Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 2 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset 5 TUKKUTORI 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HANKINTAKESKUS 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H STARA 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen 3 Oy Eventforum Ab:n hankintaoikaisuvaatimus, Staran kaamosjuhlat 2013, hallinnon yksikönjohtajan päätös 3, Teknisen palvelun lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta

3 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Puheenjohtaja päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päättänee valita jäsenet Aura Sallan ja Anna Laineen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/2 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus päättänee hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/3 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

6 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi mahdolliset ilmoitusasiat.

7 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/5 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi toimitusjohtajien tilannekatsaukset.

8 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä Toiminta-ajatus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin tukkutorin talousarvioehdotuksen vuodelle 2014, taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille Ehdotuksen mukaan Tukkutori noudattaa sille asetettua talousraamin toimintakate-vaatimusta. Helsingin Tukkutori ylläpitää ja kehittää tukkutorialueen, kauppahallien, torien ja teurastamon toimintoja yhdessä asiakkaittensa kanssa. Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Helsingin kaupunki elää vahvaa ruokakulttuurin nousukautta, jossa ruoan arvostus ja kiinnostus ruokaan ovat kasvussa. Tukkutori tarjoaa tähän kysyntään kolmella kauppahallilla, yhdeksällä torilla, tukkutorialueella ja Teurastamolla hyviä mahdollisuuksia kaupunkilaisille nauttia hyvästä ruoasta ja yrittäjille tiloja toimia. Tukkutori pyrkii strategian mukaisesti tarjoamaan pk-elintarvikealan yrityksille Suomen mielenkiintoisimman ja yritysystävällisimmän toimintaympäristön. Toimintaympäristöön vaikuttavat paljon hallien, torien ja teurastamoalueen kunnostukset, joiden avulla tiloja muutetaan yritysten kannalta toimivammiksi. Teurastamosta luodaan kokonaan uudentyyppinen kaupunkialue, jossa ruoka ja tapahtumallisuus luovat puitteet viihtymiselle. Remontit osittain rasittavat Tukkutorin taloutta ja lisäävät olennaisesti työmäärää muutosvaiheessa, josta Hietalahden hallin uudelleenkäynnistys oli hyvä esimerkki tästä. Verkkosaaren yritysalueen alasajo vuoden 2012 lopussa näkyy mm. tuottavuuden heikentymisenä. Kustannuksia lisäävät vuosina 2013

9 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/ myös kaikkiin halleihin ja osiin toreista toteutettavat kunnostustyöt, väistötilahankkeet ja uudelleenavaamiset, joihin on varattu rahaa toiminnan onnistumisen varmentamiseksi. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Kilpailuttaminen Riskienhallinta Tukkutorin hallussa olevien toimitilojen kysyntä on ollut hyvä ja sen odotetaan myös säilyvän sellaisena. Kiinnostusta on erityisesti hyvään ruokaan ja palveluun liittyviin toimintoihin ja tiloihin, jotka mahdollistavat tämäntyyppisen yrittämisen. Tukkutori toimii logistisesti erinomaisella paikalla, mikä lisää palvelujen kysyntää. Pakastus- ja varastopalveluiden arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Uuden pakastamon tarve on huomioitu investointiohjelmassa. Pakastamon rakentamisen jälkeen vapautuu torialueelta lisää rakennusoikeutta, joka voidaan hyödyntää myöhemmin. Uusi pakastamo muuttaa kokonaan pakastuspalveluiden toimintamallin, jolloin sekä kylmäntuotanto, että varastointipalvelut tehostuvat olennaisesti. Tukkutorin hankinnat ovat pääosin energiaan ja korjausrakentamiseen liittyviä. Hankinnoissa käytetään pääosin yhteistyökumppaneita, jotka ovat jo kaupungin kilpailuttamia tai suoraan kaupungin sisäisiä organisaatioita, joita ei tarvitse kilpailuttaa. Tukkutorin resurssit kilpailuttamiseen ovat pienet ja niitä käytetään lähinnä erikoiskoneiden ja laitteiden hankintaan sekä osaan rakennusurakoista. Tukkutori suunnittelee kilpailuttavansa peruskorjausinvestoinneistaan 50 %. Loppu tehdään Staran tai sopimustoimittajien kanssa. Ostopalveluista kilpailutetaan vartiointi-, lumityö- ja siivouspalveluita. Tukkutorilla on kahden vuoden välein päivitettävä riskien hallintasuunnitelma. Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tukkutori toteuttaa pääasiassa elinvoimainen Helsinki strategiaa lisäämällä kaupungin vetovoimaa ja tunnettavuutta. Merkittävä osa Tukkutorin toiminnasta on lisätä yleistä aktiivisuutta kaupungissa. Tätä toteutetaan edistämällä yritystoimintaa, työpaikkojen määrää ja niiden

10 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 myötä tulevien verotulojen lisäystä. Tukkutori luotsaa koko kaupungin Ruokakulttuuristrategiaa edistämällä kaupungin kehittymistä yhdeksi Euroopan mielenkiintoisimmista ruokamatkailukohteista. Toimiva Helsinki- osion osalta Teurastamon ja toriympäristöjen kehittäminen osaksi toimivaa ja viihtyisää kaupunkirakennetta on yksi Tukkutorin päätehtävistä. Yhteistyö esim. kaupunkiviljelijöiden ja erilaisten tapahtumatuottajien kanssa lisää kiinnostusta kaupunkia kohtaan. Lisäksi pyrimme kehittämään kaupunkia ympäristöystävälliseksi omien toimintojemme osalta. Merkittävin hanke on nykyisen pakastamon korvaaminen ympäristöystävällisemmällä uudella pakastamolla ja tekniikalla. Taitava johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja taloudellisen toiminnan edistäminen ovat osa Tukkutorin omia kehittämisohjelmia. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia, joka vähentää asiointia paikanpäällä asiakaspalvelussa. Hallien kunnostuksen jälkeen tavoitellaan maltillisten vuokrankorotusten avulla nykyistä parempaa kustannusten kattavuutta. Tästä huolimatta läheskään kaikkia hallien kiinteitä ja juoksevia kuluja ei saada katettua hallien tuloilla, mikä johtuu hallirakennusten historiasta ja kaupantekotavasta. Muuttamalla Teurastamon varasto- ja tuotantotiloja vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan käyttöön saadaan alueen tilojen käyttöä ja vuokratasoa nostettua. Tämä lisää myös alueen tuottavuutta. Viraston henkilöstösuunnitelma Helsingin Tukkutori on toiminut vajaalla henkilöstöllä hallien ja torien liittämisen jälkeen. Näiden alueiden muutostyöt työllistävät edelleen vuosina eikä työvoiman tarve vähene. Uutena tarvitsemme projektityötekijäksi henkilön, joka luotsaa vanhan kauppahallin muutoksen ja uudelleenkäynnistyksen vuonna Viraston tilankäyttösuunnitelma Helsingin Tukkutori toimii tulevat vuodet nykyisissä hallinnassa olevissa toimitiloissaan ja vuokraa toimintaansa varten Tilakeskukselta kolme kauppahallia.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Tukkurin nykyinen pakastamo on erittäin huonokuntoinen ja vaatii tämän tilan korvaamista uudella. Hanke on investointisuunnitelmissa. Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Tukkutori kehittää yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa tietojärjestelmiään niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin Tukkutorin ja kaupungin tavoitteita. Tukkutori pyrkii parantamaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia päästä hallinnoimillaan alueilla wlan-verkkoon ja hyödyntämään mm. kaupungin palveluja tätä kautta. Tiedottamisessa hyödynnetään sosiaalista mediaa enenevässä määrin. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Tavoitteet ja mittarit Torien varaus- ja maksujärjestelmää pyritään muuttamaan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet: Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tukkutorin tavoitteiden toteutumista mitataan erityisesti seuraamalla asiakastyytyväisyyttä ja taloudellisia mittareita. Toiminnan tehokkuutta mitataan vuokrausasteen avulla, jolloin tyhjien tilojen osuus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Muut toiminnalliset tavoitteet Henkilöstön määrää, vuokrattujen neliöiden määrää sekä tuottavuutta seurataan säännöllisesti. Toimintaa kehitetään mm. projektien itsearviointien pohjalta. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Taulavuori Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: timo.taulavuori(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Liitteet Otteet 1 TAE 2014 käyttötalous tplk TAE 2014 perusteluteksti talousarviokirjaan 3 TAE 2014 investoinnit, tplk Ote Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3

13 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee -hyväksyä hankintakeskuksen talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille sekä investointiehdotuksen vuosille esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle, -hyväksyä talousarviokirjan perustelutekstiksi talousarvioehdotuksen tekstiosan, -esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2013 investointimääräraha siirretään käytettäväksi vuonna 2014, koska siihen sisältyvien hankkeiden toteutus on siirtynyt hankintakeskuksesta riippumattomista syistä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Sosiaali- ja terveysvirastojen organisaationmuutoksen yhteydessä siirrettiin vuoden 2013 alusta terveydenhuollon Koskelan varastotoiminnot sekä sosiaaliviraston hankintojen kilpailuttamistehtäviä hankintakeskukseen, Kustaankartanon varastotoiminnot siirtyvät alkaen. Muutoksen yhteydessä siirtyi 13 henkilöä hankintakeskukseen. Muutoksen johdosta hankintakeskuksen bruttotulot ja menot kasvoivat yli 50%. Toimintakatetavoite pysyy ennallaan. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Hankintojen toimintakentän (hankintalainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, harmaa talouden torjunta, tilaajavastuulaki, innovatiiviset hankinnat, kestävä kehitys, palveluhaasteet, veroparatiisikysymykset, sosiaaliset hankinnat ym.) laajentumisen johdosta asiantuntijaosaamisen kysyntä kasvaa edelleen. Kehitysnäkymien perusteella hankintaosaamisen sekä hankinta- ja varastopalvelujen keskittyminen jatkuvat ja kehitystä tukevat kaupungin strategiaohjelman ja hankintastrategian linjaukset.

14 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Kilpailuttaminen Riskienhallinta Hankintakeskus on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen kilpailuttamisesta ja virastojen ja liikelaitosten toimeksiannosta niiden hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutettujen hankintojen arvo on vuositasolla n milj. euroa. Merkittävä osa hankintasopimuksista on myös kaupungin tytäryhteisöjen käytettävissä Helsingin Konsernihankinta Oy:n kautta. Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa liittyvä riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Kaupunkitason riskiarvioinneissa hankintoihin liittyvät riskit ovat hallinnan näkökulmasta normaalitasolla. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Strategiaohjelman mukaan hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. Toimenpiteitä ovat mm. kaupungin palvelustrategian monipuolistaminen, oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden uudistaminen, innovatiivisten hankintojen lisääminen, hankintojen keskittäminen, ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa, hankintatiedon raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen. Hankintakeskus osallistuu omalta osaltaan em. toimenpiteiden toteuttamiseen. Lähiajan painopistealueina erityisesti ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa ja hankintatiedon raportointi. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Viraston henkilöstösuunnitelma Viraston tilankäyttösuunnitelma Hankintojen toimintakentän laajentumisen ja osaamisvaatimusten kasvun johdosta tapahtuvaa työpanosten kasvua pyritään hallitsemaan käyttämällä hankintoja sekä varastointipalveluja tukevia ja tehostavia sähköisiä järjestelmiä ja kehittämällä jatkuvasti hankintakeskuksen henkilöstön osaamista. Hankintakeskuksen henkilöstömäärä kasvoi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutoksen yhteydessä 13 henkilöllä vuoden 2013 alussa, jonka jälkeen koko henkilöstömäärä on 55. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän toistaiseksi tällä tasolla. Nykyiset toimitilat vastaavat tarvetta ja kehitysnäkymiä toistaiseksi.

15 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Investoinnit Sitovat toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet Hankintakeskus on aktiivisesti mukana erityisesti hankintaan liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa strategiaohjelman ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkiyhteisistä järjestelmistä kehittämisvaiheessa ovat hankinnasta-maksuun järjestelmät, sopimushallinnan järjestelmä sekä kaupungin hankintojen raportoinnin kehittäminen. Hankintakeskuksella ei ole suoraan kuntalaisille suunnattuja palveluja ja sähköisen asioinnin kehittämisen kohteena ovat asiakasvirastoille tarjotut palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät, kuten hankinta- ja tilausjärjestelmät ja sote-uudistukseen liittyvä LEO-varastojärjestelmä. Hankintakeskuksen investoinnit ovat toimialaan liittyvien tietojärjestelmien hankinta- ja uusintainvestointeja sekä logistiikkakeskuksen kone- ja kalustoinvestointeja. Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä. Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5). Hankintakeskuksen henkilökunnan hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen kehittäminen, kaksi valmennuspäivää vuodessa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: hannu.hamalainen(a)hel.fi Liitteet 1 Hank-taets-2014 Otteet Ote Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1

16 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Talous- ja suunnittelukeskus Esitysteksti Liite 1

17 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 2 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H HEL T Päätösehdotus Esittelijä Taustasäännökset Fujitsu Finland Oy:n vaatimus Hankintakeskuksen menettely päättänee, että Fujitsu Finland Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskuspalveluiden (H051-12) hankinnassa. Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. HELkeskuspalveluiden (H051-12) hankinnan neuvottelumenettelyssä osallistumispyynnön antanut Fujitsu Finland Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Fujitsu Finland Oy on jättänyt asian myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Helsingin kaupungin taloussäännön 30 :n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Fujitsu Finland Oy vaatii, että Helsingin teknisen palvelun lautakunta tekee hankintalain 80 :n mukaisen hankintaoikaisun ja poistaa hankintajohtajan tekemän päätöksen sekä korjaa menettelyssä tapahtuneen virheen ottamalla Fujitsu Finland Oy:n takaisin tarjouskilpailuun. Perusteluina vaatimuksille Fujitsu Finland Oy esittää, että hankintajohtajan päätös perustuu ilmeisen virheelliseen arvioon päätöksessä viitattujen syytteiden taustalla olevien tapahtumien vakavuudesta sekä erityisesti hankintalain 54 :n 1 momentin soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintaoikaisuvaatimus kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä. Hankintajohtaja teki päätöksen HELkeskuspalvelukilpailutuksen neuvotteluihin kutsuttavista ehdokkaista.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Hankintamenettelyssä osallistumishakemuksen antanut Fujitsu Finland Oy sai tuolloin kutsun osallistua neuvotteluihin. Hankintajohtajan päätöksen jälkeen ilmeni, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Tieto saatiin hankintakeskukseen Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden välityksellä Hankintakeskus joutui siis saadun tiedon takia punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Hankintalain mukaan ehdokas voidaan sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Hankintakeskus on konsultoituaan Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluita ja Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta perustellusti harkinnut, että Fujitsu Finland Oy suljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyisi käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden asema Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Hankintakeskuksen poissulkemispäätös perustuu ainoastaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen harkinnanvaraiseen poissulkemisperusteeseen. Muita perusteita ei päätöksessä ole käytetty, joten Fujitsu Finland Oy:n vaatimuksessa esitetyillä muihin lainkohtiin viittaavilla argumenteilla ei hankintakeskuksen käsityksen mukaan ole asiassa merkitystä. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohtaa voidaan soveltaa, vaikkei ammattitoiminnan vakavasta virheestä ole lainvoimaista tuomiota. Hankintakeskus viittaa päätöksensä perusteluiden näyttönä nyt käynnistyneeseen oikeudenkäyntiin, joka hankintakeskuksen mielestä sisältää syytösten vakavuuden vuoksi sellaisia riskejä, jotka mahdollisessa hankintasopimuksen täytäntöönpanovaiheessa voisivat aiheuttaa Helsingin kaupungille vakavia vahinkoja. Hankinnassa Hel-keskuspalveluksi nimetty palvelu sisältää työasemien ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja, Microsoft Active Directory - toimialueen ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja sekä konesalipalveluja. Tästä kokonaisuudesta tärkein kohde on työasemaverkon Active Directory (AD) -hakemisto. Kaupungin tietojärjestelmissä käsitellään paljon arkaluontoista ja salassa pidettävää tietoa (erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa) ja muuten kriittistä tietoa (esimerkiksi pelastustoimessa), joten voidaan

19 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 perustellusti todeta, että AD-palvelujen kohdalla tietoturvaseikat ja palveluntuottajan luotettavuus ovat aivan olennaisia seikkoja. AD-hakemisto sisältää kaupungin henkilöstön kaikki työasemaverkon käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet, työasemat, palvelimet ja näitä kaikkia ohjaavat käyttöpolitiikat (mm. pääsynhallinta- ja tietoturvapolitiikat). AD-hakemisto on siten portti kaikkeen kaupungin tietojärjestelmissä olevaan tietoon. AD-hakemiston tärkein elementti on käyttäjätunnushakemisto. Ammattimaisesti, huolellisesti ja kaikkia alan parhaita käytäntöjä noudattamalla hoidettu käyttäjätunnusten elinkaaren hallinta on tietoturvallisuuden ja kaupungin toiminnan jatkuvuuden tärkeimpiä elementtejä. Hel-keskuksen palveluntoimittaja hallitsee yksinään tätä kokonaisuutta. Palvelua tuottava organisaatio (kilpailutettava palveluntoimittaja) tarvitsee laajat käyttöoikeudet työtehtävien suorittamista varten. Palveluntoimittajan käytössä on ns. domain administrator - käyttöoikeudet, joiden avulla toimittajalla on mahdollisuus päästä käsiksi kaupungin työasemaverkkoon, muokata tietoa, tehdä uusia tunnuksia ja käsitellä muun muassa lokitietoja kaikista tapahtumista. Tämän vuoksi kaupungin on voitava ehdottomasti luottaa palveluntoimittajan kykyyn hoitaa tämä vaativa tehtävä moitteettomasti. Tätä taustaa vasten Fujitsu Finland Oy:n väitteet siitä, että nyt käynnistyneen oikeudenkäynnin syytteet liittyvät täysin eri palveluihin ja ettei väitetyillä teoilla voi olla vaikutusta Fujitsu Finland Oy:n luotettavuudelle nyt hankittavien palvelujen tarjoamisessa, eivät hankintakeskuksen arvion mukaan ole oikeita. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan syytteen taustalla olevien palveluiden ja HELkeskuspalveluiden hankinnan kohteena olevien palveluiden välillä on runsaasti yhtäläisyyksiä. Palveluiden luotettavassa toimittamisessa on ehdoton yhteys. Fujitsu Finland Oy tulkitsee vaatimuksessaan, että 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisia perusteluja voisi käyttää ainoastaan henkilökohtaista työpanosta edellyttävissä palveluhankinnoissa. Hankintakeskuksen mielestä tämä tulkinta on virheellinen. Hankintakeskus viittaa hankintalain 54 :n 2 momenttiin, jonka mukaan mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään ehdokkaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöt vastaavat koko yhtiöstä ja sen toiminnan luotettavuudesta. Hankintalain esitöiden kohta, johon Fujitsu Finland Oy vaatimuksessaan tältä osin viittaa, on esimerkinomainen eikä sulje pois sitä mitä pykälän 2 momentissa todetaan.

20 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Kuulemiset Päätelmä Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöiden, joista yksi on HELkeskuspalvelukilpailutukseen annetun osallistumishakemuksen allekirjoittaja, saamat syytteet ovat laadultaan vakavia. Ajallinen yhteys on hankintakeskuksen käsityksen mukaan olemassa, sillä vaikka tapahtumista on kulunut aikaa, tulevat mahdolliset seuraamukset esille vasta oikeuden antaessa päätöksensä. Hankintakeskuksen mielestä käynnistyneeseen oikeusprosessiin liittyy sellaisia Helsingin kaupungille vakavia riskejä, jotka suhteellisuusperiaatekin huomioon ottaen oikeuttaa käyttämään 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaista poissulkemisperustetta. Markkinaoikeus on Fujitsu Finland Oy vaatimuksen perusteella pyytänyt hankintakeskukselta sitoumusta siitä, ettei hankintamenettelyä jatketa niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Hankintakeskus on Helsingin kaupungin asiamiehen välityksellä antanut markkinaoikeudelle sitoumuksensa siitä, että hankintamenettely keskeytetään markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Asiassa ei ole pyydetty muiden asianosaisten lausuntoja niiden ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi. Edellä esitetyn perusteella hankintakeskus on toiminut sille kuuluvan harkintavallan rajoissa, eikä hankintakeskuksen toimittamassa hankintamenettelyssä näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa. Sen vuoksi Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskushankinnassa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: marja.sarmela(a)hel.fi Liitteet 1 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 2 Neuvotteluihin valinta Helsingin kaupungin HEL-keskuspalvelua koskevassa hankinnassa H Otteet Ote Otteen liitteet

21 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Asianosainen Oikeuspalvelut Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Päätöshistoria Hankintajohtaja HEL T Päätös Päätöksen perustelut Hankintakeskuksen hankintajohtaja päätti jäljempänä mainituin perusteluin sulkea Fujitsu Finland Oy:n HEL-keskuspalveluita käsittelevästä tarjouskilpailusta. Hel-keskuspalveluja koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMAtietokannassa tunnuksella HEL Osallistumispyyntö on julkaistu hankintakeskuksen wwwsivulla ja neuvottelukutsu Hankintajohtajan tekemän päätöksen jälkeen on ilmennyt, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Hankintakeskus on oikeudenkäynnin takia joutunut punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Harkinnan tuloksena Fujitsu Finland Oy:tä ei valita osalliseksi neuvotteluihin, vaan se suljetaan kilpailutuksesta hankintalain 54 1 momentin 4 kohdan perusteella ammattitoimintaan liittyvän vakavan virheen vuoksi. Hankintakeskuksen mielestä nyt käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyy vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden aseman Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Tämän takia ehdokas Fujitsu Finland Oy on suljettava kilpailutuksesta Lausunto annettu

22 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Lisätiedot Ulf Wiren, hankintapäällikkö, puhelin: ulf.wiren(a)hel.fi

23 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee lähettää kaupunginhallitukselle Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Ohjeen kohdan mukaan lautakunnan päätös viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteineen tulee toimittaa talous- ja suunnittelukeskukseen viimeistään Vuoden 2014 talousarvioraamissa Staran käyttötalouden tulot ovat 248,7 milj. euroa (vuoden 2013 talousarviossa 267,3 milj. euroa) ja menot 240,2 milj. euroa (261,0 milj. euroa). Raamin mukainen toimintakate on siten 8,5 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Investointimäärärahojen on arvioitu raamissa laskevan alennetulle tasolle 3,1 milj. euroa. Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa on huomioitu keskustelut lautakunnan ja päätilaajien kanssa. Lisäksi tilaajien kanssa on käyty osastokohtaisia kehityskokouksia, joissa esille ovat nousseet mm. käyttötalousmäärärahojen vähenemisen ja lisääntyvien ylläpidettävien alueiden välinen epäsuhta. Staran käyttötalouden talousarvioehdotus vuodelle 2014 on raamin mukainen. Sitovana tulostavoitteena on 8,5 milj. euron toimintakate. Talousarvioehdotuksen 2014 valmistelussa todetut investointitarpeet koostuvat lähinnä auto- ja konekaluston korvausinvestoinneista ja erilaisista järjestelmähankinnoista. Kalustoinvestointia olisi tarve nostaa edellisten vuosien tasolta, jotta tuotannollista tehokkuutta voidaan nostaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja jotta asetetut ympäristövelvoitteet voidaan toteuttaa. Poistojen ollessa merkittävästi investointeja korkeammalla tasolla, käytössämme olevan kaluston taso laskee ja kalusto ikääntyy kokonaisuudessaan. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että vuoden 2014 lyhytaikaiset 1-3 päivän sairauspoissaolojen

24 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi energian säästötavoite on 6 % vuoden 2010 energiakulutuksesta. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Martiskainen Miia-Marja Hirvonen, talouspäällikkö, puhelin: miia-marja.hirvonen(a)hel.fi Liitteet 1 Stara talousarvioehdotus- ja taloussuunnitelmaehdotus Stara tilankäyttösuunnitelma Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Liite 1 Liite 2

25 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/2 2 Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee myöntää rakennustekniikan rakennuspäällikölle ********** eron hänen toimestaan alkaen (vakanssi nro ) ja määrittää kyseisen rakennuspäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksiksi toimeen soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä toimen edellyttämän kokemuksen talonrakennuksen toimialalta. Samalla teknisen palvelun lautakunta päättänee kehottaa Staraa laittamaan kyseinen toimi haettavaksi , 24 kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä myöntämän täyttöluvan mukaisesti. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö ********** on hakenut eroa toimestaan alkaen. Erohakemus on tämän esityksen liitteenä. Rakennustekniikan rakennusprojektit on toimistotason yksikkö, jonka johdossa olevan rakennuspäällikön valinta kuuluu Staran johtosäännön mukaan teknisen palvelun lautakunnalle. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö vastaa toimiston tulosvastuullisesta johtamisesta, talouden seurannasta, valvonnasta ja raportoinnista sekä hankkeiden kokonaisvaltaisesti toteuttamisesta. Lisäksi hänen tehtäviään on kilpailuttamisesta ja hankinnoista päättäminen sekä niiden ohjaaminen sekä yksikön töiden työsuojeluvastuu. Hän osallistuu asiakkaiden hankintaan, asiakassuhteiden ylläpitoon ja sopimusneuvotteluihin sekä toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muun tuotannon, tilaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimen täyttö on välttämätöntä tuotannon sujumisen kannalta. Stara on saanut johtajistolta kyseiseen toimeen täyttöluvan alkaen enintään 4 524,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Esittelijä toimitusjohtaja Timo Martiskainen

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 1 (12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymä Voimaantulo 1.4.2014 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Hankintaorganisaatio 3 Hankintavaltuudet 2 HANKINTAPERIAATTEET

Lisätiedot