Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti"

Transkriptio

1 Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti Turvallisuus- ja takuutiedot Suomenkielinen käännös englannin kielestä Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ ii

3 Sisällysluettelo Takuu- ja tekijänoikeustiedot 1 Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista 1 Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke 1 Takuun rajoitukset 2 Turvaohjeet 3 Merkkisanat 3 Yleinen turvallisuus 3 Sähköturvallisuus 4 Kemikaaliturvallisuus 4 Laitteen turvallinen käyttö 4 Asennusturvallisuus 5 Turvallinen kunnossapito A4 6 Varoitustarrojen sijainnit 7 Turvamerkinnät 8 Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) 8 Kemikaalien vaihto-ohjeet 8 Sähköiskun vaara 9 Lasersäteen vaara 9 Luvattomilta pääsy kielletty 10 Alipainepumpussa ei nesteitä 10 Puristusvaara 11 Pyöriviä osia - Tarttumisvaara 11 Lämpötilavaara 12 Turvallisen kunnossapidon tarra 12 Hätäpysäytyspainikkeet 13 Peruskäytön käyttöohjeet 14 Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 14 Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E-Link) 14 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 15 Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 15 Nollaa robottiyksikkö 15 Kalibroi robottivarsi 16 Siirrä robottivarsi perusasentoon 16 Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 16 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) 17 Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 18 Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 19 iii

4 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 20 Keskeytä käynti 20 Keskeytä esikäsittely 21 Peru huuhtelu E-Linkillä 21 Vahvista hälytykset 21 Aktiivisten hälytysten luettelo 21 Näytä hälytyshistoria 21 Tyhjennä aktiiviset hälytykset 22 Tukahduta aktiiviset hälytykset 22 Näytä tapahtumahistoria 22 iv

5 TAKUU- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista Nro: Julkaisupäivä (vv/kk) Kappale(et) Huomautukset 10/11 Ensimmäinen julkaisu Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Caltive, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lely Groupin yrityksillä on yksinoikeus niiden käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa annetut tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole myyntitarjous. Tietyt tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja ne voivat poiketa tässä julkaisussa kuvatuista tuotteista. Tätä julkaisua ei miltään osin saa jäljentää ja/tai julkaista tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmaamalla eikä millään muulla tavalla ilman Lely Holding S.à r.l:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Vaikka tämän julkaisun tiedot on koottu mitä suurimmalla huolella, siinä saattaa olla virheitä tai puutteita. Lely ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita saattaa aiheutua julkaisussa esiintyvistä virheistä tai puutteista. Englanninkielinen käsikirja on alkuperäinen käsikirja. Muunkieliset käsikirjat on tehty kääntämällä englanninkielisestä käsikirjasta. Lely ei ota vastuuta siitä, jos muunkieliset käsikirjat eroavat alkuperäisestä englanninkielisestä käsikirjasta. Jos jonkin käännetyn käsikirjan sisältö on epätarkkaa tai ristiriidassa alkuperäisen kanssa, englanninkielistä käsikirjaa on pidettävä virallisena oikeana versiona. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Kaikki oikeudet pidätetään Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Puh.: +31 (0) Faksi: +31 (0) Verkkosivu: Takuu- ja tekijänoikeustiedot 0-1

6 Takuun rajoitukset Tämän takuun ulkopuolelle on suljettu kaikki kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat: laitteiston epänormaalista käytöstä, joka ei noudata Käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita tai tapahdu Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointiohjelman puitteissa. muun kuin Lelyn huoltohenkilön tai Lelyn tiettyihin toimenpiteisiin hyväksymän huoltohenkilön suorittamista toimenpiteistä jäätymisestä, jäästä, salamoinnista, tulvasta tai muusta liiallisesta vedestä johtuvista vahingoista sähköjärjestelmän tai maadoituksen vioista Kloorattujen kemikaalien käyttö robotin huuhteluun, puhdistamiseen tai pesuun voi vaurioittaa robottia. Mitään osia, jotka ovat vaurioituneet kloorattujen kemikaalien käytön seurauksena, ei korvata takuun puitteissa eikä myöskään kokonaisvastuusopimuksen puitteissa. sellaisen paineilman käytöstä, joka ei täytä Lely Industriesin asettamia laatustandardeja Hakkerointi, virukset yms. tuhoeläinten tai vastaavien aiheuttamista sähköjärjestelmän vahingoista. KÄYTTÄJÄT, jotka ovat suorittaneet Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointia: Takuu ei myöskään kata laitteiston sellaisesta epänormaalista käytöstä johtuvia vahinkoja, joka ei noudata Käyttäjän teknisessä koulutuskäsikirjassa annettuja ohjeita. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet laitteelle itselleen. Kaikki järjestelmät on testattu. Lelyä ei voi tästä huolimatta pitää vastuussa toimintavirheiden seurauksena syntyvistä välillisistä vahingoista.

7 TURVAOHJEET Merkkisanat Huomaa, mitä varoituksissa käytettävillä varoitussanoilla WARNING (VAROITUS) ja CAUTION (HUOMIO) tarkoitetaan. Kunkin viestin merkkisana noudattaa seuraavia periaatteita: DANGER Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä. WARNING Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä, ja johon liittyy altistumisvaaroja, jos suojuksia poistetaan. CAUTION Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen henkilövahinkoon tai tuote- tai omaisuusvahinkoon, ellei sitä vältetä. Note: Tämä osoittaa lisätietoja, jotka voivat auttaa lukijaa. Yleinen turvallisuus Lue käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Käytä robottiyksikköä vain lehmien lypsämiseen. Älä käytä robottiyksikköä muihin tarkoituksiin, esim. lääketieteelliseen hoitoon. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla ensiapupakkaus. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla hiilidioksidi- tai vaahtosammutin. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä. Pidä ylläsi suojavaatteita ja käytä asianmukaisia laitteita. Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ota selville alueesi ensiavun puhelinnumero. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Lely-huoltopisteeseen. Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Turvaohjeet 0-3

8 Teolliset sähkölaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä kotielektroniikkalaitteisiin. Mikäli näin käy, häiriintyvä laite on syytä poistaa käytöstä. Sähköturvallisuus Vain valtuutettu sähköteknikko saa asentaa lypsyrobotin virtalähteen. Varmista, että lypsyrobotin sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä Varmista, että kaikki sähkökytkimet ovat OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkövirran takaisin päälle Vaihda vioittuneet sähköjohdot, johtimet, kytkimet ja komponentit välittömästi Eristä virtalähde pääkäyttöpaneelista, ennen kuin avaat sähköpaneelin ja työskentelet sähköjärjestelmän kanssa. Kemikaaliturvallisuus ASTRONAUT A4 käyttää kemikaaleja puhdistukseen ja desinfiointiin. Kemikaaleille Astri-Cid, Astri-Lin ja Astri-L on säiliö keskusyksikössä. Kemikaali Astri-UC säilytetään säiliössä 5 m säteellä robottiyksiköistä tai keskusyksiköstä. Kunkin kemikaalin täydennysvarasto tulee säilyttää lypsyrobotin ulkopuolella paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Ota yhteys Lelyn huoltopalveluiden tarjoajaan, jos tarvitset lisätietoja. Varmista, etteivät Astri-tuotteet mene sekaisin, ja tarkista, että kukin putki on liitetty oikeaan Astri-säiliöön. Mikäli Astri-tuotteet pääsevät sekoittumaan, voi karja kärsiä vakavia seurauksia. Kussakin Astri-tuotteessa on värikoodi. Kussakin imuputkessa on tiettyä Astri-tuotetta vastaava värikoodi. Kussakin imuputkessa on kiekko, jossa lukee Astri-tuotteen nimi. Lue säiliöissä olevat turvaohjeet. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa Astri-tuotteita. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa. Laitteen turvallinen käyttö Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa.

9 Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista Pidä luvattomat henkilöt, varsinkin lapset, aina poissa lypsyrobotin luota Varmista ennen paineilman kytkemistä lypsyrobottiin, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että kaikki letkut ja osat ovat hyvässä kunnossa Varmista, että lehmien havaintokamerassa ei ole pölyä tai roskia Älä mene robottivarren toiminta-alueelle Älä estä robottivarren liikettä Sen liikkeen voima riittää vahingoittamaan sinua ja/tai lehmää Älä yritä auttaa lypsyrobottia ohjausalueelta, kun se on kiinnittämässä vedinkuppeja lehmään Ole aina valppaana lehmän odottamattomien liikkeiden varalta. Lehmät voivat aiheuttaa suuren voiman koneen osiin Älä katso suoraan stds:n lasersäteeseen Pidä työtila puhtaana ja mahdollisimman kuivana Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Lelyhuoltoedustajaan Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Asennusturvallisuus Älä asenna lypsyrobotin lehmien puolelle putkiaitausta, ennen kuin robottiyksikkö on oikealla paikallaan. Robottiyksikkö painaa noin 650 kg ja keskusyksikkö noin 320 kg. Käytä aina asianmukaista nostolaitetta robottiyksikön tai keskusyksikön siirtämiseen. Lue ja sisäistä kokoonpanospesifikaatioiden ja asennuskäsikirjan ohjeet Käytä erityistä kuljetuskehikkoa, kun siirrät robottiyksikköä haarukkatrukilla. Robottiyksikön siirtämisessä tasaisella lattialla (sekä säleikkölattialla) voidaan käyttää erityistä pyöräpakettia. Robotti ei ole vakaa, ennen kuin se on oikein asennettu. Varmista, että sitä tuetaan asianmukaisesti koko siirron ja asennuksen ajan. Varmista, että robottiyksikkö ja keskusyksikkö on asennettu navettaan asianmukaisesti. Robottiyksikkö tulee asentaa vaakasuoraan asentoon. Asenna tarvittaessa täyteainetta varmistaaksesi, että lypsyrobotti on vaakasuorassa. Varmista, että virtalähde on oikeaa tyyppiä, ennen kuin kytket sen robottiyksikköön tai keskusyksikköön. Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa robottiyksikön ja keskusyksikön virtalähteen. Varmista, että robottiyksikön ja keskusyksikön sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle. Turvaohjeet 0-5

10 Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun asennat ASTRONAUT A4 -laitetta. Turvallinen kunnossapito A4 Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen lypsyrobottiin ja alat käyttää, huoltaa tai säätää sitä. Lypsyrobottia saavat huoltaa ja säätää vain siihen koulutetut henkilöt. Lypsyrobotin parissa työskentelevien asentajien tulee olla Lely Industries N.V:n sertifioimia. Vaadittu sertifiointitaso on vähintään Service Level 1. SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista ennen sen huoltotoimia, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ole erittäin varovainen, kun työskentelet korkeapaineisten paineilmajärjestelmien kanssa tai niiden lähellä. Jos mahdollista, poista paineilma järjestelmästä ennen työn aloitusta. Pidä ylläsi suojavaatteita ja -laseja, kun työskentelet paineilmajärjestelmän kanssa. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa desinfiointi- tai puhdistusnestettä. Varmista, että kaikki turvakannet ja suojukset ovat paikoillaan, kun kunnossapito on suoritettu loppuun. Joidenkin osien (alipainepumppu, osat, joiden läpi virtaa puhdistusnesteitä) pinta voi olla kuuma. Varmista, että ne ovat jäähtyneet, ennen kuin ryhdyt huoltotoimiin. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun huollat ASTRONAUT A4-laitetta Estä lehmien kulku robottiyksikköön, kun suoritat huoltotöitä robottiyksikön lehmien puolella

11 innovators in agriculture VAROITUSTARROJEN SIJAINNIT Keskusyksikkö Kuva 1. MERKINNÄT: 1. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 2. Lämpötilavaara (sivu 12) - 3. Ei nestettä alipainepumpussa (sivu 10) - 4. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 5. Kemikaalin korvausohje (sivu 8) Robottiyksikkö Kuva 2. MERKINNÄT: 1. Puristumisvaara (sivu 11) - 2. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 3. Pyöriviä osia Tarttumisvaara (sivu 11) - 4. Lasersäteen vaara (sivu 9) - 5. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 6. Lämpötilavaara (sivu 12) Varoitustarrojen sijainnit 0-7

12 TURVAMERKINNÄT Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) Kuva 3. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Kuva 4. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Voi aiheuttaa vakavaa sormien tai käsien palamista. Noudata kaikkia terveys- ja turvaohjeita. Vältä puhdistusaineen joutumista iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita. Jos puhdistusainetta joutuu silmiin: huuhdo välittömästi vedellä ja ota yhteys ensiapuun. Kemikaalien vaihto-ohjeet Kuva 5. Kemikaalien vaihto-ohjeiden tarra

13 Sähköiskun vaara Kuva 6. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 7. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Pysäytä lypsyrobotti, kytke virta pois pääkäyttöpaneelista ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kunnossapidon, säätöjen tai korjausten suorittamista. Kytke virtalähde pois päältä ja kytke virta pois pääkytkimestä. Lasersäteen vaara Kuva 8. Luokan I lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 9. Luokan II lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Turvamerkinnät 0-9

14 Kuva 10. Lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Luokan II lasertuote. Lasersäteily. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Luvattomilta pääsy kielletty Kuva 11. Luvattomilta pääsy kielletty -merkki WARNING Vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtävät kaikki soveltuvat turvaohjeet, saavat mennä alueelle. Alipainepumpussa ei nesteitä Kuva 12. Alipainepumpussa ei nesteitä -symboli WARNING Käytä vain ennalta määrättyä alipainepumpun öljyä.

15 Puristusvaara Kuva 13. Puristusvaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 14. Puristumisvaaran merkki (Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Vaara joutua puristuksiin liikkuvien osien vuoksi. Pysyttele poissa kaikkien liikkuvien osien luota ASTRONAUT A4 - lypsyrobotin käytön aikana. Pyöriviä osia - Tarttumisvaara Kuva 15. Pyöriviä osia - Tarttumisvaaran merkki WARNING Vaara, että pyörivät osat tarttuvat ihmiseen. Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista, kun ASTRONAUT A4-laite on toiminnassa. Turvamerkinnät 0-11

16 Lämpötilavaara Kuva 16. Luokan I lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 17. Luokan II lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 18. Lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Älä kosketa puhdistusjärjestelmän komponentteja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Varmista, että käytät suojakäsineitä. TURVALLISEN KUNNOSSAPIDON TARRA Astronaut-lypsyjärjestelmän turvamerkinnät sisältävät tärkeitä ja hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat lypsyrobotin turvallisessa käytössä. Noudata allaolevia ohjeita varmistaaksesi, että kaikki merkinnät säilyvät oikeilla paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Pidä turvamerkinnät aina puhtaina ja lukukelpoisina. Puhdista turvamerkinnät saippualla ja vedellä. Älä käytä liuotinbensiiniä, hankaavia puhdistusaineita tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa turvamerkintöjä. Jos turvamerkintätarroja puuttuu tai ne ovat epäselviä, vaihda ne uusiin. Turvamerkintätarroja voi hankkia paikalliselta Lely-jälleenmyyjältä.

17 HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEET Keskusyksikkö Hätätilanteessa irrota virtalähteen töpseli pistorasiasta. Robottiyksikkö Robottiyksikössä on kaksi hätäpysäytyspainiketta: robottivarren takana robotin valvontatilan kannen sivulla. Jos jompaakumpaa näistä painikkeista painetaan, robottiyksikkö lopettaa toimintansa välittömästi eikä robottivarsi enää liiku. Robottiyksikköön kytketty virta kytketään pois. WARNING Kun jotakin hätäpysäytyspainiketta on painettu, lypsyrobottiin tulee vielä osittain sähkövirtaa ja paineilmaa. Kytke ehdottomasti keskusyksikön sähkö ja paineilma pois päältä heti, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Kun haluat nollata hätä-seis-painikkeen, käännä sitä myötäpäivään ja vedä sitä, kunnes se lukkiutuu. Robottiyksikkö tulee nollata ja robottivarsi tulee säätää uudelleen, ennenkuin se voi toimia. Kuva 19. Hätäpysäytyspainikkeet 0-13

18 PERUSKÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET Note: Tässä osassa esitellään vain ne toiminnot, joilla ASTRONAUT A4 -laitetta voi käyttää ja huoltaa turvallisesti. Täydelliset käyttöohjeet ovat käyttäjän käsikirjassa. Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike 2. Käynnistyksen aikana näkyy painike. 3. Kun lypsyrobotti on käynnissä, näytöllä näkyy pysäytyspainike. Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E- Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike. 2. Kun käynnissä oleva lypsy tai puhdistus on päättynyt, ASTRONAUT A4 pysähtyy ja painike tulee näytölle. 3. Kun lypsyrobotti on pois toiminnasta, näytöllä näkyy käynnistyspainike.

19 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 1. Paina [ENTER]-painiketta CRS+:ssa. 2. Valitse 'Puhdistusjärjestelmä' > 'Robotteja ei toiminnassa' > 'Yes'. 3. Paina [ENTER]-painiketta. Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 4. Kytke keskusyksikköön kytketty lypsyrobotti (lypsyrobotit) pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). Nollaa robottiyksikkö 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Valitse painike [Nollaa kaikki]. 5. Odota kunnes: AGS:n tila ei ole 'Käynnissä'. ECS:n tila ei ole 'Käynnissä'. Muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 6. Valitse painike [Käynn.]. 7. Kalibrointi-ikkuna tulee esiin. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 8. Valitse painike [Käynn.]. 9. Kun kalibrointi on valmis, varmista, että robottivarren kaikki kolme sylinteriä ja hammashihnaa ajava Y-moottori ovat maksimiasennoissa. 10. Jos sylinterit ja Y-moottori EIVÄT OLE maksimiasennoissa, kalibroi uudestaan. Näin tehdäksesi: 1. Valitse painike [Stop]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 11. Kun sylinterit ja Y-moottori ovat maksimiasennoissa, valitse [Hyväksy]. 12. Tarpeen vaatiessa, Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Peruskäytön käyttöohjeet 0-15

20 Kalibroi robottivarsi 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Tehtävät] Painike [Robottikäden kalibrointi]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 3. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 4. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 5. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 6. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. Siirrä robottivarsi perusasentoon WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] [Koti] [Siirrä robottikäsi]. 2. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 3. Jos mahdollista, kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 4. Tarpeen vaatiessa kytke lypsyrobotti pois toiminnasta E-Linkillä (sivu 14). WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon. 5. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] 6. Valitse sopiva huoltoasento, katso, painikkeella [Huolto-1], [Huolto- 2], [Huolto-3] tai [Huolto-4]. 7. Valitse painike [Siirrä robottikäsi]. 8. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon.

21 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) Keskusyksiköstä 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Robottiyksiköstä 1. Avaa robottiyksikön ovi. 2. Avaa robotin ohjausrasia. 3. Aseta virtakytkin ON-asentoon. 4. Aseta automaattiset virrankatkaisijat (kuva 20, sivu 19) ONasentoon yksitellen vasemmalta (1) oikealle (2) (vain Pura). 5. Odota, kunnes käyttöliittymään (E-Link) tulee näkyviin [Järjestelmä]-välilehti. Tämä kestää noin 30 sekuntia. 6. Valitse [Muuta näkymä]-painike ja varmista, että: AGS:n tila = 'Käynnissä'. ECS:n tila on tyhjä. muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 7. Jos nämä tilat poikkeavat edellä mainituista: 1. Valitse [Sulkeminen] 2. Odota noin 5 sekuntia. 3. Valitse painike [Nollaa kaikki] 4. Odota, kunnes palvelujen tila on 'Valmistelu'. 8. Valitse painike [Käynn.]. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 9. Odota, kunnes näet robottivarren kalibrointi-ikkunan. 10. Valitse painike [Käynn.]. Peruskäytön käyttöohjeet 0-17

22 11. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 12. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 13. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 14. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. 15. Sulje robotin ohjausrasia. 16. Sulje robottiyksikön ovi. 17. Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). 18. Jos keskusyksikköön on kytketty toinen lypsyrobotti, toista sen robottiyksikölle samat vaiheet. Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Avaa robotin ohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy robotissa, kunnes vapautat sen. 5. Aseta virtapiirin katkaisijat (kuva 20, sivu 19) OFF-asentoon yksitellen oikealta (2) vasemmalle (1). 6. Aseta virtakytkin OFF-asentoon.

23 Kuva 20. OSAT: 1. Robottiyksikön virrankatkaisija - 2. Pura-virrankatkaisija Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Peruskäytön käyttöohjeet 0-19

24 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke virta pois kaikista keskusyksikköön kytketystä robottiyksiköstä (sivu 18). 2. Avaa pääohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy keskusyksikössä ja roboteissa, kunnes vapautat sen. 3. Aseta virtapiirin katkaisijat OFF-asentoon yksitellen oikealta (6) vasemmalle (3). 4. Aseta vikavirtakytkin (2) OFF-asentoon. 5. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20) OFF-asentoon. Kuva 21. Keskeytä käynti 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Edistyminen, valitse [Keskeytä vierailu]. Ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin: 1. Jos käynti onnistui, valitse [Onnistui]. 2. Jos käynti ei onnistunut, valitse [Epäonnistui]. 3. Kentässä Vierailu tekee:, valitse [Stop].

25 Keskeytä esikäsittely 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Kiinnitysjärjestelmä, valitse [Keskeytä esitoimet]. 3. Kun ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin, valitse [Stop]. Peru huuhtelu E-Linkillä 1. Valitse välilehti [Käsittele]. 2. Kentässä 'Puhdistus', valitse [Peruuta huuhtelu]. Vahvista hälytykset E-Linkissä: 1. Vahvista hälytykset ponnahdusikkunasta. 2. Poista hälytyksen syy. 3. Jos painike [ ] ilmestyy. 1. Valitse [ ]. 2. Toista vaiheet 1, 2 ja 3. Aktiivisten hälytysten luettelo CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Aktiivisten hälytysten lista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [1] Näytä hälytyshistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Hälytyshistoria Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [2] Peruskäytön käyttöohjeet 0-21

26 Tyhjennä aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Tyhjennä hälytyslista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Note: Jos hälytyksen syy poistetaan, lypsyrobotin nollaus tyhjentää myös hälytyksen CRS+:sta. Jos hälytystä ei kuitata lypsyrobotissa, se tulee esiin jälleen CRS+:ssa. Valitse pikanäppäimet [1], [3] Tukahduta aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Ohita häl. 60 min ajan Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [4] Näytä tapahtumahistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: > Tapahtumahistoria 2. Valitse [ENTER].

27 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A

Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Malli TST Käyttäjien turvallisuusopas Suomi 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

CXC COMPACT DISC TRANSPORT

CXC COMPACT DISC TRANSPORT CXC COMPACT DISC TRANSPORT Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Web-sivut: www.cambridge-audio.com/ sts Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista tuotejulkaisuista ohjelmistopäivityksistä

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija Käyttö ProMix KE Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija A06H FI Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot