Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti"

Transkriptio

1 Lely ASTRONAUT A4 lypsyrobotti Turvallisuus- ja takuutiedot Suomenkielinen käännös englannin kielestä Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ ii

3 Sisällysluettelo Takuu- ja tekijänoikeustiedot 1 Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista 1 Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke 1 Takuun rajoitukset 2 Turvaohjeet 3 Merkkisanat 3 Yleinen turvallisuus 3 Sähköturvallisuus 4 Kemikaaliturvallisuus 4 Laitteen turvallinen käyttö 4 Asennusturvallisuus 5 Turvallinen kunnossapito A4 6 Varoitustarrojen sijainnit 7 Turvamerkinnät 8 Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) 8 Kemikaalien vaihto-ohjeet 8 Sähköiskun vaara 9 Lasersäteen vaara 9 Luvattomilta pääsy kielletty 10 Alipainepumpussa ei nesteitä 10 Puristusvaara 11 Pyöriviä osia - Tarttumisvaara 11 Lämpötilavaara 12 Turvallisen kunnossapidon tarra 12 Hätäpysäytyspainikkeet 13 Peruskäytön käyttöohjeet 14 Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 14 Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E-Link) 14 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 15 Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 15 Nollaa robottiyksikkö 15 Kalibroi robottivarsi 16 Siirrä robottivarsi perusasentoon 16 Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 16 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) 17 Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 18 Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 19 iii

4 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 20 Keskeytä käynti 20 Keskeytä esikäsittely 21 Peru huuhtelu E-Linkillä 21 Vahvista hälytykset 21 Aktiivisten hälytysten luettelo 21 Näytä hälytyshistoria 21 Tyhjennä aktiiviset hälytykset 22 Tukahduta aktiiviset hälytykset 22 Näytä tapahtumahistoria 22 iv

5 TAKUU- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT Luettelo käsikirjaan tehdyistä muutoksista Nro: Julkaisupäivä (vv/kk) Kappale(et) Huomautukset 10/11 Ensimmäinen julkaisu Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja vastuuvapautuslauseke Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Caltive, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lely Groupin yrityksillä on yksinoikeus niiden käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa annetut tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole myyntitarjous. Tietyt tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja ne voivat poiketa tässä julkaisussa kuvatuista tuotteista. Tätä julkaisua ei miltään osin saa jäljentää ja/tai julkaista tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmaamalla eikä millään muulla tavalla ilman Lely Holding S.à r.l:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Vaikka tämän julkaisun tiedot on koottu mitä suurimmalla huolella, siinä saattaa olla virheitä tai puutteita. Lely ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita saattaa aiheutua julkaisussa esiintyvistä virheistä tai puutteista. Englanninkielinen käsikirja on alkuperäinen käsikirja. Muunkieliset käsikirjat on tehty kääntämällä englanninkielisestä käsikirjasta. Lely ei ota vastuuta siitä, jos muunkieliset käsikirjat eroavat alkuperäisestä englanninkielisestä käsikirjasta. Jos jonkin käännetyn käsikirjan sisältö on epätarkkaa tai ristiriidassa alkuperäisen kanssa, englanninkielistä käsikirjaa on pidettävä virallisena oikeana versiona. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Kaikki oikeudet pidätetään Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Puh.: +31 (0) Faksi: +31 (0) Verkkosivu: Takuu- ja tekijänoikeustiedot 0-1

6 Takuun rajoitukset Tämän takuun ulkopuolelle on suljettu kaikki kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat: laitteiston epänormaalista käytöstä, joka ei noudata Käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita tai tapahdu Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointiohjelman puitteissa. muun kuin Lelyn huoltohenkilön tai Lelyn tiettyihin toimenpiteisiin hyväksymän huoltohenkilön suorittamista toimenpiteistä jäätymisestä, jäästä, salamoinnista, tulvasta tai muusta liiallisesta vedestä johtuvista vahingoista sähköjärjestelmän tai maadoituksen vioista Kloorattujen kemikaalien käyttö robotin huuhteluun, puhdistamiseen tai pesuun voi vaurioittaa robottia. Mitään osia, jotka ovat vaurioituneet kloorattujen kemikaalien käytön seurauksena, ei korvata takuun puitteissa eikä myöskään kokonaisvastuusopimuksen puitteissa. sellaisen paineilman käytöstä, joka ei täytä Lely Industriesin asettamia laatustandardeja Hakkerointi, virukset yms. tuhoeläinten tai vastaavien aiheuttamista sähköjärjestelmän vahingoista. KÄYTTÄJÄT, jotka ovat suorittaneet Käyttäjän huolto- ja ylläpitosertifiointia: Takuu ei myöskään kata laitteiston sellaisesta epänormaalista käytöstä johtuvia vahinkoja, joka ei noudata Käyttäjän teknisessä koulutuskäsikirjassa annettuja ohjeita. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet laitteelle itselleen. Kaikki järjestelmät on testattu. Lelyä ei voi tästä huolimatta pitää vastuussa toimintavirheiden seurauksena syntyvistä välillisistä vahingoista.

7 TURVAOHJEET Merkkisanat Huomaa, mitä varoituksissa käytettävillä varoitussanoilla WARNING (VAROITUS) ja CAUTION (HUOMIO) tarkoitetaan. Kunkin viestin merkkisana noudattaa seuraavia periaatteita: DANGER Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä. WARNING Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vakavaan ja jopa hengenvaaralliseen vahinkoon, ellei sitä vältetä, ja johon liittyy altistumisvaaroja, jos suojuksia poistetaan. CAUTION Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen henkilövahinkoon tai tuote- tai omaisuusvahinkoon, ellei sitä vältetä. Note: Tämä osoittaa lisätietoja, jotka voivat auttaa lukijaa. Yleinen turvallisuus Lue käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Käytä robottiyksikköä vain lehmien lypsämiseen. Älä käytä robottiyksikköä muihin tarkoituksiin, esim. lääketieteelliseen hoitoon. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla ensiapupakkaus. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Keskusyksikön ja robottiyksikköjen läheisyydessä tulee olla hiilidioksidi- tai vaahtosammutin. Säilytä sitä näkyvällä paikalla. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä. Pidä ylläsi suojavaatteita ja käytä asianmukaisia laitteita. Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ota selville alueesi ensiavun puhelinnumero. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Lely-huoltopisteeseen. Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Turvaohjeet 0-3

8 Teolliset sähkölaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä kotielektroniikkalaitteisiin. Mikäli näin käy, häiriintyvä laite on syytä poistaa käytöstä. Sähköturvallisuus Vain valtuutettu sähköteknikko saa asentaa lypsyrobotin virtalähteen. Varmista, että lypsyrobotin sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä Varmista, että kaikki sähkökytkimet ovat OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkövirran takaisin päälle Vaihda vioittuneet sähköjohdot, johtimet, kytkimet ja komponentit välittömästi Eristä virtalähde pääkäyttöpaneelista, ennen kuin avaat sähköpaneelin ja työskentelet sähköjärjestelmän kanssa. Kemikaaliturvallisuus ASTRONAUT A4 käyttää kemikaaleja puhdistukseen ja desinfiointiin. Kemikaaleille Astri-Cid, Astri-Lin ja Astri-L on säiliö keskusyksikössä. Kemikaali Astri-UC säilytetään säiliössä 5 m säteellä robottiyksiköistä tai keskusyksiköstä. Kunkin kemikaalin täydennysvarasto tulee säilyttää lypsyrobotin ulkopuolella paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Ota yhteys Lelyn huoltopalveluiden tarjoajaan, jos tarvitset lisätietoja. Varmista, etteivät Astri-tuotteet mene sekaisin, ja tarkista, että kukin putki on liitetty oikeaan Astri-säiliöön. Mikäli Astri-tuotteet pääsevät sekoittumaan, voi karja kärsiä vakavia seurauksia. Kussakin Astri-tuotteessa on värikoodi. Kussakin imuputkessa on tiettyä Astri-tuotetta vastaava värikoodi. Kussakin imuputkessa on kiekko, jossa lukee Astri-tuotteen nimi. Lue säiliöissä olevat turvaohjeet. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa Astri-tuotteita. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa. Laitteen turvallinen käyttö Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen ja alat käyttää, huoltaa tai säätää lypsyrobottia. Lypsyrobottia saavat käyttää vain siihen koulutetut henkilöt. Puhdistusjärjestelmässä EI SAA käyttää kloorituotteita. Lely Industries N.V. ei ole korvausvastuussa mistään vahingosta tai viasta, joka johtuu muiden kuin Astrin puhdistustuotteiden käytöstä puhdistusjärjestelmässä. Astri-tuotteita EI SAA sekoittaa säiliöitä vaihdettaessa.

9 Ennen lypsyrobotin puhdistusta tai kunnossapitoa: SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Asenna kaikki turvakannet ja suojukset ennen lypsyrobotin käyttöä Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista Pidä luvattomat henkilöt, varsinkin lapset, aina poissa lypsyrobotin luota Varmista ennen paineilman kytkemistä lypsyrobottiin, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että kaikki letkut ja osat ovat hyvässä kunnossa Varmista, että lehmien havaintokamerassa ei ole pölyä tai roskia Älä mene robottivarren toiminta-alueelle Älä estä robottivarren liikettä Sen liikkeen voima riittää vahingoittamaan sinua ja/tai lehmää Älä yritä auttaa lypsyrobottia ohjausalueelta, kun se on kiinnittämässä vedinkuppeja lehmään Ole aina valppaana lehmän odottamattomien liikkeiden varalta. Lehmät voivat aiheuttaa suuren voiman koneen osiin Älä katso suoraan stds:n lasersäteeseen Pidä työtila puhtaana ja mahdollisimman kuivana Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Lelyhuoltoedustajaan Kertaa turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien koneen käyttäjien kanssa säännöllisesti (vuosittain). Asennusturvallisuus Älä asenna lypsyrobotin lehmien puolelle putkiaitausta, ennen kuin robottiyksikkö on oikealla paikallaan. Robottiyksikkö painaa noin 650 kg ja keskusyksikkö noin 320 kg. Käytä aina asianmukaista nostolaitetta robottiyksikön tai keskusyksikön siirtämiseen. Lue ja sisäistä kokoonpanospesifikaatioiden ja asennuskäsikirjan ohjeet Käytä erityistä kuljetuskehikkoa, kun siirrät robottiyksikköä haarukkatrukilla. Robottiyksikön siirtämisessä tasaisella lattialla (sekä säleikkölattialla) voidaan käyttää erityistä pyöräpakettia. Robotti ei ole vakaa, ennen kuin se on oikein asennettu. Varmista, että sitä tuetaan asianmukaisesti koko siirron ja asennuksen ajan. Varmista, että robottiyksikkö ja keskusyksikkö on asennettu navettaan asianmukaisesti. Robottiyksikkö tulee asentaa vaakasuoraan asentoon. Asenna tarvittaessa täyteainetta varmistaaksesi, että lypsyrobotti on vaakasuorassa. Varmista, että virtalähde on oikeaa tyyppiä, ennen kuin kytket sen robottiyksikköön tai keskusyksikköön. Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa robottiyksikön ja keskusyksikön virtalähteen. Varmista, että robottiyksikön ja keskusyksikön sähköjärjestelmän ja kaikkien sen osien maadoitus vastaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle. Turvaohjeet 0-5

10 Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun asennat ASTRONAUT A4 -laitetta. Turvallinen kunnossapito A4 Lue laitteen käsikirja huolellisesti, niin että ymmärrät sen, ja perehdy kaikkiin turvamerkintöihin ennen kuin kytket virtalähteen lypsyrobottiin ja alat käyttää, huoltaa tai säätää sitä. Lypsyrobottia saavat huoltaa ja säätää vain siihen koulutetut henkilöt. Lypsyrobotin parissa työskentelevien asentajien tulee olla Lely Industries N.V:n sertifioimia. Vaadittu sertifiointitaso on vähintään Service Level 1. SAMMUTA VIRTA lypsyrobotista ennen sen huoltotoimia, kytke virtalähde pois päältä ja eristä se, vapauta paineilma ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Ole erittäin varovainen, kun työskentelet korkeapaineisten paineilmajärjestelmien kanssa tai niiden lähellä. Jos mahdollista, poista paineilma järjestelmästä ennen työn aloitusta. Pidä ylläsi suojavaatteita ja -laseja, kun työskentelet paineilmajärjestelmän kanssa. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja työskennellessäsi sellaisten osien kanssa, joiden läpi virtaa desinfiointi- tai puhdistusnestettä. Varmista, että kaikki turvakannet ja suojukset ovat paikoillaan, kun kunnossapito on suoritettu loppuun. Joidenkin osien (alipainepumppu, osat, joiden läpi virtaa puhdistusnesteitä) pinta voi olla kuuma. Varmista, että ne ovat jäähtyneet, ennen kuin ryhdyt huoltotoimiin. Älä kiipeä ASTRONAUT A4 -laitteen päälle Käytä asianmukaista rakennustelinettä tai kaksipuolisia tikkaita aina, kun huollat ASTRONAUT A4-laitetta Estä lehmien kulku robottiyksikköön, kun suoritat huoltotöitä robottiyksikön lehmien puolella

11 innovators in agriculture VAROITUSTARROJEN SIJAINNIT Keskusyksikkö Kuva 1. MERKINNÄT: 1. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 2. Lämpötilavaara (sivu 12) - 3. Ei nestettä alipainepumpussa (sivu 10) - 4. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 5. Kemikaalin korvausohje (sivu 8) Robottiyksikkö Kuva 2. MERKINNÄT: 1. Puristumisvaara (sivu 11) - 2. Sähköiskun vaara (sivu 9) - 3. Pyöriviä osia Tarttumisvaara (sivu 11) - 4. Lasersäteen vaara (sivu 9) - 5. Kemiallinen vaara (sivu 8) - 6. Lämpötilavaara (sivu 12) Varoitustarrojen sijainnit 0-7

12 TURVAMERKINNÄT Kemialliset vaarat (nieleminen/palaminen) Kuva 3. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Kuva 4. Kemiallisen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Voi aiheuttaa vakavaa sormien tai käsien palamista. Noudata kaikkia terveys- ja turvaohjeita. Vältä puhdistusaineen joutumista iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita. Jos puhdistusainetta joutuu silmiin: huuhdo välittömästi vedellä ja ota yhteys ensiapuun. Kemikaalien vaihto-ohjeet Kuva 5. Kemikaalien vaihto-ohjeiden tarra

13 Sähköiskun vaara Kuva 6. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 7. Sähköiskun vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Pysäytä lypsyrobotti, kytke virta pois pääkäyttöpaneelista ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kunnossapidon, säätöjen tai korjausten suorittamista. Kytke virtalähde pois päältä ja kytke virta pois pääkytkimestä. Lasersäteen vaara Kuva 8. Luokan I lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 9. Luokan II lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Turvamerkinnät 0-9

14 Kuva 10. Lasersäteen vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Luokan II lasertuote. Lasersäteily. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Luvattomilta pääsy kielletty Kuva 11. Luvattomilta pääsy kielletty -merkki WARNING Vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtävät kaikki soveltuvat turvaohjeet, saavat mennä alueelle. Alipainepumpussa ei nesteitä Kuva 12. Alipainepumpussa ei nesteitä -symboli WARNING Käytä vain ennalta määrättyä alipainepumpun öljyä.

15 Puristusvaara Kuva 13. Puristusvaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 14. Puristumisvaaran merkki (Kanada ja Yhdysvallat) WARNING Vaara joutua puristuksiin liikkuvien osien vuoksi. Pysyttele poissa kaikkien liikkuvien osien luota ASTRONAUT A4 - lypsyrobotin käytön aikana. Pyöriviä osia - Tarttumisvaara Kuva 15. Pyöriviä osia - Tarttumisvaaran merkki WARNING Vaara, että pyörivät osat tarttuvat ihmiseen. Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista, kun ASTRONAUT A4-laite on toiminnassa. Turvamerkinnät 0-11

16 Lämpötilavaara Kuva 16. Luokan I lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 17. Luokan II lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) Kuva 18. Lämpötilan vaaran merkki (paitsi Kanada ja Yhdysvallat) CAUTION Älä kosketa puhdistusjärjestelmän komponentteja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Varmista, että käytät suojakäsineitä. TURVALLISEN KUNNOSSAPIDON TARRA Astronaut-lypsyjärjestelmän turvamerkinnät sisältävät tärkeitä ja hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat lypsyrobotin turvallisessa käytössä. Noudata allaolevia ohjeita varmistaaksesi, että kaikki merkinnät säilyvät oikeilla paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Pidä turvamerkinnät aina puhtaina ja lukukelpoisina. Puhdista turvamerkinnät saippualla ja vedellä. Älä käytä liuotinbensiiniä, hankaavia puhdistusaineita tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa turvamerkintöjä. Jos turvamerkintätarroja puuttuu tai ne ovat epäselviä, vaihda ne uusiin. Turvamerkintätarroja voi hankkia paikalliselta Lely-jälleenmyyjältä.

17 HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEET Keskusyksikkö Hätätilanteessa irrota virtalähteen töpseli pistorasiasta. Robottiyksikkö Robottiyksikössä on kaksi hätäpysäytyspainiketta: robottivarren takana robotin valvontatilan kannen sivulla. Jos jompaakumpaa näistä painikkeista painetaan, robottiyksikkö lopettaa toimintansa välittömästi eikä robottivarsi enää liiku. Robottiyksikköön kytketty virta kytketään pois. WARNING Kun jotakin hätäpysäytyspainiketta on painettu, lypsyrobottiin tulee vielä osittain sähkövirtaa ja paineilmaa. Kytke ehdottomasti keskusyksikön sähkö ja paineilma pois päältä heti, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Kun haluat nollata hätä-seis-painikkeen, käännä sitä myötäpäivään ja vedä sitä, kunnes se lukkiutuu. Robottiyksikkö tulee nollata ja robottivarsi tulee säätää uudelleen, ennenkuin se voi toimia. Kuva 19. Hätäpysäytyspainikkeet 0-13

18 PERUSKÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET Note: Tässä osassa esitellään vain ne toiminnot, joilla ASTRONAUT A4 -laitetta voi käyttää ja huoltaa turvallisesti. Täydelliset käyttöohjeet ovat käyttäjän käsikirjassa. Kytke robottiyksikkö toimintaan (E-Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike 2. Käynnistyksen aikana näkyy painike. 3. Kun lypsyrobotti on käynnissä, näytöllä näkyy pysäytyspainike. Kytke yksi robottiyksikkö pois toiminnasta (E- Link) 1. E-Linkissä valitse: Painikkeella [ ] avataan pikakäynnistysnäppäinpalkki. -painike. 2. Kun käynnissä oleva lypsy tai puhdistus on päättynyt, ASTRONAUT A4 pysähtyy ja painike tulee näytölle. 3. Kun lypsyrobotti on pois toiminnasta, näytöllä näkyy käynnistyspainike.

19 Ota saman ryhmän kaikki robottiyksiköt pois käytöstä (CRS+) 1. Paina [ENTER]-painiketta CRS+:ssa. 2. Valitse 'Puhdistusjärjestelmä' > 'Robotteja ei toiminnassa' > 'Yes'. 3. Paina [ENTER]-painiketta. Ota keskusyksikkö pois toiminnasta 4. Kytke keskusyksikköön kytketty lypsyrobotti (lypsyrobotit) pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). Nollaa robottiyksikkö 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Valitse painike [Nollaa kaikki]. 5. Odota kunnes: AGS:n tila ei ole 'Käynnissä'. ECS:n tila ei ole 'Käynnissä'. Muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 6. Valitse painike [Käynn.]. 7. Kalibrointi-ikkuna tulee esiin. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 8. Valitse painike [Käynn.]. 9. Kun kalibrointi on valmis, varmista, että robottivarren kaikki kolme sylinteriä ja hammashihnaa ajava Y-moottori ovat maksimiasennoissa. 10. Jos sylinterit ja Y-moottori EIVÄT OLE maksimiasennoissa, kalibroi uudestaan. Näin tehdäksesi: 1. Valitse painike [Stop]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 11. Kun sylinterit ja Y-moottori ovat maksimiasennoissa, valitse [Hyväksy]. 12. Tarpeen vaatiessa, Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Peruskäytön käyttöohjeet 0-15

20 Kalibroi robottivarsi 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Tehtävät] Painike [Robottikäden kalibrointi]. 2. Valitse painike [Käynn.]. 3. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 4. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 5. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 6. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. Siirrä robottivarsi perusasentoon WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 1. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] [Koti] [Siirrä robottikäsi]. 2. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy perusasentoon. 3. Jos mahdollista, kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). Siirrä robottivarsi huoltoasentoon 4. Tarpeen vaatiessa kytke lypsyrobotti pois toiminnasta E-Linkillä (sivu 14). WARNING Odota ennen lypsyrobotin huoltamista, että robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon. 5. E-Linkissä valitse: Sarkain [Testi] [Robottikäsi] 6. Valitse sopiva huoltoasento, katso, painikkeella [Huolto-1], [Huolto- 2], [Huolto-3] tai [Huolto-4]. 7. Valitse painike [Siirrä robottikäsi]. 8. Odota, kunnes robottivarsi pysähtyy huoltoasentoon.

21 Kytke robottiyksikkö päälle (ON) Keskusyksiköstä 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Robottiyksiköstä 1. Avaa robottiyksikön ovi. 2. Avaa robotin ohjausrasia. 3. Aseta virtakytkin ON-asentoon. 4. Aseta automaattiset virrankatkaisijat (kuva 20, sivu 19) ONasentoon yksitellen vasemmalta (1) oikealle (2) (vain Pura). 5. Odota, kunnes käyttöliittymään (E-Link) tulee näkyviin [Järjestelmä]-välilehti. Tämä kestää noin 30 sekuntia. 6. Valitse [Muuta näkymä]-painike ja varmista, että: AGS:n tila = 'Käynnissä'. ECS:n tila on tyhjä. muiden palvelujen tila on 'Valmistelu'. 7. Jos nämä tilat poikkeavat edellä mainituista: 1. Valitse [Sulkeminen] 2. Odota noin 5 sekuntia. 3. Valitse painike [Nollaa kaikki] 4. Odota, kunnes palvelujen tila on 'Valmistelu'. 8. Valitse painike [Käynn.]. WARNING Robottivarsi liikkuu. Varmista, ettei robottivarren edessä ole esteitä. 9. Odota, kunnes näet robottivarren kalibrointi-ikkunan. 10. Valitse painike [Käynn.]. Peruskäytön käyttöohjeet 0-17

22 11. Varmista, että robottivarsi liikkuu ylös, ulospäin ja taas ylös ja sitten eteenpäin Y-moottorin ja sylintereiden raja-arvoihin saakka. 12. Varmista, että robottivarsi pysähtyy, kun se on täysin etuasennossa. 13. Jos kaikki sylinterit ja Y-moottori liikkuvat raja-arvoihinsa saakka, valitse [Hyväksy], ja varmista, että robottivarsi siirtyy takaisin perusasentoon. 14. Jos mikään sylinteri tai Y-moottori ei siirry maksimiasentoon, valitse [Stop], ja toista edelliset neljä vaihetta. 15. Sulje robotin ohjausrasia. 16. Sulje robottiyksikön ovi. 17. Kytke lypsyrobotti toimintaan (E-Link) (sivu 14). 18. Jos keskusyksikköön on kytketty toinen lypsyrobotti, toista sen robottiyksikölle samat vaiheet. Kytke robottiyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke lypsyrobotti pois toiminnasta (E-Link) (sivu 14). 2. E-Linkissä valitse: Välilehti [Järjestelmä] Painike [Muuta näkymä] Painike [Sulkeminen]. 3. Odota, kunnes kaikkien palvelujen status ei ole Käynnissä. 'AGS'- ja 'ECS'-palvelujen status on edelleen 'Käynnissä'. 4. Avaa robotin ohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy robotissa, kunnes vapautat sen. 5. Aseta virtapiirin katkaisijat (kuva 20, sivu 19) OFF-asentoon yksitellen oikealta (2) vasemmalle (1). 6. Aseta virtakytkin OFF-asentoon.

23 Kuva 20. OSAT: 1. Robottiyksikön virrankatkaisija - 2. Pura-virrankatkaisija Kytke keskusyksikkö päälle (ON) 1. Avaa keskusyksikkö. 2. Varmista keskusyksiköstä, että: päävirta on saatavilla ja yhdistetty oikein päävedensyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein paineilmansyöttö on saatavilla ja yhdistetty oikein lypsyrobotti on yhdistetty oikein T4C-verkkoon. 3. Avaa pääohjausrasia. 4. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20)ON-asentoon. 5. Aseta vikavirtakytkin (2) ON-asentoon. 6. Aseta automaattiset virtapiirin katkaisijat ON-asentoon yksitellen vasemmalta (3) oikealle (6). 7. Sulje pääohjausrasia. 8. Sulje keskusyksikkö. Peruskäytön käyttöohjeet 0-19

24 Kytke keskusyksikkö pois päältä (OFF) 1. Kytke virta pois kaikista keskusyksikköön kytketystä robottiyksiköstä (sivu 18). 2. Avaa pääohjausrasia. WARNING Ilmanpaine pysyy keskusyksikössä ja roboteissa, kunnes vapautat sen. 3. Aseta virtapiirin katkaisijat OFF-asentoon yksitellen oikealta (6) vasemmalle (3). 4. Aseta vikavirtakytkin (2) OFF-asentoon. 5. Aseta virtakytkin (kuva 21, sivu 20) OFF-asentoon. Kuva 21. Keskeytä käynti 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Edistyminen, valitse [Keskeytä vierailu]. Ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin: 1. Jos käynti onnistui, valitse [Onnistui]. 2. Jos käynti ei onnistunut, valitse [Epäonnistui]. 3. Kentässä Vierailu tekee:, valitse [Stop].

25 Keskeytä esikäsittely 1. Valitse Sarkain [Käsittele]. 2. Kentässä Kiinnitysjärjestelmä, valitse [Keskeytä esitoimet]. 3. Kun ponnahdusikkuna Confirm user interruption of this visit tulee esiin, valitse [Stop]. Peru huuhtelu E-Linkillä 1. Valitse välilehti [Käsittele]. 2. Kentässä 'Puhdistus', valitse [Peruuta huuhtelu]. Vahvista hälytykset E-Linkissä: 1. Vahvista hälytykset ponnahdusikkunasta. 2. Poista hälytyksen syy. 3. Jos painike [ ] ilmestyy. 1. Valitse [ ]. 2. Toista vaiheet 1, 2 ja 3. Aktiivisten hälytysten luettelo CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Aktiivisten hälytysten lista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [1] Näytä hälytyshistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Hälytyshistoria Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [2] Peruskäytön käyttöohjeet 0-21

26 Tyhjennä aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Tyhjennä hälytyslista Yes. 2. Valitse [ENTER]. Note: Jos hälytyksen syy poistetaan, lypsyrobotin nollaus tyhjentää myös hälytyksen CRS+:sta. Jos hälytystä ei kuitata lypsyrobotissa, se tulee esiin jälleen CRS+:ssa. Valitse pikanäppäimet [1], [3] Tukahduta aktiiviset hälytykset CRS+:ssa: 1. Valitse: Päävalikko > Hälytysjärjestelmä > Ohita häl. 60 min ajan Yes. 2. Valitse [ENTER]. Valitse pikanäppäimet [1], [4] Näytä tapahtumahistoria CRS+:ssa: 1. Valitse: > Tapahtumahistoria 2. Valitse [ENTER].

27 TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Lely L4C -valaistusratkaisut

Lely L4C -valaistusratkaisut Lely L4C -valaistusratkaisut Asennusopas ja käyttäjän käsikirja Käännös englannin kielestä ii TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ TAVARAMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Lely, Astronaut, Astri, Atlantis,

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot