TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1

2 2

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylä

4 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 ISBN ISSN Ulkoasu Kotisaari Graphic Design Studio Kuvat Petteri Kivimäki, Studio Juha Sorri Paino Kirjapaino Kari Ky 2012 Jakelu Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Viitaniementie 15a Jyväskylä Copyright Kunnossa kaiken ikää -ohjelma/likes-tutkimuskeskus 4

5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 5

6 Sisällys 1 Johdanto 9 2 Yhteiskunnalliset lähtökohdat 11 3 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma vuosina KKI-vuosipäivä 15 5 Terveysliikuntahankkeiden taloudellinen tuki Hanketuki Koulutustuki Kehittämishankkeet Metalli Liikkuu Kuntokatsastus ja -huolto Stadin kundi kondikseen Liikkeelle Liikunnan liikennevalot Turussa Satsaa itseesi Sähköinen ruokapäiväkirja 23 6 Verkostotyö 25 7 SuomiMies seikkailee SuomiMies seikkailee -kampanja Kampanjan kohderyhmät ja tavoitteet SuomiMies seikkailee -ideologia Kampanjan toimenpiteet kohderyhmittäin SuomiMies seikkailee -kampanjan verkostotyö SLU-aluejärjestöt ja kaupungit Valtakunnalliset yhteistyötahot Reserviläisen maastoseikkailu SuomiMies seikkailee -rekkakiertue Kiertuetapahtumat Rekkakiertueen aikataulu Testaustoiminnan toteutus Rekkakiertueen yhteistyötahot SuomiMiehen kuntotestit Testatut Kohderyhmän tavoittaminen kuntotesteillä Testattujen SuomiMiesten kunto Motivoivat ja kannustavat testit SuomiMies seikkailee terveydenedistämiskampanjana Miesten arviot SuomiMies seikkailee -kampanjasta Yhteistyökumppaneiden arviot SuomiMies seikkailee -kampanjasta 39 8 Elinvoimaa eläkevuosiin Kohderyhmä ja tavoitteet 41 6

7 8.2 Elinvoimaa eläkevuosiin -toimintamalli Järjestetyt tilaisuudet 41 9 TELI-olosuhderyhmä Olosuhdetyön tavoite ja vaikuttamiskeinot TELI-olosuhderyhmän toimintasuunnitelma TELI-olosuhderyhmän toiminta Olosuhdetoimet vuonna TELI-olosuhderyhmän kokoonpano Muut olosuhdeverkostot vuonna Viestintä Viestinnällinen yhteistyö Viestintätyöryhmä Terveysliikunnan viestintäverkosto Se On Sinun Asiasi -viestintäkampanja Ilta-Sanomat Työ Terveys ja Turvallisuus -lehden liikuntavinkit ja videot Verkkosivut KKI-ohjelman verkkosivut SuomiMies seikkailee -kampanjan verkkosivut Hakukoneoptimointi Kipinät-lehti Kipinät-lehden lukijatutkimus Sähkö-Kipinät Iso Posti Tiedotteet Maksettu mainonta Tuotettu materiaali Sosiaalinen media Näkyvyys medioissa ja verkostoissa Mediaseuranta Kohdeväestön tavoittaminen SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella Julkaisut ja artikkelit Haastattelut Esitelmät Opinnäytteet Kansainvälinen toiminta HEPA-verkoston työryhmät WHO-työryhmä Esitelmät Koulutus ja konsultointi Kunnon Laiva KKI-Päivät Hankekonsultointi KKI-ohjelman organisaatio Neuvottelukunta (2010 kesäkuu 2012) Henkilökunta 65 Liitteet 66 7

8 8

9 1 Johdanto Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön/ RAY:n yhteisesti rahoittama valtakunnallinen, poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma. Ohjelman käynnistäminen ja toteutus ovat perustuneet tieteelliseen tietoon (Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu I ja II) ja jatkuvasti kerättyihin parhaisiin käytäntöihin. 17-vuotisen toimintansa aikana KKI-ohjelma on palkittu useilla kansallisilla ja kansainvälisillä tunnustuksilla (mm. WHO 2006). KKI-ohjelmaa kohtaan on myös osoitettu laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rinnalla ovat toimineet liikuntaolosuhteisiin keskeisesti vaikuttavat tahot liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman paikallishankkeissa on saatu runsaasti kokemuksia terveyttä edistävän liikunnan tahojen toimivista yhteistyömuodoista liikunnan lisäämiseksi keski-ikäisten ja iäkkäiden parissa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristö- ja liikennehallinto, työelämä, järjestöt liikunnan, kansanterveyden, eläke-, sosiaali-, ympäristö- ym. toiminnan alueella sekä yksityiset toimijat. Suomessa on erityinen merkitys terveyttä edistävän liikunnan kansalaistoiminnalla, jonka eri alueilla seurat ja yhdistykset tarjoavat liikuntaharrastuksen ohella osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. KKI-ohjelman keskeinen toimintamuoto on terveysliikuntaa edistävien verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen; näin KKI-ohjelma lisää merkittävästi sektorien ja eri hallinnonalojen toimijoiden välistä yhteistyötä tarjoten ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja ongelmiin. 9

10 10

11 2 Yhteiskunnalliset lähtökohdat Liikuntalaki, hallitusohjelma ja valtioneuvoston periaatepäätökset velvoittavat edistämään terveysliikuntaa. Liikuntalaissa (1998) terveysliikunta korostuu seuraavasti: Liikuntalain tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntapaikkojen valtionavustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ( ) ylätason tavoitteita ovat 1) työurien pidentäminen, työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja tuottavuus, 2) tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja 3) ennaltaehkäisevät toiminnat muun muassa terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Kataisen hallitus edistää liikuntapolitiikallaan koko elämänkaaren mittaista liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on erityisesti liikkujien määrän ja osallisuuden lisääminen. On tärkeää selvittää syyt liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen ja luoda edellytyksiä, joilla liikuntaa voidaan eri väestöryhmissä lisätä. Arkiliikunnan mahdollisuuksia tulee parantaa yhdyskuntarakennetta kehittämällä ja laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen esteettömyyttä lisäämällä. Hallitus korostaa suomalaisen liikuntakulttuurin moniarvoisuutta ja keskinäistä kunnioitusta sekä sen roolia maahanmuuttajien kotoutumisessa. Lisäksi tulee edistää matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä, joilla seura- ja kansalaistoimintaa voidaan tukea entistä paremmin paikallisesti. Edellisen hallituksen käynnistämän Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteena oli väestön terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen. Politiikkaohjelmassa mainittiin liikunnan osalta muun muassa, että terveyserojen kaventamiseksi tulee räätälöidä liikuntapalveluita erityisesti riskiryhmiin kuuluville henkilöille, muun muassa huonokuntoisille miehille, joilla on myös muita terveysongelmia. Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista (STM 2008:10), TELI. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on mainittu yhtenä vastuutahona periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelmassa vuosille Toimeenpanosuunnitelmassa on esitelty käynnistettyjä tai suunnitteilla olevia hankkeita sekä tehtäviä periaatepäätöksen tavoitteiden ja kehittämislinjojen toteuttamiseksi. KKI-ohjelmaa koskettavat tehtävät ja hankkeet työikäisten liikuntaan ja ravitsemukseen sekä terveelliseen arkiympäristöön liittyen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista (OPM 2009:17), LED tavoitteena on edistää liikuntakulttuuria, joka tukee kansalaisten omia liikunta- ja terveysvalintoja ja sitä kautta hyvinvointia. Periaatepäätös käsittelee liikuntakenttää kokonaisuudessaan, mutta se tukee myös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon linjauksia. On tärkeää, että liikunnan edellytykset otetaan aiempaa paremmin huomioon usean ministeriön alueella ja että julkishallinnon ja liikunnan kansalaistoimijoiden kesken rakennetaan kansallinen sopimus työnjaosta ja yhteistyöstä. Periaatepäätöksen taustalla on syvä huoli siitä, että liikuntaan myönteisestä suhtautumisesta huolimatta kansalaiset liikkuvat entistä vähemmän. Näin monipuoliset liikuntaolosuhteet jäävät osin käyttämättä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on strategiansa 2015 mukaisesti koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisopolitiikan sekä kirkollisasioiden asiantuntijana yhteiskunnallinen vastuu kansakunnan sivistyksen 11

12 ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan vaikutukset ulottuvat laajasti yhteiskunnan toimintoihin, koko väestöön ja yksilöiden elämänkulkuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa koulutuksen, tieteen ja kulttuurin perusedellytykset ja luo mahdollisuuksia yksilöiden elämänvalinnoille. Toimialan arvot ovat tasa-arvo, sivistys, luovuus ja hyvinvointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön talous- ja toimeenpanosuunnitelmassa vuosiksi tuodaan esiin väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Suunnitelman mukaan valtion liikuntapolitiikalla tuetaan toimenpiteitä, jotka parantavat väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä liikunnan keinoin. Riittämättömästi liikkuvia aktivoidaan säännölliseen liikkumiseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä sydän- ja verisuonitautien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi sekä väestön ylipainon kasvun hillitsemiseksi. Terveyttä edistävän liikunnan koordinointi (TELI-ohjausryhmä) Terveyttä edistävän liikunnan alueella viimeisen vuosikymmenen aikana saadun toimivan poikkihallinnollisen yhteistyön jatkuvuus on turvattava. Edellisen hallituskauden aikana vahvasti edennyttä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön välillä tulee entisestään vahvistaa. Toiminnan uudelleenorganisointi on kuitenkin nähty järkeväksi. Kahden erillisen neuvottelukunnan työtä tulee jatkamaan ministeriöiden yhteinen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä. Samalla tullaan myös vahvistamaan terveysliikuntaan liittyvät yhteiset linjaukset. TELI-ohjausryhmä, jossa on puheenjohtaja sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että sosiaali- ja terveysministeriöstä, nimitettiin joulukuussa Euroopan unioni. Komission valkoisessa kirjassa Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia korostetaan ennakoivien toimien tärkeyttä liikkumisen laskusuuntauksen kääntämiseksi nousuun. Komissio suosittelee, että jäsenvaltioiden ministerit edistävät terveydenhuolto-, koulutus- ja urheilualojen välisen yhteistyön tehostamista. Tällöin olisi mahdollisuus määritellä ja toteuttaa yhtenäisiä strategioita, joilla vähennetään ylipainoa, lihavuutta ja muita terveysriskejä. EU-urheiluministerit ovat yhteisesti hyväksyneet terveyttä edistävää liikuntaa koskevat EU/HEPA Europe Network -suositukset. 12

13 3 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma vuosina Kunnossa kaiken ikää -ohjelman toteutuksesta saatujen hyvien kokemusten ja tulosten perusteella ohjelman jatkamiselle on ollut vahvat perusteet. KKI-ohjelman tavoitteena on auttaa aikuisväestöä aloittamaan liikkuva ja liikunnallinen elämäntapa. Ohjelman tavoitteena on edelleen arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten avulla lisätä työikäisten ja eläkkeelle juuri siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelmalla on johtava valtakunnallinen koordinoiva rooli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa aikuisväestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma vuosina toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön/ray:n, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön sekä Metsähallituksen yhteisenä hankkeena. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Tavoitteet KKI-ohjelman kohdeväestönä on liikkumaton tai terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva aikuisväestö. Ohjelman tavoitteena on löytää tehokkaita keinoja, joilla liian vähän liikkuvat innostuvat liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. KKI-ohjelma on myös mukana terveysliikunnan olosuhteita edistävässä työssä. Ohjelma tukee innovatiivista kansalaistoimintaa ja aktivoi laajaa sidosryhmäverkostoa, joka toteuttaa monipuolista liikuntatoimintaa kohdeväestölle segmentoidusti. Aktivointikeinoja ovat kohdennetusti suunnitellut kampanjat, taloudellinen tuki, erilaiset toimintamallit, viestinnälliset keinot ja materiaalit. KKI-ohjelman keskeisiä tunnusmerkkejä ovat yhteisöllisyys ja laaja-alainen tasa-arvo liikunnan näkökulmasta. KKI-ohjelman tavoitteiden pääpainopistealueina ovat pysyviin liikunta- ja ravintotottumusten muutoksiin tähtäävien mallien kehittäminen ja levittäminen sekä fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivoiminen liikunnan pariin. Ohjelma toimii aktiivisesti laajassa verkostossa, joka tukee työyhteisöjen hyvinvointiohjelmien kehittämistä niin, että niissä huomioidaan terveelliset elämäntavat, kuten riittävä liikunta ja oikeat ravintotottumukset. 13

14 LIKES KKI-neuvottelukunta okm, stm, LIKES, UKK-instituutti Ikäinstituutti, THL, SLU, liikunta- ja kansanterveysjärjestöt Kansainvälinen toiminta KKI-toimisto Ministeriöt okm, stm,ym, lvm, Metsähallitus Kehittämis- ja tukihankkeet Resurssikeskukset LIKES, UKK-instituutti, YLE, TTL, LTS, urheiluopistot, THL, liikuntalääketieteen keskukset Järjestöt Liikunta Kansanterveys Eläke ELYt Liikuntatoimi Sos.terv.toimi Ympäristötoim Kuntayhtymät Maakuntaliitot Aluehankkeet Aluejärjestöt Liikunta Kansanterveys Kunnat Liikuntatoimi Sos.terv.toimi Ym. toimet Suuret kaupungit Paikalliset hankkeet Pienyhteisö -hankkeet Paikallisyhdistykset Yritykset Väestö Kuvio 1. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman terveysliikuntaverkosto. 14

15 4 KKI-vuosipäivä Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa vuosittain tunnustusta esimerkillisille paikallisille KKI-hankkeille ja arkiliikunnan olosuhteiden edistämisessä ansioituneelle taholle perinteisessä KKI-vuosipäivässä. Vuonna 2011 KKI-vuosipäivää vietettiin Helsingissä, Säätytalossa. Tilaisuuteen osallistui noin sata kutsuvierasta. KKI-ohjelmaa rahoittavien ministeriöiden tervehdykset esittivät kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja peruspalveluministeri Paula Risikko sosiaali- ja terveysministeriöstä. He myös luovuttivat tunnustukset palkittaville. KKI-ohjelman puheenjohtaja ja perustaja, liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti avasi vuosipäivän viimeistä kertaa työtehtävässään ennen siirtymistä viettämään eläkepäivään. KKI-vuosipäivän musiikkiesityksestä vastasi SuomiMies seikkailee -rekkakiertuevuoden kunniaksi Werner Bros. -yhtye. KKI palkitsi vuoden 2010 terveysliikuntahankkeina seuraavat ansioituneet KKI-hankkeet: Kunnonkeskus Oy:n alueen väestörakenteen ansiokkaasti huomiovasta ja liikunnan palveluketjumallia erinomaisesti toteuttavasta Kuntoa Kunnon Klubeista -hankkeesta. Puolangan kunnan monipuolisesta, tärkeitä kohderyhmiä ja työelämän muutoksia huomiovasta Pihkakourat kuntoon -hankkeesta. Tukihenkilötyöyhdistys ry:n syrjäytymisvaarassa olevaa kohderyhmää arvostavasta, ammattitaitoisesta ja pitkäjänteisestä Sittenkin mukavaa -hankkeesta. Vuoden 2010 liikkumisympäristötekona palkittiin: Oulun kaupunki pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta pyöräilyn olosuhteet huomiovasta yhdyskuntarakenteen ja arkiympäristön kehittämisestä. 15

16 16

17 5 taloudellinen Terveysliikuntahankkeiden tuki KKI-ohjelma voi myöntää taloudellista tukea rekisteröidyille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä, 40-vuotiaasta eläkeiän alkuun, säännöllisen liikunnan pariin. SuomiMies seikkailee -kampanjan osalta mukana ovat myös nuoret miehet. Erityisesti pyritään tukemaan hankkeita, jotka 1) aktivoivat huonokuntoisia miehiä liikunnan pariin ja/tai 2) sisältävät painonhallintaan liittyviä liikunta- ja ravitsemusmalleja. 5.1 Hanketuki Hanketukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää samalle hankkeelle peräkkäisillä hakukerroilla. Viimeiset hakupäivät olivat ja Syksyllä 2011 siirryttiin sähköiseen hakujärjestelmään. Taloudellista tukea myönnettäessä seuraavat kriteerit ovat tärkeitä: Hanketukihakua mainostettiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä maakuntalehdissä noin kuukausi ennen hakuaikojen päättymistä (ks. 10.9). Lisäksi hanketukihaun osallistumiskutsu lähetettiin KKI:n Ison Postin mukana (ks. 10.7). Hanketukihakukierroksilla 1/2011 ja 2/2011 hakijoita oli yhteensä 402, joista uusia hakijoita oli 103. Hanketukea myönnettiin 191 hankkeelle. Kokonaistukisumma oli euroa. Tuetuista hankkeista 47 sisälsi miehille suunnattua toimintaa. Ainoastaan yli 60-vuotiaille suunnattuja hankkeita oli 21, työyhteisöhankkeita 21 ja urheiluseurahankkeita 35. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista ovat luettavissa liitteestä 1. Tuetut hankkeet julkaistiin KKI-ohjelman verkkosivuilla sekä Liikunnan Ammattilainen -lehden liitteessä, josta otettiin KKI-ohjelmalle kappaleen erillispainos. 1. Hanke aktivoi liikkumaan aikuisväestöä, joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. 2. Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia liikunnallisen elämäntavan alkuun. 3. Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite. 4. Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisen tapahtuman järjestämiseen. 5. KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita. Hankkeiden arvioinnin, tiivistelmät ja hankeseurannan toteuttaa KKI-toimisto. 17

18 5.2 Koulutustuki KKI-ohjelma myöntää taloudellista tukea vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen. Koulutustukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja aikuisväestölle suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää vertaisohjaajan taitoja ryhmän ohjaamisessa sekä omaehtoiseen liikuntaan tukemisessa. Hakijataho ja vertaisohjaaja valitsevat ryhmän tarpeisiin sekä vertaisohjaajalle sopivan koulutuksen. Koulutustuessa on jatkuva haku. Hakemus tulee postittaa viimeistään kuukautta ennen koulutusta. Tärkeitä kriteereitä koulutustukea haettaessa: Tukea myönnetään vertaisohjaajalle, jolla on valmis tai alkava ryhmä. Vertaisohjaaja ohjaa ja aktivoi liikkumaan aikuisväestöä, joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Tukea myönnetään liikunta-alan koulutukseen, johon voi myös sisältyä muita terveyteen liittyviä aiheita. Koulutus palvelee ryhmän ja vertaisohjaajan tarpeita. Vertaisohjaaja on sitoutunut ryhmän ohjaamiseen. Haettava avustus on enintään puolet kokonaiskuluista. Myönnettävä avustus on korkeintaan 300 euroa vertaisohjaajaa kohti. Vuonna 2011 koulutustukihakemuksia tuli 55. Tukea myönnettiin 38 hakijalle. Tukea haettiin yhteensä ,99. Myönnetty tuki oli yhteensä Yleisimmin koulutustukea haettiin edellisten vuosien tapaan Liikuttajakoulutukseen ja senioritanssikursseille. 5.3 Kehittämishankkeet KKI-ohjelman kehittämishankkeet ovat laajoja hankekokonaisuuksia, joissa tarjotaan terveyttä edistävää liikuntaa sekä terveellisiä ravitsemussuosituksia suurelle joukolle kohdeväestöä. Kehittämishankkeet keskittyvät KKI-ohjelman neljännen toimintakauden painospistealueisiin, fyysisesti huonokuntoisiin miehiin, työyhteisöihin sekä painonhallintaan. KKI-kehittämishankkeet valikoituvat muun muassa hanketukihaun kautta. Perinteisistä KKI-hankkeista KKI-kehittämishankkeet eroavat siten, että niitä ohjaa ohjausryhmä ja ne toimivat ns. ylhäältä alas -periaatteella. Hankkeiden toimintaa raportoidaan, seurataan ja arvioidaan tiiviisti koko hankkeen ajan. KKI-toimisto on mukana kehittämishankkeiden suunnittelussa ja ohjausryhmissä Metalli Liikkuu Metalli Liikkuu -hanke on viiteen Päijät-Hämeessä toimivaan metallialan yritykseen ja niiden henkilöstöön kohdistuva työpaikkaliikuntahanke. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n koordinoiman hankkeen pääpaino on ennaltaehkäisevässä liikuntaneuvonnassa, kouluttamisessa ja liikuntapalveluiden kehittämisessä. Hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyi vuoden 2011 loppuun. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yrityksiin liikunnan palveluketju yhteistyössä yritysjohdon, työterveyshuollon ja liikunnan palvelutuottajien kanssa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Be Group Oy Ab, Kemppi Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Stala Oy ja Peikko Finland Oy. Yritysten palveluksessa työskentelee henkilöstöä yhteensä lähes Valtaosa työntekijöistä on miehiä. Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana keskeisenä tavoitteena oli juurruttaa ja vakiinnuttaa hankkeessa syntyneitä käytäntöjä osaksi yritysten normaaleja toimintakäytäntöjä. Vuoden 2011 aikana vahvistettiin liikuntavastaavien valmiuksia työpaikkaliikunnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yritysten työpaikkaliikunnan toimijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua liikuttajakoulutukseen. Myös lajikokeilut jatkuivat kuluneen vuoden aikana. Metalli Liikkuu -yritykset osallistuivat myös SuomMies seikkailee -kiertueen tapahtumaan toukokuussa Lahdessa. Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana tavoitteena oli lisäksi rakentaa yritysten työterveyteen vähän liikkuvia aktivoiva liikuntalähetekäytäntö. Tarkoituksena on, että työterveyshoitajat voivat milloin tahansa ohjata aloittelevan ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan henkilön liikuntaneuvonnan piiriin, josta hänet ohjataan joko sopivaan matalan kynnyksen ryhmään tai hänelle sopivaan omaehtoiseen liikuntaan. Liikuntalähetekäytännön osalta konkreettiset toimenpiteet jäivät hankkeen varsinaisen toimintakauden aikana toteutumatta, mutta ainakin 1 2 yritystä ilmoittivat olevansa halukkaita jatkamaan liikuntalähetekäytännön suunnittelua ja toteutusta. Yhteiseksi tavoitteeksi otet- 18

19 tiin myös yhteistyön jatkaminen eri muodoissaan varsinaisen hankkeen päätyttyä esimerkiksi lajikokeilujen, testauksen ja liikuntaneuvonnan muodossa. Metalli Liikkuu -hanke päättyi Lahdessa järjestetyn työhyvinvointiseminaarin yhteydessä. Loppuraportin kokoaminen käynnistyi vuoden 2011 lopulla. Raporttiin haastatellaan hankkeen keskeiset toimijat. Yrityksissä haastattelut tehdään kolmella eri tasolla: liikuntavastaavat, liikuntayhdyshenkilöt/työntekijät ja työterveyshoitajat. Hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä Ohjausryhmä Aikio Satu, Okeroisten työterveyshuolto Jokela Marketta, Suomen Terveystalo Oy Järvenpää Helena, Stala-yhtiöt Oy Järvinen Sauli, Metalliliitto Kivelä Harri, Kemppi Oy Kiviniemi Eija, Ammattiliitto Pro (ent. Toimihenkilöunioni) Koskinen Tuija, Sandvik Mining and Construction Lähteenmäki Minna, Peikko Finland Oy Mäkitalo Liisa, Lahden seudun yritysterveys (ent. Vipusen työterveyshuolto) Mälkki Riitta, Be Group Oy AB Päiviö Raija-Maija, Suomen Terveystalo Oy Salo Mai-Brit, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Tenhonen Tarja, Suomen Terveystalo Oy Toivonen Merja, Suomen Terveystalo Oy Valkama Niina, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Virtanen Arto, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Väyrynen Jaakko, Teknologiateollisuus ry Ylitalo Kustaa, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ( alk.) Kuntokatsastus ja -huolto Kuntokatsastus ja -huolto -tutkimushanke alkoi syksyllä 2009 ja jatkuu edelleen. Hankkeen keskiössä ovat keski-ikäisten miesten terveys ja liikkuminen. Hankkeessa annetaan terveysneuvontaa sekä toteutetaan liikuntainterventio, jolla pyritään vaikuttamaan sydän- ja verisuonitautiriskissä olevien vuotiaiden miesten liikuntatottumuksiin ja valtimotautien kokonaisriskiin. Hankkeessa ovat mukana Kirkkonummen terveyskeskus, Helsingin yliopiston liikuntalääketieteen yksikkö, Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos sekä HUS:n yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon yksikkö. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamuoto, josta myös muut kunnat saisivat virikkeitä. Kirkkonummella seurattiin ja verrattiin kolmea eri miesryhmää: 1) tavanomaiseen terveysneuvontaan osallistuvia miehiä, 2) liikuntainterventioon osallistuvia miehiä sekä 3) verrokkeja. Miehet olivat vuotiaita ja heillä oli vähintään kaksi sydän- ja verisuonitauteihin altistavaa riskitekijää, esimerkiksi tupakointi, ylipaino, diabetes tai verenpainetauti. Liikunta ei ollut osa tutkimukseen osallistuvien miesten elämää. Yli kolme kertaa viikossa liikkuvia miehiä ei otettu mukaan tutkimukseen. Hankkeen alussa miehille tehtiin perusteellinen terveydentilan kartoitus sisältäen terveydenhoitajan vastaanoton, suuhygienistin tapaamisen, laboratoriomittaukset sekä tarvittaessa omalääkärin vastaanoton. Miehet saivat ohjausta elintapamuutoksissaan terveyden, ravinnon ja liikuntatottumusten osalta. Hankkeen aikana miesten elintapamuutoksia ja niiden vaikutusta terveydentilaan seurattiin terveydenhoitajan tapaamisilla ja laboratoriomittauksilla. Miehille järjestettiin erilaisia liikuntaryhmiä ja lajikokeiluja sekä säännöllisin väliajoin kehon koostumuksen mittauksia ja UKK-kävelytestejä. Miehet pitivät liikkumisestaan liikuntapäiväkirjaa. Hankkeessa havaittiin oleellisena projektin vetäjän työn merkitys, erityisesti näin monialaisessa toiminnassa. Hankkeessa pidettiin tärkeänä, että yhdellä henkilöllä on kaikki hankkeen toiminnot hallussaan. Puskaradio toimi hyvänä markkinointikanavana. Hanketta pidettiin kaikin tavoin onnistuneena. Varsin kin henkilö kohtaisen palautteen ja tuen saaminen koettiin tärkeänä elintapamuutoksiin vaikuttavana ja motivoivana tekijänä. Näin järeä terveydenhuollon osallistuminen hankkeeseen koettiin hieman kalliina ja tietyllä tapaa monimutkaisena hankkeen mallintamista ajatellen. Ohjausryhmä Ali-Yrkkö Tanja, projektikoordinaattori, Kirkkonummen terveyskeskus From Svetlana, tutkimushoitaja, Kirkkonummen terveyskeskus Komulainen Jyrki, ohjelmajohtaja, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Leppävuori Jenni, liikuntalääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Liira Helena, johtava ylilääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Remes-Lyly Taina, johtava hammaslääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Tikkanen Heikki, dosentti, Helsingin Urheilulääkäriasema 19

20 5.3.3 Stadin kundi kondikseen Stadin kundi kondikseen on Helsingin kaupungin henkilöstöliikunnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on terve, hyvinvoiva sekä toiminta- ja työkykyinen kaupungin henkilöstö. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa miesten liikunta-aktiivisuuden lisääminen sekä tiedon kerääminen liikunnan ja terveysneuvonnan vaikuttavuudesta. Lisäksi halutaan kehittää ja lisätä seura- ja järjestöyhteistyötä. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja mukana hankkeessa ovat Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ja työterveyshuolto. Miehiä pyritään aktivoimaan liikkumaan neljän eri päätoiminnan keinoin: miehille suunnatut ohjatut liikuntaryhmät ja -kurssit, SuomiMiehen kuntotestit, liikuntaneuvonta ja yhteisöllisyys. Liikuntaneuvonta eriytyi vuonna 2011 omaksi hankkeekseen, Liikeelle-hankkeeksi (ks ). Vuonna 2011 muun muassa pyrittiin kohdentamaan hanketta kaupungin eri virastoihin niille parhaiten sopivilla tavoilla, jatkettiin liikuntaryhmien toimintaa, etsittiin uusia yhteistyökumppaneita, järjestettiin henkilöstölle SuomiMiehen kuntotestejä viidessä eri virastossa ja tehostettiin hankkeen viestintää. Lisäksi vuonna 2011 toteutettiin Työkaverista liikuntakaveriksi -kampanja. Ohjausryhmä Rauramo Anssi, liikuntajohtaja, pj Heikkilä Titi, työhyvinvointipäällikkö, henkilöstökeskus Komulainen Jyrki, ohjelmajohtaja, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Laine Kaisa, henkilöstöliikuntakonsultti, liikuntavirasto Loikkanen Tarja, liikunnanohjausosaston osastopäällikkö, liikuntavirasto Malvela Miia, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Maula Leena, vastaava työfysioterapeutti, työterveyshuolto Liikkeelle Liikkeelle-hanke on 2011 käynnistynyt hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntavirasto, työterveyskeskus ja henkilöstökeskus. Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen on osa Stadin kundi kondikseen -hanketta (5.4.2). Liikeelle-hankkeen tavoitteena on pysyvän, poikkihallinnollisen yhteistyömallin ja palveluketjun luominen työterveyskeskuksen ja liikuntaviraston välille. Keinoina käytetään ennaltaehkäiseviä menettelytapoja eri yhteistyötahojen kesken. Hankkeen osatavoitteita ovat 1) eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen, 2) uudella tavoin järjestetyn ennaltaehkäisevän terveysliikuntatoiminnan ja työterveyshuollon yhteistyö, 3) vaikuttaa II tyypin diabetesriskin omaavien terveyteen positiivisesti sekä 4) tukea ja kannustaa elämäntapojen muutokseen seurannan ja tulosten arvioinnin sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hankkeen kohderyhmiksi valittiin pienet ja keskisuuret virastot ja liikelaitokset. Hankkeeseen kuuluville työterveysasemille järjestettiin kesäkuussa 2011 kaksi erillistä perehdytys- ja koulutustilaisuutta, joissa hanketta ja sen toimintaprosessia esiteltiin työterveyslääkäreille, -hoitajille ja -fysioterapeuteille. Koulutuksiin osallistui noin 20 henkilöä. Elokuussa hankkeeseen otettiin mukaan sosiaalivirasto, jonka työterveyshuollolle oli oma koulutustilaisuus syyskuussa. Asiakkaat ohjataan liikuntaneuvontaan työterveyshuollosta, josta varataan aika suoraan liikuntaneuvojalle puhelimitse. Asiakastapaamisessa kartoitetaan asiakkaan lähtötilanne sekä mitataan vyötärönympärys, painoindeksi (BMI) ja viskeraalisen rasvan määrä. Tukitoimina liikuntaneuvonnassa ovat seuranta, henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinta, henkilöstöliikunnan ryhmiin ohjaaminen ja erilaiset materiaalit. Toinen tapaamiskerta sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa noin 12 viikon päähän. Toisella tapaamiskerralla tehdään seurantamittaukset ja jatkosuunnitelma. Hankkeen liikuntaneuvojan määräaikainen toimi oli avoimessa haussa, ja liikuntaneuvojaksi valittiin liikuntaviraston vastaava liikunnanohjaaja Ville Kujala, joka aloitti toimessaan Ohjausryhmä Heikkilä Titi, työhyvinvointipäällikkö, henkilöstökeskus Heinonen Pilvi, henkilöstöliikuntakonsultti, liikuntavirasto Kujala Ville, liikuntaneuvoja, liikuntavirasto Laine Kaisa, henkilöstöliikuntakonsultti, liikuntavirasto Malvela Miia, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Maula Leena, vastaava työfysioterapeutti, työterveyskeskus Teerimäki Ritva, kehittämispäällikkö, työterveyskeskus 20

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Toimintakykyä työelämään Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma www.kkiohjelma.fi PÄÄMÄÄRÄ Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen ja terveysliikunnan

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi liikunnan palveluketjua

Lisätiedot

Vuonna 2012 tuetut KKI-kehittämishankkeet

Vuonna 2012 tuetut KKI-kehittämishankkeet Vuonna 2012 tuetut KKI-kehittämishankkeet Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry; Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä, Olympiastadion, Eteläkaarre, 00250 Helsinki; 040 595 4195; merja.palkama@eslu.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Liikuntaneuvonta Liikuntaneuvonnan on useissa tutkimuksissa todettu olevan vaikuttavaa ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Terveydenhuollon ammattilaisten antama liikuntaneuvonta osana vastaanottoa toteutuu edelleen

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

VNPP: Terveyttä edistävä liikunta ja ravinto KLO: Kansallinen liikuntaohjelma. OPM, JUKOLA, 28.1.2009 Liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti/OPM

VNPP: Terveyttä edistävä liikunta ja ravinto KLO: Kansallinen liikuntaohjelma. OPM, JUKOLA, 28.1.2009 Liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti/OPM VNPP: Terveyttä edistävä liikunta ja ravinto KLO: Kansallinen liikuntaohjelma OPM, JUKOLA, 28.1.2009 Liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti/OPM Riittämättömästi liikkuvien suomalaisten osuudet (%) sukupuolen

Lisätiedot

Näkökulmia työelämään valtakunnallisessa strategiassa terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

Näkökulmia työelämään valtakunnallisessa strategiassa terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Näkökulmia työelämään valtakunnallisessa strategiassa terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Työelämä tarvitsee liikettä -seminaari 10.6.2013 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee

Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee Kuntotestauspäivät 20.-21.3.2013, UKK-instituutti, Tampere Testauspäällikkö Jarmo Heiskanen, LIKES-tutkimuskeskus Taustaa SuomiMiehenseikkailuille Pirkanmaalaisesta

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -OHJELMA PALKITSEE TERVEYSLIIKUNTAHANK- KEITA JA LIIKKUMISYMPÄRISTÖTEON

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -OHJELMA PALKITSEE TERVEYSLIIKUNTAHANK- KEITA JA LIIKKUMISYMPÄRISTÖTEON Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TIEDOTE 24.1.2011 Julkaisuvapaa 25.1.2011 klo 12.00 KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -OHJELMA PALKITSEE TERVEYSLIIKUNTAHANK- KEITA JA LIIKKUMISYMPÄRISTÖTEON Valtakunnallinen Kunnossa

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013 Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 Kehitetään ja toteutetaan terveysliikuntaryhmiä Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014 Yliopistoliikunta Järjestökoulutus 11.2.2014 Esittelykierros Mistä ainejärjestöstä / kerhosta tulet? Missä tehtävässä / roolissa toimit? Mitä odotat koulutukselta? Mitä odotat yliopistoliikunnalta tänä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYSLIIKUNTA YHTEISTYÖN AREENAKSI JA IKÄÄNTYVIEN VOIMAVARAKSI! Vanhustyön messut 10.2.2015 Elina Karvinen, ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Lasten lihavuuden ehkäisy kouluterveydenhuollossa

Lasten lihavuuden ehkäisy kouluterveydenhuollossa Lasten lihavuuden ehkäisy kouluterveydenhuollossa Paula Häkkänen Koululääkäri Helsingin kaupunki, Terveyskeskus, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kuva:Shutterstock Lihavuus laskuun - Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Opiskeluterveyspäivät 14.-15.11. 2011 Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot