Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014"

Transkriptio

1 Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti

2 2 / 20 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä koekäytöstä Toteutus Tavoite Tausta, Tarve ja käytetty teknologia Pilotointi Koekäytön tuloksia Pilotoidun laitteiston energiansäästöpotentiaali Käyttäjäkokemukset Havaitut kehityskohteet / haasteet / ongelmakohdat Muita huomioita Yhteenveto Mahdolliset / suositellut jatkotoimenpiteet... 20

3 3 / 20 Green ICT pilotin raportti Tiivistelmä koekäytöstä Toteuttaja Porel Oy Satakunnankatu b, Pori Yhteyshenkilö: Jussi Polvi Puhelin: Pilotoijat Luvata Pori Oy Kuparitie, PL60 Puhelin: Asunto-osakeyhtiö Mattilanmutka Mattilantie 1, Pori Puhelin (hallituksen puheenjohtaja): Pilotointiajat: Luvata Pori ( , 8 viikkoa) Asunto-osakeyhtiö Mattilanmutka ( , 11 viikkoa) Porel on kehittänyt älykkään autopistorasian, joka optimoi lämmityksen käynnistämisen ajankohdan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Tässä hankkeessa Porel pilotoi ratkaisuaan kahdessa erityyppisessä kohteessa: taloyhtiössä ja yrityksessä. Pilottijakson ajan mitattiin lämmityslaitteen päälläoloaikaa autopistorasioissa, joihin on asennettu energiaa säästävä säätöratkaisu. Lämmitysajan perusteella arvioitiin säästetyn energian määrää erilaisin arviolaskelmin. Hankkeessa toteutettiin myös käyttäjäkysely, jotta ratkaisua voidaan edelleen kehittää vastaamaan tarkemmin asiakastarpeeseen ja tätä kautta lisätä kyseisen energiaa säästävän ratkaisun markkinapotentiaalia.

4 4 / 20 Green ICT pilotin raportti 1. Toteutus 1.1. Tavoite Pilotin avulla pyritään optimoimaan ajoneuvon tai vastaavan laitteen lämmitykseen käytettävä energia suhteessa käyttövarmuuteen ja käyttömukavuuteen, sekä osoittamaan ratkaisun toimivuus ja energiansäästöpotentiaali. Porel Oy esittelee pilotin avulla jo aiemmin kehittämäänsä älykästä elektroniikkaa ajoneuvojen lämmityslaitteiden kytkentärasioissa. Tavoitteena on sähkönkulutuksen pienentäminen pilotoitavan ratkaisun avulla. Ratkaisussa hyödynnetään sulautettua tietotekniikkaa, joka määrittää lämmityksen tarpeen ja ajankohdan. Pilotissa kerätään kokemuksia energiaa säästävän sulautetun tietotekniikan helppokäyttöisyydestä ja toimintavarmuudesta sekä osoitetaan mittauksin ja vertailulaskelmin saadut säästöt sähkön kulutuksessa verrattuna tavanomaisiin tapoihin. Lisäksi arvioidaan teknologian avulla saatava säästöpotentiaali energian kulutuksessa rivitaloyhtiössä sekä yrityskohteessa Tausta, Tarve ja käytetty teknologia Suomen kaltaisissa maissa oman auton käyttö on yleistä ja ulkolämpötilat talvella alhaiset. Yksittäiselle autoilijalle on taloudellista käyttää kylmänä ajanjaksona auton moottorinlämmittäjää. Tämä on myös ekologista, koska moottorinlämmittäjä pidentää moottorin käyttöikää ja pienentää moottorin käynnistämisestä aiheutuvaa polttoainekulutusta. Moottorinlämmityslaite kuluttaa kuitenkin merkittävästi sähköä, varsinkin, kun tähän yhdistetään mukavuussyistä usein myös auton sisätilanlämmitin. Yksittäisten kuluttajien lisäksi tämä sähkönkulutus koskettaa erityisesti yhteisöjä, joissa autopistokkeita on useampia (taloyhtiöt, yritykset). Tästä syystä pilotoinnissa keskityttiin yksittäisten käyttäjien sijasta edellä mainittuihin kohteisiin. Tyypillistä nykyisille autopistokkeille on, että moottorilämmitin kytketään joko manuaalisesti päälle tai lämmitys kytkeytyy automaattisesti itse määriteltävänä ajankohtana (lämmityksen käynnistämisaika määritellään manuaalisesti). Yleensä määriteltävä lämmitysaika on vakio esim. kaksi tuntia. Tämä ei kuitenkaan ole taloudellinen tai ekologinen vaihtoehto, mikäli lämmitys käynnistetään liian aikaisin tai liian myöhään, koska ideaalinen lämmitysaika on riippuvainen vallitsevasta ulkolämpötilasta. Porel on kehittänyt älykkään autopistorasian, joka optimoi lämmityksen käynnistämisen ajankohdan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Tuote on suunniteltu modulaariseksi, jolloin tulevaisuudessa siihen voidaan kehittää optioita erilaisille etäohjausmahdollisuuksille, energiankulutuksen mittaamiseen jne. Ratkaisulla odotetaan olevan kysyntää Suomen lisäksi muissa maissa, joissa sääolosuhteiden vuoksi moottorinlämmittäjän käyttö on suotuisaa.

5 5 / 20 Green ICT pilotin raportti Kuva 1. Älykäs autopistorasia. Porel Oy:n valmistamat älykellot asennettiin Satmaticin 8MMO452 koteloon (kuva 1), joka mahdollistaa kahden pistorasian ohjaamisen erikseen ja sisältää 16 Ampeerin automaattisulakkeet molemmille pistokkeille sekä vikavirtasuojan. Älykäs autopistorasia on esitetty kuvassa 1. Näytön näkymää on kuvattuna eri tilanteissa kuvassa 2.

6 6 / 20 Green ICT pilotin raportti Kuva 2. Älykkään autopistorasian näyttö eri tilanteissa. Mittaukset suoritettiin mittaamalla virrankulutusta Talema AC1015 virtamuuntajia, joista saatu virta-arvo muunnettiin jännitearvoksi Porel Oy:n hankkeseen valmistamalla signaalisovitinkortilla. Saadut arvot tallennettiin Lascarin EL-USB3 dataloggerille minuutin välein (kuva 3).

7 7 / 20 Green ICT pilotin raportti Kuva 3. Mittausjärjestelyt osana lämmitystolppaa Pilotointi Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla - pilotissa Luvata Oy ja Asunto-osakeyhtiö Mattilanmutka ottivat koekäyttöön älykkäät autopistorasiat, joiden tuomaa energiansäästöä pilotissa todennettiin. Lisäksi ratkaisun toimivuutta arvioitiin käyttäjätyytyväisyyden näkökulmasta. Pilotti sisälsi kaikki tarvittavat suunnittelu-, asennus-, mittaus- ja raportointityöt. Pilotti aloitettiin asentamalla älykkäät autopistokkeet (2-osaisia pistorasioita (230 V, 16A)) käyttökohteisiin: 6kpl As.Oy Mattilanmutkaan ja 20 kpl Luvata Oy:lle. Porel Oy vastasi asennuksen toteutuksesta. Käyttöönotto ja energiamittaus aloitetiin välittömästi asennuksen jälkeen. Mittauksia toteutettiin yhteensä 11 vkon ajalta ja mittapisteet jaettiin erilaisiin kohteisiin seuraavasti: Asunto-osakeyhtiö Mattilanmutka -12 pistoketta asunto-osakeyhtiön parkkipaikalle -Kaikki pistokkeet mitattiin 11 viikon ajalta, jolloin mittadata kuvaa keskimääräistä käyttäjäprofiilia

8 8 / 20 Green ICT pilotin raportti Luvata - Pääkonttorin pistokkeet (22 kpl / mittaukset nro 1-5) Käyttäjiä, jotka pääosin tekevät 8 tunnin työpäivää eivätkä käytä autoa työaikana -Vartijoiden pistokkeet 12 kpl / mittaukset nro 8-9 ) Käyttäjiä, joilla ajoa työpäivän aikana -Kunnossapidon autot (2 kpl / mittaus nro 10 ) Käyttäjiä, joilla ajoa työpäivän aikana -Keittiön autot (4 kpl / mittaukset nro 6-7 ) Käyttäjiä, joilla ajoa työpäivän aikana Pilottijakson loppupuolella (huhtikuun alussa) taloyhtiön asukkaille toimitettiin käytettävyys- ja käyttäjäkyselytutkimus, jonka tulokset on raportoitu kohdassa 2.2 Käyttäjäkokemukset. Porel Oy vastasi pilotoitavan järjestelmän huolto- ja ylläpidosta pilotin ajan. 2. Koekäytön tuloksia 2.1. Pilotoidun laitteiston energiansäästöpotentiaali Energiansäästöä arvioidaan pilotissa lämmityslaitteen mitatun päälläoloajan avulla ja vertaamalla tätä erilaisiin käyttöskenaarioihin. Pilottilaitteiston energiankulutus saadaan kertomalla mitattu aika (h) kuorman teholla (kw). Energiankulutusta lasketaan eritehoisilla kuormilla, jotka simuloivat tilannetta: a) moottorinlämmitin tai b) moottorinlämmitin sekä sisätilanlämmitin kytkettynä pistorasiaan. Moottorinlämmittimet ovat yleisesti tehoiltaan wattia (riippuen moottorin nestetilavuudesta), mutta henkilöauton lohkolämmittimet ovat teholtaan yleensä alle 1 kw. Otetaan laskennan pohjaksi 700 W moottorinlämmitin. Myös sisätilanlämmittimiä on saatavilla laaja kirjo. Laskelmat esitetään kahdella eritehoisella sisätilanlämmittimellä: 600 W ja 1400 W. Pilottijakson ajalta ( Mattilanmutka; Luvata) mitattu autopistorasiaan kiinnitetyn kuorman (lämmityslaitteet) päälläoloaika ja lämmityskertojen lukumäärä on esitetty taulukossa 1 (Mattilanmutka) ja taulukossa 2 (Luvata).

9 9 / 20 Green ICT pilotin raportti Taulukko 1. Asunto Oy Mattilanmutkan keskimääräiset lämmitysajat. Päälläolokertojen lkm. keskimääräinen päälläoloaika/lämmityskerta Tolppa min 40 s Tolppa min 30 s Tolppa 3* 12 1h 7 min 40 s Tolppa 4* 9 24 min Tolppa 5* 6 51 min 50 s Tolppa min yht. 39 kertaa 39 kerran keskiarvo: 47 min *Mattilanmutkan mittausdatassa vikaa (tiedosto korruptoitunut) ajalla koskien tolppia 3,4 ja 5 Taulukko 2. Luvatan keskimääräiset lämmitysajat. Päälläolokertojen lkm. keskimääräinen päälläoloaika/lämmityskerta Tolppa 1 1 (18.3 klo 15) 35 min Tolppa 2 Tolppa 3 Tolppa 4 Tolppa 5 Tolppa 6 1 (20.3klo 5.50) 1h 41 min Tolppa 7 Tolppa 8 Tolppa 9* Tolppa 10 yht. 2 kertaa keskiarvo: 1h 8 min *tolppa 9 poistettiin käytöstä

10 10 / 20 Green ICT pilotin raportti Taulukosta 1 nähdään, että rivitaloyhtiön pistokkeiden käyttöasteessa on vaihtelua. Energiankulutuksen arvioinnissa rivitalokohteessa käytämme kaikkien mitattujen autopistokkeiden (12 kpl) päälläoloajan keskiarvoa (47 min) ja yhteenlaskettuja päälläolokertoja (N= 39). Taulukosta 2 nähdään, että yrityskohteen käyttöaste on ollut erittäin alhainen. Esitämme kuitenkin enrgiankulutuksen päälläoloajan keskiarvon mukaan. Energiansäästön arvioinnissa pilottikohteessa, käytämme vertailuna käyttöskenaariota: Pelkkä moottorinlämmittäjä (700 W) on päällä 2h (perinteinen ajastin) Moottorinlämmittäjä ja sisätilanlämmitin A (600 W) ovat päällä 2h (perinteinen ajastin) Moottorinlämmittäjä ja sisätilanlämmitin B (1400 W) ovat päällä 2h (perinteinen ajastin) Pelkkä moottorinlämmittäjä (700 W) on päällä 8h (ilman ajastusta, koko yön) Moottorinlämmittäjä ja sisätilanlämmitin A (700 W W) ovat päällä 8h (ilman ajastusta, koko yön) Moottorinlämmittäjä ja sisätilanlämmitin B (700 W W) ovat päällä 8h (ilman ajastusta, koko yön) Mattilanmutkan vertailulaskelmissa päälläolokertojen lukumääränä käytämme Taulukon 1, 12 pistokkeen käyttökertojen yhteenlaskettua lukumäärää (N= 39). Lisäksi esitämme laskelmat, joissa energiankulutusta verrataan tilanteisiin, joissa laitetta käytetään yht. 70 kertaa ja yht. 140 kertaa. Luvatan tapauksessa esitämme laskelmat, joissa energiankulutusta verrataan tilanteisiin, joissa laitetta käytetään yht. 70 kertaa ja yht. 140 kertaa. Taulukoissa 3 on esitetty mittadataan perustuva energiankulutus (3a) sekä energiankulutus eri käyttötapauksissa rivitalomuotoisessa kohteessa (3b).

11 11 / 20 Green ICT pilotin raportti Taulukko 3a) Auton lämmityksestä aiheutuva energian kulutus rivitalo kohteessa eri käyttötapauksissa, laskelmissa käytetty mitattua keskimääräistä lämmittimen päälläoloaikaa. Kulutettu energia Käyttötapaus (kwh) Moottorin lämmittäjä 700 W, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 21,39 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 39,72 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 64,16 Moottorin lämmittäjä 700 W, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 38,38 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 71,28 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 115,15 Moottorin lämmittäjä 700 W, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 76,77 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 142,57 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk)), päällä 47 min (mitattu keskiarvo) 230,30

12 12 / 20 Green ICT pilotin raportti Taulukko 3b) Auton lämmityksestä johtuva energian kulutus rivitalo kohteessa eri käyttötapauksissa, laskelmissa käytetty perinteinen ajastinta ja worst case -tapausta (esim. vikaantunut ajastin) Kulutettu energia Käyttötapaus (kwh) Moottorin lämmittäjä 700 W, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 2h (perinteinen ajastin) 54,60 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 2h (perinteinen ajastin) 101,40 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 2h (perinteinen ajastin) 163,80 Moottorin lämmittäjä 700 W, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 98,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 182,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 294,00 Moottorin lämmittäjä 700 W, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 196,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 364,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 2h (perinteinen ajastin) 588,00 Moottorin lämmittäjä 700 W, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 8h (worst case) 218,40 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 8h (worst case) 405,60 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 39 käyttökertaa (mitattujen käyttökerojen määrä), päällä 8h (worst case) 655,20 Moottorin lämmittäjä 700 W, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 8h (worst case) 392,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 8h (worst case) 728,00 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 8h (worst case) 1176,00 Tyypillinen auton lämmityksen käyttöjakso on n. puoli vuotta, jonka aikana sää voi vaihdella rajustikin. Sääolosuhteiden ja eri vuosien välisen vaihtelun vuoksi käyttökertojen lukumäärää ja tätä kautta säästettyä energiaa vuositasolla on erittäin vaikea arvioida. Tästä syystä taulukossa 4

13 13 / 20 Green ICT pilotin raportti on esitetty energian säästö erilaisilla lämmityskertamäärillä. Lämmityskertamäärä 39 on pilottijakson aikana todennettujen lämmityskertojen lukumäärä rivitalokohteessa ja se kuvaa pilotoidun rivitalokohteen energiansäästöä mittausajalta. 70 käyttökertaa kuvaa esimerkiksi tilannetta, jossa lämmitys kytketään päälle kerran päivässä 10 vkon ajan tai vastaavasti joka toinen päivä 20 viikon ajan. 140 käyttökertaa kuvaa esim. tilannetta, jossa lämmitys kytketään päälle kahdesti vuorokaudessa 10 viikon ajan tai kerran vuorokaudessa 20 viikon ajan. Taulukko 4. Energian säästö rivitalokohteessa erikokoisilla kuormilla ja käyttöasteella verrattuna 2h ajastimeen ja worst case tilanteeseen, jossa lämmitin on päällä 8h (esim. ajastin rikki). Yksi käyttäjä Käyttökertoja Kuorma (W) Säästetty energia (kwh) Säästetty energia (kwh) verrattaessa "worst case"-tilanteeseen verrattaessa perinteiseen ajastimeen ,22 197, ,69 365, ,65 591, ,62 353, ,72 656, , , ,23 707, , , , ,70 Kymmenen käyttäjää , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jos oletetaan sähkön hinnaksi esim. 7 snt/kwh, lämmityskertojen lukumääräksi 70 ja lämmityskuormaksi 2100W (700 W moottorinlämmitin W sisätilanlämmitin), tarkoittaa tämä yksittäisen käyttäjän kohdalla 12,5 säästöä perinteisellä ajastimella toimivan ratkaisun sijaan. Jos käyttökertoja taas on 140 tarkoittaa tämä 25,06 säästöä. Vastaava luku 70 käyttökerralla worst case tapauksessa, jossa lämmitys on päällä esimerkiksi koko yön (8h) merkitsisi tämä 74 säästöä. On huomioitava, että nämä ovat vain yksittäisen käyttäjän säästöjä, joiden merkitys kasvaa taloyhtiön koon kasvaessa.

14 14 / 20 Green ICT pilotin raportti Huomioitavaa on, että pilotin mittajakso sijoittui kevääseen, joka pilotointivuotena oli poikkeuksellisen lämmin. Tästä syystä laitteiston käyttökertojen lukumäärä on suhteellisen vähäinen, eikä sitä voida sellaisenaan käyttää arvioimaan koko talven käyttöastetta. Toisaalta, sydäntalven kovilla pakkasilla älykkään autopistorasian käyttö ei merkittävästi vähennä lämmitysenergiaan kuluvaa sähköä, sillä lämmitysaika kovilla pakkasilla ei poikkea perinteisellä ajastimella toimivasta ratkaisusta, jotta lämmitysteho ei kärsisi. Yhteenvetona todettakoon, että pilotissa pystyttiin osoittamaan ratkaisun tuoma säästöpotentiaali rivitalokohteessa. Pilotointitulokset viittaavat siihen, että älykkäällä autopistorasialla voidaan säästää energiaa käyttömukavuudesta tinkimättä. Käytettävyysasioista on tarkempaa tietoa kappaleessa 2.2. Yrityskohteen lämmityksestä aiheutuva mittaustuloksiin perustuva energiankulutus on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5 Auton lämmityksestä johtuva mittauksiin perustuva energian kulutus yritys kohteessa. Kulutettu energia Käyttötapaus (kwh) Moottorin lämmittäjä 700 W, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 55,37 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 102,83 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 70 käyttökertaa (10 vkon ajan 1 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 166,11 Moottorin lämmittäjä 700 W, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 110,74 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 600 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 205,66 Moottorin lämmittäjä 700 W ja 1400 W sisätilanlämmitin, 140 käyttökertaa (10 vkon ajan 2 kertaa päällä/vrk), päällä 1h 8 min (mitattu keskiarvo) 332,22 Energiansäästön arvioinnissa taulukon 5 energiankulutusta verrataan Taulukon 3b käyttötapauksiin, jossa käyttökertoja on 70 ja 140. Energiansäästöä arvioidaan taulukossa 6.

15 15 / 20 Green ICT pilotin raportti Taulukko 6. Energiansäästöpotentiaali yrityskohteessa. Yksi käyttäjä Käyttökertoja Kuorma (W) Säästetty energia (kwh) verrattaessa perinteiseen ajastimeen Säästetty energia (kwh) verrattaessa "worst case"-tilanteeseen ,63 336, ,17 625, , , ,26 673, , , , ,78 Kymmenen käyttäjää ,3 3366, ,7 6251, , , ,6 6732, , , , ,8 Jos oletetaan sähkön hinnaksi esim. 7 snt/kwh, lämmityskertojen lukumääräksi 70 ja lämmityskuormaksi 2100W (700 W moottorinlämmitin W sisätilanlämmitin), tarkoittaa tämä yksittäisen käyttäjän kohdalla 9 säästöä perinteisellä ajastimella toimivan ratkaisun sijaan. Jos käyttökertoja taas on 140, tarkoittaa tämä 17,9 säästöä. Vastaava luku 70 käyttökerralla worst case tapauksessa, jossa lämmitys on päällä esimerkiksi koko yön (8h) merkitsisi tämä 70,7 säästöä. On huomioitava, että yrityksissä käyttäjiä voi olla useita kymmeniä, jolloin säästöpotentiaali korostuu. Haasteena yrityskohteessa oli erittäin vähäinen käyttöaste, joka johtui lämpimästä keväästä. Pilotointiajankohta on otollinen rivitalo-kohteen tapauksessa, jossa aamulämpötilat (tyypillisin käyttöajankohta) ovat vielä osittain pakkasella, mutta lämmitys ei vaadi koko 2h päälläoloa. Sen sijaan yrityskohteessa, jossa autonlämmitintä käytetään pääasiassa ennen kotiinlähtöä iltapäivällä, on lähtöhetkellä jo keväisin niin lämmintä, ettei autopistoketta edes kytketä. Näin ollen vähäisen datan vuoksi, pitää arvioihin suhtautua varauksella. Rivitalokohteen perusteella uskotaan ratkaisulla kuitenkin olevan myös yrityskohteessa säästöpotentiaalia, mutta suurimmat säästöt syntynevät eri ajankohtana. Yrityskohteissa säästöä syntyy kylmempänä ajankohtana, jolloin kuitenkin iltapäivälämpötilat kohoavat jo aamulämpötiloja korkeammiksi. On myös huomioitava, että erilaisissa yrityskohteissa on erilaisia käyttäjäryhmiä, jolloin myös säästön määrä riippuu pistokkeen käyttötavasta.

16 16 / 20 Green ICT pilotin raportti Luvatan tapauksessa tolppa 9 poistettiin käytöstä. Kyseessä on vartijoiden kopilla oleva tolppa, jossa tarve on pitää auto lämpimänä koko työpäivän ajan, koska autolla kyyditetään vierailijoita Käyttäjäkokemukset Pilottijaksin loppupuolella rivitaloyhtiön jäsenille lähetettiin käyttäjäkysely älykkään autopistorasian käytettävyyden arviointia varten. Käyttäjäkyselyn kysymykset olivat monivalinta- tai tekstimuotoisia. Monivalintakysymyksissä vastaajaa pyydettiin valitsemaan mielestään sopivin vaihtoehto asteikolla 1-5. Asteikolla 1 = täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Kyselyyn vastasi 4 taloutta. Alla on esitetty asiakaskyselyn tulokset (vastausten keskiarvo) asunto-osakeyhtiön osalta: 1. Porel Oy:n älykkäästä autopistorasiasta on minulle selvästi hyötyä 3,75 2. Älykäs autopistorasia lisää lämmitystolpan käyttömukavuutta 3,75 3. Älykkäällä pistorasialla on potentiaalia lisätä käyttömukavuutta 4 4. Älykkäästä autopistorasiasta on minulle haittaa 1,75 5. Toimitettu älykäs autopistorasia vastaa mielikuvaani tuotteesta 3,5 6. Koen, että älykäs autopistorasia säästää sähköä /sillä on potentiaalia säästää sähköä oikein käytettynä 4 7. Koen, että älykäs autopistorasia ei heikentänyt auton lämmitystä 3,25 8. Älykäs autopistorasia on liian monimutkainen 2,25 9. Älykkään autopistorasian näppäimistön valaistus auttaa asettamaan lämmitysajan, kun on pimeää 4,5

17 17 / 20 Green ICT pilotin raportti 10. Käytin mielestäni laitteen ominaisuuksia monipuolisesti Älykästä autopistorasiaa oli helppo käyttää 3, Älykkään autopistorasian käyttöohje on selkeä Älykäs autopistorasia on toimintavarma 3,5 14. Älykästä autopistorasiaa voitaisiin parantaa Jos kyllä, niin miten? kyllä: 25% ei: 50% EOS: 25% ei kommentteja 15. Laitan uuden laitteen myötä autoni useammin lämmitykseen kyllä: 0% ei 100% Jos ei, niin mitä lisäominaisuuksia tarvittaisiin, että tekisin näin? ei kommentteja 16. Miten älykkään autopistorasian ominaisuuksia voitaisiin parantaa? (tekstimuotoinen) ei kommentteja 17. Mitä turhia toimintoja laitteessa on? ei kommentteja 18. Puuttuuko älykkäästä autopistorasiasta jotakin toivomiani ominaisuuksia? Mitä? ei kommentteja 19. Miten laite olisi helppokäyttöisempi? ei kommentteja Palvelun toimivuus 20. Toimiko Porel Oy mahdollisissa vikatilanteissa riittävän nopeasti? kyllä: 100% ei: 0%

18 18 / 20 Green ICT pilotin raportti 21. Saitko riittävät ohjeet/ riittävästi neuvoja laitteen käytöstä? kyllä: 75% ei: 25% 22. Oliko kommunikointi Porel Oy:n kanssa riittävää? (Tuotteen vastaanottaja vastaa) Muut kommentit: kyllä: 75% ei: 25% - Aluksi vaatii totuttelua syöttää lähtöaika (valtaosassa kelloista syötetään lämmityksen alkuajankohta) - Yksi vastaaja olisi toivonut suoraa opastusta laitteen käytöstä Yhteenvetona todettaneen, että älykäs autopistorasia koettiin käytettävyydeltään riittäväksi ja sillä uskottiin olevan energiansäästöpotentiaalia. Suurin muutos edeltäviin kelloihin koettiin olevan ajan asettaminen lähtöajaksi (ei lämmityksen aloitusajaksi). Erityisesti tyytyväisiä oltiin näppäimistön valoihin, jotka helpottivat ajan asettamista pimeällä. Enemmän haasteita koettiin Luvata Oy:n erilaisissa käyttäjäryhmissä, joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa Havaitut kehityskohteet / haasteet / ongelmakohdat Luvatan kohdalla kävi ilmi jo asennusvaiheessa, että osaan kohteista perinteisellä tavalla ajastettava autolämmitysrasia ei ole käyttäjien toiveiden mukainen. Esimerkiksi vartijoille, keittiöllä ja kunnossapidossa oikeanlainen lämmitystapa olisi pitää autoa käyttövalmiina ja lämmitettynä koko työpäivän ajan, koska auton käyttö ja käytöntarve eivät ole täysin ennustettavissa. Näissä kohteissa oikeampi tapa lämmittää olisikin muuttaa kelloja siten, että lämmitystarvetta päivitetään tunnin sykleissä eli lämpötilan perusteella autoa lämmitetään tietty aika tunnin välein ja auto pidetään käytännössä ajovalmiudessa koko työpäivän ajan. Tämä käy ilmi vartijoiden autolämmityspistorasian käyttötavasta, jossa kelloa on ajastettu useaan kertaan päivän aikana, jotta auto pysyisi koko ajan ajovalmiina. Rasia vaihdettiin yhden päivän jälkeen perinteiseen kellottomaan rasiaan. Pilotti aloitettiin helmikuussa 2014 asentamalla autopistokkeet ensimmäiseen käyttökohteeseen (Mattilanmutka). Käyttöönotto ja energiamittaus aloitettiin (Mattilanmutka). Mittausjärjestelyihin (laitteet ja mittauslaitteisto) vaadittu aika osoittautui komponenttien saatavuuden vuoksi oletettua pidemmäksi. Mittaukset toteutettiin sovitusti vähintään 10 viikon ajalta (11 viikon), mutta mittaukset lopetettiin vasta suunnitellun 31.3 sijaan. Luvatan osalta mitattu ajanjakso oli 8 viikkoa.

19 19 / 20 Green ICT pilotin raportti Haastetta pilotin toteutukseen asetti myös poikkeuksellisen lämmin kevät. Muutoin ajanjakso (kevät) on rivitalokohteen energiasäästön kannalta otollinen, sillä juuri tällä ajanjaksolla perinteisen autopistorasian ajastus (2h) on lämpötilaan nähden ylimitoitettu. Talvella, kun ulkolämpötilat puolestaan ovat alhaiset, pitää myös säätöelektroniikalla varustettu älypistorasia lämmitystä yllä (lähes) maksimiajan, eikä säästö tässä tapauksessa ole yhtä merkittävä. Sen sijaan yrityskohteessa potentiaalista säästöä syntyy kuitenkin myös kylmempänä ajankohtana, sillä potentiaalinen käyttöajankohta sijoittuu myös iltapäivään, jolloin lämpötilat ovat tyypillisesti aamulämpötiloja korkeammat. Pilotin kannalta Luvatan osalta otollisin mittaajanjakso olisikin ollut talvi. Keväällä iltapäivisin, kun työntekijät lähtevät kotiin, voi ulkolämpötila olla jo keskimäärin niin korkea, että autonlämmitintä ei käytetä ollenkaan. Lisähaastetta asetti parkkipaikkojen erityisen vähäinen käyttö (vain osassa oli päivittäisiä käyttäjiä). Luvatassa myös erityyppiset käyttäjät osoittautuivat mielenkiintoisiksi ja uusia kehitysideoita erityyppiseen autonkäyttöön liittyen kerättiin pilotin edetessä. Laitteen käyttöön liittyvä haaste oli käyttäjän ajattelutavan muuttaminen perinteisestä ajastimesta uuteen ratkaisuun. Mittadatasta ja käyttäjäkokemuksista on havaittavissa, että vaati totuttelua sijoittaa ajastimeen lähtöaika lämmityksen alkamisajankohdan sijaan. Tämä näkyi mm. käyttäjien kommentteina sekä verkkaisena laitteen käyttönä ensimmäisten päivien aikana. 4. Muita huomioita Laskelmat eivät huomioi erilaisten laitteiden säätyvyyttä ulkolämpötilan mukaan. Jotkin markkinoilla olevat sisätilanlämmittimet säätävät tehoaan ulkolämpötilan mukaan. Myös moottorinlämmittäjä voi katkaista lämmitystä lämpimällä säällä. Jatkoselvitystä tuleekin tehdä siitä, miten erilaiset itsesäätyvät laitteet vaikuttavat älypistorasian käyttömukavuuteen ja auton lämmityksen onnistumiseen. 5. Yhteenveto Yhteenvetona todettakoon, että pilotissa pystyttiin osoittamaan ratkaisun tuoma säästöpotentiaali. Suuren sääolosuhteiden vaihtelun sekä käyttöasteen vaihtelun vuoksi säästetyn energian määrässä voi olla suhteellisen merkittävääkin vaihtelua. Pilotti kuitenkin osoittaa selkeän säästöpotentiaalin verraten perinteiseen ajastimeen. Säätöelektroniikan energian säästön muodossa tuoma etu suhteessa autopistorasian lisäkustannuksiin katsotaan olevan merkittävä ja älykkään laitteiston hankinnan perusteltua esim. uudiskohteissa tai tilanteessa, jossa vanhoja lämmitystolppia ollaan uusimassa. On myös huomioita, että laitteistolla voidaan lisäksi saavuttaa käyttömukavuutta (esim. valaistu näppäimistö). Koekäytön jatkaminen olisi kuitenkin suotavaa kattavamman otannan saavuttamiseksi. Lämpimästä keväästä huolimatta pilotointi antoi toivotut tulokset ja avasi uusia näkökulmia jatkokehitys ja -mittaustarpeisiin.

20 20 / 20 Green ICT pilotin raportti Pilotointi edellytti tolppiin ulko-olosuhteet kestävän mittausjärjestelyn, joka saatiin mahtumaan koteloihin ja joka ei vaikuttanut laitteiden normaaliin käyttöön. Mittauksia varten suunniteltiin ja valmistettiin signaalisovitin-kortit, jotta mittausalueet saatiin skaalattua sopivalle mittausalueelle. 6. Mahdolliset / suositellut jatkotoimenpiteet Jatkotoimenpiteisiin kuuluu pilotoinnin jatkaminen asunto-osakeyhtiössä, jossa erilaisten koejärjestelyjen tekeminen on joustavaa ja helposti toteutettavaa. Pilotointi jatkuu asentamalla ensimmäisessä vaiheessa etäohjaukseen tarkoitettu lisälaite älypistorasioiden etäkäyttöä varten. Taloyhtiön koekäytön jälkeen valmiimpaa etäohjausratkaisua tullaan pilotoimaan laajemmin erilaisissa käyttökohteissa. Energiankulutuksen arviointia jatketaan ja erilaisten lämmittimien vaikutusta säästöpotentiaaliin selvitetään. Porissa Sari Merilampi, Porel Oy

etolppa Etähallittavat lämmitys- ja lataustolpat

etolppa Etähallittavat lämmitys- ja lataustolpat etolppa Etähallittavat lämmitys- ja lataustolpat - Etähallittavat lämmitystolpat ja latausasemat www.igl.fi info@igl.fi www.etolppa.fi +358 40 834 8689 Auton lämmittämiseen ja sähköauton lataukseen Kustannustehokas

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti

Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti 30.05.2014 2 / 12 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä 3 Toteuttaja 3 Pilotoijat

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Perämoottorikysely ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Esa Varho 2016 Oras Oy, Isometsän tehdas Raumalla Esa Varho 2014 Oras Group, kaksi brändiä Käyttäjäystävälliset tuotteet elektronisten hanojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima

Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima Työn suorittaja: Antti Pekkala (1988723) Mittaukset suoritettu 8.10.2014 Selostus palautettu 16.10.2014 Valvonut assistentti Martti Kiviharju 1 Annettu tehtävä

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite-

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot