Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten."

Transkriptio

1 1

2 Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten. Kittilän kunnan tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tästä oppaasta löydätte tietoa kotiin annettavista palveluista sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ikäihmisten tarpeita ajatellen. Toivomme, että oppaasta on apua arkipäivän eri tilanteisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta Lisätietoja palveluista löytyy Kittilän kunnan kotisivuilta Kannen piirros: Marika Hyötylä, 2014

3 1. KOTIHOITO (= kotisairaanhoito ja kotipalvelu) 4 2. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT 4 ATERIAPALVELU 4 TURVAPUHELIN 5 SIIVOUSPALVELU 5 KULJETUSPALVELU 6 VAIPAT, HOITOTARVIKEJAKELU 6 3. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT 7 4. OMAISHOIDON TUKI 7 5. RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS 7 6. PÄIVÄTOIMINTA, HAVUKKA 7 7. ASUMISPALVELUT 8 PALVELUTALO METSOLA 8 PALVELUTALO KOIVUKOTI 8 PALVELUTALO AAKENUS 9 HAKEMINEN PALVELUASUMISEEN, LAITOSHOITOON 9 YKSITYINEN HOIVAKOTI, PALVELUTALO KULLERO 9 8. LAITOSHOITO 10 VANHAINKOTI 10 VUODEOSASTO KORJAUSAVUSTUS, AURAUSAVUSTUS SOSIAALITYÖ SOSIAALI- JA POTILASASIMIES, EDUNVALVONTA MEÄN PIRSSIN AIKATAULU TERVEYDENHOITOPALVELUT 14 KIIREETÖN AJANVARAUSVASTAANOTTO 14 LABORATORIO 14 RÖNTGEN 15 HAMMASHOITO 15 FYSIOTERAPIA 15 PUHETERAPIA 16 APUVÄLINELAINAUS 16 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT, PERHEVÄKIVALTA 17 NEUVOLAN AIKUISTIIMI 17 ASIAKASMAKSUKATTO 18

4 4 1. KOTIHOITO (= kotisairaanhoito ja kotipalvelu) Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisten ja vammaisten ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tarve on jokaisella yksilöllinen. Lisäksi kotihoito pyrkii auttamaan lapsiperheitä. Kotihoito on maksullista. Kuukausimaksu määräytyy palveluiden määrän ja asiakkaiden tulojen mukaan. Kotihoidon ohjaaja puh Puhelinaika ma-pe klo Kotihoidon terveydenhoitaja puh Kotihoidon perushoitaja puh Kotihoito, kirkonkylä puh Kotihoito, eteläinen alue puh Kotihoito, itäinen alue puh Kotihoito, pohjoinen alue puh Kotihoidon laskutus puh Kotihoidon palveluita varten voidaan myöntää myös kotihoidon palveluseteli (tilapäinen tai säännöllinen), jolla asiakas voi ostaa kotihoidon palvelua yksityiseltä palvelutuottajalta. Säännöllisessä kotihoidossa palvelusetelin arvo määräytyy tulorajojen perusteella. Lisätietoa saa kotihoidon ohjaajalta, puh (ma-pe klo ) 2. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT ATERIAPALVELU Kotihoidon asiakkaat voivat tilata valmiita aterioita kotiin. Myös sivukylille on mahdollisuus saada ateriapalvelua. Sivukylille ateriat toimitetaan kolme kertaa viikossa lämpiminä ja jäähdytettyinä aterioina. Ateriat tilataan kotihoidon kautta. Ateria-asioissa ota yhteys kotihoidon ohjaajaan, puh (ma-pe klo )

5 5 TURVAPUHELIN SIIVOUSPALVELU Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollista vuokrata turvapuhelin, jonka avulla voidaan tarvittaessa hälyttää apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelimesta ja sen lisälaitteista peritään kuukausivuokra. Lisätiedot kotihoidon ohjaaja puh (ma-pe klo ) Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus anoa kunnalta palveluseteleitä siivouspalvelun ostoon. Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi ei itse pysty huolehtimaan siivouksesta. Lisäksi myöntämisen perusteena ovat hakijan bruttotulot. Palvelusetelin arvo on 12 euroa tunnilta. Yhdellä setelillä voi ostaa yhden tunnin siivouksen. Seteleitä myönnetään kuukaudessa korkeintaan kolme kappaletta. Palvelusetelillä voi ostaa asunnon perussiivousta, mihin sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan käytössä päivittäin sekä petivaatteiden ja mattojen tuuletus. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta. Asiakkaan omavastuuosuus vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Hintatiedon saa suoraan yrittäjältä. Palvelusetelillä ostetusta siivouksesta maksettua omavastuuosuutta ei voi laittaa kotitalousvähennykseen. Palvelusetelihakemuksia saa kotihoidon ohjaajalta, puh (ma-pe klo ) Asiakkailla, joiden tulot ylittävät palvelusetelin tulorajan, mutta toimintakyky on alentunut, on mahdollisuus ostaa siivouspalvelua arvonlisäverottomaan tuntihintaan. Lisäksi palvelun hinnasta saa kotitalousvähennyksen. Edellytyksenä on, että asiakas käyttää siivousyrittäjää, jonka toimintaa kunta valvoo. Lisätietoa saa kotihoidon ohjaajalta puh (ma-pe klo )

6 6 KULJETUSPALVELU Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu pääasiassa yli 65 -vuotiaille tukemaan itsenäistä arjessa selviytymistä. Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella ja se myönnetään yleensä kuluvan vuoden loppuun asti. Kuljetuspalvelu on tulosidonnainen. Lisäksi arvioidaan hakijan terveydellinen tilanne ja toimintakyky. Lisätiedot kotihoidon ohjaaja, puh (ma-pe klo ) VAIPAT, HOITOTARVIKEJAKELU Asiakkaat, joilla on sairautensa vuoksi oikeus saada vaippoja tai hoitotarvikkeita korvauksetta, voivat hakea ne perjantaisin klo kotihoidon toimipisteestä, Sairaalantie 2 (Neuvoksen talo). Lisätiedot kotihoidon perushoitaja, puh Kuulolaitteiden huoltoasioissa kotihoidon perushoitaja on tavattavissa perjantaisin klo kotihoidon toimipisteessä, Sairaalantie 2 (Neuvoksen talo). Lisätiedot kotihoidon perushoitaja, puh Kuulolaitteen letkuja saa kotihoidon perushoitajan lisäksi myös aikuisneuvolan terveydenhoitajilta puh ja Kuulolaitteen pattereita voi ostaa vanhainkodilta, Lanssitie 5 sekä paikallisista kello- ja kultasepän liikkeistä. Lisätiedot kotihoidon perushoitaja, puh Diabetesasiakkaat saavat hoitotarvikkeensa edelleen neuvolasta, diabeteshoitajilta ajanvarauksella. Lisätiedot ja ajanvaraus: terveydenhoitajat, puh ja

7 7 3. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vammaiselle ihmiselle voidaan myöntää hakemuksesta vpl:n mukaisia palveluja kuten kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, erilaiset välineet ja laitteet, vapaa-ajantoiminta ja viestintä- ja liikkumisvälineet. Lisätiedot avopalveluohjaaja, puh Puhelinaika ma-pe klo OMAISHOIDON TUKI Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan ihmisen kotona tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava veronalainen hoitopalkkio. Lisäksi omaishoitajan vapaiden ajaksi voidaan järjestellä sijaishoitaja, sijaishoitaja saa myös veronalaisen palkkion hoidosta. Lisätiedot avopalveluohjaaja, puh Puhelinaika ma-pe klo RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS Rintamaveteraanien kuntoutushakemukset lähetetään osoitteeseen Avopalveluohjaaja, Valtatie 15, Kittilä. Lisätiedot ja hakuohjeet puh Puhelinaika ma-pe klo PÄIVÄTOIMINTA, HAVUKKA Havukassa, terveyskeskuksen naapurissa järjestetään ikäihmisten päivätoimintaa arkisin klo Päivätoiminnalla tuetaan kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Havukka toimii myös tuettuna asumispalveluyksikkönä. Lisätietoja virikeohjaaja, puh Kehitysvammaisille ihmisille suunnattua päivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ma pe klo Pääskynpesässä (entinen kerhohuone). Yhteydenotot puh

8 8 7. ASUMISPALVELUT PALVELUTALO METSOLA Palvelutalo Metsolassa on 22 huoneistoa. Metsolan tehostettu toimintayksikkö on jaettu kahdeksi eri osastoksi, joista toisessa asuu ikäihmisiä ja toisessa kehitysvammaisia ihmisiä. Asiakas saa Metsolassa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Metsolan vastaava hoitaja, puh Sairaanhoitaja, puh Hoitajat ikäihmiset, puh Hoitajat kehitysvammaiset, puh PALVELUTALO KOIVUKOTI Koivukoti on palvelutalo, joka tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden kodinomaiseen ja omatoimiseen asumiseen. Koivukodissa on 32 paikkaa, yhteensä 28 asuntoa. Alakerran Ruskapirtti, muistisairaiden yksikkö, on tehostettua asumispalvelua, jossa on 10 yksiötä ja 2 kaksiota eli asunto 14 henkilölle. Muistisairaiden yksikössä on ympärivuorokautinen hoito sekä kulunvalvonta. Yläkerrassa, Tuulen pesässä on tuettua asumispalvelua 14 ikäihmiselle (10 yksiötä ja 2 kaksiota). Lisäksi yläkerrassa on 4 monivammaisille suunnattua yksiötä. Koivukodin vastaava hoitaja, puh Sairaanhoitaja, puh Hoitajat alakerta, puh Hoitajat yläkerta, puh

9 9 PALVELUTALO AAKENUS Aakenus on vanhainkodilla sijaitseva palveluasumisyksikkö, jossa on 14 paikkaa. Yksikkö on tehostettua palveluasumista ja siellä on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito. Aakenuksen vastaava hoitaja, puh Hoitajat, puh HAKEMINEN PALVELUASUMISEEN, LAITOSHOITOON Palveluasumiseen ja laitoshoitoon haetaan asumispalveluhakemuksella, osoitteessa kohdasta asuntohakemus palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Lisäksi samalta lomakkeet sivulta löytyy kunnan vuokratalojen asuntohakemus. Lisätiedot hoivapalvelupäällikkö, puh YKSITYINEN HOIVAKOTI, PALVELUTALO KULLERO Kittilän kunta ostaa palveluasumispaikkoja yksityiseltä palvelukodilta. Asukkaat näille paikoille kuten muuhunkin palvelu- ja laitosasumiseen valitsee moniammatillinen, säännöllisesti kokoontuva SAS-työryhmä. Hoitokoti Hopeatupa, johtaja Teija Koski, puh Kittilän vanhustenkotiyhdistyksen omistama palvelutalo Kullero tarjoaa myös asumispalveluja. Hakemukset palvelutaloon voi lähettää osoitteella: Tili- ja toimialapalvelu Satu Kokkoniemi, Valtatie 43 A 9, Kittilä, puh

10 10 8. LAITOSHOITO VANHAINKOTI VUODEOSASTO Pääskylänniemessä sijaitseva vanhainkoti on 16- paikkainen, joista 13 paikkaa on pitkäaikaista laitoshoitoa ja 3 paikkaa lyhytaikaista laitoshoitoa. Vanhainkodissa annetaan pitkäaikaista laitoshoitoa ikäihmisille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona esim. kotihoidon ja muiden palveluiden turvin. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Vanhainkoti tarjoaa myös lyhytaikaisia hoivajaksoja kotona asuville ikäihmisille joko omaishoitajan loman ajaksi tai kotihoidon tukemiseksi. Vanhainkodin vastaava hoitaja, puh Sairaanhoitaja, puh Pallas hoitajat, puh Ounas hoitajat, puh Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 15 pitkäaikaishoitopaikkaa. Vuodeosasto tarjoaa myös lyhytaikaisia hoivajaksoja erikseen sovittaessa. Osastonhoitaja, puh Terveyskeskusavustaja, puh Hoitajat, puh

11 11 9. KORJAUSAVUSTUS, AURAUSAVUSTUS Asuinkiinteistöihin saa Valtion asuntorahaston myöntämää korjausavustusta asunnon korjaustöihin, jotka edesauttavat asumista kotona. Avustusta myönnetään, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asuu pysyvästi yli 65-vuotias tai vammainen. Avustuksen saamiseen vaikuttaa hakijaruokakunnan bruttotulot sekä varallisuus. Avustuksen osuus on enintään 40 % toteutuneista kustannuksista, vammaisuuteen perustuvissa enintään 70 %. Rintamaveteraanit voivat saada enintään 30 % ns. veteraanilisää koskien myös veteraanien leskiä. Kunta myöntää avustuksen. Hakuaika avustuksille on yleensä maalishuhtikuussa. Yksityistien aurausavustusta voi hakea kunakin vuonna helmikuun loppuun mennessä. Hakemus toimitetaan kunnan tekniselle lautakunnalle. Hakemus löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta lomakkeet/tekninen osasto/aurausavustushakemus. Lisätiedot tekninen toimisto, puh Korjausneuvoja, Lapin alue, puh , maksuton arviointi kotona 10. SOSIAALITYÖ Sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat asiakkaita asumiseen, palvelujen ja taloudellisten etuuksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi he selvittävät sosiaalisen tilanteeseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Sosiaalityöntekijä, puh Puhelinaika klo arkisin Sosiaalityöntekijä, puh Puhelinaika klo arkisin Etuuskäsittelijä, puh Puhelinaika klo arkisin

12 SOSIAALI- JA POTILASASIMIES, EDUNVALVONTA Sosiaaliasiamies, puh sähköposti Lisätiedot osoitteesta Potilasasiamies, puh Edunvalvonta Edunvalvontaa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun korkea ikä tai sairaus on heikentänyt asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei kykene itse valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan. Edunvalvoja huolehtii päämiehensä kanssa yhdessä tai hänen puolestaan päämiehensä asioista. Palvelu on maksullista. Edunvalvojan määräämistä haetaan maistraatilta puh , sähköposti: Yleinen edunvalvonta Edunvalvojana voi toimia edunvalvottavan sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Ellei se ole mahdollista, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja. Kaikkien edunvalvojien toimintaa valvoo maistraatti. Kittilässä yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Lapin oikeusaputoimiston 2. yleinen edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri. Käyntiosoite: Virastotalo, 1. kerros, Valtatie 60. Postiosoite: Edunvalvonta Kittilä, Valtatie 60, Kittilä, Puh

13 MEÄN PIRSSIN AIKATAULU Meän Pirssi on kaikille avoin asiointilinja. Matkasta peritään linjaautotaksan mukainen maksu. Meän Pirssi toimii kutsuperiaatteella, eli kuljetusta tarvitsevien pyydetään soittamaan liikennöitsijälle viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. - Tilausliikenne Olli Oy, puhelin Taksi- ja tilausliikenne Luusua, puhelin Taksi Yrjö Aikio Meän Pirssin aikataulut voimassa 7/2015 Kirkonkylän alueella, ma ja to klo välisenä aikana - maanantaisin ja torstaisin joka viikko - linja liikennöi klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Lintula Kiistala Siitonen Kittilä Siitonen Kiistala Lintula - maanantaisin, joka viikko - lähtö Lintulasta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Molkojärvi Kittilä Molkojärvi - tiistaisin, joka viikko - lähtö Molkojärveltä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Taksi- ja tilausliikenne Luusua, puh Kelontekemä Tepsa Kittilä Tepsa Kelontekemä - keskiviikkoisin, joka viikko - lähtö Kelontekemästä klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Taksi Yrjö Aikio, puhelin Kallo Kaukonen Kittilä Kaukonen Kallo - torstaisin, joka viikko - lähtö Kallosta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Raattama Kittilä Raattama - perjantaisin, joka viikko - lähtö Raattamasta klo 9.00, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh

14 TERVEYDENHOITOPALVELUT KIIREETÖN AJANVARAUSVASTAANOTTO LABORATORIO Ajanvarausvastaanotto ja lääkärin puhelinajat varataan vastaanottohoitajalta. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Teihin ollaan yhteydessä saman päivän aikana, mikäli olette jättäneet pyynnön takaisinsoitosta. Tällöin yhteystietonne jää automaattisesti puhelinjärjestelmään. Lääkärien vastaanotolle ajanvaraus (ei-kiireellinen) on arkisin klo , puh ja Sairaanhoitajan vastaanotolle ajanvaraus (ei-kiireellinen) on arkisin klo , puh vuosikontrollit/määräaikaistarkastukset Sairaanhoitajan ajanvarauksessa käytetään myös takaisinsoittojärjestelmää. Reseptiasiat, potilasasiakirjat ja lausuntopyynnöt puh (takaisinsoittojärjestelmä). Marevan-asiakkaat: INR-vastausten (Marevan-hoito) tulokset ja seuraavat kontrolliajat lähetetään postissa kotiin tai asiakas hakee kortin itse sopimuksen mukaan ilmoittautumisluukulta. Tulokset soitetaan asiakkaalle, jos annostus muuttuu. Neuvonta ja ajanvaraus arkisin klo , puh Jos teillä on lähete, voitte käyttää laboratorion sähköistä ajanvarausta ja varata kalenterista sopivan näytteenottoajan (www.kittila.fi).

15 15 RÖNTGEN HAMMASHOITO FYSIOTERAPIA Ajanvaraus arkisin klo , puh Röntgentutkimuksia varten tarvitaan lääkärin lähete. Koko väestöllä on oikeus kunnalliseen hammashoitoon tai vaihtoehtoisesti oikeus saada sairausvakuutuskorvausta yksityisen hammashoidon kustannuksista. Veteraaneille kunnallisessa hammashoidossa tutkimus, ehkäisevä hoitokäynti ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt ovat maksuttomia. Ajanvaraus: puh ma to pe Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Teihin ollaan yhteydessä saman päivän aikana, mikäli olette jättänyt yhteystietonne automaattiin. Hammashoitoon hakeutuvat potilaat asetetaan jonoon hoidon tarpeen kiireellisyyden perusteella. Toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja ylläpitämällä heidän terveyttään tarjoamalla laadukkaita palveluja. Fysioterapiaosasto sijaitsee terveyskeskuksen 2. kerroksessa. Fysioterapiaosaston työtiloina toimii 3 yksilöterapiahuonetta, apuvälinevarasto ja kuntosali, joka on myös ryhmäliikuntatila. Fysioterapiassa työskentelee neljä fysioterapeuttia ja yksi toimintaterapeutti. Puhelinnumerot fysioterapeuteille ovat , , ja

16 PUHETERAPIA Toimintaterapeutin numero on Puhelinajat, jolloin fysioterapiaan saa parhaiten yhteyden ovat ma klo ja ti-pe klo Fysioterapian toimintamuotoja ovat mm. lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, ohjaus ja neuvonta, vuodeosastolla, Koivukodissa, Havukassa, Metsolassa ja vanhainkodilla tapahtuva kuntoutus. 16 Lisäksi tärkeänä osana fysioterapian toimintaa ovat apuvälinepalvelut ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. Tarvittaessa teemme kotikäyntejä asunnonmuutostyö- ja apuvälinetarpeen arviointien merkeissä. Fysio- ja toimintaterapia-aloituksen ajankohdat ilmoitetaan asiakkaille joko puhelimitse tai postitse. Hierontalähetteet ohjautuvat yksityiselle sektorille. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy. Puheterapeutille ohjaudutaan pääasiassa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä. Terveyskeskuksessa puheterapialähetteen kirjoittaa tavallisesti terveydenhoitaja tai lääkäri. Puheterapeutin vastaanotto sijaitsee Kittilän terveyskeskuksen 2. kerroksessa. Puheterapeutti FM, puh APUVÄLINELAINAUS Apuvälinelainaamo on avoinna ma pe klo puh Apuvälineiden lainauksesta tehdään asiakkaan kanssa apuvälinelainaussopimus. Lainaus on maksutonta. Kotiinkuljetus ja asennus (esim. tukikaiteet) ensisijaisesti asiakkaan itsensä tai perheenjäsenten toimesta. Lyhytaikainen lainaus 3kk esim. leikkausten jälkeen. Pitkäaikaisessa lainauksessa on oltava lääketieteellinen peruste ja lääkärin maksusitoumus.

17 17 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT, PERHEVÄKIVALTA Sairaanhoitaja, puh Puhelinaika ma-to klo Sairaanhoitaja, puh Puhelinaika ma-pe klo Psykologi, puh Sosiaalityöntekijä, puh Puhelinaika klo arkisin Sosiaalityöntekijä, puh Puhelinaika klo arkisin Päihde- ja mielenterveystyöntekijä, puh Päiväkeskus, Tuomarintie 6 Avoinna ma to klo NEUVOLAN AIKUISTIIMI Aikuistiimin tehtäviin kuuluvat aikuisten ja ikäihmisten terveystarkastukset. Vanhusneuvolatyö, diabeteksen hoito ja muistitutkimukset on keskitetty aikuistiimille. Myös sivuneuvolatoimintaa kunnassa hoitavat aikuistiimin terveydenhoitajat. Diabetestarvikkeiden jakelu on ajanvarauksella. Terveydenhoitaja, muistihoitaja, puh Terveydenhoitaja, puh

18 18 ASIAKASMAKSUKATTO Maksukaton laskemiseen kelpaavat seuraavat maksut (ei yksityiset palvelut) - lyhytaikaisen laitoshoidon maksut - poliklinikkamaksut - päiväkirurgiamaksut - sarjahoitomaksut - terveyskeskuskäyntimaksut, -vuosimaksut ja päivystysmaksut - yksilökohtaiset fysioterapiamaksut - kuntoutushoidonmaksut - yö- ja päivähoitomaksut sairaalassa Maksukaton täyttymistä seurataan asiakkaalle annettavalla asiakasmaksukortilla. Asiakas joutuu itse huolehtimaan maksukattoa kerryttävistä asiakasmaksuista ja hänen on toimitettava pyydettäessä alkuperäiset maksukuitit suoritetusta asiakasmaksuista. Maksukaton täytyttyä palvelun käyttäjälle annetaan vapaa-kortti, jota näyttämällä edellä mainitut palvelut annetaan maksuttomina vapaa-kortin voimassaoloaikana. Poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, joka edelleen maksetaan alennetulla hoitopäivämaksulla. Merkintöjä asiakasmaksukorttiin tekee ja vapaakortteja antaa: Kittilän terveyskeskus, potilastoimisto, puh Vapaakortti on aina esitettävä käynnin/hoidon yhteydessä, jotta vältytään turhilta laskutuksilta.

19 19 Lisätietoja palveluista löytyy Kittilän kunnan kotisivuilta Ei ole kyse siitä kuinka monta vuotta täyttää, vaan siitä kuinka vuotensa käyttää.

20 20

Kittilän kunta. Ikäihmisen opas

Kittilän kunta. Ikäihmisen opas Kittilän kunta Ikäihmisen opas Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten. Kittilän kunnan tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua omissa kodeissaan niin pitkään kuin se on turvallista ja mahdollista.

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot