Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta Tulevaisuuden tekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014. Tulevaisuuden tekijä"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä

2 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL HELSINKI Puh: Tanska: Miljømærkesekretariatet Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Henrik Ibsens gate20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta: Svanmärkning av Pannor för fasta biobränslen. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden ympäristömerkintä, lausuntoehdotus 060/ tammikuuta 2014 Sisällysluettelo sivu Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? 1 Miksi valita Joutsenmerkki? 1 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? 2 Kuinka merkkiä haetaan? 2 Ympäristömerkintävaatimukset 3 1. Valmistus Tuotannon vaatimukset Optimaalisen palamisen säädön vaatimus Täydentävät osat 8 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö 8 3. Informaatio kuluttajalle Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille Laatu- ja viranomaisvaatimukset 12 Markkinointi 14 Joutsenmerkin muoto 14 Valvonta 14 Kriteereiden voimassaoloaika 14 Uudet kriteerit 15 Määritelmät 15 Liite 1 Todistus voimassa olevien määräysten noudattamisesta kattilan valmistuksessa Liite 2 Todistus tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmästä Liite 3 Todistus kattilan muoviosista Liite 4 Todistus pintakäsittelystä Liite 5 Todistus pakkauksesta Liite 6 Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi

4 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1 (15) Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? Kiinteitä biopolttoaineita käyttävät Joutsenmerkityt kattilat ovat melko yksinkertaisia polttolaitteita, joiden teho on enintään 500 kw. Biopolttoainetta voidaan annostella manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan halkoja, pellettejä, brikettejä, puuhaketta tai olkea. Kattilan tarkoituksena on toimia asunnon ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä ja lämmittää vettä, joka kierrättää lämpöä asunnon keskuslämmitysjärjestelmässä. Joutsenmerkityllä kattilalla on alhaiset hiukkaspäästöt, kokonaishiilivetypäästöt (OGC, orgaanisesti sitoutunut hiili), hiilimonoksidipäästöt (CO) ja typpioksidipäästöt (NOx) sekä korkea hyötysuhde. Päästöt vaikuttavat haitallisesti terveyteen, ja tulisijatyyppikohtaiset päästömäärät vaihtelevat paljon. Kattiloiden tulee täyttää tiukat sähkönkulutusta koskevat vaatimukset. Kattiloiden tulee olla varustettu anturijärjestelmällä, joka takaa optimaalisen palamisen. Joutsenmerkintä kieltää tiettyjen vaarallisiksi luokiteltujen tuotantokemikaalien käytön ja lisäksi vaatimuksen kantavien rakenteiden 5 vuoden takuusta. Valmistajan tulee tiedottaa asiakasta selkeällä tavalla kattilan asianmukaisesta käytöstä ja kunnossapidosta ihanteellisen toimivuuden varmistamiseksi sekä siitä, että kattilan asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiakkaalle tulee tarjota vuosittaista huoltosopimusta ja varaosien saatavuus 10 vuoden ajan kattilan valmistuksen lopettamisesta. Miksi valita Joutsenmerkki? Valmistaja ja jälleenmyyjät voivat käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin hyvin tunnettu ja luotettava pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa siitä yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja tavaran hankkijoille. Ympäristön huomioon ottava yritys mahdollistaa pienemmät kustannukset vähentämällä energiankulutusta ja vähentämällä pakkausten ja jätteen määrää. Ympäristön huomioon ottava toiminta edesauttaa tulevien ympäristövaatimusten täyttymisen. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja aivan erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi viedä pitkän ajan. Joutsenmerkintä voi opastaa yritystä ympäristötyössä. Joutsenmerkintä sisältää ympäristövaatimusten lisäksi laatuvaatimukset. Joutsenmerkintä on myös laatuleima.

5 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? Pohjoismainen ympäristömerkintä 2 (15) Kattila luokitellaan pääasialliseksi lämmönlähteeksi silloin, kun kattila tuottaa pääasiallisen osan talon lämmitystarpeesta, mukaan lukien lämpimän käyttöveden. Tuoteryhmä käsittää kiinteän biopolttoaineen kattilat käyttötehon ollessa korkeintaan 500 kw. Polttoaine voidaan syöttää tulipesään manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan: polttopuuta, brikettejä, puupellettejä, haketta ja lastuja. Aurinkokerääjät voivat sisältyä lämmitysjärjestelmään. Kuinka merkkiä haetaan? Valmistaja tai jälleenmyyjä voi hakea hakemuslomakkeella ympäristömerkin käyttölupaa (lisenssiä). Jos jälleenmyyjä hakee käyttölupaa, tulee myös valmistajan allekirjoittaa hakemus. Kaikki vaatimukset tulee täyttää. Vaatimukset merkitään tekstiin kirjaimella K sekä jatkuvalla numeroinnilla. Tekstin symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla on kerrottu, miten vaatimus on dokumentoitava. Erilaisia symboleja käytetään työn helpottamiseksi. Symbolit ovat: Liitä dokumentaatio Vaatimus tarkastetaan paikan päällä Hakemus Hakemus lähetetään sen maan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle, jossa laitetta tullaan myymään, katso osoitetiedot asiakirjan alussa. Hakemus on voimassa 12 kuukautta. Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta ja asiakirjoista, jotka osoittavat, että vaatimukset täyttyvät (on eritelty vaatimuksissa). Hakemuslomakkeessa tulee ilmoittaa tulisijojen myynti liikevaihtoineen kaikissa pohjoismaissa. Lisää tietoa ja apua hakemukseen saan Ympäristömerkinnän kotisivuilta

6 Myynti muissa pohjoismaissa Pohjoismainen ympäristömerkintä 3 (15) Käyttölupa on voimassa kaikissa pohjoismaissa. Luvassa ilmoitetaan tuotteet maittain hakemuslomakkeen tietojen mukaisesti. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle tulisijojen myynnissä tapahtuvista muutoksista. Jos tuotetta myydään eri maissa verrattuna hakemuslomakkeen tietoihin, tulee muutoksesta ilmoittaa luvan myöntäneen maan Ympäristömerkinnälle. Tarkastus paikan päällä Käyttöoikeuden hakemuksen käsittelyn yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastaa paikan päällä, että vaatimukset täytetään. Tarkastuksessa on vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi esitettävä laskentamateriaali, lähetettyjen todistusten alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja vastaavat. Kustannukset Yrityksen käyttöoikeuden hakemuksen yhteydessä lasketaan hakemusmaksu. Tämän lisäksi lasketaan vuosimaksu, joka perustuu Joutsenmerkittyjen kattiloiden liikevaihtoon. Lisätiedot Ota yhteys Pohjoismaiseen ympäristömerkintään, osoitteet sivulla 2. Ympäristömerkintävaatimukset Kaikki ympäristömerkintävaatimukset tulee täyttää. Luvan saamien edellyttää myös, että pohjoismainen Ympäristömerkintä on tehnyt tarkastuskäynnin. Seuraavat asiakirjat tulee liittää hakemukseen: - käyttöohjeet - asiakirjat, jotka osoittavat viranomaisvaatimusten ja pakkausten kierrätysjärjestelmää koskevien sopimusten täyttymisen. 1. Valmistus 1.1 Tuotannon vaatimukset K1 Valmistusprosessin kuvaus Ympäristömerkityn kattilan valmistusprosessista tulee tehdä kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: Nimet ja paikat: o kattilan valmistuspaikat (tehtaat) o pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen alihankkijat o muiden komponenttien alihankkijat (joille asetettu vaatimuksia)

7 Pohjoismainen ympäristömerkintä 4 (15) Kattilan valmistusprosessin kuvaus, sisältäen valmistusprosessin vaiheet sekä puhdistustekniikan. Pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen tuotanto- ja puhdistustekniikat ilmoitetaan. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Kattilan lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, kiven/keramiikan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. K2 K3 Kattilan valmistusprosessin kuvaus vaatimuksen mukaisesti. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Materiaalit Valmistajan tulee laatia yhteenveto, jossa on eritelty kattilan osat tyypin ja materiaalin mukaan, sisältäen tekniset piirustukset ja mittatiedot. Materiaalien ja rakenteen on täytettävä kyseistä tulisijaa koskevan standardin EN vaatimukset sovellettavin osin. Vaatimukset koskevat esimerkiksi materiaalin laatua, paksuutta, kestävyyttä ja sallittuja pintalämpötiloja (turvallisuus). Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän sisäpuolen osia, tulee myöntää materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Kattilan osien materiaalin kuvaus, esim. testilaboratorion testauksen yhteydessä hyväksymä materiaalierittely sekä tekniset piirustukset ja mittatiedot. Valmistajan vakuutus, että materiaali- ja rakennevaatimukset täyttyvät. Liitettä 2 voidaan käyttää. Kemiallisten tuotteiden luokitus Valmistajan tulee luetteloida kattiloiden lopputuotannossa (maalaus, kokoonpano, lopputarkastus) ja pintakäsittelyssä käytettävät kemikaalit. Kemiallisilla tuotteilla, kuten liimoilla, tiivistemassoilla, tulisijojen puhdistustuotteilla/rasvanpoistoaineilla, maaleilla tai lakoilla, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä, ei saa olla taulukon 2 mukaisia riskilausekkeita. Kattiloiden lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. Taulukko 1: Kemiallisten tuotteiden ei-sallittu luokittelu, CLP-asetus 1272/2008 tai myöhempi.

8 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5 (15) Vaaraluokka Vaaralauseke Vaaratunnus Riskilauseke Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön 1 Vaarallisuus vesiympäristölle krooninen 1 Krooninen 2 krooninen 3 krooninen 4 Vaarallisuus otsonikerrokselle H400 H410 H411 H412 H413 EUH059 Ympäristölle vaarallinen N N N - - N R50 R50/53 R51/53 R52/53 R53 R59 Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 2 H350 H350i Syöpää aiheuttava T T R45 ja/tai R49 H351 Xn R40 Perimää vaurioittava, Muta. 1A tai 1B Perimää avurioittava, Muta. 2 H340 H341 Permää vaurioittava T Xn R46 R68 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 2 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr H360 H360 H361 H361 H362 H362 Lisääntymiselle vaarallinen T T Xn Xn - - R60 R61 R62 ja/tai R63 R33 R64 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 tai 2 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 Eritttäin myrkyllinen, Acute Tox. 2 Erittäin myrkyllinen, STOT SE 1 H330 H310 H300 Erittäin myrkyllinen Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) R26 R27 R28 ja/tai Myrkyllinen, Acute Tox.2 tai 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, STOT SE 1 Myrkyllinen, STOT RE 1 Herkistävä, Resp. Sens. 1 Herkistävä, Skin Sens. 1 H370 H330 tai H331 H331 H301 H370 H372 H334 H317 Tx (T+ i Norge) Myrkyllinen T T T T T Herkistävä Xn Xi R39 R23 R24 R25 R39 ja/tai R48 *Luokitukseen sovelletaan vaarallisen aineiden direktiiviä 67/548/ETY tai CLP-asetusta (EY) N:o 1272/2008. Siirtymäaikana asti voidaan käyttää direktiiviä 67/548/EY tai asetusta N:o 1272/2008. Siirtymäajan jälkeen tulee käyttää CLP-asetusta. R42 R43 Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus.

9 Pohjoismainen ympäristömerkintä 6 (15) K4 Luettelo, josta käy ilmi kattilan lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä käytetyt kemialliset tuotteet. Tuotteiden enintään kolme vuotta vanhat käyttöturvallisuustiedotteet, esim. liite II, Reach (asetuksen N:o 1907/2006/EY) mukaisesti. Kemialliset aineet Kemiallisiin tuotteisiin, kuten liimoihin, tiivistemassoihin, tulisijojen puhdistustuotteisiin/rasvanpoistoaineisiin, maaleihin ja lakkoihin, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja ulkopuolisessa pintakäsittelyssä, ei saa sisältyä: lyijyä (Pb), elohopeaa (Hg), kuudenarvoista kromia (Cr vi ), kadmiumia (Cd) tai niiden yhdisteitä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä alkyylifenoleja, alkyylifenolietoksylaatteja tai muita aineita, jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai elkyylifenolietoksylaatteja ftalaatteja. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki aineluetteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. K5 Vakuutus tai vastaava selvitys (dokumentaatio) esim. kirjalliset toimenpiteet kemikaalin valmistajalta (tai kemikaalin toimittajalta). Liite 3. Metalliosien pinnoite Osien pinnoite ei saa sisältää seuraavia metalleja tai niiden yhdisteitä: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kadmium (Cd), kuudenarvoinen kromi (CrVI) tai nikkeli (Ni). Osat voidaan pinnoittaa kolmenarvoisella kromilla, nikkelillä tai niiden yhdisteillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve sitä vaatii. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi

10 Pohjoismainen ympäristömerkintä 7 (15) mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksessa syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmästä ei saa olla yhteyttä viemäriin. K6 K7 Valmistajan vakuutus siitä, että metallipinnoitteita koskeva vaatimus täyttyy. Liitettä 2 voidaan käyttää. Valmistajan selvitys mahdollisen metallipinnoitteen tarpeesta ja selvitys mahdollisesta puhdistustekniikasta. Muoviosien merkintä Muoviosat jotka painavat yli 50 g tulee merkitä standardin ISO mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Valmistajan vakuutus siitä, että vaatimus täyttyy. Liitettä 4 voidaan käyttää. Tuote- ja kuljetuspakkaukset Tuote- ja kuljetuspakkausten materiaalit tulee voida kierrättää tai uudelleen käyttää. Valmistajan on annettava kuvaus pakkausmateriaaleista ja siitä, miten ne käsitellään niissä pohjoismaissa, joissa Joutsenmerkittyä kiinteän biopolttoaineen kattiloita myydään. Tuote- ja kuljetuspakkauksessa ei saa käyttää kloorattuja muoveja tai biosideilla käsiteltyä tai kyllästettyä puuta. K8 Kuvaus tuote- ja kuljetuspakkauksesta ja sen käsittelystä sekä kuvaus asennusohjeissa, katso K19. Jätteenkäsittely Valmistajan on lajiteltava kattilan valmistuksessa syntyvät jätteet, kuten puu, lasi, sähkölaitteet, muovi ja metallit. Valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen eri jätejakeet, ja kuvaus, josta käy ilmi jätteiden käsittely (esimerkiksi kierrätys, kaatopaikkasijoitus tai poltto) ilmoitetaan. Kattilan valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen jätejakeet sekä jätteen käsittelijät (jätteen noutajat).

11 Pohjoismainen ympäristömerkintä 8 (15) 1.2 Optimaalisen palamisen säädön vaatimus K9 Sähköinen säätö Kattila tulee olla varustettu lambda-anturilla tai vastaavalla sensorijärjestelmällä, jotta optimaalinen palaminen varmistetaan. Optimaalisen palamisen sensorijärjestelmän kuvaus. 1.3 Täydentävät osat K10 Varaaja Manuaalisesti syötettäviin kattiloihin on asennettava lämmönvaraaja. Lämmönvarauslaitteiston on oltava kooltaan sellainen, että se voi varastoida lämpöä käytettäessä kattilaa täydellä teholla. Lämmönvaraajan on näin ollen oltava tilavuudeltaan vähintään 15 kertaa kiinteän biopolttoaineen kattilan tulipesän kokoinen. Ohjekirjassa on mainittava, että manuaalisesti syötettävissä kattiloissa on oltava lämmönvaraaja. Myös sen koko on ilmoitettava. K11 Aurinkokerääjä Jos lämmitysjärjestelmään kuuluu aurinkokerääjä, sen tulee olla tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistajan todistus, katso liite 5. K12 Pellettien varasto Kattilan valmistajan tulee informoida asiakasta, miten pellettivarasto tulee suunnitella, jotta o suositeltu pelletti säilyttää laatutason tyhjennyksen yhteydessä asiakkaan luona. o jotta varastossa mahdollisesti syntyvä hiilimonoksidi (CO) ei aiheuta terveysriskiä tai kuolemanvaaraa Tiedot tulee olla ohjekirjassa. 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö K13 Sähkönkulutus Kattilan käytön aikainen sähkönkulutus enimmäislämpöteholla ei saa ylittää oheisen taulukon raja-arvoja: Taulukko 1. Kattilan käytön aikaisen sähkönkulutuksen raja-arvot enimmäislämpöteholla. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät Enintään 125 W 0,6 % nimellistehosta Enintään 150 W

12 kattilat 20 kw Pohjoismainen ympäristömerkintä 9 (15) Automaattisesti täytettävät 0,75 % nimellistehosta kattilat > 20 kw Testaus direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. Sähkönkulutusta arvioidaan direktiivin EN mukaisesti. K14 Täydellinen testiraportti direktiivien EN303-5:2012 ja EN15456 mukaisesti. Päästöt ilmaan Kattila ei saa ylittää oheisessa taulukossa määriteltyjä hiilimonoksidin (CO), kokonaishiilivetyjen (OGC), hiukkasten ja typpioksidin (NOx) raja-arvoja. Kattilat 20 kw: CO- ja OGC-arvot testataan nimelliskuormituksella. Hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Kattilat 20 kw: CO-arvot, OGC-arvot, hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Taulukon raja-arvot kuvaavat testejä nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (x/x). Alhainen kuormitus: 30 % nimelliskuormituksesta. Taulukko 2. Joutsenmerkittyjen kattiloiden päästöjen raja-arvot, 10 % O2. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw CO OGC Hiukkaset NOx mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m /50 180/ /400 10/20 30/50 180/ /40 180/180 90/200 7/7 20/40 180/180 Testausohjeet on ilmoitettu liitteessä 1. CO-arvot, OCG-arvot ja hiukkaset testataan direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. NOx-arvot testataan direktiivin EN14792 mukaisesti. Täydellinen testiraportti standardien mukaisesti.

13 Pohjoismainen ympäristömerkintä 10 (15) K15 Hyötysuhde Kattiloiden hyötysuhteen (ηk) tulee olla sovellettavan standardin mukaisesti nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (30 % nimelliskuormituksesta) vähintään seuraava: Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 89 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 91 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Kattiloiden testausta ja hyötysuhteen mittausta koskevat laboratoriovaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1. Täydellinen testiraportti direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti. 3. Informaatio kuluttajalle K16 Asennusohjeet Kattilan mukana on toimitettava asennusohjeet. Asennusohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Asennusohjeet tulee olla valmistajan ja/tai jälleenmyyjän internetsivulla. Asennusohjeissa on oltava muun muassa seuraavat suositukset ja tiedot: Asennusohjeissa on ilmoitettava kattilan tekniset tiedot. kattilan ja mahdollisen hiukkassuodattimen asennus on suoritettava ohjeiden mukaan ja asennuksesta vastaa ammattitaitoinen asentaja kattilan tekniset tiedot kattilan sähkönkulutus varaajasäiliö tulee asentaa käsin täytettävien kattiloiden yhteydessä varaajasäiliön tilavuus (K10) palamisilman riittävyys, tuloilmavirta m3 tunnissa (m3/h) etäisyys palavista materiaaleista kattilaan liitettävän savukanavan/savupiipun tyypin tiedot, mukaan lukien savukaasun lämpötila, savukanavan/savupiipun mitat sisältyen korkeus ja sijainti.

14 Pohjoismainen ympäristömerkintä 11 (15) pelletti varaston tyyppiä koskevat ohjeet. Miten pellettivaraston on suunniteltava, että pelletti säilyttää tasaisen laadun tyhjennyksen ja varastoinnin yhteydessä sekä, että mahdollinen varastoinnin yhteydessä syntyvä hiilimonoksidi ei aiheuta vaaraa terveydelle eikä hengenvaaraa. informaatio lämmitysjärjestelmän lämmöntuotosta pakkausmateriaalin käsittely niissä pohjoismaissa, missä kattiloita myydään. K17 Kopio kattilan asennusohjeista, jotka toimitetaan kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle. Käyttö- ja hoito-ohjeet Kattilan mukana on toimitettava käyttö- ja hoito-ohjeet. Ohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Ohjeet tulee olla valmistajan/jälleenmyyjän internetsivulla. Ohjeissa on oltava muun muassa seuraavat tiedot: selvitys erilaisten polttoaineiden (tyyppi, laatu) vaikutuksesta tehoon ja päästöihin millä polttoaineella kattila on testattu suositeltava polttoainelaatu ja fossiilistenpolttoaineiden käyttökielto, suositus Joutsenmerkittyjen pellettien käytöstä pellettikattiloissa. puun, pellettien ja mahdollisten muiden kiinteiden biopolttoaineiden käsittely- ja varastointisuositukset. kattilan sytytysohjeet. kattilan täyttö (täyttäminen, maksimi puun pituus) ilmansyötön säätäminen. Millä toimenpiteillä varmistetaan palamisilman riittävyys tietoa siitä, että pieni ilmansyöttö voi huonontaa palamista ja hyötytehoa ja lisätä päästöjä kattilan puhdistus, säätö ja hoito (huolto) kattilan hoitosuositus takuun sisältö ja voimassaoloaika vuosissa ilmoitetaan. Takuun tulee täyttää vaatimuksen K2 Kopio kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle toimitettavista käyttö- ja hoito-ohjeista. 4. Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille K 18 Pätevyysvaatimukset Kattilan valmistajan ilmoittaa jälleenmyyjille ja asentajille, että: kattilan asennuksen tulee tehdä sertifioitu asentaja kuluttajalle/käyttäjälle informoidaan vuosihuoltosopimuksen tärkeydestä

15 Pohjoismainen ympäristömerkintä 12 (15) K 19 K20 Kuluttajan/käyttäjän tulee saada asennusohjeet sekä käyttö- ja hoitoohjeet Esimerkki jälleenmyyjille ja asentajalle toimitettavasta informaatiosta Lämmitysjärjestelmän mitoitus ja koostumus Kattilan valmistajan tulee varmistaa, että asentajalla on vaadittavat tiedot lämmitysjärjestelmän mitoitusta varten. Koskee myös lämmitysjärjestelmää, jossa on aurinkokerääjä. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. Varaosat Varaosien saatavuus tulee olla taattu vähintään 10 vuotta kattilan valmistuksen päättymisen jälkeen. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. 5. Laatu- ja viranomaisvaatimukset K21 K22 Joutsenmerkin vastuuhenkilö Yrityksessä on oltava henkilö, joka on vastuussa joutsenvaatimusten täyttämisestä sekä henkilö, joka on yhteydessä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään. Organisaatiorakenne joka osoittaa mainitut vastuuhenkilöt. Dokumentaatio Lisenssinhaltijalla on oltava hallussaan seuraavat asiakirjat lupakauden ajan, ja asiakirjat on voitava esittää hakemuksen käsittelyn tai tarkistuskäynnin yhteydessä: kopio hakemuksesta liitteineen hakemuksen yhteydessä lähetettävien asiakirjojen taustamateriaali ja laskentaperusteet (mukaan lukien testausselosteet, alihankkijoiden asiakirjat ja vastaavat) Tarkastetaan tarkastuskäynnillä luvanhaltijan/valmistajan luona. K23 K24 Kattilan laatu Luvanhaltijan tulee taata, että Joutsenmerkityn kattilan laatu tuotannossa ei heikkene käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Menettelyohjeet Joutsenmerkityn kattilan laatua koskevia reklamaatioiden/valitusten käsittelystä. Suunnitellut muutokset Suunnitellut muutokset, jotka vaikuttavat joutsenvaatimuksiin, on kirjallisesti ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle, jos se on muu kuin valmistaja.

16 Pohjoismainen ympäristömerkintä 13 (15) K25 K26 K27 K28 Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten suunniteltuja muutoksia käsitellään. Odottamattomat poikkeamat Odottamattomat poikkeamat, jotka vaikuttavat Joutsenmerkityn kattilan laatuun, on raportoitava kirjallisesti Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle jos se on muu kuin valmistaja sekä ne on kirjattava. Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten odottamattomia poikkeamia käsitellään Jäljitettävyys Valmistuksen tulee sisältää järjestelmä joutsenmerkittyjen kattiloiden jäljittämiseksi tuotannosta. Menettelyohjeet siitä miten vaatimus täyttyy. Palautusjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten palautusjärjestelmän kansallisia säännöksiä, lakeja ja/tai sopimuksia on noudatettava siinä pohjoismaassa, jossa ympäristömerkittyä kattilaa markkinoidaan. Hakijan dokumentaatio liittymisestä voimassaolevaan kierrätys- /käsittelysopimukseen. Tiedot hakijan voimassa olevasta kierrätys-/käsittelysopimuksesta. Lait ja asetukset (viranomaisvaatimukset) Luvanhaltijan on varmistettava, että kaikissa Joutsenmerkityn tuotteen valmistuspaikoissa noudatetaan turvallisuutta, työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia säädöksiä, ympäristölainsäädäntöä sekä laitteistokohtaisia käyttöehtoja tai toimilupia kattiloiden valmistusmaassa. Ei tarvita dokumentaatiota, mutta Pohjoismainen ympäristömerkintä voi peruuttaa luvan jos vaatimus ei täyty. K29 Markkinointi Markkinoinnissa tulee noudattaa asiakirjaa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22.kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Täytetty liite 6.

17 Pohjoismainen ympäristömerkintä 14 (15) Markkinointi Joutsenmerkittyä kattilaa voi hyödyntää markkinoinnissa käyttöluvan voimassaoloajan. Merkki on sijoitettava niin, että ei synny epäselvyyttä siitä mitä ympäristömerkintä tarkoittaa ja siten, että merkki osoittaa kattilan olevan ympäristömerkitty. Tarkemmat ohjeet markkinoinnista on asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkillä ja sen lupanumerolla on oltava seuraava ulkoasu: (478 - xxx) Jokaisella luvalla on oma kuusinumeroinen lupanumero, jota käytetään yhdessä merkin kanssa (4=Suomi, 78= tuoteryhmän tunnusnumero). Lisää merkin ulkoasusta voi lukea asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Valvonta Pohjoismainen ympäristömerkintä valvoo, että tuote täyttää Joutsenmerkin vaatimukset myös käyttöluvan myöntämisen jälkeen. Tämä voidaan tehdä valvontakäynnillä tai pistokokeiden muodossa. Käyttölupa voidaan perua, jos ilmenee että kattila ei täytä vaatimuksia. Pistokoe voidaan analysoida puolueettomassa laboratoriossa. Mikäli vaatimus ei täyty, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi vaatia luvanhaltijan maksamaan analyysikustannukset. Kriteereiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kiinteänbiopolttoaineen kattiloiden kriteerien version 4.0 xxx ja kriteerit ovat voimassa xxx saakka. Ympäristömerkin käyttölupa on voimassa vaatimusten täyttyessä kriteereiden voimassaoloajan.

18 Pohjoismainen ympäristömerkintä 15 (15) Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi kriteereiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia, selvennyksiä ja/tai voimassaoloajan jatkamisia, jolloin laaditaan uusi versio tästä asiakirjasta. Luvanhaltijoita informoidaan ko. muutoksista. Pohjoismaiden ympäristömerkintälautakunnan tulee viimeistään vuosi ennen kriteereiden voimassaoloajan päättymistä ilmoittaa uusista vaatimuksista, jonka mukaisesti käyttölupa voidaan uusia. Uudet kriteerit Kriteerien uusimisen yhteydessä arvioidaan seuraavia kohtia: materiaali- ja kemikaalivaatimukset RPS tulisijojen kelpoisuudesta kierrätykseen hyötysuhteen ja päästöjen vaatimustaso. Arvioidaan Bläck Carbon päästövaatimus. uudet teknologiat, joilla voidaan parantaa kattiloiden palamista EU Ecodesignin ja energiamerkinnän vaikutus hiukkaspäästöjen hiukkaskoon vaikutus terveyteen. Määritelmät BC CO OGC PAH NOx VOC RPS PVC CMR stoffer PM2,5 Black Carbon Hiilimonoksidi (häkä) Orgaanisesti sitoutunut hiili/haihtuvat hiilivedyt Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Typpioksidit Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Vaikutus, potentiaali, ohjattavuus (Relevans, Potentiale og Styrbarbet): Työkalulla ympäristöongelmien analysointiin on vaikutusta, jos on mahdollisuus parannukseen ja jos luvanhaltijalla on mahdollsita saada aikaan ympäristöparannusta. Polyvinyylikloori CMR-aineet (Carcinogenis, Mutagenic og Reprotoxic), syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset Pienhiukkasten raja (PM2,5)

19 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 1. Testaus Kattilan savukaasupäätöt, hiilidioksidi, hiilivety ilmoitettuna orgaanisesti sidottuna hiilenä (OGC), partikkelit sekä hyötysuhde tulee testata. testaus tulee suorittaa standardin EN303-5:2012 mukaan. NOx tulee testata EN14792 mukaan. Kattilan sähkökulutus määritetään EN mukaan. Laboratorion tulee laatia täydellinen testiraportti, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. valittu testausmenetelmä 2. kaikkien testausten tulokset 3. kattiloiden määrittely 4. testaus on suoritettu kyseisen menetelmän mukaan ottaen huomioon annetut poikkeukset 5. testipolttoaineen määritelmä 6. laboratoriota koskevat vaatimukset täyttyvät ja testaukset on suoritettu puolueettomasti ja asiantuntevasti. Testattavat tuotteet valitaan sattumanvaraisesti tehtaan varastosta tai markkinoilta. Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä on oikeus pyytää lisätietoja vaatimusten täyttymisestä ja testiraportista. Testauslaboratorio Päästöjen ja hyötysuhteen testauksen suorittavan laboratorion tulee olla akkreditoitu standardin mukaan ja täyttää standardin EN ISO / IEC yleiset vaatimukset. Myös akkreditoimaton laboratorio hyväksytään, jos se on hakenut testausmenetelmän mukaista akkreditointia, mutta hakemusta ei vielä ole hyväksytty tai jos akkreditointia ei ole tekniselle spesifikaatiolle tai standardiehdotukselle. Tässä tapauksessa laboratorion on osoitettava olevansa riippumaton ja pätevä. Jos valmistusmaassa ei ole akkreditoitua laboratoriota, voidaan valita muu Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymä laboratorio. Kattilan valmistaja voi suorittaa melun testauksen, jos se on tarkastettu, ilmoitettu laitos meludirektiivin 2002/14/EC mukaisesti.

20 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 2. Vakuutus materiaalivaatimuksista (K2), osien metallipinnoitteista (K5) Kattilan valmistus (Kattilan valmistaja täyttää) Kattilan nimi: Valmistaja: Materiaalivaatimus (K2) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Kattilan materiaalit ja rakenne täyttävät vaatimukset EN 303-5:2012. Vaatimus sisältää mm. kattilan ja materiaalien laadun, materiaalin paksuuden, kestävyyden ja sallitun lämpötilatason. Vakuutamme että Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän osia, myönnetään materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Osien metallipinnoitteet (K5) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Osien pinnoituksessa ei ole lisätty lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kromi VI:lla tai nikkeliä. Osat saadaan pinnoittaa kromi III:lla tai nikkelillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve vaatii sitä. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksesta syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmän on oltava suljettu, eikä siitä saa olla yhteyttä viemäriin. Liitä oheen selvitys, josta käy ilmi metallipinnoituksen tarve ja kattilan valmistajan käytössä oleva puhdistustekniikka. Vakuutus perustuu alihankkijalta saatuihin asiakirjoihin. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

21 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 3. Kemiallisia tuotteita koskeva vakuutus Kemikaalien sisältämät aineet (kemikaalivalmistaja/-toimittaja täyttää) Kemiallisen tuotteen nimi: Kemiallisten tuotteiden sisältämät aineet (K4) Vaatimus täyttyy Päivämäärä Kyllä Ei Seuraavia aineita ei sisälly kemiallisiin tuotteisiin (esim. liimat, tiivistysmassat, pudistusaineet/rasvanpoistoaineet, maalit, lakat), joita käytetään kattiloiden valmistukseen ja pintakäsittelyyn: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kuudenarvoinen kromi (Cr vi ), kadmium (Cd) ja niiden yhdisteet halogenoidut orgaaniset yhdisteet alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut aineet jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai alkyylifenolietoksylaatteja ftalaatit. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidtaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki ainelutteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. Kemikaalin valmistaja tai toimittaja Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

22 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 4. Todistus kattilan muoviosista Kattilan nimi: Valmistaja: Muoviosien merkintä (K6) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Todistetaan, että kaikki muoviosat on merkitty ISO standardin mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

23 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 5. Todistus täydentävästä aurinkokerääjästä Kattilan nimi: Valmistaja: Aurinkokerääjä (K11) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Joutsenmerkittyä kattilaa täydentävä aurinkokerääjä on tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistaja/toimittaja, allekirjoitus Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Puhelin Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti

24 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 6 Joutsenmerkittyjen kattiloiden markkinointi Vakuutamme, että tunnemme Pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt: Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt, päivätty tai myöhempi versio. Vakuutamme, että markkinoimme näiden sääntöjen mukaan. Vahvistamme, että tunnemme kriteerien Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden sisällön. Varmistamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoivia henkilöitä informoidaan tulisijojen ympäristömerkintäkriteeristä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti Markkinoinnin vastuuhenkilö, allekirjoitus Markkinoinnin vastuuhenkilö Sähköposti Henkilövaihdosten yhteydessä Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle toimitetaan uusi todistus.

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019

2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019 LIITE VII 67/548/ETY mukaisen luokituksen ja tämän asetuksen luokituksen välinen muunnostaulukko Tässä liitteessä olevassa taulukossa esitetään direktiivin 67/548/ETY

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tulisijat

Joutsenmerkin kriteerit. Tulisijat Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 4.1 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019 Miksi valita Joutsenmerkki?... 1 Kuinka merkkiä haetaan?... 2 Ympäristömerkintävaatimukset... 3 1 Valmistus... 4 2 Joutsenmerkityn

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.10.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoSeal F 355. Saumausmassa lattioihin ja seiniin, stabiili. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti

Ympäristöseloste. StoSeal F 355. Saumausmassa lattioihin ja seiniin, stabiili. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Saumausmassa lattioihin ja sniin, stabiili Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinnsta DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) eristeet: täyttävät laatuluokan 3 vaatimukset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

EY-käyttöturvatiedote

EY-käyttöturvatiedote 1.) Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistetiedot Kauppanimi BöttcherPro Calciumfix Aineen ja/tai valmisteen käyttö Painevalssien kalkinpoistogeeli Yhtiön/yrityksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE Omarbetad 05/09/2011 Tarkastuspäivä 16/05/2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Sisäinen Tunnistenro NCH001/01

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18) www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Valmisteperhe ja käsitellyt esineet lainsäädännön näkökulma

Valmisteperhe ja käsitellyt esineet lainsäädännön näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Terhi Kuljukka-Rabb 19.11.2013 Valmisteperhe ja käsitellyt esineet lainsäädännön näkökulma Biosidiseminaari 19.11.2013 Messukeskus, Hki Sisältö Valmisteperhe Miksi

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, LIITE 3 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX D033542/02 [ ](2014) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoPur BB 100. PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti

Ympäristöseloste. StoPur BB 100. PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) polyuretaanituotteet

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2011 (02.03) (OR. en) 6964/11 ENV 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2011 (02.03) (OR. en) 6964/11 ENV 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2011 (02.03) (OR. en) 6964/11 ENV 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. helmikuuta 2011 Vastaanottaja: Pääsihteeristö Asia: Luonnos komission

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoPur EB 200. PUR-parvekepinnoitus, paksuna kerroksena, halkeamia silloittava. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti

Ympäristöseloste. StoPur EB 200. PUR-parvekepinnoitus, paksuna kerroksena, halkeamia silloittava. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti PUR-parvekepinnoitus, paksuna kerroksena, halkeamia silloittava Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinnsta DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) polyuretaanituotteet

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot