KILPAILUSÄÄNNÖT Suomen Cheerleadingliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto"

Transkriptio

1 KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO SOVELTAMISALA VALVONTA KILPAILUPROTESTIT RANGAISTUKSET ANTIDOPING POIKKEUKSET 4 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT OSALLISTUMISOIKEUS LISENSSIMÄÄRÄYKSET ILMOITTAUTUMINEN KANSALLINEN EDUSTUSOIKEUS KANSAINVÄLINEN EDUSTUSOIKEUS TURVALLISUUS MAINONTA, MARKKINOINTI JA MEDIA 6 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JOHTAJA TUOMARISTO MUUT TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JURY ENSIAPU 7 5 KILPAILUN KULKU KILPAILUALUE VIRALLINEN HARJOITUS ESIINTYMISJÄRJESTYS ESITYKSEN KESTO MUSIIKIN KÄYTTÖ ULKOASU JA PUKEUTUMINEN VARUSTEIDEN JA REKVISIITAN KÄYTTÖ 9 6 KILPAILUN ARVOSTELU ARVOSTELUN KULKU PISTEIDEN LASKU TULOSTEN JULISTAMINEN SÄÄNTÖRIKKEET YLEISET RANGAISTUKSET KILPAILURANGAISTUKSET PALAUTE 11 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET PYRAMIDIT JA STUNTIT SPOTTERIT ELI VARMENTAJAT LOUKKAANTUMINEN 12 8 SARJAMÄÄRÄYKSET SM- TASO 13 SM- taso: Cheer aikuiset SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset 14 1

3 8.1.3 SM- taso: Paristunt SM- taso: Cheer, juniorit SM- taso: Ryhmästunt, juniorit SM- taso: Tanssi, aikuiset SM- taso: Tanssi, juniorit EDISTYNYT TASO Edistynyt taso: Cheer, aikuiset Edistynyt taso: Cheer, juniorit Edistynyt taso: Cheer, minit Edistynyt taso: Tanssi, minit Edistynyt taso: Tanssi, Hip Hop ALOITTELIJATASO Aloittelijataso: Cheer, aikuiset Aloittelijataso: Cheer, juniorit Aloittelijataso: Cheer, minit 26 2

4 YLEISET EETTISET OHJEET KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: Urheilulle vieraiden aineiden käyttö * Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen * Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena * Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa * Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu Urheiluhuijaus * Kilpailutilan tai - välineiden manipulointi * Tuloksista etukäteen sopiminen Vedonlyönti * Vedonlyönti omasta kilpailusta Lahjonta * Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi Kilpailun jurylla tai muulla hallituksen nimeämällä taholla on oikeus määrätä varoitus, sakko, kilpailusta sulkeminen ja/tai kilpailukielto edellä mainittujen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. VALMENTAJIEN TULEE: *vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä tapahtumissa *kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan *kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja *toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita *käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä *rakentaa kilpailuohjelma positiiviseksi ja urheiluhenkiseksi *painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen *kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen tilaisuuteen *noudattaa kaikkia SCL:n kilpailusääntöjä KILPAILIJOIDEN TULEE: *osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin *kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia *pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen. 3

5 2 YLEISTÄ 2.1 Hyväksyminen ja voimaantulo Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Suomen Cheerleadingliiton (SCL) sääntömääräinen syyskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kilpailusäännöt astuvat voimaan ja ovat voimassa asti. 2.2 Soveltamisala Sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Cheerleadingliiton järjestämissä Suomen mestaruus- kilpailuissa, sekä muissa kansainvälisissä, kansallisissa tai alueellisissa SCL:n tai sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa soveltuvin osin. Kilpailusäännöt koskevat SCL:a, sen valiokuntia, luottamushenkilöitä, jäsenseuroja ja niiden jäseniä, SCL:n järjestämien kilpailujen osanottajia ja toimihenkilöitä. 2.3 Valvonta Näiden sääntöjen noudattamista valvoo Suomen Cheerleadingliiton hallitus sekä sen valtuuttamat tahot. SCL:n hallitus on oikeutettu epäselvissä tapauksissa pyytämään jäsenseuralta tai sen jäseneltä, kilpailujen osallistujalta tai toimihenkilöltä selvitystä tapahtuneesta menettelystä. Saatuaan selvityksen SCL:n hallituksen on ryhdyttävä viivyttelemättä tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 2.4 Kilpailuprotestit Kilpailun kulkuun tai arvosteluun tyytymätön joukkue voi jättää kilpailuista halutessaan protestin eli vastalauseen. Protesti tulee jättää kilpailun johtajalle tai SCL:n hallituksen edustajalle viimeistään tunnin kuluttua kilpailun tulosten julkistamisesta, mielellään kirjallisena. Samalla on maksettava protestimaksu 50. Mikäli protesti on tehty suullisesti, protestin perusteet on toimitettava kirjallisesti kilpailun johtajalle tai SCL:n hallitukselle viimeistään kolme (3) vuorokautta tulosten julkistamisen jälkeen. Kilpailusääntövaliokunta lisättynä yhdellä tuomarikoulutuksen saaneella henkilöllä, työstävät protestin ja hallitus tekee lopullisen päätöksen työryhmän ehdotuksen pohjalta. Kilpailusääntövaliokuntaa voidaan tarvittaessa täydentää valiokunnan ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Päätös on ilmoitettava vähintään kahden (2) viikon kuluessa protestin jättämisestä. Mikäli protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan. 2.5 Rangaistukset Kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä rangaistus. Varsinaisen kilpailuesityksen esiintymisrikkeistä vastaa pääosin ko. sarjan tuomaristo. Muista rikkeistä rangaistuksen määrää SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho. Rangaistus voi olla mm. huomautus, sakko, kilpailusta diskvalifiointi, yhdistyksestä erottaminen tai toimitsijakielto. Jos rangaistus on erottaminen tai toimitsijakielto, rankaisupäätöksen tekemiseen vaaditaan SCL:n hallituksessa 2/3 ääntenenemmistö. 2.6 Antidoping Kaikissa SCL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan Suomen Antidoping- toimikunnan sääntöjä ja ohjeita. Ks. erillinen liiton Antidoping- ohjelma 2.7 Poikkeukset Kilpailusääntöihin ei voi anoa poikkeuksia ellei tietyssä sääntökohdassa sitä nimenomaisesti sallita. 4

6 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT 3.1 Osallistumisoikeus Suomen mestaruus - kilpailuihin ja Suomen mestaruus - kilpailuiden karsintakilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan vain SCL:n jäsenseurat. SCL:n järjestämiin muihin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan jäsenseurojen lisäksi kaikki kilpailuihin kutsutut seurat, ryhmät ja yksilöt, jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sääntöjen mukaisesti määräpäivään mennessä ja jotka täyttävät seuraavat ehdot: Jokainen seura voi ilmoittaa enintään kaksi joukkuetta jokaiseen sarjaan, ellei toisin määrätä. Sama kilpailija voi kilpailla vain yhdessä ikäryhmässä (minit, juniorit tai aikuiset) saman kilpailutapahtuman aikana. Sama kilpailija voi myös kilpailla vain saman sarjan yhden tason joukkueessa (SM-, edistynyt tai aloittelijat- taso) samassa kilpailutapahtumassa. Kilpailija voi myös edustaa vain yhtä seuraa samassa kilpailutapahtumassa. SM- kilpailut ja niiden yhteydessä järjestetyt muut mahdolliset edistyneen tai aloittelijatason kilpailut luetaan samaksi kilpailutapahtumaksi. Parisarjassa ei voi käyttää varahenkilöä. Lisäksi kilpailijoilla ja varmentajilla on oltava voimassaoleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Osallistumisoikeuden tarkistamista varten kaikilla kilpailijoilla on oltava kisapaikalla esittää voimassaoleva todistus henkilöllisyydestään. Aikuisten ja junioreiden sarjoissa henkilöllisyys tulee todistaa jollakin virallisella todistuksella (= Passi tai Suomessa myönnetty ajokortti, henkilökortti, kuvallinen Kela- kortti tai muukalaispassi). Minien ja sitä nuorempien sarjoissa kelpaa edellä mainittujen lisäksi myös kuvaton Kela- kortti, tai EU sairaanhoitokortti. Minisarjojen kilpailijoila hyväksytään myös oman passin kopio. Huom! Huoltajan passi ei enää kelpaa kuten aiempina vuosina. Jokaisen kilpailijaksi ilmoitetun henkilön tulee ilmoittautumisvaiheessa olla edustuskelpoinen siinä sarjassa ja joukkueessa, johon hänet on ilmoitettu. (ks. liiton siirtomääräykset) Myöhässä siirretyt henkilöt eivät ole edustuskelpoisia, vaikka hallitus ehtisikin hyväksyä siirrot ennen kilpailuja. 3.2 Lisenssimääräykset Liiton jäsenenä kilpailevien henkilöiden lisenssit tulee olla maksettuina kilpailukutsuissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen maksetuista tai korjatuista lisensseistä liitto on oikeutettu perimään vuosittain vahvistetun ylimääräisen maksun. Liitto ilmoittaa henkilöittäin epäselvät tapaukset, jonka jälkeen seuroilla on seitsemän (7) vuorokautta aikaa tarkistaa lisenssilistat ja korjata epäselvät tapaukset. Seurojen lisenssejä koskevat selvitykset tulee ilmoittaa kilpailukutsussa ilmoitettuun viimeiseen eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä selvityksiä ei huomioida eikä epäselvän lisenssin haltija ole edustuskelpoinen ko. kilpailuissa. 3.3 Ilmoittautuminen Kilpailuilmoittautuminen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään kilpailukutsussa ilmoitettuna päivänä ja kellonaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Osallistumismaksu maksetaan erikseen lähettävällä laskulla, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä. Tarvittavat tiedot ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailukutsu tulee lähettää vähintään 6 viikkoa ennen kilpailuja, poikkeuksena SM- kilpailut, joiden kutsu lähetetään vasta SM- karsintakilpailujen jälkeen. Kilpailukutsu julkaistaan liiton kotisivuilla viikon sisällä kutsun lähettämisestä. SCL ei ole vastuussa kadonneista kilpailukutsuista, eikä kilpailukutsuista jotka eivät tule perille. Jälki- ilmoittautumisia ei hyväksytä. SCL kuittaa kaikki perille tulleet ja hyväksytyt ilmoittautumiset. Myöhässä tulleisiin ilmoittautumisiin ei myönnetä mistään syystä poikkeuksia. Lisäksi ilmoittautumisen tulee olla kattava ja sisältää kaikki vaadittavat tiedot, muuten sitä ei hyväksytä. Tietoja ei voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen. 5

7 Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Tämän jälkeen osallistumisensa peruneille seuroille ei palauteta osallistumismaksua. Joukkuekohtaisia osallistumismaksuja ei palauteta, vaikka peruutus olisi tehty ajoissa. Ilmoittautunut seura vastaa siitä, että kilpaileva joukkue tai urheilija on läsnä kilpailuissa. Mahdollisesta esteestä (esim. loukkaantuminen) on ilmoitettava kilpailun johtajalle välittömästi. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho voi määrätä sakkorangaistuksen. 3.4 Kansallinen edustusoikeus Suomen Cheerleadingliitto järjestää viralliset kansalliset cheerleadingkilpailut Suomessa. SCL:lla on oikeus evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus muuhun kansalliseen kilpailuun, jonka katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.5 Kansainvälinen edustusoikeus SCL nimittää edustajat EM- ja MM- kilpailuihin sekä muihin vastaaviin maakiintiöitä sisältäviin kilpailuihin järjestävän tahon sääntöjen mukaisesti. Kilpailuun osallistuvien joukkueiden tulee olla Suomen Cheerleadingliiton jäseniä. SCL:lla on oikeus perustelluista syistä evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin, tai pyytää selvitystä tai lisänäyttöjä ko. joukkueelta edustusoikeuden myöntämiseksi. SCL voi perustelluista syistä kieltää jäsenseurojensa osallistumisen sellaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, joiden katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.6 Turvallisuus Suomen Cheerleadingliitto haluaa korostaa turvallisuusnäkökohtien merkitystä kaikissa kilpailutapahtumissa ja niihin harjoiteltaessa. Valmentajien tai seuran muiden toimihenkilöiden tulee vastata siitä, etteivät joukkueen esittämät stuntit, pyramidit, permantoakrobatia, hypyt tai muut liikkeet vaaranna kohtuuttomasti kilpailijoiden turvallisuutta tai terveyttä. Varotoimet koskevat niin kilpailuun harjoittelemista, lämmittelyä kuin itse kilpailutapahtumaakin. Kaikilla kilpailijoilla ja spottereilla on oltava SCL:n hyväksymä, voimassa oleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Suomen Cheerleadingliitto ei vastaa kilpailutapahtumassa tapahtuneista loukkaantumisista, mikäli kilpailutapahtuman järjestelyissä ei voida osoittaa SCL:n törkeää huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kaikkien kilpailusääntöjä koskevien kysymysten ja anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään 14 vuorokautta ennen kilpailupäivää. 3.7 Mainonta, markkinointi ja media Suomen Cheerleadingliitolla on oikeus määrätä järjestämiensä kilpailutapahtumien mediaoikeuksista, esimerkiksi televisioinnista ja valokuvauksesta. Samoin SCL voi hankkia kilpailutapahtumaan taloudellisia yhteistyökumppaneita ja mainostajia. SCL:lla on oikeus kohtuuden rajoissa liittää mukaan yhteistyösopimuksiin myös kilpailijoiden osallistuminen. Kilpailijoiden esiintymisasujen mainoksista määrätään kohdassa Ulkoasu ja pukeutuminen. 6

8 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT 4.1 Kilpailun johtaja Jokaisessa kilpailussa on oltava nimettynä kilpailun johtaja. Kilpailun johtajan vastuulle kuuluu kilpailijoiden läsnäolon tarkistaminen, ensiapuvalmiuksien tarkistaminen, tuomariston ja muiden toimihenkilöiden opastaminen paikalle sekä kilpailun yleinen kulku. Kilpailun johtaja ottaa tarvittaessa vastaan ilmoitukset kilpailussa ilmenneistä epäkohdista. Kilpailun johtaja huolehtii tarvittaessa juryn koollekutsumisesta. 4.2 Tuomaristo Kaikissa kilpailuissa tuomareiden lukumäärän on oltava pariton, kuitenkin enemmän kuin yksi. Kaikkiin EM- tai MM- edustuksen ratkaiseviin joukkuesarjoihin on pyrittävä muodostamaan 5 hengen tuomaristo. SM- kilpailuissa tuomareiden on oltava täysi- ikäisiä. Tuomariston tulee lisäksi koostua tuomarikoulutuksen läpäisseistä, vastuuntuntoisiksi ja rehellisiksi todetuista henkilöistä. Tuomariston valitsee SCL:n hallitus tuomarivaliokunnan ehdotuksesta. SCL voi kutsua ulkomaisia tuomareita tuomaroimaan kotimaan kilpailuja. Tuomaristo, tekninen tuomari tai SCL:n tuomarivaliokunnan nimeämä toimihenkilö tarkistaa, että kilpailuesitykset ovat kestoltaan ja sisällöltään sääntöjen mukaisia. Jokaiseen sarjaan nimetään päätuomari, joka johtaa sarjansa tuomariston työskentelyä. Tekninen tuomari tarkkailee kilpailuesitysten säännönmukaisuutta. Päätuomarilla on lopullinen päätösvastuu mahdollisista kilpailurangaistuksista kuten pistevähennyksistä. Tuomariston tulee käyttäytymisellään ja ulkoasullaan ilmentää tehtävän vaatimaa luottamusta ja arvonantoa. Tuomaritoimintaa valvoo SCL:n hallitus ja tuomarivaliokunta. 4.3 Muut toimihenkilöt Kilpailujen rekisteröinnistä vastaa vähintään yksi Kilpailuvaliokunnan jäsen tai SCL:n toimiston tai hallituksen jäsen. Kyseinen henkilö valvoo, että henkilöllisyyden tarkistaminen sujuu sääntöjen mukaisesti. Kilpailuissa täytyy tämän lisäksi olla (vähintään) seuraavat toimihenkilöt: tuomariavustajaa tarpeen mukaan - 2 ajanottajaa - 2 rajatuomaria - 2 asujen/korujen tarkastajaa - musiikkilaitteiden hoitaja - ilmoitusten vastaanottaja ja henkilöllisyyden tarkastaja Kilpailuissa on suositeltavaa olla lisäksi seuraavat toimihenkilöt: - tekninen tuomari - tuloslaskennasta vastaava IT- tukihenkilö 4.4 Kilpailun jury SCL:n hallitus nimeää tarvittaessa 3-5 jäsentä kilpailun juryyn. Jury koostuu hallituksen, kilpailuvaliokunnan, kilpailusääntövaliokunnan ja/tai tuomarivaliokunnan edustajista tai muista tarvittavista asiantuntijoista. Juryn tehtävänä on ratkoa kilpailuissa esiin tulevia kiistakysymyksiä ja rikkomuksia. 4.5 Ensiapu Kilpailuissa on oltava koko kilpailutapahtuman ajan asianmukaiset ensiapuvalmiudet. Järjestävän seuran on suositeltavaa käyttää vain SPR:n tai muun vastaavan tahon kouluttamaa ensiapuhenkilökuntaa, sillä järjestävä seura vastaa yksin niistä seurauksista, joita mahdollinen huolimattomuus tässä asiassa jollekin mahdollisesti aiheuttaa. 7

9 5 KILPAILUN KULKU 5.1 Kilpailualue Kilpailualue SM- kilpailuissa aikuisten cheer- sarjoissa on 14x16 metriä ja muissa sarjoissa ja kilpailuissa 12 x 12 metriä, ellei toisin ilmoiteta. Kilpailun järjestäjä huolehtii alueen merkitsemisestä. Kilpailualueeseen on merkittävä alueen etu- ja takareunat sekä alueen keskikohta selkein merkein. Osallistuva seura ei saa merkitä kilpailualuetta minkäänlaisin apumerkein. Esimerkiksi joukkueen maskottia ei saa sijoittaa kilpailualueen eteen. Kilpailevaa joukkuetta ei saa myöskään kukaan opastaa sijoittelussa tai liikkeissä kilpailuesityksen alkaessa tai sen kuluessa. 5.2 Virallinen harjoitus Ennen kilpailua on pakollinen, virallinen harjoitus, jossa ryhmät esittävät kilpailuohjelmansa kilpailujärjestyksessä, ellei toisin määrätä. Kaikkia kilpailusääntöjä on noudatettava jo kenraalikierroksella yhtenäistä pukeutumista lukuun ottamatta. Esimerkiksi hiuspidikkeiden on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Virallisen harjoituksen jälkeen joukkueet eivät saa tahallisesti muuttaa kilpailuohjelmaansa ellei kilpailijoiden turvallisuus sitä vaadi. Tuomaristo voi pyytää joukkuetta muuttamaan ohjelmaansa, mikäli ohjelmassa on selvä turvallisuusriski, kiellettyjä liikkeitä tai pakollinen osio puuttuu. Joukkueen valmentajan on jäätävä esityksen jälkeen tuomaripöydän lähettyville tuomareiden kommentteja varten. Mikäli viralliseen harjoitukseen osallistunut joukkueen jäsen loukkaantuu tai on muuten estynyt kilpailemaan, joukkue voi muuttaa ohjelmaansa tarvittavassa määrin. 5.3 Esiintymisjärjestys Kilpailuissa esiinnytään ennen kilpailua määrätyssä järjestyksessä. Järjestyksestä vastaa SCL:n kilpailuvaliokunta, ellei SCL:n hallitus toisin määrää. Kun kilpaileva joukkue on kuulutettu esiintymään, sen täytyy siirtyä välittömästi kilpailuareenalle ja aloittaa esityksensä. Myöhästymisestä ilman pätevää syytä seuraa diskvalifiointi. Ko. sarjan tuomaristolla on oikeus muuttaa sarjan kilpailujärjestystä pätevästä syystä (esim. loukkaantuminen). 5.4 Esityksen kesto Kilpailuesityksen kesto määräytyy sarjan mukaan. Kaikkien kilpailuesitysten ajanotto alkaa ensimmäisestä esitykseen kuuluvasta liikkeestä, musiikista tai äänestä. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vähintään yksi jalka maassa esityksen alkaessa. Kilpailuesitys päättyy, kun esiintyvän joukkueen liike, esitykseen kuuluva musiikki tai ääni loppuu, kuitenkin niin, että esitys voi päättyä stunttiin tai pyramidiin. Tässä tapauksessa stuntin tai pyramidin purkamista ei lasketa mukaan ajanottoon, mutta purkutavassa on noudatettava ko. sarjan määräyksiä. 5.5 Musiikin käyttö Kilpailijoiden tulee käyttää musiikkia esityksensä tehostajana. Eri sarjojen erityismääräykset musiikin käytöstä määritellään kunkin sarjan kohdalla. Kilpailumusiikin on oltava CD:llä., mutta halutessaan kilpailujenjärjestäjä voi tarjota muita musiikintoistomahdollisuuksia. Kilpailevan joukkueen on itse huolehdittava musiikkinsa soittamisesta ja oikeasta ajoituksesta. Musiikin soitossa tapahtuvan pakottavan esteen (force majeure) sattuessa kilpailijat voivat anoa sarjan päätuomarilta oikeutta uuteen esityskertaan. Musiikin valinnassa on noudatettava yleistä hyvää makua, esimerkiksi sanoituksissa. 5.6 Ulkoasu ja pukeutuminen Kilpailijoiden asujen tulee noudattaa yleistä hyvää makua näyttävyyden siitä kärsimättä. Asuissa on noudatettava kilpailijoiden iän vaatimaa harkintaa. Mini- ja juniorijoukkueiden asut eivät saa olla vatsan paljaaksi jättäviä ns. toppimalleja. Asujen on sovittava jokaiselle kilpailijalle eivätkä ne saa olla liian paljastavia. 8

10 Asut eivät myöskään saa aiheuttaa vaaraa kilpailijoille tai muille kilpailuun osallistuville (esimerkiksi taskut, huput, vyöt). Myös varmentajien asujen ja jalkineiden tulee olla tehtävään sopivat. Mikäli asujen sopivuudesta on epäselvyyttä, tulee valmentajan/seurajohdon ottaa yhteyttä SCL:n kilpailusääntövaliokuntaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailijoiden/varmentajien jalkineiden tulee soveltua ko. kilpailusarjaan. Jalkineet ovat pakolliset. Tanssisarjoissa puolivarvastossujen käyttö on sallittua. Turvallisuusnäkökohtien vuoksi kilpailijat/varmentajat eivät saa käyttää metallia tai vastaavia osia sisältäviä tukia. Esim. polvituissa saa kuitenkin olla pienet kiinnittämistä helpottavat muovi/metallisoljet. Erittäin perustellusta syystä muiden tukien tai apuvälineiden käyttöön voi anoa lupaa SCL:n kilpailusääntövaliokunnalta. Anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailua. Hakemukseen on liitettävä kuva sekä tarkka kuvaus tuesta. Silmälasien käyttö, lukuun ottamatta urheiluun soveltuvia flex- laseja, on täysin kiellettyä aikuisten ja junioreiden sarjassa. Minisarjoissa silmälasien käyttö on sallittu. Minkäänlaisia koruja ei sallita, lukuun ottamatta kiinteitä hammaskoruja. Myös kilpailijoiden hiusten pidikkeiden ja kampausten on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Kilpailijoiden esiintymisasuissa saa olla enintään kaksi mainosta. Niiden kokoa ei ole rajoitettu. Mainosten on edustettava hyvää makua ja urheiluhenkeä. Kilpailijoiden on esiinnyttävä sekä itse kilpailussa että avajais- ja päätösseremonioissa kilpailuasuissaan tai niihin verrattavissa yhtenäisissä joukkueasuissa. Kenraaliharjoituksessa vähintään yhdellä joukkueen jäsenellä, molempien sukupuolten edustajalla, on oltava yllään kilpailuasu. Sekä kilpailijoiden että varmentajien kenraaliharjoituksen asujen on noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Asuilla tässä tarkoitetaan lisäksi asusteita, mukaan luettuna hiuslaitteet. Sellainen henkilö, joka ei noudata turvallisuusmääräyksiä, poistetaan kenraalikierrokselta ja muut vievät esityksen loppuun omalla vuorollaan. 5.7 Varusteiden ja rekvisiitan käyttö Kilpaileva ryhmä voi käyttää esityksensä tehosteena erikseen määriteltyä rekvisiittaa. Sallitut välineet cheer- sarjoissa ovat huiskat, megafonit, kyltit ja liput. Tanssisarjoissa sallitaan edellä mainittujen lisäksi muukin rekvisiitta. Rekvisiitta ei saa vahingoittaa kilpailualustaa eikä siitä saa olla vaaraa kilpailijoille, toimitsijoille tai katsojille. Rekvisiittaa, jossa on merkittäviä kovia osia, esim. lippua tukeva keppi, ei saa käyttää stunttia tai akrobaattista liikettä suoritettaessa. Rekvisiitta pitää poistaa käytön jälkeen turvallisesti, esim. kyltin tai huiskien heittäminen maton halki niin, että rekvisiitta voi aiheuttaa vaaratilanteen, tai rekvisiitan heittäminen stuntista alas on kiellettyä. Vaaraa aiheuttavasta rekvisiitan käytöstä voidaan rangaista pistevähennyksellä (- 3/10p). Kaikkea alueelle tuotua rekvisiittaa tulee käyttää ohjelman aikana. 6 KILPAILUN ARVOSTELU 6.1 Arvostelun kulku Tuomaristo arvostelee kilpailusuoritukset käyttäen kulloinkin voimassa olevia SCL:n arvostelukaavakkeita. Jokainen tuomari arvostelee esitykset itsenäisesti. SM- karsintakilpailujen arvostelussa voidaan käyttää jatkoon pääsemisen pisterajaa, jonka vuosittain määrittelee Tuomarivaliokunta ja SCL:n hallitus. Mahdollinen karsinnan minimipisteraja mainitaan kilpailukutsussa tai kilpailuinfossa. 6.2 Pisteiden lasku Tuomaristo antaa määritellyistä osa- alueista pisteitä joko 0-5, 0-10, 0-15 tai Yhden tuomarin maksimipistemäärä yhdestä esityksestä on 100. Mahdolliset vähennykset tehdään joukkueen kultakin tuomarilta saaduista pisteistä erikseen. 9

11 Vähennysten jälkeen lasketaan tuomarikohtaiset sijaluvut antamalla eniten pisteitä saaneelle kilpailijalle sijaluku 1., seuraavalle sijaluku 2. jne. Mikäli sijoilla 1-3 useampi kilpailija on saanut saman yhteispistemäärän, tuomarin on päätettävä ko. kilpailijoiden paremmuusjärjestyksestä ja annettava heille sijoitusta vastaavat sijapisteet. Lopullinen tulos lasketaan tuomarikohtaisten sijalukujen keskiarvosta. Mikäli useampi joukkue saa samat sijapisteet, suoritetaan keskinäinen vertailu, jossa korkeammalle sijoittuu joukkue, jonka useampi tuomari on arvioinut paremmaksi. 6.3 Tulosten julistaminen Kilpailun jälkeen päätuomari valvoo, että jokainen tuomari luovuttaa arvostelukaavakkeensa tuloslaskentaa varten. Päätuomari myös valvoo tuloslaskennan oikeellisuutta. Kilpailun johtaja huolehtii tulosten kuuluttamisesta. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden joukkueiden/kilpailijoiden on oltava läsnä tulosten julkistamistilaisuudessa. Joukkueet sijoittuvat kilpailuareenalle kilpailun johtajan ohjeiden mukaan. Tulokset julkistetaan sarjoittain kilpailujärjestyksessä. Tulosten julkistamisjärjestys on 3., 2., 1. ja sen jälkeen sijat neljännestä eteenpäin. Sijalle 3. sijoittunut joukkue tulee noutamaan palkintonsa ryhmittymällä yleisöstä katsoen kilpailuareenan oikeaan laitaan, sijalle 2. sijoittunut ryhmittyy vasempaan laitaan ja voittaja keskelle. Muille sijoille tulleet kilpailijat lähettävät kaksi edustajaansa kilpailuareenan eteen noutamaan mahdollisen palkinnon tai diplomin. 6.4 Sääntörikkeet Näiden kilpailusääntöjen rikkomisesta tai kilpailusuorituksen määrätynlaisesta epäonnistumisesta seuraa rangaistus. Rangaistus voi olla pistevähennys, varoitus, sakko, hylkäys tai kilpailusta sulkeminen määräajaksi. Pistevähennykset lasketaan jokaisen tuomarin ko. joukkueelle/kilpailijalle antamista kokonaispisteistä ennen sijapisteiden antamista. Vähennysten merkitsemisestä tuloslistaan vastaa päätuomari, ellei toisin määrätä. 6.5 Yleiset rangaistukset Ikäraja- ja muut osallistumissäännöt Myöhästyminen/ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen kenraali/kilpailukierroksella Epäurheilijamainen käytös Kilpailualueen sotkeminen - hylkäys - hylkäys - varoitus, sakko tai kilpailusta sulkeminen - sakko 6.6 Kilpailurangaistukset Kilpailualue, aika Rajan ylitys Kielletty rekvisiitta Ajan alitus/ylitys 1-9 s Ajan alitus/ylitys 10 s tai enemmän Urheiluhenki Musiikki/huuto sopimaton/loukkaava Sopimaton esiintymisasu Epäurheilijamainen käyttäytyminen Turvallisuus Putoaminen/kaatuminen/epäonnistunut suoritus Ylimääräinen/ Sopimaton ulkoinen spotteri Ulkoisen spotterin osallistuminen ohjelmaan Pistettä 1 /ylitys 5 5 Hylkäys 5 3/10 3/ /10 10

12 Vaarallinen putoaminen Pakolliset/kielletyt liikkeet Yksi/osa ryhmästä ei tahallisesti suorita pakollista liikettä tai osiota Koko ryhmä jättää suorittamatta pakollisen liikkeen/osion Kielletyn liikkeen tekeminen Luvatta, selkeästi kopioidut liikesarjat tai muut osiot 10 10/ Palaute Kilpailijoilla on oikeus saada kopio tuomariston täyttämistä arvostelukaavakkeista kahden (2) viikon kuluessa kilpailupäivästä. Kaavakkeet postitetaan seurojen nimeämille yhdyshenkilöille. 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 7.1 Pyramidit ja stuntit Eri sarjojen pyramidien ja stunttien maksimikorkeudet ja kerrokset on määritelty erikseen sarjamääräyksissä (Ks. kohta 9). Korkeus lasketaan suorana seisovien henkilöiden mittana. Korkeus henkilön jalkapohjista hartioihin on 1. Jalat, keskivartalo ja kädet ovat kaikki 0,5. Kerros puolestaan on toisistaan riippuvaisten, päällekkäin olevien henkilöiden määrä. Esimerkkejä erityyppisten stunttien/pyramidien korkeuksista ja kerroksista: Stuntti/ pyramidi Korkeus Kerrokset Olkapäilläistunta 1,5 2 Chair 1,5 2 Nivusseisonta/Thigh stand 1,5 2 Olkapäilläseisonta 2 2 Puoliväli/elevator/extension prep 2 2 suorat kädet/ extension 2,5 2 liberty, stretch, vaaka ym. suorilla käsillä Table top Korkea A ( tai ) Korkea chair 2,5 3 Korkea spagaatti 2,5 3 Thigh stand- extension (2-1- 1) 2,75 3 Star 2,

13 7.2 Spotterit eli varmentajat Spotterilla tarkoitetaan pyramidien, stunttien, heittojen ja akrobaattisten liikkeiden varmentajaa, jonka tehtävä on taata kilpailijoiden turvallisuus. Spotterin tehtävä on pyramidin, stuntin tai heiton epäonnistuessa estää kilpailijoita loukkaamasta itseään. Spottereita valittaessa on kiinnitettävä huomiota heidän kykyynsä turvata kilpailijat loukkaantumisilta. Heidän pitää olla taidoiltaan ja fyysiseltä olemukseltaan vähintään muun joukkueen tasoisia sekä tuntea ohjelma. Spottereita on käytettävä kaikissa stuntteja ja pyramideja sisältävissä kilpasarjoissa. Spotterien lukumäärä ja velvollisuudet on määritelty erikseen kullekin sarjalle. Vaadittujen spottereiden on oltava kilpailevan joukkueen aktiivisia jäseniä. Minisarjoissa sisäisen spotterin on osallistuttava stuntin nousijan painon kannatteluun. Joukkue voi lisäksi käyttää max. 6 ulkopuolista spotteria joukkueen sisäisten spotterien lisäksi. Ulkoiset spotterit eivät saa osallistua kilpailuesitykseen millään muulla tavoin kuin stunttien/pyramidien varmentajina mahdollisessa epäonnistumisessa. Ulkoinen spotteri ei saa esim. tukea huojuvaa pyramidia, mutta saa kevyesti koskea alastuloissa. Mikäli ulkoinen spotteri osallistuu kilpailuesitykseen (esimerkiksi kannustushuutoon tai stuntin tukemiseen), joukkueelta voidaan vähentää pisteitä tai joukkueen esitys voidaan hylätä. Ulkoiset spotterit voivat olla tarvittaessa myös toisen seuran tai kilpailevan joukkueen jäseniä. Spotterien on hoidettava turvaamistehtävänsä kilpailuesitysten arvostelua häiritsemättä. 7.3 Loukkaantuminen Mikäli kilpailija loukkaantuu vakavasti kesken esityksen, valmentajalla/kilpailun johtajalla/päätuomarilla on velvollisuus keskeyttää esitys. Jos loukkaantuminen ei ole vakava, mutta kilpailija ei pysty osallistumaan kilpailuesitykseen, hänen tulee poistua kilpailualueelta. Muu joukkue voi jatkaa esitystä halutessaan keskeytyneestä kohdasta 3 minuutin sisällä valmentajan/joukkueenjohtajan saatua hyväksynnän jatkamiselle päätuomarilta. Loukkaantuneen kilpailijan poistumisesta ei arvostelussa tehdä erityisvähennyksiä. Joukkueen valmentaja vastaa siitä, että loukkaantunut kilpailija avustetaan mahdollisimman pian ensiapupisteeseen. 12

14 8 SARJAMÄÄRÄYKSET Kilpailuissa käytetään ikään, sukupuoleen, ryhmän tasoon ja esityksen sisältöön perustuvaa sarjajakoa. Liiton hallituksella on oikeus päättää SM- kilpailuissa tai SM- kilpailujen yhteydessä järjestettävien kilpailujen sarjajaosta. Liitolla on myös oikeus päättää SM- karsintakilpailuiden sarjajaosta. Sarjoihin, joihin ei järjestetä erillistä karsintaa, on vapaa osallistumisoikeus seuraavissa SM- kilpailuissa kilpailusääntöjen puitteissa. SM- karsintakilpailuihin osallistuvien kilpailijoiden pitää pystyä täyttämään karsintakilpailussa edustamansa sarjan ikärajasäädökset seuraavissa SM- kilpailuissa. Myös liiton jäsenseurojen järjestämien kilpailujen sarjajako ja säännöt tulee hyväksyttää hallituksella. 8.1 SM- taso SM- taso: Cheer aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty (viitataan asentoon) - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla 13

15 - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat sallittuja ja saavat pyöriä maksimissaan 180 astetta sekä tehdä puoli kierrettä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa. Nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan. PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa sallittu max. 1 voltti - kierteet ovat kiellettyjä volttialastuloissa - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,75 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan - taakse voltti on sallittu ylösmenona enintään 2,5 korkeaan pyramidiin - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa, esimerkiksi siis pyramidissa inversiot ovat kiellettyjä. - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä yhteensä max. yhden voltin ja 2,5 kierrettä SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset IKÄRAJAT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt naiset: N Ryhmästunt seka: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä 14

16 8.1.3 SM- taso: Paristunt IKÄRAJAT: Vähintään 16 kilpailuvuonna SUKUPUOLI: N ja M RYHMÄN KOKO: 2 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä soveltuvin osin. Esityksessä on käytettävä ulkoista spotteria, jonka pitää poikkeuksellisesti avustaa kaikissa koppialastuloissa. Kahden spotterin käyttö ei ole sallittua SM- taso: Cheer, juniorit IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: 12-16v kilpailuvuonna Cheer tytöt: N Cheer juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - volteissa sallittu maksimissaan 1 kierre - sallittuja liikkeitä: suora voltti, jalanavausvoltti, x- out, arabian- voltti, puolikierrevoltti, kierrevoltti STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan Kielletyt liikkeet stunteissa - yhden nostajan extension- stuntit (korkeus: 2,5) Alastulot stunteissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava 15

17 Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ja voltit ovat kiellettyjä - release- liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - Joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan. Kielletyt liikkeet pyramideissa - yhden nostajan extension nosto (korkeus: 2,5) Alastulot pyramideissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta yhdeltä tukijalalta ja 2 kierrettä kahdelta tukijalalta. - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2 korkeudella olevaan. - pyramidien release- liikkeissä on aina oltava vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan, eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan. Inversiot pyramideissa - vähintään yhden 2 korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa. - nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan. Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. Jos tuetussa voltissa tehdään vain puolikas horisontaalinen rotaatio, sallitaan käsi- käsituen lisäksi myös vaihtoehtoisesti käsi- vartalo tai käsi- jalkakontakti vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään 3 alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella. - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä maksimissaan yhteensä 1,25 kierrettä. - voltit ovat kiellettyjä 16

18 8.1.5 SM- taso: Ryhmästunt, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt juniorit: N Ryhmästunt juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer juniorit- turvallisuusmääräyksiä SM- taso: Tanssi, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin. varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö N/M :00-2:30 Koko ryhmän on tehtävä yhtä aikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti tai muu venytys/tasapainoliike (ks. määritelmät) yksi kaksoispiruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks. liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat SM- taso: Tanssi, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna, ei poikkeuksia SUKUPUOLI: N/M RYHMÄN KOKO: 5-20 OHJELMAN KESTO: 2:00-2:30 PAKOLLISET OSIOT: Koko ryhmän on tehtävä yhtäaikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti yksi piruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks.liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat 17

19 8.2 Edistynyt taso Edistynyt taso: Cheer, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat kiellettyjä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin tai 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan 18

20 PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa max. 1 voltti - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - kolmikerroksisien pyramidien rakentaminen heittämällä on kielletty - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä joko max. yhden voltin tai 2,25 kierrettä. Saman heiton aikana voltin ja kierteen yhdistelmä on kielletty. 19

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015)

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) Seuraamusasteikko on tarkoitettu sääntörikkomuksista johtuvien sanktioiden määrittämiseen työkaluksi tuomaristoille, lajiryhmille ja hallitukselle yhtenäisen

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1! / 6!

Kilpailukutsu 1! / 6! Kilpailukutsu 1! / 6! Joukkuekilpailut Aika: Lauantai 23.4.2016, klo 9.00 18.00 Paikka: Karamzinin koulu, Kulloonmäki, Espoo Alustava aikataulu: 8.30 Tuomaripalaveri 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus 9.45

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

Hei! Kilpailulajit ja ikäsarjat: Disco, Discofreestyle, Hiphop sekä showcase

Hei! Kilpailulajit ja ikäsarjat: Disco, Discofreestyle, Hiphop sekä showcase Hei! Kiitos ilmoittautumisestasi Let s Dance cup tanssitapahtumaan. Tapahtumaa vietetään siis sunnuntaina 6.3.2016 Kulttuuriareena Gloriassa. Osoite: Pikku Roobertinkatu 12-14, 00120 Helsinki. Helsingin

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/8 SM-kilpailut 2016 Aika: Lauantai 6.2.2016, klo 9.00 19.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Alustava aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 11.6.2016 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/5 SM-liiga Masala 2013 Aika: Lauantai 26.10.2013, klo 9.00 18.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus

Lisätiedot

Let`s dance cup 2016

Let`s dance cup 2016 Moi! Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestää Let's dance cup 2016 tanssitapahtuman, sunnuntaina 6.3 Gloriassa! (Pieni Roobertinkatu 12-14, Helsinki ) Karsinnat klo:9:00 Finaalit klo:16:00 Tapahtumaan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5. SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu. Aika: Sunnuntai , klo Paikka:

Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5. SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu. Aika: Sunnuntai , klo Paikka: Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5 SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu Aika: Sunnuntai 09.04.2017, klo 9.00 18.00 Paikka: Leppävaaran lukion liikuntasali, Veräjäpellonkatu 10, 02650 Espoo Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1. Eilispäivän Tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1.1. Yleistä Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään sisältyvät seuraavat

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella 2011-2012 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. SM-kilpailuissa

Lisätiedot

SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION

SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION Tanssikilpailun historia ja arvopohja Helmi-tanssikilpailun idea lähti toiveesta ja tarpeesta saada Pääkaupunkiseudulle lisää hyväntahtoisia tanssikilpailuja nuorille

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN!

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! Taekwon-Do Akatemia ry järjestää Taekwon-Do kilpailut la 23.3.2013 Oulussa! Sarjoja on tarjolla juniori-, väri- ja mustille vöille!!! Aika: Lauantaina 23. maaliskuuta 2013

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ Luokkasarjojen ohjeet Päivitetty 10.8.2014 Kaikki luokat Kilpailu 1. Voimistelija voi osallistua kilpailussa yhteen luokkaan yhden kokoonpanon osana, tai kahteen

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association antidopingohjelma Sisällysluettelo 1. Ohjelman arvoperusta 2. Ohjelman tavoitteet 3. Toimenpiteet Liite 1 Ote Suomen Taidoliitto ry:n säännöistä ja kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2017 POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017 Kuopion Taekwondo ry järjestää

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU PORI OPEN 2012 PORIN URHEILUTALOLLA 14.04.2012 JÄRJESTÄJÄ: PORIN TAEKWONDO RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Kisoissa myös harrastaja ja ilvessarjat KILPAILUPÄIVÄ

Lisätiedot

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat Tutustu myös 2017 Luokkajärjestelmäohjeeseen. Maajoukkuelinjalla kilpaillaan keväisin omavalintaisissa luokissa 2.-5. ja syksyisin luokkien 2.-3. voimistelijat

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET

KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO ry Radiokatu 20, 00093 SLU office@stll.fi www.stll.fi Koululaisten muodostelmaluistelukilpailu Kenelle?

Lisätiedot

päivitetty AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUT SÄÄNNÖT

päivitetty AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUT SÄÄNNÖT AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUT SÄÄNNÖT 1. KILPAILU 1.1 Kilpailu järjestetään kahdessa luokassa: Parit ja Triot. Parien luokkaan voivat osallistua naisten parit, sekaparit sekä miesten parit. Trioihin

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/7 SM-liiga Masala 2016 Aika: Lauantai 29.10.2016, klo 9.00 19.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU TAMPERE KUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU TAMPERE KUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 6-7.4.2013 TAMPERE KUTSU 6-7.4.2013 PYYNIKIN PALLOILUHALLI, TAMPERE Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere Osallistumismaksu Ilmoittautuminen 30 / kilpailija / sarja 75 / joukkue

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017 Puomi, yleistä TK2, puomi Puomi (FIG) korkeus 125 cm ( 1 cm) matot 20 cm alastulomatto 10 cm sarjan liikkeet pitää tehdä annetussa järjestyksessä ei ponnistuslautaa eikä koroketta Ylimääräinen jalan tuki

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/2013 KAMPPAILUAREENA 30.3.2013 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 Taekwondo Lahti ry järjestää liigakauden toisen

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 2 (13 ) LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT (LUOKAT I - M, YKSILÖT JA JOUK- KUEET, IKÄSARJAT 8-V. NAISTEN SARJA) Alla esitetään luokittain ja ikäkausittain

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT ry SÄÄNNÖT

SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT ry SÄÄNNÖT SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT ry SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomussalmen Urheiluampujat ry Yhdistyksen kotipaikka on Suomussalmen kunta Kainuun maakunnassa Yhdistys on perustettu maaliskuun 13 päivänä

Lisätiedot

TEAMGYM lk kansalliset säännöt

TEAMGYM lk kansalliset säännöt TEAMGYM 3. 5. lk kansalliset säännöt Nämä päivitykset ja tarkennukset kansallisiin sääntöihin astuvat voimaan 1.4.2016. VAPAAOHJELMA Monipuolisuuden lisäämiseksi vaikeusarvoon laskettavien piruettien,

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx Viestintävirasto on määrännyt tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 12 :n nojalla:

Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx Viestintävirasto on määrännyt tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 12 :n nojalla: Määräys 1 (10) XX/2016 LUONNOS Määräys 64A/2016 TAAJUUSALUEEN 703-733 MHz JA 758-788 MHz HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx 2016 Viestintävirasto

Lisätiedot

Pori KILPAILUKUTSU

Pori KILPAILUKUTSU 12.11.2016 Pori KILPAILUKUTSU Osallistumismaksut: 30 /kilpailija/sarja 30 /joukkue/sarja 10 lounas Tervetuloa Karhu Karateen 12.11.2016 Porin tekniikkaopistolle Professorintie 5, 28600 Pori Osallistumismaksut

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017 KILPAILUKUTSU Nurtzi Open 2017 www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2017 Aika: Lauantai 1.4.2017 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja-

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2016 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 29.10.2016 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2016 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

-SUOMEN WADORYULIITON- -KATA JA KUMITE KILPAILUT-

-SUOMEN WADORYULIITON- -KATA JA KUMITE KILPAILUT- -SUOMEN WADORYULIITON- -KATA JA KUMITE KILPAILUT- 1. KILPAILUOHJELMA 14. TOUKOKUUTA 2016 KANGASALLA, PIKKOLAN LIIKUNTAHALLI Aikataulu: Tuomareiden ja toimitsijoiden kokoontuminen klo.9.30. Kilpailijoiden

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Swimming Jyväskylän ry:n säännöt

Swimming Jyväskylän ry:n säännöt Swimming Jyväskylän ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Swimming Jyväskylä (jäljempänä yhdistys tai seura ) ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistys on perustettu 12.7.2000

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit päivitetty 10.12.2011 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden arvostelussa

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o.

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o. Voimistelulliset liikkeet TK2, permanto Kokonaisvähennykset vartalon väärästä asennosta ovat enintään 0.50 (voimistelulliset liikkeet) Vartalon asennon vähennyksiin kuuluvat: Spagaattiasennon virheet Jalkojen

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan , ja seuraavat lajisääntömuutokset

Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan , ja seuraavat lajisääntömuutokset LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(6) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 25.1.2016, 3.10.2016 ja 12.12.2016 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Nuorten sarjajaon muuttaminen pyöräsuunnistuksen

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot