Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta Tulevaisuuden tekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014. Tulevaisuuden tekijä"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio tammikuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä

2 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL HELSINKI Puh: Tanska: Miljømærkesekretariatet Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Henrik Ibsens gate20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta: Svanmärkning av Pannor för fasta biobränslen. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden ympäristömerkintä, lausuntoehdotus 060/ tammikuuta 2014 Sisällysluettelo sivu Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? 1 Miksi valita Joutsenmerkki? 1 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? 2 Kuinka merkkiä haetaan? 2 Ympäristömerkintävaatimukset 3 1. Valmistus Tuotannon vaatimukset Optimaalisen palamisen säädön vaatimus Täydentävät osat 8 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö 8 3. Informaatio kuluttajalle Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille Laatu- ja viranomaisvaatimukset 12 Markkinointi 14 Joutsenmerkin muoto 14 Valvonta 14 Kriteereiden voimassaoloaika 14 Uudet kriteerit 15 Määritelmät 15 Liite 1 Todistus voimassa olevien määräysten noudattamisesta kattilan valmistuksessa Liite 2 Todistus tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmästä Liite 3 Todistus kattilan muoviosista Liite 4 Todistus pintakäsittelystä Liite 5 Todistus pakkauksesta Liite 6 Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi

4 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1 (15) Mitä ovat Joutsenmerkityt kiinteän biopolttoaineen kattilat? Kiinteitä biopolttoaineita käyttävät Joutsenmerkityt kattilat ovat melko yksinkertaisia polttolaitteita, joiden teho on enintään 500 kw. Biopolttoainetta voidaan annostella manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan halkoja, pellettejä, brikettejä, puuhaketta tai olkea. Kattilan tarkoituksena on toimia asunnon ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä ja lämmittää vettä, joka kierrättää lämpöä asunnon keskuslämmitysjärjestelmässä. Joutsenmerkityllä kattilalla on alhaiset hiukkaspäästöt, kokonaishiilivetypäästöt (OGC, orgaanisesti sitoutunut hiili), hiilimonoksidipäästöt (CO) ja typpioksidipäästöt (NOx) sekä korkea hyötysuhde. Päästöt vaikuttavat haitallisesti terveyteen, ja tulisijatyyppikohtaiset päästömäärät vaihtelevat paljon. Kattiloiden tulee täyttää tiukat sähkönkulutusta koskevat vaatimukset. Kattiloiden tulee olla varustettu anturijärjestelmällä, joka takaa optimaalisen palamisen. Joutsenmerkintä kieltää tiettyjen vaarallisiksi luokiteltujen tuotantokemikaalien käytön ja lisäksi vaatimuksen kantavien rakenteiden 5 vuoden takuusta. Valmistajan tulee tiedottaa asiakasta selkeällä tavalla kattilan asianmukaisesta käytöstä ja kunnossapidosta ihanteellisen toimivuuden varmistamiseksi sekä siitä, että kattilan asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiakkaalle tulee tarjota vuosittaista huoltosopimusta ja varaosien saatavuus 10 vuoden ajan kattilan valmistuksen lopettamisesta. Miksi valita Joutsenmerkki? Valmistaja ja jälleenmyyjät voivat käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin hyvin tunnettu ja luotettava pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa siitä yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja tavaran hankkijoille. Ympäristön huomioon ottava yritys mahdollistaa pienemmät kustannukset vähentämällä energiankulutusta ja vähentämällä pakkausten ja jätteen määrää. Ympäristön huomioon ottava toiminta edesauttaa tulevien ympäristövaatimusten täyttymisen. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja aivan erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi viedä pitkän ajan. Joutsenmerkintä voi opastaa yritystä ympäristötyössä. Joutsenmerkintä sisältää ympäristövaatimusten lisäksi laatuvaatimukset. Joutsenmerkintä on myös laatuleima.

5 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? Pohjoismainen ympäristömerkintä 2 (15) Kattila luokitellaan pääasialliseksi lämmönlähteeksi silloin, kun kattila tuottaa pääasiallisen osan talon lämmitystarpeesta, mukaan lukien lämpimän käyttöveden. Tuoteryhmä käsittää kiinteän biopolttoaineen kattilat käyttötehon ollessa korkeintaan 500 kw. Polttoaine voidaan syöttää tulipesään manuaalisesti tai automaattisesti. Kiinteällä biopolttoaineella tarkoitetaan: polttopuuta, brikettejä, puupellettejä, haketta ja lastuja. Aurinkokerääjät voivat sisältyä lämmitysjärjestelmään. Kuinka merkkiä haetaan? Valmistaja tai jälleenmyyjä voi hakea hakemuslomakkeella ympäristömerkin käyttölupaa (lisenssiä). Jos jälleenmyyjä hakee käyttölupaa, tulee myös valmistajan allekirjoittaa hakemus. Kaikki vaatimukset tulee täyttää. Vaatimukset merkitään tekstiin kirjaimella K sekä jatkuvalla numeroinnilla. Tekstin symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla on kerrottu, miten vaatimus on dokumentoitava. Erilaisia symboleja käytetään työn helpottamiseksi. Symbolit ovat: Liitä dokumentaatio Vaatimus tarkastetaan paikan päällä Hakemus Hakemus lähetetään sen maan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle, jossa laitetta tullaan myymään, katso osoitetiedot asiakirjan alussa. Hakemus on voimassa 12 kuukautta. Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta ja asiakirjoista, jotka osoittavat, että vaatimukset täyttyvät (on eritelty vaatimuksissa). Hakemuslomakkeessa tulee ilmoittaa tulisijojen myynti liikevaihtoineen kaikissa pohjoismaissa. Lisää tietoa ja apua hakemukseen saan Ympäristömerkinnän kotisivuilta

6 Myynti muissa pohjoismaissa Pohjoismainen ympäristömerkintä 3 (15) Käyttölupa on voimassa kaikissa pohjoismaissa. Luvassa ilmoitetaan tuotteet maittain hakemuslomakkeen tietojen mukaisesti. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle tulisijojen myynnissä tapahtuvista muutoksista. Jos tuotetta myydään eri maissa verrattuna hakemuslomakkeen tietoihin, tulee muutoksesta ilmoittaa luvan myöntäneen maan Ympäristömerkinnälle. Tarkastus paikan päällä Käyttöoikeuden hakemuksen käsittelyn yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastaa paikan päällä, että vaatimukset täytetään. Tarkastuksessa on vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi esitettävä laskentamateriaali, lähetettyjen todistusten alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja vastaavat. Kustannukset Yrityksen käyttöoikeuden hakemuksen yhteydessä lasketaan hakemusmaksu. Tämän lisäksi lasketaan vuosimaksu, joka perustuu Joutsenmerkittyjen kattiloiden liikevaihtoon. Lisätiedot Ota yhteys Pohjoismaiseen ympäristömerkintään, osoitteet sivulla 2. Ympäristömerkintävaatimukset Kaikki ympäristömerkintävaatimukset tulee täyttää. Luvan saamien edellyttää myös, että pohjoismainen Ympäristömerkintä on tehnyt tarkastuskäynnin. Seuraavat asiakirjat tulee liittää hakemukseen: - käyttöohjeet - asiakirjat, jotka osoittavat viranomaisvaatimusten ja pakkausten kierrätysjärjestelmää koskevien sopimusten täyttymisen. 1. Valmistus 1.1 Tuotannon vaatimukset K1 Valmistusprosessin kuvaus Ympäristömerkityn kattilan valmistusprosessista tulee tehdä kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: Nimet ja paikat: o kattilan valmistuspaikat (tehtaat) o pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen alihankkijat o muiden komponenttien alihankkijat (joille asetettu vaatimuksia)

7 Pohjoismainen ympäristömerkintä 4 (15) Kattilan valmistusprosessin kuvaus, sisältäen valmistusprosessin vaiheet sekä puhdistustekniikan. Pintakäsittelyn ja metallipinnoituksen tuotanto- ja puhdistustekniikat ilmoitetaan. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Kattilan lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, kiven/keramiikan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. K2 K3 Kattilan valmistusprosessin kuvaus vaatimuksen mukaisesti. Kopio lopputuotannon ympäristöviranomaisten ympäristöehdoista/ ympäristöluvasta tai tarkastusraporteista. Päästömäärät viime vuodelta ilmoitetaan. Materiaalit Valmistajan tulee laatia yhteenveto, jossa on eritelty kattilan osat tyypin ja materiaalin mukaan, sisältäen tekniset piirustukset ja mittatiedot. Materiaalien ja rakenteen on täytettävä kyseistä tulisijaa koskevan standardin EN vaatimukset sovellettavin osin. Vaatimukset koskevat esimerkiksi materiaalin laatua, paksuutta, kestävyyttä ja sallittuja pintalämpötiloja (turvallisuus). Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän sisäpuolen osia, tulee myöntää materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Kattilan osien materiaalin kuvaus, esim. testilaboratorion testauksen yhteydessä hyväksymä materiaalierittely sekä tekniset piirustukset ja mittatiedot. Valmistajan vakuutus, että materiaali- ja rakennevaatimukset täyttyvät. Liitettä 2 voidaan käyttää. Kemiallisten tuotteiden luokitus Valmistajan tulee luetteloida kattiloiden lopputuotannossa (maalaus, kokoonpano, lopputarkastus) ja pintakäsittelyssä käytettävät kemikaalit. Kemiallisilla tuotteilla, kuten liimoilla, tiivistemassoilla, tulisijojen puhdistustuotteilla/rasvanpoistoaineilla, maaleilla tai lakoilla, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä, ei saa olla taulukon 2 mukaisia riskilausekkeita. Kattiloiden lopputuotanto ei sisällä raaka-aineiden, kuten teräksen, valuraudan, lasin ja muoviosien, tuotantoa. Taulukko 1: Kemiallisten tuotteiden ei-sallittu luokittelu, CLP-asetus 1272/2008 tai myöhempi.

8 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5 (15) Vaaraluokka Vaaralauseke Vaaratunnus Riskilauseke Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön 1 Vaarallisuus vesiympäristölle krooninen 1 Krooninen 2 krooninen 3 krooninen 4 Vaarallisuus otsonikerrokselle H400 H410 H411 H412 H413 EUH059 Ympäristölle vaarallinen N N N - - N R50 R50/53 R51/53 R52/53 R53 R59 Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 1A tai 1B Syöpää aiheuttava, Carc. 2 H350 H350i Syöpää aiheuttava T T R45 ja/tai R49 H351 Xn R40 Perimää vaurioittava, Muta. 1A tai 1B Perimää avurioittava, Muta. 2 H340 H341 Permää vaurioittava T Xn R46 R68 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 1A tai 1B Lisääntymiselle vaarallinen, Repr. 2 Lisääntymiselle vaarallinen, Repr H360 H360 H361 H361 H362 H362 Lisääntymiselle vaarallinen T T Xn Xn - - R60 R61 R62 ja/tai R63 R33 R64 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 tai 2 Erittäin myrkyllinen, Acute Tox. 1 Eritttäin myrkyllinen, Acute Tox. 2 Erittäin myrkyllinen, STOT SE 1 H330 H310 H300 Erittäin myrkyllinen Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) Tx (T+ i Norge) R26 R27 R28 ja/tai Myrkyllinen, Acute Tox.2 tai 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, Acute Tox. 3 Myrkyllinen, STOT SE 1 Myrkyllinen, STOT RE 1 Herkistävä, Resp. Sens. 1 Herkistävä, Skin Sens. 1 H370 H330 tai H331 H331 H301 H370 H372 H334 H317 Tx (T+ i Norge) Myrkyllinen T T T T T Herkistävä Xn Xi R39 R23 R24 R25 R39 ja/tai R48 *Luokitukseen sovelletaan vaarallisen aineiden direktiiviä 67/548/ETY tai CLP-asetusta (EY) N:o 1272/2008. Siirtymäaikana asti voidaan käyttää direktiiviä 67/548/EY tai asetusta N:o 1272/2008. Siirtymäajan jälkeen tulee käyttää CLP-asetusta. R42 R43 Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus.

9 Pohjoismainen ympäristömerkintä 6 (15) K4 Luettelo, josta käy ilmi kattilan lopputuotannossa ja pintakäsittelyssä käytetyt kemialliset tuotteet. Tuotteiden enintään kolme vuotta vanhat käyttöturvallisuustiedotteet, esim. liite II, Reach (asetuksen N:o 1907/2006/EY) mukaisesti. Kemialliset aineet Kemiallisiin tuotteisiin, kuten liimoihin, tiivistemassoihin, tulisijojen puhdistustuotteisiin/rasvanpoistoaineisiin, maaleihin ja lakkoihin, joita käytetään kattiloiden lopputuotannossa ja ulkopuolisessa pintakäsittelyssä, ei saa sisältyä: lyijyä (Pb), elohopeaa (Hg), kuudenarvoista kromia (Cr vi ), kadmiumia (Cd) tai niiden yhdisteitä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä alkyylifenoleja, alkyylifenolietoksylaatteja tai muita aineita, jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai elkyylifenolietoksylaatteja ftalaatteja. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki aineluetteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. K5 Vakuutus tai vastaava selvitys (dokumentaatio) esim. kirjalliset toimenpiteet kemikaalin valmistajalta (tai kemikaalin toimittajalta). Liite 3. Metalliosien pinnoite Osien pinnoite ei saa sisältää seuraavia metalleja tai niiden yhdisteitä: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kadmium (Cd), kuudenarvoinen kromi (CrVI) tai nikkeli (Ni). Osat voidaan pinnoittaa kolmenarvoisella kromilla, nikkelillä tai niiden yhdisteillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve sitä vaatii. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi

10 Pohjoismainen ympäristömerkintä 7 (15) mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksessa syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmästä ei saa olla yhteyttä viemäriin. K6 K7 Valmistajan vakuutus siitä, että metallipinnoitteita koskeva vaatimus täyttyy. Liitettä 2 voidaan käyttää. Valmistajan selvitys mahdollisen metallipinnoitteen tarpeesta ja selvitys mahdollisesta puhdistustekniikasta. Muoviosien merkintä Muoviosat jotka painavat yli 50 g tulee merkitä standardin ISO mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Valmistajan vakuutus siitä, että vaatimus täyttyy. Liitettä 4 voidaan käyttää. Tuote- ja kuljetuspakkaukset Tuote- ja kuljetuspakkausten materiaalit tulee voida kierrättää tai uudelleen käyttää. Valmistajan on annettava kuvaus pakkausmateriaaleista ja siitä, miten ne käsitellään niissä pohjoismaissa, joissa Joutsenmerkittyä kiinteän biopolttoaineen kattiloita myydään. Tuote- ja kuljetuspakkauksessa ei saa käyttää kloorattuja muoveja tai biosideilla käsiteltyä tai kyllästettyä puuta. K8 Kuvaus tuote- ja kuljetuspakkauksesta ja sen käsittelystä sekä kuvaus asennusohjeissa, katso K19. Jätteenkäsittely Valmistajan on lajiteltava kattilan valmistuksessa syntyvät jätteet, kuten puu, lasi, sähkölaitteet, muovi ja metallit. Valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen eri jätejakeet, ja kuvaus, josta käy ilmi jätteiden käsittely (esimerkiksi kierrätys, kaatopaikkasijoitus tai poltto) ilmoitetaan. Kattilan valmistajan jätteenkäsittelysuunnitelma sisältäen jätejakeet sekä jätteen käsittelijät (jätteen noutajat).

11 Pohjoismainen ympäristömerkintä 8 (15) 1.2 Optimaalisen palamisen säädön vaatimus K9 Sähköinen säätö Kattila tulee olla varustettu lambda-anturilla tai vastaavalla sensorijärjestelmällä, jotta optimaalinen palaminen varmistetaan. Optimaalisen palamisen sensorijärjestelmän kuvaus. 1.3 Täydentävät osat K10 Varaaja Manuaalisesti syötettäviin kattiloihin on asennettava lämmönvaraaja. Lämmönvarauslaitteiston on oltava kooltaan sellainen, että se voi varastoida lämpöä käytettäessä kattilaa täydellä teholla. Lämmönvaraajan on näin ollen oltava tilavuudeltaan vähintään 15 kertaa kiinteän biopolttoaineen kattilan tulipesän kokoinen. Ohjekirjassa on mainittava, että manuaalisesti syötettävissä kattiloissa on oltava lämmönvaraaja. Myös sen koko on ilmoitettava. K11 Aurinkokerääjä Jos lämmitysjärjestelmään kuuluu aurinkokerääjä, sen tulee olla tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistajan todistus, katso liite 5. K12 Pellettien varasto Kattilan valmistajan tulee informoida asiakasta, miten pellettivarasto tulee suunnitella, jotta o suositeltu pelletti säilyttää laatutason tyhjennyksen yhteydessä asiakkaan luona. o jotta varastossa mahdollisesti syntyvä hiilimonoksidi (CO) ei aiheuta terveysriskiä tai kuolemanvaaraa Tiedot tulee olla ohjekirjassa. 2. Joutsenmerkityn kattilan käyttö K13 Sähkönkulutus Kattilan käytön aikainen sähkönkulutus enimmäislämpöteholla ei saa ylittää oheisen taulukon raja-arvoja: Taulukko 1. Kattilan käytön aikaisen sähkönkulutuksen raja-arvot enimmäislämpöteholla. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät Enintään 125 W 0,6 % nimellistehosta Enintään 150 W

12 kattilat 20 kw Pohjoismainen ympäristömerkintä 9 (15) Automaattisesti täytettävät 0,75 % nimellistehosta kattilat > 20 kw Testaus direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. Sähkönkulutusta arvioidaan direktiivin EN mukaisesti. K14 Täydellinen testiraportti direktiivien EN303-5:2012 ja EN15456 mukaisesti. Päästöt ilmaan Kattila ei saa ylittää oheisessa taulukossa määriteltyjä hiilimonoksidin (CO), kokonaishiilivetyjen (OGC), hiukkasten ja typpioksidin (NOx) raja-arvoja. Kattilat 20 kw: CO- ja OGC-arvot testataan nimelliskuormituksella. Hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Kattilat 20 kw: CO-arvot, OGC-arvot, hiukkaset ja NOx-arvot testataan nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella. Taulukon raja-arvot kuvaavat testejä nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (x/x). Alhainen kuormitus: 30 % nimelliskuormituksesta. Taulukko 2. Joutsenmerkittyjen kattiloiden päästöjen raja-arvot, 10 % O2. Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw CO OGC Hiukkaset NOx mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m /50 180/ /400 10/20 30/50 180/ /40 180/180 90/200 7/7 20/40 180/180 Testausohjeet on ilmoitettu liitteessä 1. CO-arvot, OCG-arvot ja hiukkaset testataan direktiivin EN303-5:2012 mukaisesti. NOx-arvot testataan direktiivin EN14792 mukaisesti. Täydellinen testiraportti standardien mukaisesti.

13 Pohjoismainen ympäristömerkintä 10 (15) K15 Hyötysuhde Kattiloiden hyötysuhteen (ηk) tulee olla sovellettavan standardin mukaisesti nimelliskuormituksella ja alennetulla kuormituksella (30 % nimelliskuormituksesta) vähintään seuraava: Manuaalisesti täytettävät kattilat 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 89 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Manuaalisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 90 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 90 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Automaattisesti täytettävät kattilat > 20 kw: 91 % nimelliskuormituksesta direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti 91 % alennetusta kuormituksesta (30 % nimelliskuormituksesta) direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti Kattiloiden testausta ja hyötysuhteen mittausta koskevat laboratoriovaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1. Täydellinen testiraportti direktiivin EN 303-5:2012 mukaisesti. 3. Informaatio kuluttajalle K16 Asennusohjeet Kattilan mukana on toimitettava asennusohjeet. Asennusohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Asennusohjeet tulee olla valmistajan ja/tai jälleenmyyjän internetsivulla. Asennusohjeissa on oltava muun muassa seuraavat suositukset ja tiedot: Asennusohjeissa on ilmoitettava kattilan tekniset tiedot. kattilan ja mahdollisen hiukkassuodattimen asennus on suoritettava ohjeiden mukaan ja asennuksesta vastaa ammattitaitoinen asentaja kattilan tekniset tiedot kattilan sähkönkulutus varaajasäiliö tulee asentaa käsin täytettävien kattiloiden yhteydessä varaajasäiliön tilavuus (K10) palamisilman riittävyys, tuloilmavirta m3 tunnissa (m3/h) etäisyys palavista materiaaleista kattilaan liitettävän savukanavan/savupiipun tyypin tiedot, mukaan lukien savukaasun lämpötila, savukanavan/savupiipun mitat sisältyen korkeus ja sijainti.

14 Pohjoismainen ympäristömerkintä 11 (15) pelletti varaston tyyppiä koskevat ohjeet. Miten pellettivaraston on suunniteltava, että pelletti säilyttää tasaisen laadun tyhjennyksen ja varastoinnin yhteydessä sekä, että mahdollinen varastoinnin yhteydessä syntyvä hiilimonoksidi ei aiheuta vaaraa terveydelle eikä hengenvaaraa. informaatio lämmitysjärjestelmän lämmöntuotosta pakkausmateriaalin käsittely niissä pohjoismaissa, missä kattiloita myydään. K17 Kopio kattilan asennusohjeista, jotka toimitetaan kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle. Käyttö- ja hoito-ohjeet Kattilan mukana on toimitettava käyttö- ja hoito-ohjeet. Ohjeiden on oltava selkeät ja pohjoismaissa myynti- ja asennusmaan kansallisella kielellä. Ohjeet tulee olla valmistajan/jälleenmyyjän internetsivulla. Ohjeissa on oltava muun muassa seuraavat tiedot: selvitys erilaisten polttoaineiden (tyyppi, laatu) vaikutuksesta tehoon ja päästöihin millä polttoaineella kattila on testattu suositeltava polttoainelaatu ja fossiilistenpolttoaineiden käyttökielto, suositus Joutsenmerkittyjen pellettien käytöstä pellettikattiloissa. puun, pellettien ja mahdollisten muiden kiinteiden biopolttoaineiden käsittely- ja varastointisuositukset. kattilan sytytysohjeet. kattilan täyttö (täyttäminen, maksimi puun pituus) ilmansyötön säätäminen. Millä toimenpiteillä varmistetaan palamisilman riittävyys tietoa siitä, että pieni ilmansyöttö voi huonontaa palamista ja hyötytehoa ja lisätä päästöjä kattilan puhdistus, säätö ja hoito (huolto) kattilan hoitosuositus takuun sisältö ja voimassaoloaika vuosissa ilmoitetaan. Takuun tulee täyttää vaatimuksen K2 Kopio kattilan mukana asentajalle ja kuluttajalle toimitettavista käyttö- ja hoito-ohjeista. 4. Valmistajan vaatimukset jälleenmyyjille ja asentajille K 18 Pätevyysvaatimukset Kattilan valmistajan ilmoittaa jälleenmyyjille ja asentajille, että: kattilan asennuksen tulee tehdä sertifioitu asentaja kuluttajalle/käyttäjälle informoidaan vuosihuoltosopimuksen tärkeydestä

15 Pohjoismainen ympäristömerkintä 12 (15) K 19 K20 Kuluttajan/käyttäjän tulee saada asennusohjeet sekä käyttö- ja hoitoohjeet Esimerkki jälleenmyyjille ja asentajalle toimitettavasta informaatiosta Lämmitysjärjestelmän mitoitus ja koostumus Kattilan valmistajan tulee varmistaa, että asentajalla on vaadittavat tiedot lämmitysjärjestelmän mitoitusta varten. Koskee myös lämmitysjärjestelmää, jossa on aurinkokerääjä. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. Varaosat Varaosien saatavuus tulee olla taattu vähintään 10 vuotta kattilan valmistuksen päättymisen jälkeen. Kattilan valmistajan vakuutus, että vaatimus täyttyy. 5. Laatu- ja viranomaisvaatimukset K21 K22 Joutsenmerkin vastuuhenkilö Yrityksessä on oltava henkilö, joka on vastuussa joutsenvaatimusten täyttämisestä sekä henkilö, joka on yhteydessä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään. Organisaatiorakenne joka osoittaa mainitut vastuuhenkilöt. Dokumentaatio Lisenssinhaltijalla on oltava hallussaan seuraavat asiakirjat lupakauden ajan, ja asiakirjat on voitava esittää hakemuksen käsittelyn tai tarkistuskäynnin yhteydessä: kopio hakemuksesta liitteineen hakemuksen yhteydessä lähetettävien asiakirjojen taustamateriaali ja laskentaperusteet (mukaan lukien testausselosteet, alihankkijoiden asiakirjat ja vastaavat) Tarkastetaan tarkastuskäynnillä luvanhaltijan/valmistajan luona. K23 K24 Kattilan laatu Luvanhaltijan tulee taata, että Joutsenmerkityn kattilan laatu tuotannossa ei heikkene käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Menettelyohjeet Joutsenmerkityn kattilan laatua koskevia reklamaatioiden/valitusten käsittelystä. Suunnitellut muutokset Suunnitellut muutokset, jotka vaikuttavat joutsenvaatimuksiin, on kirjallisesti ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle, jos se on muu kuin valmistaja.

16 Pohjoismainen ympäristömerkintä 13 (15) K25 K26 K27 K28 Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten suunniteltuja muutoksia käsitellään. Odottamattomat poikkeamat Odottamattomat poikkeamat, jotka vaikuttavat Joutsenmerkityn kattilan laatuun, on raportoitava kirjallisesti Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ja luvanhaltijalle jos se on muu kuin valmistaja sekä ne on kirjattava. Menettelyohjeet, jotka osoittavat, miten odottamattomia poikkeamia käsitellään Jäljitettävyys Valmistuksen tulee sisältää järjestelmä joutsenmerkittyjen kattiloiden jäljittämiseksi tuotannosta. Menettelyohjeet siitä miten vaatimus täyttyy. Palautusjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten palautusjärjestelmän kansallisia säännöksiä, lakeja ja/tai sopimuksia on noudatettava siinä pohjoismaassa, jossa ympäristömerkittyä kattilaa markkinoidaan. Hakijan dokumentaatio liittymisestä voimassaolevaan kierrätys- /käsittelysopimukseen. Tiedot hakijan voimassa olevasta kierrätys-/käsittelysopimuksesta. Lait ja asetukset (viranomaisvaatimukset) Luvanhaltijan on varmistettava, että kaikissa Joutsenmerkityn tuotteen valmistuspaikoissa noudatetaan turvallisuutta, työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia säädöksiä, ympäristölainsäädäntöä sekä laitteistokohtaisia käyttöehtoja tai toimilupia kattiloiden valmistusmaassa. Ei tarvita dokumentaatiota, mutta Pohjoismainen ympäristömerkintä voi peruuttaa luvan jos vaatimus ei täyty. K29 Markkinointi Markkinoinnissa tulee noudattaa asiakirjaa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22.kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Täytetty liite 6.

17 Pohjoismainen ympäristömerkintä 14 (15) Markkinointi Joutsenmerkittyä kattilaa voi hyödyntää markkinoinnissa käyttöluvan voimassaoloajan. Merkki on sijoitettava niin, että ei synny epäselvyyttä siitä mitä ympäristömerkintä tarkoittaa ja siten, että merkki osoittaa kattilan olevan ympäristömerkitty. Tarkemmat ohjeet markkinoinnista on asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkillä ja sen lupanumerolla on oltava seuraava ulkoasu: (478 - xxx) Jokaisella luvalla on oma kuusinumeroinen lupanumero, jota käytetään yhdessä merkin kanssa (4=Suomi, 78= tuoteryhmän tunnusnumero). Lisää merkin ulkoasusta voi lukea asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Valvonta Pohjoismainen ympäristömerkintä valvoo, että tuote täyttää Joutsenmerkin vaatimukset myös käyttöluvan myöntämisen jälkeen. Tämä voidaan tehdä valvontakäynnillä tai pistokokeiden muodossa. Käyttölupa voidaan perua, jos ilmenee että kattila ei täytä vaatimuksia. Pistokoe voidaan analysoida puolueettomassa laboratoriossa. Mikäli vaatimus ei täyty, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi vaatia luvanhaltijan maksamaan analyysikustannukset. Kriteereiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kiinteänbiopolttoaineen kattiloiden kriteerien version 4.0 xxx ja kriteerit ovat voimassa xxx saakka. Ympäristömerkin käyttölupa on voimassa vaatimusten täyttyessä kriteereiden voimassaoloajan.

18 Pohjoismainen ympäristömerkintä 15 (15) Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi kriteereiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia, selvennyksiä ja/tai voimassaoloajan jatkamisia, jolloin laaditaan uusi versio tästä asiakirjasta. Luvanhaltijoita informoidaan ko. muutoksista. Pohjoismaiden ympäristömerkintälautakunnan tulee viimeistään vuosi ennen kriteereiden voimassaoloajan päättymistä ilmoittaa uusista vaatimuksista, jonka mukaisesti käyttölupa voidaan uusia. Uudet kriteerit Kriteerien uusimisen yhteydessä arvioidaan seuraavia kohtia: materiaali- ja kemikaalivaatimukset RPS tulisijojen kelpoisuudesta kierrätykseen hyötysuhteen ja päästöjen vaatimustaso. Arvioidaan Bläck Carbon päästövaatimus. uudet teknologiat, joilla voidaan parantaa kattiloiden palamista EU Ecodesignin ja energiamerkinnän vaikutus hiukkaspäästöjen hiukkaskoon vaikutus terveyteen. Määritelmät BC CO OGC PAH NOx VOC RPS PVC CMR stoffer PM2,5 Black Carbon Hiilimonoksidi (häkä) Orgaanisesti sitoutunut hiili/haihtuvat hiilivedyt Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Typpioksidit Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Vaikutus, potentiaali, ohjattavuus (Relevans, Potentiale og Styrbarbet): Työkalulla ympäristöongelmien analysointiin on vaikutusta, jos on mahdollisuus parannukseen ja jos luvanhaltijalla on mahdollsita saada aikaan ympäristöparannusta. Polyvinyylikloori CMR-aineet (Carcinogenis, Mutagenic og Reprotoxic), syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset Pienhiukkasten raja (PM2,5)

19 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 1. Testaus Kattilan savukaasupäätöt, hiilidioksidi, hiilivety ilmoitettuna orgaanisesti sidottuna hiilenä (OGC), partikkelit sekä hyötysuhde tulee testata. testaus tulee suorittaa standardin EN303-5:2012 mukaan. NOx tulee testata EN14792 mukaan. Kattilan sähkökulutus määritetään EN mukaan. Laboratorion tulee laatia täydellinen testiraportti, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. valittu testausmenetelmä 2. kaikkien testausten tulokset 3. kattiloiden määrittely 4. testaus on suoritettu kyseisen menetelmän mukaan ottaen huomioon annetut poikkeukset 5. testipolttoaineen määritelmä 6. laboratoriota koskevat vaatimukset täyttyvät ja testaukset on suoritettu puolueettomasti ja asiantuntevasti. Testattavat tuotteet valitaan sattumanvaraisesti tehtaan varastosta tai markkinoilta. Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä on oikeus pyytää lisätietoja vaatimusten täyttymisestä ja testiraportista. Testauslaboratorio Päästöjen ja hyötysuhteen testauksen suorittavan laboratorion tulee olla akkreditoitu standardin mukaan ja täyttää standardin EN ISO / IEC yleiset vaatimukset. Myös akkreditoimaton laboratorio hyväksytään, jos se on hakenut testausmenetelmän mukaista akkreditointia, mutta hakemusta ei vielä ole hyväksytty tai jos akkreditointia ei ole tekniselle spesifikaatiolle tai standardiehdotukselle. Tässä tapauksessa laboratorion on osoitettava olevansa riippumaton ja pätevä. Jos valmistusmaassa ei ole akkreditoitua laboratoriota, voidaan valita muu Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymä laboratorio. Kattilan valmistaja voi suorittaa melun testauksen, jos se on tarkastettu, ilmoitettu laitos meludirektiivin 2002/14/EC mukaisesti.

20 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 2. Vakuutus materiaalivaatimuksista (K2), osien metallipinnoitteista (K5) Kattilan valmistus (Kattilan valmistaja täyttää) Kattilan nimi: Valmistaja: Materiaalivaatimus (K2) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Kattilan materiaalit ja rakenne täyttävät vaatimukset EN 303-5:2012. Vaatimus sisältää mm. kattilan ja materiaalien laadun, materiaalin paksuuden, kestävyyden ja sallitun lämpötilatason. Vakuutamme että Kattilan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesän osia, myönnetään materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva, vähintään 5 vuoden takuu normaalikäytössä. Osien metallipinnoitteet (K5) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Osien pinnoituksessa ei ole lisätty lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kromi VI:lla tai nikkeliä. Osat saadaan pinnoittaa kromi III:lla tai nikkelillä, jos merkittävä kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu tekninen tarve vaatii sitä. Kromauksessa ja nikkelöinnissä on käytettävä puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa tai vastaavaa kemiallisten tuotteiden kierrättämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksesta syntyvät jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä. Järjestelmän on oltava suljettu, eikä siitä saa olla yhteyttä viemäriin. Liitä oheen selvitys, josta käy ilmi metallipinnoituksen tarve ja kattilan valmistajan käytössä oleva puhdistustekniikka. Vakuutus perustuu alihankkijalta saatuihin asiakirjoihin. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

21 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 3. Kemiallisia tuotteita koskeva vakuutus Kemikaalien sisältämät aineet (kemikaalivalmistaja/-toimittaja täyttää) Kemiallisen tuotteen nimi: Kemiallisten tuotteiden sisältämät aineet (K4) Vaatimus täyttyy Päivämäärä Kyllä Ei Seuraavia aineita ei sisälly kemiallisiin tuotteisiin (esim. liimat, tiivistysmassat, pudistusaineet/rasvanpoistoaineet, maalit, lakat), joita käytetään kattiloiden valmistukseen ja pintakäsittelyyn: lyijy (Pb), elohopea (Hg), kuudenarvoinen kromi (Cr vi ), kadmium (Cd) ja niiden yhdisteet halogenoidut orgaaniset yhdisteet alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut aineet jotka voivat muodostaa alkyylifenoleja tai alkyylifenolietoksylaatteja ftalaatit. nanopartikkeleja (nanomateriaalit*) EU:n kandidtaattilistalla olevia aineita, REACH 1907/2006/EC, artikkeli 59, kappale 10, European Chemicals Agencyn (ECHA) internetsivu. Tausta-asiakirjassa on linkki ainelutteloon. Vaatimus ei koske osien metallipinnoitusta. Osien metallipinnoituksen on täytettävä kohdan K5 vaatimus. Vaatimus koskee, ellei toisin mainita, kaikkia tuotteessa olevia aineita, sisältäen raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntäaineet tai stabilointiaineet) aineita, muttei raaka-aineiden tuotannon epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat jäämiä raaka-aineiden tuotannosta, jotka sisältyvät lopputuotteeseen määrinä alle 100 ppm (0,001 paino-%, 100 mg/kg), mutta ei aineita, jotka on lisätty raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti, riippumatta määrästä. *The definition of nanomaterial follows the European Commission's definition of nanomaterial from 18 October 2011, with the exception of the threshold for the distribution of particle size, which is now reduced to 1%: Nanomaterial is a natural accidentally or deliberately produced material that contains particles in their free state, or in the form of aggregate or agglomerate, and where at least 1% of the particles in the distribution of number by size has one or more dimensions in the size range of nm. This definition applies to all of the material, even particles outside the range of nm, for as long as 1% of the material is particles in the size range of nm. The definition concerns nanoparticles in both bound and unbound state. Kemikaalin valmistaja tai toimittaja Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

22 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 4. Todistus kattilan muoviosista Kattilan nimi: Valmistaja: Muoviosien merkintä (K6) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Todistetaan, että kaikki muoviosat on merkitty ISO standardin mukaan. Sähkökaapelit eivät sisälly vaatimukseen. Kattilan valmistaja, allekirjoitus: Päivämäärä Yrityksen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö (nimenselvennys) Puhelin Sähköposti

23 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 5. Todistus täydentävästä aurinkokerääjästä Kattilan nimi: Valmistaja: Aurinkokerääjä (K11) Vaatimus täyttyy Kyllä Ei Joutsenmerkittyä kattilaa täydentävä aurinkokerääjä on tyyppihyväksytty EN mukaan. Aurinkokerääjän valmistaja/toimittaja, allekirjoitus Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Puhelin Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti

24 Pohjoismainen ympäristömerkintä Kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat 078/3.0 Liite 6 Joutsenmerkittyjen kattiloiden markkinointi Vakuutamme, että tunnemme Pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt: Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt, päivätty tai myöhempi versio. Vakuutamme, että markkinoimme näiden sääntöjen mukaan. Vahvistamme, että tunnemme kriteerien Kiinteän biopolttoaineen kattiloiden sisällön. Varmistamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoivia henkilöitä informoidaan tulisijojen ympäristömerkintäkriteeristä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Päiväys Yrityksen nimi Vastuuhenkilön nimikirjoitus Vastuuhenkilön nimenselvennys Sähköposti Markkinoinnin vastuuhenkilö, allekirjoitus Markkinoinnin vastuuhenkilö Sähköposti Henkilövaihdosten yhteydessä Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle toimitetaan uusi todistus.

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 4.0 11. kesäkuuta 2014-30. kesäkuuta 2019 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.2 13. joulukuuta 2007 31. maaliskuuta 2017 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.6 17. maaliskuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 2.3 19. maaliskuuta 2014-31. maaliskuuta 2019 Sisältö 097 Kemialliset rakennustuotteet, versio 2.3, 17. maaliskuuta 2015 Mikä on Joutsenmerkitty

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Mikrokuitupohjaiset siivoustuotteet. Versio 2.2 12. lokakuuta 2010 31. maaliskuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Mikrokuitupohjaiset siivoustuotteet. Versio 2.2 12. lokakuuta 2010 31. maaliskuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Mikrokuitupohjaiset siivoustuotteet Versio 2.2 12. lokakuuta 2010 31. maaliskuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio 5.3 21.3.2012 31.12.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio 5.3 21.3.2012 31.12.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä Versio 5.3 21.3.2012 31.12.2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Ajoneuvopesulat. Versio 3 23. lokakuuta 2013 31. lokakuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Ajoneuvopesulat. Versio 3 23. lokakuuta 2013 31. lokakuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvopesulat Versio 3 23. lokakuuta 2013 31. lokakuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys

Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys Versio 2.4 19. lokakuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Digitaalinen valokuvankehityspohjoismainen ympäristömerkintä 081/2.4, 15 toukokuuta 2013 Mitä on

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio 3.6 9. lokakuuta 2003-31.joulukuuta 2015 Tiivispaperit 049, versio 3.6 13. toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Versio 2.3 14. kesäkuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille. Versio 1.0 21. maaliskuuta 2012 31. maaliskuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille. Versio 1.0 21. maaliskuuta 2012 31. maaliskuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille Versio 1.0 31. maaliskuuta 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 30. kesäkuuta 2014 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.6 13.joulukuuta 2006 31. joulukuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.6 13.joulukuuta 2006 31. joulukuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat Versio 1.6 13.joulukuuta 2006 31. joulukuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.11 15.12.2009 30.6.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.11 15.12.2009 30.6.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.11 15.12.2009 30.6.2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismainen ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvon polttoaineet. Versio 2.2 15.6.2012 30.6.2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvon polttoaineet. Versio 2.2 15.6.2012 30.6.2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvon polttoaineet Versio 2.2 15.6.2012 30.6.2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.0 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.0 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.0 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Päivittäistavarakaupat Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.3 21. kesäkuuta 2010 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.3 21. kesäkuuta 2010 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Päivittäistavarakaupat Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.3 21. kesäkuuta 2010 31. joulukuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot