Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1. Competitor Name

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1. Competitor Name"

Transkriptio

1 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Työprosessin hallinta Sub Criterion A1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:47 O O O O O O O O Teemaviikon suunnitelman tavoitteet perustuvat lasten varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin tai yleisiin ympäristökasvatuksen tavoitteisiin 5-6-vuotiaille lapsille ja 2. ohjaustilanteessa havainnoituihin tavoitteisiin esim. lasten taidot ja tiedot (tavoitteita 2 tai enemmän) 1. Teemaviikon suunnitelmaan on kirjattu huomioita ohjaustilanteesta: lasten innostus, kiinnostus, ymmärrys tai lasten palautteet (teemaviikon tavoitteet) 2. huomioidaan teemaviikon suunnitelmassa Teemaviikon suunnitelmassa on huomioitu ympäristökasvattajan esitys esim. Lahden alueen määräykset, materiaalit Hyödyntävät teemaviikon suunnittelussaan päiväkodin edustajan esitystä. Suunnittelevat toimintaa juuri tämän päiväkodin tiloihin, välineisiin, materiaaleihin tai ympäristöön (mukana voi olla lainattavia välineitä kuten kirjoja tai ympäristökasvattajan esittämiä välineitä) Hyödyntävät teemaviikon suunnittelussaan päiväkodin edustajan esitystä. Suunnittelevat toimintaa juuri tälle päiväkodille hyödyntäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa esim. ottavat suunnitelmaansa päiväkodin arvoja ja painotusalueita Ottavat teemaviikon suunnitelmassa huomioon lasten iän ja kehitystason esim. suunnitelma on konkreettista toimintaa tai selvitetään käsitteet lapsen kehitystaso huomioiden Teemaviikko on yhteinäinen kokonaisuus. Suunnitelmassa on nähtävissä loogisuus ja punainen lanka esim. selkeä aloitus ja lopetus tai projektityöskentely tai johdonmukaisuus esim. teemaan tutustuminen ennen toimintaa Lasten ohjaustilannesuunnitelmassa huomioivat lasten ikätason ja kehitysvaiheen mainitsemalla 5-6-vuotiaiden lasten osaamisen tason kognitiivissa taidoissa esim. ajattelu on vielä konkreettista, eivät vielä hallitse käsitteellistä ajattelua, ajattelu oman toiminnan kautta 0,5 pistettä/toteutunut 0,5 pistettä/toteutunut 9.00 imum for Sub Criterion

2 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Työtehtävän hallinta/työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Sub Criterion A2 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:48 O O O O O Lasten ohjaustilanteessa tutustuvat konkreettisesti toimintaympäristöön, välineisiin ja materiaaleihin Lasten ohjaustilannesuunnitelmaan on kirjattu 1. tavoitteet lapsille 2. työnjako 3. toiminnan eteneminen 4. käytettävät materiaalit/välineet 5. miten hyödynnetään ohjaustilanne tulevaa teemaviikon suunnitelmaa ajatellen Hyödyntävät ohjaustilanteessa jotain ympäristökasvatuksen/kestävän kehityksen välinettä (esim, Messin lajittelureppu tai jokin oma) Kertovat lapsille ymmärrettävästi ohjaustilanteen alussa tarkoituksen/tavoitteet (pelkkä aiheen mainitseminen ei riitä) esim. varmistaa että lapsi on ymmärtänyt Kyselevät tai selvittävät leikin/toiminnan avulla lasten omia kokemuksia tai ajatuksia aiheesta ekologinen kestävä kehitys kaikki 0,5 pistettä/toteutunut O O O Työskentelevät asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan. Ohjaustilanteen toiminta perustuu lapselle ominaiseen tapaan toimia: liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen tai taiteellinen kokeminen Antavat lapsille tasapuolisesti positiivista palautetta lasten vastauksiin/keskusteluun/osallistumiseen liittyen Tukevat lasten välistä vuorovaikutusta esim. yhteisleikkejä, lasten yhteistä toimintaa tai lasten keskinäistä mielipiteiden vaihtoa O Antavat lapsille selkeitä ohjeita mm. varmistaa ymmärryksen imum for Sub Criterion

3 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Työn perustana olevan tiedon hallinta Sub Criterion A3 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:49 O O O Teemaviikon suunnitelman keskeinen sisältö on ekologinen kestävä kehitys 1. luonnonvarojen säästäminen (ekosysteemien säilyttäminen) 2. luontoon tutustuminen (biologinen monimuotoisuus) Teemaviikon suunnitelma on asiakasrymää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukainen. Suunnitelman toiminta perustuu lapselle ominaiseen tapaan toimia: liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen Teemaviikon suunnitelmassa on monipuolisesti huomioitu toimintaympäristöön soveltuvia menetelmiä: toiminnalliset ohjaustilanteet ja arkitoiminnot (perustoiminnot) 0,5 pistettä/toteutunut 3.00 imum for Sub Criterion

4 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Elinikäisen oppimisen avaintaidot Sub Criterion A4 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:49 O Kysyy kysymyksen ympäristökasvattajalta tai päiväkodin johtajalta (hakee monipuolisesti tietoa) O Lasten ohjaustilanteessa yhteistyö on tasapuolista O Huolehtivat lasten turvallisuudesta ja ennakoivat mahdolliset turvallisuusriskit ja vaaratilanteet esim. kokonaisvaltainen henkinen koko tehtävän ajan koko tehtävän ajan turvallisuus, välineiden turvallinen käyttö O Kysyvät lapsilta palautetta ohjaustilanteen jälkeen/lopussa O Kirjallinen itsearivointi sisältää realistisen vahvuuksien arvioinnin O Kirjallinen itsearviointi sisältää realistisen kehittämiskohteiden arivoinnin 0,5 pistettä/vahvuus 0,5 pistettä/kehittämisal 8.00 imum for Sub Criterion

5 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Työprosessin hallinta Sub Criterion B1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 O O O Työn suunnittelu:1. tutustuvat konkreettisesti toimintaympäristöön ja välineisiin 2. sopivat työjärjestyksen (esimerkiksi käyttävät sanoja ensin/sitten/lopuksi) suullisesti/kirjallisesti 3. sopivat työnjaon ja työtehtävät kirjaaminen eli Ritvan kirjallisesta hoitotyön yhteenvedosta löytyy tarpeina/ongelmina: 1. peseytyminen 2. liikkuminen 3. heikentyneet aistitoiminnot (mainittava kaksi aistia esim. kuulo/näkö/tasapaino) 4. turvallisuus/pelko kaatumisesta 5. asioiden hoitaminen (esim. kauppa-asiat, apteekki, siivous) kirjaaminen eli Ritva kirjallisesta hoitotyön yhteenvedosta löytyy keinoina/suosituksina: 1. liikkumisen apuvälineet (mainittava yksi liikkumisen ja yksi aistitoimintojen apuväline esim. rollaattori, keppi, ikäihmisen puhelin, uudet silmälasit, kuulolaite jne.) 2. kotihoito tai omaiset auttaa (esim. pesut, kauppa-asiat) 3. kodin esteettömyys ja turvallisuus (esim. turvapuhelin, ei mattoja, ei kynnyksiä, valaistus jne.) 0,5 pistettä /tot. kohta (max 1) 0,5 pistettä/tot kohta 0,5 pistettä/tot kohta 5.50 imum for Sub Criterion

6 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Työtehtävän hallinta/työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta sekä työn perustana olevan tiedon hallinta Sub Criterion B2 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 O O O O O O Ainon voinnin selvittäminen: 1. kysyvät potilaan voinnista 2. kysyvät sairauden sen hetkisestä tilanteesta esim. miten on pärjännyt sairauden kanssa 3. tupakoinnin kartoittaminen 4. liikunnan kartoittaminen 5. lääkityksen kartoittaminen esim. ottaako yleensä säännöllisesti ja tunteeko lääkkeet eli hoitava ja avaava lääke,molemmat lääkkeet selvitettävä Ainon PEF-mittauksen ohjaus: ohjaa tekemään seuraavat asiat 1. seisten tai istuen 2. nollaa mitttari 3. keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa 4. mittarin suukappale tiiviisti huulten väliin 5. puhalla mittariin lyhyt voimakas puhallus (sanallinen tai demonstroitu ohjaus) 6. kirjaa tulos muistiin Ainon lääkityksen ohjaus: Ohjaa tekemään seuraavat asiat: 1. tyhjentämään keuhkot ennen lääkkeen ottoa/hengittämään ilmaa ulos keuhkoista 2. inhalaation suukappale tiiviisti huulille 3. sisäänhengittää syvään kunnes keuhkot ovat täynnä ilmaa 4. pidättää hengitystä 10 sek/laskee kymmeneen ja hengittää ulos 5. suunhuuhtelu inhalaation ottamisen jälkeen Ainon ohjaus astman pahenemistilanteen varalle: 1.potilas osaa tunnistaa tilanteen esim. yskän ja limannousu, aamuöinen oireilu, rastiusoireilu, toistuvat/ lisääntyvät hengitystieinfektiot, pef-arvot huononevat, lääkityksen tarve lisääntyy (kaksi mainittava) 2. pysyy rauhallisena puoli-istuvassa/etukumarassa asennossa 3. avaavaa lääkettä ylimääräinen annos tai lääkärin antaman ohjeen mukaan 4. tarvittaessa hakeutuu hoitoon/112 Ainon muu ohjaus: 1. käy ainon kanssa läpi oirepäiväkirjaa ja motivoi päiväkirjan täyttämiseen esim. tärkeä dokumentti lääkärikäynnillä, voi seurata omahoidon etenemistä ja lääkityksen vastetta 2. ohjaa astmaatikolle sopivaa liikuntaa esim. kostea ympäristö, maltillinen liikunnan aloitus, oman voinnin mukaan 3. kertoo astmaa pahentavia tekijöitä esim. hajusteet, pakkanen, katupöly, siitepöly, hengitystieinfektiot, tupakointi jne. (kolme asiaa mainittava) 4. huomioivat sairauden aiheuttaman pelon ja väsymyksen (henkinen hyvinvointi, joku ystävä mukaan harrastamaan liikuntaa) Hyödyntävät tietoa astmasta sairautena: 1. keuhkosairaus, johon kuuluvat keuhkoputkiston limakalvotulehdus ja siihen liittyvä keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys (molemmat mainittava) 2. astman tavallisia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen (kaksi oiretta riittää) 3. hoidon tavoitteina ovat oireettomuus, keuhkojen normaalitoiminta ja 0,5 pistettä/tot kohta kaikki kaikki 0,5 pistettä/tot kohta 0,5 pistettä /tot kohta 0,5 pistettä/tot kohta Page 1 / 2

7 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Työtehtävän hallinta/työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta sekä työn perustana olevan tiedon hallinta Sub Criterion B2 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 pahenemisvaiheiden estäminen (kaikki mainittava) 4. lääkehoito perustuu hoitavaan lääkkeeseen (kortisoni) ja tarvittaessa avaavaan lääkkeeseen (b2- agonisti), (molemmat mainittava) O O O Ritvan toimintakyvyn selvittäminen: 1.kysyy liikkumisen kysymällä 2. kävelyttämällä Ritvan 3. kysyy apuvälineiden käytön 4. kysyy peseytymisen kotona (selviytyykö itsenäisesti esim. hiustenpesu) 5. kysyy pukeutumisen kotona 6. selvittää syömisen ja juomisen kotona (tekeekö itse ruoan vai ateriapalvelu) 7. wc-toimntojen selvitys (virtsaaminen, vatsan toiminta) 8. kysyy asioiden esim. laskut, kaupassakäynti Hyödyntävät Ritvan ohjauksessa tietoa kaatumisen ehkäisystä: 1. kertovat ikääntyneiden liikuntapiirakan sisällön 2. turvallisuutta vahvistavien apuvälineiden ja turvatuotteiden käytön perusteleminen esim. helpottavat turvallista liikkumista/ehkäisevät mainitsevat vähintään yhden esimerkin tuotteesta esim. liukuesteet, rollaattori, liukuestekengät/jarrusukat, lonkkahousut 3. kertovat heikentyneiden aistitoimintojen vaikutuksesta kaatumisriskiin esim. kuulo, näkö, tunto JA mainitsevat aistitoimintoja tukevia apuvälineitä esim. kuulolaite, silmälasit, ikäihmisen puhelin (kaksi mainittava) 4. muut kaatumisen ehkäisyyn vaikuttavat tekijät esim. alkoholin kohtuukäyttö, riittävä uni, kodin siisteys/esteettömyys, lääkitys (mainittava kaksi) Ohjaus ja perustelut kaatumisen ehkäisyssä: 1. tasapainon parantaminen (yhdellä jalalla esim. seisominen, takaperin kävely, sivuaskeleet, kantakävely, yksi mainittava) 2. lihaskunto (ohjaavat polven ojent/koukist, lonkan loitontaminen, nilkan ojentaminen (yksi mainittava) 3. kävely/kestävyys (esim. asioiden hoito) 4. ravitsemuksen merkitys (esim.riittävä energia, nesteet, proteiinit, d-vitamiini,yksi mainittava) 5. Psyykkinen hyvinvointi: mielialan ja pelokuuden huomioiminen (luovat turvallisen ilmapiirin rohkaisemalla liikkumaan, kannustamalla osallistumaan läheisen toimintakeskuksen ohjelmiin) 0,5 pistettä/tot kohta 1p/asia 1p/asia imum for Sub Criterion Page 2 / 2

8 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Elinikäisen oppimisen avaintaidot/ yhteinen ydinosaaminen Sub Criterion B3 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 O Kirjallinen itsearivointi sisältää realistisen vahvuuksien arvioinnin 0,5/vahvuus O Kirjallinen itsearviointi sisältää realistisen kehittämiskohteiden arivoinnin 0,5/kehittämisalue 2.00 imum for Sub Criterion

9 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Sairaudet ja anatomia Sub Criterion C1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 O jokaisesta 15 oikein vastatusta väittämästä 1p (60 väittämää) 1p/määritelty vastausmäärä O jokainen elin tunnistettu oikein kaikki 5.00 imum for Sub Criterion

10 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 3 Sub Criterion Lääkehoito Sub Criterion D1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :58:51 O Aseptiikka: 1.lääkkeitä käsittelevät henkilö/henkilöt desinfioivat kädet ennen ja jälkeen lääkkeiden käsittelyn sekä käyttävät suojakäsineitä 2. lääkkeiden jako hanskoilla tai lusikalla puhtaasti 3. insuliinilagenulan puhdistus ennen lääkkeenvetoa ruiskuun kaikki O Lääkkeiden jakaminen dosettiin virheettömästi O lääkelaskut (laskutoimitus ja vastaus oikein) 0,5p/lasku O insuliinin annostelu oikeaan lääkeruiskuun puhtaasti 4.00 imum for Sub Criterion

11 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 3 Sub Criterion Elimistön rakenne ja toiminta Sub Criterion E1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :58:51 O vastausta oikein =4p, 64 vastausta oikein on 3,5p, 60 vastausta oikein = 3p, 56 vastusta oikein = 2,5p, 52 vastausta oikein =2p, 48 vastausta oikein =1,5p, 44 vastausta oikein =1p, 40 vastausta oikein =0,5p 0,5/määritelty vastausmäärä 4.00 imum for Sub Criterion

12 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 3 Sub Criterion Ravitsemus Sub Criterion F1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :58:51 O Jokainen oikein täytetty lokero 0,5p/lokero 4.00 imum for Sub Criterion

13 Objective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 3 Sub Criterion Yllätystehtävä Sub Criterion G1 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :58:51 O jokainen oikein nimetty väline 0,5p/väline 4.00 imum for Sub Criterion

14 Subjective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Työtehtävän hallinta/työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Sub Criterion A2 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:48 Expert Score (Out of 10) S Yleisvaikutelma työtehtävän hallinnasta, ohjaustilanteen sujuvuus, myönteinen ilmapiiri, ohjaa lapsia tarkoituksenmukaisesti, annetussa aiheessa pysyminen, lapsiryhmän hallinta, sopiva äänenkäyttö subjektiivinen arviointi 5.00 imum for Sub Criterion

15 Subjective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 1 Sub Criterion Elinikäisen oppimisen avaintaidot Sub Criterion A4 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :07:49 Expert Score (Out of 10) S Yleisvaikutelma elinikäisen oppimisen avaintaidoista: kuuntelee aktiivisesti muita, on kiinnostunut muiden kysymyksistä, esittää realisitisia ja rakentavia vaihtoehtoja, perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ammatillisesti, tekee yhteistyötä kysymysten suunnittelussa subjektiivinen arviointi 5.00 imum for Sub Criterion

16 Subjective ing Skill Number 305 Skill Lähihoitaja Competition Day 2 Sub Criterion Elinikäisen oppimisen avaintaidot/ yhteinen ydinosaaminen Sub Criterion B3 ing Scheme Lock :37:29 Entry Lock :52:43 Expert Score (Out of 10) S Yleisvaikutelma työtehtävän hallinnasta, vuorovaikutus, kohtaavat asiakkaat ammatillisesti, käyttävät läsnäoloa työmenetelmänä, toiminnan sujuvuus ja suunnitelmallisuus, aseptiikka, ergobomia, subjektiivinen arviointi 5.00 imum for Sub Criterion

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ASTMA

LASTEN JA NUORTEN ASTMA LASTEN JA NUORTEN ASTMA Sisältö Astma sairautena 5 Astmaoireet ja -epäily 5 Astmatutkimukset diagnoosin ja seurannan tukena 6 Astman hoito 10 - Lääkehoito 10 - Lääkelaitteet 11 - Lääkehoidon kesto 11 -

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Koivupihan hoivakodista 3 2. Kuntoutumiskodin toimintamalli vuokaaviona 3 3. Vuokaaviossa esitetyt toimijat 4 4. Vuokaaviossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot