Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Ma To 3. 6.6.2013 Liittokokous alkaa maanantaina 3.6.2013 klo 13.00 avajaisilla"

Transkriptio

1 VIII VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Ma To Liittokokous alkaa maanantaina klo avajaisilla Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Helsinki Liittokokousedustajat Valtuuston jäsenet Hallituksen jäsenet Kunniajäsenet Yhteistyöjäsenten edustajat Tehyn opiskelijayhdistyksen edustaja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliton edustajat Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat Tehyn toimihenkilöitä Kutsuvieraita Kansainvälisiä kutsuvieraita 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouksen puheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee kokoukselle kolme (3) puheenjohtajaa. 2.2 Sihteerien kutsuminen Liittokokous kutsuu kokouksen sihteereiksi Kirsti Viljakaisen, Riikka Kuivalan, Anna Kukan, Kirsi-Marja Koskisen ja Kukka Junnon. 1(23)

2 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Liittokokous valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta Liittokokous valitsee kuusi (6) ääntenlaskijaa. 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Liite Liittokokousedustajien toteaminen 3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen Liitteet 3.1. (todetaan kokouksessa) Liite 3.2. (todetaan kokouksessa) Tehyn sääntöjen mukaan jokaisella liiton yhteistyöjäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa ja jäsenenä olevalla opiskelijayhdistyksellä yksi edustaja. Näillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä sekä liiton toimihenkilöillä. Tehyn ja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto SJJL ry:n välisen yhteistyösopimuksen perusteella SJJL:n kahdella edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus esittää lisäksi, että liittokokous myöntäisi läsnäolo- ja puheoikeuden kahdelle Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajalle. 2(23)

3 Liittokokous toteaa kokouksessa läsnä olevat yhteistyöjäsenten edustajat, Tehyn opiskelijayhdistyksen edustajan, valtuuston ja hallituksen jäsenet, kunniajäsenet, SJJL:n ja Suomen Lähihoitajayhdistyksen edustajat sekä Tehyn toimihenkilöt. Lisäksi liittokokous päättää myöntää läsnäolo-oikeuden kutsuvieraille erikseen sovituissa esityslistan kohdissa. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tehyn sääntöjen 17 :n mukaan alustava ilmoitus varsinaisen liittokokouksen ajankohdasta ja paikasta on julkaistava kokousvuoden ensimmäisessä liiton äänenkannattajan numerossa (julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013). Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta liiton jäsenille ja valituille liittokokousedustajille samoin kuin niille, joilla Tehyn sääntöjen mukaan on läsnäolo-oikeus liittokokouksessa. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokous toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN 5.1 Kokouksen menettelytavat Liite 5.1. (Tehyn liittokokouksen menettelytavat) Liittokokous merkitsee liitteen tiedoksi ja hyväksyy kokouksen menettelytavat. 5.2 Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalia koskevat menettelytavat Liitteet 5.2 (hallituksen vaalia koskevat menettelytavat) 5.2.a (vaaliliiton ehdokaslista) ja 5.2.b (vaalirengassopimus) 3(23)

4 Liittokokous merkitsee hallituksen vaalia koskevat vaalijärjestyksen määräykset sekä ehdokasasettelua koskevat ohjeet ja asiakirjat tiedoksi. 6 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Liittokokous käsittelee esityslistan siten, että esityslistalle merkityn lähetekeskustelun jälkeen kyseisen asian käsittely keskeytetään. Valiokuntatyöskentelyn jälkeen palataan esityslistan alkuun ja asia käsitellään uudelleen valiokunnan lausunnon pohjalta. Mikäli lähetekeskustelun aikana ei esitetä lainkaan muutosehdotuksia hallituksen päätösehdotukseen, asiaa koskeva päätös voidaan tehdä välittömästi ilman valiokuntatyöskentelyä. Liittokokous hyväksyy kokouksen esityslistan. Samalla liittokokous päättää, että asioiden käsittelyjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa numerointia muuttamatta, mikäli kokouksen aikataulu ja esityslistan eri kohtien keskinäinen sidonnaisuus sitä edellyttävät. 7 LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU Liite 7 (Kokousohjelma ) Liittokokous merkitsee liittokokouksen aikataulun tiedoksi. 8 VALIOKUNTIEN VALINTA JA TEHTÄVÄT 8.1 Liittokokouksen valiokunnat Liittokokous päättää valita seuraavat valiokunnat: Sääntö- ja järjestövaliokunta (17 jäsentä) Toiminta- ja talousvaliokunta (21 jäsentä) Vaalivaliokunta (17 jäsentä) 4(23)

5 8.2 Valiokuntien toimintaohjeet ja käytännönohjeet Liitteet 8.2.a (toimintaohjeet) ja 8.2.b (käytännön ohjeet valiokunnille) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä valiokuntien toimintaohjeet, jotka sisältävät myös luettelon valiokuntien käytettävissä olevista asiantuntijoista, ja merkitä tiedoksi valiokuntien tehtävät. 8.3 Valiokuntien jäsenten valinta Liitteet 8.3. (Valiokuntien jäsenten valinta ja paikkajaot) 8.3.a (Valiokuntien jäsenten valinta ja äänestysmenettely) ja 8.3.b (Valiokuntien jäsenet ehdokasasettelulista) Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää valiokuntien koosta sekä valitsee valiokuntiin jäsenet siten, että kustakin liittokokousedustajaryhmästä valitaan jäseniä ryhmän edustuksen suhteessa, vähintään kuitenkin yksi edustaja. 9 TEHYN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 9.1 Lähetekeskustelu Liitteet 9 (voimassa olevat säännöt ja uudet säännöt) ja 9 a (perustelut uusille säännöille) Tehyn sääntöihin tehtyjä muutosesityksiä perusteluineen on selvitetty liitteessä 9 a. Liittokokous merkitsee Tehyn sääntömuutosesityksen tiedoksi ja lähettää sen keskustelun jälkeen sääntö- ja järjestövaliokunnan valmisteltavaksi. 5(23)

6 9.2 Tehyn sääntömuutosesitys Liittokokous päättää Tehyn sääntöjen muuttamisesta valiokunnan lausunnon pohjalta. 10 TOIMINTALINJAT VUOSILLE Lähetekeskustelu Liite 10 (Tehyn toimintalinjat asiakirja) Liittokokous merkitsee Tehyn toimintalinjat vuosille tiedoksi ja lähettää asiakirjan keskustelun jälkeen toiminta- ja talousvaliokunnan valmisteltavaksi Toimintalinjojen hyväksyminen Liittokokous hyväksyy Tehyn toimintalinjat vuosille valiokunnan lausunnon pohjalta. 11 KERTOMUS LIITON TOIMINNASTA JA TALOUDELLISESTA TILASTA Liitteet 11 (Kertomus Tehyn toiminnasta liittokokouskaudella ) 11 a (Tehyn talous ja toimintaedellytykset ) 11 b (Tehyn tuloslaskelmat ja taseet ) Liittokokous merkitsee kertomuksen liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuluneelta liittokokouskaudelta tiedoksi, arvioi kertomuksen perusteella asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä tekee tarvittavat päätökset niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. 6(23)

7 12 LIITTOKOKOUKSESSA KÄYTÄVÄT VAALIT 12.1 Liiton puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan vuosiksi Liiton varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta Liittokokous valitsee hallituksen 12 varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Valtuuston puheenjohtajan valinta Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan vuosiksi Valtuuston varapuheenjohtajien valinta Liittokokous valitsee valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosiksi (23)

8 12.6 Valtuuston valinta Liite Liittokokous vahvistaa valtuuston varsinaisten jäsenten ja vaaliliittokohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi (23)

9 13 LIITTOKOKOUSALOITTEET Aloitteiden käsittely Jokaisessa aloitevastauksessa on hallituksen päätösesitys. Mikäli kokous yhtyy tähän päätösesitykseen, asia päätetään yhdessä käsittelyssä. Jos kokous tekee kannatettuja muutosesityksiä, se päättää samalla, viedäänkö aloite jonkin valiokunnan valmisteltavaksi. Tällöin asia päätetään uudessa käsittelyssä valiokunnan lausunnon pohjalta. Aloitetta ei tarvitse viedä valiokuntakäsittelyyn, jos hallitus yhtyy aloitevastaukseen tehtyyn muutosesitykseen. Hallinto Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (250) aloite koskien kunniapuheenjohtajan kutsumista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 01/2013 (H1A/ ) Tehyn Satakunnan keskussairaalan ammattiosasto ry (250) esittää liittokokoukselle, että se kutsuisi puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi, hyväksyy aloitteen ja päättää kutsua Jaana Laitinen-Pesolan Tehyn kunniapuheenjohtajaksi Tehyn Kuusamon ammattiosasto (702) ry:n, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto (800) ry:n ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloitteet koskien liittokokouksen lakkauttamista Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 08, 21 ja 40/2013 (H2A/ ) Tehyn Kuusamon, Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot esittävät liittokokoukselle liittokokouksen lakkauttamista. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet. 9(23)

10 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 36/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto ry esittää liittokokoukselle liittokokouksen modernisointia, uudelleenorganisointia ja työjärjestyksen tiivistämistä Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto (366) ry:n aloite koskien neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä valtuuston päätöksenteon tueksi jäsenistön aktivoimiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 27/2013 (H2A/ ) Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry esittää neuvoaantavan jäsenäänestyksen käytön lisäämistä. Edunvalvonta Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto (258) ry:n aloite koskien työnantajan velvollisuutta kustantaa työntekijöille turvalliset jalkineet Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 05/2013 Tehyn Kankaanpään Seudun ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että työnantajan olisi kustannettava työntekijöille turvalliset jalkineet. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 10(23)

11 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien palkkausjärjestelmien kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 11/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehyn nelivuotistoimintaohjelman osana valmistellaan palkkausjärjestelmien kehittämistä aloitteesta tarkemmin ilmenevillä tavoilla. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 14/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa selvityksen mm. tehyläisten ammattien naisten ja miesten palkkauksen eroista sekä tekee vaikuttamissuunnitelman palkkaerojen pienentämiseksi ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien jaksotyön korvausten kehittämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 15/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle, että Tehy sisällyttää nelivuotistoimintaohjelmaansa jaksotyön korvausten kehittämisen osana palkkauksen kehittämistä. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 11(23)

12 Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien hälytysrahan korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 16/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että hälytysrahaa tulisi korottaa. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pellon ammattiosasto (805) ry:n aloite koskien keskimääräisen vuorotyölisän korvauksen maksamista loma-ajan ja sairausajan palkkaan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 18/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että vuosilomapalkkaan ja sairausajan palkkaan maksettaisiin tehtäväkohtaisen palkan lisäksi keskimääräisen vuorotyölisän osuus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosaston (800) ry:n aloite koskien korotettua varallaolokorvausta sunnuntai- ja juhlapyhinä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 19/2013 Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että sunnuntaina ja juhlapyhinä maksettaisiin varallaoloajalta korotettu korvaus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 12(23)

13 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttöä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 22/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että ammattiosaston puheenjohtajille tulisi ajankäyttömahdollisuus ammattiosaston asioiden hoitamiseen. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Ylöjärven ammattiosasto (372) ry:n aloite koskien järjestelyeristä luopumista ja siirtymistä enenevässä määrin yleiskorotuksiin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 23/2013 Tehyn Ylöjärven ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että paikallisesta sopimisesta palkkojen osalta (järjestelyvaraerät) luovuttaisiin ja siirryttäisiin enenevässä määrin yleiskorotuksiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien tehtäväsiirtoja palkkauksen perusteena terveydenhuollossa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 29/2013 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry esittää liittokokoukselle, että palkkausjärjestelmissä otettaisiin paremmin huomioon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajennukset. Liiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteeseen. 13(23)

14 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien epämukavien työaikojen korvausten korottamista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 37/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että epämukavien työaikojen korvauksia korotettaisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön lisäämistä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 38/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että yksityissektorin työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä lisättäisiin. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto (377) ry:n aloite koskien kahta päivittäistä lepotaukoa kuuden tunnin työpäivää tekeville Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 39/2013 Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osakeyhtiöiden ammattiosasto esittää liittokokoukselle, että kuuden tunnin työpäivää tekeville annettaisiin kaksi lyhyttä taukoa päivän aikana. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 14(23)

15 Järjestötoiminta Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto ry:n (606) Aloite koskien Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamista mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 25/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn verkkokaupan tuotevalikoiman laajentamisesta mm. kirjepohjiin sekä pieneen jaettavaan tavaraan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamista pääluottamusmiehille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 24/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää OpenDoran käyttöoikeuksien laajentamisesta pääluottamusmiehille. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto ry:n (729) aloite koskien palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 03/2013 Tehyn Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen ammattiosasto esittää palkitsemista Tehyn 20, 30 ja 40 vuotta kestäneestä jäsenyydestä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 15(23)

16 Tehyn Joensuu kaupungin ammattiosasto ry:n (606) aloite koskien Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 26/2013 Tehyn Joensuun kaupungin ammattiosasto esittää Tehyn eläkeläisyhdistyksen toiminnan laajentamista virkistys- ym. toimintaan. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 13/2013 Suomen Sairaanhoitajaliitto esittää liittokokoukselle Tehyn yhteistyöjäsenille maksaman liittomaksupalautteen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä. Suomen Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on Tehyn Virtain ammattiosasto ry:n (374) aloite koskien terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 09/2013 Tehyn Virtain ammattiosasto esittää liittokokoukselle terveydenhuollon opettajien mahdollisuutta liittyä Tehyyn kaksoisjäsenyydellä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on 16(23)

17 Tehyn Hämeenkyrön ammattiosasto ry:n (351) ja Tehyn Ikaalisten ammattiosasto ry:n (352) aloitteet koskien pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista Liitteet a (Aloiteet) ja b (Vastaus) Aloite nro 06/2013 ja aloite Tehylle Tehyn Hämeenkyrön ja Tehyn Ikaalisten ammattiosastot esittävät liittokokoukselle pienten ammattiosastojen jäsenmaksupalautteen nostamista ja jäsenten osallistumisaktiivisuuden huomioimista jäsenmaksupalautteen määrittelyssä. Ammattiosastojen perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hylätä aloitteet Tehyn Oulun seudun yksityisalojen ammattiosasto ry:n (712) aloite koskien yksityisalojen ammattiosaston ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytetystä ajasta ja asioiden hoidosta Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 02/2013 Tehyn Oulun Seudun yksityisalojen ammattiosasto esittää liittokokoukselle yksityisalojen ammattiosastoille maksettavaksi ylimääräistä liittomaksupalautetta edunvalvontatyöhön käytettävästä ajasta ja asioiden hoidosta. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n aloite koskien Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 34/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää Tehyn yrittäjäjäsenyyden rajaamista koskemaan ainoastaan yksin toimivia yrittäjiä. 17(23)

18 Suomen Fysioterapeuttien perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n, Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n, Suomen Kätilöliitto ry:n ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n aloite koskien Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille Liitteet a (Aloitteet) ja b (Vastaus) Aloitteet nro 31 ja 35/2013 Suomen Fysioterapeutit, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Kätilöliitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL esittävät Tehyn ja yhteistyöjäsenten yhteistyön kehittämistä sekä asiamiehen nimeämistä Tehyyn yhteistyöjäsenille. Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Röntgenhoitajaliiton, Suomen sairaanhoitajaliiton, Suomen Kätilöliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL:n perustelut ilmenevät liitteistä a. Liitteenä b on vastausehdotus aloitteisiin. Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteet otettavaksi huomioon toimintasuunnitelmia laadittaessa muilta kuin yksittäisen asiantuntijan nimeämisen osalta Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 28/2013 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ja Suomen Röntgenhoitajaliitto esittävät yhteistyöjäsenjärjestöjen jäsenmaksun perimistä Tehyn jäsenmaksun yhteydessä. Suomen Lastenhoitoalan Liiton ja Suomen Röntgenhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on 18(23)

19 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n (500) aloite koskien Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 04/2013 Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto esittää Tehyn sähköisten jäsenpalveluiden kehittämistä niin, että ammattiosaston vaihtaminen, eläkkeen ilmoittaminen sekä esimerkiksi perhevapaan ilmoittaminen on mahdollista. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Kehittämistoiminta Tehyn Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto ry:n (800) aloite koskien henkilöstömitoituksen määrittelemistä erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 20/2013 Länsi-Pohjan keskussairaalan ammattiosasto esittää, että erikoissairaanhoitoon sekä osastoille että poliklinikoille määriteltäisiin henkilöstömitoitus. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien Tehyn tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseksi Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 32/2013 Suomen Fysioterapeutit esittää, että Tehy edistää toiminnassaan asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämistä 19(23)

20 sosiaali- ja terveysalalla. Eri ammattiryhmien tehtäväkuvien laajentamisen myötä syntyneitä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia tulee selvittää, julkaista sekä hyödyntää Tehyn edunvalvonnassa. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn nelivuotistoimintaohjelmaan yhteiseksi hankkeeksi reseptihoitajien toimien perustamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköihin Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 12/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen otettavaksi huomioon Tehyn vuositason toimintasuunnitelmissa Suomen Fysioterapeutit ry:n aloite koskien kuntoutuksen edunvalvontaa Liitteet a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 33/2013 Suomen Fysioterapeutit ry esittää, että Tehyn toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen alueella kuntoutus nostetaan yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi. Suomen Fysioterapeutit ry:n perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n aloite koskien viittä erillistä koulutuspolitiikan osa-aluetta Liitteet a (Aloite sisältäen viisi (5) erillistä kohtaa) ja b (Vastaus) Aloite nro 10/2013 Suomen sairaanhoitajaliitto esittää ammattikorkeakoulujen käytännön harjoittelun osittaista valtakunnallista yhdenmukaistamista. 20(23)

21 Sairaanhoitajaliiton perustelut ilmenevät liitteestä a. Liitteenä b on Liittokokous merkitsee liitteet tiedoksi ja päättää hyväksyä aloitteen niiltä osin kuin aloitteen tarkoittamat asiat ovat Tehyn toimivallassa. Tehy on muilta osin valmis antamaan asiantuntija-apua hankkeisiin ja edistämään aloitteen tarkoittamia asioita eri yhteyksissä. Viestintä Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n aloite koskien Tehyn profiloitumista selkeämmin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 30/2013 Fysioterapeutit ry ja Röntgenhoitajaliitto ry esittävät, että Tehyn tulisi nykyistä selkeämmin profiloitua kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöksi. Liittojen perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. Talous Tehyn Kuusamon ammattiosasto ry:n (702) aloite koskien tehy-sähköpostipalvelun käyttöönottoa kaikille valtuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 07/2013 Tehyn Kuusamon ammattiosasto esittää, että kaikille Tehyn valtuuston varsinaisille ja varajäsenille mahdollistettaisiin tehy-sähköpostipalvelu. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 21(23)

22 Tehyn Pellon ammattiosasto ry:n (805) aloite koskien jäsenetua Hotelli Levitunturissa Liite a (Aloite) ja b (Vastaus) Aloite nro 17/2013 Tehyn Pellon ammattiosasto esittää, että Hotelli Levitunturin jäsenetu ulotettaisiin koskemaan myös samassa huoneessa majoittuvia, samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Ammattiosaston perustelut ilmenevät liitteestä a. Vastausehdotus on liitteenä b. 14 TEHYN TULEVAISUUSASIAKIRJA Liite 14 (Sinä olet Tehy - Tehyn tulevaisuusasiakirja: Kahdeksan megatrendiä ja Tehy) Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 15 TEHYN KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET Liite 15 (Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ) Tehyn uuden koulutuspoliittisen asiakirjan nimi on Tiedolla ja taidolla sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään Tehyläistä koulutuspolitiikkaa Asiakirja linjaa tehyläisen koulutuspolitiikan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee liitteen ja annetun selvityksen tiedoksi. 22(23)

23 16 KUNTARAKENNELAKI JA SOTE UUDISTUSTA KOSKEVAT LINJAUKSET Liite 16 Asiaa selvitetään kokouksessa. Liittokokous merkitsee annetun selvitykset tiedoksi. 17 TIEDOKSI Liittokokous merkitsee tiedoksi -asiat tiedoksi. MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23(23)

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot