Kunnanhallitus nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille Teknisen osaston hallinnon suunnittelijan toimen perustaminen Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Eketvätt Ab:n osakkeiden myynti takaisin SEB Partners Ab Oy:lle Kunnan markkinointiteemasta ja toimenpiteistä päättäminen Valtuustoaloite kotihoidossa olevien henkilöiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun maksujen poistamiseksi Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Valtuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Kunnanhallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Teknisen lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Edustajien nimeäminen Uudenmaan ELY-keskuksen tapaamiseen Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f nimisen yhdistyksen liittokokoukseen KH 32 Jäsenten valinta äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa KH 33 KH 34 KH 35 KH 36 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 2/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Lautjärvi-Siikala Kristiina, varajäsen Martin Kirsi, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja, poistui 32 käsittelyn aikana klo Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Benita Öberg, perusturvajohtaja, poistui 34 jälkeen Skyttä Jorma, tekninen johtaja, poistui 21 käsittelyn jälkeen klo Antti-Pekka Röntynen, kehittämispäällikkö, läsnä 17 ja 24, poistui klo Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Kristiina Lautjärvi-Siikala pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Stefan Svanfeldtin ja Kristiina Lautjärvi- Siikalan päätti käsitellä :n 24 kokouksen järjestäytymisen jälkeen ennen 18 käsittelyä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 18 TALOUDEN SEURANTA on hyväksynyt kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallituksessa kuntatasolla ja lautakunnissa toimielintasolla. Tammikuussa 2014 n kunnan tilikauden tulos on talousarvioennusteen mukaan euroa ja lainakanta/asukas 31.1 on ollut euroa. Talousarviosta on toteutunut toimintakatteeseen nähden 9,4 prosenttia, verotuloihin nähden 8,4 % ja valtionosuuksiin nähden 8,4 %. Tammikuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 8,33 %. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden seuranta merkitsee tiedoksi talousseurannan. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH:651 /2013 KH 19 KH Liite 1 LAUSUNNON ANTAMINEN LOHJAN KAUPUNGILLE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVASTA JA RAKENNEMALLISTA Lohjan kaupunki pyytää n kunnan lausuntoa saapuneella lausuntopyynnöllä koskien Lohjan maankäytön kehityskuvatyötä varten laadittuja kolmea vaihtoehtoa. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota lausujan toimialasta riippuen vaihtoehtojen vaikutukseen palvelujen järjestämiseen, kuntatalouteen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä mahdollisiin kuntaliitoksiin tai Lohjan liittymiseen metropolialueeseen. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvan ja rakennemallin vaihtoehtoja on kolme: 1. Valtaväylillä metropoliin 2. Seutukeskus ja omavaraiset taajamat 3. Kasvavat taajamat ja kylät Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä Lohjan kaupungin lausuntopyyntö - Oheismateriaalina Uusi Lohja 2013 maankäytön kehityskuva ja rakennemalli päättää todeta lausuntonaan Lohjan kaupungille maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Yleistä sta katsottuna pohjoisin, suunnilleen Suitiantiestä itään oleva osa on rajautuvasta alueesta on joko asuinmaaseutua tai viljelymaaseutua. Alue Suitiantiestä länteen Virkkalaan saakka on joko kehitettävää taajama-aluetta tai nauhataajaman lievealuetta. Näihin merkintöihin n kunnalla ei ole huomauttamista. Virkkalassa tien 1130 (Lappersintie) kohdalle on merkitty erillinen pieni työpaikka-alue. Merkintä poikennee maakuntakaavasta. Tien 1130 kohdalla itään päin mentäessä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Olisi suotavaa, että alueen luonne ei äkkinäisesti muuttuisi ja n kunnan mielestä sopivampi merkintä tälle alueelle olisi viljelymaaseutu. Tarkennus vaihtoehtoon Valtaväylillä metropoliin n kunnan mielestä vaihtoehdossa 1: Valtaväylillä metropoliin, voisi paremmin hyödyntää rantarataa. Eräs joukkoliikennettä hyödyntävä yhte- Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 ys Lohjalta Helsinkiin ja Espooseen voisi olla maantietä pitkin n asemalle ja siitä junalla edelleen metropolialueelle. Näin ollen maantieyhteyden vahvistaminen Lohja - -osalla parantaisi lohjalaisten joukkoliikennetarjontaa metropolialueelle välittömästi. Lisäksi tuon yhteyden kehittäminen mahdollistaisi siuntiolaisten hyötymisen mm. Lohjan kaupallisista palveluista. Muita osin ei n kunnalla ole huomauttamista maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus kuului seuraavasti: päättää 1. todeta lausuntonaan Lohjan kaupungille maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Yleistä sta katsottuna pohjoisin, suunnilleen Suitiantiestä itään oleva osa on rajautuvasta alueesta on joko asuinmaaseutua tai viljelymaaseutua. Alue Suitiantiestä länteen Virkkalaan saakka on joko kehitettävää taajama- aluetta tai nauhataajaman lievealuetta. Näihin merkintöihin n kunnalla ei ole huomauttamista. Tarkennus vaihtoehtoon Valtaväylillä metropoliin n kunnan mielestä vaihtoehdossa 1: Valtaväylillä metropoliin, voisi paremmin hyödyntää rantarataa. Eräs joukkoliikennettä hyödyntävä yhteys Lohjalta Helsinkiin ja Espooseen voisi olla maantietä pitkin n asemalle ja siitä junalla edelleen metropolialueelle. Näin ollen maantieyhteyden vahvistaminen Lohja - -osalla parantaisi lohjalaisten joukkoliikennetarjontaa metropolialueelle välittömästi. Lisäksi tuon yhteyden kehittäminen mahdollistaisi siuntiolaisten hyötymisen mm. Lohjan kaupallisista palveluista. 2. ilmoittaa Lohjan kaupungille, että n kunta täydentää lausuntoaan helmikuussa todeta, että n kunta katsoo lisäksi, että maanomistajia on kuultava Lohjan maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista, minkä lisäksi n kunta pitää tärkeänä, että kuntien välistä yhteistyötä kaavoituksessa tiivistetään. Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 TEKNLTK Oheismateriaali Lohjan kaupunki on pyytänyt n kunnan lausuntoa saapuneella lausuntopyynnöllä Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvatyötä varten laadituista kolmesta vaihtoehdosta. Lausunnossa on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota lausujan toimialasta riippuen vaihtoehtojen vaikutukseen palvelujen järjestämiseen, kuntatalouteen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä mahdollisiin kuntaliitoksiin tai Lohjan liittymiseen metropolialueeseen. Lausunto on pyydetty antamaan mennessä. on käsitellyt asiaa kokouksessaan Päätöksessä Lohjan kaupungille on ilmoitettu, että n kunta täydentää lausuntoaan helmikuussa on lähettänyt asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja toivonut erityisesti, että karttamerkintöjen sisältöä avataan. Kehityskuvatyötä varten on laadittu kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa Lohjan kaupungin väestön lisäys vuoteen 2037 mennessä vaihtelee asukkaasta 22000:een ja painopistealueet vaihtelevat jonkin verran. Vaihtoehdot ovat: 1. Valtaväylillä metropoliin 2. Seutukeskus ja omavaraiset taajamat 3. Kasvavat taajamat ja kylät Vaihtoehdoista on laadittu kartat, joissa otaksuttu väestön lisäys on merkitty numeerisesti vyöhykkeittäin. Kylien palvelujen tukeutumissuunnat on havainnollistettu nuolimerkinnöin. Kartat ja karttamerkinnät ovat oheismateriaalina. Vyöhykemerkintöjen sisältöä on tarkemmin kuvailtu Uusi Lohja 2037 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli -asiakirjassa, joka on myös oheismateriaalina. Vaihtoehdossa 1. väestön lisäys vuoteen 2037 mennessä olisi asukasta. Kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueelle, 2250 muihin taajamiin, 800 kyliin ja 1900 asuin- ja viljelymaaseuduille. n kuntaan rajautuvat alueet on merkitty viljelymaaseuduksi, työpaikkaalueeksi, nauhataajaman lievealueeksi, kehitettäväksi taajamaksi, asuinmaaseuduksi tai taajaman läheiseksi maaseuduksi. Vaihtoehdon pohjalla on ajatus, että aluetta kehitetään sitä enemmän, mitä lähempänä metropolialuetta se on. Vaihtoehdossa 2. väestön lisäys olisi asukasta. Tässä vaihtoehdossa kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueella, 2000 muihin taajamiin ja 500 viljelymaaseudulle. on rajautuvat alueet on merkitty Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 pääosin viljelymaaseuduksi tai nauhataajaman lievealueeksi. Lappersintien tuntumassa, lähellä Virkkalaa, alueita on merkitty työpaikka-alueeksi ja taajaman läheiseksi maaseuduksi. Vaihtoehdossa 3. väestön lisäys olisi asukasta. Kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueelle, 2000 muihin taajamiin, 1100 maakunnallisesti merkittäviin kyliin ja 900 viljelymaaseudulle. on rajautuvat alueet on merkitty pääosin viljelymaaseuduksi tai nauhataajaman lievealueeksi. Lappersintien tuntumassa on lisäksi työpaikka-alue. Tässä vaihtoehdossa kylät kehittyvät nauhataajaman kasvun kustannuksella. n kuntaan rajoittuvat alueet on Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä merkitty pääosin valkoisena alueena. n puolella vallitseva kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ulottuu Lappersintien eteläpuolella Lohjan puolella. Lappersintie on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle osoitettuun työpaikkaalueeseen saakka. Pohjois- ja Länsi-n osayleiskaavoissa Lohjan kaupunkiin rajautuvat alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousalueita (M-1 ja M-2). Gårdskullan pohjavesialue ulottuu Lohjan puolelle Lehtikallion suuntaan. Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina: - lausuntopyyntö - uusi Lohja 2037 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli - vaihtoehtokartat - karttamerkinnät Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekninen lautakunta päättää - todeta Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Valtaväylillä metropoliin (vaihtoehto 1) on kokonaisuudeltaan suositeltavin maankäytön kehityskuvatyön jatkon kannalta. Olemassa olevien taajamien kehittäminen tukeutuen olemassa oleviin yhteyksiin on kokonaistaloudellisesti järkevää. Keskustan ja nauhataajaman voimakas kehittäminen luonee myös parhaimmat edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Tämän vaihtoehdon mahdollisessa jatkokäsittelyssä teeman mukaisesti voisi tutkia myös seututie 116:n ja rantaradan tarjoamaa yh- Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 teyttä metropolialueeseen. Tämän yhteyden vahvistaminen tukisi joukkoliikenteen kehittymistä Espoon ja Helsingin suuntaan niin lohjalaisten kuin siuntiolaistenkin eduksi ja lisäisi siuntiolaista kysyntää Lohjan kaupallisten palveluiden piirissä. Yhteyden kehittäminen on tarpeellista myös Lohjan ja n mahdollisen kuntaliitoksen kannalta. Jatkokäsittelyssä tulisi huomioida myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden ja teiden (Lappersintie) säilyttäminen. Valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle kaikissa vaihtoehdoissa osoitettua työpaikka-aluetta tulisikin tarkastella myös tästä näkökulmasta. Niin ikään mahdollisessa jatkokäsittelyssä voisi pohtia, onko kasvun ohjaaminen tässä vaihtoehdossa esitetyllä voimakkuudella asuinmaaseudulle tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisesti kehittämisperiaatteena voisi olla viljelymaaseutu, kuten muissa vaihtoehdoissa ja kasvua ohjattaisiin enemmän kyliin ja esim. Nummi-Saukkolan taajaman suuntaan. - lähettää pykälän oheismateriaaleineen kunnanhallitukselle tiedoksi. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää - todeta Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Valtaväylillä metropoliin (vaihtoehto 1) on kokonaisuudeltaan suositeltavin maankäytön kehityskuvatyön jatkon kannalta. Olemassa olevien taajamien kehittäminen tukeutuen olemassa oleviin yhteyksiin on kokonaistaloudellisesti järkevää. Keskustan ja nauhataajaman voimakas kehittäminen luonee myös parhaimmat edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Tämän vaihtoehdon mahdollisessa jatkokäsittelyssä teeman mukaisesti voisi tutkia myös seututie 116:n ja rantaradan sekä rantaradan ja Hanko-Hyvinkää-radan välisen raideyhteyden tarjoamaa yhteyttä metropolialueeseen. Tämän yhteyden vahvistaminen tukisi joukkoliikenteen kehittymistä Espoon ja Helsingin suuntaan niin lohjalaisten kuin siuntiolaistenkin eduksi ja lisäisi siuntiolaista kysyntää Lohjan kaupallisten palveluiden piirissä. Jatkokäsittelyssä tulisi huomioida myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden ja teiden (Lappersintie) säilyttäminen. Valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle kaikissa vaihtoehdoissa osoitettua työpaikka-aluetta tulisikin tarkastella myös tästä näkökulmasta. Niin ikään mahdollisessa jatkokäsittelyssä voisi pohtia, onko kasvun ohjaaminen tässä vaihtoehdossa esitetyllä voimakkuudella Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 asuinmaaseudulle tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisesti kehittämisperiaatteena voisi olla viljelymaaseutu, kuten muissa vaihtoehdoissa ja kasvua ohjattaisiin enemmän kyliin ja esim. Nummi-Saukkolan taajaman suuntaan. - lähettää pykälän oheismateriaaleineen kunnanhallitukselle tiedoksi. KH 19 Esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaan. = on käsitellyt Lohjan kaupungille annettavaa lausuntoa maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista ja päättänyt, että annettavaa lausuntoa täydennetään helmikuussa Tekninen lautakunta on täydentänyt lausuntoa Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina Lohjan kaupungin lausuntopyyntö ja Uusi Lohja 2013 maankäytön kehityskuva ja rakennemalli merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan lisäyksen n kunnan lausuntoon Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 TEKNLTK:34 /2014 KH 20 MÄÄRÄRAHOJEN HAKEMINEN VUODELTA 2013 JATKUVILLE HANKKEILLE SIVLTK n kunta varasi investointeihin parkour-kentän toteuttamiseen vuodelle Sivistystoimi haki ja sai hankkeeseen avustusta valtioilta Hankkeella Parkour-kenttä tenniskentän takaiselle alueelle rakennetaan lähiliikuntapaikka, jonka on määrä palvella parkouria, rullalautailua sekä bmx-pyöräilyä. Hanke ei edennyt vuoden 2013 aikana päätepisteeseensä. Alueen maatyöt saatiin tehty, tämän kustannus oli euroa. Tämän vuoksi investointeihin oli määrä siirtää euroa vuodelle Väärinymmärrysten johdosta investointeihin kuuluvaa siirtoa ei esitetty vuoden 2014 talousarviokeskustelussa. Hankkeella Tenniskentän asfaltointi alueelle varattiin lisäksi asfaltointiin , tästä käytettiin euroa vuonna 2013 tenniskentän asfaltointiin. Samalla investointihankkeella on määrä asfaltoida myös lähiliikunta-aluetta. Täten euroa oli tarkoitus siirtää vuoden 2014 investointeihin. Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja puh , s-posti Ehdotus Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 investoinneista siirretään euroa hankkeelle Parkour-kenttä sekä 8903 euroa hankkeelle Tenniskentän asfaltointi Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. TEKNLTK Vuoden 2013 talousarvioon oli Störsvik-Strömsby siirtoviemärin rakentamiseen alun perin varattu euroa. Valtionapua oli arvioitu hankkeeseen saatavan euroa. Valtio maksaa osuutensa suoraan urakoitsijalle. n talousarviossa n netto-osuus oli siis euroa. Tästä määrärahasta on valtuusto vuoden 2013 aikana vähentänyt euroa, euroa GPS laitteen hankintaa varten ja euroa teknisen toimiston tiloja varten Suitiaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Hankkeen arvioitiin alun perin valmistuvan vuoden 2013 aikana. Urakka jatkuu kuitenkin vuoden 2014 puolelle, uusi valmistumisaikaennuste on toukokuu Tämän takia on talousarviota muutettava vuoden 2014 investointien osalta. Hankkeen voittanut alkuperäinen urakkatarjous oli euroa. Urakkaan tulee lisäksi yksikköhintaisia osuuksia ja lisätöitä, kuten esimerkiksi putken suurentamien Inkoon varausta varten (jonka kustannus oli ,14 euroa). Hankekustannuksiin kuuluvat myös työnaikaiset suunnittelukustannukset, mutta niihin kustannuksiin ei tule valtion apua. Vanhan puhdistamon muuttaminen vara-altaaksi kuuluu myös hankkeeseen. Urakan kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tällä hetkellä euroa, josta valtion osuus on 37 %, euroa. Kunnan kustannuksiksi urakasta tulee euroa. Suunnitteluun voidaan varata euroa, ja vanhan puhdistamon muuttamisen tasausimualtaaksi euroa ja muihin lisätöihin euroa. Kokonaiskustannukset lle ovat euroa. Tästä summasta on maksettu euroa, maksettavaksi jää euroa. Tulopuolelle voidaan arvioida euroa Senaatin osuudesta Strömsbyn yhteisiin kaivantoihin ja euroa n osuudesta Inkoon varauksen kustannuksiin. Tuloja voidaan arvioida tulevan siis euroa vuonna Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2014 investointimäärärahoja muutetaan siten, että hankkeelle siirtoviemäri varataan menoja varten euroa ja talousarvioon merkitään hankkeen tuloiksi euroa. KH 20 Ehdotuksen mukaan. = Investoinnit, joille on myönnetty määrärahat edellisen vuoden talousarvioon mutta eivät valmistu tuon talousarviovuoden aikana, tulee myöntää määrärahat seuraavan vuoden talousarvioon. Edellisen vuoden talousarvion määrärahoja ei voida siirtää seuraavalle vuodelle, vaikka meno- ja tuloarviot eivät olisikaan täyttyneet edellisenä vuotena. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat määrärahat vuoden 2014 talousarvion investointiosaan: - parkour-kenttä hankkeelle euroa - tenniskentän asfaltointi hankkeelle euroa - Störsvik-Strömsby siirtoviemärin rakentamisen hankkeelle menoarvioon yhteensä euroa ja tuloarvioon euroa, talousarviomuutoksen nettovaikutuksen ollessa yhteensä euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 TEKNLTK:35 /2014 KH 21 TEKNISEN OSASTON HALLINNON SUUNNITTELIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN TEKNLTK Teknisellä osastolla on työskennellyt lähes yhtäjaksoisesti hallinnon suunnittelija vuoden 2011 kesäkuusta lähtien. Teknisen osaston hallinnon suunnittelijan työsopimus on ollut määräaikainen. Teknisen lautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksenteon valmisteluun liittyviä työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Vuoden 2014 alusta alkaen teknisen osaston hallinnon suunnittelija kokoaa sekä teknisen lautakunnan että ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslistan. Aiemmin asiakirjat on koonnut hallinto-osaston toimistosihteeri. Asiakirjojen kokoamista ei voida siirtää teknisen osaston toimistonhoitajalle, koska toimistonhoitajalla on jo nykytilanteessa runsaasti työtehtäviä. Hallinto-osaston toimistosihteerin ja teknisen osaston hallinnon suunnittelijan työnkuvien uudelleenjärjestelyn myötä teknisellä osastolla on pysyvä tarve hallinnon suunnittelijalle. Teknisen osaston työvoiman tarpeeseen vaikuttaa myös maaseututoimen toimistosihteerin työsuhteen päättyminen vuoden 2012 lopussa. Maaseututoimen toimistosihteeri työskenteli teknisellä osastolla osa-aikaisesti. Työsopimuslain 55/2001 mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - tekniselle osastolle perustetaan hallinnon suunnittelijan toimi. KH 21 Ehdotuksen mukaan. = Tekniselle osastolle on palkattu hallinnon suunnittelija määräaikaisella työsopimuksella saakka. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 määrärahat hallinnon suunnittelijan vakanssille vuoden 2014 loppuun saakka. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tekniselle osastolle perustetaan hallinnon suunnittelijan työsuhteinen vakanssi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 PERUSTLTK:45 /2014 KH 22 PTLTK LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausunnot lakiesityksestä. Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2-4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitykseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain valmistamisen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Hallituksen esityksen luonnos käydään läpi n kunnanvaltuuston iltakoulussa Iltakouluun kutsutaan valtuuston jäsenten lisäksi myös kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan jäsenet. Iltakoulussa esiin tulleiden kommenttien pohjalta asia valmistellaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Käsittely: Lautakunta hyväksyy kunnanvaltuuston iltakoulun lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti, että vastaus kysymykseen nro 20 jätetään auki kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH 22 Liite 1 Lautakunta päätti poistaa kysymyksen nro 20 vastauksen ja hyväksyä lausunnon kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen pidettiin kunnanvaltuuston iltakoulu liittyen lausunnon antamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta. Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan 5.2. kunnanvaltuuston iltakoulun käsittelyn pohjalta valmisteltua lausuntoa. Perusturvalautakunta on jättänyt lausunnon kohdan 20 ilman vastausta. Kyseinen kohta käsittelee järjestämislain 21 pykälää, jossa säädetään vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksesta. Edustajainkokous hyväksyy yhteistoimintasopimuksen. Kohdassa annetaan lausunto siitä kuinka yhteistoimintasopimuksesta tulisi päättää. Liitteet ja oheismateriaalit Liitteenä lausuntopyyntö ja sosiaali- ja terveysministeriölle annettava lausunto päättää - antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteenä olevan lausunnon sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta, - vastata kohtaan 20 että edustajainkokous hyväksyy yhteistoimintasopimuksen kuntien yksimielisellä päätöksellä. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 PERUSTLTK:2 /2014 KH 23 PTLTK Liite 4 EKETVÄTT AB:N OSAKKEIDEN MYYNTI TAKAISIN SEB PARTNERS AB OY:LLE Eketvätt Ab on vuonna 1962 perustettu tammisaarelainen pesulayritys. Toiminta käsittää tekstiilien pesua ja vuokrausta. Vuoden 2008 kesästä lähtien yritys on osa pesulakonsernia SEB Partners Ab Oy:tä. Yritys palvelee niin julkista sektoria kuin yksityisasiakkaita. Asiakkaina ovat lähinnä sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit. Vuonna 2012 muunnettu pesumäärä väheni 15,1 prosentilla kg:aan ja liikevaihto pieneni 14,5 prosentilla euroon. Yrityksen tappio vuonna 2012 oli euroa. Vuoden 2011 tappio oli euroa. n kunnalla on entuudestaan 3 osaketta yrityksessä. n kunta on ainoa kunta, jolla on osakkeita kyseisessä yrityksessä. Muut osakkeenomistajat ovat SEB Partners Ab Oy, Samfundet Folkhälsan, Varsinais Suomen sairaanhoitopiiri ja yksityishenkilöt. Tilintarkastajien suosituksesta yhtiökokous päätti osakeannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Osakeanti on vähintään 1 ja korkeintaan uutta osaketta. Osakemerkintä tarjotaan nykyiselle osakkeenomistajille nykyisen osakeomistuksen suhteessa. n kunnalle tarjottiin mahdollisuus merkitä 5 uutta osaketta. Uuden osakkeen hinta oli 80. Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, ettei uusia osakkeita merkitä. päätti olla merkitsemättä uusia osakkeita yhtiössä. SEB Partners Ab Oy on ehdottanut n kunnalle, että kunta myisi nykyiset kolme Eketvätt Ab:n osakettaan nrot takaisin yritykselle 80 euron kappalehintaan. Tarjous on voimassa saakka. Koska n kunta on päättänyt olla ostamatta uusia osakkeita, on luonnollista myydä takaisin nykyiset osakkeet. Osakkeen hinta 80 on Eketvätt Ab:n yhtiökokouksen määräämä uuden osakkeen hinta ja näin ollen se on pidettävä asianmukaisena. Liitteet: - liitteenä SEB Partners Ab Oy: n tarjous Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Lautakunta Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta myy kolme Eketvätt Ab:n osakettaan nro á 80 euroa takaisin SEB Partners Ab Oy:lle. KH 23 Liite 2 Ehdotuksen mukaan. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä SEB Partners Ab Oy: n tarjous päättää, että kunta myy kolme Eketvätt Ab:n osakettaan nro á 80 euroa takaisin SEB Partners Ab Oy:lle. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:27 /2014 KH 24 Liite 3 KUNNAN MARKKINOINTITEEMASTA JA TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN n kunnan myytyjen tonttien lukumäärä laski vuonna 2013 hälyttävästi verrattuna aiempiin vuosiin. n elinvoimaisuuden kasvattaminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen vaatii edelleen kunnan väestömäärän kasvua. n kunnan on itse nostettava positiivisia asioita ja uutisia esiin, sillä myös uutisointi vaikuttaa kunnan imagoon. Markkinointiasiat pyrittiin vuonna 2012 toteutetulla organisaatiouudistuksella keskittämään kunnan hallinto-osaston kehittämisyksikköön, kun perustettiin kehittämispäällikön virka. Myös matkailuasiat keskitettiin samaan yksikköön kunnan markkinoinnin kanssa. Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa aloitettiin syksyllä 2013 yhteistyö, jonka tarkoituksena oli löytää n kunnan yleismarkkinointiin ja tonttien suoramarkkinointiin uusia, jäsentyneitä ideoita. Markkinointisuunnitelmat valmistuivat joulukuussa Näistä valmistuneista markkinointi-suunnitelmista on pyritty poimimaan erityisesti n tarpeisiin (resurssit, tavoitteet) sopivat toimenpiteet ja teemat. Elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteenä kunnanvaltuusto on päättänyt mm. markkinointisuunnitelman laatimisesta n kunnalle. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on kokouksessaan keskustellut markkinointiteemasta ja toimenpiteistä. Toimikunnan keskustelun pohjalta on muokattu teemaa ja toimenpiteitä. Valmistuneet markkinointisuunnitelmat, avain onneen markkinointisuunnitelma valmistui Suunnitelmassa kerrotaan n kunnan kilpailijoista tonttimyynnissä, verkkonäkyvyyden lisäämisestä, n Avain-teemasta, mikä ja missä? teemasta sekä messuista ja muista markkinoinnillista näkyvyyttä tuovista toimenpiteistä. Erityisen mielenkiintoisia ideoita olivat n Avain-verkkopeli, jonka idea on samankaltainen kuin Afrikan Tähti pelissä, näkyvyyden lisääminen talonrakentajien katalogeissa, promootiotapahtumat sekä näkyvyyden lisääminen Pickala golf-kentällä. Kaiken kaikkiaan suunnitelmasta saatiin ideaa teemaan sekä konkretiaa toteuttaa markkinointitoimenpiteitä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot