Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: x.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI. Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti. ISSN: 1795-049x. www.suuhygienistiliitto.fi"

Transkriptio

1 02 13 Aiderix eripainos SUUHYGIENISTI Suomen Suuhygienistiliiton jäsenlehti ISSN: x AIDERIX ERIPAINOS shg

2 Hml Nina Eriksson ja hh Nina Koskinen hoitavat Jonia. 2 shg AIDERIX ERIPAINOS

3 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Hammashoitoa nukutuksessa Kun normaali hammas hoito ei ole onnistunut ja on päädytty anestesia hammashoitoon, alkavat valmistelut. Hoitava hammaslääkäri tekee potilaille alustavan hoitosuunnitelman ja ilmoittaa heidän nimensä anestesiahammashoitopäivän vastuu henkilölle. Vastuuhenkilö puolestaan ilmoittaa potilaiden nimet anestesiasairaanhoitajalle, joka soittaa potilaille ja selvittää anestesiaa varten oleelliset tausta tiedot. Sovittuna aamuna anestesiayksikkö Aiderix tulee paikalle. Anestesialääkäri nukuttaa potilaat, hammaslääkäri hammashoitajaparit suorittavat hammas hoidon ja anestesiasairaanhoitajat seuraavat potilaiden vointia hoidon aikana ja heräämössä. Suuhygienisti juttelee hoidon aikana perheiden kanssa suun omahoidosta. Anestesia hammashoidon toteuttaminen on iso kokonaisuus, mikä vaatii eri ammattiryhmiltä ja potilailta saumatonta yhteistyötä. Aiderixilta huipputoimintaa Aiderix tiimi nukuttaa perusterveitä hammashoidon potilaita. Potilaat, joilla on terveysongelmia, hoidetaan sairaala olosuhteissa. Myös hengitystie infektioita sairastavien hoito siirrettään tuonnemmaksi kunnes potilas on tervehtynyt. Turhia riskejä ei oteta. Varsinainen hoito, näkyvin osa, on anestesiatiimin työn jäävuoren huippu. Ennen potilaan saapumista hoitoon on tehtävä mittava taustatyö, jotta potilas voidaan turvallisesti nukuttaa. Kaikki selvitykset tehdään puhelimitse, mutta jos tarvitaan lisätietoja, pyydetään potilas paikan päälle. Potilaan terveystiedot selvitetään perusteellisesti ja jos tarvitaan lisäselvityksiä, tilataan sairaalasta potilas papereita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Yleissairaudet otetaan huomioon päivän potilaslistan laadinnassa. Esimerkiksi diabetespotilaan kanssa sovitaan yhdessä insuliinin käytöstä anestesiapäivän aamuna. Jos jollakin potilaalla on vaikea olla ravinnotta, voi anestesia sairaanhoitaja muuttaa päivän potilas järjestystä, kertoo anestesiasairaanhoitaja Minna Lehmusvirta. Aiderixin varapotilasjärjestelmän ansiosta sovitun työajan käyttöaste on 100 %. Varalla on hyvä olla 1 3 motivoitunutta potilasta, joiden tausta tiedot ovat työstetty ja potilaat valmiustilassa tulemaan lyhyellä varoitusajalla hoitoon. Erityisesti keväisin ja syksyisin flunssakauden aikana varapotilasjärjestelmä on tarpeen, jotta anestesia hammashoitoa voidaan tehdä kustannus tehokkaasti. Sen mahdollistaa myös Aiderixin 24/7 puhelinpäivystysjärjestelmä. Tyhjäkäyntiä ei ole, toteaa anestesiaerikoislääkäri Mauri Numminen. Anestesiatiimi on kehittänyt myös laitoksessa olevien ikäihmisten hoitoon ns. vieri hoidon konseptin. Mallin mukaan potilaat hoidetaan sairaalan hammashoitolassa tai terveyskeskuksessa, mihin heidät tuodaan taksilla tai ambulanssilla. Potilaat hoidetaan, lääkitään ja palautetaan takaisin osastolle. Potilaita seurataan tunti tai puolitoista toimenpiteen jälkeen ja osaston sairaanhoitajat ohjeistetaan jatkohoidon varalta. Tyypillinen anestesiahammashoidon potilas Noin % potilaista on alle kouluikäisiä lapsia, jolla on suuri hammashoidon tarve. Kun- AIDERIX ERIPAINOS shg

4 Anestesiahammashoidossa hampaat hoidetaan kerralla kuntoon. 4 shg AIDERIX ERIPAINOS

5 nallisessa hoidossa tyypillinen potilas on keskimäärin 5-vuotias perusterve lapsi, jolla on kariesta 4 6 hampaassa ja usein myös poistotarvetta. Usein pienillä lapsilla on hoitokypsymättömyyttä, mutta taustalla voivat vaikuttaa myös pelot taikka muut sosiaaliset vaikeudet perheessä. Toisinaan anestesia hammashoidolla yritetään vain estää lapsen kovan pelon ja ahdistuksen syntyä. Vaikka ei olisikaan niin isoa hammas hoidon tarvetta, nukutushoitoon päädytään, jotta jatkossa voitaisi aloittaa tavallisessa hammas hoidossa ikään kuin puhtaalta pöydältä, kertoo Minna Lehmusvirta. Yksityisellä sektorilla yleinen nukutuksessa hoidettava on 30+ aikuinen, joka haluaa hoidattaa hampaansa kerralla kuntoon. Heistä jotkut ovat käyneet hammashoitolassa jopa yli 10 vuotta sitten ja usein hampaiden kunto on romahtanut. Kynnys hammashoitoon on noussut liian korkealle. Jotkut taas perustavat tässä iässä perhettä ja miettivät alkavaan vanhemmuuden liittyen myös omaa terveyttään. Muita isoja ryhmiä ovat maahan muuttajat, kehitysvammaiset, syrjäytyneet nuoret ja päihteidenkäyttäjät. Viime aikoina uutena potilasryhmänä on tullut muistisairauksia potevat aikuiset ja ikäihmiset, joilla on implantteja ja siltoja suussa, muttei enää valmiuksia omahoitoon. Laitokseen joutuessaan suun kunto romahtaa omahoidon pettäessä. Monet heistä eivät hyväksy toimenpiteitä tehtävän suussaan. Joillakin potilailla on niin vakavia nielemisvaikeuksia tai oksennusrefleksi, ettei tavanomainen hammashoito ota onnistuakseen. Mitä anestesiahammashoito maksaa? Anestesiahoito maksaa yksityisesti 400 euroa tunti, 15 minuutin tarkkuudella. Nukutus kustannuksien päälle lasketaan lisäksi hammashoidon kulut. Tunti on yleensä minimihoitoaika. Ennen hoitoa asiakas saa hammaslääkäriltä arvioinnin tehtävistä toimenpiteistä ja siihen kuluvasta ajasta. Kela korvaa yksityisellä sektorilla tehdystä nukutuksesta osan. Tavallisen hammashoidon hammaslääkäri hammashoitaja työparin työvoimakustannukset ovat n. 3 euroa minuutti. Anestesiahammashoidon työvoimakustannukset ovat n. 5,5 euroa työparin kustannuksien lisäksi eli yhteensä n. 8,5 euroa minuutti. Jos anestesiahammashoitoa tehdään Yläkuva: Potilas anestesiahammashoidon alkaessa nukutettuna. Alakuva: Sama potilas neljä tuntia kestäneen anestesiahammashoidon jälkeen ennen herätystä. sairaala olosuhteissa, niin kustannukset nousevat 28,5 euroon minuutti, koska leikkaussalin ylläpidon kustannukset ovat 20 euroa minuutissa. Verrattuna sairaalassa tehtävään hoitoon liikkuvan anestesia hoitotiimin työ on kustannustehokasta. Turhia kustannuksia syntyy usein ennen anestesia hammashoitoa. Hammaslääkäri hoitaja työparilla voi kulua jopa puolitoista tuntia arvokasta työaikaa, kun potilasta yritetään hoitaa normaalikeinoin, mutta hoito ei onnistu. Potilas joko ei ole yhteistyö kykyinen tai jättää yksinkertaisesti tulematta vastaanotolle. Anestesiahammashoidossa usein koko hampaisto kunnostetaan tunnissa tai parissa riippuen potilaan suun tilanteesta. Jos anestesiahammashoitoon päädytään, niin päätös pitäisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kustannusten ja inhimillisen kärsimyksen minimoimiseksi, pohtii Mauri Numminen. Uniperhonen Potilaat saavat syödä neljä tuntia ennen toimenpidettä jotain kevyttä ja helposti sulavaa ruokaa. Esilääkitystä ei käytetä, koska ne ovat pitkävaikutteisempia kuin nukutuslääkkeet. Esilääki- AIDERIX ERIPAINOS shg

6 Aiderix Oy Aiderix Oy on perustettu vuonna 1998 Tarjoaa järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista anestesiapalvelua. Toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla. Toiminta kattaa koko Suomen. Noin 2700 nukutusta vuodessa. Tiimissä on noin 10 anestesiahoitajaa ja 4 5 anestesialääkäriä. Siirrettäviä anestesiavälineitä on 12 settiä ja 6 pakettiautoa. Päivystyspuhelin 24/7: Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri Puh tystä käyttäessä joudutaan tilanteeseen, että potilas on herännyt nukutuksesta ja olisi valmis lähtemään kotiin, mutta esilääke vaikuttaa vielä aiheuttaen väsymystä. Esilääkkeet myös tehoavat eri tavalla eri ihmisillä. Jotkut potilaat sedatoituvat hyvin, jotkut eivät. Tilanteeseen, että kaikilla sedaatio toimisi, ei päästä. Kanyyli eli uniperhonen laitetaan lapsen istuessa vanhemman sylissä rauhoitetussa tilanteessa. Uudet kanyylikärjet ovat leikattu sillä tavoin, että pistettäessä kipua tuntevat hermopäätteet siirtyvät neulan edestä sivuun. Kanyylin laittaminen ei varsinaisesti satu, mutta lapset kokevat usein kiinni pitämisen harmilliseksi. Jotkut perheet ovat tilanteeseen hyvin valmentautuneita ja rauhallisia. Toiset taas syyllistävät itsensä lapsen huonosta hammasterveydestä. Tunteet purkautuvat aggressiivisuutena sekä turhautuneisuutena, mitkä kohdistuvat valitettavasti hoitohenkilökuntaan. Tilanne tuntuu vanhemmista minihuostaanotolta kun alleviivataan lapsen huonoa hammastilannetta, lapsi nukutetaan ja hoitohenkilökunta pitää lapsesta huolta tovin. Sen jälkeen vielä toivotaan, että vanhemmat huolehtisivat kotona hampaista jatkossa paremmin. On myös tilanteita, jolloin vanhemmat eivät anna lasta nukuttaa, kertoo Mauri Numminen. Potilaita ei kytketä hengityskoneeseen, vaan he hengittävät spontaanisti. Ainoastaan nukutuksen alussa hengittämistä autetaan ventilaatiolla noin 10 minuutin ajan. Potilaat intuboidaan. Anestesiasairaanhoitaja on hoitotilanteessa koko ajan läsnä seuraamassa potilaan vointia. Esimerkiksi diabetespotilaan verensokeritasoa seurataan ja lisätään sokeriliuosta tai insuliinia tarvittaessa. Toinen anestesiasairaanhoitaja työskentelee heräämössä. Anestesiahoidon komplikaatiot liittyvät usein, varsinkin lapsilla, ilmateiden hallintaan. Tämän takia potilasvalinnassa huomioidaan lapsen terveyden tila. Kipeää lasta ei nukuteta vaan annetaan hänen parantua rauhassa. Erityistilanteita anestesiassa on kuitenkin hyvin harvoin. Potilasta seurataan siinä tapauksessa pidempään ja mikäli tarvitaan seurantaa yön yli, lähetetään potilas sairaala hoitoon. Tavoitteena on kuitenkin lähettää potilas aina kotiin aikuisen seuraan. Heräämössä Potilasta seurataan hoidon jälkeen tunti tai puolitoista, kunnes hän on herännyt ja syönyt mehujäätelön. Seuranta-aika heräämössä voi olla tarvittaessa pitempikin. Käytettävät unilääkkeet ovat hyvin lyhytvaikutteisia, jolloin jälkiyllätyksiä ei esiinny. Pahoinvointia ei myöskään ole. Saattajia tai vanhempia kehotetaan seuraamaan potilaan vointia koko loppupäivän ja yön ajan. Tarvittaessa sovitaan jälkikontrolli hammas lääkärille tai suuhygienistille jo seuraavalle päivälle. Jälkikontrollin aikataulu vaihtelee myös kunnittain. Potilaat saavat suulliset ohjeet myös kirjallisena kotiin mukaan. Hammaslääkäri käy heräämössä kertomassa vanhemmille, mitä tehtiin ja miten hoito sujui. Pyritään tilanteeseen, että vanhemmat ovat paikalla kun lapsi herää. Lapsen näkökulmasta hän nukahtaa isän tai äidin syliin ja herää vanhempien vierellä. Lapsi herää pehmeästi ikään kuin aamul la. Kotona potilas saattaa olla normaalia väsyneempi ja nukahtaa sohvalle. Myös tasapaino voi olla heikko. Läheiset voivat soittaa päivystyspuhelimeen mikäli kysyttävää on. Useimmiten kysytään kipulääkityksestä, mitä suositellaankin. n 6 shg AIDERIX ERIPAINOS

7 Anestesiahammashoitoa KIRKKONUMMELLA Anestesiatiimin ja hammashoitotiimin rajapinnalla ahkeroi anestesiapäivän vastuuhenkilö, hammashoitaja Teija Näätänen. Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Kaaviot: Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto, prosessikaaviot. AIDERIX ERIPAINOS shg

8 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon prosessikaaviot PELKOPOTILAAN HOITO Tavanomainen hammashoito onnistuu Kyllä = Onnistunut hoitoprosessi Ei Midazolamesilääkitys omassa hammahoitolassa onnistuu Ei Lääkerentoutuksen hoitoprosessi (lokaasu ja/tai esilääkityshoito) onnistuu Ei Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Ensin on valmisteltava päivän potilaslista. Hammaslääkäriltä kysytään aika, mitä varataan yhden potilaan hoitoon. Samalla suunnitellaan, kuinka monta potilasta mahtuu päivään. Kun potilaat ovat valittu, lähettää vastuuhenkilö potilaille kirjeen, missä on esitietokaavake, tietoa ANESTESIAHAMMASHOITO anestesiahammashoidosta ja lupa-asiakirja, jossa potilas antaa luvan muuttaa hoitosuunnitelmaa kliinisen tilanteen mukaan. Potilas sitoutuu hoitoon allekirjoittamalla paperit. Myös anestesiahoitaja soittaa potilaille ja selvittää anestesian kannalta oleellisia asioita. Anestesiahammashoitotiimi Hammashoitolan vastuuhenkilö avaa hammashoitolan ovet, lisäksi hän varmistaa, että huoneissa ovat kaikki tarvittavat Suun Anestesiahammashoitoon ja hampaiden Tarvittavien asiakirjojen välineet, tarveaineet ja Anestesiahammashoidon että esimerkiksi heräämössä on sänky. hoito soveltuvat välttämätöntä potilaat laadinta sekä ilmoitus yleisterveyden (Kirkkonummi): vuoksi, anestesiahammashoidon Päivän päätteeksi vastuuhenkilö valmistelu varmistaa, että viimeinenkin potilas on lähtenyt saattajan kans- tarvitaan anestesiahammashoitoa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret joka laittaa potilaan sa turvallisesti kotiin. Teija siivoaa huoneet ja pos- Kyllä vastuuhammashoitajalle, hoitokypsymättömät lapset psykiatriset potilaat anestesialistalle tittaa lähettäneille hammaslääkäreille Anestesiahammashoidon Anestesiakertomus hoidettujen yleissairaat potilaiden hoitokertomukset. infektiopotilaat ja lupapaperit säilytetään toteutus potilaan omassa hammashoitolassa. Joskus kello on reilusti yli kuusi il- Potilas keinonivelhoitoa voi odottaa odottavat aikuiset seuraavaa terveyskeskusksen Anestesiahoitoon aneste- soveltumattolalla kun Teija sulkee hammashoitolan ovet. siapäivää ja potilas Lähete (B1) Kerran saattaja oli niin heikossa kunnossa, että harkitsin itse potilaan ja saattajan kotiin viemismat potilaat (Kirkkonummi): Anestesiahammashoidon soveltuu anestesiahoitoon poliklinikalle tä. Saattajalla ei ollut autoa Ei suusairauksien jälkeen eikä rahaakaan, mutta epästabiilia astmaa sairastavat potilaat potilaat, joilla on hoitamaton verenpainetauti insuliini-dm:ta sairastavat potilaat, mikäli sairaus epätasapainossa ylähengitystieinfektiopotilaat lapset, joiden vanhemmat suhtautuvat epäilevästi anestesiahammashoitoon potilaat, joille ei löydy saattajaa potilaat, joiden BMI on (painoindeksi) onneksi yksi anestesiasairaanhoitajista antoi heille kyydin kotimatkalla, nauraa Teija Näätänen. Käytännön työssä Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto järjestää anestesiahammashoitoa 4 6 kertaa vuodessa. Anestesiahammashoitotiimiin kuuluvat 8 shg AIDERIX ERIPAINOS

9 ANESTESIAHAMMASHOITO Anestesiahammashoitotiimi Suun ja hampaiden hoito välttämätöntä yleisterveyden vuoksi, tarvitaan anestesiahammashoitoa Kyllä Ei Tarvittavien asiakirjojen laadinta sekä ilmoitus anestesiahammashoidon vastuuhammashoitajalle, joka laittaa potilaan anestesialistalle Lähete (B1) suusairauksien poliklinikalle Potilas voi odottaa seuraavaa terveyskeskusksen anestesiapäivää ja potilas soveltuu anestesiahoitoon Anestesiahammashoidon valmistelu Anestesiahammashoidon toteutus Anestesiahammashoidon jälkeen kolme hammaslääkäri hammashoitaja-paria ja suu hygienisti. Tehtävät ja työnjako sovitaan päivän alussa kun tiedetään minkä tyyppisiä ja kuinka monta potilasta päivässä on. Yksi työpari hoitaa pääasiallisesti lapsia, muut aikuisia. Työparit vuorottelevat kahdessa hoitohuoneessa. Esimerkiksi pitkän hoitorupeaman jälkeen työpari voi levätä tai ruokailla kun toinen työpari tulee tilalle. Potilaiksi valikoituvat enimmäkseen pienet hoitokypsymättömät ja pelkäävät lapset, jolla on paljon hammashoidon tarvetta. Usein ei kokeilla muita keinoja, vaan lapsi lähetetään suoraan anestesiahammashoitoon. Lasten hammashoitopelko on usein peräisin vanhempien omasta pelosta. Esimerkiksi vanhemmat saattavat sanoa lapselle: ei se satu! Lapsi reagoi siihen, ai, voiko hammashoidossa sattua! Ja pelko onkin valmis, kertoo hammaslääkäri Maija Heikkinen. Kirkkonummella lähetetään anestesiahammashoitoon myös pelkääviä aikuisia, joilla on monia peruuttamattomia poisjääntejä. Taustalla voi olla muita ongelmia kuten esimerkiksi syrjäytymistä. Silloin on järkevämpää suorittaa koko tarvittava hoito kerralla. Ensin kuitenkin yritetään keskustelemalla purkaa potilaan pelkoja ja annetaan potilaan vaikuttaa hoitonsa kulkuun. Yksinkertaisetkin konstit saattavat tehota, kuten odotetaan puudutuksen vaikutuksen alkamista ja kunnioitetaan potilaan toiveita hoidon kulun suhteen. Myös esilääkitystä ja ilokaasuhoitoa voidaan kokeilla. Normaalisti työskennellään kolmessa huoneessa; kahdessa tehdään hammashoitoa ja kolmannessa huoneessa on heräämö. Käytännössä potilas työ on kuten tavallisestikin. Hammashoitotyöparin ei tarvitse seurata potilaan vointia. Intubaatioputki ei haittaa hammastoimenpiteitä. Jos työskennellään oikealla puolella, putken voi siirtää vasemmalle ja päinvastoin. Anestesiahammashoidossa voidaan tehdä kaikkia hoitotoimenpiteitä, paitsi juurihoitoja, joiden ongelmana on pitkä hoitoaika. Poikkeuksena ovat etuhampaat, joihin juurihoidot tehdään kerralla valmiiksi. Purennan kehityksen kannalta avainhampaat pyritään säilyttämään ja hoitamaan, jotta vältyttäisiin myöhemmin kalliilta oikomishoidoilta. Tyypillisesti kulmahampaat, maitoviitoset ja pysyvät kuutoset ovat tärkeitä. Tarvittaessa käytetään metallikruunuja. Potilasajat vaihtelevat tunnista kolmeen riippuen potilaan hampaiden kunnosta. Lapsia hoidetaan keskimäärin puolitoista tuntia. Aikuisten hoitoajat ovat yleensä pidempiä. Pitkät hoitoajat tuntuvat. Ergonomiassa pitää olla tarkkana, toteaa hh Nina Koskinen. Päivän aikana hoidetaan yhteensä keskimäärin 8 10 potilasta kahdessa huoneessa. Hoito lähtee periaatteesta, että kaikki hoidetaan kerrallaan kuntoon, mikä toisinaan venyttää päivän pituutta. n AIDERIX ERIPAINOS shg

10 10 shg AIDERIX ERIPAINOS

11 Potilaskertomus: Joni hoidossa n Kaksitoistavuotias Joni nukkuu rennosti hammashoitotuolissa. Hammaslääkäri Nina Eriksson ja hammashoitaja Nina Koskinen ovat aloittaneet Jonin hampaiden hoidon. Hoidon aloitusta on jouduttu siirtämään monta kertaa, koska Joni on ollut usein sairaana. Hänellä on Downin syndrooma ja sydän leikattu vuosia sitten. Joni käy koulua Helsingissä, mutta asuu Kirkkonummella. Vanhemmille onkin ollut epäselvää, kuka on vastuussa Jonin hammashoidosta. Tavanomaisessa hammashoidossa on tehty tarkastus, mutta se oli vaikea. Vanhempien kertoman mukaan Joni ei varsinaisesti pelkää hammashoitoa, mutta koska hän ei ymmärrä, mitä tehdään, niin yhteistyötä ei synny. Taustalla ovat myös korvalääkärikäynnit, koska Jonille on laitettu putket korviin useita kertoja. Edessä olevasta nukutushammashoidosta Jonille kerrottiin edellisenä päivänä, että huomenna mennään hammaslääkäriin ja hampaat hoidetaan kuntoon. Muita valmisteluja ei pystytty tekemään, koska hän puhuu hyvin vähän. Jonia on nukutettu monta kertaa, joten mitään uutta ei ollut tulossa. Hampaiden harjaus on vaikeaa, koska Jonilla on hampaat kahdessa rivissä ja poika on hyvin itsepäinen. Opettelemme yhdessä harjausta iltaisin ja aamuhar jausta harjoitellaan koulussa. Jonin kanssa kommunikoidaan osittain tukiviittomia käyttäen, kertoo Jonin isä. Jonilta poistettiin maitohampaita ja paikattiin pysyviä hampaita. Varsinainen hoito kesti kaksi tuntia ja heräämössä kului puolitoista tuntia. Kotiin sai lähteä kun mehujäätelö oli syöty. Perhe odotti jo seuraavaa suuhygienistikäyntiä, jolloin on tarkoitus katsoa Jonille sopivia kotihoitovälineitä ja opetella harjaustekniikkaa. Lempilastenlaulut piristävät Jonia kun hän herää turvallisesti isän ja äidin läheisyydessä. AIDERIX ERIPAINOS shg

12

13 Teksti ja kuvat: Thea Mandelin Suuhygienistin rooli anestesiahammashoitotiimissä suuhygienisti Nina Iholinin kokemuksia K un lapsi on nukutettu, alkaa suuhygienisti Nina Iholinin tärkeä osuus hoitokokonaisuudessa. Nina keskustelee perheiden kanssa suun omahoidosta, tukee perheitä vaikeassa tilanteessa ja muutoksessa sekä sopii tarvittaessa jatkohoidosta. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan kunnissa, missä suuhygienisti kuuluu hoitotiimin, potilaiden anestesiahammashoito jää usein yhteen kertaan. Uudestaan joudutaan nukuttamaan noin 1 2 % potilaista. Kunnissa, missä suuhygienisti ei kuulu anestesiahammashoitotiimiin, noin joka kymmenes viidestoista potilas nukutetaan uudelleen. Jos suuhygienisti pystyy estämään ennaltaehkäisevällä toiminnallaan nukutusta vuodessa, niin hän on antanut potilaille uuden mahdollisuuden hammas hoidossa ja säästänyt oman vuosipalkkansa verran rahaa. Anestesiaerikoislääkäri Mauri Nummisen mukaan suuhygienisti Nina Iholinin työ ehkäisee potilaan joutumista uudelleen anestesiahammashoitoon.

14 Miten perheet reagoivat kun läheinen on anestesiahammashoidossa? Minkälainen tilanne keskustelu on? Kanyylin laitto lapseen käteen on monelle perheelle, erityisesti lapselle tiukka paikka, vaikka tilanne yritetään rauhoittaa ja pistäjät ovat hyvin kokeneita. Lasta voidaan joutua pitämään paikallaan monen aikuisen voimin. Nopea nukahtaminen näyttää pelottavalta vanhempien silmissä. Suuhygienistin huoneessa tunteet purkautuvat usein itkuisuutena. Vanhemmat potevat syyllisyyttä, koska ymmärtävät että olisivat voineet hoitaa lapsen hampaita paremmin. He ovat myös joutuneet käsittelemään lapsen pelkoja ennen hoidon alkua. Keskustelutilanteessa saan olla aika taiteilija, etten vahingossakaan liikaa syyllistä vanhempia. Kiperiä kysymyksiä käsitellään perheen lähtökohdista. Yhteistyö hankaloituu jos vanhemmat kokevat paineet liian kovaksi. Toisinaan koko keskustelutilanne saattaa olla vanhempien omien ongelmien kuuntelua ja tukemista. Perheen tunnetiloihin ei kannata kuitenkaan mennä mukaan, vaan pyrin pääsemään aiheesta mahdollisimman pian jatkamaan eteenpäin. Vien puheen itse lapseen, että mitä siellä kotona oikein tapahtuu ja mihin asioihin vanhempien on puututtava, jotta lapsen hampaiden hoito olisi kunnossa tulevaisuudessa. Mistä keskustelette? Joitakin perheitä joudun herättelemään keskusteluun, usein sen takia, että takana on voimakas tunne myrsky. Joidenkin kanssa keskustelu sujuu kuin itsestään eteenpäin. Esimerkiksi tämän päivän viimeisen potilaan äiti kertoi, että lapsi syö huonosti ruoka-aikana, mutta kyselee aterioiden välissä voileipää, nakkia, mehua, makujugurttia, yms. Tavoitteeni on saada vanhemmat itse oivaltamaan, mikä tässä kuviossa menee pieleen. Onnistumisen hetki tuli, kun isä oivalsi yhtäkkiä, että runsaat välipalathan ne pilaavat lapsen ruokahalun. Ongelmien taustalla ovat usein väärät ruokailutavat, sokerin käyttö sekä harjaamattomuus. Miten perheet reagoivat neuvojen antamiseen? Vanhemmilla on yleensä tässä tilanteessa tsemppi päällä ja he ovat hyvin motivoituneita muuttamaan kotihoidon tapoja. Toisinaan perheet puolustautuvat ilmoittamalla, että ovat kuulleet aikai semminkin nämä puheet. Muistan hyvin yhden isän, joka ilmoitti heti alkumetreillä, että on kuullut aikaisemminkin nämä puheet terveellisistä omahoito tottumuksista. Perheen muita sisaruksia oli ollut aikaisemmin anestesiahammashoidossa. Siitä polku aukesikin, kun lähdettiin yhdessä miettimään, miksi taas ollaan tässä tilanteessa. Pystyn kuitenkin neuvoni hyvin perustelemaan jos vastustelua tulee. Yritän olla vastusteluista ja selittelyistä huolimatta kannustava. Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. Pelkopotilaiden vanhempien kanssa juttelen peloista ja sen syistä. Korostaen etteivät vanhemmat siirtäisi omaa pelkoaan lapseen. Tarvittaessa neuvon miten voi valmistautua lapsen kanssa hammashoitolaan tuloa varten. Onko saman perheen jäseniä usein nukutushammashoidossa? Joskus on perheitä, missä jo toinen lapsi perheen sisaruksista tulee anestesiahammashoitoon. Perusasiat ovat edelleen retuperällä. Taustalla voi olla vanhempien elämänhallinnan sekasotkua. Väsynyt aikui nen, joka ei jaksa ottaa vastuuta lapsista. Vanhemman oma pelko voi olla syynä tai terveyteen liittyvät neuvot eivät ole yksin kertaisesti tavoittaneet perheen aikuisia. Omat turhautumisen tunteet on näissä tilanteissa vain pidettävä taka- alalla. Entä jatkohoito? Nukutushammashoidon jälkeen perhe tulee jatkokäynnille vastaanotolleni jolloin keskustelemme, miten kotona on mennyt. Juttelemme asioista, joissa perhe tarvitsee vielä lisätukea ja missä he ovat onnistuneet. Tarkastan myös lapsen hampaat ja poistan mahdolliset tikit. Halutessaan lapsella on mahdollisuus tutustua hoitohuoneen laitteisiin. Tavoitteeni on totuttaa lapsi perushammashoitoon ja luoda hänelle onnistumisen tunteita hammashoidossa. Tämän käynnin jälkeen jatkoajat ovat jo omassa hammashoitolassa. n Ulkoasu ja taitto: Studio Anne-Marie Vesto Painopaikka: Newprint Oy, Raisio 14 shg AIDERIX ERIPAINOS

15 Harjausta vastustelevan lapsen vanhemmille sanon, että jos saa lapselta vaikka hampaan kulman harjattua, se on työvoitto joka kantaa pidemmän päälle hedelmää, koska siitä tulee toivon mukaan rutiini. AIDERIX ERIPAINOS shg

16 a aiderix anestesiapalvelut Tarvitsetko nukutushammashoitoa? Tarvitseeko lapsesi tai omaisesi nukutushammashoitoa? Mikäli sinä tai omaisesi tarvitsette nukutushammashoitoa, me järjestämme sen. Aiderixin palvelukeskus on käytettävissäsi nukutushammashoitoon liittyvissä kysymyksissä. Saat vastauksen tiedusteluusi kolmen arkipäivän kuluessa. Me järjestämme luotettavan hammashoitopisteen, jossa hammashoito voidaan toteuttaa turvallisesti. Teemme yhteistyötä eri puolilla maata sijaitsevien hammas lääkäriasemien kanssa. Systemaattisesta nukutushammashoidosta hyötyvät erityisesti hoitopelkoiset lapset, kehitysvammaiset ja laajoja hoitokokonaisuuksia tarvitsevat aikuiset. Tosin monet potilaamme valitsevat nukutushammashoidon pelkästään kiireisen aikataulunsa ja mukavuudenhalunsa vuoksi. Kokonaisvaltainen ratkaisu hammashoidon anestesiapalvelun järjestämiseksi. Mauri Numminen Anestesiaerikoislääkäri GSM aiderix anestesiapalvelut Päivystyspuhelin vuorokauden ympäri: a

Lapselle anestesiassa suoritettava magneettitutkimus

Lapselle anestesiassa suoritettava magneettitutkimus YHTEYSTIETOJA Lastenlinna, osasto L11 Puh: Hoitajat: 09-471808381 Osaston sihteeri: 09-47180301 Osastohoitaja Tuula Kovalainen: 09-47180361 Osoite: Stenbäckinkatu 28 F, Helsinki PL 280, 00029 HUS Lapselle

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 Jonossa on n. 4 000 kiireettömään hoitoon hakeutujaa AVI:n uhkasakko 250 000 lankeaa maksuun, ellei kiireettömään hoitoon pääsy ole lakisääteisissä

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 115 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2030 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti hyväksyen tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa Ulla Harala Asiakkuusstrategiat hoidon suunnittelun helpottajina Vaikeaa Yhteisöasiakkuudet Verkosto asiakkuudet Asiakkaan arjessa pärjääminen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 35 MUUTOSVAATIMUS PERUUTTAMATTOMASTA VASTAANOTTOAJASTA PERITTÄVÄÄ MAKSUA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2721 Esityslistan asia TJA/35 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? 18.11.2016 Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 On Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva ensihoito- ja päivystyskeskus Päijät-Hämeen keskussairaala

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen Omasairaala Uuden yksikön käynnistäminen Erick Inciarte Villaverde LL. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Omasairaalan vastaava anestesialääkäri 1 26.11.2015 Omasairaala on OP-Pohjolan omistama

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA Erikoislääkäri Anna- Liisa Kautio ja sairaanhoitaja Elina Rinkineva TAYS Syöpätautien poliklinikka 1 9.6.2014 9.5.2014 TYÖPARITYÖSKENTELY Omat vierekkäiset

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille LASTEN NÄYTTEENOTTO Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille Sisältö: Tervetuloa laboratorioon Mitä veri on? Verinäytteenotto Verinäytteenotto sormenpäästä Taikalaastari Sydänfilmi eli EKG 2.painos 2015 Alkuperäinen

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Käytösoireiden lääkkeetön hoito

Käytösoireiden lääkkeetön hoito Käytösoireiden lääkkeetön hoito Motivoinnin ja yksilökeskeisen hoidon mahdollisuudet Muistihoitaja Merete Luoto Turun Sosiaali- ja terveystoimi 24.1.2013 1 Käytösoireet Esiintyvyys; lähes jokaisella sairastuneella

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita?

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? '' Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? Kuinka kauan kipsiä pidetään jalassa? Saako kipeälle

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot