Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Ma To 3. 6.6.2013 Liittokokous alkaa maanantaina 3.6.2013 klo 13.00 avajaisilla"

Transkriptio

1 VIII VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Helsinki Liittokokousedustajat Valtuuston jäsenet Hallituksen jäsenet Kunniajäsenet Yhteistyöjäsenten edustajat Tehyn opiskelijayhdistyksen edustaja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliton edustajat Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat Tehyn toimihenkilöitä Kutsuvieraita Kansainvälisiä kutsuvieraita 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouksen puheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee kokoukselle kolme (3) puheenjohtajaa. 2.2 Sihteerien kutsuminen Liittokokous kutsuu kokouksen sihteereiksi Kirsti Viljakaisen, Riikka Kuivalan, Anna Kukan, Kirsi-Marja Koskisen ja Kukka Junnon. 1(23)

2 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Liittokokous valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta Liittokokous valitsee kuusi (6) ääntenlaskijaa. 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Liite Liittokokousedustajien toteaminen 3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen Liitteet 3.1. (todetaan kokouksessa) Liite 3.2. (todetaan kokouksessa) Tehyn sääntöjen mukaan jokaisella liiton yhteistyöjäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa ja jäsenenä olevalla opiskelijayhdistyksellä yksi edustaja. Näillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä sekä liiton toimihenkilöillä. Tehyn ja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto SJJL ry:n välisen yhteistyösopimuksen perusteella SJJL:n kahdella edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus esittää lisäksi, että liittokokous myöntäisi läsnäolo- ja puheoikeuden kahdelle Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajalle. 2(23)

3 Liittokokous toteaa kokouksessa läsnä olevat yhteistyöjäsenten edustajat, Tehyn opiskelijayhdistyksen edustajan, valtuuston ja hallituksen jäsenet, kunniajäsenet, SJJL:n ja Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat sekä Tehyn toimihenkilöt. Lisäksi liittokokous päättää myöntää läsnäolo-oikeuden kutsuvieraille erikseen sovituissa esityslistan kohdissa. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tehyn sääntöjen 17 :n mukaan alustava ilmoitus varsinaisen liittokokouksen ajankohdasta ja paikasta on julkaistava kokousvuoden ensimmäisessä liiton äänenkannattajan numerossa (julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013). Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta liiton jäsenille ja valituille liittokokousedustajille samoin kuin niille, joilla Tehyn sääntöjen mukaan on läsnäolo-oikeus liittokokouksessa. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokous toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 5.1 Kokouksen menettelytavat Liite 5.1. (Tehyn liittokokouksen menettelytavat) Liittokokous merkitsee liitteen tiedoksi ja hyväksyy kokouksen menettelytavat. 5.2 Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalia koskevat menettelytavat Liitteet 5.2 (hallituksen vaalia koskevat menettelytavat) 5.2.a (vaaliliiton ehdokaslista) ja 5.2.b (vaalirengassopimus) 3(23)

4 Liittokokous merkitsee hallituksen vaalia koskevat vaalijärjestyksen määräykset sekä ehdokasasettelua koskevat ohjeet ja asiakirjat tiedoksi. 6 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Liittokokous käsittelee esityslistan siten, että esityslistalle merkityn lähetekeskustelun jälkeen kyseisen asian käsittely keskeytetään. Valiokuntatyöskentelyn jälkeen palataan esityslistan alkuun ja asia käsitellään uudelleen valiokunnan lausunnon pohjalta. Mikäli lähetekeskustelun aikana ei esitetä lainkaan muutosehdotuksia hallituksen päätösehdotukseen, asiaa koskeva päätös voidaan tehdä välittömästi ilman valiokuntatyöskentelyä. Liittokokous hyväksyy kokouksen esityslistan. Samalla liittokokous päättää, että asioiden käsittelyjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa numerointia muuttamatta, mikäli kokouksen aikataulu ja esityslistan eri kohtien keskinäinen sidonnaisuus sitä edellyttävät. 7 LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU Liite 7 (Kokousohjelma ) Liittokokous merkitsee liittokokouksen aikataulun tiedoksi. 8 VALIOKUNTIEN VALINTA JA TEHTÄVÄT 8.1 Liittokokouksen valiokunnat Liittokokous päättää valita seuraavat valiokunnat: Sääntö- ja järjestövaliokunta (17 jäsentä) Toiminta- ja talousvaliokunta (21 jäsentä) Vaalivaliokunta (17 jäsentä) 4(23)

5 8.2 Valiokuntien toimintaohjeet ja käytännönohjeet Liitteet 8.2.a (toimintaohjeet) ja 8.2.b (käytännön ohjeet valiokunnille) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä valiokuntien toimintaohjeet, jotka sisältävät myös luettelon valiokuntien käytettävissä olevista asiantuntijoista, ja merkitä tiedoksi valiokuntien tehtävät. 8.3 Valiokuntien jäsenten valinta Liitteet 8.3. (Valiokuntien jäsenten valinta ja paikkajaot) 8.3.a (Valiokuntien jäsenten valinta ja äänestysmenettely) ja 8.3.b (Valiokuntien jäsenet ehdokasasettelulista) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää valiokuntien koosta sekä valitsee valiokuntiin jäsenet siten, että kustakin liittokokousedustajaryhmästä valitaan jäseniä ryhmän edustuksen suhteessa, vähintään kuitenkin yksi edustaja. 9 TEHYN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 9.1 Lähetekeskustelu Liitteet 9 (voimassa olevat säännöt ja uudet säännöt) ja 9 a (perustelut uusille säännöille) Tehyn sääntöihin tehtyjä muutosesityksiä perusteluineen on selvitetty liitteessä 9 a. Liittokokous merkitsee Tehyn sääntömuutosesityksen tiedoksi ja lähettää sen keskustelun jälkeen sääntö- ja järjestövaliokunnan valmisteltavaksi. 5(23)

6 9.2 Tehyn sääntömuutosesitys Liittokokous päättää Tehyn sääntöjen muuttamisesta valiokunnan lausunnon pohjalta. 10 TOIMINTALINJAT VUOSILLE Lähetekeskustelu Liite 10 (Tehyn toimintalinjat asiakirja) Liittokokous merkitsee Tehyn toimintalinjat vuosille tiedoksi ja lähettää asiakirjan keskustelun jälkeen toiminta- ja talousvaliokunnan valmisteltavaksi Toimintalinjojen hyväksyminen Liittokokous hyväksyy Tehyn toimintalinjat vuosille valiokunnan lausunnon pohjalta. 11 KERTOMUS LIITON TOIMINNASTA JA TALOUDELLISESTA TILASTA Liitteet 11 (Kertomus Tehyn toiminnasta liittokokouskaudella ) 11 a (Tehyn talous ja toimintaedellytykset ) 11 b (Tehyn tuloslaskelmat ja taseet ) Liittokokous merkitsee kertomuksen liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuluneelta liittokokouskaudelta tiedoksi, arvioi kertomuksen perusteella asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä tekee tarvittavat päätökset niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. 6(23)

7 12 LIITTOKOKOUKSESSA KÄYTÄVÄT VAALIT 12.1 Liiton puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan vuosiksi Liiton varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta Liittokokous valitsee hallituksen 12 varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Valtuuston puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan vuosiksi Valtuuston varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi (23)

8 12.6 Valtuuston valinta Liite Liittokokous vahvistaa valtuuston varsinaisten jäsenten ja vaaliliittokohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi (23)

9 13 LIITTOKOKOUSALOITTEET Aloitteiden käsittely Jokaisessa aloitevastauksessa on hallituksen päätösesitys. Mikäli kokous yhtyy tähän päätösesitykseen, asia päätetään yhdessä käsittelyssä. Jos kokous tekee kannatettuja muutosesityksiä, se päättää samalla, viedäänkö aloite jonkin valiokunnan valmisteltavaksi. Tällöin asia päätetään uudessa käsittelyssä valiokunnan lausunnon pohjalta. Aloitetta ei tarvitse viedä valiokuntakäsittelyyn, jos hallitus yhtyy aloitevastaukseen tehtyyn muutosesitykseen. Hallinto Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (250) aloite koskien kunniapuheenjohtajan kutsumista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 01/2013 (H1A/ ) Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry (250) esittää liittokokoukselle, että se kutsuisi puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi, hyväksyy aloitteen ja päättää kutsua Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi Tehyn Kuusamon ammattiosasto (702) ry:n, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto (800) ry:n ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloitteet koskien liittokokouksen lakkauttamista Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 08, 21 ja 40/2013 (H2A/ ) Tehyn Kuusamon, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot esittävät liittokokoukselle liittokokouksen lakkauttamista. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet. 9(23)

10 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 36/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto ry esittää liittokokoukselle liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloite koskien neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä valtuuston päätöksenteon tueksi jäsenistön aktivoimiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 27/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry esittää neuvoaantavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä. Edunvalvonta Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto (258) ry:n aloite koskien työnantajan velvollisuutta kustantaa työntekijöille turvalliset jalkineet Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 05/2013 Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että työnantajan olisi kustannettava työntekijöille turvalliset jalkineet. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 10(23)

11 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien palkkausjärjestelmien kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 11/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehyn nelivuotistoimintaohjelman osana valmistellaan palkkausjärjestelmien kehittämistä aloitteesta tarkemmin ilmenevillä tavoilla. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 14/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa selvityksen mm. tehyläisten ammattien naisten ja miesten palkkauksen eroista sekä tekee vaikuttamissuunnitelman palkkaerojen pienentämiseksi ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien jaksotyön korvausten kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 15/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa jaksotyön korvausten kehittämisen osana palkkauksen kehittämistä. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 11(23)

12 Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien hälytysrahan korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 16/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että hälytysrahaa tulisi korottaa. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien keskimääräisen vuorotyölisän korvauksen maksamista loma-ajan ja sairausajan palkkaan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 18/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että vuosilomapalkkaan ja sairausajan palkkaan maksettaisiin tehtäväkohtaisen palkan lisäksi keskimääräisen vuorotyölisän osuus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosaston (800) ry:n aloite koskien korotettua varallaolokorvausta sunnuntai- ja juhlapyhinä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 19/2013 Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että sunnuntaina ja juhlapyhinä maksettaisiin varallaoloajalta korotettu korvaus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 12(23)

13 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttöä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 22/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että ammattiosaston puheenjohtajille tulisi ajankäyttömahdollisuus ammattiosaston asioiden hoitamiseen. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien järjestelyeristä luopumista ja siirtymistä enenevässä määrin yleiskorotuksiin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 23/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että paikallisesta sopimisesta palkkojen osalta (järjestelyvaraerät) luovuttaisiin ja siirryttäisiin enenevässä määrin yleiskorotuksiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien tehtäväsiirtoja palkkauksen perusteena terveydenhuollossa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 29/2013 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry esittää liittokokoukselle, että palkkausjärjestelmissä otettaisiin paremmin huomioon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajennukset. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 13(23)

14 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien epämukavien työaikojen korvausten korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 37/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että epämukavien työaikojen korvauksia korotettaisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön lisäämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 38/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä lisättäisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien kahta päivittäistä lepotaukoa kuuden tunnin työpäivää tekeville Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 39/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että kuuden tunnin työpäivää tekeville annettaisiin kaksi lyhyttä taukoa päivän aikana. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 14(23)

15 Järjestötoiminta Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto ry:n (606) Aloite koskien Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamista mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 25/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamisesta mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamista pääluottamusmiehille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 24/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamisesta pääluottamusmiehille. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto ry:n (729) aloite koskien palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 03/2013 Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto esittää palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 15(23)

16 Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 26/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 13/2013 Suomen Sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä. Suomen Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Virtain ammattiosasto ry:n (374) aloite koskien terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 09/2013 Tehyn Virtain ammattiosasto esittää liittokokoukselle terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 16(23)

17 Tehyn Hämeenkyrön ammattiosasto ry:n (351) ja Tehyn Ikaalisten ammattiosasto ry:n (352) aloitteet koskien pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista Liitteet a (Aloiteet) ja b (Vastaus) Aloite nro 06/2013 ja aloite Tehylle Tehyn Hämeenkyrön ja Tehyn Ikaalisten ammattiosastot esittävät liittokokoukselle pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista ja jäsenten osallistumisaktiivisuuden huomioimista jäsenmaksupalautteen määrittelyssä. Ammattiosastojen perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hylätä aloitteet Tehyn Oulun seudun yksityisalojen ammattiosasto ry:n (712) aloite koskien yksityisalojen ammattiosaston ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytetystä ajasta ja asioiden hoidosta Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 02/2013 Tehyn Oulun Seudun yksityisalojen ammattiosasto esittää liittokokoukselle yksityisalojen ammattiosastoille maksettavaksi ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytettävästä ajasta ja asioiden hoidosta. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n aloite koskien Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 34/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä. 17(23)

18 Suomen Fysioterapeuttien perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n, Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n, Suomen Kätilöliitto ry:n ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 31 ja 35/2013 Suomen Fysioterapeutit, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Kätilöliitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL esittävät Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille. Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Röntgenhoitajaliiton, Suomen sairaanhoitajaliiton, Suomen Kätilöliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL:n perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet otettavaksi huomioon toimintasuunnitelmia laadittaessa muilta kuin yksittäisen asiantuntijan nimeämisen osalta Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 28/2013 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ja Suomen Röntgenhoitajaliitto esittävät yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä. Suomen Lastenhoitoalan Liiton ja Suomen Röntgenhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 18(23)

19 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n (500) aloite koskien Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 04/2013 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto esittää Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Kehittämistoiminta Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (800) aloite koskien henkilöstömitoituksen määrittelemistä erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 20/2013 Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää, että erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille määriteltäisiin henkilöstömitoitus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien Tehyn tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 32/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää, että Tehy edistää toiminnassaan asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämistä 19(23)

20 sosiaali- ja terveysalalla. Eri ammattiryhmien tehtäväkuvien laajentamisen myötä syntyneitä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia tulee selvittää, julkaista sekä hyödyntää Tehyn edunvalvonnassa. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn nelivuotistoimintaohjelmaan yhteiseksi hankkeeksi reseptihoitajien toimien perustamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköihin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 12/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen otettavaksi huomioon Tehyn vuositason toimintasuunnitelmissa Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien kuntoutuksen edunvalvontaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 33/2013 Suomen Fysioterapeutit ry esittää, että Tehyn toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen alueella kuntoutus nostetaan yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien viittä erillistä koulutuspolitiikan osa-aluetta Liitteet a (Aloite sisältäen viisi (5) erillistä kohtaa) ja b (Vastaus) Aloite nro 10/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää ammattikorkeakoulujen käytännön harjoittelun osittaista valtakunnallista yhdenmukaistamista. 20(23)

21 Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen niiltä osin kuin aloitteen tarkoittamat asiat ovat Tehyn toimivallassa. Tehy on muilta osin valmis antamaan asiantuntija-apua hankkeisiin ja edistämään aloitteen tarkoittamia asioita eri yhteyksissä. Viestintä Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn profiloitumista selkeämmin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 30/2013 Fysioterapeutit ry ja Röntgenhoitajaliitto ry esittävät, että Tehyn tulisi nykyistä selkeämmin profiloitua kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi. Liittojen perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. Talous Tehyn Kuusamon ammattiosasto ry:n (702) aloite koskien tehy-sähköpostipalvelun käyttöönottoa kaikille valtuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 07/2013 Tehyn Kuusamon ammattiosasto esittää, että kaikille Tehyn valtuuston varsinaisille ja varajäsenille mahdollistettaisiin tehy-sähköpostipalvelu. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 21(23)

22 Tehyn Pellon ammattiosasto ry:n (805) aloite koskien jäsenetua Hotelli Levitunturissa Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 17/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää, että Hotelli Levitunturin jäsenetu ulotettaisiin koskemaan myös samassa huoneessa majoittuvia, samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 14 TEHYN TULEVAISUUSASIAKIRJA Liite 14 (Sinä olet Tehy - Tehyn tulevaisuusasiakirja: Kahdeksan megatrendiä ja Tehy) Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 15 TEHYN KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET Liite 15 (Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ) Tehyn uuden koulutuspoliittisen asiakirjan nimi on Tiedolla ja taidolla sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään Tehyläistä koulutuspolitiikkaa Asiakirja linjaa tehyläisen koulutuspolitiikan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 22(23)

23 16 KUNTARAKENNELAKI JA SOTE UUDISTUSTA KOSKEVAT LINJAUKSET Liite 16 Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee annetun selvitykset tiedoksi. 17 TIEDOKSI Liittokokous merkitsee tiedoksi -asiat tiedoksi. MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23(23)

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.4.2015 Edustajiston kokous 3 / 2015 Aika: 22.4.2015 klo 16.30 Paikka: Itä-Suomen yliopisto Joensuu: Aurora/AU102, Kuopio: Medistudia/MS505, Savonlinna: A130 Ahokas,

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja SYYSKOKOUS 2016 AIKA sunnuntai 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

XIV VARSINAINEN JÄSENKOKOUS

XIV VARSINAINEN JÄSENKOKOUS XIV varsinainen jäsenkokous Esityslista 28.10.2016 XIV VARSINAINEN JÄSENKOKOUS AIKA 19.11. 20.11.2016 PAIKKA LÄSNÄ Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Oulu Kokoussali Ainola Valtuutetut kokousedustajat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala SUPER SASTAMALAN SEUDUN AO.622 RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 23.11.2015 kello 18.00 Paikka: Läsnä: Heinon Leipomo, Sastamalankatu 70 38210 Sastamala PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU 1/2016 Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU 1/2016 Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU Aika3 15.6.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot