Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: x.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: 1795-049x. www.suuhygienistiliitto.fi"

Transkriptio

1 02 13 Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti ISSN: x AIDERIX ERIPAINOS shg

2 Hml Nina Eriksson ja hh Nina Koskinen hoitavat Jonia. 2 shg AIDERIX ERIPAINOS

3 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Hammashoitoa nukutuksessa Kun normaali hammas hoito ei ole onnistunut ja on päädytty anestesia hammashoitoon, alkavat valmistelut. Hoitava hammaslääkäri tekee potilaille alustavan hoitosuunnitelman ja ilmoittaa heidän nimensä anestesiahammashoitopäivän vastuu henkilölle. Vastuuhenkilö puolestaan ilmoittaa potilaiden nimet anestesiasairaanhoitajalle, joka soittaa potilaille ja selvittää anestesiaa varten oleelliset tausta tiedot. Sovittuna aamuna anestesiayksikkö Aiderix tulee paikalle. Anestesialääkäri nukuttaa potilaat, hammaslääkäri hammashoitajaparit suorittavat hammas hoidon ja anestesiasairaanhoitajat seuraavat potilaiden vointia hoidon aikana ja heräämössä. Suuhygienisti juttelee hoidon aikana perheiden kanssa suun omahoidosta. Anestesia hammashoidon toteuttaminen on iso kokonaisuus, mikä vaatii eri ammattiryhmiltä ja potilailta saumatonta yhteistyötä. Aiderixilta huipputoimintaa Aiderix tiimi nukuttaa perusterveitä hammashoidon potilaita. Potilaat, joilla on terveysongelmia, hoidetaan sairaala olosuhteissa. Myös hengitystie infektioita sairastavien hoito siirrettään tuonnemmaksi kunnes potilas on tervehtynyt. Turhia riskejä ei oteta. Varsinainen hoito, näkyvin osa, on anestesiatiimin työn jäävuoren huippu. Ennen potilaan saapumista hoitoon on tehtävä mittava taustatyö, jotta potilas voidaan turvallisesti nukuttaa. Kaikki selvitykset tehdään puhelimitse, mutta jos tarvitaan lisätietoja, pyydetään potilas paikan päälle. Potilaan terveystiedot selvitetään perusteellisesti ja jos tarvitaan lisäselvityksiä, tilataan sairaalasta potilas papereita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Yleissairaudet otetaan huomioon päivän potilaslistan laadinnassa. Esimerkiksi diabetespotilaan kanssa sovitaan yhdessä insuliinin käytöstä anestesiapäivän aamuna. Jos jollakin potilaalla on vaikea olla ravinnotta, voi anestesia sairaanhoitaja muuttaa päivän potilas järjestystä, kertoo anestesiasairaanhoitaja Minna Lehmusvirta. Aiderixin varapotilasjärjestelmän ansiosta sovitun työajan käyttöaste on 100 %. Varalla on hyvä olla 1 3 motivoitunutta potilasta, joiden tausta tiedot ovat työstetty ja potilaat valmiustilassa tulemaan lyhyellä varoitusajalla hoitoon. Erityisesti keväisin ja syksyisin flunssakauden aikana varapotilasjärjestelmä on tarpeen, jotta anestesia hammashoitoa voidaan tehdä kustannus tehokkaasti. Sen mahdollistaa myös Aiderixin 24/7 puhelinpäivystysjärjestelmä. Tyhjäkäyntiä ei ole, toteaa anestesiaerikoislääkäri Mauri Numminen. Anestesiatiimi on kehittänyt myös laitoksessa olevien ikäihmisten hoitoon ns. vieri hoidon konseptin. Mallin mukaan potilaat hoidetaan sairaalan hammashoitolassa tai terveyskeskuksessa, mihin heidät tuodaan taksilla tai ambulanssilla. Potilaat hoidetaan, lääkitään ja palautetaan takaisin osastolle. Potilaita seurataan tunti tai puolitoista toimenpiteen jälkeen ja osaston sairaanhoitajat ohjeistetaan jatkohoidon varalta. Tyypillinen anestesiahammashoidon potilas Noin % potilaista on alle kouluikäisiä lapsia, jolla on suuri hammashoidon tarve. Kun- AIDERIX ERIPAINOS shg

