Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta Tulevaisuuden tekijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014. Tulevaisuuden tekijä"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä

2 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL HELSINKI Puh: Tanska: Miljømærkesekretariatet Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Henrik Ibsens gate20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta: Svanmärkning av Pannor för fasta biobränslen. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden ympäristömerkintä, lausuntoehdotus 060/ tammikuuta 2014 Sisällysluettelo sivu Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? 1 Miksi valita Joutsenmerkki? 1 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? 2 Kuinka merkkiä haetaan? 2 Ympäristömerkintävaatimukset 3 1. Valmistus Tuotannon vaatimukset Optimaalisen palamisen säädön vaatimus Täydentävät osat 8 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö 8 3. Informaatio kuluttajalle Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille Laatu- ja viranomaisvaatimukset 12 Markkinointi 14 Joutsenmerkin muoto 14 Valvonta 14 Kriteereiden voimassaoloaika 14 Uudet kriteerit 15 Määritelmät 15 Liite 1 Todistus voimassa olevien määräysten noudattamisesta kattilan valmistuksessa Liite 2 Todistus tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmästä Liite 3 Todistus kattilan muoviosista Liite 4 Todistus pintakäsittelystä Liite 5 Todistus pakkauksesta Liite 6 Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi

4 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1 (15) Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? Kiinteitä biopolttoaineita käyttävät Joutsenmerkityt kattilat ovat melko yksinkertaisia polttolaitteita, joiden teho on enintään 500 kw. Biopolttoainetta voidaan annostella manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan halkoja, pellettejä, brikettejä, puuhaketta tai olkea. Kattilan tarkoituksena on toimia asunnon ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä ja lämmittää vettä, joka kierrättää lämpöä asunnon keskuslämmitysjärjestelmässä. Joutsenmerkityllä kattilalla on alhaiset hiukkaspäästöt, kokonaishiilivetypäästöt (OGC, orgaanisesti sitoutunut hiili), hiilimonoksidipäästöt (CO) ja typpioksidipäästöt (NOx) sekä korkea hyötysuhde. Päästöt vaikuttavat haitallisesti terveyteen, ja tulisijatyyppikohtaiset päästömäärät vaihtelevat paljon. Kattiloiden tulee täyttää tiukat sähkönkulutusta koskevat vaatimukset. Kattiloiden tulee olla varustettu anturijärjestelmällä, joka takaa optimaalisen palamisen. Joutsenmerkintä kieltää tiettyjen vaarallisiksi luokiteltujen tuotantokemikaalien käytön ja lisäksi vaatimuksen kantavien rakenteiden 5 vuoden takuusta. Valmistajan tulee tiedottaa asiakasta selkeällä tavalla kattilan asianmukaisesta käytöstä ja kunnossapidosta ihanteellisen toimivuuden varmistamiseksi sekä siitä, että kattilan asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiakkaalle tulee tarjota vuosittaista huoltosopimusta ja varaosien saatavuus 10 vuoden ajan kattilan valmistuksen lopettamisesta. Miksi valita Joutsenmerkki? Valmistaja ja jälleenmyyjät voivat käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin hyvin tunnettu ja luotettava pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa siitä yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja tavaran hankkijoille. Ympäristön huomioon ottava yritys mahdollistaa pienemmät kustannukset vähentämällä energiankulutusta ja vähentämällä pakkausten ja jätteen määrää. Ympäristön huomioon ottava toiminta edesauttaa tulevien ympäristövaatimusten täyttymisen. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja aivan erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi viedä pitkän ajan. Joutsenmerkintä voi opastaa yritystä ympäristötyössä. Joutsenmerkintä sisältää ympäristövaatimusten lisäksi laatuvaatimukset. Joutsenmerkintä on myös laatuleima.

5 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? Pohjoismainen ympäristömerkintä 2 (15) Kattila luokitellaan pääasialliseksi lämmönlähteeksi silloin, kun kattila tuottaa pääasiallisen osan talon lämmitystarpeesta, mukaan lukien lämpimän käyttöveden. Tuoteryhmä käsittää kiinteän biopolttoaineen kattilat käyttötehon ollessa korkeintaan 500 kw. Polttoaine voidaan syöttää tulipesään manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan: polttopuuta, brikettejä, puupellettejä, haketta ja lastuja. Aurinkokerääjät voivat sisältyä lämmitysjärjestelmään. Kuinka merkkiä haetaan? Valmistaja tai jälleenmyyjä voi hakea hakemuslomakkeella ympäristömerkin käyttölupaa (lisenssiä). Jos jälleenmyyjä hakee käyttölupaa, tulee myös valmistajan allekirjoittaa hakemus. Kaikki vaatimukset tulee täyttää. Vaatimukset merkitään tekstiin kirjaimella K sekä jatkuvalla numeroinnilla. Tekstin symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla on kerrottu, miten vaatimus on dokumentoitava. Erilaisia symboleja käytetään työn helpottamiseksi. Symbolit ovat: Liitä dokumentaatio Vaatimus tarkastetaan paikan päällä Hakemus Hakemus lähetetään sen maan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle, jossa laitetta tullaan myymään, katso osoitetiedot asiakirjan alussa. Hakemus on voimassa 12 kuukautta. Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta ja asiakirjoista, jotka osoittavat, että vaatimukset täyttyvät (on eritelty vaatimuksissa). Hakemuslomakkeessa tulee ilmoittaa tulisijojen myynti liikevaihtoineen kaikissa pohjoismaissa. Lisää tietoa ja apua hakemukseen saan Ympäristömerkinnän kotisivuilta

6 Myynti muissa pohjoismaissa Pohjoismainen ympäristömerkintä 3 (15) Käyttölupa on voimassa kaikissa pohjoismaissa. Luvassa ilmoitetaan tuotteet maittain hakemuslomakkeen tietojen mukaisesti. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle tulisijojen myynnissä tapahtuvista muutoksista. Jos tuotetta myydään eri maissa verrattuna hakemuslomakkeen tietoihin, tulee muutoksesta ilmoittaa luvan myöntäneen maan Ympäristömerkinnälle. Tarkastus paikan päällä Käyttöoikeuden hakemuksen käsittelyn yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastaa paikan päällä, että vaatimukset täytetään. Tarkastuksessa on vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi esitettävä laskentamateriaali, lähetettyjen todistusten alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja vastaavat. Kustannukset Yrityksen käyttöoikeuden hakemuksen yhteydessä lasketaan hakemusmaksu. Tämän lisäksi lasketaan vuosimaksu, joka perustuu Joutsenmerkittyjen kattiloiden liikevaihtoon. Lisätiedot Ota yhteys Pohjoismaiseen ympäristömerkintään, osoitteet sivulla 2. Ympäristömerkintävaatimukset Kaikki ympäristömerkintävaatimukset tulee täyttää. Luvan saamien edellyttää myös, että pohjoismainen Ympäristömerkintä on tehnyt tarkastuskäynnin. Seuraavat asiakirjat tulee liittää hakemukseen: - käyttöohjeet - asiakirjat, jotka osoittavat viranomaisvaatimusten ja pakkausten kierrätysjärjestelmää koskevien sopimusten täyttymisen. 1. Valmistus 1.1 Tuotannon vaatimukset K1 Valmistusprosessin kuvaus Ympäristömerkityn kattilan valmistusprosessista tulee tehdä kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: Nimet ja paikat: o kattilan valmistuspaikat (tehtaat) o pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen alihankkijat o muiden komponenttien alihankkijat (joille asetettu vaatimuksia)

7 Pohjoismainen ympäristömerkintä 4 (15) Kattilan valmistusprosessin kuvaus, sisältäen valmistusprosessin vaiheet sekä puhdistustekniikan. Pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen tuotanto- ja puhdistustekniikat ilmoitetaan. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Kattilan lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, kiven/keramiikan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. K2 K3 Kattilan valmistusprosessin kuvaus vaatimuksen mukaisesti. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Materiaalit Valmistajan tulee laatia yhteenveto, jossa on eritelty kattilan osat tyypin ja materiaalin mukaan, sisältäen tekniset piirustukset ja mittatiedot. Materiaalien ja rakenteen on täytettävä kyseistä tulisijaa koskevan standardin EN vaatimukset sovellettavin osin. Vaatimukset koskevat esimerkiksi materiaalin laatua, paksuutta, kestävyyttä ja sallittuja pintalämpötiloja (turvallisuus). Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän sisäpuolen osia, tulee myöntää materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Kattilan osien materiaalin kuvaus, esim. testilaboratorion testauksen yhteydessä hyväksymä materiaalierittely sekä tekniset piirustukset ja mittatiedot. Valmistajan vakuutus, että materiaali- ja rakennevaatimukset täyttyvät. Liitettä 2 voidaan käyttää. Kemiallisten tuotteiden luokitus Valmistajan tulee luetteloida kattiloiden lopputuotannossa (maalaus, kokoonpano, lopputarkastus) ja pintakäsittelyssä käytettävät kemikaalit. Kemiallisilla tuotteilla, kuten liimoilla, tiivistemassoilla, tulisijojen puhdistustuotteilla/rasvanpoistoaineilla, maaleilla tai lakoilla, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä, ei saa olla taulukon 2 mukaisia riskilausekkeita. Kattiloiden lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. Taulukko 1: Kemiallisten tuotteiden ei-sallittu luokittelu, CLP-asetus 1272/2008 tai myöhempi.

8 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5 (15) Vaaraluokka Vaaralauseke Vaaratunnus Riskilauseke Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön 1 Vaarallisuus vesiympäristölle krooninen 1 Krooninen 2 krooninen 3 krooninen 4 Vaarallisuus otsonikerrokselle H400 H410 H411 H412 H413 EUH059 Ympäristölle vaarallinen N N N - - N R50 R50/53 R51/53 R52/53 R53 R59 Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 2 H350 H350i Syöpää aiheuttava T T R45 ja/tai R49 H351 Xn R40 Perimää vaurioittava, Muta. 1A tai 1B Perimää avurioittava, Muta. 2 H340 H341 Permää vaurioittava T Xn R46 R68 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 2 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr H360 H360 H361 H361 H362 H362 Lisääntymiselle vaarallinen T T Xn Xn - - R60 R61 R62 ja/tai R63 R33 R64 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 tai 2 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 Eritttäin myrkyllinen, Acute Tox. 2 Erittäin myrkyllinen, STOT SE 1 H330 H310 H300 Erittäin myrkyllinen Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) R26 R27 R28 ja/tai Myrkyllinen, Acute Tox.2 tai 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, STOT SE 1 Myrkyllinen, STOT RE 1 Herkistävä, Resp. Sens. 1 Herkistävä, Skin Sens. 1 H370 H330 tai H331 H331 H301 H370 H372 H334 H317 Tx (T+ i Norge) Myrkyllinen T T T T T Herkistävä Xn Xi R39 R23 R24 R25 R39 ja/tai R48 *Luokitukseen sovelletaan vaarallisen aineiden direktiiviä 67/548/ETY tai CLP-asetusta (EY) N:o 1272/2008. Siirtymäaikana asti voidaan käyttää direktiiviä 67/548/EY tai asetusta N:o 1272/2008. Siirtymäajan jälkeen tulee käyttää CLP-asetusta. R42 R43 Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus.

9 Pohjoismainen ympäristömerkintä 6 (15) K4 Luettelo, josta käy ilmi kattilan lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä käytetyt kemialliset tuotteet. Tuotteiden enintään kolme vuotta vanhat käyttöturvallisuustiedotteet, esim. liite II, Reach (asetuksen N:o 1907/2006/EY) mukaisesti. Kemialliset aineet Kemiallisiin tuotteisiin, kuten liimoihin, tiivistemassoihin, tulisijojen puhdistustuotteisiin/rasvanpoistoaineisiin, maaleihin ja lakkoihin, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja ulkopuolisessa pintakäsittelyssä, ei saa sisältyä: lyijyä (Pb), elohopeaa (Hg), kuudenarvoista kromia (Cr vi ), kadmiumia (Cd) tai niiden yhdisteitä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä alkyylifenoleja, alkyylifenolietoksylaatteja tai muita aineita, jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai elkyylifenolietoksylaatteja ftalaatteja. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki aineluetteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. K5 Vakuutus tai vastaava selvitys (dokumentaatio) esim. kirjalliset toimenpiteet kemikaalin valmistajalta (tai kemikaalin toimittajalta). Liite 3. Metalliosien pinnoite Osien pinnoite ei saa sisältää seuraavia metalleja tai niiden yhdisteitä: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kadmium (Cd), kuudenarvoinen kromi (CrVI) tai nikkeli (Ni). Osat voidaan pinnoittaa kolmenarvoisella kromilla, nikkelillä tai niiden yhdisteillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve sitä vaatii. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi

10 Pohjoismainen ympäristömerkintä 7 (15) mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksessa syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmästä ei saa olla yhteyttä viemäriin. K6 K7 Valmistajan vakuutus siitä, että metallipinnoitteita koskeva vaatimus täyttyy. Liitettä 2 voidaan käyttää. Valmistajan selvitys mahdollisen metallipinnoitteen tarpeesta ja selvitys mahdollisesta puhdistustekniikasta. Muoviosien merkintä Muoviosat jotka painavat yli 50 g tulee merkitä standardin ISO mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Valmistajan vakuutus siitä, että vaatimus täyttyy. Liitettä 4 voidaan käyttää. Tuote- ja kuljetuspakkaukset Tuote- ja kuljetuspakkausten materiaalit tulee voida kierrättää tai uudelleen käyttää. Valmistajan on annettava kuvaus pakkausmateriaaleista ja siitä, miten ne käsitellään niissä pohjoismaissa, joissa Joutsenmerkittyä kiinteän biopolttoaineen kattiloita myydään. Tuote- ja kuljetuspakkauksessa ei saa käyttää kloorattuja muoveja tai biosideilla käsiteltyä tai kyllästettyä puuta. K8 Kuvaus tuote- ja kuljetuspakkauksesta ja sen käsittelystä sekä kuvaus asennusohjeissa, katso K19. Jätteenkäsittely Valmistajan on lajiteltava kattilan valmistuksessa syntyvät jätteet, kuten puu, lasi, sähkölaitteet, muovi ja metallit. Valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen eri jätejakeet, ja kuvaus, josta käy ilmi jätteiden käsittely (esimerkiksi kierrätys, kaatopaikkasijoitus tai poltto) ilmoitetaan. Kattilan valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen jätejakeet sekä jätteen käsittelijät (jätteen noutajat).

11 Pohjoismainen ympäristömerkintä 8 (15) 1.2 Optimaalisen palamisen säädön vaatimus K9 Sähköinen säätö Kattila tulee olla varustettu lambda-anturilla tai vastaavalla sensorijärjestelmällä, jotta optimaalinen palaminen varmistetaan. Optimaalisen palamisen sensorijärjestelmän kuvaus. 1.3 Täydentävät osat K10 Varaaja Manuaalisesti syötettäviin kattiloihin on asennettava lämmönvaraaja. Lämmönvarauslaitteiston on oltava kooltaan sellainen, että se voi varastoida lämpöä käytettäessä kattilaa täydellä teholla. Lämmönvaraajan on näin ollen oltava tilavuudeltaan vähintään 15 kertaa kiinteän biopolttoaineen kattilan tulipesän kokoinen. Ohjekirjassa on mainittava, että manuaalisesti syötettävissä kattiloissa on oltava lämmönvaraaja. Myös sen koko on ilmoitettava. K11 Aurinkokerääjä Jos lämmitysjärjestelmään kuuluu aurinkokerääjä, sen tulee olla tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistajan todistus, katso liite 5. K12 Pellettien varasto Kattilan valmistajan tulee informoida asiakasta, miten pellettivarasto tulee suunnitella, jotta o suositeltu pelletti säilyttää laatutason tyhjennyksen yhteydessä asiakkaan luona. o jotta varastossa mahdollisesti syntyvä hiilimonoksidi (CO) ei aiheuta terveysriskiä tai kuolemanvaaraa Tiedot tulee olla ohjekirjassa. 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö K13 Sähkönkulutus Kattilan käytön aikainen sähkönkulutus enimmäislämpöteholla ei saa ylittää oheisen taulukon raja-arvoja: Taulukko 1. Kattilan käytön aikaisen sähkönkulutuksen raja-arvot enimmäislämpöteholla. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät Enintään 125 W 0,6 % nimellistehosta Enintään 150 W

12 kattilat 20 kw Pohjoismainen ympäristömerkintä 9 (15) Automaattisesti täytettävät 0,75 % nimellistehosta kattilat > 20 kw Testaus direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. Sähkönkulutusta arvioidaan direktiivin EN mukaisesti. K14 Täydellinen testiraportti direktiivien EN303-5:2012 ja EN15456 mukaisesti. Päästöt ilmaan Kattila ei saa ylittää oheisessa taulukossa määriteltyjä hiilimonoksidin (CO), kokonaishiilivetyjen (OGC), hiukkasten ja typpioksidin (NOx) raja-arvoja. Kattilat 20 kw: CO- ja OGC-arvot testataan nimelliskuormituksella. Hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Kattilat 20 kw: CO-arvot, OGC-arvot, hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Taulukon raja-arvot kuvaavat testejä nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (x/x). Alhainen kuormitus: 30 % nimelliskuormituksesta. Taulukko 2. Joutsenmerkittyjen kattiloiden päästöjen raja-arvot, 10 % O2. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw CO OGC Hiukkaset NOx mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m /50 180/ /400 10/20 30/50 180/ /40 180/180 90/200 7/7 20/40 180/180 Testausohjeet on ilmoitettu liitteessä 1. CO-arvot, OCG-arvot ja hiukkaset testataan direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. NOx-arvot testataan direktiivin EN14792 mukaisesti. Täydellinen testiraportti standardien mukaisesti.

13 Pohjoismainen ympäristömerkintä 10 (15) K15 Hyötysuhde Kattiloiden hyötysuhteen (ηk) tulee olla sovellettavan standardin mukaisesti nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (30 % nimelliskuormituksesta) vähintään seuraava: Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 89 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 91 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Kattiloiden testausta ja hyötysuhteen mittausta koskevat laboratoriovaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1. Täydellinen testiraportti direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti. 3. Informaatio kuluttajalle K16 Asennusohjeet Kattilan mukana on toimitettava asennusohjeet. Asennusohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Asennusohjeet tulee olla valmistajan ja/tai jälleenmyyjän internetsivulla. Asennusohjeissa on oltava muun muassa seuraavat suositukset ja tiedot: Asennusohjeissa on ilmoitettava kattilan tekniset tiedot. kattilan ja mahdollisen hiukkassuodattimen asennus on suoritettava ohjeiden mukaan ja asennuksesta vastaa ammattitaitoinen asentaja kattilan tekniset tiedot kattilan sähkönkulutus varaajasäiliö tulee asentaa käsin täytettävien kattiloiden yhteydessä varaajasäiliön tilavuus (K10) palamisilman riittävyys, tuloilmavirta m3 tunnissa (m3/h) etäisyys palavista materiaaleista kattilaan liitettävän savukanavan/savupiipun tyypin tiedot, mukaan lukien savukaasun lämpötila, savukanavan/savupiipun mitat sisältyen korkeus ja sijainti.

14 Pohjoismainen ympäristömerkintä 11 (15) pelletti varaston tyyppiä koskevat ohjeet. Miten pellettivaraston on suunniteltava, että pelletti säilyttää tasaisen laadun tyhjennyksen ja varastoinnin yhteydessä sekä, että mahdollinen varastoinnin yhteydessä syntyvä hiilimonoksidi ei aiheuta vaaraa terveydelle eikä hengenvaaraa. informaatio lämmitysjärjestelmän lämmöntuotosta pakkausmateriaalin käsittely niissä pohjoismaissa, missä kattiloita myydään. K17 Kopio kattilan asennusohjeista, jotka toimitetaan kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle. Käyttö- ja hoito-ohjeet Kattilan mukana on toimitettava käyttö- ja hoito-ohjeet. Ohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Ohjeet tulee olla valmistajan/jälleenmyyjän internetsivulla. Ohjeissa on oltava muun muassa seuraavat tiedot: selvitys erilaisten polttoaineiden (tyyppi, laatu) vaikutuksesta tehoon ja päästöihin millä polttoaineella kattila on testattu suositeltava polttoainelaatu ja fossiilistenpolttoaineiden käyttökielto, suositus Joutsenmerkittyjen pellettien käytöstä pellettikattiloissa. puun, pellettien ja mahdollisten muiden kiinteiden biopolttoaineiden käsittely- ja varastointisuositukset. kattilan sytytysohjeet. kattilan täyttö (täyttäminen, maksimi puun pituus) ilmansyötön säätäminen. Millä toimenpiteillä varmistetaan palamisilman riittävyys tietoa siitä, että pieni ilmansyöttö voi huonontaa palamista ja hyötytehoa ja lisätä päästöjä kattilan puhdistus, säätö ja hoito (huolto) kattilan hoitosuositus takuun sisältö ja voimassaoloaika vuosissa ilmoitetaan. Takuun tulee täyttää vaatimuksen K2 Kopio kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle toimitettavista käyttö- ja hoito-ohjeista. 4. Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille K 18 Pätevyysvaatimukset Kattilan valmistajan ilmoittaa jälleenmyyjille ja asentajille, että: kattilan asennuksen tulee tehdä sertifioitu asentaja kuluttajalle/käyttäjälle informoidaan vuosihuoltosopimuksen tärkeydestä

15 Pohjoismainen ympäristömerkintä 12 (15) K 19 K20 Kuluttajan/käyttäjän tulee saada asennusohjeet sekä käyttö- ja hoitoohjeet Esimerkki jälleenmyyjille ja asentajalle toimitettavasta informaatiosta Lämmitysjärjestelmän mitoitus ja koostumus Kattilan valmistajan tulee varmistaa, että asentajalla on vaadittavat tiedot lämmitysjärjestelmän mitoitusta varten. Koskee myös lämmitysjärjestelmää, jossa on aurinkokerääjä. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. Varaosat Varaosien saatavuus tulee olla taattu vähintään 10 vuotta kattilan valmistuksen päättymisen jälkeen. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. 5. Laatu- ja viranomaisvaatimukset K21 K22 Joutsenmerkin vastuuhenkilö Yrityksessä on oltava henkilö, joka on vastuussa joutsenvaatimusten täyttämisestä sekä henkilö, joka on yhteydessä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään. Organisaatiorakenne joka osoittaa mainitut vastuuhenkilöt. Dokumentaatio Lisenssinhaltijalla on oltava hallussaan seuraavat asiakirjat lupakauden ajan, ja asiakirjat on voitava esittää hakemuksen käsittelyn tai tarkistuskäynnin yhteydessä: kopio hakemuksesta liitteineen hakemuksen yhteydessä lähetettävien asiakirjojen taustamateriaali ja laskentaperusteet (mukaan lukien testausselosteet, alihankkijoiden asiakirjat ja vastaavat) Tarkastetaan tarkastuskäynnillä luvanhaltijan/valmistajan luona. K23 K24 Kattilan laatu Luvanhaltijan tulee taata, että Joutsenmerkityn kattilan laatu tuotannossa ei heikkene käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Menettelyohjeet Joutsenmerkityn kattilan laatua koskevia reklamaatioiden/valitusten käsittelystä. Suunnitellut muutokset Suunnitellut muutokset, jotka vaikuttavat joutsenvaatimuksiin, on kirjallisesti ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle, jos se on muu kuin valmistaja.

16 Pohjoismainen ympäristömerkintä 13 (15) K25 K26 K27 K28 Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten suunniteltuja muutoksia käsitellään. Odottamattomat poikkeamat Odottamattomat poikkeamat, jotka vaikuttavat Joutsenmerkityn kattilan laatuun, on raportoitava kirjallisesti Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle jos se on muu kuin valmistaja sekä ne on kirjattava. Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten odottamattomia poikkeamia käsitellään Jäljitettävyys Valmistuksen tulee sisältää järjestelmä joutsenmerkittyjen kattiloiden jäljittämiseksi tuotannosta. Menettelyohjeet siitä miten vaatimus täyttyy. Palautusjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten palautusjärjestelmän kansallisia säännöksiä, lakeja ja/tai sopimuksia on noudatettava siinä pohjoismaassa, jossa ympäristömerkittyä kattilaa markkinoidaan. Hakijan dokumentaatio liittymisestä voimassaolevaan kierrätys- /käsittelysopimukseen. Tiedot hakijan voimassa olevasta kierrätys-/käsittelysopimuksesta. Lait ja asetukset (viranomaisvaatimukset) Luvanhaltijan on varmistettava, että kaikissa Joutsenmerkityn tuotteen valmistuspaikoissa noudatetaan turvallisuutta, työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia säädöksiä, ympäristölainsäädäntöä sekä laitteistokohtaisia käyttöehtoja tai toimilupia kattiloiden valmistusmaassa. Ei tarvita dokumentaatiota, mutta Pohjoismainen ympäristömerkintä voi peruuttaa luvan jos vaatimus ei täyty. K29 Markkinointi Markkinoinnissa tulee noudattaa asiakirjaa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22.kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Täytetty liite 6.

17 Pohjoismainen ympäristömerkintä 14 (15) Markkinointi Joutsenmerkittyä kattilaa voi hyödyntää markkinoinnissa käyttöluvan voimassaoloajan. Merkki on sijoitettava niin, että ei synny epäselvyyttä siitä mitä ympäristömerkintä tarkoittaa ja siten, että merkki osoittaa kattilan olevan ympäristömerkitty. Tarkemmat ohjeet markkinoinnista on asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkillä ja sen lupanumerolla on oltava seuraava ulkoasu: (478 - xxx) Jokaisella luvalla on oma kuusinumeroinen lupanumero, jota käytetään yhdessä merkin kanssa (4=Suomi, 78= tuoteryhmän tunnusnumero). Lisää merkin ulkoasusta voi lukea asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Valvonta Pohjoismainen ympäristömerkintä valvoo, että tuote täyttää Joutsenmerkin vaatimukset myös käyttöluvan myöntämisen jälkeen. Tämä voidaan tehdä valvontakäynnillä tai pistokokeiden muodossa. Käyttölupa voidaan perua, jos ilmenee että kattila ei täytä vaatimuksia. Pistokoe voidaan analysoida puolueettomassa laboratoriossa. Mikäli vaatimus ei täyty, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi vaatia luvanhaltijan maksamaan analyysikustannukset. Kriteereiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kiinteänbiopolttoaineen kattiloiden kriteerien version 4.0 xxx ja kriteerit ovat voimassa xxx saakka. Ympäristömerkin käyttölupa on voimassa vaatimusten täyttyessä kriteereiden voimassaoloajan.

18 Pohjoismainen ympäristömerkintä 15 (15) Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi kriteereiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia, selvennyksiä ja/tai voimassaoloajan jatkamisia, jolloin laaditaan uusi versio tästä asiakirjasta. Luvanhaltijoita informoidaan ko. muutoksista. Pohjoismaiden ympäristömerkintälautakunnan tulee viimeistään vuosi ennen kriteereiden voimassaoloajan päättymistä ilmoittaa uusista vaatimuksista, jonka mukaisesti käyttölupa voidaan uusia. Uudet kriteerit Kriteerien uusimisen yhteydessä arvioidaan seuraavia kohtia: materiaali- ja kemikaalivaatimukset RPS tulisijojen kelpoisuudesta kierrätykseen hyötysuhteen ja päästöjen vaatimustaso. Arvioidaan Bläck Carbon päästövaatimus. uudet teknologiat, joilla voidaan parantaa kattiloiden palamista EU Ecodesignin ja energiamerkinnän vaikutus hiukkaspäästöjen hiukkaskoon vaikutus terveyteen. Määritelmät BC CO OGC PAH NOx VOC RPS PVC CMR stoffer PM2,5 Black Carbon Hiilimonoksidi (häkä) Orgaanisesti sitoutunut hiili/haihtuvat hiilivedyt Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Typpioksidit Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Vaikutus, potentiaali, ohjattavuus (Relevans, Potentiale og Styrbarbet): Työkalulla ympäristöongelmien analysointiin on vaikutusta, jos on mahdollisuus parannukseen ja jos luvanhaltijalla on mahdollsita saada aikaan ympäristöparannusta. Polyvinyylikloori CMR-aineet (Carcinogenis, Mutagenic og Reprotoxic), syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset Pienhiukkasten raja (PM2,5)

19 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 1. Testaus Kattilan savukaasupäätöt, hiilidioksidi, hiilivety ilmoitettuna orgaanisesti sidottuna hiilenä (OGC), partikkelit sekä hyötysuhde tulee testata. testaus tulee suorittaa standardin EN303-5:2012 mukaan. NOx tulee testata EN14792 mukaan. Kattilan sähkökulutus määritetään EN mukaan. Laboratorion tulee laatia täydellinen testiraportti, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. valittu testausmenetelmä 2. kaikkien testausten tulokset 3. kattiloiden määrittely 4. testaus on suoritettu kyseisen menetelmän mukaan ottaen huomioon annetut poikkeukset 5. testipolttoaineen määritelmä 6. laboratoriota koskevat vaatimukset täyttyvät ja testaukset on suoritettu puolueettomasti ja asiantuntevasti. Testattavat tuotteet valitaan sattumanvaraisesti tehtaan varastosta tai markkinoilta. Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä on oikeus pyytää lisätietoja vaatimusten täyttymisestä ja testiraportista. Testauslaboratorio Päästöjen ja hyötysuhteen testauksen suorittavan laboratorion tulee olla akkreditoitu standardin mukaan ja täyttää standardin EN ISO / IEC yleiset vaatimukset. Myös akkreditoimaton laboratorio hyväksytään, jos se on hakenut testausmenetelmän mukaista akkreditointia, mutta hakemusta ei vielä ole hyväksytty tai jos akkreditointia ei ole tekniselle spesifikaatiolle tai standardiehdotukselle. Tässä tapauksessa laboratorion on osoitettava olevansa riippumaton ja pätevä. Jos valmistusmaassa ei ole akkreditoitua laboratoriota, voidaan valita muu Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymä laboratorio. Kattilan valmistaja voi suorittaa melun testauksen, jos se on tarkastettu, ilmoitettu laitos meludirektiivin 2002/14/EC mukaisesti.

20 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 2. Vakuutus materiaalivaatimuksista (K2), osien metallipinnoitteista (K5) Kattilan valmistus (Kattilan valmistaja täyttää) Kattilan nimi: Valmistaja: Materiaalivaatimus (K2) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Kattilan materiaalit ja rakenne täyttävät vaatimukset EN 303-5:2012. Vaatimus sisältää mm. kattilan ja materiaalien laadun, materiaalin paksuuden, kestävyyden ja sallitun lämpötilatason. Vakuutamme että Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän osia, myönnetään materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Osien metallipinnoitteet (K5) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Osien pinnoituksessa ei ole lisätty lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kromi VI:lla tai nikkeliä. Osat saadaan pinnoittaa kromi III:lla tai nikkelillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve vaatii sitä. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksesta syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmän on oltava suljettu, eikä siitä saa olla yhteyttä viemäriin. Liitä oheen selvitys, josta käy ilmi metallipinnoituksen tarve ja kattilan valmistajan käytössä oleva puhdistustekniikka. Vakuutus perustuu alihankkijalta saatuihin asiakirjoihin. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

21 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 3. Kemiallisia tuotteita koskeva vakuutus Kemikaalien sisältämät aineet (kemikaalivalmistaja/-toimittaja täyttää) Kemiallisen tuotteen nimi: Kemiallisten tuotteiden sisältämät aineet (K4) Vaatimus täyttyy Päivämäärä Kyllä Ei Seuraavia aineita ei sisälly kemiallisiin tuotteisiin (esim. liimat, tiivistysmassat, pudistusaineet/rasvanpoistoaineet, maalit, lakat), joita käytetään kattiloiden valmistukseen ja pintakäsittelyyn: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kuudenarvoinen kromi (Cr vi ), kadmium (Cd) ja niiden yhdisteet halogenoidut orgaaniset yhdisteet alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut aineet jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai alkyylifenolietoksylaatteja ftalaatit. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidtaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki ainelutteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. Kemikaalin valmistaja tai toimittaja Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

22 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 4. Todistus kattilan muoviosista Kattilan nimi: Valmistaja: Muoviosien merkintä (K6) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Todistetaan, että kaikki muoviosat on merkitty ISO standardin mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

23 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 5. Todistus täydentävästä aurinkokerääjästä Kattilan nimi: Valmistaja: Aurinkokerääjä (K11) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Joutsenmerkittyä kattilaa täydentävä aurinkokerääjä on tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistaja/toimittaja, allekirjoitus Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Puhelin Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti

24 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 6 Joutsenmerkittyjen kattiloiden markkinointi Vakuutamme, että tunnemme Pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt: Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt, päivätty tai myöhempi versio. Vakuutamme, että markkinoimme näiden sääntöjen mukaan. Vahvistamme, että tunnemme kriteerien Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden sisällön. Varmistamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoivia henkilöitä informoidaan tulisijojen ympäristömerkintäkriteeristä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti Markkinoinnin vastuuhenkilö, allekirjoitus Markkinoinnin vastuuhenkilö Sähköposti Henkilövaihdosten yhteydessä Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle toimitetaan uusi todistus.

Joutsenmerkin kriteeriehdotus Tulisijat. Versio 4.0 31. tammikuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus Tulisijat. Versio 4.0 31. tammikuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteeriehdotus Tulisijat Versio 4.0 31. tammikuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.2. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.2. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.2 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio 3.6 9. lokakuuta 2003-31.joulukuuta 2015 Tiivispaperit 049, versio 3.6 13. toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä 17. lokakuuta 2017 Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.4 2. huhtikuuta 2004 31. maaliskuuta 2014 2(12) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kestävän

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tulisijat

Joutsenmerkin kriteerit. Tulisijat Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 4.1 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019 Miksi valita Joutsenmerkki?... 1 Kuinka merkkiä haetaan?... 2 Ympäristömerkintävaatimukset... 3 1 Valmistus... 4 2 Joutsenmerkityn

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.6 2.4.2004 30.6.2016 Kestävän puutavara vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle versio

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019

2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 2019 LIITE VII 67/548/ETY mukaisen luokituksen ja tämän asetuksen luokituksen välinen muunnostaulukko Tässä liitteessä olevassa taulukossa esitetään direktiivin 67/548/ETY

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.1 13. joulukuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin -

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.2 13. joulukuuta 2007 31. maaliskuuta 2017 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kahvipalvelut 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006)

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006) 1 (5) Tarkastuspvm: Läsnä: Valvova viranomainen: A. YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus Käyntiosoite / postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Lääni Toimijan nimi / yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 1.8 29.5.2008 30.6.2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 1.8 29.5.2008 30.6.2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 1.8 29.5.2008 30.6.2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Paperikirjekuoret Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Paperikirjekuoret Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paperikirjekuoret Lisämoduuli Versio 4.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Paperikirjekuoret 014, versio 4.5, 10. toukokuuta 2012 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Versio 3.7 18. maaliskuuta 2004 30. kesäkuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen pohjoismaisen

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoVentec Julkisivulevy. Rappauslevy kierrätyslasigranulaatista. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla)

Ympäristöseloste. StoVentec Julkisivulevy. Rappauslevy kierrätyslasigranulaatista. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Rappauslevy kierrätyslasigranulaatista Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) Tuotekohtaiset ympäristötasearvot

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.6 17. maaliskuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

StoSilent Modular 100 Ääntä vaimentava kattorakenne PET-kierrätyskuidusta alumiinikehyksellä

StoSilent Modular 100 Ääntä vaimentava kattorakenne PET-kierrätyskuidusta alumiinikehyksellä Ääntä vaimentava kattorakenne PET-kierrätyskuidusta alumiinikehyksellä Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) Tuotekohtaiset

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoSilent Fleece. Palamaton lasikuitukangas akustisten pinnoitteiden alustaksi

Ympäristöseloste. StoSilent Fleece. Palamaton lasikuitukangas akustisten pinnoitteiden alustaksi Palamaton lasikuitukangas akustisten pinnoittden alustaksi Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Tiedot rakennussertifioinnsta DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) Tuotekohtaiset

Lisätiedot

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Tilaisuuden nimi MixBioPells seminaari - Peltobiomassoista pellettejä Tekijä Heikki Oravainen VTT Expert Services Oy Tavoitteet Tavoitteena oli tutkia mahdollisesti

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoPur EA 200. PUR-pinnoite parvekkeille, ohutkerroksinen, sisältää liuotinainetta

Ympäristöseloste. StoPur EA 200. PUR-pinnoite parvekkeille, ohutkerroksinen, sisältää liuotinainetta PUR-pinnoite parvekkeille, ohutkerroksinen, sisältää liuotinainetta Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV

Lisätiedot

Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella. EPD:n mukaan.

Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella. EPD:n mukaan. Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.5 17. maaliskuuta 2011 30. kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Muutettu 12.12.2001 Alkuperäisasiakirja on vahvistettu pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa 10. joulukuuta 1997. Ympäristömerkin käyttöä

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Ympäristöseloste. Sto Lasikuituverkko M. Alkalinkestävä lujiteverkko. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla)

Ympäristöseloste. Sto Lasikuituverkko M. Alkalinkestävä lujiteverkko. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Alkalinkestävä lujiteverkko Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti (jos saatavilla) Tiedot rakennussertifioinnsta DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) Tuotekohtaiset ympäristötasearvot (ENV

Lisätiedot

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus N:o 206 723 Liite Liite 2.2 a) Muutetaan VI kohdan taulukoita seuraavasti: TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän seoksen luokitus aiheuttavat aiheuttavat R40 Seoksen

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot