Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1"

Transkriptio

1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

2 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: (v. 2004) Yritysten lukumäärä: (v. 2003) Koko maan yritykset Tutkimushenkilökunta (v. 2003): Uusimaa yhteensä: Joista yrityksissä Julkisella sektorilla Korkeakouluissa Yliopistoja: 9 Ammattikorkeakouluja: 8 Opiskelijamäärä (v. 2002): Yliopistoissa: Koko maassa Ammattikorkeakouluissa: Koko maassa *Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

3 Sisältö 1. YHDESSÄ HUIPULLE _4 2. STRATEGIATYÖN TAUSTAA Yhteistyöstä merkittävää lisäarvoa 5 Helsingin seudun visio 5 Esimerkki: Seutumarkkinointi 2.2. Strategiaprosessi 6 3. TUTKIMUKSEN JA OSAAMISEN KANSAINVÄLISEN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN _ Lisää ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita Huipputuotteilla globaaleille koulutusmarkkinoille 8 Esimerkki: Metsäklusteriosaamisen kansainvälistäminen Esimerkki: Helsinki School of Creative Entrepreneurship Ulkomaalaisten osaajien palveluiden parantaminen Huippututkimuksen vaihtotase kuntoon Työelämä tarvitsee ulkomaisia osaajia OSAAMISKESKITTYMIEN VAHVISTAMINEN JA YHTEISTEN KEHITYSALUSTOJEN LUOMINEN _ Kehitysalustat tulevaisuuden klusterikehityksen ytimessä 11 Esimerkki: Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kehitysympäristö 12 Esimerkki: Pilottiyhteisöt (living labs) Julkinen sektori innovaatioiden hyödyntäjänä 14 Esimerkki yhteistyöstä: vanhuspalvelut Kaupungit innovaatiotoiminnan mahdollistajina 15 Esimerkki: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuotekehityssairaala INNOVAATIOTOIMINNAN TUKI _ Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omat innovaatiopalvelut Teknologiakeskukset osaamisen välittäjäroolissa 17 Esimerkki: Otaniemen teknologiakeskittymä 17 Esimerkki: Lentokenttäkaupunki Aviapolis 18 Esimerkki: Helsingin yliopiston tiedekampukset Luovien alojen liiketoimintakeskus Arabianrantaan Palveluliiketoimintaosaamisen vahvistaminen 19 Esimerkki: Kauppakorkeakoulut osaamisen välittäorganisaatioina Kohti dynaamista kampusverkostoa Kasvuyrittäjyyden tuki Innovatiivisten alkuvaiheen yritysten rahoitus ERINOMAINEN PAIKKA ASUA, OPPIA JA TYÖSKENNELLÄ Luovien ympäristöjen merkitys Kansainväliset koulut JULKISTEN PALVELUIDEN UUDISTAMINEN JA INNOVAATIOT _ Innovaatiotoiminta vaatii rakenteellisia uudistuksia Kaupunkien uusi aktiivinen rooli KLUSTERIKEHITTÄMINEN HELSINGIN SEUDULLA _ Osaamiskeskustoiminnan tulevaisuus STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN _ 24 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 25

4 1. Yhdessä huipulle! YHTEISTYÖ ON PÄÄKAUPUNKISEUDUN AINOA TODELLINEN VAIHTOEHTO Menestyäkseen globaalissa kilpailussa on Suomen ja pääkaupunkiseudun kyettävä edelleen tuottamaan ja tehokkaammin hyödyntämäään uusia innovaatioita. Helsingin seudun innovaatiostrategia näyttää tietä yhteistoiminnalle, joka mobilisoi hajanaisen metropolialueen mittavat innovaatiopotentiaalit nykyistä tehokkaammin. Lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä tarvitaan merkittävästi lisää seudullisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näytöt toimivasta yhteistyöstä ratkaisevat sen, miten kova kilpailija tai toisaalta miten kiinnostava strateginen kumppani Helsingin seutu on maailman muille huippualueille tulevaisuudessa. HELSINGIN SEUDULLA RATKAISTAAN KOKO MAAN KILPAILUKYKY Valtiovallan tarve kehittää Suomen muita alueita on jättänyt Helsingin seudun viime vuosina liian vähälle huomiolle. Suorat tulonsiirrot ja jatkuva keskustelu eri julkisten toimintojen uudelleen sijoittamisesta pois pääkaupunkiseudulta osoittavat, että kansallisen politiikan painopiste on ollut muualla kuin pääkaupunki seudulla. Helsingin seudun nostamisessa (takaisin) kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tarvitaan monet rajat ylittävää uutta yhteistyötä, eikä vähiten pääkaupunkiseudun ja valtion välille. Kansallisessa innovaatiopolitiikassa on hyväksyttävä lähtökohdaksi, että Suomen kilpailykyky voi tulevaisuudessa perustua vain korkeaan osaamiseen, erikoistumiseen ja vahvuuksien vahvistamiseen. Kansallisesti ylivoimainen osaamisen keskittymä, Helsingin seutu, on Suomen klipailukyvyn strateginen ydin. Strategian neljä painopistettä: I. Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen II. Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja yhteisten kehitysalustojen luominen III. Julkisten palveluiden uudistaminen ja innovaatiot IV. Innovaatiotoiminnan tuki 4 HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA

5 2. Strategiatyön taustaa Helsingin metropolialueella on neljä kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), noin miljoona asukasta, yhdeksän yliopistoa, kahdeksan ammattikorkeakoulua, lukuisia tutkimuslaitoksia sekä suuri joukko erilaisia innovaatiotoimintaan liittyviä seudullisia ja valtiollisia tuki- ja välittäjäorganisaatioita. Yrityksillä on tärkeä rooli innovaatioiden kaupallistajina sekä soveltavassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Helsingin seudun väestö on erittäin korkeasti koulutettua. The European Competitiveness Index 2004 listaa Uudenmaan Euroopan parhaaksi kilpailukyvyssä ja luovuudessa. Luovuuden mittareina olivat investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen, patentointiaktiivisuus sekä työntekijät informaatioteknologian palveluissa. Huolimatta sijoittumisesta huipulle monissa viimeaikaisessa kilpailukykymittauksissa, Helsingin seutu jää edelleen eurooppalaiseen keskikastiin vertailtaessa seutukuntien kansantuotetta. Kärjistäen voidaan kysyä, miten näin hyvistä lähtökohdista syntyy näin vähän lisäarvoa. Mittavat perusinvestoinnit innovaatiojärjestelmään on Helsingin seudullakin kertaalleen tehty, mutta innovaatiotoiminnan prosessit vaativat vielä hiomista. Tähän tarvitaan uutta yhteistyötä ja sosi- aalisia innovaatioita. Monimutkaistuvassa maailmassa sosiaalisen pääoman ja verkostojen merkitys korostuu sitä mukaa kun yksittäisen tutkimusryhmän, yrityksen tai kaupungin kyky hallita kaikkia menestykseen tarvittavia osa-alueita käy rajallisemmaksi. Sosiaalisen pääoman suhteen sekä verkostojen johtamisessa ja hyödyntämisessä Helsingin seudulla on paljon parannettavaa YHTEISTYÖSTÄ MERKITTÄVÄÄ LISÄARVOA Suomen innovaatiojärjestelmän tunnustetuimpia vahvuuksia on yksityisen ja julkisen sektorin välinen kehittynyt yhteistyö. Yliopistojen ja yritysten yhteistyöstä on hyviä kokemuksia myös Helsingin seudulla. Sen sijaan julkisten toimijoiden keskinäinen yhteistyö on pääkaupunkiseudulla ollut huomattavan vähäistä. Tämä pätee yhtä lailla seudun kaupunkeihin kuin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Vähäisen yhteistyön on usein selitetty johtuvan siitä, että alueella on paljon toimijoita. Selitys ei kelpaa, jos Helsingin seudun kilpailukykyä halutaan parantaa. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan syksyllä 2004 hyväksymä yhteinen visio tukee metropolialueen kehittämistä yhtenäisesti toimivana kokonaisuutena. Helsingin seudun visio Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 5

6 Helsingin seudun yhteistyöstä koituu merkittävää lisäarvoa kaikille seudun kaupungeille. Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen, Helsingin kaupunki Innovaatiostrategian toteutusvaiheen keskeiset haasteet liittyvät julkisen sektorin uusien yhteistyömuotojen konkretisoimiseen. Aivan viimeaikoina metropolialueen kaupungit ovat osoittaneet kykyä toimia yhdessä etsiessään yhteisiä kehittämiskohteita julkisten palveluiden uudistamiseksi ja käynnistäessään yhteiseen elinkeinopolitiikkaan tähtäävän työn. On tärkeää turvata näiden jo käyntiin lähteneiden yhteisten hankkeiden onnistumisedellytykset. Kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta on välttämätöntä, että kaupunkien, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset raja-aidat madaltuvat Helsingin seudulla pysyvästi. Esimerkki: Seutumarkkinointi Helsingin seudun kansainvälinen markkinointi on konkreettinen esimerkki toiminnasta, jota ei voida hoitaa käytännössä laadukkaasti ilman yhteistä visiota ja tahtoa. Seudun maine maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena ei synny ilman markkinointia, joka puolestaan vaatii seudun vahvuuksien ammattimaista tuotteistamista. Ulkomaisten osaajien, pääomien ja yritysten houkutteluun ei riitä, että ollaan ihan hyviä. Siitä täytyy myös osata kertoa. Seudun vahvuuksien tuotteistamisessa ja markkinoinnissa olemme vuosia jäljessä kovia kilpailijoitamme STRATEGIAPROSESSI Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä innovaatiostrategiasta syntyi ylipormestari Eva-Riitta Siitosen koolle kutsuman huippupäättäjistä koostuvan Helsinki Klubi II:n työskentelyssä keväällä Klubi halusi Helsingin seudulle innovaatiostrategian vahvistamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tässä yhteistyössä avainroolissa ovat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, seudun kaupungit, valtion innovaatio-organisaatiot sekä seudulla toimivat yritykset. Innovaatiostrategian rahoittivat Tekes sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Prosessin on toteuttanut Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Ltd Oy, jonka hallitus hyväksyi hankkeen käynnistämisen elokuussa 2003 ja palkkasi vuoden 2004 alusta päätoimisen projektijohtajan. Culminatum kutsui hankkeelle johtoryhmän. Se koostui Culminatumin hallituksesta ja viidestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, jotka olivat johtaja Antti Hautamäki (Sitra), Vice President Erkki Ormala (Nokia Oyj), johtaja Hannu Paju (Uudenmaan TE-keskus), kansleri Kari Raivio (Helsingin yliopisto) ja pääjohtaja Veli- Pekka Saarnivaara (Tekes). Johtoryhmä päätti käynnistää työskentelyn kaksitasoisena: (1) kokonaisuuden hallinta ja (2) interventiot tärkeisiin aihealueisiin. Kuuteen erityisaihealueeseen perustettiin ryhmät, joiden työskentelyyn osallistui yhteensä yli sata asiantuntijaa. Ilman näiden innovaatiotoiminnan ammattilaisten asiantuntemusta ja merkittävää ajankäyttöä strategiatyö olisi tuskin johtanut kiinnostaviin tuloksiin. Kuutta aihealuetyöryhmää kutsuttiin vetämään kokeneet puheenjohtajat: (1) kaupunkien rooli, professori Juhani Kuusi, (2) kehitysalustat, hallituksen puheenjohtaja Paavo Uronen, (3) siemenvaiheen rahoitus, johtaja Henri Grundstén, (4) luovat alat, vuorineuvos Krister Ahlström, (5) teknologiakeskuskonsepti, kehitysjohtaja Juha Kostiainen ja (6) Helsingin seutu kansainvälisenä opiskelu- ja tutkimusympäristönä, vararehtori Mauno Kosonen. Kesällä 2004 järjestettiin strategiaseminaari, johon saapui yli 170 asiantuntijaa keskustelemaan innovaatiostrategian lähtökohdista. Kaiken kaikkiaan strategiatyöskentelyyn osallistui eri tavoin yli 300 innovaatiotoimijaa. Innovaatiostrategian laatimista pohjustettiin vuonna 2003 teetetyllä esiselvityksellä Helsingin seudun kehittäminen innovaatioympäristönä. Prof. Seija Kulkki ja KTT Heli Penttinen Helsingin kauppakorkeakoulun Center for Knowledge and Innovation Researchistä haastattelivat yli sataa Helsingin seudun vaikuttajaa selvittääkseen, mitkä ovat innovaatiotoiminnan keskeisimmät pullonkaulat ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. 6 HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA

7 3. Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen Kansainvälisyys on Helsingin seudulla teema, jonka tulisi läpäistä kaikki innovaatioympäristön kehittämiseen kohdistettavat toimenpiteet. Ulospäin omat osaajamme ja yrityksemme ovat kohtuullisen kansainvälisiä, mutta vetoaako Helsingin seutu ulkomaisiin osaajiin ja yrityksiin? Suomen syrjäinen maantieteellinen sijainti ei saa olla ylittämätön este, kun Helsingin seutua kansainvälistetään sisäänpäin. Koko Suomen ja pääkaupunkiseudun houkuttavuuteen voidaan vaikuttaa verotusta ja ulkomaalaislainsäädäntöä uudistamalla LISÄÄ ULKOMAISIA TUTKINTO- OPISKELIJOITA Helsingin seutu on kansainvälisesti korkeatasoinen opiskelu- ja tutkimusympäristö. Tulevaisuuden menestyksen kannalta keskeinen vaatimus on tehdä siitä myös kansainvälinen. Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita ja tutkijoita seudun yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on edelleen verraten vähän, vaikka pääkaupunkiseutu on noussut suosituksi vaihto-opiskelukohteeksi ja menestyi hyvin muun muassa yhdeksän eurooppalaisen yliopistokaupungin Student city vertailussa vuonna Strategisesti seudun opiskelumahdollisuuksien markkinointi kannattaisi kohdistaa erityisesti sinne, mistä saamme korkeatasoisia opiskelijoita, jotka todennäköisimmin olisivat myös kiinnostuneita jäämään Suomeen tutkinnon suoritettuaan. Tiedossa on, että alhaisemman elintason maista tulleilla on suurempi alttius asettua pysyvästi maahamme. Lisäksi Suomessa tutkinnon suorittaneilla ulkomaalaisilla on yleensä vähintään auttava suomenkielen taito, henkilökohtaisia siteitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja tutkinto, jonka suomalaiset työmarkkinat parhaiten tunnistavat. Toimenpide-ehdotus 1: Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kaupungit panostavat yhdessä Helsingin seudun kansainväliseen markkinointiin yhtenäisenä koulutus- ja tutkimusalueena. Jatkovalmistelu: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumi, kaupungit HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 7

8 Ulkomaalaisten osuuden kasvattamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tarvitaan sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet. Opetusministeriö on asettanut tavoitteeksi ulkomaisten tutkijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden määrän kaksinkertaistamisen vuoteen 2010 mennessä. Tämä on ehdoton minimitavoite Helsingin seudulle, jolla on suomalaisittain ylivoimaiset edellytykset onnistua vaativassa kansainvälistymistehtävässä. Jos Helsingin seutua aiotaan todella kansainvälistää, tarvitaan panostuksia seudun yhteismarkkinointiin ja englanninkieliseen koulutustarjontaan. Valtiovallan on osallistuttava yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen lisärahoitukseen, sillä ilman sitä riittävän korkeatasoisen vieraskielisen opetuksen järjestäminen ei onnistu - muuta toimintaa karsimatta. Toimenpide-ehdotus 2: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut sitoutuvat yhteisiin kansainvälisty mistä koskeviin tavoitteisiin ja yleisiin periaatteisiin sekä laativat tarvittavat suunnitelmat kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin tehostamiseksi. Jatkovalmistelu: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumi 3.2. HUIPPUTUOTTEILLA GLOBAALEILLE KOULUTUSMARKKINOILLE Kotimaisen koulutuksen kansainvälistäminen vaatii valintoja yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Kilpailluilla koulutusmarkkinoilla pärjätäkseen Helsingin seudun pitää tarjota parastaan eli aloja, joilla jo ollaan kansainvälisellä huipulla tai ainakin sen tuntumassa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtäväksi jää valita ne alat, joihin panostukset kohdistetaan. Yhteistyössä toteutettavien opintokokonaisuuksien on oltava kilpailukykyisiä, mikä asettaa haasteita niiden suunnittelulle ja markkinoinnille. Toimenpide-ehdotus 3: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat ne koulutusalat, joita tarjotaan tulevaisuudessa englanninkielisinä. Yliopistotutkinnot tulee suunnitella ja toteuttaa yliopistojen välisessä yhteistyössä. Sama tarve yhteistyölle pätee myös ammattikorkeakouluihin ja niiden myöntämiin tutkintoihin. Jatkovalmistelu: Helsingin seudun yliopistokonsortio, ammattikorkeakoulut. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen rehtorifoorumi on tärkeä päätöksentekoelin, johon edellä on useasti viitattu. Yhteistyön käytännön valmistelu ja uudistusten nopea käynnistäminen vaativat kuitenkin myös toteuttajia. Esimerkiksi Öresundin alueen yliopistoyhteistyöllä on pysyvä ja riittävän suuri sihteeristö. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulisi harkita Öresundin mallin mukaisesti yhteistyönsä lisäresursointia. Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä voi toisaalta tuottaa säästöjä ja muita skaalaetuja osapuolille. 8 HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA

9 Esimerkki: Metsäklusteriosaamisen kansainvälistäminen TKK valmistelee kansainvälistä metsäklusterin tutkintokokonaisuutta, joka käynnistetään vuoden 2005 syksyllä puunjalostustekniikan kansainvälisellä M.Sc.-tutkinnolla ja TKK Dipolin täydennyskoulutusohjelmalla. Myöhemmin toimintaa laajennetaan metsäklusterin sisällä. Pääosin verkkokoulutuksena toteutettava suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen teollisuuden kanssa yhteistyössä valmisteltu ohjelmakokonaisuus hyödyntää suomalaista huippuosaamista globaaleilla koulutusmarkkinoilla. Helsingin seutu tarvitsee kansainvälisen tutkimuslaitoksen. Kansleri Kari Raivio, Helsingin yliopisto Esimerkki: Helsinki School of Creative Entrepreneurship Helsingin seudun on hyödynnettävä koulutustarjonnan monitieteisyyttä nykyistä tehokkaammin perustamalla lisää organisaatio- ja oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Hyviä kokemuksia on saatu muun muassa Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteisestä International Design and Business Management ohjelmasta: merkittävien innovaatioiden todennäköisyys kasvaa, kun opiskelijat ja tutkijat ylittävät kampus- ja organisaatiorajat. IDBMkokemusten pohjalta on perusteltua siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa luovuus, teknologiat ja bisnes kohtaavat yliopistojen ja yritysten yhteisessä Helsinki School of Creative Entrepreneurship hankkeessa. Toimenpide-ehdotus 4: Perustetaan Helsinki School of Creative Entrepreneurship hanke, joka tarjoaa englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta ja osallistuu monitieteisiin tutkimushankkeisiin. HSCE tukee merkittävällä tavalla osallistuvien yliopistojen kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toteutumista. Jatkovalmistelu: HKKK, Taik, TKK, yritykset ja Culminatum 3.3. ULKOMAISTEN OSAAJIEN PALVELUIDEN PARANTAMINEN Metropolialueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien on yhdessä edistettävä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettumista ja viihtymistä tukevien palveluiden saatavuutta ja laatua. Myös ulkomaalaisten yhteisöllisiin tarpeisiin on kiinnitettävä huomiota, koska ulkopuolisuuden kokemus lienee suurin este kotiutumiselle. Toimenpide-ehdotus 5: Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita palvellaan tulevaisuudessa nykyistä paremmin. Tämä on mahdollista perustamalla koko seudun ulkomaalaisia palveleva yksikkö, joka huolehtii ainakin markkinointiin, opiskeluun, asumiseen, oleskelulupiin, sosiaalietuuksiin, perheenjäsenten asemaan ja rekrytoitumiseen liittyvistä kokonaisuuksista Jatkovalmistelu: kaupungit, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset Uudistettavaan ulkomaalaislakiin tulisi tehdä poikkeus, jotta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin rekisteröityneiden ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitsisi valmistuttuaan palata kotimaahansa hakemaan oleskelulupaa, vaan he voisivat jäädä suoraan etsimään työmahdollisuuksia Suomesta HUIPPUTUTKIMUKSEN VAIHTOTASE KUNTOON Tutkijoiden globaalia liikkuvuutta ohjaava tärkein yksittäinen tekijä on tieteellinen huippuosaaminen. Suomalaiset huippututkijat ovat hyvin edustettuina ulkomaisissa yliopistoissa. Tieteen huippuosaajamme ovat onnistuneet myös houkuttelemaan ulkomaisia kollegoita ryhmiinsä Suomessa, vaikka joudumme usein antamaan tasoitusta kilpailijoille ansiotasoon, ilmastoon ja perheenjäsenten kotiutumiseen liittyvissä asioissa. Varttuneempien ulkomaisten huippututkijoiden ja suomalaisten maailmalla meritoituneiden paluumuuttajien saamiseksi tarvitaan kuitenkin erityistoimenpiteitä. Toimenpide-ehdotus 6: Metropolialueen kaupunkien on varauduttava siihen, että ne osarahoittavat muutaman maailmanluokan huippututkijan kutsumisen vuosittain seudun yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vahvistamaan niiden kansainvälisyyttä. Tämä edellyttää ainakin palkkaukseen ja asumiseen liit tyviä erityisjärjestelyjä. Kaupunkien on tehtävä asiassa konkreettinen ehdotus, johon muut potentiaaliset rahoittajat voivat tarttua. Jatkovalmistelu: yliopistot, kaupungit, Sitra HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 9

10 Yhdeksi kotikansainvälistymisen tavoitteeksi on asetettava merkittävän kansainvälisen tutkimuslaitoksen saaminen Helsingin seudulle. Tähän voidaan päästä panostamalla huomattavasti enemmän johonkin nykyisistä yksiköistä (esimerkiksi Helsinki Institute of Information Technology HIIT tai TKK + VTT + KCL / metsätutkimus) tai perustamalla kokonaan uusi tutkimuslaitos (esim. EMBL:n molekyylilääketieteen yksikkö, EU:n kemikaaliviraston tutkimustoiminta tai Helsingin yliopiston koordinoimana valmisteltava monitieteinen CICERO oppimistutkimuksen keskus). Mikään näistä vaihtoehdoista ei toteudu ilman yhteistä tahtoa ja määrätietoista toimintaa tavoitteiden eteen. Toimenpide-ehdotus 7: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten on yhdessä panostettava ulkomaisten tutkinnon suorittajien työuran avautumisen tukemiseen pääkaupunkiseudulla. Tämä vaatii ulkomaalaisten huomioimista muun muassa harjoitteluohjelmista ja opinnäytetyömahdollisuuksista tiedotettaessa ja niitä suunniteltaessa. Jatkovalmistelu: yritykset, kauppakamarit, yliopistot, ammattikorkeakoulut 3.5. TYÖELÄMÄ TARVITSEE ULKOMAISIA OSAAJIA Suomi sijoittuu myös työelämän ulkomaisten asiantuntijoiden määrässä EU:n häntäpäähän yhdessä eteläisten Kreikan ja Italian kanssa. Osaajien globaalia sijoittumista ohjaavat lupaavimmat työmahdollisuudet, maahanmuuttajien omat yhteisöt sekä suvaitseva ja kansainväliseen toimintaan suuntautunut ilmapiiri. Suomi ja Helsingin seutu lähtevät takamatkalta globaaliin kilpaan työelämän osaajista. Suomalaisiin yliopistoihin täytyy saada lisää kansainvälisiä huippututkijoita ja -opettajia. Yliasiamies Esko Aho, Sitra 10 HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA

11 4. Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja yhteisten kehitysalustojen luominen Korkea koulutustaso, hyvä tieteellis-teknologinen osaamispohja sekä pitkät perinteet yksityisen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä luovat edellytykset innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehitysympäristöjen toiminnalle Helsingin seudulla. Avoimina kehittämis-, oppimis- ja vuorovaikutusympäristöinä niin sanotut kehitysalustat vahvistavat Helsingin seudun strategisesti tärkeitä osaamisalueita sekä kilpailukykyä. Kehitysalustojen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen ovat erinomainen kohde kaupunkien yhteiselle elinkeinopolitiikalle KEHITYSALUSTAT TULEVAISUUDEN KLUSTERIKEHITYKSEN YTIMESSÄ Tavoitteena on, että Helsingin seudusta tulee kansainvälisesti kiinnostava, osaamisprofiililtaan ainutlaatuinen ja kaupallisesti kilpailukykyinen huippuosaamiselle rakentunut monipuolinen kehitysalustakokonaisuus, joka kannustaa kehittämään ja hyödyntämään innovatiivisia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja. Yhdistämällä seudun vahvoja osaamiskeskittymiä huippuluokan kehitysalustat voivat Kehitysalusta: Toimintamalli/ infrastruktuuriteknologia Teknologian/ palvelujen kehittäjät Teknologian/ palvelujen hyödyntäjät Kuluttaja / asiakas / loppukäyttäjä Potentiaalinen markkina Ideiointi, alustava design Potentiaalinen markkina Yksityiskohtainen suunnittelu ja testaus Ideiointi, alustava design Potentiaalinen markkina nostaa pääkaupunkiseudun houkuttavuutta myös ulkomaisten investointien kohteena. Pääkaupunkiseudun on rakennettava tulevaisuuden kilpailuetunsa, ei vain omien osaamisalueidensa Suunnittelun viimeistely ja tuotanto Muutokset sosiaalisessa käyttäytymisessä Yksityiskohtainen suunnittelu ja testaus Ideiointi, alustava design Potentiaalinen markkina Jakelu ja markkinointi Suunnittelun viimeistely ja tuotanto Yksityiskohtainen suunnittelu ja testaus Ideiointi, teknologian käyttöönotto Kehitysalusta luo ympäristön, jossa teknologian /palvelujen kehittäjät ja käyttäjät kohtaavat Jakelu ja markkinointi Suunnittelun viimeistely ja tuotanto Teknologian uudet käyttötavat Jakelu ja markkinointi varaan, vaan koko Suomen vahvuuksille. Helsingin seudulla on ainutlaatuinen mahdollisuus ja myös kansallinen velvollisuus kehittyä kansainvälisesti vetovoimaiseksi innovaatioympäristöksi, joka huoleh- HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 11

12 tii koko Suomen osaamisrepertuaarin esiin nostamisesta ja markkinoinnista. Toimenpide-ehdotus 8: Kaupungit kutsuvat kokoon korkean tason yritysvetoisen johtoryhmän, jonka tehtävänä on johtaa olemassa olevien kehitysalustojen edelleen kehittämistä ja niiden välistä yhteistyötä, valvoa suunnitteilla olevien hankkeiden toteutusta sekä suunnitella kokonaan uusia alustoja Helsingin seudulle. Jatkovalmistelu: yritykset, kaupungit, Culminatum Kehitysalusta on vielä melko uusi ja siksi vähemmän tunnettu toimintamalli. Tarvitaankin avointa ja vuorovaikutteista jatkotyötä vahvistamaan kehitysalustojen yhteisiä tavoitteita, toimintoja ja kehitysedellytyksiä sekä metropolialueella että kansallisesti. Myös eri osaamisalueiden ja kehitysalustojen keskinäistä synergiaa ja vuorovaikutusta on lisättävä yhdistämällä hankkeita dynaamisiksi kokonaisuuksiksi osaamiskeskustoiminnassa syntyneitä rakenteita hyödyntäen. Pääkaupunkiseudun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeänä kehitysalustaympäristönä on otettava huomioon kansallisessa tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa. Perinteinen projektirahoitusmalli ei käytännössä sovellu kehitysalustojen perustamiseen ja ylläpitoon. Pasilan klusterihanke vahvistaa Helsingin asemaa ja tunnettuutta kansainvälisenä innovaatio- ja osaamiskeskuksena. Toimitusjohtaja ( alkaen) Mikael Jungner, YLE Esimerkki: Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kehitysympäristö Pasilan alueelle on perusteilla digitaalisten sisältöjen ja palveluiden klusterihanke. Se voi jalostua pääkaupunkiseudun ja koko Suomen seuraavaksi huippuhankkeeksi, jossa erikokoiset suomalaiset ja ulkomaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut sekä loppukäyttäjät yhdessä kehittävät uusimpia teknologioita hyödyntäviä monikanavaisia sisältöja palvelutuotteita globaaleille markkinoille. Suurhankkeen onnistuminen vaatii kaikkien osapuolten täydellistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Helsingin kaupungin rooli hankkeessa on keskeinen. Pasilaan voi syntyä Helsingin toinen keskusta, jonka rakentaminen antaa mahdollisuuden luoda kokonaan uudenlaisia työ- ja vapaa-ajanympäris - töjä. Tämä vaatii innovatiivista otetta muun muassa kaavoitukselta. Yritysten panostuksilla alueelle voi syn tyä useita tuhansia uusia työpaikkoja. Pasilan hanke on myös yhteydessä kansalliseen Digital Media Service Innovations DIMES hankeeseen, josta se toteuttaa Helsingin seudulle suunniteltua osuutta. Esimerkki: Pilottiyhteisöt (living labs) Helsingin seudulla toimii jo joitakin pilottiyhteisöjä (living labs), joiden asemaa tulevaisuuden tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöinä, tosielämän laboratorioina, on edelleen vahvistettava. Myös eri pilottiyhteisöjen välistä yhteistyötä on lisättävä. Esimerkkeinä jo toimivista yhteisöistä mainittakoon Arabianrannan Helsinki Virtual Village, joka on myös osa EU:n tietoyhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävää IntelCities ohjelmaa, M-Cultin ja HIITin yhteinen Uuden mediakulttuurin keskus sekä paikallisyhteisön kehittämiseen keskittynyt Maunulan hanke. Tulevaisuuden pilottiyhteisöjä Helsingin seudulla ovat muun muassa Espoon Suurpelto, Helsingin Meilahteen sijoittuva Kolmiosairaala sekä Laurea ammattikorkeakoulun koordinoima Well Life Center Espoossa, joka muodostaa pilottiyhteisön yhdessä Helsingin Kustaankartanon vanhustenkeskuksen kanssa. Myös Pasilan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden klusterihanke sisältää pilottiyhteisön. Toimenpide-ehdotus 9: Perustetaan kansallinen Living Lab Finland Forum, jonka tehtävänä on toimia avoimena idea-alustana ja koordinoijana kaikkien Suomen erilaisten pilottiyhteisöjen välillä. Jatkovalmistelu: Culminatum Dimes ry Digital Media Service Innovations Finland Nokian, TietoEnatorin, TeliaSoneran, Elisan, Finnetin ja YLEn perustama yhdistys, edistää suomalaisen teknologiaosaamisen jalostamista palveluiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi Oulun, Tampereen ja Helsingin seutujen erityisosaamisia yhdistellen: Dimes on keino löytää, kehittää ja testata palveluinnovaatioita. Haemme aktiivisesti signaaleja markkinoiden murroskohdista ja suuntaamme kehityshankkeita niistä avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Laajapohjainen yhteistyö varmistaa, että alueelliset vahvuudet tulevat otetuksi huomioon ja tähtäin pysyy kansainvälisessä kilpailukyvyssä, teknologiajohtaja Yrjö Neuvo, Nokia Oyj. 12 HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA

13 5. Julkisten palveluiden uudistaminen ja innovaatiot Osaaminen, oppiminen ja innovatiivisuus ovat nousseet kaupunkien ja kaupunkiseutujen kilpailukyvyn avainteemoiksi. Ihmiset ja yritykset hakeutuvat tulevaisuuden mahdollisuuksien äärelle. Kaupungit voivat monin tavoin edistää osaamislähtöistä kilpailukykyään innovaatiotoiminnan kautta sekä suoraan että välillisesti. Tarvitaan vain yhteistä tahtoa sekä tehokkaita välineitä ja toimintatapoja. Innovaatiotoiminnan on oltava kaupungeille yhtä luonnollinen osa kilpailukyvyn ylläpitoa ja vahvistamista kuin tutkimus ja kehittäminen ovat teknologiayritykselle. Innovaatiotoiminnan kansalliset rahoittajat Tekes ja Sitra ovat kannustaneet Helsingin seudun kaupunkeja yhdistämään voimansa ja valmistelemaan vaikuttavuudeltaan merkittäviä kehityshankkeita, jotka lähtevät julkisen sektorin kehittämistarpeista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantovolyymi Helsingin seudulla mahdollistaa todella suuret yhteishankkeet, jos kaupungeilla on yhteistä tahtoa ja kykyä osallistua osaltaan kehittämistoiminnan kustannuksiin. Esimerkiksi Tekesin terveydenhuollon teknologiaohjelmasta FinnWellistä on jaossa vuosina yhteensä 150 miljoonaa euroa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta parantaviin yhteishankkeisiin. FinnWellin tapaisia kansallisia ja myös eurooppalaisia ohjelmia on muitakin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ensimmäisten joukossa käynnistämässä erikoissairaanhoidon (traumasairaalakonsepti) kehityshanketta juuri Finn- Well-rahoituksella INNOVAATIOTOIMINTA VAATII RAKENTEELLISIA UUDISTUKSIA Innovaatiotoiminnan ottaminen osaksi kaupunkien normaalia toimintaa kaikilla toimintasektoreilla on kova haaste päätöksenteolle ja voimavarojen kohdistamiselle. Päätöksenteolta vaaditaan sektorirajat ylittävää joustavuutta ja riskinottokykyä. Innovaatiohankkeiden pitkäjänteinen ja riittävä tuki puolestaan vaatii kaupungeilta taloudellisia ja henkisiä investointeja. Tarvittavan rahoitus- ja toimintamallin HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 13

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot