LOPPURAPORTTI RAPORTTI Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI RAPORTTI 11.09.2009. Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys"

Transkriptio

1 RAPORTTI Sivu 1/106 Tilaaja: Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu Jyväskylä Hanke: Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys LOPPURAPORTTI Haahtela-rakennuttaminen Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puh , fax

2 Sivu 2/ YHTEENVETO Verkkoselvityksen tavoite Väestöpohja ja palveluiden kysynnän muutokset Terveydenhuollon palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Vanhuspalvelut Vammaispalvelut Muutokset kiinteistöissä Vaihtoehtoiset toimintatavat Tilakustannusten muutokset yhteensä Työn rajaus Laatijat Asiantuntijat TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Väestöpohja Seudullinen lähtökohta Terveyspalvelut Avosairaanhoito, nykytilanne Terveysasemavastaanotot Keskitetyt vastaanotot, tutkimukset ja kliiniset tukipalvelut Tekniset ja tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Puheterapia Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nykytilanne Neuvolat Kouluterveydenhuolto Opiskelija- ja lukioterveydenhuolto Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit Suun terveydenhoito, nykytilanne Perushammashoito Erikoishammashoito Terveyskeskussairaala, nykytilanne Päivystys, nykytilanne Jyväskylän seudun työterveys, nykytilanne Aikuispsykiatria ja päihdepalvelut, nykytilanne Erikoissairaanhoito Terveydenhuollon palveluverkon kehittäminen Vastuuväestö Tuottavuuden kehittäminen Terveysasemaverkon kehittäminen Terveysasemavastaanotot Keskitetyt vastaanotot, tutkimukset ja kliiniset tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhoito Terveyskeskussairaala Päivystys Jyväskylän seudun työterveys Aikuispsykiatria ja päihdepalvelut Tilojen kunto SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Aikuissosiaalityö ja perusturva, nykytilanne Aikuissosiaalityö ja perusturva Sosiaalityö ja -asemat Talous- ja velkaneuvonta Sosiaalinen luototus...48

3 Sivu 3/ Maahanmuuttajapalvelut Romanipalvelut Sallaajärven palvelukoti Pakolaisten perheryhmäkoti Lasten ja perheiden palvelut, nykytilanne Avohoito Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö Sijaishuollon tuki ja seuranta Sijaishuoltoyksikkö Nuorten erityispalvelut Sovittelutoimisto Lastensuojelulaitokset Psykososiaaliset palvelut, nykytilanne Perheneuvola Perheneuvolan lastentutkimusklinikka Kriisikeskus Mobile Lapsioikeudelliset palvelut Koulukuraattorit ja koulupsykologit Aluepsykologityö Palveluverkon kehittäminen Sosiaali- ja perhepalveluiden palveluverkko, vaihtoehto Sosiaali- ja perhepalveluiden palveluverkko vaihtoehto Lastensuojelulaitokset, tulevaisuuden ratkaisut VANHUSPALVELUT Vanhuspalvelujen sisältö Vanhuspalvelujen mitoituksen lähtökohdat Palvelutarve yli 75-vuotiaat Palvelutarve alle 75-vuotiaat Palvelujen määrällinen tarve yhteensä Vanhuspalvelujen nykyinen toimintaverkko Pitkäaikainen laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Intervallihoito Vanhusten avopalvelut Vanhuspalvelujen tilojen tarve vuoteen Esitys pitkäaikaisen laitoshoidon osalta Esitys tehostetun palveluasumisen osalta Esitys intervalli / lyhytaikaishoidon osalta Esitys kotihoidon tiimitilojen osalta Asumispalvelut Päiväkeskukset VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen sisältö Vammaispalvelujen mitoituksen lähtökohdat Mitoituksen taustatietoja Kehitysvammaisten määrä Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon mitoitus uudessa Jyväskylässä Asumispalvelujen mitoitus uudessa Jyväskylässä Vammaispalvelujen nykyiset tilat Vammaispalvelutoimisto, päivä- ja työtoiminta sekä iltapäivähoito Asumispalvelut Esitys vammaispalvelujen tilojen tarpeesta vuoteen Vammaispalvelutoimisto, päivä- ja työtoiminta sekä iltapäivähoito Asumispalvelut MUUT PALVELUT Päivähoidon palvelukeskus, nykytilanne ja tilaratkaisut Työllisyyspalvelut Keski-Suomen Tulkkikeskus, nykytilanne ja tilaratkaisut...89

4 Sivu 4/ SOTEN HALLINTO HANKKEET JA TILAMUUTOKSET Terveyspalvelut Uudisrakennukset, laajennukset ja peruskorjaukset Tilat, joista luovutaan Tilankäytön muutokset Sosiaalipalvelut Uudisrakennukset, laajennukset ja peruskorjaukset Tilat, joista luovutaan Tilankäytön muutokset Vanhustenpalvelut Uudisrakennukset, laajennukset ja peruskorjaukset Tilat, joista luovutaan Tilankäytön muutokset Vammaispalvelut Uudisrakennukset, laajennukset ja peruskorjaukset Tilat, joista luovutaan Tilankäytön muutokset VAIHTOEHTOISET TOIMINTATAVAT Vaihtoehto A, toiminnan tehostaminen Vaihtoehto B, nykytoiminnan jatkaminen Terveydenhuollon palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Vanhuspalvelut Vaihtoehto C, toiminnan voimakas kehittäminen Terveydenhuollon palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Vanhuspalvelut TILAT JA TILAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vaihtoehto A, toiminnan tehostaminen Vaihtoehtojen vertailu Liite 1. Yhteenveto terveydenhuollon sekä sosiaali- ja perhepalvelujen tilojen käytöstä, vaihtoehdot 1 ja 2, Liite 2 Uusien työaikamallien (6+6) kokonaisvaikutukset

5 Sivu 5/ YHTEENVETO 1.1 Verkkoselvityksen tavoite Asukkaiden eri elämänvaiheissaan tarvitsemat laadukkaat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat tämän verkkoselvityksen lähtökohta. Asukkaat ovat laatutietoisia ja tietävät oikeutensa. Väestön vaurastuminen ja palveluyhteiskunnan kehittyminen nostaa kansalaisten vaatimustasoa myös kunnan tarjoamien palveluiden osalta. Haasteita asettavat lisääntyvät palvelutarpeet, ikääntyvien kuntalaisten osuuden kasvaminen ja väestön elintasosairaudet. Verkkoselvityksen tavoitteena on varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuus tulevaisuudessa vastaamalla tulevaisuuden haasteisiin tehokkaalla palvelutuotannolla. Palvelujen tuotannossa vahvistetaan houkuttelevuutta työnantajana ja asemaa työvoiman rekrytoinnissa varmistamalla hyvät ja ajanmukaiset työolosuhteet. Tässä raportissa kuvataan Jyväskylän Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta, nykyinen toimitilaverkko ja arvio palvelutarpeesta. Edellisten perusteella on tehty esitykset tilojen kehittämistarpeista ja investointitarpeesta vuoteen Toimitilojen kehittämisen lähtökohtana on palveluiden tuottamiseen tarvittavat toiminnot ja niiden tarpeet. Tasapainoinen investointipolitiikka edellyttää sen vuoksi sekä sitoutumista toimintojen kehittämiseen että sitoutumista sen perusteella tehtävään toimitilastrategiaan. 1.2 Väestöpohja ja palveluiden kysynnän muutokset Sosiaalipalveluiden väestöpohja Sosiaalipalvelut tuotetaan palvelemaan uuden Jyväskylän noin asukkaan väestöä, joka kasvaa kymmenessä vuodessa ( ) noin 7 %. Sosiaali- ja perhepalvelut kohdentuvat kuitenkin alle 65-vuotiaiden ikäryhmään, jossa kasvua on samassa ajassa 1,3 %. Terveyspalvelujen väestöpohja Jyväskylän Terveyspalvelut tuottavat palveluja tällä hetkellä noin asukkaalle. Vastuuväestö kasvaa vuoden 2011 alussa noin asukkaaseen kun kuntien ja kuntayhtymien tuottamat terveydenhuollon palvelut yhdistetään. Uuden Jyväskylän lisäksi on tarkastelu myös Muuramea, Hankasalmea ja Uuraista.

6 Sivu 6/106 Laajin väestöpohja on Keski-Suomen maakunnan terveydenhuollon päivystystoiminnalla joka käsittää noin asukasta. Väestörakenne Väestönkasvu tapahtuu vanhemmissa ikäluokissa koska työikäisten ja nuorten määrä pysyy lähes samana ja eläke-ikäisten määrä lisääntyy selvästi. Ikäihmisten määrä lisääntyy radikaalisti: yli 30 % vuoteen 2020 ja yli 200 % vuoteen Ikäihmiset käyttävät lisäksi terveyspalveluita muuta väestöä enemmän, joten palvelujen kysyntä kasvaa väestönkasvua nopeammin. Palveluiden kysynnän kasvun asettamat haasteet Väestön kasvun ja väestörakenteen muutokset asettavat haasteen kehittää palveluiden tuotantoa. Tehokkuutta ja laatua voitaisiin lisätä monipuolisimmilla ja suuremmilla toimintayksiköillä, kuten: Suun terveydenhuollon keskus Pääsosiaaliasema Opiskelijaterveydenhoidon keskus Jyväskylän Seudun Työterveyshuollon keskus Psykiatrinen keskus Toimipisteiden palvelualueen laajentaminen Jäljempänä tarkastellaan palvelusektoreittain toimintojen ja toimitilojen kehittämistä. 1.3 Terveydenhuollon palvelut Tehokas palveluiden tuottaminen, terveysasemat Tällä hetkellä uuden Jyväskylän alueella on 64 omalääkäriä. Lääkärien vastaanottokäyntejä on yhteensä noin vuodessa. Väestö kasvaa kymmenessä vuodessa 7 % kun terveysasemapalveluiden kysyntä kasvaa samassa ajassa 27 % väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen. Tavoitteena on tehostaa terveysasematoimintoja siten, että lääkäreiden/ hoitajien määrä kasvaa vain väestönkasvun mukaisesti. Tavoite on haasteellinen. Keinoja siihen pääsemiseksi voivat olla: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaamien. Ohjausjärjestelmien tulee tunnistaa asiakkaan tarpeet ja ohjata hänet oikeaan paikkaan Oikein mitoitettu palveluverkko. Nykyisten terveysasemien vastuualueita muutetaan siten, että palvelu löytyy lähimmältä terveysasemalta. Vältetään pienimpiä yksiköitä (alle väestöpohjan terveysasemalla 900 asukasta/ lääkäri + hoitaja, yli väestöpohjan terveysasemalla asukasta/ lääkäri + hoitaja, tehokkuusero 30 %):

7 Sivu 7/106 Säynätsalon terveysaseman toiminnot siirretään Muuramen terveysaseman tai Kinkomaan sairaala yhteyteen. Osa potilaista suuntautuisi tällöin ilmeisesti keskustaan Kyllön terveysasemalle. Tikkakosken terveysaseman toiminnot on mahdollista siirtää Palokkaan monipuolisemman palveluvalikoiman lähelle. Halssilan neuvolan toiminta siirretään Keskustan terveysasemalle, Keljonkankaan neuvola Kyllön terveysasemalle ja Säynätsalon neuvola Muuramen terveysasemalle/kinkomaan sairaalaan. Kyllön suun terveydenhuollon erikoishoidot, Keljonkankaan hammashoitola ja Palokan erikoishoidot siirretään Hannikaisenkadulle. Säynätsalon hammashoitola siirretään Muurameen. Jyskän koulun hammashoitola siirretään Vaajakosken yksikön yhteyteen. Tikkakosken hammashoitola siirretään Palokkaan. Toimitilat saatetaan vastaamaan palveluverkko-suunnitelmaa. Tämä edellyttää sitoutumista pitkäjänteiseen toimitilastrategiaan jolla varmistetaan oikein mitoitetut tilat, oikein mitoitetut investoinnit ja oikein ajoitetut investoinnit. Tehokas palveluiden tuottaminen, tilojen käyttöasteet Tilojen käyttöasteita kasvatetaan. Uusi päivystysasema sijoitetaan olemassa olevaan terveysasemaan (Palokka). Tällöin päiväkäytössä olevien tilojen käyttöä voidaan jatkaa myös iltaan. Uusien työaikamallien (6+6) mahdollisuuksia tutkitaan eri palveluissa. Päivystys ja terveyskeskussairaala Nykyinen Keskussairaalalla toimiva terveyskeskus- yhteispäivystys on mitoitettu vanhan Jyväskylän mukaan. Yöpäivystys kattaa koko seudun. Toiminnan järjestää sairaanhoitopiiri. Toinen terveyskeskuspäivystys noin asukkaalle sijoitetaan Palokan terveysasemalle. Toiminnan järjestää sairaanhoitopiiri. Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaaloiden kaikki osastot ja Muuramen terveysaseman sairaalan sairaansijoista puolet osoitetaan lyhytaikaishoitoon. Yhteensä niissä on tällöin 335 lyhytaikaissairaansijaa eli 2,2 promillea asukkaan väestöstä. Mikäli lyhytaikaishoito saatetaan vastaamaan Keski-Suomen maakunnan terveydenhuollon päivystystoiminnan aluetta, tarvitaan Palokkaan 4. osasto, 30 sairaansijaa, jolloin yhteensä on 365 lyhytaikaissairaansijaa, joka on 1.7 promillea asukkaan väestöstä. Kunnan kannalta nykyinen korkea terveyskeskussairaalan osuus on taloudellisesti kannattavaa, sillä hoito erikoissairaanhoidon vuodeosastolla on merkittävästi kalliimpaa

8 Sivu 8/106 Jyväskylän Seudun Työterveyshuollon keskus Jyväskylän Seudun Työterveyden keskustassa sijaitsevat toiminnot yhdistetään Vapaudenkadulta ja Keski-Suomen Keskussairaalasta Hannikaisenkadun toimipisteeseen sosiaaliasemalta vapautuviin tiloihin. Seudullisen työterveyden laajentuessa 2011 vastaanottotoimintaa laajennetaan muissa toimipisteissä esimerkiksi Palokassa ja Muuramessa. 1.4 Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaalipalvelut ovat tällä hetkellä liian hajanaisesti järjestetty. Palveluiden tuotannon kehittämistä (ja myös toimitilastrategiaa) tutkitaan jatkossa kahdella sijoitus vaihtoehdolla. Sosiaali- ja perhepalveluissa tutkitaan myös uusien työaikamallien (6+6) mahdollisuuksia. Sosiaali- ja perhepalvelut Vaihtoehto 1 Sosiaaliasemien toiminta keskitetään uudelle sosiaaliasemalle, Keskustan sosiaaliasemalle ja Kolmikulmaan. Kaukaisimpien alueiden lähipalveluita kehitetään esim. yhteispalvelupisteillä ja sosiaali- ja terveyspalveluautoilla. Perheneuvola ja Korpilahden sosiaaliasema jatkavat toimintaansa nykyisissä sijainneissa. Päivähoidon palvelukeskus siirtyy Hannikaisenakatu aikuispsykiatrialta vapautuviin tiloihin. Järjestelyssä vapautuu Huhtasuon, Hannikaisenkadun, Vaajakosken ja Palokan sosiaaliasemien tilat sekä Matarankatu 4:n ja Puistokatu 35:n tilat. Muutamalle henkilölle etsitään korvaavat tilat alueilta. Vaihtoehto 2 Sosiaaliasemien toiminta keskitetään Pääsosiaaliasemalle. Kaukaisimpien alueiden lähipalveluita kehitetään esim. yhteispalvelupisteillä ja sosiaali- ja terveyspalveluautoilla. Myös perhetyö ja päivähoidon palvelukeskus sijoittuvat Pääsosiaaliasemalle. Sosiaali- ja perhepalveluiden muita toimintoja keskitetään entiselle Keskustan sosiaaliasemalle. Korpilahden sosiaaliasema ja Perheneuvola jatkavat toimintaansa. Sosiaali- ja perhepalveluiden muita toimintoja keskitetään Kolmikulmaan. Huonokuntoisista ja vuokratiloista luovutaan. Osittain tiloja käytetään Terveydenhuollon, Kotihoidon ja muiden kaupungin toimintojen tiloina tai ne myydään. Lastensuojelulaitokset Lastensuojelun laitospaikkojen määrän tulee vähenemään ja paikkojen luonne muuttumaan vuonna 2011 kun uudet määräykset laitoshuollon mitoituksista tulevat voimaan. Pitkäkestoisessa sijoituksessa huonekoon tulee olla 12 m2. Os-

9 Sivu 9/106 topalveluita ja poistuvia laitospaikkoja korvaamaan sekä vastaamaan kasvavaan kysyntään rakennetaan 10- ja 14- paikkaiset uudet nuorisokodit. 1.5 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelut, Pitkäaikaishoito Tällä hetkellä uuden Jyväskylän alueella on 537 pitkäaikaishoidon paikkaa. Vanhusten määrä kasvaa yli 30 % vuoteen 2020 mennessä ja yli 200 % vuoteen 2040 mennessä. Pitkäaikaishoidossa on osin sellaisia asiakkaita, joille pitkäaikainen laitoshoito ei ole välttämätöntä. Paikkatarpeeseen sovelletaan valtakunnallisia ohjeita; pitkäaikaishoivan piirissä vuonna 2020 on 3 % yli 75 vuotiaista. Lisäksi mitoitetaan 100 paikkaa dementikoille, nuorille vammautuneille yms. Uusien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2020 tarvitaan 443 paikkaa (noin 20 % vähemmän kuin nyt). Pitkäaikaishoivalle mitoitetaan laadukkaat ja tehokkaat toimitilat. Hankkeille laaditaan sisältö ja investointiohjelma Edellyttää: - Kotihoidon oikeaa mitoitusta - Laadukasta kuntoutustoimintaa - Pitkäaikaishoito ei ole lähipalvelua Tehostettu palveluasuminen Nyt 700 paikkaa, vuonna 2020 tarvitaan 902 paikkaa. Paikkatarve 2020: 6 % 75 yli vuotiaista sekä n 200 paikkaa dementikoille. Nykyisiä paikkoja poistuu 154, peruskorjataan 337 ja uudisrakennetaan 100 kpl Intervallihoito Kotona selviytymistä tuetaan Intervallihoitoa laajentamalla ja keskittämällä, Akseli ja Elina koti (61 paikkaa) otetaan kokonaan lyhytaikaisen hoidon käyttöön. Intervallihoitopaikkojen määrä kasvaa nykyisestä noin 40:stä 61:een. Kotihoidon tiimitilat Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa väestön ikääntyessä niin, että vuonna 2020 työntekijöitä on 190 henkeä ja tiimejä 14 kpl nykyistä enemmän. Kotihoidon tiimitiloja on nykyisin 26 rakennuksessa noin m2 ja ne ovat kahta toimipistettä lukuun ottamatta epäkäytännölliset. Tilojen sijoittaminen suunnitellaan uudelleen tarkoituksenmukaisesti. Samalla huomioidaan kotihoidon kasvu ja tiimitilojen lisätarve sekä tutkitaan uusia toimintatapoja.

10 Sivu 10/106 Asumispalvelut Nyt on ikäihmisille suunnattuja asuntoja tarjolla noin 800. Jos vuokraasuntotarjonta pidetään nykytasolla, vuoteen 2020 mennessä tarvitaan noin 650 uutta asuntoa, jotka sijoitetaan senioriasumisen keitaisiin. Päiväkeskukset Päiväkeskuksia on nyt 22 toimipisteessä yhteensä 3600 m2. Vuonna 2020 väestön ikääntymisestä johtuen tarvitaan m2 lisää. Tulevaisuudessa päivätoimintapisteitä keskitetään ja suunnitellaan uusista pisteistä nykyistä suurempia ja monipuolisempia, pienistä päiväkeskuksista luovutaan. 1.6 Vammaispalvelut Vammaispalvelujen piirissä tällä hetkellä on uudessa Jyväskylässä 564 asiakasta. Palveluja tuottaa noin 150 henkilöä. Tiloja on noin 9000 m2 sisältäen asumispalvelut. Vuonna 2020 kehitysvammaisten arvio uudessa Jyväskylässä on 645. Kehitysvammalain mukaan nuorilla ja aikuisilla kehitysvammaisilla on subjektiivinen oikeus päivä- ja työtoimintaan. Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon asiakkaiden määrä lisääntyy 279 asiakkaaseen, 56 henkilöä, 25%. Asiakaspaikkoja päivä- ja työtoimintaa tarvitaan 135, vaikeavammaisten päivätoimintaan 62 ja koululaisten iltapäivähoitoon 82 paikkaa. Tilojen määrä lisääntyy 4256 m2:iin, 594 m2, 16 %. Päivä- ja työtoiminnan toimintamalleja kehitetään viemällä palvelut asiakkaan luokse. Vuonna 2020 kehitysvammaisista asuu vanhempien kanssa 278 (98 % alle 17v., 27% yli 17v.), autetussa asumisessa 121, ohjatussa asumisessa 35, tukiasunnossa 43, itsenäisesti 105, perhehoidossa 26, laitoshoidossa 7 ja ostopalveluissa 30 henkilöä. Asumispaikkoja on nykyisin 153 kpl, 5277 m2. Vuoteen 2020 mennessä rakennetaan lisää 47 asumispaikkaa, 1800 m2, tällöin paikkoja on 200 kpl (ja tiloja 7077 m2). Kehitysvammaisten tukiasuntoja lisätään vapaaseen tuotantoon olevien vammaisille suunnattujen palvelujen läheisyyteen.

11 Sivu 11/ Muutokset kiinteistöissä Kaupungin taseeseen vuosina tulevat hankkeet jaksotettuna vuosille: Hanke m2 M (alv 0%) < Terveyspalvelut: Hannikaisenkatu ,75 perusk. Kyllön terveysasema ,30 2,50 perusk. Keskustan terveysasema ,50 perusk. Huhtasuon terveysasema 150 0,13 perusk. Palokan päiv.+vastaanotto 150 0,24 perusk. Palokan terveysasema, vo ,63 uudis Palokan terveysasema, vo ,51 perusk. Palokan terveysasema, vo ,63 uudis Vaajakosken terveysasema ,25 uudis Terveyspalvelut yhteensä ,43 7,88 9,13 Sosiaali- ja perhepalvelut: Keskustan sosiaaliasema ,20 perusk. Nuorisokoti, Hovila, 10 paikk ,17 uudis Nuorisokoti, 14 paikkaa 630 1,45 uudis Sosiaali- ja perhepalv. yht ,37 1,45 Vanhustenpalvelut: Keljon vanhainkoti ,56 perusk. Uusi pitkäaikaishoitoyks ,56 uudis Kotihoidon tukikohdat 320 0,07 0,07 perusk. Päiväkeskukset ,26 0,90 uudis Vanhustenpalvelut yht ,63 1,33 8,46 Vammaispalvelut: Uusi Harjutupa 220 0,44 uudis Päiväharjun oppimiskeskus 600 1,20 uudis Kotikartano, päivätoiminta 120 0,12 perusk. Ritoniitty, päivätoiminta 150 0,15 perusk. Vammaispalvelut yht ,64 0,27 Kaupungin hankkeet yht ,43 12,30 16,36 Kaupungin taseeseen esitettyjä hankkeita on yhteensä m2, joista uudisrakentamista on m2. Hankkeiden arvioidut rakentamiskustannukset ovat yhteensä 51,6 Milj. seuraavan kymmenen vuoden aikana.

12 Sivu 12/106 Vuokrakohteet vuosina , jotka eivät näy kaupungin taseessa: Hanke m2 m2 < Terveyspalvelut: Muuramen terveysasema perusk. Opiskelijaterveydenhuolto pk, uusi Terveyspalvelut yht Sosiaali- ja perhepalvelut: Keskitetty sosiaaliasema pk, uusi Sosiaali- ja perhepalv. yht Vanhustenpalvelut: Vitapolis perusk. Kotihoidon tukikohdat perusk. Päiväkeskukset uudis Vanhustenpalvelut yht Vammaispalvelut: Autistien päiväkesk. ja ip-hoito uudis Vammaispalvelut yht Vuokrakohteet yhteensä Vuokrakohteisiin esitettyjä hankkeita on yhteensä m2, joista uusia kohteita on m2. Edellä esitettyjen vuokrakohteiden lisäksi tarvitaan Vanhustenpalveluiden tehostetun palveluasumisen sekä Vammaispalveluiden palveluasumisen hankkeet, joissa asukkaan maksamat vuokrat läpi laskutetaan kaupungilla. Hanke m2 m2 < Vanhustenpalvelut: Kyllikinkatu, tehost. palv.as perusk. Palokan veteraanitalo perusk. Tehostettu palv.as, Jokivarsi uudis Tehostettu palv.as uudis Tehostettu palv.as uudis Tehostetut palv.asunnot Vammaispalvelut: Norola perusk. Norola, uusi asuntola uudis Uusi asuntola (ohj.+tuki) uudis Vammaispalvelut, asuminen

13 Sivu 13/106 Tehostetun palveluasumisen ja vammaispalveluiden asumisen hankkeita on yhteensä m2. Muutokset tilamäärissä palvelualueittain: palvelu/m2 uudet muunnetut poistuvat muutos peruskorj Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Vammaispalvelut Yhteensä uudet = uudisrakennus, laajennus, uusi vuokrakohde muunnetut = toiselta toimialueelta tulleet tilat poistuvat= poistuu toimialueen käytöstä Yllä esitettyyn taulukkoon sisältyy vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen sekä vammaispalveluiden asumisen hankkeet. 1.8 Vaihtoehtoiset toimintatavat Vaihtoehto A, toiminnan tehostaminen käsittää edellä kuvatut toimenpiteet ja hankkeet, joiden avulla hallitusti sopeudutaan tulevaisuuden muutoksiin. Vaihtoehto B, nykytoiminnan jatkaminen kuvaa mitä tapahtuu jos kehitykseen ei vaikuteta ja muuttuvassa tilanteessa toimitaan kuten ennenkin. Tällöin terveysasemavastaanottojen henkilöstä kasvaa, terveyskeskuspäivystyksen laajennus jouduttaisiin mahdollisesti sijoittamaan Keskussairaalan päivystyksen yhteyteen uudisrakennuksena. Sosiaaliasemien henkilökunta kasvaa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan lisää paikkoja yht n 380. Kotihoitoon tarvitaan 70 hlö vähemmän kuin perusvaihtoehdossa Vaihtoehdossa C, toiminnan voimakas kehittäminen arvioidaan voitaisiinko uusilla toimintatavoilla vaikuttaa tilankäyttöön. Näitä voivat olla uudet työaikamallit, vaihtoehdot väestövastuujärjestelmälle ja kotihoidon uudet toimintatavat. Tilakustannusten lisäksi on liitteessä 2 arvioitu uusien työaikamallien kokonaistaloudellisuutta. 1.9 Tilakustannusten muutokset yhteensä Perusvaihtoehdossa (A) tilojen määrä on lisääntynyt nykyisestä 1920 m2, tilankäyttö vastuuväestön asukasta kohden on laskenut 5,7 % ja vuokrat asukasta kohden ovat nousseet n 7 % (vanhuspalveluista on poistettu tehostetun palveluasumisen ja vammaispalveluista asumispalvelujen tilat ja vuokrat, joiden rahoitus tulee muista lähteistä).

14 Sivu 14/106 Toimialan vuosittainen tilakustannus nousee 15.7 M :sta 18.2 M :on (tiloissa ja vuokrissa on mukana myös ostopalvelujen ja vuokrakohteiden laskennallinen osuus). Edellä kuvattujen vaihtoehtojen tilakustannukset vuonna 2020 olisivat: - A) toiminnan tehostaminen 18,2 M +- 0 % - B) nykytoiminnan jatkaminen 20,4 M + 12 % - C) toiminnan voimakas kehittäminen 17,0 M - 7 % Vuoden 2020 tilakustannuksena on käytetty 17 /m2/kk Työn rajaus Uuden Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on jaettu viiteen vastuualueeseen, joista selvitykseen sisältyy: Terveydenhuollon palvelut, Uusi Jyväskylä sekä Muurame, Hankasalmi ja Uurainen. Avosairaanhoito, terveyskeskussairaala, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto sekä aikuispsykiatria ja päihdepalvelut. Seudulliset terveydenhuollon palvelut vastuualueen osalta selvityksen ulkopuolelle jää erikoissairaanhoito. Terveyskeskuspäivystyksen seudulliset ratkaisut sisältyvät selvitykseen siltä osalta kun ne vaikuttavat terveysasemien tilankäyttöön. Jyväskylän seudun työterveys ei kuulu sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen, mutta se tuottaa myös terveyspalveluja. Työterveys sisältyy verkkoselvitystyöhön. Sosiaali- ja perhepalvelut Uusi Jyväskylä. Aikuissosiaalityö ja perusturva, lasten ja perheiden palvelut, psykososiaaliset palvelut, Keski-Suomen tulkkikeskuksen palvelut. Vanhuspalvelut, vastuualueen palveluja ovat pitkäaikainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, päiväkeskustoiminta, kotihoito, omaishoidon tuki ja palvelusetelitoiminta. Vammaispalvelut käsittää asumispalvelut, päivä- ja työtoiminnan ja vapaaajantoiminnan sekä lisäksi perheen hyvinvointia tukevat muut palvelut. Lasten päivähoitopalveluista on vuonna 2008 laadittu erillinen päivähoidon verkkoselvitys. Tähän selvitykseen sisältyy päivähoidon palvelukeskus.

15 Sivu 15/ Laatijat Työ on toinen osa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimitilastrategiatyötä ja se on tehty Jyväskylän Tilapalvelun toimeksiannosta (ensimmäinen osa käsitti päivähoidon tilojen verkkoselvityksen). Työtä johtavaan ohjausryhmään on kuulunut: Pekka Utriainen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus (pj) Anssi Niemelä Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Esko Eriksson Jyväskylän Tilapalvelu Mikko Lepo Jyväskylän Tilapalvelu Ulla Rannanheimo-Gylling Jyväskylän Tilapalvelu Leena Rossi Kaupunkirakennepalvelu Risto Kortelainen Hallintokeskus Ritva Jokinen PLM, henkilöstön edustaja Lähtötietoja, ohjausta ja yhteensovittamista on hoitanut työryhmä: Ulla Rannanheimo-Gylling Jyväskylän Tilapalvelu (pj.) Mikko Lepo Jyväskylän Tilapalvelu Eija Korkalainen-Halmu Jyväskylän Tilapalvelu Sirkka Karhula Vanhus- ja vammaispalvelut Anssi Niemelä Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ulla Kuittu Sosiaali- ja perhepalvelut Mauri Paajanen Terveydenhuollon palvelut Maire Laaksonen Jyväskylän seudun työterveys Ritva Jokinen PLM, henkilöstön edustaja Selvityksen ovat laatineet tkl Ilkka Niukkanen ja Di Tiina Luhtanen Haahtelakehitys Oy:stä. Vanhus- ja vammaispalvelujen osalta työhön on osallistunut myös projektipäällikkö Raili Kuosmanen Infonia Oy:stä. Työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä Asiantuntijat Alansa asiantuntijoina on kuultu seuraavia henkilöitä: Terveydenhuollon palvelut Avosairaanhoito - Palveluyksikön johtaja Mauri Paajanen - Vastaava hoitotyön johtaja Paula Käyhkö - Apulaisylilääkäri Sakari Ritala - Osastonhoitaja Kaisa Heinonen Kuntoutuspalvelut - - Vs. palvelupäällikkö Sari H. Antila

16 Sivu 16/106 Tekniset palvelut - Tekninen päällikkö Kyösti Juvonen Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto - Palveluyksikön johtaja Irma Raento - Osastonhoitaja Riitta Ala-Luhtala Suun terveydenhuolto - Palveluyksikön johtaja Pirkko Paavola Aikuispsykiatria, päihdepalvelut - Ylilääkäri Juha S Katajamäki Terveyskeskussairaala - Palveluyksikön johtaja, ylilääkäri Sirkka Keikkala Vanhus- ja vammaispalvelut - Johtaja Sirkka Karhula Omaishoito - Palveluyksikön johtaja Kaija Rissanen Kotihoito - Palveluyksikön johtaja Marjatta Salminen Pitkäaikaishoito - Palveluyksikön johtaja Eeva-Liisa Saarman Vammaispalvelut - Palveluyksikön johtaja Seija Parviainen Sosiaali- ja perhepalvelut - Vastuualuejohtaja Ulla Kuittu Kuntouttava sosiaalityö ja perusturva - Palveluyksikön johtaja Ritva Anttonen - Johtava elatusturvasihteeri Pirjo Niskavaara Lasten ja perheiden palvelut - Palveluyksikön johtaja Anne Seppälä Psykososiaaliset palvelut - Palveluyksikön johtaja sij. Päivi Kalilainen Työllisyyspalvelut - Henkilöstöjohtaja Anssi Niemelä

17 Sivu 17/106 Päivähoidon palvelukeskus - Palveluyksikön johtaja Riitta Pylvänen Seudulliset terveydenhuollon palvelut (erikoissairaanhoito) - Tulosaluejohtaja Jarmo J Koski Jyväskylän Seudun Työterveys - Ylilääkäri Maire Laaksonen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Sairaanhoitopiirin johtaja Timo Kunttu Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä - Johtava ylilääkäri Reijo Räsänen - Avohoidon johtaja Silja Ässämäki - Talouspäällikkö Mauno Jussila - Huoltopäällikkö Esa Aaltonen Korpilahti-Muuramen perusterveydenhuollon kuntayhtymä - Ylilääkäri Jari Nojonen Vitapolis, Jykes Kiinteistöt oy - Toimitusjohtaja Juha Takala Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Johtaja Erkki Kumpulainen Jyväskylä, Kaupunkirakennepalvelut, Kaupunkisuunnittelu - Yleiskaava-arkkitehti Leena Rossi - Kaavoitustutkija Orvokki Riekkinen - Arkkitehti Anne Sandelin

18 Sivu 18/ TERVEYDENHUOLLON PALVELUT 2.1 Väestöpohja Seudullinen lähtökohta Jyväskylän Terveyspalvelut toimivat nyt noin asukkaan väestöpohjalla. Väestöpohja laajenee noin asukkaaseen vuoden 2011 alusta kun liitoskuntien (entiset Jyväskylän mlk ja Korpilahti) terveyspalvelut yhdistetään ja jos mukaan tulevat Jyväskylään isäntäkuntasuhteessa olevat kunnat kts oheinen kuvio (Tilastokeskus väestöennuste 2007). Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisen osalta päätöksenteko on vielä kesken. Jyväskylän seudun terveyspalvelujen väestöpohjia, Tilastokeskus Keski-Suomen päivyst ysalue Jyväskylän Terveyspalv Uusi Jyväskylä "Vanha" Jyväskylä Keski-Suomen seututerv.kesk us Terveyspalvelujen järjestämisvastuu ja henkilökunta siirtyvät Uudelle Jyväskylälle. Tilat jäävät kuntien omistukseen: Jyväskylän Terveyspalvelut toimii vuokrasuhteessa ja teettää tarvittavat tilamuutokset. Seudullisesti Jyväskylän terveyspalvelujen rinnalla toimii Keski-Suomen seututerveyskeskus, joka järjestää perusterveydenhuollon palvelut noin asukkaalle eli Joutsan, Luhangan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kunnille. Laajin väestöpohja on Keski-Suomen maakunnan terveydenhuollon päivystystoiminnalla joka käsittää noin asukasta. Alueeseen kuuluu uusi Jyväskylä, Muurame, Joutsa, Saarijärvi, Karstula, Keuruu, Multia, Viitasaari, Pihtipudas, Hankasalmi, Laukaa, Konnevesi, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

19 Sivu 19/ Terveyspalvelut Tilastokeskuksen vuoden 2007 väestöennusteen mukaan Jyväskylän terveyspalvelujen vastuuasukasmäärä on lievässä kasvussa: kasvu on kymmenessä vuodessa ( ) noin 7 %: Jyväskylän Terveyspalvelujen väestö ikäryhmittäin Yhteensä Työikäiset 23-64v Nuoret 0-22v Eläkeläiset Väestönkasvu tapahtuu vanhemmissa ikäluokissa koska työikäisten ja nuorten määrä pysyy lähes samana ja eläke-ikäisten määrä lisääntyy selvästi. Selvemmin tämä tulee esille alla olevasta kuviosta, jossa on eräiden terveyspalvelujen kysynnän väestöryhmiä: Jyväskylän Terveyspalvelujen väestön ikäryhmiä Ikäihmiset Koululaiset 7-15v Opiskelijat 16-22v Lapset 0-6 v Syntyneet 0v

20 Sivu 20/106 Vuosittain syntyneiden määrä on samalla tasolla, lasten ja koululaisten määrässä tapahtuu pientä nousua ja opiskelijoiden määrässä pientä laskua aikavälillä Ikäihmisten (75 vuotiaat ja vanhemmat) määrä lisääntyy radikaalisti. Ikäihmisten määrä kasvaa viidessä vuodessa 14 % ja kymmenessä vuodessa 34 %..Vuoteen 2040 mennessä ikäihmisten määrä kasvaa yli kaksi ja puolikertaiseksi. Koska ikäihmiset käyttävät useita terveydenhuollon palveluja muita ikäryhmiä enemmän, kasvaa näiden palvelujen kysyntä väestönkasvua nopeammin. 2.2 Avosairaanhoito, nykytilanne Lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottopalvelut järjestetään terveysasemilla alueellisella väestövastuuperiaatteella. Alueellisesti toimii myös osa kuntoutuspalveluista. Keskitetysti järjestetään erikoislääkärin vastaanotto-, diabetes- ja reumavastaanottopalvelut, röntgen-, tähystys- ja rasitustutkimukset sekä osa kuntoutuspalveluista. Päivystys hankitaan ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä. Avosairaanhoito järjestää lääkäripalvelut myös neuvolatyöhön, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä kotisairaanhoitoon Terveysasemavastaanotot Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut järjestetään terveysasemilla alueellisella väestövastuuperiaatteella. Nykyiset terveysasemat, niiden vastuuväestö, vastaanottohenkilöstö ja käynnit on esitetty alla olevassa taulukossa ja kartassa (apulaisylilääkäri Sakari Ritalan kokoaman aineiston mukaan): 2008 henkilöstö vo Lääkärit Sairaan/terv.hoitajat Väestö Lääkärit Sair./ terve.hoit. Per./lähihoit./ avust. Tekstin- käsittelijät Muut** Terveysasema Keskustan ta ,0 14,0 8,0 2,8 2,0 41, Kyllön ta ,6 12,5 3,5 3,5 5,0 35, Kuokkalan ta ,0 6,5 3,5 1,5 1,0 18, Palokan ta ,0 7,0 5,0 2,0 20, Vaajakosken ta ,9 6,0 4,0 1,0 16, Muuramen ta ,5 4,5 5,0 1,0 15, Huhtasuon ta ,9 6,0 1,0 1,0 1,0 13, Tikkakosken ta ,8 3,0 2,0 7, Hankasalmen ta ,7 4,5 1,5 1,0 2,0 11, Korpilahden ta ,5 3,5 4,5 0,5 11, Säynätsalon ta ,3 2,0 1,5 0,5 6, Uuraisten ta ,9 1,0 1,0 2, Yhteensä ,1 70,5 40,5 14, yht vo henkilöt Jyväskylän terveyspalvelujen terveysasemien tunnuslukuja Väestö / Lääkäri Käyntiä / Lääk Puhelinkont / hlö Väestö / Sh-Tth Käyntiä / Sh-Th Puhelinkont / hlö Väestö / vo henkilöt

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski. Suomen seututerveyskeskuskuntien ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin

Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski. Suomen seututerveyskeskuskuntien ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2012 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 107,37 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 112,38 Lääkärikäynti/Keskustan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle.

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle. 2 Muuramen terveyskeskuksen mielenterveystoimisto hoitaa Muuramen kunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueen potilaat. Keskeisesti hoidetaan seuraavat sairausryhmät: Masennus- ja ahdistuneisuussairaudet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 31.10.2013 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2013 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 80,97 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 135,94

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyspalvelut ryhmä Palvelujen nykytila, organisointi, palveluverkot ja henkilöstö Perveydenhuollon osalta selvitysalueen kunnat

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Neuvotteluhuone 5 Ohjausryhmän jäsenet: Jyväskylän perusturvalautak.

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Neuvotteluhuone 5 Ohjausryhmän jäsenet: Jyväskylän perusturvalautak. 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmistelevan ohjausryhmän kokouksesta

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

31.1.2013. Jarmo J Koski

31.1.2013. Jarmo J Koski 31.1.2013 Jarmo J Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 12 terveysasemaa 3 tks / 332 sairaansijaa KONNEVESI 14 neuvola 15 hammashoitolaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012 Avosairaanhoito 1.1.-30.4.2012 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 87,39 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 89,54 Lääkärikäynti/Keskustan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOIMIALARYHMÄN LOPPURAPORTTI 2.11.2007 Pj. Jouni Arnberg JOHDANTO Työvaliokunta nimesi 17.9.2007 neljä

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012

Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012 Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012 Ohjelma Tervetuloa ja kahvi Uusien tilojen esittely palveluiden näkökulmasta, avosairaanhoidon vastuualuejohtaja Sakari Ritala Remontin eteneminen ja vaiheet, Tilapalvelun

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot