KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN"

Transkriptio

1 KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1

2 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit ry (KePe) on vuoden 2002 lopulla perustettu urheiluseura. Seuran päälajina on pesäpallo. KePe on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän pesis ry:n jäsen (Suomen Pesäpalloliitto ry:n maakuntayhdistys). KePe on Sinettiseura, eli olemme sitoutuneet toimintatapoihin ja periaatteisiin, joilla voidaan toteuttaa laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. KePe jatkaa toimintansa kehittämistä Sinettiseuroille asetettujen periaatteiden mukaisesti. Keravan Pesis-Juniorit tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa. Monipuolinen liikuntatarjonta turvataan yhteistyöllä muiden keravalaisten urheiluseurojen kanssa. Mukaan valittavista lajeista päätetään joukkueittain yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Pyrimme edistämään joukkueiden mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun ja harrastamiseen. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, mikä luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tarjoammekin lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja muuhun toimintaan pesäpallon parissa. Jokainen mukana oleva saa kokea olevansa tärkeä ja pääsee nauttimaan liikunnan ja onnistumisen ilosta tasostaan, kyvyistään ja resursseistaan riippumatta. Kasvatamme lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa sekä lisäämme yleistä yhteisöllisyyttä monipuolisen, iloisen ja rehdin urheiluseuratoiminnan avulla. Kannustamme lapsia ja nuoria läpi elämän jatkuvaan liikunnan harrastamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Vaikka toimintamme painottuukin lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan, tarjoamme saman mahdollisuuden myös lasten vanhemmille sekä muille aikuisille. Kehitämme aikuisten harrasteryhmien toimintaa edelleen ja kannustamme ryhmiä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan myös kilpailusarjoihin. Seuran toiminta perustuu suurelta osin yhdessä tekemiseen ja talkootyöhön. Vanhemmille, sisaruksille ja isovanhemmille löytyy kaikille pieniä tehtäviä sekä omien joukkueiden että koko seuran puitteissa. Yhdessä tekemisen malli antaa myös vanhemmille mahdollisuuden seurata lastensa kehittymistä niin kasvavana nuorena kuin pelaajanakin. Samalla tämä yhteistoiminta kehittää turvaverkkoa kasvaville lapsille. 2

3 1.2. Seuran visio ja arvot VISIO Toimintaamme ohjaavilla asenteilla, arvoilla, tiedoilla ja taidoilla luomme nuorille valmiuksia kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, joka luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle Keravan Pesis-Juniorit ry tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa Seuran toiminnan tärkeitä arvoja ovat: yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen lapsella mahdollisuus kasvuun turvallisessa ympäristössä vastuullisuus toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan mahdollisuus liikunnan riemun kokemiseen avoimuus ja positiivisuus 3

4 1.3. Pesis-Juniorit tulevaisuuden rakentajana Seuran tavoitteena on luoda pitkäjänteistä toimintaa, johon vähitellen osallistuu enemmän ja enemmän lapsia ja aikuisia. Tavoitteena on pystyä rakentamaan joukkueet kaikkiin ikäryhmiin G- ja A-ikäisten välillä. Näiden taustatukena toimii kymmenien vanhempien ja isovanhempien joukko. Seuran tavoitteena on myös antaa osaltaan mahdollisimman hyvät kasvun eväät ja koko elämän kestävä liikunnan kipinä. Tämä edellyttää myös valmennukselta ja seuran johdolta laajaalaista osaamista ja selkeää valitun strategian noudattamista. Seura tarjoaa mahdollisuuden pesäpallon pelaamiseen niin kilpa- kuin harrastusmielessä. Kaikista lapsista ei tule huippupesäpalloilijoita. Oman seuran resurssit eivät välttämättä riitä huippupesäpalloilun harrastamiseen ja sen vuoksi yhteistyö naapuriseurojen kanssa on välttämätöntä.tavoitteena on luoda puitteet harjoittelulle ja pelaamiselle myös niille nuorille, jotka haluavat vakavissaan pesäpalloilun huipulle. Kaikki harrastajat eivät kuitenkaan halua huipulle. Heille seura tarjoaa mahdollisuuden pelata pesistä rennommin harrastusmielessä. Samalla seura tarjoaa mahdollisuuden toimia esim. tuomarina tai muissa toimitsijatehtävissä. Niin ikään seuran muu toiminta voi tarjota heille toimia tutussa verkostossa. Tällaisia tehtäviä löytyy tiedotuksesta, verkkosivujen toimittamisesta, erilaisten tapahtumien järjestelyistä jne Sinettiseuravelvoitteet Seura palkittiin kesällä 2003 ensimmäisten valtakunnallisten pesäpalloseurojen joukossa Nuoren Suomen Sinettiseura -tunnuksella. Nuori Suomi haluaa edistää urheiluseuratoimintaa, jossa jokainen mukana oleva lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta urheiluseurassa. Myönnetty sinetti on laadun merkki. Nykyisin sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle ja lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. Lähtökohtana on, että sinettiseuralla on oltava selkeä tomintasuunnitelma ja että toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista sekä toteutettu suunnitelman mukaisesti. 4

5 Sinettiseuran toiminnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys - lapsen ja nuoren parhaaksi - kannustava ilmapiiri - yhdessä tekemisen kulttuuri 2. Harjoitteleminen ja kilpaileminen - monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi - elämykset ja haasteet - oppiminen ja kehittymisen mittaaminen 3. Ohjaaminen ja valmentaminen - osaava ja innostava ilmapiiri - erilaisten yksilöiden huomiointi - urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen 4. Viestintä ja organisointi - avoimuus ja vuorovaikutteisuus - selkeät roolit ja toimintatavat - toiminnan aktiivinen kehittäminen 5

6 2.Seuran toiminta pähkinänkuoressa Keravan Pesis-Juniorit ry. on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän Pesis ry:n jäsen. Seuran jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kaikki seuran tavoitteiden mukaisesta toiminnasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset. Seuralla on jäseniä Keravalta, Sipoosta, Tuusulasta ja Järvenpäästä Seuran hallinto Seurassa ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sekä edellisen kauden toimintaa että hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. Seuran käytännön toimintaa pyörittää vuosikokoksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä täydentämään johtokuntaa. Seuran johtokunta kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa toiminnasta. Tällaisia vastuualueita ovat esim. sihteeri- ja tiedotussihteerin tehtävät, talous, kenttä- ja muut toimitilat, varusteet jne. Seuran käytännön taloudenhoito (kirjanpito) on ulkoistettu tilitoimistolle. Seuran toimisto eli 'Kotipesä' sijaitsee osoitteessa Ollilantie 11, Jaakkolan kaupunginosassa Keravalla. Se on samalla kaikkien joukkueiden ja seuran muiden toimijoiden käytettävissä Valmentajakerho Kaikki seuran valmentajat muodostavat valmentajakerhon. Tälle kerholle seuran johtokunta nimeää vuosittain vastuuhenkilön, joka huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisista ja toimii samalla yhteyshenkilönä johtokuntaan. Valmentajakerho kokoontuu 2-6 kertaan vuodessa. Sen tehtävänä on sopia valmennuksellisista linjauksista, kehittää valmentajien osaamista ja päättää muista seuran joukkueiden valmennukseen liittyvistä asioista yhteistyössä johtokunnan kanssa Tuomaritoiminta Seurassamme on nimetty tuomarivastaava. Tuomarivastaava osallistuu alueen tuomarivastaavien koulutukseen sekä vastaa yhdessä joukkueiden kanssa peleihin tarvittavien tuomareiden hankkimisesta. Kaikkia junioripelaajia ja vanhempia kannustetaan osallistumaan seuran järjestämään tuomari- ja kirjurikoulutukseen. Seuran kaikki D-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat osallistuvat kyseiseen koulutukseen. Myös nuoremmat ovat tervetulleita harjoittelemaan ja seuraamaan tuomaritoimintaa. Tuomarikoulutuksella varmistetaan riittävä tuomareiden määrä ja varmistetaan osaamisen tasoa. 6

7 2.4. Palkitseminen ja kannustaminen Palkitsemme ja huomioimme lapsia ja nuoria kerran vuodessa kauden päättäjäisissä. Kauden päättäjäisissä palkitsemme mm. vuoden tyttö- ja poikapelaajan, vuoden tyttö- ja poikatuomarin, vuoden positiivisimman pesisteon, vuoden valmentajan, vuoden joukkueenjohtajan sekä myös aktiivivanhempiamme. Nuorille ikäluokille jaamme kaikille seuran kausipalkinnon. Lisäksi joukkueet jakavat otteluissa erilaisia tunnustuspalkintoja. He voivat myös itse palkita omia pelaajiaan kauden päätyttyä esim. vuoden kehittynein pelaaja, vuoden tsemppari jne. palkinnoilla. 7

8 2.5. Palautteet ja arvioinnit Palautekysely toteutetaan vuosittain sekä lapsille että vanhemmille. Palautetta kerätään myös joukkueittain. Niiden tulosten avulla voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Nettisivujen ja sähköpostin avulla palautetta on mahdollisuus antaa välittömästi ja jatkuvasti. Pelaajien toimintaa ja kehittymistä seurataan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Näin saadaan oikea kuva lapsen ja joukkueen kehityksestä. Dokumentointia tehdään testeistä, onnistumisista peleissä, peluuttamisesta sekä osallistumisesta joukkueen toimintaan. Henkilökohtaiset tiedot ovat valmentajien, ao. pelaajan ja hänen vanhempiensa käytettävissä, mutta eivät ole julkista tietoa Kentät ja muut harjoitustilat Kesäajan harjoitukset ja kotipelit keskittyvät Koivikon hiekkatekonurmikentälle sekä Killan ja Keskustan koulujen hiekkakentille. Talvisin harjoituksia pidetään eri koulujen liikuntasaleissa, jäähallin juoksusuoralla ja kuntosalilla sekä Hyrylän kuplahallissa. Siellä on mahdollisuus pelaamiseen myös talviaikana Varusteet Seuramme tarjoaa joukkueille käyttöön pallot ja mahdollisuuksien mukaan talviharjoitteluun muitakin harjoitusvälineitä kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Seura hankkii peliasuja, mutta pelaaja lunastaa sen omakseen. Pelaajan on itse hankittava myös kypärä, maila, räpylä, aluspaita ja jalkineet. Valmentajat osaavat neuvoa oikean kokoisten ja laatuisten välineiden hankinnassa. Joukkueet voivat hankkia myös omia välineitä ko. joukkueen käyttöön oman harkintansa mukaan. Seuran nettisivuilla toimii myös varustepörssi, jonne kaikki halukkaat voivat jättää osto- tai myyntitarjouksensa. Kaikilla on myös mahdollisuus hankkia seuran verryttely- tai tuuliasuja tai muita mahdollisia seura-asusteita Joukkueiden toiminta Jokaisella joukkueella on oma organisaationsa, joka vastaa joukkueen valmennuksesta ja muusta toiminnasta. Joukkueen organisaatioon kuuluvat: vastuuvalmentaja ja mahdollisesti 1-2 apuvalmentajaa joukkueenjohtaja huoltaja tiedottaja buffavastaava Joukkueenjohtajan, huoltajan, tiedottajan ja buffavastaavan valinnat tehdään joukkueiden vanhempien kokouksissa. Kullekin vastuuhenkilölle on määritelty oma tehtävänsä. Seuran johtokunta vahvistaa joukkueiden organisaatiot. 8

9 Joukkueet järjestävät vanhemmille vanhempaintilaisuuksia vuosittain 3-4 kertaa. Näissä tilaisuuksissa sovitaan mm. joukkueen ja vanhempien pelisäännöistä, kauden pelillisistä ja muista tavoitteista sekä leireille ja turnauksiin osallistumisista. Joukkueen johdon on myös varmistettava, että jokaisen pelaajan vanhemmilla on tiedossa seuran toiminnan yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Kaikki joukkueet laativat itse joukkueensa sisäiset pelisäännöt yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Näissä säännöissä sovitaan mm. peluuttamisesta, kannustamisesta, kasvatuksellisista asioista sekä päihteettömyydestä. Jokainen joukkue pitää pelisääntönsä kaikkien nähtävillä joukkueen nettisivulla. Kaikkien joukkueiden vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät seuramme nettisivuilta. 3.Valmennuksen periaatteet ja tavoitteet Valmennuksen tavoitteena on opettaa liikkumaan monipuolisesti. Monipuolisuus toteutuu, kun ymmärtää hermoston kehityksen ja siten hyödyntää herkkyyskaudet. Mukana on paljon leikkiä ja hauskuutta, mutta ne eivät sulje pois hyvää järjestystä ja ahkeraa harjoittelua. Tavoitteena on, että lapset saavat kipinän elinikäiseen liikuntaan ja heillä on myöhemmin mahdollisuus valita laji vaikka vuodenaikojen mukaan. Pesäpallon painopiste kasvaa lapsen liikuntaharrastuksessa iän myötä. Valmennuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tarpeet, yksilölliset erot ja motiivit. Tavoitteiden eteen Keravan Pesis-Juniorit tekee pitkäjänteistä työtä. Lapset liittyvät seuraan usein 5-6 vuotiaina. Tuolloin heidän liikuntaan käyttämästä ajasta vain noin 10 % on pesäpalloa ja loppuosa kaikkea muuta liikkumista ja leikkimistä. Jo heti alkuvaiheessa vanhempien ja isovanhempien roolia lapsen liikunnassa korostetaan. Toimintaa tehdään koko perheen ehdoilla. Hauska yhdessäolo luo osaltaan turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Ennen lajitaitoja opetellaan motoriset perustaidot, jotka ovat kaikkien lajitaitojen edellytys. Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa pesistä omalla tasollaan. Iän karttuessa pesäpallon osuus toiminnassa kasvaa unohtamatta kuitenkaan monipuolisten liikuntataitojen hankkimista. Ennen kymmentä ikävuotta lapsen hermosto kehittyy ja siksi erilaisten ärsykkeiden syöttäminen tässä kehitysvaiheessa on tärkeää. Myöhemmällä iällä näitä opittuja taitoja voidaan sitten vahvistaa ja kaivaa esille vuotiaat nuoret saavat myös pienten tehtävien kautta enemmän vastuuta. Moni nuori pohtii vuoden iässä haluaako lajia jatkaa kilpailumielessä vai mukavana harrastuksena. Tätä vanhemmille seuran tavoitteena on pystyä tarjoamaan vaihtoehtoiset mallit harrastaa pesistä. Kilpailumielessä pesäpalloon keskittyvillä lajiharjoittelun osuus kasvaa ja harjoittelun tahti kovenee. 9

10 Harjoittelu tapahtuu osittain myös lähiseurojen välisenä yhteistyönä, jolloin saadaan riittävä määrä pelaajia valmennusrinkiin. Alle 12-vuotias lapsi haluaa harrastaa useita lajeja, joten me pyrimme huomioimaan tämän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikuntafysiologiset (hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö, sukuelimet ja sisäelimet) seikat ja lasten luontainen kiinnostus harrastaa useita lajeja ja leikkiä, ovat syy sille miksi seura tarjoaa monipuolista liikuntaa. Seura tarjoaa kaikille lapsille, kehitysvaiheet huomioiden, mahdollisuuden tutustua eri lajeihin pyrkimällä tekemään yhteistyötä muiden lajien seurojen kanssa. Joukkueet voivat myös itsenäisesti tarjota pelaajilleen ohjelman mukaisesti esim. telinvoimistelua, hiihtoa, luistelua jne. Useat lapset harrastavat myös muita lajeja ja siinä heitä tulee tukea. Vastuun tuntevat valmentajat haluavat tukea seuran yhtä päämäärää: elinikäisen liikuntakipinän syttymistä Valmentajien koulutus Tavoitteenamme on saada laadukas valmennus eri ikäluokkien joukkueille. Kaikki valmentajat tekevät seuran kanssa kausittain valmentajasopimuksen, jossa he mm. sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja toimintalinjaa. Ohjaajamme aloittavat PML (Pesisjuniorin Monipuolinen Liikunta)-tutkinnosta ja täydentävät opintojaan täydennyskoulutuksilla. Haluamme ohjata myös joukkueenjohtajia ja seuraan tulevien pienten lasten vanhempia suorittamaan PML-tutkinnon. Seura järjestää 2-4 kertaa vuodessa valmentajapalvereita, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja ideoita valmentajien ja johtokunnan kesken ja sopia kauden pelisäännöistä ja muista periaatteista. Valmentajatapaamiset ovat osa valmentajan toimenkuvaa ja siten valmentajat osallistuvat aktiivisesti näihin palavereihin ja valmennustoiminnan kehittämiseen Dokumentointi Kaikkien joukkueiden toiminta dokumentoidaan. Pelaajien osallistumiset, peluuttamiset, onnistumiset ja testit dokumentoidaan ja näiden pohjalta voidaan arvioida ja kehittää toimintaa. 4. Kasvatukselliset tavoitteet Keravan Pesis-Juniorit haluaa tarjota lapsille ja nuorille muitakin virikkeitä kuin liikuntaa. Näiden asioiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Kasvatukselliset teemat keskittyvät seuraaviin asioihin: terveys, ravinto- ja tapakasvatus turvallisuus ympäristöasiat päihteettömyys 10

11 Kasvatuksellisellisia teemoja käsitellään erityisissä te loissa tai vanhempien ja lasten yhteisissä tilaisuuksissa. Tärkeätä kuitenkin on, että nämä tavat tulevat tutuiksi normaaleissa tilanteissa. Tässä työssä joukkueiden vastuuhenkilöillä on tärkeä tehtävä. Joukkueen johdon ja muiden vanhempien tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapset käyttäytyvät esim. harjoituksiin tullessaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti ja käyttätyvät esim. ruokailuissa leireillä hyvien tapojen mukaisesti. Samoin ympäristöstä ja sen siisteydestä huolehtiminen on jokaisen seuralaisen vastuulla. Vanhempien rooli kasvattajana ja yhteisön jäsenenä tiivistyy. Erilaiset seuran järjestämät tietoiskut ravinnosta, terveydestä, ympäristöstä, turvallisuudesta jne. edesauttavat vanhempia saamaan tietoa jokapäiväiseen kasvatustyöhön. Myös vanhemmille suunnatut liikuntatempaukset tai vaikkapa teatteriretket toimivat foorumeina yhteisöllisyyden rakentamisessa. Nuoria kannustetaan myös osallistumaan seuran erilaisten tehtävien hoitamiseen kuten auttamaan esim. verkkosivujen ylläpitämisessä, vuosijuhlien tai muiden tapahtumien järjestämisessä, leirien ja vaikkapa pelitapahtumien organisoinnissa, tuomaritoiminnassa jne. Näin nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan myös liikuntaharrastuksen ulkopuolella olevissa asioissa ja näin mahdollistetaan nuorten henkilökohtainen kehittyminen. Kilpailumielessä pesäpalloa harrastavilla lajin osuus aktiivisesta liikunta-ajasta lisääntyy ajan myötä. Tällöin muu toiminta tahtoo unohtua tai sille ei löydy aikaa. Seuran toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös nämä henkilöt saadaan mukaan muuhun toimintaan kuten tuomarikoulutukseen tai vaikkapa apuvalmentajiksi. Näin saadaan jatkossa lajia hyvin tuntevia ja ammattinsa osaavia seuratyöntekijöitä kun kilpailu-ura on ohi Liikennekäyttäytyminen Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä ja varmistetaan turvalliset harjoitus- ja pelimatkat. Lasten kehityksen kannalta on tärkeää, että he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään. Muistutetaan kevyen liikenteen väylistä sekä suojatien käytöstä. Pimeällä käytetään heijastinta. Pyöräillessä käytetään kypärää ja välineet kulkevat mailakassissa. 11

12 4.2. Terveys ja ravinto Liikkua voi vain terveenä. Pieni nuha ei haittaa liikuntaa. Kuumeessa sen sijaan ei tule urheilla lainkaan. Ennen liikuntasuoritusta tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä. Jotta lapsi ja nuori jaksaa käydä koulua ja harjoitella kunnolla, hän tarvitsee riittävän levon. Riittävän pitkät ja säännölliset yöunet (8-10 tuntia) takaavat riittävän vireyden niin koulunkäyntiin kuin harjoitteluunkin. Säännöllinen ruokailu on vireyden ja hyvinvoinnin perusta. Kun lapsi syö säännöllisesti ja monipuolisesti, satunnaiset herkutteluhetket tai pikaruoka eivät kaada hyvää ruokavaliota. Lapsi tarvitsee tukevan aamupalan, monipuolisen kouluaterian ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivällisen ja iltapalan. Lapsen nauttiman ruoan määrän sijaan vanhempien kannattaisi kiinnittää huomio ruoan terveellisyyteen. Aikuinen vastaa siitä, että aterioilla tarjotaan terveellisiä ruokia ja että aikuinen syö myös itse terveellisesti. Aikuinen määrää ruoan laadun. Terveellisessä ruoassa on: runsaasti vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja hyvin vähän suolaa leipää, puuroja ja muita täysviljavalmisteita kalaa pari kertaa viikossa, kanaa ja vähärasvaista lihaa rasvatonta maitoa ja vähärasvaisia maitovalmisteita kohtuullisesti rasvaa, joka sekin on laadultaan enimmäkseen pehmeää kasvirasvaa Urheilujuomia tarvitaan vain hyvin pitkäkestoisissa, rankoissa urheilusuorituksissa. Lasten nuorten kohdalla pesäpallossa kyseeseen tulee lähinnä, jos esim. leireillä helteisenä kesäpäivänä pelataan useampi peli päivässä. Paras urheilujuoma ja palautumisjuoma on maito. Siinä on sopivasti proteiineja ja hiilihydraatteja. Keho tarvitsee ravintoa ennen urheilusuoritusta ja myös sen jälkeen. Pitkissä suorituksissa myös suorituksen aikana. Parhaiten urheilusuorituksesta saadaan hyöty lihaksille ja keholle, kun muistetaan syödä ja juoda mielellään jo puolen tunnin sisällä suorituksen päätyttyä. Yli 90 min kuluttua suorituksen päättymisestä ravinnon nauttimisesta ei ole enää mainittavaa hyötyä lihasten kehittymiselle, päinvastoin suoritukseen kulunut energia otetaan helposti lihaksista. Energiajuomat eivät ole terveellisiä ja niiden myyminen, välittäminen ja nauttiminen on kielletty alle 16-vuotiaiden nuorten urheilutapahtumissa. Muutenkaan niiden käyttämistä ei suositella. 12

13 4.3. Päihteettömyys Seura on sitoutunut toiminnassaan edistämään päihteetöntä toimintaa. Joukkueiden pelisääntökeskusteluissa nämä asiat ovat aina yksi sovittavista asioista. Minkään päihteen käyttö harrastuksessa ja pelikentillä ei ole sallittua. 5. Harrastepesis Harrastepesiksen tavoitteena on tarjota leikkimielinen pesiksen peluun mahdollisuus sekä aikuisille että nuorille. Harrasteryhmät voivat halutessaan osallistua erilaisiin turnauksiin tai harraste- / kuntopesis-sarjoihin. 13

14 6. Vanhempien liikunta Seuran arvojen mukaisesti myös vanhempien ja isovanhempien liikuntaharrastukseen kiinnitetään huomiota. Seura aktivoi heitä osallistumaan esim. vuotuisiin kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua joukkueiden harjoituksiin ja peleihin esim. apuvalmentajina ja he voivat osallistua myös harrastepesistoimintaan. Joukkueita kannustetaan myös järjestämään erilaisia lasten ja vanhempien yhteisiä liikunta- ja pelitapahtumia. Tämä tukee myös yhteisöllisyyden kasvua. 7. Tiedotus ja viestintä Seuralla on nimetty tiedotus- tai viestintävastaava, joka hoitaa suhteet lehdistöön ja vastaa seuratason tiedottamisesta ja sen kehityksestä. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on seuran kotisivut osoitteessa Sen kautta tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista ja pyritään luomaan vuorovaikutussuhde lasten ja vanhempien kanssa. Nettisivuilta löytyvät esim. jokaisen joukkueen kalenterit, harjoitusohjelmat ja pelisäännöt. Jokaisessa joukkueessa on henkilö, jonka vastuulla on ko. joukkueen tiedotukseen liittyvät asiat. Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin välityksellä. Seuralla on google groupspalveluun muodostetut sähköpostilistat mm. johtokunnalle, joukkueen-johtajille, valmentajille ja rahastonhoitajille. Näin näille ryhmille jäsenistön on helppo suoraan antaa mm. palautetta tai infota erilaisista asioista. Ryhmien välillä kommunikaatio on myös tällä tavalla tehokasta ja helppoa. Seuralla on lisäksi käytössä Facebooksivut. 8. Talous Seuran talouden hoito perustuu seuran yleisen kokouksen hyväksymään talousarvioon. Joukkueilla on omat tilinsä, mutta koko seuran taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Joukkueiden tilille ohjataan esim. sovittu osuus joukkueen itsensä hankkimista sponsorituotoista sekä maksetaan joukkueiden leiri- ja turnausmaksuja jne. Seuran toiminnan pyörittäminen perustuu pääosin talkootyöhön. Valmentajille voidaan maksaa kunakin vuonna johtokunnan hyväksymä valmentajasopimuksessa mainittu pieni kulukorvaus. Seuralla on myös mahdollisuus ostaa joitakin palveluja ostopalveluina. Seuran kirjanpidosta vastaa ulkopuolinen tilitoimisto ja toiminnantarkastaja tarkastaa vuosittain seuran toiminnan. Seuran rahastonhoitaja hoitaa laskutukseen ja laskujen maksamiseen liittyvät asiat. Maksuun pantavat laskut hyväksyy seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 14

15 Seuran suurimmat menoerät ovat sali-, kenttä- ja muut toimitilavuokrat sekä tuomaripalkkiot ja välineiden hankinta. Seuran tulot muodostuvat pääosin kolmesta eri lähteestä: jäsen- ja toimintamaksuista, erilaisista avustuksista sekä sponsorituotoista. Seuran yleinen kokous päättää jäsenmaksuista ja johtokunta toimintamaksuista. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on velvollinen maksamaan nämä maksut. Jokainen seurassa pelaava maksaa lisäksi kausittain Suomen Pesäapalloliiton lisenssimaksun. Lisenssi toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluissa ja sisältää vakuutuksen peli- ja harjoitustapahtumiin. Lisenssin saa myös ilman vakuutusosaa, jos pelaajalla on voimassaoleva vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnan. 9. Ongelmien ratkaisu Mikäli ongelmatilanteita syntyy, ne pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä. Erimielisyyksistä voi kertoa seuran johdolle, joka pyrkii auttamaan ongelmien ratkaisemisessa. KePen sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava aina johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksensä. Seuran kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät nettisivuilta. 10. Miten pääsen mukaan? Mukaan pääset helpoimmin ottamalla yhteyttä suoraan ikääsi vastaavan joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Saat heihin yhteyden joko nettisivuillamme mainittujen yhteystietojen avulla tai tulemalla paikan päälle harjoituksiin. Harjoitusajat selviävät joukkueittain myös www-sivuiltamme. He neuvovat miten jatkossa toimitaan. Nettisivuillamme voit sitten täyttää liittymisilmoituksen. 15

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Keravan Pesis-Juniorit ry.

Keravan Pesis-Juniorit ry. Keravan Pesis-Juniorit ry. Toimintasuunnitelma 2017 1 Seura...2 1.1 Toiminan tarkoitus, periaateet ja painopisteet...2 1.2 Jäsenistö ja hallinto...2 1.3 Viestintä...3 1.4 Talous...3 2 Toiminta...4 2.1

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Saunalahti. Ohjeita. Säännöt. Lukkari. www.espoontapiot.fi

Saunalahti. Ohjeita. Säännöt. Lukkari. www.espoontapiot.fi Saunalahti Ohjeita Säännöt Lukkari www.espoontapiot.fi Espoon Tapiot Espoon Tapiot on vuonna 1965 perustettu urheiluseura. Seura oli alun perin yleisseura, mutta vuosien varrella sen päälajiksi on muodostunut

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot,

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot