KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN"

Transkriptio

1 KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1

2 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit ry (KePe) on vuoden 2002 lopulla perustettu urheiluseura. Seuran päälajina on pesäpallo. KePe on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän pesis ry:n jäsen (Suomen Pesäpalloliitto ry:n maakuntayhdistys). KePe on Sinettiseura, eli olemme sitoutuneet toimintatapoihin ja periaatteisiin, joilla voidaan toteuttaa laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. KePe jatkaa toimintansa kehittämistä Sinettiseuroille asetettujen periaatteiden mukaisesti. Keravan Pesis-Juniorit tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa. Monipuolinen liikuntatarjonta turvataan yhteistyöllä muiden keravalaisten urheiluseurojen kanssa. Mukaan valittavista lajeista päätetään joukkueittain yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Pyrimme edistämään joukkueiden mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun ja harrastamiseen. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, mikä luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tarjoammekin lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja muuhun toimintaan pesäpallon parissa. Jokainen mukana oleva saa kokea olevansa tärkeä ja pääsee nauttimaan liikunnan ja onnistumisen ilosta tasostaan, kyvyistään ja resursseistaan riippumatta. Kasvatamme lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa sekä lisäämme yleistä yhteisöllisyyttä monipuolisen, iloisen ja rehdin urheiluseuratoiminnan avulla. Kannustamme lapsia ja nuoria läpi elämän jatkuvaan liikunnan harrastamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Vaikka toimintamme painottuukin lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan, tarjoamme saman mahdollisuuden myös lasten vanhemmille sekä muille aikuisille. Kehitämme aikuisten harrasteryhmien toimintaa edelleen ja kannustamme ryhmiä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan myös kilpailusarjoihin. Seuran toiminta perustuu suurelta osin yhdessä tekemiseen ja talkootyöhön. Vanhemmille, sisaruksille ja isovanhemmille löytyy kaikille pieniä tehtäviä sekä omien joukkueiden että koko seuran puitteissa. Yhdessä tekemisen malli antaa myös vanhemmille mahdollisuuden seurata lastensa kehittymistä niin kasvavana nuorena kuin pelaajanakin. Samalla tämä yhteistoiminta kehittää turvaverkkoa kasvaville lapsille. 2

3 1.2. Seuran visio ja arvot VISIO Toimintaamme ohjaavilla asenteilla, arvoilla, tiedoilla ja taidoilla luomme nuorille valmiuksia kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, joka luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle Keravan Pesis-Juniorit ry tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa Seuran toiminnan tärkeitä arvoja ovat: yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen lapsella mahdollisuus kasvuun turvallisessa ympäristössä vastuullisuus toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan mahdollisuus liikunnan riemun kokemiseen avoimuus ja positiivisuus 3

4 1.3. Pesis-Juniorit tulevaisuuden rakentajana Seuran tavoitteena on luoda pitkäjänteistä toimintaa, johon vähitellen osallistuu enemmän ja enemmän lapsia ja aikuisia. Tavoitteena on pystyä rakentamaan joukkueet kaikkiin ikäryhmiin G- ja A-ikäisten välillä. Näiden taustatukena toimii kymmenien vanhempien ja isovanhempien joukko. Seuran tavoitteena on myös antaa osaltaan mahdollisimman hyvät kasvun eväät ja koko elämän kestävä liikunnan kipinä. Tämä edellyttää myös valmennukselta ja seuran johdolta laajaalaista osaamista ja selkeää valitun strategian noudattamista. Seura tarjoaa mahdollisuuden pesäpallon pelaamiseen niin kilpa- kuin harrastusmielessä. Kaikista lapsista ei tule huippupesäpalloilijoita. Oman seuran resurssit eivät välttämättä riitä huippupesäpalloilun harrastamiseen ja sen vuoksi yhteistyö naapuriseurojen kanssa on välttämätöntä.tavoitteena on luoda puitteet harjoittelulle ja pelaamiselle myös niille nuorille, jotka haluavat vakavissaan pesäpalloilun huipulle. Kaikki harrastajat eivät kuitenkaan halua huipulle. Heille seura tarjoaa mahdollisuuden pelata pesistä rennommin harrastusmielessä. Samalla seura tarjoaa mahdollisuuden toimia esim. tuomarina tai muissa toimitsijatehtävissä. Niin ikään seuran muu toiminta voi tarjota heille toimia tutussa verkostossa. Tällaisia tehtäviä löytyy tiedotuksesta, verkkosivujen toimittamisesta, erilaisten tapahtumien järjestelyistä jne Sinettiseuravelvoitteet Seura palkittiin kesällä 2003 ensimmäisten valtakunnallisten pesäpalloseurojen joukossa Nuoren Suomen Sinettiseura -tunnuksella. Nuori Suomi haluaa edistää urheiluseuratoimintaa, jossa jokainen mukana oleva lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta urheiluseurassa. Myönnetty sinetti on laadun merkki. Nykyisin sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle ja lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. Lähtökohtana on, että sinettiseuralla on oltava selkeä tomintasuunnitelma ja että toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista sekä toteutettu suunnitelman mukaisesti. 4

5 Sinettiseuran toiminnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys - lapsen ja nuoren parhaaksi - kannustava ilmapiiri - yhdessä tekemisen kulttuuri 2. Harjoitteleminen ja kilpaileminen - monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi - elämykset ja haasteet - oppiminen ja kehittymisen mittaaminen 3. Ohjaaminen ja valmentaminen - osaava ja innostava ilmapiiri - erilaisten yksilöiden huomiointi - urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen 4. Viestintä ja organisointi - avoimuus ja vuorovaikutteisuus - selkeät roolit ja toimintatavat - toiminnan aktiivinen kehittäminen 5

6 2.Seuran toiminta pähkinänkuoressa Keravan Pesis-Juniorit ry. on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän Pesis ry:n jäsen. Seuran jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kaikki seuran tavoitteiden mukaisesta toiminnasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset. Seuralla on jäseniä Keravalta, Sipoosta, Tuusulasta ja Järvenpäästä Seuran hallinto Seurassa ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sekä edellisen kauden toimintaa että hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. Seuran käytännön toimintaa pyörittää vuosikokoksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä täydentämään johtokuntaa. Seuran johtokunta kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa toiminnasta. Tällaisia vastuualueita ovat esim. sihteeri- ja tiedotussihteerin tehtävät, talous, kenttä- ja muut toimitilat, varusteet jne. Seuran käytännön taloudenhoito (kirjanpito) on ulkoistettu tilitoimistolle. Seuran toimisto eli 'Kotipesä' sijaitsee osoitteessa Ollilantie 11, Jaakkolan kaupunginosassa Keravalla. Se on samalla kaikkien joukkueiden ja seuran muiden toimijoiden käytettävissä Valmentajakerho Kaikki seuran valmentajat muodostavat valmentajakerhon. Tälle kerholle seuran johtokunta nimeää vuosittain vastuuhenkilön, joka huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisista ja toimii samalla yhteyshenkilönä johtokuntaan. Valmentajakerho kokoontuu 2-6 kertaan vuodessa. Sen tehtävänä on sopia valmennuksellisista linjauksista, kehittää valmentajien osaamista ja päättää muista seuran joukkueiden valmennukseen liittyvistä asioista yhteistyössä johtokunnan kanssa Tuomaritoiminta Seurassamme on nimetty tuomarivastaava. Tuomarivastaava osallistuu alueen tuomarivastaavien koulutukseen sekä vastaa yhdessä joukkueiden kanssa peleihin tarvittavien tuomareiden hankkimisesta. Kaikkia junioripelaajia ja vanhempia kannustetaan osallistumaan seuran järjestämään tuomari- ja kirjurikoulutukseen. Seuran kaikki D-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat osallistuvat kyseiseen koulutukseen. Myös nuoremmat ovat tervetulleita harjoittelemaan ja seuraamaan tuomaritoimintaa. Tuomarikoulutuksella varmistetaan riittävä tuomareiden määrä ja varmistetaan osaamisen tasoa. 6

7 2.4. Palkitseminen ja kannustaminen Palkitsemme ja huomioimme lapsia ja nuoria kerran vuodessa kauden päättäjäisissä. Kauden päättäjäisissä palkitsemme mm. vuoden tyttö- ja poikapelaajan, vuoden tyttö- ja poikatuomarin, vuoden positiivisimman pesisteon, vuoden valmentajan, vuoden joukkueenjohtajan sekä myös aktiivivanhempiamme. Nuorille ikäluokille jaamme kaikille seuran kausipalkinnon. Lisäksi joukkueet jakavat otteluissa erilaisia tunnustuspalkintoja. He voivat myös itse palkita omia pelaajiaan kauden päätyttyä esim. vuoden kehittynein pelaaja, vuoden tsemppari jne. palkinnoilla. 7

8 2.5. Palautteet ja arvioinnit Palautekysely toteutetaan vuosittain sekä lapsille että vanhemmille. Palautetta kerätään myös joukkueittain. Niiden tulosten avulla voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Nettisivujen ja sähköpostin avulla palautetta on mahdollisuus antaa välittömästi ja jatkuvasti. Pelaajien toimintaa ja kehittymistä seurataan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Näin saadaan oikea kuva lapsen ja joukkueen kehityksestä. Dokumentointia tehdään testeistä, onnistumisista peleissä, peluuttamisesta sekä osallistumisesta joukkueen toimintaan. Henkilökohtaiset tiedot ovat valmentajien, ao. pelaajan ja hänen vanhempiensa käytettävissä, mutta eivät ole julkista tietoa Kentät ja muut harjoitustilat Kesäajan harjoitukset ja kotipelit keskittyvät Koivikon hiekkatekonurmikentälle sekä Killan ja Keskustan koulujen hiekkakentille. Talvisin harjoituksia pidetään eri koulujen liikuntasaleissa, jäähallin juoksusuoralla ja kuntosalilla sekä Hyrylän kuplahallissa. Siellä on mahdollisuus pelaamiseen myös talviaikana Varusteet Seuramme tarjoaa joukkueille käyttöön pallot ja mahdollisuuksien mukaan talviharjoitteluun muitakin harjoitusvälineitä kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Seura hankkii peliasuja, mutta pelaaja lunastaa sen omakseen. Pelaajan on itse hankittava myös kypärä, maila, räpylä, aluspaita ja jalkineet. Valmentajat osaavat neuvoa oikean kokoisten ja laatuisten välineiden hankinnassa. Joukkueet voivat hankkia myös omia välineitä ko. joukkueen käyttöön oman harkintansa mukaan. Seuran nettisivuilla toimii myös varustepörssi, jonne kaikki halukkaat voivat jättää osto- tai myyntitarjouksensa. Kaikilla on myös mahdollisuus hankkia seuran verryttely- tai tuuliasuja tai muita mahdollisia seura-asusteita Joukkueiden toiminta Jokaisella joukkueella on oma organisaationsa, joka vastaa joukkueen valmennuksesta ja muusta toiminnasta. Joukkueen organisaatioon kuuluvat: vastuuvalmentaja ja mahdollisesti 1-2 apuvalmentajaa joukkueenjohtaja huoltaja tiedottaja buffavastaava Joukkueenjohtajan, huoltajan, tiedottajan ja buffavastaavan valinnat tehdään joukkueiden vanhempien kokouksissa. Kullekin vastuuhenkilölle on määritelty oma tehtävänsä. Seuran johtokunta vahvistaa joukkueiden organisaatiot. 8

9 Joukkueet järjestävät vanhemmille vanhempaintilaisuuksia vuosittain 3-4 kertaa. Näissä tilaisuuksissa sovitaan mm. joukkueen ja vanhempien pelisäännöistä, kauden pelillisistä ja muista tavoitteista sekä leireille ja turnauksiin osallistumisista. Joukkueen johdon on myös varmistettava, että jokaisen pelaajan vanhemmilla on tiedossa seuran toiminnan yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Kaikki joukkueet laativat itse joukkueensa sisäiset pelisäännöt yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Näissä säännöissä sovitaan mm. peluuttamisesta, kannustamisesta, kasvatuksellisista asioista sekä päihteettömyydestä. Jokainen joukkue pitää pelisääntönsä kaikkien nähtävillä joukkueen nettisivulla. Kaikkien joukkueiden vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät seuramme nettisivuilta. 3.Valmennuksen periaatteet ja tavoitteet Valmennuksen tavoitteena on opettaa liikkumaan monipuolisesti. Monipuolisuus toteutuu, kun ymmärtää hermoston kehityksen ja siten hyödyntää herkkyyskaudet. Mukana on paljon leikkiä ja hauskuutta, mutta ne eivät sulje pois hyvää järjestystä ja ahkeraa harjoittelua. Tavoitteena on, että lapset saavat kipinän elinikäiseen liikuntaan ja heillä on myöhemmin mahdollisuus valita laji vaikka vuodenaikojen mukaan. Pesäpallon painopiste kasvaa lapsen liikuntaharrastuksessa iän myötä. Valmennuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tarpeet, yksilölliset erot ja motiivit. Tavoitteiden eteen Keravan Pesis-Juniorit tekee pitkäjänteistä työtä. Lapset liittyvät seuraan usein 5-6 vuotiaina. Tuolloin heidän liikuntaan käyttämästä ajasta vain noin 10 % on pesäpalloa ja loppuosa kaikkea muuta liikkumista ja leikkimistä. Jo heti alkuvaiheessa vanhempien ja isovanhempien roolia lapsen liikunnassa korostetaan. Toimintaa tehdään koko perheen ehdoilla. Hauska yhdessäolo luo osaltaan turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Ennen lajitaitoja opetellaan motoriset perustaidot, jotka ovat kaikkien lajitaitojen edellytys. Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa pesistä omalla tasollaan. Iän karttuessa pesäpallon osuus toiminnassa kasvaa unohtamatta kuitenkaan monipuolisten liikuntataitojen hankkimista. Ennen kymmentä ikävuotta lapsen hermosto kehittyy ja siksi erilaisten ärsykkeiden syöttäminen tässä kehitysvaiheessa on tärkeää. Myöhemmällä iällä näitä opittuja taitoja voidaan sitten vahvistaa ja kaivaa esille vuotiaat nuoret saavat myös pienten tehtävien kautta enemmän vastuuta. Moni nuori pohtii vuoden iässä haluaako lajia jatkaa kilpailumielessä vai mukavana harrastuksena. Tätä vanhemmille seuran tavoitteena on pystyä tarjoamaan vaihtoehtoiset mallit harrastaa pesistä. Kilpailumielessä pesäpalloon keskittyvillä lajiharjoittelun osuus kasvaa ja harjoittelun tahti kovenee. 9

10 Harjoittelu tapahtuu osittain myös lähiseurojen välisenä yhteistyönä, jolloin saadaan riittävä määrä pelaajia valmennusrinkiin. Alle 12-vuotias lapsi haluaa harrastaa useita lajeja, joten me pyrimme huomioimaan tämän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikuntafysiologiset (hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö, sukuelimet ja sisäelimet) seikat ja lasten luontainen kiinnostus harrastaa useita lajeja ja leikkiä, ovat syy sille miksi seura tarjoaa monipuolista liikuntaa. Seura tarjoaa kaikille lapsille, kehitysvaiheet huomioiden, mahdollisuuden tutustua eri lajeihin pyrkimällä tekemään yhteistyötä muiden lajien seurojen kanssa. Joukkueet voivat myös itsenäisesti tarjota pelaajilleen ohjelman mukaisesti esim. telinvoimistelua, hiihtoa, luistelua jne. Useat lapset harrastavat myös muita lajeja ja siinä heitä tulee tukea. Vastuun tuntevat valmentajat haluavat tukea seuran yhtä päämäärää: elinikäisen liikuntakipinän syttymistä Valmentajien koulutus Tavoitteenamme on saada laadukas valmennus eri ikäluokkien joukkueille. Kaikki valmentajat tekevät seuran kanssa kausittain valmentajasopimuksen, jossa he mm. sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja toimintalinjaa. Ohjaajamme aloittavat PML (Pesisjuniorin Monipuolinen Liikunta)-tutkinnosta ja täydentävät opintojaan täydennyskoulutuksilla. Haluamme ohjata myös joukkueenjohtajia ja seuraan tulevien pienten lasten vanhempia suorittamaan PML-tutkinnon. Seura järjestää 2-4 kertaa vuodessa valmentajapalvereita, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja ideoita valmentajien ja johtokunnan kesken ja sopia kauden pelisäännöistä ja muista periaatteista. Valmentajatapaamiset ovat osa valmentajan toimenkuvaa ja siten valmentajat osallistuvat aktiivisesti näihin palavereihin ja valmennustoiminnan kehittämiseen Dokumentointi Kaikkien joukkueiden toiminta dokumentoidaan. Pelaajien osallistumiset, peluuttamiset, onnistumiset ja testit dokumentoidaan ja näiden pohjalta voidaan arvioida ja kehittää toimintaa. 4. Kasvatukselliset tavoitteet Keravan Pesis-Juniorit haluaa tarjota lapsille ja nuorille muitakin virikkeitä kuin liikuntaa. Näiden asioiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Kasvatukselliset teemat keskittyvät seuraaviin asioihin: terveys, ravinto- ja tapakasvatus turvallisuus ympäristöasiat päihteettömyys 10

11 Kasvatuksellisellisia teemoja käsitellään erityisissä te loissa tai vanhempien ja lasten yhteisissä tilaisuuksissa. Tärkeätä kuitenkin on, että nämä tavat tulevat tutuiksi normaaleissa tilanteissa. Tässä työssä joukkueiden vastuuhenkilöillä on tärkeä tehtävä. Joukkueen johdon ja muiden vanhempien tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapset käyttäytyvät esim. harjoituksiin tullessaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti ja käyttätyvät esim. ruokailuissa leireillä hyvien tapojen mukaisesti. Samoin ympäristöstä ja sen siisteydestä huolehtiminen on jokaisen seuralaisen vastuulla. Vanhempien rooli kasvattajana ja yhteisön jäsenenä tiivistyy. Erilaiset seuran järjestämät tietoiskut ravinnosta, terveydestä, ympäristöstä, turvallisuudesta jne. edesauttavat vanhempia saamaan tietoa jokapäiväiseen kasvatustyöhön. Myös vanhemmille suunnatut liikuntatempaukset tai vaikkapa teatteriretket toimivat foorumeina yhteisöllisyyden rakentamisessa. Nuoria kannustetaan myös osallistumaan seuran erilaisten tehtävien hoitamiseen kuten auttamaan esim. verkkosivujen ylläpitämisessä, vuosijuhlien tai muiden tapahtumien järjestämisessä, leirien ja vaikkapa pelitapahtumien organisoinnissa, tuomaritoiminnassa jne. Näin nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan myös liikuntaharrastuksen ulkopuolella olevissa asioissa ja näin mahdollistetaan nuorten henkilökohtainen kehittyminen. Kilpailumielessä pesäpalloa harrastavilla lajin osuus aktiivisesta liikunta-ajasta lisääntyy ajan myötä. Tällöin muu toiminta tahtoo unohtua tai sille ei löydy aikaa. Seuran toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös nämä henkilöt saadaan mukaan muuhun toimintaan kuten tuomarikoulutukseen tai vaikkapa apuvalmentajiksi. Näin saadaan jatkossa lajia hyvin tuntevia ja ammattinsa osaavia seuratyöntekijöitä kun kilpailu-ura on ohi Liikennekäyttäytyminen Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä ja varmistetaan turvalliset harjoitus- ja pelimatkat. Lasten kehityksen kannalta on tärkeää, että he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään. Muistutetaan kevyen liikenteen väylistä sekä suojatien käytöstä. Pimeällä käytetään heijastinta. Pyöräillessä käytetään kypärää ja välineet kulkevat mailakassissa. 11

12 4.2. Terveys ja ravinto Liikkua voi vain terveenä. Pieni nuha ei haittaa liikuntaa. Kuumeessa sen sijaan ei tule urheilla lainkaan. Ennen liikuntasuoritusta tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä. Jotta lapsi ja nuori jaksaa käydä koulua ja harjoitella kunnolla, hän tarvitsee riittävän levon. Riittävän pitkät ja säännölliset yöunet (8-10 tuntia) takaavat riittävän vireyden niin koulunkäyntiin kuin harjoitteluunkin. Säännöllinen ruokailu on vireyden ja hyvinvoinnin perusta. Kun lapsi syö säännöllisesti ja monipuolisesti, satunnaiset herkutteluhetket tai pikaruoka eivät kaada hyvää ruokavaliota. Lapsi tarvitsee tukevan aamupalan, monipuolisen kouluaterian ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivällisen ja iltapalan. Lapsen nauttiman ruoan määrän sijaan vanhempien kannattaisi kiinnittää huomio ruoan terveellisyyteen. Aikuinen vastaa siitä, että aterioilla tarjotaan terveellisiä ruokia ja että aikuinen syö myös itse terveellisesti. Aikuinen määrää ruoan laadun. Terveellisessä ruoassa on: runsaasti vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja hyvin vähän suolaa leipää, puuroja ja muita täysviljavalmisteita kalaa pari kertaa viikossa, kanaa ja vähärasvaista lihaa rasvatonta maitoa ja vähärasvaisia maitovalmisteita kohtuullisesti rasvaa, joka sekin on laadultaan enimmäkseen pehmeää kasvirasvaa Urheilujuomia tarvitaan vain hyvin pitkäkestoisissa, rankoissa urheilusuorituksissa. Lasten nuorten kohdalla pesäpallossa kyseeseen tulee lähinnä, jos esim. leireillä helteisenä kesäpäivänä pelataan useampi peli päivässä. Paras urheilujuoma ja palautumisjuoma on maito. Siinä on sopivasti proteiineja ja hiilihydraatteja. Keho tarvitsee ravintoa ennen urheilusuoritusta ja myös sen jälkeen. Pitkissä suorituksissa myös suorituksen aikana. Parhaiten urheilusuorituksesta saadaan hyöty lihaksille ja keholle, kun muistetaan syödä ja juoda mielellään jo puolen tunnin sisällä suorituksen päätyttyä. Yli 90 min kuluttua suorituksen päättymisestä ravinnon nauttimisesta ei ole enää mainittavaa hyötyä lihasten kehittymiselle, päinvastoin suoritukseen kulunut energia otetaan helposti lihaksista. Energiajuomat eivät ole terveellisiä ja niiden myyminen, välittäminen ja nauttiminen on kielletty alle 16-vuotiaiden nuorten urheilutapahtumissa. Muutenkaan niiden käyttämistä ei suositella. 12

13 4.3. Päihteettömyys Seura on sitoutunut toiminnassaan edistämään päihteetöntä toimintaa. Joukkueiden pelisääntökeskusteluissa nämä asiat ovat aina yksi sovittavista asioista. Minkään päihteen käyttö harrastuksessa ja pelikentillä ei ole sallittua. 5. Harrastepesis Harrastepesiksen tavoitteena on tarjota leikkimielinen pesiksen peluun mahdollisuus sekä aikuisille että nuorille. Harrasteryhmät voivat halutessaan osallistua erilaisiin turnauksiin tai harraste- / kuntopesis-sarjoihin. 13

14 6. Vanhempien liikunta Seuran arvojen mukaisesti myös vanhempien ja isovanhempien liikuntaharrastukseen kiinnitetään huomiota. Seura aktivoi heitä osallistumaan esim. vuotuisiin kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua joukkueiden harjoituksiin ja peleihin esim. apuvalmentajina ja he voivat osallistua myös harrastepesistoimintaan. Joukkueita kannustetaan myös järjestämään erilaisia lasten ja vanhempien yhteisiä liikunta- ja pelitapahtumia. Tämä tukee myös yhteisöllisyyden kasvua. 7. Tiedotus ja viestintä Seuralla on nimetty tiedotus- tai viestintävastaava, joka hoitaa suhteet lehdistöön ja vastaa seuratason tiedottamisesta ja sen kehityksestä. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on seuran kotisivut osoitteessa Sen kautta tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista ja pyritään luomaan vuorovaikutussuhde lasten ja vanhempien kanssa. Nettisivuilta löytyvät esim. jokaisen joukkueen kalenterit, harjoitusohjelmat ja pelisäännöt. Jokaisessa joukkueessa on henkilö, jonka vastuulla on ko. joukkueen tiedotukseen liittyvät asiat. Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin välityksellä. Seuralla on google groupspalveluun muodostetut sähköpostilistat mm. johtokunnalle, joukkueen-johtajille, valmentajille ja rahastonhoitajille. Näin näille ryhmille jäsenistön on helppo suoraan antaa mm. palautetta tai infota erilaisista asioista. Ryhmien välillä kommunikaatio on myös tällä tavalla tehokasta ja helppoa. Seuralla on lisäksi käytössä Facebooksivut. 8. Talous Seuran talouden hoito perustuu seuran yleisen kokouksen hyväksymään talousarvioon. Joukkueilla on omat tilinsä, mutta koko seuran taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Joukkueiden tilille ohjataan esim. sovittu osuus joukkueen itsensä hankkimista sponsorituotoista sekä maksetaan joukkueiden leiri- ja turnausmaksuja jne. Seuran toiminnan pyörittäminen perustuu pääosin talkootyöhön. Valmentajille voidaan maksaa kunakin vuonna johtokunnan hyväksymä valmentajasopimuksessa mainittu pieni kulukorvaus. Seuralla on myös mahdollisuus ostaa joitakin palveluja ostopalveluina. Seuran kirjanpidosta vastaa ulkopuolinen tilitoimisto ja toiminnantarkastaja tarkastaa vuosittain seuran toiminnan. Seuran rahastonhoitaja hoitaa laskutukseen ja laskujen maksamiseen liittyvät asiat. Maksuun pantavat laskut hyväksyy seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 14

15 Seuran suurimmat menoerät ovat sali-, kenttä- ja muut toimitilavuokrat sekä tuomaripalkkiot ja välineiden hankinta. Seuran tulot muodostuvat pääosin kolmesta eri lähteestä: jäsen- ja toimintamaksuista, erilaisista avustuksista sekä sponsorituotoista. Seuran yleinen kokous päättää jäsenmaksuista ja johtokunta toimintamaksuista. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on velvollinen maksamaan nämä maksut. Jokainen seurassa pelaava maksaa lisäksi kausittain Suomen Pesäapalloliiton lisenssimaksun. Lisenssi toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluissa ja sisältää vakuutuksen peli- ja harjoitustapahtumiin. Lisenssin saa myös ilman vakuutusosaa, jos pelaajalla on voimassaoleva vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnan. 9. Ongelmien ratkaisu Mikäli ongelmatilanteita syntyy, ne pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä. Erimielisyyksistä voi kertoa seuran johdolle, joka pyrkii auttamaan ongelmien ratkaisemisessa. KePen sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava aina johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksensä. Seuran kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät nettisivuilta. 10. Miten pääsen mukaan? Mukaan pääset helpoimmin ottamalla yhteyttä suoraan ikääsi vastaavan joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Saat heihin yhteyden joko nettisivuillamme mainittujen yhteystietojen avulla tai tulemalla paikan päälle harjoituksiin. Harjoitusajat selviävät joukkueittain myös www-sivuiltamme. He neuvovat miten jatkossa toimitaan. Nettisivuillamme voit sitten täyttää liittymisilmoituksen. 15

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Keravan Pesis-Juniorit ry.

Keravan Pesis-Juniorit ry. Keravan Pesis-Juniorit ry. Toimintasuunnitelma 2014 1 Seura...2 1.1 Toiminan tarkoitus, periaateet ja painopisteet...2 1.2 Jäsenistö ja hallinto...2 1.3 Viestintä...3 1.4 Talous...3 2 Toiminta...4 2.1

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Keravan Pesis-Juniorit ry.

Keravan Pesis-Juniorit ry. Keravan Pesis-Juniorit ry. Toimintasuunnitelma 2017 1 Seura...2 1.1 Toiminan tarkoitus, periaateet ja painopisteet...2 1.2 Jäsenistö ja hallinto...2 1.3 Viestintä...3 1.4 Talous...3 2 Toiminta...4 2.1

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Oulunsalo Pesäpallojaosto 7.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika.

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika. 1 OHJAAJA-/VALMENTAJASOPIMUS /EI TYÖSUHTEINEN 1. OSAPUOLET Ohjaaja/valmentaja: Yhteystiedot: Seura: Kempeleen Kiri Yhteystiedot: Yhteyshenkilö: Henkilötunnus: 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

INFO G-E junioreiden vanhemmille

INFO G-E junioreiden vanhemmille INFO G-E junioreiden vanhemmille 9.1.2017 https://www.youtube.com/watch?v=lsarn2t4ifo Junioritiimin toiminnan päämääriksi asetettiin: Seuran sisäisen ja ulkoisen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä viestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

sinettiseurakriteerit

sinettiseurakriteerit Suomen Ratsastajainliitto r.y. finlands ryttarförbund r.f. Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fi Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA HUKKALAUMAAN! PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä

Lisätiedot

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013 Variston Tennis VarTe Toimintalinja 2013 Sisällys 1. Yleistä toimintalinjasta 2. VarTen toiminnan visio 3. VarTen eettinen linja 4. Varten seuratoiminnan tavoitteet 5. Varten käytännön toimintaperiaatteet

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin.

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin. Koijärven Kunnon toimintalinja (22.8.2017 VPH) 1. Toiminta-ajatus Koijärven Kunto ry (KOIKU) on, vuonna 1937 perustettu, lentopalloon ja beach-volleyhin erikoistunut yleisseura. KOIKU tarjoaa lentopallon

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot