Tiesitkö, että eläimesi tarvitsee E-vitamiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesitkö, että eläimesi tarvitsee E-vitamiini"

Transkriptio

1 Tiesitkö, että eläimesi tarvitsee E-vitamiinia? Vetcare E-vitamiini Luonnollista E-vitamiinia sisältävä täydennysrehuvalmiste Etusijalla eläinten hyvinvointi

2 E-vitamiini (alfa-tokoferoli) on tärkeä vitamiini, jota eläimet eivät valmista elimistössään E-vitamiinilla on olennainen rooli monissa elimistön toiminnoissa. E-vitamiinipuutos ei yleensä aiheuta näkyviä oireita. Oireet, kuten heikentynyt puolustuskyky, lihasongelmat tai lisääntymishäiriöt saattavat jäädä huomaamatta tai niiden oletetaan johtuvan jostakin muusta syystä. E-vitamiini toimii elimistössä luonnollisena antioksidanttina. Se suojaa soluja vapailta radikaaleilta, eli erittäin herkästi reagoivilta soluja vaurioittavilta ja vanhenemista vauhdittavilta yhdisteiltä. Vapaita radikaaleja muodostuu solujen normaalin aineenvaihdunnan sivutuotteena. Mitä aktiivisempi solu on, sitä enemmän vapaita radikaaleja se tuottaa. Vapaiden radikaalien aiheuttamaa vaikutusta elimistölle kutsutaan hapetusstressiksi. Vapaiden radikaalien tuotanto lisääntyy erityisesti soluvaurioiden ja sairauksien seurauksena. Vapaat E-vitamiinipuutoksen oireita: heikentynyt puolustuskyky lihasongelmat lisääntymishäiriöt hermostolliset ongelmat radikaalit voivat tällöin aiheuttaa korjaamatonta tuhoa soluissa ja solukalvoilla. Jos vapaita radikaaleja tuotetaan ylimäärin, elimistö ei lopulta pysty estämään näiden yhdisteiden aiheuttamaa solujen vaurioitumista. Tämän seurauksena kudoksiin voi tulla jopa henkeä uhkaavia vaurioita. E-vitamiini antioksidanttina on tärkeässä roolissa suojaamassa elimistöä liiallisten vaurioiden syntymiseltä ja sen riittävästä saannista tulee huolehtia. Luonnollinen E-vitamiini Kaupallisesti on tarjolla kahdesta eri lähteestä peräisin olevaa E-vitamiinia: luonnollista (RRR-alfa-tokoferoli) ja synteettistä (alfa-tokoferolien raseeminen seos). E-vitamiinin kohdalla synteettinen eli keinotekoisesti tuotettu vitamiini ei ole yhtä tehokasta kuin luonnollinen. Luonnollinen E-vitamiini imeytyy ja kulkeutuu kudoksiin synteettistä tehokkaammin. Tästä johtuen synteettistä E-vitamiinia joudutaan antamaan suhteessa huomattavasti enemmän kuin luonnollista Luonnollinen E-vitamiini imeytyy elimistöön paremmin kuin synteettinen. Tästä johtuen pieni annos päivässä riittää. E-vitamiinia, jos halutaan saavuttaa yhtäläiset pitoisuudet ja vaikutukset elimistössä. Luonnollista E-vitamiinia käytettäessä samaan vaikutukseen riittää verrattain pieni annos. E-vitamiinin tapauksessa ratkaisevaa on laatu. Vapaat radikaalit ovat aineenvaihdunnassa muodostuvia hapen ja typen reaktiivisia muotoja, jotka vaurioittavat soluja. Antioksidantit ovat aineita, jotka viivyttävät, estävät tai poistavat vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita. Hapetusstressi eli oksidatiivinen stressi on tila, jossa elimistön vapaiden radikaalien ja antioksidanttien suhde on epätasapainossa. Tämä voi johtua joko vapaiden radikaalien ylimäärästä tai antioksidanttien puutteesta.

3 Kaikki hevoset tarvitsevat E-vitamiinia E-vitamiinin tarve riippuu hevosen iästä ja aktiivisuudesta E-vitamiinia (alfa-tokoferolia) on luonnostaan paljon tuoreessa, nuoressa, reheväkasvuisessa laidunruohossa (erityisesti alfalfassa), vehnänalkioissa ja tietyissä kasviöljyissä. Säilöminen ja kuivaaminen vähentävät merkittävästi heinän E-vitamiinipitoisuutta. Rehusta saatavan E-vitamiinin määrä vaihtelee suuresti erityisesti maissa, joissa laidunkausi on lyhyt. E-vitamiinin lisääminen hevosten ruokavalioon on suositeltavaa etenkin sisäruokintakaudella. Myös kesällä E-vitamiinilisä on perusteltua, mikäli hevoset eivät saa tuoretta laidunruohoa päärehunaan. E-vitamiiniyliannostuksen riski täydennysrehua käytettäessä on vä häinen annostelusuosituksia nouda tettaessa, sillä hevonen ei varastoi E-vitamiinia kovin tehokkaasti. Kaikenikäiset hevoset tarvitsevat E-vitamiinia välttyäkseen sen puutokseen liittyviltä lihas- ja hermosairauksilta. Kasvuikäisillä ja vanhenevilla eläimillä riittävän saannin tarve korostuu. Varsojen ja kasvavien hevosten keskushermosto sekä immuunijärjestelmä tarvitsevat E-vitamiinia kehittyäkseen ja toimiakseen normaalisti. Iäkkäiden hevosten heikentynyttä vastustuskykyä voidaan tukea E-vitamiinilla. Hevosen elimistön matalan E-vitamiinipitoisuuden on havaittu olevan yhteydessä rasituksen aiheuttamiin lihasvaurioihin ja -sairauksiin. Urheiluhevoset tarvitsevat ruokavaliossaan keskimääräistä enemmän E-vitamiinia säilyttääkseen riittävän pitoisuuden elimistössään toistuvien rankkojen suoritusten aikana ja jälkeen¹. Rasitus lisää hapetusstressiä, jolloin antioksidanttien tarve kasvaa. Urheilu - hevosille suositellaankin E-vitamiini täydennystä suuremmalla annoksella kuin levossa tai kohtalaisessa rasituksessa oleville hevosille. Urheiluhevosten energiansaanti perustuu useimmiten väkirehuihin ja öljyihin, jolloin ne usein saavat liian vähän E-vitamiinia perusruokavaliossaan. Siitoshevoset hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä. Tieteellisesti on osoitettu, että E-vitamiinin lisäämisestä tamman ruokavalioon tiineyden loppuvaiheessa ja maidontuotannon ensipäivinä on hyötyä pyrittäessä parantamaan ternimaidon laatua ja sitä kautta varsan E-vitamiini- ja vasta-ainepitoisuuksia². Urheiluhevosilla, siitoshevosilla sekä tiineillä ja imettävillä tammoilla on tavallista suurempi E-vitamiinin tarve. ¹Siciliano, Parker, Lawrence. Effect of dietary vitamin E supplementation on the integrity of skeletal muscle in exercised horses. J Anim Sci, 75: ; ²Bondo, Jensen. Administration of RRR-α-tocopherol to pregnant mares stimulates maternal IgG and IgM production in colostrum and enhances vitamin E and IgM status in foals. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl), 95: ; 2011.

4 Koirakin tarvitsee E-vitamiinia Koirien E-vitamiinisaanti vaihtelee suuresti sen perusteella, mitä niille syötetään. Suurimpaan osaan koiranruoista on lisätty valmiiksi E-vitamiinia. Pakkausselosteessa ei kuitenkaan aina kerrota, onko se luonnollista vai synteettistä tai mihin suositusannos perustuu. Tällöin on mahdotonta tietää, saako eläin valmisteesta riittävästi E-vitamiinia tarpeisiinsa nähden. Erityisesti raakaruokinnassa olevat koirat tarvitsevat E-vitamiinitäydennystä. Etenkin harrastus- ja siitoskoirat tarvitsevat E-vitamiinia Valjakkokoirat, koirajuoksukilpailuissa kisaavat koirat, agilitykoirat, metsästyskoirat sekä palveluskoirat altistuvat usein raskaan fyysisen harjoitusja kilpailurasituksen seurauksena lisääntyneelle elimistön stressille sekä vapaille radikaaleille. Näillä on heikentävä vaikutus koirien suorituskestävyyteen ja palautumiseen. Siitokseen käytettävien koirien lisääntymiskykyä voidaan pyrkiä tehostamaan E-vitamiinitäydennyksellä. Tiineen narttukoiran E-vitamiinitarve on keskimääräistä suurempi, sillä narttu tarvitsee enemmän välttämättömiä vitamiineja sikiön kasvuun ja kehitykseen. Harrastuskoirat hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä ruokavaliossaan. E-vitamiinitäydennyksen ansiosta sen määrä plasmassa, lihaksissa ja muissa kudoksissa lisääntyy, mikä vähentää elimistön rasitusperäisiä hapetusstressin lisäämiä vaurioita sekä auttaa parantamaan koirien suorituskykyä ja rasituksesta palautumista¹. ¹Piercy RJ, Hinchcliff KW, Morley PS, Disilvestro RA, Reinhart GA, Nelson SL, Schmidt KE, Morrie Craig A. Association between vitamin E and enhanced athletic performance in sled dogs. Med Sci Sports Exerc. 33: ; Baskin CR, Hinchcliff KW, DiSilvestro RA, Reinhart GA, Hayek MG, Chew BP, Burr JR, Swenson RA. Effects of dietary antioxidant supplementation on oxidative damage and resistance to oxidative damage duringprolonged exercise in sled dogs. Am J Vet Res. 61:886-91; 2000.

5 E-vitamiinitäydennys sairauksien tukihoitona Luonnollinen E-vitamiini tukee ihon normaalia toimintaa Tulehduksellinen ihosairaus on yleinen vaiva koirilla. Taustalla on peritty taipumus kehittää allerginen reaktio ympäristön ärsykkeitä ja/tai ruoka-aine-allergeeneja vastaan. Koiran perimä vaikuttaa muun muassa ihon suojamekanismien toimintaan. Pitkään jatkuva tulehdusreaktio lisää vapaiden radikaalien ja tulehdusvälittäjäaineiden määrää ihossa ja pahentaa kudostuhoa. Puolustussolut hakeutuvat ihon tulehduspaikalle ja vapauttavat tulehdusvälittäjäaineita. Tulehdusvälittäjäaineet aktivoivat uusia puolustussoluja ja lisäävät vastaaineiden muodostusta. Reaktiiviset happiyhdisteet pahentavat kudostuhoa tulehduspaikalla. E-vitamiini on erittäin tehokas antioksidantti, jota on runsaasti konsentroituneena ihon pintakerroksissa. E-vitamiini toimii iholla ensilinjan puolustuksessa rasvojen hapettumista vastaan ja suojaa solukalvoja vapailta radikaaleilta. E-vitamiinilla on merkittävä rooli reaktiivisten happiyhdisteiden poistamisessa iholta ihotulehduksen yhteydessä. E-vitamiinin on lisäksi osoitettu vähentävän vasta-aineiden määrää estämällä niiden tuotantoa. Täten vapaiden happiradikaalien muodostuminen vähenee ja hapetusstressi helpottuu. Ihotulehduksesta kärsivät koirat tarvitsevat enemmän E-vitamiinia, minkä vuoksi niille suositellaan E-vitamiinitäydennystä. E-vitamiinin on tieteellisesti todettu parantavan potilaan kliinistä vointia; ihomuutokset kuten ihovauriot, punoitus, paksuuntuminen ja karvattomuus vähenevät.¹ Luonnollinen E-vitamiini tukee niveliä Nivelrikko syntyy vaiheittain nivelpintoja peittävän ruston hajoamisen seurauksena. Kollageenisen tukirakenteensa menettäneen nivelruston korjautumiskyky on erittäin huono, eikä tuhoutunut rustokudos pysty uusiutumaan. Oireina ovat nivelalueen kipu ja turvotus. E-vitamiinin kulkeutuu nivelnesteeseen, missä se vähentää nivelruston tuhoutumista kiihdyttävien yhdisteiden määrää. E-vitamiinilla on myös nivelperäistä kipua lieventävää vaikutusta.² Luonnollinen E-vitamiini toimii antioksidanttina myös muissa tilanteissa, joissa elimistön hapetusstressi on lisääntynyt E-vitamiinitäydennystä voidaan käyttää tukihoitona useissa sairauksissa, joiden seurauksena elimistön hapetusstressi on lisääntynyt. Hapetusstressillä on suuri vaikutus muun muassa maksa- ja sappiteiden vaurioiden synnyssä. Sydämen vajaatoiminnan seurauksena solujen hapettuminen on häiriintynyt ja hapetusstressi lisääntynyt. Maksa- ja sydänsairaille koirille suositellaankin E-vitamiinitäydennystä sen antioksidanttiominaisuuksien vuoksi. ¹Plevnik Kapun A, Salobir J, Levart A, Tavčar Kalcher G, Nemec Svete A, Kotnik T. Vitamin E supplementation in canine atopic dermatitis: improvement of clinical signs and effects on oxidative stress markers. Vet Rec ²Rhouma M, de Oliveira El Warrak A, Troncy E, Beaudry F, Chorfi Y. Anti-inflammatory response of dietary vitamin E and its effects on pain and joint structures during early stages ofsurgically induced osteoarthritis in dogs. Can J Vet Res. 77:191-8; 2013.

6 Vetcare E-vitamiini sisältää luonnollista E-vitamiinia Sisältää runsaasti luonnollista α-tokoferolia (200 IU/ml) nestemäisessä muodossa Kätevä pumppupullo, riittoisuus yli 60 pumpun painallusta Valmistettu Suomessa korkealaatuisen suomalaisen tuotekehityksen tuloksena Ravintoaineet Raakavalkuainen < 0,1 %, Raakakuitu < 1 %, Raakarasva 100 %, Tuhka < 0,12 %, Natrium 0,05 % Koostumus Vehnänalkioöljy, D-α-tokoferoli Lisäaineet Ravitsemukselliset lisäaineet E-vitamiini/E-vitamin (D-α-tokoferoli, D-α-tokoferol) mg/l Annostelu Aikuinen eläin levossa tai kevyessä liikunnassa, alle vuoden ikäinen eläin: 1 pumpun painallus kerran vuorokaudessa. Aikuinen eläin vaativassa liikunnassa: 2 pumpun painallusta kerran vuorokaudessa. Siitokseen käytettävä, tiine tai imettävä eläin: 3 pumpun painallusta kerran vuorokaudessa. Öljy annostellaan ruoan mukana. E-vitamiinia käytetään kuureina tai eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdestä pullosta riittää vähintään 60 pumpun painallusta. Säilytys Säilyvyys: 24 kk. Säilytetään huoneenlämmössä alle +25 C. Pullossa on tippalukko, sulje tippalukko jokaisen käytön jälkeen. Pullon erikoisrakenne suojaa rasvahappoja hapettumasta. Pullon pohjassa oleva rako mahdollistaa korvausilman oton. Avattu pullo on käytettävä 3 kuukauden kuluessa. Pakkaus 100 ml Myynti Eläinlääkärit, apteekit ja hyvin varustellut eläintarvikeliikkeet sekä verkossa: Vetcare Oy PL 99, Salo Etusijalla eläinten hyvinvointi

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille.

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Lukijalle Tärkeä osa hevosen hyvinvointia on oikeaoppinen ja ravinnontarpeen mukainen ruokinta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa hevosten

Lisätiedot

Eri hevosryhmien ruokinta

Eri hevosryhmien ruokinta HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA IV. 2015 Eri hevosryhmien ruokinta Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun neljäs osa käsittelee eri hevosryhmien

Lisätiedot

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI 1/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa issämme 10.1.2014 Maistatuspäivä myymälö Tehokas startti laihdutukseen MethodDraine Detox Express Yksi annospullo lasilliseen vettä joka aamu viikon ajan.

Lisätiedot

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen KARIN ROSENLEW - D8-2690-EQ - DIPLOMA IN EQUINE SCIENCE THESIS KÄÄNNETTY SUOMEKSI JA MUOKATTU VASTAAMAAN PAREMMIN SUOMEN OLOJA Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen Karin Rosenlew 2.3.2009 "There

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

Selätä syysväsymys 6/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Yrttien voimaa tukkoiseen oloon! Carmolis 7,90

Selätä syysväsymys 6/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Yrttien voimaa tukkoiseen oloon! Carmolis 7,90 6/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Selätä syysväsymys Yrttien voimaa tukkoiseen oloon! Carmolis 7,90 80 ml sovh. 10,50 Lehden tarjoukset voimassa 26.10.2014 saakka. Tule tutustumaan! Palauta

Lisätiedot

Energiantarve. Harjoittelun koventuessa lähes kaikkien ravintoaineiden tarpeet nousevat. Kasvanut

Energiantarve. Harjoittelun koventuessa lähes kaikkien ravintoaineiden tarpeet nousevat. Kasvanut Monipuolinen vegaaniruokavalio sopii myös urheilijoille. Tiesitkö, että olympiavoittajat Paavo Nurmi ja Carl Lewis olivat aktiiviurallaan kasvissyöjiä? Triathlonistit Dave Scott ja Ruth Heidrich ovat vegaaneja

Lisätiedot

Koiran nivelvaivat VETERINARY DIET

Koiran nivelvaivat VETERINARY DIET Koiran nivelvaivat VETERINARY DIET KOIRAN NIVELVAIVAT Nivelvaivat ovat koirilla varsin tavallisia. Yleisin niistä on nivelrustoa vaurioittava sairaus, nivelrikko. Yli 20 prosentilla 1-vuotiaista ja sitä

Lisätiedot

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin Yleistyvä hauraus-raihnaus -oireyhtymä Hauraus-raihnausoireyhtymä yleistyy vanhenevan väestön lisääntymisen myötä. Se saattaa vaivata omaakin iäkästä läheistäsi. teksti: kaija törmä H auraus-raihnausoireyhtymästä

Lisätiedot

Rehut. Hevosen ruokinnassa käytettävien rehujen tulee HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015. FT Elena Autio

Rehut. Hevosen ruokinnassa käytettävien rehujen tulee HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015. FT Elena Autio HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015 Rehut Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun kolmas osa käsittelee hevosen ruokavalion koostumusta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto joka voi auttaa Sinua Elämään pitempään ja voimaan paremmin

Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto joka voi auttaa Sinua Elämään pitempään ja voimaan paremmin Kehon optimaaliseen ravinnonsaannin salaisuus on IMEYTYVYYDESSÄ.. Sivu 02 Geelimatriisin vallankumous.. Sivu 03 Roskaruuan vaarat.. Sivu 07 Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

Soukan apteekki. Kauklahden sivuapteekki. Kuivaako suuta? Päivitä lääkekaappisi kesäksi. Miksi koira on ihmisen paras ystävä?

Soukan apteekki. Kauklahden sivuapteekki. Kuivaako suuta? Päivitä lääkekaappisi kesäksi. Miksi koira on ihmisen paras ystävä? Soukan apteekki Kauklahden sivuapteekki Yläkartanontie 28, 02360 Espoo puh. (09) 801 6166 ma-pe 8.30-18.00 la 9.00-14.00 (kesä-elokuu) Kauppamäki 3, 02780 Espoo puh. (09) 811 464 ma-pe 9.00-17.00 (25.6.-15.8.2012)

Lisätiedot

IHO- JA TURKKIONGELMIEN SYYT JA HOITOMUODOT mcallerg.doc

IHO- JA TURKKIONGELMIEN SYYT JA HOITOMUODOT mcallerg.doc IHO- JA TURKKIONGELMIEN SYYT JA HOITOMUODOT mcallerg.doc 1 Yritämme tässä käydä läpi iho ja turkki ongelmien syitä välttäen mahdollisimman paljon lääketieteellistä sanastoa ja saada helposti ymmärrettävä

Lisätiedot

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa 3/15 Esittelyssä uutuustuotteita naiselliseen hyvinvointiin Erikoisöljy kuiville silmille ja limakalvoille Omega7 kaksoistyrniöljykapseli 45,90 150 kaps. sovh.

Lisätiedot

23,50 1/15. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA

23,50 1/15. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA 1/15 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa KIINTEÄ KROPPA JA HELEÄ IHO MethodDraine DETOX vihreä tee 23,50 sovh. 32,90 250 ml / 20 päivää Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA Lehden tarjoukset voimassa

Lisätiedot

SIITOSTAMMAN RUOKINTA - RAVINTO JA SEN VAIKUTUS

SIITOSTAMMAN RUOKINTA - RAVINTO JA SEN VAIKUTUS SIITOSTAMMAN RUOKINTA - RAVINTO JA SEN VAIKUTUS Suunnitelmallinen ja hinta-laatusuhteeltaan oikeanlainen siitostamman ruokintaohjelma voidaan toteuttaa silloin, kun ymmärretään tamman tarpeet lisääntymiskierron

Lisätiedot

Ravinnon välttämättömät rasvahapot

Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVINNON RASVAT II Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVITSEMUSTERAPEUTTIEN YHDISTYS R.Y. 1 Ravinnon välttämättömät rasvahapot SISÄLLYS: Sivu Tekstissä esiintyvät termit ja lyhenteet... 4 JOHDANTO...

Lisätiedot

FILOSOFIAMME ON YKSINKERTAINEN

FILOSOFIAMME ON YKSINKERTAINEN SISÄLTÖ Ravitsemustieto 7 Hieman ravintotietoutta 8 Kuka Sinä olet? 11 Valitse oikea tuote 14 Suorituksentehostajat 18 Painonhallinta 22 Vitamiinit ja mineraalit 24 Muut ravintolisät 30 Tuoteselosteet

Lisätiedot

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan Raxun remppa jatkuu himo. Parin viikon jälkeen myös olo alkoi olla vireämpi ja kylläinen. Tänään Raxun ruokavalioon kuuluu paljon kasviksia ja marjoja, kohtuullisesti hedelmiä sekä erilaisia proteiinin

Lisätiedot

Kulunut kevät oli vaalikevät. Apteekki on APTEEKKI! Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun

Kulunut kevät oli vaalikevät. Apteekki on APTEEKKI! Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun Apteekki on APTEEKKI! saamaan oman osansa. Apteekkitoimintaa tullaan entisestään terävöittämään. Ja hyvä niin, aina on parantamisen varaa. Onneksi demokratiassamme kuullaan myös asiantuntijoita eikä päätöksiä

Lisätiedot

Terveysvinkkejä 19,90 4/14. tueksi kesärientoihin! Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa

Terveysvinkkejä 19,90 4/14. tueksi kesärientoihin! Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa 4/14 +matkapakkaus kaupan päälle Jokaiseen kesäpäivään Probiootti plus 19,90 125 kaps. / sovh. 30,75 + matkapakkaus 20 kaps. tueksi kesärientoihin! Terveysvinkkejä

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

Sisältö Nutriance. Nutriancen tarina FI 2006.09

Sisältö Nutriance. Nutriancen tarina FI 2006.09 Nutriance FI Sisältö Nutriance Nutriancen tarina...2 Ihosi ja Nutrianc...6 Johdanto Nutriance-pikaoppaaaseen...10 Refreshing Facial Cleanser ja Foaming Gel Cleanser...11 Purifying Facial Scrub...13 Refining

Lisätiedot

Soukan apteekki. Kauklahden sivuapteekki. Melatoniinin monet terveysvaikutukset. Hoida oikein lapsen kipua ja kuumetta

Soukan apteekki. Kauklahden sivuapteekki. Melatoniinin monet terveysvaikutukset. Hoida oikein lapsen kipua ja kuumetta Soukan apteekki Kauklahden sivuapteekki Yläkartanontie 28, 02360 Espoo puh. (09) 801 6166 ma-pe 8.30-19.00 la 9.00-15.00 Kauppamäki 3, 02780 Espoo puh. (09) 811 464 ma-pe 9.00-18.00 Soukan apteekin asiakaslehti

Lisätiedot

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana ETM Johanna Kaipiainen Lukijalle Pikaruokaa vai kotiruokaa? Korviketta vai äidinmaitoa? Vegaaniruokaa vai kasvisruokaa maidon kera? Arkipäivä

Lisätiedot

Voimia syksyyn 19,90 5/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa UUTUUS. Lehden tarjoukset voimassa 20.9.2014 saakka. Tule tutustumaan!

Voimia syksyyn 19,90 5/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa UUTUUS. Lehden tarjoukset voimassa 20.9.2014 saakka. Tule tutustumaan! 5/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Voimia syksyyn UUTUUS Tehoa aineenvaihduntaan puhdistuskuurilla! Slimmix SuperDetox Puhdistava yrtti-inuliinivalmiste 19,90 500 ml sovh. 25,35 + juomapullo

Lisätiedot

Syökö ikääntynyt läheisesi tarpeeksi?

Syökö ikääntynyt läheisesi tarpeeksi? Syökö ikääntynyt läheisesi tarpeeksi? Jääkö tutulta ikäihmiseltä ruokaa lautaselle? Vaikuttaako hän laihtuneelta? Läheiset voivat monin tavoin auttaa vanhusta, jolla on ongelmia ruokailun kanssa. Vanhusten

Lisätiedot