Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, Salo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo"

Transkriptio

1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai klo Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo, pj. X xxxxx Ruska Antti, vpj X Knuutila Seppo Iho Irma X Haapanen Maarit X Laurila Juha X Kunnia Marjo Luoma Ari-Pekka X Pölönen Hannu Mäkinen Karoliina X Pykäri Arja Nieminen Matti X Karro Mika Parviainen Pirjo X Koisti Ritva Peltonen Jorma X Muuri Kalle Siltanen Anna Kaisa X Viitaniemi Annikka Uusitalo Päivi X Määttänen Iiris Vesa Simo X Gustafsson Pekka X Hyttinen Marjatta, kv pj X xxxxx Määttänen Annika, kv vpj X xxxxx Eriksson Marjut, tal.joht. X xxxxx 122 Kokouksen avaus Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 123 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Nieminen Matti ja Parviainen Pirjo.

2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Nieminen ja Pirjo Parviainen. 125 Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Lähetetyn esityslistan lisäksi käsitellään :ssä 134 Muut asiat. Ilmoitusasiat ja sen jälkeisen pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin. 126 Salon seurakunnan uuden nuorisotyönohjaajan viran (Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven alueet) täyttäminen Salon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka on ollut haettavana mennessä. Virkaa ovat määräaikaan mennessä hakeneet Simone Koivisto ja Hanni-Mari Salo-Auvinen. Nuorisotyönohjaajan viran hoitajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven alueille. Kirkkoneuvosto on nimittänyt työryhmän suorittamaan nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneiden haastattelut. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Hannu Pölönen, Suomusjärven alueneuvoston puh.joht. Iiris Määttänen, Kiikalan alueneuvoston puh.joht. Raila Pelto, Kiskon alueneuvoston puh.joht. Annikka Viitaniemi, Kiikalan ja Suomusjärven aluekappalainen Kaarlo Launonen sekä johtava nuorisotyönohjaaja Maritta Järveläinen. Haastattelutyöryhmä on todennut, että vain Simone Koivistolla on riittävä koulutus kyseessä olevaan virkaan, ja haastatellut hänet Liitteenä 1 työryhmän muistio. Kirkkoherra ehdottaa, että työryhmän tekemän ehdotuksen mukaisesti avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Simone Koivisto. Viranhaltijalle maksetaan palkkaa kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen vaativuusryhmittelyn 502 mukaisesti. Viran

3 peruspalkka lähtien on 2179,05 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi työntekijälle maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen kokemusvuosiin perustuva vuosisidonnainen osuus korkeintaan 15 % peruspalkasta. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 127 Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaalin valmistelu Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka on ollut haettavana mennessä. Virkaa ovat hakeneet Lauriina Hurtig Helsingistä (s. 1984) ja Hanna-Leena Keinänen Lohjalta (s. 1985). Tuomiokapituli on istunnossaan tehnyt hakijoiden kelpoisuutta koskevan päätöksen. Valitusaika hakijoiden kelpoisuutta koskevasta päätöksestä päättyy Kanttorin viran hoitajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa Salo-Uskelan alueelle. Kirkkoneuvosto on nimittänyt työryhmän suorittamaan kanttorin virkaa hakeneiden haastattelut. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: musiikkityön neuvottelukunnan puheenjohtaja Annikka Viitaniemi, kirkkoneuvoston edustaja musiikkityön neuvottelukunnassa Karoliina Mäkinen, Salo-Uskelan alueneuvoston jäsen Kristiina Uotila-Mäkinen, johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma ja kirkkoherra. Kirkkoneuvoston nimittämä työryhmä suorittaa haastattelut ja antaa hakijoista lausunnon, liite 2. Tuomiokapitulin lähettämät hakijoiden asiapaperit sekä tuomiokapitulin lausunnot hakijoista ovat kokouksessa kirkkoneuvoston jäsenten käytettävissä. Kirkkovaltuusto suorittaa tulevassa kokouksessaan Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaalin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkaan valittavaksi Lauriina Hurtigin ja varalle Hanna-Leena Keinäsen. 128 Salon seurakunnan kappalaisen (XI) tehtävien hoito viranhaltijan eläkkeellelähdön vuoksi Kirkkoneuvosto on kokouksessaan kuullut asettamansa työryhmän esityksen koskien Perniön kappalaisen tehtävien hoitoa.

4 Esityksessään työryhmä ehdottaa viran täyttämistä vakinaisesti jatkossakin. Perusteluina ehdotukselleen työryhmä esittää, että Särkisalon alueelta ei ole mahdollista saada tarvittavaa lisäresurssia lähinnä erilaisten työmuotojen tarpeisiin. Toimituksiin henkilöresurssit saattaisivat osittain riittää työryhmän mukaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja selvittää kokouksessa kaavailemiaan virkojen jatkojärjestelyä. Kirkkoneuvosto päättää esittää tuomiokapitulille, että Salon seurakunnan kappalaisen (XI) virka julistetaan avoimeksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että viran ensisijainen toimialue tällä hetkellä on Perniö, mutta valitun viranhaltijan on sitouduttava toimimaan myös muilla alueilla. 129 Henkilöstölle järjestettävien yhteisten tapahtumien toimintaohjeet Seurakunnan henkilöstölle järjestämät vapaaehtoiset retket on tarkoitettu lähinnä virkistäytymiseen eivätkä ne ole ns. tyky-toimintaa, jonka kustannukset Kela osittain hyväksyisi osana työterveyshuoltoa. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt yhteisten retkien järjestämistä kokouksessaan ja nimennyt asiaa selvittämään työryhmän, johon on kuulunut eri työalojen edustajia (diakonia, lapsityö, papisto, toimistot). Työryhmän esitys on käsitelty yhteistyötoimikunnassa tammikuussa 2011, ja sen perusteella yhteistyötoimikunta on käsitellyt osaltaan seuraavia periaatteita: Vuosittain järjestetään yksi yhteinen tapahtuma ja yksi alueittainen tapahtuma. Koko henkilökunnan yhteinen retki järjestetään syksyllä, jotta myös kausityöntekijöillä on mahdollisuus osallistua. Jos retki tehdään arkipäivänä, lähtöajassa on otettava huomioon ip-ohjaajat. Keväällä retket alueittain pienellä budjetilla (30 40 /työntekijä). Joulujuhlat järjestetään alueittain, omien perinteiden mukaisesti, mutta vain työntekijöille. Seurakunnan yhteisiin budjettivaroihin varataan yhteisen retken kustannukset (n. 100 /hlö) ja alueiden kevätretkien varat (n. 30 /hlö). Joulujuhlat rahoitetaan alueiden omista budjeteista. Yhteistyötoimikunta ei ole erikseen ottanut kantaa siihen, tehdäänkö retket työaikana vai omalla ajalla, vaan olettanut noudatettavan kirkon virka- ja työehtosopimuksen 6.2 luvun 150 :n määritelmiä työajasta. Työaika sen mukaan on aika, jolloin työntekijä on työnantajan määräyksestä velvollinen olemaan paikalla, työssä, koulutuksessa tms.

5 Tänä syksynä tehtävän retken osalta on pyritty noudattamaan näitä ohjeita ja järjestetty suuren osanottajamääränkin vuoksi kaksi erillistä retkeä, jolloin työntekijällä on ollut mahdollisuus valita itselleen työnsä puolesta sopiva vaihtoehto. Toinen retkipäivä on lauantai ja toinen tiistai. Talousjohtaja on edellyttänyt, että toimistot pidetään auki tiistaina. Seurakunnan henkilöstölleen järjestämät työkykyä ylläpitävät tapahtumat otetaan huomioon työaikasuunnittelussa, ja ne ovat henkilöstön varsinaista työaikaa. Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilökuntaretkien järjestämisohjeet liitteen 3 mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 130 Sopimus sielunhoitotoimen järjestämisestä Salon terveyskeskuksessa Salon seurakunta on pitkään tehnyt paikallisten sairaaloiden ja terveyskeskuksen kanssa yhteistyötä sairaalasielunhoidon järjestämisessä. Seurakunnalla on palveluksessaan sairaalasielunhoitoon erikoistunut pappi, jonka toimipaikkoina ovat sairaaloiden ja terveyskeskuksen eri yksiköt. Yhteistyöstä on laadittu käytännön työtä määrittävä sopimus, jonka yhteistyökumppanit ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet (liite 4). Salon seurakunnan tulisi omasta puolestaan myös hyväksyä yhteistyösopimus. Vastaava sopimus on tehty sairaalan eri yksiköiden kanssa keväällä Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 4 olevan yhteistyösopimuksen sairaalasielunhoitotoimen järjestämisestä Salon terveyskeskuksessa. Kirkkoneuvosto valtuuttaa puheenjohtaja Timo Hukan ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Salon seurakunnan puolesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 131 Kanttori Vesa-Matti Tastulan sivutoimilupa-anomus Kanttori Vesa-Matti Tastula on hakenut sivutoimilupaa tuomiokapitulilta kansalaisopiston musiikinopettajan tehtävien hoitamiseksi lukuvuonna Tuomiokapituli on pyytänyt asiassa kirkkoneuvoston lausuntoa. Tastulan mukaan opetuksen määrä on enintään 10 viikkotuntia (liite 5).

6 Kirkkoherran esitys Kirkkoneuvosto puoltaa kanttori Vesa-Matti Tastulan sivutoimilupahakemusta lukuvuodeksi Sivutoimiluvan perusteella annettavan opetuksen määrä on enintään 10 viikkotuntia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 132 Seurakunnan strategian valmistelu Seurakunnan strategian valmistelun takia on syytä keskustella mahdollisista toimenpiteistä ja valita ohjaustyöryhmä strategiatyön aloittamiseksi. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan strategiatyön aloittamiseksi ohjaustyöryhmän Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että ohjaustyöryhmään tulisi kuulua eri valtuustoryhmien edustajat sekä viranhaltijoista kirkkoherra ja talousjohtaja. Lisäksi asian avoimen tiedottamisen vuoksi tiedottajan läsnäolo olisi tärkeää. Kirkkoneuvosto piti viiden minuutin neuvottelutauon ryhmien ohjaustyöryhmäedustajien selvittämiseksi. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakunnan tulevaisuuden suuntaviivoja valmistelevaan ohjaustyöryhmään seuraavat: Ari-Pekka Luoma (varalle Annika Määttänen), Simo Vesa (varalle Irma Iho), Marjatta Hyttinen (varalle Jorma Peltonen), Antti Ruska (varalle Pirjo Parviainen), kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson. Lisäksi ryhmässä on läsnäolo-oikeus tiedottaja Ulla-Maija Kytölällä. 133 Kirkkoneuvoston jäsenten tekemät aloitteet Kirkkoneuvosto ohjeisti ohjaustyöryhmää toimimaan siten, että seurakunnan tulevaisuuden suuntaviivojen suunnittelussa otetaan huomioon työalakohtaisen suunnittelun lisäksi alueneuvostojen alueelliset painotukset. Suuntaviivat suunnitelman tulee olla valmiina viimeistään talousarvion 2013 valmisteluun mennessä. Suunnitelmassa tulisi tarkastella tukevaisuutta vähintään kolmen viiden vuoden periodilla talouden realiteetteja unohtamatta. Samalla suunnitelman pitää olla niin konkreettinen, että siihen voidaan seurakunnassa sitoutua. Helisnummen kappelin siunaustilaisuuksiin varattu aika Jorma Peltonen esitti kirkkoneuvostolle viime kokouksessa siunaustilaisuuksiin varatun ajan riittämättömyyden kiireettömään toimitukseen.

7 Asia annettiin hautaustoimen valmisteltavaksi, ja päälliköiden hallintopalaverissa on sovittu, että kokeillaan siunauksiin varattujen aikojen pidentämistä siten, että sekä Helisnummen että Perniön siunauskappeleissa noudatetaan jatkossa 1,5 tunnin varausta. Lisäksi silloin, kun arkku on menossa hautaan eikä tuhkaukseen, varataan aikaa 2 tuntia. Tämän mukaisesti kokeillaan alkaen seuraavia siunausaikoja Helisnummella: klo 9.30, klo 11, klo ja klo Kirje kirkosta eronneille Simo Vesa teki aloitteen kirkosta eronneille lähetettävästä kirjeestä. Kirje on laadittu ja puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa. Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkoherra ilmoitti, että siunausaikojen pidentyessä kappeleissa, voidaan tarjota myös mm. kastetoimituksiin lauantaisin toimitusaikoja aiempaa varhemmin. Kirkosta eronneille lähetetään kokeiluluonteisesti kirkkoherran ja tiedottajan laatimaa kirjettä ja seurataan palautetta. 134 Muut asiat 135 Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi. Tuomiokapituli pyytää lausuntoa kirkkoneuvostolta, koskien Marjatta Parvio-Vogtin pappisvihkimystä. Kirkkoneuvosto ilmoittaa lausuntonaan tuomiokapitulille, että Marjatta Parvio-Vogtille on tarjottu Salon seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuutta Perttelin alueelle, mikäli hän saa pappisvihkimyksen. Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista. Annettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle kirkolliskokousedustajien vaali sekä hiippakuntavaltuustoedustajien vaali, liite 6. Merkitään tiedoksi. 135 Kirkkoherran ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset Esitetään kokouksessa.

8 Käsiteltiin kirkkoherran viranhaltijapäätökset 8 Seurakuntapastorin sijainen (Perttelin alue) 9 Kanttorin sijainen (Muurlan alue) 10 Diakoniatyöntekijän virkavapausanomus Käsiteltiin talousjohtajan viranhaltijapäätökset 8,11 ja 12 Lakimääräinen palkallinen virkavapaus (sairauslomat) 9 ja 10 Lakimääräinen palkaton virkavapaus (hoitovapaat) Merkittiin tiedoksi. 136 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Timo Hukka kirkkoherra Marjut Eriksson pöytäkirjan pitäjä Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Salossa Matti Nieminen Pirjo Parviainen Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Salossa Taina Manelius

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 27.8.2008 klo 17.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 13 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 2/2008

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 52 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 52 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 22.10.2008 klo 17.00 17.40 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: Pöytäkirja Esityslista 6/2008 Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 26.5.2015 SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai 26.5.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot