Käyttöohje 225B 225B X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje 225B 225B X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi"

Transkriptio

1 Käyttöohje 225B 225B -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

2 SISÄLTÖ Johdanto... 3 Merkkien selitykset... 4 Turvamääräykset... 5 Kuvaus... 7 Polttoaineen käsittely Käynnistys ja pysäytys Käyttö Kunnossapito Tekniset tiedot Suomi

3 JOHDANTO Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää itsellään näin ollen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Tässä käyttöohjeessa kuvataan seikkaperäisesti, miten lehtipuhallinta on käytettävä ja hoidettava sekä miten sen säännöllinen huolto on suoritettava. Lisäksi siinä selostetaan käytön yhteydessä vaarojen vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä turvalaitteiden toiminta ja huolto. Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Hyväksymättömien muutosten ja/ tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Huom Kaikkien lehtipuhallinta käyttävien on luettava ja ymmärrettävä turvallisuutta koskeva osa. Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole lehtipuhaltimen vianetsintään, perinpohjaiseen huoltoon ja korjaukseen tarvittavia tietoja. Tässä käyttöohjeessa ja lehtipuhaltimessa on varoitussymboleja, jotka on esitetty sivulla 4. Jos jokin varoitussymboli on tuhoutunut tai kulunut, on sen tilalle tilattava ja asennettava uusi mahdollisimman nopeasti. Huomaa myös lehtipuhaltimeen valetut varoitussymbolit. Lehtipuhallinta käytetään lehtien ja muiden roskien poistamiseen maasta puhallus- tai imuilmalla. Käyttäjän on työn aikana seisottava maassa. Suomi 3

4 MERKKIEN SELITYKSET Tunnus Kuvaus Sijoitus Tunnus Kuvaus Sijoitus Lehtipuhallin Käyttöohje Lehtipuhallin Käyttöohje Tarkastuksen ja/tai huollon aikana on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäytin asennossa STOP. Rikastin. Puhdistettava säännöllisesti. Polttoaineen lisäys. Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai visiiriä. Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai visiiriä sekä kuulonsuojaimia. Lehtipuhallin saattaa olla vaarallinen Huolimaton tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. Pysäytin. Valmistajan takuu siitä, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien turvallisuusvaatimukset: Konedirektiivi EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää lehtipuhallinta. Tarkastusluukun avausohje. Varmista, että tarkastusluukku on lukittu kiinni tai että imuputki on asennettuna. Älä koskaan kosketa puhallinpyörään. Lehtipuhallin voi singota rajulla voimalla esineitä, jotka voivat kimmota takaisin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. Lehtipuhaltimen käyttäjän on varmistettava, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään 10 metrin päässä koneesta työn aikana. Kun useita lehtipuhaltimia käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 10 metriä. 70dB (A) per ANSI B Äänenpainearvo mitattuna 15 metrin etäisyydeltä standardin ANSI B mukaisesti. Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä. Muita koneen symboleja/tarroja tarvitaan tietyillä markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä vaatimuksia. 4 Suomi

5 TURVAMÄÄRÄYKSET Henkilökohtainen suojavarustus Lehtipuhallinta käyttävien henkilöiden on pidettävä seuraavia suojavarusteita: Hyväksytyt kuulonsuojaimet. 2. Hyväksytyt silmiensuojaimet. 3. Hengityksensuojain pölyisellä työalueella. 4. Saappaat tai luistamattomalla pohjalla varustetut tukevat kengät. 5. Ensiapupakkaus. 4 5 Käyttäjät Lehtipuhallinta käyttävien henkilöiden on noudatettava seuraavia määräyksiä: 1. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö. 2. Käyttäjällä ei saa olla löysästi istuvia vaatteita, kaulaliinaa, kaulaketjua tai pitkiä hiuksia, jotka saattavat tarttua koneeseen. 3. Käyttäjä ei saa olla alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen eikä väsynyt. 4. Käyttäjä ei saa olla alaikäinen. Polttoaineturvallisuus Lehtipuhaltimessa käytettävällä polttoaineella on seuraavat vaaralliset ominaisuudet: 1. Polttoaine, sen höyryt ja pakokaasut ovat myrkyllisiä. Äänenvaimennin Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin vähentää lisäksi pakokaasujen haitallisia aineita. Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon. Tästä syystä konetta ei koskaan saa käynnistää sisällä tai tulenarkojen materiaalien läheisyydessä Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi tulipalon vaara 2. Voi aiheuttaa ihoärsytystä. 3. On erittäin palovaarallista. Lehtipuhaltimessa käytettävälle polttoaineelle on annettu erityisiä turvamääräyksiä. Ne on selostettu osassa Polttoaineen käsittely sivuilla Suomi 5

6 TURVAMÄÄRÄYKSET Turvavarustus Lehtipuhallinta ei saa käyttää, jos yksikään sen turvalaitteista tai suojista puuttuu, on rikki tai epäkunnossa. Lehtipuhaltimen käytöstä aiheutuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi siinä on useita turvalaitteita ja suojia. Ne on selostettu lehtipuhaltimen yleiskuvauksen yhteydessä sivulla 9. Turvalaitteet ja suojat vaativat myös säännöllistä tarkastusta ja huoltoa. Nämä toimenpiteet ja huoltovälit on selostettu osassa Kunnossapito sivuilla Käytön aikainen turvallisuus 1. Asiaankuulumattomia henkilöitä tai eläimiä ei saa olla työalueella, jonka turvaetäisyys on 10 metriä. 2. Lehtipuhallin voi singota rajulla voimalla esineitä, jotka voivat kimmota takaisin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. 3. Älä suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. 4. Pysäytä moottori ennen lisävarusteiden tai muiden osien asennusta tai irrottamista. 5. Älä koskaan käytä lehtipuhallinta, jos sen suojat eivät ole paikallaan. 6. Älä koskaan käytä lehtipuhallinta huonosti ilmastoiduissa tiloissa välttääksesi pakokaasujen sisäänhengittämisen. 7. Pysäytä moottori ennen tankkausta. 8. Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä koskettamasta pakokaasujen poisto-osaan millään kehon osalla. 9. Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Tämä koskee myös käyttöä joutokäynnillä. Huomioi tulipalon vaara erityisesti helposti syttyvien aineiden ja/tai kaasujen läheisyydessä 10. Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Muut turvatoimenpiteet 1. Älä käytä lehtipuhallinta häiritsevinä aikoina. Esimerkiksi aamulla tai myöhään illalla. Noudata paikallisia määräyksiä. Tavallinen käyttöaika on klo maanantaista perjantaihin. 2. Älä käytä enempää kaasua kuin ko. työhön tarvitaan. 3. Tarkasta lehtipuhallin ennen sen käyttöä. Erityisesti äänenvaimennin, ilmanottoaukot ja ilmansuodatin. 4. Irrota mahdollisesti kiinnitarttuneet roskat haravalla tai harjalla ennen käyttöä. 5. Jos työympäristö on pölyinen, kastele työalue ennen käyttöä tai käytä kastelulisälaitetta. 6. Säästä vettä käyttämällä lehtipuhallinta vesipesun sijasta. Tämä koskee kattokouruja, julkisivuja, ulkotiloja, puutarhoja jne. 7. Pidä silmällä lapsia, kotieläimiä, avoimia ikkunoita ja vastapestyjä autoja. Puhalla roskat turvallisella tavalla. 8. Käytä sekä puhallusputkea että suutinta niin, että ilmasuihku suuntautuu mahdollisimman lähelle maata. 9. Siivoa jäljet käytön jälkeen. Vie roskat roskatynnyriin. 6 Suomi

7 KUVAUS Lehtipuhallin (225B -SERIES ) 1. Valjaat (225B -SERIES ) 2. Kaasuliipaisin 3. Pysäytin 4. Kaasuliipaisimen varmistin 5. Silmukka valjaille (225B -SERIES ) 6. Tärinänpoistojärjestelmä (kotelon sisällä) 7. Puhallinkotelo 8. Polttonestesäiliön korkki 9. Ilmansuodatin 10. Rikastin 11. Tarkastusluukku (225B -SERIES ) 12. Veitset (225B -SERIES ) 13. Puhallinpyörä 14. Suutin 15. Putki 16. Äänenvaimennin 17. Käynnistyskahva 18. Käynnistinlaite 19. Kaasuttimen säätö 20. Käyttöohje 21. Tehosuutin. Suomi 7

8 Lisävarusteet (225B -SERIES ) KUVAUS Kerääjällä varustettu imulaitteisto sisältäen osat alla. 22. Keräyssäkin putki. 23. Keräyssäkki. 24. Kaksiosainen imuputki. 8 Suomi

9 KUVAUS Turvavarustus Seuraavat lehtipuhaltimen osat on suunniteltu vähentämään käyttäjään ja ympäristöön kohdistuvia vaaroja. Näihin osiin on kiinnitettävä erityistä huomiota käytön, tarkastuksen ja huollon yhteydessä. 3 4 Pysäytin (3) Pysäytintä käytetään moottorin pysäyttämiseen. 2 Kaasuliipaisimen varmistin (4) Kaasuliipaisimen varmistin estää tahattoman kaasuliipaisimen käytön. Kun kahvassa oleva varmistin (4) painetaan alas (kahvasta kiinnipidettäessä), kaasuliipaisin (2) vapautuu. Kun ote irrotetaan kahvasta, palautuvat sekä kaasuliipaisin että varmistin lähtöasentoihinsa kahden toisistaan riippumattoman jousikoneiston vaikutuksesta. Tärinänvaimennusjärjestelmä (6) Tärinänvaimennusjärjestelmä vähentää moottorista kahvaan siirtyviä tärinöitä. Tärinänvaimennusjärjestelmä koostuu lehtijousista, joiden varaan moottoriyksikkö on ripustettu. Äänenvaimennin (16) Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin vähentää lisäksi pakokaasujen haitallisia aineita. Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka voivat sytyttää helposti syttyvän materiaalin. Äänenvaimennin on joissakin maissa, joissa ilmasto on kuivaa, varustettu kipinänsammutusverkolla (A), joka on puhdistettava/vaihdettava tietyin väliajoin. Tarkasta, onko lehtipuhaltimessasi tällainen verkko. A Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja vielä jonkin aikaa sen jälkeen. ÄLÄ KOSKE KUUMAAN ÄÄNENVAIMENTIMEEN. Se voi aiheuttaa palovammoja. Suomi 9

10 KUVAUS Muut varusteet Kaasuliipaisin (2) Kaasuliipaisimella säädetään moottorin pyörimisnopeutta ja tehoa. Kaasuliipaisinta ei voi käyttää, jos sen varmistin (4) ei ole alaspainettuna. 2 4 Puhallinkotelo (7) Puhallinkotelossa (7) oleva puhallin (13) tuottaa sopivan ilmavirran lehtipuhaltimen läpi. Tarkastusluukku (225B -SERIES ) (11) Puhallinkotelon alla on tarkastusluukku, jota käytetään puhallinta puhdistettaessa ja tarkastettaessa. Jos puhaltimessa käytetään imulisälaitetta, se on asennettava tarkastusluukun aukkoon. Katso sivu 18. Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos tarkastusluukku on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. Veitset (225B -SERIES ) (12) Puhallinpyörässä on kaksi veistä. Veitsien tehtävänä on hienontaa lehdet ja muut roskat, ennen kuin ne menevät puhaltimen läpi imun aikana Suutin (14) ja putki (15) Suutin ja putki asennetaan lehtipuhaltimeen nk. bajonettikiinnityksellä. Ilma kulkee putkea pitkin suuttimeen, joka kiihdyttää ilmavirtaa ja supistaa ilmasuihkun mahdollisimman tehokkaaksi Suomi

11 KUVAUS Käynnistinlaite (18) ja käynnistyskahva (17) Käynnistinlaite on sijoitettu moottoriyksikön yläpuolelle ja se kytkeytyy kampiakseliin ainoastaan silloin, kun käynnistyskahvasta vedetään Polttoainesäiliön korkki (8) Polttoainesäiliön korkki (8) on sijoitettu moottoriyksikön yläpuolelle ja varustettu tiivisteellä, jonka tehtävänä on estää polttoaineen vuotaminen. 8 9 Ilmansuodatin (9) Ilmansuodatin koostuu muovikoteloon asennetusta vaahtokumisuodattimesta. Ilmansuodatin on puhdistettava tietyin välein, muussa tapauksessa lehtipuhallin kuluttaa tarpeettoman paljon polttoainetta, sen teho heikkenee ja sytytystulppa saattaa karstoittua. Rikastin (10) Rikastin on sijoitettu moottoriyksikön yläpuolelle ja sitä käytetään moottorin kylmäkäynnistyksessä Kaasuttimen säätö (19) Lehtipuhaltimen kaasuttimessa on kolme säätökohtaa: Matalakierrossuutin Työkäyntisuutin Joutokäynnin säätöruuvi Kaasuttimen säätö tarkoittaa moottorin sovittamista paikallisten olosuhteiden, kuten ilmaston, korkeuden ja käytettävän bensiinin, mukaan. Kaasuttimen säätöohjeet on annettu sivulla 20. Suomi 11

12 Polttoaine HUOM Kone on varustettu kaksitahtimoottorilla, jota on aina käytettävä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoituksella. Oikean seossuhteen varmistamiseksi on tärkeää mitata sekoitettava öljymäärä tarkasti. Pieniä polttoainemääriä sekoitettaessa vaikuttavat öljymäärän pienetkin virheellisyydet voimakkaasti seossuhteeseen. POLTTOAINEEN KÄSITTELY polttoaineita Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta käsiteltäessä. Bensiini HUOM Käytä aina lyijytöntä öljysekoitteista laatubensiiniä (väh. 90-oktaanista). Jos koneesi on varustettu katalysaattorilla (ks. "Tekniset tiedot"), on aina käytettävä lyijytöntä öljysekoitteista laatubensiiniä. Lyijyllinen bensiini tuhoaa katalysaattorin. Suositeltu pienin oktaaniluku on 90. Jos moottoria käytetään bensiinillä, jonka oktaaniluku on alle 90, voi seurauksena olla nk. nakutus. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa, mistä voi seurata vakavia moottorivaurioita. Työhön, jossa konetta käytetään jatkuvasti suurella pyörimisnopeudella, suositellaan suurempaa oktaanilukua. Kaksitahtiöljy Paras tulos saadaan käyttämällä HUSQVARNAkaksitahtiöljyä, joka on kehitetty erityisesti Husqvarnan kaksitahtimoottoreita varten. Seossuhde 1:50 (2%). Jos HUSQVARNA-kaksitahtiöljyä ei ole saatavissa, voidaan käyttää jotakin muuta korkealaatuista ilmajäähdytteisille moottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. Kysy jälleenmyyjältäsi neuvoa öljylaadun valinnassa. Seossuhde 1:33 (3%). Älä koskaan käytä vesijäähdytteisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä, nk. outboard-öljyä. Älä koskaan käytä nelitahtimottoreille tarkoitettua öljyä. 12 Suomi

13 POLTTOAINEEN KÄSITTELY Sekoitus Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä. Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä. Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. Bensin Bensin Benzin Bensiiniä Lit %(1:50) 0,10 0,20 0,30 0,40 Olja Olje Olie Öljyä Lit. 3%(1:33) 0,15 0,30 0,45 0,60 Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että moottorin sammuttamisen jälkeen. Tämä koskee myös tyhjäkäyntiä. Muista tulipalon vaara erityisesti käsitellessäsi sahaa lähellä tulenarkoja aineita ja/tai kaasuja Tankkaus Seuraavat varotoimenpiteet vähentävät tulipalojen vaaraa: Älä tupakoi äläkä aseta mitään lämmönlähdettä polttoaineen lähelle. Sammuta moottori aina tankkauksen ajaksi. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minuutteja ennen tankkausta. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti niin, että mahdollinen ylipaine poistuu hitaasti. Kiristä korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen. Siirrä kone aina tankkauspaikalta ennen käynnistystä. Min. 3 m (10 ft) Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi. Säiliössä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat käyntihäiriöitä. Varmista, että polttoaine on sekoittunut hyvin ravistamalla astiaa ennen tankkausta. Suomi 13

14 Käynnistys ja pysäytys Käynnistys KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos tarkastusluukku on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. A Kylmä moottori SYTYTYS: Työnnä pysäytin käynnistysasentoon. RIKASTIN: Aseta rikastin rikastusasentoon (A). POLTTOAINEPUMPPU: Painele polttoainepumpun kumikuplaa useita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua kuplaan. Kuplan ei tarvitse olla aivan täynnä. HUOM Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä löysää otetta käynnistyskahvasta, kun käynnistysnaru on ulosvedettynä. Muussa tapauksessa käynnistinlaite vaurioituu. Lämmin moottori Käynnistä samalla tavalla kuin kylmä moottori, mutta älä aseta rikastinta rikastusasentoon. Kaasukahva ilman puolikaasun lukitsinta: Käynnistyskaasu saadaan käyttämällä rikastinta rikastusasennossa. B 14 Suomi

15 KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Paina koneen runkoa maata vasten vasemmalla kädellä (HUOM Ei jalalla). Tartu käynnistyskahvasta oikealla kädellä ja vedä käynnistysnarusta, kunnes tunnet vastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat) ja vedä sen jälkeen nopein ja voimakkain vedoin. Paina rikastin välittömästi takaisin lähtöasentoon, kun moottori syttyy ja tee uusi yritys, kunnes moottori käynnistyy. HUOM Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä myöskään irrota otetta käynnistyskahvasta, kun naru on täysin ulkona. Tämä voi vaurioittaa konetta. Pysäytys Moottori pysäytetään katkaisemalla sytytys pysäyttimellä. Suomi 15

16 KÄYTTÖ Roskien puhaltaminen maasta Putken ja suuttimen asennus Putkea ja suutinta asennettaessa on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäyttimen pysäytysasennossa. Putkessa ja suuttimessa on bajonettikiinnitys. Asenna putki seuraavasti: 1. Paina putki (15) lehtipuhaltimeen ja kierrä sitä 1/4 kierrosta niin, että se asettuu napsahtaen paikalleen Paina suutin (14) putkeen (15) ja kierrä sitä 1/4 kierrosta niin, että se asettuu napsahtaen paikalleen. Puhaltaminen Lehtipuhallinta käytettäessä on pidettävä alla mainittuja suojavarusteita. Käytä työn aikana tarvittavia suojavarusteita: 1. Kuulonsuojaimet. 2. Silmiensuojaimet. 3. Hengityksensuojainta pölyisellä työalueella. Käyttömukavuuden lisäämiseksi 225B -SERIES :ää voidaan käyttää valjaiden kanssa. Valjaat on asetettava olkapään yli oheisen kuvan mukaisesti. 16 Suomi

17 KÄYTTÖ Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. Suurella nopeudella virtaava ilma voi singota hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Etenkin silloin, kun konetta on aikaisemmin käytetty keräämiseen. Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä koskettamasta pakokaasujen poisto-osaan millään kehon osalla. Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos tarkastusluukku on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Käynnistä lehtipuhallin. Katso sivu 14. Noudata työssä seuraavia ohjeita: 1. Älä koskaan puhalla kiinteitä esineitä, kuten seiniä, suuria kiviä, autoja ja aitoja kohti. 2. Suuntaa puhallusilma sisänurkista ulospäin. Muussa tapauksessa saattaa kasvoihin sinkoutua esineitä, jotka voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. 3. Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua helposti vioittuvia kasveja kohti. Tehosuutin (21) 21 Tehosuutin on lehtipuhaltimen lisälaite eikä se kuuluu vakiovarustukseen. Ilmasuihkun suuntauksen tehostamiseksi suutin (14) voidaan korvata tehosuuttimella (21). 14 Suomi 17

18 KÄYTTÖ Roskien imeminen maasta (225B -SERIES ) Tämä laite on lehtipuhaltimen lisälaite eikä se kuuluu vakiovarustukseen. Keräyssäkin, putkien ja imuputken asennus Putkea ja suutinta asennettaessa on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäyttimen pysäytysasennossa. 1. Asenna keräyssäkin putki säkkiin säkin sisäpuolelta ja sulje säkki. 2. Paina keräyssäkin putki lehtipuhaltimeen, kierrä 1/4 kierrosta, kunnes se naksahtaa paikalleen. Keräyssäkin peitossa olevan putken osan on oltava vinossa alaspäin. Kiinnitä kantohihna valjaissa olevaan silmukkaan. 3. Avaa lehtipuhaltimen alla oleva luukku taivuttamalla nelikulmaisessa reiässä olevaa lukitushakaa ruuvitaltalla. 4. Paina imuputki lehtipuhaltimen alla olevaan suureen reikään ja kierrä sitä 1/8 kierrosta niin, että bajonettikiinnitys lukittuu. 5. Paina imuputken alaosa paikalleen kuvan mukaisesti Imeminen Lehtipuhallinta käytettäessä on pidettävä alla mainittuja suojavarusteita. Käytä työn aikana tarvittavia suojavarusteita: 1. Kuulonsuojaimet. 2. Silmiensuojaimet. 3. Hengityksensuojainta pölyisellä työalueella. 18 Suomi

19 KÄYTTÖ Lehtipuhallin ja keräyssäkki on työn ajaksi kiinnitettävä valjaisiin, jotka on asetettu olkapään yli kuvan mukaisesti. Tarkasta aina ennen käynnistämistä, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju on kiinni. Älä koskaan käytä rikkonaista säkkiä, sillä säkistä ulossinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä koskettamasta pakokaasujen poisto-osaan millään kehon osalla. Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos tarkastusluukku on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Käynnistä lehtipuhallin. Katso sivu 14. Noudata työssä seuraavia ohjeita: 1. Älä ime suuria kiinteitä esineitä, jotka voivat vaurioittaa puhallinta, esimerkiksi puupaloja, purkkeja tai narun- tai hihnanpätkiä. 2. Älä työnnä imuputkea maahan. 3. Säkki tyhjennetään avaamalla sen sivulla oleva vetoketju. Suomi 19

20 KUNNOSSAPITO Kaasutin Kaasutin on säädetty huolellisesti tehtaalla. Se voi kuitenkin tarvita lisäsäätöä ilmaston, korkeusolosuhteiden, bensiinin ja 2-tahtiöljyn tyypin vuoksi. Seuraavassa on annettu ohjeet kaasuttimen säätämiseksi. Kaasutin ohjaa kaasuliipaisimen välityksellä moottorin pyörimisnopeutta. Kaasuttimessa ilma ja polttoaine sekoittuvat keskenään. Ilman ja polttoaineen seosta voidaan säätää. Jotta moottorin teho voitaisiin hyödyntää maksimaalisesti, säädön on oltava oikea. Kaasuttimessa on kolme säätömahdollisuutta: H = Työkäyntisuutin L = Matalakierrossuutin T = Joutokäynnin säätöruuvi H L T Tehdasasetus Kaasuttimelle tehdään perussäätö tehtaalla koekäytön yhteydessä. Perussäätö on seuraava: H-suutinta kierretään vastapäivään rajoittimeensa asti. L-suutinta kierretään vastapäivään rajoittimeensa asti. Suositeltu joutokäyntinopeus on r/min. Säätö Matalakierrossuutin L 1. Tarkasta, että putki (15) ja suutin (14) on asennettu lehtipuhaltimeen. 2. Kierrä suuttimet H ja L vastapäivään rajoittimiinsa asti. 3. Käynnistä lehtipuhallin, katso sivu 13, ja käytä se lämpimäksi 1 2 minuuttia vuoroin joutokäynnillä ja vuoroin puolikaasulla. Jos moottori ei käy joutokäynnillä, kierrä T-ruuvia myötäpäivään, kunnes joutokäynti saadaan. 4. Säädä T-ruuvia niin, että moottori juuri ja juuri käy joutokäynnillä eikä pysähdy. 5. Hienosäädä L suurimalle joutokäyntinopeudelle. Kierrä sen jälkeen L-suutinta 1/4 kierrosta vastapäivään. 6. Lisää tarvittaessa pyörimisnopeutta T-ruuvilla. Työkäyntisuutin H HUOM Säädettäessä H-suutinta moottoria saa käyttää täydellä kaasulla korkeintaan 10 sekuntia. Sen jälkeen moottoria on käytettävä joutokäynnillä vähintään 10 sekuntia. Toiminta L- ja H-suuttimilla säädetään haluttu polttoainemäärä kaasuläpän päästämän ilmamäärän mukaan. Kiertämällä suuttimia myötäpäivään ilma/polttoaineseoksesta tulee laihempaa (vähemmän polttoainetta) ja kiertämällä niitä vastapäivään ilma/polttoaineseoksesta tulee rikkaampaa (enemmän polttoainetta). Laiha seos antaa suuremman pyörimisnopeuden kuin rikas seos. 1. Käynnistä lehtipuhallin, katso sivu 13, ja käytä se lämpimäksi 1 2 minuuttia vuoroin joutokäynnillä ja vuoroin puolikaasulla. 2. Anna täyskaasu ja säädä H-suutinta, kunnes moottori käy suurimmalla pyörimisnopeudella. 3. Käännä H-suutinta 1/8 kierrosta vastapäivään (alle 1/8 kierrosta, jos rajoitin pysäyttää säätöliikkeen ennen sitä). T-ruuvi säätelee kaasuläpän asentoa joutokäynnillä. Kiertämällä T-ruuvia myötäpäivään saadaan suurempi joutokäyntinopeus ja kiertämällä sitä vastapäivään saadaan hitaampi joutokäyntinopeus. 20 Suomi

21 KUNNOSSAPITO Äänenvaimennin HUOM Jotkut äänenvaimentimet on varustettu katalysaattorilla. Ks. Tekniset tiedot nähdäksesi, onko koneesi varustettu katalysaattorilla. Äänenvaimennin pitää äänitason alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kuivaa ja syttyvää materiaalia kohti. Tietyt äänenvaimentimet on varustettu erityisellä kipinänsammutusverkolla. Jos koneesi äänenvaimentimessa on kipinäverkko, se on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistaminen on helpointa teräsharjalla. Katalysaattorittomissa äänenvaimentimissa verkko on puhdistettava ja tarvittaessa vaihdettava kerran viikossa. Katalysaattoriäänenvaimentimissa verkko on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava kerran kuukaudessa. Jos verkko on vioittunut, se on vaihdettava. Jos verkko tukkeutuu usein, se voi olla merkkinä katalysaattorin toiminnan heikentymisestä. Ota yhteys jälleenmyyjän asian tarkistamiseksi. Jos verkko on tukkeutunut, kone ylikuumenee, mistä seuraa sylinteri- ja mäntävaurioita. Katso myös "Kunnossapito". HUOM Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Jäähdytysjärjestelmä Moottori on varustettu jäähdytysjärjestelmällä Jäähdytysjärjestelmän osat ovat: 1. Käynnistinlaitteen ilmanottoaukko. 2. Vauhtipyörän tuulettimen siivet. 3. Sylinterin jäähdytysrivat. 4. Sylinterikotelo (ohjaa jäähdytysilman sylinteriin). 1 4 Puhdista jäähdytysjärjestelmä ulkopuolelta harjalla kerran viikossa, vaikeammissa käyttöolosuhteissa useammin. Likainen tai tukkeutunut jäähdytysjärjestelmä aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, mistä seuraa sylinterin ja männän vaurioituminen. 2 3 Suomi 21

22 KUNNOSSAPITO Ilmansuodatin Ilmansuodatin (A) on puhdistettava säännöllisesti pölystä ja liasta seuraavien ongelmien välttämiseksi: kaasutinhäiriöt käynnistysongelmat tehon heikkeneminen moottorin osien turha kuluminen epätavallisen korkea polttoaineenkulutus haitallisten pakokaasujen pitoisuuksien kohoaminen B A Puhdista suodatin 25 tunnin käytön jälkeen tai useammin, jos käyttöolosuhteet ovat poikkeuksellisen pölyiset. Ilmansuodattimen puhdistus Irrota ilmansuodattimen kotelo (B) ja poista suodatin. Pese suodatin puhtaaksi lämpimässä saippuavedessä. Varmista, että suodatin on kuiva, ennen kuin se asennetaan paikalleen. Pitkään käytetystä ilmansuodattimesta ei saa koskaan täysin puhdasta. Siksi se on säännöllisin väliajoin vaihdettava uuteen. Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava. Sytytystulppa Sytytystulpan kuntoa heikentävät: Väärin säädetty kaasutin. Väärä polttoaineseos (liikaa öljyä). Huonolaatuinen polttoaine ja öljy. Likainen ilmansuodatin. 0,5 mm Nämä tekijät aiheuttavat sytytystulpan kärkien karstoittumisen, mistä voi seurata käyntihäiriöitä ja käynnistysongelmia. Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai jos joutokäynti on levotonta, tarkasta aina sytytystulppa ennen muita toimenpiteitä. Sytytystulppa on sylinterikotelon alla. Kotelo avataan irrottamalla sen neljä ruuvia. Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on 0,5 mm. Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleen kuukauden käytön jälkeen tai tarvittaessa aikaisemmin. HUOM Käytä aina suositeltua sytytystulppaa Ks. Tekniset tiedot. Väärä sytytystulppa voi pilata männän/sylinterin. 22 Suomi

23 KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Alla on annettu joitakin yleisiä hoito-ohjeita. Mahdollisesti tarvittavia lisäohjeita voi kysyä huoltoliikkeestä. Päivittäinen huolto 1. Puhdista lehtipuhallin ulkopuolelta. 2. Tarkasta, että kaasuliipaisimen varmistin ja kaasuliipaisin ovat turvallisessa käyttökunnossa Tarkasta, että pysäytin toimii. 4. Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa B -SERIES :Tarkasta, että tarkastusluukku voidaan lukita kiinni. Tarkasta huolellisesti, että puhallinpyörä on puhdas. Etenkin silloin, kun sitä on aikaisemmin käytetty keräykseen (imu). 6. Tarkasta, että mutterit ja ruuvit ovat kireällä. 7. Tarkasta, ettei yhdessäkään kotelossa ole halkeamia. 8. Tarkasta, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju toimii Viikoittainen huolto 1. Tarkasta käynnistinlaite, käynnistysnaru ja palautusjousi Tarkasta, etteivät tärinänvaimentimet ole vaurioituneet. 3. Tarkasta ettei käynnistyslaitteen ilmanottoaukko ole tukossa. 4. Puhdista sytytystulppa ulkopuolelta. Irrota tulppa ja tarkasta kärkiväli. Säädä kärkiväliksi 0,5 mm tai vaihda sytytystulppa. 5. Puhdista vauhtipyörän tuulettimen siivet. 6. Puhdista tai vaihda äänenvaimentimen kipinänsammutusverkko (katalysaattorittomat äänenvaimentimet). 7. Puhdista kaasuttimen tila. 8. Puhdista ilmansuodatin Suomi 23

24 KUNNOSSAPITO Kuukausittainen huolto 1. Huuhtele polttoainesäiliö puhtaalla bensiinillä. Huuhteluun käytetty bensiini on hävitettävä turvallisesti. 2. Puhdista kaasutin ja kaasuttimen ympäristö ulkopuolelta. 3. Puhdista vauhtipyörän tuulettimen siivet ja niiden ympäristö Tarkasta polttoainesuodatin ja polttoaineletku, vaihda tarvittaessa. 5. Tarkasta kaikki kaapelit ja liitännät. 6. Vaihda sytytystulppa. 7. Tarkasta ja puhdista äänenvaimentimen mahdollinen kipinänsammutusverkko (vain katalysaattoriäänenvaimentimet) Suomi

25 Moottori TEKNISET TIEDOT 225B 225B -SERIES Sylinteritilavuus, cm 3 : Sylinterihalkaisija, mm: Iskunpituus, mm: Joutokäyntinopeus, r/min: Suurin pyörimisnopeus puhalluksessa, r/min: Suurin pyörimisnopeus imussa, r/min: Suurin moottoriteho ISO 8893 mukaan: Katalysaattoriäänenvaimennin Sytytysjärjestelmä Sytytysjärjestelmän valmistaja/tyyppi: Sytytystulppa: Kärkiväli, mm: Polttoaine/voitelujärjestelmä Kaasuttimen valmistaja/tyyppi: Polttoainesäiliön tilavuus, litraa: Paino Paino vakiovarusteineen ilman polttoainetta, kg: Melupäästöt (ks. huom. 1) Äänentehotaso, mitattu db(a) Äänentehotaso, taattu L WA db(a) Äänitasot (ks. huom. 2) Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla mitattuna standardien EN ISO ja ISO 7917 mukaan, db(a), min/maks: Tärinätasot Kahvojen tärinätasot mitattuna standardien EN ISO ja ISO 7916 mukaan, m/s 2 Joutokäynti: Suurin pyörimisnopeus: Puhallin Tyyppi: Maks. ilmavirta, m/s (km/h): Ilmamäärä vakiosuuttimella, m 3 /h: 26, ,9 kw/ r/min Kyllä Walbro CD Champion RCJ 7Y 0,5 Walbro/WT 0,4 5, ,6 4,3 Radiaalipuhallin 83 (300) , ,9 kw/ r/min Kyllä Walbro CD Champion RCJ 7Y 0,5 Walbro/WT 0,4 5, ,6 3,5 Radiaalipuhallin 83 (300) 600 Huom. 1: Melupäästö ympäristöön äänentehona (L WA ) EY-direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna. Huom. 2: Ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa seuraavilla aikajaoilla: 1/2 joutokäynti ja 1/2 maks. pyörimisnopeus. Suomi 25

26 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Ruotsi, puh , vakuuttaa täten, että lehtipuhallin Husqvarna 225B, 225B -SERIES alkaen vuoden 2002 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: kesäkuuta 1998 koskien koneita 98/37/EG, liite IIA toukokuuta 1989 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/EEC, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset toukokuuta 2000 koskien melupäästöä ympäristöön 2000/14/EG. Katso melupäästöjä koskevat tiedot luvusta Tekniset tiedot. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN292-2, CISPR 12:1997. SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Ruotsi, on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen. Sertifikaattien numerot ovat: SEC/01/805, 01/012/ B, SEC/97/440, 01/012/ B -SERIES. Huskvarna 3. tammikuuta 2002 Bo Andréasson, kehityspäällikkö 26 Suomi z+h0i 1~

27 Suomi 27

28 z+h0i 1~ 2003W01

Ennen käynnistystä on huomioitava

Ennen käynnistystä on huomioitava Sisältö Johdanto... 22 Merkkien selitykset... 23 Turvamääräykset... 24 Kuvaus... 26 Polttoaineen käsittely... 31 Käynnistys ja pysäytys... 33 Käyttö... 34 Kunnossapito... 37 Tekniset tiedot... 40 SISÄLTÖ

Lisätiedot

225AI15/AI25 Käyttöohje

225AI15/AI25 Käyttöohje 225AI15/AI25 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 39-11 Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Kone saattaa olla vaarallinen Huolimaton tai virheellinen

Lisätiedot

Käyttöohje 225H60 225H75. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje 225H60 225H75. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 225H60 225H75 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat ja trimmit saattavat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

125BT 141B 155B 165BT

125BT 141B 155B 165BT Käyttöohje 125BT 141B 155B 165BT Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Silmämääräinen tarkastus. VAROITUS Kone voi

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti

Lisätiedot

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish JOHDANTO Hyvä asiakas Onnittelemme Husqvarna-tuotteen valinnan johdosta

Lisätiedot

225E Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta

225E Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta 225E Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 88 71-11 MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä. Reunaleikkurit voivat

Lisätiedot

325HS75 X-series 325HS99 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 325HS75 -series 325HS99 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti

Lisätiedot

225L/LD 227L/LD 232L 240L

225L/LD 227L/LD 232L 240L 225L/LD 227L/LD 232L 240L Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 89 80-11 Tunnukset max 10000 rpm MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat, ruohoraivurit

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti käytettynä olla

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

322L 323L 323LD 325L X-SERIES 322C 323C 325C X-SERIES 325L XT-SERIES 325LD X-SERIES. Käyttöohje. Suomi

322L 323L 323LD 325L X-SERIES 322C 323C 325C X-SERIES 325L XT-SERIES 325LD X-SERIES. Käyttöohje. Suomi Käyttöohje 322C 323C 325C X-SERIES 322L 323L 323LD 325L X-SERIES 325L XT-SERIES 325LD X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Käyttöohje 123HD60 123HD65X. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish

Käyttöohje 123HD60 123HD65X. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish Käyttöohje 123HD60 123HD65 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje 123HD60. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 123HD60. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 123HD60 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi

Lisätiedot

Käyttöohje. 325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti käytettynä olla

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

323L 323LD 325CX 325LX 325LDX Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

323L 323LD 325CX 325LX 325LDX Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323L 323LD 325C 325L 325LD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit ja

Lisätiedot

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 324HDA55 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

323C 323L 323LD 323CX 325LX 325LDX Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

323C 323L 323LD 323CX 325LX 325LDX Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323C 323L 323LD 323C 325L 325LD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Tarkoitettu ainoastaan trimmipäille.

Lisätiedot

227L/LD 232L 240L. Käyttöohje 101 91 66-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

227L/LD 232L 240L. Käyttöohje 101 91 66-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 227L/LD 232L 240L Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 66-11 Tunnukset max 10000 rpm MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit

Lisätiedot

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 324HDA55 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. 326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326HDA55 -series 326HE3 -series 326HE4 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi

Lisätiedot

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje Käyttöohje 325HDA55 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi

Lisätiedot

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje Käyttöohje 325HDA55 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi

Lisätiedot

K650 Cut-n-Break. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K650 Cut-n-Break. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. K650 Cut-n-Break Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

HT 2122T HT 2126T HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-30 SVENSKA

HT 2122T HT 2126T HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-30 SVENSKA J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

325HDA65 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje

325HDA65 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Käyttöohje Käyttöohje 325HDA65 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi

Lisätiedot

Käyttöohje 323P4 325P4 X-SERIES 325P5 X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 323P4 325P4 X-SERIES 325P5 X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323P4 325P4 X-SERIES 325P5 X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Kone voi olla vaarallinen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

227RJ 232RJ 240RJ. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

227RJ 232RJ 240RJ. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 227RJ 232RJ 240RJ Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 68-11 Tunnukset max 10000 rpm MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat, ruohoraivurit ja

Lisätiedot

SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70)

SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70) SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70) MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS! Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Käyttöohje. 335L X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 335L X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 335L -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat

Lisätiedot

Käyttöohje. 323RJ 325RJ X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 323RJ 325RJ X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323RJ 325RJ X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Tarkoitettu ainoastaan trimmipäille. VAROITUS

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Käyttöohje. K650 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K650 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K650 Cut-n-Break Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti

Lisätiedot

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA WWW.HANDAI.FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

268K/272K. Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää laikkaleikkuria.

268K/272K. Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää laikkaleikkuria. 268K/272K Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää laikkaleikkuria. 101 87 70-11 Laikkaleikkurissa esiintyvät tunnukset: MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS

Lisätiedot

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K750 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohje. 323P4 325P5 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 323P4 325P5 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323P4 325P5 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöohje K960. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K960. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K960 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje. 323P4 325P5 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 323P4 325P5 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323P4 325P5 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Käyttöohje. 323RJ 325RJ X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 323RJ 325RJ X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 323RJ 325RJ -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje 223R. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 223R. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 223R Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti

Lisätiedot

K950 CHAIN. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K950 CHAIN. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. K950 CHAIN Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Timanttiketjusahassa esiintyvät tunnukset: MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Timanttiketjusahat voivat

Lisätiedot

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K750 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Tarkoitettu ainoastaan trimmipäille.

Tarkoitettu ainoastaan trimmipäille. SE FI DK MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS! Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia

Lisätiedot

GT 2125 GC 2125 GC 2125C. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

GT 2125 GC 2125 GC 2125C. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. GT 2125 GC 2125 GC 2125C Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat

Lisätiedot

K950 Ring. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K950 Ring. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. K950 Ring Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset Suojalaseja tai visiiriä on käytettävä. VAROITUS Kone

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER BV 25

Käyttöoppaasi. PARTNER BV 25 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

250PS Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää koneen. 114 00 07-11

250PS Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää koneen. 114 00 07-11 250PS Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää koneen. 114 00 07-11 Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Highcutter voi olla vaarallinen Huolimaton tai

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

DEUTSCH DINO 8211-3389-05

DEUTSCH DINO 8211-3389-05 DEUTSCH D DINO 8211-3389-05 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2 1 11. 12.

Lisätiedot

115351810 Rev. 2 2/22/10 BRW

115351810 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttöohje. M48 Pro M53 S Pro. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. M48 Pro M53 S Pro. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje M48 Pro M53 S Pro Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje. K 760 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K 760 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K 760 Cut-n-Break Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Käyttöohje. 324L X-series 324LD X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 324L X-series 324LD X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 324L X-series 324LD X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit

Lisätiedot

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76)

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 B Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot