Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 2 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset 5 TUKKUTORI 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HANKINTAKESKUS 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H STARA 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen 3 Oy Eventforum Ab:n hankintaoikaisuvaatimus, Staran kaamosjuhlat 2013, hallinnon yksikönjohtajan päätös 3, Teknisen palvelun lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta

3 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Puheenjohtaja päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päättänee valita jäsenet Aura Sallan ja Anna Laineen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/2 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus päättänee hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/3 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

6 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi mahdolliset ilmoitusasiat.

7 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/5 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi toimitusjohtajien tilannekatsaukset.

8 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä Toiminta-ajatus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin tukkutorin talousarvioehdotuksen vuodelle 2014, taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille Ehdotuksen mukaan Tukkutori noudattaa sille asetettua talousraamin toimintakate-vaatimusta. Helsingin Tukkutori ylläpitää ja kehittää tukkutorialueen, kauppahallien, torien ja teurastamon toimintoja yhdessä asiakkaittensa kanssa. Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Helsingin kaupunki elää vahvaa ruokakulttuurin nousukautta, jossa ruoan arvostus ja kiinnostus ruokaan ovat kasvussa. Tukkutori tarjoaa tähän kysyntään kolmella kauppahallilla, yhdeksällä torilla, tukkutorialueella ja Teurastamolla hyviä mahdollisuuksia kaupunkilaisille nauttia hyvästä ruoasta ja yrittäjille tiloja toimia. Tukkutori pyrkii strategian mukaisesti tarjoamaan pk-elintarvikealan yrityksille Suomen mielenkiintoisimman ja yritysystävällisimmän toimintaympäristön. Toimintaympäristöön vaikuttavat paljon hallien, torien ja teurastamoalueen kunnostukset, joiden avulla tiloja muutetaan yritysten kannalta toimivammiksi. Teurastamosta luodaan kokonaan uudentyyppinen kaupunkialue, jossa ruoka ja tapahtumallisuus luovat puitteet viihtymiselle. Remontit osittain rasittavat Tukkutorin taloutta ja lisäävät olennaisesti työmäärää muutosvaiheessa, josta Hietalahden hallin uudelleenkäynnistys oli hyvä esimerkki tästä. Verkkosaaren yritysalueen alasajo vuoden 2012 lopussa näkyy mm. tuottavuuden heikentymisenä. Kustannuksia lisäävät vuosina 2013

9 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/ myös kaikkiin halleihin ja osiin toreista toteutettavat kunnostustyöt, väistötilahankkeet ja uudelleenavaamiset, joihin on varattu rahaa toiminnan onnistumisen varmentamiseksi. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Kilpailuttaminen Riskienhallinta Tukkutorin hallussa olevien toimitilojen kysyntä on ollut hyvä ja sen odotetaan myös säilyvän sellaisena. Kiinnostusta on erityisesti hyvään ruokaan ja palveluun liittyviin toimintoihin ja tiloihin, jotka mahdollistavat tämäntyyppisen yrittämisen. Tukkutori toimii logistisesti erinomaisella paikalla, mikä lisää palvelujen kysyntää. Pakastus- ja varastopalveluiden arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Uuden pakastamon tarve on huomioitu investointiohjelmassa. Pakastamon rakentamisen jälkeen vapautuu torialueelta lisää rakennusoikeutta, joka voidaan hyödyntää myöhemmin. Uusi pakastamo muuttaa kokonaan pakastuspalveluiden toimintamallin, jolloin sekä kylmäntuotanto, että varastointipalvelut tehostuvat olennaisesti. Tukkutorin hankinnat ovat pääosin energiaan ja korjausrakentamiseen liittyviä. Hankinnoissa käytetään pääosin yhteistyökumppaneita, jotka ovat jo kaupungin kilpailuttamia tai suoraan kaupungin sisäisiä organisaatioita, joita ei tarvitse kilpailuttaa. Tukkutorin resurssit kilpailuttamiseen ovat pienet ja niitä käytetään lähinnä erikoiskoneiden ja laitteiden hankintaan sekä osaan rakennusurakoista. Tukkutori suunnittelee kilpailuttavansa peruskorjausinvestoinneistaan 50 %. Loppu tehdään Staran tai sopimustoimittajien kanssa. Ostopalveluista kilpailutetaan vartiointi-, lumityö- ja siivouspalveluita. Tukkutorilla on kahden vuoden välein päivitettävä riskien hallintasuunnitelma. Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tukkutori toteuttaa pääasiassa elinvoimainen Helsinki strategiaa lisäämällä kaupungin vetovoimaa ja tunnettavuutta. Merkittävä osa Tukkutorin toiminnasta on lisätä yleistä aktiivisuutta kaupungissa. Tätä toteutetaan edistämällä yritystoimintaa, työpaikkojen määrää ja niiden

10 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 myötä tulevien verotulojen lisäystä. Tukkutori luotsaa koko kaupungin Ruokakulttuuristrategiaa edistämällä kaupungin kehittymistä yhdeksi Euroopan mielenkiintoisimmista ruokamatkailukohteista. Toimiva Helsinki- osion osalta Teurastamon ja toriympäristöjen kehittäminen osaksi toimivaa ja viihtyisää kaupunkirakennetta on yksi Tukkutorin päätehtävistä. Yhteistyö esim. kaupunkiviljelijöiden ja erilaisten tapahtumatuottajien kanssa lisää kiinnostusta kaupunkia kohtaan. Lisäksi pyrimme kehittämään kaupunkia ympäristöystävälliseksi omien toimintojemme osalta. Merkittävin hanke on nykyisen pakastamon korvaaminen ympäristöystävällisemmällä uudella pakastamolla ja tekniikalla. Taitava johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja taloudellisen toiminnan edistäminen ovat osa Tukkutorin omia kehittämisohjelmia. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia, joka vähentää asiointia paikanpäällä asiakaspalvelussa. Hallien kunnostuksen jälkeen tavoitellaan maltillisten vuokrankorotusten avulla nykyistä parempaa kustannusten kattavuutta. Tästä huolimatta läheskään kaikkia hallien kiinteitä ja juoksevia kuluja ei saada katettua hallien tuloilla, mikä johtuu hallirakennusten historiasta ja kaupantekotavasta. Muuttamalla Teurastamon varasto- ja tuotantotiloja vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan käyttöön saadaan alueen tilojen käyttöä ja vuokratasoa nostettua. Tämä lisää myös alueen tuottavuutta. Viraston henkilöstösuunnitelma Helsingin Tukkutori on toiminut vajaalla henkilöstöllä hallien ja torien liittämisen jälkeen. Näiden alueiden muutostyöt työllistävät edelleen vuosina eikä työvoiman tarve vähene. Uutena tarvitsemme projektityötekijäksi henkilön, joka luotsaa vanhan kauppahallin muutoksen ja uudelleenkäynnistyksen vuonna Viraston tilankäyttösuunnitelma Helsingin Tukkutori toimii tulevat vuodet nykyisissä hallinnassa olevissa toimitiloissaan ja vuokraa toimintaansa varten Tilakeskukselta kolme kauppahallia.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Tukkurin nykyinen pakastamo on erittäin huonokuntoinen ja vaatii tämän tilan korvaamista uudella. Hanke on investointisuunnitelmissa. Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Tukkutori kehittää yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa tietojärjestelmiään niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin Tukkutorin ja kaupungin tavoitteita. Tukkutori pyrkii parantamaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia päästä hallinnoimillaan alueilla wlan-verkkoon ja hyödyntämään mm. kaupungin palveluja tätä kautta. Tiedottamisessa hyödynnetään sosiaalista mediaa enenevässä määrin. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Tavoitteet ja mittarit Torien varaus- ja maksujärjestelmää pyritään muuttamaan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet: Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tukkutorin tavoitteiden toteutumista mitataan erityisesti seuraamalla asiakastyytyväisyyttä ja taloudellisia mittareita. Toiminnan tehokkuutta mitataan vuokrausasteen avulla, jolloin tyhjien tilojen osuus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Muut toiminnalliset tavoitteet Henkilöstön määrää, vuokrattujen neliöiden määrää sekä tuottavuutta seurataan säännöllisesti. Toimintaa kehitetään mm. projektien itsearviointien pohjalta. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Taulavuori Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: timo.taulavuori(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Liitteet Otteet 1 TAE 2014 käyttötalous tplk TAE 2014 perusteluteksti talousarviokirjaan 3 TAE 2014 investoinnit, tplk Ote Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3

13 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee -hyväksyä hankintakeskuksen talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille sekä investointiehdotuksen vuosille esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle, -hyväksyä talousarviokirjan perustelutekstiksi talousarvioehdotuksen tekstiosan, -esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2013 investointimääräraha siirretään käytettäväksi vuonna 2014, koska siihen sisältyvien hankkeiden toteutus on siirtynyt hankintakeskuksesta riippumattomista syistä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Sosiaali- ja terveysvirastojen organisaationmuutoksen yhteydessä siirrettiin vuoden 2013 alusta terveydenhuollon Koskelan varastotoiminnot sekä sosiaaliviraston hankintojen kilpailuttamistehtäviä hankintakeskukseen, Kustaankartanon varastotoiminnot siirtyvät alkaen. Muutoksen yhteydessä siirtyi 13 henkilöä hankintakeskukseen. Muutoksen johdosta hankintakeskuksen bruttotulot ja menot kasvoivat yli 50%. Toimintakatetavoite pysyy ennallaan. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Hankintojen toimintakentän (hankintalainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, harmaa talouden torjunta, tilaajavastuulaki, innovatiiviset hankinnat, kestävä kehitys, palveluhaasteet, veroparatiisikysymykset, sosiaaliset hankinnat ym.) laajentumisen johdosta asiantuntijaosaamisen kysyntä kasvaa edelleen. Kehitysnäkymien perusteella hankintaosaamisen sekä hankinta- ja varastopalvelujen keskittyminen jatkuvat ja kehitystä tukevat kaupungin strategiaohjelman ja hankintastrategian linjaukset.

14 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Kilpailuttaminen Riskienhallinta Hankintakeskus on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen kilpailuttamisesta ja virastojen ja liikelaitosten toimeksiannosta niiden hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutettujen hankintojen arvo on vuositasolla n milj. euroa. Merkittävä osa hankintasopimuksista on myös kaupungin tytäryhteisöjen käytettävissä Helsingin Konsernihankinta Oy:n kautta. Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa liittyvä riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Kaupunkitason riskiarvioinneissa hankintoihin liittyvät riskit ovat hallinnan näkökulmasta normaalitasolla. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Strategiaohjelman mukaan hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. Toimenpiteitä ovat mm. kaupungin palvelustrategian monipuolistaminen, oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden uudistaminen, innovatiivisten hankintojen lisääminen, hankintojen keskittäminen, ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa, hankintatiedon raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen. Hankintakeskus osallistuu omalta osaltaan em. toimenpiteiden toteuttamiseen. Lähiajan painopistealueina erityisesti ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa ja hankintatiedon raportointi. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Viraston henkilöstösuunnitelma Viraston tilankäyttösuunnitelma Hankintojen toimintakentän laajentumisen ja osaamisvaatimusten kasvun johdosta tapahtuvaa työpanosten kasvua pyritään hallitsemaan käyttämällä hankintoja sekä varastointipalveluja tukevia ja tehostavia sähköisiä järjestelmiä ja kehittämällä jatkuvasti hankintakeskuksen henkilöstön osaamista. Hankintakeskuksen henkilöstömäärä kasvoi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutoksen yhteydessä 13 henkilöllä vuoden 2013 alussa, jonka jälkeen koko henkilöstömäärä on 55. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän toistaiseksi tällä tasolla. Nykyiset toimitilat vastaavat tarvetta ja kehitysnäkymiä toistaiseksi.

15 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Investoinnit Sitovat toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet Hankintakeskus on aktiivisesti mukana erityisesti hankintaan liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa strategiaohjelman ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkiyhteisistä järjestelmistä kehittämisvaiheessa ovat hankinnasta-maksuun järjestelmät, sopimushallinnan järjestelmä sekä kaupungin hankintojen raportoinnin kehittäminen. Hankintakeskuksella ei ole suoraan kuntalaisille suunnattuja palveluja ja sähköisen asioinnin kehittämisen kohteena ovat asiakasvirastoille tarjotut palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät, kuten hankinta- ja tilausjärjestelmät ja sote-uudistukseen liittyvä LEO-varastojärjestelmä. Hankintakeskuksen investoinnit ovat toimialaan liittyvien tietojärjestelmien hankinta- ja uusintainvestointeja sekä logistiikkakeskuksen kone- ja kalustoinvestointeja. Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä. Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5). Hankintakeskuksen henkilökunnan hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen kehittäminen, kaksi valmennuspäivää vuodessa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: hannu.hamalainen(a)hel.fi Liitteet 1 Hank-taets-2014 Otteet Ote Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1

16 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Talous- ja suunnittelukeskus Esitysteksti Liite 1

17 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 2 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H HEL T Päätösehdotus Esittelijä Taustasäännökset Fujitsu Finland Oy:n vaatimus Hankintakeskuksen menettely päättänee, että Fujitsu Finland Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskuspalveluiden (H051-12) hankinnassa. Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. HELkeskuspalveluiden (H051-12) hankinnan neuvottelumenettelyssä osallistumispyynnön antanut Fujitsu Finland Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Fujitsu Finland Oy on jättänyt asian myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Helsingin kaupungin taloussäännön 30 :n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Fujitsu Finland Oy vaatii, että Helsingin teknisen palvelun lautakunta tekee hankintalain 80 :n mukaisen hankintaoikaisun ja poistaa hankintajohtajan tekemän päätöksen sekä korjaa menettelyssä tapahtuneen virheen ottamalla Fujitsu Finland Oy:n takaisin tarjouskilpailuun. Perusteluina vaatimuksille Fujitsu Finland Oy esittää, että hankintajohtajan päätös perustuu ilmeisen virheelliseen arvioon päätöksessä viitattujen syytteiden taustalla olevien tapahtumien vakavuudesta sekä erityisesti hankintalain 54 :n 1 momentin soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintaoikaisuvaatimus kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä. Hankintajohtaja teki päätöksen HELkeskuspalvelukilpailutuksen neuvotteluihin kutsuttavista ehdokkaista.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Hankintamenettelyssä osallistumishakemuksen antanut Fujitsu Finland Oy sai tuolloin kutsun osallistua neuvotteluihin. Hankintajohtajan päätöksen jälkeen ilmeni, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Tieto saatiin hankintakeskukseen Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden välityksellä Hankintakeskus joutui siis saadun tiedon takia punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Hankintalain mukaan ehdokas voidaan sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Hankintakeskus on konsultoituaan Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluita ja Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta perustellusti harkinnut, että Fujitsu Finland Oy suljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyisi käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden asema Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Hankintakeskuksen poissulkemispäätös perustuu ainoastaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen harkinnanvaraiseen poissulkemisperusteeseen. Muita perusteita ei päätöksessä ole käytetty, joten Fujitsu Finland Oy:n vaatimuksessa esitetyillä muihin lainkohtiin viittaavilla argumenteilla ei hankintakeskuksen käsityksen mukaan ole asiassa merkitystä. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohtaa voidaan soveltaa, vaikkei ammattitoiminnan vakavasta virheestä ole lainvoimaista tuomiota. Hankintakeskus viittaa päätöksensä perusteluiden näyttönä nyt käynnistyneeseen oikeudenkäyntiin, joka hankintakeskuksen mielestä sisältää syytösten vakavuuden vuoksi sellaisia riskejä, jotka mahdollisessa hankintasopimuksen täytäntöönpanovaiheessa voisivat aiheuttaa Helsingin kaupungille vakavia vahinkoja. Hankinnassa Hel-keskuspalveluksi nimetty palvelu sisältää työasemien ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja, Microsoft Active Directory - toimialueen ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja sekä konesalipalveluja. Tästä kokonaisuudesta tärkein kohde on työasemaverkon Active Directory (AD) -hakemisto. Kaupungin tietojärjestelmissä käsitellään paljon arkaluontoista ja salassa pidettävää tietoa (erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa) ja muuten kriittistä tietoa (esimerkiksi pelastustoimessa), joten voidaan

19 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 perustellusti todeta, että AD-palvelujen kohdalla tietoturvaseikat ja palveluntuottajan luotettavuus ovat aivan olennaisia seikkoja. AD-hakemisto sisältää kaupungin henkilöstön kaikki työasemaverkon käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet, työasemat, palvelimet ja näitä kaikkia ohjaavat käyttöpolitiikat (mm. pääsynhallinta- ja tietoturvapolitiikat). AD-hakemisto on siten portti kaikkeen kaupungin tietojärjestelmissä olevaan tietoon. AD-hakemiston tärkein elementti on käyttäjätunnushakemisto. Ammattimaisesti, huolellisesti ja kaikkia alan parhaita käytäntöjä noudattamalla hoidettu käyttäjätunnusten elinkaaren hallinta on tietoturvallisuuden ja kaupungin toiminnan jatkuvuuden tärkeimpiä elementtejä. Hel-keskuksen palveluntoimittaja hallitsee yksinään tätä kokonaisuutta. Palvelua tuottava organisaatio (kilpailutettava palveluntoimittaja) tarvitsee laajat käyttöoikeudet työtehtävien suorittamista varten. Palveluntoimittajan käytössä on ns. domain administrator - käyttöoikeudet, joiden avulla toimittajalla on mahdollisuus päästä käsiksi kaupungin työasemaverkkoon, muokata tietoa, tehdä uusia tunnuksia ja käsitellä muun muassa lokitietoja kaikista tapahtumista. Tämän vuoksi kaupungin on voitava ehdottomasti luottaa palveluntoimittajan kykyyn hoitaa tämä vaativa tehtävä moitteettomasti. Tätä taustaa vasten Fujitsu Finland Oy:n väitteet siitä, että nyt käynnistyneen oikeudenkäynnin syytteet liittyvät täysin eri palveluihin ja ettei väitetyillä teoilla voi olla vaikutusta Fujitsu Finland Oy:n luotettavuudelle nyt hankittavien palvelujen tarjoamisessa, eivät hankintakeskuksen arvion mukaan ole oikeita. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan syytteen taustalla olevien palveluiden ja HELkeskuspalveluiden hankinnan kohteena olevien palveluiden välillä on runsaasti yhtäläisyyksiä. Palveluiden luotettavassa toimittamisessa on ehdoton yhteys. Fujitsu Finland Oy tulkitsee vaatimuksessaan, että 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisia perusteluja voisi käyttää ainoastaan henkilökohtaista työpanosta edellyttävissä palveluhankinnoissa. Hankintakeskuksen mielestä tämä tulkinta on virheellinen. Hankintakeskus viittaa hankintalain 54 :n 2 momenttiin, jonka mukaan mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään ehdokkaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöt vastaavat koko yhtiöstä ja sen toiminnan luotettavuudesta. Hankintalain esitöiden kohta, johon Fujitsu Finland Oy vaatimuksessaan tältä osin viittaa, on esimerkinomainen eikä sulje pois sitä mitä pykälän 2 momentissa todetaan.

20 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Kuulemiset Päätelmä Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöiden, joista yksi on HELkeskuspalvelukilpailutukseen annetun osallistumishakemuksen allekirjoittaja, saamat syytteet ovat laadultaan vakavia. Ajallinen yhteys on hankintakeskuksen käsityksen mukaan olemassa, sillä vaikka tapahtumista on kulunut aikaa, tulevat mahdolliset seuraamukset esille vasta oikeuden antaessa päätöksensä. Hankintakeskuksen mielestä käynnistyneeseen oikeusprosessiin liittyy sellaisia Helsingin kaupungille vakavia riskejä, jotka suhteellisuusperiaatekin huomioon ottaen oikeuttaa käyttämään 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaista poissulkemisperustetta. Markkinaoikeus on Fujitsu Finland Oy vaatimuksen perusteella pyytänyt hankintakeskukselta sitoumusta siitä, ettei hankintamenettelyä jatketa niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Hankintakeskus on Helsingin kaupungin asiamiehen välityksellä antanut markkinaoikeudelle sitoumuksensa siitä, että hankintamenettely keskeytetään markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Asiassa ei ole pyydetty muiden asianosaisten lausuntoja niiden ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi. Edellä esitetyn perusteella hankintakeskus on toiminut sille kuuluvan harkintavallan rajoissa, eikä hankintakeskuksen toimittamassa hankintamenettelyssä näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa. Sen vuoksi Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskushankinnassa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: marja.sarmela(a)hel.fi Liitteet 1 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 2 Neuvotteluihin valinta Helsingin kaupungin HEL-keskuspalvelua koskevassa hankinnassa H Otteet Ote Otteen liitteet

21 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Asianosainen Oikeuspalvelut Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Päätöshistoria Hankintajohtaja HEL T Päätös Päätöksen perustelut Hankintakeskuksen hankintajohtaja päätti jäljempänä mainituin perusteluin sulkea Fujitsu Finland Oy:n HEL-keskuspalveluita käsittelevästä tarjouskilpailusta. Hel-keskuspalveluja koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMAtietokannassa tunnuksella HEL Osallistumispyyntö on julkaistu hankintakeskuksen wwwsivulla ja neuvottelukutsu Hankintajohtajan tekemän päätöksen jälkeen on ilmennyt, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Hankintakeskus on oikeudenkäynnin takia joutunut punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Harkinnan tuloksena Fujitsu Finland Oy:tä ei valita osalliseksi neuvotteluihin, vaan se suljetaan kilpailutuksesta hankintalain 54 1 momentin 4 kohdan perusteella ammattitoimintaan liittyvän vakavan virheen vuoksi. Hankintakeskuksen mielestä nyt käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyy vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden aseman Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Tämän takia ehdokas Fujitsu Finland Oy on suljettava kilpailutuksesta Lausunto annettu

22 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Lisätiedot Ulf Wiren, hankintapäällikkö, puhelin: ulf.wiren(a)hel.fi

23 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee lähettää kaupunginhallitukselle Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Ohjeen kohdan mukaan lautakunnan päätös viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteineen tulee toimittaa talous- ja suunnittelukeskukseen viimeistään Vuoden 2014 talousarvioraamissa Staran käyttötalouden tulot ovat 248,7 milj. euroa (vuoden 2013 talousarviossa 267,3 milj. euroa) ja menot 240,2 milj. euroa (261,0 milj. euroa). Raamin mukainen toimintakate on siten 8,5 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Investointimäärärahojen on arvioitu raamissa laskevan alennetulle tasolle 3,1 milj. euroa. Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa on huomioitu keskustelut lautakunnan ja päätilaajien kanssa. Lisäksi tilaajien kanssa on käyty osastokohtaisia kehityskokouksia, joissa esille ovat nousseet mm. käyttötalousmäärärahojen vähenemisen ja lisääntyvien ylläpidettävien alueiden välinen epäsuhta. Staran käyttötalouden talousarvioehdotus vuodelle 2014 on raamin mukainen. Sitovana tulostavoitteena on 8,5 milj. euron toimintakate. Talousarvioehdotuksen 2014 valmistelussa todetut investointitarpeet koostuvat lähinnä auto- ja konekaluston korvausinvestoinneista ja erilaisista järjestelmähankinnoista. Kalustoinvestointia olisi tarve nostaa edellisten vuosien tasolta, jotta tuotannollista tehokkuutta voidaan nostaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja jotta asetetut ympäristövelvoitteet voidaan toteuttaa. Poistojen ollessa merkittävästi investointeja korkeammalla tasolla, käytössämme olevan kaluston taso laskee ja kalusto ikääntyy kokonaisuudessaan. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että vuoden 2014 lyhytaikaiset 1-3 päivän sairauspoissaolojen

24 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi energian säästötavoite on 6 % vuoden 2010 energiakulutuksesta. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Martiskainen Miia-Marja Hirvonen, talouspäällikkö, puhelin: miia-marja.hirvonen(a)hel.fi Liitteet 1 Stara talousarvioehdotus- ja taloussuunnitelmaehdotus Stara tilankäyttösuunnitelma Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Liite 1 Liite 2

25 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/2 2 Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee myöntää rakennustekniikan rakennuspäällikölle ********** eron hänen toimestaan alkaen (vakanssi nro ) ja määrittää kyseisen rakennuspäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksiksi toimeen soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä toimen edellyttämän kokemuksen talonrakennuksen toimialalta. Samalla teknisen palvelun lautakunta päättänee kehottaa Staraa laittamaan kyseinen toimi haettavaksi , 24 kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä myöntämän täyttöluvan mukaisesti. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö ********** on hakenut eroa toimestaan alkaen. Erohakemus on tämän esityksen liitteenä. Rakennustekniikan rakennusprojektit on toimistotason yksikkö, jonka johdossa olevan rakennuspäällikön valinta kuuluu Staran johtosäännön mukaan teknisen palvelun lautakunnalle. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö vastaa toimiston tulosvastuullisesta johtamisesta, talouden seurannasta, valvonnasta ja raportoinnista sekä hankkeiden kokonaisvaltaisesti toteuttamisesta. Lisäksi hänen tehtäviään on kilpailuttamisesta ja hankinnoista päättäminen sekä niiden ohjaaminen sekä yksikön töiden työsuojeluvastuu. Hän osallistuu asiakkaiden hankintaan, asiakassuhteiden ylläpitoon ja sopimusneuvotteluihin sekä toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muun tuotannon, tilaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimen täyttö on välttämätöntä tuotannon sujumisen kannalta. Stara on saanut johtajistolta kyseiseen toimeen täyttöluvan alkaen enintään 4 524,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Esittelijä toimitusjohtaja Timo Martiskainen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (9) 127 Oy Eventforum Ab:n hankintaoikaisuvaatimus, Staran kaamosjuhlat 2013, hallinnon yksikönjohtajan päätös 3, 24.4.2013 HEL 2013-003677 T 02 08 02 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015, 52 HEL 2014-013735 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) 9 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02 08

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) 2 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, ilmanpuhdistimien vuokraus H009-15 HEL 2015-000940 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Taustasäännökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (8) 72 Kirvesmiestöiden puitesopimus vuodelle 2013 HEL 2012-015599 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikkaosaston tekemään kirvesmiestöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (7) 90 Hankintaoikaisu rakennustekniikan yksikönjohtajan päätökseen 6.3.2014 22, julkisivujen rappaustyöt, Helsinginkatu 24 HEL 2013-016464 T 02 08 01 00 Päätös Käsittely

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 16 Hankintaoikaisuvaatimuksen peruuttaminen ja asian käsittelyn raukeaminen ajoneuvojen ja työkoneiden renkaiden hankintaa koskevassa asiassa, toimitusjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 129 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna (H087-12) HEL 2015-000224 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 6 Hankintaoikaisu rakennustekniikan yksikönjohtajan päätökseen 6.3.2014 22, julkisivujen rappaustyöt, Helsinginkatu 24 HEL 2013-016464 T 02 08 01 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 1 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian taustaa päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 91 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (8) 67 Maalaustöiden puitesopimus vuodelle 2013 HEL 2012-015723 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan tekemään maalaustöiden puitesopimukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2010 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Hannu Hämäläinen, puhelin 0500-425030 sähköposti: hannu.hamalainen@hel.fi Huom! Asian jäädessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (6) 98 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.3.2015 15 HEL 2015-001355 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Taj/2 14.05.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Taj/2 14.05.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) 2 Lausunto arviointikertomuksesta 2012 Päätösehdotus Johtokunta päättänee antaa otsikkoasiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon: Johtokunta toteaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (6) 45 Sähkötöiden puitesopimus vuodelle 2014 HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä Ict Sähkö Oy:n, Saa- ja Sähkö Oy:n, Sähkö-Keidas Oy:n, Sähköurakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen HEL 2016-008316 T 02 08 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Kokousaika 12:08-16:20, keskeytetty ja jatkui 01.11.2011 8:33-12:56 Kokouspaikka Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka Sahlberg,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2017 1 (5) 10 Hankintaoikaisuvaatimus autoklaavien hankinnasta HEL 2017-008420 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus päättää esityslistalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 15:00-16:31 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Koulumies, Terhi puheenjohtaja Gayer, Patrik saapui 15:07, poissa: 40-41

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 125 Jälkivahinkojen torjunta, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013850 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä City-Air Oy:n, Glenwood Oy:n, Nordhaus Partners

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (8) 56 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) 2 Muuttopalvelujen hankinta HEL 2015-009246 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä NORD SERVICE OY, Suomen Lainalaatikko Oy ja Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (6) 111 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015.

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015. Kunnanhallitus 192 28.09.2015 TARJOAJIEN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ITSEOIKAISU SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON ULKOISTUKSEN HANKINTAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 12 Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinnasta Käsittely päätti esityksessä mainituilla perusteilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja )

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja ) Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 67 14.10.2013 Hankintaoikaisua koskeva päätös lastensuojelun sijaishuollon hankinnassa/osa-alue A laitoshoito / Upphandlingsrättelse i beslut om upphandling

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) 64 Suojaus ja peittely H074-14 HEL 2014-010142 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Emicaid Oy, Mölnlycke Health Care Oy, OneMed Oy (1),

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 3 Liikkumisen apuvälineet H018-14 HEL 2014-011257 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kolmeksi (3) vuodeksi hinnaltaan edullisimpina. Algol-Trehab

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 53 Helsingin brändi-identiteetin, visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiston luomiseen liittyvä palveluhankinta HEL 2016-001309 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 135 Työkonepalvelut (talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapito) ajaksi 1.11.2014-31.10.2017 HEL 2014-006817 T 02 08 02 00 Päätös päätti hylätä Huolto Immun, Maanrakennus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) 1 Pakettiautojen puitesopimus vuodeksi 2015 HEL 2014-010670 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä Delta Auto Oy:n tarjouksen, Jarmo

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot