KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 176 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Logojen teettäminen ja yhtymän graafisen ilmeen uudistaminen 178 Tietoa palkkausuudistuksen etenemisestä 179 Kirjanpitäjän viran hakijat 180 Erityisdiakonian viran täyttäminen 181 Kaarlelan seurakuntakodin vahtimestarin viran haettavaksi julistaminen 182 Vuoden 2010 talousarvioon sisältyvät avustukset 183 Talousarvion 2010 investoinnit 184 Hallintojohtajan päätökset 7 9/ Koulutussuunnitelmat Kirkkohallituksen yleiskirjeet ja johtokuntien pöytäkirjajäljennökset 187 Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä hallintojohtaja

2 2 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 14/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) x Björndahl Maj-Britt - (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma - (Heino Salme) - Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) x Pikkarainen Kaija - (Mehtälä Anja) x Puutio Eeva - (Herlevi Mikko) x Rytioja Antti 176, (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo ykv:n puheenjohtaja x Snellman Hans ykv:n varapuheenjohtaja , Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja - Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots. - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Isohanni Anna-Maria kiinteistöpäällikkö 176, 183 x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Kallinen ja Nils-Erik Stenman. Tarkastus on torstaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa

3 3 (11) TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat. Päätettiin käsitellä pykälä 183, talousarvion 2010 investoinnit, ennen pykälää / 09 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui Kokouksessa: - merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet seurakunnan jäsenten aloitteen johdosta koskien Marian hautausmaan kulttuurihistorian säilyttämistä ja todettiin aloite loppuun käsitellyksi, - hyväksyttiin Ykspihlajan kirkon siipirakennuksen rakennussuunnitelmat ja peruskorjausurakat, - merkittiin tiedoksi Koivuhaan seurakuntakodin remontin loppuraportti ja hyväksyttiin määrärahamuutos, - hyväksyttiin maa-alueiden vaihto Lohtajalla Kokkolan kaupungin kanssa ja alistettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi, - hyväksyttiin maa-alueen myynti Kokkolan Seudun Rauhanyhdistykselle ja alistettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi, - vahvistettiin vuoden 2010 kirkollisveroprosentiksi 1,5, - vahvistettiin avaava tase, - tarkistettiin pysyvien vastaavien poistosuunnitelmaa, - hyväksyttiin tiedottajan viran tarkistettu johtosääntö ja virkanimikkeen muutos viestintäpäälliköksi alkaen, - myönnettiin euron lisäavustus Kirkon Ulkomaanavun kautta Indonesiassa Sumatran saarelle tapahtuneen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Merkitään tiedoksi ja todetaan, että päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että viestintäpäällikön virkanimike on ruotsiksi informationschef ja viestintäyksikön informationsenhet.

4 4 (11) 177 / 09 LOGOJEN TEETTÄMINEN JA YHTYMÄN GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN Tiedotustyöryhmässä on valmisteltu yhtymän ja sen seurakuntien logojen ja koko graafisen ilmeen uudistamista, mikä on kirjattu myös kuluvan vuoden tavoitteisiin. Uudistus on välttämätöntä tehdä ennen nettisivujen uudistamista, joka alkaa vielä tämän vuoden puolella. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 9.6./ 103 tiedotustyöryhmälle vapaat kädet valita, miten se teettää yhtymän ja seurakuntien logot, mutta toivoi, että tavallisten seurakuntalaisten näkemykset ja mielenkiinto asiaa kohtaan huomioidaan sopivalla tavalla tarjouksia/kilpailuehdotuksia arvioitaessa. Tiedotustyöryhmä päätyi logojen teettämiseen kutsukilpailuna, johon kutsuttiin seuraavat graafikot/mainostoimistot: - Bengt Björk Design - Mainostoimisto Creamedia - Mainostoimisto Grafidea - Mainostoimisto Fristyle - Mainostoimisto Heinäkuu - Sini-Maaria Jämsä - Viestintätoimisto St. Hurmos Kaikilta edellä mainituilta graafikoilta tuli kaikkiaan 12 logosarjaehdotusta. Ehdotukset käytiin tiedotustyöryhmässä perusteellisesti läpi ja kuultiin asiaa valmistelleen logotyöryhmän esitys. Tiedotustyöryhmän esitys ja logoehdotukset esitellään kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvoston viime kokouksessa asia jäi pöydälle. Useissa puheenvuoroissa kritisoitiin logojen aiheita. Logot tarvitsevat selittävää tekstiä, jotta aiheen ymmärtää paremmin. Muutamissa puheenvuoroissa kiiteltiin voittajaehdotuksessa olevaa kaikkia logoja yhdistävää tekijää. Lisäksi toivottiin, että kaikki logoehdotukset esiteltäisiin. Valitaan logoista voittajaehdotus, josta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot ke mennessä. Viestintäpäällikkö Aune-Inkeri Björkström esitteli logoehdotukset ja tiedotustyöryhmän ehdotuksen palkintosijoista: 1. palkinto, euroa, sisältäen logojen työstämisen valmiiksi asti jaetaan Viestintätoimisto St. Hurmokselle, 2. palkinto, euroa, Mainostoimisto Grafidealle ja 3. palkinto, 500 euroa, Mainostoimisto Fristyle (ehdotus C).

5 5 (11) Keskustelun jälkeen tiedotustyöryhmän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voittanutta ehdotusta työstetään valmiiksi logosarjaksi josta pyydetään yhteisen kirkkoneuvoston ja sen jälkeen seurakuntaneuvostojen lausunnot. 178 / 09 TIETOA PALKKAUSUUDISTUKSEN ETENEMISESTÄ Kirkon palkkausuudistus on nyt siinä vaiheessa, että ensimmäinen uuden palkkausjärjestelmän mukainen virka- ja työehtosopimus päättyy tulevan tammikuun lopussa. Viimeinen yleiskorotus, suuruudeltaan 2,2 % tuli voimaan syyskuulla Palkkausjärjestelmän edelleen kehittämiseen liittyen on sovittu, että seurakunnissa otetaan käyttöön harkinnanvarainen palkanosa eli HAVA. Se on uusi henkilökohtainen lisä, jolla voidaan palkita osaamisesta. Sillä on tarkoitus tulevaisuudessa entistä enemmän korvata nykyistä vuosisidonnaista palkanosaa (entinen kokemuslisä, sitä ennen ikälisä). Sopimuksissa ei ole sovittu uuden palkanosan vähimmäismäärää eikä sitä, milloin se viimeistään on otettava käyttöön. Ensimmäinen mahdollinen ajankohta oli lokakuu Nykyisessä taloustilanteessa seurakunnat eivät lähes poikkeuksetta ota käyttöön HAVAa. Monissa seurakunnissa tähdätään aikaisintaan vuoteen Kokouksessa annetaan lisätietoa palkkauudistuksesta tarpeen mukaan. Merkitään tiedoksi kirkon palkkausuudistuksen eteneminen Kokkolan seurakuntayhtymässä ja päätetään, että harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 179 / 09 KIRJANPITÄJÄN VIRAN HAKIJAT Yhteisen kirkkoneuvoston viime kokouksen päätöksen mukaisesti kirjanpitäjän virka on ollut sisäisesti haettavana Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva opistoasteen tutkinto sekä käytännön kokemus. Molempien kotimaisten kielten taito katsotaan eduksi. Kokoukseen mennessä tiedetään virkaa hakeneet henkilöt.

6 6 (11) Todetaan kirjanpitäjän virkaa hakeneet henkilöt ja päätetään jatkotoimista. Todettiin, että kirjanpitäjän virkaa ei tullut yhtään hakemusta. Päätettiin, että toistaiseksi virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan selvitetään tehtävien uudelleen järjestelyä taloushallinnon henkilökunnan kesken. 180 / 09 ERITYISDIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Avoinna olleen erityisdiakonian viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 7 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on edellisen kokouksen pöytäkirjan liitteenä A/ 168. Virka on uusi ja se käsittää päihde-, katulähetys- ja kriminaalityön sekä yhteiskunnallisen työn. Viranhaltija tulee toimimaan osana seurakuntayhtymän diakoniatiimiä sekä virkaan kuuluvien työtehtävien asiantuntijana. Virkaan valittavalta edellytetään ev.lut. kirkon jäsenyyttä ja piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkatutkintoa. Lisäksi arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja sekä aloitteellista ja rohkeaa työotetta. Koska seurakuntayhtymä on kaksikielinen, katsotaan molempien kotimaisten kielten taito eduksi. Haastatteluryhmä (Aimo Maijala, Kristina Holm, Camilla Honkala, Irma Isohanni ja Hannele Winter) kutsui haastatteluun viran kelpoisuusehdot täyttävät hakijat: Anne Belghiti, xx, Jouko Ortju ja Annette Ståhl. Haastattelut ovat ma 2.11., joten ryhmän ehdotus saadaan kokoukseen mennessä. Pyydetään erityisdiakonian viran hakijoista seurakuntaneuvostojen, katulähetystyön ja yhteiskunnallisen työn johtokuntien lausunnot ke mennessä. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti, että erityisdiakonian viran hakuaikaa jatketaan. Virkailmoitusta muutetaan siten että virka on diakonian virka erityisalueena erityisdiakonia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7 (11) 181 / 09 KAARLELAN SEURAKUNTAKODIN VAHTIMESTARIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston viime kokouksessa valittiin Kaarlelan seurakuntakodin vahtimestari Marianne Kujala keskustan seurakuntakeskuksen vahtimestarisiivoojan toimeen alkaen. Toimen täyttämistä valmistellut työryhmä ehdottaa, että vapautuva Kaarlelan seurakuntakodin vahtimestarin virka julistetaan haettavaksi. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on käytännön kokemusta keittiö- tai suurtaloustöistä. Päätetään julistaa Kaarlelan seurakuntakodin vahtimestarin virka haettavaksi mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 182 / 09 VUODEN 2010 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET Avustusten osalta on laadittu jakoehdotus, joka pitkälle noudattaa edellisvuosien jakoperiaatteita, liite A/ 182. Päätöstä tehtäessä on erityisesti syytä huomioida selvästi kristilliset, kirkolliset kohteet. Sosiaalista työtä tekeviä, tarpeellisia ja jopa välttämättömiä yhdistyksiä voidaan avustaa vain sikäli kun ne tukevat tai ovat osa diakoniatyötä. Seurakuntayhtymän ja Ventuskartano ry:n välinen yhteistoimintasopimus on irtisanottu päättymään Yhdistyksen työntekijä on hoitanut PAV-työtä ja seurakuntayhtymän hallinnoimien Y-Säätiön asuntojen tukihenkilötehtäviä. Vuoden 2009 ostopalveluun on varattu euroa. Yhdistys anoo euron avustusta nuorten huumeidenkäyttäjien kuntoutuspalveluihin ja Hermannin asumis- ja päiväkeskuspalveluihin. Taulukkoon on merkitty anotut summat siltä osin kuin ne on anomuksessa ilmoitettu. Vuodelle 2010 merkityt summat eivät ole lopullisia ehdotuksia. Johtoryhmän käsittely on ennen kokousta. Käsitellään talousarvioehdotukseen 2010 liittyvät avustukset. Todettiin, että diakoniatyöntekijät ovat antaneet lausunnon avustuksista, minkä pohjalta johtoryhmän on käsitellyt niitä.

8 8 (11) Vuoden 2010 talousarvioon sisältyvät avustukset hyväksyttiin liitteen B/ 182. Markku Kallinen ilmoitti olevansa Ventuskartano ry:n hallituksen jäsen ja siten jäävi. Hän ei siltä osin osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 183 / 09 TALOUSARVION 2010 INVESTOINNIT Ensi vuoden talousarvioon sisältyviä investointeja on listattu, liite A/ 183. Suurimpina investointeina on Ykspihlajan kirkon siipirakennuksen peruskorjaus, johon varataan euroa ja krematorion rakentaminen kustannusarvioltaan euroa, josta ensi vuoden rahoitustarve on euroa. Käsitellään ja päätetään talousarvioon sisällytettävät investoinnit. Kiinteistöpäällikkö Anna-Maria Isohanni selosti talousarvion 2010 investointeja ja vastasi kysymyksiin. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti muuttaa investointilistan otsikoksi: Alustava investointisuunnitelma vuosille Marian siunauskappelia peruskorjataan ja laajennetaan sisältäen krematorion. Pirskerin suunnittelua aikaistetaan siten että vuodelle 2010 varataan suunnittelumäärärahaa. Todettiin, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää kaikista rakentamisja peruskorjauskohteista. 184 / 09 HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 7 9/09 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 7 9/09 annetaan tiedoksi, liite A/ 184. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 9 (11) 185 / 09 KOULUTUSSUUNNITELMAT 2010 Tiedotustyön, palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen ja sairaalasielunhoidon koulutussuunnitelmaehdotukset vuodelle 2010 on valmisteltu asianomaisten työalojen toimesta. Samoin ovat kiinteistötoimen, hautaustoimen ja henkilöstöhallinnon työntekijät esittäneet koulutustoivomuksia, liite A/ 185. Suunnitelmissa on kaikki koulutus määritelty hyödylliseksi (H). Hyödyllisestä koulutuksesta korvataan osallistumismaksut ja matkat, mutta päivärahoja ei makseta. Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 4 1 mom. mukaan henkilöstökoulutukseen varattava määräraha on riittävä, jos se on 0,5 1,3 % talousarviossa koko henkilöstön palkkamenoja varten varattujen määrärahojen yhteismäärästä. palkkasumma koulutukseen varatut % 2009 määrärahat 2009 Yleishallinto ,2 Kokkolan suom ,7 Karleby sv ,7 Kaustinen ja Ullava ,1 Kälviä ,2 Lohtaja ,9 Yhteiset srk-tehtävät ,4 Hautaustoimi ,8 Kiinteistöhallinto ,7 Yhteensä ,9 Koulutussopimuksen mukainen henkilöstökoulutukseen varattava riittävä määräraha olisi euroa. Yksittäisten seurakuntien koulutussuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvostoissa. Työympäristötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelmia Hyväksytään koulutussuunnitelmat. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 10 (11) 186 / 09 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJA- JÄLJENNÖKSET 1. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallitus ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat lähettäneet yleiskirjeitä, liite A/ 186. Yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa keskushallinto. 2. Yhteisen kirkkoneuvoston alaisten johtokuntien pöytäkirjajäljennökset Yhteiselle kirkkoneuvostolle on saapunut seuraavat pöytäkirjajäljennökset johtokunnilta: sairaalasielunhoidon johtokunta palvelevan puhelimen yhteisjohtokunta perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta hautausmaajohtokunta 3.9. ja Pöytäkirjajäljennökset ovat nähtävillä kokouksessa. 1. Merkitään tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjajäljennökset saapuneiksi ja ilmoittaa johtokunnille, ettei kirkkoneuvosto vaadi kirkkolain 10 luvun 5 :n mukaisesti pöytäkirjojen päätösten ottamista käsiteltäväkseen. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. 187 / 09 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 187. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä

11 11 (11) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 5. marraskuuta 2009 Markku Kallinen Nils-Erik Stenman