Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti"

Transkriptio

1 Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti Turvallisuus- ja takuutiedot Suomenkielinen käännös englannin kielestä Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ ii

3 Sisällysluettelo Takuu- ja tekijänoikeustiedot 1 Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista 1 Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke 1 Takuun rajoitukset 2 Turvaohjeet 3 Merkkisanat 3 Yleinen turvallisuus 3 Sähköturvallisuus 4 Kemikaaliturvallisuus 4 Laitteen turvallinen käyttö 4 Asennusturvallisuus 5 Turvallinen kunnossapito A4 6 Varoitustarrojen sijainnit 7 Turvamerkinnät 8 Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) 8 Kemikaalien vaihto-ohjeet 8 Sähköiskun vaara 9 Lasersäteen vaara 9 Luvattomilta pääsy kielletty 10 Alipainepumpussa ei nesteitä 10 Puristusvaara 11 Pyöriviä osia - Tarttumisvaara 11 Lämpötilavaara 12 Turvallisen kunnossapidon tarra 12 Hätäpysäytyspainikkeet 13 Peruskäytön käyttöohjeet 14 Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 14 Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E-Link) 14 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 15 Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 15 Nollaa robottiyksikkö 15 Kalibroi robottivarsi 16 Siirrä robottivarsi perusasentoon 16 Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 16 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) 17 Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 18 Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 19 iii

4 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 20 Keskeytä käynti 20 Keskeytä esikäsittely 21 Peru huuhtelu E-Linkillä 21 Vahvista hälytykset 21 Aktiivisten hälytysten luettelo 21 Näytä hälytyshistoria 21 Tyhjennä aktiiviset hälytykset 22 Tukahduta aktiiviset hälytykset 22 Näytä tapahtumahistoria 22 iv

5 TAKUU- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista Nro: Julkaisupäivä (vv/kk) Kappale(et) Huomautukset 10/11 Ensimmäinen julkaisu Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Caltive, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lely Groupin yrityksillä on yksinoikeus niiden käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa annetut tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole myyntitarjous. Tietyt tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja ne voivat poiketa tässä julkaisussa kuvatuista tuotteista. Tätä julkaisua ei miltään osin saa jäljentää ja/tai julkaista tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmaamalla eikä millään muulla tavalla ilman Lely Holding S.à r.l:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Vaikka tämän julkaisun tiedot on koottu mitä suurimmalla huolella, siinä saattaa olla virheitä tai puutteita. Lely ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita saattaa aiheutua julkaisussa esiintyvistä virheistä tai puutteista. Englanninkielinen käsikirja on alkuperäinen käsikirja. Muunkieliset käsikirjat on tehty kääntämällä englanninkielisestä käsikirjasta. Lely ei ota vastuuta siitä, jos muunkieliset käsikirjat eroavat alkuperäisestä englanninkielisestä käsikirjasta. Jos jonkin käännetyn käsikirjan sisältö on epätarkkaa tai ristiriidassa alkuperäisen kanssa, englanninkielistä käsikirjaa on pidettävä virallisena oikeana versiona. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Kaikki oikeudet pidätetään Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Puh.: +31 (0) Faksi: +31 (0) Verkkosivu: Takuu- ja tekijänoikeustiedot 0-1

6 Takuun rajoitukset Tämän takuun ulkopuolelle on suljettu kaikki kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat: laitteiston epänormaalista käytöstä, joka ei noudata Käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita tai tapahdu Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointiohjelman puitteissa. muun kuin Lelyn huoltohenkilön tai Lelyn tiettyihin toimenpiteisiin hyväksymän huoltohenkilön suorittamista toimenpiteistä jäätymisestä, jäästä, salamoinnista, tulvasta tai muusta liiallisesta vedestä johtuvista vahingoista sähköjärjestelmän tai maadoituksen vioista Kloorattujen kemikaalien käyttö robotin huuhteluun, puhdistamiseen tai pesuun voi vaurioittaa robottia. Mitään osia, jotka ovat vaurioituneet kloorattujen kemikaalien käytön seurauksena, ei korvata takuun puitteissa eikä myöskään kokonaisvastuusopimuksen puitteissa. sellaisen paineilman käytöstä, joka ei täytä Lely Industriesin asettamia laatustandardeja Hakkerointi, virukset yms. tuhoeläinten tai vastaavien aiheuttamista sähköjärjestelmän vahingoista. KÄYTTÄJÄT, jotka ovat suorittaneet Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointia: Takuu ei myöskään kata laitteiston sellaisesta epänormaalista käytöstä johtuvia vahinkoja, joka ei noudata Käyttäjän teknisessä koulutuskäsikirjassa annettuja ohjeita. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet laitteelle itselleen. Kaikki järjestelmät on testattu. Lelyä ei voi tästä huolimatta pitää vastuussa toimintavirheiden seurauksena syntyvistä välillisistä vahingoista.

7 TURVAOHJEET Merkkisanat Huomaa, mitä varoituksissa käytettävillä varoitussanoilla WARNING (VAROITUS) ja CAUTION (HUOMIO) tarkoitetaan. Kunkin viestin merkkisana noudattaa seuraavia periaatteita: DANGER Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä. WARNING Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä, ja johon liittyy altistumisvaaroja, jos suojuksia poistetaan. CAUTION Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen henkilövahinkoon tai tuote- tai omaisuusvahinkoon, ellei sitä vältetä. Note: Tämä osoittaa lisätietoja, jotka voivat auttaa lukijaa. Yleinen turvallisuus Lue käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Käytä robottiyksikköä vain lehmien lypsämiseen. Älä käytä robottiyksikköä muihin tarkoituksiin, esim. lääketieteelliseen hoitoon. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla ensiapupakkaus. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla hiilidioksidi- tai vaahtosammutin. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä. Pidä ylläsi suojavaatteita ja käytä asianmukaisia laitteita. Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ota selville alueesi ensiavun puhelinnumero. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Lely-huoltopisteeseen. Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Turvaohjeet 0-3

8 Teolliset sähkölaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä kotielektroniikkalaitteisiin. Mikäli näin käy, häiriintyvä laite on syytä poistaa käytöstä. Sähköturvallisuus Vain valtuutettu sähköteknikko saa asentaa lypsyrobotin virtalähteen. Varmista, että lypsyrobotin sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä Varmista, että kaikki sähkökytkimet ovat OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkövirran takaisin päälle Vaihda vioittuneet sähköjohdot, johtimet, kytkimet ja komponentit välittömästi Eristä virtalähde pääkäyttöpaneelista, ennen kuin avaat sähköpaneelin ja työskentelet sähköjärjestelmän kanssa. Kemikaaliturvallisuus ASTRONAUT A4 käyttää kemikaaleja puhdistukseen ja desinfiointiin. Kemikaaleille Astri-Cid, Astri-Lin ja Astri-L on säiliö keskusyksikössä. Kemikaali Astri-UC säilytetään säiliössä 5 m säteellä robottiyksiköistä tai keskusyksiköstä. Kunkin kemikaalin täydennysvarasto tulee säilyttää lypsyrobotin ulkopuolella paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Ota yhteys Lelyn huoltopalveluiden tarjoajaan, jos tarvitset lisätietoja. Varmista, etteivät Astri-tuotteet mene sekaisin, ja tarkista, että kukin putki on liitetty oikeaan Astri-säiliöön. Mikäli Astri-tuotteet pääsevät sekoittumaan, voi karja kärsiä vakavia seurauksia. Kussakin Astri-tuotteessa on värikoodi. Kussakin imuputkessa on tiettyä Astri-tuotetta vastaava värikoodi. Kussakin imuputkessa on kiekko, jossa lukee Astri-tuotteen nimi. Lue säiliöissä olevat turvaohjeet. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa Astri-tuotteita. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa. Laitteen turvallinen käyttö Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa.

9 Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista Pidä luvattomat henkilöt, varsinkin lapset, aina poissa lypsyrobotin luota Varmista ennen paineilman kytkemistä lypsyrobottiin, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että kaikki letkut ja osat ovat hyvässä kunnossa Varmista, että lehmien havaintokamerassa ei ole pölyä tai roskia Älä mene robottivarren toiminta-alueelle Älä estä robottivarren liikettä Sen liikkeen voima riittää vahingoittamaan sinua ja/tai lehmää Älä yritä auttaa lypsyrobottia ohjausalueelta, kun se on kiinnittämässä vedinkuppeja lehmään Ole aina valppaana lehmän odottamattomien liikkeiden varalta. Lehmät voivat aiheuttaa suuren voiman koneen osiin Älä katso suoraan stds:n lasersäteeseen Pidä työtila puhtaana ja mahdollisimman kuivana Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Lelyhuoltoedustajaan Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Asennusturvallisuus Älä asenna lypsyrobotin lehmien puolelle putkiaitausta, ennen kuin robottiyksikkö on oikealla paikallaan. Robottiyksikkö painaa noin 650 kg ja keskusyksikkö noin 320 kg. Käytä aina asianmukaista nostolaitetta robottiyksikön tai keskusyksikön siirtämiseen. Lue ja sisäistä kokoonpanospesifikaatioiden ja asennuskäsikirjan ohjeet Käytä erityistä kuljetuskehikkoa, kun siirrät robottiyksikköä haarukkatrukilla. Robottiyksikön siirtämisessä tasaisella lattialla (sekä säleikkölattialla) voidaan käyttää erityistä pyöräpakettia. Robotti ei ole vakaa, ennen kuin se on oikein asennettu. Varmista, että sitä tuetaan asianmukaisesti koko siirron ja asennuksen ajan. Varmista, että robottiyksikkö ja keskusyksikkö on asennettu navettaan asianmukaisesti. Robottiyksikkö tulee asentaa vaakasuoraan asentoon. Asenna tarvittaessa täyteainetta varmistaaksesi, että lypsyrobotti on vaakasuorassa. Varmista, että virtalähde on oikeaa tyyppiä, ennen kuin kytket sen robottiyksikköön tai keskusyksikköön. Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa robottiyksikön ja keskusyksikön virtalähteen. Varmista, että robottiyksikön ja keskusyksikön sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle. Turvaohjeet 0-5

10 Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun asennat ASTRONAUT A4 -laitetta. Turvallinen kunnossapito A4 Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen lypsyrobottiin ja alat käyttää, huoltaa tai säätää sitä. Lypsyrobottia saavat huoltaa ja säätää vain siihen koulutetut henkilöt. Lypsyrobotin parissa työskentelevien asentajien tulee olla Lely Industries N.V:n sertifioimia. Vaadittu sertifiointitaso on vähintään Service Level 1. SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista ennen sen huoltotoimia, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ole erittäin varovainen, kun työskentelet korkeapaineisten paineilmajärjestelmien kanssa tai niiden lähellä. Jos mahdollista, poista paineilma järjestelmästä ennen työn aloitusta. Pidä ylläsi suojavaatteita ja -laseja, kun työskentelet paineilmajärjestelmän kanssa. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa desinfiointi- tai puhdistusnestettä. Varmista, että kaikki turvakannet ja suojukset ovat paikoillaan, kun kunnossapito on suoritettu loppuun. Joidenkin osien (alipainepumppu, osat, joiden läpi virtaa puhdistusnesteitä) pinta voi olla kuuma. Varmista, että ne ovat jäähtyneet, ennen kuin ryhdyt huoltotoimiin. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun huollat ASTRONAUT A4-laitetta Estä lehmien kulku robottiyksikköön, kun suoritat huoltotöitä robottiyksikön lehmien puolella

11 innovators in agriculture VAROITUSTARROJEN SIJAINNIT Keskusyksikkö Kuva 1. MERKINNÄT: 1. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 2. Lämpötilavaara (sivu 12) - 3. Ei nestettä alipainepumpussa (sivu 10) - 4. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 5. Kemikaalin korvausohje (sivu 8) Robottiyksikkö Kuva 2. MERKINNÄT: 1. Puristumisvaara (sivu 11) - 2. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 3. Pyöriviä osia Tarttumisvaara (sivu 11) - 4. Lasersäteen vaara (sivu 9) - 5. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 6. Lämpötilavaara (sivu 12) Varoitustarrojen sijainnit 0-7

12 TURVAMERKINNÄT Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) Kuva 3. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Kuva 4. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Voi aiheuttaa vakavaa sormien tai käsien palamista. Noudata kaikkia terveys- ja turvaohjeita. Vältä puhdistusaineen joutumista iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita. Jos puhdistusainetta joutuu silmiin: huuhdo välittömästi vedellä ja ota yhteys ensiapuun. Kemikaalien vaihto-ohjeet Kuva 5. Kemikaalien vaihto-ohjeiden tarra

13 Sähköiskun vaara Kuva 6. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 7. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Pysäytä lypsyrobotti, kytke virta pois pääkäyttöpaneelista ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kunnossapidon, säätöjen tai korjausten suorittamista. Kytke virtalähde pois päältä ja kytke virta pois pääkytkimestä. Lasersäteen vaara Kuva 8. Luokan I lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 9. Luokan II lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Turvamerkinnät 0-9

14 Kuva 10. Lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Luokan II lasertuote. Lasersäteily. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Luvattomilta pääsy kielletty Kuva 11. Luvattomilta pääsy kielletty -merkki WARNING Vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtävät kaikki soveltuvat turvaohjeet, saavat mennä alueelle. Alipainepumpussa ei nesteitä Kuva 12. Alipainepumpussa ei nesteitä -symboli WARNING Käytä vain ennalta määrättyä alipainepumpun öljyä.

15 Puristusvaara Kuva 13. Puristusvaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 14. Puristumisvaaran merkki (Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Vaara joutua puristuksiin liikkuvien osien vuoksi. Pysyttele poissa kaikkien liikkuvien osien luota ASTRONAUT A4 - lypsyrobotin käytön aikana. Pyöriviä osia - Tarttumisvaara Kuva 15. Pyöriviä osia - Tarttumisvaaran merkki WARNING Vaara, että pyörivät osat tarttuvat ihmiseen. Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista, kun ASTRONAUT A4-laite on toiminnassa. Turvamerkinnät 0-11

16 Lämpötilavaara Kuva 16. Luokan I lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 17. Luokan II lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 18. Lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Älä kosketa puhdistusjärjestelmän komponentteja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Varmista, että käytät suojakäsineitä. TURVALLISEN KUNNOSSAPIDON TARRA Astronaut-lypsyjärjestelmän turvamerkinnät sisältävät tärkeitä ja hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat lypsyrobotin turvallisessa käytössä. Noudata allaolevia ohjeita varmistaaksesi, että kaikki merkinnät säilyvät oikeilla paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Pidä turvamerkinnät aina puhtaina ja lukukelpoisina. Puhdista turvamerkinnät saippualla ja vedellä. Älä käytä liuotinbensiiniä, hankaavia puhdistusaineita tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa turvamerkintöjä. Jos turvamerkintätarroja puuttuu tai ne ovat epäselviä, vaihda ne uusiin. Turvamerkintätarroja voi hankkia paikalliselta Lely-jälleenmyyjältä.

17 HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEET Keskusyksikkö Hätätilanteessa irrota virtalähteen töpseli pistorasiasta. Robottiyksikkö Robottiyksikössä on kaksi hätäpysäytyspainiketta: robottivarren takana robotin valvontatilan kannen sivulla. Jos jompaakumpaa näistä painikkeista painetaan, robottiyksikkö lopettaa toimintansa välittömästi eikä robottivarsi enää liiku. Robottiyksikköön kytketty virta kytketään pois. WARNING Kun jotakin hätäpysäytyspainiketta on painettu, lypsyrobottiin tulee vielä osittain sähkövirtaa ja paineilmaa. Kytke ehdottomasti keskusyksikön sähkö ja paineilma pois päältä heti, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Kun haluat nollata hätä-seis-painikkeen, käännä sitä myötäpäivään ja vedä sitä, kunnes se lukkiutuu. Robottiyksikkö tulee nollata ja robottivarsi tulee säätää uudelleen, ennenkuin se voi toimia. Kuva 19. Hätäpysäytyspainikkeet 0-13

18 PERUSKÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET Note: Tässä osassa esitellään vain ne toiminnot, joilla ASTRONAUT A4 -laitetta voi käyttää ja huoltaa turvallisesti. Täydelliset käyttöohjeet ovat käyttäjän käsikirjassa. Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike 2. Käynnistyksen aikana näkyy painike. 3. Kun lypsyrobotti on käynnissä, näytöllä näkyy pysäytyspainike. Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E- Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike. 2. Kun käynnissä oleva lypsy tai puhdistus on päättynyt, ASTRONAUT A4 pysähtyy ja painike tulee näytölle. 3. Kun lypsyrobotti on pois toiminnasta, näytöllä näkyy käynnistyspainike.

19 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 1. Paina [ENTER]-painiketta CRS+:ssa. 2. Valitse 'Puhdistusjärjestelmä' > 'Robotteja ei toiminnassa' > 'Yes'. 3. Paina [ENTER]-painiketta. Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 4. Kytke keskusyksikköön kytketty lypsyrobotti (lypsyrobotit) pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). Nollaa robottiyksikkö 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Valitse painike [Nollaa kaikki]. 5. Odota kunnes: AGS:n tila ei ole 'Käynnissä'. ECS:n tila ei ole 'Käynnissä'. Muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 6. Valitse painike [Käynn.]. 7. Kalibrointi-ikkuna tulee esiin. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 8. Valitse painike [Käynn.]. 9. Kun kalibrointi on valmis, varmista, että robottivarren kaikki kolme sylinteriä ja hammashihnaa ajava Y-moottori ovat maksimiasennoissa. 10. Jos sylinterit ja Y-moottori EIVÄT OLE maksimiasennoissa, kalibroi uudestaan. Näin tehdäksesi: 1. Valitse painike [Stop]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 11. Kun sylinterit ja Y-moottori ovat maksimiasennoissa, valitse [Hyväksy]. 12. Tarpeen vaatiessa, Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Peruskäytön käyttöohjeet 0-15

20 Kalibroi robottivarsi 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Tehtävät] Painike [Robottikäden kalibrointi]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 3. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 4. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 5. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 6. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. Siirrä robottivarsi perusasentoon WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] [Koti] [Siirrä robottikäsi]. 2. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 3. Jos mahdollista, kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 4. Tarpeen vaatiessa kytke lypsyrobotti pois toiminnasta E-Linkillä (sivu 14). WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon. 5. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] 6. Valitse sopiva huoltoasento, katso, painikkeella [Huolto-1], [Huolto- 2], [Huolto-3] tai [Huolto-4]. 7. Valitse painike [Siirrä robottikäsi]. 8. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon.

21 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) Keskusyksiköstä 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Robottiyksiköstä 1. Avaa robottiyksikön ovi. 2. Avaa robotin ohjausrasia. 3. Aseta virtakytkin ON-asentoon. 4. Aseta automaattiset virrankatkaisijat (kuva 20, sivu 19) ONasentoon yksitellen vasemmalta (1) oikealle (2) (vain Pura). 5. Odota, kunnes käyttöliittymään (E-Link) tulee näkyviin [Järjestelmä]-välilehti. Tämä kestää noin 30 sekuntia. 6. Valitse [Muuta näkymä]-painike ja varmista, että: AGS:n tila = 'Käynnissä'. ECS:n tila on tyhjä. muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 7. Jos nämä tilat poikkeavat edellä mainituista: 1. Valitse [Sulkeminen] 2. Odota noin 5 sekuntia. 3. Valitse painike [Nollaa kaikki] 4. Odota, kunnes palvelujen tila on 'Valmistelu'. 8. Valitse painike [Käynn.]. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 9. Odota, kunnes näet robottivarren kalibrointi-ikkunan. 10. Valitse painike [Käynn.]. Peruskäytön käyttöohjeet 0-17

22 11. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 12. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 13. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 14. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. 15. Sulje robotin ohjausrasia. 16. Sulje robottiyksikön ovi. 17. Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). 18. Jos keskusyksikköön on kytketty toinen lypsyrobotti, toista sen robottiyksikölle samat vaiheet. Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Avaa robotin ohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy robotissa, kunnes vapautat sen. 5. Aseta virtapiirin katkaisijat (kuva 20, sivu 19) OFF-asentoon yksitellen oikealta (2) vasemmalle (1). 6. Aseta virtakytkin OFF-asentoon.

23 Kuva 20. OSAT: 1. Robottiyksikön virrankatkaisija - 2. Pura-virrankatkaisija Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Peruskäytön käyttöohjeet 0-19

24 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke virta pois kaikista keskusyksikköön kytketystä robottiyksiköstä (sivu 18). 2. Avaa pääohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy keskusyksikössä ja roboteissa, kunnes vapautat sen. 3. Aseta virtapiirin katkaisijat OFF-asentoon yksitellen oikealta (6) vasemmalle (3). 4. Aseta vikavirtakytkin (2) OFF-asentoon. 5. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20) OFF-asentoon. Kuva 21. Keskeytä käynti 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Edistyminen, valitse [Keskeytä vierailu]. Ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin: 1. Jos käynti onnistui, valitse [Onnistui]. 2. Jos käynti ei onnistunut, valitse [Epäonnistui]. 3. Kentässä Vierailu tekee:, valitse [Stop].

25 Keskeytä esikäsittely 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Kiinnitysjärjestelmä, valitse [Keskeytä esitoimet]. 3. Kun ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin, valitse [Stop]. Peru huuhtelu E-Linkillä 1. Valitse välilehti [Käsittele]. 2. Kentässä 'Puhdistus', valitse [Peruuta huuhtelu]. Vahvista hälytykset E-Linkissä: 1. Vahvista hälytykset ponnahdusikkunasta. 2. Poista hälytyksen syy. 3. Jos painike [ ] ilmestyy. 1. Valitse [ ]. 2. Toista vaiheet 1, 2 ja 3. Aktiivisten hälytysten luettelo CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Aktiivisten hälytysten lista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [1] Näytä hälytyshistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Hälytyshistoria Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [2] Peruskäytön käyttöohjeet 0-21

26 Tyhjennä aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Tyhjennä hälytyslista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Note: Jos hälytyksen syy poistetaan, lypsyrobotin nollaus tyhjentää myös hälytyksen CRS+:sta. Jos hälytystä ei kuitata lypsyrobotissa, se tulee esiin jälleen CRS+:ssa. Valitse pikanäppäimet [1], [3] Tukahduta aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Ohita häl. 60 min ajan Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [4] Näytä tapahtumahistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: > Tapahtumahistoria 2. Valitse [ENTER].

27 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Lely maidontuotannon

Lely maidontuotannon www.lely.com innovators in agriculture Lely maidontuotannon automatisointiratkaisut Luo tulevaisuus lypsykarjallesi Näkymien laajentamista yhdessä Lypsyrobotti on oma keksintömme. Tällä hetkellä koko maailmassa

Lisätiedot

Lely Juno 100 rehuntyönnin

Lely Juno 100 rehuntyönnin Lely Juno 100 rehuntyönnin Turvallisuus- ja takuutiedot FI - Suomennettu englanninkielisestä alkuperäisasiakirjasta ii TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ Sisällysluettelo 1. Takuu- ja tekijänoikeustiedot... 1-1

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje 9355494 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-2R noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Lely L4C -valaistusratkaisut

Lely L4C -valaistusratkaisut Lely L4C -valaistusratkaisut Asennusopas ja käyttäjän käsikirja Käännös englannin kielestä ii TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ TAVARAMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Lely, Astronaut, Astri, Atlantis,

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot