KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto (29)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto (29) AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 159 Ykspihlajan siipirakennuksen muutostyön rakennustoimikunnan lakkauttaminen ja loppuraportti 160 Hautaukseen liittyvien maksujen tarkistaminen 161 Hautojen hoitomaksut vuodelle Jätehuoltosopimukset alkaen 163 Lahjakirjan muutoksen alistus 164 Vastaavan emännän viran täyttäminen 165 Koulutussuunnitelmat Eronpyyntö erityisammattimiehen toimesta / Hukari 167 Erityisammattimiehen toimen täyttäminen 168 Kiinteistöhallinnon toimistotyöntekijän määräaikainen ja osa-aikainen työsopimus / Lauri 169 Halkokarin PAT-työryhmän tilaama tutkimus 170 Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja Asuntomessut Kokkolassa vuonna Vuoden 2011 talousarvio 173 Investointi- ja toimintamenojen rajan määrittely 174 Hautainhoitorahaston osakkeiden myynti 175 Lainan ottaminen 176 Kirkonmäen seurakuntatalon korjaustyöt 177 Avustusanomus / Kirkon Ulkomaanapu 178 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Yhteinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Korvaus yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuudesta 181 Yhteisen kirkkovaltuuston henkilövalinnat 182 Seurakuntavaalien tulokset 183 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ja johtokuntien pöytäkirjajäljennökset 184 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusraportit 185 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastusraportti 186 Seurakuntatyön ansiomerkkien anominen 187 Seurakuntatyön kunniamerkki / Mikkola 188 Kunniamerkki / Murtomäki 189 Muut mahdolliset asiat Merk. PETER KANKKONEN puheenjohtaja Vilhelm Kankkonen hallintojohtaja

2 2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Kankkonen Peter puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) - Björndahl Maj-Britt x (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma - (Heino Salme) x Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) x Pikkarainen Kaija - (Mehtälä Anja) x Puutio Eeva - (Herlevi Mikko) x Rytioja Antti - (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo ykv:n puheenjohtaja x Snellman Hans ykv:n varapuheenjohtaja x Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Sirviö Jouni kirkkoherra, Kokkolan suom. x Kankkonen Vilhelm hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Holm Kristina henkilöstöpäällikkö x Lillfors Ralf hautaustoimen päällikkö x Nykänen Martti vs. kappalainen, Kokkolan suom. 171 x Pakkala Simo Ykspihlajan rakennustoimikunnan puheenjohtaja 170 x Winter Hannele kappalainen, Kokkolan suom x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkurukouksen, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 Kokouksessa oli läsnä myös Kokkolan suom. seurakunnan kappalainen Hannele Winter, joka suorittaa kirkon työyhteisökonsulttikoulutusta. Koulutukseen sisältyy opinnäytetyö, jonka aiheena on seurakuntatyön johtaminen taloudellisen supistumisen tilanteessa. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Puutio ja Nils-Erik Stenman. Tarkastus on maanantaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat sekä lisäasiana 1. Puukauppatarjoukset 159 / 10 YKSPIHLAJAN SIIPIRAKENNUKSEN MUUTOSTYÖN RAKENNUSTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN JA LOPPURAPORTTI Ykspihlajan siipirakennuksen muutostyön rakennustoimikunta (Simo Pakkala, Antti Rytioja, Irma Isohanni, Tiina Autio, Nils-Erik Stenman, Sauli Keskitalo ja Anna-Maria Isohanni) on pitänyt viimeisen kokouksensa Rakennustöiden loppu- ja vastaanottotarkastus on pidetty kahdessa osassa ja ja rakennuskohde on hyväksytysti vastaanotettu. Rakennustarkastajan loppukatselmus on pidetty , missä kohde hyväksyttiin käyttöön kokonaisuudessaan. Rakennustöillä on 24 kk:n takuuaika. Takuutarkastus ja siihen mahdollisesti liittyvät korjauttamiset on tarkoitus hoitaa virkatyönä. Lopulliset rakennuskustannukset sisältäen urakat ja suunnittelukustannukset sekä rakennuttajan hankinnat ovat ,72 euroa, sis. alv. Rakennustyö oli haastava ja muutostöiden osuus nousi 12,2 %:iin. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Simo Pakkala esittelee loppuraportin kokouksessa. 1. Merkitään kiitoksella tiedoksi, että Ykspihlajan siipirakennuksen muutostyön rakennustoimikunta on hoitanut yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannon. 2. Päätetään lakkauttaa toimikunta.

4 4 Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Simo Pakkala esitteli loppuraportin, liite A/ 159 ja vastasi kysymyksiin. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. 160 / 10 HAUTAUKSEEN LIITTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN Hautausmaajohtokunta on tehnyt esityksen uusista hautaukseen liittyvistä maksuista. Hautapaikkamaksut on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettava, liite A/ 160. Rintamatunnuksen omaaville henkilöille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen. Jaettaessa vuotuiset hautaustoimen välittömät nettomenot (ilman poistoja ja sisäisiä kuluja) hautausten lukumäärällä, tulee yhden hautauksen hinnaksi n euroa. Hautaustoimen palveluhinnoissa tulee ottaa huomioon seurakunnille palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Edellisen kerran maksuja on tarkistettu vahvistaa uudet hautapaikkamaksut alkaen. Hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors esitteli hautapaikkamaksuja ja muita hautaukseen liittyviä maksuja. Seurakuntayhtymässä hautausmaksut ovat huomattavasti maan keskiarvojen alapuolella; hautasija maksaa keskimäärin 154 euroa ja työkustannukset 458 euroa. Maksuista käydyn keskustelun aikana Markku Kallinen ehdotti, että arkkuhautapaikka olisi kotipaikkakuntalaisille 60 euroa kaikilla yhtymän hautausmailla. Hän totesi, ettei hinnankorotus ole taloudellisesti merkittävä asia, tunnetasolla kuitenkin suuri. Annikki Klemola kannatti ehdotusta. Nils-Erik Stenman kannatti hautausmaajohtokunnan ehdotusta hautapaikkamaksuista. Hän totesi, että johtokunta on asiantuntijana miettinyt maksuja.

5 5 Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on hautapaikkamaksuista äänestettävä. Äänestyksessä hautausmaajohtokunnan ehdotusta kannatti 7 jäsentä ja Markku Kallisen ehdotusta 6 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt hautausmaajohtokunnan ehdotuksen hautapaikkamaksuista esitettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti muut hautaukseen liittyvät maksut alkaen. 161 / 10 HAUTOJEN HOITOMAKSUT VUODELLE 2011 Hautausmaajohtokunta on valmistellut hautainhoitohinnaston vuodelle 2011, liite A/ 161. Hoitomaksuja esitetään korotettavaksi %. Haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Hoitokustannuksista pääosa eli % on työntekijöiden palkkakustannuksia niihin liittyvine sosiaalikustannuksineen. Hautainhoitorahaston hoidossa olevien hautojen määrä: perushoito 1 kesä perushoito 5 kesää määräaikaishoito 10 vuotta määräaikaishoito 15 vuotta määräaikaishoito 20 vuotta määräaikaishoito 25 vuotta määräaikaishoito 50 vuotta Hautainhoitorahaston talouden suurin ongelma on ainaishoitosopimusten suuri määrä. Sopimukset ovat olleet tappiollisia ja uusien hoitosopimusten hinnoittelulla tilannetta ei voida korjata. Vahvistetaan hautausmaajohtokunnan ehdottamat hautojen hoitomaksut alkaen. Hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors esitteli hautojen hoitomaksuja.

6 6 162 / 10 JÄTEHUOLTOSOPIMUKSET ALKAEN Keväällä aloitettu seurakuntayhtymän jätehuollon kartoitus on edennyt vaiheeseen, jossa viisi alan toimijaa on jättänyt tarjouksen jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Tarjouksiin pyydettiin vielä syyskuussa lisäselvitykset lajittelun varmistamiseksi sekä ilmoitettiin, että tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen kokonaan tai osittain. Joissakin yhtymän kiinteistöissä on lajittelu jo ennestään ollut hyvin käynnissä ja tarkoitus on saada se toimimaan kaikissa yhtymän toimipisteissä. Lähtökohtana on, että kallista kaatopaikkajätettä ei syntyisi juuri lainkaan. Osa yrittäjistä jätti tarjouksen koskien kaikkia toimipisteitä, osa tarjosi vain yhtä tai kahta paikkakuntaa. Kaikkien yrittäjien kanssa kävimme hankintaneuvottelut, joihin yhtymän puolelta osallistuivat Ralf Lillfors, Heli Läspä ja Eero Hanni. Neuvotteluissa kartoitettiin mm. toimijoiden kykyä ja halua kehittää palvelua kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen toiminnan näkökulmasta. Valintaesityksen perusteissa tärkeimpänä pidettiin hinnan ohella raportointia, toimintavarmuutta ja palvelun saatavuutta lyhyelläkin varoitusajalla. Myös toimijoiden sijainti vaikutti esitykseen siten, ettei ole tarkoituksenmukaista kuljettaa jätteitä paikkakunnan ulkopuolelle, mikäli se on muuten järjestettävissä. Yhtymän alueella on 37 kohdetta, joista kerätään erilaisia jätelajeja. Liitteeseen on otettu hintaesimerkki seurakuntakeskuksista ja hautausmaista, jotka jätemääriltään muodostavat n. 74 % kaikesta syntyvästä jätteestä ja ovat siten painoarvoltaan merkittävin kustannustekijä, liite A/ 162 tarjousvertailu Toimistopäällikkö: 1. Jätehuoltosopimukset laaditaan seuraavasti: Kanta-Kokkolan alue: Kaustinen: Kälviä, Ullava: Lohtaja: Jätehuolto O Häggblom Oy Ab Kaustisen Monitoimi Ay Lassila & Tikanoja Oyj Jätehuolto Niemelä Oy 2. Sopimukset tehdään kahdeksi vuodeksi jatkuen vuoden kerrallaan, jollei irtisanomista tehdä kuukautta ennen kauden päättymistä. 3. Sopimukset laatii ja allekirjoittaa toimistopäällikkö. Päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7 163 / 10 LAHJAKIRJAN MUUTOKSEN ALISTUS Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä Kokkolan kaupungin ja seurakuntayhtymän välisen lahjakirjan muutoksen koskien Katariinan kalmiston puistoaluetta. Lahjakirjaan tehdään muutos, jolla vuonna 1999 luovutettu alue rajataan koskemaan vain muurilla ympäröityä kalmistoa ja sen rakennuksia. Lisäksi lahjakirjaan lisätään maininta rasitteesta, jolla seurakuntayhtymä saa kaavan mukaisen kulkuoikeuden Katariinan kalmiston alueelle. Kirkkolaki määrää omaisuuden luovutuksen alistamismenettelystä, jonka mukaan päätös on alistettava kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä asiassa tarvittavan toimeenpanopäätöksen. Lahjakirjan muutos allekirjoitetaan kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti, liite A/ 163 lahjakirjan muutosasiakirja Toimistopäällikkö: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä lahjakirjan muutos alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 164 / 10 VASTAAVAN EMÄNNÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Vastaan emännän viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 11 hakemusta, liite A/ 164. Vastaava emäntä toimii seurakuntakotien ja leirikeskusten keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä, vastaa ruoka- ja siivoustarvikkeiden yhteishankinnoista, laatii alaansa koskevat budjettiesitykset ja osallistuu emännän töihin. Työpaikkana on ensisijaisesti Kokkolan seurakuntakeskus. Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Kelpoisuusehtona virkaan on alan alempi korkeakoulututkinto (esim. restonomi) ja kokemus suurtalouden keittiö- ja siivoustyön johtamisesta. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

8 8 Hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, vastaavan emännän ja kirkkoherrojen muodostama haastatteluryhmä on haastatellut 7 hakijaa (Kangasniemi, Kinnunen, Kivinen, Mård, Valo, Vitka ja Yrjänä). Haastatteluryhmän ehdotus on liitteenä B/ 164. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. valitsee haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta vastaavan emännän alkaen tai sopimuksen mukaan ja varalle toisen henkilön, 2. vahvistaa viranhaltijan vaativuusryhmäksi 503, 3. toteaa, että viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja virkavaali voidaan vahvistaa sen jälkeen, kun valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Henkilöstöpäällikkö kertoi valintaprosessista ja haastattelutyöryhmän näkemyksistä viran täyttämisestä. Keskustelun jälkeen vastaavan emännän virkaan valittiin yksimielisesti Mari Yrjänä alkaen tai sopimuksen mukaan. Ketään ei valittu varalle. Päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 165 / 10 KOULUTUSSUUNNITELMAT 2011 Tiedotustyön, palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, sairaalasielunhoidon, maahanmuuttajatyön ja päihde- ja kriminaalityön koulutussuunnitelmaehdotukset vuodelle 2011 on valmisteltu asianomaisten työalojen toimesta. Samoin ovat kiinteistötoimen, hautaustoimen ja henkilöstöhallinnon työntekijät esittäneet koulutustoivomuksia, liite A/ 165. Suunnitelmissa koulutus on määritelty välttämättömäksi (V) tai hyödylliseksi (H). Välttämättömään koulutukseen osallistuttaessa maksetaan matkat, mahdolliset osallistumismaksut ja ruokailukulut. Lisäksi maksetaan päivärahaa, jos siihen on oikeus. Hyödyllisessä koulutuksessa on määritelty mitkä kustannukset korvataan, vähimmillään kyse voi olla vain osallistumisesta työajalla. Näissä tapauksissa koulutukseen osallistuva maksaa itse kulut. Peter Kankkosen, Vilhelm Kankkosen, Matti Ahon ja Kristina Holmin muodostama työryhmä on käynyt läpi koulutussuunnitelmat ja luokitellut koulutus-/neuvottelupäivät välttämättömiin ja hyödyllisiin sekä niistä maksettaviin korvauksiin.

9 9 Yksittäisten seurakuntien koulutussuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvostoissa samalla periaatteella. Hyväksytään koulutussuunnitelmat. 166 / 10 ERONPYYNTÖ ERITYISAMMATTIMIEHEN TOIMESTA / HUKARI Erityisammattimies Heikki Hukari pyytää eroa toimesta lähtien siirtyäkseen eläkkeelle. Heikki Hukari on tullut seurakuntayhtymän palvelukseen , joten palvelusvuosia on kertynyt jo 23. Kiitollisena pitkäaikaisesta palveluksesta myönnetään Heikki Hukarille ero erityisammattimiehen toimesta alkaen. 167 / 10 ERITYISAMMATTIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto julisti erityisammattimiehen tehtävän haettavaksi , 104/10. Määräpäivään mennessä saatiin 35 hakemusta. Yhteinen kirkkoneuvosto totesi pitämässään kokouksessa tointa hakeneet henkilöt ja nimesi toimen täyttämistä varten haastatteluryhmän, 140/10. Saaduissa hakemuksissa on monta sopivaksi katsottavaa ammattimiestä. Haastatteluryhmä on kokoontunut, mutta ei ole kutsunut toistaiseksi ketään haastatteluun. Seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen kiristyessä syksyn mittaan kiinteistöhallinto kävi vielä sisäisesti läpi vaihtoehtoja, miten kiinteistönhoito ja erityisammattimiehen tehtävät voitaisiin järjestää toisin. Talonmiesten kanssa on neuvoteltu heidän työaikansa ja työtehtäviensä uudelleen organisoinnista. Kiinteistönhoitoyhtiöiden käyttöä viikonlopputöissä on selvitetty sekä lisäksi on selvitetty vuokratyövoiman käyttöä. Nykyinen toimenhaltija teki viimeisen työpäivän ja tällä hetkellä tointa hoitaa vuokrayrityksen välittämä työntekijä. Vuokrayhtiön kanssa on tehty 3 kk:n sopimus.

10 10 Tehtyjen vaihtoehtoselvitysten perusteella jäljellä olisi kaksi tapaa täyttää avoinna oleva toimi. Erityisammattimiehenä toimisi vuokrayhtiön välittämä työntekijä tai toimeen palkattaisiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti vakituinen erityisammattimies paikkaa hakeneiden joukosta. Erityisammattimiehen työtehtävät ovat sen verran vaativia, että yhtymän edun mukaista olisi valita toimeen vakituinen, sitoutunut työntekijä. Lisäksi vuokratyövoimasta joudutaan maksamaan 23 %:n arvonlisävero, jota yhtymä ei voi vähentää. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi väliaikaisen vuokratyövoiman käytön erityisammattimiehen tehtävässä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että erityisammattimiehen toimeen palkataan alkuperäisten suunnitelmien mukaan hakemuksensa jättäneiden joukosta pätevä henkilö. 168 / 10 KIINTEISTÖHALLINNON TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN JA OSA-AIKAINEN TYÖSOPIMUS / LAURI Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat huomauttaneet arvoesineluetteloiden puuttumisesta. Työn tekemiseen on tarkoitus palkata taloustoimistossa osa-aikaisessa määräaikaisessa työsuhteessa työskennellyt Eija Lauri määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi työntekijäksi kolmeksi kuukaudeksi (3 pv /vk, 60 %, vaativuusryhmä 402). Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kolmen kuukauden määräaikaisen työsopimuksen laatimisen merkonomi Eija Laurin kanssa, 2. vahvistaa tehtävän vaativuusryhmäksi 402. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. 169 / 10 HALKOKARIN PAT-TYÖRYHMÄN TILAAMA TUTKIMUS Halkokarin seurakuntakodin korjaussuunnitelmia varten perustettiin keväällä nk. PAT-työryhmä. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ryhmään päättäjien edustajat ja kokoonkutsujan / puheenjohtajan, 58/10.

11 11 Työryhmä tilasi Vahanen Oy:ltä kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen, joka valmistui Tiivistelmä ehdotetuista rakennusteknisistä toimenpiteistä, liite A/ 169. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn kuntotutkimuksen. Henkilöstöpäällikkö esitteli kiinteistössä tehtyä kuntotutkimusta. Joitakin toimenpiteitä tehtiin välittömästi, ja niiden jälkeen ei ole estettä seurakuntakodissa työskentelylle. Työntekijät kuitenkin reagoivat siellä ollessaan. Keskustelun jälkeen kuntotutkimus merkittiin tiedoksi. Päätettiin siirtää mahdollisuuksien mukaan toiminta pois Halkokarin seurakuntakodilta ensi vuoden alusta. 170 / 10 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Yhteistyötoimikunta on pitänyt kokouksen , liite A/ 170. Merkitään pöytäkirja tiedoksi ja hyväksytään tehdyt ehdotukset. 171 / 10 ASUNTOMESSUT KOKKOLASSA VUONNA 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto : Suomen asuntomessut järjestetään Kokkolassa vuonna Viime vuosina ovat seurakunnat osallistuneet aktiivisesti messuihin. Koska messut ovat jo kesällä, myös srky:n tulee päättää missä suhteessa olemme mukana messuilla. Suunnitelmia on aika paljon ja jotta päätöksiä olisi mahdollista tehdä, tulisi taloudelliset raamit selvittää. Koska budjettityö venyy niin myöhään, että syytä olisi lyödä raamit kiinni jo nyt. Martti Nykänen on tehnyt alustavan kustannuslaskelman olemassa olevien suunnitelmien perusteella, liite A/ 153.

12 12 Päätetään jatkaa asuntomessujen aktiviteettien suunnittelua esitetyn pohjalta ja kustannusarvion ollessa maksimissaan euroa. Taina Lamminen esitteli seurakuntayhtymän osuutta asuntomessuilla. Keskeisin osuus on parisuhteen palikat, kirkkohallituksen perheasiat ja kristillinen aviopari- ja parisuhdetyö. Parisuhteen palikoiden perusidea on konkretisoida käytännönläheisesti parisuhteen eri alueita ja tätä kautta tukea ihmisiä ymmärtämään suhdeasioita paremmin ja keskustelemaan niistä. Tähän koulutetaan vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia messujen aikana srky:n messupisteessä päivystäjinä. Kokkolan kaupunki on tarjonnut pisteeksi asuntomessualueelle rakennettavan kerrostalon väestönsuojatilaa. Projektista aiheutuneita kuluja on alustavasti kaavailtu budjetoitavaksi yhteiskunnallisen työn kustannuspaikalle. Projektityöntekijäksi palkattaisiin Leena Harjunpää, jolla olisi kokonaisvastuu mm. vapaaehtoisten koulutuksesta ja luennoista. Hallintojohtaja totesi, että kaupunki odottaa yhtymän osallistuvan asuntomessuille. Kaupunki ei peri vuokraa tilasta, mutta mahdolliset rakennelmat tilaan on tehtävä oman työnä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin perhetyön tukemisen tärkeyttä. Kritiikkiä herätti toimipisteen sijainti. Jos tila on kellarissa, miten näyttelyvieraat löytävät sinne. Lisäksi kyseltiin onko tiedusteltu työntekijöiden halukkuutta projektityöntekijäksi. Samoin kyseenalaistettiin oheisohjelmana oleva näytelmä. Mietittiin löytääkö messuyleisö kaupunkiin katsomaan sitä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmistelua varten, mm. talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on tarkennettava. Asiaa selvittävät Martti Nykänen, Camilla Honkala, Taina Lamminen, Jouni Sirviö ja Esko Hautamäki. Yhteinen kirkkoneuvosto : Tilat ovat paljon paremmat kuin luultiin viime kokouksessa. Kun selvitysryhmä kävi paikan päällä, todettiin, että sijainti messualueella on paras mahdollinen. Paikka on keskellä ja sisäänkäynti helppo. Varsinaiset tilat joudumme sisustamaan itse. Toimintasuunnitelmaa, projektipäällikön tehtäviä, aikataulua ja talousarviota on tarkennettu. Määrärahaa on näytelmän poistamisen takia varattu euroa, liite A/ 171. Päätetään jatkaa asuntomessujen aktiviteettien suunnittelua esitetyn pohjalta ja kustannusarvion ollessa maksimissaan euroa.

13 13 Kokkolan suom. seurakunnan vs. kappalainen Martti Nykänen esitteli projektisuunnitelmaa. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Projektityöntekijän tueksi perustettiin ohjausryhmä: Esko Hautamäki, Vilhelm Kankkonen, Taina Lamminen, Martti Nykänen ja kaupungin edustajana Marjatta Roiko. Pyydetään jokaista yhtymän seurakunnan seurakuntaneuvostoa valitsemaan edustaja. 172 / 10 VUODEN 2011 TALOUSARVIO Seurakuntayhtymän talousarvio on valmisteltu perinteisen, varovaisen linjan mukaisesti, mutta menneitä vuosia tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti / 139 vuoden 2011 talousarvion raameista. Talousarvion suunnitteluohjeeksi vahvistettiin, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja muut henkilöstömenot, on pakko karsia. Toiminnan nettotulos saisi olla 9 milj. euroa. Tähän tavoitteeseen on päästy, joten on paikallaan kiittää hyvin tehdystä työstä. Yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnat on talousarviossa jaoteltu perustehtäviin ja tukitoimiin. Perustehtäviä ovat hengellinen työ (pääluokat 2 ja 3, seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät), hautaustoimi (pääluokka 4), sekä kirkonkirjojen pito (sisältyy 1. pääluokkaan). Kaikki muut ovat tukitoimia, joiden kustannukset laskentateknisin menetelmin kohdistetaan perustehtäville. Talousarvion käyttötalousosa jakautuu seuraaviin pääluokkiin 1 5: 1. Yleishallinto (sisältää myös kirkonkirjojen pidon) 2. Seurakunnallinen toiminta 3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 4. Hautaustoimi 5. Kiinteistötoimi (sis. myös metsätalouden ja sijoitusasunnot) Yleishallinto: Yleishallinnon puolella ei tulevana vuotena ole mitään erikoista. Seurakunnallinen toiminta: Kaikkien seurakuntien osalla toimintaa jatketaan ja kehitetään seurakuntien omien linjausten mukaisesti. Seurakunnat ovat perusteellisesti käyneet kustannuksiaan läpi, koska säästötavoite edellytti sitä. Vuoden 2009 säästön huomioimatta jättäminen on merkittävä asia. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät: Jatkuu ennallaan. Sairaalasielunhoito viettää 40-vuotiasjuhlansa. Yhtymän kirkolliset avustukset maksetaan edelleen tästä pääluokasta.

14 14 Hautaustoimi: Hautaukseen liittyviä maksuja on tarkistettu, mutta muuten ei ole merkittäviä muutoksia. Kiinteistötoimi: Metsätalouden tulojen nousu euroa on tilapäistä, mutta hyvä asia. Kiinteistötoimi sisältää myös metsätalouden ja sijoitusasunnot, joiden kuluja ei kohdisteta päätoiminnoille. Suurimpia investointeja ei tehdä ensi vuonna, mutta kuitenkin niihin uppoaa n 1,1 milj. euroa. Alustavassa investointisuunnitelmassa on hahmoteltu tulevien vuosien hankkeita, mm. Marian siunauskappelin peruskorjausta ja laajennusta sisältäen krematorion. Tästä hankkeesta yhteinen kirkkovaltuusto tekee aikanaan rakentamispäätökset. Talousarvion yhteenvetolaskelmina on tuloslaskelma, sekä rahoituslaskelma. Nämä osoittavat, että seurakuntayhtymän taloudelle vuosi 2010 on ollut raskas. Vaikka säästötoimiin on ryhdytty, näyttää 2011 vielä tappiota ja helpotuksia ei ole näköpiirissä. Verotulojen kasvua ei ainakaan vielä talousarviovuonna ole haettu veroprosenttia korottamalla. Veroprosentti on vuodesta 1998 saakka ollut 1,5. Talousarvioehdotus sisältää lisäksi hautainhoitorahastojen talousarviot, sekä liitteitä. Talousarvioehdotukseen ei sisälly uusia virkoja tai työsuhteisia tehtäviä. Liite A/ 172 Talousarvio vahvistaa vuoden 2011 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 2. Oikeutetaan taloustoimisto tekemään talousarvioon tarvittaessa pieniä teknisiä tarkistuksia. 3. Pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta mennessä. Hallintojohtaja esitteli vuoden 2010 talousarvioehdotusta, jonka hän totesi olevan tyydyttävä. Toimintakatteessa on päästy talousarvion raamitavoitteeseen eli 8,9 milj. euroon. Myös vuosikate on plussalla, mikä johtuu metsätulojen suuresta määrästä vuonna Vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen ei ole ollut perspektiiviä eikä aikaa paneutua. Talousarvion ja verotulojen seurantaa on tehostettava ja uusille luottamushenkilöille järjestetään koulutusta, jossa perehdytään budjettiin. Seurakunnat ovat perusteellisesti käyneet kustannuksiaan läpi, koska säästötavoite edellytti sitä. Säästötavoite on keskimäärin ylitetty 3,62 %:lla, joten päätettiin hallintojohtajan ehdotuksesta tasata ylitykset/alitukset vuoden 2012 talousarviossa:

15 15 Kokkola Karleby Kaustinen ja Ullava Kälviä Lohtaja e e e e e Markku Kallinen esitti huolena, ettei Kälviän kellotapulin kuntokartoitukseen ole varattu määrärahaa ensi vuoden talousarviossa. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 173 / 10 INVESTOINTI- JA TOIMINTAMENOJEN RAJAN MÄÄRITTELY Talousarviota ja suunnitelmaan laadittaessa tulee harkita, budjetoidaanko suurehko korjaustyö tai hankinta käyttö- vai investointimenona. Seurakunnissa on usein korjausmenoiksi luokiteltavia, mutta euromäärältään isoja hankkeita. Tällaisia hankkeita ovat mm. kirkon ulkoseinien erilaiset korjaukset, paanukaton tervaus jne. Mikäli seurakunta merkitsee em. kaltaiset korjausmenot vuosikuluiksi, niin vuosikate ja tilikauden tulos eivät ole vertailukelpoisia eri vuosien kesken ja seurakunnalle saattaa tulla KJ 15:1,3 mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus jopa yhden ison korjaushankkeen vuoksi. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta otti kantaa asiaan Kannanoton mukaan seurakunnalla on oikeus merkitä suuret korjausmenot investointiosaan oman harkinnan mukaan. Harkinnan perusteina ovat korjausmenon merkittävä vaikutus seurakunnan rahavirtaan sekä vuosikatteen ja tilikauden tuloksen vertailukelpoisuus eri vuosien kesken. Harkinnassa otetaan huomioon myös se, palveleeko hanke seurakunnan toimintaa yhtä useampana tilivuotena. Liitteenä A/ 173 on Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan päätös Uudisrakennuksen osalta kyse on aina investoinnista ja kaluste- sekä laitehankintojen osalta raja pysyisi eurossa. Korvausinvestointien ja perusparannusmenojen osalta on rajan nostoa harkittava. Kokkolan seurakuntayhtymän vuosittaiset menot ovat noin 11 milj. euroa, jolloin rajan nosto euroon merkitsisi 0,3 % kokonaismenoista. Samalla rajamäärän nosto tietäisi, että pienemmät korjaustyöt siirtyisivät toimintamenoiksi. Aktivointirajaa on viimeksi tarkistettu alkaen. hyväksyy euromääräisen rajan noston (= aktivointirajan), jonka ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoiksi ja aktivoidaan taseeseen. Kaluste- sekä laitehankintojen osalta raja pysyy eurossa, mutta korvausinvestointien ja perusparannusmenojen osalta uusi raja on euroa.

16 / 10 HAUTAINHOITORAHASTON OSAKKEIDEN MYYNTI Hautaustoimen laskelman perusteella yhtymä on laskuttanut hautainhoitorahastoa ,58 euroa tämän kesän hoitotyöstä. Hautainhoitorahastolla ei ole käteistä rahaa maksaa koko summaa vaan siirtosaamisiin on jäänyt ,58 euroa. Hautainhoitorahastolla on Nordean osakkeita kappaletta, arvoltaan n euroa. Sijoitusryhmä on jo keväällä todennut, että on epäviisasta pitää koko rahaston osakeomaisuus Nordean osakkeissa. Nyt on osakkeen hinta hyvä ja koska tarvetta käteiselle rahalle on, kannattaisi osa osakkeista myydä nyt. Päätetään valtuuttaa hallintojohtaja yhdessä hallintosihteerin kanssa myymään rahaston Nordean osakkeita kpl ja saadusta myynnistä maksetaan ensin yhtymän saatava. Neuvosto valtuuttaa hallintojohtaja yhdessä neuvoston varapuheenjohtajan kanssa sijoittamaan jäännössumman arvopapereihin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksessa. 175 / 10 LAINAN OTTAMINEN Neuvoston tekemän päätöksen mukaisesti rahalaitoksilta on pyydetty lainatarjouksia. Tarjousten sisäänjättöaika päättyy 7.12, joten valmisteluehdotus tulee vasta kokoukseen, lainatarjouspyyntö liitteenä A/ 175. Laina on tarkoitus käyttää luottolimiitin pienentämiseen 2,5 milj. eurosta 0,5 milj. euroon. Investointien rahoitukseen tarvitaan miljoona euroa. Tarjouksia pyydettiin seitsemältä pankilta. Tarjous on kysytty vaihtuvakorkoisesta lainasta sekä vaihtoehtoisesti kiinteäkorkoisesta lainasta. Lainatarjousvertailu esitetään kokouksessa. Annetaan kokouksessa Hallintojohtaja selosti lainatarjousvertailua. Hän teki seuraavan päätösehdotuksen:

17 17 1. päättää ottaa OKO Oyj:tä shekkitililimiitin takaisinmaksuun ja investointien rahoitukseen pitkäaikaista lainaa 3 miljoonaa euroa, josta puolet vaihtuvakorkoista, puolet kiinteäkorkoista, 2. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston nostamaan lainan välittömästi, sekä hallintojohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan velkakirjan. 176 / 10 KIRKONMÄEN SEURAKUNTATALON KORJAUSTYÖT Kirkonmäen seurakuntatalolla tapahtui keväällä lumien sulaessa vesivahinko. Takapihalle keräytyneet sulamisvedet pääsivät tekniseen tilaan ja nousivat auditoriossa maanvaraisen laatan korkeudelle, mutta eivät ehtineet lattiapinnalle. Merkittävät taloudelliset vahingot olivat muutaman sentin nousun päässä niin auditoriossa kuin teknisessä tilassa. Munters Oy kävi tekemässä vahinkoraportin. Vahingosta on tehty vahinkoilmoitus, mutta vakuutusyhtiö ei korvaa ulkopuolisia vesiä. Auditorion kuivumista on seurattu omalla mittarilla. Lattia on kuivunut, eikä tilassa tämän hetkisen tietämyksen perusteella ole tarvetta tehdä korjaustöitä. Tekninen tila kärsi merkittävät vahingot. Teknisessä tilassa on lisäksi jatkuvana ongelmana maanvastaisen seinän läpi työntyvä kosteus rakennuksen itäpäädyn suunnasta. Samaa ongelmaa on ilmeisesti ollut aiemminkin, koska vanhassa rakennuksessa on ollut pumppukaivo samoilla kohdilla, mutta se on poistettu muutama vuosi sitten tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Takapihalla on sadevesikaivot ja koulun vastaisella rajalla on ojana matala kaivanto. Maa nousee koulua ja Chydenius pappilaa kohden. Takapiha joutuu lumien sulaessa ja sadekeleillä suurelta alueelta valuvien pintavesien kuormittamaksi. Kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä kaupunkiin takapihan ongelmasta ja palkannut suunnittelijaksi Insinööritsto Nissilä & Cygnellin. Kaupungin edustajan ja suunnittelijan kanssa on päädytty rajaojan syventämiseen aina koulun rummulle asti. Kustannukset siltä osin jakaantuvat seurakuntayhtymän ja kaupungin kesken. Tekniseen tilaan on päädytty asentamaan pumppukaivo ja uusimaan alapohja tarpeellisilta osilta. Töistä on pyydetty Rakennusliike Saloselta alustava kustannusarvio. Kaikkinensa työt tulevat maksamaan noin euroa, mistä kaupungin osuus olisi rajaojan osalta noin euroa. Työt aloitettaisiin mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) AIKA Torstai 26.8.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 ASIAT Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010 AIKA Tiistai 2.3.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (7) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009 AIKA Tiistai 1.12.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 AIKA Tiistai 29.3.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 21

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot