Päivähoidon asiakasmaksut alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Päivähoidon asiakasmaksut alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta tai Päivähoidon kanslisti Marjo Kaunisto * neuvonta *päivähoidon maksuasiat ja laskutus Perhepäivähoidon ohjaaja Mervi Eerikäinen * Perhepäivähoito * Vuorohoito Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Iia Kesäkallio * Kirkonpellon päiväkoti * Koskelan päiväkoti * Sarapuiston päiväkoti Päiväkodin johtaja Sanna Heinonen * Vilppulankosken päiväkoti * Kolhon päiväkoti

2 PÄIVÄHOITOMAKSUT ERI HOITOMUODOISSA Kokopäivähoito 5-10h/päivä Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on 283 kuukaudessa lasta kohden. Jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 26, sitä ei peritä. Perheen toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on enintään 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % lapsen laskennallisesta kokopäivähoidon maksusta. Ensimmäisellä lapsella tarkoitetaan perheen nuorinta lasta. Osapäivähoito alle 5 h/päivä Mikäli hoitoaika on enintään 5 tuntia päivässä, hoidosta peritään 60 % kyseisen lapsen kokopäivähoidon maksusta. Osapäivähoidossa hoitopäivien määrä kuukaudessa ei vaikuta maksuun. Osa-aikainen hoito/sopimuspäivät Jos kokopäivähoidossa (5-10h/päivä) oleva lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, lasketaan kuukausimaksu sovittujen hoitopäivien enimmäismäärän mukaisena seuraavasti: Sovitut hoitopäivät Maksu % kokopäivämaksusta kuukaudessa päivää 80 % 1-10 päivää 60 % Hoitopaikkaa haettaessa huoltajat arvioivat mahdollisen osa-aikaisen hoidon sopimuspäivien tarpeen. Huoltajan jättämän päivähoitohakemuksen mukaisesti tehdään päätös lapsen hoitopäivistä kuukaudessa, joka on perusteena kuukausimaksun määräytymiselle. Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa ja tarvittaessa korjataan tarvetta vastaavaksi. Osa-aikaisen hoidon sopimuspäiviä tulee noudattaa. Jos sovitulle hoitopäivälle sattuu arkipyhä, lapsi sairastuu tai on lomalla, se ei oikeuta korvaavaan hoitopäivään ko. viikolla tai hoitokuukauden aikana. Mikäli perheellä on tilapäinen tarve sopimuspäivien (1-10pv/kk tai pv/kk) ylittämiseen työvuorojen tai opiskelun vuoksi, on hoitopäiviä varatessa perheen oltava ennakkoon yhteydessä hoitopakan esimieheen ylityksen sopimisesta. Ylimenevät päivät lisätään päivähinnalla ko. hoitokuukauden laskuun perheelle määritellyn maksun mukaisesti. Vuorohoidossa osa-aikaisesta hoidosta/ sopimuspäivistä sovittaessa on huomioitava hoitopäivien määräytyminen. Mikäli lapsen yhtäjaksoiseen hoitoaikaan sisältyy ilta- ja yöhoitoa klo , muodostuvat laskutettavat hoitopäivät seuraavasti: enintään 10 tuntia = 1 hoitopäivä tuntia = 2 hoitopäivää 20 - = 3 hoitopäivää jne. Esiopetusta täydentävä osapäivähoito Esiopetus 4 tuntia/päivä on maksutonta. Mikäli esiopetuksen lisäksi esioppilas tarvitsee osapäivähoitoa, on maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa (yli 5h/pv) esiopetuksen loma-aikoina, syys-, joulu- ja talvilomat sekä kesäaika, varatusta kokopäivähoidosta peritään kokopäivähoidon maksu.

3 Tilapäinen hoito Päivähoito on tilapäistä, jos hoitopäiviä on enintään 5 päivää/kk. Tilapäisen hoidon maksu on perheen tuloista riippumaton. Tilapäisestä hoidosta ei tehdä päivähoitopaikkapäätöstä. Kokopäivähoito (5-10h/päivä) 20 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista hoidon maksu on 4 / päivä. Osapäivähoito (alle 5 tuntia/päivä) on 12 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista maksu on 2,40 / päivä. Vuorohoidossa (klo arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 30,00 /päivä. Yhden hoitopäivän hoitoaika on 5-10h. Vuorohoidossa (klo arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 18,00, kun hoitoaika jää alle 5h PÄIVÄHOITOTARPEEN MUUTOS Jos hoidontarve muuttuu, on siitä tehtävä Hoitopäivien muutossopimus ja se palautetaan lapsen hoitopaikkaan. Muutokset sopimukseen tehdään aina ennen kalenterikuukauden vaihtumista. Muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. PERHEEN KOKO JA MAKSUPROSENTIT Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat huoltajat (avio- tai avopuolisot) sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Rekisteröity parisuhde rinnastetaan aviosuhteeseen. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti: Perheen koko Tuloraja / kk Maksu% , , , , ,9 Korkeimman maksun tulorajat Perheen koko Tuloraja / kk

4 Esimerkkejä Äiti, isä, 3 v. ja 5 v. lapset = perhekoko 4 Bruttotulot yhteensä euroa/kk = ,9 % 1917 eurosta = 151,44 euroa/kk / lapsi Äiti, 3 v. ja kaksi koululaista = perhekoko 4 Bruttotulot yhteensä euroa / kk = 707 7,9 % 707 eurosta = 55,85 euroa / kk Perhe voi halutessaan allekirjoittaa suostumuksen korkeimpaan päivähoitomaksuun jo päivähoitohakemuksessa, jolloin tuloselvitystä ei tarvitse tehdä. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA TARKISTAMINEN Huoltajat täyttävät ja toimittavat tuloselvityslomakkeen tositteineen päivähoitohakemuksen yhteydessä tai viimeistään kuukausi päivähoidon alkamisesta päivähoitotoimistoon hoitomaksun laskemista varten. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Mikäli hakija ei toimita perheen tulotietoja viimeistään kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta, määrätään maksu enimmäismaksun suuruiseksi. Mikäli kuukausitulo on muuttuva, lasketaan tuloiksi keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yrittäjät selvittävät tulonsa erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa päivähoitotoimistolta tai päiväkodeista. Hoitomaksut tarkistetaan kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimassa olevien säädösten perusteella. Selvityspyyntö tulotiedoista lähetetään keväisin päivähoitotoimistolta. Maksua tarkistetaan myös kesken toimintakauden, jos: perheen tulot muuttuvat vähintään % perheen koko muuttuu lapsen hoitoajat muuttuvat voimassaolevat säädökset muuttuvat Muuttuneista tiedoista ja muutoksista tuloissa tai epäselvyyksistä maksun määräytymisessä tulee olla viipymättä yhteydessä päivähoitotoimistoon ( ) maksun tarkistusta varten. Osoitteen- tai kotikunnan muutokset lisäksi päivähoitopaikan / perhepäivähoitajan esimiehelle. Muutokset päivähoitomaksuun tehdään seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta. Mikäli maksupäätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin tai muutoksista ei ole tämän ohjeen mukaisesti ilmoitettu, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Perhe voi päivähoitopaikkaa hakiessa halutessaan allekirjoittaa suostumuksen korkeimpaan päivähoitomaksuun, tällöin tuloselvitystä ei tehdä ja päivähoitomaksu määräytyy korkeimman maksun mukaisesti. Korjausta näin määräytyneeseen maksuun ei pääsääntöisesti jälkikäteen tehdä ilman erityisen painavia perusteluja.

5 MAKSUN MÄÄRITTÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausipalkan lisäksi tulona otetaan huomioon mm. vuoro- ja kausilisät, luontaisedut ja lomarahat. Jos selvitystä lomarahoista ei ole, lisätään kuukausituloihin 5 %. Myös päivähoidossa olevan lapsen elatusavut/-tuet otetaan tuloina huomioon. Päivähoitomaksu määritellään pääsääntöisesti bruttokertymästä. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea ja opintotuen asumislisää eikä opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidon tukea, eläkkeensaajan hoitotukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava osuus (syytinki). Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti. Erossa oleville yhteishuoltajille voidaan määrätä kummallekin erikseen lapsen päivähoitomaksu, jos lapsi jatkuvasti ja säännönmukaisesti asuu osan kalenterikuukaudesta erillään asuvan huoltajansa luona. Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, tulojen, sovitun hoitoajan ja huolto-osuuden mukaisena. Määrityksen edellytyksenä on, että molemmat huoltajat toimittavat tuloselvitykset liitteineen. Mänttä-Vilppulan päivähoidolla on tekninen käyttöyhteys KELA:n tietojärjestelmään, josta asiakkaan etuuksien vireilläolo- ja maksutiedot voidaan tarkistaa ilman asiakkaan suostumusta. Järjestelmän käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 21 :ään. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERIMINEN JA LASKUTUS Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden ( ) aikana, mikäli lapsen kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa ja on jatkunut keskeytyksettä koko toimintakauden. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Hoitokuukauden maksut laskutetaan seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on ko. kuun lopussa. Maksu suoritetaan kotiin lähetettävällä laskulla tai e- laskulla. Mikäli laskussa on epäselvyyksiä, ottakaa yhteyttä laskuttajaan, puh. (03) Päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä. Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen Päivähoitopäätöksen saatuaan perheen tulee ilmoittaa hoitopaikan vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa

6 tiedon saamisesta. Hoitopaikan vastaanottamista voi siirtää kirjallisesti myönnetystä päivästä yhden kalenterikuukauden eteenpäin ilman uutta hakemusta. Mikäli perhe ei palauta Päivähoitopaikan vastaanottaminen -lomaketta kahden viikon kuluessa, niin päivähoidon sijoituspäätös raukeaa. Päivähoitomaksu peritään vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Mikäli perhe ei ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole kirjallisesti peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, peritään perheeltä korkeimmasta hoitomaksusta puolet. Hoitopaikkojen järkevän ja tehokkaan käytön vuoksi hoitopaikka on sanottava kirjallisesti irti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluimmin kaksi (2 ) kuukautta ennen viimeistä hoitopäivää. Päivähoitopaikka tulee irtisanoa viimeistään viimeisenä hoitopäivänä, jolloin myös laskutus päättyy. Muussa tapauksessa laskutus päättyy siihen päivään, jolloin irtisanomislomake on jätetty yksikköön tai päivähoitotoimistoon. Kun päivähoitopaikka irtisanotaan, uuden päivähoitohakemuksen voi tehdä vasta aikaisemman hoitosuhteen päätyttyä. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti. Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuihin Kuukausimaksu peritään kaikilta ennakkoon varatuilta hoitopäiviltä myös satunnaisilta poissaolopäiviltä (esim. sairaus). Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun. Kiinteästä kuukausimaksusta poiketaan ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden ajalle varatut toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus on toimitettava. Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus on toimitettava. Kun lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina varattuina hoitopäivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Päivähoitomaksua ei peritä ajalta, jolloin lapsi ei ole päivähoidossa. (Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana) Päivähoidon maksuhyvitykset Perhepäivähoidossa Perhepäivähoidossa hyvitetään perheille hoitomaksu sellaisilta päiviltä, jolloin perhepäivähoitaja on pois työstä kokopäiväisesti esim. vuosiloman, sairausloman tai muun työloman johdosta ja perhe järjestää hoitajan poissaolon ajan hoidon itse. Hyvityksen edellytyksenä on, että järjestelystä on sovittu perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ennakkoon. Hoitajan poissaolon vuoksi varattu varahoitopaikka on

7 peruttava kirjallisesti (esim. sähköposti) viimeistään viikko ennen varauksen alkua, jotta asiakkaalla on oikeus maksuhyvitykseen. Hoitajan yllättäen sairastuessa, perheen järjestäessä hoidon itse, päivät hyvitetään hoitomaksussa. Hyvitettävät päivät lasketaan aina mukaan lapsen käytettyihin tai varattuihin hoitopäiviin. Kesäajan poissaolot ( ) Perhe voi valita käyttääkö se asiakasmaksulain mukaisen maksuttoman heinäkuun (ehdot maksuttomaan kuukauteen täytyttävä, sivulla 6) vai hakevatko huoltajat maksuhyvitystä pidemmästä lomasta kesälomakaudella seuraavien edellytysten täyttyessä: Perhe ei käytä kunnallista päivähoitoa eikä hae kotihoidon tukea poissaoloaikana Ilmoitus poissaolopäivistä on tehty ja maksuhyvitystä on haettu kirjallisesti määräpäivään mennessä. Myöhemmin tulleet poissaoloilmoitukset hyväksytään vain, jos lapsen poissaolon perusteena on todistettavasti lapsen huoltajan lomautus tai työttömyys, ja huoltaja on saanut siitä tiedon vasta määräpäivän jälkeen Poissaolo on yhtäjaksoista ja kestää vähintään kuusi (6) viikkoa Käyttöpäivien mukaan tehdyn osa-aikasopimuksen (1-10 pv/kk tai pv/kk) kohdalla hyvitettävät päivät lasketaan aina mukaan käytettyihin/varattuihin hoitopäiviin kuukauden hoitomaksua laskettaessa. Jos asiakasperhe ei hae maksuhyvitystä määräpäivään mennessä, laskutus tapahtuu asiakasmaksulain mukaisesti. Muihin kuntiin myytyjen hoitopaikkojen kohdalla noudatetaan samaa hyvitysperiaatetta, mikäli ostava kunta hyvittää loma-ajan perheelle. Henkilökunnan koulutuspäivä Henkilöstön kehittämis- ja koulutuspäiviä järjestetään 1-2 kertaan vuodessa. Jos perhe järjestää lapsen hoidon itse ko. päivänä, hyvitetään tämä päivähoitomaksussa. Kehittämis- ja koulutuspäivälle varattu päivähoitopaikka on peruttava kirjallisesti (ml. sähköposti) viimeistään viikko ennen varauksen alkua, jotta asiakkaalla on oikeus maksuhyvitykseen. Hyvitettävät päivät lasketaan aina mukaan lapsen käytettyihin ja varattuihin hoitopäiviin. Tarvittaessa lasten päivähoito järjestetään toisessa yksikössä, jolloin hoitopäivästä peritään normaalimaksu. Vanhempien lomautukset Jos lapsi on poissa päivähoidosta vanhempien vähintään kahden viikon yhtäjaksoisen lomautuksen vuoksi, hyvitetään päivähoitomaksut tältä ajalta, jos perhe ilmoittaa ennen lomautuksen alkua ettei käytä päivähoitoa koko lomautuksen aikana ja toimittaa lomautusilmoituksen päivähoitopaikkaan. Muussa tapauksessa lomautusajalta peritään päivähoitomaksu normaalisti. Jos lapsen päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden ennakkoon ilmoitetun lomautuksen vuoksi, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen 1 Perusturvatoimi Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito Ojamonkatu 34 08100 Lohja puh. 019 3690 Maksuperusteet / Kotihoito Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen Kotona

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot