HAKEMUS 1 (5) Tutustumista varten Pyynnöstä X Käsiteltäväksi. Palautettava Keskusteluun viitaten X Lausuntoa varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS 1 (5) 19.10.2012. Tutustumista varten Pyynnöstä X Käsiteltäväksi. Palautettava Keskusteluun viitaten X Lausuntoa varten"

Transkriptio

1 HAKEMUS 1 (5) Alavieskan kunnanhallitus Pappilantie Alavieska Tutustumista varten Pyynnöstä X Käsiteltäväksi Palautettava Keskusteluun viitaten X Lausuntoa varten Allekirjoitettavaksi Kirjeenne johdosta VIITE: TM Voima Oy:n Alavieska Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulipuistohanke, kaavoitusaloite TM Voima Oy suunnittelee tuulipuistoa Alavieskaan Saarenkylä-Vieskanjärvi alueelle. Alueella on solmittu vuokrasopimukset ja olemme esitelleet hanketta alustavasti Alavieskan kunnalle, maanomistajille sekä Ely-keskukselle. Haluamme esittää Alavieskan kunnalle kaavoitusaloitteen hankkeen osalta. 1. Hakemus kaavoitusaloitteesta TM Voima Oy esittää Alavieskan kunnalle tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadintaa Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulipuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaava laadittaisiin MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen liitteessä on esitetty alustava hankealueen rajaus. Laadittavan osayleiskaavan aluerajaus tarkentuu kaavoituksen käynnistyessä ja se määritellään yhdessä Alavieskan kunnan kanssa. TM Voima Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä, jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö arkkitehti SAFA Kai Tolonen ja projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräinen. Esitetyllä konsultilla ja vastuuhenkilöillä on monipuolinen kokemus tuulivoimarakentamista koskevista selvitys- ja kaavoitustehtävistä. TM Voima Oy esittää, että yritys vastaa osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus-

2 HAKEMUS 3 (5) 2. Hankevastaavan tiedot: TM Voima Oy Kim Tahkoniemi . gsm Postiosoite Aurakatu TURKU Y-tunnus FI TM Voima Oy Yhtiön perustettu elokuussa 2012, mutta hankkeiden etsintä ja selvitys on aloitettu jo 2012 keväällä. TM Voima Oy on kehitystyön alla hankkeita Alavieskassa, Ylivieskassa, Nivalassa sekä Eurajoella. Yhtiön tavoitteena erottua sillä, että tunnemme tuulivoimakehityksen, rakentamisen sekä kunnossapidon. Lisäksi tunnemme eri valmistajien voimalaitokset hyvin. Tulevaisuudessa TM Voima Oy tavoitteena on, että kehitysyhtiö vastaisi tuulipuiston rakentamisesta yhdessä voimalan valmistajan kanssa, ei pelkästään luvituksesta ja kehittämisestä. TM Voima ei tule omistamaan voimalaitoksia, eikä kehitä tuulivoimahankkeita varastoon, vaan aloittaa rakentaminen nopealla aikataululla. Hanke voidaan myydä kun rakennuslupa on saatu, tai vaihtoehtoisesti vasta kun voimalaitosten rakentaminen valmis. Kehitystiimin tulee omistajien lisäksi 2-4 henkilöä, tällä hetkellä yhtiön omistajat ovat Kim Tahkoniemi ja Jussi Rintanen. Yhtiön omapääomaa tullaan kasvattamaan lokamarraskuun aikana. 4. Tiedot voimalaitoksista Voimalaitoksen tornin korkeus 140 m Siipien pyyhkäisypinta-alan halkaisija 120 m Voimalaitoksen kokonaisuuskorkeus arvioitu olevan 202 m Voimalaitoksen teho 2,4 5 MW

3 HAKEMUS 4 (5) 5. Tuulipuistoalue Alavieska Saarenkylä-Vieskanjärvi Voimalaitosten määrä max. 9 kpl maanpinnan korkeus noin 55 m Koordinaattipiste alueelta N E371893

4 HAKEMUS 5 (5) Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta sekä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Ystävällisin terveisin TM Voima Oy puolesta Kim Tahkoniemi Liitteet : Hanke-esittely Alavieska Saarenkylä-Vieskanjärvi Luettelo alueen maanomistajista

5 10/2012 Tuulivoima kehitys Alavieska Liite kaavoitusaloitteeseen K Tahkoniemi 1

6 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY Tavoitteena rakentaa Alavieskan Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoima-alueelle 9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että voimalaitosten rakentaminen voitaisiin aloittaa Vaihtoehto I Voimalaitosten määrä maksimi 9 voimalaa Voimalaitokset liitetään sähköverkkoon kv maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulipuisto liitetään 110 kv voimajohtoon. Voimalaitoksen tornin korkeus 140 m Voimalaitosten siipien halkaisija 120 m Voimalaitoksen koko 4,5 MW 2,4 MW (puiston koko ei ylitä 30 MW

7 3 Tuulivoiman kehitysyhtiön rooli TM Voima Oy on uusi tuulivoiman kehittämiseen panostava yritys. Hankkeiden etsintä on aloitettu 2012 vuoden alussa. Yhtiö on käyttänyt selvitysvaiheessa alan palveluyhtiöitä, kuten Empower Oy:tä ja Kemijoki Aquatic Technology Oy Kehitysyhtiöllä on tuulivoimahankkeet Alavieskassa, Eurajoella, Nivalassa ja Ylivieskassa Tavoitteena etsiä hankkeita, joissa rakentaminen voitaisiin aloittaa jo 2013 aikana.

8 4 TM Voima Oy TM VOIMA Oy TM Voima Oy on kehitystyön alla hankkeita Alavieskassa, Ylivieskassa, Nivalassa sekä Eurajoella. Yhtiön tavoitteena erottua sillä, että tunnemme tuulivoimakehityksen, rakentamisen sekä kunnossapidon. Lisäksi tunnemme eri valmistajien voimalaitokset hyvin. Tulevaisuudessa TM Voima Oy tavoitteena on, että kehitysyhtiö vastaisi tuulipuiston rakentamisesta yhdessä voimalan valmistajan kanssa, ei pelkästään luvituksesta ja kehittämisestä. TM Voima ei tule omistamaan voimalaitoksia TM Voima ei kehitä tuulivoimahankkeita varastoon, vaan aloittaa rakentaminen nopealla aikataululla. Hanke voidaan myydä kun rakennuslupa on saatu, tai vaihtoehtoisesti vasta kun voimalaitosten rakentaminen valmis. Kehitystiimin tulee omistajien lisäksi 2-4 henkilöä Yhtiön omistat ovat Kim Tahkoniemi ja Jussi Rintanen Yhtiön viralliset nettisivut on avattu lokakuussa

9 Alustava voimalaitosten sijoituskuva sekä kaavoitettava alue 5

10 6 Saarenkylä-Vieskanjärvi Alue on metsätalouskäytössä Alueella on hyvä metsätiet joita voitaisiin käyttää pääosin Alue on pitkälti kalliosta, alueella on myös avokalliota Alueen lähi menee Herrfors Nät Oy:n 110 kv voimajohto, selvitettävä liittymis mahdollisuus Alueen puusto on pääosin mäntymetsää, puuston korkeus noin m Osaksi alueella nuorta taimikkoa Alueen reunoilla neva-alueita Alueen reunoilla kiinteistöjä Alueen lähellä kunnan virkistysalue

11 7 Vuokrasopimus tilanne Alueella solmittu 10 vuokrasopimusta lisäksi alustavasti sovittu 2 maanomistajan kanssa vuokrasopimuksesta. Kaikki tavoitetut maaomistajat ovat olleet hankkeen kannalla ja positiivisesti yllättyneitä Vuokraperusteet Voimalaitospaikan vuosivuokra, maksetaan maanomistajalle, jonka maalla voimala on Tuulenottoalueen vuosivuokra, maksetaan maanomistajille, joiden mailla voimalan tai voimaloiden tuulenottoalue ulottuu Hehtaariperusteinen korvaus tuulenottoalueella oleville kiinteistöille Tuulenottoalue = lopullisen voimalaitospaikan ympärillä oleva 500 m säteellä oleva ympyrä (78,5 ha) Korvaus omistusten suhteessa ha perusteisesti

12 Käynnissä olevat selvitykset 10/ Selvitys Vaikutus tutkavalvontajärjestelmille Lentoestekorkeus selvityspyyntö Viranomainen / Puolustusvoimat operatiivinen osasto Finavia Yhteishenkilö Kari Salin Verkkoliitäntä Fingrid Oyj Petri Parviainen Huomiot Lausunto saadaan 6 kk päästä Päätös: lentoeste rajoitusta ei ole Maakuntakaavan valmistelu Ympäristövaikutusten arvionti (YVA) Pohjois-Pohjanmaan liitto Timo Kallio Viralliset kommentit kirjaamoon Ely-keskus Liisa Kantola Päätös: hankkeen ympäristövaikutukset on mahdollista tutkia kaavalla eikä tarvetta harkinnanvaraiselle YVAmenettelylle ole Alueen uhanalaiset lajit Ely-keskus Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja. Alavieskan kunnan maankäyttösuunnittelu, luvitus Alavieskan kunta Hannu Haapakoski

13 9 October 19, 2012 LIITETIEDOSTOT

14 Luonto ja Naturakohteet Selvitys 10

15 Kulttuuri- ja muinaiskohteet Selvitys 11

16 Alueen valintaperusteet 12 Alustavien selvitysten mukaisesti alue soveltuu hyvin tuulivoimatuotannolle seuraavista syistä (viite Pohjois- ja Keskipohjanmaan tuulivoimaselvitys) Alueella eikä alueen lähellä 2 km ei ole suojelualueita Alueet eivät ole pohjavesialueella Alueet ovat vähintään 2 km virkistysalueista Alueella on vähän asutusta Alueen lähellä on sähköliitäntä mahdollisuus Hankekehittäjän arvio (maastokatselmukset): Alueen metsätieverkostoa voidaan pääosin käyttää Alueen rakennuspohja rakentamiselle hyvä Alueen maanomistajien kanta positiivinen hankkeelle

17 Tuulivoimaselvitys 13 Saarenkylä- Vieskanjärvi

18 Tuulivoimaselvitys 14 Saarenkylä- Vieskanjärvi

19 Tuulivoimaselvitys 15

20 Alueen kiinteistöt 16

21 17 Valokuvia alueelta Taluskyläntie Järvitie Lumikuru risteys

22 Ilmakuva alueelta 18

23 Tuulisuus alueella 19

24 20 140m 140m

25 TM Voima Oy v3.0 Maaomistajaselvitys Alavieska Saarenkylä-Vieskanjärvi TILA RNO: TILAN NIMI NIMI OSOITE PUHELINNUMERO SOPIMUSTILANNE HUOMIOT LISÄ-NURKKALA Huttunuen Pauli ja Ulla Puustellintie 26, ALAVIESKA puh ALUSTAVA SOPIMUS LISÄ-ALAJUKULAINEN Oikari Ahti ja Sirkka KESKUSTIE 26, ALAVIESKA puh / SOPIMUS Ollila Jukka (Heikki Ollila Jukka Pohjapuolentie 80, LISÄ-ETUHAKA oikeudenomistaja) ALAVIESKA Puh: SOPIMUS LISÄ-HANHELA Översti Juhani ja Raija TALUSKYLÄNTIE 245, ALAVIESKA puh SOPIMUS LISä-PUOTILAMPI Murto Jari Rantapellontie 52, ALAVIESKA Rantapellontie 52 SOPIMUS HALVAHAKA Oikeudenomistaja Ijäs, Ijäs Esko Halvahaantie 52, ALAVIESKA materiaali SALOSAARI Kivoja Teppo Orreksentie 51, KOKKOLA KORKEAKURU Jutila Juhani, Arja Hankalantie 101, ALAVIESKA Puh: SOPIMUS JOKINIITTY PUDAS AULIS PUTAANPERÄNTIE 210, ALAVIESKA ANIKANVAINIO KIPPOLA EINO ANSELM oikeudenomistajat Antero Kodis Taluskyläntie 1018, ALAVIESKA Veikko Puhdas ja Eila Puhdas ALUSTAVA SOPIMUS materiaali KIPPOLA ELSA INKERI PUTAANSAARENTIE 57, ALAVIESKA materiaali SAARINEN Soini Saukko Merijärventie 349, TALUS Puh: SOPIMUS JÄRVENTAUS ISOTALUS JUHANI Väätintie 254, ALAVIESKA Puh: SOPIMUS KETTULA HAAVISTO ILMO MARTTI MERIJÄRVENTIE 540, TALUS UUSI-Hietala SAKARI Hietala Aimo TERVEYSTIE 3, YLIVIESKA Puh: , SOPIMUS TIENHAARA HANNULA ERKKI Mäntylänmäentie 2 as 1, ALAVIESKA Puh: SOPIMUS HIETALA Hietala Henri Hietalantie 20, TALUS materiaali SAARINEN Soini Saukko Merijärventie 349, TALUS Puh: SOPIMUS

26 1 (1) FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n valikoituja referenssejä tuulivoimapuistojen osayleiskaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan. Yhtiön palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Tarjoamme palvelujamme laajasti yksityiselle ja julkiselle sektorille. Yrityksemme on viime vuosien aikana laatinut useita laatinut tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointeja sekä tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja ja ympäristöselvityksiä. Kokemuksiemme myötä yrityksellä on kattava osaaminen tuulivoimarakentamisen maankäytön suunnittelun sekä vaikutusten selvittämisen erityiskysymyksistä. Seuraavassa on esitetty FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n viimeaikaista referenssiä tuulivoimapuistojen osayleiskaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista: - Tervolan Varevaaran ja Iin Olhavan tuulipuistojen OYK (TuuliWatti Oy) - Raahen Kopsan tuulivoimapuiston YVA ja OYK (Puhuri Oy) - Kittilän/Sodankylän Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston YVA ja OYK (Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy) - Tornion Kitkiäisvaaran tuulivoimapuiston ympäristöselvitys ja OYK (Tuuliwatti Oy) - Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA ja OYK (Tuuliwatti Oy) - Lappfjärdin ja Lakiakankaan YVA ja osayleiskaavat (CPC Finland Oy) - Porin Peittoon tuulipuiston YVA (TuuliWatti Oy) - Luvian tuulivoimapuiston YVA ja OYK (TuuliWatti Oy, Pori Energia Oy) - Kalajoen ja Pyhäjoen Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen YVAselostukset ja osayleiskaavat (WPD Finland Oy) - Pyhäjärven Vuohtomäen osayleiskaava ja ympäristöselvitykset (Puhuri Oy) - Kemijärven Ailangantunturin YVA-selostus ja osayleiskaava (WPD Finland Oy) - Pyhtään tuulivoimayleiskaavan laatiminen (Pyhtään kunta) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa: YVA-konsultti: 12.1.2015 1510015514 ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Siikajoen

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X161236.D001 Kesäkuu 2013 UPM-KYMMENE OYJ Kokkosuon tuulivoimahanke Kokkosuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma Kokkosuon tuulivoimahanke COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja tuulivoimaosayleiskaava Yleisötilaisuus, n. 120 hlö 30.8.2012 klo 18.00 21.00 Tourun talo, Urjala 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot