Sinikka Niskanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.6.2012 Sinikka Niskanen"

Transkriptio

1

2 Perheen talo -yhteistyö Perheen talo -yhteistyö on Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry:n ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n kumppanuushanke, jossa otetaan järjestöjen voimavarat yhteiseen käyttöön lapsiperheiden hyväksi. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama vuodesta 2004 Perheen talo -yhteistyö tarjoaa matalan kynnyksen avo- ja tukipalveluja, joista perheet voivat löytää itselleen sopivaa ja turvallista toimintaa tai tukea arkisiin tilanteisiin.

3

4 Perheen talo -yhteistyön tarve Tarvitaan uudenlaisia työmuotoja ja voimavarojen yhdistämistä, jotta terveiden ja turvallisten elinolosuhteiden kehittyminen tai säilyminen voidaan taata lapsille ja nuorille sekä vahvistaa vanhemmuutta. Ylä-Savon alueella olevat pienet kunnat tarvitsevat kumppanuushankkeen kaltaisia toimijoita, jotka kulkevat lapsiperheiden rinnalla auttaakseen ja tukeakseen heitä "avaamaan ovia oikeaan aikaan".

5 Toiminnan päämäärä Perheen talo -yhteistyön päämääränä on vakiinnuttaa uudenlainen kolmannen sektorin ja julkisen sektorin ehkäisevän lastensuojelun YHTEISTYÖMALLI, jossa paikallisten kansalaisjärjestöjen toteuttamalla ammatillisesti organisoidulla ja johdetulla vapaaehtoistyöhön perustuvalla työllä on oma paikkansa Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä.

6

7 Perheen talo yhteistyön tavoitteet päätavoite on YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

8 Perheen talo yhteistyön tavoitteet Perheiden hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa on kaikkien yhteinen asia. Tarvitaan kaikkia äitejä ja isiä, tätejä, kummeja, mummoja, yritysjohtajia, työnantajia, kaikkia meitä, jotka haluamme jokaiselle lapselle tulevaisuuden täynnä luottamusta, toivoa ja iloa! (Korolainen, Palmu, Vola, 2006.) Kehittää ehkäisevää matalan kynnyksen ja varhaisen puuttumisen työtä Kehittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueelle toimiva tukihenkilö- ja vertaisryhmätoiminnan ja avopalvelutoimintojen (yökylä- ja tapaamispaikkatoiminta) yhteistyömalli Löytää ja ohjata erityistukea tarvitsevia sekä palvelujärjestelmien tavoittamattomiin joutuneita perheitä sopivien avopalvelujen piiriin Työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia henkilöitä erilaisiin tehtäviin kansalaisjärjestöissä (4-5 henkilöä kerrallaan) Luoda toimintaedellytyksiä vapaaehtoisille. Täydentää ja vakiinnuttaa hankkeessa mukana olevien yhdistysten sekä niiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä > palvelupolkujen ja hyvinvointivirtojen luominen. Luoda yhteistyömahdollisuuksia Ylä-Savon kunnissa lapsiperheiden parissa toimivien eri tahojen kesken. Järjestää kasvatusaiheisia tapahtumia ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallisuutta edistäviä toimintamuotoja

9

10 Hankkeen toimintatavat ja -menetelmät Lapsilähtöinen ja perhekeskeinen toimintatapa (perheiden omaehtoisuuteen ja osallisuuteen pyrkivien toimintojen kehittäminen, sosiaalipedagoginen ajattelutapa). Käytännön toimintamallina käytetään huolen vyöhykkeistöä eli heränneen huolen puheeksi ottamista perheessä -menetelmää > merkityksellistä on nopea ja oikea-aikainen reagointi. Perheen talo yhteistyö on koko toimintansa ajan ollut nimenomaan järjestölähtöistä auttamistyötä.

11

12 Tukihenkilötoiminta Iisalmessa on ollut Pelastakaa Lasten tukihenkilötoimintaa loppuvuodesta 2000 alkaen. Toiminnan tavoitteena on tukea pienten, pääasiassa alle kouluikäisten, lasten perheitä heidän arjessaan. Toimintaa toteuttaa Pelastakaa Lapset ry:n Itä- Suomen aluetoimisto yhteistyössä Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n ja Perheen talo -yhteistyön kanssa.

13

14 Vertaisryhmätoiminta MLL:n Iisalmen yhdistyksen kanssa kehitettyä toimintaa. Yhtenä konkreettisena toimintamallina on joka puolen vuoden päästä alkava uusi alle 6 kk:n ikäisten vauvojen ja heidän vanhempiensa vertaisryhmä, johon ryhmäläiset ohjautuvat lastenneuvolan kautta. Simpukat, Osterit, Hummerit, Korallit, Meritähdet, Pingviinit, Delfiinit, Forellit, Pyöriäiset, Makrillit, Pyöriäiset, Vesikirput, Merivuokot, Sinisimpukat ja Tuplat ja Kuitti - ryhmien nimillä on haluttu korostaa vauva-ajan erityisyyttä perheessä. Vauvalan perustaminen Vahvuutta Vanhemmuuteen perheryhmätoiminta

15

16 YÖKYLÄ, MUMMOLA, MAMU JA DOULATOIMINTA Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n avopalvelutoiminnat (AVITUS-avopalvelutoiminta) Yökylä on tarkoitettu 3-11-vuotiaille lapsille Yökyliä järjestetään kaksi kertaa kuussa ja yöksi otetaan 5 lasta kerrallaan. MUMMOLAan voi tuoda lapsensa keskiviikkoisin Maahanmuuttaja-ryhmätoiminta on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille. Moninaiset-ryhmä maahanmuuttajanaisille DOULA-synnytystukihenkilötoiminta

17 Tapaamispaikkatoiminta Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamisen tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamiset toteutetaan valvottuina, tuettuina tai valvottuina vaihtoina. Tapaamispaikka on tarkoitettu kaikille yläsavolaisille perheille.

18

19 PERHELEIRI Perheen talo -yhteistyöhankkeen ja Savoniaammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön kanssa yhteistyössä on suunniteltu ja toteutettu perheleirejä Vieremän Kyrönniemessä. Perheleirin leiriläiset ohjautuivat pääasiassa sosiaalitoimen ja tukihenkilötoiminnan kautta. Perheleiri kestää viisi arkipäivää.

20

21 YLÄ-SAVON MEDIAKASVATUSTYÖRYHMÄ Moniammatillinen työryhmä Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja kriittisen medialukutaidon lisääminen

22

23 Yhteistyö median kanssa Yhdessä Lapsen Parhaaksi teemaliite kerran vuodessa Iisalmen Sanomien kanssa. Liitteet on rahoitettu myymällä mainostilaa liitteeseen. Lisäksi paikallislehdet ovat julkaisseet lukuisia lehtijuttuja. omat nettisivut- oma sivusto myös vapaaehtoistyölle sosiaalisen median hyödyntäminen - Perheen talo - yhteistyö on Facebookissa

24 Joutsen, hauki ja rapu Krylovin faabeleita, suom. Kirsi Kunnas Vaikka kuinka olisi voimia, ei ilman yhteistyötä voi toimia, sillä yksissä tuumin löytyy apu. Kerran joutsen, hauki ja rapu kävivät kuormaa kiskomaan hiki hatussa kuten sanotaan. Vaan kuorma ei liikahda paikaltaan. Kun joutsen veti pilviin ja hauki alas veteen ja rapu taakse, mikä eteen? Kuka veti oikein, väärin meni kellä? Kukapa sitä sanomaan? Kuorma oli näyttänyt kevyeltä, mutta on yhä paikallaan.

25 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Asiantuntijoiden tulevaisuuden näkemyksiä kolmannen ja julkisen sektorin välisestä strategisesta kumppanuudesta ehkäisevässä lastensuojelutyössä. "Olisipa ihanaa, jos visiot toteutuisivat!" -opinnäytetyö Sosionomi YAMK -tutkintotoukokuu 2011 Sinikka Niskanen Sinikka.pdf

26 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Päätöksiä tehdessä on nähtävä tulevaisuuteen, joka usein on haasteellista (Lastensuojelulaki 417/ ) Tulevaisuuden ennakointi mitä tapahtuu, jos emme tee mitään tai mitä tapahtuu, jos teemme näin? (Törrönen & Vornanen 2004) Keskeisiä tulevaisuuden teemoja tulee olemaan erityisesti palvelujärjestelmän tila, kehitys ja resurssit sekä ehkäisevän työn strategiat ja painopisteiden valinta. (Törrönen & Vornanen 2004) Hyvinvointia vahvistavalle ja ongelmia ehkäisevälle järjestötoiminnalle olisi nykyistä enemmän tilaa > RAY:n avustusstrategia

27 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Strategisen kumppanuuden synnylle on olennaista yhteisen tarkoituksen ja päämäärän näkeminen ja osapuolten voimavarojen yhteensopivuus. Kun kumppanuuden peruselementit - luottamus, tietopääoma ja lisäarvo ovat kumppaneiden hallussa, niin voidaan puhua strategisesta kumppanuudesta....kolmas sektori on tulevaisuudessa entistä tiiviimmin osa ns. palveluprosesseja, sote ja yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät tulevat painottumaan ns. ydintehtäviin. Kolmas sektori paitsi,että toimii yhteistyössä julkisen sektorin kanssa toimii edelleen myös ns. kansalaisten edunvalvojana, matalan kynnyksen paikkana jne. (Asiantuntija 2.)

28 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Tulevaisuustyöskentely tulisi olla osa systemaattista strategista työskentelyä (Mannermaa 1999). Strateginen kumppanuus ei siis aina välttämättä vaadi toimiakseen lisää taloudellisia resursseja vaan ajattelutavan muutosta. Haasteellisiksi tulevaisuudessa tulevat sosiaali- ja terveysjärjestöillä palvelutoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan välimaastoon sijoittuvat tuen ja auttamisen muodot, jotka ovat järjestölähtöistä, osallisuuteen ja osallistamiseen liittyvää auttamistyötä. Järjestöjen yhtenä erityispiirteenä on tavoittaa juuri niitä ihmisiä, jotka eivät hakeudu julkisen palvelujärjestelmän piiriin (Särkelä)

29 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Perheen talo yhteistyö toimii tulevaisuudessa ehkäisevänä työn ja lastensuojelun palveluna, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ja vahvistaminen. Tulevaisuuden ehkäisevän lastensuojelun palveluketjut ovat toistensa jatkumoja eli siinä missä toisen päättyy toisen alkaa. Win/win eli kaikki kumppanit hyötyvät.

30 Perheen talo yhteistyön tulevaisuus Lasten ja lapsiperheiden palvelujen osalta tulevaisuuden visiona on monitoimijainen Perhekeskus, joka ei ole fyysinen paikka vaan, jossa jokaisen tahon palvelut linkittyvät saumattomasti toisiinsa. Tämän hetkinen suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa ja siinä otetaan huomioon myös lastensuojelujärjestöjen lisäksi mielenterveys- ja päihdejärjestöt. Perheen talo yhteistyön koordinaattori toimii Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden yhteistyöverkoston puheenjohtajana. Perheen talo-yhteistyön toiminnat ovat lähellä perheitä ja varhaisen tuen merkitys korostuu. Palvelunohjaus on vastavuoroista kuntien ja Perheen talo-yhteistyön välillä.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA PERHE hankkeen loppuraportti PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TIIVISTELMÄ YLEISTÄ HANKESUUNNITELMA 2.1. Hankkeen tavoitteet 2.2. Hanketoimijat 3. HANKKEEN ARVIOINTI 4. HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN 4.1. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA PANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI -HANKE 2002 2004 2004 johanna Moilanen 23.6.2005 Sukupolvet verkoksi -hankkeen loppuraportti 2 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 TUULAS - PERHEKESKUSHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUUSULAN PERHEKESKUSHANKE TUULAS... 5 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot