Puun uudet biojalosteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puun uudet biojalosteet"

Transkriptio

1 Lieksan puuakatemia seminaari Lieksan kulttuurikeskus Puun uudet biojalosteet Ari Pappinen Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Joensuu

2 Puun koostumus Lignoselluloosa = kasveista peräisin oleva biomassa Esim. puu, olki Puu kostuu pääosin sokereista (selluloosa ja hemiselluloosa) ja polyfenoleista (ligniini) Selluloosa muodostuu glukoosista muodostuvista polymeereistä => kuitukimppuja = selluloosakuitu Hemiselluloosa muodostuu pääosin joko glukoosin polymeereistä (esim. kuusi) tai xyloosista (lehtipuut) Ligniini on kuituja yhteen sitova amorfinen sidosaine (liima-aine) Puu on vahva komposiittirakenne eli ligniinin, selluloosan ja hemiselluloosan yhdistelmä joka sellaisenaan toimii erittäin hyvin monissa teknisissä käyttökohteissa

3 Vanhoja lignoselluloosan biojalosteita Prosessoidun paperin teko = > Cai Lun (kiinalainen) 105 AD Puuta hyödyntävien sienten käyttö lääkintään ja mm. vaatteisiin esim. taulakääpähuopa / säämiskä Pettu => havupuun nila- ja jälsikerros jossa hemiselluloosaa, sokereita ja proteiineja Pettua käytetty laajalti pohjolassa muutoinkin kuin vain nälkävuosina

4 Vanhoja lignoselluloosan biojalosteita Tervan poltto => hidas pyrolyysi (puun kuivatislaus) Etikkahappoa, metanolia, asetolia, oxobutanolia (ns. tervan kusi -fraktio), fenoleita (tervaa) ja puuhiiltä => tervasta myös tehtiin vähähappisessa oloissa polttamalla ns. mustaa hiiltä => mm. musteen raakaaineena Oljen (olki = lignoselluloosaa) käsittelyä rehuarvon parantamiseksi Ape => kuumavesiuutto + ohrajauhot (entsyymit) + mikrobikäsittely (märepala tai lantaa) Oljen ammoniakkikäsittely => parantunut rehuarvo

5 Uudempia biojalosteita Kemiallinen paperin teko => sulfiittiprosessi 1840; sulfaattiprosessi 1870 Sokereita, orgaanisia happoja, metanolia, etanolia ja ligniiniä sekä selluloosaa Nitroselluloosa => räjähde (keksittiin 1846) Savuton ruuti, lakat yms. Muuntokuidut => sellu jossa ei hemiselluloosaa mukana mm. viskoosi keksittiin luvun lopulla, rayon Selluloosamuovit => keksittiin 1800 luvulla mm. selluloosa-asetaatti, esim. filmit (1920 -luvulla)

6 Uudempia biojalosteita Sulfiittisprii => Sulfiittiprosessista, metanoli-etanoliseos käyttöä mm. geeliytettynä polttoaineena valmistettiin mm. ns. tikkuviinaa aina 1970 luvulle asti Pekiloproteiini ( ) => valmistettiin mikrobeilla sulfiittiselluloosaprosessin hemiselluloosan sokereista Valkuaisrehu; tuotanto loppui kun sulfiittiprosessi korvattiin sulfaattiprosessilla Mäntyöljy, mäntypiki, tärpätti, ym (mm. maaliteollisuus)

7 Uudet biojalosteet Puun kemia ja prosessikemia jo varhain varsin hyvin tunnettu ja monet tuotteet käyneet jo valmistusprosessissa sekä markkinoilla Parin sukupolven katko puutuotteiden kehittämisessä ja osaamisen ylläpidossa ja osaamisen kehittämisessä koska petrokemian tuotteet halpoina korvasivat puusta saadut kemikaalit ja tuotteet Miksi uusia biojalosteita ja tuotteita nyt? => Biotalousbuumi; vähähiilinen talous; kierrätettävät materiaalit Raaka-ainetehokkuus -vaatimus = > biojalosteet joutuvat kilpailemaan öljyperäisten aineiden kanssa sekä vastaamaan öljyperäisiä aineita ja materiaaleja tiukempiin ilmastovaatimuksiin (=> valtioiden tukipolitiikka ohjaa) => Biojalosteiden markkinat avautuvat uudelleen

8 Biojalostamo

9 Biobased products Biopower / Bioenergy Ari Pappinen Biofuels Bio-Economy Product and energy market Services Services 3-pillar model of a biobased economy Biorefineries Biogenic raw materials

10 Bioeconomy value chains and business models Entrepreneurship Profitability Raw materials Bioproducts Chemicals, Pellets Forests Fields By-products Entrepreneur Produces different bioproducts Heat, electricity Liquid biofuels, bioplastics Fertilizers Fodder Gas (methane, hydrogen)

11 Menetelmiä puun hajottamiseksi aineosiksi Puun fraktiointi Kuivatislaus / hidas pyrolyysi Nopea pyrolyysi Puun kaasutus C C C C Esituotteet Sokereita, furaaneja happoja, ligniiniä, selluloosaa Orgaaniset hapot, asetoli, metanoli, terva Erilaisia sokereita, hiilivetyjä ja monia muita Vety, hiilimonoksidi Jatkojalostus Entsymaattiset ja katalyyttiset menetelmät; (etanoli, butanoli, orgaaniset hapot, biomuovit, kosmetiikkaan) Fraktiointi, erottelu (pinnoitteet, hapot, elintarvike) Fraktiointi ja eri käsittelyt (fermentointiin, katalyyttisiin käsittelyihin, biomuoveihin, kosmetiikkaan yms.) Katalyyttiset ja biologiset menetelmät; (metanoli, olefiinit, alkeenit, etc.)

12 Biomassa Biomassan fraktiointi Nestefraktio Erotus Fermentaatio Sokerit, kemikaalit, komposiitit Butanoli Fraktiointi Kiinteä fraktio Entsymaattinen hajotus Glukoosi fermentaatioon Etanoli Delignifiointi Ligniini Komposiitit Muuntokuidut Useita julkaisuja mm. Pappinen, A, Sugano Y, Kuittinen, S, Turunen O Biomimetic Carbon Nanotube Catalyst for Lignocelluloses Saccharification. Patent pending number FI

13 Enzymes used artificial nano catalyst Pappinen, A, Sugano Y, Kuittinen, S, Turunen O Biomimetic Carbon Nanotube Catalyst for Lignocelluloses Saccharification. Patent pending number FI : Nykyiseen patenttivaatimus -asetelmaan sisältyy useitakin patentoitavina pidettyjä ratkaisuja. Yasuhito Sugano, Suvi Kuittinen, Ossi Turunen and Ari Pappinen Design of artificial glycoside hydrolase composed of biomolecules and nanomaterials. Submitted Angew. Chem. Int. Ed.

14 Pyrolyysiöljy, jakeet Nopean pyrolyysin Vesifaasista erotettua pajusiirappia = levoglucosan Katalyysi Fenolit Orgaaniset hapot Oksygenaatit Erotus Fermentaatio Butanoli, Lactic acid Hydrogenaatio Polttoaineet, muita? Biomassa Bioöljy Poltto Lämpöenergia Kaasutus Synteesikaasu PS. Bioöljyjä on tutkittu eripuolilla maailmaa n. 20 v ja niiden ominaisuudet tunnetaan kohtuullisen hyvin => kuinka edetä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin?

15 Metsäalan uusia tuoteinnovaatioita ja siihen liittyvää potentiaalia biotalouden rakentamisessa Puun ainesosista voidaan tehdä lähes mitä tahansa mitä nykyään tehdään mm. öljystä; esim. Liikennepolttoaineet =>Lignoselluloosapohjaiset liikennealkoholit Pyrolyysiöljyn jakeiden erottelu => metanoli, etanoli Fraktioidun hemiselluloosan ja/tai selluloosan sokereiden fermentointi joko etanoliksi tai butanoliksi Nopean pyrolyysin sokerijakeen fermentointi joko etanoliksi tai butanoliksi Synteesikaasun konversio metanoliksi => biobensiiniksi Uudet kemikaalit Pyrolyysiöljyn kemikaalien erotus jakeiksi (esim. viisi suurinta jaetta) Kosmetiikka mm. levuliinihappo Fraktioidun biomassan jakeiden erotus Synteesikaasun konversio esim. olefiineiksi

16 Metsäalan uusia tuoteinnovaatioita ja siihen liittyvää potentiaalia biotalouden rakentamisessa Muuntokuidut => Vaatteet (viskoosi); elintarvikekäyttö (hammastahnoihin, jogurttiin yms.) Biokomposiitit => biojalostuksen sivuvirtojen hyödyntäminen Ligniinihartsit yms. Biomuovit Uudenlaiset biomuovit, lämmönkestävät pinnoitteet; bioliimat Bioaktiivisuus luo uusia mahdollisuuksia Biohiili; aktiivihiili, bioaktiiviset kemikaalit (esim. inhibiittorit yms.) Netistä löytyy massiivisia tietokantoja joissa eri kemikaalien ja bioaineiden bioaktiivisuustestejä ja -sovelluksia

17 Kuittinen,Suvi., Villa,Aki., and Pappinen Ari Sustainable transportation Ethanol plant through field and forest biomass integration. Conference Proceedings. 19 th International Symposium on Alcoholic Fuels (ISAF), Verona, Italy

18 University of Eastern Finland (UEF) A University of the Future Biojalostuksen demoverstas resurssiälykäs oppimis- ja kehittämisympäristö UEF, PKKY, Karelia AMK, Joensuun tiedepuisto

19 Hankkeen esittely: tarve? Kehittyvä biojalostusalan yritystoiminta tarvitsee uudenlaisia osaamisvalmiuksia, tuote- ja raakaainetestausmenetelmiä sekä tuotteiden kaupallistamisosaamista tarve demonstraatiovalmiuksien parantamiseen Pohjois-Karjalassa Biojalostamoliiketoiminnan edistämiseen liittyvät: demonstraatiovalmiuksien kehittäminen raaka-aineiden ja tuotteiden kehittäminen tutkimusvälineiden ja menetelmien kehittäminen

20 Orgaanisen kemian prosessitekniikka Tuotteet / Välituotteet Biojalostusprosessien ohjaus- ja automaatiojärjestelmät ja opetus (PKKY) Rakennuksen lämmitykseen Lämpö Lämpö Vesifaasi, sokerit Peltobiomassa Sähkö ORC-tekniikka Bioöljy Hiilivetyfaasi Metsäbiomassa Korkeapainehöyry/matalapainehöyry Nopea / katalyyttinen Pyrolyysi Biosivujae tai jäte Lämpö Fraktiointi Hemiselluloosa Biomassakuidut Kemikaalit Ligniini Teollinen bioprosessitekniikka Entsyymit Katalyytit Mikrobit Fermentointi AMK Bioenergiapuisto Mekrijärven laitteet

21 Kiitos

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA Tiina Kiviluoto Pro gradu tutkielma 19.11.2007 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis luonnontieteellinen

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BIOTULI-hankkeessa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä

Lisätiedot

Biomassa. BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa. Kimmo Klemola 27.04.2011

Biomassa. BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa. Kimmo Klemola 27.04.2011 Biomassa BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa Kimmo Klemola 27.04.2011 Teknillisen kemian laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Aluksi Former president

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2533. Aki Suokko. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu

VTT TIEDOTTEITA 2533. Aki Suokko. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu VTT TIEDOTTEITA 2533 Aki Suokko Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2533 Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta

Lisätiedot

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013 kaikkea muuta puusta Sisältö Lukijalle 4 1 Puun pitkä tarina 6 Keskiajalla vietiin tervaa, sahatavaraa........ 6 ja hiiltä................... 7 Puunjalostustehtaat

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3.

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3. Juri Volama TEKNOLOGIASELVITYS Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet Julkaisu 3 / 2012 30.3.2012 Miktech Oy Graanintie 5, 50190 Mikkeli www.miktech.fi TIIVISTELMÄ Selvityksen

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Mitä uutta puusta? Olavi Raatikainen: olavi.raatikainen@uef.fi, 040 550 5971

Mitä uutta puusta? Olavi Raatikainen: olavi.raatikainen@uef.fi, 040 550 5971 Mitä uutta puusta? Prof. Reijo Lappalainen & team Dept. of Applied Physics & SIB Labs University of Eastern Finland PO Box 1627, FIN-70211 Kuopio Gsm 040 355 2564 E-mail:Reijo.Lappalainen@uef.fi Olavi

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Uudet funktionaaliset ligniinit Uusiutuva kemianteollisuus Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen

Uudet funktionaaliset ligniinit Uusiutuva kemianteollisuus Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen CMS-BP By Toyota Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen 2 KETEK y, Teknokeskiviikko Kari Kolppo Scandinavian Colloids y Tel. +358-40-520 3139 Email kari.kolppo@taloverkot.fi

Lisätiedot

Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita. Hannu Ilvesniemi

Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita. Hannu Ilvesniemi Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita Hannu Ilvesniemi Tutkijaryhmä Olli Byman, Sanna Hautala, Jarl Hemming, Bjarne Holmbom, Hannu

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puunhankinta Kuitua vai Energiaa? Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät Bioenergia

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A3 Energiahankkeet Puheenjohtaja: Asiakasjohtaja Rauno Rintamaa, VTT 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot

Monien mahdollisuuksien bioteknologia

Monien mahdollisuuksien bioteknologia Monien mahdollisuuksien bioteknologia 2 Monien mahdollisuuksien teknologia Bioteknologia oli vuosituhannen vaihtuessa suurten lupausten ala, jolta innokkaimmat povasivat Suomeen uutta Nokiaa, kansallisesti

Lisätiedot

BIOETANOLIN TUOTANTO

BIOETANOLIN TUOTANTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio 050414000 Kemiateollisuuden prosessit BIOETANOLIN TUOTANTO Tekijät: Taneli Kiviranta, tuta 2 Ville Siitonen, tuta 2 31.03.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2

Lisätiedot

Lisäarvoa biomateriaaleistaesimerkkinä. Lieksan Puuakatemian seminaari 21.5.2014 Professor Ali Harlin, D.Sc. VTT Technical Research Centre of Finland

Lisäarvoa biomateriaaleistaesimerkkinä. Lieksan Puuakatemian seminaari 21.5.2014 Professor Ali Harlin, D.Sc. VTT Technical Research Centre of Finland Lisäarvoa biomateriaaleistaesimerkkinä biomuovit Lieksan Puuakatemian seminaari 21.5.2014 Professor Ali Harlin, D.Sc. VTT Technical Research Centre of Finland Bioeconomy lisäarvon laajentaminen Arvo Volymi

Lisätiedot

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Studia Forestalia, Joensuu, 11.12.2014 Esityksen sisältö ja rakenne

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus

Suomen metsäalan tulevaisuus Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Avauspuheenvuoro, Päättäjien 35. Metsäakatemia, Majvik, 11.9.2013 Puheenvuoron tausta

Lisätiedot

Bioetanolista businesta - loppuraportti

Bioetanolista businesta - loppuraportti Bioetanolista businesta - loppuraportti Heikki Korpi 31.10.2011 0 Tiivistelmä Bioetanolista businesta-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa investointihalukkuutta ja toteuttamismalleja bioetanoli-investoinnille

Lisätiedot

METSÄTEHO 70 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting

METSÄTEHO 70 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting METSÄTEHO 7 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting METSÄVARAT METSÄTEHO 7 VUOTTA 2 KAIKEN PERUSTA ON RAAKA-AINE Merkittävimmät vajaakäytetyt metsävarat sijaitsevat

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot