Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Ma To 3. 6.6.2013 Liittokokous alkaa maanantaina 3.6.2013 klo 13.00 avajaisilla"

Transkriptio

1 VIII VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Helsinki Liittokokousedustajat Valtuuston jäsenet Hallituksen jäsenet Kunniajäsenet Yhteistyöjäsenten edustajat Tehyn opiskelijayhdistyksen edustaja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliton edustajat Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat Tehyn toimihenkilöitä Kutsuvieraita Kansainvälisiä kutsuvieraita 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouksen puheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee kokoukselle kolme (3) puheenjohtajaa. 2.2 Sihteerien kutsuminen Liittokokous kutsuu kokouksen sihteereiksi Kirsti Viljakaisen, Riikka Kuivalan, Anna Kukan, Kirsi-Marja Koskisen ja Kukka Junnon. 1(23)

2 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Liittokokous valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta Liittokokous valitsee kuusi (6) ääntenlaskijaa. 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Liite Liittokokousedustajien toteaminen 3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen Liitteet 3.1. (todetaan kokouksessa) Liite 3.2. (todetaan kokouksessa) Tehyn sääntöjen mukaan jokaisella liiton yhteistyöjäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa ja jäsenenä olevalla opiskelijayhdistyksellä yksi edustaja. Näillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä sekä liiton toimihenkilöillä. Tehyn ja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto SJJL ry:n välisen yhteistyösopimuksen perusteella SJJL:n kahdella edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus esittää lisäksi, että liittokokous myöntäisi läsnäolo- ja puheoikeuden kahdelle Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajalle. 2(23)

3 Liittokokous toteaa kokouksessa läsnä olevat yhteistyöjäsenten edustajat, Tehyn opiskelijayhdistyksen edustajan, valtuuston ja hallituksen jäsenet, kunniajäsenet, SJJL:n ja Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat sekä Tehyn toimihenkilöt. Lisäksi liittokokous päättää myöntää läsnäolo-oikeuden kutsuvieraille erikseen sovituissa esityslistan kohdissa. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tehyn sääntöjen 17 :n mukaan alustava ilmoitus varsinaisen liittokokouksen ajankohdasta ja paikasta on julkaistava kokousvuoden ensimmäisessä liiton äänenkannattajan numerossa (julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013). Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta liiton jäsenille ja valituille liittokokousedustajille samoin kuin niille, joilla Tehyn sääntöjen mukaan on läsnäolo-oikeus liittokokouksessa. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokous toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 5.1 Kokouksen menettelytavat Liite 5.1. (Tehyn liittokokouksen menettelytavat) Liittokokous merkitsee liitteen tiedoksi ja hyväksyy kokouksen menettelytavat. 5.2 Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalia koskevat menettelytavat Liitteet 5.2 (hallituksen vaalia koskevat menettelytavat) 5.2.a (vaaliliiton ehdokaslista) ja 5.2.b (vaalirengassopimus) 3(23)

4 Liittokokous merkitsee hallituksen vaalia koskevat vaalijärjestyksen määräykset sekä ehdokasasettelua koskevat ohjeet ja asiakirjat tiedoksi. 6 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Liittokokous käsittelee esityslistan siten, että esityslistalle merkityn lähetekeskustelun jälkeen kyseisen asian käsittely keskeytetään. Valiokuntatyöskentelyn jälkeen palataan esityslistan alkuun ja asia käsitellään uudelleen valiokunnan lausunnon pohjalta. Mikäli lähetekeskustelun aikana ei esitetä lainkaan muutosehdotuksia hallituksen päätösehdotukseen, asiaa koskeva päätös voidaan tehdä välittömästi ilman valiokuntatyöskentelyä. Liittokokous hyväksyy kokouksen esityslistan. Samalla liittokokous päättää, että asioiden käsittelyjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa numerointia muuttamatta, mikäli kokouksen aikataulu ja esityslistan eri kohtien keskinäinen sidonnaisuus sitä edellyttävät. 7 LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU Liite 7 (Kokousohjelma ) Liittokokous merkitsee liittokokouksen aikataulun tiedoksi. 8 VALIOKUNTIEN VALINTA JA TEHTÄVÄT 8.1 Liittokokouksen valiokunnat Liittokokous päättää valita seuraavat valiokunnat: Sääntö- ja järjestövaliokunta (17 jäsentä) Toiminta- ja talousvaliokunta (21 jäsentä) Vaalivaliokunta (17 jäsentä) 4(23)

5 8.2 Valiokuntien toimintaohjeet ja käytännönohjeet Liitteet 8.2.a (toimintaohjeet) ja 8.2.b (käytännön ohjeet valiokunnille) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä valiokuntien toimintaohjeet, jotka sisältävät myös luettelon valiokuntien käytettävissä olevista asiantuntijoista, ja merkitä tiedoksi valiokuntien tehtävät. 8.3 Valiokuntien jäsenten valinta Liitteet 8.3. (Valiokuntien jäsenten valinta ja paikkajaot) 8.3.a (Valiokuntien jäsenten valinta ja äänestysmenettely) ja 8.3.b (Valiokuntien jäsenet ehdokasasettelulista) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää valiokuntien koosta sekä valitsee valiokuntiin jäsenet siten, että kustakin liittokokousedustajaryhmästä valitaan jäseniä ryhmän edustuksen suhteessa, vähintään kuitenkin yksi edustaja. 9 TEHYN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 9.1 Lähetekeskustelu Liitteet 9 (voimassa olevat säännöt ja uudet säännöt) ja 9 a (perustelut uusille säännöille) Tehyn sääntöihin tehtyjä muutosesityksiä perusteluineen on selvitetty liitteessä 9 a. Liittokokous merkitsee Tehyn sääntömuutosesityksen tiedoksi ja lähettää sen keskustelun jälkeen sääntö- ja järjestövaliokunnan valmisteltavaksi. 5(23)

6 9.2 Tehyn sääntömuutosesitys Liittokokous päättää Tehyn sääntöjen muuttamisesta valiokunnan lausunnon pohjalta. 10 TOIMINTALINJAT VUOSILLE Lähetekeskustelu Liite 10 (Tehyn toimintalinjat asiakirja) Liittokokous merkitsee Tehyn toimintalinjat vuosille tiedoksi ja lähettää asiakirjan keskustelun jälkeen toiminta- ja talousvaliokunnan valmisteltavaksi Toimintalinjojen hyväksyminen Liittokokous hyväksyy Tehyn toimintalinjat vuosille valiokunnan lausunnon pohjalta. 11 KERTOMUS LIITON TOIMINNASTA JA TALOUDELLISESTA TILASTA Liitteet 11 (Kertomus Tehyn toiminnasta liittokokouskaudella ) 11 a (Tehyn talous ja toimintaedellytykset ) 11 b (Tehyn tuloslaskelmat ja taseet ) Liittokokous merkitsee kertomuksen liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuluneelta liittokokouskaudelta tiedoksi, arvioi kertomuksen perusteella asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä tekee tarvittavat päätökset niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. 6(23)

7 12 LIITTOKOKOUKSESSA KÄYTÄVÄT VAALIT 12.1 Liiton puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan vuosiksi Liiton varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta Liittokokous valitsee hallituksen 12 varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Valtuuston puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan vuosiksi Valtuuston varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi (23)

8 12.6 Valtuuston valinta Liite Liittokokous vahvistaa valtuuston varsinaisten jäsenten ja vaaliliittokohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi (23)

9 13 LIITTOKOKOUSALOITTEET Aloitteiden käsittely Jokaisessa aloitevastauksessa on hallituksen päätösesitys. Mikäli kokous yhtyy tähän päätösesitykseen, asia päätetään yhdessä käsittelyssä. Jos kokous tekee kannatettuja muutosesityksiä, se päättää samalla, viedäänkö aloite jonkin valiokunnan valmisteltavaksi. Tällöin asia päätetään uudessa käsittelyssä valiokunnan lausunnon pohjalta. Aloitetta ei tarvitse viedä valiokuntakäsittelyyn, jos hallitus yhtyy aloitevastaukseen tehtyyn muutosesitykseen. Hallinto Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (250) aloite koskien kunniapuheenjohtajan kutsumista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 01/2013 (H1A/ ) Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry (250) esittää liittokokoukselle, että se kutsuisi puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi, hyväksyy aloitteen ja päättää kutsua Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi Tehyn Kuusamon ammattiosasto (702) ry:n, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto (800) ry:n ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloitteet koskien liittokokouksen lakkauttamista Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 08, 21 ja 40/2013 (H2A/ ) Tehyn Kuusamon, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot esittävät liittokokoukselle liittokokouksen lakkauttamista. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet. 9(23)

10 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 36/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto ry esittää liittokokoukselle liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloite koskien neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä valtuuston päätöksenteon tueksi jäsenistön aktivoimiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 27/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry esittää neuvoaantavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä. Edunvalvonta Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto (258) ry:n aloite koskien työnantajan velvollisuutta kustantaa työntekijöille turvalliset jalkineet Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 05/2013 Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että työnantajan olisi kustannettava työntekijöille turvalliset jalkineet. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 10(23)

11 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien palkkausjärjestelmien kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 11/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehyn nelivuotistoimintaohjelman osana valmistellaan palkkausjärjestelmien kehittämistä aloitteesta tarkemmin ilmenevillä tavoilla. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 14/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa selvityksen mm. tehyläisten ammattien naisten ja miesten palkkauksen eroista sekä tekee vaikuttamissuunnitelman palkkaerojen pienentämiseksi ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien jaksotyön korvausten kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 15/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa jaksotyön korvausten kehittämisen osana palkkauksen kehittämistä. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 11(23)

12 Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien hälytysrahan korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 16/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että hälytysrahaa tulisi korottaa. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien keskimääräisen vuorotyölisän korvauksen maksamista loma-ajan ja sairausajan palkkaan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 18/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että vuosilomapalkkaan ja sairausajan palkkaan maksettaisiin tehtäväkohtaisen palkan lisäksi keskimääräisen vuorotyölisän osuus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosaston (800) ry:n aloite koskien korotettua varallaolokorvausta sunnuntai- ja juhlapyhinä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 19/2013 Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että sunnuntaina ja juhlapyhinä maksettaisiin varallaoloajalta korotettu korvaus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 12(23)

13 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttöä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 22/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että ammattiosaston puheenjohtajille tulisi ajankäyttömahdollisuus ammattiosaston asioiden hoitamiseen. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien järjestelyeristä luopumista ja siirtymistä enenevässä määrin yleiskorotuksiin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 23/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että paikallisesta sopimisesta palkkojen osalta (järjestelyvaraerät) luovuttaisiin ja siirryttäisiin enenevässä määrin yleiskorotuksiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien tehtäväsiirtoja palkkauksen perusteena terveydenhuollossa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 29/2013 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry esittää liittokokoukselle, että palkkausjärjestelmissä otettaisiin paremmin huomioon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajennukset. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 13(23)

14 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien epämukavien työaikojen korvausten korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 37/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että epämukavien työaikojen korvauksia korotettaisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön lisäämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 38/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä lisättäisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien kahta päivittäistä lepotaukoa kuuden tunnin työpäivää tekeville Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 39/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että kuuden tunnin työpäivää tekeville annettaisiin kaksi lyhyttä taukoa päivän aikana. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 14(23)

15 Järjestötoiminta Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto ry:n (606) Aloite koskien Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamista mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 25/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamisesta mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamista pääluottamusmiehille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 24/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamisesta pääluottamusmiehille. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto ry:n (729) aloite koskien palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 03/2013 Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto esittää palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 15(23)

16 Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 26/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 13/2013 Suomen Sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä. Suomen Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Virtain ammattiosasto ry:n (374) aloite koskien terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 09/2013 Tehyn Virtain ammattiosasto esittää liittokokoukselle terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 16(23)

17 Tehyn Hämeenkyrön ammattiosasto ry:n (351) ja Tehyn Ikaalisten ammattiosasto ry:n (352) aloitteet koskien pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista Liitteet a (Aloiteet) ja b (Vastaus) Aloite nro 06/2013 ja aloite Tehylle Tehyn Hämeenkyrön ja Tehyn Ikaalisten ammattiosastot esittävät liittokokoukselle pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista ja jäsenten osallistumisaktiivisuuden huomioimista jäsenmaksupalautteen määrittelyssä. Ammattiosastojen perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hylätä aloitteet Tehyn Oulun seudun yksityisalojen ammattiosasto ry:n (712) aloite koskien yksityisalojen ammattiosaston ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytetystä ajasta ja asioiden hoidosta Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 02/2013 Tehyn Oulun Seudun yksityisalojen ammattiosasto esittää liittokokoukselle yksityisalojen ammattiosastoille maksettavaksi ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytettävästä ajasta ja asioiden hoidosta. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n aloite koskien Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 34/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä. 17(23)

18 Suomen Fysioterapeuttien perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n, Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n, Suomen Kätilöliitto ry:n ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 31 ja 35/2013 Suomen Fysioterapeutit, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Kätilöliitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL esittävät Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille. Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Röntgenhoitajaliiton, Suomen sairaanhoitajaliiton, Suomen Kätilöliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL:n perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet otettavaksi huomioon toimintasuunnitelmia laadittaessa muilta kuin yksittäisen asiantuntijan nimeämisen osalta Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 28/2013 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ja Suomen Röntgenhoitajaliitto esittävät yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä. Suomen Lastenhoitoalan Liiton ja Suomen Röntgenhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 18(23)

19 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n (500) aloite koskien Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 04/2013 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto esittää Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Kehittämistoiminta Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (800) aloite koskien henkilöstömitoituksen määrittelemistä erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 20/2013 Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää, että erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille määriteltäisiin henkilöstömitoitus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien Tehyn tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 32/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää, että Tehy edistää toiminnassaan asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämistä 19(23)

20 sosiaali- ja terveysalalla. Eri ammattiryhmien tehtäväkuvien laajentamisen myötä syntyneitä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia tulee selvittää, julkaista sekä hyödyntää Tehyn edunvalvonnassa. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn nelivuotistoimintaohjelmaan yhteiseksi hankkeeksi reseptihoitajien toimien perustamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköihin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 12/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen otettavaksi huomioon Tehyn vuositason toimintasuunnitelmissa Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien kuntoutuksen edunvalvontaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 33/2013 Suomen Fysioterapeutit ry esittää, että Tehyn toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen alueella kuntoutus nostetaan yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien viittä erillistä koulutuspolitiikan osa-aluetta Liitteet a (Aloite sisältäen viisi (5) erillistä kohtaa) ja b (Vastaus) Aloite nro 10/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää ammattikorkeakoulujen käytännön harjoittelun osittaista valtakunnallista yhdenmukaistamista. 20(23)

21 Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen niiltä osin kuin aloitteen tarkoittamat asiat ovat Tehyn toimivallassa. Tehy on muilta osin valmis antamaan asiantuntija-apua hankkeisiin ja edistämään aloitteen tarkoittamia asioita eri yhteyksissä. Viestintä Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn profiloitumista selkeämmin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 30/2013 Fysioterapeutit ry ja Röntgenhoitajaliitto ry esittävät, että Tehyn tulisi nykyistä selkeämmin profiloitua kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi. Liittojen perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. Talous Tehyn Kuusamon ammattiosasto ry:n (702) aloite koskien tehy-sähköpostipalvelun käyttöönottoa kaikille valtuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 07/2013 Tehyn Kuusamon ammattiosasto esittää, että kaikille Tehyn valtuuston varsinaisille ja varajäsenille mahdollistettaisiin tehy-sähköpostipalvelu. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 21(23)

22 Tehyn Pellon ammattiosasto ry:n (805) aloite koskien jäsenetua Hotelli Levitunturissa Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 17/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää, että Hotelli Levitunturin jäsenetu ulotettaisiin koskemaan myös samassa huoneessa majoittuvia, samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 14 TEHYN TULEVAISUUSASIAKIRJA Liite 14 (Sinä olet Tehy - Tehyn tulevaisuusasiakirja: Kahdeksan megatrendiä ja Tehy) Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 15 TEHYN KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET Liite 15 (Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ) Tehyn uuden koulutuspoliittisen asiakirjan nimi on Tiedolla ja taidolla sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään Tehyläistä koulutuspolitiikkaa Asiakirja linjaa tehyläisen koulutuspolitiikan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 22(23)

23 16 KUNTARAKENNELAKI JA SOTE UUDISTUSTA KOSKEVAT LINJAUKSET Liite 16 Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee annetun selvitykset tiedoksi. 17 TIEDOKSI Liittokokous merkitsee tiedoksi -asiat tiedoksi. MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23(23)

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014

SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOSTE Suomen sosiaali

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013 23.1.2013 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Keskiviikko 23.01.2013 Paikka: Serverin Koppi Hallituksen kokous 1 / 2013 Läsnä: Aino Aholainen, hallituksen PJ Mikko Koponen Paavo

Lisätiedot

1 ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa

1 ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa TEHYN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf. Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on The Union of Health and Social Care Professionals Tehy. Jäljempänä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SJL:n valtuuston työjärjestys

SJL:n valtuuston työjärjestys 1 SJL:n valtuuston työjärjestys 1. Valtuuston tehtävät Valtuustolla on ylin päätösvalta liiton asioissa. Valtuuston tehtävistä säädetään yleisluontoisesti liiton säännöissä, mm. pykälissä 29 35. Tällä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille Kokouskutsu Kuopion kampuksen toimintajaoston kokous 1/2013 Aika: 31.1.2013 klo 14:00 Paikka: Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

VAU säännöt Ennakkotarkastettu 2.6.2009

VAU säännöt Ennakkotarkastettu 2.6.2009 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA LIIKUNTA VAU RY. SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry, ruotsiksi Finlands Handikappidrott och motion VAU rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7)

Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7) Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta ja talous 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on Kansallinen senioriliitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Sen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä SJJL

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Sen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä SJJL 1 (8) SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on, Finlands Fotvårdares och Fotterapeutters Förbund rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan näissä

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat.

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot