuunnitelma Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön vuoden 2010 talousarvion sekä molempien yksiköiden vuosien toiminnan ja vision joidenkin tarkistusten jälkeen. Kulttuurilautakunta päätti myös hyväksyä ehdotetut investoinnit. Liikuntatoimintaa varten myönnettäviä avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan kohdeavustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan valmentaja-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan valmentaja-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan vuokra-avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan vuokra-avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan stipendejä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan stipendien myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Vuoden urheilijalupaus -stipendiä koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden urheilijalupaus -stipendin myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Liikuntatoiminnan muita avustuksia koskevat säännöt Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikuntatoiminnan muiden avustusten myöntämistä koskevat säännöt ehdotuksen mukaisesti. Urheiluseurojen kohdeavustusten myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Vuokra-avustuksen myöntäminen 2009 Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuokraavustusta vuonna 2009 ehdotuksen mukaisesti. Valmentaja-avustuksen myöntäminen 2009 Lautakunta päätti hyväksyä kulttuuripäällikön ehdotuksen. Paraisten nuorisohallituksen aloite läsnäolo-oikeuden saamisesta yhdelle nuorisohallituksen edustajalle kulttuurilautakunnan kokouksiin Kulttuurilautakunta päättää kutsua nuorisohallituksen edustajan asiantuntijaksi paraislaisia nuoria koskevissa asioissa. Esittävän taiteen perusopetus, teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto Kulttuurilautakunta päättää tukea ensi vuonna teatteritaiteen perusopetusta samoin periaattein kuin muutakin taiteen perusopetusta. Esittävän taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Kulttuurilautakunta hyväksyy esittävän taiteen perusopetuksen, teatteritaiteen suuntautumisvaihto-ehdon opetussuunnitelman. Korppoon nuorisohallituksen nimilista Korppoon vanhan päiväkodin muuttamiseksi nuorisotaloksi ja monitoimitaloksi Kulttuurilautakunta lähettää Korppoon nuorisohallituksen nimilistan kaupunginhallitukselle, joka vastaa kaupungin tilojen myynnistä ja mahdollisista korjauksista. Kirje on alun perinkin osoitettu kaupunginhallitukselle.» SIVISTYSLAUTAKUNTA Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n kustannusarvio vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 84 paikkaa koskevan kustannusarvion. Kårkulla Gillet rf:n kustannusarvio päiväkotipaikoista vuodelle 2010 Sivistyslautakunta päätti hyväksyä 79 paikkaa koskevan kustannusarvion ajalle ja 73 paikkaa koskevan arvion ajalle Ehdotus sivistysosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi yksiköiden ehdotusten mukaisesti.» SOSIAAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Lastensuojelun sosiaalityöntekijän valinta Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan määräaikainen sosiaalityöntekijä Carita Eklund ajalle Eskil Engströmin aloite vanhustenhuollon arkea koskevasta seminaarista Lautakunta päättää, että seminaari vanhustenhuollon arjesta järjestetään keväällä Houtskarin lähipalvelulautakunnan fysioterapiaa koskeva kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kirjelmän tiedoksi. Lautakunta korostaa sen merkitystä, että perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja on saatavilla eri kunnanosissa riittävässä laajuudessa kohtuullisen ajan puitteissa. Palvelujen mitoituksessa tulee huomioida myös yksityisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus paikkakunnalla ja väestön ikärakenne. Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2009 talousarvio Lautakunta päätti anoa kaupunginvaltuustolta euron lisämäärärahaa vuoden 2009 talousarvioon sekä valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunginjohtajan ja lautakunnan puheenjohtajan tekemään tekniset muutokset sen jälkeen, kun käytettävissä on luotettavat luvut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaston talousarvion vuodelle 2010.

3 MARRASKUU Folken mietteitä Asukastiedottaminen vie eteenpäin Länsi-Turunmaan kaupungin asukkaille järjestettiin jokin aika sitten infoiltoja kaupungin eri osissa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on, että asukkaat saavat esittää näkemyksiään, antaa risuja ja ruusuja tai tehdä ehdotuksia kaupungin edustajille. Kaupungin puolelta tilaisuuksiin osallistuivat kaupunginjohtaja, tiedottaja ja kulloisenkin alueen tiedotussihteeri. Kolmena iltana keskusteluihin osallistui myös luottamushenkilöitä mm. valtuustosta, mikä vahvisti kunnan ja asukkaiden välistä vuoropuhelua entisestään. Tilaisuuksissa tiedotettiin mm. yhdistymisprosessin juuri nyt ajankohtaisista vaiheista, jatkuuhan yhdistymisprosessi käytännössä vielä kauan sen jälkeen kun meistä vuodenvaihteessa tuli yksi yhteinen saaristokaupunki. Viestini oli ja on edelleen, että yhteiskunnan kehityksen myötä kuntien vastuulla olevat palvelut ja muu toiminta ovat jatkuvasti muutosten alaisina. Muutokset eivät johdu yksinomaan kuntaliitoksesta - muutoksia, niin myönteisiä kuin valitettavasti myös kielteisiä muutoksia olisi tapahtunut myös ilman kuntaliitosta. Monet muutokset ovat toki myös kuntaliitoksen seurausta ja niidenkin muutosten osalta voidaan varmasti olla sitä mieltä, että osa muutoksista koetaan myönteisiksi ja osa kielteisiksi. Vielä on liian aikaista sanoa, mikä muuttui pysyvästi paremmaksi ja mikä huonommaksi. Paljon riippuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden aikana tehtävistä päätöksistä, viisaista päätöksistä seuraa hyvä tulos, epäviisaista taas huononnuksia. Juuri nyt maan kaikkien kuntien suurena haasteena on arvioida, mitä talouden sallimissa rajoissa voidaan tehdä. Talouden tasapainosta huolehtiminen on viisasta, niin kuin sekin, että asukkaille tarjotaan hyviä palveluita kaikilla alueilla. Jos näitä kahta ei kuitenkaan pystytä yhdistämään taloudellisesti huonoina aikoina, mitä silloin on viisasta tehdä? ASUKKAAT OTTIVAT infotilaisuuksissa esille luonnollisestikin monenlaisia aiheita, enkä pysty niitä tässä luettelemaan saati niihin tässä vastaamaan, siihen oli mahdollisuus infoilloissa. Muutama asia toimikoon kuitenkin esimerkkinä siitä, mistä tilaisuuksissa muun muassa keskusteltiin. Osa koki etäisyyden päättäjiin ja kunnan työntekijöihin pidentyneen ja osan mielestä on vaikea tietää, kenen puoleen omien kysymystensä kanssa voi kääntyä. Lisäksi entinen joustavuus näyttää joskus vaihtuneen byrokratiaksi ja säännöiksi, jotka eivät aina toimi paikallistasolla. Myös talous huoletti monia, niin kuin tietysti myös tiedottaminen, johon saatiin paljon evästystä Nytt-lehden tulevia numeroita silmällä pitäen. Myönteisiä kommentteja sai uusi, laajempi osaaminen, jota oltiin oltu havaitsevinaan monilla alueilla. Kouluilla on tätä nykyä tarjota laajasti erilaista erityisosaamista, joka ennen usein puuttui. Rakentamisen, juridisten asioiden, suunnittelun ja monien muiden alojen asiantuntemusta pidetään nyt parempana. Enimmäkseen todettiin kuitenkin, että muutokset eivät ole olleet lainkaan niin suuria kuin odotettiin tai pelättiin - eivät hyvässä eivätkä pahassa. Aivan kuten odottaa saattoi, lopputulemana oli, että osa asioista on parantunut, osa huonontunut. Jatko on pitkälti omissa käsissämme. Jos me - asukkaat vuorovaikutuksessa poliitikkojen ja kunnan työntekijöiden kanssa - haluamme, voimme saada yhdessä paljon aikaan uudessa saaristokaupungissamme. KIITOS KAIKILLE infotilaisuuksien keskusteluihin osallistuneille, toivottavasti keskustelu jatkuu muissakin yhteyksissä yhtä rakentavana kuin tähän asti Folke Öhman Kaupunginjohtaja Länsi-Turunmaan pikkuparlamentti Pikkuparlamentti antaa lapsille mahdollisuuden tutustua demokratiaan ja oppia kotikunnan toiminnasta. Konsepti pohjautuu oppilaiden, koulun ja kunnan väliseen yhteistyöhön. Kunta antaa oppilaiden päättää osasta yhteiskunnan varojen käytöstä, kun taas koulu tarjoaa välineet ja menetelmät, joiden avulla oppilaat voivat kehittää ajatuksensa konkreettisiksi suunnitelmiksi. Hei Minä olen Sam, olen lapsiasiavaltuutetun virallinen maskotti. Tunnette ehkä serkkuni Sisun, hän on matkustanut ympäri Suomea aika kauan, ja kun hän kertoi minulle matkoistaan pidin siitä niin paljon, että päätin itse lähteä samalle tielle. Tulen pääasiassa tapaamaan ruotsinkielisiä lapsia, mutta haluan myös mielelläni olla suomenkielisten, ja muitakin kieliä puhuvien, lasten ystävä. Juuri nyt olen ensimmäisellä seikkailullani Turunmaan saaristossa Tällä hetkellä liikun Länsi-Turunmaalla, jossa osallistun Pikku Parlamenttiin. Länsi-Turunmaalla Pikku Parlamenttia järjestetään viidessä eri kunnanosassa, koska kunta on niin suuri, että kaikki lapset eivät voi tulla samaan paikkaan. Tämä on mielestä- PIKKUPARLAMENTIN TOIMINTA lähtee käyntiin kunnan varatessa tietyn summan tarkoitusta varten, Länsi-Turunmaan kaupunki on varannut 500 euroa kaikkiin kunnanosiin (Paraisilla 2 x 500 ). Oppilaat pohtivat kaikissa kouluissa, mihin rahat voidaan käyttää. Oppilaiden on tärkeä pitää mielessä, että mahdollisimman moni lapsi pääsee nauttimaan tuloksesta. Valmiin suunnitelman lisäksi lasten on laadittava myös lyhyt selostus arvioiduista toteutuskustannuksista. Kaikki osallistujat kokoontuvat pikkuparlamenttiin etukäteen määrättynä päivänä. Länsi-Turunmaan kaupungissa pikkuparlamentti kokoontuu , jokaisessa kunnanosassa järjestetään oma pikkuparlamentti. Paikalliset poliitikot osallistuvat parlamenttipäivään. Kaikki luokat ja koulut saa- ni jännittävää - saan kulkea sekä autolla, bussilla että lautalla päästäkseni perille Viihdyn Turunmaalla koko loppuvuoden ajan, ja tulen myös olemaan mukana lähettämässä Kala kamut vat esittää omat ehdotuksensa ja perustella muille oppilaille, miksi juuri heidän ehdotustaan kannattaa äänestää. Esittelyn jälkeen äänestetään ja äänestyksen jälkeen saadaan nähdä voittanut ehdotus. Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä, mitkä ehdotukset voittavat. VOITTOISAT EHDOTUK- SET asetetaan näytteille kirjastoihin Tervetuloa tutustumaan lastemme ehdotuksiin Paraisten kirjasto Nauvon kirjasto Korppoon kirjasto Houtskarin kirjasto Iniön kirjasto matkaan. Ehkä nähdään Voit lukea enemmän Turunmaan seikkailuistani osoitteessa Siellä kirjoitan sekä suomeksi että ruotsiksi. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina klo 9 Perhetalo Ankkuriin. ILMOITUSLIITE Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? 9 Tutustu kulttuurilautakuntaan Lautakunnan puheenjohtaja Birgitta Bröckl kertoo, millaista on kulttuurilautakunnan työskentely uudessa saaristokaupungissamme. Saaristomeren kaupunki Katso sivu 8 Vastaa kyselyyn sivulla 10 Katso sivu 4 Lue lisää sivulta 9 Länsi-Turunmaan Pikkuparlamentti kokoontui Aiheesta lisää sivulta 3 " Lasten ja nuorten Länsi-Turunmaa Tapahtumia, kerhoja, toimintaa. Kuva: Patrik Söderblom Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 1 ilmestymispäivä 4.2. aineistopäivä kl. 16 Nytt 2 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansiturunmaa.fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Tervetuloa tutustumaan kulttuurilautakunnan toimintaan KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO : Puheenjohtaja: valtiot. maist. Birgitta Bröckl luokan- ja erityisopettaja Heli Laiho) Varapuheenjohtaja: luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkola luokanopettaja Rea Åkerfelt) yrittäjä Tommy Nymalm fil. maist. Annastina Sarlin) korjaaja Mauno Markkula jyrsijä Widar Nyberg) eläkeläinen Marjaana Sjöblom hätäkeskuspäivystäjä Pirjo Johansson) dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engström opiskelija Richard Siivonen) järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöberg rakennusmestari Bosse Mellberg) sosiaalisihteeri Tuija Hongisto LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen) opiskelija Susanna Hottinen yrittäjä Lennart Brunnsberg) luontokuvaaja Janne Gröning fil. maist. Cornelius Colliander) Tomas Jansen dipl.ins.opiskelija Eric Jansson) kaupunginhallituksen edustaja kulttuurilautakunnassa on Andreas von Bergmann (varajäsen Sig Engman) Esittelemme tulevissa tiedotuslehdissämme kaupunkimme eri lautakunnat; kerromme mm., miten lautakunnat toimivat, millaisia asioita niissä käsitellään ja millaista lautakuntatyöskentely on uudessa saaristokaupungissamme. Sarjamme aloittaa kulttuurilautakunta, jonka puheenjohtajan Birgitta Bröcklin kanssa istahdimme kahville ja kävimme läpi lautakunnan kokoonpanoa ja työtä, mahdollisuuksia ja haasteita. BIRGITTA, OLET ILMEISESTI OLLUT JO PIT- KÄÄN MUKANA LUOTTAMUSHENKILÖNÄ? - En ollut poliittisesti aktiivinen ennen kuin Lappeenrannasta tänne muuttomme jälkeen, jolloin minut pyydettiin RKP:n ehdokkaaksi valtuustovaaleissa Tulin valtuuston jäseneksi melkein vahingossa, ensimmäisen varajäsenen sijalta. Valtuustotyöskentely oli minulle aivan uusi kokemus, samoin kuin rakennuslautakunnan jäsenyys, kertoo Birgitta. Järjestötyö oli minulle toki tuttua: neljäntoista Lappeenrannan vuoteni aikana kuuluivat SPR, Soroptimisti-järjestö sekä Martta-toiminta harrastuksiini. Marttaliiton varapuheenjohtajana toimin kahdeksan vuotta, johon sisältyi myös kahden vuoden pohjoismainen Martta-puheenjohtajuus. 16 vuoden tauon jälkeen olin taas ehdolla vuoden 2000 vaaleissa. Sillä reissulla olen vielä tämän kauden. Välivuosina olin jäsenenä kulttuurilautakunnassa, v silloisen sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja vuodesta 2004 kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Viime kautena olin myös varapuheenjohtajana tarkastuslautakunnassa. MILLAINEN KOKEMUS TAI TAUSTA LAUTA- KUNNAN JÄSENELLÄ OLISI HYVÄ OLLA? - On tietenkin hyvä, jos jäsenellä on asiatietoa ja kokemusta, mutta sanoisin, että uusi palava innostus on monasti tosi rikastuttava Lautakuntamme kokoonpano on nyt hyvä: joukossa on sekä vanhoja kettuja, että uusin silmin ja avoimin mielin asioita katsovia untuvikkoja. Lautakunnan etuna on myös, että esittelijänä ja sihteerinä toimii kaupungin tunnustettu ja kokenut kulttuuripäällikkö. MITEN JÄSENET LAUTAKUNTAAN VALITAAN? - Puolueet valitsevat vaalien jälkeen edustajansa lautakuntiin ja neuvottelevat keskenään mm. puheenjohtajapaikoista. Luottamushenkilöt voivat tietenkin itsekin esittää toiveita omalle puolueelleen, mielenkiintonsa kohteen mukaan. MILTÄ KUNTA-ALUEITA JÄSENET TULEVAT? ONKO TYÖSKENTELY UUDESSA SAARISTOKAUPUNGISSA ERILAISTA VERRATTUNA VANHOIHIN KUNTIIN? - Kaikki kunnanosat ovat edustettuina, Iniöstä on jopa kaksi edustajaa. Työskentely on sikäli erilaista nyt, kun täytyy ajatella isommin, suurempaa aluetta, pohtii Birgitta. Erityisen tärkeää on jakaa rajalliset määrärahat oikeudenmukaisesti. Lisäksi alueen laajuus aiheuttaa tietty omat haasteensa ja matkat kokouksiin ovat saaristossa asuville pitkiä. Muuten sanoisin, että yhteistyö sujuu erinomaisesti; olemmehan tottuneet tekemään toistemme kanssa yhteistyötä jo vanhojen kuntien aikana, toteaa Birgitta, joka kahdenkymmenen vuoden aikana työskenteli koko Turunmaan kulttuuriasiamiehenä. KUINKA USEIN LAUTAKUNTA KOKOONTUU JA MISSÄ? OVATKO KOKOUKSET PITKIÄ? - Kokoonnumme keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Yritämme pitää kokouksia eri kuntaosissa, mutta aika usein olemme Paraisilla, jonne iniöläisten on nopein tulla. Kokousten kesto on yleensä n. kolme tuntia, selvittää Birgitta. MITEN ASIAT KÄSITELLÄÄN KIELELLISESTI, KÄSITELLÄÄNKÖ KAIKKI ASIAT MOLEMMILLA KIELILLÄ KOKOUKSISSA? - Olemme sopineet, että kukin voi käyttää omaa äidinkieltään. Silloin asioita ei tarvitse käsitellä kahteen kertaan, vaan yksi kerta riittää. Elävä kaksikielisyys toimii näin ihan käytännössäkin. Mielestäni on myös tärkeää, että kulttuuritarjontaa on sekä suomen- että ruotsinkielisille. Sääli vain, että aina ei tapahtumiin riitä tulijoita, pahoittelee Birgitta. Toivoisinkin, että asukkaat aktivoituisivat ja kävisivät ahkerammin eri tilaisuuksissa, joita järjestetään kaupungissamme kiitettävästi. Varsinkin uusia asukkaita olisi mukava saada enemmän mukaan kulttuuririentoihin MINKÄLAISIA ASIOITA LAUTAKUNNASSA KÄSITELLÄÄN? - Myönnämme toiminta- ja projektiavustuksia sekä kulttuuri- että urheiluyhdistyksille ja tuemme yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten projektien läpiviennissä. Esimerkkinä näistä voisi mainita vaikkapa positiivista huomiota herättäneen, joka toinen vuosi esitettävän kaksikielisen ja riemukkaan nuorisoshow n. PUNT:in saneerausprojekti oli myös suuri ponnistus, kertoo Birgitta. Lisäksi pidämme huolta siitä, että mm. urheilukentät ja kulttuuritilat ovat kunnossa. Lapsi- ja nuoriso-ohjelmia on tarjolla niin kesä-, syys- kuin talvilomillakin. Tärkeää on myös kirjastotoimintamme jatkuva kehitys, hän jatkaa. MITÄ HALUAISIT VIELÄ SANOA ASUKKAILLEMME? - Tehkää aloitteita lautakunnalle, olkaa aktiivisia ja osallistukaa tilaisuuksiin myös reippaasti yli kielirajojen, kun niitä järjestetään, kannustaa Birgitta Bröckl. Jokaisen olisi myös tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys: urheilemalla, osallistumalla kulttuuritapahtumiin ja olemalla sosiaalisesti aktiivinen voi vaikuttaa paljon siihen, miten voi - nyt ja tulevaisuudessa.

5 MARRASKUU » NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet Kaupunginjohtaja on lähettänyt ns. porkkanarahojen käyttämistä koskevat ohjeet osastopäälliköille ja lähipalvelulautakunnille. Lähipalvelulautakunnan asema ja vastuu käyvät ilmi ohjeesta. Kirjelmä merkittiin tiedoksi. Todettiin kuitenkin, että lähipalvelulautakunnan käyttöön osoitettujen varojen osalta hakemuksia tulee voida jättää jatkuvasti ja päätös varojen käytöstä tulee voida tehdä myös talousarviovuoden aikana. Määrärahan myöntäminen ns. porkkanarahoista Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Todettiin, että Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluhanke on nyt vireillä, kustannukset yhteensä runsaat euroa. Lautakunta päätti hyväksyä, että kaupungin osuus hankkeen rahoituksesta voidaan maksaa lautakunnan käyttöön osoitetuista ns. porkkanarahoista, kuitenkin enintään euron edestä. Lautakunta odottaa kevyen liikenteen väylän suunnittelemista siten, että väylä voidaan päällystää ja että sen talvikunnossapito on mahdollista. Lautakuntien talousarvioehdotukset vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmat vuosille Lähipalvelulautakunta merkitsi esitetyn talousarviomateriaalin tiedoksi ja päätti esittää seuraavaa: - Lautakunta uusii vaatimuksensa siitä, että kehittämisosaston talousarvioon tulee osoittaa euron hankemääräraha lähipalvelulautakunnalle. - Sosiaaliosaston talousarvion osalta tulee kiinnittää huomiota yhdistymissopimuksen määräykseen, jonka mukaan kaikissa aluekonttoreissa tulee olla sosiaalisihteeri tai sosiaalityöntekijä. Täten Korppoossa tulee säilyttää nykyinen sosiaalityöntekijä jonkinlaisessa palvelussuhteessa ja saariston sosiaalityöntekijöiden tulee voida tukea toisiaan. - Merenkulkumuseota varten on merkitty euroa porkkanarahoista. Käyttötalousarviossa tulee huomioida myös museon auki pitämisestä aiheutuvat jatkuvat menot. - Torihallin molempiin päätyihin tulee saada lasiseinät, jotta halli voidaan sulkea ja lukita yöksi. - Toripolku tulee rakentaa jo vuoden 2010 aikana. - Vierasvenesataman ruoppauksen täydentäminen tulee hoitaa samanaikaisesti Kyrkvikenin ruoppauksen kanssa. - Lopuksi lautakunta keskusteli jääkiekko- ja tenniskenttää varten varattujen porkkanarahojen ( euroa) siirtämisestä laajennettuun palloiluhalli- ja kirjastohankkeeseen. Lautakunta suhtautui asiaan kielteisesti, koska luistelu- ja tenniskentän uusimista pidetään oleellisena osana palloiluhallin laajentamisessa. Lautakunnan mielestä vaihtoehtoista säästökohdetta tulee mieluummin selvittää jostakin toisesta osasta palloiluhallihanketta. Saaristossa annettavista sikainfluenssarokotuksista tiedottaminen Lautakunta keskusteli epäselvästä tiedottamisesta liittyen sikainfluenssarokotusten antamiseen saaristossa. Todettiin, että sekä rokotusta koskevan tiedottamisen että aikataulun tulee noudattaa samaa linjaa kaikissa kunnanosissa. Ruokapalvelun raaka-aineiden hankinta Todettiin, että keskusteluja on käyty esimerkiksi siitä, että päiväkodeilla tulisi olla yhtenäinen ruokavalikoima ja että niiden tulisi käyttää keskitetysti hankittuja raaka-aineita. Lautakunta haluaa korostaa sitä, että kaikkien keittiöiden tulisi saada päättää valmistamastaan ruoasta sillä edellytyksellä, että kaupungin yleiset kustannuskehykset otetaan huomioon. Lisäksi yhdistymissopimukseen kirjattu maininta edellyttää, että eri keittiöt hankkivat raaka-aineensa pääasiassa paikallisilta tuottajilta ja paikallisista ruokakaupoista. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: ELÄKELÄISKLUBI FESTINGARNA Uimahallimatkat Kaarinan uimahalliin tiistaisin ja Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatterimatka Turun Ruotsalaiseen teatteriin Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Teatteriesitys Glorious, Pirkko Mannola pääosassa. Vielä muutamia lippuja jäljellä. Lähempiä tietoja antaa Raili puh Kuukausitapaaminen keskiviikkona klo 13 Framnäsissä, vietämme syntymäpäiväjuhlia HÅKAN STRENGin seurassa. Tarjoilua: Kahvia ja torttua. Ostosmatka kauppakeskus Myllyyn keskiviikkona Lähempiä tietoja matkasta antaa Elvi puh NAUVON JOULUSPEKTAAKKELI 2009 Lauantaina klo on jälleen Jouluspektaakkelin vuoro. Jos haluat osallistua spektaakkeliin, soita tai lähetä sähköpostia Tove Dahlénille, puh tai Hei kaikki uudet ja vanhat avantouimarit Avantouintikausi alkaa jälleen Nauvon vierassatamassa alkaen. Sauna on lämpimänä Keskiviikkoisin klo Lauantaisin klo Tervetuloa SAARISTON KUNTATYÖNTEKIJÄT JHL 604 Syyskokous torstaina klo Ravintola L Escalessa, Nauvossa. Sääntömääräiset asiat. Illan vieraamme Gia Alexandersson Paraisilta antaa meille vinkkejä ja neuvoja, miten voimme pitää kroppamme ja nuppimme terässä. Illan päätteeksi nautitaan pieni iltapala. Ota mukaan nimetön pikkujoululahja (arvo 3 euroa). Ilmoittautumiset viimeistään Carita Henrikssonille, puh , tai Anne Karlssonille, puh TERVETULOA TURUNMAAN JA AHVENANMAAN YHTEINEN JHL-ILTA (ensimmäisen kerran Nauvossa 2004) Paraisilla Palokunnantalolla klo KAIKILLE JHL:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen TURUN- MAALLA ja AHVENANMAALLA. Toivottavasti mahdollisimman moni meistä tulee Paraisille viihtymään ja rentoutumaan hyvässä seurassa. Osallistumismaksu: 30 euroa/hlö. Hintaan sisältyy päivällinen, kahvi ja leivos, tanssia mahdollisesti jonkun paikallisen orkesterin tahtiin sekä paljon muuta hauskaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN Carita Henrikssonille, puh tai carita. tai Anne Karlssonille, puh SVENSK-RYSKA FÖRENINGEN I FINLAND RF JA MULTICULTI RF kutsuvat tarinailtaan Olipa kerran Pietarissa... - Venäläisiä satuja todellisuudesta sunnuntaina 29. marraskuuta klo Lanternassa Nauvossa Kertojat: Zinaida Lindén ja Riko Eklundh Juontaja: Anna Franzén Riko Eklundh kertoo sukunsa kokemuksista ja kohtaloista Pietarissa Venäjän vallankumouksen aikaan. Zinaida Lindén jakaa muistojaan 1980-luvun Leningradista ja lukee novellin Imperiets skärvor uudesta novellikokoelmastaan Lindanserskan. Anna Franzén johtaa keskustelua ja kertoo oman tuokiokuvansa tämän päivän Pietarista. Tilaisuus on ruotsinkielinen. Hinta: 10 /henkilö. Hintaan sisältyy venäläinen teebuffet. Alkoholijuomia on myynnissä. Paikkojen määrä Lanternassa on rajallinen ja siksi etukäteisilmoittautumista suositellaan Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anna / Tilaisuus järjestetään osana Svensk-ryska föreningen i Finland rf:n 10-vuotisjuhlavuotta Kuva: Anja Österman SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA marraskuu - joulukuu 2009 Nagu kapellförsamling järjestää Joka viikko: Keinuen ja laulaen keskiviikkoisin klo 10; Huom: seuraava toki vasta Ilon Purjeet -kerho, Anu Wilders. Ilmoitus koulun kautta ja kotisivulla. Kahvitupa kaikille maanantaisin klo seurakuntatuvassa. Pyhän Olavin laulajat, Ami Taulio puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Kuukauden aikana: Su klo 15 Kansanlaulukirkko Nauvon kirkossa. Jumalanpalveluslauluissa on tutut kansanlaulusävelet. Kristiina Saloniemi ja Toni Satomaa, yhteislauluissa Timangi-kuoro ja Paraisten kirkkokuoro. Tervetuloa Ke klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa, päivän vieras: Liisa Ake-Helariutta. 1. adventtisunn. klo 11 Ruotsinkielinen jumalanpalvelus kirkossa, osa myös suomeksi, Kjell Granström, Ami Taulio. - klo Adventtikahvi seurakuntakodissa lähetystyön hyväksi. Kaikki ovat tervetulleita. Kristillinen viikkolehti: Väståbolands svenska församling tilaa Kyrkpressenin joka kotiin jossa on seurakunnan jäsen. Suomenkieliset kodit voivat kuitenkin vaihtaa Kyrkpressenin Uusi Tie lehteen soittamalla Kjell Granströmille, puh MYRSKYLUODON MARTAT Illan teemana leivontaniksit Ma klo pienellä seurakuntatuvalla. Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme: p. Tuula Laine p. Tuija Hongisto KANSANLAULUJA JA JAZZIA NAUVON KIRKOSSA LAUANTAINA 5.12 KLO Veljekset Mikael ja Ulf Långbacka soittavat kansanlauluja, jazzikappaleita, Bachia ja Astor Piazzolla trombonilla ja pianolla. Ohjelma sisältää hiljaista pohjoismaista kansanmusiikkia ja jazzivaikutteista improvisaatiota. Mikael on tunnettu m.m. trombonisoittajana ammatillisessa puhallinorkesterissa UMO:ssa. Hän on myöskin toiminut Korpo Sea Jazzin taiteellisena johtajana kesään 2009 saakka. Ulf Långbacka on tunnettu paitsi säveltäjänä myös ylioppilaskuorojen Brahe Djäknarin ja Florakörenin johtajana. Veljekset ovat musisoineet yhdessä kouluajoilta saakka mutta tämä on ensimmäinen kerta kun antavat kokonaisen konsertin. Sisäänpääsy on vapaa, ohjelma maksaa 5. Tervetuloa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa.

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa. 2011 1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku vuonna 2011 Päivähoitoyksikkö tiedottaa ILMOITUSLIITE Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 9 Leikkipuistotoiminta alkaa Paraisilla

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

SKARVHOLMA GÄSTHAMN. Huom! Turunmaalainen saaristorevyy. Houtskarin yhteistyövaltuuskunnasta

SKARVHOLMA GÄSTHAMN. Huom! Turunmaalainen saaristorevyy. Houtskarin yhteistyövaltuuskunnasta 2011 6 Saaristomeren kaupunki Houtskarin yhteistyövaltuuskunnasta Länsi-Turunmaan vuoden 2011 mökkiläinen Huom! " Länsi-Turunmaan nuorisotilat ja palloilukerhot Kaupunki uudistaa vanhustenhuoltoaan Tule

Lisätiedot

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. 42 2011 2 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan

Lisätiedot

Huom! Kalakamut palasivat takaisin. LänsiTurunmaan. yritystiimi esittäytyy. Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä:

Huom! Kalakamut palasivat takaisin. LänsiTurunmaan. yritystiimi esittäytyy. Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä: 34 2010 10 Saa r istomer en kaupun k i Kalakamut palasivat takaisin Katso sivu 3 " LänsiTurunmaan yritystiimi esittäytyy Lue lisää sivulta 2 Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä: www.lansi-turunmaa.fifi

Lisätiedot

Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 1.7.2010 alkaen. Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010. LänsiTurunmaan.

Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 1.7.2010 alkaen. Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010. LänsiTurunmaan. 38 2010 5 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010 Katso sivu 3 " LänsiTurunmaan kesäkampanja sai SM-hopeaa Lue lisää sivulta 3 Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto

Lisätiedot

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä.

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä. 2010 6 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 7 Koulunalku lähestyy Lue lisää sivulta 9 Aktiva muuttaa Grankullankadulle Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet 2012 7 Huom! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet ILMOITUSLIITE Katso sivu 8 Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Lue lisää sivulta 4 " Saaristokaupunki sai oman

Lisätiedot

Huom! Nyt kannattaa laittaa jätevesijärjestelmät. kuntoon! TSJ ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n romunkeräyspaikat ja. aikataulu

Huom! Nyt kannattaa laittaa jätevesijärjestelmät. kuntoon! TSJ ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n romunkeräyspaikat ja. aikataulu 24 2012 5 Nyt kannattaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon! Katso sivu 10 " TSJ ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n romunkeräyspaikat ja aikataulu Lue lisää sivulta 10 Huom! Kehotus kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä 24 2013 3 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden varalta atso sivu 8 " Maksa laskusi sähköisesti! Lue lisää sivulta 10 Huom! Terapia-allasaikojen haku

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa!

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa! 20 2013 1 S A A R I S T O K A U P U N K I Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Tervetuloa perhetalo Ankkuriin 12.2. kuulemaan vastauksia. Katso sivu 3 " Asumisen markkinointikampanja käynnistyy Lue lisää

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 13/2008 378 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.06.2008 klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 382 154 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 26.11.2011 Rauno Myllylä kiittää Päätoimittajalta Pelottaa ja sääliksi käy Puoli vuotta eläkkeellä on takanapäin. Aamuisin on aikaa katsoa TV:tä, kuunnella radiota

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Raisiolaisille lapsiperheille tarjottavissa. Perhepalvelut uudistui APUA ENTISTÄ NOPEAMMIN. Aavankadun tontit myynnissä 5.3.

Raisiolaisille lapsiperheille tarjottavissa. Perhepalvelut uudistui APUA ENTISTÄ NOPEAMMIN. Aavankadun tontit myynnissä 5.3. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Aavankadun tontit myynnissä 5.3. saakka Sivu 3 Jokaisessa perheessä

Lisätiedot

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Ratkaiseeko asenne nuorten tulevaisuudessa? 4 Keskiaika ei ole pimeää! 6 Työ kiertää 7 Lukijakysymys 7 Kortti vai kahvit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2009 1 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys... 7 4. Keskeiset tapahtumat kaupungin

Lisätiedot