4 Anestesiahammashoidossa hampaat hoidetaan kerralla kuntoon. 4 shg AIDERIX ERIPAINOS

5 nallisessa hoidossa tyypillinen potilas on keskimäärin 5-vuotias perusterve lapsi, jolla on kariesta 4 6 hampaassa ja usein myös poistotarvetta. Usein pienillä lapsilla on hoitokypsymättömyyttä, mutta taustalla voivat vaikuttaa myös pelot taikka muut sosiaaliset vaikeudet perheessä. Toisinaan anestesia hammashoidolla yritetään vain estää lapsen kovan pelon ja ahdistuksen syntyä. Vaikka ei olisikaan niin isoa hammas hoidon tarvetta, nukutushoitoon päädytään, jotta jatkossa voitaisi aloittaa tavallisessa hammas hoidossa ikään kuin puhtaalta pöydältä, kertoo Minna Lehmusvirta. Yksityisellä sektorilla yleinen nukutuksessa hoidettava on 30+ aikuinen, joka haluaa hoidattaa hampaansa kerralla kuntoon. Heistä jotkut ovat käyneet hammashoitolassa jopa yli 10 vuotta sitten ja usein hampaiden kunto on romahtanut. Kynnys hammashoitoon on noussut liian korkealle. Jotkut taas perustavat tässä iässä perhettä ja miettivät alkavaan vanhemmuuden liittyen myös omaa terveyttään. Muita isoja ryhmiä ovat maahan muuttajat, kehitysvammaiset, syrjäytyneet nuoret ja päihteidenkäyttäjät. Viime aikoina uutena potilasryhmänä on tullut muistisairauksia potevat aikuiset ja ikäihmiset, joilla on implantteja ja siltoja suussa, muttei enää valmiuksia omahoitoon. Laitokseen joutuessaan suun kunto romahtaa omahoidon pettäessä. Monet heistä eivät hyväksy toimenpiteitä tehtävän suussaan. Joillakin potilailla on niin vakavia nielemisvaikeuksia tai oksennusrefleksi, ettei tavanomainen hammashoito ota onnistuakseen. Mitä anestesiahammashoito maksaa? Anestesiahoito maksaa yksityisesti 400 euroa tunti, 15 minuutin tarkkuudella. Nukutus kustannuksien päälle lasketaan lisäksi hammashoidon kulut. Tunti on yleensä minimihoitoaika. Ennen hoitoa asiakas saa hammaslääkäriltä arvioinnin tehtävistä toimenpiteistä ja siihen kuluvasta ajasta. Kela korvaa yksityisellä sektorilla tehdystä nukutuksesta osan. Tavallisen hammashoidon hammaslääkäri hammashoitaja työparin työvoimakustannukset ovat n. 3 euroa minuutti. Anestesiahammashoidon työvoimakustannukset ovat n. 5,5 euroa työparin kustannuksien lisäksi eli yhteensä n. 8,5 euroa minuutti. Jos anestesiahammashoitoa tehdään Yläkuva: Potilas anestesiahammashoidon alkaessa nukutettuna. Alakuva: Sama potilas neljä tuntia kestäneen anestesiahammashoidon jälkeen ennen herätystä. sairaala olosuhteissa, niin kustannukset nousevat 28,5 euroon minuutti, koska leikkaussalin ylläpidon kustannukset ovat 20 euroa minuutissa. Verrattuna sairaalassa tehtävään hoitoon liikkuvan anestesia hoitotiimin työ on kustannustehokasta. Turhia kustannuksia syntyy usein ennen anestesia hammashoitoa. Hammaslääkäri hoitaja työparilla voi kulua jopa puolitoista tuntia arvokasta työaikaa, kun potilasta yritetään hoitaa normaalikeinoin, mutta hoito ei onnistu. Potilas joko ei ole yhteistyö kykyinen tai jättää yksinkertaisesti tulematta vastaanotolle. Anestesiahammashoidossa usein koko hampaisto kunnostetaan tunnissa tai parissa riippuen potilaan suun tilanteesta. Jos anestesiahammashoitoon päädytään, niin päätös pitäisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kustannusten ja inhimillisen kärsimyksen minimoimiseksi, pohtii Mauri Numminen. Uniperhonen Potilaat saavat syödä neljä tuntia ennen toimenpidettä jotain kevyttä ja helposti sulavaa ruokaa. Esilääkitystä ei käytetä, koska ne ovat pitkävaikutteisempia kuin nukutuslääkkeet. Esilääki- AIDERIX ERIPAINOS shg

6 Aiderix Oy Aiderix Oy on perustettu vuonna 1998 Tarjoaa järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista anestesiapalvelua. Toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla. Toiminta kattaa koko Suomen. Noin 2700 nukutusta vuodessa. Tiimissä on noin 10 anestesiahoitajaa ja 4 5 anestesialääkäriä. Siirrettäviä anestesiavälineitä on 12 settiä ja 6 pakettiautoa. Päivystyspuhelin 24/7: Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri Puh tystä käyttäessä joudutaan tilanteeseen, että potilas on herännyt nukutuksesta ja olisi valmis lähtemään kotiin, mutta esilääke vaikuttaa vielä aiheuttaen väsymystä. Esilääkkeet myös tehoavat eri tavalla eri ihmisillä. Jotkut potilaat sedatoituvat hyvin, jotkut eivät. Tilanteeseen, että kaikilla sedaatio toimisi, ei päästä. Kanyyli eli uniperhonen laitetaan lapsen istuessa vanhemman sylissä rauhoitetussa tilanteessa. Uudet kanyylikärjet ovat leikattu sillä tavoin, että pistettäessä kipua tuntevat hermopäätteet siirtyvät neulan edestä sivuun. Kanyylin laittaminen ei varsinaisesti satu, mutta lapset kokevat usein kiinni pitämisen harmilliseksi. Jotkut perheet ovat tilanteeseen hyvin valmentautuneita ja rauhallisia. Toiset taas syyllistävät itsensä lapsen huonosta hammasterveydestä. Tunteet purkautuvat aggressiivisuutena sekä turhautuneisuutena, mitkä kohdistuvat valitettavasti hoitohenkilökuntaan. Tilanne tuntuu vanhemmista minihuostaanotolta kun alleviivataan lapsen huonoa hammastilannetta, lapsi nukutetaan ja hoitohenkilökunta pitää lapsesta huolta tovin. Sen jälkeen vielä toivotaan, että vanhemmat huolehtisivat kotona hampaista jatkossa paremmin. On myös tilanteita, jolloin vanhemmat eivät anna lasta nukuttaa, kertoo Mauri Numminen. Potilaita ei kytketä hengityskoneeseen, vaan he hengittävät spontaanisti. Ainoastaan nukutuksen alussa hengittämistä autetaan ventilaatiolla noin 10 minuutin ajan. Potilaat intuboidaan. Anestesiasairaanhoitaja on hoitotilanteessa koko ajan läsnä seuraamassa potilaan vointia. Esimerkiksi diabetespotilaan verensokeritasoa seurataan ja lisätään sokeriliuosta tai insuliinia tarvittaessa. Toinen anestesiasairaanhoitaja työskentelee heräämössä. Anestesiahoidon komplikaatiot liittyvät usein, varsinkin lapsilla, ilmateiden hallintaan. Tämän takia potilasvalinnassa huomioidaan lapsen terveyden tila. Kipeää lasta ei nukuteta vaan annetaan hänen parantua rauhassa. Erityistilanteita anestesiassa on kuitenkin hyvin harvoin. Potilasta seurataan siinä tapauksessa pidempään ja mikäli tarvitaan seurantaa yön yli, lähetetään potilas sairaala hoitoon. Tavoitteena on kuitenkin lähettää potilas aina kotiin aikuisen seuraan. Heräämössä Potilasta seurataan hoidon jälkeen tunti tai puolitoista, kunnes hän on herännyt ja syönyt mehujäätelön. Seuranta-aika heräämössä voi olla tarvittaessa pitempikin. Käytettävät unilääkkeet ovat hyvin lyhytvaikutteisia, jolloin jälkiyllätyksiä ei esiinny. Pahoinvointia ei myöskään ole. Saattajia tai vanhempia kehotetaan seuraamaan potilaan vointia koko loppupäivän ja yön ajan. Tarvittaessa sovitaan jälkikontrolli hammas lääkärille tai suuhygienistille jo seuraavalle päivälle. Jälkikontrollin aikataulu vaihtelee myös kunnittain. Potilaat saavat suulliset ohjeet myös kirjallisena kotiin mukaan. Hammaslääkäri käy heräämössä kertomassa vanhemmille, mitä tehtiin ja miten hoito sujui. Pyritään tilanteeseen, että vanhemmat ovat paikalla kun lapsi herää. Lapsen näkökulmasta hän nukahtaa isän tai äidin syliin ja herää vanhempien vierellä. Lapsi herää pehmeästi ikään kuin aamul la. Kotona potilas saattaa olla normaalia väsyneempi ja nukahtaa sohvalle. Myös tasapaino voi olla heikko. Läheiset voivat soittaa päivystyspuhelimeen mikäli kysyttävää on. Useimmiten kysytään kipulääkityksestä, mitä suositellaankin. n 6 shg AIDERIX ERIPAINOS

7 Anestesiahammashoitoa KIRKKONUMMELLA Anestesiatiimin ja hammashoitotiimin rajapinnalla ahkeroi anestesiapäivän vastuuhenkilö, hammashoitaja Teija Näätänen. Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Kaaviot: Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto, prosessikaaviot. AIDERIX ERIPAINOS shg

8 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon prosessikaaviot PELKOPOTILAAN HOITO Tavanomainen hammashoito onnistuu Kyllä = Onnistunut hoitoprosessi Ei Midazolamesilääkitys omassa hammahoitolassa onnistuu Ei Lääkerentoutuksen hoitoprosessi (lokaasu ja/tai esilääkityshoito) onnistuu Ei Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Ensin on valmisteltava päivän potilaslista. Hammaslääkäriltä kysytään aika, mitä varataan yhden potilaan hoitoon. Samalla suunnitellaan, kuinka monta potilasta mahtuu päivään. Kun potilaat ovat valittu, lähettää vastuuhenkilö potilaille kirjeen, missä on esitietokaavake, tietoa ANESTESIAHAMMASHOITO anestesiahammashoidosta ja lupa-asiakirja, jossa potilas antaa luvan muuttaa hoitosuunnitelmaa kliinisen tilanteen mukaan. Potilas sitoutuu hoitoon allekirjoittamalla paperit. Myös anestesiahoitaja soittaa potilaille ja selvittää anestesian kannalta oleellisia asioita. Anestesiahammashoitotiimi Hammashoitolan vastuuhenkilö avaa hammashoitolan ovet, lisäksi hän varmistaa, että huoneissa ovat kaikki tarvittavat Suun Anestesiahammashoitoon ja hampaiden Tarvittavien asiakirjojen välineet, tarveaineet ja Anestesiahammashoidon että esimerkiksi heräämössä on sänky. hoito soveltuvat välttämätöntä potilaat laadinta sekä ilmoitus yleisterveyden (Kirkkonummi): vuoksi, anestesiahammashoidon Päivän päätteeksi vastuuhenkilö valmistelu varmistaa, että viimeinenkin potilas on lähtenyt saattajan kans- tarvitaan anestesiahammashoitoa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret joka laittaa potilaan sa turvallisesti kotiin. Teija siivoaa huoneet ja pos- Kyllä vastuuhammashoitajalle, hoitokypsymättömät lapset psykiatriset potilaat anestesialistalle tittaa lähettäneille hammaslääkäreille Anestesiahammashoidon Anestesiakertomus hoidettujen yleissairaat potilaiden hoitokertomukset. infektiopotilaat ja lupapaperit säilytetään toteutus potilaan omassa hammashoitolassa. Joskus kello on reilusti yli kuusi il- Potilas keinonivelhoitoa voi odottaa odottavat aikuiset seuraavaa terveyskeskusksen Anestesiahoitoon aneste- soveltumattolalla kun Teija sulkee hammashoitolan ovet. siapäivää ja potilas Lähete (B1) Kerran saattaja oli niin heikossa kunnossa, että harkitsin itse potilaan ja saattajan kotiin viemismat potilaat (Kirkkonummi): Anestesiahammashoidon soveltuu anestesiahoitoon poliklinikalle tä. Saattajalla ei ollut autoa Ei suusairauksien jälkeen eikä rahaakaan, mutta epästabiilia astmaa sairastavat potilaat potilaat, joilla on hoitamaton verenpainetauti insuliini-dm:ta sairastavat potilaat, mikäli sairaus epätasapainossa ylähengitystieinfektiopotilaat lapset, joiden vanhemmat suhtautuvat epäilevästi anestesiahammashoitoon potilaat, joille ei löydy saattajaa potilaat, joiden BMI on (painoindeksi) onneksi yksi anestesiasairaanhoitajista antoi heille kyydin kotimatkalla, nauraa Teija Näätänen. Käytännön työssä Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto järjestää anestesiahammashoitoa 4 6 kertaa vuodessa. Anestesiahammashoitotiimiin kuuluvat 8 shg AIDERIX ERIPAINOS

9 ANESTESIAHAMMASHOITO Anestesiahammashoitotiimi Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Kyllä Ei Tarvittavien asiakirjojen laadinta sekä ilmoitus anestesiahammashoidon vastuuhammashoitajalle, joka laittaa potilaan anestesialistalle Lähete (B1) suusairauksien poliklinikalle Potilas voi odottaa seuraavaa terveyskeskusksen anestesiapäivää ja potilas soveltuu anestesiahoitoon Anestesiahammashoidon valmistelu Anestesiahammashoidon toteutus Anestesiahammashoidon jälkeen kolme hammaslääkäri hammashoitaja-paria ja suu hygienisti. Tehtävät ja työnjako sovitaan päivän alussa kun tiedetään minkä tyyppisiä ja kuinka monta potilasta päivässä on. Yksi työpari hoitaa pääasiallisesti lapsia, muut aikuisia. Työparit vuorottelevat kahdessa hoitohuoneessa. Esimerkiksi pitkän hoitorupeaman jälkeen työpari voi levätä tai ruokailla kun toinen työpari tulee tilalle. Potilaiksi valikoituvat enimmäkseen pienet hoitokypsymättömät ja pelkäävät lapset, jolla on paljon hammashoidon tarvetta. Usein ei kokeilla muita keinoja, vaan lapsi lähetetään suoraan anestesiahammashoitoon. Lasten hammashoitopelko on usein peräisin vanhempien omasta pelosta. Esimerkiksi vanhemmat saattavat sanoa lapselle: ei se satu! Lapsi reagoi siihen, ai, voiko hammashoidossa sattua! Ja pelko onkin valmis, kertoo hammaslääkäri Maija Heikkinen. Kirkkonummella lähetetään anestesiahammashoitoon myös pelkääviä aikuisia, joilla on monia peruuttamattomia poisjääntejä. Taustalla voi olla muita ongelmia kuten esimerkiksi syrjäytymistä. Silloin on järkevämpää suorittaa koko tarvittava hoito kerralla. Ensin kuitenkin yritetään keskustelemalla purkaa potilaan pelkoja ja annetaan potilaan vaikuttaa hoitonsa kulkuun. Yksinkertaisetkin konstit saattavat tehota, kuten odotetaan puudutuksen vaikutuksen alkamista ja kunnioitetaan potilaan toiveita hoidon kulun suhteen. Myös esilääkitystä ja ilokaasuhoitoa voidaan kokeilla. Normaalisti työskennellään kolmessa huoneessa; kahdessa tehdään hammashoitoa ja kolmannessa huoneessa on heräämö. Käytännössä potilas työ on kuten tavallisestikin. Hammashoitotyöparin ei tarvitse seurata potilaan vointia. Intubaatioputki ei haittaa hammastoimenpiteitä. Jos työskennellään oikealla puolella, putken voi siirtää vasemmalle ja päinvastoin. Anestesiahammashoidossa voidaan tehdä kaikkia hoitotoimenpiteitä, paitsi juurihoitoja, joiden ongelmana on pitkä hoitoaika. Poikkeuksena ovat etuhampaat, joihin juurihoidot tehdään kerralla valmiiksi. Purennan kehityksen kannalta avainhampaat pyritään säilyttämään ja hoitamaan, jotta vältyttäisiin myöhemmin kalliilta oikomishoidoilta. Tyypillisesti kulmahampaat, maitoviitoset ja pysyvät kuutoset ovat tärkeitä. Tarvittaessa käytetään metallikruunuja. Potilasajat vaihtelevat tunnista kolmeen riippuen potilaan hampaiden kunnosta. Lapsia hoidetaan keskimäärin puolitoista tuntia. Aikuisten hoitoajat ovat yleensä pidempiä. Pitkät hoitoajat tuntuvat. Ergonomiassa pitää olla tarkkana, toteaa hh Nina Koskinen. Päivän aikana hoidetaan yhteensä keskimäärin 8 10 potilasta kahdessa huoneessa. Hoito lähtee periaatteesta, että kaikki hoidetaan kerrallaan kuntoon, mikä toisinaan venyttää päivän pituutta. n AIDERIX ERIPAINOS shg

10 10 shg AIDERIX ERIPAINOS

11 Potilaskertomus: Joni hoidossa n Kaksitoistavuotias Joni nukkuu rennosti hammashoitotuolissa. Hammaslääkäri Nina Eriksson ja hammashoitaja Nina Koskinen ovat aloittaneet Jonin hampaiden hoidon. Hoidon aloitusta on jouduttu siirtämään monta kertaa, koska Joni on ollut usein sairaana. Hänellä on Downin syndrooma ja sydän leikattu vuosia sitten. Joni käy koulua Helsingissä, mutta asuu Kirkkonummella. Vanhemmille onkin ollut epäselvää, kuka on vastuussa Jonin hammashoidosta. Tavanomaisessa hammashoidossa on tehty tarkastus, mutta se oli vaikea. Vanhempien kertoman mukaan Joni ei varsinaisesti pelkää hammashoitoa, mutta koska hän ei ymmärrä, mitä tehdään, niin yhteistyötä ei synny. Taustalla ovat myös korvalääkärikäynnit, koska Jonille on laitettu putket korviin useita kertoja. Edessä olevasta nukutushammashoidosta Jonille kerrottiin edellisenä päivänä, että huomenna mennään hammaslääkäriin ja hampaat hoidetaan kuntoon. Muita valmisteluja ei pystytty tekemään, koska hän puhuu hyvin vähän. Jonia on nukutettu monta kertaa, joten mitään uutta ei ollut tulossa. Hampaiden harjaus on vaikeaa, koska Jonilla on hampaat kahdessa rivissä ja poika on hyvin itsepäinen. Opettelemme yhdessä harjausta iltaisin ja aamuhar jausta harjoitellaan koulussa. Jonin kanssa kommunikoidaan osittain tukiviittomia käyttäen, kertoo Jonin isä. Jonilta poistettiin maitohampaita ja paikattiin pysyviä hampaita. Varsinainen hoito kesti kaksi tuntia ja heräämössä kului puolitoista tuntia. Kotiin sai lähteä kun mehujäätelö oli syöty. Perhe odotti jo seuraavaa suuhygienistikäyntiä, jolloin on tarkoitus katsoa Jonille sopivia kotihoitovälineitä ja opetella harjaustekniikkaa. Lempilastenlaulut piristävät Jonia kun hän herää turvallisesti isän ja äidin läheisyydessä. AIDERIX ERIPAINOS shg

12

13 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Suuhygienistin rooli anestesiahammashoitotiimissä suuhygienisti Nina Iholinin kokemuksia K un lapsi on nukutettu, alkaa suuhygienisti Nina Iholinin tärkeä osuus hoitokokonaisuudessa. Nina keskustelee perheiden kanssa suun omahoidosta, tukee perheitä vaikeassa tilanteessa ja muutoksessa sekä sopii tarvittaessa jatkohoidosta. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan kunnissa, missä suuhygienisti kuuluu hoitotiimin, potilaiden anestesiahammashoito jää usein yhteen kertaan. Uudestaan joudutaan nukuttamaan noin 1 2 % potilaista. Kunnissa, missä suuhygienisti ei kuulu anestesiahammashoitotiimiin, noin joka kymmenes viidestoista potilas nukutetaan uudelleen. Jos suuhygienisti pystyy estämään ennaltaehkäisevällä toiminnallaan nukutusta vuodessa, niin hän on antanut potilaille uuden mahdollisuuden hammas hoidossa ja säästänyt oman vuosipalkkansa verran rahaa. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan suuhygienisti Nina Iholinin työ ehkäisee potilaan joutumista uudelleen anestesiahammashoitoon.

14 Miten perheet reagoivat kun läheinen on anestesiahammashoidossa? Minkälainen tilanne keskustelu on? Kanyylin laitto lapseen käteen on monelle perheelle, erityisesti lapselle tiukka paikka, vaikka tilanne yritetään rauhoittaa ja pistäjät ovat hyvin kokeneita. Lasta voidaan joutua pitämään paikallaan monen aikuisen voimin. Nopea nukahtaminen näyttää pelottavalta vanhempien silmissä. Suuhygienistin huoneessa tunteet purkautuvat usein itkuisuutena. Vanhemmat potevat syyllisyyttä, koska ymmärtävät että olisivat voineet hoitaa lapsen hampaita paremmin. He ovat myös joutuneet käsittelemään lapsen pelkoja ennen hoidon alkua. Keskustelutilanteessa saan olla aika taiteilija, etten vahingossakaan liikaa syyllistä vanhempia. Kiperiä kysymyksiä käsitellään perheen lähtökohdista. Yhteistyö hankaloituu jos vanhemmat kokevat paineet liian kovaksi. Toisinaan koko keskustelutilanne saattaa olla vanhempien omien ongelmien kuuntelua ja tukemista. Perheen tunnetiloihin ei kannata kuitenkaan mennä mukaan, vaan pyrin pääsemään aiheesta mahdollisimman pian jatkamaan eteenpäin. Vien puheen itse lapseen, että mitä siellä kotona oikein tapahtuu ja mihin asioihin vanhempien on puututtava, jotta lapsen hampaiden hoito olisi kunnossa tulevaisuudessa. Mistä keskustelette? Joitakin perheitä joudun herättelemään keskusteluun, usein sen takia, että takana on voimakas tunne myrsky. Joidenkin kanssa keskustelu sujuu kuin itsestään eteenpäin. Esimerkiksi tämän päivän viimeisen potilaan äiti kertoi, että lapsi syö huonosti ruoka-aikana, mutta kyselee aterioiden välissä voileipää, nakkia, mehua, makujugurttia, yms. Tavoitteeni on saada vanhemmat itse oivaltamaan, mikä tässä kuviossa menee pieleen. Onnistumisen hetki tuli, kun isä oivalsi yhtäkkiä, että runsaat välipalathan ne pilaavat lapsen ruokahalun. Ongelmien taustalla ovat usein väärät ruokailutavat, sokerin käyttö sekä harjaamattomuus. Miten perheet reagoivat neuvojen antamiseen? Vanhemmilla on yleensä tässä tilanteessa tsemppi päällä ja he ovat hyvin motivoituneita muuttamaan kotihoidon tapoja. Toisinaan perheet puolustautuvat ilmoittamalla, että ovat kuulleet aikai semminkin nämä puheet. Muistan hyvin yhden isän, joka ilmoitti heti alkumetreillä, että on kuullut aikaisemminkin nämä puheet terveellisistä omahoito tottumuksista. Perheen muita sisaruksia oli ollut aikaisemmin anestesiahammashoidossa. Siitä polku aukesikin, kun lähdettiin yhdessä miettimään, miksi taas ollaan tässä tilanteessa. Pystyn kuitenkin neuvoni hyvin perustelemaan jos vastustelua tulee. Yritän olla vastusteluista ja selittelyistä huolimatta kannustava. Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. Pelkopotilaiden vanhempien kanssa juttelen peloista ja sen syistä. Korostaen etteivät vanhemmat siirtäisi omaa pelkoaan lapseen. Tarvittaessa neuvon miten voi valmistautua lapsen kanssa hammashoitolaan tuloa varten. Onko saman perheen jäseniä usein nukutushammashoidossa? Joskus on perheitä, missä jo toinen lapsi perheen sisaruksista tulee anestesiahammashoitoon. Perusasiat ovat edelleen retuperällä. Taustalla voi olla vanhempien elämänhallinnan sekasotkua. Väsynyt aikui nen, joka ei jaksa ottaa vastuuta lapsista. Vanhemman oma pelko voi olla syynä tai terveyteen liittyvät neuvot eivät ole yksin kertaisesti tavoittaneet perheen aikuisia. Omat turhautumisen tunteet on näissä tilanteissa vain pidettävä taka- alalla. Entä jatkohoito? Nukutushammashoidon jälkeen perhe tulee jatkokäynnille vastaanotolleni jolloin keskustelemme, miten kotona on mennyt. Juttelemme asioista, joissa perhe tarvitsee vielä lisätukea ja missä he ovat onnistuneet. Tarkastan myös lapsen hampaat ja poistan mahdolliset tikit. Halutessaan lapsella on mahdollisuus tutustua hoitohuoneen laitteisiin. Tavoitteeni on totuttaa lapsi perushammashoitoon ja luoda hänelle onnistumisen tunteita hammashoidossa. Tämän käynnin jälkeen jatkoajat ovat jo omassa hammashoitolassa. n Ulkoasu ja taitto: Studio Anne-Marie Vesto Painopaikka: Newprint Oy, Raisio 14 shg AIDERIX ERIPAINOS

15 Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. AIDERIX ERIPAINOS shg

16 a aiderix anestesiapalvelut Tarvitsetko nukutushammashoitoa? Tarvitseeko lapsesi tai omaisesi nukutushammashoitoa? Mikäli sinä tai omaisesi tarvitsette nukutushammashoitoa, me järjestämme sen. Aiderixin palvelukeskus on käytettävissäsi nukutushammashoitoon liittyvissä kysymyksissä. Saat vastauksen tiedusteluusi kolmen arkipäivän kuluessa. Me järjestämme luotettavan hammashoitopisteen, jossa hammashoito voidaan toteuttaa turvallisesti. Teemme yhteistyötä eri puolilla maata sijaitsevien hammas lääkäriasemien kanssa. Systemaattisesta nukutushammashoidosta hyötyvät erityisesti hoitopelkoiset lapset, kehitysvammaiset ja laajoja hoitokokonaisuuksia tarvitsevat aikuiset. Tosin monet potilaamme valitsevat nukutushammashoidon pelkästään kiireisen aikataulunsa ja mukavuudenhalunsa vuoksi. Kokonaisvaltainen ratkaisu hammashoidon anestesiapalvelun järjestämiseksi. Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri GSM aiderix anestesiapalvelut Päivystyspuhelin vuorokauden ympäri: a

hyvä fiilis hampaista tulee s. 8 1/13 Varusmiesten hampaat hunningolla terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 12 S.

hyvä fiilis hampaista tulee s. 8 1/13 Varusmiesten hampaat hunningolla terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 12 S. 1/13 w w w. k u lta h a m m a s. f i Ota mukaan ilmaiseksi Varusmiesten hampaat hunningolla S. 12 Suun terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 22 Robin: Puhtaista hampaista

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin Vinkkeli-lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2014 Potilaalle enemmän valinnanvapautta sivu 4 Ortopedit valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen sivu 8 Satakunnan

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI

SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI 1 SYÖPÄLAPSI JA KOULUNKÄYNTI Opinnäytetyö Susanna Nieminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Seurakuntaopisto 2.3.2009 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN SYÖVÄT JA HOITO 4 2.1 Yleistä lasten syövistä

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-talo toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen terveyskeskus 6 14 16 4 Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-laboratoriossa 700 asiakasta päivässä Värillä on väliä Yhteistyön talo palvelee

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Reseptistä lisää palkkaa

Reseptistä lisää palkkaa 13 18.10.2011 Kun äitiä ahdistaa Näin jaksat vuorotyössä Eksoten hyvä sopimus Reseptistä lisää palkkaa Elvytys vaatii harjoitusta n Talvilomakalenteri TIETO PARANTAA Opiskeluterveys Kristina Kunttu, Anne

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

Turvallisen hoidon opas

Turvallisen hoidon opas Turvallisen hoidon opas Keskustelu Tutkimus Hoito Seuranta Lait ja säännökset Lisätietoa Tämän oppaan tarkoituksena on tukea potilaan turvallista hoitoa. Se sisältää ohjeita ja konkreettisia neuvoja, joiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm

teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm Opasta voi kysyä: Lohjan perusturvakeskus Kalevankatu 4 08100 Lohja Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo (019)369

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TERVE SUU Huhtikuu 2007 LAPSET Hampaiden ja suun puhdistamisen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvavaiheessa, kun hampaita

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 4/2008 Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee 1

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot