Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan käsikirja Student s Handbook"

Transkriptio

1 STUDENT S HANDBOOK

2 Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors KyAMK viestintäpalvelut, KyUAS Communication Services Satu Tähkä Käännös Translation Marjut Loponen Graafinen suunnittelu ja taitto Graphic design and layout KyAMK viestintäpalvelut Timo Vikiö Petri Hurme Paino Printed by Tammerprint Oy 6/2011 Pidätämme oikeuden muutoksiin. We reserve the right to changes , University of Applied Sciences

3 OPISKELIJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUUN 8 2. OPISKELU KYMENLAAKSON AMK:SSA 9 Lukuvuoden ajoitus 9 Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään 11 Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin 11 Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? OPISKELIJAN SÄHKÖINEN ASIOINTI JA INFORMOINTI 13 Intranet- ja internetsivut 13 Näin käytät käsikirjaa 14 Verkko-opiskelu 18 KyAMK:n lehdet 19 Anna palautetta 20 Palautejärjestelmä opetuksesta TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT 22 Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta 22 Opiskelun suunnittelu (HOPS) 25 AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 25 Vapaasti valittavat opinnot 26 Luentopassi 26 Liikunta KyAMK:ssa 27 Opiskelijatutortoiminta 28 Kieltenopetus 28 LCCE -yrittäjyysprosessi 29 Yrityshautomo 30 Työharjoittelu 30 Opinnäytetyö 31 Tutkinto ja todistukset 32 Avoin ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 34 Kansainvälisyys 34 Kansainvälisten asiain toimistot 34 Opiskelijavaihto 35 Työharjoittelu ulkomailla 36 Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa PALVELUT OPISKELIJOILLE 38 Opintojen ohjaus 38 Opintopalvelut 38 Haku ja opiskelijavalinnat 39 Kirjasto- ja tietopalvelut 40 Ura- ja rekrytointipalvelut 41 Ovikortit 42 Opiskelutarvikkeet ja kopiointi OPISKELIJAN TUKIVERKKO 43 Etuisuudet 43 Opinnoissa edistyminen 43 Opiskeluterveydenhuolto 45 Psykologi 45 Oppilaitospastorit 46 Hiljainen huone 46 Opiskelijatutorit 47 Vapaa-ajan liikunta 47 Turvakansiosta ohjeita kriisi- ja hätätilanteisiin 48 Opiskelija-asunnot 48 Joukkoliikenne Kymenlaaksossa 49 KyAMK:n alumnitoiminta OPISKELIJAKUNTA KLAANI 51 Opiskelijakortti 52 Opiskelijan Kymenlaakso KYAMK PÄHKINÄNKUORESSA 53 Info 53 Visio KYAMK:N TOIMIALAT JA OSAAMISALAT 54 Tekniikka ja liikenne, Kotka 54 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, Kouvola 55 Sosiaali- ja terveysala, Kotka ja Kouvola KYMENLAAKSON MAAKUNTA 57 Kymenlaakso lyhyesti 57 Kodikas Kouvola 58 Voimana meri KOULUTUSOHJELMAT, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT JA OPINTOJEN AJOITUS 116 OPINTOPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT: 200 YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI: takasisäkansi

4 STUDENT S HANDBOOK WELCOME TO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES STUDYING AT KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 63 Important dates in academic year Studying at KyUAS prepares you for a professional career 65 Master level programmes for future experts in management and development 65 Where can I find information? ONLINE SERVICES AND COMMUNICATION 67 Intranet and internet sites 67 How to use the Student s Handbook 68 Online studies 72 KyUAS magazines 73 Feedback is important 74 Feedback on teaching STUDIES IN DEGREE PROGRAMMES 75 Degree Regulation and Board of Examiners 75 Planning your studies (HOPS) 78 RPL recognition of prior learning 79 Elective studies 79 Study pass 79 Sports 80 Student tutoring 81 Language studies 82 LCCE entrepreneurship process 83 Business Incubator 83 Work placement 84 Bachelor s thesis 84 Graduation and degree certificates 85 Open University of Applied Sciences INTERNATIONAL STUDIES 87 International affairs 87 International Affairs Offices 87 Student exchange 88 Work placement abroad 89 International summer term in Eastern Finland STUDENT SERVICES 91 Student counselling 91 Study Affairs Services 91 Application and student admission 92 Library and Information Services 93 Career Services 94 Access cards 95 Study materials and copying STUDENT S SAFETY NET 96 Benefits 96 Normal progress of studies 97 Student health care 98 Psychologist 99 University chaplains 99 Silent Room 100 Student tutoring 100 Leisure-time sports 100 Instructions for crises and emergencies 101 Student housing 102 Public transport in Kymenlaakso 103 Alumni activities at KyUAS STUDENT UNION KLAANI 104 Student card 105 Opiskelijan Kymenlaakso ( Students Kymenlaakso ) KYUAS IN A NUTSHELL 106 Info 106 Vision FACULTIES AND DEPARTMENTS AT KYMENLAAKSO UAS 108 Technology and Transport, Kotka 108 International Business and Culture, Kouvola 109 Social and Health Care, Kotka and Kouvola THE KYMENLAAKSO PROVINCE 111 Kymenlaakso in brief 111 Kouvola welcomes you 112 The sea is our strength DEGREE PROGRAMMES, SPECIALISATIONS AND THE BEGINNING OF STUDIES 116 CONTACT INFORMATION OF STUDY AFFAIRS SERVICES 201 CONTACT INFORMATION AND LOCATIONS: 202

5 1. Tervetuloa un Arvoisa opiskelijamme! Lukuvuosi on käynnistynyt, ja korkeakoulumme elää muutosten aikaa. Koulutusohjelmarakennetta sekä toimipisteverkostoa tiivistetään ja samalla rakennamme yhteistä tulevaisuutta Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Meille on tärkeää, että opintosi etenevät ajallaan ja koet onnistumisia tutkintoa suorittaessasi. Panostamme hyvinvointiisi ja kehitämme toimintaamme yhdessä. Opiskelun eteneminen on kokopäiväistä työskentelyä. Vaihtelua opiskelijaelämään tuovat korkeakoulumme tarjoamat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä osallistuminen opiskelijakunta Klaanin toimintaan. Klaani toimii aktiivisesti opiskelijoiden edunvalvojana, joten liittyminen jäseneksi kannattaa. Opiskelijan käsikirjasta löydät tietoa opiskelusta, opintojen suunnittelusta sekä elämästä ammattikorkeakoulussamme. Tämä käsikirja sekä sähköinen opinto-opas auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n. Oppaasta löydät vinkkejä, kuinka voit lisätä opiskelumahdollisuuksiasi KyAMK:n sekä muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnoilla. Kirja neuvoo myös, miten anoa aiemman osaamisen ja työkokemuksen hyväksilukua osaksi nyt opiskelemaasi tutkintoa. Olemalla aktiivinen, saat laadukkaan korkeakoulututkinnon lisäksi runsaasti mukavia ja hyödyllisiä verkostoja sekä arvokkaita kokemuksia. Toivotan Sinulle menestystä opinnoissasi! Kotka, Opiskelu Kymenlaakson AMK:ssa Lukuvuoden ajoitus KyAMK järjestää opetusta viidessä jaksossa: 1. jakso jakso jakso jakso jakso Harjoittelu tapahtuu pääosin 40 viikon opetuksellisen ajan puitteissa joko 2., 3. tai 4. vuosikurssin aikana. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelu tapahtuu kaikkien vuosikurssien aikana. Syyslukukausi (viikot 35 51, maanantai) (viikot 33 34) Opetusta järjestetään 1. vuosikurssin opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveysalalla erikseen määrätylle ajalle ja erikseen määrätyille kursseille. Lukuvuoden avajaisjuhla , opetus päättyy klo Opetusta ei järjestetä (viikko 43) (viikko 51, 52) , henkilökunnan kehittämispäivä Työjärjestykset: Pirkko Rautaniemi va. rehtori 8 9

6 Kevätlukukausi (viikot 1 25) Opetusta ei järjestetä (viikko 9) , henkilökunnan kehittämispäivä Tenttiajat AMK:n yhteinen iltatenttiaika syyskuusta toukokuuhun kerran kuukaudessa, kuukauden 2. tiistai klo tenttilista KyAMK:n nettisivuilla työjärjestysten yhteydessä: Lisäksi yhteiset tenttiajat Mikkelin AMK:n kanssa klo ja klo näinä päivinä opiskelijat voivat suoritta tentin tarvittaessa joko Kymenlaakson tai Mikkelin AMK:ssa. Julkiset valmistumistilaisuudet Syyslukukausi 2011: maanantai Kevätlukukausi 2012: perjantai Muut valmistumispäivät perjantai , perjantai , perjantai , perjantai perjantai , perjantai , perjantai , maanantai Tutkintotodistusta anotaan 3 viikkoa ennen valmistumispäivää. Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään Opiskelu AMK:ssa jakautuu lähiopetukseen (luennot, harjoitukset, tentit), itsenäisiin oppimistehtäviin sekä työharjoitteluun. Harjoittelut sekä työelämältä saadut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit valmentavat sinua toimimaan työelämässä. Työelämäprojekteja tarjoavat KyAMK:n kolme TKI-osaamiskeskittymää: KymiCare: sosiaali- ja terveysala KymiTechnology: tekniikka ja liikenne KymiDesign&Business: kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Lisätietoja: Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin Ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opiskelijoiden aiempaan työ- ja elämänkokemukseen perustuva yksilöllinen ohjaus sekä rakentava palaute tukevat oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä yksin että ryhmässä. Lisätietoja: Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? Opiskelijoille tiedottamisesta vastaa kokonaisuutena vararehtori. Kaikkia KyAMK:n opiskelijoita koskevat tiedotukset hoitaa KyAMK:n viestintäpalvelut. Yksikkökohtaisen toiminnan tiedottamisesta opiskelijoille vastaa toimialajohtaja

7 Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Moodle-oppimisympäristö WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymä henkilökohtaiset KyAMK-sähköpostit viikkotiedote (sähköpostitse). 3. Opiskelijan sähköinen asiointi ja informointi Intraan kirjautuminen Haku Intranetin, Moodlen ja WinhaWillen käyttöopastus sisältyy kaikille opiskelijoille pakolliseen Ammatillinen kasvu -opintojaksoon (4 op). KyAMK tiedottaa opiskelijoille viikkotiedotteessa tärkeimmistä tapahtumista, kilpailuista ja muista ajankohtaisista, opiskelijaa koskettavista asioista. Muita tiedotuskanavia ovat tapahtumakalenteri KyAMK:n netti- ja intranetsivuilla, ilmoitustaulut sekä toimipisteissä olevat infomonitorit, joita käytetään pääasiassa toimipistekohtaiseen tiedottamiseen. Myös ryhmäohjaajat, opintotoimisto ja muu henkilökunta auttavat ja antavat mielellään tarkempaa informaatiota. Intranet- ja internetsivut Kuva: KyAMK:n internetsivuston etusivu Intranet on KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu sekä tärkein sisäisen viestinnän väline. Palvelu syventää KyAMK:n internetsivujen laajaa tarjontaa. Intran etusivumerkki Intratunnus Kuva: KyAMK:n intranetsivusto Intraan kirjaudutaan henkilökohtaisilla Novell-tunnuksilla KyAMK:n internetsivujen pääsivulta, Tunnukset saat käyttöösi heti opintojesi alussa. Intrasivut tunnistat sivunnimen perässä olevasta intra-tunnuksesta (valkoinen i punaisella pohjalla)

8 Näin käytät käsikirjaa Opiskelijan käsikirjassa käytetään kahta erilaista tunnusta. Vihreä tunnus ohjaa sinut hakemaan lisätietoa pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta vihreä tunnus Oranssi tunnus kertoo kun etsimäsi lisätiedot löytyvät KyAMK:n intranetistä eli korkeakoulun sisäisestä verkkopalvelusta. Nähdäksesi intarnetissä olevan materiaalin tarvitset KyAMK:n verkkotunnukset, jotka saat opintojesi alkaessa. oranssi tunnus Tunnukset laatikoissa Tärkeä informaatio! -laatikko: Lisätiedot pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta. Intranet-laatikko: Lisätiedot KyAMK:n intranetistä. Muista kirjautua verkkotunnuksillasi! Netistä ja intrasta löytyy muun muassa: tuoreimmat tiedot opinnoista, tapahtumista ja muista tärkeistä opiskeluun liittyvistä asioista työjärjestykset ja tentit: oppaita ja ohjeita: keskustelupalsta: (vain intra) hyödyllisiä linkkivinkkejä: (vain intra) Lisäksi kaikilla KyAMK:n osaamisaloilla on omat intra-sivustonsa, joilta löytyy alakohtaista tietoa opinnoista ja tapahtumista sekä alakohtaisia käytännön ohjeita. Osaamisalojen intrat: liiketalous: muotoilu ja media: sosiaali- ja terveysala: merenkulku ja logistiikka: tekniikka ja liikenne: WinhaWille-opiskelijaliittymä WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymästä löytyvät opiskelijan henkilötiedot, suoritettujen opintojen arvioinnit sekä opintopistekertymä. Liittymän avulla opiskelija voi ilmoittautua opintojaksojen toteutuksille, uusintatentteihin sekä läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle. WinhaWillessä opiskelija voi myös päivittää henkilötietojaan. WinhaWillen löydät osoitteesta winha.kyamk.fi. Lisätietoja:

9 Opiskelijan tarvitsemat ohjelmat OHJELMA OSOITE KÄYTTÖTARKOITUS KyAMK.fi -sivusto internet Yleistä tietoa koulutusohjelmasta, KyAMK organisaatiosta jne. työjärjestykset WinhaWille opiskelijaliittymä SoleOPS sähköinen opinto-opas Webmail (Nerri) sähköpostijärjestelmä Moodle Verkko-opiskeluympäristö Infomonitori sisäinen käytävätiedotusjärjestelmä intranet winha.kyamk.fi soleops.kyamk.fi nerri.kyamk.fi moodle.kyamk.fi info.kyamk.fi KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu. sisäisen viestinnän väline kirjautuminen: omat verkkotunnukset Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle, opintojaksojen toteutuksille ja uusintatentteihin henkilötietojen päivittäminen opintosuoritusten arvioinnin ja opintopistekertymän seuranta kirjautuminen: Winha-tunnukset sisältää: koko KyAMK:n opetustarjonnan, ryhmien opetussuunnitelmat sekä vapaasti valittavat opinnot kirjautuminen: omat verkkotunnukset avaa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tähän osoitteeseen opiskelijat: opettajat ja muu henkilökunta: kirjautuminen: omat verkkotunnukset opintojaksojen materiaalit, ajankohtaiset asiat, opettajan ohjaus, kalenteri, chat, keskustelualue kirjautuminen: omat verkkotunnukset toimipistekohtaiset tapahtumat ja tiedotteet HelpDesk helpdesk.kyamk.fi Tietoliikenteeseen liittyvät vikailmoitukset tukipyyntöjen hallintajärjestelmä Adobe Connect 8 (ACP) verkkokokousohjelma flax.kyamk.fi/ + opettajan ilmoittaman huoneen tarkempi osoite Virtuaalinen luokkahuone netissä Tietotekniikka, tietoliikenne ja opiskelijasähköposti Opetuskäytössä olevat, verkkoon kytketyt tietokoneluokat sekä itsenäisen työskentelyn tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä myös oppituntien ulkopuolella, niiden ollessa vapaina. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on sähköpostipalvelut sekä kotihakemisto, jossa jokaisella opiskelijalla on oma, vakiokokoinen kansionsa omien töiden tallentamista varten. Näistä palveluista otetaan myös varmistukset. Vikailmoitukset ilmoitetaan Helpdesk-palvelun, helpdesk.kyamk.fi. Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteet sekä tietokoneluokkien ilta- ja viikonloppukäyttöön liittyvä ohjeistus ja kulkulupajärjestelmä käydään läpi Ammatillinen kasvu sekä Tietotekniikan perusteet -opintojaksoilla heti opintojen alussa. Opiskelijat saavat myös Novell-käyttäjätunnuksen sekä oman opiskelijasähköpostin, joka on pääsääntöisesti muotoa Kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tulevat opiskelijoille tähän osoitteeseen. Lisätietoja intrassa: Tekstiviestitiedotus opetuksen muutoksista Mikäli opetusjärjestelyissä tapahtuu äkillinen muutos, opiskelijat saavat siitä tiedon tekstiviestinä. Tekstiviesti lähetetään siihen matkapuhelinnumeroon, jonka opiskelija on antanut verkko-oppimisympäristö Moodleen. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla, niin saat nopeasti tiedon muutoksista! Tekstiviestijärjestelmän ohjeet: moodle.kyamk.fi

10 Verkko-opiskelu Kaikilla KyAMK:n koulutusaloilla on mahdollista suorittaa verkko-opintoina kokonaisia opintojaksoja tai osia opintojaksoista. Verkkoa hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi materiaalipankkina sekä lähiopetuksen työkaluna ja sen tukena. Verkko-opiskeluympäristönä Moodle KyAMK:ssa on verkko-opiskeluympäristönä käytössä selainpohjainen Moodle. Moodlessa on eri opintojaksoille omat pohjansa, joissa opettajat välittävät opintojaksoon liittyvää ajankohtaista tietoa, jakavat materiaalia sekä ohjaavat opiskelijoita tehtävien tekemisessä. Moodlesta löytyvät myös kalenteri, chat ja keskustelufoorumi. Moodlen käyttö opetetaan Tietotekniikan perusteet -opintojaksolla. Palveluun kirjaudutaan omilla Novell-tunnuksilla osoitteessa moodle.kyamk.fi. Acrobat Connect 8 virtuaalinen luokkahuone netissä Reaaliaikaisen verkko-opetuksen työkaluna KyAMK:ssa käytetään Acrobat Connect 8 -verkkokokousohjelmaa. Ohjelman avulla oppitunnille voi osallistua internet-selaimen kautta kotoa käsin. ACP-sovellusta hyödyntävät opettajat ohjaavat opiskelijoita ohjelman käytössä kunkin opintojakson alussa. VirtuaaliAMK Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (www.amk.fi) on ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka kehittää, tuottaa ja tarjoaa maksuttomia koulutuspalveluja ammattikorkeakoulujen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Virtuaaliopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin tai korvata niillä HOPS:n mukaisia ammattiopintoja. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista portaaliin omalla käyttäjätunnuksella. VirtuaaliKyAMK Virtuaali AMK -koulutustarjonta ja hakemukset opintoihin: VirtuaaliKyAMK on verkkopalvelu, jonne on koottu kaikki KyAMK:ssa järjestettävät verkko-opintojaksot. Opintojaksoille voivat omien opiskelijoiden lisäksi hakea myös muut AMK-opiskelijat. Haku tapahtuu amk.fi-portaalin kautta tai avoin AMK -hakemuksella. KyAMK:n lehdet Lisätiedot ja koulutustarjonta: sähköinen opinto-opas SoleOPS: soleops.kyamk.fi KyAMK:ssa ilmestyvät lehdet löydät kootusti osoitteesta Lukuvuoden aikana ilmestyy säännöllisesti kolme lehteä: KyAMK:n verkkolehti Koskinen: Insider: englanninkielinen julkaisu Innoste: kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialajulkaisu K oskinen 18 19

11 Anna palautetta Muista oma vastuusi tiedon tarvitsijana! Etsi tarvitsemaasi tietoa aktiivisesti ja anna rakentavaa palautetta viestinnän ja muiden palvelujemme kehittämiseksi. Voit antaa palautetta nettisivujen vasemmassa yläkulmassa olevan palaute-toiminnon kautta tai suoraan KyAMK:n henkilöstölle tai yksiköille kätevästi sähköpostilla. Palautejärjestelmä opetuksesta KyAMK kerää opiskelijoiltaan palautetta opetuksesta kahdella tasolla: opintokokonaisuuksista opintojaksoista Opintokokonaisuuspalautteen tarkoituksena on opetussuunnitelmien sekä opetuksen sisällön ja rakenteen sekä opiskelijoiden oppimisen kehittäminen. Palaute kerätään ja käsitellään sähköisessä opinto-oppaassa SoleOPSissa olevan Opintokokonaisuuspalaute-toiminnon avulla. Opintokokonaisuuden palautekyselyn omistaa sen vastaava opettaja. Opiskelijat vastaavat palautekyselyyn heille erikseen ilmoitettuna ajankohtana SoleOPS-järjestelmän kautta. Palautteen antamiseksi, opiskelijalla tulee olla SoleOPS-järjestelmään tehdyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa kyseisestä opintokokonaisuudesta joko arviointimerkintä tai korvaavuuksia / hyväksilukuja yhteensä vähintään opintokokonaisuuden laajuuden verran. Opintojaksoista kerättävällä palautteella pyritään edistämään kyseisen jakson opettajan henkilökohtaista pedagogista kehittymistä. Opiskelija voi antaa palautetta opintojaksoista myös mobiilisti, Moodlessa toimivan sähköisen palautejärjestelmän avulla. Opettaja lähettää Moodlesta kunkin opintojakson osallistujille opintojaksopalautepyynnön, jonka opiskelija saa puhelimeensa tekstiviestilinkkinä. Opiskelija voi vastata palautteeseen joko matkapuhelimella tai Moodlessa. Palautteet tallennetaan molempiin järjestelmiin nimettöminä. Opiskelijapalautteet menevät opintojaksosta tai -kokonaisuudesta vastaavan opetushenkilöstön ja heidän esimiestensä käyttöön. Vastuuhenkilöt antavat opiskelijoille omat vastapalautteensa ja käyvät kerätyt palautteet läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa. Palautejärjestelmä on osa KyAMK:n sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää. Täydennys- koulutukset Henkilökohtaisen tarpeen mukaan Räätälöidyt koulutukset yritysten ja organisaatioiden tarpeiden mukaan Koulutuksen kehittämisprojektit yhteistyössä työelämän kanssa Työelämävalmiuksia täydentävää koulutusta ja ohjausta. Tapahtuma- ja seminaaripalvelut Training services, events and seminars

12 4. Tutkintoon johtavat opinnot Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta KyAMK:n tutkintosääntö ohjaa opintojen suorittamista ja niiden järjestelyjä. Se perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003), valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003) sekä niihin tehtyihin muutoksiin. Tutkintosääntöön voit tutustua osoitteessa Tutkintolautakunnan tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Lisätietoa tutkintolautakunnasta, sen toiminnasta ja jäsenistä osoitteessa Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain WinhaWilleopiskelijaliittymän kautta osoitteesta https://winha.kyamk.fi. WinhaWille-opiskelijaliittymän ohjeet: Ilmoittautuminen koko lukuvuodeksi on tehtävä ajalla Läsnäolotiedon voi tarvittaessa muuttaa ajalla Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja sekä oikeus opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Poissaolevaksi voi AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa ilmoittautua enintään kahden lukuvuoden ajaksi. Poissaolon aikana opiskelija ei voi suorittaa rekisteriin merkittäviä opintoja eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Erikoistumisopintoja ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Mikäli haluat myöhemmin aloittaa opinnot tai jatkaa niitä, on sinun haettava AMK:lta uudelleen opiskeluoikeutta opiskeluoikeuden enimmäiskeston aikana. Opiskeluoikeuden palauttaminen edellyttää, että tutkinto on käytännössä mahdollista suorittaa jäljellä olevana opiskeluaikana. KyAMK perii opiskeluoikeuden lisäaika- ja palauttamishakemusten käsittelystä opiskelijalta 35 euron käsittelymaksun. Lisätietoja: (luku 5) Ilmoittautuminen opintojaksojen toteutuksille ja tentteihin Opiskelijan on itse ilmoittauduttava kaikkiin niihin opintojaksojen toteutuksiin, jotka hän aikoo suorittaa. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden toteutustiedot löytyvät lukuvuoden opinto-oppaasta (SoleOPS), osoitteesta soleops.kyamk.fi. Oppaasta voit etsiä tiedot myös VirtuaaliKyAMK:n verkko-opintojaksoista toteutussuunnitelmahaun avulla. Opintojaksojen toteutustiedoista selviää, mihin mennessä opintojaksoille on ilmoittauduttava. Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään WinhaWillessä, winha.kyamk.fi. Opintojaksoille ilmoittautuminen on sitova eli opiskelija sitoutuu suorittamaan valitsemansa opintojakson määrätyin kriteerein määrätyn suoritusajan puitteissa. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on rajoitettu, etusija annetaan opiskelijoille, joille kyseinen opintojakso on pakollinen. Opintojakson ilmoittautumistiedoissa näkyvät sen järjestämisen vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärä sekä muut mahdolliset kriteerit. Opiskelija näkee ilmoittautumistiedot WinhaWillestä opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä. Vain WinhaWillen kautta opintojaksoille ilmoittautuneet saavat osallistua opintojakson opetukseen ja suorittamiseen. Opettajat ilmoittavat opiskelijoille opintojakson alussa jakson suoritustavan sekä opintojaksoon mahdollisesti kuuluvan tentin ajankohdan. Tiedot ilmoitetaan opintojakson omalla Moodle-alustalla, moodle.kyamk.fi. Kun opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle, on hän ilmoittautunut myös tenttiin

13 Opiskelijalla on oikeus peruuttaa tenttiosallistuminen kirjallisesti viikkoa ennen tenttipäivää. Lomake löytyy KyAMK-intrasta: Kirjaudu intraan: Mikäli opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta osallistu tenttiin, suorituskerta on hylätty. Mikäli opiskelija esittää todistuksen sairauden aiheuttamasta esteestä osallistua tenttiin tenttipäivänä, tenttikertaa ei katsota käytetyksi. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso kaksi kertaa. Opintojakson uusinta on suoritettava vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä lukien, opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa saa korottaa yhden kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä suorituksesta. Opintojakson osasuoritusta ei voi korottaa. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava WinhaWillessä viimeistään viikkoa ennen ilmoitettua uusintapäivää. Mikäli opiskelija peruu uusintailmoittautumisen, hänen on itse poistettava ilmoittautuminen WinhaWillestä viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tenttitilaisuuksiin saa osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Tenttiin osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot lukuvuoden aikana järjestettävistä uusinta- ja korotustilaisuuksista löytyvät KyAMK:n netti- ja intranet-sivuilta, osoitteesta Mikäli opintojaksoon sisältyy arvioitavia tehtäviä, ne on palautettava opettajan ilmoittamassa ajassa. Jos opiskelija ei ole saanut uusintayrityksistään huolimatta opintojaksoa suoritetuksi tai tehtäviä ei ole määräaikana palautettu, opiskelijan on osallistuttava opintojakson opetukseen uudelleen. Mikäli kyseinen opintojakso on poistettu opetustarjonnasta, osaamisalapäällikkö osoittaa opiskelijalle korvaavan opintojakson. Lisätiedot intrassa: Opiskelun suunnittelu (HOPS) Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS on kokonaisesitys opiskelijan itselleen suunnittelemista opinnoista. Apuna HOPS:n kokoamisessa toimii KyAMK:n kullekin lukuvuodelle laadittava opinto-opas SoleOPS. Oppaasta löytyvät kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, kunkin koulutusohjelman pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot sekä esittelyt tarjolla olevista vaihtoehtoisista opinnoista. Oppaan löydät osoitteesta soleops.kyamk.fi. Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat SoleOPS:n avulla HOPS:n, josta ilmenevät omiin opintoihin kuuluvat koulutusohjelman pakolliset opinnot ja opiskelijan itselleen valitsemat vaihtoehtoiset sekä vapaasti valittavat opinnot. HOPS:iin merkitään myös aiemmasta tutkinnosta, muista opinnoista ja/tai työkokemuksesta tutkintoon hyväksytyt opinnot. Opiskelijat laativat ensimmäisen HOPS:nsa opintojen alussa ryhmänohjaajan avustuksella. Myös muista ammattikorkeakouluista KyAMK:iin siirtyvät siirto-opiskelijat ja aikuiskoulutuksessa olevat laativat HOPS:t. Opintosuunnitelmat päivitetään lukuvuosittain, ennen vaihto-opiskelun alkua ja sen päätyttyä sekä opiskelijan palatessa opiskelemaan käytetyn poissaolo-oikeuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet opinto-ohjaajilta tai ryhmänohjaajilta: opintojen alussa hops AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tutkintosäännössä määrätyin perustein, mikäli hänellä on oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista osaamista. Lisätietoja antavat kyseisen aineen opettaja sekä oma opinto-ohjaajaasi

14 Lisätiedot intrassa: AHOT-lomake ja -ohjeistus: Opinto-ohjaajat: Vapaasti valittavat opinnot Opintosuunnitelmiin sisältyy pääsääntöisesti 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Terveysalalla määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Opiskelija voi valita vapaavalintaisiin opintoihinsa opintojaksoja kaikista KyAMK:n eri koulutusohjelmista lukuun ottamatta oman koulutusohjelman pakollisia opintoja. Koulutusohjelmat tarjoavat myös opintojaksoja, jotka ovat erityisesti vapaasti valittaviksi suunniteltuja. Luentopassi Lisätietoja: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijat voivat kerätä luentopassiin opintopisteinä laskettavia, tutkintoon sisältyviä suorituksia kuuntelemalla asiantuntijaluentoja tai -esitelmiä: vaihto-opettajien luennot Studia Professionalia -luennot muut AMK:ssa järjestettävät asiantuntijaluennot muut korkeakoulutasoiset luennot ja esitelmät muut koulutusohjelma- tai suuntautumisvastaavan hyväksymät luennot. Yksittäisen luennon tai esitelmän keston on oltava vähintään 2 tuntia. Luentopassilla voi saada enintään 2 opintopistettä: 1 op = 14 tuntia ja 2 op = 28 tuntia luentoja. Muista pyytää passiin merkintä tilaisuuden vastaavalta luennon jälkeen. Passi palautetaan koulutusohjelmavastaavalle suoritusten hyväksymistä ja rekisteriin merkitsemistä varten. Liikunta KyAMK:ssa KyAMK:n liikuntatarjonnasta voit nauttia osallistumalla ohjattuihin ryhmäliikuntamuotoihin, erilaisiin pelivuoroihin tai liittämällä liikunnan osaksi tutkintoasi. Voit osallistua myös valtakunnallisiin opiskelijaliikuntakisoihin ja -tapahtumiin. Liikuntapalvelut ovat lähellä, eivätkä ne rasita opiskelijabudjettiasi. Käytä, nauti ja voi hyvin! Liikunta opintojen osana Liikunnan voi liittää osaksi opintoja kaikilla toimialoilla valitsemalla vapaavalintaisia liikunnan opintojaksoja. Opintojaksoilla taidot kasvavat ja kunto nousee hyvässä seurassa ja samalla tutustut myös oppilaitoksen ja paikkakunnan liikuntamahdollisuuksiin. Urheiluakatemiat Opintojaksokuvaukset: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot KyAMK:lla on yhteistyösopimukset Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden kanssa. Urheiluakatemioiden tehtävänä on tehostaa ja tukea kansallisen tai kansainvälisen urheilun huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien opiskelijoiden päivittäisvalmennusta sekä opintoja. Urheiluakatemioihin on erillinen, jatkuva haku. Lisätietoja urheiluakatemioiden nettisivuilta: Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia: Kouvolan urheiluakatemia: Lisätietoja:

15 Opiskelijatutortoiminta Opiskelijatutorit ovat yleensä toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tukevat ja opastavat erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita. Tutortoiminta on osa vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijatutoroinnista KyAMK:ssa vastaa johtava opinto-ohjaaja Paula Paananen. Lisäksi jokaiselle toimialalle on nimetty tutoryhdyshenkilö. Heidän yhteystietonsa löytyvät opintojen ohjauksen sivulta: Jos olet kiinnostunut toimimaan tutorina, ota yhteyttä oman toimialasi tutorvastaavaan (opiskelija) tai tutoryhdyshenkilöön. Voit valintasi mukaan toimia perustutorina suomenkielisille opiskelijoille, kv-tutorina englannin kielellä opiskeleville tai tutorvastaavana. Yhden lukuvuoden perustutoroinnista saa 2 op, kv-tutoroinnista 3 op. Tutorina toimiminen edellyttää KyAMK:n järjestämään tutorkoulutukseen osallistumista. Tutoreiden peruskoulutus järjestetään vuosittain keväällä. Koulutuksen jälkeen tutor ja KyAMK tekevät kirjallisen tutorsopimuksen. Toiminta raportoidaan lukuvuoden päättyessä oman toimialan tutoryhdyshenkilölle. Lisäksi Moodlessa on tutortoiminnalle oma, kaikille avoin alusta, josta löytyy muun muassa tutoroinnin ajankohtaiset uutiset ja keskustelualueet. Kieltenopetus Lisätietoja: moodle.kyamk.fi etsi kursseja tutorointi AMK:n kieltenopetus keskittyy tarjoamaan työelämässä tarvittavia kieli- ja kulttuurirajat ylittäviä vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista kehitystä. KyAMK noudattaa kieltenopetuksessaan ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n suosituksia. KyAMK:ssa voit opiskella suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Lisäksi tarjolla on vapaavalintainen Tandem-opintojen kokonaisuus, jossa kaksi äidinkielenään eri kieltä puhuvaa oppijaa opettaa toisilleen omaa kieltään ja kulttuuriaan vapaamuotoisissa tapaamisissa. Tandem-opiskelu voi kestää yhden lukukauden tai koko lukuvuoden. Kaikkien toimialojen kieltenopetuksesta vastaa kielten osaamisala. KyAMK:n kielikoulutuksiin voit osallistua myös avoimen AMK:n kautta. Lisätietoja: moodle.kyamk.fi/avoin Kielten opintojen ohjaus Kaikilla KyAMK:n toimialoilla on tarjolla kielten opintojen ohjaajien palvelut. Ohjaajilla on säännölliset vastaanottoajat. Muita vastaanottoaikoja voi tiedustella ajanvarauksella sähköpostitse tai puhelimitse kunkin toimialan omalta kielten opintojen ohjaajalta. Lisätiedot, yhteyshenkilöt ja vastaanotoajat: kielten osaamisala LCCE -yrittäjyysprosessi KyAMK :n LCCE -yrittäjyysprosessi on osa oppimisen ja osaamisen ekosysteemin nimellä kulkevaa yrittäjyystoiminnan kokonaisuutta (Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE ). LCCE on nimitys monimuotoiselle työskentelylle, jossa opiskelijat toimivat aidoissa työelämän tilanteissa yhteistyössä yritysten kanssa, ja suorittavat yhdessä yrityksen kanssa suunniteltuja oppimistehtäviä, kehityshankkeita tai ongelmaratkaisua

16 Opiskelijoista kootaan teemoittain 4 6 hengen sparraustiimejä, joissa huomioidaan henkilökohtainen yrittäjyyskasvu sekä tiimissä syntyvän liiketoiminnan kehittyminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää oman yrittäjyyden kehittämistehtäviä AMKopintoihin (YHOPS- Yrittäjyyden henkilökohtainen opetussuunnitelma.) Yrityksen liike- ja tuoteidean kehittämistä ohjaavat yritysmentorit ja valmennetut opettajat. LCCE -yrittäjyysprosessi koostuu kolmesta tasosta. Tasojen aikana on mahdollista suorittaa yritysten kehityshankkeita, yrittäjyysopintoja, työharjoittelu, seminaarityö ja opinnäytetyö. TASO I: LCCE -kehittämishankkeet (20 50 op) TASO II: LCCE -yrittäjyysopinnot (12 op + 16 op) a. Uuden liiketoiminnan kehittäminen (vaihtoehtoinen, 12 op) b. Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot (16 op) TASO III: LCCE -yrittäjyys- ja sparrausprosessi (10 op) Yrityshautomo Valmistuneet opiskelijat voivat siirtyä alueellisen Bic-Kymi -hautomotoiminnan (Cursor Oy Kotkassa ja Kouvola Innovation Kouvolassa) piiriin. Työharjoittelu Lisätietoa: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Yrittäjyysopinnot LCCE 11 Opinnäytetyö Opinnäytetyö on kaikkiin AMK-tutkintoihin sisältyvä, pakollinen opintojakso. Opinnäytetyö on itsenäinen harjoitustyö, jonka laajuus on 15 op. Se voi olla luonteeltaan suunnittelutehtävä, kehitystehtävä, selvitystyö tai tutkimustyö, joka yhdistää teoreettisen opiskelun käytännön työelämään. Valitun aiheen tulee liittyä läheisesti opiskelijan suuntautumisopintoihin. Työ koostuu varsinaisesta työn suorituksesta, kirjallisesta raportista ja suullisesta esittelystä. Opinnäyteprosessissa noudatetaan AMK:n yhteisiä ohjeita (mm. opinnäytetyön kirjallinen raportointi ja ulkoasu) sekä tarvittaessa osaamisala-/toimialakohtaista ohjetta. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0 5. (ks. tutkintosääntö: kohta 6.10). Omasta opinnäytetyöstä annetaan kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan itsenäisesti valvotussa tilaisuudessa. Kirjoitusaika on kaksi tuntia. Lukivaikeuksinen opiskelija voi anoa kypsyysnäytettä koskevia erityisjärjestelyjä esittämällä asiantuntijan (esim. erikoislääkärin tai erityisopettajan) lausunnon tilanteestaan. Erityisjärjestelyt ovat: normaalia pidempi kirjoitusaika ja mahdollisuus kirjoittaa koneella mahdollisuus täydentää suoritusta suullisesti. Lisätietoa ja ohjeita opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen suorittamisesta, kirjoittamisesta ja arvioinnista löydät Moodlesta tai osaamisalasi intrasta (ks. sivu 11). Lisätiedot: moodle.kyamk.fi Etsi kursseja opinnäytetyö Kaikkiin AMK-tutkintoihin liittyy käytännön ohjattu harjoittelu, joka tapahtuu opetuksellisen ajan puitteissa. Ohjauksen yhteiset kriteerit sekä ohjeet koulutusohjelmien harjoittelukäytännöistä löydät intrasta:

17 Opinnäytetyön julkaiseminen KyAMK:n opiskelijoiden opinnäytetyöt julkaistaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa, jonne opiskelija tallentaa opinnäytetyönsä itse. KyAMK palkitsee opiskelijan verkkoon tallennetusta opinnäytetyöstä yhellä ilmaisella painetulla versiolla. Opinnäytetyön mallipohja sekä ohjeet opinnäytetyön tallentamisesta ja painatuksesta: Tutkinto ja todistukset Ohjeita intrassa: opinnaytetyo AMK-tutkinnon saa läsnäoleva opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti koulutusohjelman opetussuunnitelmassa edellytetyt opinnot. Lisätietoa tutkinnon anomisesta ja tutkintotodistuksesta löydät tutkintosäännöstä, (luku 8). Muut todistukset AMK antaa pyynnöstä opiskelijalle allekirjoitetun suomen- tai englanninkielisen opintosuoritusotteen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä. Todistuksen saa tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa opintotoimistosta. Lisätiedot ja yhteydet: Avoin ammattikorkeakoulu Mikä on avoin AMK? Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti ammatillisia korkeakouluopintoja. Opetus on kaikille avointa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä. Avoin AMK -opetus on KyAMK:n tutkintovaatimusten mukaista. Suoritetut avoimen AMK:n opinnot ovat hyväksyttävissä osaksi tutkintoa, mikäli myöhemmin hakeudut ja tulet valituksi KyAMK:n opiskelijaksi. Mitä voin opiskella? Voit opiskella lähes koko AMK:n opetustarjontaa lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista saa opintosuoritusotteen. Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi? Jos sinulta puuttuu AMK-opintoihin vaadittava pohjakoulutus, voit polkuopintojen avulla hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja 60 opintopistettä. Kaikkiin avoimen AMK:n opintoihin on ilmoittauduttava etukäteen ilmoittautumislomakkeella. Opiskelu on maksullista mutta edullista! Lisätietoja:

18 5. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisyys KyAMK:ssa keskeisiä kansainvälisen toiminnan muotoja ovat henkilövaihdot, vieraskielinen opetus, kotikansainvälistyminen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet. Opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille lähtee opintojensa aikana noin 15 % opiskelijoista. Osa KyAMK:n opetuksesta tapahtuu englannin kielellä, mikä mahdollistaa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja opettajien osallistumisen opetukseemme sekä antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omia kieli-, kulttuuri- ja kommunikointitaitojaan. Kansainvälisten asiain toimisto vastaa ulkomailla tapahtuvan vaihto-opiskelun ja työharjoittelun hallinnosta ja järjestelyistä (sopimukset, hakeminen, apurahat jne.). Osaamisalojen opettajakoordinaattorit hyväksyvät ulkomaan jaksojen opintosuunnitelmat, jotka on suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa. Lisätiedot ja yhteyshenkilöt: Kansainvälisten asiain toimistot Kv-toimistot palvelevat Kotkassa Metsolan kampuksella ja Kouvolassa Kasarminmäen kampuksella päivittäin. Yhteyden saa sähköpostitse Yhteystiedot ja aukioloajat: Opiskelijavaihto Opiskelijavaihdon periaatteena on ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen täysimääräinen hyväksyminen osaksi omassa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa. Opiskelu ulkomailla tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi tai kohdemaan kielellä. Vaihtojakson kesto on yksi tai kaksi lukukautta (3 10 kk), ja suositus vaihtojakson ajankohdaksi on 2. tai 3. lukuvuosi. Opiskelua tuetaan taloudellisesti (apuraha) ja jokainen osan tutkinnostaan ulkomailla suorittava saa mukaansa myös opintososiaaliset etuutensa (KELA). Hakuajat löytyvät kv-palveluiden nettisivulta. Lisätietoa: Verkko-opintojakso Valtteri vaihtoon lähtijälle Virtuaalinen Valtteri-opintojakso ohjaa opiskelijaa vaihdon suunnittelusta alkaen läpi koko vaihto-opiskeluajan. Valtteri sisältää käytännön tehtäviä kolmessa osiossa: 1) valmistelut ennen lähtöä 2) vaihto-aika 3) paluu takaisin vaihtojakson jälkeen Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä suorituksesta saa vaihtojakson ja tarvittavan raportoinnin jälkeen 2 opintopistettä. Valtteri löytyy osoitteesta Tunnukset ja ohjeet sisäänkirjautumiseen löytyvät intrasta:

19 Ohjelmat ja hakeminen KyAMK:lla on yli 100 yhteistyöoppilaitosta n. 30 maassa ja osallistumme aktiivisesti koulutusyhteistyöohjelmiin. Sopimukset mahdollistavat opiskelijoidemme ja opettajiemme osallistumisen opetukseen, tutkimukseen ja koulutuksellisiin yhteistyöhankkeisiin ulkomaisten partnereidemme kanssa ilman lukukausimaksuja. Partnerioppilaitosten yhteystiedot: Saapuvat vaihto-opiskelijat KyAMK:iin saapuu vuosittain yli 110 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Lisäksi AMK:ssa opiskelee noin 200 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa lähinnä liiketalouden ja muotoilun englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Kansainvälisten asiain toimisto järjestää sekä syksyllä että keväällä opintonsa aloittaville vaihto-opiskelijoille Welcoming Days -orientaatiopäivät. Tapahtumassa käydään läpi erilaisia arjen käytäntöjä ja akateemisia asioita, jotka helpottavat ulkomailta tulevien opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisätiedot intrasta: Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa Kansainvälisen kesälukukausi on avoin kaikille opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lukukauden järjestää verkosto, johon kuuluvat Mikkelin AMK, KyAMK ja Saimaan AMK. Kesän ohjelma on täysin englanninkielinen ja siihen osallistuu myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia yhteistyöoppilaitoksista. Opintojaksoja pidetään muun muassa Kouvolassa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Myös verkkoopintojaksoja on tarjolla. Lisätietoa sekä ilmoittautumiset: Työharjoittelu ulkomailla AMK-tutkintoon liittyvän pakollisen työharjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla. EU-maissa ei tarvita etukäteen hankittavaa työ- ja oleskelulupaa lyhyessä harjoittelussa. Opiskelijan on itse oltava aktiivinen työharjoittelupaikan löytämiseksi. Apua hakuprosessissa tarjoavat oman osaamisalan opettajat sekä Työ- ja elinkeinotoimisto. Harjoittelupaikkoja voi etsiä muun muassa Jobstep-työnvälitys- ja tietopalvelusta, Lisäksi KyAMK tukee opiskelijoidensa ulkomaisia yli kolmen kuukauden pituisia työharjoitteluja taloudellisesti

20 6. Palvelut opiskelijoille Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen prosessi perustuu opiskelijan tarpeisiin ja tarjoaa hänelle tarpeellista tietoa ja ohjausta opiskelun eri vaiheissa, auttaa suunnittelemaan omia opintoja sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia. Ohjauksen lähtökohta on opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko AMK:n henkilökunta. Tukena ovat myös opiskelijatutorit, jotka perehdyttävät uusia opiskelijoita talon tavoille ja opastavat opiskelijapalveluiden käytössä. Ohjauksen avulla opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa itselleen mielekäs tutkinto, jonka hän voi suorittaa normin mukaisessa ajassa. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja, joka ohjeistaa opiskelijoita opintojen alussa HOPS:in laatimisessa. HOPS:ia päivitetään lukuvuosittain koko opiskeluajan. Lisäksi jokaisessa koulutusyksikössä on opiskelijan käytettävissä koulutetun opintoohjaajan palvelut. Opinto-ohjaajalta voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintopalvelut Lisätiedot ja yhteydet: Opintopalveluihin kuuluvat hakutoimisto, opintotukilautakunnan toimisto sekä viisi opintotoimistoa. Yksikkö palvelee AMK:n opiskelijoita ja henkilökuntaa, hakijoita sekä viranomaisia. Opintotoimistojen keskeisiä toimintamuotoja ovat neuvonta ja rekisteripalvelut. Opintopalvelut toimii yhteistyössä mm. opinto-ohjaajien, opettaja- ja opiskelijatutorien, harjoitteluvastaavien, kansainvälisyyshenkilöstön, ura- ja rekrytointihenkilöstön sekä avoimen AMK:n kanssa. Opintotoimistot tarjoavat palvelua ja neuvontaa seuraavissa asioissa: opiskelutodistukset, Kelan ateriatukikortit, allekirjoitetut opintosuoritusotteet ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi, opintojaksoille ja tentteihin opiskeluoikeuden palauttaminen/jatkaminen opintojen hyväksilukuprosessit WinhaWillen käytön opetus työjärjestykset sekä opetustarjonta ja -järjestelyt eri jaksoilla valmistumisaikataulu ja tutkintotodistusprosessi tutkintosääntö lomakkeet Opintotoimistojen yhteystiedot sekä aukioloajat: Haku ja opiskelijavalinnat Hakutoimisto palvelee ja neuvoo hakuaikoihin ja -menettelyyn, koulutustarjontaan, nettihakuun, valintaperusteisiin ja valintakokeisiin sekä opiskelijavalintaan ja opiskelupaikan vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. Myös oikaisupyynnöt, opintojen aloituksen siirtäminen sekä ammattikorkeakoulun tai koulutusohjelman vaihtaminen kuuluvat hakutoimiston palveluihin. Lisätiedot: Hakutoimisto Postiosoite: PL 111, Kouvola Käyntiosoite: Kasarminmäen päärakennus, Paraatikenttä 7, Kouvola p , 38 39

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2014 2015 Student s Handbook 2014 2015 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi Student s name Vuosi 2014 HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 1 T Aaro 2 K Maria, Maija, Mari

Lisätiedot

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Opiskelijan nimi Student s name Ryhmätunnus Group code Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information www.mamk.fi www.mamk.fi/handbook

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus

OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus 2 OPISKELIJAN OPAS LINNALAN KAMPUS SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...4 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

6 Opiskelijan tukiverkko

6 Opiskelijan tukiverkko O p i s k e l i j a n k ä s i k i r j a S t u d e n t s H a n d b o o k 39 6 Opiskelijan tukiverkko Etuisuudet Opintotuki Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot