HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H"

Transkriptio

1 HDD & DVD Player/ Recorder Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

2 Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Si dichiara che l apparecchio DVDR3360H, Philips risponde alle prescrizioni dell art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n Fatto a Eindhoven Norge Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan JB Eindhoven, The Netherlands Typeskilt fi nnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. For Customer Use: DK Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. S Klass 1 laseraparat Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget. SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. 2 Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference. Model No. DVDR3450H/ DVDR3452H/ DVDR3460H/ DVDR3465H Serial No.

3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU Undangörande av din gamla produk (Svenska) Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls. Français 3

4 4

5 Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen Levyjen puhdistaminen Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Tuotetiedot Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Aluekoodit Tekijänoikeustiedot Erikoisominaisuudet Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Liittäminen Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen Videokaapelin liittäminen Äänikaapeleiden liittäminen Vaihe 2: Lisäliitännät Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistäminen Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Videonauhurin sekä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen liittäminen Videokameran liittäminen USB Flash-aseman tai USB-muistikortinlukijan liittäminen Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Katselukanavan valinta Näyttökielen määrittäminen Asuinmaan valitseminen TV-kanavien määrittäminen Päivämäärän ja ajan määrittäminen TV:n katseleminen TV-kanavien hallinta TV-kanavalle vaihtaminen TV-ohjelman pysäytystoiminto Pikauusintatoiminto Tallentaminen Ennen tallentamista Tietoja tilapäisestä kiintolevytallennuksesta (Time Shift -puskuri) Oletustallennusasetukset YLEISASETUKSET Tallentaminen kiintolevylle Tallentaminen useista eri lähteistä Pikatallennus Toiston katseleminen toisesta lähteestä tallennuksen aikana Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle Tietoja kiintolevyltä DVD-levylle tallentamisesta Tallennettavat levyt Tallentaminen useista eri lähteistä

6 Sisällysluettelo Ajastettu tallennus Tietoja ajastetusta tallennuksesta Ajastettu tallennus (SHOWVIEW -koodijärjestelmä) Ajastettu tallennus (manuaalinen) Ajastetun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen Toistaminen Toistaminen kiintolevyltä Kiintolevytallennusten toistaminen Toistaminen DVD-levyltä Toistettavat levyt Levyn toiston aloittaminen USB-toisto Toistaminen USB Flash -aseman tai USB-muistikortin lukijan avulla Toiston lisäominaisuudet Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan Toiston keskeyttäminen ja vaiheittainen toisto Pikakelaus eteen- tai taaksepäin Suurentaminen DISPLAY-asetusten käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen Tallennusten muokkaaminen Kiintolevy Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikko Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikon käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen tallentava DVD-levy Yleistä levyn muokkausvalikosta Siirtyminen levyn muokkausvalikkoon Tallennusten (DVD±R) toistaminen muissa DVD-soittimissa Nimikkeiden muokkaaminen Siirtyminen nimikkeen muokkausvalikkoon Videon muokkaaminen Siirtyminen videon muokkausvalikkoon Muuta Asetusvalikon asetukset Asetusvalikon käyttäminen PERUSASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄN/KELLONAJAN asetukset YLEISASETUKSET ÄÄNEN asetukset KIELIASETUKSET ENSISIJAISET asetukset KIINTOLEVYN asetukset Ohjelmiston päivittäminen Uusimman laiteohjelman asentaminen Usein kysytyt kysymykset Vianmääritys Teknisiä tietoja Sanasto Näyttöpaneelin symbolit ja viestit TV-järjestelmän käyttöopas

7 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja VAROITUS! Korkea jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotoimenpiteet on teetettävä koulutetulla huoltohenkilökunnalla. Asentaminen Levyjen puhdistaminen Tallennuslaitteeseen asetettu likainen levy voi aiheuttaa ongelmia (kuva voi pysähtyä ja äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen puhdistamalla levyt säännöllisesti. Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla levyn keskustasta reunaa kohti. Sopivan sijainnin löytäminen Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle. Älä aseta laitetta matolle. Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat kuumentaa laitetta. Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. CD-levyjä tai lehtiä). Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin. Riittävä tila ilman kiertämistä varten Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen takaja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, kosteudelle, vedellä tai pölylle Laitteen päälle ei saa roiskua vettä. Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. Kovalevyn suuri kapasiteetti tarjoaa suuren tallennustilan ja nopean levytoimintojen käytön. Asennusympäristö ja käsittely voivat aiheuttaa sen, että osa sisällöstä voi vahingoittua ja toisto ja tallennus estyä. Voit estää kovalevyn vioittumisen ja tietojen menettämisen noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi tärinälle. Kytke tallennin valmiustilaan ennen verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta. VAROITUS! Kiintolevylle voi tallentaa vain rajallisen määrän sisältöä. Philips suosittelee tärkeiden videoiden varmuuskopioimista tallentavalle DVD-levylle. 156

8 Tuotetiedot Johdanto Tällä kiintolevy- ja DVD-tallentimella voit tallentaa haluamasi ohjelmat ja toistaa niitä tallentavilta DVD-levyiltä aina kun haluat. Mallinumero DVDR3450H DVDR3452H* Kiintolevyn koko 160GB USB-toisto Ei Hyödyllisiä vinkkejä: Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta Vianmääritys. Lisätietoja voi kysyä soittamalla Philipsin maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on tukipalveluiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä. DVDR3460H DVDR3465H* 250GB *Nämä mallit toimitetaan mustana. Kyllä Lisäksi käytössäsi on useita erikoistoimintoja, kuten TV-ohjelman pysäytystoiminto. Lisätietoja on luvussa TV-kanavien hallinta. Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet ennen tallentimen käyttöönottoa. Vaiheita on kolme. Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille laitteille Vaihe 3: Perusasennus ja asetusten määritys Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä. Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Kauko-ohjain ja paristot Pika-aloitusopas Scart-kaapeli RF-koaksiaalikaapeli Aluekoodit DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin ja tallentaviin DVD-soittimiin määritetään tietty aluekoodi. Tämän laitteen avulla voi toistaa vain Alueen 2 DVD-levyjä ja DVDlevyjä, jotka on valmistettu kaikissa alueissa toistettaviksi (ALLaluekoodi). Muille alueille tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi toistaa tällä tallennuslaitteella. ALL 2 Tekijänoikeustiedot Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tvlähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen. 157

9 Tuotetiedot (jatkuu) Erikoisominaisuudet Time Shift Buffer (Time Shift -puskuri) Kun tallentimen virta kytketään päälle, televisiossa näkyvä ohjelma tallennetaan Time Shift -puskuriin. Ohjelma tallentuu tilapäisesti kiintolevylle. Sisältö poistetaan automaattisesti kuuden tunnin kuluttua tai sitten, kun sammutat tallentimen tai kytket sen valmiustilaan. Jos haluat tallentaa sisällön kiintolevylle, tallennettava osio on merkittävä säilytettäväksi Time Shift -puskurissa, jotta osiota ei poisteta. Instant Replay (Pikauusinta) Voit toistaa suoran TV-ohjelman kohtauksen niin monta kertaa kuin haluat painamalla kauko-ohjaimenñ-painiketta. Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä laitteeseen tallennettavalle televisio-ohjelmalle annettu ohjelmointikoodi. Näitä koodeja julkaistaan televisio-ohjelmatietoja sisältävissä lehdissä. Philips DVD-tallentimet tukevat Dual Media - tallennusta, mikä mahdollistaa tallentamisen kaikille levytyypeille (DVD+R/+RW/-R/-RW). Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painikettaépainettuna. Pause Live TV (TV-ohjelman pysäytystoiminto) Suora TV-lähetys on nyt sinun hallinnassasi. Voit keskeyttää ohjelman painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta ja jatkaa toistoa keskeytyskohdasta myöhemmin painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta. Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painiketta É painettuna. Direct Recording to DVD (Suoratallennus DVD-levylle) Tämän toiminnon avulla voit tallentaa sisältöä suoraan tallentavalle DVD-levylle. Aloita suoratallennus tallentavalle DVD-levylle painamalla kauko-ohjaimen DVD REC - painiketta. i.link-liitäntä tunnetaan myös nimillä FireWire ja IEEE Tätä yhteyttä käytetään suurta kaistanleveyttä vaativien digitaalisten videokameroiden signaalien siirtämiseen. Sen avulla sekä ääni- että kuvasignaalia voidaan siirtää saman kaapelin kautta. 158

10 Päälaite a b c d e fgh i j k l m a STANDBY-ON Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b Levykelkka c OPEN CLOSE ç Avaa tai sulkee levykelkan. d Näyttöpaneeli Näyttää tallentavan DVD-soittimen nykyisen tilan tiedot. e IR Osoita kauko-ohjaimella tämän infrapunatunnistimen suuntaan. f Kiintolevyaseman aktivoinnin ilmaisin Sininen merkkivalo syttyy, kun sisältöä tallennetaan tilapäisesti Time Shift -puskuriin. g u Aloittaa valitun nimikkeen tai raidan toiston. Keskeyttää toiston nimikkeen tai raidan toiston.. / > Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai raitaan tai kelaa alas painettuna taakse- tai eteenpäin. Lopettaa toiston tai tallennuksen. h Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. Punainen valo palaa, kun kiintolevylle tai tallentavalle DVD-levylle tallennetaan. Luukun alla olevat liitännät Avaa oikealla oleva luukku, jossa lukee OPEN É i CAM1 (VIDEO) Videokameroiden tai videonauhureiden videotulo. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM1- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. j L/R AUDIO Videokameran äänitulo tai AV-laite, joka on liitetty CAM1- tai CAM2-liitäntään. k (CAM2) S-VIDEO S-videotulo SVHS-/Hi8-videokameroita tai SVHS/Hi8-videonauhureita varten. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM2- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. l DV IN Digitaalisten videokameroiden tai muiden samaa liitintä käyttävien laitteiden tulo. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. m USB (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tuloliitäntä. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. 159

11 Kauko-ohjain c TUNER (VIRITIN) Vaihtaa tallentimen viritintilaan (TV-kanavalle). PAUSE LIVE TV a b c d e f a STANDBY-ON 2 Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b USB/DV Vaihtaa kameratilaan, jos DV IN -liitäntään on liitetty videokamera. Ohjelmia voi tallentaa suoraan vain kiintolevylle tai DVD-levylle. (vain malleissa DVDR3460H/ ja DVDR3465H) Voit siirtyä USB- ja DV-tilan välillä painamalla tätä painiketta toistuvasti. Siirtyy laitteeseen liitetyn USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tietoihin. g h i j k l m n o d DVD REC Käynnistää suoratallennukseen DVD-levylle. e SOURCE Valitsee televisiokanavan videotulolähteen tai ulkoisen lähteen viritin- tai DVD REC -tilassa. ( EXT1, EXT2, CAM1, CAM2). f SETUP Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai poistuu siitä. g Kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle liikkumiseen ja hakuihin eteen- tai taaksepäin Viritintilassa voit siirtyä 30 sekuntia kerrallaan painikkeella tai 10 sekuntia kerrallaan painikkeella. Kohdistinpainikkeet ylös tai alas liikkumista varten. h OK Tallentaa tai vahvistaa syötetyn tiedon. i DISPLAY Tuo Time Shift -videopalkin näkyviin. Näyttää tilapäisesti kiintolevylle tallennettujen TVohjelmien ajat. Näyttää ohjetekstit televisioruudussa. j REW à/ffw á Käynnistää alaspainettuna pikahaun taakse- tai eteenpäin. Voit nopeuttaa hakua painamalla painiketta uudelleen. k REC Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. l P + / - Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen TV-kanavan. m T/C Näyttää nimikkeen tai kappaleen tiedot. n AUDIO Vaihtaa viritintilassa stereo-, mono- tai äänitilaan (toissijainen äänitila). o ZOOM Suurentaa kuvaa televisioruudussa. 160

12 Kauko-ohjain (jatkuu) p DVD Vaihtaa levytilaan tai tuo levyn sisältövalikon näkyviin. q HDD Kiintolevyn sisältövalikko tulee näkyviin. r TV/DVD Siirtyy lisälaitteiden (liitetty EXT 2 AUX-I/O - liitännän kautta) ja DVD-tallentimen toiston välillä. s SELECT Valitsee ohjelmavalikosta raidan, kappaleen tai tiedoston. Merkitsee kiintolevyn nimikevalikossa tallentavalle DVD-levylle kopioitavat nimikkeet. t TIMER Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu siitä. u BACK Tuo näyttöön video-cd (VCD) -levyn tai joidenkin DVD-levyjen edellisen valikon. v PAUSE LIVE TV u Toistaa levyn tai tallenteen. Keskeyttää toiston. Keskeyttää TV-ohjelman. w PREVí/NEXTë Ohittaa edellisen tai seuraavan kappaleen tai raidan. x STOP Lopettaa toiston tai tallennuksen. Alas painettuna avaa tai sulkee levykelkan. y TV VOL + / - Säätää TV-vastaanottimen äänenvoimakkuutta (vain Philipsin televisioissa). z TV MUTE H Mykistää television (vain Philipsin televisioissa). wm Numeronäppäimet Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan. Valitsevat tallentimen valmiin televisioviritinkanavan. wk SHUFFLE Vaihtaa CD-äänilevyn, video-cd:n, Picture CD:n tai DVD-levyn satunnaistoistoon. Valitsee lajiteltavat nimikkeet kiintolevyn nimikevalikossa. p q r s t u v w x y z wk wl e; PAUSE LIVE TV wl SUBTITLE Valitsee DVD:n tekstityskielen. e; ANGLE Valitsee DVD-levyn kamerakulman (jos käytettävissä). 161

13 Kauko-ohjain (jatkuu) Kauko-ohjaimen käyttäminen C A B VAROITUS! Poista käytetyt paristot kaukoohjaimesta. Poista myös paristot, jos tiedät, ettei kauko-ohjainta käytetä pitkään aikaan. Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään). Paristot ovat ongelmajätettä, joten käytetyt paristot on toimitettava keräyspisteeseen. A Avaa paristolokero. B Aseta kaksi R03- tai AAA-tyypin paristoa merkkien (+-) mukaisesti paristolokeroon. C Sulje kansi. D Osoita kauko-ohjaimella suoraan etupaneelin kauko-ohjainsignaalin infrapunatunnistimeen. E Valitse haluamasi lähde painamalla kaukoohjaimen TUNER-, HDD-, DVD- tai USB/DVpainiketta. F Valitse haluamasi toiminto (esimerkiksi à, á) 162

14 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät CABLE SATELLITE ANTENNA A VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B TV Antennijohtojen liittäminen Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos antennisignaali on liitetty kaapeli- tai satelliittiva staanottimen kautta, varmista, että laitteisiin on kytketty virta. Muussa tapauksessa et voi katsoa tai tallentaa kaapeliohjelmia. Jos haluat yhdistää laitteen videonauhuriin ja/tai kaapeli- tai satelliitt ivastaanottimeen, katso täydelliset liitännät luvusta Vaihe 2: Lisäliitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). Hyödyllinen vinkki: Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista television signaaliliitännöistä riippuen (antenni, kaapeli tai videonauhuri). VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 163

15 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 1 TAI TAI TV Videokaapelin liittäminen Tämän liitännän avulla voit toistaa kuvaa tällä tallennuslaitteella. Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopiva videoliitäntä. Vaihtoehto 1: Scart-liitäntä Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/Oliitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon. Hyödyllisiä vinkkejä: Jos televisiossa näkyy SCART-liitäntävalikko, valitse SCART-liitännän lähteeksi videonauhuri. EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu ainoastaan lisälaitteita varten. Vaihtoehto 2: S-Video-liitäntä Yhdistä S-video-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen S-VIDEO (Y/C) - liitäntä television S-Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C tai S-VHS). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitäntä Yhdistä komposiittivideokaapelilla (keltainen ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen VIDEO (CVBS) -liitäntä television videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, Composite tai Baseband). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 164

16 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 1 TAI Vaihtoehto 2 TV DIGITAL IN TV/stereo AV-vahvistin/- vastaanotin Äänikaapeleiden liittäminen Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä tällä tallennuslaitteella. Tämä liitäntä ei kuitenkaan ole pakollinen, jos tallennuslaite on liitetty televisioon laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla. Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitäntöjen käyttäminen Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä tallennuslaite kaksikanavaiseen stereolaitteeseen (minisarja, TV) tai vastaanottimeen. Liitä laitteiden AUDIO L/R-liitännät laitteen mukana toimitetulla äänikaapelilla (punaiset/ valkoiset päät) laitteiden vastaaviin tuloliitäntöihin. Vaihtoehto 2: Digitaalisen ääniliitännän Jos haluat kuunnella monikanavaista Surroundääntä, liitä tallennuslaite AV-viritinvahvistimeen. Liitä koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana). Liitä tallentimen COAXIAL (DIGITAL AUDIO)-koaksiaaliliitäntä vastaanottimen tai vahvistimen digitaaliseen tuloon. Määritä ennen käytön aloittamista digitaalisen äänilähdön asetukset (katso luku TOISTOASETUKSET Digitaalinen äänilähtö). Jos ÄÄNEN asetus ei vastaa vahvistimen ominaisuuksia, vahvistimen tuottama ääni voi olla kova ja vääristynyt tai ääntä ei ehkä kuulu ollenkaan. Hyödyllinen vinkki: Älä liitä television äänilähtöä tallentimen AUDIO L/R (IN-EXT) -liitäntöihin, sillä siitä saattaa aiheutua häiriöitä. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 165

17 L R Vaihe 2: Lisäliitännät IN RF OUT VIDEO AUDIO R L S-VIDEO TO TV Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosa (esimerkki) CABLE A SATELLITE B E ANTENNA VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O TV-OUT ANTENNA-IN ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) D C TV Kaapeli- tai satelliittivastaanotti men yhdistäminen Vaihtoehto 1 Jos satelliittivastaanottimessa on vain antennilähtö (RF OUT tai TO TV), katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen. Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti) Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimess a on SCART-lähtö: A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen lähtevän antennijohdon olla paikallaan. B Liitä kaapeli- tai satelliittisignaali (merkintä RF OUT tai TO TV) RF-koaksiaalikaapelilla tallentimen ANTENNA-IN -liitäntään. C Liitä tallentimen TV-OUT -liitäntä toisella RF-koaksiaalikaapelilla television antennituloon. D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään. E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä toisella SCART-kaapelilla kaapeli- tai satelliittiv astaanottimen SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 166

18 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) OUT IN CABLE SATELLITE ANTENNA VHF/UHF RF IN VIDEO OUT AUDIO L TV OUT TV IN VIDEO IN AUDIO L VHF/UHF RF OUT AUDIO R AUDIO R A D Videonauhurin takaosa (esimerkki) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B C TV Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Tämän liitännän avulla voit tallentaa videonauhalta kiintolevylle ja käyttää TVtoistoon videonauhuria, kun tallentimesta on katkaistu virta. TÄRKEÄÄ! Uuden tallennuslaitteen ansiosta et enää tarvitse videonauhuria tallentamiseen. Voit irrottaa kaikki videonauhurin liitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). C Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon D Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). Hyödyllisiä vinkkejä: Useimmat myynnissä olevat videokasetit ja DVD-levyt ovat kopiosuojattuja eikä niitä voi sen vuoksi kopioida. Yhdistä tallennuslaite suoraan televisioon. Jos laitteiden väliin on liitetty on videonauhuri tai lisälaite, kuvanlaatu saattaa olla heikko tämän tallennuslaitteen sisäisen kopiosuojausjärjestelmän vuoksi. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 167

19 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) CABLE Satelliittivastaanotin/ kaapelivastaanotin A F Videonauhurit SATELLITE ANTENNA B E VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO D COAXIAL (DIGITAL AUDIO) C TV Videonauhurin sekä kaapelitai satelliittivastaanottimen liittäminen A Käytä television nykyistä kaapeli- tai satelliittiva staanottimen antenniliitäntää. B Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen antennilähtö (RF OUT) laitteen mukana toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen ANTENNA-IN -liitäntään. C Yhdistä toisella RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen TV-OUT -liitäntä television antennituloon. D Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon E Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). F Yhdistä videonauhurin SCART-tuloliitäntä (merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapelitai satelliittivastaanottimen SCARTlähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO VCR). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 168

20 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) DV OUT A TAI L R B Videokameran liittäminen Voit kopioida videokameratallenteita käyttämällä laitteen etuliitäntöjä. Nämä liitännät sijaitsevat avattavan luukun alla laitteen oikealla puolella. Vaihtoehto 1: DV IN-liitännän käyttäminen Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen videokamera tai Digital 8-videokamera. DVliitäntä on i.link-standardin mukainen, ja se tuottaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Yhdistä tallennuslaitteen DV IN-liitäntä 4-nastaisella i.link-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) sopivaan videokameran DV OUT-liitäntään. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi DV painamalla toistuvasti USB/DV-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Vaihtoehto 2: S-VIDEO In- tai VIDEO In -liitännän käyttäminen Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää (CAM1), jos videokamerassa on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS). VOIT MYÖS halutessasi käyttää S-VIDEO (CAM2) -liitäntää, jos käytössä on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera. A Liitä tallentimen etupaneelin CAM 1- tai CAM 2 -liitäntä videokameran vastaavaan Video- tai S-VHS-lähtöliitäntään. B Yhdistä äänikaapelilla (punaiset/valkoiset päät) DVD-tallentimen etupaneelin AUDIO L/R - liittimet videokameran äänilähtöihin. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi CAM1 tai CAM2 painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Hyödyllisiä vinkkejä: Voit käyttää DV IN -liitäntää myös tämän tallennuslaitteen liittämiseen DV-lähdön sisältävään tietokoneeseen. Tästä tallennuslaitteesta ei voi tallentaa videokameraan käyttämällä tallennuslaitteen DV IN -liitäntää. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 169

21 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) USB Flash-aseman tai USBmuistikortinlukijan liittäminen (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) Tällä tallentimella voi vain katsella USB Flash - aseman tai USB-muistikortinlukijan sisältöä. Tietojen muokkaaminen ja tallentaminen kiintolevylle tai DVD±R/±RW-levylle ei ole mahdollista. A Liitä USB Flash -asema tai USBmuistikortinlukija suoraan etupaneelin USBporttiin (yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla). B Voit tarkastella USB/DV Flash -asemaan tai USB-muistikortinlukijaan tallennettuja tiedostoja painamalla kauko-ohjaimen USB/DVpainiketta. C Voit lopettaa toiston painamalla painiketta STOP tai poistamalla USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan USB-portista. Hyödyllisiä vinkkejä: USB-portti tukee ainoastaan JPEG-/MP3- tiedostojen toistoa. USB-porttiin ei voi liitää muita USB-laitteita kuin USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan. Jos USB-laite ei sovi USB-porttiin, tarvitaan USBjatkokaapeli. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 170

22 Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Ennen aloittamista Suosittelemme perusasetusten määrittämistä siinä vaiheessa, kun liitännät ovat valmiit ja tallentimeen kytketään virta ensimmäisen kerran. Seuraavilla sivuilla on lisätietoja TV-kanavien ohjelmoinnista sekä valikon kieliasetusten ja kelloasetusten määrittämisestä järjestelmävalikon avulla. Tämä parantaa tallentimen suorituskykyä merkittävästi. Näyttökielen määrittäminen Valitse tallentimen näytössä käytettävä valikoiden kieli. Kielivaihtoehdot riippuvat asuinmaasta ja -alueesta. Kielivaihtoehdot saattavat poiketa käyttöoppaassa esitetyistä kuvista. Kieliasetuksia voi muuttaa vain, kun tallennin ei toista tai tallenna ohjelmaa. Katselukanavan valinta A Käynnistä DVD-tallennin painamalla laitteen STANDBY-ON-painiketta. B Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava. Näytössä on oltava sininen DVD-taustakuva. Ü Videotulokanava sijaitsee yleensä ennen numeroituja kanavia tai niiden jälkeen. Kanavan nimi usein esimerkiksi FRONT, A/V IN tai VIDEO. Lisätietoja on television käyttöoppaassa. Voit siirtyä tälle kanavalle myös valitsemalla television kanavan 1 ja painamalla sitten kanavanvaihtopainiketta toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan. Joidenkin televisioiden kauko-ohjaimissa saattaa olla painike tai valitsin, jonka avulla voit valita halutun videotilan. PAUSE LIVE TV SETUP OK A Paina SETUP-painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin televisioruutuun. B Korosta painikkeilla { SETUP MENU - SETUP } (Asetusvalikko - Asetukset) ja siirry valikkoon painamalla - painiketta. SETUP MENU - SETUP Menu Language Country Selection TV Shape Auto Program Manual Program Sort English Austria 4:3 LB Search Edit OK C Korosta painikkeilla { Menu Language } (Valikon kieli) ja siirry valikkoon painamalla u- painiketta. D Korosta haluamasi kieli painikkeilla ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. VINKKI: Siirry valikossa haluamasi asetuksen kohdalle painikkeella. Voit poistua valikosta painamalla painiketta SETUP. 171

DVD Player/ Recorder DVDR3380. Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122

DVD Player/ Recorder DVDR3380. Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122 DVD Player/ Recorder DVDR3380 Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fi tted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR3460H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR3460H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 68 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 3 Liitännät 75 Laitteen sijoittaminen 75 Antennin liittäminen 75 Ääni-/videokaapelien liittäminen 76 Muiden

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Sisällys Erikoisominaisuudet...136 Usein kysytyt kysymykset... 137 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen...138 Levyjen puhdistaminen...138 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen...

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS HDRW720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3448179

Käyttöoppaasi. PHILIPS HDRW720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3448179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella

VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella 16.4.2015 Sisällysluettelo Käynnistä laitteet... 3 Laita DVD-levy sisään ja alusta levy tarvittaessa... 3 Levyn pohjustaminen (alustus)... 3 Laita VHS-nauha

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR5350H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR5350H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 4 2 233 33147.042 Käyttöohje Viewvision DR+ DVB-T Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä Oppimateriaali 9/2005 VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ROXIO TOAST LITE 6 2 ROXIO

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 8.7.2014 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Oman DVD-levyn luominen DVD RECORDER. Model 645. User Manual. Käyttöopas 3139 246 XXXXX

Oman DVD-levyn luominen DVD RECORDER. Model 645. User Manual. Käyttöopas 3139 246 XXXXX Oman DVD-levyn luominen Model 645 DVD RECORDER Käyttöopas User Manual 1 001-004-xrv645_cover_42601 1 11/07/2005, 11:00 AM 3139 246 XXXXX Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW)

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) 1. Alkuvalmistelut DVD-levyn alustaminen a. Aseta VHS-kasetti sekä DVD-levy (DVD+RW) VHS-DVD -nauhuriin b. Laite alkaa pohjustaa DVD+RW-levyä automaattisesti c. Levyn pohjustus

Lisätiedot

C-kasetin digitointi

C-kasetin digitointi C-kasetin digitointi 1. Käynnistä TEAC AD-RW900 soitin painamalla POWER painiketta, jolloin soittimen ruutuun syttyy valo. 2. Valitse seuraavaksi TEAC soittimesta oikea lähde nauhoitukselle. Paina SOURCE

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 1 Tuesday, January 31, 2006 3:24 PM Käyttöohje Tallentava DVD-soitin DR-A3835 Ennen aloittamista Aloittaminen Tallentaminen OPEN/CLOSE PROG. REV REC SPEED REC/OTR FWD STOP

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje HUOM!

Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje HUOM! PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, 2007 2:56 PM OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD Käyttöohje DVD / videonauhuri

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

LP-Levyn digitointi tiedostoksi

LP-Levyn digitointi tiedostoksi LP-Levyn digitointi tiedostoksi ION LP2CD- laitteella voit kopioida LP-levysi tiedostoiksi. LP-Levyn digitointi kestää saman ajan kuin levyn toisto tavallisestikin, lisäksi voit muokata tallennetta joko

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation 2-548-698-53(1) DVD Recorder Käyttöohje RDR-GX210 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi Elisa Viihde Pikaopas Kaapelimodeemi Laitteiden asentaminen 1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapelitelevisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin kaapelitelevisioverkkoon.

Lisätiedot

Drive Letter Access. Pikaopas

Drive Letter Access. Pikaopas Drive Letter Access Pikaopas elokuu 2002 Sisällys Luku 1: Johdanto.......................................................5 Drive Letter Access -ohjelman asentaminen......................................

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS VR870P. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS VR870P käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*).

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot