HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H"

Transkriptio

1 HDD & DVD Player/ Recorder Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

2 Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Si dichiara che l apparecchio DVDR3360H, Philips risponde alle prescrizioni dell art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n Fatto a Eindhoven Norge Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan JB Eindhoven, The Netherlands Typeskilt fi nnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. For Customer Use: DK Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. S Klass 1 laseraparat Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget. SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. 2 Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference. Model No. DVDR3450H/ DVDR3452H/ DVDR3460H/ DVDR3465H Serial No.

3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU Undangörande av din gamla produk (Svenska) Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls. Français 3

4 4

5 Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen Levyjen puhdistaminen Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Tuotetiedot Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Aluekoodit Tekijänoikeustiedot Erikoisominaisuudet Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Liittäminen Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen Videokaapelin liittäminen Äänikaapeleiden liittäminen Vaihe 2: Lisäliitännät Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistäminen Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Videonauhurin sekä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen liittäminen Videokameran liittäminen USB Flash-aseman tai USB-muistikortinlukijan liittäminen Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Katselukanavan valinta Näyttökielen määrittäminen Asuinmaan valitseminen TV-kanavien määrittäminen Päivämäärän ja ajan määrittäminen TV:n katseleminen TV-kanavien hallinta TV-kanavalle vaihtaminen TV-ohjelman pysäytystoiminto Pikauusintatoiminto Tallentaminen Ennen tallentamista Tietoja tilapäisestä kiintolevytallennuksesta (Time Shift -puskuri) Oletustallennusasetukset YLEISASETUKSET Tallentaminen kiintolevylle Tallentaminen useista eri lähteistä Pikatallennus Toiston katseleminen toisesta lähteestä tallennuksen aikana Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle Tietoja kiintolevyltä DVD-levylle tallentamisesta Tallennettavat levyt Tallentaminen useista eri lähteistä

6 Sisällysluettelo Ajastettu tallennus Tietoja ajastetusta tallennuksesta Ajastettu tallennus (SHOWVIEW -koodijärjestelmä) Ajastettu tallennus (manuaalinen) Ajastetun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen Toistaminen Toistaminen kiintolevyltä Kiintolevytallennusten toistaminen Toistaminen DVD-levyltä Toistettavat levyt Levyn toiston aloittaminen USB-toisto Toistaminen USB Flash -aseman tai USB-muistikortin lukijan avulla Toiston lisäominaisuudet Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan Toiston keskeyttäminen ja vaiheittainen toisto Pikakelaus eteen- tai taaksepäin Suurentaminen DISPLAY-asetusten käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen Tallennusten muokkaaminen Kiintolevy Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikko Kiintolevyn nimikkeen muokkausvalikon käyttäminen Tallenteiden muokkaaminen tallentava DVD-levy Yleistä levyn muokkausvalikosta Siirtyminen levyn muokkausvalikkoon Tallennusten (DVD±R) toistaminen muissa DVD-soittimissa Nimikkeiden muokkaaminen Siirtyminen nimikkeen muokkausvalikkoon Videon muokkaaminen Siirtyminen videon muokkausvalikkoon Muuta Asetusvalikon asetukset Asetusvalikon käyttäminen PERUSASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄN/KELLONAJAN asetukset YLEISASETUKSET ÄÄNEN asetukset KIELIASETUKSET ENSISIJAISET asetukset KIINTOLEVYN asetukset Ohjelmiston päivittäminen Uusimman laiteohjelman asentaminen Usein kysytyt kysymykset Vianmääritys Teknisiä tietoja Sanasto Näyttöpaneelin symbolit ja viestit TV-järjestelmän käyttöopas

7 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja VAROITUS! Korkea jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotoimenpiteet on teetettävä koulutetulla huoltohenkilökunnalla. Asentaminen Levyjen puhdistaminen Tallennuslaitteeseen asetettu likainen levy voi aiheuttaa ongelmia (kuva voi pysähtyä ja äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen puhdistamalla levyt säännöllisesti. Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla levyn keskustasta reunaa kohti. Sopivan sijainnin löytäminen Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle. Älä aseta laitetta matolle. Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat kuumentaa laitetta. Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. CD-levyjä tai lehtiä). Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin. Riittävä tila ilman kiertämistä varten Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen takaja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, kosteudelle, vedellä tai pölylle Laitteen päälle ei saa roiskua vettä. Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. Kovalevyn suuri kapasiteetti tarjoaa suuren tallennustilan ja nopean levytoimintojen käytön. Asennusympäristö ja käsittely voivat aiheuttaa sen, että osa sisällöstä voi vahingoittua ja toisto ja tallennus estyä. Voit estää kovalevyn vioittumisen ja tietojen menettämisen noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi tärinälle. Kytke tallennin valmiustilaan ennen verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta. VAROITUS! Kiintolevylle voi tallentaa vain rajallisen määrän sisältöä. Philips suosittelee tärkeiden videoiden varmuuskopioimista tallentavalle DVD-levylle. 156

8 Tuotetiedot Johdanto Tällä kiintolevy- ja DVD-tallentimella voit tallentaa haluamasi ohjelmat ja toistaa niitä tallentavilta DVD-levyiltä aina kun haluat. Mallinumero DVDR3450H DVDR3452H* Kiintolevyn koko 160GB USB-toisto Ei Hyödyllisiä vinkkejä: Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta Vianmääritys. Lisätietoja voi kysyä soittamalla Philipsin maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on tukipalveluiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä. DVDR3460H DVDR3465H* 250GB *Nämä mallit toimitetaan mustana. Kyllä Lisäksi käytössäsi on useita erikoistoimintoja, kuten TV-ohjelman pysäytystoiminto. Lisätietoja on luvussa TV-kanavien hallinta. Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet ennen tallentimen käyttöönottoa. Vaiheita on kolme. Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille laitteille Vaihe 3: Perusasennus ja asetusten määritys Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä. Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Kauko-ohjain ja paristot Pika-aloitusopas Scart-kaapeli RF-koaksiaalikaapeli Aluekoodit DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin ja tallentaviin DVD-soittimiin määritetään tietty aluekoodi. Tämän laitteen avulla voi toistaa vain Alueen 2 DVD-levyjä ja DVDlevyjä, jotka on valmistettu kaikissa alueissa toistettaviksi (ALLaluekoodi). Muille alueille tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi toistaa tällä tallennuslaitteella. ALL 2 Tekijänoikeustiedot Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tvlähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen. 157

9 Tuotetiedot (jatkuu) Erikoisominaisuudet Time Shift Buffer (Time Shift -puskuri) Kun tallentimen virta kytketään päälle, televisiossa näkyvä ohjelma tallennetaan Time Shift -puskuriin. Ohjelma tallentuu tilapäisesti kiintolevylle. Sisältö poistetaan automaattisesti kuuden tunnin kuluttua tai sitten, kun sammutat tallentimen tai kytket sen valmiustilaan. Jos haluat tallentaa sisällön kiintolevylle, tallennettava osio on merkittävä säilytettäväksi Time Shift -puskurissa, jotta osiota ei poisteta. Instant Replay (Pikauusinta) Voit toistaa suoran TV-ohjelman kohtauksen niin monta kertaa kuin haluat painamalla kauko-ohjaimenñ-painiketta. Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä laitteeseen tallennettavalle televisio-ohjelmalle annettu ohjelmointikoodi. Näitä koodeja julkaistaan televisio-ohjelmatietoja sisältävissä lehdissä. Philips DVD-tallentimet tukevat Dual Media - tallennusta, mikä mahdollistaa tallentamisen kaikille levytyypeille (DVD+R/+RW/-R/-RW). Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painikettaépainettuna. Pause Live TV (TV-ohjelman pysäytystoiminto) Suora TV-lähetys on nyt sinun hallinnassasi. Voit keskeyttää ohjelman painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta ja jatkaa toistoa keskeytyskohdasta myöhemmin painamalla PAUSE LIVE TV u -painiketta. Palaa takaisin suoraan TV-ohjelmaan pitämällä painiketta É painettuna. Direct Recording to DVD (Suoratallennus DVD-levylle) Tämän toiminnon avulla voit tallentaa sisältöä suoraan tallentavalle DVD-levylle. Aloita suoratallennus tallentavalle DVD-levylle painamalla kauko-ohjaimen DVD REC - painiketta. i.link-liitäntä tunnetaan myös nimillä FireWire ja IEEE Tätä yhteyttä käytetään suurta kaistanleveyttä vaativien digitaalisten videokameroiden signaalien siirtämiseen. Sen avulla sekä ääni- että kuvasignaalia voidaan siirtää saman kaapelin kautta. 158

10 Päälaite a b c d e fgh i j k l m a STANDBY-ON Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b Levykelkka c OPEN CLOSE ç Avaa tai sulkee levykelkan. d Näyttöpaneeli Näyttää tallentavan DVD-soittimen nykyisen tilan tiedot. e IR Osoita kauko-ohjaimella tämän infrapunatunnistimen suuntaan. f Kiintolevyaseman aktivoinnin ilmaisin Sininen merkkivalo syttyy, kun sisältöä tallennetaan tilapäisesti Time Shift -puskuriin. g u Aloittaa valitun nimikkeen tai raidan toiston. Keskeyttää toiston nimikkeen tai raidan toiston.. / > Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai raitaan tai kelaa alas painettuna taakse- tai eteenpäin. Lopettaa toiston tai tallennuksen. h Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. Punainen valo palaa, kun kiintolevylle tai tallentavalle DVD-levylle tallennetaan. Luukun alla olevat liitännät Avaa oikealla oleva luukku, jossa lukee OPEN É i CAM1 (VIDEO) Videokameroiden tai videonauhureiden videotulo. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM1- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. j L/R AUDIO Videokameran äänitulo tai AV-laite, joka on liitetty CAM1- tai CAM2-liitäntään. k (CAM2) S-VIDEO S-videotulo SVHS-/Hi8-videokameroita tai SVHS/Hi8-videonauhureita varten. Kun käytät tätä tulolähdettä, voit valita CAM2- vaihtoehdon viritintilassa kauko-ohjaimen painikkeella SOURCE. l DV IN Digitaalisten videokameroiden tai muiden samaa liitintä käyttävien laitteiden tulo. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. m USB (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tuloliitäntä. Valitse tämä tulolähde kauko-ohjaimen USB/DV-painikkeella. 159

11 Kauko-ohjain c TUNER (VIRITIN) Vaihtaa tallentimen viritintilaan (TV-kanavalle). PAUSE LIVE TV a b c d e f a STANDBY-ON 2 Kytkee tallentimen virran päälle tai valmiustilaan. b USB/DV Vaihtaa kameratilaan, jos DV IN -liitäntään on liitetty videokamera. Ohjelmia voi tallentaa suoraan vain kiintolevylle tai DVD-levylle. (vain malleissa DVDR3460H/ ja DVDR3465H) Voit siirtyä USB- ja DV-tilan välillä painamalla tätä painiketta toistuvasti. Siirtyy laitteeseen liitetyn USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan tietoihin. g h i j k l m n o d DVD REC Käynnistää suoratallennukseen DVD-levylle. e SOURCE Valitsee televisiokanavan videotulolähteen tai ulkoisen lähteen viritin- tai DVD REC -tilassa. ( EXT1, EXT2, CAM1, CAM2). f SETUP Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai poistuu siitä. g Kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle liikkumiseen ja hakuihin eteen- tai taaksepäin Viritintilassa voit siirtyä 30 sekuntia kerrallaan painikkeella tai 10 sekuntia kerrallaan painikkeella. Kohdistinpainikkeet ylös tai alas liikkumista varten. h OK Tallentaa tai vahvistaa syötetyn tiedon. i DISPLAY Tuo Time Shift -videopalkin näkyviin. Näyttää tilapäisesti kiintolevylle tallennettujen TVohjelmien ajat. Näyttää ohjetekstit televisioruudussa. j REW à/ffw á Käynnistää alaspainettuna pikahaun taakse- tai eteenpäin. Voit nopeuttaa hakua painamalla painiketta uudelleen. k REC Aloittaa valitun televisiokanavan tai videotulolähteen tallentamisen. l P + / - Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen TV-kanavan. m T/C Näyttää nimikkeen tai kappaleen tiedot. n AUDIO Vaihtaa viritintilassa stereo-, mono- tai äänitilaan (toissijainen äänitila). o ZOOM Suurentaa kuvaa televisioruudussa. 160

12 Kauko-ohjain (jatkuu) p DVD Vaihtaa levytilaan tai tuo levyn sisältövalikon näkyviin. q HDD Kiintolevyn sisältövalikko tulee näkyviin. r TV/DVD Siirtyy lisälaitteiden (liitetty EXT 2 AUX-I/O - liitännän kautta) ja DVD-tallentimen toiston välillä. s SELECT Valitsee ohjelmavalikosta raidan, kappaleen tai tiedoston. Merkitsee kiintolevyn nimikevalikossa tallentavalle DVD-levylle kopioitavat nimikkeet. t TIMER Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu siitä. u BACK Tuo näyttöön video-cd (VCD) -levyn tai joidenkin DVD-levyjen edellisen valikon. v PAUSE LIVE TV u Toistaa levyn tai tallenteen. Keskeyttää toiston. Keskeyttää TV-ohjelman. w PREVí/NEXTë Ohittaa edellisen tai seuraavan kappaleen tai raidan. x STOP Lopettaa toiston tai tallennuksen. Alas painettuna avaa tai sulkee levykelkan. y TV VOL + / - Säätää TV-vastaanottimen äänenvoimakkuutta (vain Philipsin televisioissa). z TV MUTE H Mykistää television (vain Philipsin televisioissa). wm Numeronäppäimet Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan. Valitsevat tallentimen valmiin televisioviritinkanavan. wk SHUFFLE Vaihtaa CD-äänilevyn, video-cd:n, Picture CD:n tai DVD-levyn satunnaistoistoon. Valitsee lajiteltavat nimikkeet kiintolevyn nimikevalikossa. p q r s t u v w x y z wk wl e; PAUSE LIVE TV wl SUBTITLE Valitsee DVD:n tekstityskielen. e; ANGLE Valitsee DVD-levyn kamerakulman (jos käytettävissä). 161

13 Kauko-ohjain (jatkuu) Kauko-ohjaimen käyttäminen C A B VAROITUS! Poista käytetyt paristot kaukoohjaimesta. Poista myös paristot, jos tiedät, ettei kauko-ohjainta käytetä pitkään aikaan. Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään). Paristot ovat ongelmajätettä, joten käytetyt paristot on toimitettava keräyspisteeseen. A Avaa paristolokero. B Aseta kaksi R03- tai AAA-tyypin paristoa merkkien (+-) mukaisesti paristolokeroon. C Sulje kansi. D Osoita kauko-ohjaimella suoraan etupaneelin kauko-ohjainsignaalin infrapunatunnistimeen. E Valitse haluamasi lähde painamalla kaukoohjaimen TUNER-, HDD-, DVD- tai USB/DVpainiketta. F Valitse haluamasi toiminto (esimerkiksi à, á) 162

14 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät CABLE SATELLITE ANTENNA A VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B TV Antennijohtojen liittäminen Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos antennisignaali on liitetty kaapeli- tai satelliittiva staanottimen kautta, varmista, että laitteisiin on kytketty virta. Muussa tapauksessa et voi katsoa tai tallentaa kaapeliohjelmia. Jos haluat yhdistää laitteen videonauhuriin ja/tai kaapeli- tai satelliitt ivastaanottimeen, katso täydelliset liitännät luvusta Vaihe 2: Lisäliitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). Hyödyllinen vinkki: Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista television signaaliliitännöistä riippuen (antenni, kaapeli tai videonauhuri). VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 163

15 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 1 TAI TAI TV Videokaapelin liittäminen Tämän liitännän avulla voit toistaa kuvaa tällä tallennuslaitteella. Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopiva videoliitäntä. Vaihtoehto 1: Scart-liitäntä Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/Oliitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon. Hyödyllisiä vinkkejä: Jos televisiossa näkyy SCART-liitäntävalikko, valitse SCART-liitännän lähteeksi videonauhuri. EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu ainoastaan lisälaitteita varten. Vaihtoehto 2: S-Video-liitäntä Yhdistä S-video-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen S-VIDEO (Y/C) - liitäntä television S-Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C tai S-VHS). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitäntä Yhdistä komposiittivideokaapelilla (keltainen ei toimiteta laitteen mukana) tallennuslaitteen VIDEO (CVBS) -liitäntä television videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, Composite tai Baseband). Äänen kuunteleminen edellyttää ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa Äänikaapeleiden liittäminen. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 164

16 Vaihe 1: Tallennuslaitteen perusliitännät (jatkuu) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) Vaihtoehto 1 TAI Vaihtoehto 2 TV DIGITAL IN TV/stereo AV-vahvistin/- vastaanotin Äänikaapeleiden liittäminen Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä tällä tallennuslaitteella. Tämä liitäntä ei kuitenkaan ole pakollinen, jos tallennuslaite on liitetty televisioon laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla. Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitäntöjen käyttäminen Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä tallennuslaite kaksikanavaiseen stereolaitteeseen (minisarja, TV) tai vastaanottimeen. Liitä laitteiden AUDIO L/R-liitännät laitteen mukana toimitetulla äänikaapelilla (punaiset/ valkoiset päät) laitteiden vastaaviin tuloliitäntöihin. Vaihtoehto 2: Digitaalisen ääniliitännän Jos haluat kuunnella monikanavaista Surroundääntä, liitä tallennuslaite AV-viritinvahvistimeen. Liitä koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana). Liitä tallentimen COAXIAL (DIGITAL AUDIO)-koaksiaaliliitäntä vastaanottimen tai vahvistimen digitaaliseen tuloon. Määritä ennen käytön aloittamista digitaalisen äänilähdön asetukset (katso luku TOISTOASETUKSET Digitaalinen äänilähtö). Jos ÄÄNEN asetus ei vastaa vahvistimen ominaisuuksia, vahvistimen tuottama ääni voi olla kova ja vääristynyt tai ääntä ei ehkä kuulu ollenkaan. Hyödyllinen vinkki: Älä liitä television äänilähtöä tallentimen AUDIO L/R (IN-EXT) -liitäntöihin, sillä siitä saattaa aiheutua häiriöitä. VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä. 165

17 L R Vaihe 2: Lisäliitännät IN RF OUT VIDEO AUDIO R L S-VIDEO TO TV Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosa (esimerkki) CABLE A SATELLITE B E ANTENNA VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O TV-OUT ANTENNA-IN ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) D C TV Kaapeli- tai satelliittivastaanotti men yhdistäminen Vaihtoehto 1 Jos satelliittivastaanottimessa on vain antennilähtö (RF OUT tai TO TV), katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät Antennijohtojen liittäminen. Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti) Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimess a on SCART-lähtö: A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen lähtevän antennijohdon olla paikallaan. B Liitä kaapeli- tai satelliittisignaali (merkintä RF OUT tai TO TV) RF-koaksiaalikaapelilla tallentimen ANTENNA-IN -liitäntään. C Liitä tallentimen TV-OUT -liitäntä toisella RF-koaksiaalikaapelilla television antennituloon. D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään. E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä toisella SCART-kaapelilla kaapeli- tai satelliittiv astaanottimen SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 166

18 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) OUT IN CABLE SATELLITE ANTENNA VHF/UHF RF IN VIDEO OUT AUDIO L TV OUT TV IN VIDEO IN AUDIO L VHF/UHF RF OUT AUDIO R AUDIO R A D Videonauhurin takaosa (esimerkki) VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R ~MAINS S-VIDEO (Y/C) AUDIO COAXIAL (DIGITAL AUDIO) B C TV Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen Tämän liitännän avulla voit tallentaa videonauhalta kiintolevylle ja käyttää TVtoistoon videonauhuria, kun tallentimesta on katkaistu virta. TÄRKEÄÄ! Uuden tallennuslaitteen ansiosta et enää tarvitse videonauhuria tallentamiseen. Voit irrottaa kaikki videonauhurin liitännät. A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli- TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) tallennuslaitteen ANTENNA-IN - liitäntään. B Yhdistä tallennuslaitteen TV-OUT -liitin laitteen mukana toimitetulla RFkoaksiaalikaapelilla television antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). C Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon D Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). Hyödyllisiä vinkkejä: Useimmat myynnissä olevat videokasetit ja DVD-levyt ovat kopiosuojattuja eikä niitä voi sen vuoksi kopioida. Yhdistä tallennuslaite suoraan televisioon. Jos laitteiden väliin on liitetty on videonauhuri tai lisälaite, kuvanlaatu saattaa olla heikko tämän tallennuslaitteen sisäisen kopiosuojausjärjestelmän vuoksi. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 167

19 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) CABLE Satelliittivastaanotin/ kaapelivastaanotin A F Videonauhurit SATELLITE ANTENNA B E VIDEO (CVBS) OUTPUT EXT2 AUX - I/O EXT1 TO TV - I/O L TV-OUT ANTENNA-IN R S-VIDEO (Y/C) AUDIO D COAXIAL (DIGITAL AUDIO) C TV Videonauhurin sekä kaapelitai satelliittivastaanottimen liittäminen A Käytä television nykyistä kaapeli- tai satelliittiva staanottimen antenniliitäntää. B Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen antennilähtö (RF OUT) laitteen mukana toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen ANTENNA-IN -liitäntään. C Yhdistä toisella RF-koaksiaalikaapelilla tallennuslaitteen TV-OUT -liitäntä television antennituloon. D Yhdistä tallennuslaitteen EXT1 TO TV-I/O - liitäntä SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloon E Yhdistä tallennuslaitteen EXT2 AUX-I/O - liitäntä toisella SCART-kaapelilla videonauhurin SCART-lähtöön (merkintä TV OUT tai TO TV). F Yhdistä videonauhurin SCART-tuloliitäntä (merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapelitai satelliittivastaanottimen SCARTlähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO VCR). VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 168

20 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) DV OUT A TAI L R B Videokameran liittäminen Voit kopioida videokameratallenteita käyttämällä laitteen etuliitäntöjä. Nämä liitännät sijaitsevat avattavan luukun alla laitteen oikealla puolella. Vaihtoehto 1: DV IN-liitännän käyttäminen Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen videokamera tai Digital 8-videokamera. DVliitäntä on i.link-standardin mukainen, ja se tuottaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Yhdistä tallennuslaitteen DV IN-liitäntä 4-nastaisella i.link-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) sopivaan videokameran DV OUT-liitäntään. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi DV painamalla toistuvasti USB/DV-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Vaihtoehto 2: S-VIDEO In- tai VIDEO In -liitännän käyttäminen Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää (CAM1), jos videokamerassa on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS). VOIT MYÖS halutessasi käyttää S-VIDEO (CAM2) -liitäntää, jos käytössä on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera. A Liitä tallentimen etupaneelin CAM 1- tai CAM 2 -liitäntä videokameran vastaavaan Video- tai S-VHS-lähtöliitäntään. B Yhdistä äänikaapelilla (punaiset/valkoiset päät) DVD-tallentimen etupaneelin AUDIO L/R - liittimet videokameran äänilähtöihin. Valitse ennen käytön aloittamista liitännöistä riippuen tulokanavaksi CAM1 tai CAM2 painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta. Lisätietoja tallentamisesta on luvuissa Tallentaminen kiintolevylle ja Tallentaminen tallentavalle DVD-levylle. Hyödyllisiä vinkkejä: Voit käyttää DV IN -liitäntää myös tämän tallennuslaitteen liittämiseen DV-lähdön sisältävään tietokoneeseen. Tästä tallennuslaitteesta ei voi tallentaa videokameraan käyttämällä tallennuslaitteen DV IN -liitäntää. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 169

21 Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu) USB Flash-aseman tai USBmuistikortinlukijan liittäminen (vain malleissa DVDR3460H/ DVDR3465H) Tällä tallentimella voi vain katsella USB Flash - aseman tai USB-muistikortinlukijan sisältöä. Tietojen muokkaaminen ja tallentaminen kiintolevylle tai DVD±R/±RW-levylle ei ole mahdollista. A Liitä USB Flash -asema tai USBmuistikortinlukija suoraan etupaneelin USBporttiin (yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla). B Voit tarkastella USB/DV Flash -asemaan tai USB-muistikortinlukijaan tallennettuja tiedostoja painamalla kauko-ohjaimen USB/DVpainiketta. C Voit lopettaa toiston painamalla painiketta STOP tai poistamalla USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan USB-portista. Hyödyllisiä vinkkejä: USB-portti tukee ainoastaan JPEG-/MP3- tiedostojen toistoa. USB-porttiin ei voi liitää muita USB-laitteita kuin USB Flash -aseman tai USB-muistikortinlukijan. Jos USB-laite ei sovi USB-porttiin, tarvitaan USBjatkokaapeli. VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa. 170

22 Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys Ennen aloittamista Suosittelemme perusasetusten määrittämistä siinä vaiheessa, kun liitännät ovat valmiit ja tallentimeen kytketään virta ensimmäisen kerran. Seuraavilla sivuilla on lisätietoja TV-kanavien ohjelmoinnista sekä valikon kieliasetusten ja kelloasetusten määrittämisestä järjestelmävalikon avulla. Tämä parantaa tallentimen suorituskykyä merkittävästi. Näyttökielen määrittäminen Valitse tallentimen näytössä käytettävä valikoiden kieli. Kielivaihtoehdot riippuvat asuinmaasta ja -alueesta. Kielivaihtoehdot saattavat poiketa käyttöoppaassa esitetyistä kuvista. Kieliasetuksia voi muuttaa vain, kun tallennin ei toista tai tallenna ohjelmaa. Katselukanavan valinta A Käynnistä DVD-tallennin painamalla laitteen STANDBY-ON-painiketta. B Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava. Näytössä on oltava sininen DVD-taustakuva. Ü Videotulokanava sijaitsee yleensä ennen numeroituja kanavia tai niiden jälkeen. Kanavan nimi usein esimerkiksi FRONT, A/V IN tai VIDEO. Lisätietoja on television käyttöoppaassa. Voit siirtyä tälle kanavalle myös valitsemalla television kanavan 1 ja painamalla sitten kanavanvaihtopainiketta toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan. Joidenkin televisioiden kauko-ohjaimissa saattaa olla painike tai valitsin, jonka avulla voit valita halutun videotilan. PAUSE LIVE TV SETUP OK A Paina SETUP-painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin televisioruutuun. B Korosta painikkeilla { SETUP MENU - SETUP } (Asetusvalikko - Asetukset) ja siirry valikkoon painamalla - painiketta. SETUP MENU - SETUP Menu Language Country Selection TV Shape Auto Program Manual Program Sort English Austria 4:3 LB Search Edit OK C Korosta painikkeilla { Menu Language } (Valikon kieli) ja siirry valikkoon painamalla u- painiketta. D Korosta haluamasi kieli painikkeilla ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. VINKKI: Siirry valikossa haluamasi asetuksen kohdalle painikkeella. Voit poistua valikosta painamalla painiketta SETUP. 171

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 156 Asentaminen... 156 Levyjen puhdistaminen... 156 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen... 156 Tuotetiedot...157 Johdanto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Suomi.

Sisällysluettelo. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Suomi. Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 152 Asentaminen... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen... 152 Tuotetiedot...153 Johdanto...

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 152 Asentaminen... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen... 152 Tuotetiedot...153 Johdanto...

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Päälaite

Tuotteen yleiskuvaus Kauko-ohjain Kauko-ohjaimen käyttäminen Päälaite Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 150 Asentaminen... 150 Levyjen puhdistaminen... 150 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen... 150 Tuotetiedot...151 Johdanto...151

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

Käsikirjan tiivistelmä Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR3460H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR3460H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DVD Player/ Recorder DVDR3380. Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122

DVD Player/ Recorder DVDR3380. Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122 DVD Player/ Recorder DVDR3380 Användarhandbok 6 Brugervejledning 64 Käyttöopas 122 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fi tted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 68 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 3 Liitännät 75 Laitteen sijoittaminen 75 Antennin liittäminen 75 Ääni-/videokaapelien liittäminen 76 Muiden

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset Minkälaista levyä minun kannattaa käyttää tallentamiseen? Voit tallentaa vain DVD+R- ja DVD+RWlevyille. DVD+R/+RW ovat tällä hetkellä markkinoiden yhteensopivimmat tallentavat

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 148 Huomautuksia laitteen käytöstä... 148 Levyjen puhdistaminen... 148 Yleistä kierrätyksestä... 148 Tuotetiedot...149 Johdanto...

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset Minkälaista levyä minun kannattaa käyttää tallentamiseen? Voit tallentaa vain DVD±R- ja DVD±RWlevyille. DVD±R/±RW ovat tällä hetkellä markkinoiden yhteensopivimmat tallentavat

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä

Käsikirjan tiivistelmä Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 124 Huomautuksia laitteen käytöstä... 124 Levyjen puhdistaminen... 124 Yleistä kierrätyksestä... 124 Tuotetiedot...125 Johdanto...

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 140 Huomautuksia laitteen käytöstä... 140 Levyjen puhdistaminen... 140 Yleistä kierrätyksestä... 140 Tuotetiedot... 141~142

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 140 Huomautuksia laitteen käytöstä... 140 Levyjen puhdistaminen... 140 Yleistä kierrätyksestä... 140 Tuotetiedot... 141 Johdanto...141

Lisätiedot

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

Sisällys. Erikoisominaisuudet Usein kysytyt kysymykset Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Sisällys Erikoisominaisuudet...136 Usein kysytyt kysymykset... 137 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja Asentaminen...138 Levyjen puhdistaminen...138 Kiintolevyn (HDD) käsitteleminen...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomi. Tuotteen esittely. Liitännät. Television katsominen. Tallentaminen

Sisällysluettelo. Suomi. Tuotteen esittely. Liitännät. Television katsominen. Tallentaminen Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 8 Huomautuksia laitteen käytöstä...8 Levyjen puhdistaminen...8 Kiintolevyn käsitteleminen...8 Tuotetiedot... 9 Johdanto...9

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5330H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä ~142 Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

Käsikirjan tiivistelmä ~142 Johdanto Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR3432V. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR3432V käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Suomi. Liitännät. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja...108 Huomautuksia laitteen käytöstä... 108 Levyjen puhdistaminen... 108 Yleistä kierrätyksestä... 108 Tuotetiedot...109 Johdanto...

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomi. Tuotteen esittely. Liitännät. Tallentaminen. Kaukosäädin...10 Kaukosäätimen käyttäminen...12 Päälaite...

Sisällysluettelo. Suomi. Tuotteen esittely. Liitännät. Tallentaminen. Kaukosäädin...10 Kaukosäätimen käyttäminen...12 Päälaite... Sisällysluettelo Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 8 Huomautuksia laitteen käytöstä...8 Levyjen puhdistaminen...8 Yleistä kierrätyksestä...8 Tuotetiedot... 9 Johdanto...9

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Pikaopas LX9000R. Yleistietoa. Mukanatoimitetut laitteet. Suomi

Pikaopas LX9000R. Yleistietoa. Mukanatoimitetut laitteet. Suomi 1 4 0 Suomi 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Yleistietoa Tämä pikaopas antaa laitteesta karkean yleiskuvan ja auttaa aloittamaan nopeasti perusvaiheista. Lue mukanatoimitetusta käyttöohjeesta yksityiskohtaiset tiedot.

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

TruVision NVR 10. Pikaopas

TruVision NVR 10. Pikaopas TruVision NVR 10 Pikaopas Pika-asennus 1 Liitä kaikki tarvittavat laitteet tallentimen takapaneeliin. Ensimmäinen käyttökerta Tallentimessa on ohjattu pika-asennus, joka mahdollistaa tallentimen perusasetusten

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVDR5350H Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS DVDR5350H. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS DVDR5350H käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS PSS010/00C

Käyttöoppaasi. PHILIPS PSS010/00C Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS PSS010/00C. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS PSS010/00C käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS HDRW720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3448179

Käyttöoppaasi. PHILIPS HDRW720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3448179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Käsikirjan tiivistelmä

Käsikirjan tiivistelmä Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Päälaite Kauko-ohjain ~194 Kauko-ohjaimen käyttäminen

Päälaite Kauko-ohjain ~194 Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällys Yleistä 186 Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 188 Huomautuksia asennuksesta... 188 Levyjen puhdistaminen... 188 Kovalevyn käsitteleminen... 188 Tuotetiedot... 189 Johdanto...

Lisätiedot

Ennen päivityksen tekemistä

Ennen päivityksen tekemistä 10UPGRADEUMFin24462F1 10-10-2002 16:32 Pagina 67 Johdanto Oheisella CD-ROM:lla voidaan päivittää DVDR980 ja DVDR985* -malliset eurooppalaiset tallentavat DVD-laitteet tasolle DVDR990, johon sisältyvät

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Liittäminen. Suomi. GUIDE Plus+ TV:n katseleminen. Tallentaminen

Sisällys. Yleistä. Tuotteen yleiskuvaus. Liittäminen. Suomi. GUIDE Plus+ TV:n katseleminen. Tallentaminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 188 Huomautuksia asennuksesta... 188 Levyjen puhdistaminen... 188 Kovalevyn käsitteleminen... 188 Tuotetiedot... 189 Johdanto...

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella

VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella VHS-nauhan digitointi LG:n DVD/VHS-laitteella 16.4.2015 Sisällysluettelo Käynnistä laitteet... 3 Laita DVD-levy sisään ja alusta levy tarvittaessa... 3 Levyn pohjustaminen (alustus)... 3 Laita VHS-nauha

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Home Service. HDD & DVD Player / Recorder. Register your product and get support at

Home Service. HDD & DVD Player / Recorder. Register your product and get support at HDD & DVD Player / Recorder DVDR3575H / DVDR3577H DVDR3595H / DVDR3597H This product comes with Premium Home Service Refer to the inside page for details. Käyttöopas 6 Användarhandbok 102 Brugervejledning

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä Oppimateriaali 9/2005 VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ROXIO TOAST LITE 6 2 ROXIO

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 4 2 233 33147.042 Käyttöohje Viewvision DR+ DVB-T Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Päälaite Kauko-ohjain ~203 Kauko-ohjaimen käyttäminen Television ohjaaminen tallentimen kauko-ohjaimella...

Päälaite Kauko-ohjain ~203 Kauko-ohjaimen käyttäminen Television ohjaaminen tallentimen kauko-ohjaimella... Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 196 Huomautuksia asennuksesta... 196 Levyjen puhdistaminen... 196 Kovalevyn käsitteleminen... 196 Tuotetiedot... 197 Johdanto...

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

Päälaite Kauko-ohjain ~203 Kauko-ohjaimen käyttäminen

Päälaite Kauko-ohjain ~203 Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 196 Huomautuksia asennuksesta... 196 Levyjen puhdistaminen... 196 Kovalevyn käsitteleminen... 196 Tuotetiedot... 197 Johdanto...

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV300 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Pakkauksen sisältö

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 8.7.2014 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain ~202 Kauko-ohjaimen käyttäminen

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite Kauko-ohjain ~202 Kauko-ohjaimen käyttäminen Sisällys Yleistä Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja... 196 Huomautuksia asennuksesta...196 Levyjen puhdistaminen...196 Kovalevyn käsitteleminen...196 Tuotetiedot... 197 Johdanto...197

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot