Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit"

Transkriptio

1 Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy Sisältö Metsäteollisuuden jalostusarvon kehitys Strateginen lähtökohta Liikevaihtotavoite Raaka-aineen riittävyys Mitä strategia merkitsee investointeina? Strategian toteuttaminen Metsäteollisuudesta biotalouteen Suomen toimintaympäristö Pk-yritysten rooli Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet ja edistäminen Osuus teollisuuden bruttoarvosta, % Etelä-Karjala 70 Kymenlaakso 54 Keski-Suomi 39 Kainuu 36 Pohjois-Karjala 33 1

2 Metsäteollisuuden jalostusarvon kehitys Strateginen lähtökohta Metsäteollisuuden liikevaihto Suomessa, MEUR 2006: MEUR Suomen metsäteollisuuden tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet. Tavoitteena on kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä metsäklusteri tuotteiden ja palveluitten arvo vuoden 2006 tasosta. Vähintään puolet tästä arvosta perustuisi uusiin tuotteisiin ja palveluihin, puolet nykyisiin. Uudet liiketoiminta-alueet mm.: Asiakas- ja käyttäjälähtöiset tuotteet Uudet (bio)materiaalit ja niiden sovellukset Tuotteen ja palvelut yhdistävät liiketoimintamallit 2

3 Raaka-aineen riittävyys Markkinahakkuut ovat nykyisellä tasolla noin miljoonaa m 3 :ä Suomen metsävarannot kestäisivät noin 104 miljoonan m 3 :n hakkuut Metsäteollisuuden kapasiteettia on suljettu noin 10 miljoonan m 3 :n verran, mutta puun käyttö on vähentynyt vain 5 miljoonan m 3 :n verran, koska jäljelle jäänyt kapasiteetti on tehostunut Metsähakkeen käyttö on kasvanut noin 10 miljoonaan m 3 :iin Energiapuun suurin kestävä kertymä on noin 24 miljoonaa m 3 :ä Energiapuu korjataan taloudellisimmin muun puunkorjuun yhteydessä Energiapuun käytön taloudellinen lisääminen on sidoksissa korkean lisäarvon puutuotteiden tuotannon kasvattamiseen Vielä 2006 puuta ei riittänyt uusiin tuotteisiin, koska kaikesta saatavilla olevasta kuidusta tehtiin painopapereita Nyt paperia suuremman lisäarvon tuotteille riittää kuitua, markkinat rajoittavat puun käyttöä Jatkossa paperit ovat sivutuotteita, joiden tuottamiseen tarvittava kuitumäärä vain pienenee Puuta riittää tuplaamaan puuhun perustuvan teollisuuden liikevaihto! Miten strategia on toteutumassa investointien näkökulmasta? Nykyinen metsäteollisuuden investointitaso Suomeen on noin 300 MEUR / a Ennustettu liikevaihto 2020 on noin MEUR (ClusterTech 2020 mukaan) Toteutuuko MEUR:n liikevaihtolisäys 18 vuodessa nykyisellä tahdilla? Tavoiteltu taso investoinneille olisi noin MEUR / a Onko monikansallinen teollisuus valmis investoimaan Suomen metsäteollisuuteen nykyistä selvästi enemmän? Tarvitaanko lisäksi metsäteollisuuden ulkopuolisia investoijia, jotka eivät sijoita metsäteollisuuteen vaan kestävään kehitykseen kohti biotaloutta ja öljypohjaisia tuotteita korvaavaa monipuolista liiketoimintaa? 3

4 Kysyntälähtöisyys trendit ja ajurit Ilmastonmuutos, hiilijalanjälki Puhtaan veden saatavuus, vesijalanjälki Fossiilisten polttoaineiden saatavuuden heikkeneminen ja kallistuminen Epäorgaanisten lannoiteravinteiden niukkuus ja kallistuminen Tarve hyödyntää luonnonvaroja kestävän kehityksen mukaisesti Kierrätys, materiaali-, energia- ja vesitehokkuuden kasvattaminen Kuluttajatavaroiden biohajoavuuden edistäminen Kuluttajatietoisuuden kasvaminen ja tämän hyödyntäminen Globaalien trendien ja ajurien mukainen konversio biotalouteen luo lähivuosina suuren määrän liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia ekologisia lokeroita. Raaka-ainetta riittävästi Infrastruktuuri / Logistiikka Tutkimustuloksia Osaamista / Osaajia Liikeideoita, -mahdollisuuksia Kehitysrahoitusta, -infraa Riittävästi vettä Ruuantuotanto ei rajoita Vähän toimijoita Toiminnan rakenne yksipuolinen Osaajat ikääntyvät Alan imago huono Korkea entry -kynnys IPR:t suurteollisuudella Ei ulkopuolisia sijoittajia Suomen on siirryttävä puuvarannon tehostettuun liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen siirtymällä korkean imagon biotalouteen, jossa puun erityisominaisuuksia ja kuitumateriaalia hyödynnetään mahdollisimman korkealla lisäarvolla. Bioenergia on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta vasta kun puun rakenneosia ei pystytä enää käyttämään muuten. 4

5 Strategian toteuttaminen Metsäteollisuuden liikevaihto Suomessa, MEUR Strateginen tavoite Potentiaaliset uudet energiatuotteet Liiketoiminnan kasvattaminen uusilla tavoitelluilla investoinneilla Nykyisen liiketoiminnan, puutuotteet, pakkaaminen ja paperit, elinkaaren uudistaminen lähimarkkinoilla Metsäteollisuudesta biotalouteen CO 2 O 2 Biotalous Systemaattisesti öljypohjaisia tuotteita korvaava puunjalostus Biopolttoaineet liikenteeseen ja muuhun Biopohjaisia teollisuuskemikaaleja, muovia korvaavat materiaalit Sähköenergia, prosessihöyry, energiatehokkuus, biopolttoaineet Jätevirtojen hyödyntäminen esim. biokaasuksi Kuidut, sellu Uudet rakenteet mm. nanosellu, kuitukomposiitit Uuteaineita, jatkojalosteita ja lääkeaineita Korkean lisäarvon kierrätettävät tuotteet Älypakkaukset Paperi- ja kartonkituotteet 5

6 Uuden liiketoiminnan edistämismalli? Tarve edistää Suomen etua myös metsään pohjautuvassa teollisuudessa Monikansallinen teollisuus ei enää investoi bulkkituotteiden tuotantoon Suomeen kaukana markkinoista Integraattien monialaisuuden nostaminen Tarve uusille ja erilaisille liiketoiminnoille, jotka alkavat tarvittaessa nollasta Tarve katsoa nykyisen toimialamäärittelyn ulkopuolelle Uutta kasvua nykyisen ydinliiketoiminnan ulkopuolelta Uusia liiketoimintamalleja on mahdollista löytää vain kyseenalaistamalla nykyiset toimialatotuudet ja määrittelemällä markkinat ja roolit niissä uudelleen. Etsittävä uusia tuotteita ja palveluita lähempää kuluttajarajapintaa, mutta pääsääntöisesti fyysisistä tuotteista Design trendikkäät uudet kuluttajatuotteet: vaatteet, sisustus, komposiitit, kemikaalit, kosmetiikka Sovellettava muilla toimialoilla kehitettyjä toimintamalleja, mutta hyödynnettävä olemassa olevaa osaamista Tarve avoimelle uudelle innovaatiotoiminnalle Tutkimustulosten parempi kaupallinen hyödyntäminen ja IPR:n lisensoiminen toteuttajille Kynnyksen madaltaminen uuden aloittamiselle ja yhteistyölle Tutkimusinfrastruktuurin avaaminen pk-yrityksille Tarve kasvuyrityksille Liikeideoita ja mahdollisuuksia on, tarvitaan liiketoiminnan aikaansaamista Yrittäjyyskeskeinen kehittäminen osaamisintensiiviset, ketterät liiketoimintamallit Nykyisen metsäteollisuuden tuki on elintärkeätä! Miten eteenpäin? Kansallisen ohjelman valmisteluvaihe on alkanut Toteutus yhteistyössä TEM/MSO:n, Metsäklusteri Oy:n ja Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelman kanssa Tarvitaan myös muita tahoja mukaan Tukee konversiota biotalouteen ja havahtumista uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kansainvälisellä tasolla Kyse on merkittävästä kansallisen tason edusta ja rakennemuutoksesta, yhteistyössä olemassa olevan teollisuuden kanssa Aikaan saatava uusia liiketoiminnallisia avauksia, jotka ovat kasvukykyisiä ja uudistavat koko toimialaa 6

7 Toimijoitten löytäminen Kasvualueet Sivuvirrat (kuori, puru, mäntyöljy, orgaaninen jäte) Bioenergia Hajautettu biomassan prosessointi Uudet prosessit, mittaukset, automaatio Uudet lisäarvotuotteet, lopputuotteet (komposiitit, nanosellu yms.) Vaadittavat ominaisuudet Yrittäjyys, skaalautuva idea, kasvuhalu, kilpailukyky, tiimi, osaaminen Strategia ja resurssit kansainvälistyä Yli 200 potentiaalista toimijaa tunnistettu Tunnistettu yritysrahoitustarve100 M 3 vuodessa Ehdotetut toimenpiteet Biotalouden kiihdyttämö Uudet teknologiset avaukset Markkinatietämys Liiketoimintakokemus Start-up rahoitus 4-8 kpl / vuosi M Kaupallinen BioEcoNova Laboratoriot Testaus- ja pilotympäristöt Materiaalitoimitus Demo, verifiointi Tuotannon skaalaus Julkinen, non-profit Kasvurahasto 100 M + Teollisuustoimijat Julkiset funds of funds Pohjoismaat, EU, Venäjä Selvitettävänä kilpailevat intressit: suuryritykset keskenään / strategiset ja riskirahoittajat Manageeraus tiimi? 7

8 Win win win win - win Rahoittavat toimenpiteitä Teollisuusrakenteen uudistuminen Tukitoimien tehokkuus paranee Infrastruktuurin hyötykäyttö Uusia sijoitus- ja rahoituskohteita Tukevat toimintaa IPR:ien ja ideoitten hallittu hyötykäyttö Uusia liiketoiminta-avauksia Yritysmarkkinat kehittyvät Partnereita Skaalattavia uusia toimintamalleja ja tuotteita Toteuttavat kaupallistamisen Liikeideoita, IPR:iä Tietotaitoa, osaajia Testausmahdollisuuksia Rahoitusta Tarjoaa alueelliset työkalut Kansallisen tason ohjelma tueksi Uusia asiakkaita ja yrityksiä Korvaavia työpaikkoja Toteuttavat polkua tutkimuksesta kaupallistamiseen Uusia asiakkaita ja projekteja Infrastruktuurin ja osaamisen hyötykäyttö Treeactive Oy / Aki Saarinen luvalla Seminaariohjelma EU:n haut PK-yrityksille - Jari Uotila, VTT Miten paikallinen tuki toimii EU-hankevalmistelussa? - Elina Humala, Jykes Oy TESTAA-toimintamalli - Petri Jetsu, VTT Yritysnäkökulma: Kuinka tutkin ja kehitän yhdessä pienten kanssa - Kari Luostarinen, Metso Oy Lounas ja verkottuminen Uudet raaka-aine ja liiketoimintamahdollisuudet 1. Nanoselluloosa mistä on kyse? - Heli Kangas, VTT 2. Puun hiilihydraatit mitä niistä voi valmistaa? - Raimo Alén, JY 3. Sivuvirtojen jatkojalosteet mitä voin niistä valmistaa? - Jari Järvinen, Cursor Oy Kahvitauko Workshopit Janne Keränen, VTT alustaa Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen 16:30 mennessä 8

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti 15.3.2010 Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014 2017 Etelä-Savon älykään erikoistumisen strategia

Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014 2017 Etelä-Savon älykään erikoistumisen strategia Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014 2017 Etelä-Savon älykään erikoistumisen strategia Esipuhe Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan alueen omien vahvuuksien tunnistamista ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014-2017. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia

Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014-2017. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2014-2017 Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia Etelä-Savon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Nuuksio 10.9.2013 Imatra 17.9.2013 Keski- Suomi 5.9.2013 Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Metsäbiotalous roadshow 2013 Kokkola 24.9.2013 TkT Leena Favén, Teknologiakeskus

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä Loppuraportti Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot