Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Ma To 3. 6.6.2013 Liittokokous alkaa maanantaina 3.6.2013 klo 13.00 avajaisilla"

Transkriptio

1 VIII VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Helsinki Liittokokousedustajat Valtuuston jäsenet Hallituksen jäsenet Kunniajäsenet Yhteistyöjäsenten edustajat Tehyn opiskelijayhdistyksen edustaja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliton edustajat Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat Tehyn toimihenkilöitä Kutsuvieraita Kansainvälisiä kutsuvieraita 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouksen puheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee kokoukselle kolme (3) puheenjohtajaa. 2.2 Sihteerien kutsuminen Liittokokous kutsuu kokouksen sihteereiksi Kirsti Viljakaisen, Riikka Kuivalan, Anna Kukan, Kirsi-Marja Koskisen ja Kukka Junnon. 1(23)

2 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Liittokokous valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta Liittokokous valitsee kuusi (6) ääntenlaskijaa. 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Liite Liittokokousedustajien toteaminen 3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen Liitteet 3.1. (todetaan kokouksessa) Liite 3.2. (todetaan kokouksessa) Tehyn sääntöjen mukaan jokaisella liiton yhteistyöjäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa ja jäsenenä olevalla opiskelijayhdistyksellä yksi edustaja. Näillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä sekä liiton toimihenkilöillä. Tehyn ja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto SJJL ry:n välisen yhteistyösopimuksen perusteella SJJL:n kahdella edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus esittää lisäksi, että liittokokous myöntäisi läsnäolo- ja puheoikeuden kahdelle Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajalle. 2(23)

3 Liittokokous toteaa kokouksessa läsnä olevat yhteistyöjäsenten edustajat, Tehyn opiskelijayhdistyksen edustajan, valtuuston ja hallituksen jäsenet, kunniajäsenet, SJJL:n ja Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat sekä Tehyn toimihenkilöt. Lisäksi liittokokous päättää myöntää läsnäolo-oikeuden kutsuvieraille erikseen sovituissa esityslistan kohdissa. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tehyn sääntöjen 17 :n mukaan alustava ilmoitus varsinaisen liittokokouksen ajankohdasta ja paikasta on julkaistava kokousvuoden ensimmäisessä liiton äänenkannattajan numerossa (julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013). Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta liiton jäsenille ja valituille liittokokousedustajille samoin kuin niille, joilla Tehyn sääntöjen mukaan on läsnäolo-oikeus liittokokouksessa. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokous toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 5.1 Kokouksen menettelytavat Liite 5.1. (Tehyn liittokokouksen menettelytavat) Liittokokous merkitsee liitteen tiedoksi ja hyväksyy kokouksen menettelytavat. 5.2 Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalia koskevat menettelytavat Liitteet 5.2 (hallituksen vaalia koskevat menettelytavat) 5.2.a (vaaliliiton ehdokaslista) ja 5.2.b (vaalirengassopimus) 3(23)

4 Liittokokous merkitsee hallituksen vaalia koskevat vaalijärjestyksen määräykset sekä ehdokasasettelua koskevat ohjeet ja asiakirjat tiedoksi. 6 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Liittokokous käsittelee esityslistan siten, että esityslistalle merkityn lähetekeskustelun jälkeen kyseisen asian käsittely keskeytetään. Valiokuntatyöskentelyn jälkeen palataan esityslistan alkuun ja asia käsitellään uudelleen valiokunnan lausunnon pohjalta. Mikäli lähetekeskustelun aikana ei esitetä lainkaan muutosehdotuksia hallituksen päätösehdotukseen, asiaa koskeva päätös voidaan tehdä välittömästi ilman valiokuntatyöskentelyä. Liittokokous hyväksyy kokouksen esityslistan. Samalla liittokokous päättää, että asioiden käsittelyjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa numerointia muuttamatta, mikäli kokouksen aikataulu ja esityslistan eri kohtien keskinäinen sidonnaisuus sitä edellyttävät. 7 LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU Liite 7 (Kokousohjelma ) Liittokokous merkitsee liittokokouksen aikataulun tiedoksi. 8 VALIOKUNTIEN VALINTA JA TEHTÄVÄT 8.1 Liittokokouksen valiokunnat Liittokokous päättää valita seuraavat valiokunnat: Sääntö- ja järjestövaliokunta (17 jäsentä) Toiminta- ja talousvaliokunta (21 jäsentä) Vaalivaliokunta (17 jäsentä) 4(23)

5 8.2 Valiokuntien toimintaohjeet ja käytännönohjeet Liitteet 8.2.a (toimintaohjeet) ja 8.2.b (käytännön ohjeet valiokunnille) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä valiokuntien toimintaohjeet, jotka sisältävät myös luettelon valiokuntien käytettävissä olevista asiantuntijoista, ja merkitä tiedoksi valiokuntien tehtävät. 8.3 Valiokuntien jäsenten valinta Liitteet 8.3. (Valiokuntien jäsenten valinta ja paikkajaot) 8.3.a (Valiokuntien jäsenten valinta ja äänestysmenettely) ja 8.3.b (Valiokuntien jäsenet ehdokasasettelulista) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää valiokuntien koosta sekä valitsee valiokuntiin jäsenet siten, että kustakin liittokokousedustajaryhmästä valitaan jäseniä ryhmän edustuksen suhteessa, vähintään kuitenkin yksi edustaja. 9 TEHYN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 9.1 Lähetekeskustelu Liitteet 9 (voimassa olevat säännöt ja uudet säännöt) ja 9 a (perustelut uusille säännöille) Tehyn sääntöihin tehtyjä muutosesityksiä perusteluineen on selvitetty liitteessä 9 a. Liittokokous merkitsee Tehyn sääntömuutosesityksen tiedoksi ja lähettää sen keskustelun jälkeen sääntö- ja järjestövaliokunnan valmisteltavaksi. 5(23)

6 9.2 Tehyn sääntömuutosesitys Liittokokous päättää Tehyn sääntöjen muuttamisesta valiokunnan lausunnon pohjalta. 10 TOIMINTALINJAT VUOSILLE Lähetekeskustelu Liite 10 (Tehyn toimintalinjat asiakirja) Liittokokous merkitsee Tehyn toimintalinjat vuosille tiedoksi ja lähettää asiakirjan keskustelun jälkeen toiminta- ja talousvaliokunnan valmisteltavaksi Toimintalinjojen hyväksyminen Liittokokous hyväksyy Tehyn toimintalinjat vuosille valiokunnan lausunnon pohjalta. 11 KERTOMUS LIITON TOIMINNASTA JA TALOUDELLISESTA TILASTA Liitteet 11 (Kertomus Tehyn toiminnasta liittokokouskaudella ) 11 a (Tehyn talous ja toimintaedellytykset ) 11 b (Tehyn tuloslaskelmat ja taseet ) Liittokokous merkitsee kertomuksen liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuluneelta liittokokouskaudelta tiedoksi, arvioi kertomuksen perusteella asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä tekee tarvittavat päätökset niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. 6(23)

7 12 LIITTOKOKOUKSESSA KÄYTÄVÄT VAALIT 12.1 Liiton puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan vuosiksi Liiton varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta Liittokokous valitsee hallituksen 12 varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Valtuuston puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan vuosiksi Valtuuston varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi (23)

8 12.6 Valtuuston valinta Liite Liittokokous vahvistaa valtuuston varsinaisten jäsenten ja vaaliliittokohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi (23)

9 13 LIITTOKOKOUSALOITTEET Aloitteiden käsittely Jokaisessa aloitevastauksessa on hallituksen päätösesitys. Mikäli kokous yhtyy tähän päätösesitykseen, asia päätetään yhdessä käsittelyssä. Jos kokous tekee kannatettuja muutosesityksiä, se päättää samalla, viedäänkö aloite jonkin valiokunnan valmisteltavaksi. Tällöin asia päätetään uudessa käsittelyssä valiokunnan lausunnon pohjalta. Aloitetta ei tarvitse viedä valiokuntakäsittelyyn, jos hallitus yhtyy aloitevastaukseen tehtyyn muutosesitykseen. Hallinto Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (250) aloite koskien kunniapuheenjohtajan kutsumista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 01/2013 (H1A/ ) Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry (250) esittää liittokokoukselle, että se kutsuisi puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi, hyväksyy aloitteen ja päättää kutsua Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi Tehyn Kuusamon ammattiosasto (702) ry:n, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto (800) ry:n ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloitteet koskien liittokokouksen lakkauttamista Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 08, 21 ja 40/2013 (H2A/ ) Tehyn Kuusamon, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot esittävät liittokokoukselle liittokokouksen lakkauttamista. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet. 9(23)

10 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 36/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto ry esittää liittokokoukselle liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloite koskien neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä valtuuston päätöksenteon tueksi jäsenistön aktivoimiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 27/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry esittää neuvoaantavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä. Edunvalvonta Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto (258) ry:n aloite koskien työnantajan velvollisuutta kustantaa työntekijöille turvalliset jalkineet Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 05/2013 Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että työnantajan olisi kustannettava työntekijöille turvalliset jalkineet. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 10(23)

11 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien palkkausjärjestelmien kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 11/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehyn nelivuotistoimintaohjelman osana valmistellaan palkkausjärjestelmien kehittämistä aloitteesta tarkemmin ilmenevillä tavoilla. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 14/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa selvityksen mm. tehyläisten ammattien naisten ja miesten palkkauksen eroista sekä tekee vaikuttamissuunnitelman palkkaerojen pienentämiseksi ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien jaksotyön korvausten kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 15/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa jaksotyön korvausten kehittämisen osana palkkauksen kehittämistä. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 11(23)

12 Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien hälytysrahan korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 16/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että hälytysrahaa tulisi korottaa. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien keskimääräisen vuorotyölisän korvauksen maksamista loma-ajan ja sairausajan palkkaan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 18/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että vuosilomapalkkaan ja sairausajan palkkaan maksettaisiin tehtäväkohtaisen palkan lisäksi keskimääräisen vuorotyölisän osuus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosaston (800) ry:n aloite koskien korotettua varallaolokorvausta sunnuntai- ja juhlapyhinä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 19/2013 Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että sunnuntaina ja juhlapyhinä maksettaisiin varallaoloajalta korotettu korvaus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 12(23)

13 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttöä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 22/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että ammattiosaston puheenjohtajille tulisi ajankäyttömahdollisuus ammattiosaston asioiden hoitamiseen. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien järjestelyeristä luopumista ja siirtymistä enenevässä määrin yleiskorotuksiin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 23/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että paikallisesta sopimisesta palkkojen osalta (järjestelyvaraerät) luovuttaisiin ja siirryttäisiin enenevässä määrin yleiskorotuksiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien tehtäväsiirtoja palkkauksen perusteena terveydenhuollossa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 29/2013 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry esittää liittokokoukselle, että palkkausjärjestelmissä otettaisiin paremmin huomioon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajennukset. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 13(23)

14 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien epämukavien työaikojen korvausten korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 37/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että epämukavien työaikojen korvauksia korotettaisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön lisäämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 38/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä lisättäisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien kahta päivittäistä lepotaukoa kuuden tunnin työpäivää tekeville Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 39/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että kuuden tunnin työpäivää tekeville annettaisiin kaksi lyhyttä taukoa päivän aikana. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 14(23)

15 Järjestötoiminta Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto ry:n (606) Aloite koskien Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamista mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 25/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamisesta mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamista pääluottamusmiehille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 24/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamisesta pääluottamusmiehille. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto ry:n (729) aloite koskien palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 03/2013 Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto esittää palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 15(23)

16 Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 26/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 13/2013 Suomen Sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä. Suomen Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Virtain ammattiosasto ry:n (374) aloite koskien terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 09/2013 Tehyn Virtain ammattiosasto esittää liittokokoukselle terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 16(23)

17 Tehyn Hämeenkyrön ammattiosasto ry:n (351) ja Tehyn Ikaalisten ammattiosasto ry:n (352) aloitteet koskien pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista Liitteet a (Aloiteet) ja b (Vastaus) Aloite nro 06/2013 ja aloite Tehylle Tehyn Hämeenkyrön ja Tehyn Ikaalisten ammattiosastot esittävät liittokokoukselle pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista ja jäsenten osallistumisaktiivisuuden huomioimista jäsenmaksupalautteen määrittelyssä. Ammattiosastojen perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hylätä aloitteet Tehyn Oulun seudun yksityisalojen ammattiosasto ry:n (712) aloite koskien yksityisalojen ammattiosaston ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytetystä ajasta ja asioiden hoidosta Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 02/2013 Tehyn Oulun Seudun yksityisalojen ammattiosasto esittää liittokokoukselle yksityisalojen ammattiosastoille maksettavaksi ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytettävästä ajasta ja asioiden hoidosta. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n aloite koskien Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 34/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä. 17(23)

18 Suomen Fysioterapeuttien perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n, Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n, Suomen Kätilöliitto ry:n ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 31 ja 35/2013 Suomen Fysioterapeutit, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Kätilöliitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL esittävät Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille. Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Röntgenhoitajaliiton, Suomen sairaanhoitajaliiton, Suomen Kätilöliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL:n perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet otettavaksi huomioon toimintasuunnitelmia laadittaessa muilta kuin yksittäisen asiantuntijan nimeämisen osalta Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 28/2013 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ja Suomen Röntgenhoitajaliitto esittävät yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä. Suomen Lastenhoitoalan Liiton ja Suomen Röntgenhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 18(23)

19 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n (500) aloite koskien Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 04/2013 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto esittää Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Kehittämistoiminta Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (800) aloite koskien henkilöstömitoituksen määrittelemistä erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 20/2013 Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää, että erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille määriteltäisiin henkilöstömitoitus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien Tehyn tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 32/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää, että Tehy edistää toiminnassaan asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämistä 19(23)

20 sosiaali- ja terveysalalla. Eri ammattiryhmien tehtäväkuvien laajentamisen myötä syntyneitä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia tulee selvittää, julkaista sekä hyödyntää Tehyn edunvalvonnassa. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn nelivuotistoimintaohjelmaan yhteiseksi hankkeeksi reseptihoitajien toimien perustamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköihin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 12/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen otettavaksi huomioon Tehyn vuositason toimintasuunnitelmissa Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien kuntoutuksen edunvalvontaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 33/2013 Suomen Fysioterapeutit ry esittää, että Tehyn toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen alueella kuntoutus nostetaan yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien viittä erillistä koulutuspolitiikan osa-aluetta Liitteet a (Aloite sisältäen viisi (5) erillistä kohtaa) ja b (Vastaus) Aloite nro 10/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää ammattikorkeakoulujen käytännön harjoittelun osittaista valtakunnallista yhdenmukaistamista. 20(23)

21 Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen niiltä osin kuin aloitteen tarkoittamat asiat ovat Tehyn toimivallassa. Tehy on muilta osin valmis antamaan asiantuntija-apua hankkeisiin ja edistämään aloitteen tarkoittamia asioita eri yhteyksissä. Viestintä Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn profiloitumista selkeämmin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 30/2013 Fysioterapeutit ry ja Röntgenhoitajaliitto ry esittävät, että Tehyn tulisi nykyistä selkeämmin profiloitua kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi. Liittojen perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. Talous Tehyn Kuusamon ammattiosasto ry:n (702) aloite koskien tehy-sähköpostipalvelun käyttöönottoa kaikille valtuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 07/2013 Tehyn Kuusamon ammattiosasto esittää, että kaikille Tehyn valtuuston varsinaisille ja varajäsenille mahdollistettaisiin tehy-sähköpostipalvelu. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 21(23)

22 Tehyn Pellon ammattiosasto ry:n (805) aloite koskien jäsenetua Hotelli Levitunturissa Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 17/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää, että Hotelli Levitunturin jäsenetu ulotettaisiin koskemaan myös samassa huoneessa majoittuvia, samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 14 TEHYN TULEVAISUUSASIAKIRJA Liite 14 (Sinä olet Tehy - Tehyn tulevaisuusasiakirja: Kahdeksan megatrendiä ja Tehy) Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 15 TEHYN KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET Liite 15 (Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ) Tehyn uuden koulutuspoliittisen asiakirjan nimi on Tiedolla ja taidolla sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään Tehyläistä koulutuspolitiikkaa Asiakirja linjaa tehyläisen koulutuspolitiikan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 22(23)

23 16 KUNTARAKENNELAKI JA SOTE UUDISTUSTA KOSKEVAT LINJAUKSET Liite 16 Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee annetun selvitykset tiedoksi. 17 TIEDOKSI Liittokokous merkitsee tiedoksi -asiat tiedoksi. MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23(23)

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 7.9.2013 klo. 10.00- Paikka Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Markus Nieminen 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa

1 ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa TEHYN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf. Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on The Union of Health and Social Care Professionals Tehy. Jäljempänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014

SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.2.2014, PRH vahvistanut 17.4.2014 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOSTE Suomen sosiaali

Lisätiedot

SJL:n valtuuston työjärjestys

SJL:n valtuuston työjärjestys 1 SJL:n valtuuston työjärjestys 1. Valtuuston tehtävät Valtuustolla on ylin päätösvalta liiton asioissa. Valtuuston tehtävistä säädetään yleisluontoisesti liiton säännöissä, mm. pykälissä 29 35. Tällä

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA SYYSKOKOUS 2017 AIKA sunnuntai 22.10.2017 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013 23.1.2013 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Keskiviikko 23.01.2013 Paikka: Serverin Koppi Hallituksen kokous 1 / 2013 Läsnä: Aino Aholainen, hallituksen PJ Mikko Koponen Paavo

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013 KOKOUSKUTSU 24.9.2013 Aika: 21.9.2013 klo 12.15 Paikka: Tuusniemi, Kaupungintalo. Läsnä: Hakalisto, Kasperi Herranen, Jussi Hippi, Eeva Hylkilä Hanna Ikonen, Juho Jokinen, Ida Junkkari, Heikki Kangas,

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot