KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN"

Transkriptio

1 KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1

2 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit ry (KePe) on vuoden 2002 lopulla perustettu urheiluseura. Seuran päälajina on pesäpallo. KePe on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän pesis ry:n jäsen (Suomen Pesäpalloliitto ry:n maakuntayhdistys). KePe on Sinettiseura, eli olemme sitoutuneet toimintatapoihin ja periaatteisiin, joilla voidaan toteuttaa laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. KePe jatkaa toimintansa kehittämistä Sinettiseuroille asetettujen periaatteiden mukaisesti. Keravan Pesis-Juniorit tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa. Monipuolinen liikuntatarjonta turvataan yhteistyöllä muiden keravalaisten urheiluseurojen kanssa. Mukaan valittavista lajeista päätetään joukkueittain yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Pyrimme edistämään joukkueiden mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun ja harrastamiseen. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, mikä luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tarjoammekin lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja muuhun toimintaan pesäpallon parissa. Jokainen mukana oleva saa kokea olevansa tärkeä ja pääsee nauttimaan liikunnan ja onnistumisen ilosta tasostaan, kyvyistään ja resursseistaan riippumatta. Kasvatamme lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa sekä lisäämme yleistä yhteisöllisyyttä monipuolisen, iloisen ja rehdin urheiluseuratoiminnan avulla. Kannustamme lapsia ja nuoria läpi elämän jatkuvaan liikunnan harrastamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Vaikka toimintamme painottuukin lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan, tarjoamme saman mahdollisuuden myös lasten vanhemmille sekä muille aikuisille. Kehitämme aikuisten harrasteryhmien toimintaa edelleen ja kannustamme ryhmiä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan myös kilpailusarjoihin. Seuran toiminta perustuu suurelta osin yhdessä tekemiseen ja talkootyöhön. Vanhemmille, sisaruksille ja isovanhemmille löytyy kaikille pieniä tehtäviä sekä omien joukkueiden että koko seuran puitteissa. Yhdessä tekemisen malli antaa myös vanhemmille mahdollisuuden seurata lastensa kehittymistä niin kasvavana nuorena kuin pelaajanakin. Samalla tämä yhteistoiminta kehittää turvaverkkoa kasvaville lapsille. 2

3 1.2. Seuran visio ja arvot VISIO Toimintaamme ohjaavilla asenteilla, arvoilla, tiedoilla ja taidoilla luomme nuorille valmiuksia kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, joka luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle Keravan Pesis-Juniorit ry tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa Seuran toiminnan tärkeitä arvoja ovat: yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen lapsella mahdollisuus kasvuun turvallisessa ympäristössä vastuullisuus toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan mahdollisuus liikunnan riemun kokemiseen avoimuus ja positiivisuus 3

4 1.3. Pesis-Juniorit tulevaisuuden rakentajana Seuran tavoitteena on luoda pitkäjänteistä toimintaa, johon vähitellen osallistuu enemmän ja enemmän lapsia ja aikuisia. Tavoitteena on pystyä rakentamaan joukkueet kaikkiin ikäryhmiin G- ja A-ikäisten välillä. Näiden taustatukena toimii kymmenien vanhempien ja isovanhempien joukko. Seuran tavoitteena on myös antaa osaltaan mahdollisimman hyvät kasvun eväät ja koko elämän kestävä liikunnan kipinä. Tämä edellyttää myös valmennukselta ja seuran johdolta laajaalaista osaamista ja selkeää valitun strategian noudattamista. Seura tarjoaa mahdollisuuden pesäpallon pelaamiseen niin kilpa- kuin harrastusmielessä. Kaikista lapsista ei tule huippupesäpalloilijoita. Oman seuran resurssit eivät välttämättä riitä huippupesäpalloilun harrastamiseen ja sen vuoksi yhteistyö naapuriseurojen kanssa on välttämätöntä.tavoitteena on luoda puitteet harjoittelulle ja pelaamiselle myös niille nuorille, jotka haluavat vakavissaan pesäpalloilun huipulle. Kaikki harrastajat eivät kuitenkaan halua huipulle. Heille seura tarjoaa mahdollisuuden pelata pesistä rennommin harrastusmielessä. Samalla seura tarjoaa mahdollisuuden toimia esim. tuomarina tai muissa toimitsijatehtävissä. Niin ikään seuran muu toiminta voi tarjota heille toimia tutussa verkostossa. Tällaisia tehtäviä löytyy tiedotuksesta, verkkosivujen toimittamisesta, erilaisten tapahtumien järjestelyistä jne Sinettiseuravelvoitteet Seura palkittiin kesällä 2003 ensimmäisten valtakunnallisten pesäpalloseurojen joukossa Nuoren Suomen Sinettiseura -tunnuksella. Nuori Suomi haluaa edistää urheiluseuratoimintaa, jossa jokainen mukana oleva lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta urheiluseurassa. Myönnetty sinetti on laadun merkki. Nykyisin sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle ja lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. Lähtökohtana on, että sinettiseuralla on oltava selkeä tomintasuunnitelma ja että toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista sekä toteutettu suunnitelman mukaisesti. 4

5 Sinettiseuran toiminnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys - lapsen ja nuoren parhaaksi - kannustava ilmapiiri - yhdessä tekemisen kulttuuri 2. Harjoitteleminen ja kilpaileminen - monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi - elämykset ja haasteet - oppiminen ja kehittymisen mittaaminen 3. Ohjaaminen ja valmentaminen - osaava ja innostava ilmapiiri - erilaisten yksilöiden huomiointi - urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen 4. Viestintä ja organisointi - avoimuus ja vuorovaikutteisuus - selkeät roolit ja toimintatavat - toiminnan aktiivinen kehittäminen 5

6 2.Seuran toiminta pähkinänkuoressa Keravan Pesis-Juniorit ry. on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän Pesis ry:n jäsen. Seuran jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kaikki seuran tavoitteiden mukaisesta toiminnasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset. Seuralla on jäseniä Keravalta, Sipoosta, Tuusulasta ja Järvenpäästä Seuran hallinto Seurassa ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sekä edellisen kauden toimintaa että hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. Seuran käytännön toimintaa pyörittää vuosikokoksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä täydentämään johtokuntaa. Seuran johtokunta kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa toiminnasta. Tällaisia vastuualueita ovat esim. sihteeri- ja tiedotussihteerin tehtävät, talous, kenttä- ja muut toimitilat, varusteet jne. Seuran käytännön taloudenhoito (kirjanpito) on ulkoistettu tilitoimistolle. Seuran toimisto eli 'Kotipesä' sijaitsee osoitteessa Ollilantie 11, Jaakkolan kaupunginosassa Keravalla. Se on samalla kaikkien joukkueiden ja seuran muiden toimijoiden käytettävissä Valmentajakerho Kaikki seuran valmentajat muodostavat valmentajakerhon. Tälle kerholle seuran johtokunta nimeää vuosittain vastuuhenkilön, joka huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisista ja toimii samalla yhteyshenkilönä johtokuntaan. Valmentajakerho kokoontuu 2-6 kertaan vuodessa. Sen tehtävänä on sopia valmennuksellisista linjauksista, kehittää valmentajien osaamista ja päättää muista seuran joukkueiden valmennukseen liittyvistä asioista yhteistyössä johtokunnan kanssa Tuomaritoiminta Seurassamme on nimetty tuomarivastaava. Tuomarivastaava osallistuu alueen tuomarivastaavien koulutukseen sekä vastaa yhdessä joukkueiden kanssa peleihin tarvittavien tuomareiden hankkimisesta. Kaikkia junioripelaajia ja vanhempia kannustetaan osallistumaan seuran järjestämään tuomari- ja kirjurikoulutukseen. Seuran kaikki D-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat osallistuvat kyseiseen koulutukseen. Myös nuoremmat ovat tervetulleita harjoittelemaan ja seuraamaan tuomaritoimintaa. Tuomarikoulutuksella varmistetaan riittävä tuomareiden määrä ja varmistetaan osaamisen tasoa. 6

7 2.4. Palkitseminen ja kannustaminen Palkitsemme ja huomioimme lapsia ja nuoria kerran vuodessa kauden päättäjäisissä. Kauden päättäjäisissä palkitsemme mm. vuoden tyttö- ja poikapelaajan, vuoden tyttö- ja poikatuomarin, vuoden positiivisimman pesisteon, vuoden valmentajan, vuoden joukkueenjohtajan sekä myös aktiivivanhempiamme. Nuorille ikäluokille jaamme kaikille seuran kausipalkinnon. Lisäksi joukkueet jakavat otteluissa erilaisia tunnustuspalkintoja. He voivat myös itse palkita omia pelaajiaan kauden päätyttyä esim. vuoden kehittynein pelaaja, vuoden tsemppari jne. palkinnoilla. 7

8 2.5. Palautteet ja arvioinnit Palautekysely toteutetaan vuosittain sekä lapsille että vanhemmille. Palautetta kerätään myös joukkueittain. Niiden tulosten avulla voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Nettisivujen ja sähköpostin avulla palautetta on mahdollisuus antaa välittömästi ja jatkuvasti. Pelaajien toimintaa ja kehittymistä seurataan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Näin saadaan oikea kuva lapsen ja joukkueen kehityksestä. Dokumentointia tehdään testeistä, onnistumisista peleissä, peluuttamisesta sekä osallistumisesta joukkueen toimintaan. Henkilökohtaiset tiedot ovat valmentajien, ao. pelaajan ja hänen vanhempiensa käytettävissä, mutta eivät ole julkista tietoa Kentät ja muut harjoitustilat Kesäajan harjoitukset ja kotipelit keskittyvät Koivikon hiekkatekonurmikentälle sekä Killan ja Keskustan koulujen hiekkakentille. Talvisin harjoituksia pidetään eri koulujen liikuntasaleissa, jäähallin juoksusuoralla ja kuntosalilla sekä Hyrylän kuplahallissa. Siellä on mahdollisuus pelaamiseen myös talviaikana Varusteet Seuramme tarjoaa joukkueille käyttöön pallot ja mahdollisuuksien mukaan talviharjoitteluun muitakin harjoitusvälineitä kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Seura hankkii peliasuja, mutta pelaaja lunastaa sen omakseen. Pelaajan on itse hankittava myös kypärä, maila, räpylä, aluspaita ja jalkineet. Valmentajat osaavat neuvoa oikean kokoisten ja laatuisten välineiden hankinnassa. Joukkueet voivat hankkia myös omia välineitä ko. joukkueen käyttöön oman harkintansa mukaan. Seuran nettisivuilla toimii myös varustepörssi, jonne kaikki halukkaat voivat jättää osto- tai myyntitarjouksensa. Kaikilla on myös mahdollisuus hankkia seuran verryttely- tai tuuliasuja tai muita mahdollisia seura-asusteita Joukkueiden toiminta Jokaisella joukkueella on oma organisaationsa, joka vastaa joukkueen valmennuksesta ja muusta toiminnasta. Joukkueen organisaatioon kuuluvat: vastuuvalmentaja ja mahdollisesti 1-2 apuvalmentajaa joukkueenjohtaja huoltaja tiedottaja buffavastaava Joukkueenjohtajan, huoltajan, tiedottajan ja buffavastaavan valinnat tehdään joukkueiden vanhempien kokouksissa. Kullekin vastuuhenkilölle on määritelty oma tehtävänsä. Seuran johtokunta vahvistaa joukkueiden organisaatiot. 8

9 Joukkueet järjestävät vanhemmille vanhempaintilaisuuksia vuosittain 3-4 kertaa. Näissä tilaisuuksissa sovitaan mm. joukkueen ja vanhempien pelisäännöistä, kauden pelillisistä ja muista tavoitteista sekä leireille ja turnauksiin osallistumisista. Joukkueen johdon on myös varmistettava, että jokaisen pelaajan vanhemmilla on tiedossa seuran toiminnan yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Kaikki joukkueet laativat itse joukkueensa sisäiset pelisäännöt yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Näissä säännöissä sovitaan mm. peluuttamisesta, kannustamisesta, kasvatuksellisista asioista sekä päihteettömyydestä. Jokainen joukkue pitää pelisääntönsä kaikkien nähtävillä joukkueen nettisivulla. Kaikkien joukkueiden vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät seuramme nettisivuilta. 3.Valmennuksen periaatteet ja tavoitteet Valmennuksen tavoitteena on opettaa liikkumaan monipuolisesti. Monipuolisuus toteutuu, kun ymmärtää hermoston kehityksen ja siten hyödyntää herkkyyskaudet. Mukana on paljon leikkiä ja hauskuutta, mutta ne eivät sulje pois hyvää järjestystä ja ahkeraa harjoittelua. Tavoitteena on, että lapset saavat kipinän elinikäiseen liikuntaan ja heillä on myöhemmin mahdollisuus valita laji vaikka vuodenaikojen mukaan. Pesäpallon painopiste kasvaa lapsen liikuntaharrastuksessa iän myötä. Valmennuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tarpeet, yksilölliset erot ja motiivit. Tavoitteiden eteen Keravan Pesis-Juniorit tekee pitkäjänteistä työtä. Lapset liittyvät seuraan usein 5-6 vuotiaina. Tuolloin heidän liikuntaan käyttämästä ajasta vain noin 10 % on pesäpalloa ja loppuosa kaikkea muuta liikkumista ja leikkimistä. Jo heti alkuvaiheessa vanhempien ja isovanhempien roolia lapsen liikunnassa korostetaan. Toimintaa tehdään koko perheen ehdoilla. Hauska yhdessäolo luo osaltaan turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Ennen lajitaitoja opetellaan motoriset perustaidot, jotka ovat kaikkien lajitaitojen edellytys. Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa pesistä omalla tasollaan. Iän karttuessa pesäpallon osuus toiminnassa kasvaa unohtamatta kuitenkaan monipuolisten liikuntataitojen hankkimista. Ennen kymmentä ikävuotta lapsen hermosto kehittyy ja siksi erilaisten ärsykkeiden syöttäminen tässä kehitysvaiheessa on tärkeää. Myöhemmällä iällä näitä opittuja taitoja voidaan sitten vahvistaa ja kaivaa esille vuotiaat nuoret saavat myös pienten tehtävien kautta enemmän vastuuta. Moni nuori pohtii vuoden iässä haluaako lajia jatkaa kilpailumielessä vai mukavana harrastuksena. Tätä vanhemmille seuran tavoitteena on pystyä tarjoamaan vaihtoehtoiset mallit harrastaa pesistä. Kilpailumielessä pesäpalloon keskittyvillä lajiharjoittelun osuus kasvaa ja harjoittelun tahti kovenee. 9

10 Harjoittelu tapahtuu osittain myös lähiseurojen välisenä yhteistyönä, jolloin saadaan riittävä määrä pelaajia valmennusrinkiin. Alle 12-vuotias lapsi haluaa harrastaa useita lajeja, joten me pyrimme huomioimaan tämän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikuntafysiologiset (hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö, sukuelimet ja sisäelimet) seikat ja lasten luontainen kiinnostus harrastaa useita lajeja ja leikkiä, ovat syy sille miksi seura tarjoaa monipuolista liikuntaa. Seura tarjoaa kaikille lapsille, kehitysvaiheet huomioiden, mahdollisuuden tutustua eri lajeihin pyrkimällä tekemään yhteistyötä muiden lajien seurojen kanssa. Joukkueet voivat myös itsenäisesti tarjota pelaajilleen ohjelman mukaisesti esim. telinvoimistelua, hiihtoa, luistelua jne. Useat lapset harrastavat myös muita lajeja ja siinä heitä tulee tukea. Vastuun tuntevat valmentajat haluavat tukea seuran yhtä päämäärää: elinikäisen liikuntakipinän syttymistä Valmentajien koulutus Tavoitteenamme on saada laadukas valmennus eri ikäluokkien joukkueille. Kaikki valmentajat tekevät seuran kanssa kausittain valmentajasopimuksen, jossa he mm. sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja toimintalinjaa. Ohjaajamme aloittavat PML (Pesisjuniorin Monipuolinen Liikunta)-tutkinnosta ja täydentävät opintojaan täydennyskoulutuksilla. Haluamme ohjata myös joukkueenjohtajia ja seuraan tulevien pienten lasten vanhempia suorittamaan PML-tutkinnon. Seura järjestää 2-4 kertaa vuodessa valmentajapalvereita, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja ideoita valmentajien ja johtokunnan kesken ja sopia kauden pelisäännöistä ja muista periaatteista. Valmentajatapaamiset ovat osa valmentajan toimenkuvaa ja siten valmentajat osallistuvat aktiivisesti näihin palavereihin ja valmennustoiminnan kehittämiseen Dokumentointi Kaikkien joukkueiden toiminta dokumentoidaan. Pelaajien osallistumiset, peluuttamiset, onnistumiset ja testit dokumentoidaan ja näiden pohjalta voidaan arvioida ja kehittää toimintaa. 4. Kasvatukselliset tavoitteet Keravan Pesis-Juniorit haluaa tarjota lapsille ja nuorille muitakin virikkeitä kuin liikuntaa. Näiden asioiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Kasvatukselliset teemat keskittyvät seuraaviin asioihin: terveys, ravinto- ja tapakasvatus turvallisuus ympäristöasiat päihteettömyys 10

11 Kasvatuksellisellisia teemoja käsitellään erityisissä te loissa tai vanhempien ja lasten yhteisissä tilaisuuksissa. Tärkeätä kuitenkin on, että nämä tavat tulevat tutuiksi normaaleissa tilanteissa. Tässä työssä joukkueiden vastuuhenkilöillä on tärkeä tehtävä. Joukkueen johdon ja muiden vanhempien tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapset käyttäytyvät esim. harjoituksiin tullessaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti ja käyttätyvät esim. ruokailuissa leireillä hyvien tapojen mukaisesti. Samoin ympäristöstä ja sen siisteydestä huolehtiminen on jokaisen seuralaisen vastuulla. Vanhempien rooli kasvattajana ja yhteisön jäsenenä tiivistyy. Erilaiset seuran järjestämät tietoiskut ravinnosta, terveydestä, ympäristöstä, turvallisuudesta jne. edesauttavat vanhempia saamaan tietoa jokapäiväiseen kasvatustyöhön. Myös vanhemmille suunnatut liikuntatempaukset tai vaikkapa teatteriretket toimivat foorumeina yhteisöllisyyden rakentamisessa. Nuoria kannustetaan myös osallistumaan seuran erilaisten tehtävien hoitamiseen kuten auttamaan esim. verkkosivujen ylläpitämisessä, vuosijuhlien tai muiden tapahtumien järjestämisessä, leirien ja vaikkapa pelitapahtumien organisoinnissa, tuomaritoiminnassa jne. Näin nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan myös liikuntaharrastuksen ulkopuolella olevissa asioissa ja näin mahdollistetaan nuorten henkilökohtainen kehittyminen. Kilpailumielessä pesäpalloa harrastavilla lajin osuus aktiivisesta liikunta-ajasta lisääntyy ajan myötä. Tällöin muu toiminta tahtoo unohtua tai sille ei löydy aikaa. Seuran toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös nämä henkilöt saadaan mukaan muuhun toimintaan kuten tuomarikoulutukseen tai vaikkapa apuvalmentajiksi. Näin saadaan jatkossa lajia hyvin tuntevia ja ammattinsa osaavia seuratyöntekijöitä kun kilpailu-ura on ohi Liikennekäyttäytyminen Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä ja varmistetaan turvalliset harjoitus- ja pelimatkat. Lasten kehityksen kannalta on tärkeää, että he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään. Muistutetaan kevyen liikenteen väylistä sekä suojatien käytöstä. Pimeällä käytetään heijastinta. Pyöräillessä käytetään kypärää ja välineet kulkevat mailakassissa. 11

12 4.2. Terveys ja ravinto Liikkua voi vain terveenä. Pieni nuha ei haittaa liikuntaa. Kuumeessa sen sijaan ei tule urheilla lainkaan. Ennen liikuntasuoritusta tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä. Jotta lapsi ja nuori jaksaa käydä koulua ja harjoitella kunnolla, hän tarvitsee riittävän levon. Riittävän pitkät ja säännölliset yöunet (8-10 tuntia) takaavat riittävän vireyden niin koulunkäyntiin kuin harjoitteluunkin. Säännöllinen ruokailu on vireyden ja hyvinvoinnin perusta. Kun lapsi syö säännöllisesti ja monipuolisesti, satunnaiset herkutteluhetket tai pikaruoka eivät kaada hyvää ruokavaliota. Lapsi tarvitsee tukevan aamupalan, monipuolisen kouluaterian ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivällisen ja iltapalan. Lapsen nauttiman ruoan määrän sijaan vanhempien kannattaisi kiinnittää huomio ruoan terveellisyyteen. Aikuinen vastaa siitä, että aterioilla tarjotaan terveellisiä ruokia ja että aikuinen syö myös itse terveellisesti. Aikuinen määrää ruoan laadun. Terveellisessä ruoassa on: runsaasti vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja hyvin vähän suolaa leipää, puuroja ja muita täysviljavalmisteita kalaa pari kertaa viikossa, kanaa ja vähärasvaista lihaa rasvatonta maitoa ja vähärasvaisia maitovalmisteita kohtuullisesti rasvaa, joka sekin on laadultaan enimmäkseen pehmeää kasvirasvaa Urheilujuomia tarvitaan vain hyvin pitkäkestoisissa, rankoissa urheilusuorituksissa. Lasten nuorten kohdalla pesäpallossa kyseeseen tulee lähinnä, jos esim. leireillä helteisenä kesäpäivänä pelataan useampi peli päivässä. Paras urheilujuoma ja palautumisjuoma on maito. Siinä on sopivasti proteiineja ja hiilihydraatteja. Keho tarvitsee ravintoa ennen urheilusuoritusta ja myös sen jälkeen. Pitkissä suorituksissa myös suorituksen aikana. Parhaiten urheilusuorituksesta saadaan hyöty lihaksille ja keholle, kun muistetaan syödä ja juoda mielellään jo puolen tunnin sisällä suorituksen päätyttyä. Yli 90 min kuluttua suorituksen päättymisestä ravinnon nauttimisesta ei ole enää mainittavaa hyötyä lihasten kehittymiselle, päinvastoin suoritukseen kulunut energia otetaan helposti lihaksista. Energiajuomat eivät ole terveellisiä ja niiden myyminen, välittäminen ja nauttiminen on kielletty alle 16-vuotiaiden nuorten urheilutapahtumissa. Muutenkaan niiden käyttämistä ei suositella. 12

13 4.3. Päihteettömyys Seura on sitoutunut toiminnassaan edistämään päihteetöntä toimintaa. Joukkueiden pelisääntökeskusteluissa nämä asiat ovat aina yksi sovittavista asioista. Minkään päihteen käyttö harrastuksessa ja pelikentillä ei ole sallittua. 5. Harrastepesis Harrastepesiksen tavoitteena on tarjota leikkimielinen pesiksen peluun mahdollisuus sekä aikuisille että nuorille. Harrasteryhmät voivat halutessaan osallistua erilaisiin turnauksiin tai harraste- / kuntopesis-sarjoihin. 13

14 6. Vanhempien liikunta Seuran arvojen mukaisesti myös vanhempien ja isovanhempien liikuntaharrastukseen kiinnitetään huomiota. Seura aktivoi heitä osallistumaan esim. vuotuisiin kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua joukkueiden harjoituksiin ja peleihin esim. apuvalmentajina ja he voivat osallistua myös harrastepesistoimintaan. Joukkueita kannustetaan myös järjestämään erilaisia lasten ja vanhempien yhteisiä liikunta- ja pelitapahtumia. Tämä tukee myös yhteisöllisyyden kasvua. 7. Tiedotus ja viestintä Seuralla on nimetty tiedotus- tai viestintävastaava, joka hoitaa suhteet lehdistöön ja vastaa seuratason tiedottamisesta ja sen kehityksestä. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on seuran kotisivut osoitteessa Sen kautta tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista ja pyritään luomaan vuorovaikutussuhde lasten ja vanhempien kanssa. Nettisivuilta löytyvät esim. jokaisen joukkueen kalenterit, harjoitusohjelmat ja pelisäännöt. Jokaisessa joukkueessa on henkilö, jonka vastuulla on ko. joukkueen tiedotukseen liittyvät asiat. Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin välityksellä. Seuralla on google groupspalveluun muodostetut sähköpostilistat mm. johtokunnalle, joukkueen-johtajille, valmentajille ja rahastonhoitajille. Näin näille ryhmille jäsenistön on helppo suoraan antaa mm. palautetta tai infota erilaisista asioista. Ryhmien välillä kommunikaatio on myös tällä tavalla tehokasta ja helppoa. Seuralla on lisäksi käytössä Facebooksivut. 8. Talous Seuran talouden hoito perustuu seuran yleisen kokouksen hyväksymään talousarvioon. Joukkueilla on omat tilinsä, mutta koko seuran taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Joukkueiden tilille ohjataan esim. sovittu osuus joukkueen itsensä hankkimista sponsorituotoista sekä maksetaan joukkueiden leiri- ja turnausmaksuja jne. Seuran toiminnan pyörittäminen perustuu pääosin talkootyöhön. Valmentajille voidaan maksaa kunakin vuonna johtokunnan hyväksymä valmentajasopimuksessa mainittu pieni kulukorvaus. Seuralla on myös mahdollisuus ostaa joitakin palveluja ostopalveluina. Seuran kirjanpidosta vastaa ulkopuolinen tilitoimisto ja toiminnantarkastaja tarkastaa vuosittain seuran toiminnan. Seuran rahastonhoitaja hoitaa laskutukseen ja laskujen maksamiseen liittyvät asiat. Maksuun pantavat laskut hyväksyy seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 14

15 Seuran suurimmat menoerät ovat sali-, kenttä- ja muut toimitilavuokrat sekä tuomaripalkkiot ja välineiden hankinta. Seuran tulot muodostuvat pääosin kolmesta eri lähteestä: jäsen- ja toimintamaksuista, erilaisista avustuksista sekä sponsorituotoista. Seuran yleinen kokous päättää jäsenmaksuista ja johtokunta toimintamaksuista. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on velvollinen maksamaan nämä maksut. Jokainen seurassa pelaava maksaa lisäksi kausittain Suomen Pesäapalloliiton lisenssimaksun. Lisenssi toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluissa ja sisältää vakuutuksen peli- ja harjoitustapahtumiin. Lisenssin saa myös ilman vakuutusosaa, jos pelaajalla on voimassaoleva vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnan. 9. Ongelmien ratkaisu Mikäli ongelmatilanteita syntyy, ne pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä. Erimielisyyksistä voi kertoa seuran johdolle, joka pyrkii auttamaan ongelmien ratkaisemisessa. KePen sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava aina johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksensä. Seuran kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät nettisivuilta. 10. Miten pääsen mukaan? Mukaan pääset helpoimmin ottamalla yhteyttä suoraan ikääsi vastaavan joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Saat heihin yhteyden joko nettisivuillamme mainittujen yhteystietojen avulla tai tulemalla paikan päälle harjoituksiin. Harjoitusajat selviävät joukkueittain myös www-sivuiltamme. He neuvovat miten jatkossa toimitaan. Nettisivuillamme voit sitten täyttää liittymisilmoituksen. 15

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA

NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA FERA-AAPINEN NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lukijall... 4 2. Lasten ja nuorten vanhemmille... 5 3. Ferassa yhdessä asetetut ja sovitut päämäärät, arvot ja pelisäännöt... 6 4. Seuran

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 1.1. Naantalin Löyly ry:n Historia...4 1.2. Toiminta-alue...4 1.3. Kattojärjestöt ja jäsenyydet...5 1.4. Sidosryhmät...5 2. SEURAN

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko EERIKKILÄN URHEILUOPISTO LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO SEURATOIMINNAN OSAAMISALA

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien.

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Seuratoiminnan käsikirja PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PeeKoossa Kaikki Pelaa! 1 Oli kesä tai talvi... Iisalmessa jalkapalloillaan hyvillä kentillä

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry / Jalkapallojaosto versio 27.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 2. Padon toiminta-ajatus 3. Padon seuratoiminnan arvot ja

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot