Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan käsikirja Student s Handbook"

Transkriptio

1 STUDENT S HANDBOOK

2 Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors KyAMK viestintäpalvelut, KyUAS Communication Services Satu Tähkä Käännös Translation Marjut Loponen Graafinen suunnittelu ja taitto Graphic design and layout KyAMK viestintäpalvelut Timo Vikiö Petri Hurme Paino Printed by Tammerprint Oy 6/2011 Pidätämme oikeuden muutoksiin. We reserve the right to changes , University of Applied Sciences

3 OPISKELIJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUUN 8 2. OPISKELU KYMENLAAKSON AMK:SSA 9 Lukuvuoden ajoitus 9 Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään 11 Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin 11 Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? OPISKELIJAN SÄHKÖINEN ASIOINTI JA INFORMOINTI 13 Intranet- ja internetsivut 13 Näin käytät käsikirjaa 14 Verkko-opiskelu 18 KyAMK:n lehdet 19 Anna palautetta 20 Palautejärjestelmä opetuksesta TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT 22 Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta 22 Opiskelun suunnittelu (HOPS) 25 AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 25 Vapaasti valittavat opinnot 26 Luentopassi 26 Liikunta KyAMK:ssa 27 Opiskelijatutortoiminta 28 Kieltenopetus 28 LCCE -yrittäjyysprosessi 29 Yrityshautomo 30 Työharjoittelu 30 Opinnäytetyö 31 Tutkinto ja todistukset 32 Avoin ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 34 Kansainvälisyys 34 Kansainvälisten asiain toimistot 34 Opiskelijavaihto 35 Työharjoittelu ulkomailla 36 Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa PALVELUT OPISKELIJOILLE 38 Opintojen ohjaus 38 Opintopalvelut 38 Haku ja opiskelijavalinnat 39 Kirjasto- ja tietopalvelut 40 Ura- ja rekrytointipalvelut 41 Ovikortit 42 Opiskelutarvikkeet ja kopiointi OPISKELIJAN TUKIVERKKO 43 Etuisuudet 43 Opinnoissa edistyminen 43 Opiskeluterveydenhuolto 45 Psykologi 45 Oppilaitospastorit 46 Hiljainen huone 46 Opiskelijatutorit 47 Vapaa-ajan liikunta 47 Turvakansiosta ohjeita kriisi- ja hätätilanteisiin 48 Opiskelija-asunnot 48 Joukkoliikenne Kymenlaaksossa 49 KyAMK:n alumnitoiminta OPISKELIJAKUNTA KLAANI 51 Opiskelijakortti 52 Opiskelijan Kymenlaakso KYAMK PÄHKINÄNKUORESSA 53 Info 53 Visio KYAMK:N TOIMIALAT JA OSAAMISALAT 54 Tekniikka ja liikenne, Kotka 54 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, Kouvola 55 Sosiaali- ja terveysala, Kotka ja Kouvola KYMENLAAKSON MAAKUNTA 57 Kymenlaakso lyhyesti 57 Kodikas Kouvola 58 Voimana meri KOULUTUSOHJELMAT, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT JA OPINTOJEN AJOITUS 116 OPINTOPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT: 200 YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI: takasisäkansi

4 STUDENT S HANDBOOK WELCOME TO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES STUDYING AT KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 63 Important dates in academic year Studying at KyUAS prepares you for a professional career 65 Master level programmes for future experts in management and development 65 Where can I find information? ONLINE SERVICES AND COMMUNICATION 67 Intranet and internet sites 67 How to use the Student s Handbook 68 Online studies 72 KyUAS magazines 73 Feedback is important 74 Feedback on teaching STUDIES IN DEGREE PROGRAMMES 75 Degree Regulation and Board of Examiners 75 Planning your studies (HOPS) 78 RPL recognition of prior learning 79 Elective studies 79 Study pass 79 Sports 80 Student tutoring 81 Language studies 82 LCCE entrepreneurship process 83 Business Incubator 83 Work placement 84 Bachelor s thesis 84 Graduation and degree certificates 85 Open University of Applied Sciences INTERNATIONAL STUDIES 87 International affairs 87 International Affairs Offices 87 Student exchange 88 Work placement abroad 89 International summer term in Eastern Finland STUDENT SERVICES 91 Student counselling 91 Study Affairs Services 91 Application and student admission 92 Library and Information Services 93 Career Services 94 Access cards 95 Study materials and copying STUDENT S SAFETY NET 96 Benefits 96 Normal progress of studies 97 Student health care 98 Psychologist 99 University chaplains 99 Silent Room 100 Student tutoring 100 Leisure-time sports 100 Instructions for crises and emergencies 101 Student housing 102 Public transport in Kymenlaakso 103 Alumni activities at KyUAS STUDENT UNION KLAANI 104 Student card 105 Opiskelijan Kymenlaakso ( Students Kymenlaakso ) KYUAS IN A NUTSHELL 106 Info 106 Vision FACULTIES AND DEPARTMENTS AT KYMENLAAKSO UAS 108 Technology and Transport, Kotka 108 International Business and Culture, Kouvola 109 Social and Health Care, Kotka and Kouvola THE KYMENLAAKSO PROVINCE 111 Kymenlaakso in brief 111 Kouvola welcomes you 112 The sea is our strength DEGREE PROGRAMMES, SPECIALISATIONS AND THE BEGINNING OF STUDIES 116 CONTACT INFORMATION OF STUDY AFFAIRS SERVICES 201 CONTACT INFORMATION AND LOCATIONS: 202

5 1. Tervetuloa un Arvoisa opiskelijamme! Lukuvuosi on käynnistynyt, ja korkeakoulumme elää muutosten aikaa. Koulutusohjelmarakennetta sekä toimipisteverkostoa tiivistetään ja samalla rakennamme yhteistä tulevaisuutta Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Meille on tärkeää, että opintosi etenevät ajallaan ja koet onnistumisia tutkintoa suorittaessasi. Panostamme hyvinvointiisi ja kehitämme toimintaamme yhdessä. Opiskelun eteneminen on kokopäiväistä työskentelyä. Vaihtelua opiskelijaelämään tuovat korkeakoulumme tarjoamat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä osallistuminen opiskelijakunta Klaanin toimintaan. Klaani toimii aktiivisesti opiskelijoiden edunvalvojana, joten liittyminen jäseneksi kannattaa. Opiskelijan käsikirjasta löydät tietoa opiskelusta, opintojen suunnittelusta sekä elämästä ammattikorkeakoulussamme. Tämä käsikirja sekä sähköinen opinto-opas auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n. Oppaasta löydät vinkkejä, kuinka voit lisätä opiskelumahdollisuuksiasi KyAMK:n sekä muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnoilla. Kirja neuvoo myös, miten anoa aiemman osaamisen ja työkokemuksen hyväksilukua osaksi nyt opiskelemaasi tutkintoa. Olemalla aktiivinen, saat laadukkaan korkeakoulututkinnon lisäksi runsaasti mukavia ja hyödyllisiä verkostoja sekä arvokkaita kokemuksia. Toivotan Sinulle menestystä opinnoissasi! Kotka, Opiskelu Kymenlaakson AMK:ssa Lukuvuoden ajoitus KyAMK järjestää opetusta viidessä jaksossa: 1. jakso jakso jakso jakso jakso Harjoittelu tapahtuu pääosin 40 viikon opetuksellisen ajan puitteissa joko 2., 3. tai 4. vuosikurssin aikana. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelu tapahtuu kaikkien vuosikurssien aikana. Syyslukukausi (viikot 35 51, maanantai) (viikot 33 34) Opetusta järjestetään 1. vuosikurssin opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveysalalla erikseen määrätylle ajalle ja erikseen määrätyille kursseille. Lukuvuoden avajaisjuhla , opetus päättyy klo Opetusta ei järjestetä (viikko 43) (viikko 51, 52) , henkilökunnan kehittämispäivä Työjärjestykset: Pirkko Rautaniemi va. rehtori 8 9

6 Kevätlukukausi (viikot 1 25) Opetusta ei järjestetä (viikko 9) , henkilökunnan kehittämispäivä Tenttiajat AMK:n yhteinen iltatenttiaika syyskuusta toukokuuhun kerran kuukaudessa, kuukauden 2. tiistai klo tenttilista KyAMK:n nettisivuilla työjärjestysten yhteydessä: Lisäksi yhteiset tenttiajat Mikkelin AMK:n kanssa klo ja klo näinä päivinä opiskelijat voivat suoritta tentin tarvittaessa joko Kymenlaakson tai Mikkelin AMK:ssa. Julkiset valmistumistilaisuudet Syyslukukausi 2011: maanantai Kevätlukukausi 2012: perjantai Muut valmistumispäivät perjantai , perjantai , perjantai , perjantai perjantai , perjantai , perjantai , maanantai Tutkintotodistusta anotaan 3 viikkoa ennen valmistumispäivää. Opiskelu AMK:ssa valmentaa työelämään Opiskelu AMK:ssa jakautuu lähiopetukseen (luennot, harjoitukset, tentit), itsenäisiin oppimistehtäviin sekä työharjoitteluun. Harjoittelut sekä työelämältä saadut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit valmentavat sinua toimimaan työelämässä. Työelämäprojekteja tarjoavat KyAMK:n kolme TKI-osaamiskeskittymää: KymiCare: sosiaali- ja terveysala KymiTechnology: tekniikka ja liikenne KymiDesign&Business: kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Lisätietoja: Ylemmät AMK-tutkinnot valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin Ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opiskelijoiden aiempaan työ- ja elämänkokemukseen perustuva yksilöllinen ohjaus sekä rakentava palaute tukevat oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä yksin että ryhmässä. Lisätietoja: Mistä tietoa opiskelusta ja KyAMK:sta? Opiskelijoille tiedottamisesta vastaa kokonaisuutena vararehtori. Kaikkia KyAMK:n opiskelijoita koskevat tiedotukset hoitaa KyAMK:n viestintäpalvelut. Yksikkökohtaisen toiminnan tiedottamisesta opiskelijoille vastaa toimialajohtaja

7 Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Opiskelijan tärkeimmät tietolähteet ovat: KyAMK:n internet- ja intranetsivut Moodle-oppimisympäristö WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymä henkilökohtaiset KyAMK-sähköpostit viikkotiedote (sähköpostitse). 3. Opiskelijan sähköinen asiointi ja informointi Intraan kirjautuminen Haku Intranetin, Moodlen ja WinhaWillen käyttöopastus sisältyy kaikille opiskelijoille pakolliseen Ammatillinen kasvu -opintojaksoon (4 op). KyAMK tiedottaa opiskelijoille viikkotiedotteessa tärkeimmistä tapahtumista, kilpailuista ja muista ajankohtaisista, opiskelijaa koskettavista asioista. Muita tiedotuskanavia ovat tapahtumakalenteri KyAMK:n netti- ja intranetsivuilla, ilmoitustaulut sekä toimipisteissä olevat infomonitorit, joita käytetään pääasiassa toimipistekohtaiseen tiedottamiseen. Myös ryhmäohjaajat, opintotoimisto ja muu henkilökunta auttavat ja antavat mielellään tarkempaa informaatiota. Intranet- ja internetsivut Kuva: KyAMK:n internetsivuston etusivu Intranet on KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu sekä tärkein sisäisen viestinnän väline. Palvelu syventää KyAMK:n internetsivujen laajaa tarjontaa. Intran etusivumerkki Intratunnus Kuva: KyAMK:n intranetsivusto Intraan kirjaudutaan henkilökohtaisilla Novell-tunnuksilla KyAMK:n internetsivujen pääsivulta, Tunnukset saat käyttöösi heti opintojesi alussa. Intrasivut tunnistat sivunnimen perässä olevasta intra-tunnuksesta (valkoinen i punaisella pohjalla)

8 Näin käytät käsikirjaa Opiskelijan käsikirjassa käytetään kahta erilaista tunnusta. Vihreä tunnus ohjaa sinut hakemaan lisätietoa pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta vihreä tunnus Oranssi tunnus kertoo kun etsimäsi lisätiedot löytyvät KyAMK:n intranetistä eli korkeakoulun sisäisestä verkkopalvelusta. Nähdäksesi intarnetissä olevan materiaalin tarvitset KyAMK:n verkkotunnukset, jotka saat opintojesi alkaessa. oranssi tunnus Tunnukset laatikoissa Tärkeä informaatio! -laatikko: Lisätiedot pääsääntöisesti KyAMK:n internetsivuilta. Intranet-laatikko: Lisätiedot KyAMK:n intranetistä. Muista kirjautua verkkotunnuksillasi! Netistä ja intrasta löytyy muun muassa: tuoreimmat tiedot opinnoista, tapahtumista ja muista tärkeistä opiskeluun liittyvistä asioista työjärjestykset ja tentit: oppaita ja ohjeita: keskustelupalsta: (vain intra) hyödyllisiä linkkivinkkejä: (vain intra) Lisäksi kaikilla KyAMK:n osaamisaloilla on omat intra-sivustonsa, joilta löytyy alakohtaista tietoa opinnoista ja tapahtumista sekä alakohtaisia käytännön ohjeita. Osaamisalojen intrat: liiketalous: muotoilu ja media: sosiaali- ja terveysala: merenkulku ja logistiikka: tekniikka ja liikenne: WinhaWille-opiskelijaliittymä WinhaWille-opiskelijakäyttöliittymästä löytyvät opiskelijan henkilötiedot, suoritettujen opintojen arvioinnit sekä opintopistekertymä. Liittymän avulla opiskelija voi ilmoittautua opintojaksojen toteutuksille, uusintatentteihin sekä läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle. WinhaWillessä opiskelija voi myös päivittää henkilötietojaan. WinhaWillen löydät osoitteesta winha.kyamk.fi. Lisätietoja:

9 Opiskelijan tarvitsemat ohjelmat OHJELMA OSOITE KÄYTTÖTARKOITUS KyAMK.fi -sivusto internet Yleistä tietoa koulutusohjelmasta, KyAMK organisaatiosta jne. työjärjestykset WinhaWille opiskelijaliittymä SoleOPS sähköinen opinto-opas Webmail (Nerri) sähköpostijärjestelmä Moodle Verkko-opiskeluympäristö Infomonitori sisäinen käytävätiedotusjärjestelmä intranet winha.kyamk.fi soleops.kyamk.fi nerri.kyamk.fi moodle.kyamk.fi info.kyamk.fi KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen, organisaation sisäinen verkkopalvelu. sisäisen viestinnän väline kirjautuminen: omat verkkotunnukset Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle, opintojaksojen toteutuksille ja uusintatentteihin henkilötietojen päivittäminen opintosuoritusten arvioinnin ja opintopistekertymän seuranta kirjautuminen: Winha-tunnukset sisältää: koko KyAMK:n opetustarjonnan, ryhmien opetussuunnitelmat sekä vapaasti valittavat opinnot kirjautuminen: omat verkkotunnukset avaa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tähän osoitteeseen opiskelijat: opettajat ja muu henkilökunta: kirjautuminen: omat verkkotunnukset opintojaksojen materiaalit, ajankohtaiset asiat, opettajan ohjaus, kalenteri, chat, keskustelualue kirjautuminen: omat verkkotunnukset toimipistekohtaiset tapahtumat ja tiedotteet HelpDesk helpdesk.kyamk.fi Tietoliikenteeseen liittyvät vikailmoitukset tukipyyntöjen hallintajärjestelmä Adobe Connect 8 (ACP) verkkokokousohjelma flax.kyamk.fi/ + opettajan ilmoittaman huoneen tarkempi osoite Virtuaalinen luokkahuone netissä Tietotekniikka, tietoliikenne ja opiskelijasähköposti Opetuskäytössä olevat, verkkoon kytketyt tietokoneluokat sekä itsenäisen työskentelyn tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä myös oppituntien ulkopuolella, niiden ollessa vapaina. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on sähköpostipalvelut sekä kotihakemisto, jossa jokaisella opiskelijalla on oma, vakiokokoinen kansionsa omien töiden tallentamista varten. Näistä palveluista otetaan myös varmistukset. Vikailmoitukset ilmoitetaan Helpdesk-palvelun, helpdesk.kyamk.fi. Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteet sekä tietokoneluokkien ilta- ja viikonloppukäyttöön liittyvä ohjeistus ja kulkulupajärjestelmä käydään läpi Ammatillinen kasvu sekä Tietotekniikan perusteet -opintojaksoilla heti opintojen alussa. Opiskelijat saavat myös Novell-käyttäjätunnuksen sekä oman opiskelijasähköpostin, joka on pääsääntöisesti muotoa Kaikki KyAMK:n lähettämät sähköpostit tulevat opiskelijoille tähän osoitteeseen. Lisätietoja intrassa: Tekstiviestitiedotus opetuksen muutoksista Mikäli opetusjärjestelyissä tapahtuu äkillinen muutos, opiskelijat saavat siitä tiedon tekstiviestinä. Tekstiviesti lähetetään siihen matkapuhelinnumeroon, jonka opiskelija on antanut verkko-oppimisympäristö Moodleen. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla, niin saat nopeasti tiedon muutoksista! Tekstiviestijärjestelmän ohjeet: moodle.kyamk.fi

10 Verkko-opiskelu Kaikilla KyAMK:n koulutusaloilla on mahdollista suorittaa verkko-opintoina kokonaisia opintojaksoja tai osia opintojaksoista. Verkkoa hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi materiaalipankkina sekä lähiopetuksen työkaluna ja sen tukena. Verkko-opiskeluympäristönä Moodle KyAMK:ssa on verkko-opiskeluympäristönä käytössä selainpohjainen Moodle. Moodlessa on eri opintojaksoille omat pohjansa, joissa opettajat välittävät opintojaksoon liittyvää ajankohtaista tietoa, jakavat materiaalia sekä ohjaavat opiskelijoita tehtävien tekemisessä. Moodlesta löytyvät myös kalenteri, chat ja keskustelufoorumi. Moodlen käyttö opetetaan Tietotekniikan perusteet -opintojaksolla. Palveluun kirjaudutaan omilla Novell-tunnuksilla osoitteessa moodle.kyamk.fi. Acrobat Connect 8 virtuaalinen luokkahuone netissä Reaaliaikaisen verkko-opetuksen työkaluna KyAMK:ssa käytetään Acrobat Connect 8 -verkkokokousohjelmaa. Ohjelman avulla oppitunnille voi osallistua internet-selaimen kautta kotoa käsin. ACP-sovellusta hyödyntävät opettajat ohjaavat opiskelijoita ohjelman käytössä kunkin opintojakson alussa. VirtuaaliAMK Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (www.amk.fi) on ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka kehittää, tuottaa ja tarjoaa maksuttomia koulutuspalveluja ammattikorkeakoulujen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Virtuaaliopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin tai korvata niillä HOPS:n mukaisia ammattiopintoja. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista portaaliin omalla käyttäjätunnuksella. VirtuaaliKyAMK Virtuaali AMK -koulutustarjonta ja hakemukset opintoihin: VirtuaaliKyAMK on verkkopalvelu, jonne on koottu kaikki KyAMK:ssa järjestettävät verkko-opintojaksot. Opintojaksoille voivat omien opiskelijoiden lisäksi hakea myös muut AMK-opiskelijat. Haku tapahtuu amk.fi-portaalin kautta tai avoin AMK -hakemuksella. KyAMK:n lehdet Lisätiedot ja koulutustarjonta: sähköinen opinto-opas SoleOPS: soleops.kyamk.fi KyAMK:ssa ilmestyvät lehdet löydät kootusti osoitteesta Lukuvuoden aikana ilmestyy säännöllisesti kolme lehteä: KyAMK:n verkkolehti Koskinen: Insider: englanninkielinen julkaisu Innoste: kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialajulkaisu K oskinen 18 19

11 Anna palautetta Muista oma vastuusi tiedon tarvitsijana! Etsi tarvitsemaasi tietoa aktiivisesti ja anna rakentavaa palautetta viestinnän ja muiden palvelujemme kehittämiseksi. Voit antaa palautetta nettisivujen vasemmassa yläkulmassa olevan palaute-toiminnon kautta tai suoraan KyAMK:n henkilöstölle tai yksiköille kätevästi sähköpostilla. Palautejärjestelmä opetuksesta KyAMK kerää opiskelijoiltaan palautetta opetuksesta kahdella tasolla: opintokokonaisuuksista opintojaksoista Opintokokonaisuuspalautteen tarkoituksena on opetussuunnitelmien sekä opetuksen sisällön ja rakenteen sekä opiskelijoiden oppimisen kehittäminen. Palaute kerätään ja käsitellään sähköisessä opinto-oppaassa SoleOPSissa olevan Opintokokonaisuuspalaute-toiminnon avulla. Opintokokonaisuuden palautekyselyn omistaa sen vastaava opettaja. Opiskelijat vastaavat palautekyselyyn heille erikseen ilmoitettuna ajankohtana SoleOPS-järjestelmän kautta. Palautteen antamiseksi, opiskelijalla tulee olla SoleOPS-järjestelmään tehdyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa kyseisestä opintokokonaisuudesta joko arviointimerkintä tai korvaavuuksia / hyväksilukuja yhteensä vähintään opintokokonaisuuden laajuuden verran. Opintojaksoista kerättävällä palautteella pyritään edistämään kyseisen jakson opettajan henkilökohtaista pedagogista kehittymistä. Opiskelija voi antaa palautetta opintojaksoista myös mobiilisti, Moodlessa toimivan sähköisen palautejärjestelmän avulla. Opettaja lähettää Moodlesta kunkin opintojakson osallistujille opintojaksopalautepyynnön, jonka opiskelija saa puhelimeensa tekstiviestilinkkinä. Opiskelija voi vastata palautteeseen joko matkapuhelimella tai Moodlessa. Palautteet tallennetaan molempiin järjestelmiin nimettöminä. Opiskelijapalautteet menevät opintojaksosta tai -kokonaisuudesta vastaavan opetushenkilöstön ja heidän esimiestensä käyttöön. Vastuuhenkilöt antavat opiskelijoille omat vastapalautteensa ja käyvät kerätyt palautteet läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa. Palautejärjestelmä on osa KyAMK:n sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää. Täydennys- koulutukset Henkilökohtaisen tarpeen mukaan Räätälöidyt koulutukset yritysten ja organisaatioiden tarpeiden mukaan Koulutuksen kehittämisprojektit yhteistyössä työelämän kanssa Työelämävalmiuksia täydentävää koulutusta ja ohjausta. Tapahtuma- ja seminaaripalvelut Training services, events and seminars

12 4. Tutkintoon johtavat opinnot Tutkintosääntö ja tutkintolautakunta KyAMK:n tutkintosääntö ohjaa opintojen suorittamista ja niiden järjestelyjä. Se perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003), valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003) sekä niihin tehtyihin muutoksiin. Tutkintosääntöön voit tutustua osoitteessa Tutkintolautakunnan tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Lisätietoa tutkintolautakunnasta, sen toiminnasta ja jäsenistä osoitteessa Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain WinhaWilleopiskelijaliittymän kautta osoitteesta https://winha.kyamk.fi. WinhaWille-opiskelijaliittymän ohjeet: Ilmoittautuminen koko lukuvuodeksi on tehtävä ajalla Läsnäolotiedon voi tarvittaessa muuttaa ajalla Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja sekä oikeus opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Poissaolevaksi voi AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa ilmoittautua enintään kahden lukuvuoden ajaksi. Poissaolon aikana opiskelija ei voi suorittaa rekisteriin merkittäviä opintoja eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen ja opiskelijaetuihin. Erikoistumisopintoja ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Mikäli haluat myöhemmin aloittaa opinnot tai jatkaa niitä, on sinun haettava AMK:lta uudelleen opiskeluoikeutta opiskeluoikeuden enimmäiskeston aikana. Opiskeluoikeuden palauttaminen edellyttää, että tutkinto on käytännössä mahdollista suorittaa jäljellä olevana opiskeluaikana. KyAMK perii opiskeluoikeuden lisäaika- ja palauttamishakemusten käsittelystä opiskelijalta 35 euron käsittelymaksun. Lisätietoja: (luku 5) Ilmoittautuminen opintojaksojen toteutuksille ja tentteihin Opiskelijan on itse ilmoittauduttava kaikkiin niihin opintojaksojen toteutuksiin, jotka hän aikoo suorittaa. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden toteutustiedot löytyvät lukuvuoden opinto-oppaasta (SoleOPS), osoitteesta soleops.kyamk.fi. Oppaasta voit etsiä tiedot myös VirtuaaliKyAMK:n verkko-opintojaksoista toteutussuunnitelmahaun avulla. Opintojaksojen toteutustiedoista selviää, mihin mennessä opintojaksoille on ilmoittauduttava. Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään WinhaWillessä, winha.kyamk.fi. Opintojaksoille ilmoittautuminen on sitova eli opiskelija sitoutuu suorittamaan valitsemansa opintojakson määrätyin kriteerein määrätyn suoritusajan puitteissa. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on rajoitettu, etusija annetaan opiskelijoille, joille kyseinen opintojakso on pakollinen. Opintojakson ilmoittautumistiedoissa näkyvät sen järjestämisen vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärä sekä muut mahdolliset kriteerit. Opiskelija näkee ilmoittautumistiedot WinhaWillestä opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä. Vain WinhaWillen kautta opintojaksoille ilmoittautuneet saavat osallistua opintojakson opetukseen ja suorittamiseen. Opettajat ilmoittavat opiskelijoille opintojakson alussa jakson suoritustavan sekä opintojaksoon mahdollisesti kuuluvan tentin ajankohdan. Tiedot ilmoitetaan opintojakson omalla Moodle-alustalla, moodle.kyamk.fi. Kun opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle, on hän ilmoittautunut myös tenttiin

13 Opiskelijalla on oikeus peruuttaa tenttiosallistuminen kirjallisesti viikkoa ennen tenttipäivää. Lomake löytyy KyAMK-intrasta: Kirjaudu intraan: Mikäli opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta osallistu tenttiin, suorituskerta on hylätty. Mikäli opiskelija esittää todistuksen sairauden aiheuttamasta esteestä osallistua tenttiin tenttipäivänä, tenttikertaa ei katsota käytetyksi. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso kaksi kertaa. Opintojakson uusinta on suoritettava vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä lukien, opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa saa korottaa yhden kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä suorituksesta. Opintojakson osasuoritusta ei voi korottaa. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava WinhaWillessä viimeistään viikkoa ennen ilmoitettua uusintapäivää. Mikäli opiskelija peruu uusintailmoittautumisen, hänen on itse poistettava ilmoittautuminen WinhaWillestä viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tenttitilaisuuksiin saa osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Tenttiin osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot lukuvuoden aikana järjestettävistä uusinta- ja korotustilaisuuksista löytyvät KyAMK:n netti- ja intranet-sivuilta, osoitteesta Mikäli opintojaksoon sisältyy arvioitavia tehtäviä, ne on palautettava opettajan ilmoittamassa ajassa. Jos opiskelija ei ole saanut uusintayrityksistään huolimatta opintojaksoa suoritetuksi tai tehtäviä ei ole määräaikana palautettu, opiskelijan on osallistuttava opintojakson opetukseen uudelleen. Mikäli kyseinen opintojakso on poistettu opetustarjonnasta, osaamisalapäällikkö osoittaa opiskelijalle korvaavan opintojakson. Lisätiedot intrassa: Opiskelun suunnittelu (HOPS) Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS on kokonaisesitys opiskelijan itselleen suunnittelemista opinnoista. Apuna HOPS:n kokoamisessa toimii KyAMK:n kullekin lukuvuodelle laadittava opinto-opas SoleOPS. Oppaasta löytyvät kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, kunkin koulutusohjelman pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot sekä esittelyt tarjolla olevista vaihtoehtoisista opinnoista. Oppaan löydät osoitteesta soleops.kyamk.fi. Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat SoleOPS:n avulla HOPS:n, josta ilmenevät omiin opintoihin kuuluvat koulutusohjelman pakolliset opinnot ja opiskelijan itselleen valitsemat vaihtoehtoiset sekä vapaasti valittavat opinnot. HOPS:iin merkitään myös aiemmasta tutkinnosta, muista opinnoista ja/tai työkokemuksesta tutkintoon hyväksytyt opinnot. Opiskelijat laativat ensimmäisen HOPS:nsa opintojen alussa ryhmänohjaajan avustuksella. Myös muista ammattikorkeakouluista KyAMK:iin siirtyvät siirto-opiskelijat ja aikuiskoulutuksessa olevat laativat HOPS:t. Opintosuunnitelmat päivitetään lukuvuosittain, ennen vaihto-opiskelun alkua ja sen päätyttyä sekä opiskelijan palatessa opiskelemaan käytetyn poissaolo-oikeuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet opinto-ohjaajilta tai ryhmänohjaajilta: opintojen alussa hops AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tutkintosäännössä määrätyin perustein, mikäli hänellä on oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista osaamista. Lisätietoja antavat kyseisen aineen opettaja sekä oma opinto-ohjaajaasi

14 Lisätiedot intrassa: AHOT-lomake ja -ohjeistus: Opinto-ohjaajat: Vapaasti valittavat opinnot Opintosuunnitelmiin sisältyy pääsääntöisesti 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Terveysalalla määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Opiskelija voi valita vapaavalintaisiin opintoihinsa opintojaksoja kaikista KyAMK:n eri koulutusohjelmista lukuun ottamatta oman koulutusohjelman pakollisia opintoja. Koulutusohjelmat tarjoavat myös opintojaksoja, jotka ovat erityisesti vapaasti valittaviksi suunniteltuja. Luentopassi Lisätietoja: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijat voivat kerätä luentopassiin opintopisteinä laskettavia, tutkintoon sisältyviä suorituksia kuuntelemalla asiantuntijaluentoja tai -esitelmiä: vaihto-opettajien luennot Studia Professionalia -luennot muut AMK:ssa järjestettävät asiantuntijaluennot muut korkeakoulutasoiset luennot ja esitelmät muut koulutusohjelma- tai suuntautumisvastaavan hyväksymät luennot. Yksittäisen luennon tai esitelmän keston on oltava vähintään 2 tuntia. Luentopassilla voi saada enintään 2 opintopistettä: 1 op = 14 tuntia ja 2 op = 28 tuntia luentoja. Muista pyytää passiin merkintä tilaisuuden vastaavalta luennon jälkeen. Passi palautetaan koulutusohjelmavastaavalle suoritusten hyväksymistä ja rekisteriin merkitsemistä varten. Liikunta KyAMK:ssa KyAMK:n liikuntatarjonnasta voit nauttia osallistumalla ohjattuihin ryhmäliikuntamuotoihin, erilaisiin pelivuoroihin tai liittämällä liikunnan osaksi tutkintoasi. Voit osallistua myös valtakunnallisiin opiskelijaliikuntakisoihin ja -tapahtumiin. Liikuntapalvelut ovat lähellä, eivätkä ne rasita opiskelijabudjettiasi. Käytä, nauti ja voi hyvin! Liikunta opintojen osana Liikunnan voi liittää osaksi opintoja kaikilla toimialoilla valitsemalla vapaavalintaisia liikunnan opintojaksoja. Opintojaksoilla taidot kasvavat ja kunto nousee hyvässä seurassa ja samalla tutustut myös oppilaitoksen ja paikkakunnan liikuntamahdollisuuksiin. Urheiluakatemiat Opintojaksokuvaukset: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Vapaasti valittavat opinnot KyAMK:lla on yhteistyösopimukset Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden kanssa. Urheiluakatemioiden tehtävänä on tehostaa ja tukea kansallisen tai kansainvälisen urheilun huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien opiskelijoiden päivittäisvalmennusta sekä opintoja. Urheiluakatemioihin on erillinen, jatkuva haku. Lisätietoja urheiluakatemioiden nettisivuilta: Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia: Kouvolan urheiluakatemia: Lisätietoja:

15 Opiskelijatutortoiminta Opiskelijatutorit ovat yleensä toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tukevat ja opastavat erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita. Tutortoiminta on osa vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijatutoroinnista KyAMK:ssa vastaa johtava opinto-ohjaaja Paula Paananen. Lisäksi jokaiselle toimialalle on nimetty tutoryhdyshenkilö. Heidän yhteystietonsa löytyvät opintojen ohjauksen sivulta: Jos olet kiinnostunut toimimaan tutorina, ota yhteyttä oman toimialasi tutorvastaavaan (opiskelija) tai tutoryhdyshenkilöön. Voit valintasi mukaan toimia perustutorina suomenkielisille opiskelijoille, kv-tutorina englannin kielellä opiskeleville tai tutorvastaavana. Yhden lukuvuoden perustutoroinnista saa 2 op, kv-tutoroinnista 3 op. Tutorina toimiminen edellyttää KyAMK:n järjestämään tutorkoulutukseen osallistumista. Tutoreiden peruskoulutus järjestetään vuosittain keväällä. Koulutuksen jälkeen tutor ja KyAMK tekevät kirjallisen tutorsopimuksen. Toiminta raportoidaan lukuvuoden päättyessä oman toimialan tutoryhdyshenkilölle. Lisäksi Moodlessa on tutortoiminnalle oma, kaikille avoin alusta, josta löytyy muun muassa tutoroinnin ajankohtaiset uutiset ja keskustelualueet. Kieltenopetus Lisätietoja: moodle.kyamk.fi etsi kursseja tutorointi AMK:n kieltenopetus keskittyy tarjoamaan työelämässä tarvittavia kieli- ja kulttuurirajat ylittäviä vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista kehitystä. KyAMK noudattaa kieltenopetuksessaan ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n suosituksia. KyAMK:ssa voit opiskella suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Lisäksi tarjolla on vapaavalintainen Tandem-opintojen kokonaisuus, jossa kaksi äidinkielenään eri kieltä puhuvaa oppijaa opettaa toisilleen omaa kieltään ja kulttuuriaan vapaamuotoisissa tapaamisissa. Tandem-opiskelu voi kestää yhden lukukauden tai koko lukuvuoden. Kaikkien toimialojen kieltenopetuksesta vastaa kielten osaamisala. KyAMK:n kielikoulutuksiin voit osallistua myös avoimen AMK:n kautta. Lisätietoja: moodle.kyamk.fi/avoin Kielten opintojen ohjaus Kaikilla KyAMK:n toimialoilla on tarjolla kielten opintojen ohjaajien palvelut. Ohjaajilla on säännölliset vastaanottoajat. Muita vastaanottoaikoja voi tiedustella ajanvarauksella sähköpostitse tai puhelimitse kunkin toimialan omalta kielten opintojen ohjaajalta. Lisätiedot, yhteyshenkilöt ja vastaanotoajat: kielten osaamisala LCCE -yrittäjyysprosessi KyAMK :n LCCE -yrittäjyysprosessi on osa oppimisen ja osaamisen ekosysteemin nimellä kulkevaa yrittäjyystoiminnan kokonaisuutta (Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE ). LCCE on nimitys monimuotoiselle työskentelylle, jossa opiskelijat toimivat aidoissa työelämän tilanteissa yhteistyössä yritysten kanssa, ja suorittavat yhdessä yrityksen kanssa suunniteltuja oppimistehtäviä, kehityshankkeita tai ongelmaratkaisua

16 Opiskelijoista kootaan teemoittain 4 6 hengen sparraustiimejä, joissa huomioidaan henkilökohtainen yrittäjyyskasvu sekä tiimissä syntyvän liiketoiminnan kehittyminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää oman yrittäjyyden kehittämistehtäviä AMKopintoihin (YHOPS- Yrittäjyyden henkilökohtainen opetussuunnitelma.) Yrityksen liike- ja tuoteidean kehittämistä ohjaavat yritysmentorit ja valmennetut opettajat. LCCE -yrittäjyysprosessi koostuu kolmesta tasosta. Tasojen aikana on mahdollista suorittaa yritysten kehityshankkeita, yrittäjyysopintoja, työharjoittelu, seminaarityö ja opinnäytetyö. TASO I: LCCE -kehittämishankkeet (20 50 op) TASO II: LCCE -yrittäjyysopinnot (12 op + 16 op) a. Uuden liiketoiminnan kehittäminen (vaihtoehtoinen, 12 op) b. Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot (16 op) TASO III: LCCE -yrittäjyys- ja sparrausprosessi (10 op) Yrityshautomo Valmistuneet opiskelijat voivat siirtyä alueellisen Bic-Kymi -hautomotoiminnan (Cursor Oy Kotkassa ja Kouvola Innovation Kouvolassa) piiriin. Työharjoittelu Lisätietoa: soleops.kyamk.fi Opetustarjonta Yrittäjyysopinnot LCCE 11 Opinnäytetyö Opinnäytetyö on kaikkiin AMK-tutkintoihin sisältyvä, pakollinen opintojakso. Opinnäytetyö on itsenäinen harjoitustyö, jonka laajuus on 15 op. Se voi olla luonteeltaan suunnittelutehtävä, kehitystehtävä, selvitystyö tai tutkimustyö, joka yhdistää teoreettisen opiskelun käytännön työelämään. Valitun aiheen tulee liittyä läheisesti opiskelijan suuntautumisopintoihin. Työ koostuu varsinaisesta työn suorituksesta, kirjallisesta raportista ja suullisesta esittelystä. Opinnäyteprosessissa noudatetaan AMK:n yhteisiä ohjeita (mm. opinnäytetyön kirjallinen raportointi ja ulkoasu) sekä tarvittaessa osaamisala-/toimialakohtaista ohjetta. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0 5. (ks. tutkintosääntö: kohta 6.10). Omasta opinnäytetyöstä annetaan kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan itsenäisesti valvotussa tilaisuudessa. Kirjoitusaika on kaksi tuntia. Lukivaikeuksinen opiskelija voi anoa kypsyysnäytettä koskevia erityisjärjestelyjä esittämällä asiantuntijan (esim. erikoislääkärin tai erityisopettajan) lausunnon tilanteestaan. Erityisjärjestelyt ovat: normaalia pidempi kirjoitusaika ja mahdollisuus kirjoittaa koneella mahdollisuus täydentää suoritusta suullisesti. Lisätietoa ja ohjeita opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen suorittamisesta, kirjoittamisesta ja arvioinnista löydät Moodlesta tai osaamisalasi intrasta (ks. sivu 11). Lisätiedot: moodle.kyamk.fi Etsi kursseja opinnäytetyö Kaikkiin AMK-tutkintoihin liittyy käytännön ohjattu harjoittelu, joka tapahtuu opetuksellisen ajan puitteissa. Ohjauksen yhteiset kriteerit sekä ohjeet koulutusohjelmien harjoittelukäytännöistä löydät intrasta:

17 Opinnäytetyön julkaiseminen KyAMK:n opiskelijoiden opinnäytetyöt julkaistaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa, jonne opiskelija tallentaa opinnäytetyönsä itse. KyAMK palkitsee opiskelijan verkkoon tallennetusta opinnäytetyöstä yhellä ilmaisella painetulla versiolla. Opinnäytetyön mallipohja sekä ohjeet opinnäytetyön tallentamisesta ja painatuksesta: Tutkinto ja todistukset Ohjeita intrassa: opinnaytetyo AMK-tutkinnon saa läsnäoleva opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti koulutusohjelman opetussuunnitelmassa edellytetyt opinnot. Lisätietoa tutkinnon anomisesta ja tutkintotodistuksesta löydät tutkintosäännöstä, (luku 8). Muut todistukset AMK antaa pyynnöstä opiskelijalle allekirjoitetun suomen- tai englanninkielisen opintosuoritusotteen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä. Todistuksen saa tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa opintotoimistosta. Lisätiedot ja yhteydet: Avoin ammattikorkeakoulu Mikä on avoin AMK? Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti ammatillisia korkeakouluopintoja. Opetus on kaikille avointa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä. Avoin AMK -opetus on KyAMK:n tutkintovaatimusten mukaista. Suoritetut avoimen AMK:n opinnot ovat hyväksyttävissä osaksi tutkintoa, mikäli myöhemmin hakeudut ja tulet valituksi KyAMK:n opiskelijaksi. Mitä voin opiskella? Voit opiskella lähes koko AMK:n opetustarjontaa lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista saa opintosuoritusotteen. Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi? Jos sinulta puuttuu AMK-opintoihin vaadittava pohjakoulutus, voit polkuopintojen avulla hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja 60 opintopistettä. Kaikkiin avoimen AMK:n opintoihin on ilmoittauduttava etukäteen ilmoittautumislomakkeella. Opiskelu on maksullista mutta edullista! Lisätietoja:

18 5. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisyys KyAMK:ssa keskeisiä kansainvälisen toiminnan muotoja ovat henkilövaihdot, vieraskielinen opetus, kotikansainvälistyminen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet. Opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille lähtee opintojensa aikana noin 15 % opiskelijoista. Osa KyAMK:n opetuksesta tapahtuu englannin kielellä, mikä mahdollistaa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja opettajien osallistumisen opetukseemme sekä antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omia kieli-, kulttuuri- ja kommunikointitaitojaan. Kansainvälisten asiain toimisto vastaa ulkomailla tapahtuvan vaihto-opiskelun ja työharjoittelun hallinnosta ja järjestelyistä (sopimukset, hakeminen, apurahat jne.). Osaamisalojen opettajakoordinaattorit hyväksyvät ulkomaan jaksojen opintosuunnitelmat, jotka on suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa. Lisätiedot ja yhteyshenkilöt: Kansainvälisten asiain toimistot Kv-toimistot palvelevat Kotkassa Metsolan kampuksella ja Kouvolassa Kasarminmäen kampuksella päivittäin. Yhteyden saa sähköpostitse Yhteystiedot ja aukioloajat: Opiskelijavaihto Opiskelijavaihdon periaatteena on ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen täysimääräinen hyväksyminen osaksi omassa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa. Opiskelu ulkomailla tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi tai kohdemaan kielellä. Vaihtojakson kesto on yksi tai kaksi lukukautta (3 10 kk), ja suositus vaihtojakson ajankohdaksi on 2. tai 3. lukuvuosi. Opiskelua tuetaan taloudellisesti (apuraha) ja jokainen osan tutkinnostaan ulkomailla suorittava saa mukaansa myös opintososiaaliset etuutensa (KELA). Hakuajat löytyvät kv-palveluiden nettisivulta. Lisätietoa: Verkko-opintojakso Valtteri vaihtoon lähtijälle Virtuaalinen Valtteri-opintojakso ohjaa opiskelijaa vaihdon suunnittelusta alkaen läpi koko vaihto-opiskeluajan. Valtteri sisältää käytännön tehtäviä kolmessa osiossa: 1) valmistelut ennen lähtöä 2) vaihto-aika 3) paluu takaisin vaihtojakson jälkeen Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä suorituksesta saa vaihtojakson ja tarvittavan raportoinnin jälkeen 2 opintopistettä. Valtteri löytyy osoitteesta Tunnukset ja ohjeet sisäänkirjautumiseen löytyvät intrasta:

19 Ohjelmat ja hakeminen KyAMK:lla on yli 100 yhteistyöoppilaitosta n. 30 maassa ja osallistumme aktiivisesti koulutusyhteistyöohjelmiin. Sopimukset mahdollistavat opiskelijoidemme ja opettajiemme osallistumisen opetukseen, tutkimukseen ja koulutuksellisiin yhteistyöhankkeisiin ulkomaisten partnereidemme kanssa ilman lukukausimaksuja. Partnerioppilaitosten yhteystiedot: Saapuvat vaihto-opiskelijat KyAMK:iin saapuu vuosittain yli 110 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Lisäksi AMK:ssa opiskelee noin 200 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa lähinnä liiketalouden ja muotoilun englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Kansainvälisten asiain toimisto järjestää sekä syksyllä että keväällä opintonsa aloittaville vaihto-opiskelijoille Welcoming Days -orientaatiopäivät. Tapahtumassa käydään läpi erilaisia arjen käytäntöjä ja akateemisia asioita, jotka helpottavat ulkomailta tulevien opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisätiedot intrasta: Kansainvälinen kesälukukausi Itä-Suomessa Kansainvälisen kesälukukausi on avoin kaikille opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lukukauden järjestää verkosto, johon kuuluvat Mikkelin AMK, KyAMK ja Saimaan AMK. Kesän ohjelma on täysin englanninkielinen ja siihen osallistuu myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia yhteistyöoppilaitoksista. Opintojaksoja pidetään muun muassa Kouvolassa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Myös verkkoopintojaksoja on tarjolla. Lisätietoa sekä ilmoittautumiset: Työharjoittelu ulkomailla AMK-tutkintoon liittyvän pakollisen työharjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla. EU-maissa ei tarvita etukäteen hankittavaa työ- ja oleskelulupaa lyhyessä harjoittelussa. Opiskelijan on itse oltava aktiivinen työharjoittelupaikan löytämiseksi. Apua hakuprosessissa tarjoavat oman osaamisalan opettajat sekä Työ- ja elinkeinotoimisto. Harjoittelupaikkoja voi etsiä muun muassa Jobstep-työnvälitys- ja tietopalvelusta, Lisäksi KyAMK tukee opiskelijoidensa ulkomaisia yli kolmen kuukauden pituisia työharjoitteluja taloudellisesti

20 6. Palvelut opiskelijoille Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen prosessi perustuu opiskelijan tarpeisiin ja tarjoaa hänelle tarpeellista tietoa ja ohjausta opiskelun eri vaiheissa, auttaa suunnittelemaan omia opintoja sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia. Ohjauksen lähtökohta on opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko AMK:n henkilökunta. Tukena ovat myös opiskelijatutorit, jotka perehdyttävät uusia opiskelijoita talon tavoille ja opastavat opiskelijapalveluiden käytössä. Ohjauksen avulla opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa itselleen mielekäs tutkinto, jonka hän voi suorittaa normin mukaisessa ajassa. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja, joka ohjeistaa opiskelijoita opintojen alussa HOPS:in laatimisessa. HOPS:ia päivitetään lukuvuosittain koko opiskeluajan. Lisäksi jokaisessa koulutusyksikössä on opiskelijan käytettävissä koulutetun opintoohjaajan palvelut. Opinto-ohjaajalta voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintopalvelut Lisätiedot ja yhteydet: Opintopalveluihin kuuluvat hakutoimisto, opintotukilautakunnan toimisto sekä viisi opintotoimistoa. Yksikkö palvelee AMK:n opiskelijoita ja henkilökuntaa, hakijoita sekä viranomaisia. Opintotoimistojen keskeisiä toimintamuotoja ovat neuvonta ja rekisteripalvelut. Opintopalvelut toimii yhteistyössä mm. opinto-ohjaajien, opettaja- ja opiskelijatutorien, harjoitteluvastaavien, kansainvälisyyshenkilöstön, ura- ja rekrytointihenkilöstön sekä avoimen AMK:n kanssa. Opintotoimistot tarjoavat palvelua ja neuvontaa seuraavissa asioissa: opiskelutodistukset, Kelan ateriatukikortit, allekirjoitetut opintosuoritusotteet ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi, opintojaksoille ja tentteihin opiskeluoikeuden palauttaminen/jatkaminen opintojen hyväksilukuprosessit WinhaWillen käytön opetus työjärjestykset sekä opetustarjonta ja -järjestelyt eri jaksoilla valmistumisaikataulu ja tutkintotodistusprosessi tutkintosääntö lomakkeet Opintotoimistojen yhteystiedot sekä aukioloajat: Haku ja opiskelijavalinnat Hakutoimisto palvelee ja neuvoo hakuaikoihin ja -menettelyyn, koulutustarjontaan, nettihakuun, valintaperusteisiin ja valintakokeisiin sekä opiskelijavalintaan ja opiskelupaikan vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. Myös oikaisupyynnöt, opintojen aloituksen siirtäminen sekä ammattikorkeakoulun tai koulutusohjelman vaihtaminen kuuluvat hakutoimiston palveluihin. Lisätiedot: Hakutoimisto Postiosoite: PL 111, Kouvola Käyntiosoite: Kasarminmäen päärakennus, Paraatikenttä 7, Kouvola p , 38 39

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S. HANDBOOK lukuvuosi for the academic year

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S. HANDBOOK lukuvuosi for the academic year OPISKELIJAN KÄSIKIRJA 2010 2011 STUDENT S HANDBOOK lukuvuosi for the academic year 1 Opiskelijan nimi Student s name Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors: KyAMK viestintäpalvelut, KyAMK

Lisätiedot

Student s Handbook 2012 2013 OPISKELIJAN. käsikirja 2012 2013. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Student s Handbook 2012 2013 OPISKELIJAN. käsikirja 2012 2013. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook Student s Handbook 2012 2013 OPISKELIJAN käsikirja 2012 2013 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name Vuosi 2012 HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 1 S

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

Onnistumme. yhdessä!

Onnistumme. yhdessä! Onnistumme yhdessä! Menestyksen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakuntansa ainoa korkeakoulu. Kehitämme alueen osaamista tiiviissä yhteistyössä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 008-009 lukuvuosi for the academic year 1 Opiskelijan nimi Student s name Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors: KyAMK viestintäpalvelut, KyAMK

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2014 2015 Student s Handbook 2014 2015 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi Student s name Vuosi 2014 HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 1 T Aaro 2 K Maria, Maija, Mari

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2015 2016 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi 2 3 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 SISÄLTÖ 1 REHTORIN TERVEHDYS 6 2 NÄIN KÄYTÄT KÄSIKIRJAA 9 3 LUKUVUODEN

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

6 Opiskelijan tukiverkko

6 Opiskelijan tukiverkko O p i s k e l i j a n k ä s i k i r j a S t u d e n t s H a n d b o o k 39 6 Opiskelijan tukiverkko Etuisuudet Opintotuki Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Lisätiedot