Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: x.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: 1795-049x. www.suuhygienistiliitto.fi"

Transkriptio

1 02 13 Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti ISSN: x AIDERIX ERIPAINOS shg

2 Hml Nina Eriksson ja hh Nina Koskinen hoitavat Jonia. 2 shg AIDERIX ERIPAINOS

3 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Hammashoitoa nukutuksessa Kun normaali hammas hoito ei ole onnistunut ja on päädytty anestesia hammashoitoon, alkavat valmistelut. Hoitava hammaslääkäri tekee potilaille alustavan hoitosuunnitelman ja ilmoittaa heidän nimensä anestesiahammashoitopäivän vastuu henkilölle. Vastuuhenkilö puolestaan ilmoittaa potilaiden nimet anestesiasairaanhoitajalle, joka soittaa potilaille ja selvittää anestesiaa varten oleelliset tausta tiedot. Sovittuna aamuna anestesiayksikkö Aiderix tulee paikalle. Anestesialääkäri nukuttaa potilaat, hammaslääkäri hammashoitajaparit suorittavat hammas hoidon ja anestesiasairaanhoitajat seuraavat potilaiden vointia hoidon aikana ja heräämössä. Suuhygienisti juttelee hoidon aikana perheiden kanssa suun omahoidosta. Anestesia hammashoidon toteuttaminen on iso kokonaisuus, mikä vaatii eri ammattiryhmiltä ja potilailta saumatonta yhteistyötä. Aiderixilta huipputoimintaa Aiderix tiimi nukuttaa perusterveitä hammashoidon potilaita. Potilaat, joilla on terveysongelmia, hoidetaan sairaala olosuhteissa. Myös hengitystie infektioita sairastavien hoito siirrettään tuonnemmaksi kunnes potilas on tervehtynyt. Turhia riskejä ei oteta. Varsinainen hoito, näkyvin osa, on anestesiatiimin työn jäävuoren huippu. Ennen potilaan saapumista hoitoon on tehtävä mittava taustatyö, jotta potilas voidaan turvallisesti nukuttaa. Kaikki selvitykset tehdään puhelimitse, mutta jos tarvitaan lisätietoja, pyydetään potilas paikan päälle. Potilaan terveystiedot selvitetään perusteellisesti ja jos tarvitaan lisäselvityksiä, tilataan sairaalasta potilas papereita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Yleissairaudet otetaan huomioon päivän potilaslistan laadinnassa. Esimerkiksi diabetespotilaan kanssa sovitaan yhdessä insuliinin käytöstä anestesiapäivän aamuna. Jos jollakin potilaalla on vaikea olla ravinnotta, voi anestesia sairaanhoitaja muuttaa päivän potilas järjestystä, kertoo anestesiasairaanhoitaja Minna Lehmusvirta. Aiderixin varapotilasjärjestelmän ansiosta sovitun työajan käyttöaste on 100 %. Varalla on hyvä olla 1 3 motivoitunutta potilasta, joiden tausta tiedot ovat työstetty ja potilaat valmiustilassa tulemaan lyhyellä varoitusajalla hoitoon. Erityisesti keväisin ja syksyisin flunssakauden aikana varapotilasjärjestelmä on tarpeen, jotta anestesia hammashoitoa voidaan tehdä kustannus tehokkaasti. Sen mahdollistaa myös Aiderixin 24/7 puhelinpäivystysjärjestelmä. Tyhjäkäyntiä ei ole, toteaa anestesiaerikoislääkäri Mauri Numminen. Anestesiatiimi on kehittänyt myös laitoksessa olevien ikäihmisten hoitoon ns. vieri hoidon konseptin. Mallin mukaan potilaat hoidetaan sairaalan hammashoitolassa tai terveyskeskuksessa, mihin heidät tuodaan taksilla tai ambulanssilla. Potilaat hoidetaan, lääkitään ja palautetaan takaisin osastolle. Potilaita seurataan tunti tai puolitoista toimenpiteen jälkeen ja osaston sairaanhoitajat ohjeistetaan jatkohoidon varalta. Tyypillinen anestesiahammashoidon potilas Noin % potilaista on alle kouluikäisiä lapsia, jolla on suuri hammashoidon tarve. Kun- AIDERIX ERIPAINOS shg

4 Anestesiahammashoidossa hampaat hoidetaan kerralla kuntoon. 4 shg AIDERIX ERIPAINOS

5 nallisessa hoidossa tyypillinen potilas on keskimäärin 5-vuotias perusterve lapsi, jolla on kariesta 4 6 hampaassa ja usein myös poistotarvetta. Usein pienillä lapsilla on hoitokypsymättömyyttä, mutta taustalla voivat vaikuttaa myös pelot taikka muut sosiaaliset vaikeudet perheessä. Toisinaan anestesia hammashoidolla yritetään vain estää lapsen kovan pelon ja ahdistuksen syntyä. Vaikka ei olisikaan niin isoa hammas hoidon tarvetta, nukutushoitoon päädytään, jotta jatkossa voitaisi aloittaa tavallisessa hammas hoidossa ikään kuin puhtaalta pöydältä, kertoo Minna Lehmusvirta. Yksityisellä sektorilla yleinen nukutuksessa hoidettava on 30+ aikuinen, joka haluaa hoidattaa hampaansa kerralla kuntoon. Heistä jotkut ovat käyneet hammashoitolassa jopa yli 10 vuotta sitten ja usein hampaiden kunto on romahtanut. Kynnys hammashoitoon on noussut liian korkealle. Jotkut taas perustavat tässä iässä perhettä ja miettivät alkavaan vanhemmuuden liittyen myös omaa terveyttään. Muita isoja ryhmiä ovat maahan muuttajat, kehitysvammaiset, syrjäytyneet nuoret ja päihteidenkäyttäjät. Viime aikoina uutena potilasryhmänä on tullut muistisairauksia potevat aikuiset ja ikäihmiset, joilla on implantteja ja siltoja suussa, muttei enää valmiuksia omahoitoon. Laitokseen joutuessaan suun kunto romahtaa omahoidon pettäessä. Monet heistä eivät hyväksy toimenpiteitä tehtävän suussaan. Joillakin potilailla on niin vakavia nielemisvaikeuksia tai oksennusrefleksi, ettei tavanomainen hammashoito ota onnistuakseen. Mitä anestesiahammashoito maksaa? Anestesiahoito maksaa yksityisesti 400 euroa tunti, 15 minuutin tarkkuudella. Nukutus kustannuksien päälle lasketaan lisäksi hammashoidon kulut. Tunti on yleensä minimihoitoaika. Ennen hoitoa asiakas saa hammaslääkäriltä arvioinnin tehtävistä toimenpiteistä ja siihen kuluvasta ajasta. Kela korvaa yksityisellä sektorilla tehdystä nukutuksesta osan. Tavallisen hammashoidon hammaslääkäri hammashoitaja työparin työvoimakustannukset ovat n. 3 euroa minuutti. Anestesiahammashoidon työvoimakustannukset ovat n. 5,5 euroa työparin kustannuksien lisäksi eli yhteensä n. 8,5 euroa minuutti. Jos anestesiahammashoitoa tehdään Yläkuva: Potilas anestesiahammashoidon alkaessa nukutettuna. Alakuva: Sama potilas neljä tuntia kestäneen anestesiahammashoidon jälkeen ennen herätystä. sairaala olosuhteissa, niin kustannukset nousevat 28,5 euroon minuutti, koska leikkaussalin ylläpidon kustannukset ovat 20 euroa minuutissa. Verrattuna sairaalassa tehtävään hoitoon liikkuvan anestesia hoitotiimin työ on kustannustehokasta. Turhia kustannuksia syntyy usein ennen anestesia hammashoitoa. Hammaslääkäri hoitaja työparilla voi kulua jopa puolitoista tuntia arvokasta työaikaa, kun potilasta yritetään hoitaa normaalikeinoin, mutta hoito ei onnistu. Potilas joko ei ole yhteistyö kykyinen tai jättää yksinkertaisesti tulematta vastaanotolle. Anestesiahammashoidossa usein koko hampaisto kunnostetaan tunnissa tai parissa riippuen potilaan suun tilanteesta. Jos anestesiahammashoitoon päädytään, niin päätös pitäisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kustannusten ja inhimillisen kärsimyksen minimoimiseksi, pohtii Mauri Numminen. Uniperhonen Potilaat saavat syödä neljä tuntia ennen toimenpidettä jotain kevyttä ja helposti sulavaa ruokaa. Esilääkitystä ei käytetä, koska ne ovat pitkävaikutteisempia kuin nukutuslääkkeet. Esilääki- AIDERIX ERIPAINOS shg

6 Aiderix Oy Aiderix Oy on perustettu vuonna 1998 Tarjoaa järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista anestesiapalvelua. Toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla. Toiminta kattaa koko Suomen. Noin 2700 nukutusta vuodessa. Tiimissä on noin 10 anestesiahoitajaa ja 4 5 anestesialääkäriä. Siirrettäviä anestesiavälineitä on 12 settiä ja 6 pakettiautoa. Päivystyspuhelin 24/7: Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri Puh tystä käyttäessä joudutaan tilanteeseen, että potilas on herännyt nukutuksesta ja olisi valmis lähtemään kotiin, mutta esilääke vaikuttaa vielä aiheuttaen väsymystä. Esilääkkeet myös tehoavat eri tavalla eri ihmisillä. Jotkut potilaat sedatoituvat hyvin, jotkut eivät. Tilanteeseen, että kaikilla sedaatio toimisi, ei päästä. Kanyyli eli uniperhonen laitetaan lapsen istuessa vanhemman sylissä rauhoitetussa tilanteessa. Uudet kanyylikärjet ovat leikattu sillä tavoin, että pistettäessä kipua tuntevat hermopäätteet siirtyvät neulan edestä sivuun. Kanyylin laittaminen ei varsinaisesti satu, mutta lapset kokevat usein kiinni pitämisen harmilliseksi. Jotkut perheet ovat tilanteeseen hyvin valmentautuneita ja rauhallisia. Toiset taas syyllistävät itsensä lapsen huonosta hammasterveydestä. Tunteet purkautuvat aggressiivisuutena sekä turhautuneisuutena, mitkä kohdistuvat valitettavasti hoitohenkilökuntaan. Tilanne tuntuu vanhemmista minihuostaanotolta kun alleviivataan lapsen huonoa hammastilannetta, lapsi nukutetaan ja hoitohenkilökunta pitää lapsesta huolta tovin. Sen jälkeen vielä toivotaan, että vanhemmat huolehtisivat kotona hampaista jatkossa paremmin. On myös tilanteita, jolloin vanhemmat eivät anna lasta nukuttaa, kertoo Mauri Numminen. Potilaita ei kytketä hengityskoneeseen, vaan he hengittävät spontaanisti. Ainoastaan nukutuksen alussa hengittämistä autetaan ventilaatiolla noin 10 minuutin ajan. Potilaat intuboidaan. Anestesiasairaanhoitaja on hoitotilanteessa koko ajan läsnä seuraamassa potilaan vointia. Esimerkiksi diabetespotilaan verensokeritasoa seurataan ja lisätään sokeriliuosta tai insuliinia tarvittaessa. Toinen anestesiasairaanhoitaja työskentelee heräämössä. Anestesiahoidon komplikaatiot liittyvät usein, varsinkin lapsilla, ilmateiden hallintaan. Tämän takia potilasvalinnassa huomioidaan lapsen terveyden tila. Kipeää lasta ei nukuteta vaan annetaan hänen parantua rauhassa. Erityistilanteita anestesiassa on kuitenkin hyvin harvoin. Potilasta seurataan siinä tapauksessa pidempään ja mikäli tarvitaan seurantaa yön yli, lähetetään potilas sairaala hoitoon. Tavoitteena on kuitenkin lähettää potilas aina kotiin aikuisen seuraan. Heräämössä Potilasta seurataan hoidon jälkeen tunti tai puolitoista, kunnes hän on herännyt ja syönyt mehujäätelön. Seuranta-aika heräämössä voi olla tarvittaessa pitempikin. Käytettävät unilääkkeet ovat hyvin lyhytvaikutteisia, jolloin jälkiyllätyksiä ei esiinny. Pahoinvointia ei myöskään ole. Saattajia tai vanhempia kehotetaan seuraamaan potilaan vointia koko loppupäivän ja yön ajan. Tarvittaessa sovitaan jälkikontrolli hammas lääkärille tai suuhygienistille jo seuraavalle päivälle. Jälkikontrollin aikataulu vaihtelee myös kunnittain. Potilaat saavat suulliset ohjeet myös kirjallisena kotiin mukaan. Hammaslääkäri käy heräämössä kertomassa vanhemmille, mitä tehtiin ja miten hoito sujui. Pyritään tilanteeseen, että vanhemmat ovat paikalla kun lapsi herää. Lapsen näkökulmasta hän nukahtaa isän tai äidin syliin ja herää vanhempien vierellä. Lapsi herää pehmeästi ikään kuin aamul la. Kotona potilas saattaa olla normaalia väsyneempi ja nukahtaa sohvalle. Myös tasapaino voi olla heikko. Läheiset voivat soittaa päivystyspuhelimeen mikäli kysyttävää on. Useimmiten kysytään kipulääkityksestä, mitä suositellaankin. n 6 shg AIDERIX ERIPAINOS

7 Anestesiahammashoitoa KIRKKONUMMELLA Anestesiatiimin ja hammashoitotiimin rajapinnalla ahkeroi anestesiapäivän vastuuhenkilö, hammashoitaja Teija Näätänen. Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Kaaviot: Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto, prosessikaaviot. AIDERIX ERIPAINOS shg

8 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon prosessikaaviot PELKOPOTILAAN HOITO Tavanomainen hammashoito onnistuu Kyllä = Onnistunut hoitoprosessi Ei Midazolamesilääkitys omassa hammahoitolassa onnistuu Ei Lääkerentoutuksen hoitoprosessi (lokaasu ja/tai esilääkityshoito) onnistuu Ei Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Ensin on valmisteltava päivän potilaslista. Hammaslääkäriltä kysytään aika, mitä varataan yhden potilaan hoitoon. Samalla suunnitellaan, kuinka monta potilasta mahtuu päivään. Kun potilaat ovat valittu, lähettää vastuuhenkilö potilaille kirjeen, missä on esitietokaavake, tietoa ANESTESIAHAMMASHOITO anestesiahammashoidosta ja lupa-asiakirja, jossa potilas antaa luvan muuttaa hoitosuunnitelmaa kliinisen tilanteen mukaan. Potilas sitoutuu hoitoon allekirjoittamalla paperit. Myös anestesiahoitaja soittaa potilaille ja selvittää anestesian kannalta oleellisia asioita. Anestesiahammashoitotiimi Hammashoitolan vastuuhenkilö avaa hammashoitolan ovet, lisäksi hän varmistaa, että huoneissa ovat kaikki tarvittavat Suun Anestesiahammashoitoon ja hampaiden Tarvittavien asiakirjojen välineet, tarveaineet ja Anestesiahammashoidon että esimerkiksi heräämössä on sänky. hoito soveltuvat välttämätöntä potilaat laadinta sekä ilmoitus yleisterveyden (Kirkkonummi): vuoksi, anestesiahammashoidon Päivän päätteeksi vastuuhenkilö valmistelu varmistaa, että viimeinenkin potilas on lähtenyt saattajan kans- tarvitaan anestesiahammashoitoa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret joka laittaa potilaan sa turvallisesti kotiin. Teija siivoaa huoneet ja pos- Kyllä vastuuhammashoitajalle, hoitokypsymättömät lapset psykiatriset potilaat anestesialistalle tittaa lähettäneille hammaslääkäreille Anestesiahammashoidon Anestesiakertomus hoidettujen yleissairaat potilaiden hoitokertomukset. infektiopotilaat ja lupapaperit säilytetään toteutus potilaan omassa hammashoitolassa. Joskus kello on reilusti yli kuusi il- Potilas keinonivelhoitoa voi odottaa odottavat aikuiset seuraavaa terveyskeskusksen Anestesiahoitoon aneste- soveltumattolalla kun Teija sulkee hammashoitolan ovet. siapäivää ja potilas Lähete (B1) Kerran saattaja oli niin heikossa kunnossa, että harkitsin itse potilaan ja saattajan kotiin viemismat potilaat (Kirkkonummi): Anestesiahammashoidon soveltuu anestesiahoitoon poliklinikalle tä. Saattajalla ei ollut autoa Ei suusairauksien jälkeen eikä rahaakaan, mutta epästabiilia astmaa sairastavat potilaat potilaat, joilla on hoitamaton verenpainetauti insuliini-dm:ta sairastavat potilaat, mikäli sairaus epätasapainossa ylähengitystieinfektiopotilaat lapset, joiden vanhemmat suhtautuvat epäilevästi anestesiahammashoitoon potilaat, joille ei löydy saattajaa potilaat, joiden BMI on (painoindeksi) onneksi yksi anestesiasairaanhoitajista antoi heille kyydin kotimatkalla, nauraa Teija Näätänen. Käytännön työssä Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto järjestää anestesiahammashoitoa 4 6 kertaa vuodessa. Anestesiahammashoitotiimiin kuuluvat 8 shg AIDERIX ERIPAINOS

9 ANESTESIAHAMMASHOITO Anestesiahammashoitotiimi Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Kyllä Ei Tarvittavien asiakirjojen laadinta sekä ilmoitus anestesiahammashoidon vastuuhammashoitajalle, joka laittaa potilaan anestesialistalle Lähete (B1) suusairauksien poliklinikalle Potilas voi odottaa seuraavaa terveyskeskusksen anestesiapäivää ja potilas soveltuu anestesiahoitoon Anestesiahammashoidon valmistelu Anestesiahammashoidon toteutus Anestesiahammashoidon jälkeen kolme hammaslääkäri hammashoitaja-paria ja suu hygienisti. Tehtävät ja työnjako sovitaan päivän alussa kun tiedetään minkä tyyppisiä ja kuinka monta potilasta päivässä on. Yksi työpari hoitaa pääasiallisesti lapsia, muut aikuisia. Työparit vuorottelevat kahdessa hoitohuoneessa. Esimerkiksi pitkän hoitorupeaman jälkeen työpari voi levätä tai ruokailla kun toinen työpari tulee tilalle. Potilaiksi valikoituvat enimmäkseen pienet hoitokypsymättömät ja pelkäävät lapset, jolla on paljon hammashoidon tarvetta. Usein ei kokeilla muita keinoja, vaan lapsi lähetetään suoraan anestesiahammashoitoon. Lasten hammashoitopelko on usein peräisin vanhempien omasta pelosta. Esimerkiksi vanhemmat saattavat sanoa lapselle: ei se satu! Lapsi reagoi siihen, ai, voiko hammashoidossa sattua! Ja pelko onkin valmis, kertoo hammaslääkäri Maija Heikkinen. Kirkkonummella lähetetään anestesiahammashoitoon myös pelkääviä aikuisia, joilla on monia peruuttamattomia poisjääntejä. Taustalla voi olla muita ongelmia kuten esimerkiksi syrjäytymistä. Silloin on järkevämpää suorittaa koko tarvittava hoito kerralla. Ensin kuitenkin yritetään keskustelemalla purkaa potilaan pelkoja ja annetaan potilaan vaikuttaa hoitonsa kulkuun. Yksinkertaisetkin konstit saattavat tehota, kuten odotetaan puudutuksen vaikutuksen alkamista ja kunnioitetaan potilaan toiveita hoidon kulun suhteen. Myös esilääkitystä ja ilokaasuhoitoa voidaan kokeilla. Normaalisti työskennellään kolmessa huoneessa; kahdessa tehdään hammashoitoa ja kolmannessa huoneessa on heräämö. Käytännössä potilas työ on kuten tavallisestikin. Hammashoitotyöparin ei tarvitse seurata potilaan vointia. Intubaatioputki ei haittaa hammastoimenpiteitä. Jos työskennellään oikealla puolella, putken voi siirtää vasemmalle ja päinvastoin. Anestesiahammashoidossa voidaan tehdä kaikkia hoitotoimenpiteitä, paitsi juurihoitoja, joiden ongelmana on pitkä hoitoaika. Poikkeuksena ovat etuhampaat, joihin juurihoidot tehdään kerralla valmiiksi. Purennan kehityksen kannalta avainhampaat pyritään säilyttämään ja hoitamaan, jotta vältyttäisiin myöhemmin kalliilta oikomishoidoilta. Tyypillisesti kulmahampaat, maitoviitoset ja pysyvät kuutoset ovat tärkeitä. Tarvittaessa käytetään metallikruunuja. Potilasajat vaihtelevat tunnista kolmeen riippuen potilaan hampaiden kunnosta. Lapsia hoidetaan keskimäärin puolitoista tuntia. Aikuisten hoitoajat ovat yleensä pidempiä. Pitkät hoitoajat tuntuvat. Ergonomiassa pitää olla tarkkana, toteaa hh Nina Koskinen. Päivän aikana hoidetaan yhteensä keskimäärin 8 10 potilasta kahdessa huoneessa. Hoito lähtee periaatteesta, että kaikki hoidetaan kerrallaan kuntoon, mikä toisinaan venyttää päivän pituutta. n AIDERIX ERIPAINOS shg

10 10 shg AIDERIX ERIPAINOS

11 Potilaskertomus: Joni hoidossa n Kaksitoistavuotias Joni nukkuu rennosti hammashoitotuolissa. Hammaslääkäri Nina Eriksson ja hammashoitaja Nina Koskinen ovat aloittaneet Jonin hampaiden hoidon. Hoidon aloitusta on jouduttu siirtämään monta kertaa, koska Joni on ollut usein sairaana. Hänellä on Downin syndrooma ja sydän leikattu vuosia sitten. Joni käy koulua Helsingissä, mutta asuu Kirkkonummella. Vanhemmille onkin ollut epäselvää, kuka on vastuussa Jonin hammashoidosta. Tavanomaisessa hammashoidossa on tehty tarkastus, mutta se oli vaikea. Vanhempien kertoman mukaan Joni ei varsinaisesti pelkää hammashoitoa, mutta koska hän ei ymmärrä, mitä tehdään, niin yhteistyötä ei synny. Taustalla ovat myös korvalääkärikäynnit, koska Jonille on laitettu putket korviin useita kertoja. Edessä olevasta nukutushammashoidosta Jonille kerrottiin edellisenä päivänä, että huomenna mennään hammaslääkäriin ja hampaat hoidetaan kuntoon. Muita valmisteluja ei pystytty tekemään, koska hän puhuu hyvin vähän. Jonia on nukutettu monta kertaa, joten mitään uutta ei ollut tulossa. Hampaiden harjaus on vaikeaa, koska Jonilla on hampaat kahdessa rivissä ja poika on hyvin itsepäinen. Opettelemme yhdessä harjausta iltaisin ja aamuhar jausta harjoitellaan koulussa. Jonin kanssa kommunikoidaan osittain tukiviittomia käyttäen, kertoo Jonin isä. Jonilta poistettiin maitohampaita ja paikattiin pysyviä hampaita. Varsinainen hoito kesti kaksi tuntia ja heräämössä kului puolitoista tuntia. Kotiin sai lähteä kun mehujäätelö oli syöty. Perhe odotti jo seuraavaa suuhygienistikäyntiä, jolloin on tarkoitus katsoa Jonille sopivia kotihoitovälineitä ja opetella harjaustekniikkaa. Lempilastenlaulut piristävät Jonia kun hän herää turvallisesti isän ja äidin läheisyydessä. AIDERIX ERIPAINOS shg

12

13 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Suuhygienistin rooli anestesiahammashoitotiimissä suuhygienisti Nina Iholinin kokemuksia K un lapsi on nukutettu, alkaa suuhygienisti Nina Iholinin tärkeä osuus hoitokokonaisuudessa. Nina keskustelee perheiden kanssa suun omahoidosta, tukee perheitä vaikeassa tilanteessa ja muutoksessa sekä sopii tarvittaessa jatkohoidosta. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan kunnissa, missä suuhygienisti kuuluu hoitotiimin, potilaiden anestesiahammashoito jää usein yhteen kertaan. Uudestaan joudutaan nukuttamaan noin 1 2 % potilaista. Kunnissa, missä suuhygienisti ei kuulu anestesiahammashoitotiimiin, noin joka kymmenes viidestoista potilas nukutetaan uudelleen. Jos suuhygienisti pystyy estämään ennaltaehkäisevällä toiminnallaan nukutusta vuodessa, niin hän on antanut potilaille uuden mahdollisuuden hammas hoidossa ja säästänyt oman vuosipalkkansa verran rahaa. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan suuhygienisti Nina Iholinin työ ehkäisee potilaan joutumista uudelleen anestesiahammashoitoon.

14 Miten perheet reagoivat kun läheinen on anestesiahammashoidossa? Minkälainen tilanne keskustelu on? Kanyylin laitto lapseen käteen on monelle perheelle, erityisesti lapselle tiukka paikka, vaikka tilanne yritetään rauhoittaa ja pistäjät ovat hyvin kokeneita. Lasta voidaan joutua pitämään paikallaan monen aikuisen voimin. Nopea nukahtaminen näyttää pelottavalta vanhempien silmissä. Suuhygienistin huoneessa tunteet purkautuvat usein itkuisuutena. Vanhemmat potevat syyllisyyttä, koska ymmärtävät että olisivat voineet hoitaa lapsen hampaita paremmin. He ovat myös joutuneet käsittelemään lapsen pelkoja ennen hoidon alkua. Keskustelutilanteessa saan olla aika taiteilija, etten vahingossakaan liikaa syyllistä vanhempia. Kiperiä kysymyksiä käsitellään perheen lähtökohdista. Yhteistyö hankaloituu jos vanhemmat kokevat paineet liian kovaksi. Toisinaan koko keskustelutilanne saattaa olla vanhempien omien ongelmien kuuntelua ja tukemista. Perheen tunnetiloihin ei kannata kuitenkaan mennä mukaan, vaan pyrin pääsemään aiheesta mahdollisimman pian jatkamaan eteenpäin. Vien puheen itse lapseen, että mitä siellä kotona oikein tapahtuu ja mihin asioihin vanhempien on puututtava, jotta lapsen hampaiden hoito olisi kunnossa tulevaisuudessa. Mistä keskustelette? Joitakin perheitä joudun herättelemään keskusteluun, usein sen takia, että takana on voimakas tunne myrsky. Joidenkin kanssa keskustelu sujuu kuin itsestään eteenpäin. Esimerkiksi tämän päivän viimeisen potilaan äiti kertoi, että lapsi syö huonosti ruoka-aikana, mutta kyselee aterioiden välissä voileipää, nakkia, mehua, makujugurttia, yms. Tavoitteeni on saada vanhemmat itse oivaltamaan, mikä tässä kuviossa menee pieleen. Onnistumisen hetki tuli, kun isä oivalsi yhtäkkiä, että runsaat välipalathan ne pilaavat lapsen ruokahalun. Ongelmien taustalla ovat usein väärät ruokailutavat, sokerin käyttö sekä harjaamattomuus. Miten perheet reagoivat neuvojen antamiseen? Vanhemmilla on yleensä tässä tilanteessa tsemppi päällä ja he ovat hyvin motivoituneita muuttamaan kotihoidon tapoja. Toisinaan perheet puolustautuvat ilmoittamalla, että ovat kuulleet aikai semminkin nämä puheet. Muistan hyvin yhden isän, joka ilmoitti heti alkumetreillä, että on kuullut aikaisemminkin nämä puheet terveellisistä omahoito tottumuksista. Perheen muita sisaruksia oli ollut aikaisemmin anestesiahammashoidossa. Siitä polku aukesikin, kun lähdettiin yhdessä miettimään, miksi taas ollaan tässä tilanteessa. Pystyn kuitenkin neuvoni hyvin perustelemaan jos vastustelua tulee. Yritän olla vastusteluista ja selittelyistä huolimatta kannustava. Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. Pelkopotilaiden vanhempien kanssa juttelen peloista ja sen syistä. Korostaen etteivät vanhemmat siirtäisi omaa pelkoaan lapseen. Tarvittaessa neuvon miten voi valmistautua lapsen kanssa hammashoitolaan tuloa varten. Onko saman perheen jäseniä usein nukutushammashoidossa? Joskus on perheitä, missä jo toinen lapsi perheen sisaruksista tulee anestesiahammashoitoon. Perusasiat ovat edelleen retuperällä. Taustalla voi olla vanhempien elämänhallinnan sekasotkua. Väsynyt aikui nen, joka ei jaksa ottaa vastuuta lapsista. Vanhemman oma pelko voi olla syynä tai terveyteen liittyvät neuvot eivät ole yksin kertaisesti tavoittaneet perheen aikuisia. Omat turhautumisen tunteet on näissä tilanteissa vain pidettävä taka- alalla. Entä jatkohoito? Nukutushammashoidon jälkeen perhe tulee jatkokäynnille vastaanotolleni jolloin keskustelemme, miten kotona on mennyt. Juttelemme asioista, joissa perhe tarvitsee vielä lisätukea ja missä he ovat onnistuneet. Tarkastan myös lapsen hampaat ja poistan mahdolliset tikit. Halutessaan lapsella on mahdollisuus tutustua hoitohuoneen laitteisiin. Tavoitteeni on totuttaa lapsi perushammashoitoon ja luoda hänelle onnistumisen tunteita hammashoidossa. Tämän käynnin jälkeen jatkoajat ovat jo omassa hammashoitolassa. n Ulkoasu ja taitto: Studio Anne-Marie Vesto Painopaikka: Newprint Oy, Raisio 14 shg AIDERIX ERIPAINOS

15 Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. AIDERIX ERIPAINOS shg

16 a aiderix anestesiapalvelut Tarvitsetko nukutushammashoitoa? Tarvitseeko lapsesi tai omaisesi nukutushammashoitoa? Mikäli sinä tai omaisesi tarvitsette nukutushammashoitoa, me järjestämme sen. Aiderixin palvelukeskus on käytettävissäsi nukutushammashoitoon liittyvissä kysymyksissä. Saat vastauksen tiedusteluusi kolmen arkipäivän kuluessa. Me järjestämme luotettavan hammashoitopisteen, jossa hammashoito voidaan toteuttaa turvallisesti. Teemme yhteistyötä eri puolilla maata sijaitsevien hammas lääkäriasemien kanssa. Systemaattisesta nukutushammashoidosta hyötyvät erityisesti hoitopelkoiset lapset, kehitysvammaiset ja laajoja hoitokokonaisuuksia tarvitsevat aikuiset. Tosin monet potilaamme valitsevat nukutushammashoidon pelkästään kiireisen aikataulunsa ja mukavuudenhalunsa vuoksi. Kokonaisvaltainen ratkaisu hammashoidon anestesiapalvelun järjestämiseksi. Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri GSM aiderix anestesiapalvelut Päivystyspuhelin vuorokauden ympäri: a

Lapselle anestesiassa suoritettava magneettitutkimus

Lapselle anestesiassa suoritettava magneettitutkimus YHTEYSTIETOJA Lastenlinna, osasto L11 Puh: Hoitajat: 09-471808381 Osaston sihteeri: 09-47180301 Osastohoitaja Tuula Kovalainen: 09-47180361 Osoite: Stenbäckinkatu 28 F, Helsinki PL 280, 00029 HUS Lapselle

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla 2015 Atte Niittylä Liiketoimintajohtaja Megaklinikka Oy Megaklinikka Oy Kotimainen innovatiivinen yritys, perustettu 2010 18 hoitohuoneen moderni klinikka Helsingissä

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Heta ja Oiva hammashoidossa

Heta ja Oiva hammashoidossa Heta ja Oiva hammashoidossa Innokkaana lähdössä Ihana aamu: emäntä varustaa autoon meidän pesän. Harvoin päästään mukaan, mutta aina silloin on tiedossa jotain tosi innostavaa. Ei haitannut, vaikka ei

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä?

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Annukka Vuorinen Marjo Tipuri 4.6.2014 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi 2000- luvun yhteiskuntapolitiikan tavoitteista niin kansallisella kuin Euroopan

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta.

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta. Osastollamme tehdään paljon erilaisia tutkimuksia. Lääkärin pyynnöstä haluamme ottaa sinusta EEG- eli aivosähkötutkimuksen, joka tutkii aivojen toimintaa. Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2)

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) HYVÄ POTKU 8. KEHITTÄMISTYÖN RAPORTOINTI Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) Hoitolaryhmä 2:een kuuluvat

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin Hankinnan yksilöinti Ostopalveluina hankitaan hammaslääketieteellisen kiireellisen ensiavun jatkohoidon sekä muun kiireelliseksi katsotun hammashoidon toimenpiteitä. Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENKIRURGIAN VUODEOSASTOLLE

TERVETULOA LASTENKIRURGIAN VUODEOSASTOLLE TERVETULOA LASTENKIRURGIAN VUODEOSASTOLLE 1 Satakunnan keskussairaala Sairaalantie 3, 28500 Pori Lastenkirurgia, osasto A2 Puh. (02) 627 7026 www.satshp.fi lastenkirurgian yksikön kotisivut OSASTOLLE

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 Jonossa on n. 4 000 kiireettömään hoitoon hakeutujaa AVI:n uhkasakko 250 000 lankeaa maksuun, ellei kiireettömään hoitoon pääsy ole lakisääteisissä

Lisätiedot

Hoitoprosessin muuttaminen päiväkirurgiseksi. Suomen päiväkirurgisen yhdistyksen koulutuspäivä Tiina Hellman, sairaanhoitaja Tampere, 18.09.

Hoitoprosessin muuttaminen päiväkirurgiseksi. Suomen päiväkirurgisen yhdistyksen koulutuspäivä Tiina Hellman, sairaanhoitaja Tampere, 18.09. Hoitoprosessin muuttaminen päiväkirurgiseksi Suomen päiväkirurgisen yhdistyksen koulutuspäivä Tiina Hellman, sairaanhoitaja Tampere, 18.09.2015 TAUSTAA Leikkaussalihoitaja n. 20 vuotta Päikissä 15 vuotta

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

SUUHYGIENISTI-TOIMINTAMALLI VANTAALLA

SUUHYGIENISTI-TOIMINTAMALLI VANTAALLA SUUHYGIENISTI-TOIMINTAMALLI VANTAALLA SUUN TERVEYDENHUOLTO SATEENVARJO HANKE 2007-2009 Mielenterveyspotilaiden suun terveyden edistäminen LOPPUSEMINAARI 6.11.2009 KRISTIINA KOSKINEN projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA Lastentautien yksikkö Ulla Rauma, Maija Tiihonen, Jenni Turtiainen Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus. Kuvituksesta vastasi savonlinnalainen artesaani Ninja Behm.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA Sh Eija Ringvall Tules/Artro Tyks Kirurginen sairaala Alaraajapotilaan ortopedinen hoito -koulutus Kevät 2015 Artro-prosessin vuodeosasto 23 vuodepaikkaa Viikko-osasto, auki

Lisätiedot

EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN

EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN EKA KERTAA SUUHYGIENISTILLÄ, SAATAN MENNÄ UUDELLEEN Suun terveydenhuolto sateenvarjo hankkeen päätösseminaari 6.10.2009 Janne Alahelisten ja Kristiina Kuusi Onko suunhoitoprojektiin osallistumisella ollut

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry. ( koonnut Jari Simonen 1996): Anestesiologisesta sairaanhoi - dosta perioperatiiviseen hoitotyöhön

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry. ( koonnut Jari Simonen 1996): Anestesiologisesta sairaanhoi - dosta perioperatiiviseen hoitotyöhön ANESTESIAKURSSI 2014 6.3.2014 Mitä Anestesiakurssi on antanut anestesiasairaanhoitajille Kaija Viinamäki,Oh (eläkk) TYKS ANESTESIASAIRAANHOIDON HISTORIAA -tärkeimpiä tapahtumia koottu kirjoista: A.R. Klossner:

Lisätiedot

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi Osasto-opas Synnytysvuodeosasto www.eksote.fi Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti pääovesta. Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys 2013

Asiakastyytyväisyys 2013 Hallitus 3.3.2014, OHEISMATERIAALI 2 Asiakastyytyväisyys 2013 Vastausmäärät kyselyittäin, koko HUS: Vuodeosastot 3909 Lähetepoliklinikat 2332 Tehovalvonta, heräämö, päiväkirurgia 1935 Psykiatria 634 Synnytyssalit

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Virtuaalipalvelu, hyvinvointia tabletista Virtuaalipalvelu on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua. Virtuaalipalvelu on aina asiakkaan

Lisätiedot

Liite 2. ANESTESIAPALVELUJEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON TARPEISIIN

Liite 2. ANESTESIAPALVELUJEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON TARPEISIIN ANESTESIAPALVELUJEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON TARPEISIIN 1. Hankinnan taustaa Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto huolehtii ja tuottaa kaupungin hoitovastuuseen kuuluville

Lisätiedot

Hammashoitopelko ja vaikeahoitoisuus. Sára Karjalainen Hammaslääketieteen laitos Turun yliopisto

Hammashoitopelko ja vaikeahoitoisuus. Sára Karjalainen Hammaslääketieteen laitos Turun yliopisto Hammashoitopelko ja vaikeahoitoisuus Sára Karjalainen Hammaslääketieteen laitos Turun yliopisto Lehdistä leikattua Väittämiä Riski hoitopelon syntymiselle on hammaslääkärin vastaanotolla suurempi ja todennäköisempi

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA Mielenterveyskeskus Lasten ja nuorten vastaanotto 0-20 v. lasten ja nuorten tunne-el elämään, käyttäytymiseen ytymiseen ja kehitykseen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Perheen tukeminen pitkän sairaalahoidon aikana - hoitajan näkökulmia. Hannele Haapala, TYKS, Keskola

Perheen tukeminen pitkän sairaalahoidon aikana - hoitajan näkökulmia. Hannele Haapala, TYKS, Keskola Perheen tukeminen pitkän sairaalahoidon aikana - hoitajan näkökulmia Hannele Haapala, TYKS, Keskola Separaation vähentäminen Hoitojaksot keskolassa saattavat kestää kuusikin kuukautta. Keskosvauva kotiutuu

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

OPAS SÄHKÖHOIDOSTA 22.11.2012. Tekijät: Sairaanhoitajaopiskelijat. Henri Määttälä & Maarit Honkala

OPAS SÄHKÖHOIDOSTA 22.11.2012. Tekijät: Sairaanhoitajaopiskelijat. Henri Määttälä & Maarit Honkala OPAS SÄHKÖHOIDOSTA 22.11.2012 Tekijät: Sairaanhoitajaopiskelijat Henri Määttälä & Maarit Honkala SISÄLLYS Sähköhoito 3 Potilaan oikeudet 5 Informoiminen potilaalle 6 Potilaan kokemus sähköhoidosta 8 Milloin

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi Ammattilaisille Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Eteisvärinä on iäkkäillä yleinen, vointia heikentävä ja terveyttä uhkaava rytmihäiriö, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Epäsäännöllinen syke on eteisvärinän

Lisätiedot

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa Ulla Harala Asiakkuusstrategiat hoidon suunnittelun helpottajina Vaikeaa Yhteisöasiakkuudet Verkosto asiakkuudet Asiakkaan arjessa pärjääminen

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Johtava hammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto Salon sosiaali- ja terveystoimi Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito: Lapset tervesuisina täysi-ikäisyyteen

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito: Lapset tervesuisina täysi-ikäisyyteen Lasten ja nuorten suun terveydenhoito: Lapset tervesuisina täysi-ikäisyyteen Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky PTH Hammashuolto Savonlinna, Sulkava, Enonkoski Hammashuolto 2015 1 Lasten ja nuorten suun terveydenhoito

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot