Mistä löydän tietoa maiseman- ja luonnonhoitoon sopivista kohteista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä löydän tietoa maiseman- ja luonnonhoitoon sopivista kohteista?"

Transkriptio

1 Mistä löydän tietoa maiseman- ja luonnonhoitoon sopivista kohteista?

2 Ihmisen toiminnan jäljet näkyvät erilaisina kulttuuriympäristöinä kulttuurimaisemat perinnemaisemat muinaisjäännökset rakennettu kulttuuriympäristö

3 Kulttuuriympäristötiedon lähteet Ympäristö- ja museoviranomaiset ovat keränneet kulttuuriperinnöstä ja -historiasta kertovaa tietoa jo vuosikymmeniä ja työtä tehdään jatkuvasti ulottaen inventoinnit myös moderniin ympäristöön Maisema-alueiden, perinnemaisemien, rakennetun ympäristön ja muinaisjäännösten inventointien tarkoituksena on tuottaa kattavaa aineistoa kulttuuriympäristöstä, sen historiasta ja ominaispiirteistä Tietoa tarvitaan esim. alueiden käytön suunnittelun, hoidon ja suojelun taustaksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia ja sillä on tärkeä merkitys elinkeinotoimintojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa. Maisema-alueiden ja perinnemaisemien inventoinnit ja niiden ylläpitäminen ovat ympäristöviranomaisten (Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset/ vuoteen 2010 asti alueelliset ympäristökeskukset) vastuulla Rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten inventoinnit ja niiden ylläpitäminen ovat museoviranomaisten (Museovirasto ja Keski-Suomen museo) vastuulla Kulttuuriympäristön erityisarvot voivat olla valtakunnallista, maakunnallista tai paikallista laatua

4 Kulttuuriympäristötiedon lähteet Eri viranomaiset kokoavat ja ylläpitävät tietoa, tietoa löytyy eri lähteistä. Tieto on kohdekohtaista tietoa/ luetteloita ja/tai paikkatietoa. Painetut julkaisut ovat usein jääneet viime vuosikymmenelle. Tietoa on saatettu päivittää. Päivitetty aineisto on usein julkaistu vain sähköisessä muodossa. Tälle sivulle on koottu linkkejä aineistoihin: > Keski-Suomi > Maankäyttö ja rakentaminen> Kulttuuriympäristöt > Tiedon lähteet Jos olet epävarma, niin kysymällä moni asia selviää!

5 Mistä löydän tietoa arvokkaista maisema-alueista ja perinnemaisemista? Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnemaisemat on merkitty Keski- Suomen maakuntakaavaan ja niitä koskee maakuntakaavan suunnittelumääräys: maakuntakaavoitus Tietoa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista myös: ja Vk. arvokkaita maisema-alueita päivitysinventoidaan parhaillaan Osalle alueista on laadittu myös yleis- ja asemakaavoja, jotka ohjaavat maankäyttöä maakuntakaavaa tarkemmin. Kaavojen taustaselvityksissä (maisema- ja luontoselvitykset) on voitu nostaa esiin myös paikallisesti arvokkaita kohteita. Yleis- ja asemakaavoista saat tietoa oman kuntasi nettisivuilta. Paikallisesti arvokkaiden perinnemaisemakohteiden ajantasaiset tiedot ovat ELY-keskuksen paikkatiedossa. Keski-Suomen perinnemaisemat julkaisu (v. 2000) on monen kohteen osalta jo vanhentunut. MAMA-hankkeessa tehdään päivitysinventointeja.

6 MISTÄ TIETOA? Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Muurasjärvi Ylä-Liitonjoki Kärväskylä Saarijärven reitti Sumiaisten kirkonkylä Viisarinmäki Rutalahti Putkilahti Hassi-Kotakoski maakuntakaavoitus >luonnonsuojelu >maisemansuojelu ja -hoito

7 MISTÄ TIETOA? Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 49 aluetta maakuntakaavoitus Kohdekuvaukset maakuntakaavan alueluettelossa Inventoitu ensimmäisen kerran v. 1995/ K-S liitto Päivitysinventointi maakunta-kaavaa varten v / K-S ympäristökeskus

8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT): Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät o Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina o Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen 8 KUHMOINEN PUUKKOINEN

9 Maakuntakaava ohjaa Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32 ) Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32 ) Maakuntakaavassa maisema-alueita koskee suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä arvoja heikennetä Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue ei aseta suoria velvoitteita yksittäiselle maanomistajalle esim. maisemanhoitoon Arvoalueet ja kohteet ovat etusijalla tukia ja avustuksia myönnettäessä Asukkaiden tietoisuuden lisääminen oman kylän arvoista on omiaan lisäämään myös arvostusta > voidaan olla ylpeitä siitä mitä meillä on

10 Mistä löydän tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä? Muinaisjäännösrekisteriä voi selata Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriympäristön rekisteriportaalista: Muista että muinaisjäännökset ovat suoraan muinaismuistolailla suojeltuja. Niihin ei saa kajota. Nykyään mahdollista saada valtion avustusta muinaisjäännösten hoitoon. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristöt löytyvät em. kulttuuriympäristön rekisteriportaalista tai Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on merkitty Keski-Suomen maakuntakaavaan Paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat Keski-Suomen museon tiedostoissa. Kohteita sisältyy myös yleis- ja asemakaavoihin. Näistä saat tietoa oman kuntasi nettisivuilta.

11 Kuinka pääsen kartalle? OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille Maksuton palvelu Palvelu edistetään ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot ovat ladattavissa ilman palveluun kirjautumista. Tiedon tuottajina ELY-keskukset ja SYKE Aineistoja myös muilta organisaatioilta Ylläpito SYKE Paikkatietoikkuna - Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kansallinen paikkatietoportaali

12 Vanhat kartat kertovat maiseman historiasta Pitäjänkartta, 1840 Korpilahti, Oittila MISTÄ TIETOA? Arkistolaitoksen digitaaliarkisto:

13 Miten pidän huolta? - Kulttuuriympäristöohjelmat Kuva: Saija Silén Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma tietopaketti kulttuuriympäristön suojeluun ja hoitoon Laadittu v. 2005, tavoiteosio päivitetty 2011 Kuntakohtaisia kulttuuriympäristöohjelmia tehty hanketyönä Keski- Suomessa kahdeksalle kunnalle >keski-suomi >Maankäyttö ja rakentaminen >Kulttuuriympäristöt

14 Miten pidän huolta? - kulttuuriympäristöohjelmat KULTU-hanke Kulttuuriympäristöohjelma = Yksiin kansiin koottua tietoa oman kunnan kulttuuriympäristöistä ja evästystä niiden hoitoon Hankasalmi Asemankylän kehittämissuunnitelma Keuruu kulttuuriympäristökasvatus Uurainen kirkonkylän raitin kehittämissuunnitelma Äänekoski Koiviston ja Honkolan yleiskaavojen taustaselvitykset

15 Neljän pohjoisen Keski-Suomen kunnan kulttuuriympäristöohjelmat ja Kulttuurin polkuja kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen Miten pidän huolta? -Kulttuuriympäristöohjelmat POTKU-hanke Viitasaari koskikylät ja kulttuurimatkailu Kinnula perinteinen rakentaminen, keskeiset kylämaisemat ja kulttuurimatkailu Saarijärvi kirkonkylän vanhat rakennukset ja niiden hoito Pihtipudas Putaanportin alue Kumpulan kiinteistön kehittäminen Yhdistykset maiseman- ja luonnonhoitajina, Villa Cawen Liisa Horppila-Jämsä, K-S ELY-keskus

16 Miten pidän huolta? Keski-Suomessa laadittuja maisemanhoitosuunnitelmia Em. kuntakohtaisiin kulttuuriympäristöohjelmiin sisältyy hoitosuunnitelmia: > Keski-Suomi > Palvelut ja tuotteet > Julkaisuarkisto > Kulttuuriympäristöohjelmia Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma (v. 2004): Härkää sarvissa hankkeessa v laaditut maiseman ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat: Muurasjärvi (Pihtipudas), Viisarimäki- Rutalahti (Toivakka, Joutsa), Luhangan maisematie (Luhanka): > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu > Maisemansuojelu ja hoito > Härkää sarvista (HÄÄVI) Mahdollisuutena maisema (MAMA) hankkeessa on tavoitteena tehdä kaksi uutta maisemanhoitosuunnitelmaa ja lisäksi kohdentaa hoitoa niille alueille, joilla on olemassa olevia hoitosuunnitelmia

17 Mistä saan tietoa erityistuilla hoidettaviksi sopimista kohteista? -Maatalousalueiden LUMOja kosteikkoyleissuunnitelmat Vuosina luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmat Vuodesta 2007 alkaen luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmat tähän mennessä 9 lumoyleissuunnitteluhanketta, joissa on laadittu 11 suunnitelmajulkaisua Tarkoitettu erityistukihaun tueksi Vuonna 2013 suunnittelualueina Joutsa, Luhanka, Toivakka laaditut suunnitelmat sähköisinä: > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu > Maatalousalueiden luonnon monimuotóisuus> Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu

18 KIITOS! Jokaisen oma ympäristö (JOY) kampanjavuoden 2010 esite ota mukaan!

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Julkaisu XX/2003 Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Tiehallinto Helsinki 2005 Kannen valokuva:

Lisätiedot

Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen 18.4.2013

Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen 18.4.2013 Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö Juha Vuorinen 18.4.2013 Laki Museovirastosta Kulttuuriperinnön suojelua ja maan yleistä museotointa varten

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

L U K U 5. L I I T T E E T

L U K U 5. L I I T T E E T L U K U 5. L I I T T E E T 5.1 Tarkastelussa maankäytön suunnitelmat Aurajokilaaksossa Tarkastelu kohdistuu Aurajokilaakson alueella voimassa oleviin kaavoihin. Tarkastelun lähtökohtana on Aurajokilaakson

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MAISEMAHAITOISTA ja niiden käsittelystä maanmittaustoimituksissa

MAISEMAHAITOISTA ja niiden käsittelystä maanmittaustoimituksissa MAISEMAHAITOISTA ja niiden käsittelystä maanmittaustoimituksissa Pekka Rahkila, Eero Carlson ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 99 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MAISEMAHAITOISTA

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava luonnos Kannen kuvat:: - Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisema, Kuusamo (Kaisa Mäkiniemi) - Maakunnallisesti arvokkaan Ruukinkoski ja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä.

Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä. 1 Muistio Leena Hangasmaa Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke 12.10.2011 Kulttuuriympäristö kunniaan koulutus Paikka: Yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli Aika: tiistaina 11.

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot