HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H"

Transkriptio

1 HDD & DVD Player/ Recorder Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

2 Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Si dichiara che l apparecchio DVDR3360H, Philips risponde alle prescrizioni dell art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n Fatto a Eindhoven Norge Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan JB Eindhoven, The Netherlands Typeskilt fi nnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. For Customer Use: DK Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. S Klass 1 laseraparat Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget. SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. 2 Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference. Model No. DVDR3450H/ DVDR3452H/ DVDR3460H/ DVDR3465H Serial No.

3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU Undangörande av din gamla produk (Svenska) Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls. Français 3

4 4

5 Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen Levyjen puhdistaminen Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Tuotetiedot Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Aluekoodit Tekijänoikeustiedot Erikoisominaisuudet Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Liittäminen Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen Videokaapelin liittäminen Äänikaapeleiden liittäminen Vaihe 2: Lisäliitännät Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistäminen Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Videonauhurin sekä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen liittäminen Videokameran liittäminen USB Flash-aseman tai USB-muistikortinlukijan liittäminen Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Katselukanavan valinta Näyttökielen määrittäminen Asuinmaan valitseminen TV-kanavien määrittäminen Päivämäärän ja ajan määrittäminen TV:n katseleminen TV-kanavien hallinta TV-kanavalle vaihtaminen TV-ohjelman pysäytystoiminto Pikauusintatoiminto Tallentaminen Ennen tallentamista Tietoja tilapäisestä kiintolevytallennuksesta (Time Shift -puskuri) Oletustallennusasetukset YLEISASETUKSET Tallentaminen kiintolevylle Tallentaminen useista eri lähteistä Pikatallennus Toiston katseleminen toisesta lähteestä tallennuksen aikana Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle Tietoja kiintolevyltä DVD-levylle tallentamisesta Tallennettavat levyt Tallentaminen useista eri lähteistä

6 Sisällysluettelo Ajastettu tallennus Tietoja ajastetusta tallennuksesta Ajastettu tallennus (SHOWVIEW -koodijärjestelmä) Ajastettu tallennus (manuaalinen) Ajastetun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen Toistaminen Toistaminen kiintolevyltä Kiintolevytallennusten toistaminen Toistaminen DVD-levyltä Toistettavat levyt Levyn toiston aloittaminen USB-toisto Toistaminen USB Flash -aseman tai USB-muistikortin lukijan avulla Toiston lisäominaisuudet Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan Toiston keskeyttäminen ja vaiheittainen toisto Pikakelaus eteen- tai taaksepäin Suurentaminen DISPLAY-asetusten käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen Tallennusten muokkaaminen Kiintolevy Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikko Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikon käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen tallentava DVD-levy Yleistä levyn muokkausvalikosta Siirtyminen levyn muokkausvalikkoon Tallennusten (DVD±R) toistaminen muissa DVD-soittimissa Nimikkeiden muokkaaminen Siirtyminen nimikkeen muokkausvalikkoon Videon muokkaaminen Siirtyminen videon muokkausvalikkoon Muuta Asetusvalikon asetukset Asetusvalikon käyttäminen PERUSASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄN/KELLONAJAN asetukset YLEISASETUKSET ÄÄNEN asetukset KIELIASETUKSET ENSISIJAISET asetukset KIINTOLEVYN asetukset Ohjelmiston päivittäminen Uusimman laiteohjelman asentaminen Usein kysytyt kysymykset Vianmääritys Teknisiä tietoja Sanasto Näyttöpaneelin symbolit ja viestit TV-järjestelmän käyttöopas

7 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja VAROITUS! Korkea jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotoimenpiteet on teetettävä koulutetulla huoltohenkilökunnalla. Asentaminen Levyjen puhdistaminen Tallennuslaitteeseen asetettu likainen levy voi aiheuttaa ongelmia (kuva voi pysähtyä ja äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen puhdistamalla levyt säännöllisesti. Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla levyn keskustasta reunaa kohti. Sopivan sijainnin löytäminen Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle. Älä aseta laitetta matolle. Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat kuumentaa laitetta. Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. CD-levyjä tai lehtiä). Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin. Riittävä tila ilman kiertämistä varten Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen takaja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, kosteudelle, vedellä tai pölylle Laitteen päälle ei saa roiskua vettä. Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. Kovalevyn suuri kapasiteetti tarjoaa suuren tallennustilan ja nopean levytoimintojen käytön. Asennusympäristö ja käsittely voivat aiheuttaa sen, että osa sisällöstä voi vahingoittua ja toisto ja tallennus estyä. Voit estää kovalevyn vioittumisen ja tietojen menettämisen noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi tärinälle. Kytke tallennin valmiustilaan ennen verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta. VAROITUS! Kiintolevylle voi tallentaa vain rajallisen määrän sisältöä. Philips suosittelee tärkeiden videoiden varmuuskopioimista tallentavalle DVD-levylle. 156

8 Tuotetiedot Johdanto Tällä kiintolevy- ja DVD-tallentimella voit tallentaa haluamasi ohjelmat ja toistaa niitä tallentavilta DVD-levyiltä aina kun haluat. Mallinumero DVDR3450H DVDR3452H* Kiintolevyn koko 160GB USB-toisto Ei Hyödyllisiä vinkkejä: Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta Vianmääritys. Lisätietoja voi kysyä soittamalla Philipsin maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on tukipalveluiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä. DVDR3460H DVDR3465H* 250GB *Nämä mallit toimitetaan mustana. Kyllä Lisäksi käytössäsi on useita erikoistoimintoja, kuten TV-ohjelman pysäytystoiminto. Lisätietoja on luvussa TV-kanavien hallinta. Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet ennen tallentimen käyttöönottoa. Vaiheita on kolme. Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille laitteille Vaihe 3: Perusasennus ja asetusten määritys Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä. Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Kauko-ohjain ja paristot Pika-aloitusopas Scart-kaapeli RF-koaksiaalikaapeli Aluekoodit DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin ja tallentaviin DVD-soittimiin määritetään tietty aluekoodi. Tämän laitteen avulla voi toistaa vain Alueen 2 DVD-levyjä ja DVDlevyjä, jotka on valmistettu kaikissa alueissa toistettaviksi (ALLaluekoodi). Muille alueille tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi toistaa tällä tallennuslaitteella. ALL 2 Tekijänoikeustiedot Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tvlähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen. 157

9 Tuotetiedot (jatkuu) Erikoisominaisuudet Time Shift Buffer (Time Shift -puskuri) Kun tallentimen virta kytketään päälle, televisiossa näkyvä ohjelma tallennetaan Time Shift -puskuriin. Ohjelma tallentuu tilapäisesti kiintolevylle. Sisältö poistetaan automaattisesti kuuden tunnin kuluttua tai sitten, kun sammutat tallentimen tai kytket sen valmiustilaan. Jos haluat tallentaa sisällön kiintolevylle, tallennettava osio on merkittävä säilytettäväksi Time Shift -puskurissa, jotta osiota ei poisteta. Instant Replay (Pikauusinta) Voit toistaa suoran TV-ohjelman kohtauksen niin monta kertaa kuin haluat painamalla kauko-ohjaimenñ-painiketta. Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä laitteeseen tallennettavalle televisio-ohjelmalle annettu ohjelmointikoodi. Näitä koodeja julkaistaan televisio-ohjelmatietoja sisältävissä lehdissä. Philips DVD-tallentimet tukevat Dual Media - tallennusta, mikä mahdollistaa tallentamisen kaikille levytyypeille (DVD+R/+RW/-R/-RW). Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painikettaépainettuna. Pause Live TV (TV-ohjelman pysäytystoiminto) Suora TV-lähetys on nyt sinun hallinnassasi. Voit keskeyttää ohjelman painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta ja jatkaa toistoa keskeytyskohdasta myöhemmin painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta. Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painiketta É painettuna. Direct Recording to DVD (Suoratallennus DVD-levylle) Tämän toiminnon avulla voit tallentaa sisältöä suoraan tallentavalle DVD-levylle. Aloita suoratallennus tallentavalle DVD-levylle painamalla kauko-ohjaimen DVD REC - painiketta. i.link-liitäntä tunnetaan myös nimillä FireWire ja IEEE Tätä yhteyttä käytetään suurta kaistanleveyttä vaativien digitaalisten videokameroiden signaalien siirtämiseen. Sen avulla sekä ääni- että kuvasignaalia voidaan siirtää saman kaapelin kautta. 158

10 Päälaite a b c d e fgh i j k l m a STANDBY-ON Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b Levykelkka c OPEN CLOSE ç Avaa tai sulkee levykelkan. d Näyttöpaneeli Näyttää tallentavan DVD-soittimen nykyisen tilan tiedot. e IR Osoita kauko-ohjaimella tämän infrapunatunnistimen suuntaan. f Kiintolevyaseman aktivoinnin ilmaisin Sininen merkkivalo syttyy, kun sisältöä tallennetaan tilapäisesti Time Shift -puskuriin. g u Aloittaa valitun nimikkeen tai raidan toiston. Keskeyttää toiston nimikkeen tai raidan toiston.. / > Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai raitaan tai kelaa alas painettuna taakse- tai eteenpäin. Lopettaa toiston tai tallennuksen. h Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. Punainen valo palaa, kun kiintolevylle tai tallentavalle DVD-levylle tallennetaan. Luukun alla olevat liitännät Avaa oikealla oleva luukku, jossa lukee OPEN É i CAM1 (VIDEO) Videokameroiden tai videonauhureiden videotulo. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM1- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. j L/R AUDIO Videokameran äänitulo tai AV-laite, joka on liitetty CAM1- tai CAM2-liitäntään. k (CAM2) S-VIDEO S-videotulo SVHS-/Hi8-videokameroita tai SVHS/Hi8-videonauhureita varten. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM2- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. l DV IN Digitaalisten videokameroiden tai muiden samaa liitintä käyttävien laitteiden tulo. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. m USB (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tuloliitäntä. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. 159

11 Kauko-ohjain c TUNER (VIRITIN) Vaihtaa tallentimen viritintilaan (TV-kanavalle). PAUSE LIVE TV a b c d e f a STANDBY-ON 2 Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b USB/DV Vaihtaa kameratilaan, jos DV IN -liitäntään on liitetty videokamera. Ohjelmia voi tallentaa suoraan vain kiintolevylle tai DVD-levylle. (vain malleissa DVDR3460H/ ja DVDR3465H) Voit siirtyä USB- ja DV-tilan välillä painamalla tätä painiketta toistuvasti. Siirtyy laitteeseen liitetyn USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tietoihin. g h i j k l m n o d DVD REC Käynnistää suoratallennukseen DVD-levylle. e SOURCE Valitsee televisiokanavan videotulolähteen tai ulkoisen lähteen viritin- tai DVD REC -tilassa. ( EXT1, EXT2, CAM1, CAM2). f SETUP Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai poistuu siitä. g Kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle liikkumiseen ja hakuihin eteen- tai taaksepäin Viritintilassa voit siirtyä 30 sekuntia kerrallaan painikkeella tai 10 sekuntia kerrallaan painikkeella. Kohdistinpainikkeet ylös tai alas liikkumista varten. h OK Tallentaa tai vahvistaa syötetyn tiedon. i DISPLAY Tuo Time Shift -videopalkin näkyviin. Näyttää tilapäisesti kiintolevylle tallennettujen TVohjelmien ajat. Näyttää ohjetekstit televisioruudussa. j REW à/ffw á Käynnistää alaspainettuna pikahaun taakse- tai eteenpäin. Voit nopeuttaa hakua painamalla painiketta uudelleen. k REC Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. l P + / - Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen TV-kanavan. m T/C Näyttää nimikkeen tai kappaleen tiedot. n AUDIO Vaihtaa viritintilassa stereo-, mono- tai äänitilaan (toissijainen äänitila). o ZOOM Suurentaa kuvaa televisioruudussa. 160

12 Kauko-ohjain (jatkuu) p DVD Vaihtaa levytilaan tai tuo levyn sisältövalikon näkyviin. q HDD Kiintolevyn sisältövalikko tulee näkyviin. r TV/DVD Siirtyy lisälaitteiden (liitetty EXT 2 AUX-I/O - liitännän kautta) ja DVD-tallentimen toiston välillä. s SELECT Valitsee ohjelmavalikosta raidan, kappaleen tai tiedoston. Merkitsee kiintolevyn nimikevalikossa tallentavalle DVD-levylle kopioitavat nimikkeet. t TIMER Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu siitä. u BACK Tuo näyttöön video-cd (VCD) -levyn tai joidenkin DVD-levyjen edellisen valikon. v PAUSE LIVE TV u Toistaa levyn tai tallenteen. Keskeyttää toiston. Keskeyttää TV-ohjelman. w PREVí/NEXTë Ohittaa edellisen tai seuraavan kappaleen tai raidan. x STOP Lopettaa toiston tai tallennuksen. Alas painettuna avaa tai sulkee levykelkan. y TV VOL + / - Säätää TV-vastaanottimen äänenvoimakkuutta (vain Philipsin televisioissa). z TV MUTE H Mykistää television (vain Philipsin televisioissa). wm Numeronäppäimet Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan. Valitsevat tallentimen valmiin televisioviritinkanavan. wk SHUFFLE Vaihtaa CD-äänilevyn, video-cd:n, Picture CD:n tai DVD-levyn satunnaistoistoon. Valitsee lajiteltavat nimikkeet kiintolevyn nimikevalikossa. p q r s t u v w x y z wk wl e; PAUSE LIVE TV wl SUBTITLE Valitsee DVD:n tekstityskielen. e; ANGLE Valitsee DVD-levyn kamerakulman (jos käytettävissä). 161

13 Kauko-ohjain (jatkuu) Kauko-ohjaimen käyttäminen C A B VAROITUS! Poista käytetyt paristot kaukoohjaimesta. Poista myös paristot, jos tiedät, ettei kauko-ohjainta käytetä pitkään aikaan. Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään). Paristot ovat ongelmajätettä, joten käytetyt paristot on toimitettava keräyspisteeseen. A Avaa paristolokero. B Aseta kaksi R03- tai AAA-tyypin paristoa merkkien (+-) mukaisesti paristolokeroon. C Sulje kansi. D Osoita kauko-ohjaimella suoraan etupaneelin kauko-ohjainsignaalin infrapunatunnistimeen. E Valitse haluamasi lähde painamalla kaukoohjaimen TUNER-, HDD-, DVD- tai USB/DVpainiketta. F Valitse haluamasi toiminto (esimerkiksi à, á) 162

14 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät CABLE SATELLITE ANTENNA A VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B TV Antennijohtojen liittäminen Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos antennisignaali on liitetty kaapeli- tai satelliittiva staanottimen kautta, varmista, että laitteisiin on kytketty virta. Muussa tapauksessa et voi katsoa tai tallentaa kaapeliohjelmia. Jos haluat yhdistää laitteen videonauhuriin ja/tai kaapeli- tai satelliitt ivastaanottimeen, katso täydelliset liitännät luvusta Vaihe 2: Lisäliitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). Hyödyllinen vinkki: Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista television signaaliliitännöistä riippuen (antenni, kaapeli tai videonauhuri). VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 163

15 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 1 TAI TAI TV Videokaapelin liittäminen Tämän liitännän avulla voit toistaa kuvaa tällä tallennuslaitteella. Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopiva videoliitäntä. Vaihtoehto 1: Scart-liitäntä Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/Oliitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon. Hyödyllisiä vinkkejä: Jos televisiossa näkyy SCART-liitäntävalikko, valitse SCART-liitännän lähteeksi videonauhuri. EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu ainoastaan lisälaitteita varten. Vaihtoehto 2: S-Video-liitäntä Yhdistä S-video-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen S-VIDEO (Y/C) - liitäntä television S-Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C tai S-VHS). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitäntä Yhdistä komposiittivideokaapelilla (keltainen ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen VIDEO (CVBS) -liitäntä television videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, Composite tai Baseband). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 164

16 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 1 TAI Vaihtoehto 2 TV DIGITAL IN TV/stereo AV-vahvistin/- vastaanotin Äänikaapeleiden liittäminen Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä tällä tallennuslaitteella. Tämä liitäntä ei kuitenkaan ole pakollinen, jos tallennuslaite on liitetty televisioon laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla. Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitäntöjen käyttäminen Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä tallennuslaite kaksikanavaiseen stereolaitteeseen (minisarja, TV) tai vastaanottimeen. Liitä laitteiden AUDIO L/R-liitännät laitteen mukana toimitetulla äänikaapelilla (punaiset/ valkoiset päät) laitteiden vastaaviin tuloliitäntöihin. Vaihtoehto 2: Digitaalisen ääniliitännän Jos haluat kuunnella monikanavaista Surroundääntä, liitä tallennuslaite AV-viritinvahvistimeen. Liitä koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana). Liitä tallentimen COAXIAL (DIGITAL AUDIO)-koaksiaaliliitäntä vastaanottimen tai vahvistimen digitaaliseen tuloon. Määritä ennen käytön aloittamista digitaalisen äänilähdön asetukset (katso luku TOISTOASETUKSET Digitaalinen äänilähtö). Jos ÄÄNEN asetus ei vastaa vahvistimen ominaisuuksia, vahvistimen tuottama ääni voi olla kova ja vääristynyt tai ääntä ei ehkä kuulu ollenkaan. Hyödyllinen vinkki: Älä liitä television äänilähtöä tallentimen AUDIO L/R (IN-EXT) -liitäntöihin, sillä siitä saattaa aiheutua häiriöitä. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 165

17 L R Vaihe 2: Lisäliitännät IN RF OUT VIDEO AUDIO R L S-VIDEO TO TV Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosa (esimerkki) CABLE A SATELLITE B E ANTENNA VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O TV-OUT ANTENNA-IN ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) D C TV Kaapeli- tai satelliittivastaanotti men yhdistäminen Vaihtoehto 1 Jos satelliittivastaanottimessa on vain antennilähtö (RF OUT tai TO TV), katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen. Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti) Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimess a on SCART-lähtö: A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen lähtevän antennijohdon olla paikallaan. B Liitä kaapeli- tai satelliittisignaali (merkintä RF OUT tai TO TV) RF-koaksiaalikaapelilla tallentimen ANTENNA-IN -liitäntään. C Liitä tallentimen TV-OUT -liitäntä toisella RF-koaksiaalikaapelilla television antennituloon. D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään. E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä toisella SCART-kaapelilla kaapeli- tai satelliittiv astaanottimen SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 166

18 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) OUT IN CABLE SATELLITE ANTENNA VHF/UHF RF IN VIDEO OUT AUDIO L TV OUT TV IN VIDEO IN AUDIO L VHF/UHF RF OUT AUDIO R AUDIO R A D Videonauhurin takaosa (esimerkki) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B C TV Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Tämän liitännän avulla voit tallentaa videonauhalta kiintolevylle ja käyttää TVtoistoon videonauhuria, kun tallentimesta on katkaistu virta. TÄRKEÄÄ! Uuden tallennuslaitteen ansiosta et enää tarvitse videonauhuria tallentamiseen. Voit irrottaa kaikki videonauhurin liitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). C Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon D Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). Hyödyllisiä vinkkejä: Useimmat myynnissä olevat videokasetit ja DVD-levyt ovat kopiosuojattuja eikä niitä voi sen vuoksi kopioida. Yhdistä tallennuslaite suoraan televisioon. Jos laitteiden väliin on liitetty on videonauhuri tai lisälaite, kuvanlaatu saattaa olla heikko tämän tallennuslaitteen sisäisen kopiosuojausjärjestelmän vuoksi. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 167

19 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) CABLE Satelliittivastaanotin/ kaapelivastaanotin A F Videonauhurit SATELLITE ANTENNA B E VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO D COAXIAL (DIGITAL AUDIO) C TV Videonauhurin sekä kaapelitai satelliittivastaanottimen liittäminen A Käytä television nykyistä kaapeli- tai satelliittiva staanottimen antenniliitäntää. B Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen antennilähtö (RF OUT) laitteen mukana toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen ANTENNA-IN -liitäntään. C Yhdistä toisella RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen TV-OUT -liitäntä television antennituloon. D Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon E Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). F Yhdistä videonauhurin SCART-tuloliitäntä (merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapelitai satelliittivastaanottimen SCARTlähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO VCR). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 168

20 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) DV OUT A TAI L R B Videokameran liittäminen Voit kopioida videokameratallenteita käyttämällä laitteen etuliitäntöjä. Nämä liitännät sijaitsevat avattavan luukun alla laitteen oikealla puolella. Vaihtoehto 1: DV IN-liitännän käyttäminen Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen videokamera tai Digital 8-videokamera. DVliitäntä on i.link-standardin mukainen, ja se tuottaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Yhdistä tallennuslaitteen DV IN-liitäntä 4-nastaisella i.link-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) sopivaan videokameran DV OUT-liitäntään. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi DV painamalla toistuvasti USB/DV-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Vaihtoehto 2: S-VIDEO In- tai VIDEO In -liitännän käyttäminen Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää (CAM1), jos videokamerassa on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS). VOIT MYÖS halutessasi käyttää S-VIDEO (CAM2) -liitäntää, jos käytössä on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera. A Liitä tallentimen etupaneelin CAM 1- tai CAM 2 -liitäntä videokameran vastaavaan Video- tai S-VHS-lähtöliitäntään. B Yhdistä äänikaapelilla (punaiset/valkoiset päät) DVD-tallentimen etupaneelin AUDIO L/R - liittimet videokameran äänilähtöihin. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi CAM1 tai CAM2 painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Hyödyllisiä vinkkejä: Voit käyttää DV IN -liitäntää myös tämän tallennuslaitteen liittämiseen DV-lähdön sisältävään tietokoneeseen. Tästä tallennuslaitteesta ei voi tallentaa videokameraan käyttämällä tallennuslaitteen DV IN -liitäntää. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 169

21 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) USB Flash-aseman tai USBmuistikortinlukijan liittäminen (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) Tällä tallentimella voi vain katsella USB Flash - aseman tai USB-muistikortinlukijan sisältöä. Tietojen muokkaaminen ja tallentaminen kiintolevylle tai DVD±R/±RW-levylle ei ole mahdollista. A Liitä USB Flash -asema tai USBmuistikortinlukija suoraan etupaneelin USBporttiin (yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla). B Voit tarkastella USB/DV Flash -asemaan tai USB-muistikortinlukijaan tallennettuja tiedostoja painamalla kauko-ohjaimen USB/DVpainiketta. C Voit lopettaa toiston painamalla painiketta STOP tai poistamalla USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan USB-portista. Hyödyllisiä vinkkejä: USB-portti tukee ainoastaan JPEG-/MP3- tiedostojen toistoa. USB-porttiin ei voi liitää muita USB-laitteita kuin USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan. Jos USB-laite ei sovi USB-porttiin, tarvitaan USBjatkokaapeli. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 170

22 Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Ennen aloittamista Suosittelemme perusasetusten määrittämistä siinä vaiheessa, kun liitännät ovat valmiit ja tallentimeen kytketään virta ensimmäisen kerran. Seuraavilla sivuilla on lisätietoja TV-kanavien ohjelmoinnista sekä valikon kieliasetusten ja kelloasetusten määrittämisestä järjestelmävalikon avulla. Tämä parantaa tallentimen suorituskykyä merkittävästi. Näyttökielen määrittäminen Valitse tallentimen näytössä käytettävä valikoiden kieli. Kielivaihtoehdot riippuvat asuinmaasta ja -alueesta. Kielivaihtoehdot saattavat poiketa käyttöoppaassa esitetyistä kuvista. Kieliasetuksia voi muuttaa vain, kun tallennin ei toista tai tallenna ohjelmaa. Katselukanavan valinta A Käynnistä DVD-tallennin painamalla laitteen STANDBY-ON-painiketta. B Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava. Näytössä on oltava sininen DVD-taustakuva. Ü Videotulokanava sijaitsee yleensä ennen numeroituja kanavia tai niiden jälkeen. Kanavan nimi usein esimerkiksi FRONT, A/V IN tai VIDEO. Lisätietoja on television käyttöoppaassa. Voit siirtyä tälle kanavalle myös valitsemalla television kanavan 1 ja painamalla sitten kanavanvaihtopainiketta toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan. Joidenkin televisioiden kauko-ohjaimissa saattaa olla painike tai valitsin, jonka avulla voit valita halutun videotilan. PAUSE LIVE TV SETUP OK A Paina SETUP-painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin televisioruutuun. B Korosta painikkeilla { SETUP MENU - SETUP } (Asetusvalikko - Asetukset) ja siirry valikkoon painamalla - painiketta. SETUP MENU - SETUP Menu Language Country Selection TV Shape Auto Program Manual Program Sort English Austria 4:3 LB Search Edit OK C Korosta painikkeilla { Menu Language } (Valikon kieli) ja siirry valikkoon painamalla u- painiketta. D Korosta haluamasi kieli painikkeilla ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. VINKKI: Siirry valikossa haluamasi asetuksen kohdalle painikkeella. Voit poistua valikosta painamalla painiketta SETUP. 171

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR3460H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR3460H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 68 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 3 Liitännät 75 Laitteen sijoittaminen 75 Antennin liittäminen 75 Ääni-/videokaapelien liittäminen 76 Muiden

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset Minkälaista levyä minun kannattaa käyttää tallentamiseen? Voit tallentaa vain DVD±R- ja DVD±RWlevyille. DVD±R/±RW ovat tällä hetkellä markkinoiden yhteensopivimmat tallentavat

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Sisällys Erikoisominaisuudet...136 Usein kysytyt kysymykset... 137 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen...138 Levyjen puhdistaminen...138 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen...

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä

Käsikirjan tiivistelmä Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR5350H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR5350H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Liittäminen. Suomi. GUIDE Plus+ TV:n katseleminen. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Liittäminen. Suomi. GUIDE Plus+ TV:n katseleminen. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 188 Huomautuksia asennuksesta... 188 Levyjen puhdistaminen... 188 Kovalevyn käsitteleminen... 188 Tuotetiedot... 189 Johdanto...

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Päälaite Kauko-ohjain ~194 Kauko-ohjaimen käyttäminen

Päälaite Kauko-ohjain ~194 Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällys Yleistä 186 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 188 Huomautuksia asennuksesta... 188 Levyjen puhdistaminen... 188 Kovalevyn käsitteleminen... 188 Tuotetiedot... 189 Johdanto...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

hp LaserJet 1005 series

hp LaserJet 1005 series hp LaserJet 1005 series HP LaserJet 1005 Series Hewlett-Packard Company, 2003.,,. Hewlett-Packard,, : ) Ӏ, Ӏ, ), Ӏ, Hewlett-Packard,. : Q2676-90912, 2003. Ӏ,,. Hewlett-Packard. Ӏ HEWLETT-PACKARD Ӏ ӀӀ

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 1 Tuesday, January 31, 2006 3:24 PM Käyttöohje Tallentava DVD-soitin DR-A3835 Ennen aloittamista Aloittaminen Tallentaminen OPEN/CLOSE PROG. REV REC SPEED REC/OTR FWD STOP

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain ~202 Kauko-ohjaimen käyttäminen

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain ~202 Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 196 Huomautuksia asennuksesta...196 Levyjen puhdistaminen...196 Kovalevyn käsitteleminen...196 Tuotetiedot... 197 Johdanto...197

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa AZ100/12. Kysy. Philipsiltä.

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  AZ100/12. Kysy. Philipsiltä. Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä AZ100/12 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 CD Soundmachine -soitin 3 Johdanto 3 Toimituksen

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5520H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5520H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit)

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Television katseleminen ja tallentaminen

Television katseleminen ja tallentaminen Television katseleminen ja tallentaminen Kaikki Hewlett-Packard-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan ilmoitukseen. Mikään tässä oppaassa mainittu

Lisätiedot