KILPAILUSÄÄNNÖT Suomen Cheerleadingliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto"

Transkriptio

1 KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO SOVELTAMISALA VALVONTA KILPAILUPROTESTIT RANGAISTUKSET ANTIDOPING POIKKEUKSET 4 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT OSALLISTUMISOIKEUS LISENSSIMÄÄRÄYKSET ILMOITTAUTUMINEN KANSALLINEN EDUSTUSOIKEUS KANSAINVÄLINEN EDUSTUSOIKEUS TURVALLISUUS MAINONTA, MARKKINOINTI JA MEDIA 6 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JOHTAJA TUOMARISTO MUUT TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JURY ENSIAPU 7 5 KILPAILUN KULKU KILPAILUALUE VIRALLINEN HARJOITUS ESIINTYMISJÄRJESTYS ESITYKSEN KESTO MUSIIKIN KÄYTTÖ ULKOASU JA PUKEUTUMINEN VARUSTEIDEN JA REKVISIITAN KÄYTTÖ 9 6 KILPAILUN ARVOSTELU ARVOSTELUN KULKU PISTEIDEN LASKU TULOSTEN JULISTAMINEN SÄÄNTÖRIKKEET YLEISET RANGAISTUKSET KILPAILURANGAISTUKSET PALAUTE 11 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET PYRAMIDIT JA STUNTIT SPOTTERIT ELI VARMENTAJAT LOUKKAANTUMINEN 12 8 SARJAMÄÄRÄYKSET SM- TASO 13 SM- taso: Cheer aikuiset SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset 14 1

3 8.1.3 SM- taso: Paristunt SM- taso: Cheer, juniorit SM- taso: Ryhmästunt, juniorit SM- taso: Tanssi, aikuiset SM- taso: Tanssi, juniorit EDISTYNYT TASO Edistynyt taso: Cheer, aikuiset Edistynyt taso: Cheer, juniorit Edistynyt taso: Cheer, minit Edistynyt taso: Tanssi, minit Edistynyt taso: Tanssi, Hip Hop ALOITTELIJATASO Aloittelijataso: Cheer, aikuiset Aloittelijataso: Cheer, juniorit Aloittelijataso: Cheer, minit 26 2

4 YLEISET EETTISET OHJEET KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: Urheilulle vieraiden aineiden käyttö * Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen * Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena * Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa * Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu Urheiluhuijaus * Kilpailutilan tai - välineiden manipulointi * Tuloksista etukäteen sopiminen Vedonlyönti * Vedonlyönti omasta kilpailusta Lahjonta * Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi Kilpailun jurylla tai muulla hallituksen nimeämällä taholla on oikeus määrätä varoitus, sakko, kilpailusta sulkeminen ja/tai kilpailukielto edellä mainittujen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. VALMENTAJIEN TULEE: *vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä tapahtumissa *kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan *kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja *toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita *käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä *rakentaa kilpailuohjelma positiiviseksi ja urheiluhenkiseksi *painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen *kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen tilaisuuteen *noudattaa kaikkia SCL:n kilpailusääntöjä KILPAILIJOIDEN TULEE: *osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin *kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia *pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta *pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping- toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen. 3

5 2 YLEISTÄ 2.1 Hyväksyminen ja voimaantulo Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Suomen Cheerleadingliiton (SCL) sääntömääräinen syyskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kilpailusäännöt astuvat voimaan ja ovat voimassa asti. 2.2 Soveltamisala Sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Cheerleadingliiton järjestämissä Suomen mestaruus- kilpailuissa, sekä muissa kansainvälisissä, kansallisissa tai alueellisissa SCL:n tai sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa soveltuvin osin. Kilpailusäännöt koskevat SCL:a, sen valiokuntia, luottamushenkilöitä, jäsenseuroja ja niiden jäseniä, SCL:n järjestämien kilpailujen osanottajia ja toimihenkilöitä. 2.3 Valvonta Näiden sääntöjen noudattamista valvoo Suomen Cheerleadingliiton hallitus sekä sen valtuuttamat tahot. SCL:n hallitus on oikeutettu epäselvissä tapauksissa pyytämään jäsenseuralta tai sen jäseneltä, kilpailujen osallistujalta tai toimihenkilöltä selvitystä tapahtuneesta menettelystä. Saatuaan selvityksen SCL:n hallituksen on ryhdyttävä viivyttelemättä tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 2.4 Kilpailuprotestit Kilpailun kulkuun tai arvosteluun tyytymätön joukkue voi jättää kilpailuista halutessaan protestin eli vastalauseen. Protesti tulee jättää kilpailun johtajalle tai SCL:n hallituksen edustajalle viimeistään tunnin kuluttua kilpailun tulosten julkistamisesta, mielellään kirjallisena. Samalla on maksettava protestimaksu 50. Mikäli protesti on tehty suullisesti, protestin perusteet on toimitettava kirjallisesti kilpailun johtajalle tai SCL:n hallitukselle viimeistään kolme (3) vuorokautta tulosten julkistamisen jälkeen. Kilpailusääntövaliokunta lisättynä yhdellä tuomarikoulutuksen saaneella henkilöllä, työstävät protestin ja hallitus tekee lopullisen päätöksen työryhmän ehdotuksen pohjalta. Kilpailusääntövaliokuntaa voidaan tarvittaessa täydentää valiokunnan ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Päätös on ilmoitettava vähintään kahden (2) viikon kuluessa protestin jättämisestä. Mikäli protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan. 2.5 Rangaistukset Kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä rangaistus. Varsinaisen kilpailuesityksen esiintymisrikkeistä vastaa pääosin ko. sarjan tuomaristo. Muista rikkeistä rangaistuksen määrää SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho. Rangaistus voi olla mm. huomautus, sakko, kilpailusta diskvalifiointi, yhdistyksestä erottaminen tai toimitsijakielto. Jos rangaistus on erottaminen tai toimitsijakielto, rankaisupäätöksen tekemiseen vaaditaan SCL:n hallituksessa 2/3 ääntenenemmistö. 2.6 Antidoping Kaikissa SCL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan Suomen Antidoping- toimikunnan sääntöjä ja ohjeita. Ks. erillinen liiton Antidoping- ohjelma 2.7 Poikkeukset Kilpailusääntöihin ei voi anoa poikkeuksia ellei tietyssä sääntökohdassa sitä nimenomaisesti sallita. 4

6 3 EDUSTUSSÄÄNNÖT 3.1 Osallistumisoikeus Suomen mestaruus - kilpailuihin ja Suomen mestaruus - kilpailuiden karsintakilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan vain SCL:n jäsenseurat. SCL:n järjestämiin muihin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan jäsenseurojen lisäksi kaikki kilpailuihin kutsutut seurat, ryhmät ja yksilöt, jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sääntöjen mukaisesti määräpäivään mennessä ja jotka täyttävät seuraavat ehdot: Jokainen seura voi ilmoittaa enintään kaksi joukkuetta jokaiseen sarjaan, ellei toisin määrätä. Sama kilpailija voi kilpailla vain yhdessä ikäryhmässä (minit, juniorit tai aikuiset) saman kilpailutapahtuman aikana. Sama kilpailija voi myös kilpailla vain saman sarjan yhden tason joukkueessa (SM-, edistynyt tai aloittelijat- taso) samassa kilpailutapahtumassa. Kilpailija voi myös edustaa vain yhtä seuraa samassa kilpailutapahtumassa. SM- kilpailut ja niiden yhteydessä järjestetyt muut mahdolliset edistyneen tai aloittelijatason kilpailut luetaan samaksi kilpailutapahtumaksi. Parisarjassa ei voi käyttää varahenkilöä. Lisäksi kilpailijoilla ja varmentajilla on oltava voimassaoleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Osallistumisoikeuden tarkistamista varten kaikilla kilpailijoilla on oltava kisapaikalla esittää voimassaoleva todistus henkilöllisyydestään. Aikuisten ja junioreiden sarjoissa henkilöllisyys tulee todistaa jollakin virallisella todistuksella (= Passi tai Suomessa myönnetty ajokortti, henkilökortti, kuvallinen Kela- kortti tai muukalaispassi). Minien ja sitä nuorempien sarjoissa kelpaa edellä mainittujen lisäksi myös kuvaton Kela- kortti, tai EU sairaanhoitokortti. Minisarjojen kilpailijoila hyväksytään myös oman passin kopio. Huom! Huoltajan passi ei enää kelpaa kuten aiempina vuosina. Jokaisen kilpailijaksi ilmoitetun henkilön tulee ilmoittautumisvaiheessa olla edustuskelpoinen siinä sarjassa ja joukkueessa, johon hänet on ilmoitettu. (ks. liiton siirtomääräykset) Myöhässä siirretyt henkilöt eivät ole edustuskelpoisia, vaikka hallitus ehtisikin hyväksyä siirrot ennen kilpailuja. 3.2 Lisenssimääräykset Liiton jäsenenä kilpailevien henkilöiden lisenssit tulee olla maksettuina kilpailukutsuissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen maksetuista tai korjatuista lisensseistä liitto on oikeutettu perimään vuosittain vahvistetun ylimääräisen maksun. Liitto ilmoittaa henkilöittäin epäselvät tapaukset, jonka jälkeen seuroilla on seitsemän (7) vuorokautta aikaa tarkistaa lisenssilistat ja korjata epäselvät tapaukset. Seurojen lisenssejä koskevat selvitykset tulee ilmoittaa kilpailukutsussa ilmoitettuun viimeiseen eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä selvityksiä ei huomioida eikä epäselvän lisenssin haltija ole edustuskelpoinen ko. kilpailuissa. 3.3 Ilmoittautuminen Kilpailuilmoittautuminen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään kilpailukutsussa ilmoitettuna päivänä ja kellonaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Osallistumismaksu maksetaan erikseen lähettävällä laskulla, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä. Tarvittavat tiedot ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailukutsu tulee lähettää vähintään 6 viikkoa ennen kilpailuja, poikkeuksena SM- kilpailut, joiden kutsu lähetetään vasta SM- karsintakilpailujen jälkeen. Kilpailukutsu julkaistaan liiton kotisivuilla viikon sisällä kutsun lähettämisestä. SCL ei ole vastuussa kadonneista kilpailukutsuista, eikä kilpailukutsuista jotka eivät tule perille. Jälki- ilmoittautumisia ei hyväksytä. SCL kuittaa kaikki perille tulleet ja hyväksytyt ilmoittautumiset. Myöhässä tulleisiin ilmoittautumisiin ei myönnetä mistään syystä poikkeuksia. Lisäksi ilmoittautumisen tulee olla kattava ja sisältää kaikki vaadittavat tiedot, muuten sitä ei hyväksytä. Tietoja ei voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen. 5

7 Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Tämän jälkeen osallistumisensa peruneille seuroille ei palauteta osallistumismaksua. Joukkuekohtaisia osallistumismaksuja ei palauteta, vaikka peruutus olisi tehty ajoissa. Ilmoittautunut seura vastaa siitä, että kilpaileva joukkue tai urheilija on läsnä kilpailuissa. Mahdollisesta esteestä (esim. loukkaantuminen) on ilmoitettava kilpailun johtajalle välittömästi. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä SCL:n hallitus tai sen valtuuttama taho voi määrätä sakkorangaistuksen. 3.4 Kansallinen edustusoikeus Suomen Cheerleadingliitto järjestää viralliset kansalliset cheerleadingkilpailut Suomessa. SCL:lla on oikeus evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus muuhun kansalliseen kilpailuun, jonka katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.5 Kansainvälinen edustusoikeus SCL nimittää edustajat EM- ja MM- kilpailuihin sekä muihin vastaaviin maakiintiöitä sisältäviin kilpailuihin järjestävän tahon sääntöjen mukaisesti. Kilpailuun osallistuvien joukkueiden tulee olla Suomen Cheerleadingliiton jäseniä. SCL:lla on oikeus perustelluista syistä evätä jäsenseuraltaan osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin, tai pyytää selvitystä tai lisänäyttöjä ko. joukkueelta edustusoikeuden myöntämiseksi. SCL voi perustelluista syistä kieltää jäsenseurojensa osallistumisen sellaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, joiden katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai sen tavoitteita. 3.6 Turvallisuus Suomen Cheerleadingliitto haluaa korostaa turvallisuusnäkökohtien merkitystä kaikissa kilpailutapahtumissa ja niihin harjoiteltaessa. Valmentajien tai seuran muiden toimihenkilöiden tulee vastata siitä, etteivät joukkueen esittämät stuntit, pyramidit, permantoakrobatia, hypyt tai muut liikkeet vaaranna kohtuuttomasti kilpailijoiden turvallisuutta tai terveyttä. Varotoimet koskevat niin kilpailuun harjoittelemista, lämmittelyä kuin itse kilpailutapahtumaakin. Kaikilla kilpailijoilla ja spottereilla on oltava SCL:n hyväksymä, voimassa oleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. Suomen Cheerleadingliitto ei vastaa kilpailutapahtumassa tapahtuneista loukkaantumisista, mikäli kilpailutapahtuman järjestelyissä ei voida osoittaa SCL:n törkeää huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kaikkien kilpailusääntöjä koskevien kysymysten ja anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään 14 vuorokautta ennen kilpailupäivää. 3.7 Mainonta, markkinointi ja media Suomen Cheerleadingliitolla on oikeus määrätä järjestämiensä kilpailutapahtumien mediaoikeuksista, esimerkiksi televisioinnista ja valokuvauksesta. Samoin SCL voi hankkia kilpailutapahtumaan taloudellisia yhteistyökumppaneita ja mainostajia. SCL:lla on oikeus kohtuuden rajoissa liittää mukaan yhteistyösopimuksiin myös kilpailijoiden osallistuminen. Kilpailijoiden esiintymisasujen mainoksista määrätään kohdassa Ulkoasu ja pukeutuminen. 6

8 4 KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT 4.1 Kilpailun johtaja Jokaisessa kilpailussa on oltava nimettynä kilpailun johtaja. Kilpailun johtajan vastuulle kuuluu kilpailijoiden läsnäolon tarkistaminen, ensiapuvalmiuksien tarkistaminen, tuomariston ja muiden toimihenkilöiden opastaminen paikalle sekä kilpailun yleinen kulku. Kilpailun johtaja ottaa tarvittaessa vastaan ilmoitukset kilpailussa ilmenneistä epäkohdista. Kilpailun johtaja huolehtii tarvittaessa juryn koollekutsumisesta. 4.2 Tuomaristo Kaikissa kilpailuissa tuomareiden lukumäärän on oltava pariton, kuitenkin enemmän kuin yksi. Kaikkiin EM- tai MM- edustuksen ratkaiseviin joukkuesarjoihin on pyrittävä muodostamaan 5 hengen tuomaristo. SM- kilpailuissa tuomareiden on oltava täysi- ikäisiä. Tuomariston tulee lisäksi koostua tuomarikoulutuksen läpäisseistä, vastuuntuntoisiksi ja rehellisiksi todetuista henkilöistä. Tuomariston valitsee SCL:n hallitus tuomarivaliokunnan ehdotuksesta. SCL voi kutsua ulkomaisia tuomareita tuomaroimaan kotimaan kilpailuja. Tuomaristo, tekninen tuomari tai SCL:n tuomarivaliokunnan nimeämä toimihenkilö tarkistaa, että kilpailuesitykset ovat kestoltaan ja sisällöltään sääntöjen mukaisia. Jokaiseen sarjaan nimetään päätuomari, joka johtaa sarjansa tuomariston työskentelyä. Tekninen tuomari tarkkailee kilpailuesitysten säännönmukaisuutta. Päätuomarilla on lopullinen päätösvastuu mahdollisista kilpailurangaistuksista kuten pistevähennyksistä. Tuomariston tulee käyttäytymisellään ja ulkoasullaan ilmentää tehtävän vaatimaa luottamusta ja arvonantoa. Tuomaritoimintaa valvoo SCL:n hallitus ja tuomarivaliokunta. 4.3 Muut toimihenkilöt Kilpailujen rekisteröinnistä vastaa vähintään yksi Kilpailuvaliokunnan jäsen tai SCL:n toimiston tai hallituksen jäsen. Kyseinen henkilö valvoo, että henkilöllisyyden tarkistaminen sujuu sääntöjen mukaisesti. Kilpailuissa täytyy tämän lisäksi olla (vähintään) seuraavat toimihenkilöt: tuomariavustajaa tarpeen mukaan - 2 ajanottajaa - 2 rajatuomaria - 2 asujen/korujen tarkastajaa - musiikkilaitteiden hoitaja - ilmoitusten vastaanottaja ja henkilöllisyyden tarkastaja Kilpailuissa on suositeltavaa olla lisäksi seuraavat toimihenkilöt: - tekninen tuomari - tuloslaskennasta vastaava IT- tukihenkilö 4.4 Kilpailun jury SCL:n hallitus nimeää tarvittaessa 3-5 jäsentä kilpailun juryyn. Jury koostuu hallituksen, kilpailuvaliokunnan, kilpailusääntövaliokunnan ja/tai tuomarivaliokunnan edustajista tai muista tarvittavista asiantuntijoista. Juryn tehtävänä on ratkoa kilpailuissa esiin tulevia kiistakysymyksiä ja rikkomuksia. 4.5 Ensiapu Kilpailuissa on oltava koko kilpailutapahtuman ajan asianmukaiset ensiapuvalmiudet. Järjestävän seuran on suositeltavaa käyttää vain SPR:n tai muun vastaavan tahon kouluttamaa ensiapuhenkilökuntaa, sillä järjestävä seura vastaa yksin niistä seurauksista, joita mahdollinen huolimattomuus tässä asiassa jollekin mahdollisesti aiheuttaa. 7

9 5 KILPAILUN KULKU 5.1 Kilpailualue Kilpailualue SM- kilpailuissa aikuisten cheer- sarjoissa on 14x16 metriä ja muissa sarjoissa ja kilpailuissa 12 x 12 metriä, ellei toisin ilmoiteta. Kilpailun järjestäjä huolehtii alueen merkitsemisestä. Kilpailualueeseen on merkittävä alueen etu- ja takareunat sekä alueen keskikohta selkein merkein. Osallistuva seura ei saa merkitä kilpailualuetta minkäänlaisin apumerkein. Esimerkiksi joukkueen maskottia ei saa sijoittaa kilpailualueen eteen. Kilpailevaa joukkuetta ei saa myöskään kukaan opastaa sijoittelussa tai liikkeissä kilpailuesityksen alkaessa tai sen kuluessa. 5.2 Virallinen harjoitus Ennen kilpailua on pakollinen, virallinen harjoitus, jossa ryhmät esittävät kilpailuohjelmansa kilpailujärjestyksessä, ellei toisin määrätä. Kaikkia kilpailusääntöjä on noudatettava jo kenraalikierroksella yhtenäistä pukeutumista lukuun ottamatta. Esimerkiksi hiuspidikkeiden on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Virallisen harjoituksen jälkeen joukkueet eivät saa tahallisesti muuttaa kilpailuohjelmaansa ellei kilpailijoiden turvallisuus sitä vaadi. Tuomaristo voi pyytää joukkuetta muuttamaan ohjelmaansa, mikäli ohjelmassa on selvä turvallisuusriski, kiellettyjä liikkeitä tai pakollinen osio puuttuu. Joukkueen valmentajan on jäätävä esityksen jälkeen tuomaripöydän lähettyville tuomareiden kommentteja varten. Mikäli viralliseen harjoitukseen osallistunut joukkueen jäsen loukkaantuu tai on muuten estynyt kilpailemaan, joukkue voi muuttaa ohjelmaansa tarvittavassa määrin. 5.3 Esiintymisjärjestys Kilpailuissa esiinnytään ennen kilpailua määrätyssä järjestyksessä. Järjestyksestä vastaa SCL:n kilpailuvaliokunta, ellei SCL:n hallitus toisin määrää. Kun kilpaileva joukkue on kuulutettu esiintymään, sen täytyy siirtyä välittömästi kilpailuareenalle ja aloittaa esityksensä. Myöhästymisestä ilman pätevää syytä seuraa diskvalifiointi. Ko. sarjan tuomaristolla on oikeus muuttaa sarjan kilpailujärjestystä pätevästä syystä (esim. loukkaantuminen). 5.4 Esityksen kesto Kilpailuesityksen kesto määräytyy sarjan mukaan. Kaikkien kilpailuesitysten ajanotto alkaa ensimmäisestä esitykseen kuuluvasta liikkeestä, musiikista tai äänestä. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vähintään yksi jalka maassa esityksen alkaessa. Kilpailuesitys päättyy, kun esiintyvän joukkueen liike, esitykseen kuuluva musiikki tai ääni loppuu, kuitenkin niin, että esitys voi päättyä stunttiin tai pyramidiin. Tässä tapauksessa stuntin tai pyramidin purkamista ei lasketa mukaan ajanottoon, mutta purkutavassa on noudatettava ko. sarjan määräyksiä. 5.5 Musiikin käyttö Kilpailijoiden tulee käyttää musiikkia esityksensä tehostajana. Eri sarjojen erityismääräykset musiikin käytöstä määritellään kunkin sarjan kohdalla. Kilpailumusiikin on oltava CD:llä., mutta halutessaan kilpailujenjärjestäjä voi tarjota muita musiikintoistomahdollisuuksia. Kilpailevan joukkueen on itse huolehdittava musiikkinsa soittamisesta ja oikeasta ajoituksesta. Musiikin soitossa tapahtuvan pakottavan esteen (force majeure) sattuessa kilpailijat voivat anoa sarjan päätuomarilta oikeutta uuteen esityskertaan. Musiikin valinnassa on noudatettava yleistä hyvää makua, esimerkiksi sanoituksissa. 5.6 Ulkoasu ja pukeutuminen Kilpailijoiden asujen tulee noudattaa yleistä hyvää makua näyttävyyden siitä kärsimättä. Asuissa on noudatettava kilpailijoiden iän vaatimaa harkintaa. Mini- ja juniorijoukkueiden asut eivät saa olla vatsan paljaaksi jättäviä ns. toppimalleja. Asujen on sovittava jokaiselle kilpailijalle eivätkä ne saa olla liian paljastavia. 8

10 Asut eivät myöskään saa aiheuttaa vaaraa kilpailijoille tai muille kilpailuun osallistuville (esimerkiksi taskut, huput, vyöt). Myös varmentajien asujen ja jalkineiden tulee olla tehtävään sopivat. Mikäli asujen sopivuudesta on epäselvyyttä, tulee valmentajan/seurajohdon ottaa yhteyttä SCL:n kilpailusääntövaliokuntaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailijoiden/varmentajien jalkineiden tulee soveltua ko. kilpailusarjaan. Jalkineet ovat pakolliset. Tanssisarjoissa puolivarvastossujen käyttö on sallittua. Turvallisuusnäkökohtien vuoksi kilpailijat/varmentajat eivät saa käyttää metallia tai vastaavia osia sisältäviä tukia. Esim. polvituissa saa kuitenkin olla pienet kiinnittämistä helpottavat muovi/metallisoljet. Erittäin perustellusta syystä muiden tukien tai apuvälineiden käyttöön voi anoa lupaa SCL:n kilpailusääntövaliokunnalta. Anomusten tulee olla kilpailusääntövaliokunnan puheenjohtajalla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailua. Hakemukseen on liitettävä kuva sekä tarkka kuvaus tuesta. Silmälasien käyttö, lukuun ottamatta urheiluun soveltuvia flex- laseja, on täysin kiellettyä aikuisten ja junioreiden sarjassa. Minisarjoissa silmälasien käyttö on sallittu. Minkäänlaisia koruja ei sallita, lukuun ottamatta kiinteitä hammaskoruja. Myös kilpailijoiden hiusten pidikkeiden ja kampausten on oltava sellaiset, etteivät ne aiheuta vaaraa kilpailijoille. Kilpailijoiden esiintymisasuissa saa olla enintään kaksi mainosta. Niiden kokoa ei ole rajoitettu. Mainosten on edustettava hyvää makua ja urheiluhenkeä. Kilpailijoiden on esiinnyttävä sekä itse kilpailussa että avajais- ja päätösseremonioissa kilpailuasuissaan tai niihin verrattavissa yhtenäisissä joukkueasuissa. Kenraaliharjoituksessa vähintään yhdellä joukkueen jäsenellä, molempien sukupuolten edustajalla, on oltava yllään kilpailuasu. Sekä kilpailijoiden että varmentajien kenraaliharjoituksen asujen on noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Asuilla tässä tarkoitetaan lisäksi asusteita, mukaan luettuna hiuslaitteet. Sellainen henkilö, joka ei noudata turvallisuusmääräyksiä, poistetaan kenraalikierrokselta ja muut vievät esityksen loppuun omalla vuorollaan. 5.7 Varusteiden ja rekvisiitan käyttö Kilpaileva ryhmä voi käyttää esityksensä tehosteena erikseen määriteltyä rekvisiittaa. Sallitut välineet cheer- sarjoissa ovat huiskat, megafonit, kyltit ja liput. Tanssisarjoissa sallitaan edellä mainittujen lisäksi muukin rekvisiitta. Rekvisiitta ei saa vahingoittaa kilpailualustaa eikä siitä saa olla vaaraa kilpailijoille, toimitsijoille tai katsojille. Rekvisiittaa, jossa on merkittäviä kovia osia, esim. lippua tukeva keppi, ei saa käyttää stunttia tai akrobaattista liikettä suoritettaessa. Rekvisiitta pitää poistaa käytön jälkeen turvallisesti, esim. kyltin tai huiskien heittäminen maton halki niin, että rekvisiitta voi aiheuttaa vaaratilanteen, tai rekvisiitan heittäminen stuntista alas on kiellettyä. Vaaraa aiheuttavasta rekvisiitan käytöstä voidaan rangaista pistevähennyksellä (- 3/10p). Kaikkea alueelle tuotua rekvisiittaa tulee käyttää ohjelman aikana. 6 KILPAILUN ARVOSTELU 6.1 Arvostelun kulku Tuomaristo arvostelee kilpailusuoritukset käyttäen kulloinkin voimassa olevia SCL:n arvostelukaavakkeita. Jokainen tuomari arvostelee esitykset itsenäisesti. SM- karsintakilpailujen arvostelussa voidaan käyttää jatkoon pääsemisen pisterajaa, jonka vuosittain määrittelee Tuomarivaliokunta ja SCL:n hallitus. Mahdollinen karsinnan minimipisteraja mainitaan kilpailukutsussa tai kilpailuinfossa. 6.2 Pisteiden lasku Tuomaristo antaa määritellyistä osa- alueista pisteitä joko 0-5, 0-10, 0-15 tai Yhden tuomarin maksimipistemäärä yhdestä esityksestä on 100. Mahdolliset vähennykset tehdään joukkueen kultakin tuomarilta saaduista pisteistä erikseen. 9

11 Vähennysten jälkeen lasketaan tuomarikohtaiset sijaluvut antamalla eniten pisteitä saaneelle kilpailijalle sijaluku 1., seuraavalle sijaluku 2. jne. Mikäli sijoilla 1-3 useampi kilpailija on saanut saman yhteispistemäärän, tuomarin on päätettävä ko. kilpailijoiden paremmuusjärjestyksestä ja annettava heille sijoitusta vastaavat sijapisteet. Lopullinen tulos lasketaan tuomarikohtaisten sijalukujen keskiarvosta. Mikäli useampi joukkue saa samat sijapisteet, suoritetaan keskinäinen vertailu, jossa korkeammalle sijoittuu joukkue, jonka useampi tuomari on arvioinut paremmaksi. 6.3 Tulosten julistaminen Kilpailun jälkeen päätuomari valvoo, että jokainen tuomari luovuttaa arvostelukaavakkeensa tuloslaskentaa varten. Päätuomari myös valvoo tuloslaskennan oikeellisuutta. Kilpailun johtaja huolehtii tulosten kuuluttamisesta. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden joukkueiden/kilpailijoiden on oltava läsnä tulosten julkistamistilaisuudessa. Joukkueet sijoittuvat kilpailuareenalle kilpailun johtajan ohjeiden mukaan. Tulokset julkistetaan sarjoittain kilpailujärjestyksessä. Tulosten julkistamisjärjestys on 3., 2., 1. ja sen jälkeen sijat neljännestä eteenpäin. Sijalle 3. sijoittunut joukkue tulee noutamaan palkintonsa ryhmittymällä yleisöstä katsoen kilpailuareenan oikeaan laitaan, sijalle 2. sijoittunut ryhmittyy vasempaan laitaan ja voittaja keskelle. Muille sijoille tulleet kilpailijat lähettävät kaksi edustajaansa kilpailuareenan eteen noutamaan mahdollisen palkinnon tai diplomin. 6.4 Sääntörikkeet Näiden kilpailusääntöjen rikkomisesta tai kilpailusuorituksen määrätynlaisesta epäonnistumisesta seuraa rangaistus. Rangaistus voi olla pistevähennys, varoitus, sakko, hylkäys tai kilpailusta sulkeminen määräajaksi. Pistevähennykset lasketaan jokaisen tuomarin ko. joukkueelle/kilpailijalle antamista kokonaispisteistä ennen sijapisteiden antamista. Vähennysten merkitsemisestä tuloslistaan vastaa päätuomari, ellei toisin määrätä. 6.5 Yleiset rangaistukset Ikäraja- ja muut osallistumissäännöt Myöhästyminen/ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen kenraali/kilpailukierroksella Epäurheilijamainen käytös Kilpailualueen sotkeminen - hylkäys - hylkäys - varoitus, sakko tai kilpailusta sulkeminen - sakko 6.6 Kilpailurangaistukset Kilpailualue, aika Rajan ylitys Kielletty rekvisiitta Ajan alitus/ylitys 1-9 s Ajan alitus/ylitys 10 s tai enemmän Urheiluhenki Musiikki/huuto sopimaton/loukkaava Sopimaton esiintymisasu Epäurheilijamainen käyttäytyminen Turvallisuus Putoaminen/kaatuminen/epäonnistunut suoritus Ylimääräinen/ Sopimaton ulkoinen spotteri Ulkoisen spotterin osallistuminen ohjelmaan Pistettä 1 /ylitys 5 5 Hylkäys 5 3/10 3/ /10 10

12 Vaarallinen putoaminen Pakolliset/kielletyt liikkeet Yksi/osa ryhmästä ei tahallisesti suorita pakollista liikettä tai osiota Koko ryhmä jättää suorittamatta pakollisen liikkeen/osion Kielletyn liikkeen tekeminen Luvatta, selkeästi kopioidut liikesarjat tai muut osiot 10 10/ Palaute Kilpailijoilla on oikeus saada kopio tuomariston täyttämistä arvostelukaavakkeista kahden (2) viikon kuluessa kilpailupäivästä. Kaavakkeet postitetaan seurojen nimeämille yhdyshenkilöille. 7 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 7.1 Pyramidit ja stuntit Eri sarjojen pyramidien ja stunttien maksimikorkeudet ja kerrokset on määritelty erikseen sarjamääräyksissä (Ks. kohta 9). Korkeus lasketaan suorana seisovien henkilöiden mittana. Korkeus henkilön jalkapohjista hartioihin on 1. Jalat, keskivartalo ja kädet ovat kaikki 0,5. Kerros puolestaan on toisistaan riippuvaisten, päällekkäin olevien henkilöiden määrä. Esimerkkejä erityyppisten stunttien/pyramidien korkeuksista ja kerroksista: Stuntti/ pyramidi Korkeus Kerrokset Olkapäilläistunta 1,5 2 Chair 1,5 2 Nivusseisonta/Thigh stand 1,5 2 Olkapäilläseisonta 2 2 Puoliväli/elevator/extension prep 2 2 suorat kädet/ extension 2,5 2 liberty, stretch, vaaka ym. suorilla käsillä Table top Korkea A ( tai ) Korkea chair 2,5 3 Korkea spagaatti 2,5 3 Thigh stand- extension (2-1- 1) 2,75 3 Star 2,

13 7.2 Spotterit eli varmentajat Spotterilla tarkoitetaan pyramidien, stunttien, heittojen ja akrobaattisten liikkeiden varmentajaa, jonka tehtävä on taata kilpailijoiden turvallisuus. Spotterin tehtävä on pyramidin, stuntin tai heiton epäonnistuessa estää kilpailijoita loukkaamasta itseään. Spottereita valittaessa on kiinnitettävä huomiota heidän kykyynsä turvata kilpailijat loukkaantumisilta. Heidän pitää olla taidoiltaan ja fyysiseltä olemukseltaan vähintään muun joukkueen tasoisia sekä tuntea ohjelma. Spottereita on käytettävä kaikissa stuntteja ja pyramideja sisältävissä kilpasarjoissa. Spotterien lukumäärä ja velvollisuudet on määritelty erikseen kullekin sarjalle. Vaadittujen spottereiden on oltava kilpailevan joukkueen aktiivisia jäseniä. Minisarjoissa sisäisen spotterin on osallistuttava stuntin nousijan painon kannatteluun. Joukkue voi lisäksi käyttää max. 6 ulkopuolista spotteria joukkueen sisäisten spotterien lisäksi. Ulkoiset spotterit eivät saa osallistua kilpailuesitykseen millään muulla tavoin kuin stunttien/pyramidien varmentajina mahdollisessa epäonnistumisessa. Ulkoinen spotteri ei saa esim. tukea huojuvaa pyramidia, mutta saa kevyesti koskea alastuloissa. Mikäli ulkoinen spotteri osallistuu kilpailuesitykseen (esimerkiksi kannustushuutoon tai stuntin tukemiseen), joukkueelta voidaan vähentää pisteitä tai joukkueen esitys voidaan hylätä. Ulkoiset spotterit voivat olla tarvittaessa myös toisen seuran tai kilpailevan joukkueen jäseniä. Spotterien on hoidettava turvaamistehtävänsä kilpailuesitysten arvostelua häiritsemättä. 7.3 Loukkaantuminen Mikäli kilpailija loukkaantuu vakavasti kesken esityksen, valmentajalla/kilpailun johtajalla/päätuomarilla on velvollisuus keskeyttää esitys. Jos loukkaantuminen ei ole vakava, mutta kilpailija ei pysty osallistumaan kilpailuesitykseen, hänen tulee poistua kilpailualueelta. Muu joukkue voi jatkaa esitystä halutessaan keskeytyneestä kohdasta 3 minuutin sisällä valmentajan/joukkueenjohtajan saatua hyväksynnän jatkamiselle päätuomarilta. Loukkaantuneen kilpailijan poistumisesta ei arvostelussa tehdä erityisvähennyksiä. Joukkueen valmentaja vastaa siitä, että loukkaantunut kilpailija avustetaan mahdollisimman pian ensiapupisteeseen. 12

14 8 SARJAMÄÄRÄYKSET Kilpailuissa käytetään ikään, sukupuoleen, ryhmän tasoon ja esityksen sisältöön perustuvaa sarjajakoa. Liiton hallituksella on oikeus päättää SM- kilpailuissa tai SM- kilpailujen yhteydessä järjestettävien kilpailujen sarjajaosta. Liitolla on myös oikeus päättää SM- karsintakilpailuiden sarjajaosta. Sarjoihin, joihin ei järjestetä erillistä karsintaa, on vapaa osallistumisoikeus seuraavissa SM- kilpailuissa kilpailusääntöjen puitteissa. SM- karsintakilpailuihin osallistuvien kilpailijoiden pitää pystyä täyttämään karsintakilpailussa edustamansa sarjan ikärajasäädökset seuraavissa SM- kilpailuissa. Myös liiton jäsenseurojen järjestämien kilpailujen sarjajako ja säännöt tulee hyväksyttää hallituksella. 8.1 SM- taso SM- taso: Cheer aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty (viitataan asentoon) - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla 13

15 - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat sallittuja ja saavat pyöriä maksimissaan 180 astetta sekä tehdä puoli kierrettä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa. Nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan. PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa sallittu max. 1 voltti - kierteet ovat kiellettyjä volttialastuloissa - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,75 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan - taakse voltti on sallittu ylösmenona enintään 2,5 korkeaan pyramidiin - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin ja 2,25 kierrettä Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa, esimerkiksi siis pyramidissa inversiot ovat kiellettyjä. - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä yhteensä max. yhden voltin ja 2,5 kierrettä SM- taso: Ryhmästunt, aikuiset IKÄRAJAT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt naiset: N Ryhmästunt seka: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,75 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä 14

16 8.1.3 SM- taso: Paristunt IKÄRAJAT: Vähintään 16 kilpailuvuonna SUKUPUOLI: N ja M RYHMÄN KOKO: 2 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer aikuiset- turvallisuusmääräyksiä soveltuvin osin. Esityksessä on käytettävä ulkoista spotteria, jonka pitää poikkeuksellisesti avustaa kaikissa koppialastuloissa. Kahden spotterin käyttö ei ole sallittua SM- taso: Cheer, juniorit IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: PYRAMIDIT JA STUNTIT: 12-16v kilpailuvuonna Cheer tytöt: N Cheer juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - volteissa sallittu maksimissaan 1 kierre - sallittuja liikkeitä: suora voltti, jalanavausvoltti, x- out, arabian- voltti, puolikierrevoltti, kierrevoltti STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan Kielletyt liikkeet stunteissa - yhden nostajan extension- stuntit (korkeus: 2,5) Alastulot stunteissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava 15

17 Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ja voltit ovat kiellettyjä - release- liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - Joukkueen on käytettävä spotteria jokaista 2 ja yli korkeuteen nousevaa nousijaa kohden spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan eli spotteri ei voi osallistua samaan aikaan muuhun koreografian osaan. Kielletyt liikkeet pyramideissa - yhden nostajan extension nosto (korkeus: 2,5) Alastulot pyramideissa - koppialastuloissa vaaditaan vähintään kaksi kiinniottaja ja spotteri - kierrealastuloissa nousija saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta yhdeltä tukijalalta ja 2 kierrettä kahdelta tukijalalta. - mikäli nousija tekee alastulossa akrobaattisen liikkeen, vaaditaan aina koppialastulo - voltit on kielletty - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava Release- liikkeet pyramideissa - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2 korkeudella olevaan. - pyramidien release- liikkeissä on aina oltava vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan, eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan. Inversiot pyramideissa - vähintään yhden 2 korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa. - nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan. Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. Jos tuetussa voltissa tehdään vain puolikas horisontaalinen rotaatio, sallitaan käsi- käsituen lisäksi myös vaihtoehtoisesti käsi- vartalo tai käsi- jalkakontakti vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään 3 alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella. - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä maksimissaan yhteensä 1,25 kierrettä. - voltit ovat kiellettyjä 16

18 8.1.5 SM- taso: Ryhmästunt, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna SUKUPUOLI: Ryhmästunt juniorit: N Ryhmästunt juniorisekajoukkueet: vähintään 1 N/M RYHMÄN KOKO: max. 5 ESITYKSEN KESTO: 0:45-1:30 PYRAMIDIT JA STUNTIT: Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 2 Turvallisuusmääräykset Sarjassa noudatetaan SM- tason Cheer juniorit- turvallisuusmääräyksiä SM- taso: Tanssi, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT: vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin. varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö N/M :00-2:30 Koko ryhmän on tehtävä yhtä aikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti tai muu venytys/tasapainoliike (ks. määritelmät) yksi kaksoispiruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks. liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat SM- taso: Tanssi, juniorit IKÄRAJAT: vuotta kilpailuvuonna, ei poikkeuksia SUKUPUOLI: N/M RYHMÄN KOKO: 5-20 OHJELMAN KESTO: 2:00-2:30 PAKOLLISET OSIOT: Koko ryhmän on tehtävä yhtäaikaa tai kaanonissa: yksi spagaatti yksi piruetti (jazz-, baletti- tai modernin tanssin tekniikalla) kaksi SM- tason cheer- hyppyä, ns. jump (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssihyppy, ns. leap (ks.liite) kaksi peräkkäistä jalanheittoa (high kick) HUOM! Jokaisen kilpailijan on käytettävä huiskia (miehet voivat valita käyttävätkö huiskia vai eivät) KIELLETYT LIIKKEET: - kaikki stuntit ja pyramidit lukuun ottamatta tanssinostoja - permantoakrobatia lukuun ottamatta sallittuja akrobatialiikkeitä (ks. määritelmät) - huudot ja huutosarjat 17

19 8.2 Edistynyt taso Edistynyt taso: Cheer, aikuiset IKÄRAJAT: SUKUPUOLI: RYHMÄN KOKO: ESITYKSEN KESTO: PAKOLLISET OSIOT PYRAMIDIT JA STUNTIT: Vähintään 16- vuotta kilpailuvuonna, yhteensä 5 poikkeusta vuosi alaspäin, varamiesten täytyy täyttää ikärajasääntö Cheer naiset: N Cheer seka: vähintään 1 N/M :00-2:30 a) Koko ryhmän on tehtävä samanaikaisesti tai kaanonissa: huutosarja yksi SM- tason cheerhyppy (sama hyppy koko joukkueella) yksi tanssiosuus b) Lisäksi esityksessä on oltava: vähintään yksi pyramidi vähintään yksi stuntti vähintään yksi heitto eli basket toss vähintään yksi akrobaattinen permantoliike Max. korkeus: 2,5 Max. kerrokset: 3 Turvallisuusmääräykset AKROBATIA - akrobatia stunttien/pyramidien läpi, ali tai yli on kielletty - tupla ja sitä useammat voltit ovat kiellettyjä - maksimissaan kaksi kierrettä sallitaan STUNTIT Spotterimääräykset stunteissa - spotteri vaaditaan aina jos ylösmenossa tai transitiossa on voltti tai kierre (360 astetta ja yli) - yhden käden stunteille vaaditaan spotteri, poikkeuksena cupie ja liberty - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot stunteissa - koppialastuloissa ilman volttia vaaditaan nousijalle vähintään kaksi kiinniottajaa - eteenvolttialastulot on aina otettava koppiin kahdella kiinniottajalla ja spotterilla. - yli kahden korkeista stunteista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa koppiin nousija saa pyöriä korkeintaan 2,25 kierrosta. Kierrealastulossa jaloilleen saa pyöriä korkeintaan 1,25 kierrosta. - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet stunteissa - release- liikkeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa nousta yli 50 cm nostajien käsistä - nousija on otettava kiinni stuntin alkuperäisillä pohjilla - release- liikkeen aikana stuntti ei saa liikkua - release- liikkeessä nousija ei saa pudota vatsalleen - helikopteriheitot ovat kiellettyjä - ns. toe flip (ponnistusvoltti eteen/taakse, josta alastulo tukematta) on kielletty - release liikkeen aikana saa tehdä maksimissaan yhden voltin tai 2,25 kierrettä Inversiot stunteissa - yli 2 korkealta alaspäin liikkuvissa inversioissa vähintään kahden pohjan tulee tukea nousijaa - nousijan tulee säilyttää kontakti pohjaan liikkeen ajan 18

20 PYRAMIDIT Spotterimääräykset pyramideissa - joukkueen on käytettävä spotteria jokaista kolmanteen kerrokseen nousevaa nousijaa kohden. - spotterilla on oltava jatkuva katsekontakti nousijaan. Alastulot pyramideissa - yli 2- kerroksisten pyramidien alastulossa on oltava aina kaksi kiinniottajaa - alastuloissa, jossa nousija tekee voltin eteenpäin vaaditaan koppialastulo ja vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri - yli 2 korkeista pyramideista nousijan alastulo jaloilleen on tuettava - kierrealastuloissa saa tehdä max. 2,25 kierrosta. - eteenpäin volttialastulossa max. 1 voltti - taakse voltit on kielletty alastulona Release- liikkeet pyramideissa - kolmikerroksisien pyramidien rakentaminen heittämällä on kielletty - nousija voi hetkellisesti käydä yli 2,5 korkealla säilyttäen fyysisen kontaktin korkeintaan 2:n korkeudella olevaan - pohjien vaihto on sallittu, mutta kiinniottajien on säilytettävä katsekontakti nousijaan ja pysyttävä paikoillaan eivätkä he saa osallistua samaan aikaan muuhun koreografiaan Inversiot pyramideissa - inversiot ovat sallittuja enintään 2,5 korkeissa pyramideissa - vähintään yhden 2:n korkeudella tai alempana olevan ihmisen tulee tukea inversiota suorittavaa nousijaa nousijan tulee olla jatkuvassa kontaktissa pohjaan tai toiseen nousijaan Release - liikkeet, joissa on tuettu inversio - tuetussa voltissa max. 1 kierre ja 1 ¼ volttia (ts. tuettu voltti koppiin) - tuetut voltit ovat sallittuja, mikäli nousijalla on jatkuva käsikontakti (käsi kädessä) vähintään yhteen toiseen 2 korkeudella tai alempana olevaan nousijaan ja niissä täytyy olla vähintään kaksi kiinniottajaa ja spotteri. Näissä pohjien vaihto ei ole sallittua. BASKET TOSS - HEITOT - vähintään kolmen alkuperäisen heittäjän tulee osallistua koppialastuloon, joista yhden tulee olla niskan ja hartioiden alueella - basket toss heitot on aina otettava alas koppiin - basket toss - heitoissa saa tehdä joko max. yhden voltin tai 2,25 kierrettä. Saman heiton aikana voltin ja kierteen yhdistelmä on kielletty. 19

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

****************************** ****************************** ******************************

****************************** ****************************** ****************************** ****************************** 2015 ****************************** ****************************** SPL:n Itä-Suomen piirin tietopaketti palloliitto.fi/ita-suomi SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRIN TIETOPAKETTI

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sääntö 1: Pelikenttä... 5 Sääntö 2: Pallo... 10 Sääntö 3: Pelaajien lukumäärä... 12 Sääntö 4: Pelaajien varusteet...

Lisätiedot

YLEISTÄ HARRASTEKILPAILUISTA TRAMPOLIINIVOIMISTELUSSA

YLEISTÄ HARRASTEKILPAILUISTA TRAMPOLIINIVOIMISTELUSSA YLEISTÄ HARRASTEKILPAILUISTA TRAMPOLIINIVOIMISTELUSSA Harrastekilpailuihin voi osallistua trampoliinivoimistelun harrastajat, joilla on voimistelulajin lisenssi. Harrastekilpailuja voidaan järjestää seuran

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen).

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen). OSA V CYCLOCROSS KILPAILUT Luku I Cyclocrossin kilpailusäännöt Kilpailuun osallistuminen 5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 Kilpailusäännöt 2015

Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 Kilpailusäännöt 2015 Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 1. Heittoväline Suomen Saappaanheittoliiton virallinen heittoväline on Duudson Isäntä-saapas. Naisten sarjassa virallinen heittoväline on 40-numeroinen oikean tai vasemman

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot