JOUKKUEEN TOIMINNAN ABC P02

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKUEEN TOIMINNAN ABC P02"

Transkriptio

1 JOUKKUEEN TOIMINNAN ABC P02

2 Hyvät pelaajien vanhemmat, Tämän materiaalin tarkoituksena on tarjota yhdessä paketissa tietoa perusasioista liittyen P02- joukkueen toimintaan. Tähän materiaaliin on koottu keskeiset joukkueen käytännöt sekä muuta tärkeää tietoa. Toivomme tämän materiaalin olevan kaikille hyödyksi ja omalta osaltaan selkeyttävän jouk- kueemme toimintatapoja ja edesauttavan toiminnan kehittymistä vieläkin sujuvammaksi. JOUKKUEEN TOIMIJAT Joukkueenjohtaja; Vastuuvalmentajat; Valmentajat; Taloudenhoitaja; Jenni Tähkäoja, p , Jukka Tähkäoja, p , Sanna Vara, p , Kai Juice Väyrynen, p , Safet Hadzajlic, p , Jan Palomäki, p , Giovanni Catania (maalivahdit), Jouni Lyytikäinen, p , Toimijoiden toimenkuvat löytyvät jatkossa Nimenhuudosta Kuvat ja materiaalit- osion Tärke- ää tietoa- kansiosta. NIMENHUUDON KÄYTTÖ JA YLEISTÄ JOUKKUEEN TOIMINNASTA Nimenhuudon aktiivinen käyttö on erittäin tärkeää. Tämä edesauttaa joukkueen toiminnan sujuvuutta ja laatua. Joukkueen sisäinen viestintä tapahtuu pääosin Nimenhuudon kautta. Sik- si Nimenhuutoa on hyvä seurata aktiivisesti. Suosittelemme myös aktivoimaan tekstiviesti- toiminnon pelaajan Nimenhuuto- profiilista, jotta mahdolliset kiireelliset viestit tulevat perille (esim. yllättävät harjoitusten peruuntumiset). Nimenhuudon Kuvat ja materiaalit- osiosta löytyy paljon tärkeää tietoa, mm. vanhempainko- kousten muistiot. Kannattaa myös seurata seuran kotisivuja; Joukkueella on myös omat netti- sivut; jotka pyritään pitämään ajan tasalla mahdollisim- man hyvin. Pidemmistä poissaoloista on hyvä ilmoittaa joukkueenjohtajalle aina mahdollisimman hyvissä ajoin. Joukkueen pelaajat laativat vuosittain omat pelisääntönsä, joita jokainen pelaaja on velvolli- nen noudattamaan. Joukkueessamme arvostetaan hyviä käytöstapoja ja toisten ihmisten kun- nioittamista. Ne ovat peruspilareita hyvälle toiminnalle ja hyvälle joukkuehengelle.

3 Harjoituksiin ja peleihin ei tulla sairaana. Sairaana fyysinen rasitus on terveysriski; sairaana harjoittelu voi aiheuttaa sairauden pitkittymistä ja jälkitauteja, esim. sydänlihastulehduksia. Myös tautien leviämisen ehkäisemiseksi ei joukkueen tapahtumiin saa tulla sairaana. Harjoitukset Merkitse aina harjoituksiin IN tai OUT. Näin valmentajien on helpompi suunnitella harjoituk- set ja ryhmäjaot etukäteen, kun tiedetään kuinka monta ja keitä pelaajia on harjoituksiin tu- lossa. Ilmoittautuminen harjoituksiin sulkeutuu aina edellisenä iltana klo 20. Jos pelaaja on poissa, on hyvä ilmoittaa, jos poissaolo johtuu esim. sairaudesta tai toisesta har- rastuksesta. Niiden, joilla on monia harrastuksia, on hyvä keskustella harrastusten yhteenso- vittamisesta vastuuvalmentajien ja joukkueenjohtajan kanssa, mikäli harrastusten aikatauluissa on päällekkäisyyksiä. Jos pelaaja joutuu yllättäen jäämään harjoituksista pois, ilmoitetaan siitä IN- merkitylle val- mentajalle (ensisijaisesti Sannalle tai Jukille) sekä Jennille tekstiviestillä. Rohkaisemme vanhempia kysymään kyytejä toisilta vanhemmilta, mikäli itsellä on vaikea saada pelaajaa tuotua treeneihin ja mikäli pelaaja ei itsenäisesti harjoituspaikalle pääse. Lisäharjoitukset Maalivahtivalmennukseen, taitokouluun, Sunnyn taitotreeneihin ym. lisäharjoituksiin osallis- tujat merkitään kyselyiden perusteella ja valmentajien valintojen mukaisesti valmiiksi IN. Näihin ei siis lisätä omin luvin pelaajaa IN, vaan ainoastaan OUT- merkinnät voi tehdä itse. Lisäharjoitukset ovat nimensä mukaisesti lisäharjoitusmahdollisuus motivoituneille pelaajille. Lähtökohtaisesti käydään ahkerasti joukkueen omissa harjoituksissa. Lisäharjoitus ei siis kor- vaa joukkueen omia harjoituksia. Lisäharjoituksiin ilmoittautuneet ja valitut pelaajat sitoutuvat käymään näissä harjoituksissa. Mikäli pelaajan tilanne tai motivaatio muuttuu, tulee siitä olla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai vastuuvalmentajaan. Seura toimii yhteistyössä FC Viikinkien ja Valtin kanssa, mm. yhteisten taito-, kyky- ja maali- vahtikoulujen muodossa. Pelit Pelien kokoonpanot merkitään valmiiksi IN. Peleihin ei siis ilmoittauduta IN oma- aloitteisesti, ellei niin erikseen pyydetä. Kun pelaajat on merkitty IN, on ilmoittautuminen hyvä vahvistaa Nimenhuudossa mahdollisimman pian, tai tehdä OUT- ilmoitus mikäli pelaaja on estynyt. Valmentajat päättävät kokoonpanot pelaajien taitotason, harjoitusaktiivisuuden, pelaajan toiminnan ym. kriteerien mukaan. Myös pelipaikat vaikuttavat kokoonpanoihin; jokaiselle pelipaikalle tarvitaan pelaajia. Myös pelaajien loukkaantumismahdollisuus pitää huomioida

4 kokoonpanoissa. Pelaajat ovat velvollisia pelaamaan myös muita kuin ensisijaisia pelipaikko- jaan. Esim. maalivahdin loukkaantuessa pitää jonkun siirtyä maalivahdiksi. Harjoituksissa käyminen on edellytys pelaamiselle peleissä. Pitemmän tauon jälkeen (sairas- taminen, lomamatkat jne.) käydään aina harjoituksissa, ennen kuin pelaaja voi osallistua pe- leihin. Joukkueessamme on kaudella 2014 kolme peliryhmää. Sininen peliryhmä on edistyneimpien pelaajien kilpatasoon pyrkivä ryhmä. Valkoinen peliryhmä pelaa tällä hetkellä haastajatasolla ja vihreä peliryhmä harrastetasolla. Vaikka pelaajat voivat liikkua ryhmien välillä, pyrimme siihen että peliryhmän runko on mahdollisimman vakio, mikäli pelaajien harjoitusaktiivisuus tämän mahdollistaa. Kaudella 2014 joukkueen piirisarjan pelipäivät ovat maanantai ja torstai, mutta poikkeuksia- kin on, erityisesti sinisillä. Piirisarjan pelejä pelataan eri puolilla Helsinkiä, sinisten Ykkösen pelejä myös muualla Uudellamaalla. Turnauksiin pyydetään ilmoittautumiset aina hyvissä ajoin, ja joukkueet nimetään ilmoittau- tumisten perusteella. Joskus käytetään myös suoraa nimeämistä eikä ilmoittautumisia kerätä. Tasoryhmillä pelattaessa sininen ryhmä ilmoitetaan turnauksiin lähtökohtaisesti kilpasarjoi- hin ja muut ryhmät haastesarjoihin. Joitakin turnauksia saatetaan pelata myös sekaryhmillä tilanteen mukaan. Joukkueemme tekee yhteistyötä P01- ja P03- ikäluokkien kanssa, joten aina välillä syntyneitä käy meidän peleissämme, samoin kun P01- joukkueesta syntyneet. Vastaa- vasti meiltä käy poikia P01:n peleissä ja syntyneet käyvät välillä P03:n peleissä. Toivomme, että pelaajat ovat, jalkapallon ollessa kesälaji, käytettävissä myös kesällä piirisar- jan ollessa käynnissä sekä turnauksissa. Lähtökohtaisesti joukkue pitää kesätaukoa heinä- kuun kaksi viimeistä viikkoa. Muut tapahtumat Aika ajoin pyritään järjestämään joukkueelle vapaa- ajan tapahtumia. Jotkin näistä saattavat olla lisämaksullisia, mutta pyrimme kuitenkin valitsemaan tapahtumia, joista tulee lähtijöille maksuttomia tai ainakin edullisia. Vapaa- ajan tapahtumilla pyritään vahvistamaan joukkueen yhteishenkeä. Vapaa- ajan tapahtumat ovat luonnollisesti aina vapaaehtoisia. Nimenhuudon Sponssisivu Joukkueella on Nimenhuudossa Sponssisivu (yläpalkista pro - > Sponsoroi joukkuetta). Tältä sivulta löytyy verkkokauppoja, ja sivun kautta näihin verkkokauppoihin menemällä ja sieltä tilaamalla nämä verkkokaupat tulouttavat aina sivulla ilmoitetun prosenttiosuuden tehdyistä ostoksista joukkueelle. Ostoksia tekevälle tästä ei siis koidu lisäkustannuksia, vaatii siis vain verkkokauppaan menemisen joukkueen Sponssisivun kautta. Sponssisivun linkkiä saa mielel- lään jakaa myös sukulaisille ja tuttaville ja esim. Facebookissa.

5 VANHEMPIEN ROOLI Vanhemmilla on korvaamaton rooli lapsensa harrastuksen tukemisessa. Vanhemman kannus- tus ja kiinnostus lapsen harrastusta ja lapsen omia tavoitteita kohtaan on ensiarvoisen tärke- ää. Vanhemman tärkeää roolia voi kuvata kolmella K:lla; kannusta, kuljeta, kustanna. Maksukäytännöistä on annettu erillinen ohjeistus. Lapsi arvostaa varmasti vanhemman kiinnostusta harrastustaan kohtaan. On hyvä kysellä ja kuunnella lapsen tuntoja harjoituksista ja peleistä. Aina lapset eivät tohdi kertoa ajatuksistaan suoraan valmentajille. Kun lapsenne kertoo kokemuksistaan ja tunnelmistaan harjoitusten ja pelien jälkeen, saa niitä mielellään jakaa ihan tuoreeltaan myös valmentajille ja joukkueenjoh- tajalle. Vain palautteen kautta meillä on mahdollisuus huomioida lasten kokemuksia joukku- eessa ja tarvittaessa käsitellä niitä lapsen ja joukkueen kanssa. Vanhempien aktiivinen osallistuminen joukkueen varainhankintaan on erittäin tärkeää jouk- kueen toiminnalle. Näin voidaan maksut pitää mahdollisimman alhaisena. Koska varainhan- kinta hyödyttää koko joukkuetta, on vanhempien mahdollisimman tasapuolinen osallistuminen varainhankintaan toivottavaa. Vanhempainilloissa (vähintään kahdesti vuodessa) käydään läpi joukkueen kannalta tärkeitä asioita. Myös kaikenlainen yleinen joukkueen toimintaa koskeva keskustelu mahdollistuu parhaiten vanhempainilloissa. Yksilöllisemmät keskustelut käydään erikseen. Valmentajat ja joukkueenjohtaja keskustelevat tarvittaessa vanhempien kanssa ennen tai jälkeen harjoitus- ten, mikäli aikaa on. Mikäli juuri silloin ei keskustelulle aikaa ole, on hyvä sopia keskustelulle jokin parempi ajankohta. Vanhempien syyskokouksessa laaditaan aina Nuoren Suomen Urheilun Pelisäännöt- ohjelman mukaisesti tulevalle kaudelle vanhempien pelisäännöt. Pelisääntöjen laatiminen ja lähettämi- nen Palloliitolle on edellytys piirisarjaan osallistumiselle. Jokainen vanhempi sitoutuu näihin sääntöihin. Nuori urheilija tarvitsee monipuolista, terveellistä ravintoa. Ennen harjoituksia ja pelejä on hyvä syödä terveellinen, hiilihydraatti- ja proteiinipitoinen ateria viimeistään 2 tuntia ennen tapahtuman alkua. Riittävän liikunnan (min. 18 tuntia viikossa) lisäksi lapsi tarvitsee riittävästi lepoa. Vanhem- mat ovat näiden asioiden mahdollistajina tärkeässä roolissa. Huolehdithan siitä, että lapsesi syö terveellisesti, liikkuu ja ulkoilee paljon ja saa tarpeeksi unta. Suosittelemme lukemaan Ravinto- sekä Harjoittelu ja liikunta- osiot Kasva urheilijaksi- sivustolta; VARUSTEISTA Lähtökohtaisesti varustetilauksia tehdään keskitetysti keväällä ja syksyllä. Näistä ilmoitetaan aina erikseen.

6 Seuralla on siis sopimus Adidaksen ja Intersport Puhoksen kanssa. Seuran jäsenkortilla saa Puhoksesta seuramalliston tuotteet seurahinnalla, ja muistakin normaalihintaisista tuotteista alennusta. Nappulakenkiä hankkiessa on hyvä huomioida seuraavia asioita; Kengän ei pidä olla liian iso. Normaaleihin kenkiin jätettävää käynti- ja kasvuva- raa ei käytetä nappiksissa. Varpaissa saa olla vain pieni ylimääräinen tila. Liian iso kenkä haittaa pelaamista. Synteettinen kenkä ei muokkaudu jalan mukaan samalla tavalla kuin nahkainen kenkä. Synteettisen kengän tulee siis olla jo hankittaessa hyvä jalkaan. Valitse alustan mukainen kenkä. Piirisarjassa pelataan todennäköisesti joitakin pelejä myös hiekkakentillä. Tämä on hyvä huomioida kengän/kenkien valinnas- sa. Kengän oikea tyyppi vaikuttaa myös pelaajan turvallisuuteen; oikea kenkä alustalle vähentää loukkaantumisriskiä. Jos kengän nastat ovat liian korkeat alustalle, eivätkä siten uppoa alustaan riittävästi, lisää se erityisesti nilkkavam- mojen riskiä. Nurmikenkien nastat saattavat myös katketa hiekkakentillä ja ko- vemmilla tekonurmilla. Kengän nastan korkeus vaikuttaa myös pitävyyteen alustalla; alustaan nähden liian korkea nasta ei tuo pitoa. Säärisuojat ovat pakolliset sekä harjoituksissa että peleissä. Vakuutus ei korvaa mahdollisia vahinkoja, mikäli pelaajalla ei ole ollut säärisuojia käytössä vahingon tapahtumahetkellä. Hiekkakentällä pelattavia pelejä ja viileämpiä säitä varten jokaisella pelaajalla on hyvä olla pitkät, mustat tekniset alushousut ja/tai hiekkahousut. Peleihin varataan aina mukaan sekä sininen että valkoinen pelipaita. Saliharjoituksissa ei käytetä palloa, myöskään säärisuojia ei tarvita. Saliharjoituksiin varataan joustavat, liikuntaan soveltuvat vaatteet. Kengiksi sisäpelikengät. Tavalliset lenkkarit liukuvat salin lattialla, joten ne eivät sovellu saliharjoituksiin. Kengissä tulee myös olla nauhat, jotta ne saadaan tukevasti jalkaan. PELIPASSIT JA VAKUUTUKSET, TOIMINTA VAHINGON SATTUESSA Vanhemmat hankkivat pelaajalle vuosittain Pelipassin ja vakuutuksen Palloverkosta. Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, joka korvaa myös kilpailutoiminnassa syntyvät vahingot, eikä haluta Palloverkosta vakuutusta hankkia, tulee oman vakuutuksen osalta toimittaa kopio va- kuutuskirjasta/vakuutusote yhdessä allekirjoitetun vakuutustodistuksen kanssa (tämän saa joukkueenjohtajalta). Vakuutuksen tulee olla voimassa koko kauden ajan. Joukkueenjohto voi näin varmistua pelaajan olevan vakuutettu vahinkojen varalta. Jos pelaaja loukkaa itsensä harjoituksissa tai peleissä, on hyvä heti käydä tekemässä vahin- koilmoitus, vaikkei välitöntä lääkärin hoidon tarvetta olisikaan. Joskus vammat, jotka eivät vaikuta aluksi vakavilta, voivat aiheuttaa kuitenkin vaivoja ja jatkotoimenpiteitä. Tällöin on eduksi, että vahinkoilmoitus on tehty. Ohjeet löytyvät FC Kontun kotisivuilta; sattuessa/.

7 SEURAN KANNATUSJÄSENYYS JA JOUKKUEEN SPONSOROINTI Kuka tahansa voi liittyä seuran kannatusjäseneksi, kannustammekin liittymään. Kannatusjä- senen maksu on 25. Kannatusjäsen saa samat edut kuin muutkin jäsenet. Tätäkin voi mark- kinoida myös sukulaisille ja tuttaville. Kannatusjäsenlomakkeessa on kohta, jossa alasvetovalikosta voi valita joukkueen, jonka kautta liittyy. Valitkaa/ohjeistakaa siis valitse- maan P02. Jokaisesta joukkueen kautta liittyneestä kannatusjäsenestä seura maksaa joukku- eelle pienen korvauksen. Jäsenedut ja kannatusjäsenlomake löytyvät seuran sivuilta. Joukkueemme toivoo saavansa sponsoreita. Tervetulleita ovat kaikensuuruiset sponsoroin- tisummat. Sponsorin mahdollinen saama vastine sponsoroinnista sovitaan tapauskohtaisesti. Jokaisen vanhemman panos sponsorihankinnassa on tervetullutta. Jos sinulla siis on kontak- teja, joiden kautta joukkue voisi saada sponsoreita, ole ihmeessä aktiivinen ja informoi myös joukkueenjohtajaa asiasta. Toivottavasti tämä materiaali selkeyttää asioita. Toivomme, että vanhemmat ot- tavat yhteyttä, mikäli jokin asia on epäselvä tai muuten mietityttää. Kiitos yhteistyöstä! Joukkueen toiminnan laatu ja sujuvuus on meistä jokaisesta riippuva asia. Pidetään joukkueemme hyvänä yhteisönä, jossa kaikkien on mu- kava olla!

HJK-j Laajasalo P01. Tervetuloa joukkueeseen

HJK-j Laajasalo P01. Tervetuloa joukkueeseen HJK-j Laajasalo P01 Tervetuloa joukkueeseen Tervetuloa joukkueeseen 2 (19) Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät Vastuuvalmentaja Matti Helkamo 050 469 5051 matti.helkamo@siemens.com - noudattaa seuran valmennuslinjaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN PEDOT Ohjeita jalkapalloilua aloittaville

ORIMATTILAN PEDOT Ohjeita jalkapalloilua aloittaville ORIMATTILAN PEDOT Ohjeita jalkapalloilua aloittaville TULEVAN FUTAAJAN VANHEMPI! Tiesitkö, että jalkapallo on maailman eniten pelattu joukkueurheilumuoto? Jalkapallossa yhdistyy joukkuelajiluonteensa ansiosta

Lisätiedot

VJS-OPAS 2013. Ohjeita jalkapalloilua aloittavien vanhemmille

VJS-OPAS 2013. Ohjeita jalkapalloilua aloittavien vanhemmille VJS-OPAS 2013 Ohjeita jalkapalloilua aloittavien vanhemmille VJS on LASTEN SEURA MOI TULEVAN FUTAAJAN VANHEMPI! Tiesitkö, että jalkapallo on maailman eniten pelattu joukkueurheilumuoto? Jalkapallossa yhdistyy

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko EERIKKILÄN URHEILUOPISTO LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO SEURATOIMINNAN OSAAMISALA

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry / Jalkapallojaosto versio 27.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 2. Padon toiminta-ajatus 3. Padon seuratoiminnan arvot ja

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PEIMARI UNITED. Seurakäsikirja ed. 4

PEIMARI UNITED. Seurakäsikirja ed. 4 1 PEIMARI UNITED Seurakäsikirja ed. 4 2 Peimari United:n seurakäsikirja päivitetty 29.11.2011 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan seuran toimintaan 2 Johtokunta ja jaosto, sekä toimihenkilöiden tehtävät

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic Valmennusryhmäläisen opas 1 (10) VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Tämä opas on suunniteltu Nokian Voimisteluseuran kilpa-aerobicin valmennusryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen harjoittelun tueksi. Oppaasta

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ

PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ Tyttäresi harrastaa joukkuevoimistelua Kotkan Kirissä. Kotkan Kiri kuuluu Suomen Voimisteluliittoon sekä Työväen urheiluliittoon. Kotkan Kiri on

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit Salon Viesti ry Dokumentin tila: Versio 4.2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Seuramme arvot ja kasvatukselliset periaatteet 2.1 Urheilullisuus ja liikunnallisuus 2.2 Kasvatuksellisuus 2.3 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA Käsikirja joukkueille Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Seuran organisaatio 4 3. Vanhemmille 5 4. Pelaajille 6 5. Joukkueet ja toimihenkilöt 7 5.1 Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt

KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. KEUPA HT:N ORGANISAATIO JA TOIMENKUVAT... 3 3. JOUKKUEIDEN TOIMINTA... 5 4. JOUKKUEEN TALOUSTOIMINTA... 7 5. SEURAN JA

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

FBC Dux Milites. Toimintasuunnitelma ja kausiopas

FBC Dux Milites. Toimintasuunnitelma ja kausiopas FBC Dux Milites Toimintasuunnitelma ja kausiopas 1.5.2014-30.4.2015 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma, kausi 2014-2015... 2 Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö... 2 Toiminnan periaatteet ja pelisäännöt

Lisätiedot

Pikaopas Erän yleisurheilutoimintaan!

Pikaopas Erän yleisurheilutoimintaan! TAPANILAN ERÄ YLEISURHEILUJAOSTO! Tapanilan Erän yu- jaosto, www.tapanilaneranyleisurheilu.net versio 15.9.2014/RLi 1(8) Tähän vihkoseen on koottu yhteen tietoa, millä pääsette alkuun Erän yleisurheilutoiminnassa

Lisätiedot

Ohjaajan ja valmentajan käsikirja. Liikunnan iloa turvallisesti!

Ohjaajan ja valmentajan käsikirja. Liikunnan iloa turvallisesti! Ohjaajan ja valmentajan käsikirja Liikunnan iloa turvallisesti! Espoon Telinetaiturit ry Tuulimäen väestönsuoja Itätuulenkuja 9 2012 Sisällysluettelo 1. Työntekijän työsopimukseen tarvittavat tiedot 2.

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot