HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H"

Transkriptio

1 HDD & DVD Player/ Recorder Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

2 Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Si dichiara che l apparecchio DVDR3360H, Philips risponde alle prescrizioni dell art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n Fatto a Eindhoven Norge Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan JB Eindhoven, The Netherlands Typeskilt fi nnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. For Customer Use: DK Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. S Klass 1 laseraparat Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget. SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. 2 Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference. Model No. DVDR3450H/ DVDR3452H/ DVDR3460H/ DVDR3465H Serial No.

3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU Undangörande av din gamla produk (Svenska) Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls. Français 3

4 4

5 Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen Levyjen puhdistaminen Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Tuotetiedot Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Aluekoodit Tekijänoikeustiedot Erikoisominaisuudet Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Liittäminen Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen Videokaapelin liittäminen Äänikaapeleiden liittäminen Vaihe 2: Lisäliitännät Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistäminen Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Videonauhurin sekä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen liittäminen Videokameran liittäminen USB Flash-aseman tai USB-muistikortinlukijan liittäminen Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Katselukanavan valinta Näyttökielen määrittäminen Asuinmaan valitseminen TV-kanavien määrittäminen Päivämäärän ja ajan määrittäminen TV:n katseleminen TV-kanavien hallinta TV-kanavalle vaihtaminen TV-ohjelman pysäytystoiminto Pikauusintatoiminto Tallentaminen Ennen tallentamista Tietoja tilapäisestä kiintolevytallennuksesta (Time Shift -puskuri) Oletustallennusasetukset YLEISASETUKSET Tallentaminen kiintolevylle Tallentaminen useista eri lähteistä Pikatallennus Toiston katseleminen toisesta lähteestä tallennuksen aikana Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle Tietoja kiintolevyltä DVD-levylle tallentamisesta Tallennettavat levyt Tallentaminen useista eri lähteistä

6 Sisällysluettelo Ajastettu tallennus Tietoja ajastetusta tallennuksesta Ajastettu tallennus (SHOWVIEW -koodijärjestelmä) Ajastettu tallennus (manuaalinen) Ajastetun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen Toistaminen Toistaminen kiintolevyltä Kiintolevytallennusten toistaminen Toistaminen DVD-levyltä Toistettavat levyt Levyn toiston aloittaminen USB-toisto Toistaminen USB Flash -aseman tai USB-muistikortin lukijan avulla Toiston lisäominaisuudet Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan Toiston keskeyttäminen ja vaiheittainen toisto Pikakelaus eteen- tai taaksepäin Suurentaminen DISPLAY-asetusten käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen Tallennusten muokkaaminen Kiintolevy Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikko Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikon käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen tallentava DVD-levy Yleistä levyn muokkausvalikosta Siirtyminen levyn muokkausvalikkoon Tallennusten (DVD±R) toistaminen muissa DVD-soittimissa Nimikkeiden muokkaaminen Siirtyminen nimikkeen muokkausvalikkoon Videon muokkaaminen Siirtyminen videon muokkausvalikkoon Muuta Asetusvalikon asetukset Asetusvalikon käyttäminen PERUSASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄN/KELLONAJAN asetukset YLEISASETUKSET ÄÄNEN asetukset KIELIASETUKSET ENSISIJAISET asetukset KIINTOLEVYN asetukset Ohjelmiston päivittäminen Uusimman laiteohjelman asentaminen Usein kysytyt kysymykset Vianmääritys Teknisiä tietoja Sanasto Näyttöpaneelin symbolit ja viestit TV-järjestelmän käyttöopas

7 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja VAROITUS! Korkea jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotoimenpiteet on teetettävä koulutetulla huoltohenkilökunnalla. Asentaminen Levyjen puhdistaminen Tallennuslaitteeseen asetettu likainen levy voi aiheuttaa ongelmia (kuva voi pysähtyä ja äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen puhdistamalla levyt säännöllisesti. Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla levyn keskustasta reunaa kohti. Sopivan sijainnin löytäminen Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle. Älä aseta laitetta matolle. Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat kuumentaa laitetta. Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. CD-levyjä tai lehtiä). Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin. Riittävä tila ilman kiertämistä varten Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen takaja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, kosteudelle, vedellä tai pölylle Laitteen päälle ei saa roiskua vettä. Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. Kovalevyn suuri kapasiteetti tarjoaa suuren tallennustilan ja nopean levytoimintojen käytön. Asennusympäristö ja käsittely voivat aiheuttaa sen, että osa sisällöstä voi vahingoittua ja toisto ja tallennus estyä. Voit estää kovalevyn vioittumisen ja tietojen menettämisen noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi tärinälle. Kytke tallennin valmiustilaan ennen verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta. VAROITUS! Kiintolevylle voi tallentaa vain rajallisen määrän sisältöä. Philips suosittelee tärkeiden videoiden varmuuskopioimista tallentavalle DVD-levylle. 156

8 Tuotetiedot Johdanto Tällä kiintolevy- ja DVD-tallentimella voit tallentaa haluamasi ohjelmat ja toistaa niitä tallentavilta DVD-levyiltä aina kun haluat. Mallinumero DVDR3450H DVDR3452H* Kiintolevyn koko 160GB USB-toisto Ei Hyödyllisiä vinkkejä: Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta Vianmääritys. Lisätietoja voi kysyä soittamalla Philipsin maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on tukipalveluiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä. DVDR3460H DVDR3465H* 250GB *Nämä mallit toimitetaan mustana. Kyllä Lisäksi käytössäsi on useita erikoistoimintoja, kuten TV-ohjelman pysäytystoiminto. Lisätietoja on luvussa TV-kanavien hallinta. Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet ennen tallentimen käyttöönottoa. Vaiheita on kolme. Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille laitteille Vaihe 3: Perusasennus ja asetusten määritys Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä. Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Kauko-ohjain ja paristot Pika-aloitusopas Scart-kaapeli RF-koaksiaalikaapeli Aluekoodit DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin ja tallentaviin DVD-soittimiin määritetään tietty aluekoodi. Tämän laitteen avulla voi toistaa vain Alueen 2 DVD-levyjä ja DVDlevyjä, jotka on valmistettu kaikissa alueissa toistettaviksi (ALLaluekoodi). Muille alueille tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi toistaa tällä tallennuslaitteella. ALL 2 Tekijänoikeustiedot Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tvlähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen. 157

9 Tuotetiedot (jatkuu) Erikoisominaisuudet Time Shift Buffer (Time Shift -puskuri) Kun tallentimen virta kytketään päälle, televisiossa näkyvä ohjelma tallennetaan Time Shift -puskuriin. Ohjelma tallentuu tilapäisesti kiintolevylle. Sisältö poistetaan automaattisesti kuuden tunnin kuluttua tai sitten, kun sammutat tallentimen tai kytket sen valmiustilaan. Jos haluat tallentaa sisällön kiintolevylle, tallennettava osio on merkittävä säilytettäväksi Time Shift -puskurissa, jotta osiota ei poisteta. Instant Replay (Pikauusinta) Voit toistaa suoran TV-ohjelman kohtauksen niin monta kertaa kuin haluat painamalla kauko-ohjaimenñ-painiketta. Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä laitteeseen tallennettavalle televisio-ohjelmalle annettu ohjelmointikoodi. Näitä koodeja julkaistaan televisio-ohjelmatietoja sisältävissä lehdissä. Philips DVD-tallentimet tukevat Dual Media - tallennusta, mikä mahdollistaa tallentamisen kaikille levytyypeille (DVD+R/+RW/-R/-RW). Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painikettaépainettuna. Pause Live TV (TV-ohjelman pysäytystoiminto) Suora TV-lähetys on nyt sinun hallinnassasi. Voit keskeyttää ohjelman painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta ja jatkaa toistoa keskeytyskohdasta myöhemmin painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta. Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painiketta É painettuna. Direct Recording to DVD (Suoratallennus DVD-levylle) Tämän toiminnon avulla voit tallentaa sisältöä suoraan tallentavalle DVD-levylle. Aloita suoratallennus tallentavalle DVD-levylle painamalla kauko-ohjaimen DVD REC - painiketta. i.link-liitäntä tunnetaan myös nimillä FireWire ja IEEE Tätä yhteyttä käytetään suurta kaistanleveyttä vaativien digitaalisten videokameroiden signaalien siirtämiseen. Sen avulla sekä ääni- että kuvasignaalia voidaan siirtää saman kaapelin kautta. 158

10 Päälaite a b c d e fgh i j k l m a STANDBY-ON Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b Levykelkka c OPEN CLOSE ç Avaa tai sulkee levykelkan. d Näyttöpaneeli Näyttää tallentavan DVD-soittimen nykyisen tilan tiedot. e IR Osoita kauko-ohjaimella tämän infrapunatunnistimen suuntaan. f Kiintolevyaseman aktivoinnin ilmaisin Sininen merkkivalo syttyy, kun sisältöä tallennetaan tilapäisesti Time Shift -puskuriin. g u Aloittaa valitun nimikkeen tai raidan toiston. Keskeyttää toiston nimikkeen tai raidan toiston.. / > Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai raitaan tai kelaa alas painettuna taakse- tai eteenpäin. Lopettaa toiston tai tallennuksen. h Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. Punainen valo palaa, kun kiintolevylle tai tallentavalle DVD-levylle tallennetaan. Luukun alla olevat liitännät Avaa oikealla oleva luukku, jossa lukee OPEN É i CAM1 (VIDEO) Videokameroiden tai videonauhureiden videotulo. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM1- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. j L/R AUDIO Videokameran äänitulo tai AV-laite, joka on liitetty CAM1- tai CAM2-liitäntään. k (CAM2) S-VIDEO S-videotulo SVHS-/Hi8-videokameroita tai SVHS/Hi8-videonauhureita varten. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM2- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. l DV IN Digitaalisten videokameroiden tai muiden samaa liitintä käyttävien laitteiden tulo. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. m USB (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tuloliitäntä. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. 159

11 Kauko-ohjain c TUNER (VIRITIN) Vaihtaa tallentimen viritintilaan (TV-kanavalle). PAUSE LIVE TV a b c d e f a STANDBY-ON 2 Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b USB/DV Vaihtaa kameratilaan, jos DV IN -liitäntään on liitetty videokamera. Ohjelmia voi tallentaa suoraan vain kiintolevylle tai DVD-levylle. (vain malleissa DVDR3460H/ ja DVDR3465H) Voit siirtyä USB- ja DV-tilan välillä painamalla tätä painiketta toistuvasti. Siirtyy laitteeseen liitetyn USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tietoihin. g h i j k l m n o d DVD REC Käynnistää suoratallennukseen DVD-levylle. e SOURCE Valitsee televisiokanavan videotulolähteen tai ulkoisen lähteen viritin- tai DVD REC -tilassa. ( EXT1, EXT2, CAM1, CAM2). f SETUP Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai poistuu siitä. g Kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle liikkumiseen ja hakuihin eteen- tai taaksepäin Viritintilassa voit siirtyä 30 sekuntia kerrallaan painikkeella tai 10 sekuntia kerrallaan painikkeella. Kohdistinpainikkeet ylös tai alas liikkumista varten. h OK Tallentaa tai vahvistaa syötetyn tiedon. i DISPLAY Tuo Time Shift -videopalkin näkyviin. Näyttää tilapäisesti kiintolevylle tallennettujen TVohjelmien ajat. Näyttää ohjetekstit televisioruudussa. j REW à/ffw á Käynnistää alaspainettuna pikahaun taakse- tai eteenpäin. Voit nopeuttaa hakua painamalla painiketta uudelleen. k REC Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. l P + / - Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen TV-kanavan. m T/C Näyttää nimikkeen tai kappaleen tiedot. n AUDIO Vaihtaa viritintilassa stereo-, mono- tai äänitilaan (toissijainen äänitila). o ZOOM Suurentaa kuvaa televisioruudussa. 160

12 Kauko-ohjain (jatkuu) p DVD Vaihtaa levytilaan tai tuo levyn sisältövalikon näkyviin. q HDD Kiintolevyn sisältövalikko tulee näkyviin. r TV/DVD Siirtyy lisälaitteiden (liitetty EXT 2 AUX-I/O - liitännän kautta) ja DVD-tallentimen toiston välillä. s SELECT Valitsee ohjelmavalikosta raidan, kappaleen tai tiedoston. Merkitsee kiintolevyn nimikevalikossa tallentavalle DVD-levylle kopioitavat nimikkeet. t TIMER Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu siitä. u BACK Tuo näyttöön video-cd (VCD) -levyn tai joidenkin DVD-levyjen edellisen valikon. v PAUSE LIVE TV u Toistaa levyn tai tallenteen. Keskeyttää toiston. Keskeyttää TV-ohjelman. w PREVí/NEXTë Ohittaa edellisen tai seuraavan kappaleen tai raidan. x STOP Lopettaa toiston tai tallennuksen. Alas painettuna avaa tai sulkee levykelkan. y TV VOL + / - Säätää TV-vastaanottimen äänenvoimakkuutta (vain Philipsin televisioissa). z TV MUTE H Mykistää television (vain Philipsin televisioissa). wm Numeronäppäimet Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan. Valitsevat tallentimen valmiin televisioviritinkanavan. wk SHUFFLE Vaihtaa CD-äänilevyn, video-cd:n, Picture CD:n tai DVD-levyn satunnaistoistoon. Valitsee lajiteltavat nimikkeet kiintolevyn nimikevalikossa. p q r s t u v w x y z wk wl e; PAUSE LIVE TV wl SUBTITLE Valitsee DVD:n tekstityskielen. e; ANGLE Valitsee DVD-levyn kamerakulman (jos käytettävissä). 161

13 Kauko-ohjain (jatkuu) Kauko-ohjaimen käyttäminen C A B VAROITUS! Poista käytetyt paristot kaukoohjaimesta. Poista myös paristot, jos tiedät, ettei kauko-ohjainta käytetä pitkään aikaan. Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään). Paristot ovat ongelmajätettä, joten käytetyt paristot on toimitettava keräyspisteeseen. A Avaa paristolokero. B Aseta kaksi R03- tai AAA-tyypin paristoa merkkien (+-) mukaisesti paristolokeroon. C Sulje kansi. D Osoita kauko-ohjaimella suoraan etupaneelin kauko-ohjainsignaalin infrapunatunnistimeen. E Valitse haluamasi lähde painamalla kaukoohjaimen TUNER-, HDD-, DVD- tai USB/DVpainiketta. F Valitse haluamasi toiminto (esimerkiksi à, á) 162

14 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät CABLE SATELLITE ANTENNA A VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B TV Antennijohtojen liittäminen Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos antennisignaali on liitetty kaapeli- tai satelliittiva staanottimen kautta, varmista, että laitteisiin on kytketty virta. Muussa tapauksessa et voi katsoa tai tallentaa kaapeliohjelmia. Jos haluat yhdistää laitteen videonauhuriin ja/tai kaapeli- tai satelliitt ivastaanottimeen, katso täydelliset liitännät luvusta Vaihe 2: Lisäliitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). Hyödyllinen vinkki: Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista television signaaliliitännöistä riippuen (antenni, kaapeli tai videonauhuri). VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 163

15 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 1 TAI TAI TV Videokaapelin liittäminen Tämän liitännän avulla voit toistaa kuvaa tällä tallennuslaitteella. Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopiva videoliitäntä. Vaihtoehto 1: Scart-liitäntä Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/Oliitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon. Hyödyllisiä vinkkejä: Jos televisiossa näkyy SCART-liitäntävalikko, valitse SCART-liitännän lähteeksi videonauhuri. EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu ainoastaan lisälaitteita varten. Vaihtoehto 2: S-Video-liitäntä Yhdistä S-video-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen S-VIDEO (Y/C) - liitäntä television S-Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C tai S-VHS). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitäntä Yhdistä komposiittivideokaapelilla (keltainen ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen VIDEO (CVBS) -liitäntä television videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, Composite tai Baseband). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 164

16 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 1 TAI Vaihtoehto 2 TV DIGITAL IN TV/stereo AV-vahvistin/- vastaanotin Äänikaapeleiden liittäminen Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä tällä tallennuslaitteella. Tämä liitäntä ei kuitenkaan ole pakollinen, jos tallennuslaite on liitetty televisioon laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla. Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitäntöjen käyttäminen Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä tallennuslaite kaksikanavaiseen stereolaitteeseen (minisarja, TV) tai vastaanottimeen. Liitä laitteiden AUDIO L/R-liitännät laitteen mukana toimitetulla äänikaapelilla (punaiset/ valkoiset päät) laitteiden vastaaviin tuloliitäntöihin. Vaihtoehto 2: Digitaalisen ääniliitännän Jos haluat kuunnella monikanavaista Surroundääntä, liitä tallennuslaite AV-viritinvahvistimeen. Liitä koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana). Liitä tallentimen COAXIAL (DIGITAL AUDIO)-koaksiaaliliitäntä vastaanottimen tai vahvistimen digitaaliseen tuloon. Määritä ennen käytön aloittamista digitaalisen äänilähdön asetukset (katso luku TOISTOASETUKSET Digitaalinen äänilähtö). Jos ÄÄNEN asetus ei vastaa vahvistimen ominaisuuksia, vahvistimen tuottama ääni voi olla kova ja vääristynyt tai ääntä ei ehkä kuulu ollenkaan. Hyödyllinen vinkki: Älä liitä television äänilähtöä tallentimen AUDIO L/R (IN-EXT) -liitäntöihin, sillä siitä saattaa aiheutua häiriöitä. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 165

17 L R Vaihe 2: Lisäliitännät IN RF OUT VIDEO AUDIO R L S-VIDEO TO TV Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosa (esimerkki) CABLE A SATELLITE B E ANTENNA VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O TV-OUT ANTENNA-IN ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) D C TV Kaapeli- tai satelliittivastaanotti men yhdistäminen Vaihtoehto 1 Jos satelliittivastaanottimessa on vain antennilähtö (RF OUT tai TO TV), katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen. Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti) Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimess a on SCART-lähtö: A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen lähtevän antennijohdon olla paikallaan. B Liitä kaapeli- tai satelliittisignaali (merkintä RF OUT tai TO TV) RF-koaksiaalikaapelilla tallentimen ANTENNA-IN -liitäntään. C Liitä tallentimen TV-OUT -liitäntä toisella RF-koaksiaalikaapelilla television antennituloon. D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään. E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä toisella SCART-kaapelilla kaapeli- tai satelliittiv astaanottimen SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 166

18 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) OUT IN CABLE SATELLITE ANTENNA VHF/UHF RF IN VIDEO OUT AUDIO L TV OUT TV IN VIDEO IN AUDIO L VHF/UHF RF OUT AUDIO R AUDIO R A D Videonauhurin takaosa (esimerkki) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B C TV Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Tämän liitännän avulla voit tallentaa videonauhalta kiintolevylle ja käyttää TVtoistoon videonauhuria, kun tallentimesta on katkaistu virta. TÄRKEÄÄ! Uuden tallennuslaitteen ansiosta et enää tarvitse videonauhuria tallentamiseen. Voit irrottaa kaikki videonauhurin liitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). C Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon D Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). Hyödyllisiä vinkkejä: Useimmat myynnissä olevat videokasetit ja DVD-levyt ovat kopiosuojattuja eikä niitä voi sen vuoksi kopioida. Yhdistä tallennuslaite suoraan televisioon. Jos laitteiden väliin on liitetty on videonauhuri tai lisälaite, kuvanlaatu saattaa olla heikko tämän tallennuslaitteen sisäisen kopiosuojausjärjestelmän vuoksi. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 167

19 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) CABLE Satelliittivastaanotin/ kaapelivastaanotin A F Videonauhurit SATELLITE ANTENNA B E VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO D COAXIAL (DIGITAL AUDIO) C TV Videonauhurin sekä kaapelitai satelliittivastaanottimen liittäminen A Käytä television nykyistä kaapeli- tai satelliittiva staanottimen antenniliitäntää. B Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen antennilähtö (RF OUT) laitteen mukana toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen ANTENNA-IN -liitäntään. C Yhdistä toisella RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen TV-OUT -liitäntä television antennituloon. D Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon E Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). F Yhdistä videonauhurin SCART-tuloliitäntä (merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapelitai satelliittivastaanottimen SCARTlähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO VCR). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 168

20 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) DV OUT A TAI L R B Videokameran liittäminen Voit kopioida videokameratallenteita käyttämällä laitteen etuliitäntöjä. Nämä liitännät sijaitsevat avattavan luukun alla laitteen oikealla puolella. Vaihtoehto 1: DV IN-liitännän käyttäminen Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen videokamera tai Digital 8-videokamera. DVliitäntä on i.link-standardin mukainen, ja se tuottaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Yhdistä tallennuslaitteen DV IN-liitäntä 4-nastaisella i.link-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) sopivaan videokameran DV OUT-liitäntään. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi DV painamalla toistuvasti USB/DV-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Vaihtoehto 2: S-VIDEO In- tai VIDEO In -liitännän käyttäminen Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää (CAM1), jos videokamerassa on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS). VOIT MYÖS halutessasi käyttää S-VIDEO (CAM2) -liitäntää, jos käytössä on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera. A Liitä tallentimen etupaneelin CAM 1- tai CAM 2 -liitäntä videokameran vastaavaan Video- tai S-VHS-lähtöliitäntään. B Yhdistä äänikaapelilla (punaiset/valkoiset päät) DVD-tallentimen etupaneelin AUDIO L/R - liittimet videokameran äänilähtöihin. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi CAM1 tai CAM2 painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Hyödyllisiä vinkkejä: Voit käyttää DV IN -liitäntää myös tämän tallennuslaitteen liittämiseen DV-lähdön sisältävään tietokoneeseen. Tästä tallennuslaitteesta ei voi tallentaa videokameraan käyttämällä tallennuslaitteen DV IN -liitäntää. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 169

21 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) USB Flash-aseman tai USBmuistikortinlukijan liittäminen (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) Tällä tallentimella voi vain katsella USB Flash - aseman tai USB-muistikortinlukijan sisältöä. Tietojen muokkaaminen ja tallentaminen kiintolevylle tai DVD±R/±RW-levylle ei ole mahdollista. A Liitä USB Flash -asema tai USBmuistikortinlukija suoraan etupaneelin USBporttiin (yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla). B Voit tarkastella USB/DV Flash -asemaan tai USB-muistikortinlukijaan tallennettuja tiedostoja painamalla kauko-ohjaimen USB/DVpainiketta. C Voit lopettaa toiston painamalla painiketta STOP tai poistamalla USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan USB-portista. Hyödyllisiä vinkkejä: USB-portti tukee ainoastaan JPEG-/MP3- tiedostojen toistoa. USB-porttiin ei voi liitää muita USB-laitteita kuin USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan. Jos USB-laite ei sovi USB-porttiin, tarvitaan USBjatkokaapeli. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 170

22 Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Ennen aloittamista Suosittelemme perusasetusten määrittämistä siinä vaiheessa, kun liitännät ovat valmiit ja tallentimeen kytketään virta ensimmäisen kerran. Seuraavilla sivuilla on lisätietoja TV-kanavien ohjelmoinnista sekä valikon kieliasetusten ja kelloasetusten määrittämisestä järjestelmävalikon avulla. Tämä parantaa tallentimen suorituskykyä merkittävästi. Näyttökielen määrittäminen Valitse tallentimen näytössä käytettävä valikoiden kieli. Kielivaihtoehdot riippuvat asuinmaasta ja -alueesta. Kielivaihtoehdot saattavat poiketa käyttöoppaassa esitetyistä kuvista. Kieliasetuksia voi muuttaa vain, kun tallennin ei toista tai tallenna ohjelmaa. Katselukanavan valinta A Käynnistä DVD-tallennin painamalla laitteen STANDBY-ON-painiketta. B Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava. Näytössä on oltava sininen DVD-taustakuva. Ü Videotulokanava sijaitsee yleensä ennen numeroituja kanavia tai niiden jälkeen. Kanavan nimi usein esimerkiksi FRONT, A/V IN tai VIDEO. Lisätietoja on television käyttöoppaassa. Voit siirtyä tälle kanavalle myös valitsemalla television kanavan 1 ja painamalla sitten kanavanvaihtopainiketta toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan. Joidenkin televisioiden kauko-ohjaimissa saattaa olla painike tai valitsin, jonka avulla voit valita halutun videotilan. PAUSE LIVE TV SETUP OK A Paina SETUP-painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin televisioruutuun. B Korosta painikkeilla { SETUP MENU - SETUP } (Asetusvalikko - Asetukset) ja siirry valikkoon painamalla - painiketta. SETUP MENU - SETUP Menu Language Country Selection TV Shape Auto Program Manual Program Sort English Austria 4:3 LB Search Edit OK C Korosta painikkeilla { Menu Language } (Valikon kieli) ja siirry valikkoon painamalla u- painiketta. D Korosta haluamasi kieli painikkeilla ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. VINKKI: Siirry valikossa haluamasi asetuksen kohdalle painikkeella. Voit poistua valikosta painamalla painiketta SETUP. 171

Oman DVD-levyn luominen DVD RECORDER. Model 645. User Manual. Käyttöopas 3139 246 XXXXX

Oman DVD-levyn luominen DVD RECORDER. Model 645. User Manual. Käyttöopas 3139 246 XXXXX Oman DVD-levyn luominen Model 645 DVD RECORDER Käyttöopas User Manual 1 001-004-xrv645_cover_42601 1 11/07/2005, 11:00 AM 3139 246 XXXXX Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1 Huomautus Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAX:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 3 1.1 EasyLink 3 2 Asennus 4 2.1 Lue turvallisuusohjeet 4 2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys 4 2.3

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598 TRIAX CR 317 Digitaalinen kaapelivastaanotin Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä Käyttöohjeet N6_FINNISH 104598 Varoitukset Varoitus VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS : Älä poista suojusta, sillä

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 40PFK6719 40PFS6719 48PFK6719 48PFS6719. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 40PFK6719 40PFS6719 48PFK6719 48PFS6719. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 40PFK6719 40PFS6719 48PFK6719 48PFS6719 Käyttöopas Sisällys 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Uusi televisiosi 4 1.1 Smart TV 4 1.2

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi MediaStation HD DVR Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder Käyttöopas Suomi 1 Sisällys Johdanto 4 MediaStationin ominaisuudet 4 Pakkauksen sisältö 5 Varotoimet 5 Kiintolevyyn

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD UOMI IÄLTÖ 2 5-6 HDD DVD Recorder GDR 5550 HDD 5 HDD DVD -tallentimen erikoisuuksia 5 Levyformaatit 6 Toimituskokonaisuus 7 ijoittaminen ja turvallisuus 8-17 Yleiskatsaus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP LC-46LE631E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4177443

Käyttöoppaasi. SHARP LC-46LE631E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4177443 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Käyttöopas Sisällys 6.8 Puhdistaminen 28 1 TV-esittely 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 7 Liikeohjaus

Lisätiedot

Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Napsauta Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-72(1) FI Käyttäminen: Handycam-käsikirja Tässä Handycam-käsikirja-oppaassa on tiedot kaikista videokameran

Lisätiedot

Käyttöohje SCPH-75004. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohje SCPH-75004. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI Käyttöohje SCPH-75004 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. 7008133 VAROITUKSET Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Siten voit

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot