Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan käsikirja Student s Handbook"

Transkriptio

1 STUDENT S HANDBOOK

2 Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors KyAMK viestintäpalvelut, KyUAS Communication Services Satu Tähkä Käännös Translation Marjut Loponen Graafinen suunnittelu ja taitto Graphic design and layout KyAMK viestintäpalvelut Timo Vikiö Petri Hurme Paino Printed by Tammerprint Oy 6/2011 Pidätämme oikeuden muutoksiin. We reserve the right to changes , University of Applied Sciences

3 OPISKELIJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUUN 8 2. OPISKELU KYMENLAAKSON AMK:SSA 9 Lukuvuoden ajoitus 9 Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään 11 Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin 11 Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? OPISKELIJAN SÄHKÖINEN ASIOINTI JA INFORMOINTI 13 Intranet- ja internetsivut 13 Näin käytät käsikirjaa 14 Verkko-opiskelu 18 KyAMK:n lehdet 19 Anna palautetta 20 Palautejärjestelmä opetuksesta TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT 22 Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta 22 Opiskelun suunnittelu (HOPS) 25 AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 25 Vapaasti valittavat opinnot 26 Luentopassi 26 Liikunta KyAMK:ssa 27 Opiskelijatutortoiminta 28 Kieltenopetus 28 LCCE -yrittäjyysprosessi 29 Yrityshautomo 30 Työharjoittelu 30 Opinnäytetyö 31 Tutkinto ja todistukset 32 Avoin ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 34 Kansainvälisyys 34 Kansainvälisten asiain toimistot 34 Opiskelijavaihto 35 Työharjoittelu ulkomailla 36 Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa PALVELUT OPISKELIJOILLE 38 Opintojen ohjaus 38 Opintopalvelut 38 Haku ja opiskelijavalinnat 39 Kirjasto- ja tietopalvelut 40 Ura- ja rekrytointipalvelut 41 Ovikortit 42 Opiskelutarvikkeet ja kopiointi OPISKELIJAN TUKIVERKKO 43 Etuisuudet 43 Opinnoissa edistyminen 43 Opiskeluterveydenhuolto 45 Psykologi 45 Oppilaitospastorit 46 Hiljainen huone 46 Opiskelijatutorit 47 Vapaa-ajan liikunta 47 Turvakansiosta ohjeita kriisi- ja hätätilanteisiin 48 Opiskelija-asunnot 48 Joukkoliikenne Kymenlaaksossa 49 KyAMK:n alumnitoiminta OPISKELIJAKUNTA KLAANI 51 Opiskelijakortti 52 Opiskelijan Kymenlaakso KYAMK PÄHKINÄNKUORESSA 53 Info 53 Visio KYAMK:N TOIMIALAT JA OSAAMISALAT 54 Tekniikka ja liikenne, Kotka 54 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, Kouvola 55 Sosiaali- ja terveysala, Kotka ja Kouvola KYMENLAAKSON MAAKUNTA 57 Kymenlaakso lyhyesti 57 Kodikas Kouvola 58 Voimana meri KOULUTUSOHJELMAT, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT JA OPINTOJEN AJOITUS 116 OPINTOPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT: 200 YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI: takasisäkansi

4 STUDENT S HANDBOOK WELCOME TO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES STUDYING AT KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 63 Important dates in academic year Studying at KyUAS prepares you for a professional career 65 Master level programmes for future experts in management and development 65 Where can I find information? ONLINE SERVICES AND COMMUNICATION 67 Intranet and internet sites 67 How to use the Student s Handbook 68 Online studies 72 KyUAS magazines 73 Feedback is important 74 Feedback on teaching STUDIES IN DEGREE PROGRAMMES 75 Degree Regulation and Board of Examiners 75 Planning your studies (HOPS) 78 RPL recognition of prior learning 79 Elective studies 79 Study pass 79 Sports 80 Student tutoring 81 Language studies 82 LCCE entrepreneurship process 83 Business Incubator 83 Work placement 84 Bachelor s thesis 84 Graduation and degree certificates 85 Open University of Applied Sciences INTERNATIONAL STUDIES 87 International affairs 87 International Affairs Offices 87 Student exchange 88 Work placement abroad 89 International summer term in Eastern Finland STUDENT SERVICES 91 Student counselling 91 Study Affairs Services 91 Application and student admission 92 Library and Information Services 93 Career Services 94 Access cards 95 Study materials and copying STUDENT S SAFETY NET 96 Benefits 96 Normal progress of studies 97 Student health care 98 Psychologist 99 University chaplains 99 Silent Room 100 Student tutoring 100 Leisure-time sports 100 Instructions for crises and emergencies 101 Student housing 102 Public transport in Kymenlaakso 103 Alumni activities at KyUAS STUDENT UNION KLAANI 104 Student card 105 Opiskelijan Kymenlaakso ( Students Kymenlaakso ) KYUAS IN A NUTSHELL 106 Info 106 Vision FACULTIES AND DEPARTMENTS AT KYMENLAAKSO UAS 108 Technology and Transport, Kotka 108 International Business and Culture, Kouvola 109 Social and Health Care, Kotka and Kouvola THE KYMENLAAKSO PROVINCE 111 Kymenlaakso in brief 111 Kouvola welcomes you 112 The sea is our strength DEGREE PROGRAMMES, SPECIALISATIONS AND THE BEGINNING OF STUDIES 116 CONTACT INFORMATION OF STUDY AFFAIRS SERVICES 201 CONTACT INFORMATION AND LOCATIONS: 202

5 1. Tervetuloa un Arvoisa opiskelijamme! Lukuvuosi on käynnistynyt, ja korkeakoulumme elää muutosten aikaa. Koulutusohjelmarakennetta sekä toimipisteverkostoa tiivistetään ja samalla rakennamme yhteistä tulevaisuutta Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Meille on tärkeää, että opintosi etenevät ajallaan ja koet onnistumisia tutkintoa suorittaessasi. Panostamme hyvinvointiisi ja kehitämme toimintaamme yhdessä. Opiskelun eteneminen on kokopäiväistä työskentelyä. Vaihtelua opiskelijaelämään tuovat korkeakoulumme tarjoamat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä osallistuminen opiskelijakunta Klaanin toimintaan. Klaani toimii aktiivisesti opiskelijoiden edunvalvojana, joten liittyminen jäseneksi kannattaa. Opiskelijan käsikirjasta löydät tietoa opiskelusta, opintojen suunnittelusta sekä elämästä ammattikorkeakoulussamme. Tämä käsikirja sekä sähköinen opinto-opas auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n. Oppaasta löydät vinkkejä, kuinka voit lisätä opiskelumahdollisuuksiasi KyAMK:n sekä muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnoilla. Kirja neuvoo myös, miten anoa aiemman osaamisen ja työkokemuksen hyväksilukua osaksi nyt opiskelemaasi tutkintoa. Olemalla aktiivinen, saat laadukkaan korkeakoulututkinnon lisäksi runsaasti mukavia ja hyödyllisiä verkostoja sekä arvokkaita kokemuksia. Toivotan Sinulle menestystä opinnoissasi! Kotka, Opiskelu Kymenlaakson AMK:ssa Lukuvuoden ajoitus KyAMK järjestää opetusta viidessä jaksossa: 1. jakso jakso jakso jakso jakso Harjoittelu tapahtuu pääosin 40 viikon opetuksellisen ajan puitteissa joko 2., 3. tai 4. vuosikurssin aikana. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelu tapahtuu kaikkien vuosikurssien aikana. Syyslukukausi (viikot 35 51, maanantai) (viikot 33 34) Opetusta järjestetään 1. vuosikurssin opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveysalalla erikseen määrätylle ajalle ja erikseen määrätyille kursseille. Lukuvuoden avajaisjuhla , opetus päättyy klo Opetusta ei järjestetä (viikko 43) (viikko 51, 52) , henkilökunnan kehittämispäivä Työjärjestykset: Pirkko Rautaniemi va. rehtori 8 9

6 Kevätlukukausi (viikot 1 25) Opetusta ei järjestetä (viikko 9) , henkilökunnan kehittämispäivä Tenttiajat AMK:n yhteinen iltatenttiaika syyskuusta toukokuuhun kerran kuukaudessa, kuukauden 2. tiistai klo tenttilista KyAMK:n nettisivuilla työjärjestysten yhteydessä: Lisäksi yhteiset tenttiajat Mikkelin AMK:n kanssa klo ja klo näinä päivinä opiskelijat voivat suoritta tentin tarvittaessa joko Kymenlaakson tai Mikkelin AMK:ssa. Julkiset valmistumistilaisuudet Syyslukukausi 2011: maanantai Kevätlukukausi 2012: perjantai Muut valmistumispäivät perjantai , perjantai , perjantai , perjantai perjantai , perjantai , perjantai , maanantai Tutkintotodistusta anotaan 3 viikkoa ennen valmistumispäivää. Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään Opiskelu AMK:ssa jakautuu lähiopetukseen (luennot, harjoitukset, tentit), itsenäisiin oppimistehtäviin sekä työharjoitteluun. Harjoittelut sekä työelämältä saadut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit valmentavat sinua toimimaan työelämässä. Työelämäprojekteja tarjoavat KyAMK:n kolme TKI-osaamiskeskittymää: KymiCare: sosiaali- ja terveysala KymiTechnology: tekniikka ja liikenne KymiDesign&Business: kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Lisätietoja: Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin Ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opiskelijoiden aiempaan työ- ja elämänkokemukseen perustuva yksilöllinen ohjaus sekä rakentava palaute tukevat oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä yksin että ryhmässä. Lisätietoja: Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? Opiskelijoille tiedottamisesta vastaa kokonaisuutena vararehtori. Kaikkia KyAMK:n opiskelijoita koskevat tiedotukset hoitaa KyAMK:n viestintäpalvelut. Yksikkökohtaisen toiminnan tiedottamisesta opiskelijoille vastaa toimialajohtaja

7 Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Moodle-oppimisympäristö WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymä henkilökohtaiset KyAMK-sähköpostit viikkotiedote (sähköpostitse). 3. Opiskelijan sähköinen asiointi ja informointi Intraan kirjautuminen Haku Intranetin, Moodlen ja WinhaWillen käyttöopastus sisältyy kaikille opiskelijoille pakolliseen Ammatillinen kasvu -opintojaksoon (4 op). KyAMK tiedottaa opiskelijoille viikkotiedotteessa tärkeimmistä tapahtumista, kilpailuista ja muista ajankohtaisista, opiskelijaa koskettavista asioista. Muita tiedotuskanavia ovat tapahtumakalenteri KyAMK:n netti- ja intranetsivuilla, ilmoitustaulut sekä toimipisteissä olevat infomonitorit, joita käytetään pääasiassa toimipistekohtaiseen tiedottamiseen. Myös ryhmäohjaajat, opintotoimisto ja muu henkilökunta auttavat ja antavat mielellään tarkempaa informaatiota. Intranet- ja internetsivut Kuva: KyAMK:n internetsivuston etusivu Intranet on KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu sekä tärkein sisäisen viestinnän väline. Palvelu syventää KyAMK:n internetsivujen laajaa tarjontaa. Intran etusivumerkki Intratunnus Kuva: KyAMK:n intranetsivusto Intraan kirjaudutaan henkilökohtaisilla Novell-tunnuksilla KyAMK:n internetsivujen pääsivulta, Tunnukset saat käyttöösi heti opintojesi alussa. Intrasivut tunnistat sivunnimen perässä olevasta intra-tunnuksesta (valkoinen i punaisella pohjalla)

8 Näin käytät käsikirjaa Opiskelijan käsikirjassa käytetään kahta erilaista tunnusta. Vihreä tunnus ohjaa sinut hakemaan lisätietoa pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta vihreä tunnus Oranssi tunnus kertoo kun etsimäsi lisätiedot löytyvät KyAMK:n intranetistä eli korkeakoulun sisäisestä verkkopalvelusta. Nähdäksesi intarnetissä olevan materiaalin tarvitset KyAMK:n verkkotunnukset, jotka saat opintojesi alkaessa. oranssi tunnus Tunnukset laatikoissa Tärkeä informaatio! -laatikko: Lisätiedot pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta. Intranet-laatikko: Lisätiedot KyAMK:n intranetistä. Muista kirjautua verkkotunnuksillasi! Netistä ja intrasta löytyy muun muassa: tuoreimmat tiedot opinnoista, tapahtumista ja muista tärkeistä opiskeluun liittyvistä asioista työjärjestykset ja tentit: oppaita ja ohjeita: keskustelupalsta: (vain intra) hyödyllisiä linkkivinkkejä: (vain intra) Lisäksi kaikilla KyAMK:n osaamisaloilla on omat intra-sivustonsa, joilta löytyy alakohtaista tietoa opinnoista ja tapahtumista sekä alakohtaisia käytännön ohjeita. Osaamisalojen intrat: liiketalous: muotoilu ja media: sosiaali- ja terveysala: merenkulku ja logistiikka: tekniikka ja liikenne: WinhaWille-opiskelijaliittymä WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymästä löytyvät opiskelijan henkilötiedot, suoritettujen opintojen arvioinnit sekä opintopistekertymä. Liittymän avulla opiskelija voi ilmoittautua opintojaksojen toteutuksille, uusintatentteihin sekä läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle. WinhaWillessä opiskelija voi myös päivittää henkilötietojaan. WinhaWillen löydät osoitteesta winha.kyamk.fi. Lisätietoja:

9 Opiskelijan tarvitsemat ohjelmat OHJELMA OSOITE KÄYTTÖTARKOITUS KyAMK.fi -sivusto internet Yleistä tietoa koulutusohjelmasta, KyAMK organisaatiosta jne. työjärjestykset WinhaWille opiskelijaliittymä SoleOPS sähköinen opinto-opas Webmail (Nerri) sähköpostijärjestelmä Moodle Verkko-opiskeluympäristö Infomonitori sisäinen käytävätiedotusjärjestelmä intranet winha.kyamk.fi soleops.kyamk.fi nerri.kyamk.fi moodle.kyamk.fi info.kyamk.fi KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu. sisäisen viestinnän väline kirjautuminen: omat verkkotunnukset Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle, opintojaksojen toteutuksille ja uusintatentteihin henkilötietojen päivittäminen opintosuoritusten arvioinnin ja opintopistekertymän seuranta kirjautuminen: Winha-tunnukset sisältää: koko KyAMK:n opetustarjonnan, ryhmien opetussuunnitelmat sekä vapaasti valittavat opinnot kirjautuminen: omat verkkotunnukset avaa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tähän osoitteeseen opiskelijat: opettajat ja muu henkilökunta: kirjautuminen: omat verkkotunnukset opintojaksojen materiaalit, ajankohtaiset asiat, opettajan ohjaus, kalenteri, chat, keskustelualue kirjautuminen: omat verkkotunnukset toimipistekohtaiset tapahtumat ja tiedotteet HelpDesk helpdesk.kyamk.fi Tietoliikenteeseen liittyvät vikailmoitukset tukipyyntöjen hallintajärjestelmä Adobe Connect 8 (ACP) verkkokokousohjelma flax.kyamk.fi/ + opettajan ilmoittaman huoneen tarkempi osoite Virtuaalinen luokkahuone netissä Tietotekniikka, tietoliikenne ja opiskelijasähköposti Opetuskäytössä olevat, verkkoon kytketyt tietokoneluokat sekä itsenäisen työskentelyn tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä myös oppituntien ulkopuolella, niiden ollessa vapaina. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on sähköpostipalvelut sekä kotihakemisto, jossa jokaisella opiskelijalla on oma, vakiokokoinen kansionsa omien töiden tallentamista varten. Näistä palveluista otetaan myös varmistukset. Vikailmoitukset ilmoitetaan Helpdesk-palvelun, helpdesk.kyamk.fi. Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteet sekä tietokoneluokkien ilta- ja viikonloppukäyttöön liittyvä ohjeistus ja kulkulupajärjestelmä käydään läpi Ammatillinen kasvu sekä Tietotekniikan perusteet -opintojaksoilla heti opintojen alussa. Opiskelijat saavat myös Novell-käyttäjätunnuksen sekä oman opiskelijasähköpostin, joka on pääsääntöisesti muotoa Kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tulevat opiskelijoille tähän osoitteeseen. Lisätietoja intrassa: Tekstiviestitiedotus opetuksen muutoksista Mikäli opetusjärjestelyissä tapahtuu äkillinen muutos, opiskelijat saavat siitä tiedon tekstiviestinä. Tekstiviesti lähetetään siihen matkapuhelinnumeroon, jonka opiskelija on antanut verkko-oppimisympäristö Moodleen. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla, niin saat nopeasti tiedon muutoksista! Tekstiviestijärjestelmän ohjeet: moodle.kyamk.fi

10 Verkko-opiskelu Kaikilla KyAMK:n koulutusaloilla on mahdollista suorittaa verkko-opintoina kokonaisia opintojaksoja tai osia opintojaksoista. Verkkoa hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi materiaalipankkina sekä lähiopetuksen työkaluna ja sen tukena. Verkko-opiskeluympäristönä Moodle KyAMK:ssa on verkko-opiskeluympäristönä käytössä selainpohjainen Moodle. Moodlessa on eri opintojaksoille omat pohjansa, joissa opettajat välittävät opintojaksoon liittyvää ajankohtaista tietoa, jakavat materiaalia sekä ohjaavat opiskelijoita tehtävien tekemisessä. Moodlesta löytyvät myös kalenteri, chat ja keskustelufoorumi. Moodlen käyttö opetetaan Tietotekniikan perusteet -opintojaksolla. Palveluun kirjaudutaan omilla Novell-tunnuksilla osoitteessa moodle.kyamk.fi. Acrobat Connect 8 virtuaalinen luokkahuone netissä Reaaliaikaisen verkko-opetuksen työkaluna KyAMK:ssa käytetään Acrobat Connect 8 -verkkokokousohjelmaa. Ohjelman avulla oppitunnille voi osallistua internet-selaimen kautta kotoa käsin. ACP-sovellusta hyödyntävät opettajat ohjaavat opiskelijoita ohjelman käytössä kunkin opintojakson alussa. VirtuaaliAMK Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (www.amk.fi) on ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka kehittää, tuottaa ja tarjoaa maksuttomia koulutuspalveluja ammattikorkeakoulujen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Virtuaaliopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin tai korvata niillä HOPS:n mukaisia ammattiopintoja. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista portaaliin omalla käyttäjätunnuksella. VirtuaaliKyAMK Virtuaali AMK -koulutustarjonta ja hakemukset opintoihin: VirtuaaliKyAMK on verkkopalvelu, jonne on koottu kaikki KyAMK:ssa järjestettävät verkko-opintojaksot. Opintojaksoille voivat omien opiskelijoiden lisäksi hakea myös muut AMK-opiskelijat. Haku tapahtuu amk.fi-portaalin kautta tai avoin AMK -hakemuksella. KyAMK:n lehdet Lisätiedot ja koulutustarjonta: sähköinen opinto-opas SoleOPS: soleops.kyamk.fi KyAMK:ssa ilmestyvät lehdet löydät kootusti osoitteesta Lukuvuoden aikana ilmestyy säännöllisesti kolme lehteä: KyAMK:n verkkolehti Koskinen: Insider: englanninkielinen julkaisu Innoste: kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialajulkaisu K oskinen 18 19

11 Anna palautetta Muista oma vastuusi tiedon tarvitsijana! Etsi tarvitsemaasi tietoa aktiivisesti ja anna rakentavaa palautetta viestinnän ja muiden palvelujemme kehittämiseksi. Voit antaa palautetta nettisivujen vasemmassa yläkulmassa olevan palaute-toiminnon kautta tai suoraan KyAMK:n henkilöstölle tai yksiköille kätevästi sähköpostilla. Palautejärjestelmä opetuksesta KyAMK kerää opiskelijoiltaan palautetta opetuksesta kahdella tasolla: opintokokonaisuuksista opintojaksoista Opintokokonaisuuspalautteen tarkoituksena on opetussuunnitelmien sekä opetuksen sisällön ja rakenteen sekä opiskelijoiden oppimisen kehittäminen. Palaute kerätään ja käsitellään sähköisessä opinto-oppaassa SoleOPSissa olevan Opintokokonaisuuspalaute-toiminnon avulla. Opintokokonaisuuden palautekyselyn omistaa sen vastaava opettaja. Opiskelijat vastaavat palautekyselyyn heille erikseen ilmoitettuna ajankohtana SoleOPS-järjestelmän kautta. Palautteen antamiseksi, opiskelijalla tulee olla SoleOPS-järjestelmään tehdyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa kyseisestä opintokokonaisuudesta joko arviointimerkintä tai korvaavuuksia / hyväksilukuja yhteensä vähintään opintokokonaisuuden laajuuden verran. Opintojaksoista kerättävällä palautteella pyritään edistämään kyseisen jakson opettajan henkilökohtaista pedagogista kehittymistä. Opiskelija voi antaa palautetta opintojaksoista myös mobiilisti, Moodlessa toimivan sähköisen palautejärjestelmän avulla. Opettaja lähettää Moodlesta kunkin opintojakson osallistujille opintojaksopalautepyynnön, jonka opiskelija saa puhelimeensa tekstiviestilinkkinä. Opiskelija voi vastata palautteeseen joko matkapuhelimella tai Moodlessa. Palautteet tallennetaan molempiin järjestelmiin nimettöminä. Opiskelijapalautteet menevät opintojaksosta tai -kokonaisuudesta vastaavan opetushenkilöstön ja heidän esimiestensä käyttöön. Vastuuhenkilöt antavat opiskelijoille omat vastapalautteensa ja käyvät kerätyt palautteet läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa. Palautejärjestelmä on osa KyAMK:n sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää. Täydennys- koulutukset Henkilökohtaisen tarpeen mukaan Räätälöidyt koulutukset yritysten ja organisaatioiden tarpeiden mukaan Koulutuksen kehittämisprojektit yhteistyössä työelämän kanssa Työelämävalmiuksia täydentävää koulutusta ja ohjausta. Tapahtuma- ja seminaaripalvelut Training services, events and seminars

12 4. Tutkintoon johtavat opinnot Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta KyAMK:n tutkintosääntö ohjaa opintojen suorittamista ja niiden järjestelyjä. Se perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003), valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003) sekä niihin tehtyihin muutoksiin. Tutkintosääntöön voit tutustua osoitteessa Tutkintolautakunnan tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Lisätietoa tutkintolautakunnasta, sen toiminnasta ja jäsenistä osoitteessa Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain WinhaWilleopiskelijaliittymän kautta osoitteesta https://winha.kyamk.fi. WinhaWille-opiskelijaliittymän ohjeet: Ilmoittautuminen koko lukuvuodeksi on tehtävä ajalla Läsnäolotiedon voi tarvittaessa muuttaa ajalla Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja sekä oikeus opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Poissaolevaksi voi AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa ilmoittautua enintään kahden lukuvuoden ajaksi. Poissaolon aikana opiskelija ei voi suorittaa rekisteriin merkittäviä opintoja eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Erikoistumisopintoja ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Mikäli haluat myöhemmin aloittaa opinnot tai jatkaa niitä, on sinun haettava AMK:lta uudelleen opiskeluoikeutta opiskeluoikeuden enimmäiskeston aikana. Opiskeluoikeuden palauttaminen edellyttää, että tutkinto on käytännössä mahdollista suorittaa jäljellä olevana opiskeluaikana. KyAMK perii opiskeluoikeuden lisäaika- ja palauttamishakemusten käsittelystä opiskelijalta 35 euron käsittelymaksun. Lisätietoja: (luku 5) Ilmoittautuminen opintojaksojen toteutuksille ja tentteihin Opiskelijan on itse ilmoittauduttava kaikkiin niihin opintojaksojen toteutuksiin, jotka hän aikoo suorittaa. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden toteutustiedot löytyvät lukuvuoden opinto-oppaasta (SoleOPS), osoitteesta soleops.kyamk.fi. Oppaasta voit etsiä tiedot myös VirtuaaliKyAMK:n verkko-opintojaksoista toteutussuunnitelmahaun avulla. Opintojaksojen toteutustiedoista selviää, mihin mennessä opintojaksoille on ilmoittauduttava. Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään WinhaWillessä, winha.kyamk.fi. Opintojaksoille ilmoittautuminen on sitova eli opiskelija sitoutuu suorittamaan valitsemansa opintojakson määrätyin kriteerein määrätyn suoritusajan puitteissa. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on rajoitettu, etusija annetaan opiskelijoille, joille kyseinen opintojakso on pakollinen. Opintojakson ilmoittautumistiedoissa näkyvät sen järjestämisen vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärä sekä muut mahdolliset kriteerit. Opiskelija näkee ilmoittautumistiedot WinhaWillestä opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä. Vain WinhaWillen kautta opintojaksoille ilmoittautuneet saavat osallistua opintojakson opetukseen ja suorittamiseen. Opettajat ilmoittavat opiskelijoille opintojakson alussa jakson suoritustavan sekä opintojaksoon mahdollisesti kuuluvan tentin ajankohdan. Tiedot ilmoitetaan opintojakson omalla Moodle-alustalla, moodle.kyamk.fi. Kun opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle, on hän ilmoittautunut myös tenttiin

13 Opiskelijalla on oikeus peruuttaa tenttiosallistuminen kirjallisesti viikkoa ennen tenttipäivää. Lomake löytyy KyAMK-intrasta: Kirjaudu intraan: Mikäli opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta osallistu tenttiin, suorituskerta on hylätty. Mikäli opiskelija esittää todistuksen sairauden aiheuttamasta esteestä osallistua tenttiin tenttipäivänä, tenttikertaa ei katsota käytetyksi. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso kaksi kertaa. Opintojakson uusinta on suoritettava vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä lukien, opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa saa korottaa yhden kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä suorituksesta. Opintojakson osasuoritusta ei voi korottaa. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava WinhaWillessä viimeistään viikkoa ennen ilmoitettua uusintapäivää. Mikäli opiskelija peruu uusintailmoittautumisen, hänen on itse poistettava ilmoittautuminen WinhaWillestä viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tenttitilaisuuksiin saa osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Tenttiin osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot lukuvuoden aikana järjestettävistä uusinta- ja korotustilaisuuksista löytyvät KyAMK:n netti- ja intranet-sivuilta, osoitteesta Mikäli opintojaksoon sisältyy arvioitavia tehtäviä, ne on palautettava opettajan ilmoittamassa ajassa. Jos opiskelija ei ole saanut uusintayrityksistään huolimatta opintojaksoa suoritetuksi tai tehtäviä ei ole määräaikana palautettu, opiskelijan on osallistuttava opintojakson opetukseen uudelleen. Mikäli kyseinen opintojakso on poistettu opetustarjonnasta, osaamisalapäällikkö osoittaa opiskelijalle korvaavan opintojakson. Lisätiedot intrassa: Opiskelun suunnittelu (HOPS) Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS on kokonaisesitys opiskelijan itselleen suunnittelemista opinnoista. Apuna HOPS:n kokoamisessa toimii KyAMK:n kullekin lukuvuodelle laadittava opinto-opas SoleOPS. Oppaasta löytyvät kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, kunkin koulutusohjelman pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot sekä esittelyt tarjolla olevista vaihtoehtoisista opinnoista. Oppaan löydät osoitteesta soleops.kyamk.fi. Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat SoleOPS:n avulla HOPS:n, josta ilmenevät omiin opintoihin kuuluvat koulutusohjelman pakolliset opinnot ja opiskelijan itselleen valitsemat vaihtoehtoiset sekä vapaasti valittavat opinnot. HOPS:iin merkitään myös aiemmasta tutkinnosta, muista opinnoista ja/tai työkokemuksesta tutkintoon hyväksytyt opinnot. Opiskelijat laativat ensimmäisen HOPS:nsa opintojen alussa ryhmänohjaajan avustuksella. Myös muista ammattikorkeakouluista KyAMK:iin siirtyvät siirto-opiskelijat ja aikuiskoulutuksessa olevat laativat HOPS:t. Opintosuunnitelmat päivitetään lukuvuosittain, ennen vaihto-opiskelun alkua ja sen päätyttyä sekä opiskelijan palatessa opiskelemaan käytetyn poissaolo-oikeuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet opinto-ohjaajilta tai ryhmänohjaajilta: opintojen alussa hops AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tutkintosäännössä määrätyin perustein, mikäli hänellä on oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista osaamista. Lisätietoja antavat kyseisen aineen opettaja sekä oma opinto-ohjaajaasi

14 Lisätiedot intrassa: AHOT-lomake ja -ohjeistus: Opinto-ohjaajat: Vapaasti valittavat opinnot Opintosuunnitelmiin sisältyy pääsääntöisesti 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Terveysalalla määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Opiskelija voi valita vapaavalintaisiin opintoihinsa opintojaksoja kaikista KyAMK:n eri koulutusohjelmista lukuun ottamatta oman koulutusohjelman pakollisia opintoja. Koulutusohjelmat tarjoavat myös opintojaksoja, jotka ovat erityisesti vapaasti valittaviksi suunniteltuja. Luentopassi Lisätietoja: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijat voivat kerätä luentopassiin opintopisteinä laskettavia, tutkintoon sisältyviä suorituksia kuuntelemalla asiantuntijaluentoja tai -esitelmiä: vaihto-opettajien luennot Studia Professionalia -luennot muut AMK:ssa järjestettävät asiantuntijaluennot muut korkeakoulutasoiset luennot ja esitelmät muut koulutusohjelma- tai suuntautumisvastaavan hyväksymät luennot. Yksittäisen luennon tai esitelmän keston on oltava vähintään 2 tuntia. Luentopassilla voi saada enintään 2 opintopistettä: 1 op = 14 tuntia ja 2 op = 28 tuntia luentoja. Muista pyytää passiin merkintä tilaisuuden vastaavalta luennon jälkeen. Passi palautetaan koulutusohjelmavastaavalle suoritusten hyväksymistä ja rekisteriin merkitsemistä varten. Liikunta KyAMK:ssa KyAMK:n liikuntatarjonnasta voit nauttia osallistumalla ohjattuihin ryhmäliikuntamuotoihin, erilaisiin pelivuoroihin tai liittämällä liikunnan osaksi tutkintoasi. Voit osallistua myös valtakunnallisiin opiskelijaliikuntakisoihin ja -tapahtumiin. Liikuntapalvelut ovat lähellä, eivätkä ne rasita opiskelijabudjettiasi. Käytä, nauti ja voi hyvin! Liikunta opintojen osana Liikunnan voi liittää osaksi opintoja kaikilla toimialoilla valitsemalla vapaavalintaisia liikunnan opintojaksoja. Opintojaksoilla taidot kasvavat ja kunto nousee hyvässä seurassa ja samalla tutustut myös oppilaitoksen ja paikkakunnan liikuntamahdollisuuksiin. Urheiluakatemiat Opintojaksokuvaukset: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot KyAMK:lla on yhteistyösopimukset Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden kanssa. Urheiluakatemioiden tehtävänä on tehostaa ja tukea kansallisen tai kansainvälisen urheilun huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien opiskelijoiden päivittäisvalmennusta sekä opintoja. Urheiluakatemioihin on erillinen, jatkuva haku. Lisätietoja urheiluakatemioiden nettisivuilta: Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia: Kouvolan urheiluakatemia: Lisätietoja:

15 Opiskelijatutortoiminta Opiskelijatutorit ovat yleensä toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tukevat ja opastavat erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita. Tutortoiminta on osa vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijatutoroinnista KyAMK:ssa vastaa johtava opinto-ohjaaja Paula Paananen. Lisäksi jokaiselle toimialalle on nimetty tutoryhdyshenkilö. Heidän yhteystietonsa löytyvät opintojen ohjauksen sivulta: Jos olet kiinnostunut toimimaan tutorina, ota yhteyttä oman toimialasi tutorvastaavaan (opiskelija) tai tutoryhdyshenkilöön. Voit valintasi mukaan toimia perustutorina suomenkielisille opiskelijoille, kv-tutorina englannin kielellä opiskeleville tai tutorvastaavana. Yhden lukuvuoden perustutoroinnista saa 2 op, kv-tutoroinnista 3 op. Tutorina toimiminen edellyttää KyAMK:n järjestämään tutorkoulutukseen osallistumista. Tutoreiden peruskoulutus järjestetään vuosittain keväällä. Koulutuksen jälkeen tutor ja KyAMK tekevät kirjallisen tutorsopimuksen. Toiminta raportoidaan lukuvuoden päättyessä oman toimialan tutoryhdyshenkilölle. Lisäksi Moodlessa on tutortoiminnalle oma, kaikille avoin alusta, josta löytyy muun muassa tutoroinnin ajankohtaiset uutiset ja keskustelualueet. Kieltenopetus Lisätietoja: moodle.kyamk.fi etsi kursseja tutorointi AMK:n kieltenopetus keskittyy tarjoamaan työelämässä tarvittavia kieli- ja kulttuurirajat ylittäviä vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista kehitystä. KyAMK noudattaa kieltenopetuksessaan ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n suosituksia. KyAMK:ssa voit opiskella suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Lisäksi tarjolla on vapaavalintainen Tandem-opintojen kokonaisuus, jossa kaksi äidinkielenään eri kieltä puhuvaa oppijaa opettaa toisilleen omaa kieltään ja kulttuuriaan vapaamuotoisissa tapaamisissa. Tandem-opiskelu voi kestää yhden lukukauden tai koko lukuvuoden. Kaikkien toimialojen kieltenopetuksesta vastaa kielten osaamisala. KyAMK:n kielikoulutuksiin voit osallistua myös avoimen AMK:n kautta. Lisätietoja: moodle.kyamk.fi/avoin Kielten opintojen ohjaus Kaikilla KyAMK:n toimialoilla on tarjolla kielten opintojen ohjaajien palvelut. Ohjaajilla on säännölliset vastaanottoajat. Muita vastaanottoaikoja voi tiedustella ajanvarauksella sähköpostitse tai puhelimitse kunkin toimialan omalta kielten opintojen ohjaajalta. Lisätiedot, yhteyshenkilöt ja vastaanotoajat: kielten osaamisala LCCE -yrittäjyysprosessi KyAMK :n LCCE -yrittäjyysprosessi on osa oppimisen ja osaamisen ekosysteemin nimellä kulkevaa yrittäjyystoiminnan kokonaisuutta (Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE ). LCCE on nimitys monimuotoiselle työskentelylle, jossa opiskelijat toimivat aidoissa työelämän tilanteissa yhteistyössä yritysten kanssa, ja suorittavat yhdessä yrityksen kanssa suunniteltuja oppimistehtäviä, kehityshankkeita tai ongelmaratkaisua

16 Opiskelijoista kootaan teemoittain 4 6 hengen sparraustiimejä, joissa huomioidaan henkilökohtainen yrittäjyyskasvu sekä tiimissä syntyvän liiketoiminnan kehittyminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää oman yrittäjyyden kehittämistehtäviä AMKopintoihin (YHOPS- Yrittäjyyden henkilökohtainen opetussuunnitelma.) Yrityksen liike- ja tuoteidean kehittämistä ohjaavat yritysmentorit ja valmennetut opettajat. LCCE -yrittäjyysprosessi koostuu kolmesta tasosta. Tasojen aikana on mahdollista suorittaa yritysten kehityshankkeita, yrittäjyysopintoja, työharjoittelu, seminaarityö ja opinnäytetyö. TASO I: LCCE -kehittämishankkeet (20 50 op) TASO II: LCCE -yrittäjyysopinnot (12 op + 16 op) a. Uuden liiketoiminnan kehittäminen (vaihtoehtoinen, 12 op) b. Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot (16 op) TASO III: LCCE -yrittäjyys- ja sparrausprosessi (10 op) Yrityshautomo Valmistuneet opiskelijat voivat siirtyä alueellisen Bic-Kymi -hautomotoiminnan (Cursor Oy Kotkassa ja Kouvola Innovation Kouvolassa) piiriin. Työharjoittelu Lisätietoa: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Yrittäjyysopinnot LCCE 11 Opinnäytetyö Opinnäytetyö on kaikkiin AMK-tutkintoihin sisältyvä, pakollinen opintojakso. Opinnäytetyö on itsenäinen harjoitustyö, jonka laajuus on 15 op. Se voi olla luonteeltaan suunnittelutehtävä, kehitystehtävä, selvitystyö tai tutkimustyö, joka yhdistää teoreettisen opiskelun käytännön työelämään. Valitun aiheen tulee liittyä läheisesti opiskelijan suuntautumisopintoihin. Työ koostuu varsinaisesta työn suorituksesta, kirjallisesta raportista ja suullisesta esittelystä. Opinnäyteprosessissa noudatetaan AMK:n yhteisiä ohjeita (mm. opinnäytetyön kirjallinen raportointi ja ulkoasu) sekä tarvittaessa osaamisala-/toimialakohtaista ohjetta. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0 5. (ks. tutkintosääntö: kohta 6.10). Omasta opinnäytetyöstä annetaan kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan itsenäisesti valvotussa tilaisuudessa. Kirjoitusaika on kaksi tuntia. Lukivaikeuksinen opiskelija voi anoa kypsyysnäytettä koskevia erityisjärjestelyjä esittämällä asiantuntijan (esim. erikoislääkärin tai erityisopettajan) lausunnon tilanteestaan. Erityisjärjestelyt ovat: normaalia pidempi kirjoitusaika ja mahdollisuus kirjoittaa koneella mahdollisuus täydentää suoritusta suullisesti. Lisätietoa ja ohjeita opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen suorittamisesta, kirjoittamisesta ja arvioinnista löydät Moodlesta tai osaamisalasi intrasta (ks. sivu 11). Lisätiedot: moodle.kyamk.fi Etsi kursseja opinnäytetyö Kaikkiin AMK-tutkintoihin liittyy käytännön ohjattu harjoittelu, joka tapahtuu opetuksellisen ajan puitteissa. Ohjauksen yhteiset kriteerit sekä ohjeet koulutusohjelmien harjoittelukäytännöistä löydät intrasta:

17 Opinnäytetyön julkaiseminen KyAMK:n opiskelijoiden opinnäytetyöt julkaistaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa, jonne opiskelija tallentaa opinnäytetyönsä itse. KyAMK palkitsee opiskelijan verkkoon tallennetusta opinnäytetyöstä yhellä ilmaisella painetulla versiolla. Opinnäytetyön mallipohja sekä ohjeet opinnäytetyön tallentamisesta ja painatuksesta: Tutkinto ja todistukset Ohjeita intrassa: opinnaytetyo AMK-tutkinnon saa läsnäoleva opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti koulutusohjelman opetussuunnitelmassa edellytetyt opinnot. Lisätietoa tutkinnon anomisesta ja tutkintotodistuksesta löydät tutkintosäännöstä, (luku 8). Muut todistukset AMK antaa pyynnöstä opiskelijalle allekirjoitetun suomen- tai englanninkielisen opintosuoritusotteen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä. Todistuksen saa tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa opintotoimistosta. Lisätiedot ja yhteydet: Avoin ammattikorkeakoulu Mikä on avoin AMK? Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti ammatillisia korkeakouluopintoja. Opetus on kaikille avointa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä. Avoin AMK -opetus on KyAMK:n tutkintovaatimusten mukaista. Suoritetut avoimen AMK:n opinnot ovat hyväksyttävissä osaksi tutkintoa, mikäli myöhemmin hakeudut ja tulet valituksi KyAMK:n opiskelijaksi. Mitä voin opiskella? Voit opiskella lähes koko AMK:n opetustarjontaa lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista saa opintosuoritusotteen. Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi? Jos sinulta puuttuu AMK-opintoihin vaadittava pohjakoulutus, voit polkuopintojen avulla hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja 60 opintopistettä. Kaikkiin avoimen AMK:n opintoihin on ilmoittauduttava etukäteen ilmoittautumislomakkeella. Opiskelu on maksullista mutta edullista! Lisätietoja:

18 5. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisyys KyAMK:ssa keskeisiä kansainvälisen toiminnan muotoja ovat henkilövaihdot, vieraskielinen opetus, kotikansainvälistyminen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet. Opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille lähtee opintojensa aikana noin 15 % opiskelijoista. Osa KyAMK:n opetuksesta tapahtuu englannin kielellä, mikä mahdollistaa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja opettajien osallistumisen opetukseemme sekä antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omia kieli-, kulttuuri- ja kommunikointitaitojaan. Kansainvälisten asiain toimisto vastaa ulkomailla tapahtuvan vaihto-opiskelun ja työharjoittelun hallinnosta ja järjestelyistä (sopimukset, hakeminen, apurahat jne.). Osaamisalojen opettajakoordinaattorit hyväksyvät ulkomaan jaksojen opintosuunnitelmat, jotka on suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa. Lisätiedot ja yhteyshenkilöt: Kansainvälisten asiain toimistot Kv-toimistot palvelevat Kotkassa Metsolan kampuksella ja Kouvolassa Kasarminmäen kampuksella päivittäin. Yhteyden saa sähköpostitse Yhteystiedot ja aukioloajat: Opiskelijavaihto Opiskelijavaihdon periaatteena on ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen täysimääräinen hyväksyminen osaksi omassa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa. Opiskelu ulkomailla tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi tai kohdemaan kielellä. Vaihtojakson kesto on yksi tai kaksi lukukautta (3 10 kk), ja suositus vaihtojakson ajankohdaksi on 2. tai 3. lukuvuosi. Opiskelua tuetaan taloudellisesti (apuraha) ja jokainen osan tutkinnostaan ulkomailla suorittava saa mukaansa myös opintososiaaliset etuutensa (KELA). Hakuajat löytyvät kv-palveluiden nettisivulta. Lisätietoa: Verkko-opintojakso Valtteri vaihtoon lähtijälle Virtuaalinen Valtteri-opintojakso ohjaa opiskelijaa vaihdon suunnittelusta alkaen läpi koko vaihto-opiskeluajan. Valtteri sisältää käytännön tehtäviä kolmessa osiossa: 1) valmistelut ennen lähtöä 2) vaihto-aika 3) paluu takaisin vaihtojakson jälkeen Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä suorituksesta saa vaihtojakson ja tarvittavan raportoinnin jälkeen 2 opintopistettä. Valtteri löytyy osoitteesta Tunnukset ja ohjeet sisäänkirjautumiseen löytyvät intrasta:

19 Ohjelmat ja hakeminen KyAMK:lla on yli 100 yhteistyöoppilaitosta n. 30 maassa ja osallistumme aktiivisesti koulutusyhteistyöohjelmiin. Sopimukset mahdollistavat opiskelijoidemme ja opettajiemme osallistumisen opetukseen, tutkimukseen ja koulutuksellisiin yhteistyöhankkeisiin ulkomaisten partnereidemme kanssa ilman lukukausimaksuja. Partnerioppilaitosten yhteystiedot: Saapuvat vaihto-opiskelijat KyAMK:iin saapuu vuosittain yli 110 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Lisäksi AMK:ssa opiskelee noin 200 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa lähinnä liiketalouden ja muotoilun englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Kansainvälisten asiain toimisto järjestää sekä syksyllä että keväällä opintonsa aloittaville vaihto-opiskelijoille Welcoming Days -orientaatiopäivät. Tapahtumassa käydään läpi erilaisia arjen käytäntöjä ja akateemisia asioita, jotka helpottavat ulkomailta tulevien opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisätiedot intrasta: Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa Kansainvälisen kesälukukausi on avoin kaikille opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lukukauden järjestää verkosto, johon kuuluvat Mikkelin AMK, KyAMK ja Saimaan AMK. Kesän ohjelma on täysin englanninkielinen ja siihen osallistuu myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia yhteistyöoppilaitoksista. Opintojaksoja pidetään muun muassa Kouvolassa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Myös verkkoopintojaksoja on tarjolla. Lisätietoa sekä ilmoittautumiset: Työharjoittelu ulkomailla AMK-tutkintoon liittyvän pakollisen työharjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla. EU-maissa ei tarvita etukäteen hankittavaa työ- ja oleskelulupaa lyhyessä harjoittelussa. Opiskelijan on itse oltava aktiivinen työharjoittelupaikan löytämiseksi. Apua hakuprosessissa tarjoavat oman osaamisalan opettajat sekä Työ- ja elinkeinotoimisto. Harjoittelupaikkoja voi etsiä muun muassa Jobstep-työnvälitys- ja tietopalvelusta, Lisäksi KyAMK tukee opiskelijoidensa ulkomaisia yli kolmen kuukauden pituisia työharjoitteluja taloudellisesti

20 6. Palvelut opiskelijoille Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen prosessi perustuu opiskelijan tarpeisiin ja tarjoaa hänelle tarpeellista tietoa ja ohjausta opiskelun eri vaiheissa, auttaa suunnittelemaan omia opintoja sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia. Ohjauksen lähtökohta on opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko AMK:n henkilökunta. Tukena ovat myös opiskelijatutorit, jotka perehdyttävät uusia opiskelijoita talon tavoille ja opastavat opiskelijapalveluiden käytössä. Ohjauksen avulla opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa itselleen mielekäs tutkinto, jonka hän voi suorittaa normin mukaisessa ajassa. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja, joka ohjeistaa opiskelijoita opintojen alussa HOPS:in laatimisessa. HOPS:ia päivitetään lukuvuosittain koko opiskeluajan. Lisäksi jokaisessa koulutusyksikössä on opiskelijan käytettävissä koulutetun opintoohjaajan palvelut. Opinto-ohjaajalta voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintopalvelut Lisätiedot ja yhteydet: Opintopalveluihin kuuluvat hakutoimisto, opintotukilautakunnan toimisto sekä viisi opintotoimistoa. Yksikkö palvelee AMK:n opiskelijoita ja henkilökuntaa, hakijoita sekä viranomaisia. Opintotoimistojen keskeisiä toimintamuotoja ovat neuvonta ja rekisteripalvelut. Opintopalvelut toimii yhteistyössä mm. opinto-ohjaajien, opettaja- ja opiskelijatutorien, harjoitteluvastaavien, kansainvälisyyshenkilöstön, ura- ja rekrytointihenkilöstön sekä avoimen AMK:n kanssa. Opintotoimistot tarjoavat palvelua ja neuvontaa seuraavissa asioissa: opiskelutodistukset, Kelan ateriatukikortit, allekirjoitetut opintosuoritusotteet ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi, opintojaksoille ja tentteihin opiskeluoikeuden palauttaminen/jatkaminen opintojen hyväksilukuprosessit WinhaWillen käytön opetus työjärjestykset sekä opetustarjonta ja -järjestelyt eri jaksoilla valmistumisaikataulu ja tutkintotodistusprosessi tutkintosääntö lomakkeet Opintotoimistojen yhteystiedot sekä aukioloajat: Haku ja opiskelijavalinnat Hakutoimisto palvelee ja neuvoo hakuaikoihin ja -menettelyyn, koulutustarjontaan, nettihakuun, valintaperusteisiin ja valintakokeisiin sekä opiskelijavalintaan ja opiskelupaikan vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. Myös oikaisupyynnöt, opintojen aloituksen siirtäminen sekä ammattikorkeakoulun tai koulutusohjelman vaihtaminen kuuluvat hakutoimiston palveluihin. Lisätiedot: Hakutoimisto Postiosoite: PL 111, Kouvola Käyntiosoite: Kasarminmäen päärakennus, Paraatikenttä 7, Kouvola p , 38 39

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S. HANDBOOK lukuvuosi for the academic year

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S. HANDBOOK lukuvuosi for the academic year OPISKELIJAN KÄSIKIRJA 2010 2011 STUDENT S HANDBOOK lukuvuosi for the academic year 1 Opiskelijan nimi Student s name Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors: KyAMK viestintäpalvelut, KyAMK

Lisätiedot

Onnistumme. yhdessä!

Onnistumme. yhdessä! Onnistumme yhdessä! Menestyksen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakuntansa ainoa korkeakoulu. Kehitämme alueen osaamista tiiviissä yhteistyössä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Tilaisuuden ohjelma 15:45-16:15 Materiaalin jako

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot