Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 2 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset 5 TUKKUTORI 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HANKINTAKESKUS 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H STARA 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen 3 Oy Eventforum Ab:n hankintaoikaisuvaatimus, Staran kaamosjuhlat 2013, hallinnon yksikönjohtajan päätös 3, Teknisen palvelun lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta

3 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Puheenjohtaja päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päättänee valita jäsenet Aura Sallan ja Anna Laineen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/2 2 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus päättänee hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/3 3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

6 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi mahdolliset ilmoitusasiat.

7 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Puj/5 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi toimitusjohtajien tilannekatsaukset.

8 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 1 Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä Toiminta-ajatus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin tukkutorin talousarvioehdotuksen vuodelle 2014, taloussuunnitelmaehdotukset vuosille ja investointiehdotukset vuosille Ehdotuksen mukaan Tukkutori noudattaa sille asetettua talousraamin toimintakate-vaatimusta. Helsingin Tukkutori ylläpitää ja kehittää tukkutorialueen, kauppahallien, torien ja teurastamon toimintoja yhdessä asiakkaittensa kanssa. Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Helsingin kaupunki elää vahvaa ruokakulttuurin nousukautta, jossa ruoan arvostus ja kiinnostus ruokaan ovat kasvussa. Tukkutori tarjoaa tähän kysyntään kolmella kauppahallilla, yhdeksällä torilla, tukkutorialueella ja Teurastamolla hyviä mahdollisuuksia kaupunkilaisille nauttia hyvästä ruoasta ja yrittäjille tiloja toimia. Tukkutori pyrkii strategian mukaisesti tarjoamaan pk-elintarvikealan yrityksille Suomen mielenkiintoisimman ja yritysystävällisimmän toimintaympäristön. Toimintaympäristöön vaikuttavat paljon hallien, torien ja teurastamoalueen kunnostukset, joiden avulla tiloja muutetaan yritysten kannalta toimivammiksi. Teurastamosta luodaan kokonaan uudentyyppinen kaupunkialue, jossa ruoka ja tapahtumallisuus luovat puitteet viihtymiselle. Remontit osittain rasittavat Tukkutorin taloutta ja lisäävät olennaisesti työmäärää muutosvaiheessa, josta Hietalahden hallin uudelleenkäynnistys oli hyvä esimerkki tästä. Verkkosaaren yritysalueen alasajo vuoden 2012 lopussa näkyy mm. tuottavuuden heikentymisenä. Kustannuksia lisäävät vuosina 2013

9 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/ myös kaikkiin halleihin ja osiin toreista toteutettavat kunnostustyöt, väistötilahankkeet ja uudelleenavaamiset, joihin on varattu rahaa toiminnan onnistumisen varmentamiseksi. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Kilpailuttaminen Riskienhallinta Tukkutorin hallussa olevien toimitilojen kysyntä on ollut hyvä ja sen odotetaan myös säilyvän sellaisena. Kiinnostusta on erityisesti hyvään ruokaan ja palveluun liittyviin toimintoihin ja tiloihin, jotka mahdollistavat tämäntyyppisen yrittämisen. Tukkutori toimii logistisesti erinomaisella paikalla, mikä lisää palvelujen kysyntää. Pakastus- ja varastopalveluiden arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Uuden pakastamon tarve on huomioitu investointiohjelmassa. Pakastamon rakentamisen jälkeen vapautuu torialueelta lisää rakennusoikeutta, joka voidaan hyödyntää myöhemmin. Uusi pakastamo muuttaa kokonaan pakastuspalveluiden toimintamallin, jolloin sekä kylmäntuotanto, että varastointipalvelut tehostuvat olennaisesti. Tukkutorin hankinnat ovat pääosin energiaan ja korjausrakentamiseen liittyviä. Hankinnoissa käytetään pääosin yhteistyökumppaneita, jotka ovat jo kaupungin kilpailuttamia tai suoraan kaupungin sisäisiä organisaatioita, joita ei tarvitse kilpailuttaa. Tukkutorin resurssit kilpailuttamiseen ovat pienet ja niitä käytetään lähinnä erikoiskoneiden ja laitteiden hankintaan sekä osaan rakennusurakoista. Tukkutori suunnittelee kilpailuttavansa peruskorjausinvestoinneistaan 50 %. Loppu tehdään Staran tai sopimustoimittajien kanssa. Ostopalveluista kilpailutetaan vartiointi-, lumityö- ja siivouspalveluita. Tukkutorilla on kahden vuoden välein päivitettävä riskien hallintasuunnitelma. Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tukkutori toteuttaa pääasiassa elinvoimainen Helsinki strategiaa lisäämällä kaupungin vetovoimaa ja tunnettavuutta. Merkittävä osa Tukkutorin toiminnasta on lisätä yleistä aktiivisuutta kaupungissa. Tätä toteutetaan edistämällä yritystoimintaa, työpaikkojen määrää ja niiden

10 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 myötä tulevien verotulojen lisäystä. Tukkutori luotsaa koko kaupungin Ruokakulttuuristrategiaa edistämällä kaupungin kehittymistä yhdeksi Euroopan mielenkiintoisimmista ruokamatkailukohteista. Toimiva Helsinki- osion osalta Teurastamon ja toriympäristöjen kehittäminen osaksi toimivaa ja viihtyisää kaupunkirakennetta on yksi Tukkutorin päätehtävistä. Yhteistyö esim. kaupunkiviljelijöiden ja erilaisten tapahtumatuottajien kanssa lisää kiinnostusta kaupunkia kohtaan. Lisäksi pyrimme kehittämään kaupunkia ympäristöystävälliseksi omien toimintojemme osalta. Merkittävin hanke on nykyisen pakastamon korvaaminen ympäristöystävällisemmällä uudella pakastamolla ja tekniikalla. Taitava johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja taloudellisen toiminnan edistäminen ovat osa Tukkutorin omia kehittämisohjelmia. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia, joka vähentää asiointia paikanpäällä asiakaspalvelussa. Hallien kunnostuksen jälkeen tavoitellaan maltillisten vuokrankorotusten avulla nykyistä parempaa kustannusten kattavuutta. Tästä huolimatta läheskään kaikkia hallien kiinteitä ja juoksevia kuluja ei saada katettua hallien tuloilla, mikä johtuu hallirakennusten historiasta ja kaupantekotavasta. Muuttamalla Teurastamon varasto- ja tuotantotiloja vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan käyttöön saadaan alueen tilojen käyttöä ja vuokratasoa nostettua. Tämä lisää myös alueen tuottavuutta. Viraston henkilöstösuunnitelma Helsingin Tukkutori on toiminut vajaalla henkilöstöllä hallien ja torien liittämisen jälkeen. Näiden alueiden muutostyöt työllistävät edelleen vuosina eikä työvoiman tarve vähene. Uutena tarvitsemme projektityötekijäksi henkilön, joka luotsaa vanhan kauppahallin muutoksen ja uudelleenkäynnistyksen vuonna Viraston tilankäyttösuunnitelma Helsingin Tukkutori toimii tulevat vuodet nykyisissä hallinnassa olevissa toimitiloissaan ja vuokraa toimintaansa varten Tilakeskukselta kolme kauppahallia.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Tukkurin nykyinen pakastamo on erittäin huonokuntoinen ja vaatii tämän tilan korvaamista uudella. Hanke on investointisuunnitelmissa. Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Tukkutori kehittää yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa tietojärjestelmiään niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin Tukkutorin ja kaupungin tavoitteita. Tukkutori pyrkii parantamaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia päästä hallinnoimillaan alueilla wlan-verkkoon ja hyödyntämään mm. kaupungin palveluja tätä kautta. Tiedottamisessa hyödynnetään sosiaalista mediaa enenevässä määrin. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Tavoitteet ja mittarit Torien varaus- ja maksujärjestelmää pyritään muuttamaan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet: Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tukkutorin tavoitteiden toteutumista mitataan erityisesti seuraamalla asiakastyytyväisyyttä ja taloudellisia mittareita. Toiminnan tehokkuutta mitataan vuokrausasteen avulla, jolloin tyhjien tilojen osuus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Muut toiminnalliset tavoitteet Henkilöstön määrää, vuokrattujen neliöiden määrää sekä tuottavuutta seurataan säännöllisesti. Toimintaa kehitetään mm. projektien itsearviointien pohjalta. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Taulavuori Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: timo.taulavuori(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Heltu/1 Liitteet Otteet 1 TAE 2014 käyttötalous tplk TAE 2014 perusteluteksti talousarviokirjaan 3 TAE 2014 investoinnit, tplk Ote Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3

13 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 1 Hankintakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee -hyväksyä hankintakeskuksen talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille sekä investointiehdotuksen vuosille esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle, -hyväksyä talousarviokirjan perustelutekstiksi talousarvioehdotuksen tekstiosan, -esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2013 investointimääräraha siirretään käytettäväksi vuonna 2014, koska siihen sisältyvien hankkeiden toteutus on siirtynyt hankintakeskuksesta riippumattomista syistä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon Sosiaali- ja terveysvirastojen organisaationmuutoksen yhteydessä siirrettiin vuoden 2013 alusta terveydenhuollon Koskelan varastotoiminnot sekä sosiaaliviraston hankintojen kilpailuttamistehtäviä hankintakeskukseen, Kustaankartanon varastotoiminnot siirtyvät alkaen. Muutoksen yhteydessä siirtyi 13 henkilöä hankintakeskukseen. Muutoksen johdosta hankintakeskuksen bruttotulot ja menot kasvoivat yli 50%. Toimintakatetavoite pysyy ennallaan. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä Hankintojen toimintakentän (hankintalainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, harmaa talouden torjunta, tilaajavastuulaki, innovatiiviset hankinnat, kestävä kehitys, palveluhaasteet, veroparatiisikysymykset, sosiaaliset hankinnat ym.) laajentumisen johdosta asiantuntijaosaamisen kysyntä kasvaa edelleen. Kehitysnäkymien perusteella hankintaosaamisen sekä hankinta- ja varastopalvelujen keskittyminen jatkuvat ja kehitystä tukevat kaupungin strategiaohjelman ja hankintastrategian linjaukset.

14 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Kilpailuttaminen Riskienhallinta Hankintakeskus on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen kilpailuttamisesta ja virastojen ja liikelaitosten toimeksiannosta niiden hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutettujen hankintojen arvo on vuositasolla n milj. euroa. Merkittävä osa hankintasopimuksista on myös kaupungin tytäryhteisöjen käytettävissä Helsingin Konsernihankinta Oy:n kautta. Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa liittyvä riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Kaupunkitason riskiarvioinneissa hankintoihin liittyvät riskit ovat hallinnan näkökulmasta normaalitasolla. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Strategiaohjelman mukaan hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. Toimenpiteitä ovat mm. kaupungin palvelustrategian monipuolistaminen, oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden uudistaminen, innovatiivisten hankintojen lisääminen, hankintojen keskittäminen, ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa, hankintatiedon raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen. Hankintakeskus osallistuu omalta osaltaan em. toimenpiteiden toteuttamiseen. Lähiajan painopistealueina erityisesti ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa ja hankintatiedon raportointi. Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Viraston henkilöstösuunnitelma Viraston tilankäyttösuunnitelma Hankintojen toimintakentän laajentumisen ja osaamisvaatimusten kasvun johdosta tapahtuvaa työpanosten kasvua pyritään hallitsemaan käyttämällä hankintoja sekä varastointipalveluja tukevia ja tehostavia sähköisiä järjestelmiä ja kehittämällä jatkuvasti hankintakeskuksen henkilöstön osaamista. Hankintakeskuksen henkilöstömäärä kasvoi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutoksen yhteydessä 13 henkilöllä vuoden 2013 alussa, jonka jälkeen koko henkilöstömäärä on 55. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän toistaiseksi tällä tasolla. Nykyiset toimitilat vastaavat tarvetta ja kehitysnäkymiä toistaiseksi.

15 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Investoinnit Sitovat toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet Hankintakeskus on aktiivisesti mukana erityisesti hankintaan liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa strategiaohjelman ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkiyhteisistä järjestelmistä kehittämisvaiheessa ovat hankinnasta-maksuun järjestelmät, sopimushallinnan järjestelmä sekä kaupungin hankintojen raportoinnin kehittäminen. Hankintakeskuksella ei ole suoraan kuntalaisille suunnattuja palveluja ja sähköisen asioinnin kehittämisen kohteena ovat asiakasvirastoille tarjotut palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät, kuten hankinta- ja tilausjärjestelmät ja sote-uudistukseen liittyvä LEO-varastojärjestelmä. Hankintakeskuksen investoinnit ovat toimialaan liittyvien tietojärjestelmien hankinta- ja uusintainvestointeja sekä logistiikkakeskuksen kone- ja kalustoinvestointeja. Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä. Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5). Hankintakeskuksen henkilökunnan hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen kehittäminen, kaksi valmennuspäivää vuodessa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: hannu.hamalainen(a)hel.fi Liitteet 1 Hank-taets-2014 Otteet Ote Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1

16 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/1 Talous- ja suunnittelukeskus Esitysteksti Liite 1

17 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 2 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus; HEL-keskuspalvelut H HEL T Päätösehdotus Esittelijä Taustasäännökset Fujitsu Finland Oy:n vaatimus Hankintakeskuksen menettely päättänee, että Fujitsu Finland Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskuspalveluiden (H051-12) hankinnassa. Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. HELkeskuspalveluiden (H051-12) hankinnan neuvottelumenettelyssä osallistumispyynnön antanut Fujitsu Finland Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Fujitsu Finland Oy on jättänyt asian myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Helsingin kaupungin taloussäännön 30 :n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Fujitsu Finland Oy vaatii, että Helsingin teknisen palvelun lautakunta tekee hankintalain 80 :n mukaisen hankintaoikaisun ja poistaa hankintajohtajan tekemän päätöksen sekä korjaa menettelyssä tapahtuneen virheen ottamalla Fujitsu Finland Oy:n takaisin tarjouskilpailuun. Perusteluina vaatimuksille Fujitsu Finland Oy esittää, että hankintajohtajan päätös perustuu ilmeisen virheelliseen arvioon päätöksessä viitattujen syytteiden taustalla olevien tapahtumien vakavuudesta sekä erityisesti hankintalain 54 :n 1 momentin soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintaoikaisuvaatimus kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä. Hankintajohtaja teki päätöksen HELkeskuspalvelukilpailutuksen neuvotteluihin kutsuttavista ehdokkaista.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Hankintamenettelyssä osallistumishakemuksen antanut Fujitsu Finland Oy sai tuolloin kutsun osallistua neuvotteluihin. Hankintajohtajan päätöksen jälkeen ilmeni, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Tieto saatiin hankintakeskukseen Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden välityksellä Hankintakeskus joutui siis saadun tiedon takia punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Hankintalain mukaan ehdokas voidaan sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Hankintakeskus on konsultoituaan Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluita ja Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta perustellusti harkinnut, että Fujitsu Finland Oy suljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyisi käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden asema Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Hankintakeskuksen poissulkemispäätös perustuu ainoastaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen harkinnanvaraiseen poissulkemisperusteeseen. Muita perusteita ei päätöksessä ole käytetty, joten Fujitsu Finland Oy:n vaatimuksessa esitetyillä muihin lainkohtiin viittaavilla argumenteilla ei hankintakeskuksen käsityksen mukaan ole asiassa merkitystä. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan hankintalain 54 :n 1 momentin 4 kohtaa voidaan soveltaa, vaikkei ammattitoiminnan vakavasta virheestä ole lainvoimaista tuomiota. Hankintakeskus viittaa päätöksensä perusteluiden näyttönä nyt käynnistyneeseen oikeudenkäyntiin, joka hankintakeskuksen mielestä sisältää syytösten vakavuuden vuoksi sellaisia riskejä, jotka mahdollisessa hankintasopimuksen täytäntöönpanovaiheessa voisivat aiheuttaa Helsingin kaupungille vakavia vahinkoja. Hankinnassa Hel-keskuspalveluksi nimetty palvelu sisältää työasemien ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja, Microsoft Active Directory - toimialueen ylläpito-, hallinta- ja kehittämispalveluja sekä konesalipalveluja. Tästä kokonaisuudesta tärkein kohde on työasemaverkon Active Directory (AD) -hakemisto. Kaupungin tietojärjestelmissä käsitellään paljon arkaluontoista ja salassa pidettävää tietoa (erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa) ja muuten kriittistä tietoa (esimerkiksi pelastustoimessa), joten voidaan

19 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 perustellusti todeta, että AD-palvelujen kohdalla tietoturvaseikat ja palveluntuottajan luotettavuus ovat aivan olennaisia seikkoja. AD-hakemisto sisältää kaupungin henkilöstön kaikki työasemaverkon käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet, työasemat, palvelimet ja näitä kaikkia ohjaavat käyttöpolitiikat (mm. pääsynhallinta- ja tietoturvapolitiikat). AD-hakemisto on siten portti kaikkeen kaupungin tietojärjestelmissä olevaan tietoon. AD-hakemiston tärkein elementti on käyttäjätunnushakemisto. Ammattimaisesti, huolellisesti ja kaikkia alan parhaita käytäntöjä noudattamalla hoidettu käyttäjätunnusten elinkaaren hallinta on tietoturvallisuuden ja kaupungin toiminnan jatkuvuuden tärkeimpiä elementtejä. Hel-keskuksen palveluntoimittaja hallitsee yksinään tätä kokonaisuutta. Palvelua tuottava organisaatio (kilpailutettava palveluntoimittaja) tarvitsee laajat käyttöoikeudet työtehtävien suorittamista varten. Palveluntoimittajan käytössä on ns. domain administrator - käyttöoikeudet, joiden avulla toimittajalla on mahdollisuus päästä käsiksi kaupungin työasemaverkkoon, muokata tietoa, tehdä uusia tunnuksia ja käsitellä muun muassa lokitietoja kaikista tapahtumista. Tämän vuoksi kaupungin on voitava ehdottomasti luottaa palveluntoimittajan kykyyn hoitaa tämä vaativa tehtävä moitteettomasti. Tätä taustaa vasten Fujitsu Finland Oy:n väitteet siitä, että nyt käynnistyneen oikeudenkäynnin syytteet liittyvät täysin eri palveluihin ja ettei väitetyillä teoilla voi olla vaikutusta Fujitsu Finland Oy:n luotettavuudelle nyt hankittavien palvelujen tarjoamisessa, eivät hankintakeskuksen arvion mukaan ole oikeita. Hankintakeskuksen käsityksen mukaan syytteen taustalla olevien palveluiden ja HELkeskuspalveluiden hankinnan kohteena olevien palveluiden välillä on runsaasti yhtäläisyyksiä. Palveluiden luotettavassa toimittamisessa on ehdoton yhteys. Fujitsu Finland Oy tulkitsee vaatimuksessaan, että 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisia perusteluja voisi käyttää ainoastaan henkilökohtaista työpanosta edellyttävissä palveluhankinnoissa. Hankintakeskuksen mielestä tämä tulkinta on virheellinen. Hankintakeskus viittaa hankintalain 54 :n 2 momenttiin, jonka mukaan mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään ehdokkaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöt vastaavat koko yhtiöstä ja sen toiminnan luotettavuudesta. Hankintalain esitöiden kohta, johon Fujitsu Finland Oy vaatimuksessaan tältä osin viittaa, on esimerkinomainen eikä sulje pois sitä mitä pykälän 2 momentissa todetaan.

20 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Kuulemiset Päätelmä Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöiden, joista yksi on HELkeskuspalvelukilpailutukseen annetun osallistumishakemuksen allekirjoittaja, saamat syytteet ovat laadultaan vakavia. Ajallinen yhteys on hankintakeskuksen käsityksen mukaan olemassa, sillä vaikka tapahtumista on kulunut aikaa, tulevat mahdolliset seuraamukset esille vasta oikeuden antaessa päätöksensä. Hankintakeskuksen mielestä käynnistyneeseen oikeusprosessiin liittyy sellaisia Helsingin kaupungille vakavia riskejä, jotka suhteellisuusperiaatekin huomioon ottaen oikeuttaa käyttämään 54 :n 1 momentin 4 kohdan mukaista poissulkemisperustetta. Markkinaoikeus on Fujitsu Finland Oy vaatimuksen perusteella pyytänyt hankintakeskukselta sitoumusta siitä, ettei hankintamenettelyä jatketa niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Hankintakeskus on Helsingin kaupungin asiamiehen välityksellä antanut markkinaoikeudelle sitoumuksensa siitä, että hankintamenettely keskeytetään markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Asiassa ei ole pyydetty muiden asianosaisten lausuntoja niiden ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi. Edellä esitetyn perusteella hankintakeskus on toiminut sille kuuluvan harkintavallan rajoissa, eikä hankintakeskuksen toimittamassa hankintamenettelyssä näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa. Sen vuoksi Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintajohtajan tekemää hankintapäätöstä sulkea Fujitsu Finland Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle HEL-keskushankinnassa. Esittelijä Lisätiedot hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: marja.sarmela(a)hel.fi Liitteet 1 Fujitsu Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 2 Neuvotteluihin valinta Helsingin kaupungin HEL-keskuspalvelua koskevassa hankinnassa H Otteet Ote Otteen liitteet

21 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Asianosainen Oikeuspalvelut Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2 Päätöshistoria Hankintajohtaja HEL T Päätös Päätöksen perustelut Hankintakeskuksen hankintajohtaja päätti jäljempänä mainituin perusteluin sulkea Fujitsu Finland Oy:n HEL-keskuspalveluita käsittelevästä tarjouskilpailusta. Hel-keskuspalveluja koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMAtietokannassa tunnuksella HEL Osallistumispyyntö on julkaistu hankintakeskuksen wwwsivulla ja neuvottelukutsu Hankintajohtajan tekemän päätöksen jälkeen on ilmennyt, että Fujitsu Finland Oy:n johtohenkilöitä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa nostettu syytteet törkeästä petoksesta. Hankintakeskus on oikeudenkäynnin takia joutunut punnitsemaan uudelleen HEL-keskuspalveluiden kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneen Fujitsu Finland Oy:n soveltuvuutta hankinnan toteuttamiseen. Harkinnan tuloksena Fujitsu Finland Oy:tä ei valita osalliseksi neuvotteluihin, vaan se suljetaan kilpailutuksesta hankintalain 54 1 momentin 4 kohdan perusteella ammattitoimintaan liittyvän vakavan virheen vuoksi. Hankintakeskuksen mielestä nyt käynnistyneen oikeusprosessin luonteen vuoksi hankinnan toteuttamiseen Fujitsu Finland Oy:n toimesta sisältyy vakavia riskejä, ottaen huomioon syytteessä kuvatun teon vakavuus ja syytteessä olevien henkilöiden aseman Fujitsu Finland Oy:ssä sekä epäiltyjen tekojen kohdistuminen hankinnan kohteen kannalta erittäin tärkeisiin seikkoihin. Tämän takia ehdokas Fujitsu Finland Oy on suljettava kilpailutuksesta Lausunto annettu

22 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Hank/2 Lisätiedot Ulf Wiren, hankintapäällikkö, puhelin: ulf.wiren(a)hel.fi

23 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 1 Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee lähettää kaupunginhallitukselle Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Ohjeen kohdan mukaan lautakunnan päätös viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteineen tulee toimittaa talous- ja suunnittelukeskukseen viimeistään Vuoden 2014 talousarvioraamissa Staran käyttötalouden tulot ovat 248,7 milj. euroa (vuoden 2013 talousarviossa 267,3 milj. euroa) ja menot 240,2 milj. euroa (261,0 milj. euroa). Raamin mukainen toimintakate on siten 8,5 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Investointimäärärahojen on arvioitu raamissa laskevan alennetulle tasolle 3,1 milj. euroa. Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa on huomioitu keskustelut lautakunnan ja päätilaajien kanssa. Lisäksi tilaajien kanssa on käyty osastokohtaisia kehityskokouksia, joissa esille ovat nousseet mm. käyttötalousmäärärahojen vähenemisen ja lisääntyvien ylläpidettävien alueiden välinen epäsuhta. Staran käyttötalouden talousarvioehdotus vuodelle 2014 on raamin mukainen. Sitovana tulostavoitteena on 8,5 milj. euron toimintakate. Talousarvioehdotuksen 2014 valmistelussa todetut investointitarpeet koostuvat lähinnä auto- ja konekaluston korvausinvestoinneista ja erilaisista järjestelmähankinnoista. Kalustoinvestointia olisi tarve nostaa edellisten vuosien tasolta, jotta tuotannollista tehokkuutta voidaan nostaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja jotta asetetut ympäristövelvoitteet voidaan toteuttaa. Poistojen ollessa merkittävästi investointeja korkeammalla tasolla, käytössämme olevan kaluston taso laskee ja kalusto ikääntyy kokonaisuudessaan. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että vuoden 2014 lyhytaikaiset 1-3 päivän sairauspoissaolojen

24 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/1 määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi energian säästötavoite on 6 % vuoden 2010 energiakulutuksesta. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Timo Martiskainen Miia-Marja Hirvonen, talouspäällikkö, puhelin: miia-marja.hirvonen(a)hel.fi Liitteet 1 Stara talousarvioehdotus- ja taloussuunnitelmaehdotus Stara tilankäyttösuunnitelma Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunginhallitus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Liite 1 Liite 2

25 Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (35) Stara/2 2 Eron myöntäminen Staran rakennustekniikan rakennusprojektittoimiston rakennuspäällikölle ja kyseisen toimen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen sekä toimen haettavaksi julistaminen HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee myöntää rakennustekniikan rakennuspäällikölle ********** eron hänen toimestaan alkaen (vakanssi nro ) ja määrittää kyseisen rakennuspäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksiksi toimeen soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä toimen edellyttämän kokemuksen talonrakennuksen toimialalta. Samalla teknisen palvelun lautakunta päättänee kehottaa Staraa laittamaan kyseinen toimi haettavaksi , 24 kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä myöntämän täyttöluvan mukaisesti. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö ********** on hakenut eroa toimestaan alkaen. Erohakemus on tämän esityksen liitteenä. Rakennustekniikan rakennusprojektit on toimistotason yksikkö, jonka johdossa olevan rakennuspäällikön valinta kuuluu Staran johtosäännön mukaan teknisen palvelun lautakunnalle. Rakennustekniikan rakennusprojektien rakennuspäällikkö vastaa toimiston tulosvastuullisesta johtamisesta, talouden seurannasta, valvonnasta ja raportoinnista sekä hankkeiden kokonaisvaltaisesti toteuttamisesta. Lisäksi hänen tehtäviään on kilpailuttamisesta ja hankinnoista päättäminen sekä niiden ohjaaminen sekä yksikön töiden työsuojeluvastuu. Hän osallistuu asiakkaiden hankintaan, asiakassuhteiden ylläpitoon ja sopimusneuvotteluihin sekä toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muun tuotannon, tilaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimen täyttö on välttämätöntä tuotannon sujumisen kannalta. Stara on saanut johtajistolta kyseiseen toimeen täyttöluvan alkaen enintään 4 524,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Esittelijä toimitusjohtaja Timo Martiskainen

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015, 52 HEL 2014-013735 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) 9 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02 08

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Taj/2 14.05.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Taj/2 14.05.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 4 (20) 2 Lausunto arviointikertomuksesta 2012 Päätösehdotus Johtokunta päättänee antaa otsikkoasiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon: Johtokunta toteaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 125 Jälkivahinkojen torjunta, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013850 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä City-Air Oy:n, Glenwood Oy:n, Nordhaus Partners

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) 2 Muuttopalvelujen hankinta HEL 2015-009246 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä NORD SERVICE OY, Suomen Lainalaatikko Oy ja Oy

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015.

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015. Kunnanhallitus 192 28.09.2015 TARJOAJIEN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ITSEOIKAISU SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON ULKOISTUKSEN HANKINTAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) 64 Suojaus ja peittely H074-14 HEL 2014-010142 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Emicaid Oy, Mölnlycke Health Care Oy, OneMed Oy (1),

Lisätiedot

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja )

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja ) Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 67 14.10.2013 Hankintaoikaisua koskeva päätös lastensuojelun sijaishuollon hankinnassa/osa-alue A laitoshoito / Upphandlingsrättelse i beslut om upphandling

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Asialista 3/2013. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Asialista 3/2013. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 3/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 25.4.2013 KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 klo 18.00 21.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) 1 Pakettiautojen puitesopimus vuodeksi 2015 HEL 2014-010670 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä Delta Auto Oy:n tarjouksen, Jarmo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/9 29.4.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/9 29.4.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (6) 9 Helsingin matkapalvelun liikennöinnin kilpailutusta koskeva hankintaoikaisu HEL 2013-012091 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 50 Hankintakeskus, leipomovalmisteiden hankinnan kilpailutus HEL 2015-006768 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Fazer Leipomot Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/9 17.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/9 17.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (10) 209 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2013 Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.) KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (6) 410 Yksilölliset ortopediset apuvälineet HEL 2014-009194 T 02 08 01 00 Päätös Käsittely päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat tarjoajat yksilöllisten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot