Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille 2009

4 Eviran ohje 18103/1 Käyttöönotto: Tuonti ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö, ylitarkastaja eata Meinander Tarkastaja Niina Matilainen Jakelu: Julkaisu on saatavilla Eviran internetsivuilta osoitteesta Painettua julkaisua voi tiedustella Eviran tuonti ja markkinavalvontayksiköstä puh

5 Lukijalle Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä säätelevät EU:n antamat asetukset. Kun EU:n säätämät hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset (standardit) alun perin 1960 luvulla otettiin käyttöön, niiden tarkoituksena oli helpottaa tuotteiden vapaata liikkuvuutta yhteisön sisällä, mahdollistaa kaupankäyntiin perustuva vapaa kilpailu, ohjata tuotantoa vastaamaan kuluttajien tarpeita, pitää huonolaatuiset tuotteet pois markkinoilta sekä auttaa parantamaan tuotannon kannattavuutta. Yhteiset säännöt tietyn laatuluokan ominaisuuksista kullakin tuotteella tarvitaan helpottamaan maailmanlaajuista hedelmä ja vihanneskauppaa. Nykymuodossaan säännösten tavoitteena on saada markkinoille yhdenmukaista ja tyydyttävää laatua olevia tuoreita kasviksia, tarjota kuluttajille laadultaan ja alkuperältään aitoja tuotteita, lisätä hedelmien ja vihannesten kulutusta EU:n alueella sekä tasata markkinakriiseistä johtuvien tuottajatulojen vaihtelua. Asetusten perusteluissa mainitaan myös hedelmä ja vihannesalan kilpailukyvyn parantaminen, kestävä tuotanto sekä ympäristön säilyttäminen ja suojelu. rationalisoida ja yksinkertaistaa. Aikaisemmista 36 erityisvaatimuksesta kumottiin 26 ja käyttöön otettiin kaupan pitämisen yleisvaatimukset eli ns. yleisstandardi. Kaupan pitämisen erityisvaatimukset vahvistettiin kymmenelle tuotteelle, joista käydään rahallisesti mitattuna eniten yhteisön sisäistä ja ulkoista kauppaa. Nämä kymmenen erityisvaatimukset omaavaa tuotetta ovat: kiivi, mansikka, omena, paprika, persikka ja nektariini, päärynä, salaatit, sitrushedelmät, tomaatti ja viinirypäleet. Tämä ohje on tarkoitettu kaikille hedelmä ja vihannesalalla toimiville. Kaikkien, jotka myyntitarkoituksessa pitävät hallussaan tuoreita hedelmiä ja vihanneksia tulee noudattaa tässä ohjeessa esiteltyjä kaupan pitämisen vaatimuksia. Tässä ohjeessa on esitelty käytettyjä käsitteitä, toimijoiden velvoitteita, pakollisia merkintöjä, kaupan pitämisen valvonnan järjestelyjä ja yleisstandardia sekä tuotekohtaisia erityisvaatimuksia lyhyesti. Tämä ohje julkaistaan Säädöksissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset pyrimme päivittämään Eviran internetsivuilla olevaan ohjeeseen ( Osana vuonna 2007 tapahtunutta hedelmä ja vihannesalan uudistusta säädöksiä haluttiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

6 Sisällys Lukijalle 3 1 Sovellettavat säädökset Kenelle tarkoitettu ja mille tuotteille Erityisvaatimus Yleisvaatimus eli yleisstandardi Pakkaus Myyntipakkaus 8 2 Käytetyt käsitteet Tietokanta Tarkastaja EUetiketti EURLex Laitteet Seospakkaus Merkinnät Haltija Toimija 9 3 Toimijan velvoitteet Toimijan vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta Tiedonantovelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus 11 4 Pakolliset merkinnät Yleisvaatimuksen mukaan Erityisvaatimusten mukaan Vähittäismyynnissä Seospakkauksissa 14 5 Valvonta Tarkastuskohteet Tarkastukset 15

7 6 Kaupan pitämisen yleisvaatimukset Vähimmäisvaatimukset laadulle Vähimmäisvaatimukset kypsyydelle Sallitut poikkeamat Tuotteen alkuperän merkitseminen 17 7 Kaupan pitämisen erityisvaatimukset Tomaatit Omenat Sitrushedelmät Kiivit Salaatit Persikat ja nektariinit Päärynät Mansikat Paprikat Viinirypäleet 46 Liitteet

8 1 Sovellettavat säädökset Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä säätelevät erityisesti seuraavat säädökset: Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus); artiklat 113 ja 113a Komission asetus (EY) N:o 1580/2007 neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä ja vihannesalalla Laki 1100/1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta Maa ja metsätalousministeriön asetus N:o 720/2009 hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta Lainsäädännössä määritellään mm. laatu ja merkintävaatimukset Euroopan unionin alueella markkinoitaville ja yhteisön alueelle tuotaville tuoreille hedelmille ja vihanneksille. Asetuksilla ohjataan myös valvontaa. Asetukset ovat sellaisenaan voimassaolevaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Euroopan yhteisön lainsäädäntö on luettavissa ja tulostettavissa Euroopan unionin EURLex internetsivustolta osoitteesta europa.eu/. 1.1 Keskeinen sisältö Vaatimuksia laadittaessa tavoitteena on ollut kaupan vilpittömyyden ja markkinoiden avoimuuden edistäminen. Tarkoituksena on, että kuluttajille annetaan riittävät ja oikeat tiedot tuoreiden hedelmien ja vihannesten alkuperämaasta, laatuluokasta ja tarvittaessa lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä. Kaupan pitämisen vaatimukset koskevat mm. tuotteen laatua, luokittelua, painoa, kokoluokittelua, pakkaamista, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, alkuperää ja pakkausmerkintöjä. Vaatimuksilla pyritään estämään huonolaatuisten tuotteiden pääsy markkinoille ja siten polkemaan hintoja ja sotkemaan markkinoita. Hyvälaatuisten tuotteiden toivotaan lisäävän hedelmä ja vihannestuotteiden kulutusta ja siten parantavan tuotannon kannattavuutta. Vaatimukset ovat voimassa kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa, myös tuonnissa ja viennissä. Jäsenvaltion valvontaviranomaisten on varmistuttava tarkastamalla että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. 1.2 Kenelle tarkoitettu ja mille tuotteille Kaikkien hedelmä ja vihannesalalla toimivien on oltava tietoisia kaupan pitämisen vaatimuksista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkien jotka myyvät tai pitävät kaupan tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, on noudatettava kaupan pitämiselle asetettuja vaatimuksia.

9 Erityisvaatimukset on säädetty kymmenelle tuotteelle. Näitä hedelmiä ja vihanneksia, joille kaupan pitämisen erityisvaatimukset on vahvistettu, voidaan pitää kaupan yhteisön alueella ainoastaan kun ne on lajiteltu, luokiteltu ja merkitty vaatimuksia noudattaen. Kaikkien muiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten on oltava kauppakelpoisia ja niiden alkuperämaa on ilmoitettava.

10 2 Käytetyt käsitteet 2.1 Erityisvaatimus Erityisvaatimukset ovat yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat tuoreiden hedelmien ja vihannesten laatua ja lajittelua laadun mukaan kypsyysastetta kokoa ja lajittelua koon mukaan pakkaamista pakkauksiin ja tuotetta seuraaviin saateasiakirjoihin tehtäviä merkintöjä. Kaupan pitämisen erityisvaatimukset on säädetty seuraaville hedelmille ja vihanneksille: omenat, sitrushedelmät (sitruunat, mandariiit, satsumat, klementiinit, appelsiinit), kiivit, salaatit (pois lukien ruukkusalaatit), persikat ja nektariinit, päärynät, mansikat, paprikat, viinirypäleet ja tomaatit. Näitä tuotteita voidaan myydä yhteisön alueella ainoastaan kun tuotteet on lajiteltu, luokiteltu ja merkitty vaatimusten mukaisesti. Tuotekohtaiset erityisvaatimukset alkavat luvusta 7 Kaupan pitämisen erityisvaatimukset. 2.2 Yleisvaatimus eli yleisstandardi Kaikkien tuoreena myytävien hedelmien ja vihannesten on oltava kaupan pitämistä koskevien yleisvaatimusten eli vähimmäisvaatimusten mukaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden tulee olla terveitä, puhtaita ja laadultaan kauppakelpoisia eli elintarvikkeeksi kelpaavia ja lisäksi niiden alkuperämaa pitää aina ilmoittaa. Kaupan pitämisen yleisvaatimuksista kerrotaan luvussa 6. Yleisvaatimuksen kattamat tuotteet voidaan lajitella ja luokitella jonkin kansainvälisen standardin (esim. YK:n talouskomission YK/ EE hyväksymät standardisuositukset tai vastaavat) tai jonkin muun standardin (esim. Kotimaiset kasvikset ry:n kansalliset laatuvaatimukset) mukaan. Kun tuotteet on lajiteltu ja luokiteltu jonkin standardin mukaan, niiden on täytettävä kyseisen standardin laatu ja merkintävaatimukset. 2.3 Pakkaus Pakkaus on pakkauspäällyksestä ja sisällöstä muodostuva kokonaisuus. Pakkauksen tarkoituksena on helpottaa tietyn myyntipakkaus tai irtotavaramäärän käsittelyä ja kuljetusta sekä suojata sisältöä käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvilta vaurioilta. Maantie, rautatie, meri ja ilmakuljetuksessa käytettävät kontit eivät ole pakkauksia. Pakkaus on esimerkiksi laatikollinen omenoita, laatikollinen suojakelmuun pakattuja salaatteja tai laatikollinen kirsikkatomaattirasioita. Puhekielessä käytetään usein ilmausta tukkupakkaus. 2.4 Myyntipakkaus Myyntipakkaus on pakkauspäällyksestä ja sisällöstä muodostuva yksittäinen pakkaus, joka muodostaa myyntipaikassa loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän yksikön (esim. avonainen mansikkarasia). Puhekielessä myyntipakkauksesta käytetään usein ilmausta kuluttajapakkaus. Myyntipakkauksia ovat myös kuluttajapakkaukset, joissa pakkaus peittää tuotteen kokonaan tai osittain siten, että sisältöä ei voi muuttaa pakkausta avaamatta tai vaihtamatta (esim. kaksi suippopaprikaa tai kolme erivä

11 ristä paprikaa pussissa tai kirsikkatomaattirasia). Yhden tuotteen suojakalvo ei ole pakkaus esim. yhden paprikan tai salaatin suojakelmu). Myyntipakkaukseen tarvitaan pakkausmerkinnät, mutta suojakääreeseen ei. 2.5 Seospakkaus Seospakkaus on enintään 5 kg painava pakkaus, johon on pakattu eri hedelmä ja vihanneslajeja. Seospakkauksen tuotteiden on oltava tasalaatuisia. Jokaisen pakkaukseen kuuluvan tuotteen on oltava joko kyseistä tuotetta koskevien erityisvaatimusten mukainen tai yleisvaatimuksen mukainen. Seospakkauksiin on tehtävä kustakin pakkaukseen kuuluvasta tuotteesta vaatimusten mukaiset merkinnät. Sekoitus ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. 2.6 Merkinnät Hedelmä ja vihannespakkausten pakkausmerkinnät on tehtävä pakkauksen (ja suljetun kuluttajapakkauksen) samalle sivulle selvästi ja näkyvästi. Merkinnät voivat olla suoraan pakkaukseen painettuja tai pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin painettuja tai tulostettuja. Myös hedelmä ja vihanneserien mukana kulkevien saateasiakirjojen tiedot ovat merkintöjä. Hedelmä ja vihanneserien saateasiakirjoissa (lähete/rahtikirja) ja laskuissa (kuluttajalle annettavaa kuittia lukuun ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi ja alkuperämaa sekä erityisvaatimusten edellyttämät tiedot laatuluokasta, lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä. 2.7 Erä Erä koostuu tuotteista, joilla on tarkastushetkellä seuraavat samat ominaisuudet: lajike tai kaupallinen tyyppi (vastaavien vaatimusten säännösten mukaisesti) 2.8 Haltija pakkauksen tyyppi ja ulkoasu. Tuotteiden haltijana pidetään luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa asianomaiset tuotteet fyysisesti ovat. Haltija on vastuussa tuotteista ja siitä että hänen hallussaan olevat tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat vaatimusten mukaisia. Kaupan pitämisen vaatimukset ovat kaikkia haltijoita velvoittavia, vaikka kaikkia haltijoita ei välttämättä valvota. 2.9 Toimija Toimijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on hallussaan hedelmiä tai vihanneksia, joihin sovelletaan kaupan pitämisen vaatimuksia, tarkoituksenaan niiden esillepano tai myyntiin saattaminen myyntitarkoituksessa, niiden myyminen tai niiden muulla tavoin kaupan pitäminen. Toimijaa valvotaan ja toimijan luo tehdään tarkastuskäyntejä Tietokanta Toimijan, jota koskevat kaupan pitämisen vaatimukset on kuuluttava Eviran ylläpitämään tietokantaan. Tietokannasta puhutaan myös rekisterinä Tarkastaja Tarkastaja on Eviran kouluttama henkilö, joka tarkastaa hedelmä ja vihanneserien vaatimustenmukaisuutta. Toimijoiden on annettava tarkastajalle tutkittaviksi kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset (osto, myynti, kirjanpito, varastointi, kuljetus) asiakirjat. pakkaaja ja/tai lähettäjä alkuperämaa tuotteen laatu tuoteluokka kokoluokka (jos tuotteeseen sovelletaan kokolajittelua) 2.12 EUetiketti Kuvan 1 mukainen ns. EUetiketti (= lupa) ei ole käytössä Suomessa tällä hetkellä. Vanhat merkit tulee poistaa pakkauksista. Lupa myönnetään tietyin edellytyksin ainoastaan toimijoille, joiden tuotanto tähtää vientiin.

12 Kuva 1: EUetiketti 2.13 EURLex 2.14 Laitteet EURLex tarjoaa suoran ja ilmaisen yhteyden Euroopan unionin oikeuden teksteihin. Järjestelmässä voi lukea Euroopan unionin virallista lehteä. Se sisältää myös mm. perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat. Lähes kaikista asetuksista, direktiiveistä ja päätöksistä julkaistaan lisäksi ns. konsolidoitua versiota, joka sisältää lainsäädäntöön tulleet muutokset. On hyvä huomioida, että konsolidoitu versio ei kuitenkaan aina ole välttämättä ajantasainen, vaan siitä saattaa puuttua esim. viimeisimmän muutosasetuksen tuomat päivitykset. Alkuperäiset säädökset ja konsolidoitut versiot löytyvät sivuston yksinkertaisen haun avulla. Refraktometri: laitteella mitataan hedelmän vähimmäissokeripitoisuutta, joka ilmaistaan rixin asteikolta saadulla arvolla. Penetrometri: laitteella mitataan hedelmän kiinteyttä. Mittaukseen käytetään halkaisijaltaan erikokoisia kärkiä, joilla hedelmää isketään eri paineella. Mitä kovempi iskuvoima tarvitaan sitä kiinteämpi (=raaempi) hedelmä on. Paine ilmoitetaan kg/0,5 cm 2. 10

13 3 Toimijan velvoitteet Hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia on sovellettava kaikissa kaupan vaiheissa, myös tuonnissa ja viennissä. Säädökset ovat toimijaa ja tuotteiden haltijaa velvoittavia. Tuotteiden haltija/toimija vastaa siitä että hänen hallussaan olevat hedelmä ja vihannesalan tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Toimijoiden ja tuotteiden haltijoiden vastuulla on välittää vaaditut tiedot muuttumattomina tuotteiden loppukäyttäjälle saakka. 3.2 Tiedonantovelvollisuus Toimija on velvollinen avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. Hedelmä ja vihannesalan toimijat ovat velvollisia antamaan tarkastusviranomaisille kaikki tiedot, jotka nämä katsovat tarpeellisiksi vaatimustenmukaisuustarkastusten tekemiseksi. Lisäksi toimijan velvollisuus on antaa tutkittaviksi kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset asiakirjat (myynti, osto, kirjanpito, varastointi, kuljetus). 3.1 Toimijan vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta Toimija ei saa myydä tai muulla tavalla pitää kaupan hedelmiä tai vihanneksia, jos tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia. Toimijan on varmistettava tuotteet vastaanottaessaan, että tuotteiden laatu ja pakkausmerkinnät ovat kunnossa ja että tuotteet vastaavat pakkaukseen ja saateasiakirjaan merkittyä laatuluokkaa. Tässä kohtaa on hyvä pitää mielessä säädösten vaatimus siitä, että kuluttajille on annettava riittävästi ja oikeaa tietoa tuoreiden hedelmien ja vihannesten alkuperämaasta, laatuluokasta ja tarpeen mukaan lajikkeesta. 3.3 Ilmoitusvelvollisuus Tuoreita kasviksia myyvän tai myynnissä pitävän toimijan on kuuluttava Eviran ylläpitämään rekisteriin (tietokanta). Toimijan on ilmoitettava tietokantaan merkitsemistä varten seuraavat tiedot: toimijan nimi, yhteystiedot, yritystunnus (tai muu vastaava toimijan yksilöimiseen tarvittava tunnus), toimijan käsittelemien tuotteiden lajit ja toiminnan laajuus sekä näitä tietoja koskevat muutokset. Edellä mainitut tiedot toimijan on ilmoitettava oman alueensa ELY keskukseen (TE keskukseen), sillä käytännössä rekisteriä päivitetään ELY keskuksissa. 11

14 4 Pakolliset merkinnät Merkinnät tuoreiden hedelmien ja vihannesten pakkauksiin on tehtävä selvin ja näkyvin kirjaimin jokaisen pakkauksen yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki vaaditut tiedot on oltava luettavissa pakkauksen samalta sivulta ilman että pakkausta tarvitsee käännellä. Merkinnät voidaan painaa suoraan pakkaukseen tai etikettiin joka on kiinnitetty pakkaukseen. Irtotavarana esim. kuljetuskontissa toimitettavien hedelmien ja vihannesten merkinnät on tehtävä tuotteiden mukana seuraavaan saateasiakirjaan. Tämä asiakirja on sijoitettava kuljetusvälineen sisäpuolelle näkyvälle paikalle. Pakattuina toimitettavien hedelmä ja vihanneserien laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettavaa kuittia lukuun ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi ja alkuperämaa sekä tapauksen mukaan kaupan pitämisen erityisvaatimusten edellyttämät merkinnät laatuluokasta, lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä. Jos tuote on tarkoitettu jalostukseen erää koskeviin laskuihin ja saateasiakirjoihin on merkittävä tarkoitettu jalostettavaksi tai muu vastaava ilmaisu. 4.1 Yleisvaatimuksen mukaan Tuoreiden hedelmien ja vihannesten pakkauksiin pitää merkitä aina alkuperämaa. Lisäksi on olemassa EU:n yleisiä pakkausmerkintävaatimuksia, joita tulee noudattaa. Kaupan pitämistä koskevat yleisvaatimukset (eli nk. vähimmäisvaatimukset) eivät siis edellytä muuta kuin alkuperämaan merkitsemisen yleisvaatimustuotteiden pakkauksiin, saateasiakirjoihin ja laskuihin. Yleisvaatimustuotteet voidaan myös lajitella ja luokitella jonkin kansainvälisen standardin mukaan, jolloin pakkauksiin on tehtävä kyseisen standardin vaatimusten mukaiset merkinnät. 4.2 Erityisvaatimusten mukaan Erityisvaatimukset vaativat ilmoittamaan aina alkuperämaan lisäksi pakkaajan nimen ja postiosoitteen sekä laatuluokan johon kyseiset tuotteet on luokiteltu. Omenalla, appelsiinilla, päärynällä ja viinirypäleillä on ilmoitettava myös lajikkeen nimi ja mandariinilla laji tai lajike. Muilla erityisvaatimustuotteilla paitsi mansikoilla ja viinirypäleillä on ilmoitettava kokoluokka (jos tuotteet on lajiteltu koon mukaan). Erityisvaatimusten edellyttämät merkinnät eri tuotteilla on koottu taulukkoon 1. Muu sarakkeeseen on koottu kunkin tuotteen erityisvaatimuksista muut tuotetta koskevat pakolliset merkinnät. Kunkin tuotteen tuotekohtaisissa merkintävaatimuksissa on lisäksi lueteltu eri ilmauksia, kuten viljelty kasvihuoneessa, minipaprikoita tai vastaavia, joita kyseisten tuotteiden pakkauksissa tulee tarvittaessa käyttää. 4.3 Vähittäismyynnissä Vähittäismyynnissä eli kaupassa ja toreilla suoraan loppukäyttäjälle eli kuluttajalle myytävät tuotteet on merkittävä niin että kuluttajalle välittyvät oikeat ja paikkansa pitävät tiedot. Ostettaessa/hankittaessa tuotteita vähittäismyyntiä varten on laskussa oltava tuotteen nimen lisäksi tieto alkuperämaasta. Erityisvaatimustuotteiden ostolaskuissa on oltava lisäksi 12

15 Taulukko 1: Erityisvaatimustuotteiden pakolliset merkinnät. Alkuperä Pakkaaja Luokka Lajike Koko Muu Omena x x x x x Sitrukset x x x x sitruuna appelsiini x Verdelli/Primofiore mandariini laji / x klementiini Siemenellisiä/ Kiivi siemenettömiä Salaatti x x x x Persikka/nektariini x x x x Mallon väri Päärynä x x x x x Mansikka x x x x Paprika x x x x Viinirypäle x x x x x Tomaatti x x x x Kirsikka/terttutomaattja tieto laatuluokasta ja omenalla, appelsiinilla, päärynällä ja viinirypäleillä lajikkeen nimi. Kuluttajalle annettavassa kuitissa em. tietoja ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa Kuluttajapakkaukset riittää myyntikyltti rasioiden vieressä. Kuljetuksen aikaisessa tukkupakkauslaatikossa täytyy olla asianmukaiset pakkausmerkinnät. Mutta jos rasiat on suljettu kannella, niin yksittäisiin rasioihin tarvitaan kuluttajapakkauksen pakkausmerkinnät: alkuperämaa, pakkaaja, luokka, ja pakkauksen paino. Kuluttajapakkauksissa myytävien hedelmien ja vihannesten pakkauksiin tarvitaan vastaavat merkinnät kuin tukkupakkauksissa. Pakkausmerkintöjen pitää olla myös näkyviä ja selkeitä. Merkinnät on tehtävä kuluttajapakkauksen samalle sivulle. Pieniin kuluttajapakkauksiin pakattujen tuotteiden pakollisten merkintöjen lisäksi on ilmoitettava pakkauksen nettopaino. Painoa ei tarvitse ilmoittaa, jos tuotteet myydään kappaletavarana ja jos lukumäärä on nähtävissä selvästi pakkauksen ulkopuolelta. Pakkausmerkinnät vaaditaan, kun suljetussa myyntipakkauksessa on useampi kuin yksi tuote. Sen sijaan yksittäiselle kelmulla tai muovilla suojatulle tuotteelle, kuten salaatti tai paprika, riittävät pakkauslaatikon tai myyntikyltin merkinnät. Myös avonaisiin myyntipakkauksiin tai rasioihin pakatuille tuotteille riittävät tukkupakkauslaatikon tai myyntikyltin merkinnät. Otetaan esimerkiksi mansikkarasiat. Avonaiset mansikkarasiat: toripöydällä merkinnäksi Irtomyynti Irtomyynnissä eli myytäessä pakkaamattomia tuotteita vähittäismyyjän on asetettava myytävien tuotteiden yhteyteen myyntikyltti. Kyltissä on oltava näkyvin ja selvin kirjaimin tiedot tuotteen alkuperästä sekä tarvittaessa laatuluokasta ja lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä (esim. omena, Samo, 1 lk, Suomi). Tiedot on esitettävä niin että kuluttajaa ei johdeta harhaan. Yhdessä kyltissä yhdelle ja samalle tuotteelle voi olla vain yhdet tiedot. Esimerkiksi jos myynnissä on samaan aikaan sekä italialaista että ranskalaista Galaomenaa on erät pidettävä toisistaan erillään ja kumpikin merkittävä erikseen; yhteen kylttiin: omena, Gala, 1 lk, Italia ja toiseen: omena, Gala, 1 lk, Ranska. Vastaavasti vaikka tuotteiden alkuperämaa olisi sama, mutta tuotteet eri lajiketta, erät on pidettävä erillään ja merkittävä 13

16 erikseen kunkin erän kohdalla kylteillä; esim. omena, Aroma, 1 lk, Suomi, omena, Amorosa, 1 lk, Suomi, omena, iscovery, 1 lk, Suomi, omena, Jaspi, 1 lk, Suomi, omena, Pirja, 1 lk, Suomi, omena, Lobo, 1 lk, Suomi. 4.4 Seospakkauksissa Eri hedelmä ja vihanneslajeja sisältävien seospakkausten myyminen on sallittua. Seospakkauksiin on tehtävä asianmukaiset merkinnät niin että sekoitus ei johda kuluttajaa harhaan. Kunkin tuotteen alkuperää ja laatuluokkaa koskevat tiedot on ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä (esim. omena Ida Red II lk Puola 1 kg, omena Granny Smith I lk Ranska 1 kg, appelsiini Navelina II lk Espanja 1 kg, päärynä onference I lk Hollanti 1 kg, viinirypäleet Red Flame I lk hile 1 kg). Saman lajin eri kauppamuotoja tai lajikkeita voi pakata seospakkauksiin. Esimerkiksi kirsikkatomaattilajitelma, jossa on punaisia ja keltaisia kirsikkatomaatteja samassa 250 g kuluttajapakkauksessa. Saman lajin eri alkuperämaista tulevia tuotteita voi myös pakata samaan kuluttajapakkaukseen, jos eri maista peräisin olevat tuotteet voi erottaa toisistaan ulkonäön perusteella, kuten esimerkin 3 erivärisen paprikan pakkauksessa, ja kunkin tuotteen kohdalle on merkitty alkuperämaa. Esimerkkinä paprikoiden merkitseminen; paprikasekoitus, punainen: Hollanti, keltainen: Israel, vihreä: Espanja tai viinirypälesekoitus, Red Flame: hile, Thompson Seedless: Intia. 14

17 5 Valvonta Hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvontaa johtaa Maa ja metsätalousministeriö. Se myös säätää kansalliset valvontaa ohjaavat asetukset. Valvontaa tekevät Evira, ELY keskukset (TE keskukset) ja Tulli. Evira suunnittelee ja ohjaa valvontaa Evirassa ja ELY keskuksissa, kouluttaa tarkastajat ja ohjeistaa hedelmä ja vihannesalan toimijoita. Lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisilla on mahdollisuus elintarvikelain nojalla puuttua asiaan, mikäli kasvikset eivät ole elintarvikkeeksi kelpaavia tai alkuperän ilmoittamisessa esiintyy harhaanjohtamista. Tullilaboratorio suunnittelee valvontaa tuonnin osalta ja kouluttaa tullilaitoksen tarkastajat. Tulli tarkastaa hedelmä ja vihannesalan tuotteita kun niitä tuodaan Suomeen Euroopan yhteisön ulkopuolelta. Lisäksi se tarkastaa muista yhteisön jäsenvaltioista tuotavia tuotteita Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen yhteydessä. 5.1 Tarkastuskohteet Kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamista valvotaan tarkastuskäynneillä toimijoiden luona kaupan käynnin eri vaiheissa sekä pakkausvaiheessa. Valvonnan kohteita ovat kaikki toimijat, joilla on hallussaan tuotteita, joita hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset koskevat. Kaikkien näiden toimijoiden on kuuluttava rekisteriin. Vähittäiskauppojen osalta riittää kuuluminen kunnan ylläpitämään elintarvikevalvonnan kohdetietojärjestelmään (KUTI). Tarkastettavat kohteet valitaan tarkastussuunnitelman ja riskianalyysin perusteella. Tarkastuksia kohdistetaan enemmän tuotantoalueelta lähtöä edeltävään pakkaus ja lastausvaiheeseen kuin muihin kaupan vaiheisiin. 5.2 Tarkastukset Tarkastuskäynnit tehdään yleensä ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuksella tarkastaja valitsee tarkastettavat erät toimijan hallussa olevista tuoreista hedelmistä ja vihanneksista. Tarkastettavista eristä katsotaan yleisvaikutelma, pakkausmerkinnät, pakkaustapa sekä lajittelun ja luokittelun yhteneväisyys pakkauksen merkintöihin ja tuotteen vaatimuksiin nähden. Vaatimusten vastaisista eristä tehdään eräkohtainen päätös. Hylättyä erää, eli erää joka ei täytä vaatimuksia, ei voi myydä. Jotta hylätty erä voidaan laskea takaisin markkinoille, tulee hylkäyksen aiheuttaneet virheet poistaa. Esimerkiksi toimija voi täydentää puutteellisia pakkausmerkintöjä tai lajitella erän uudelleen niin että se täyttää tuotetta koskevat laatu tai kokovaatimukset tai pakkaukseen merkityn laatuluokan. Tarvittaessa toimijan luo tehdään uusi maksullinen tarkastus ennen kuin erä voidaan päästää takaisin markkinoille. 15

18 6 Kaupan pitämisen yleisvaatimukset Yleisvaatimukset koskevat kaikkia muita tuoreena myytäviä hedelmiä ja vihanneksia paitsi niitä kymmentä tuotetta joille on annettu tuotekohtaiset kaupan pitämisen erityisvaatimukset. Tässä on esitelty yleisvaatimusta ja tuotekohtaiset erityisvaatimukset on esitelty seuraavassa luvussa. Seuraavassa kunkin alaotsikon alla on EU asetuksen teksti sellaisenaan kursiivilla. Asetustekstin jälkeisessä kappaleessa on pyritty avaamaan asetusta ja esimerkein kuvaamaan tekstiä. 6.1 Vähimmäisvaatimukset laadulle Sallitut poikkeamat huomioon ottaen tuotteiden on oltava: eheitä terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet ravinnoksi kelpaamattomiksi, ei sallita. puhtaita, käytännössä vailla näkyviä vieraita aineita lähes vailla tuholaisia lähes vailla tuholaisten mallolle aiheuttamia vaurioita vailla epätavanomaista pintakosteutta vailla vierasta hajua ja/tai makua. Tuotteiden kunnon on oltava sellainen, että ne kestävät kuljetuksen ja käsittelyn saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myytävien tuotteiden pitää olla puhtaita, terveitä ja kauppakelpoisia. Niissä ei siis saa olla multaa, pölyä, kalkkiraitoja tai muuta likaa. Ne eivät saa olla mätiä tai muuten pilaantuneita. Niissä ei saa myöskään olla kirvoja tai muita tuholaisia eikä kovin paljon tuholaisten aiheuttamia vioituksia. Tuotteiden on oltava kokonaisia eli niistä ei voi leikkaamalla poistaa pilaantuneita, kolhiutuneita tai vanhentumista osoittavia kohtia. Lisäksi tuotteet on pakattava niin että pakkausmateriaaleista ei tartu tuotteisiin hajua tai makua. 6.2 Vähimmäisvaatimukset kypsyydelle Tuotteiden on oltava riittävän kehittyneitä ja kypsiä. Tuotteiden kypsyysasteen on oltava sellainen, että niiden kypsyminen voi jatkua ja ne voivat saavuttaa riittävän kypsyysasteen. Tuotteiden pitää siis olla saavuttanut sellainen fysiologinen kehitysvaihe, joka varmistaa että kypsymisprosessi voi jatkua loppuun asti. Liian raakana kerätyt tuotteet eivät välttämättä koskaan kypsy riittävästi varastoinnin aikana. 6.3 Sallitut poikkeamat Kussakin erässä sallitaan 10 % lukumäärästä tai painosta tuotteita, jotka eivät ole laatua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Kyseiseen prosenttiosuuteen ei voi kuitenkaan kuulua tuotteita, joissa on mätää tai, jotka ovat muuten pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myytävissä tuotteissa voi olla 10 % sellaisia, joiden sisällä on tuholaisia tai tuholaisten aiheuttamia vaurioita. 10 % tuotteista voi myös olla 16

19 pahasti halkeilleita tai repeilleitä tai niissä voi olla vähäistä pilaantumista tai likaa. Kaikkien tuotteiden tulee kuitenkin olla elintarvikkeeksi kelpaavia. 6.4 Tuotteen alkuperän merkitseminen Alkuperämaa on ilmoitettava. Alkuperämaa on ilmoitettava maan koko nimellä. Jäsenvaltioista peräisin olevissa tuotteissa merkintä on tehtävä alkuperämaan kielellä tai sellaisella kielellä, jota määrämaan kuluttajat ymmärtävät. Muissa tuotteissa merkintä on tehtävä kielellä, jota määrämaan kuluttajat ymmärtävät. 17

20 7 Kaupan pitämisen erityisvaatimukset Kaupan pitämisen erityisvaatimukset on määritelty omenoille, sitrushedelmille (sitruunat, mandariinit, satsumat, klementiinit, appelsiinit), kiiveille, salaateille sekä kähärä ja siloendiiveille (pois lukien ruukkusalaatit), persikoille ja nektariineille, päärynöille, mansikoille, paprikoille, syötäville viinirypäleille ja tomaateille. Erityisvaatimukset ovat tarkempia ja vaativampia kuin yleisstandardi. Erityisvaatimuksia on aina pakko noudattaa näillä kymmenellä tuotteella. Tuotekohtainen erityisvaatimus eli standardi koostuu seuraavista osista: tuotteen määritelmä laatua koskevat säännökset kokolajittelua koskevat säännökset sallittuja poikkeamia koskevat säännökset kauppakunnostusta koskevat säännökset merkitsemistä koskevat säännökset. Tuotteen määritelmä kohdassa kerrotaan laji tai lajit, joita kyseinen erityisvaatimus koskee. Laatua koskevat säännökset kohdassa kuvataan kyseisen tuotteen vähimmäisvaatimukset, mahdolliset kypsyysastetta koskevat vaatimukset sekä laatuluokittelu. Laatuluokkia on enintään kolme: ekstra, I ja II luokka. Kokolajittelua koskevat säännökset kohdassa kuvataan miten koko kyseisen tuotteen kohdalla määritellään. Kohdassa kerrotaan myös mahdollinen vähimmäispaino ja vaatimus tuotteiden tasakokoisuudesta. Sallittuja poikkeamia koskevat säännökset kohdassa kuvataan kuinka paljon ja minkälaisia laatu tai kokopoikkeamia missäkin laatuluokassa saa olla. Kauppakunnostusta koskevat säännökset kohdassa kuvataan tuotekohtaisesti pakattujen tuotteiden tasalaatuisuudelle ja pakkaamiselle asetettuja vaatimuksia sekä mahdollisia erillisiä kauppakunnostusvaatimuksia joillekin laatuluokille tai tarjontamuodoille. Merkitsemistä koskevat säädökset kohdassa luetellaan tuotekohtaisesti pakkauksiin tehtävät pakolliset merkinnät sekä kuvataan tilanteita, joissa tietyt merkinnät tarvitaan. 7.1 Omenat Tuotteen määritelmä Nämä vaatimukset koskevat Malus domestica orkh. lajin omenoita, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja omenoita lukuun ottamatta Laatua koskevat säännökset Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen omenoiden laatu. A) Omenan vähimmäisvaatimukset Ottaen huomioon kullekin luokalle vahvistetut erityismääräykset ja sallitut poikkeamat omenoiden on kaikissa luokissa oltava eheitä terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi, ei sallita. 18

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT New York ja Geneve, 2010 H UOM AU T U S Pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimuksia käsittelevä työryhmä

Lisätiedot

PORKKANOIDEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-10 VERSIO 2010

PORKKANOIDEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-10 VERSIO 2010 PORKKANOIDEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-10 VERSIO 2010 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT New York ja Geneve, 2010 HUOMAUTUS Pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimuksia käsittelevä työryhmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot