Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa"

Transkriptio

1 Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa

2 Sisällysluettelo Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa... 3 Keskeisiä tuloksia ja havaintoja... 3 Mahdollisia uhkia... 4 Kartoituksen toteutus... 5 Ilmoittaminen laitteiden ylläpitäjille... 5 Miten toimia ylläpitäjänä... 5

3 Kyberturvallisuuskeskus - Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on keväällä 2015 kartoittanut internetistä suojaamattomina löytyneitä automaatiolaitteita. Kartoituksen avulla Viestintävirasto opastaa laitteiden omistajia suojaamaan laitteet paremmin sekä muodostaa tilannekuvaa erilaisten internetiin liitettyjen automaatiojärjestelmien osalta. Samalla virasto kerää pohja-aineistoa tulevia vastaavia kartoituksia silmällä pitäen. Viestintävirastolla on käytössään Aalto-yliopiston vuonna 2013 suorittaman vastaavan kartoituksen tulokset. Aineistoja pyritään vertaamaan keskenään. Kartoituksessa suojaamattomaksi laitteeksi on tulkittu laite johon tai jonka kirjautumissivulle on pääsy internetistä. Automaatiolaitteita ei useinkaan ole suunniteltu liitettäväksi suoraan internetiin. Avoimien laitteiden kartoituksessa koko Suomen osoiteavaruus on käyty läpi tiettyjen porttien osalta ja näin saadusta materiaalista on pyritty löytämään automaatioon liittyvät laitteet. Keskeisiä tuloksia ja havaintoja Kyberturvallisuuskeskus on jaotellut löytyneet laitteet seuraaviin luokkiin: Kriittiseen teollisuusautomaatioon kuuluvat automaation hallintajärjestelmät (SCADA), näyttöpaneelit (HMI), logiikat (PLC) kiinteistöautomaatioon kuuluvat, kiinteistöjen ohjaukseen liittyvät laitteet ja järjestelmät, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen ohjaukset. Näiden lisäksi on joukko laitteita joiden takana olevia yksittäisiä järjestelmiä ei pystytä selvittämään. Kartoituksessa löydetyt laitteet ja laitemäärät vastaavat aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa havaittuja laitemääriä. Suurimman yhtenäisen ryhmän muodostavat kiinteistöautomaatioon liittyvät laitteet, joita tässäkin kartoituksessa havaittiin tuhansia. Varsinaisia teollisuusautomaatioon ja teollisuuden hallintajärjestelmiin viittaavia laitteita löytyi joitakin kymmeniä. Näiden lisäksi on joukko erilaisia automaatiolaitteita, joita käytetään todennäköisesti yksittäisten laitteiden ohjaamiseen. Suuri osa näistä on erilaisia protokollamuuntimia, joiden avulla pelkästään sarjaportin tai muun paikalliseen ohjaukseen tarkoitetun portin sisältävä laite on saatu etäohjaukseen. Sopiikin miettiä, onko järkevää kytkeä laite joka on tarkoitettu pelkästään paikallisesti operoitavaksi, suoraan ja suojaamatta internetiin. Runsaasti havaintoja tehtiin myös turvattomien protokollien käyttämisestä ja kytkemisestä suoraan internetiin. Esimerkiksi automaatiossa hyvin yleisesti käytetty Modbus-protokollan TCP/502 -portti oli auki sadoissa laitteissa. Modbus-protokolla on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi ohjauksiin, eikä sisällä mitään menetelmiä viestinnän osapuolten tunnistamiseen tai sisällön suojaamiseen. Tällaisen portin ollessa auki internetiin siihen voidaan luvattomasti kohdistaa komentoja, jotka laite suorittaa. 3

4 Kyberturvallisuuskeskus - Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa Kartoituksessa löytyi myös joukko kotiautomaatiolaitteita joissa ei ollut lainkaan pääsynhallintaa. Niistä saatavien tietojen avulla rikolliset voivat esimerkiksi ajoittaa asuntomurron niin, ettei ketään ole murron aikana kotona. Mahdollisia uhkia Suojaamattomana internetissä oleva laite on alttiina erilaisille uhille. Myös laitteen käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, millaisia uhkia siihen kohdistuu tai muodostavatko avoimet laitteet potentiaalisen uhan muille internetin käyttäjille. Suojaamaton automaatiolaite voi olla uhka muille internetin käyttäjille esimerkiksi silloin, jos hyökkääjä valjastaa helposti murrettavia laitteita palvelunestohyökkäyksiin. Mikäli murretun laitteen havaitaan osallistuvan esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin tai aiheuttavan tietoturvauhan on teleoperaattorin mahdollista katkaista tietoliikenneyhteys tietoturvasyistä. Pelkkä salasanasuojaus ei suojaa automaatiolaitetta riittävästi, sillä laitteiden haavoittuvuuksia voidaan käyttää hyväksi murtautumisissa. Salasanan murtaminen ei useinkaan ole nopein keino laitteeseen murtautumisessa. Haavoittuvuuden hyväksikäyttäminen automatisoidusti mahdollistaa hyökkääjälle pääsyn yhdellä kertaa lukuisiin saman haavoittuvuuden sisältäviin laitteisiin. Toki esimerkiksi oletussalasanat tulee muuttaa hyvälaatuisiin salasanoihin murtautumisten vaikeuttamiseksi. Teollisuuden automaatiolaitteissa laitteeseen murtautuminen tai siihen vaikuttaminen esimerkiksi palvelunestohyökkäyksellä kohdistuu pääasiassa kyseisen yrityksen tuotantoon. Tuotantokatkoksilla on usein välittömiä vaikutuksia, jotka on helposti mitattavissa rahassa tai maineen menetyksenä. Tämän vuoksi teollisuusyrityksen intresseissä on kiinnittää huomiota kuinka laitteet on internetiin kytketty ja millaisia suojaustoimenpiteitä on tarpeen käyttää. Kiinteistöautomaatioon liittyvässä laitteessa vaikutukset kohdistuvat usein yksittäiseen rakennukseen tai ympäristöön, jossa laitteeseen vaikuttaminen ei näy selvästi tai nopeasti kustannuksina toimijalle. Hyökkääjä voi silti aiheuttaa kohteelleen mittavia seurannaisvahinkoja. Esimerkiksi kauppakeskuksen toimintoja ohjaavaan laitteeseen päässyt murtautuja voi aiheuttaa kauppakeskuksen tyhjentämisen valaistusta ohjaamalla. Tällöin laitteen väärinkäytöllä voidaan aiheuttaa mittaviakin kustannuksia. Laitteen käyttötarkoitus vaikuttaa siis siihen kohdistuviin ja sen aiheuttamiin uhkiin hyvin voimakkaasti. Uhkakuvia on kuvattu laajemmin automaatioon keskittyneen teemakuukauden aikana julkaistuissa Tietoturva nyt! -artikkeleissa Kodin ja teollisuuden älykkäät järjestelmät tulilinjalla (julk ) Huonot etäyhteydet ovat myrkkyä automaatiojärjestelmille (julk ) 4

5 Kyberturvallisuuskeskus - Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa Kartoituksen toteutus Kartoituksessa Suomen IP-osoiteavaruus on skannattu tiettyjen yleiskäyttöisten ja yleisesti tunnettujen automaation käytössä olevien porttien osalta. Näin saadusta materiaalista on erikseen pyritty tunnistamaan automaatioon liittyviä laitteita esimerkiksi etsimällä viitteitä tuotenimiin tai käyttöpaikkoihin. Automaatiojärjestelmien käyttämistä porteista löytyneet laitteet ovat suurella todennäköisyydellä automaatiolaitteita ja tulosten koostaminen siltä osin on nopeaa. Haasteen etsinnälle asettavat laitteet, joiden hallintaan käytetään yleisessä käytössä olevia portteja kuten esimerkiksi www-selailussa käytettävät portit TCP/80 ja TCP/443. Automaatioon liittyviä laitteita etsitään niiden vastauspaketeissa palauttamien tietojen perusteella. Eri laitteet palauttavat laitteisiin liittyvät tiedot hieman eri tavoin, joten laitteiden löytäminen vaatii useita eri tunnistustapoja. Peruskartoituksen yhteydessä kuvataan menetelmät laitteiden löytymiseksi ja luodaan prosessi, joka helpottaa saman kartoituksen tekemistä tulevaisuudessa uudestaan. Ilmoittaminen laitteiden ylläpitäjille Kyberturvallisuuskeskus ilmoittaa havaituista järjestelmistä niiden ylläpitäjille. Suurin osa havaittujen järjestelmien ylläpitäjistä on saavutettavissa vain laitteen käyttämän IP-osoitteen perusteella. Tieto IP-osoitteen haltijasta on teleyrityksillä, joten valtaosa yhteydenotoista tuleekin tapahtumaan teleyritysten kautta, teleyritysten välittäminä. Joitakin suuria käyttäjätahoja on pystytty tunnistamaan laitteiden palauttaman tiedon perusteella ja yhteydenotot näihin toimijoihin voidaan tehdä suoraan. Viestintäviraston periaatteena on ilmoittaa välittömästi ja toistuvasti, mikäli havaitaan kriittiseen infrastruktuuriin tai teollisuusautomaatioon liittyvä laite avoimena verkossa. Kiinteistöautomaatioon liittyvien yksittäisten laitteiden ilmoittaminen on suunniteltu tehtäväksi harvemmin, esimerkiksi kerran vuodessa. Miten toimia ylläpitäjänä Onko käytössäsi automaatiolaitteita, joita pääset käyttämään etäyhteyden avulla? Jos pääsyä ei ole rajoitettu esimerkiksi vpn-tekniikalla tai pääsylistalla, on syytä miettiä keinoja yhteyden suojaamiseksi. Poista käytöstä turvattomat palvelut, esimerkiksi telnet, jos mahdollista. Rikolliset etsivät verkosta pääsyä automaatiojärjestelmiin automaattisilla menetelmillä ja saattavat käyttää löytämiään järjestelmiä väärin joko itse tai myymällä tiedot eteenpäin. Murrettu laite voi toimia myös porttina yrityksen sisäverkkoon. Mikäli sinulla on automaatiolaite kytkettynä suojaamattomana internetiin tai saat ilmoituksen sellaisesta, arvioi mitkä ovat riittävät suojaustoimenpiteet laitteen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Lisätietoa laitteiden suojaamisesta saa valmistajalta tai laitetoimittajalta. 5

6 Yhteystiedot Viestintävirasto PL 313 Itämerenkatu 3 A Helsinki Puh: (vaihde) kyberturvallisuuskeskus.fi viestintävirasto.fi

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT Kandidaatintutkielma Kadetti Jarno Tuominen kadettikurssi 98 tiedusteluopintosuunta maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 Helsinki 26.3.2015 2 SAATTEEKSI Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 15 20.5.2014 Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Yrityksiin kohdistuvan

Lisätiedot

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Vuosi 2014 Sisällys Johdanto... 4 Tietoturvavuoden keskeiset havainnot ja toimet... 5 Vuoden 2014 merkittävimmät tietoturvailmiöt... 6 Verkkopankkitietojen kalastelu

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Langattomasti, mutta turvallisesti. Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta

Langattomasti, mutta turvallisesti. Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta Langattomasti, mutta turvallisesti Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta Langattomasti, mutta turvallisesti Tämä raportti on kooste Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen syyskuussa 2014

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

TIETOTURVAKATSAUS 3/2009

TIETOTURVAKATSAUS 3/2009 TIETOTURVAKATSAUS 3/2009 21.10.2009 CERT-FI tietoturvakatsaus 3/2009 Johdanto CERT-FI on käsitellyt vuoden 2008 alusta kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä noin 1800 sellaista tapausta, joissa tietoja

Lisätiedot

TIETOTURVAKATSAUS 1/2010 9.4.2010

TIETOTURVAKATSAUS 1/2010 9.4.2010 TIETOTURVAKATSAUS 1/2010 9.4.2010 1 CERT-FI tietoturvakatsaus 1 /2010 Johdanto Älypää-pelisivustolta maaliskuussa varastettujen käyttäjätietojen julkaiseminen vaaransi palveluun rekisteröityneiden käyttäjien

Lisätiedot

Tietoja varastavat haittaohjelmat

Tietoja varastavat haittaohjelmat Tietoja varastavat haittaohjelmat 29.1.2010 1 YLEISTÄ...1 1.1 MUISTION TARKOITUS...1 2 TIETOVERKKORIKOKSET...2 2.1 YLEISTÄ VERKKORIKOSMARKKINOISTA...2 2.2 MARKKINOIDEN LÄHESTYMINEN ROOLINÄKÖKULMASTA...3

Lisätiedot

TIETOTURVAKATSAUS 1/2011

TIETOTURVAKATSAUS 1/2011 TIETOTURVAKATSAUS 1/2011 13.4.2011 1 CERT-FI:n tietoturvakatsaus 1/2011 Johdanto Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö RSA ilmoitti maaliskuun puolessa välissä joutuneensa tietomurron uhriksi. Tietovuoto voi

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Teemapäivä teollisuusautomaation tietoturva 27.1.2004

Teemapäivä teollisuusautomaation tietoturva 27.1.2004 Suomen Automaatioseura Turvallisuusjaosto ASAF 3.3.2004/TS, MS Teemapäivä teollisuusautomaation tietoturva 27.1.2004 Yrityksen tai laitoksen ja Internetin välillä oleva palomuuri suodattaa tietoliikenteen,

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 1 (13) Sisällys 1. SOVELTAMISALA...2 2. MÄÄRITELMÄT...2 3. STANDARDIEN

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA KESKUSRIKOSPOLIISI TEEMATILANNEKUVA 1 (16) 3.4.2009 RTP 164/213/09 YRITYKSIIN KOHDISTUVAN RIKOLLISUUDEN TILANNEKUVA: TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA Tiivistelmä...1 1. Teemakatsauksen tavoitteet ja

Lisätiedot

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA - Ohje toiminnan suunnittelemiseksi Julkaistu 4.6.2010 www.tietosuoja.fi 1 JOHDANTO... 3 VÄÄRINKÄYTÖSVALVONTA JA MUU

Lisätiedot

Esineiden internet on jo totta teollisuudessa. Tietosuoja-lehti 1/2015. Teksti: Antti J. Lagus

Esineiden internet on jo totta teollisuudessa. Tietosuoja-lehti 1/2015. Teksti: Antti J. Lagus Esineiden internet on jo totta teollisuudessa Tietosuoja-lehti 1/2015 Teksti: Antti J. Lagus Tietotekniikan analysointiyritys Gartner julkaisee hype-käyräksi nimeämäänsä kuvaa siitä, missä vaiheessa eri

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot