KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN"

Transkriptio

1 KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1

2 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit ry (KePe) on vuoden 2002 lopulla perustettu urheiluseura. Seuran päälajina on pesäpallo. KePe on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän pesis ry:n jäsen (Suomen Pesäpalloliitto ry:n maakuntayhdistys). KePe on Sinettiseura, eli olemme sitoutuneet toimintatapoihin ja periaatteisiin, joilla voidaan toteuttaa laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. KePe jatkaa toimintansa kehittämistä Sinettiseuroille asetettujen periaatteiden mukaisesti. Keravan Pesis-Juniorit tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa. Monipuolinen liikuntatarjonta turvataan yhteistyöllä muiden keravalaisten urheiluseurojen kanssa. Mukaan valittavista lajeista päätetään joukkueittain yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Pyrimme edistämään joukkueiden mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun ja harrastamiseen. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, mikä luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tarjoammekin lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja muuhun toimintaan pesäpallon parissa. Jokainen mukana oleva saa kokea olevansa tärkeä ja pääsee nauttimaan liikunnan ja onnistumisen ilosta tasostaan, kyvyistään ja resursseistaan riippumatta. Kasvatamme lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa sekä lisäämme yleistä yhteisöllisyyttä monipuolisen, iloisen ja rehdin urheiluseuratoiminnan avulla. Kannustamme lapsia ja nuoria läpi elämän jatkuvaan liikunnan harrastamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Vaikka toimintamme painottuukin lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan, tarjoamme saman mahdollisuuden myös lasten vanhemmille sekä muille aikuisille. Kehitämme aikuisten harrasteryhmien toimintaa edelleen ja kannustamme ryhmiä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan myös kilpailusarjoihin. Seuran toiminta perustuu suurelta osin yhdessä tekemiseen ja talkootyöhön. Vanhemmille, sisaruksille ja isovanhemmille löytyy kaikille pieniä tehtäviä sekä omien joukkueiden että koko seuran puitteissa. Yhdessä tekemisen malli antaa myös vanhemmille mahdollisuuden seurata lastensa kehittymistä niin kasvavana nuorena kuin pelaajanakin. Samalla tämä yhteistoiminta kehittää turvaverkkoa kasvaville lapsille. 2

3 1.2. Seuran visio ja arvot VISIO Toimintaamme ohjaavilla asenteilla, arvoilla, tiedoilla ja taidoilla luomme nuorille valmiuksia kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille iloista ja liikunnallista toimintaa, joka luo intoa läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle Keravan Pesis-Juniorit ry tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan pesiksen parissa Seuran toiminnan tärkeitä arvoja ovat: yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen lapsella mahdollisuus kasvuun turvallisessa ympäristössä vastuullisuus toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan mahdollisuus liikunnan riemun kokemiseen avoimuus ja positiivisuus 3

4 1.3. Pesis-Juniorit tulevaisuuden rakentajana Seuran tavoitteena on luoda pitkäjänteistä toimintaa, johon vähitellen osallistuu enemmän ja enemmän lapsia ja aikuisia. Tavoitteena on pystyä rakentamaan joukkueet kaikkiin ikäryhmiin G- ja A-ikäisten välillä. Näiden taustatukena toimii kymmenien vanhempien ja isovanhempien joukko. Seuran tavoitteena on myös antaa osaltaan mahdollisimman hyvät kasvun eväät ja koko elämän kestävä liikunnan kipinä. Tämä edellyttää myös valmennukselta ja seuran johdolta laajaalaista osaamista ja selkeää valitun strategian noudattamista. Seura tarjoaa mahdollisuuden pesäpallon pelaamiseen niin kilpa- kuin harrastusmielessä. Kaikista lapsista ei tule huippupesäpalloilijoita. Oman seuran resurssit eivät välttämättä riitä huippupesäpalloilun harrastamiseen ja sen vuoksi yhteistyö naapuriseurojen kanssa on välttämätöntä.tavoitteena on luoda puitteet harjoittelulle ja pelaamiselle myös niille nuorille, jotka haluavat vakavissaan pesäpalloilun huipulle. Kaikki harrastajat eivät kuitenkaan halua huipulle. Heille seura tarjoaa mahdollisuuden pelata pesistä rennommin harrastusmielessä. Samalla seura tarjoaa mahdollisuuden toimia esim. tuomarina tai muissa toimitsijatehtävissä. Niin ikään seuran muu toiminta voi tarjota heille toimia tutussa verkostossa. Tällaisia tehtäviä löytyy tiedotuksesta, verkkosivujen toimittamisesta, erilaisten tapahtumien järjestelyistä jne Sinettiseuravelvoitteet Seura palkittiin kesällä 2003 ensimmäisten valtakunnallisten pesäpalloseurojen joukossa Nuoren Suomen Sinettiseura -tunnuksella. Nuori Suomi haluaa edistää urheiluseuratoimintaa, jossa jokainen mukana oleva lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta urheiluseurassa. Myönnetty sinetti on laadun merkki. Nykyisin sinettiseuratoiminta on Valon ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle ja lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista tarkastellaan määrävälein suoritettavin auditoinnein. Lähtökohtana on, että sinettiseuralla on oltava selkeä tomintasuunnitelma ja että toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista sekä toteutettu suunnitelman mukaisesti. 4

5 Sinettiseuran toiminnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys - lapsen ja nuoren parhaaksi - kannustava ilmapiiri - yhdessä tekemisen kulttuuri 2. Harjoitteleminen ja kilpaileminen - monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi - elämykset ja haasteet - oppiminen ja kehittymisen mittaaminen 3. Ohjaaminen ja valmentaminen - osaava ja innostava ilmapiiri - erilaisten yksilöiden huomiointi - urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen 4. Viestintä ja organisointi - avoimuus ja vuorovaikutteisuus - selkeät roolit ja toimintatavat - toiminnan aktiivinen kehittäminen 5

6 2.Seuran toiminta pähkinänkuoressa Keravan Pesis-Juniorit ry. on Suomen Pesäpalloliiton ja Etelän Pesis ry:n jäsen. Seuran jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kaikki seuran tavoitteiden mukaisesta toiminnasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset. Seuralla on jäseniä Keravalta, Sipoosta, Tuusulasta ja Järvenpäästä Seuran hallinto Seurassa ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sekä edellisen kauden toimintaa että hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. Seuran käytännön toimintaa pyörittää vuosikokoksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä täydentämään johtokuntaa. Seuran johtokunta kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa toiminnasta. Tällaisia vastuualueita ovat esim. sihteeri- ja tiedotussihteerin tehtävät, talous, kenttä- ja muut toimitilat, varusteet jne. Seuran käytännön taloudenhoito (kirjanpito) on ulkoistettu tilitoimistolle. Seuran toimisto eli 'Kotipesä' sijaitsee osoitteessa Ollilantie 11, Jaakkolan kaupunginosassa Keravalla. Se on samalla kaikkien joukkueiden ja seuran muiden toimijoiden käytettävissä Valmentajakerho Kaikki seuran valmentajat muodostavat valmentajakerhon. Tälle kerholle seuran johtokunta nimeää vuosittain vastuuhenkilön, joka huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisista ja toimii samalla yhteyshenkilönä johtokuntaan. Valmentajakerho kokoontuu 2-6 kertaan vuodessa. Sen tehtävänä on sopia valmennuksellisista linjauksista, kehittää valmentajien osaamista ja päättää muista seuran joukkueiden valmennukseen liittyvistä asioista yhteistyössä johtokunnan kanssa Tuomaritoiminta Seurassamme on nimetty tuomarivastaava. Tuomarivastaava osallistuu alueen tuomarivastaavien koulutukseen sekä vastaa yhdessä joukkueiden kanssa peleihin tarvittavien tuomareiden hankkimisesta. Kaikkia junioripelaajia ja vanhempia kannustetaan osallistumaan seuran järjestämään tuomari- ja kirjurikoulutukseen. Seuran kaikki D-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat osallistuvat kyseiseen koulutukseen. Myös nuoremmat ovat tervetulleita harjoittelemaan ja seuraamaan tuomaritoimintaa. Tuomarikoulutuksella varmistetaan riittävä tuomareiden määrä ja varmistetaan osaamisen tasoa. 6

7 2.4. Palkitseminen ja kannustaminen Palkitsemme ja huomioimme lapsia ja nuoria kerran vuodessa kauden päättäjäisissä. Kauden päättäjäisissä palkitsemme mm. vuoden tyttö- ja poikapelaajan, vuoden tyttö- ja poikatuomarin, vuoden positiivisimman pesisteon, vuoden valmentajan, vuoden joukkueenjohtajan sekä myös aktiivivanhempiamme. Nuorille ikäluokille jaamme kaikille seuran kausipalkinnon. Lisäksi joukkueet jakavat otteluissa erilaisia tunnustuspalkintoja. He voivat myös itse palkita omia pelaajiaan kauden päätyttyä esim. vuoden kehittynein pelaaja, vuoden tsemppari jne. palkinnoilla. 7

8 2.5. Palautteet ja arvioinnit Palautekysely toteutetaan vuosittain sekä lapsille että vanhemmille. Palautetta kerätään myös joukkueittain. Niiden tulosten avulla voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Nettisivujen ja sähköpostin avulla palautetta on mahdollisuus antaa välittömästi ja jatkuvasti. Pelaajien toimintaa ja kehittymistä seurataan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Näin saadaan oikea kuva lapsen ja joukkueen kehityksestä. Dokumentointia tehdään testeistä, onnistumisista peleissä, peluuttamisesta sekä osallistumisesta joukkueen toimintaan. Henkilökohtaiset tiedot ovat valmentajien, ao. pelaajan ja hänen vanhempiensa käytettävissä, mutta eivät ole julkista tietoa Kentät ja muut harjoitustilat Kesäajan harjoitukset ja kotipelit keskittyvät Koivikon hiekkatekonurmikentälle sekä Killan ja Keskustan koulujen hiekkakentille. Talvisin harjoituksia pidetään eri koulujen liikuntasaleissa, jäähallin juoksusuoralla ja kuntosalilla sekä Hyrylän kuplahallissa. Siellä on mahdollisuus pelaamiseen myös talviaikana Varusteet Seuramme tarjoaa joukkueille käyttöön pallot ja mahdollisuuksien mukaan talviharjoitteluun muitakin harjoitusvälineitä kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Seura hankkii peliasuja, mutta pelaaja lunastaa sen omakseen. Pelaajan on itse hankittava myös kypärä, maila, räpylä, aluspaita ja jalkineet. Valmentajat osaavat neuvoa oikean kokoisten ja laatuisten välineiden hankinnassa. Joukkueet voivat hankkia myös omia välineitä ko. joukkueen käyttöön oman harkintansa mukaan. Seuran nettisivuilla toimii myös varustepörssi, jonne kaikki halukkaat voivat jättää osto- tai myyntitarjouksensa. Kaikilla on myös mahdollisuus hankkia seuran verryttely- tai tuuliasuja tai muita mahdollisia seura-asusteita Joukkueiden toiminta Jokaisella joukkueella on oma organisaationsa, joka vastaa joukkueen valmennuksesta ja muusta toiminnasta. Joukkueen organisaatioon kuuluvat: vastuuvalmentaja ja mahdollisesti 1-2 apuvalmentajaa joukkueenjohtaja huoltaja tiedottaja buffavastaava Joukkueenjohtajan, huoltajan, tiedottajan ja buffavastaavan valinnat tehdään joukkueiden vanhempien kokouksissa. Kullekin vastuuhenkilölle on määritelty oma tehtävänsä. Seuran johtokunta vahvistaa joukkueiden organisaatiot. 8

9 Joukkueet järjestävät vanhemmille vanhempaintilaisuuksia vuosittain 3-4 kertaa. Näissä tilaisuuksissa sovitaan mm. joukkueen ja vanhempien pelisäännöistä, kauden pelillisistä ja muista tavoitteista sekä leireille ja turnauksiin osallistumisista. Joukkueen johdon on myös varmistettava, että jokaisen pelaajan vanhemmilla on tiedossa seuran toiminnan yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Kaikki joukkueet laativat itse joukkueensa sisäiset pelisäännöt yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Näissä säännöissä sovitaan mm. peluuttamisesta, kannustamisesta, kasvatuksellisista asioista sekä päihteettömyydestä. Jokainen joukkue pitää pelisääntönsä kaikkien nähtävillä joukkueen nettisivulla. Kaikkien joukkueiden vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät seuramme nettisivuilta. 3.Valmennuksen periaatteet ja tavoitteet Valmennuksen tavoitteena on opettaa liikkumaan monipuolisesti. Monipuolisuus toteutuu, kun ymmärtää hermoston kehityksen ja siten hyödyntää herkkyyskaudet. Mukana on paljon leikkiä ja hauskuutta, mutta ne eivät sulje pois hyvää järjestystä ja ahkeraa harjoittelua. Tavoitteena on, että lapset saavat kipinän elinikäiseen liikuntaan ja heillä on myöhemmin mahdollisuus valita laji vaikka vuodenaikojen mukaan. Pesäpallon painopiste kasvaa lapsen liikuntaharrastuksessa iän myötä. Valmennuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tarpeet, yksilölliset erot ja motiivit. Tavoitteiden eteen Keravan Pesis-Juniorit tekee pitkäjänteistä työtä. Lapset liittyvät seuraan usein 5-6 vuotiaina. Tuolloin heidän liikuntaan käyttämästä ajasta vain noin 10 % on pesäpalloa ja loppuosa kaikkea muuta liikkumista ja leikkimistä. Jo heti alkuvaiheessa vanhempien ja isovanhempien roolia lapsen liikunnassa korostetaan. Toimintaa tehdään koko perheen ehdoilla. Hauska yhdessäolo luo osaltaan turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Ennen lajitaitoja opetellaan motoriset perustaidot, jotka ovat kaikkien lajitaitojen edellytys. Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa pesistä omalla tasollaan. Iän karttuessa pesäpallon osuus toiminnassa kasvaa unohtamatta kuitenkaan monipuolisten liikuntataitojen hankkimista. Ennen kymmentä ikävuotta lapsen hermosto kehittyy ja siksi erilaisten ärsykkeiden syöttäminen tässä kehitysvaiheessa on tärkeää. Myöhemmällä iällä näitä opittuja taitoja voidaan sitten vahvistaa ja kaivaa esille vuotiaat nuoret saavat myös pienten tehtävien kautta enemmän vastuuta. Moni nuori pohtii vuoden iässä haluaako lajia jatkaa kilpailumielessä vai mukavana harrastuksena. Tätä vanhemmille seuran tavoitteena on pystyä tarjoamaan vaihtoehtoiset mallit harrastaa pesistä. Kilpailumielessä pesäpalloon keskittyvillä lajiharjoittelun osuus kasvaa ja harjoittelun tahti kovenee. 9

10 Harjoittelu tapahtuu osittain myös lähiseurojen välisenä yhteistyönä, jolloin saadaan riittävä määrä pelaajia valmennusrinkiin. Alle 12-vuotias lapsi haluaa harrastaa useita lajeja, joten me pyrimme huomioimaan tämän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikuntafysiologiset (hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö, sukuelimet ja sisäelimet) seikat ja lasten luontainen kiinnostus harrastaa useita lajeja ja leikkiä, ovat syy sille miksi seura tarjoaa monipuolista liikuntaa. Seura tarjoaa kaikille lapsille, kehitysvaiheet huomioiden, mahdollisuuden tutustua eri lajeihin pyrkimällä tekemään yhteistyötä muiden lajien seurojen kanssa. Joukkueet voivat myös itsenäisesti tarjota pelaajilleen ohjelman mukaisesti esim. telinvoimistelua, hiihtoa, luistelua jne. Useat lapset harrastavat myös muita lajeja ja siinä heitä tulee tukea. Vastuun tuntevat valmentajat haluavat tukea seuran yhtä päämäärää: elinikäisen liikuntakipinän syttymistä Valmentajien koulutus Tavoitteenamme on saada laadukas valmennus eri ikäluokkien joukkueille. Kaikki valmentajat tekevät seuran kanssa kausittain valmentajasopimuksen, jossa he mm. sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja toimintalinjaa. Ohjaajamme aloittavat PML (Pesisjuniorin Monipuolinen Liikunta)-tutkinnosta ja täydentävät opintojaan täydennyskoulutuksilla. Haluamme ohjata myös joukkueenjohtajia ja seuraan tulevien pienten lasten vanhempia suorittamaan PML-tutkinnon. Seura järjestää 2-4 kertaa vuodessa valmentajapalvereita, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja ideoita valmentajien ja johtokunnan kesken ja sopia kauden pelisäännöistä ja muista periaatteista. Valmentajatapaamiset ovat osa valmentajan toimenkuvaa ja siten valmentajat osallistuvat aktiivisesti näihin palavereihin ja valmennustoiminnan kehittämiseen Dokumentointi Kaikkien joukkueiden toiminta dokumentoidaan. Pelaajien osallistumiset, peluuttamiset, onnistumiset ja testit dokumentoidaan ja näiden pohjalta voidaan arvioida ja kehittää toimintaa. 4. Kasvatukselliset tavoitteet Keravan Pesis-Juniorit haluaa tarjota lapsille ja nuorille muitakin virikkeitä kuin liikuntaa. Näiden asioiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Kasvatukselliset teemat keskittyvät seuraaviin asioihin: terveys, ravinto- ja tapakasvatus turvallisuus ympäristöasiat päihteettömyys 10

11 Kasvatuksellisellisia teemoja käsitellään erityisissä te loissa tai vanhempien ja lasten yhteisissä tilaisuuksissa. Tärkeätä kuitenkin on, että nämä tavat tulevat tutuiksi normaaleissa tilanteissa. Tässä työssä joukkueiden vastuuhenkilöillä on tärkeä tehtävä. Joukkueen johdon ja muiden vanhempien tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapset käyttäytyvät esim. harjoituksiin tullessaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti ja käyttätyvät esim. ruokailuissa leireillä hyvien tapojen mukaisesti. Samoin ympäristöstä ja sen siisteydestä huolehtiminen on jokaisen seuralaisen vastuulla. Vanhempien rooli kasvattajana ja yhteisön jäsenenä tiivistyy. Erilaiset seuran järjestämät tietoiskut ravinnosta, terveydestä, ympäristöstä, turvallisuudesta jne. edesauttavat vanhempia saamaan tietoa jokapäiväiseen kasvatustyöhön. Myös vanhemmille suunnatut liikuntatempaukset tai vaikkapa teatteriretket toimivat foorumeina yhteisöllisyyden rakentamisessa. Nuoria kannustetaan myös osallistumaan seuran erilaisten tehtävien hoitamiseen kuten auttamaan esim. verkkosivujen ylläpitämisessä, vuosijuhlien tai muiden tapahtumien järjestämisessä, leirien ja vaikkapa pelitapahtumien organisoinnissa, tuomaritoiminnassa jne. Näin nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan myös liikuntaharrastuksen ulkopuolella olevissa asioissa ja näin mahdollistetaan nuorten henkilökohtainen kehittyminen. Kilpailumielessä pesäpalloa harrastavilla lajin osuus aktiivisesta liikunta-ajasta lisääntyy ajan myötä. Tällöin muu toiminta tahtoo unohtua tai sille ei löydy aikaa. Seuran toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös nämä henkilöt saadaan mukaan muuhun toimintaan kuten tuomarikoulutukseen tai vaikkapa apuvalmentajiksi. Näin saadaan jatkossa lajia hyvin tuntevia ja ammattinsa osaavia seuratyöntekijöitä kun kilpailu-ura on ohi Liikennekäyttäytyminen Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä ja varmistetaan turvalliset harjoitus- ja pelimatkat. Lasten kehityksen kannalta on tärkeää, että he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään. Muistutetaan kevyen liikenteen väylistä sekä suojatien käytöstä. Pimeällä käytetään heijastinta. Pyöräillessä käytetään kypärää ja välineet kulkevat mailakassissa. 11

12 4.2. Terveys ja ravinto Liikkua voi vain terveenä. Pieni nuha ei haittaa liikuntaa. Kuumeessa sen sijaan ei tule urheilla lainkaan. Ennen liikuntasuoritusta tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä. Jotta lapsi ja nuori jaksaa käydä koulua ja harjoitella kunnolla, hän tarvitsee riittävän levon. Riittävän pitkät ja säännölliset yöunet (8-10 tuntia) takaavat riittävän vireyden niin koulunkäyntiin kuin harjoitteluunkin. Säännöllinen ruokailu on vireyden ja hyvinvoinnin perusta. Kun lapsi syö säännöllisesti ja monipuolisesti, satunnaiset herkutteluhetket tai pikaruoka eivät kaada hyvää ruokavaliota. Lapsi tarvitsee tukevan aamupalan, monipuolisen kouluaterian ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivällisen ja iltapalan. Lapsen nauttiman ruoan määrän sijaan vanhempien kannattaisi kiinnittää huomio ruoan terveellisyyteen. Aikuinen vastaa siitä, että aterioilla tarjotaan terveellisiä ruokia ja että aikuinen syö myös itse terveellisesti. Aikuinen määrää ruoan laadun. Terveellisessä ruoassa on: runsaasti vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja hyvin vähän suolaa leipää, puuroja ja muita täysviljavalmisteita kalaa pari kertaa viikossa, kanaa ja vähärasvaista lihaa rasvatonta maitoa ja vähärasvaisia maitovalmisteita kohtuullisesti rasvaa, joka sekin on laadultaan enimmäkseen pehmeää kasvirasvaa Urheilujuomia tarvitaan vain hyvin pitkäkestoisissa, rankoissa urheilusuorituksissa. Lasten nuorten kohdalla pesäpallossa kyseeseen tulee lähinnä, jos esim. leireillä helteisenä kesäpäivänä pelataan useampi peli päivässä. Paras urheilujuoma ja palautumisjuoma on maito. Siinä on sopivasti proteiineja ja hiilihydraatteja. Keho tarvitsee ravintoa ennen urheilusuoritusta ja myös sen jälkeen. Pitkissä suorituksissa myös suorituksen aikana. Parhaiten urheilusuorituksesta saadaan hyöty lihaksille ja keholle, kun muistetaan syödä ja juoda mielellään jo puolen tunnin sisällä suorituksen päätyttyä. Yli 90 min kuluttua suorituksen päättymisestä ravinnon nauttimisesta ei ole enää mainittavaa hyötyä lihasten kehittymiselle, päinvastoin suoritukseen kulunut energia otetaan helposti lihaksista. Energiajuomat eivät ole terveellisiä ja niiden myyminen, välittäminen ja nauttiminen on kielletty alle 16-vuotiaiden nuorten urheilutapahtumissa. Muutenkaan niiden käyttämistä ei suositella. 12

13 4.3. Päihteettömyys Seura on sitoutunut toiminnassaan edistämään päihteetöntä toimintaa. Joukkueiden pelisääntökeskusteluissa nämä asiat ovat aina yksi sovittavista asioista. Minkään päihteen käyttö harrastuksessa ja pelikentillä ei ole sallittua. 5. Harrastepesis Harrastepesiksen tavoitteena on tarjota leikkimielinen pesiksen peluun mahdollisuus sekä aikuisille että nuorille. Harrasteryhmät voivat halutessaan osallistua erilaisiin turnauksiin tai harraste- / kuntopesis-sarjoihin. 13

14 6. Vanhempien liikunta Seuran arvojen mukaisesti myös vanhempien ja isovanhempien liikuntaharrastukseen kiinnitetään huomiota. Seura aktivoi heitä osallistumaan esim. vuotuisiin kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua joukkueiden harjoituksiin ja peleihin esim. apuvalmentajina ja he voivat osallistua myös harrastepesistoimintaan. Joukkueita kannustetaan myös järjestämään erilaisia lasten ja vanhempien yhteisiä liikunta- ja pelitapahtumia. Tämä tukee myös yhteisöllisyyden kasvua. 7. Tiedotus ja viestintä Seuralla on nimetty tiedotus- tai viestintävastaava, joka hoitaa suhteet lehdistöön ja vastaa seuratason tiedottamisesta ja sen kehityksestä. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on seuran kotisivut osoitteessa Sen kautta tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista ja pyritään luomaan vuorovaikutussuhde lasten ja vanhempien kanssa. Nettisivuilta löytyvät esim. jokaisen joukkueen kalenterit, harjoitusohjelmat ja pelisäännöt. Jokaisessa joukkueessa on henkilö, jonka vastuulla on ko. joukkueen tiedotukseen liittyvät asiat. Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin välityksellä. Seuralla on google groupspalveluun muodostetut sähköpostilistat mm. johtokunnalle, joukkueen-johtajille, valmentajille ja rahastonhoitajille. Näin näille ryhmille jäsenistön on helppo suoraan antaa mm. palautetta tai infota erilaisista asioista. Ryhmien välillä kommunikaatio on myös tällä tavalla tehokasta ja helppoa. Seuralla on lisäksi käytössä Facebooksivut. 8. Talous Seuran talouden hoito perustuu seuran yleisen kokouksen hyväksymään talousarvioon. Joukkueilla on omat tilinsä, mutta koko seuran taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Joukkueiden tilille ohjataan esim. sovittu osuus joukkueen itsensä hankkimista sponsorituotoista sekä maksetaan joukkueiden leiri- ja turnausmaksuja jne. Seuran toiminnan pyörittäminen perustuu pääosin talkootyöhön. Valmentajille voidaan maksaa kunakin vuonna johtokunnan hyväksymä valmentajasopimuksessa mainittu pieni kulukorvaus. Seuralla on myös mahdollisuus ostaa joitakin palveluja ostopalveluina. Seuran kirjanpidosta vastaa ulkopuolinen tilitoimisto ja toiminnantarkastaja tarkastaa vuosittain seuran toiminnan. Seuran rahastonhoitaja hoitaa laskutukseen ja laskujen maksamiseen liittyvät asiat. Maksuun pantavat laskut hyväksyy seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 14

15 Seuran suurimmat menoerät ovat sali-, kenttä- ja muut toimitilavuokrat sekä tuomaripalkkiot ja välineiden hankinta. Seuran tulot muodostuvat pääosin kolmesta eri lähteestä: jäsen- ja toimintamaksuista, erilaisista avustuksista sekä sponsorituotoista. Seuran yleinen kokous päättää jäsenmaksuista ja johtokunta toimintamaksuista. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on velvollinen maksamaan nämä maksut. Jokainen seurassa pelaava maksaa lisäksi kausittain Suomen Pesäapalloliiton lisenssimaksun. Lisenssi toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluissa ja sisältää vakuutuksen peli- ja harjoitustapahtumiin. Lisenssin saa myös ilman vakuutusosaa, jos pelaajalla on voimassaoleva vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnan. 9. Ongelmien ratkaisu Mikäli ongelmatilanteita syntyy, ne pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä. Erimielisyyksistä voi kertoa seuran johdolle, joka pyrkii auttamaan ongelmien ratkaisemisessa. KePen sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava aina johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksensä. Seuran kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät nettisivuilta. 10. Miten pääsen mukaan? Mukaan pääset helpoimmin ottamalla yhteyttä suoraan ikääsi vastaavan joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Saat heihin yhteyden joko nettisivuillamme mainittujen yhteystietojen avulla tai tulemalla paikan päälle harjoituksiin. Harjoitusajat selviävät joukkueittain myös www-sivuiltamme. He neuvovat miten jatkossa toimitaan. Nettisivuillamme voit sitten täyttää liittymisilmoituksen. 15

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Keravan Pesis-Juniorit ry.

Keravan Pesis-Juniorit ry. Keravan Pesis-Juniorit ry. Toimintasuunnitelma 2014 1 Seura...2 1.1 Toiminan tarkoitus, periaateet ja painopisteet...2 1.2 Jäsenistö ja hallinto...2 1.3 Viestintä...3 1.4 Talous...3 2 Toiminta...4 2.1

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika.

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika. 1 OHJAAJA-/VALMENTAJASOPIMUS /EI TYÖSUHTEINEN 1. OSAPUOLET Ohjaaja/valmentaja: Yhteystiedot: Seura: Kempeleen Kiri Yhteystiedot: Yhteyshenkilö: Henkilötunnus: 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

sinettiseurakriteerit

sinettiseurakriteerit Suomen Ratsastajainliitto r.y. finlands ryttarförbund r.f. Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fi Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013 Variston Tennis VarTe Toimintalinja 2013 Sisällys 1. Yleistä toimintalinjasta 2. VarTen toiminnan visio 3. VarTen eettinen linja 4. Varten seuratoiminnan tavoitteet 5. Varten käytännön toimintaperiaatteet

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA HUKKALAUMAAN! PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI

SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa KISURILINJAUS Vihreä Valkoinen tie ViVa Kisuri-linjaus; Vihreä Valkoinen tie (ViVa) on Turun Kisa-Veikkojen jalkapallotoiminnan ohjeistus

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Keravan Pesis-Juniorit ry.

Keravan Pesis-Juniorit ry. Keravan Pesis-Juniorit ry. Toimintakertomus 2013 1 Seura...2 1.1 Jäsenistö...2 1.2 Hallinto...2 1.3 Viestintä...3 1.4 Talous...3 1.4.1 Kirjanpito ja toiminnantarkastus...3 1.4.2 Talkoot ja muu varainhankinta...3

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Pelipassi- ja vakuutusohje

Pelipassi- ja vakuutusohje Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 9.3.2015 versio 1.0 Pelipassi- ja vakuutusohje 2 Pelipassi- ja vakuutusohje SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Pelipassi 3 1.2 Vakuutukset 3 2 VASTUUT 4 2.1 Vastuu

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Lappeenranta 26.4.2014 Janne Mellin Janne Mellin 43-vuotias (s. 1971) Rehtori, Tuusula KJT Hockey ry:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot