Ennen käynnistystä on huomioitava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen käynnistystä on huomioitava"

Transkriptio

1

2 Sisältö Johdanto Merkkien selitykset Turvamääräykset Kuvaus Polttoaineen käsittely Käynnistys ja pysäytys Käyttö Kunnossapito Tekniset tiedot SISÄLTÖ Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Jonsered kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja. Käytä siksi aina hyväksyttyjä kuulonsuojaimia. Tässä käyttöohjeessa kuvataan seikkaperäisesti, miten lehtipuhallinta on käytettävä ja hoidettava sekä miten sen säännöllinen huolto on suoritettava. Lisäksi siinä selostetaan käytön yhteydessä vaarojen vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä turvalaitteiden toiminta ja huolto. Huom! Kaikkien lehtipuhallinta käyttävien on luettava ja ymmärrettävä turvallisuutta koskeva osa. Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole lehtipuhaltimen vianetsintään, perinpohjaiseen huoltoon ja korjaukseen tarvittavia tietoja. Tässä käyttöohjeessa ja lehtipuhaltimessa on varoitussymboleja. Jos jokin varoitussymboli on tuhoutunut tai kulunut, on sen tilalle tilattava ja asennettava uusi mahdollisimman nopeasti. Huomaa myös lehtipuhaltimeen valetut varoitussymbolit. Lehtipuhallinta käytetään lehtien ja muiden roskien poistamiseen maasta puhallus - tai imuilmalla. Käyttäjän on työn aikana seisottava maassa. VAROITUS! Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Hyväksymättömien muutosten ja/ tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Finnish---22

3 MERKKIEN SELITYKSET Tunnus Kuvaus Sijoitus Tunnus Kuvaus Sijoitus Tarkastuksen ja/tai huollon aikana on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäytin asennossa STOP. Puhdistettava säännöllisesti. Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai visiiriä. Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja, visiiriä sekä kuulonsuojaimia, tai hengityksensuojain pölyisellä työalueella. Lehtipuhaltimen käyttäjän on varmistettava, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään 15 metrin päässä koneesta työn aikana. Kun useita lehtipuhaltimia käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 15 metriä. Rikastin Polttoaineen lisäys VAROITUS! Lehtipuhallin saattaa olla vaarallinen! Huolimaton tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. Pysäytin Tarkastusluukun avausohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää lehtipuhallinta. Tämä tuote täyttää voimassa olevan CE-direktiivin vaatimukset. VAROITUS! Varmista, että suojakansi on lukittu kiinni tai että imuputki on asennettuna. Älä koskaan kosketa puhallinpyörään. Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä. Äänenpainearvo mitattuna 7,5 metrin etäisyydeltä Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä. VAROITUS! Lehtipuhallin voi singota rajulla voimalla esineitä, jotka voivat kimmota takaisin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. Muita koneen symboleja/tarroja tarvitaan tietyillä markkina -alueilla ilmaisemaan erityisiä vaatimuksia. Finnish---23

4 Henkilökohtainen suojavarustus Lehtipuhallinta käyttävien henkilöiden on pidettävä seuraavia suojavarusteita: 1. Hyväksytyt kuulonsuojaimet. 2. Hyväksytyt silmiensuojaimet. 3. Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä. 4. Saappaat tai luistamattomalla pohjalla varustetut tukevat kengät. 5. Hengityksensuojain pölyisellä työalueella. TURVAMÄÄRÄYKSET Äänenvaimennin Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin vähentää lisäksi pakokaasujen haitallisia aineita. VAROITUS! Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon. Tästä syystä konetta ei koskaan saa käynnistää sisällä tai tulenarkojen materiaalien läheisyydessä! Käyttäjät Lehtipuhallinta käyttävien henkilöiden on noudatettava seuraavia määräyksiä: S Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö. S Käyttäjällä ei saa olla löysästi istuvia vaatteita, kaulaliinaa, kaulaketjua tai pitkiä hiuksia, jotka saattavat tarttua koneeseen. S Käyttäjä ei saa olla alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen eikä väsynyt. S Käyttäjä ei saa olla alaikäinen. S Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. Polttoaineturvallisuus VAROITUS! Lehtipuhaltimessa käytettävällä polttoaineella on seuraavat vaaralliset ominaisuudet: 1. Polttoaine, sen höyryt ja pakokaasut ovat myrkyllisiä. 2. Voi aiheuttaa ihoärsytystä. 3. On erittäin palovaarallista. Lehtipuhaltimessa käytettävälle polttoaineelle on annettu erityisiä turvamääräyksiä. Ne on selostettu osassa Polttoaineen käsittely. VAROITUS! Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi tulipalon vaara! Turvavarustus VAROITUS! Lehtipuhallinta ei saa käyttää, jos yksikään sen turvalaitteista tai suojista puuttuu, on rikki tai epäkunnossa. Lehtipuhaltimen käytöstä aiheutuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi siinä on useita turvalaitteita ja suojia. Ne on selostettu lehtipuhaltimen yleiskuvauksen yhteydessä. Turvalaitteet ja suojat vaativat myös säännöllistä tarkastusta ja huoltoa. Nämä toimenpiteet ja huoltovälit on selostettu osassa Kunnossapito. Käytön aikainen turvallisuus S Asiaankuulumattomia henkilöitä tai eläimiä ei saa olla työalueella, jonka turvaetäisyys on 15 metriä. S Lehtipuhallin voi singota rajulla voimalla esineitä, jotka voivat kimmota takaisin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. S Älä suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. S Pysäytä moottori ennen lisävarusteiden tai muiden osien asennusta tai irrottamista. S Älä koskaan käytä lehtipuhallinta, jos sen suojat eivät ole paikallaan. S Älä koskaan käytä lehtipuhallinta huonosti ilmastoiduissa tiloissa välttääksesi pakokaasujen sisäänhengittämisen. S Pysäytä moottori ennen tankkausta. Siirry tämän jälkeen vähintään 3 metrin päähän polttoaineen täyttöpaikalta. S Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Tämä koskee myös käyttöä joutokäynnillä. Huomioi tulipalon vaara erityisesti helposti syttyvien aineiden ja/tai kaasujen läheisyydessä! Finnish---24

5 S Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä suoraa kosketusta suojakannen alueeseen. Pidä korut, löysät vaatteet tai vaatteet, joissa on irrallaan roikkuvia vöitä, nauhoja, tupsuja jne., poissa suojakannen alueelta. S Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Muut turvatoimenpiteet S Älä käytä lehtipuhallinta häiritsevinä aikoina. Esimerkiksi aamulla tai myöhään illalla. Noudata paikallisia määräyksiä. Tavallinen käyttöaika on klo maanantaista perjantaihin. S Älä käytä enempää kaasua kuin ko. työhön tarvitaan. S Tarkasta lehtipuhallin ennen sen käyttöä. Erityisesti äänenvaimennin, ilmanottoaukot ja ilmansuodatin. S Irrota mahdollisesti kiinnitarttuneet roskat haravalla tai harjalla ennen käyttöä. S Jos työympäristö on pölyinen, kastele työalue ennen käyttöä tai käytä kastelulisälaitetta. S Säästä vettä käyttämällä lehtipuhallinta vesipesun sijasta. Tämä koskee kattokouruja, julkisivuja, ulkotiloja, puutarhoja jne. S Pidä silmällä lapsia, kotieläimiä, avoimia ikkunoita ja vastapestyjä autoja. Puhalla roskat turvallisella tavalla. S Käytä sekä puhallusputkea että suutinta niin, että ilmasuihku suuntautuu mahdollisimman lähelle maata. S Siivoa jäljet käytön jälkeen. Vie roskat roskatynnyriin. TURVAMÄÄRÄYKSET Finnish---25

6 Lehtipuhallin KUVAUS Valjaat (BV2126) 13. Puhallinpyörä 2. Kaasuliipaisin 14. Standardisuutin 3. Pysäytin 15. Suurinopeuksinen suutin (BV2126) 4. Variable speed control 16. Putki 5. Puhallinkotelo 17. Putken kiinnityspultti 6. Polttonestesäiliön korkki 18. Putken mutteri 7. Ilmansuodatin 19. Äänenvaimennin 8. Rikastin 20. Maadoitusjohdin 9. Polttoainepumppu 21. Käynnistyskahva 10. Suojakansi 22. Käynnistinlaite 11. Imurikahva (BV2126) 23. Kaasuttimen säätö 12. Veitset (BV2126) 24. Käyttöohje Finnish---26

7 KUVAUS Lisävarusteet (BV2126) Kerääjällä varustettu imulaitteisto sisältäen osat alla. 22. Keräyssäkin putki. 23. Keräyssäkki 24. Kaksiosainen imuputki. 25. Ruuvi 26. Valjaat Finnish---27

8 Turvavarustus Seuraavat lehtipuhaltimen osat on suunniteltu vähentämään käyttäjään ja ympäristöön kohdistuvia vaaroja. Näihin osiin on kiinnitettävä erityistä huomiota käytön, tarkastuksen ja huollon yhteydessä. Pysäytin S Pysäytintä (A) käytetään moottorin pysäyttämiseen. A KUVAUS Muut varusteet Kaasuliipaisin S Kaasuliipaisimella (C) säädetään moottorin pyörimisnopeutta ja tehoa. C Säädettävä nopeus S Nopeuden säätökytkin (D) on suunniteltu moottorin nopeuden säätämiseksi tarpeen mukaan puhaltimen käytön aikana. Äänenvaimennin S Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin vähentää lisäksi pakokaasujen haitallisia aineita. S Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka voivat sytyttää helposti syttyvän materiaalin. S Äänenvaimennin on joissakin maissa, joissa ilmasto on kuivaa, varustettu kipinänsammutusverkolla (B), joka on puhdistettava/vaihdettava tietyin väliajoin. Tarkasta, onko lehtipuhaltimessasi tällainen verkko. Ne on selostettu osassa Kunnossapito. D S ÄLÄ yritä säätää nopeutta imurikäytön aikana välttääksesi vahingoittamasta laitetta. Puhallinkotelo S Puhallinkotelossa (E) oleva puhallin (F) tuottaa sopivan ilmavirran lehtipuhaltimen läpi. B VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja vielä jonkin aikaa sen jälkeen. ÄLÄ KOSKE KUUMAAN ÄÄNENVAIMEN- TIMEEN. Se voi aiheuttaa palovammoja. F E Finnish---28

9 Maadoitusjohdin S Maadoitusjohdin (G) vähentää staattisen sähkön syntymistä käytön aikana kuivissa olosuhteissa. G KUVAUS S Suuttimessa (L) on pikaliitin, jolla se kiinnitetään puhallusputkeen. Ilma kulkee puhallusputken läpi suuttimeen, jossa kasvavan ilman poistumisnopeuden ansiosta muodostuu erittäin tehokas ilmavirtaus. Puhallusputken pituutta voidaan säätää kiertämällä suutinta vasemmalle siten, että pikaliitin vapautuu ja siirtämällä suutin sen jälkeen sopivaan asentoon. Kiinnitä suutin takaisin paikalleen kiertämällä sitä oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen. Suojakansi S Suojakansi (H) sijaitsee puhaltimen kotelon sivulla. Suojuksen avaaminen mahdollistaa juoksupyörän puhdistamisen ja tarkistamisen (vain BV2126). Jos käytetään imuriputkea, se täytyy kiinnittää suojakannen aukkoon. Suojakansi avataan nostamalla työkalulla sen saranan vastaista puolta (merkitty kanteen nuolella). K L Käynnistinlaite ja käynnistyskahva S Käynnistyslaite (M) on sijoitettu moottorin kotelon sivulle. Se kytkee kampiakselin vain silloin, kun käynnistyskahvasta (N) vedetään. N H J VAROITUS! Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos suojakansi on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. Veitset (BV2126) S Puhallinpyörässä on kaksi veistä (J). Veitsien tehtävänä on hienontaa lehdet ja muut roskat, ennen kuin ne menevät keräyssäkin imun aikana. Suutin ja puhallusputki HUOM! Putken kiinnityspultti ja mutteri on asennettava paikalleen ennen laitteen käyttöä (katso puhaltimen yleiskuvaus sivulla 26). S Puhallusputki (K) kiinnitetään laitteeseen hahlokiinnityksen avulla. Asennettaessa tai irrotettaessa puhallusputkea (tai keräyssäkin putkea BV2126) putken kiinnityspultti on irrotettava. Kohdista putkessa oleva kohouma puhaltimen ilman ulostuloaukossa olevaan uraan ja työnnä putkea sisäänpäin, kunnes putken reiät ja kotelo ovat kohdakkain. Kiinnitä putken kiinnityspultti takaisin paikalleen ja kiristä. M Polttoainesäiliön korkki S Polttoainesäiliön korkki (O) sijaitsee moottorin kotelon takapuolella. Korkissa on tiiviste, joka estää polttoaineen vuotamasta ulos. Ilmansuodatin S Ilmansuodatin (P) koostuu joustavaan kehykseen asennetusta kuitusuodatinelementistä. Ilmansuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Ne on selostettu osassa Kunnossapito. Muussa tapauksessa sähköpuhallin kuluttaa liikaa polttoainetta, sen teho alenee, ja sytytystulpan elektrodeihin voi kerääntyä öljyistä likaa. O P Finnish---29

10 Rikastin S Rikastin sijaitsee ilmansuodattimen kannen alapuolella. Rikastinta tulee käyttää aina, kun moottori kylmäkäynnistetään. Q KUVAUS Kaasuttimen säätö EI KAIKISSA MALLEISSA S Lehtipuhaltimen kaasuttimessa on kolme säätökohtaa: S Matalakierrossuutin S Työkäyntisuutin S Joutokäynnin säätöruuvi S Kaasuttimen säätö tarkoittaa moottorin sovittamista paikallisten olosuhteiden, kuten ilmaston, korkeuden ja käytettävän bensiinin, mukaan. Ne on selostettu osassa Kunnossapito. R Finnish---30

11 Polttoaine HUOM! Kone on varustettu kaksitahtimoottorilla, jota on aina käytettävä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoituksella. Oikean seossuhteen varmistamiseksi on tärkeää mitata sekoitettava öljymäärä tarkasti. Pieniä polttoainemääriä sekoitettaessa vaikuttavat öljymäärän pienetkin virheellisyydet voimakkaasti seossuhteeseen. VAROITUS! Käsittele polttoainetta varovasti. Muista palo---, räjähdys--- ja sisäänhengitysvaarat. Bensiini HUOM! Käytäainaöljysekoitteista laatubensiiniä (väh oktaanista). Ympäristöä säästävää bensiiniä, nk. alkylaattibensiiniä, on käytettävä siellä, missä sitä on saatavana. POLTTOAINEEN KÄSITTELY Bensiini, Kaksitahtiöljy, litraa litre 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 Sekoitus S Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. S Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä. S Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä. S Suositeltu pienin oktaaniluku on 90. Jos moottoria käytetään bensiinillä, jonka oktaaniluku on alle 90, voi seurauksena olla nk. nakutus. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa, mistä voi seurata vakavia moottorivaurioita. S Työhön, jossa konetta käytetään jatkuvasti suurilla pyörimisnopeuksilla, suositellaan suurempaa oktaanilukua. Kaksitahtiöljy S Parhaan tuloksen ja toiminnan varmistamiseksi käytä JONSERED---kaksitahtiöljyä, joka on kehitetty erikoisesti kaksitahtimoottoreitamme varten. Sekoitussuhde 1:50 (2%). S Jos JONSERED---kaksitahtiöljyä ei ole saatavissa, voidaan käyttää jotakin muuta korkealaatuista ja ilmajäähdytteisille moottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. Kysy jälleenmyyjältä neuvoa öljylaadun valinnassa. Seossuhde 1:33 (3%). S Älä koskaan käytä vesijäähdytteisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. S Älä koskaan käytä nelitahtimottoreille tarkoitetta öljyä. S Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä. S Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäytyksen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Muista tulipalon vaara erityisesti lähellä tulenarkoja aineita ja/tai kaasuja käsiteltäessä. Finnish---31

12 Tankkaus POLTTOAINEEN KÄSITTELY VAROITUS! Seuraavat turvatoimet vähentävät tulipalon vaaraa: Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle. Äläkoskaantankkaamoottorin käydessä. Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minuutteja ennen tankkausta. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti tankkauksen yhteydessä, niin että mahdollinen ylipaine häviää hitaasti. Kiristä polttoainesäiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen. Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennen käynnistämistä. Min. 3 m S Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi. Säiliössä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat käyntihäiriöitä S Varmista, että polttoaine on sekoittunut hyvin ravistamalla astiaa ennen tankkausta. Finnish---32

13 Käynnistys ja pysäytys VAROITUS! Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos suojakansi on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. Kylmä moottori Polttoainepumppu: Painele polttoainepumpun kumirakkoa 10 kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon. Rakon ei tarvitse olla aivan täynnä. KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Lämmin moottori Kun moottori on lämmin, paina kaasuliipaisin alas. Siirrä rikastin asentoon ½. Vedä käynnistysköyden kahvasta terävästi, kunnes moottori käynnistyy ja pyörii. Siirrä rikastin asentoon OFF CHOKE (auki). Pysäytys Pysäytä moottori painamalla ja vapauttamalla STOP-kytkin (S). S Rikastin: Työnnä sininen moottorin rikastin vipu suljettuun asentoon. Käynnistys: Paina koneen runkoa maata vasten vasemmalla kädellä (HUOM! Ei jalalla!). Tartu tukevasti käynnistyskahvasta oikealla kädellä. ÄLÄ paina kaasuliipaisinta. Vedä käynnistysnarusta hitaasti oikealla kädellä, kunnes tunnet vastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat) ja vedä sen jälkeen nopein ja voimakkain vedoin. VAROITUS! Älä koskaan kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille. Vedä kahvasta kunnes moottori alkaa käynnistyä, mutta älä vedä enemmän kuin 3 kertaa. Siirrä rikastin asentoon ½ ja vedä narusta, kunnes moottori käynnistyy ja alkaa pyöriä. Anna moottorin lämmetä noin 10 sekunnin ajan. Siirrä rikastin sitten asentoon OFF CHOKE (auki). HUOM! Jos moottori sammuu, siirrä sininen moottorin kuristimen vipu suljettuun asentoon ja toista käynnistysvaiheet. HUOM! Älävedäkäynnistysnaruatäysin ulos äläkä irrota otetta käynnistyskahvasta, kunnaruontäysinulkona.tämä voi vaurioittaa konetta. Finnish---33

14 Roskien puhaltaminen maasta Putken ja suuttimen asennus VAROITUS! Putkea ja suutinta asennettaessa on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäyttimen pysäytysasennossa. Puhallusputki (T) kiinnitetään laitteeseen hahlokiinnityksen avulla. Asennettaessa tai irrotettaessa puhallusputkea (tai keräyssäkin putkea BV2126) putken kiinnityspultti on irrotettava. Kohdista putkessa oleva kohouma puhaltimen ilman ulostuloaukossa olevaan uraan ja työnnä putkea sisäänpäin, kunnes putken reiät ja kotelo ovat kohdakkain. Kiinnitä putken kiinnityspultti takaisin paikalleen ja kiristä. KÄYTTÖ U Käyttömukavuuden lisäämiseksi BV2126:ää voidaan käyttää valjaiden kanssa. Valjaat on asetettava olkapään yli oheisen kuvan mukaisesti. T Suuttimessa (U) on pikaliitin, jolla se kiinnitetään puhallusputkeen. Ilma kulkee puhallusputken läpi suuttimeen, jossa kasvavan ilman poistumisnopeuden ansiosta muodostuu erittäin tehokas ilmavirtaus. Puhallusputken pituutta voidaan säätää kiertämällä suutinta vasemmalle siten, että pikaliitin vapautuu ja siirtämällä suutin sen jälkeen sopivaan asentoon. Kiinnitä suutin takaisin paikalleen kiertämällä sitä oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen. Puhaltaminen Lehtipuhallinta käytettäessä on pidettävä alla mainittuja suojavarusteita. VAROITUS! Käytä työn aikana tarvittavia suojavarusteita: 1. Kuulonsuojaimet. 2. Silmiensuojaimet. 3. Hyväksyttyjä suojakäsineitä. 4. Hengityksensuojainta pölyisellä työalueella. VAROITUS! Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. Suurella nopeudella virtaava ilma voi singota hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Etenkin silloin, kun konetta on aikaisemmin käytetty keräämiseen. Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä suoraa kosketusta suojakannen alueeseen. Pidä korut, löysät vaatteet tai vaatteet, joissa on irrallaan roikkuvia vöitä, nauhoja, tupsuja jne., poissa suojakannen alueelta. Finnish---34

15 KÄYTTÖ VAROITUS! Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos suojakansi on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. VAROITUS! Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Käynnistä lehtipuhallin. Katso Käynnistys ja pysäytys. Noudata työssä seuraavia ohjeita: 1. Älä koskaan puhalla kiinteitä esineitä, kuten seiniä, suuria kiviä, autoja ja aitoja kohti. 2. Suuntaa puhallusilma sisänurkista ulospäin. Muussa tapauksessa saattaa kasvoihin sinkoutua esineitä, jotka voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. 3. Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua helposti vioittuvia kasveja kohti. Standardisuutin Standardisuutin (V) kuuluu malleihin B2126 ja BV2126. Kun tarvitset suurempaa tarkkuutta ja korkeaa ilmavirran konsentraatiota, käytä standardisuutinta. W 1. Avaa keräyssäki. Työnnä keräyssäkin putki pussin sisältä ja kiinnitä se pussin imuaukkoon kuten kuvassa. Varmista, että kumi on paikallaan urassa. Sulje pussin vetoketju. 2. Irrota puhallusputki ja kiinnitä keräyssäkin putki. Aseta putken kiinnityspultti paikalleen ja kiristä se. Kiinnitä kantohihna keräyssäkin lenkkeihin. 3. Laita alemman ja ylemmän imuputken nuolet samalle kohdalle. Työnnä alempaa imuputkea ylempään putkeen, kunnes se on varmasti paikallaan (noin 7 cm). Kiinnitä putket pysyvästi toimitetulla ruuvilla. 4. Avaa puhaltimen sivulla oleva kansi vääntämällä ruuvimeisselillä kannen reunan alta saranan vastapuolelta (merkitty kanteen nuolella). 5. Paina imuputki puhaltimen alapuolella olevaan isoon reikään kohdistaen kohoumat putkessa oleviin uriin. Kierrä putkea, kunnes pikaliitin lukkiutuu kiinni (lukkomerkit samalla kohdalla). V Suurinopeuksinen suutin Suurinopeuksinen suutin (W) on puhaltimen lisävaruste (kuuluu malleihin BV2126). Kun tarvitset leveämpää ilmavirtaa ja korkeampaa nopeutta, käytä suurinopeuksista suutinta. Roskien imeminen maasta (BV2126) Keräyssäkin kiinnittäminen erilaisten imuriputkien yhteydessä Imurointilaite on lisävaruste (kuuluu malliin BV2126). VAROITUS! Putkea ja suutinta asennettaessa on moottorin oltava pysäytettynä ja pysäyttimen pysäytysasennossa. Finnish---35

16 Imeminen Lehtipuhallinta käytettäessä on pidettävä alla mainittuja suojavarusteita. VAROITUS! Käytä työn aikana tarvittavia suojavarusteita: 1. Kuulonsuojaimet. 2. Silmiensuojaimet. 3. Hyväksyttyjä suojakäsineitä. 4. Hengityksensuojainta pölyisellä työalueella. Keräyssäkki on työn ajaksi kiinnitettävä valjaisiin, jotka on asetettu olkapään yli kuvan mukaisesti. KÄYTTÖ VAROITUS! Tarkastaainaennen käynnistämistä, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju on kiinni. Älä koskaan käytä rikkonaista säkkiä, sillä säkistä ulossinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Ole varovainen, erityisesti jos laitetta käytetään vasemmalla kädellä. Vältä koskettamasta pakokaasujen poisto - osaan millään kehon osalla. VAROITUS! Lehtipuhallinta ei koskaan saa käynnistää, jos suojakansi on auki, vaurioitunut tai sitä ei saa kiinni. Ehto ei ole voimassa, jos imulisälaite on liitettynä. VAROITUS! Lehtipuhallinta ei saa käyttää tikkailla tai telineillä seisten. Käynnistä lehtipuhallin. Katso Käynnistys ja pysäytys. Noudata työssä seuraavia ohjeita: 1. Älä ime suuria kiinteitä esineitä, jotka voivat vaurioittaa puhallinta, esimerkiksi puupaloja, purkkeja tai narun - tai hihnanpätkiä. 2. Älä työnnä imuputkea maahan. 3. Säkki tyhjennetään avaamalla sen sivulla oleva vetoketju. Finnish---36

17 Laitteen ja huoltotöiden turvallisuus Kun moottori käynnistetään kuristimen ollessa suljetussa asennossa, leikkuulaite alkaa pyöriä heti. Irrota sytytystulppa ennen huoltotöiden aloittamista (kaasuttimen säätöä lukuunottamatta). Kaasutin Jonsered---tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu niin, että se vähentää haitallisia pakokaasuja. Kun moottori on kuluttanut tankillista polttoainetta, on moottori ajettu sisään. Varmistaaksesi, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja tuottaa mahdollisimman vähän haitallisia pakokaasuja sisäänajovaiheen jälkeen, anna jälleenmyyjäsi/huoltoliikkeen (jolla on käytettävissään pyörimisnopeusmittari) säätää koneesi kaasutin. Toiminta S Kaasutin ohjaa kaasuliipasimen välityksellä moottorin pyörimisnopeutta. Kaasuttimessailmajapolttoainesekoittuvat keskenään. S T---ruuvi () säätelee kaasuläpän perusasentoa joutokäynnillä. Kiertämällä T---ruuvia myötäpäivään saadaan suurempi joutokäyntinopeus ja kiertämällä sitä vastapäivään saadaan hitaampi joutokäyntinopeus. Perussäätö S Kaasuttimelle tehdään perussäätö tehtaalla koekäytön yhteydessä. Hienosäätö on annettava pätevän henkilön suoritettavaksi. Suositeltu joutokäyntinopeus: Katso luku Tekniset tiedot. Suositeltu suurin ryntäyspyörimisnopeus: Katso luku Tekniset tiedot. Joutokäynnin T hienosäätö Säädä joutokäynti joutokäyntiruuvilla T, jos uusintasäätö on tarpeen. Joutokäyntinopeus on oikea, kun moottori käy tasaisesti kaikissa asennoissa. KUNNOSSAPITO Äänenvaimennin Jotkut äänenvaimentimet on varustettu katalysaattorilla. Ks. Tekniset tiedot nähdäksesi, onko koneesi varustettu katalysaattorilla. Äänenvaimennin pitää äänitason alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kuivaa ja syttyvää materiaalia kohti. Tietyt äänenvaimentimet on varustettu erityisellä kipinänsammutusverkolla (Y). Jos koneesi äänenvaimentimessa on kipinäverkko, se on puhdistettava säännöllisesti. Voit puhdistaa verkon kipinänsammutusverkolla ensin äänenvaimentimen suojakannen. Käytä puhdistuksessa teräsharjalla. Katalysaattorittomissa äänenvaimentimissa verkko on puhdistettava ja tarvittaessa vaihdettava kerran viikossa. Katalysaattoriäänenvaimentimissa verkko on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava kerran kuukaudessa. Jos verkko on vioittunut, se on vaihdettava. Jos verkko tukkeutuu usein, se voi olla merkkinä katalysaattorin toiminnan heikentymisestä. Ota yhteys jälleenmyyjän asian tarkistamiseksi. Jos verkko on tukkeutunut, kone ylikuumenee, mistä seuraa sylinteri - ja mäntävaurioita. HUOM! Äläkoskaankäytäkonetta,jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Finnish---37

18 KUNNOSSAPITO Y Z AA BB VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja iholle. Huomioi tulipalon vaara! VAROITUS! Muista, että: Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa häkämyrkytyksen. Älä siis koskaan käynnistä tai käytä konetta sisällä tai tiloissa, joissa on puutteellinen ilmanvaihto. Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa tai lähellä tulenarkaa materiaalia! VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta äänenvaimenninta. Jäähdytysjärjestelmä Ilmansuodatin Puhdistamalla ilmansuodatin (CC) säännöllisesti pölystä ja liasta vältetään seuraavat ongelmat: S Kaasutinhäiriöt S Käynnistysongelmat S Tehon heikkeneminen S Moottorin osien turha kuluminen S Epätavallisen korkea polttoaineenkulutus S Haitallisten pakokaasujen pitoisuuksien kohoaminen CC DD Moottori on varustettu jäähdytysjärjestelmällä. Jäähdytysjärjestelmän osat ovat: 1. Käynnistinlaitteen ilmanottoaukko (Z). 2. Vauhtipyörän tuulettimen siivet (AA). 3. Sylinterin jäähdytysrivat (BB). 4. Sylinterikotelo (ohjaa jäähdytysilman sylinteriin). Puhdista jäähdytysjärjestelmä ulkopuolelta harjalla kerran viikossa, vaikeammissa käyttöolosuhteissa useammin. Likainen tai tukkeutunut jäähdytysjärjestelmä aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, mistä seuraa sylinterin ja männän vaurioituminen. Puhdista ilmansuodatin 25 tunnin käytön jälkeen tai useammin, jos olosuhteet ovat poikkeuksellisen pölyiset. Ilmansuodattimen puhdistus Irrota ilmansuodattimen kotelo (DD) ja poista suodatin. Pese se puhtaaksi lämpimällä saippuavedellä. Varmista, että suodatin on kuiva ennen takaisin asentamista. Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei saa koskaan täysin puhtaaksi. Siksi ilmansuodatin on vaihdettava säännöllisin väliajoin. HUOM! Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava. Finnish---38

19 KUNNOSSAPITO Sytytystulppa Sytytystulpan kuntoa heikentävät: S Väärin säädetty kaasutin. S Polttoaineen öljymäärä virheellinen (liian paljon tai väärää öljyä). S Huonolaatuinen polttoaine ja öljy. S Likainen ilmansuodatin.s Nämä tekijät aiheuttavat sytytystulpan kärkien karstoittumisen, mistä voi seurata käyntihäiriöitä ja käynnistysongelmia. Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai jos joutokäynti on levotonta: tarkasta aina ennen muita toimenpiteitä sytytystulppa. Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on 0,6 mm. Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin. 0,6 mm HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Huoltokaavio Alla on annettu joitakin yleisiä hoito -ohjeita. Viikoittainen huolto S Tarkasta käynnistinlaite, käynnistysnaru ja palautusjousi. Vaihda vaurioituneet osat. S Tarkasta, etteivät tärinänvaimentimet ole vaurioituneet. S Puhdista sytytystulppa ulkopuolelta. Irrota tulppa ja tarkasta kärkiväli. Säädä kärkiväliksi 0,6 mm tai vaihda sytytystulppa. Vaihda tarvittaessa (Champion RCJ -8Y). S Puhdista vauhtipyörän tuulettimen siivet. S Puhdista tai vaihda äänenvaimentimen kipinänsammutusverkko (katalysaattorittomat äänenvaimentimet). S Puhdista kaasuttimen tila. S Puhdista ilmansuodatin. Kuukausittainen huolto S Huuhtele polttoainesäiliö puhtaalla bensiinillä. Huuhteluun käytetty bensiini on hävitettävä turvallisesti. S Puhdista kaasutin ja kaasuttimen ympäristö ulkopuolelta. S Puhdista vauhtipyörän tuulettimen siivet ja niiden ympäristö. S Tarkasta polttoainesuodatin ja polttoaineletku, vaihda tarvittaessa. Vaihda vaurioituneet osat. S Tarkasta kaikki kaapelit ja liitännät. S Vaihda sytytystulppa (Champion RCJ -8Y). S Vaihda ilmansuodatin. Päivittäinen huolto S Puhdista lehtipuhallin ulkopuolelta. S Tarkista, että nopeuden säätö ja kaasuliipaisin toimivat turvallisesti. Vaihda vaurioituneet osat. S Tarkasta, että pysäytin toimii. Vaihda tarvittaessa. S Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa. S BV2126: Tarkasta, että suojakansi voidaan lukita kiinni. Tarkasta huolellisesti, että puhallinpyörä on puhdas. Etenkin silloin, kun sitä on aikaisemmin käytetty keräykseen (imu). S Tarkasta, että mutterit ja ruuvit ovat kireällä. S Tarkasta, ettei yhdessäkään kotelossa ole halkeamia. Vaihda vaurioituneet osat. S BV2126: Tarkasta, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju toimii. Finnish---39

20 Tekniset tiedot TEKNISET TIEDOT B2126 BV2126 Moottori Sylinteritilavuus, cm Sylinterihalkaisija, mm Iskunpituus, mm 28,7 28,7 Joutokäyntinopeus, r/min Suurin pyörimisnopeus puhalluksessa, r/min Suurin pyörimisnopeus imussa, r/min ISO standardin mukainen enimmäisteho, kw 0,8 0,8 Katalysaattoriäänenvaimennin Kyllä Kyllä Sytytysjärjestelmä Sytytysjärjestelmän valmistaja/tyyppi Phelon/CD Phelon/CD Sytytystulppa Champion RCJ-8Y Champion RCJ-8Y Kärkiväli, mm 0,6 0,6 Polttoaine---/voitelujärjestelmä Kaasuttimen valmistaja/tyyppi Zama Zama Polttoainesäiliön tilavuus, litraa 0,5 0,5 Paino Paino vakiovarusteineen ilman polttoainetta, kg 4,3 4,4 Melupäästöt (ks. huom. 1) Äänentehotaso, mitattu db(a) Äänentehotaso, taattu L WA db(a) Äänitasot (ks. huom. 1) Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla mitattuna standardien EN/ISO ja ISO mukaan, db(a) Joutokäynnillä Täydellä kaasulla Tärinätasot Kahvojen tärinätasot mitattuna standardien EN/ISO ja ISO mukaan, m/s 2 Joutokäynnillä, vasen/oikea kahva - - /5,0 3,1/5,0 Täydellä kaasulla, vasen/oikea kahva - - /11,8 8,5/11,8 Puhallin B2126 BV2126 Tyyppi Radiaali puhallin Radiaali puhallin Maks.ilmavirta,m/s(km/h), standardisuutin 60 (217) 60 (217) Maks.ilmavirta,m/s(km/h), suurinopeuksinen suutin* 76 (273) 76 (273) Ilmamäärä vakiosuuttimella, puhalluksessa, m 3 /h Ilmamäärä vakiosuuttimella, imussa, m 3 /h *vaihtoehtoinen lisävaruste joihinkin malleihin Huom. 1: Melupäästö ympäristöön äänentehona (L WA ) EY---direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna. Huom. 2: Ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa seuraavilla aikajaoilla: 1/2 joutokäynti ja 1/2 maks. pyörimisnopeus. HUOM! Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla ja kahvojen tärinät on mitattu kaikilla koneeseen hyväksytyillä terälaitteilla varustetusta koneesta. Alla olevassa taulukossa annetaan pienin ja suurin arvo. Finnish---40

21 TEKNISET TIEDOT Malli B2126 Hyväksytyt lisävarusteet Tuotenro Suurinopeuksinen suutin VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EY -vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Me, Husqvarna Outdoor Products Italia, S.p.A., Valmadrera, Italy. puhelin: , vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että Jonsered B2126 ja BV2126-lehtipuhallin sarjanumerosta N00001 (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudoattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: 22. kesäkuuta 1998 koskien koneita 98/37/EG, liite IIA. 3. toukokuuta 1989 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/EEC, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset. 8. toukokuuta 2000 koskien melupäästöä ympäristöön 2000/14/EG, liite V. Mitattu äänitehotaso on 106 db(a) ja taattu äänitehotaso on 107 db(a). Nimellisilmavirta on 0,142m 3 /s. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN :2003, EN :2003 ja CISPR 12:2001. Svensk Maskinprovning, SMP, Fyrisborgsgatan 3 S Uppsala, Ruotsi, on suorittanut vapaaehtoisen tyyppihyväksynnän. Sertifikaatin/sertifikaattien numero(t) on/ovat: SEC/07/ Michael S. Bounds, johtaja Tuoteturvallisuus ja normien mukaisuus Kannettavat kuluttajan puutarhanhoitotuotteet Finnish---41

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti käytettynä olla

Lisätiedot

325HS75 X-series 325HS99 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 325HS75 -series 325HS99 -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 324HDA55 X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 324HDA55 X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Käyttöohje 225B 225B X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje 225B 225B X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 225B 225B -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLTÖ Johdanto... 3 Merkkien selitykset... 4 Turvamääräykset... 5 Kuvaus... 7

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

227L/LD 232L 240L. Käyttöohje 101 91 66-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

227L/LD 232L 240L. Käyttöohje 101 91 66-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 227L/LD 232L 240L Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 66-11 Tunnukset max 10000 rpm MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit

Lisätiedot

K950 CHAIN. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K950 CHAIN. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. K950 CHAIN Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Timanttiketjusahassa esiintyvät tunnukset: MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS Timanttiketjusahat voivat

Lisätiedot

Käyttöohje. 335L X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 335L X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 335L -series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje. K650 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K650 Cut-n-Break. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K650 Cut-n-Break Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Käyttöohje K960. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K960. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K960 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K750 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

B28 P. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76)

B28 P. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 P Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Lisätiedot

125BT 141B 155B 165BT

125BT 141B 155B 165BT Käyttöohje 125BT 141B 155B 165BT Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Silmämääräinen tarkastus. VAROITUS Kone voi

Lisätiedot

Käyttöohje. M48 Pro M53 S Pro. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. M48 Pro M53 S Pro. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje M48 Pro M53 S Pro Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K960 K960 Rescue Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje K750. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K750 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

K950 Ring. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K950 Ring. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. K950 Ring Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset Suojalaseja tai visiiriä on käytettävä. VAROITUS Kone

Lisätiedot

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 PS Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

225AI15/AI25 Käyttöohje

225AI15/AI25 Käyttöohje 225AI15/AI25 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 39-11 Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Kone saattaa olla vaarallinen Huolimaton tai virheellinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER PART T 250 25CC GAS TRIMMER http://fi.yourpdfguides.com/dref/938171

Käyttöoppaasi. PARTNER PART T 250 25CC GAS TRIMMER http://fi.yourpdfguides.com/dref/938171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PARTNER PART T 250 25CC GAS TRIMMER. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttöohje. 324L X-series 324LD X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. 324L X-series 324LD X-series. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 324L X-series 324LD X-series Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Raivaussahat, ruohoraivurit

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI ZAA0510 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070126 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen valinnan

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

JOHDANTO. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta ja lisävelvoitteita.

JOHDANTO. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta ja lisävelvoitteita. JOHDANTO Kiitos, että ostit vesipumppumme. Tämä ohje kattaa seuraavien pumppujen käytön ja ylläpidon: KGP20, KGP30 ja KGP40. Ohjeen tiedot perustuvat viimeisimpiin painoajankohtana saatavilla oleviin tuotetietoihin.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

HG 5616. 545167657 Rev. 4 5/15/09 BRW

HG 5616. 545167657 Rev. 4 5/15/09 BRW HG 5616 SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja FI TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tutustu tämän moottorin käyttämän laitteen käyttöohjeisiin. Varmista,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER BV 25

Käyttöoppaasi. PARTNER BV 25 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI

POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI ZAA0515 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070130 POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen

Lisätiedot

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish JOHDANTO Hyvä asiakas Onnittelemme Husqvarna-tuotteen valinnan johdosta

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohje 225H60 225H75. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje 225H60 225H75. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 225H60 225H75 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Tunnukset MERKKIEN SELITYKSET Raivaussahat ja trimmit saattavat olla vaarallisia Huolimaton

Lisätiedot

DS 2400 D - PU (21.7 cm 3 ) FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

DS 2400 D - PU (21.7 cm 3 ) FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS DS 2400 D - PU (21.7 cm 3 ) FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi työtä ei saa koskaan aloittaa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FB 165 FB 170 FB 230 FB 250 FB 260 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE spac100 2 KÄYTTÖ SWEPAC FB 165 / FB 170 / FB 230 / FB 250 / FB260 on tarkoitettu täytteiden tiivistämiseen rakennusten perustoissa, katuja ja

Lisätiedot

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó 1 Max. Min. Q R 1 2 1. 4. 1 2. 1 2 3 3. 5. 1 4 1 6 8. 8. 6. 5 7. 9. 1 2 English....................... 8 (Original operating instructions) Français......................

Lisätiedot

Käyttöohje 123HD60 123HD65X. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish

Käyttöohje 123HD60 123HD65X. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish Käyttöohje 123HD60 123HD65 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Pensastrimmi voi huolimattomasti tai virheellisesti

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot