KILPAILUSÄÄNNÖT Suomen Cheerleadingliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto"

Transkriptio

1 KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO SOVELTAMISALA VALVONTA KILPAILUPROTESTIT RANGAISTUKSET ANTIDOPING POIKKEUKSET 4 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT OSALLISTUMISOIKEUS LISENSSIMÄÄRÄYKSET ILMOITTAUTUMINEN KANSALLINEN EDUSTUSOIKEUS KANSAINVÄLINEN EDUSTUSOIKEUS TURVALLISUUS MAINONTA, MARKKINOINTI JA MEDIA 6 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JOHTAJA TUOMARISTO MUUT TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JURY ENSIAPU 7 5 KILPAILUN KULKU KILPAILUALUE VIRALLINEN HARJOITUS ESIINTYMISJÄRJESTYS ESITYKSEN KESTO MUSIIKIN KÄYTTÖ ULKOASU JA PUKEUTUMINEN VARUSTEIDEN JA REKVISIITAN KÄYTTÖ 9 6 KILPAILUN ARVOSTELU ARVOSTELUN KULKU PISTEIDEN LASKU TULOSTEN JULISTAMINEN SÄÄNTÖRIKKEET YLEISET RANGAISTUKSET KILPAILURANGAISTUKSET PALAUTE 11 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET PYRAMIDIT JA STUNTIT SPOTTERIT ELI VARMENTAJAT LOUKKAANTUMINEN 12 8 SARJAMÄÄRÄYKSET SM- TASO 13 SM- taso: Cheer aikuiset SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset 14 1

3 8.1.3 SM- taso: Paristunt SM- taso: Cheer, juniorit SM- taso: Ryhmästunt, juniorit SM- taso: Tanssi, aikuiset SM- taso: Tanssi, juniorit EDISTYNYT TASO Edistynyt taso: Cheer, aikuiset Edistynyt taso: Cheer, juniorit Edistynyt taso: Cheer, minit Edistynyt taso: Tanssi, minit Edistynyt taso: Tanssi, Hip Hop ALOITTELIJATASO Aloittelijataso: Cheer, aikuiset Aloittelijataso: Cheer, juniorit Aloittelijataso: Cheer, minit 26 2

4 YLEISET EETTISET OHJEET KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: Urheilulle vieraiden aineiden käyttö * Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen * Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena * Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa * Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu Urheiluhuijaus * Kilpailutilan tai - välineiden manipulointi * Tuloksista etukäteen sopiminen Vedonlyönti * Vedonlyönti omasta kilpailusta Lahjonta * Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi Kilpailun jurylla tai muulla hallituksen nimeämällä taholla on oikeus määrätä varoitus, sakko, kilpailusta sulkeminen ja/tai kilpailukielto edellä mainittujen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. VALMENTAJIEN TULEE: *vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä tapahtumissa *kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan *kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja *toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita *käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä *rakentaa kilpailuohjelma positiiviseksi ja urheiluhenkiseksi *painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen *kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen tilaisuuteen *noudattaa kaikkia SCL:n kilpailusääntöjä KILPAILIJOIDEN TULEE: *osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin *kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia *pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen. 3

5 2 YLEISTÄ 2.1 Hyväksyminen ja voimaantulo Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Suomen Cheerleadingliiton (SCL) sääntömääräinen syyskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kilpailusäännöt astuvat voimaan ja ovat voimassa asti. 2.2 Soveltamisala Sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Cheerleadingliiton järjestämissä Suomen mestaruus- kilpailuissa, sekä muissa kansainvälisissä, kansallisissa tai alueellisissa SCL:n tai sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa soveltuvin osin. Kilpailusäännöt koskevat SCL:a, sen valiokuntia, luottamushenkilöitä, jäsenseuroja ja niiden jäseniä, SCL:n järjestämien kilpailujen osanottajia ja toimihenkilöitä. 2.3 Valvonta Näiden sääntöjen noudattamista valvoo Suomen Cheerleadingliiton hallitus sekä sen valtuuttamat tahot. SCL:n hallitus on oikeutettu epäselvissä tapauksissa pyytämään jäsenseuralta tai sen jäseneltä, kilpailujen osallistujalta tai toimihenkilöltä selvitystä tapahtuneesta menettelystä. Saatuaan selvityksen SCL:n hallituksen on ryhdyttävä viivyttelemättä tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 2.4 Kilpailuprotestit Kilpailun kulkuun tai arvosteluun tyytymätön joukkue voi jättää kilpailuista halutessaan protestin eli vastalauseen. Protesti tulee jättää kilpailun johtajalle tai SCL:n hallituksen edustajalle viimeistään tunnin kuluttua kilpailun tulosten julkistamisesta, mielellään kirjallisena. Samalla on maksettava protestimaksu 50. Mikäli protesti on tehty suullisesti, protestin perusteet on toimitettava kirjallisesti kilpailun johtajalle tai SCL:n hallitukselle viimeistään kolme (3) vuorokautta tulosten julkistamisen jälkeen. Kilpailusääntövaliokunta lisättynä yhdellä tuomarikoulutuksen saaneella henkilöllä, työstävät protestin ja hallitus tekee lopullisen päätöksen työryhmän ehdotuksen pohjalta. Kilpailusääntövaliokuntaa voidaan tarvittaessa täydentää valiokunnan ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Päätös on ilmoitettava vähintään kahden (2) viikon kuluessa protestin jättämisestä. Mikäli protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan. 2.5 Rangaistukset Kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä rangaistus. Varsinaisen kilpailuesityksen esiintymisrikkeistä vastaa pääosin ko. sarjan tuomaristo. Muista rikkeistä rangaistuksen määrää SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho. Rangaistus voi olla mm. huomautus, sakko, kilpailusta diskvalifiointi, yhdistyksestä erottaminen tai toimitsijakielto. Jos rangaistus on erottaminen tai toimitsijakielto, rankaisupäätöksen tekemiseen vaaditaan SCL:n hallituksessa 2/3 ääntenenemmistö. 2.6 Antidoping Kaikissa SCL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan Suomen Antidoping- toimikunnan sääntöjä ja ohjeita. Ks. erillinen liiton Antidoping- ohjelma 2.7 Poikkeukset Kilpailusääntöihin ei voi anoa poikkeuksia ellei tietyssä sääntökohdassa sitä nimenomaisesti sallita. 4

6 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT 3.1 Osallistumisoikeus Suomen mestaruus - kilpailuihin ja Suomen mestaruus - kilpailuiden karsintakilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan vain SCL:n jäsenseurat. SCL:n järjestämiin muihin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan jäsenseurojen lisäksi kaikki kilpailuihin kutsutut seurat, ryhmät ja yksilöt, jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sääntöjen mukaisesti määräpäivään mennessä ja jotka täyttävät seuraavat ehdot: Jokainen seura voi ilmoittaa enintään kaksi joukkuetta jokaiseen sarjaan, ellei toisin määrätä. Sama kilpailija voi kilpailla vain yhdessä ikäryhmässä (minit, juniorit tai aikuiset) saman kilpailutapahtuman aikana. Sama kilpailija voi myös kilpailla vain saman sarjan yhden tason joukkueessa (SM-, edistynyt tai aloittelijat- taso) samassa kilpailutapahtumassa. Kilpailija voi myös edustaa vain yhtä seuraa samassa kilpailutapahtumassa. SM- kilpailut ja niiden yhteydessä järjestetyt muut mahdolliset edistyneen tai aloittelijatason kilpailut luetaan samaksi kilpailutapahtumaksi. Parisarjassa ei voi käyttää varahenkilöä. Lisäksi kilpailijoilla ja varmentajilla on oltava voimassaoleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Osallistumisoikeuden tarkistamista varten kaikilla kilpailijoilla on oltava kisapaikalla esittää voimassaoleva todistus henkilöllisyydestään. Aikuisten ja junioreiden sarjoissa henkilöllisyys tulee todistaa jollakin virallisella todistuksella (= Passi tai Suomessa myönnetty ajokortti, henkilökortti, kuvallinen Kela- kortti tai muukalaispassi). Minien ja sitä nuorempien sarjoissa kelpaa edellä mainittujen lisäksi myös kuvaton Kela- kortti, tai EU sairaanhoitokortti. Minisarjojen kilpailijoila hyväksytään myös oman passin kopio. Huom! Huoltajan passi ei enää kelpaa kuten aiempina vuosina. Jokaisen kilpailijaksi ilmoitetun henkilön tulee ilmoittautumisvaiheessa olla edustuskelpoinen siinä sarjassa ja joukkueessa, johon hänet on ilmoitettu. (ks. liiton siirtomääräykset) Myöhässä siirretyt henkilöt eivät ole edustuskelpoisia, vaikka hallitus ehtisikin hyväksyä siirrot ennen kilpailuja. 3.2 Lisenssimääräykset Liiton jäsenenä kilpailevien henkilöiden lisenssit tulee olla maksettuina kilpailukutsuissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen maksetuista tai korjatuista lisensseistä liitto on oikeutettu perimään vuosittain vahvistetun ylimääräisen maksun. Liitto ilmoittaa henkilöittäin epäselvät tapaukset, jonka jälkeen seuroilla on seitsemän (7) vuorokautta aikaa tarkistaa lisenssilistat ja korjata epäselvät tapaukset. Seurojen lisenssejä koskevat selvitykset tulee ilmoittaa kilpailukutsussa ilmoitettuun viimeiseen eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä selvityksiä ei huomioida eikä epäselvän lisenssin haltija ole edustuskelpoinen ko. kilpailuissa. 3.3 Ilmoittautuminen Kilpailuilmoittautuminen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään kilpailukutsussa ilmoitettuna päivänä ja kellonaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Osallistumismaksu maksetaan erikseen lähettävällä laskulla, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä. Tarvittavat tiedot ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailukutsu tulee lähettää vähintään 6 viikkoa ennen kilpailuja, poikkeuksena SM- kilpailut, joiden kutsu lähetetään vasta SM- karsintakilpailujen jälkeen. Kilpailukutsu julkaistaan liiton kotisivuilla viikon sisällä kutsun lähettämisestä. SCL ei ole vastuussa kadonneista kilpailukutsuista, eikä kilpailukutsuista jotka eivät tule perille. Jälki- ilmoittautumisia ei hyväksytä. SCL kuittaa kaikki perille tulleet ja hyväksytyt ilmoittautumiset. Myöhässä tulleisiin ilmoittautumisiin ei myönnetä mistään syystä poikkeuksia. Lisäksi ilmoittautumisen tulee olla kattava ja sisältää kaikki vaadittavat tiedot, muuten sitä ei hyväksytä. Tietoja ei voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen. 5

7 Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Tämän jälkeen osallistumisensa peruneille seuroille ei palauteta osallistumismaksua. Joukkuekohtaisia osallistumismaksuja ei palauteta, vaikka peruutus olisi tehty ajoissa. Ilmoittautunut seura vastaa siitä, että kilpaileva joukkue tai urheilija on läsnä kilpailuissa. Mahdollisesta esteestä (esim. loukkaantuminen) on ilmoitettava kilpailun johtajalle välittömästi. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho voi määrätä sakkorangaistuksen. 3.4 Kansallinen edustusoikeus Suomen Cheerleadingliitto järjestää viralliset kansalliset cheerleadingkilpailut Suomessa. SCL:lla on oikeus evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus muuhun kansalliseen kilpailuun, jonka katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.5 Kansainvälinen edustusoikeus SCL nimittää edustajat EM- ja MM- kilpailuihin sekä muihin vastaaviin maakiintiöitä sisältäviin kilpailuihin järjestävän tahon sääntöjen mukaisesti. Kilpailuun osallistuvien joukkueiden tulee olla Suomen Cheerleadingliiton jäseniä. SCL:lla on oikeus perustelluista syistä evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin, tai pyytää selvitystä tai lisänäyttöjä ko. joukkueelta edustusoikeuden myöntämiseksi. SCL voi perustelluista syistä kieltää jäsenseurojensa osallistumisen sellaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, joiden katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.6 Turvallisuus Suomen Cheerleadingliitto haluaa korostaa turvallisuusnäkökohtien merkitystä kaikissa kilpailutapahtumissa ja niihin harjoiteltaessa. Valmentajien tai seuran muiden toimihenkilöiden tulee vastata siitä, etteivät joukkueen esittämät stuntit, pyramidit, permantoakrobatia, hypyt tai muut liikkeet vaaranna kohtuuttomasti kilpailijoiden turvallisuutta tai terveyttä. Varotoimet koskevat niin kilpailuun harjoittelemista, lämmittelyä kuin itse kilpailutapahtumaakin. Kaikilla kilpailijoilla ja spottereilla on oltava SCL:n hyväksymä, voimassa oleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Suomen Cheerleadingliitto ei vastaa kilpailutapahtumassa tapahtuneista loukkaantumisista, mikäli kilpailutapahtuman järjestelyissä ei voida osoittaa SCL:n törkeää huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kaikkien kilpailusääntöjä koskevien kysymysten ja anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään 14 vuorokautta ennen kilpailupäivää. 3.7 Mainonta, markkinointi ja media Suomen Cheerleadingliitolla on oikeus määrätä järjestämiensä kilpailutapahtumien mediaoikeuksista, esimerkiksi televisioinnista ja valokuvauksesta. Samoin SCL voi hankkia kilpailutapahtumaan taloudellisia yhteistyökumppaneita ja mainostajia. SCL:lla on oikeus kohtuuden rajoissa liittää mukaan yhteistyösopimuksiin myös kilpailijoiden osallistuminen. Kilpailijoiden esiintymisasujen mainoksista määrätään kohdassa Ulkoasu ja pukeutuminen. 6

8 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT 4.1 Kilpailun johtaja Jokaisessa kilpailussa on oltava nimettynä kilpailun johtaja. Kilpailun johtajan vastuulle kuuluu kilpailijoiden läsnäolon tarkistaminen, ensiapuvalmiuksien tarkistaminen, tuomariston ja muiden toimihenkilöiden opastaminen paikalle sekä kilpailun yleinen kulku. Kilpailun johtaja ottaa tarvittaessa vastaan ilmoitukset kilpailussa ilmenneistä epäkohdista. Kilpailun johtaja huolehtii tarvittaessa juryn koollekutsumisesta. 4.2 Tuomaristo Kaikissa kilpailuissa tuomareiden lukumäärän on oltava pariton, kuitenkin enemmän kuin yksi. Kaikkiin EM- tai MM- edustuksen ratkaiseviin joukkuesarjoihin on pyrittävä muodostamaan 5 hengen tuomaristo. SM- kilpailuissa tuomareiden on oltava täysi- ikäisiä. Tuomariston tulee lisäksi koostua tuomarikoulutuksen läpäisseistä, vastuuntuntoisiksi ja rehellisiksi todetuista henkilöistä. Tuomariston valitsee SCL:n hallitus tuomarivaliokunnan ehdotuksesta. SCL voi kutsua ulkomaisia tuomareita tuomaroimaan kotimaan kilpailuja. Tuomaristo, tekninen tuomari tai SCL:n tuomarivaliokunnan nimeämä toimihenkilö tarkistaa, että kilpailuesitykset ovat kestoltaan ja sisällöltään sääntöjen mukaisia. Jokaiseen sarjaan nimetään päätuomari, joka johtaa sarjansa tuomariston työskentelyä. Tekninen tuomari tarkkailee kilpailuesitysten säännönmukaisuutta. Päätuomarilla on lopullinen päätösvastuu mahdollisista kilpailurangaistuksista kuten pistevähennyksistä. Tuomariston tulee käyttäytymisellään ja ulkoasullaan ilmentää tehtävän vaatimaa luottamusta ja arvonantoa. Tuomaritoimintaa valvoo SCL:n hallitus ja tuomarivaliokunta. 4.3 Muut toimihenkilöt Kilpailujen rekisteröinnistä vastaa vähintään yksi Kilpailuvaliokunnan jäsen tai SCL:n toimiston tai hallituksen jäsen. Kyseinen henkilö valvoo, että henkilöllisyyden tarkistaminen sujuu sääntöjen mukaisesti. Kilpailuissa täytyy tämän lisäksi olla (vähintään) seuraavat toimihenkilöt: tuomariavustajaa tarpeen mukaan - 2 ajanottajaa - 2 rajatuomaria - 2 asujen/korujen tarkastajaa - musiikkilaitteiden hoitaja - ilmoitusten vastaanottaja ja henkilöllisyyden tarkastaja Kilpailuissa on suositeltavaa olla lisäksi seuraavat toimihenkilöt: - tekninen tuomari - tuloslaskennasta vastaava IT- tukihenkilö 4.4 Kilpailun jury SCL:n hallitus nimeää tarvittaessa 3-5 jäsentä kilpailun juryyn. Jury koostuu hallituksen, kilpailuvaliokunnan, kilpailusääntövaliokunnan ja/tai tuomarivaliokunnan edustajista tai muista tarvittavista asiantuntijoista. Juryn tehtävänä on ratkoa kilpailuissa esiin tulevia kiistakysymyksiä ja rikkomuksia. 4.5 Ensiapu Kilpailuissa on oltava koko kilpailutapahtuman ajan asianmukaiset ensiapuvalmiudet. Järjestävän seuran on suositeltavaa käyttää vain SPR:n tai muun vastaavan tahon kouluttamaa ensiapuhenkilökuntaa, sillä järjestävä seura vastaa yksin niistä seurauksista, joita mahdollinen huolimattomuus tässä asiassa jollekin mahdollisesti aiheuttaa. 7

9 5 KILPAILUN KULKU 5.1 Kilpailualue Kilpailualue SM- kilpailuissa aikuisten cheer- sarjoissa on 14x16 metriä ja muissa sarjoissa ja kilpailuissa 12 x 12 metriä, ellei toisin ilmoiteta. Kilpailun järjestäjä huolehtii alueen merkitsemisestä. Kilpailualueeseen on merkittävä alueen etu- ja takareunat sekä alueen keskikohta selkein merkein. Osallistuva seura ei saa merkitä kilpailualuetta minkäänlaisin apumerkein. Esimerkiksi joukkueen maskottia ei saa sijoittaa kilpailualueen eteen. Kilpailevaa joukkuetta ei saa myöskään kukaan opastaa sijoittelussa tai liikkeissä kilpailuesityksen alkaessa tai sen kuluessa. 5.2 Virallinen harjoitus Ennen kilpailua on pakollinen, virallinen harjoitus, jossa ryhmät esittävät kilpailuohjelmansa kilpailujärjestyksessä, ellei toisin määrätä. Kaikkia kilpailusääntöjä on noudatettava jo kenraalikierroksella yhtenäistä pukeutumista lukuun ottamatta. Esimerkiksi hiuspidikkeiden on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Virallisen harjoituksen jälkeen joukkueet eivät saa tahallisesti muuttaa kilpailuohjelmaansa ellei kilpailijoiden turvallisuus sitä vaadi. Tuomaristo voi pyytää joukkuetta muuttamaan ohjelmaansa, mikäli ohjelmassa on selvä turvallisuusriski, kiellettyjä liikkeitä tai pakollinen osio puuttuu. Joukkueen valmentajan on jäätävä esityksen jälkeen tuomaripöydän lähettyville tuomareiden kommentteja varten. Mikäli viralliseen harjoitukseen osallistunut joukkueen jäsen loukkaantuu tai on muuten estynyt kilpailemaan, joukkue voi muuttaa ohjelmaansa tarvittavassa määrin. 5.3 Esiintymisjärjestys Kilpailuissa esiinnytään ennen kilpailua määrätyssä järjestyksessä. Järjestyksestä vastaa SCL:n kilpailuvaliokunta, ellei SCL:n hallitus toisin määrää. Kun kilpaileva joukkue on kuulutettu esiintymään, sen täytyy siirtyä välittömästi kilpailuareenalle ja aloittaa esityksensä. Myöhästymisestä ilman pätevää syytä seuraa diskvalifiointi. Ko. sarjan tuomaristolla on oikeus muuttaa sarjan kilpailujärjestystä pätevästä syystä (esim. loukkaantuminen). 5.4 Esityksen kesto Kilpailuesityksen kesto määräytyy sarjan mukaan. Kaikkien kilpailuesitysten ajanotto alkaa ensimmäisestä esitykseen kuuluvasta liikkeestä, musiikista tai äänestä. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vähintään yksi jalka maassa esityksen alkaessa. Kilpailuesitys päättyy, kun esiintyvän joukkueen liike, esitykseen kuuluva musiikki tai ääni loppuu, kuitenkin niin, että esitys voi päättyä stunttiin tai pyramidiin. Tässä tapauksessa stuntin tai pyramidin purkamista ei lasketa mukaan ajanottoon, mutta purkutavassa on noudatettava ko. sarjan määräyksiä. 5.5 Musiikin käyttö Kilpailijoiden tulee käyttää musiikkia esityksensä tehostajana. Eri sarjojen erityismääräykset musiikin käytöstä määritellään kunkin sarjan kohdalla. Kilpailumusiikin on oltava CD:llä., mutta halutessaan kilpailujenjärjestäjä voi tarjota muita musiikintoistomahdollisuuksia. Kilpailevan joukkueen on itse huolehdittava musiikkinsa soittamisesta ja oikeasta ajoituksesta. Musiikin soitossa tapahtuvan pakottavan esteen (force majeure) sattuessa kilpailijat voivat anoa sarjan päätuomarilta oikeutta uuteen esityskertaan. Musiikin valinnassa on noudatettava yleistä hyvää makua, esimerkiksi sanoituksissa. 5.6 Ulkoasu ja pukeutuminen Kilpailijoiden asujen tulee noudattaa yleistä hyvää makua näyttävyyden siitä kärsimättä. Asuissa on noudatettava kilpailijoiden iän vaatimaa harkintaa. Mini- ja juniorijoukkueiden asut eivät saa olla vatsan paljaaksi jättäviä ns. toppimalleja. Asujen on sovittava jokaiselle kilpailijalle eivätkä ne saa olla liian paljastavia. 8

10 Asut eivät myöskään saa aiheuttaa vaaraa kilpailijoille tai muille kilpailuun osallistuville (esimerkiksi taskut, huput, vyöt). Myös varmentajien asujen ja jalkineiden tulee olla tehtävään sopivat. Mikäli asujen sopivuudesta on epäselvyyttä, tulee valmentajan/seurajohdon ottaa yhteyttä SCL:n kilpailusääntövaliokuntaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailijoiden/varmentajien jalkineiden tulee soveltua ko. kilpailusarjaan. Jalkineet ovat pakolliset. Tanssisarjoissa puolivarvastossujen käyttö on sallittua. Turvallisuusnäkökohtien vuoksi kilpailijat/varmentajat eivät saa käyttää metallia tai vastaavia osia sisältäviä tukia. Esim. polvituissa saa kuitenkin olla pienet kiinnittämistä helpottavat muovi/metallisoljet. Erittäin perustellusta syystä muiden tukien tai apuvälineiden käyttöön voi anoa lupaa SCL:n kilpailusääntövaliokunnalta. Anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailua. Hakemukseen on liitettävä kuva sekä tarkka kuvaus tuesta. Silmälasien käyttö, lukuun ottamatta urheiluun soveltuvia flex- laseja, on täysin kiellettyä aikuisten ja junioreiden sarjassa. Minisarjoissa silmälasien käyttö on sallittu. Minkäänlaisia koruja ei sallita, lukuun ottamatta kiinteitä hammaskoruja. Myös kilpailijoiden hiusten pidikkeiden ja kampausten on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Kilpailijoiden esiintymisasuissa saa olla enintään kaksi mainosta. Niiden kokoa ei ole rajoitettu. Mainosten on edustettava hyvää makua ja urheiluhenkeä. Kilpailijoiden on esiinnyttävä sekä itse kilpailussa että avajais- ja päätösseremonioissa kilpailuasuissaan tai niihin verrattavissa yhtenäisissä joukkueasuissa. Kenraaliharjoituksessa vähintään yhdellä joukkueen jäsenellä, molempien sukupuolten edustajalla, on oltava yllään kilpailuasu. Sekä kilpailijoiden että varmentajien kenraaliharjoituksen asujen on noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Asuilla tässä tarkoitetaan lisäksi asusteita, mukaan luettuna hiuslaitteet. Sellainen henkilö, joka ei noudata turvallisuusmääräyksiä, poistetaan kenraalikierrokselta ja muut vievät esityksen loppuun omalla vuorollaan. 5.7 Varusteiden ja rekvisiitan käyttö Kilpaileva ryhmä voi käyttää esityksensä tehosteena erikseen määriteltyä rekvisiittaa. Sallitut välineet cheer- sarjoissa ovat huiskat, megafonit, kyltit ja liput. Tanssisarjoissa sallitaan edellä mainittujen lisäksi muukin rekvisiitta. Rekvisiitta ei saa vahingoittaa kilpailualustaa eikä siitä saa olla vaaraa kilpailijoille, toimitsijoille tai katsojille. Rekvisiittaa, jossa on merkittäviä kovia osia, esim. lippua tukeva keppi, ei saa käyttää stunttia tai akrobaattista liikettä suoritettaessa. Rekvisiitta pitää poistaa käytön jälkeen turvallisesti, esim. kyltin tai huiskien heittäminen maton halki niin, että rekvisiitta voi aiheuttaa vaaratilanteen, tai rekvisiitan heittäminen stuntista alas on kiellettyä. Vaaraa aiheuttavasta rekvisiitan käytöstä voidaan rangaista pistevähennyksellä (- 3/10p). Kaikkea alueelle tuotua rekvisiittaa tulee käyttää ohjelman aikana. 6 KILPAILUN ARVOSTELU 6.1 Arvostelun kulku Tuomaristo arvostelee kilpailusuoritukset käyttäen kulloinkin voimassa olevia SCL:n arvostelukaavakkeita. Jokainen tuomari arvostelee esitykset itsenäisesti. SM- karsintakilpailujen arvostelussa voidaan käyttää jatkoon pääsemisen pisterajaa, jonka vuosittain määrittelee Tuomarivaliokunta ja SCL:n hallitus. Mahdollinen karsinnan minimipisteraja mainitaan kilpailukutsussa tai kilpailuinfossa. 6.2 Pisteiden lasku Tuomaristo antaa määritellyistä osa- alueista pisteitä joko 0-5, 0-10, 0-15 tai Yhden tuomarin maksimipistemäärä yhdestä esityksestä on 100. Mahdolliset vähennykset tehdään joukkueen kultakin tuomarilta saaduista pisteistä erikseen. 9

11 Vähennysten jälkeen lasketaan tuomarikohtaiset sijaluvut antamalla eniten pisteitä saaneelle kilpailijalle sijaluku 1., seuraavalle sijaluku 2. jne. Mikäli sijoilla 1-3 useampi kilpailija on saanut saman yhteispistemäärän, tuomarin on päätettävä ko. kilpailijoiden paremmuusjärjestyksestä ja annettava heille sijoitusta vastaavat sijapisteet. Lopullinen tulos lasketaan tuomarikohtaisten sijalukujen keskiarvosta. Mikäli useampi joukkue saa samat sijapisteet, suoritetaan keskinäinen vertailu, jossa korkeammalle sijoittuu joukkue, jonka useampi tuomari on arvioinut paremmaksi. 6.3 Tulosten julistaminen Kilpailun jälkeen päätuomari valvoo, että jokainen tuomari luovuttaa arvostelukaavakkeensa tuloslaskentaa varten. Päätuomari myös valvoo tuloslaskennan oikeellisuutta. Kilpailun johtaja huolehtii tulosten kuuluttamisesta. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden joukkueiden/kilpailijoiden on oltava läsnä tulosten julkistamistilaisuudessa. Joukkueet sijoittuvat kilpailuareenalle kilpailun johtajan ohjeiden mukaan. Tulokset julkistetaan sarjoittain kilpailujärjestyksessä. Tulosten julkistamisjärjestys on 3., 2., 1. ja sen jälkeen sijat neljännestä eteenpäin. Sijalle 3. sijoittunut joukkue tulee noutamaan palkintonsa ryhmittymällä yleisöstä katsoen kilpailuareenan oikeaan laitaan, sijalle 2. sijoittunut ryhmittyy vasempaan laitaan ja voittaja keskelle. Muille sijoille tulleet kilpailijat lähettävät kaksi edustajaansa kilpailuareenan eteen noutamaan mahdollisen palkinnon tai diplomin. 6.4 Sääntörikkeet Näiden kilpailusääntöjen rikkomisesta tai kilpailusuorituksen määrätynlaisesta epäonnistumisesta seuraa rangaistus. Rangaistus voi olla pistevähennys, varoitus, sakko, hylkäys tai kilpailusta sulkeminen määräajaksi. Pistevähennykset lasketaan jokaisen tuomarin ko. joukkueelle/kilpailijalle antamista kokonaispisteistä ennen sijapisteiden antamista. Vähennysten merkitsemisestä tuloslistaan vastaa päätuomari, ellei toisin määrätä. 6.5 Yleiset rangaistukset Ikäraja- ja muut osallistumissäännöt Myöhästyminen/ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen kenraali/kilpailukierroksella Epäurheilijamainen käytös Kilpailualueen sotkeminen - hylkäys - hylkäys - varoitus, sakko tai kilpailusta sulkeminen - sakko 6.6 Kilpailurangaistukset Kilpailualue, aika Rajan ylitys Kielletty rekvisiitta Ajan alitus/ylitys 1-9 s Ajan alitus/ylitys 10 s tai enemmän Urheiluhenki Musiikki/huuto sopimaton/loukkaava Sopimaton esiintymisasu Epäurheilijamainen käyttäytyminen Turvallisuus Putoaminen/kaatuminen/epäonnistunut suoritus Ylimääräinen/ Sopimaton ulkoinen spotteri Ulkoisen spotterin osallistuminen ohjelmaan Pistettä 1 /ylitys 5 5 Hylkäys 5 3/10 3/ /10 10

12 Vaarallinen putoaminen Pakolliset/kielletyt liikkeet Yksi/osa ryhmästä ei tahallisesti suorita pakollista liikettä tai osiota Koko ryhmä jättää suorittamatta pakollisen liikkeen/osion Kielletyn liikkeen tekeminen Luvatta, selkeästi kopioidut liikesarjat tai muut osiot 10 10/ Palaute Kilpailijoilla on oikeus saada kopio tuomariston täyttämistä arvostelukaavakkeista kahden (2) viikon kuluessa kilpailupäivästä. Kaavakkeet postitetaan seurojen nimeämille yhdyshenkilöille. 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 7.1 Pyramidit ja stuntit Eri sarjojen pyramidien ja stunttien maksimikorkeudet ja kerrokset on määritelty erikseen sarjamääräyksissä (Ks. kohta 9). Korkeus lasketaan suorana seisovien henkilöiden mittana. Korkeus henkilön jalkapohjista hartioihin on 1. Jalat, keskivartalo ja kädet ovat kaikki 0,5. Kerros puolestaan on toisistaan riippuvaisten, päällekkäin olevien henkilöiden määrä. Esimerkkejä erityyppisten stunttien/pyramidien korkeuksista ja kerroksista: Stuntti/ pyramidi Korkeus Kerrokset Olkapäilläistunta 1,5 2 Chair 1,5 2 Nivusseisonta/Thigh stand 1,5 2 Olkapäilläseisonta 2 2 Puoliväli/elevator/extension prep 2 2 suorat kädet/ extension 2,5 2 liberty, stretch, vaaka ym. suorilla käsillä Table top Korkea A ( tai ) Korkea chair 2,5 3 Korkea spagaatti 2,5 3 Thigh stand- extension (2-1- 1) 2,75 3 Star 2,

13 7.2 Spotterit eli varmentajat Spotterilla tarkoitetaan pyramidien, stunttien, heittojen ja akrobaattisten liikkeiden varmentajaa, jonka tehtävä on taata kilpailijoiden turvallisuus. Spotterin tehtävä on pyramidin, stuntin tai heiton epäonnistuessa estää kilpailijoita loukkaamasta itseään. Spottereita valittaessa on kiinnitettävä huomiota heidän kykyynsä turvata kilpailijat loukkaantumisilta. Heidän pitää olla taidoiltaan ja fyysiseltä olemukseltaan vähintään muun joukkueen tasoisia sekä tuntea ohjelma. Spottereita on käytettävä kaikissa stuntteja ja pyramideja sisältävissä kilpasarjoissa. Spotterien lukumäärä ja velvollisuudet on määritelty erikseen kullekin sarjalle. Vaadittujen spottereiden on oltava kilpailevan joukkueen aktiivisia jäseniä. Minisarjoissa sisäisen spotterin on osallistuttava stuntin nousijan painon kannatteluun. Joukkue voi lisäksi käyttää max. 6 ulkopuolista spotteria joukkueen sisäisten spotterien lisäksi. Ulkoiset spotterit eivät saa osallistua kilpailuesitykseen millään muulla tavoin kuin stunttien/pyramidien varmentajina mahdollisessa epäonnistumisessa. Ulkoinen spotteri ei saa esim. tukea huojuvaa pyramidia, mutta saa kevyesti koskea alastuloissa. Mikäli ulkoinen spotteri osallistuu kilpailuesitykseen (esimerkiksi kannustushuutoon tai stuntin tukemiseen), joukkueelta voidaan vähentää pisteitä tai joukkueen esitys voidaan hylätä. Ulkoiset spotterit voivat olla tarvittaessa myös toisen seuran tai kilpailevan joukkueen jäseniä. Spotterien on hoidettava turvaamistehtävänsä kilpailuesitysten arvostelua häiritsemättä. 7.3 Loukkaantuminen Mikäli kilpailija loukkaantuu vakavasti kesken esityksen, valmentajalla/kilpailun johtajalla/päätuomarilla on velvollisuus keskeyttää esitys. Jos loukkaantuminen ei ole vakava, mutta kilpailija ei pysty osallistumaan kilpailuesitykseen, hänen tulee poistua kilpailualueelta. Muu joukkue voi jatkaa esitystä halutessaan keskeytyneestä kohdasta 3 minuutin sisällä valmentajan/joukkueenjohtajan saatua hyväksynnän jatkamiselle päätuomarilta. Loukkaantuneen kilpailijan poistumisesta ei arvostelussa tehdä erityisvähennyksiä. Joukkueen valmentaja vastaa siitä, että loukkaantunut kilpailija avustetaan mahdollisimman pian ensiapupisteeseen. 12

14 8 SARJAMÄÄRÄYKSET Kilpailuissa käytetään ikään, sukupuoleen, ryhmän tasoon ja esityksen sisältöön perustuvaa sarjajakoa. Liiton hallituksella on oikeus päättää SM- kilpailuissa tai SM- kilpailujen yhteydessä järjestettävien kilpailujen sarjajaosta. Liitolla on myös oikeus päättää SM- karsintakilpailuiden sarjajaosta. Sarjoihin, joihin ei järjestetä erillistä karsintaa, on vapaa osallistumisoikeus seuraavissa SM- kilpailuissa kilpailusääntöjen puitteissa. SM- karsintakilpailuihin osallistuvien kilpailijoiden pitää pystyä täyttämään karsintakilpailussa edustamansa sarjan ikärajasäädökset seuraavissa SM- kilpailuissa. Myös liiton jäsenseurojen järjestämien kilpailujen sarjajako ja säännöt tulee hyväksyttää hallituksella. 8.1 SM- taso SM- taso: Cheer aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty (viitataan asentoon) - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla 13

15 - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat sallittuja ja saavat pyöriä maksimissaan 180 astetta sekä tehdä puoli kierrettä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa. Nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan. PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa sallittu max. 1 voltti - kierteet ovat kiellettyjä volttialastuloissa - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,75 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan - taakse voltti on sallittu ylösmenona enintään 2,5 korkeaan pyramidiin - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa, esimerkiksi siis pyramidissa inversiot ovat kiellettyjä. - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä yhteensä max. yhden voltin ja 2,5 kierrettä SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset IKÄRAJAT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt naiset: N Ryhmästunt seka: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä 14

16 8.1.3 SM- taso: Paristunt IKÄRAJAT: Vähintään 16 kilpailuvuonna SUKUPUOLI: N ja M RYHMÄN KOKO: 2 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä soveltuvin osin. Esityksessä on käytettävä ulkoista spotteria, jonka pitää poikkeuksellisesti avustaa kaikissa koppialastuloissa. Kahden spotterin käyttö ei ole sallittua SM- taso: Cheer, juniorit IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: 12-16v kilpailuvuonna Cheer tytöt: N Cheer juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - volteissa sallittu maksimissaan 1 kierre - sallittuja liikkeitä: suora voltti, jalanavausvoltti, x- out, arabian- voltti, puolikierrevoltti, kierrevoltti STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan Kielletyt liikkeet stunteissa - yhden nostajan extension- stuntit (korkeus: 2,5) Alastulot stunteissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava 15

17 Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ja voltit ovat kiellettyjä - release- liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - Joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan. Kielletyt liikkeet pyramideissa - yhden nostajan extension nosto (korkeus: 2,5) Alastulot pyramideissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta yhdeltä tukijalalta ja 2 kierrettä kahdelta tukijalalta. - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2 korkeudella olevaan. - pyramidien release- liikkeissä on aina oltava vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan, eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan. Inversiot pyramideissa - vähintään yhden 2 korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa. - nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan. Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. Jos tuetussa voltissa tehdään vain puolikas horisontaalinen rotaatio, sallitaan käsi- käsituen lisäksi myös vaihtoehtoisesti käsi- vartalo tai käsi- jalkakontakti vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään 3 alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella. - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä maksimissaan yhteensä 1,25 kierrettä. - voltit ovat kiellettyjä 16

18 8.1.5 SM- taso: Ryhmästunt, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt juniorit: N Ryhmästunt juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer juniorit- turvallisuusmääräyksiä SM- taso: Tanssi, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin. varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö N/M :00-2:30 Koko ryhmän on tehtävä yhtä aikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti tai muu venytys/tasapainoliike (ks. määritelmät) yksi kaksoispiruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks. liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat SM- taso: Tanssi, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna, ei poikkeuksia SUKUPUOLI: N/M RYHMÄN KOKO: 5-20 OHJELMAN KESTO: 2:00-2:30 PAKOLLISET OSIOT: Koko ryhmän on tehtävä yhtäaikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti yksi piruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks.liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat 17

19 8.2 Edistynyt taso Edistynyt taso: Cheer, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat kiellettyjä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin tai 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan 18

20 PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa max. 1 voltti - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - kolmikerroksisien pyramidien rakentaminen heittämällä on kielletty - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä joko max. yhden voltin tai 2,25 kierrettä. Saman heiton aikana voltin ja kierteen yhdistelmä on kielletty. 19

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

Liite 1: Termien määritelmiä

Liite 1: Termien määritelmiä Suomen Cheerleadingliitto / Kilpailusäännöt 2012 Liite 1: Termien määritelmiä Akrobaattinen liike alastulossa = Stuntin tai pyramidin alastulossa ilmassa suoritetut liikkeet, kuten hyppyasennot sekä voltit

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Cheerleading Syysmyrsky 2013 syysmyrsky2013.fi 1/11

Cheerleading Syysmyrsky 2013 syysmyrsky2013.fi 1/11 Cheerleading Syysmyrsky 2013 syysmyrsky2013.fi 1/11 Kilpailukutsu Tervetuloa Cheerleadingin syyskilpailuihin Syysmyrskyyn lauantaina 12.10.2013 Vantaan Energia Areenalle. Kilpailun järjestää Spirit Shakin

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kaikissa sarjoissa on kilpailupäivän aamuna ns. virallinen harjoitus, jossa tuomarit ovat läsnä.

KILPAILUKUTSU. Kaikissa sarjoissa on kilpailupäivän aamuna ns. virallinen harjoitus, jossa tuomarit ovat läsnä. KILPAILUKUTSU Tervetuloa ensimmäistä kertaa järjestettävään Suomi-Ruotsi maaotteluun lauantaina 25.5.2013 Valtti Areenalle, Vantaalle! Maaottelu tarjoaa kilpailusarjoja eri-ikäisille joukkueille ja sarjoihin

Lisätiedot

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika.

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika. 1 OHJAAJA-/VALMENTAJASOPIMUS /EI TYÖSUHTEINEN 1. OSAPUOLET Ohjaaja/valmentaja: Yhteystiedot: Seura: Kempeleen Kiri Yhteystiedot: Yhteyshenkilö: Henkilötunnus: 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kilpailualueen koko on 12x12m. Kaikissa sarjoissa on kilpailupäivän aamuna virallinen harjoitus, jossa tuomarit ovat läsnä.

KILPAILUKUTSU. Kilpailualueen koko on 12x12m. Kaikissa sarjoissa on kilpailupäivän aamuna virallinen harjoitus, jossa tuomarit ovat läsnä. KILPAILUKUTSU Tervetuloa Super Cheer -kilpailuun 16.11.2013 Energia Areenalle, Vantaalle! Super Cheer kilpailu tarjoaa kilpailusarjoja eri-ikäisille joukkueille. Super Cheer on edistyneiden minien vuoden

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Tervetuloa May Madness kilpailuun Valtti Areenalle Vantaalle sunnuntaina 26.5.2013!

KILPAILUKUTSU. Tervetuloa May Madness kilpailuun Valtti Areenalle Vantaalle sunnuntaina 26.5.2013! KILPAILUKUTSU Tervetuloa May Madness kilpailuun Valtti Areenalle Vantaalle sunnuntaina 26.5.2013! AIKA: sunnuntai 26.5.2013 klo 14.00 alkaen PAIKKA: Valtti Areena, Tikkurilan Urheilupuisto OSOITE: Läntinen

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU 28-29.3.2015 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS D-HALLI, TAMPERE Osoite:Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere Osallistumismaksu 30 / kilpailija / sarja

Lisätiedot

SM-KARSINTAKILPAILUT 2014

SM-KARSINTAKILPAILUT 2014 KILPAILUKUTSU Tervetuloa SM-karsintakilpailuihin Tampereelle 9.-10.11.2013. Kilpailu on kaksipäiväinen. Lauantaina pääsystä SM-finaaliin karsivat aikuisten joukkueet cheer ja tanssisarjoissa. Sunnuntaina

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU 5-6.4.2014 PYYNIKIN PALLOILUHALLI, TAMPERE Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere Osallistumismaksu 30 / kilpailija / sarja 50 / joukkue / sarja

Lisätiedot

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN!

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! Taekwon-Do Akatemia ry järjestää juniori-, väri- ja mustien vöiden Taekwon-Do kilpailut 18. lokakuuta Oulussa. Aika: Lauantaina 18. lokakuuta 2014 Kilpailupaikka: Kenelle:

Lisätiedot

SM-liiga Nurmijärvi 2012

SM-liiga Nurmijärvi 2012 ITF Taekwon-Do Liitto ry Kauden pääkilpailu SM-liiga Nurmijärvi 2012 1. joulukuuta 2012 Paikka: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, 01900 Nurmijärvi Aika: Lauantaina 1.12.2012 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Espoon Kevätcup 2013

Espoon Kevätcup 2013 Espoon ITF Taekwon-Do ry Espoon Kevätcup 2013 6. huhtikuuta 2013 Paikka: Viherlaakson koulu, Lukionahde 1, 02710 Espoo Aika: Lauantaina 6.4.2013 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt 9.gup 1.gup ja mustat vyöt

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/6. Kilpailijalla on oltava liiton lisenssi, sekä lisenssivakuutus tai oma vakuutus.

Kilpailukutsu 1/6. Kilpailijalla on oltava liiton lisenssi, sekä lisenssivakuutus tai oma vakuutus. Kilpailukutsu 1/6 SM-kilpailut 2015 Aika: Lauantai 7.2.2015, klo 9.00 18.00 Paikka: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, Nurmijärvi Alustava aikataulu: 8.30 Tuomaripalaveri 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015)

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) Seuraamusasteikko on tarkoitettu sääntörikkomuksista johtuvien sanktioiden määrittämiseen työkaluksi tuomaristoille, lajiryhmille ja hallitukselle yhtenäisen

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt JOUKKUEKILPAILUT Kilpailujen säännöt International Taekwon-Do Federation All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Tekninen Valiokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä

Lisätiedot

Tässä ei ole tarkoitus kirjata kaikkia yksittäisiä virheitä vaan yleisiä usein kilpailuissa nähtyjä virhesuorituksia.

Tässä ei ole tarkoitus kirjata kaikkia yksittäisiä virheitä vaan yleisiä usein kilpailuissa nähtyjä virhesuorituksia. Poomse virhekanta Tänne kerätään tietoa, mistä suorituksista virhepisteitä annetaan. Virheitä voidaan vähentää joko Accuracy tai osuuksista. Accuracy osuuden maksimipistemäärä on 4.0 ja osuuden maksimipistemäärä

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN KILPAILUT... 2 034.1 MÄÄRITELMÄ... 2 034.2 KILPAILIJAT... 2 034.2.1 Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen... 2 034.2.2 Kilpailijan vaihtaminen... 2 034.2.3

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Hei! Kilpailulajit ja ikäsarjat: Disco, Discofreestyle, Hiphop sekä showcase

Hei! Kilpailulajit ja ikäsarjat: Disco, Discofreestyle, Hiphop sekä showcase Hei! Kiitos ilmoittautumisestasi Let s Dance cup tanssitapahtumaan. Tapahtumaa vietetään siis sunnuntaina 6.3.2016 Kulttuuriareena Gloriassa. Osoite: Pikku Roobertinkatu 12-14, 00120 Helsinki. Helsingin

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

TAEKWONDO LAHTI JUNIOR CHALLENGE

TAEKWONDO LAHTI JUNIOR CHALLENGE LA 20.9.2014 klo 11:00 KAMPPAILUAREENA, SUURMÄENKATU 4, LAHTI WWW.TAEKWONDOLAHTI.FI TAEKWONDO LAHTI 2014 KILPAILUKUTSU KYORUGI JUNIORIKILPAILUT Taekwondo Lahti ry järjestää Taekwondon ottelukilpailut kaikille

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1! / 6!

Kilpailukutsu 1! / 6! Kilpailukutsu 1! / 6! Joukkuekilpailut Aika: Lauantai 23.4.2016, klo 9.00 18.00 Paikka: Karamzinin koulu, Kulloonmäki, Espoo Alustava aikataulu: 8.30 Tuomaripalaveri 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus 9.45

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/6. 2.9.2015 ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/6. 2.9.2015 ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/6 SM-liiga Masala 2015 Aika: Lauantai 24.10.2015, klo 9.00 18.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Tervetuloa May Madness kilpailuun Trio Areenalle Vantaalle la-su 23.-24.5.2015!

KILPAILUKUTSU. Tervetuloa May Madness kilpailuun Trio Areenalle Vantaalle la-su 23.-24.5.2015! KILPAILUKUTSU Tervetuloa May Madness kilpailuun Trio Areenalle Vantaalle la-su 23.-24.5.2015! AIKA: lauantai 23.5.2015 ja sunnuntai 24.5.2015 PAIKKA: Trio Areena, Tikkurilan Urheilupuisto OSOITE: Läntinen

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/8 SM-kilpailut 2016 Aika: Lauantai 6.2.2016, klo 9.00 19.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Alustava aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

OTTELUKILPAILUN TUOMARIVALVOJAN OHJEET Päivitetty 24.8.2010

OTTELUKILPAILUN TUOMARIVALVOJAN OHJEET Päivitetty 24.8.2010 OTTELUKILPAILUN TUOMARIVALVOJAN OHJEET Päivitetty 24.8.2010 Tuomarivalvojan sitoumus Tuomarivalvoja sitoutuu näiden ohjeiden mukaisesti Suomen Taekwondoliiton ja sen tuomarikunnan edustajana henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa Aika 18 19.4.2015. Paikka Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu Kilpailun aikataulu: Lauantai 18.4.2015 klo 8.30 klo 10.30 klo 9.00 klo 10.30-12.30 klo 13.00 klo 19.10 Sunnuntai 19.4.2015 klo

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...5 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

Kilpalinja. Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F

Kilpalinja. Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F Kilpalinja Tutustu myös 2014 Luokkajärjestelmäohjeeseen Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F Pakollisissa luokissa sarjan liikkeet tulee tehdä

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Let`s dance cup 2016

Let`s dance cup 2016 Moi! Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestää Let's dance cup 2016 tanssitapahtuman, sunnuntaina 6.3 Gloriassa! (Pieni Roobertinkatu 12-14, Helsinki ) Karsinnat klo:9:00 Finaalit klo:16:00 Tapahtumaan

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

KILPAILU- JA LUOKKANOUSUJÄRJESTELMÄ

KILPAILU- JA LUOKKANOUSUJÄRJESTELMÄ 0 SUOMEN VOIMISTELULIITTO R a d i o k a t u 2 0, F I N 0 0 2 4 0 H e l s i n k i, F I N L A N D T e l : + 3 5 8 9 3 4 8 1 3 1 3 7 F a x : + 3 5 8 9 1 4 9 6 7 3 9 E - m a i l : v o i m i s t e l u @ s v

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

B-LUOKKA VIRHEVÄHENNYKSET

B-LUOKKA VIRHEVÄHENNYKSET B-LUOKKA VIRHEVÄHENNYKSET Arvostelutuomareiden vähennykset Suoritusvirheet Keski Kädet koukussa käsitukivaiheessa tai polvet koukussa Jalat tai polvet erillään hartioiden leveys tai Jalat ristikkäin kierteisissä

Lisätiedot

päivitetty 8/2014 AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT

päivitetty 8/2014 AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. KILPAILU 1.1 Kilpailu järjestetään kahdessa luokassa: Parit ja Triot. Parien luokkaan voivat osallistua naisten parit, sekaparit sekä miesten parit. Trioihin

Lisätiedot

Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012

Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012 Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012 KLO 09.00 19.00 Paikka: Porvoon urheiluhalli, Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/ ITF Masala ry. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/5 SM-liiga Masala 2013 Aika: Lauantai 26.10.2013, klo 9.00 18.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

RANKING KIERTUE

RANKING KIERTUE RANKING KIERTUE 2016 2017 Kiertueelle otetaan vähintään 90 keilaajaa järjestyksessä seuraavalla tavalla: 1. 32 kauden 2015 2016 kiertuefinaaliin selvinnyttä keilaajaa 2. Naisten, miesten ja nuorten poikien

Lisätiedot

Juniori- ja joukkuekilpailut 17.10.2009 sekä lasten kilpailut 18.10.2009

Juniori- ja joukkuekilpailut 17.10.2009 sekä lasten kilpailut 18.10.2009 Suomen ITF Taekwon-do ry ja Aitoon Taekwon-do ry järjestävät Juniori- ja joukkuekilpailut 17.10.2009 sekä lasten kilpailut 18.10.2009 Kilpailupaikka: Pälkäneen Yhteiskoulu, Koulutie 13, 36600 Pälkäne Kilpailut

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5. SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu. Aika: Sunnuntai , klo Paikka:

Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5. SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu. Aika: Sunnuntai , klo Paikka: Espoon Taekwon-Do ry 1 of 5 SM-liiga, Espoo 2017 kilpailukutsu Aika: Sunnuntai 09.04.2017, klo 9.00 18.00 Paikka: Leppävaaran lukion liikuntasali, Veräjäpellonkatu 10, 02650 Espoo Aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1. Eilispäivän Tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1.1. Yleistä Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään sisältyvät seuraavat

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5 PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 2 / 5 Kilpailupäivä Lauantai 11.05.2013 Alustava aikataulu 09.00 09.30 Tuomaripalaveri 09.30

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Dream Team Cheerleaders DTC ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Dream Team Cheerleaders DTC ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012

YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012 YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012 I PERUSTESTIT Perustestien alkeistesti sekä tasot 1 ja 2 seurojen käyttöön kaudesta 2012-2013 lähtien nuoremmille luistelijoille. Kauden 2012-2013 ne ovat harjoittelua ja

Lisätiedot

MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Mukwan Jyväskylä ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 11.6.2016 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO TEKNINEN OPAS PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO Su 14.8.2011 SISÄLTÖ Kilpailun toimihenkilöt...3 1.1. Tuomarineuvosto...3 1.2. Kilpailun vastuuhenkilöt...3 1.3. Ensiapu...3 Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille...4

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ Luokkasarjojen ohjeet Päivitetty 10.8.2014 Kaikki luokat Kilpailu 1. Voimistelija voi osallistua kilpailussa yhteen luokkaan yhden kokoonpanon osana, tai kahteen

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU PORI OPEN 2014, LIIGA 2/5 PORIN URHEILUTALO, PORI 10.5.2014 JÄRJESTÄJÄ: PORIN TAEKWONDOSEURA RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/5 2014 Porin Taekwondoseura ry järjestää

Lisätiedot

SAJL TUOMARIKOULUTUKSET 2010

SAJL TUOMARIKOULUTUKSET 2010 SAJL TUOMARIKOULUTUKSET 2010 Kautta 2010 varten SAJL:n tuomarikoulutukset tullaan järjestämään syysliittokokouksen päätöksen mukaisesti. Koulutuksia on sovittu pidettäväksi 6 kappaletta ja ne tulevat olemaan

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 päivitetty 24.1.2013 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015 Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 Kisanostajan opas Sisällysluettelo 1. Oppaan tarkoitus... 2 2. Kisatarjonta, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen... 2 2.1 Salikisat... 2 2.2 Kansalliset kisat... 3

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella 2011-2012 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. SM-kilpailuissa

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2016 TAMMIKUU 30.-31.1. Coed Camp, Kisakeskus Lohja UUTUUS! HELMIKUU 25.-26.2. Alueellinen Stunttileiri, Kisakeskus Lohja UUTUUS! 26.-28.2. Maajoukkuerinkileiri

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 16.6.2018 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET

KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET KOULULAISTEN MUODOSTELMALUISTELUKILPAILUT MALLIOHJELMA JA KILPAILUOHJEET SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO ry Radiokatu 20, 00093 SLU office@stll.fi www.stll.fi Koululaisten muodostelmaluistelukilpailu Kenelle?

Lisätiedot

SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION

SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION SHOWTANSSIKILPAILU SHOW DANCE COMPETITION Tanssikilpailun historia ja arvopohja Helmi-tanssikilpailun idea lähti toiveesta ja tarpeesta saada Pääkaupunkiseudulle lisää hyväntahtoisia tanssikilpailuja nuorille

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat Tutustu myös 2017 Luokkajärjestelmäohjeeseen. Maajoukkuelinjalla kilpaillaan keväisin omavalintaisissa luokissa 2.-5. ja syksyisin luokkien 2.-3. voimistelijat

Lisätiedot

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 Huom! Kohdat A ja B koskevat piirin sarjoissa vain miesten Kolmosta ja Nelosta! A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä

Lisätiedot