PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE"

Transkriptio

1 PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE

2 Porin Lyseon lukio Annankatu Pori 2 Rehtori Jarkko Kivelä , Apulaisrehtori Juha Alisaari , Lukion Maija Pihl , opinto-ohjaajat Hanna Välimäki , Ilona Koivisto , Lukioiden yhteinen erityisopettaja Hannu Raevuori , Lukioiden yhteinen psykologi Tiina Haukka-Kumpulainen , Lukioiden yhteinen kuraattori Sanna Suominen , Koulusihteerit Ritva Erkintalo , Sinikka Pursiheimo , Terveydenhoitaja Leena Viitamäki , Outi Rantanen, maanantaisin , Kiinteistönhoitaja Timo Rinne , Keittiö Maiju Iljanto , Lyseon internet-sivut: Lukion ohjausryhmien ryhmänohjaajat IA Perttula Jarmo IB Hietava Pekka IC Kettunen Anne ID Ankelo Niina IE Knuuttila Tiina IIA Leino-Jussila Tiina IIB Pihl Maija IIC Itäkylä Liisa IID Stoitcheva Milena IIE Thomasson Marita IIF Pajunen Mikko IIIA Holmberg Tea IIIB Laiho Henriikka IIIC Knuutila Kirsti IIID Hietanen Susanna IIIE Sjögren Katariina IIIF Hokkanen Eeva IV Koivisto Ilona

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Porin Lyseon lukion opiskelijoille 4 Koulun työajat 4 Oppituntien ajat 4 Jaksojen ajat 4 Koeviikot 4 Uusintakuulustelut 5 Lukuvuoden lomat 5 Tuntikiertokaavio 5 Opetusjärjestelyt 6 Kurssien suoritus ja arviointi 6 Ohjaus ja neuvonta Porin Lyseon lukiossa 9 Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 12 Yhteistyöverkosto 13 Todistukset 15 Kustannuksista ja avustuksista 16 Terveydenhuolto 17 Ruokailu 18 Poissaolot 21 Opiskelijakunta 21 Kanslia 21 Ylioppilastutkinto 22 Puoltolauseet sekä erityisjärj. yo-tutkinnossa 34 Syksyn 2015 ylioppilastutkinto 36 Kevään 2016 ylioppilastutkinto 37 Ote Porin Lyseon lukion turvallisuussuunnitelmasta 38 Toimintaohje tulipalon sattuessa 38 Toimintaohje rakennuksen tyhjentämisestä 38 Ohje tapaturmien ja sairauskohtausten varalle 39 Hätäilmoitus Toimintaohje kaasu-ja säteilyvaaran sattuessa 40 Opiskelijahuolto 40 Kiusaamisen estäminen 43 Järjestyssäännöt 44 Muutoksenhakuohjeet 46 Sivistyslautakunta Wilman pikaohje opiskelijalle 48 Opettajat lv Luokkatilakartta 50 Hyvä syksyn 2015 ylioppilaskokelas 51 3

4 4 PORIN LYSEON LUKION OPISKELIJOILLE Tähän Porin Lyseon luokattoman lukion lukuvuositiedotteeseen on koottu tiiviiseen muotoon sellaista tietoa, jota oppilaitoksessamme opiskeleva opiskelija tulee tarvitsemaan lukuvuoden aikana. Lue lukuvuositiedote huolellisesti läpi ja pidä se mukanasi tai säilytä kotona, jotta se on aina käytettävissäsi. Suomen vanhimpien lukioiden joukkoon kuuluva, vuonna 1879 perustettu, Porin Lyseon lukio on osa porilaisten kulttuurihistoriaa. Lyseon klassisen perinteen mukaisesti kiinnitämme huomiota yleissivistyksen monipuolisuuteen, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseen. Painotamme erityisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitoksien kanssa sekä ympäristöarvoja, kypsää suhdetta työhön että yksilöllisen persoonan arvostamista. Lyseossa voi opiskella ympäristötieteiden tai ilmaisutaidon linjalla sekä liiketaloudellisen painotuksen mukaisesti. KOULUN TYÖAJAT OPPITUNTIEN AJAT /9.55 I oppitunti II oppitunti (I, II) tai III oppitunti (III) III oppitunti IV oppitunti / / V oppitunti Ryhmänohjaus torstaisin alkaa klo 9.45 tai ryhmänohjaajan luokassa seuraavasti: 1.jaksossa I ja III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, II v. opiskelijoiden to klo jaksossa III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus klo 9.45, I ja II to klo jaksossa II ja III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, I v. opiskelijoiden to klo jaksossa I v.opiskeljoiden ryhmänohjaus klo 9.45, II v. klo jaksossa II v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, I klo JAKSOJEN AJAT jakso (40) 2. jakso (37) 3. jakso (37) 4. jakso (37) 5. jakso (38) KOEVIIKOT Koeviikon kokeet ovat pääsääntöisesti jakson kuutena viimeisenä päivänä. 1. jakso jakso jakso jakso jakso

5 UUSINTAKUULUSTELUT (hylätyt arvosanat) jakso todistusten jako uusintakoe klo uusintaan ilm. mennessä 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso to ma ke ti pe ke ke (abit) to (muut) 5 ti pe to ti pe la pe klo ke Ilmoittautuminen näihin jaksokohtaisiin uusintakuulusteluihin tapahtuu Wilmassa kohdassa Tentit. KAIKKIEN KURSSIEN UUSINTAKUULUSTELUT (sekä hylätyt että hyväksytyt arvosanat) SEKÄ OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN KOROTUSKUULUSTELUT ma klo , ilmoittautuminen päättyy ma klo , ilmoittautuminen päättyy näissä kuulusteluissa on mahdollisuus yrittää korottaa mitä tahansa jo suoritettua kurssia, myös hyväksytysti suoritettua kurssia sekä opiskelija voi myös käyttää oikeuttaan päättöarvioinnin korottamiskuulusteluun (Lukioasetus 8 ( /52) 4 momentti: Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.) ilmoittautuminen näihin kuulusteluihin ei tapahdu Wilmassa vaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella ja tenttikuorella, joita on saatavilla kanslian edestä. Ilmoittautuminen myös jätetään kanslian edessä olevaan lokeroon. LUKUVUODEN LOMAT Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Opiskelun sujumisen kannalta pyri keskittämään lomamatkasi aina lukuvuoden lomien yhteyteen sekä pois koeviikoilta. TUNTIKIERTOKAAVIO KLO MA TI KE TO PE / (I, II) tai (III) / ( ) 8 7 ( ) 6

6 6 1. koodin tuntien alkamisajat ja päättymisajat poikkeavat muista koodeista, koska 7. koodilla ei ole omaa koepäivää koeviikolla. 8. koodin opetus alkaa jo edellisen koeviikon viimeisenä päivänä kokeiden jälkeen klo OPETUSJÄRJESTELYT Luokattomuus Kurssitarjotin Jakso Kokeet Tapahtumakalenteri Porin Lyseon lukiossa opiskellaan luokattoman järjestelmän mukaisesti. Lukiossa ei ole ennalta määrättyjä opetusryhmiä, vaan ne muodostuvat valinnoista, jotka oppilaat tekevät kurssitarjottimesta. Se sisältää lukion tarjoamat kurssit ja niiden aikataulun. Kurssitarjotin löytyy sähköisenä Wilmassa ja lukion nettisivuilta. Lukion lukuvuodessa on viisi jaksoa. Yhden jakson ohjepituus on 38 työpäivää. Kurssikokeet pidetään keskitetysti koeviikolla aina jakson lopussa. Menestyminen koeviikolla edellyttää suunnitelmallista opiskelua ennen koeviikkoa. Koeviikolla voi olla joskus koulun yhteistä toimintaa, kuten esim. oppilaanohjausta, kokeenpalautuksia yms. lukuvuodelle löytyy Wilmasta. KURSSIEN SUORITUS JA ARVIOINTI Opetussuunnitelma Kurssien suoritus Opintojen hyväksi lukeminen Lukiossa kaikki noudattavat Lyseon koulukohtaista, valinnaista opetussuunnitelmaa, jossa on määritelty kaikki opiskeluun ja kursseihin liittyvät asiat. Opetussuunnitelma sisältyy opiskelijoille jaettavaan Lyseon opintoopas vihkoseen (vihreä) ja se löytyy myös Lyseon lukion internet kotisivuilta. Kurssien pääsääntöinen suoritustapa on osallistuminen kurssin opetukseen. Tämä merkitsee säännöllistä osallistumista oppituntityöskentelyyn. Kursseja voidaan suorittaa perustelluista syistä myös kokonaan tai osittain itsenäisesti työskennellen. Asiasta on neuvoteltava aina lukion aineenopettajan kanssa etukäteen. Suoritusoikeus on anottava kanslian edestä saatavalla kaavakkeella. Suoritusoikeuden myöntämisestä päättävät asianomainen aineenopettaja ja rehtori. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä lukiolaissa säädetään opiskelijan arvi-

7 7 oinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla (esim. erillinen koe). Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista. Arviointi Kurssisuoritus arvioidaan, kun kurssi on kokonaan suoritettu. Kurssisuoritus arvioidaan numeroin 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty) tai suoritusmerkinnällä ( S ) suoritettu. Mikäli kurssia ei voi arvostella selvittämättömien poissaolojen tai tekemättömien tehtävien takia, arvosanaksi tulee K (=keskeyttänyt). Merkintä P (=puuttuu) tarkoittaa, että kurssin suoritus on jäänyt muuten kesken, esim. jokin kurssiin kuuluva koe tai näyttö puuttuu. Merkintä P vaihdetaan arvosanaksi, kun puutteet on korjattu ja tehtävät suoritettu. Opettaja määrittelee suoritusaikataulun. Suoritus on tehtävä pääsääntöisesti lukuvuoden loppuun mennessä. Oppiaineen päättöarvosanaa antaessaan opettaja pitää lähtökohtanaan opiskelijan kurssiarvosanojen keskiarvoa ja niiden kehityssuuntaa. Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukioasetus 810/1998, 9 1 mom) "Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukioasetus 810/1998, 9 2 mom). Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja oikeudenmukaista ja sen perusteet tulee selvittää opiskelijoille. Uusinta Uudelleen suoritus Oppimäärän arviointi Hylätyllä arvosanalla suoritetun kurssin arvosanaa voi opiskelija yrittää korottaa kerran uusintakuulustelussa. Uusintakuulustelu järjestetään aina jakson päätyttyä. Kuulusteluun tulee ilmoittautua Wilman kautta erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä ennen kuulustelupäivää. Poissaolo ilman pätevää syytä katsotaan suoritusyritykseksi. Aineenopettajan ja rehtorin luvalla opiskelija voi suorittaa jo suorittamansa kurssin uudelleen normaalissa järjestyksessä. Kurssin arvosanaksi jää tällöin korkeampi arvosana. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskeleva opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa käymällä kurssi uudelleen tai osallistumalla mahdolliseen korotuskuulusteluun yhden kerran lukuvuoden alussa (elokuussa). Mikäli opiskelija käyttää tätä oikeutta, lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden oppimäärät siinä laajuudessa, kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla siten erilaiset oppimäärät. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa lukio-opintojensa aikana. Opiskelija voi halutessaan jättää opinto-ohjelmastaan kokonaan pois sellaisen oppiai-

8 8 neen, jossa ei ole pakollisia kursseja. Jo suoritettuja kursseja ja niiden arvosanoja ei voida kuitenkaan poistaa. Opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: joista voi olla hylättyjä kurssi- Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa arvosanoja enintään määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioijalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioijalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Koulunkäynnin päättyessä kunkin oppiaineen viimeisen kurssin opettaja arvostelee oppilaan tiedot ja taidot koko oppimäärän osalta. Päättöarvosana perustuu opiskelijan oppiaineessa suorittamien kurssien arvosanojen keskiarvoon. Jälkikäteen opiskelija ei voi jättää esimerkiksi arvosanalla 4 arvioituja kursseja pois oppimäärästään. Opettaja voi harkintansa mukaan perustellusta syystä korottaa oppimäärän päättöarvosanaa kurssien keskiarvosta. Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan rehtorin ja opettajakunnan myöntämä päättötodistus. Päättötodistus on ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona. Porin Lyseon lukioon hyväksytty opiskelija säilyttää opiskeluoikeutensa neljän opintovuoden ajan. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää opiskelijalle oikeuden tämän määräajan ylittämiseen.

9 Oppimäärän arvosanan korottaminen 9 Opintojen päättövaiheessa opiskelijalla (abiturientit) on mahdollisuus osallistua kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Kuulusteluissa on mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. OHJAUS JA NEUVONTA PORIN LYSEON LUKIOSSA Ohjausryhmät Lopo Opintojen ohjausta ja asioiden yleistä järjestelyä varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisen ryhmän ohjaajana toimii aineenopettaja. Ryhmänohjaajana on oppilaan ensisijainen ohjaaja ja koulunkäynnin sekä opintojen seuraaja. Ryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin ryhmän yhdyshenkilöiksi ja oppilaskunnan hallituksen jäseniksi. Ohjausryhmät kokoontuvat koeviikkoja lukuun ottamatta ryhmänohjaustuokioon. Ryhmänohjaustuokio ( to klo 9.45 tai klo 13.10, ryhmänohjausaika vahvistetaan jaksoittain) on lukion tärkein informaatiokanava ja sen vuoksi kaikkien läsnäolo on aina välttämätöntä. Ryhmänohjaustuokiossa on mahdollisuus käsitellä myös oppilaskunnan ja ohjausryhmän omia ajankohtaisia asioita. Seuraa säännöllisesti myös rehtorin ja opintojen ohjaajan ilmoitustauluja. Lukion opinto-ohjaajat Ilona Koivisto, Maija Pihl ja Hanna Välimäki auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedottavat jatkoopintomahdollisuuksista. Ohjaus on pääsääntöisesti yksilöllistä (mm. haastattelut ja muut vastaanotot). Opinto-ohjaajat kutsuvat opiskelijat säännöllisesti haastatteluun, ja opiskelija voi ottaa opinto-ohjaajaan yhteyttä jakson alussa erikseen ilmoitettuna vastaanottoaikana tai etukäteen sopimalla (pidemmät vastaanotot). Toiminta-alaan kuuluvista asioista opinto-ohjaaja tiedottaa opinto-ohjaustunneilla, joista tiedotetaan aina erikseen. Näille tunneille osallistuminen kuuluu aina lukio-opintojen pakolliseen osaan. Opinto-ohjaustunneilla käsitellään lukio-opintojen ohella ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Ylioppilaskirjoituksia käsitellään kirjoituksiin ilmoittautuvien osalta erityisesti marras- ja huhtikuussa. Tammi-helmikuussa yliopistojen ja korkeakoulujen vierailijat esittelevät 2. opiskeluvuoden opiskelijoille oppilaitostensa tarjoamia opiskelumahdollisuuksia, ja jouluja tammikuussa abiturienteille järjestetään korkeakoulu-infotilaisuudet, joissa ovat edustettuina eri yliopistojen ja korkeakoulujen tiedekunnat ja koulutusohjelmat. Ammatinvalinnan- ja opinto-ohjaukseen liittyen ilmoitetaan ajankohtaisista asioista opinto-ohjaajien ilmoitustaululla, joka sijaitsee opintoohjaajien vastaanottotilan edessä.

10 Lukio-TET 10 Lukio-TET:ssä on mukana oppilaitoksen ohella sekä porilaisia yrityksiä että järjestöjä. Tavoitteena on koulutuksen ja työelämän suhteiden edistäminen. TET toteutetaan käytännössä kouluajan ulkopuolella kuitenkin siten, että opiskelija saa työskentelystään työkokemuksen ohella yhden lukiokurssin suoritusmerkinnän. TET-työskentelyä tarjotaan ensisijaisesti I opiskeluvuoden liiketalouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut kiinnostuneet voivat ilmoittautua. TET-työskentelyyn ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisillä opotunneilla. Kurssivalinnat Opiskelija tekee kurssivalinnat lukuvuodeksi kerrallaan. Hänen on myös itse oltava tietoinen omista valinnoistaan. Opiskelija itse huolehtii siitä, että hän valitsee suoritettavakseen kaikki pakolliset ja riittävän määrän syventäviä kursseja. Opinto-ohjaajan luona asioidessaan opiskelijan on syytä pitää mukanaan omaa kurssitarjotintaan (valkoinen) voidakseen korjata ko. tarjottimeen mahdolliset kurssien muutokset. Opiskelu- ja elämäntilanteiden muuttuessa kurssivalintoja voidaan kesken lukuvuotta vielä mahdollisesti muuttaa. Tällöin on kuitenkin ensin ehdottomasti aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa (Ilona Koivisto, Maija Pihl tai Hanna Välimäki) Kurssivalintamuutoksia tehdään myös opiskeluryhmien tasapainottamiseksi. Kehotuksia valintamuutoksille tullaan antamaan ja kaikki kurssit eivät aina toteudu. Muutosehdotukset kannattaa luonnollisesti aina saattaa tiedoksi opinto-ohjaajalle. Yhteydenpito Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voi aina ottaa yhteyttä rehtoriin, koulusihteeriin, opinto-ohjaajiin, ryhmänohjaajaan, opettajaan ja oppilaskuntaan. Sekä yleisistä että oppilaskohtaisista ongelmista voidaan keskustella ryhmänohjaustunneilla, opinto-ohjaustilanteissa ja opintoohjaustilaisuuksissa. Tiivistelmä neuvonnasta Ryhmänohjaaja - tavattavissa varmimmin ryhmänohjaustunneilla (pääsääntöisesti torstaisin klo 9.45 tai 13.10) luokassaan - tiedottaminen - loma-anomukset 1 3 päivää (lähetetään pikaviestillä Wilmassa) - jaksotodistukset - opintojen etenemiseen liittyvät ongelmat Opinto-ohjaaja - tavattavissa varmimmin jaksoittain ilmoitettavina vastaanottoaikoinaan sekä erikseen sovittuina aikoina - opintoihin liittyvä ohjaus - kurssivalinnat, tarjotinvalinnat ja muutokset - jatko-opintoihin ja ammatin valintaan liittyvä ohjaus - opintojen etenemiseen liittyvät ongelmat - opiskelijoiden henkilökohtaiset haastattelut (1. ja 2. vuosi)

11 11 Aineenopettaja aineensa osalta - tavoitettavissa varmimmin oppituntiensa yhteydessä - oppiaineen opiskelutekniikkaan liittyvä ohjaus - tukiopetus oppiaineen oppimisvaikeuksissa - kurssin suorittaminen itsenäisesti - muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Lukiokoulutuksen erityisopettaja - tavattavissa vastaanottopäivinään (noin kerran viikossa) - lukihäiriöihin, oppimisvaikeuksiin ja vastaaviin liittyvä ohjaus Lukiokuraattori - ohjaus ja neuvonta, yksilökäynnit, tarvittaessa myös perhetapaamisia ja verkostopalavereja - yhteydenoton syynä voivat olla mm. poissaolot, motivaatio-ongelmat, ristiriidat ihmissuhteissa, haitallinen päihteidenkäyttö sekä toimeentuloon ja asumiseen liittyvät asiat Lukiopsykologi - opiskelijoiden jaksamisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen - yksilöllinen ohjaus ja neuvonta - tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin muille auttaville tahoille Kanslia - todistukset - opinto-ja koulumatkatukiasiat - hakemusten vastaanotto: kurssin suorittaminen itsenäisesti, muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Rehtori - opiskelijaksi otto, koulusta eroaminen - ylioppilastutkintoon ilmoittautumiseen liittyvä neuvonta - opiskelijan oikeusturvaan liittyvä neuvonta - loma-anomus yli 3 pv Wilman kautta Terveydenhoitaja - terveydentilaan liittyvät asiat

12 12 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT Kaikille opiskelijoille pyritään takaamaan tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea saattavat tarvita opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Opinto-ohjaaja kerää tietoja oppimisvaikeuksista ensisijaisesti opiskelijalta ja tämän huoltajalta sekä opiskelijaa opettavilta opettajilta. Oppimisvaikeuksia koskevan tiedon hankinnassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä lähettävän oppilaitoksen ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Mikäli opettaja havaitsee opiskelijalla oppimisvaikeuden vasta lukiossa, hän ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajan luokse, joka informoi opiskelijaa hänen mahdollisuudestaan käyttää koululaitoksen erityisopettajan tukitoimia. Erityisopettaja testaa opiskelijoita luki- ja muihin oppimisvaikeuksiin liittyen sekä antaa ohjausta oppimisongelmissa muun muassa Lue kurssilla. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on opintojen etenemisessä tai opiskelussa vaikeuksia esimerkiksi luki-vaikeuden vuoksi. Kurssilla pyritään tehostamaan luku- ja kirjoitustaitoa, tuetaan opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä sekä opiskelutaitojen parantamisessa, vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa opiskelijana. Mikäli opiskelija tarvitsee lääkärinlausuntoa, häntä neuvotaan kääntymään asianomaisen alan erikoislääkärin puoleen. Opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarve, pyritään tukemaan myös tutortoiminnan avulla. Tarvittaessa opiskelijan tukemiseksi tehdään yhteistyötä opinto-ohjauksen, huoltajien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Elämäntilanteeseen liittyvissä ongelmissa ja sosiaalisissa ongelmissa opiskelijalla on mahdollisuus kääntyä lukiopsykologin, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan puoleen. Oppimisvaikeuksien lieventämiseksi kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta tukiopetukseen kaikissa aineissa. Ruotsin kielessä ja pitkässä matematiikassa tarjotaan lisäksi mahdollisuutta suorittaa niveltävä kurssi siirryttäessä perusopetuksesta lukioon. Lukiolain 13 mukaisesti opiskelijan opinnot voidaan järjestää osittain toisin kuin mainitussa laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään muun

13 13 muassa jos lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai jos se on perusteltua terveydellisistä syistä. Koulunkäynnin poikkeuksellisesta järjestämisestä päätetään Porin kaupungin koulutoimen toimintasäännön määräämässä järjestyksessä. Opiskelija ottaa yhteyttä opintoohjaajaan, ja opiskelijan anomuksesta opinto-ohjaaja, aineenopettajat ja tarvittaessa erityisopettaja yhteistyössä laativat suunnitelman opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä ja sittemmin myös arvioivat suunnitelman toteutumista. Opiskelijalle, joka perustelee anomuksensa oppimisvaikeudet osoittavilla todistuksilla, voidaan tarpeen vaatiessa laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät, järjestää suullinen koe, antaa mahdollisuus täydentää kirjallista koetta suullisesti, antaa lisäaikaa, antaa mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa tai tulkkipalvelua. Opiskelija voidaan vapauttaa aineen opiskelusta, mikäli siihen on kokelaan kielelliseen tai kulttuuriseen alkuperään ja kasvuympäristöön liittyvä erityisen painava syy. Päätettäessä opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta voidaan ottaa huomioon myös erityisen painavat terveydelliset syyt. Mikäli opiskelija päätetään vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee itse valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. Ylioppilastutkinnon pakollisten kirjoitettavien aineiden opinnoista opiskelija voidaan kuitenkin vapauttaa vain, mikäli opiskelija voidaan ylioppilastutkinnon suorittamista säätelevien säädösten, normien ja määräysten nojalla vapauttaa myös suorittamasta mainitun aineen ylioppilaskoetta. YHTEISTYÖVERKOSTO Nuorille suunnattuja palveluja esitellään myös Nuorten palveluoppaassa, 68IkUr/nuortenpalveluopas.pdf. Terveyspalvelut Nuorten vastaanotto Lukiolaiset ovat oikeutettuja opiskeluterveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja tiedot taa opiskelijoita Porin kaupungin terveyspalveluista ja ohjaa opiskelijan tarvittaes sa lääkäripalveluihin. Oman alueen lääkärivastaanoton yhteystiedot saa myös suoraan Porin yhteistoiminta-alueen perusturvasta, puh. (02) Nuorten vastaanotto kuuluu Porin kaupungin psykososiaalisiin avopalveluihin. Nuorten vastaanotto on tarkoitettu vuotiaille porilaisille tai Porissa opiske leville nuorille. Nuori voidaan ohjata ongelmatilanteen selvittämiseksi ja oikean hoitopaikan löytämiseksi nuorten vastaanottoon. Lähetettä ei tarvita. Yhteishenki lönä koululta nuorten vastaanottoon toimivat ensisijaisesti lukiopsykologi, erityis opettaja ja terveydenhoitaja. Nuorten vastaanottoon voivat myös nuoret ja heidän huoltajansa ottaa yhteyttä, Vastaanotolle on ajanvaraus puhelimitse ma - pe klo puh Tarkempia tietoja saa myös osoitteesta Porin nuorisopsykiatrian poliklinikka (NUPO) Nuorisopsykiatrian poliklinikka kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Erikoissai raanhoidon palveluihin tarvitaan lähete terveyskeskuslääkäriltä, koululääkäriltä tai

14 14 nuorten vastaanotosta. Yhteyshenkilönä nuorisopsykiatrian poliklinikalle toimivat ensisijaisesti lukiopsykologi ja erityisopettaja. Porin päihdepalvelut Porin päihdepalvelujen toimipisteet auttavat erilaisissa riippuvuusongelmissa. A- klinikalta saa apua alkoholi-, lääke- ja huumeongelmissa, peliriippuvuudessa sekä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. puh. (02) Aikuissosiaalityö/ nuorisotiimi Aikuissosiaalityön toimistossa tarjotaan 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille tukea, apua ja neuvoja erilaisissa elämäntilanteissa. Apua tarjotaan myös toiselta paik kakunnalta muuttaneille opiskelijoille. puh. (02) Lastensuojelutoimisto Kela ET-Pori Ammatinvalinnanohjaus Seurakunta Poliisi Lastensuojelutoimiston tehtävänä on suojella lapsia ja nuoria sekä taata heille mahdollisuus kasvaa aikuisiksi turvallisesti. Lastensuojeluun ollaan yhteydessä, kun alle 18-vuotiaan nuoren kehitys ja hyvinvointi ovat vaarassa. puh. (02) (vaihde), (02) (neuvonta). Kelan kanssa tehtävä yhteistyö liittyy opintososiaalisiin etuuksiin, opintotukeen sekä kuntoutustukeen liittyvien asioiden informointiin koulusihteereille ja opintoohjaajille. Tiedottamisesta ja koulutuksesta sovitaan yhdessä Kelan kanssa. ET-Porin kohderyhmänä ovat vuotiaat porilaiset nuoret. ET-Poria hallin noivat yhdessä Porin kaupungin nuorten työpaja ja Porin kaupungin vapaaaikaviraston nuorisoyksikkö. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on erityisesti tavoittaa niitä nuoria, jotka tarvitsevat tukea hakeutuessaan palveluihin tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Opinto-ohjaaja on yhteyshenkilönä ET-työntekijöihin. Lukion keskeyttäneet opiskelijat ja opiskelijat, joita uhkaa koulutuksen ulkopuolelle jää minen, ohjataan Etsivään työhön (nuorisolaki ). ET-Porin verkkosivuilta Opiskelija voidaan ohjata ammatinvalinnanohjaukseen, jossa häntä autetaan sel vittämään tavoitteitaan, edellytyksiään ja vaihtoehtojaan koulutuksessa ja työelä mässä. Opinto-ohjaaja informoi opiskelijoita ammatinvalinnanohjauksesta ja myös ammatinvalintapsykologi voi käydä koululla kertomassa työstään. Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä oppilaitosta koskevissa kriisitilan teissa. Lukiosta ollaan ensisijaisesti yhteydessä oman alueen seurakuntaan. Yhteistyötä poliisin kanssa tehdään turvallisuuteen ja laillisuuskasvatukseen liitty vissä asioissa. Nuorten vertaistuki- ja harrastustoiminta Lukioiden tutor-toiminta, vapaa-aikaviraston toiminta ja erityisnuorisotyö tarjoavat nuorille vertaistukea ja harrastusmahdollisuuksia. Myös eri järjestöillä, kuten

15 15 Pelastakaa lapset ry:llä ja Mannerheimin lastensuojeluliitolla, on lapsia, nuoria ja perheitä tukevia toimintamuotoja. TODISTUKSET Opiskelijatodistus Opintokirjan ote Päättötodistus Muut todistukset Maksut Opiskelija saa kansliasta pyynnöstä todistuksen, josta ilmenee, että hän on Porin Lyseon lukion opiskelija. Opiskelijatodistusta opiskelija saattaa tarvita esimerkiksi opiskelijoille myönnettävistä eduista hyötyäkseen. Opiskelija saa jakson koeviikon suoritusten arvioinnin päätyttyä ryhmänohjaustunnilla opintokirjan otteet, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat kurssit sekä näiden arvosanat. Opiskelijan on syytä tarkistaa, onko hän saanut merkinnän kaikista suorittamistaan kursseista. Suoritusmerkintöjä ja arvosanoja koskevat puutteet on saatettava asianomaisen opettajan tietoon välittömästi. Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan rehtorin allekirjoittama päättötodistus. Lukion päättödistukseen opiskelijalle annetaan arvosana kaikkien hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärien tultua hyväksytysti suoritetuksi. Opiskelijan opinto-ohjelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Opinto-ohjelma määrittää opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden oppimäärät. Oppimäärät ovat siinä laajuudessa kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siten olla erilaiset oppimäärät. Päättötodistukseen kirjataan kaikki opiskelijan suorittamat arvosanat eikä mitään arvosanoja voida jälkikäteen poistaa. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus suoritusmerkintään numeroarvioinnin sijasta siten, kuin edellä kohdassa arviointi on luvattu. Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa ja koulutuksen ylläpitäjän vahvistamassa opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Arvostelutietojen mahdolliset muutosasiat on hoidettava kuntoon ja sovittava rehtorin kanssa kuukautta ennen päättötodistuksen saamista. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle annetaan erotodistus, johon on merkitty arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta. Ensimmäinen todistus on opiskelijalle maksuton, mutta anoessaan jäljennöstä jo saamastaan todistuksesta opiskelija on velvollinen maksamaan Porin kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti lunastusmaksun, joka on 30,00 euroa sivulta. Kuitenkin koulunsa päättävä opiskelija saa maksutta kaksi oikeaksi todistettua jäljennöstä päättötodistuksestaan. Koululla ei kuitenkaan ole oike-

16 16 utta todistaa oikeaksi ylioppilastutkintotodistusta, jonka virallisen jäljennöksen voi lunastaa julkiselta notaarilta tai ylioppilastutkintolautakunnalta. KUSTANNUKSISTA JA AVUSTUKSISTA Oppikirjat Oppikirjat hankkii lukiolainen itse. Jos kurssille on määrätty oppikirja, se on myös hankittava ja se tulee olla mukana kurssin ensimmäisestä tunnista alkaen. Lukion oppilaskunnan kautta on myös mahdollista hankkia lukion oppikirjoja. Opintotuki Koulumatkatuki Lukiolaisen (17-vuotta täyttänyt) on mahdollista anoa ja saada kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen opintorahaa, asumistukea ja opintolainaa. Kotona asuva lukiolainen saa pääsääntöisesti vain perusosaa. Opintorahan määrään vaikuttavat vanhempien yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot. Myös opiskelijan tulot vaikuttavat opintotukeen (tulorajat). Liikaa maksettu opintotuki voidaan periä takaisin. Lisäksi opintotuen saaminen edellyttää muun muassa sitä, että opiskelija harjoittaa opintoja päätoimisesti. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi (OpintotukiA 260/1994), kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin. Opinnot katsotaan päätoimisiksi myös sellaisen lukukauden aikana, jona opiskelija osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Voit ostaa Matkahuollosta koulumatkojasi varten Kelan tukeman bussilipun, kun olet jättänyt koulumatkatukihakemuksen ja saanut koulusta ostotodistuksen. Koulumatkatuettu bussilippu myydään ostotodistusta vastaan ja ladataan Kelan koulumatkatukikortille. Oma maksuosuutesi bussilipusta on 43 /ostokerta. (kun yhdensuuntainen koulumatkasi on asunnolta oppilaitokseen on väh. 10 km). Ensimmäisellä ostokerralla kortista peritään 6,50 korttimaksu. Oppilaitoksesta saamassasi ostotodistuksessa on bussilipulle määritelty myyntiaika sekä ostokertojen lukumäärä. Nämä tiedot siirretään matkakortillesi. Ostotodistus jää Matkahuoltoon. Jokaisen bussilipunoston yhteydessä matkakortilta vähennetään automaattisesti yksi ostokerta. Lukuvuoden viimeinen myyntipäivä on 14 kalenteripäivää ennen opiskelun päättymistä. Myyntiajan päättymisen jälkeen bussilippua ei voi enää ostaa, vaikka sinulla olisi vielä ostokertoja jäljellä. Bussilipuksi voit valita 44 matkan opiskelijavuosilipun tai myös opiskelijaseutulipun, jos asuinkuntasi kuuluu seutulippualueeseen. Mikäli koulu-

17 17 matkallasi on bussinvaihto ja alueella käytössä opiskelijaseutulippu, myydään sinulle aina opiskelijaseutulippu. Lipputuotteen voi tarvittaessa vaihtaa kesken lukuvuoden. Vaihdosta peritään palvelumaksu, joka on tällä hetkellä 6. Vaihdettavalle bussilipulle mahdollisesti jääviä matkoja tai päiviä ei hyvitetä. Bussilipunvaihdon yhteydessä vähennetään matkakortilta yksi ostokerta ja peritään omavastuuosuus 43. Mikäli koulumatkasi muuttuu, täytä uusi koulumatkatukihakemus, jotta saat uuden ostotodistuksen. Tämän jälkeen voit ostaa Matkahuollosta ostotodistusta vastaan uuden bussilipun. Kelan koulumatkatukikortti voidaan myydä vain tukeen oikeutetulle opiskelijalle. Kelan koulumatkatukikortilla voi olla vain 44 matkan opiskelijavuosilippu tai opiskelijaseutulippu. Kelan koulumatkatukikortti on henkilökohtainen ja lippua saa käyttää ainoastaan opiskelija, jolle tuki on myönnetty. 44 matkan opiskelijavuosilippuja tai opiskelijaseutulippuja ei lunasteta takaisin. Lisätietoja koulumatkatuesta saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista sekä Kelan Internet-sivuilta. Lisätietoja koulumatkatukeen liittyvistä säädöksistä on Valtion säädöstietopankissa. Arvotavarat koulussa Porin kaupungin vakuutus ei kata lukiolaisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoutumista. Suositeltavaa on, että arvotavaraa ei jätetä käytäville. Toisen kerroksen käytävällä on opiskelijoiden käytettävissä säilytyskaapit ohjelmoitavalla lukolla tietokoneiden tilapäistä säilyttämistä varten. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Lukion terveydenhoitajana toimii Outi Rantanen, puh , outi.rantanen(at)pori.fi. Outi Rantanen on lukiolla maanantaisin ja hoitaa muun muassa lakisääteisiä terveystarkastuksia. Lisäksi peruskoulun terveydenhoitaja Leena Viitamäki ottaa vastaan lukiolaisten akuutteja tapauksia, puh , leena.viitamaki(at)pori.fi. Hän on koululla ma to klo ja pe Vastaanottoaika on klo ! Muina aikoina varatut terveystarkastusajat, muut sovitut ajat sekä kiireelliset asiat. Opiskeluterveydenhuolto on lukio-opiskelijoille kuuluva maksuton, oppilashuollon palvelu. Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä, asioissa ja ongelmissa voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Terveystarkastus pyritään opiskelijoille tekemään kerran lukioaikana. Ensiapu Sairastapauksissa ja tapaturmissa pyritään antamaan ensiapu, jatkohoitoon ohjataan tarvittaessa asianmukaiseen hoitolaitokseen. Koulutapaturmien osalta Porin kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat. Tapaturmasta tulee ilmoittaa kansliaan tai terveydenhoitajalle.

18 18 Hammashuolto Alle 18-vuotiaalle opiskelijalle hammashuolto on maksuton. Hammashoitola ei lähetä kutsua hammaslääkärin tarkastukseen, vaan lukiolainen huolehtii itse oma-aloitteisesti ajanvarauksesta tarkastukseen. Yleinen ajanvarausnumero Porissa on Lähiseudun ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat hakeutuvat omalle kotipaikkakunnalle hoitoon. Yli 15-vuotiaalta peritään unohtuneesta peruuttamatta jääneestä ajasta 39,60 euron sakkomaksu. Kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset hoidetaan pääsääntöisesti omasa hammashoitolassa. Myös aina silloin, kun suun tilassa tapahtuu äkillisiä muutoksia tai hampaat alkavat oireilla satunnaisesti, on syytä varata aika hammaslääkäriltä. Ensiapupäivystys äkillistä ja kiireellistä hoitoa varten on Keskushammashoitola, Pohjoisranta 11, D-rakennus, 3. kerros (sama rakennus kuin Pohjois-Porin terveysasema, sisäänkäynti Keskushammashoitolaan on 50 m eteenpäin terveysaseman pääsisäänkäynnistä vasemmalle). Ajanvaraus päivystykseen aina etukäteen. Ajanvaraus p on avoinna mape klo ja viikonloppuna klo RUOKAILU Opetusryhmien ruokailuajat määritetään jaksoittain: I ruokailu (ruokasalista pois viimeistään 11.45, kun yläkoulu tulee), oppitunti alkaa II ruokailu , oppitunti alkaa ja jatkuu , ennen klo EI mennä syömään (sali ei ole valmis) Koeviikolla tästä poiketen lukiolaiset voivat ruokailla klo tai sitten klo jälkeen. Ruokailuvuorot järjestetään jaksoittain opetusryhmittäin seuraavasti: 14: 1.jakso 4. rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw10.1, GEw5.1 KEw6.1 KUw1.5 MUw2.4 OPw2.2 PSw1.1 TEw4.2 UEw6.1 UEw7.1 YHw5.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw1.3 ENAw4.5 MAAw5.1 RUBw3.3 ÄIw1.2 ÄIw4.2 15: 1.jakso 5. rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw11.1 FIw3.1 GEw2.5 KUw2.1 MABw8.1 MUw1.6 PSw3.2 RUBw9.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw1.1 ETw2.1 HIw3.3 KEw1.3 LKK7w.1 MAAw5.2 RUAw4.1 UEw1.2 ÄIw1.5 ÄIw : 2.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw8.2 FYw8.1 KUw8.1 MUw3.1 OPw3.1 RAB2w7.1 UEw3.3 YHw2.2 ÄIw6.3 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw4.1 BIw2.5 ENAw1.2 KEw3.1 MAAw6.3 PSw1.3 RAB2w4.1 RAB3w6.1 RUBw1.4 25: 2.jakso 5.rivi ti,to

19 19 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw4.4 KUw1.2 LAB3w7.1 MABw11.1 MUw8.1 PSw3.1 RUBw7.2 YHw2.1 ÄIw4.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw4.2 FIw1.5 FYw1.1 LAB3w9.1 MAAw2.3 RAB3w1.1 TEw3.3 34: 3.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw11.2 HIw3.5 KUw11.1 MABw4.4 MUw7.1 RUBw4.2 ÄIw8.2 ÄIw9.4 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw2.1 HIw1.5 MAAw3.2 MABw1.1 PSw1.4 RUBw11.2 SAB3w2.1 TEw2.3 35: 3.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw5.4 GEw5.2 KEw6.2 KUw1.1 MABw4.3 MUw2.2 TEw4.1 UEw6.2 YHw5.2 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw5.1 MAAw7.3 PSw1.5 RAB3w2.1 RUBw4.5 RUBw8.2 ÄIw2.3 44: 4.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo KEw4.1 KUw3.1 MUw2.3 PSw2.2 RUAw5.1 RUBw4.4 SAB2w5.1 SAB3w7.1 ÄIw5.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ENAw2.1 FIw1.1 GEw1.4 HIw2.2 45: 4.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw5.3 HIw3.6 KUw9.1 MAAw8.1 MABw5.1 MUw1.2 PSw2.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw3.3 FYw2.1 RUAw2.1 RUBw2.5 UEw1.3 54: 5.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw6.6 KUw2.2 MAAw12.2 MABw6.1 MUw1.4 PSw1.6 RUBw5.1 SAB2w4.1 SAB3w6.1 ÄIw5.3 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw3.2 ETw1.1 FIw2.1 HIw2.5 ÄIw3.4 55: 5.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw6.1 GEw2.2 KUw7.1 MAAw12.1 MABw7.2 MUw1.3 PSw7.2 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo FYw3.1 PSw1.2 RUAw3.1 RUBw2.4 ÄIw3.6 Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Ravitsemuksen ja työtehon ylläpidon lisäksi opiskelijaruokailu on hyvien tapojen ja toisen ihmisen huomioon ottavan käyttäytymisen oppimispaikka. Klo ruokailuun menevät laittavat lähtiessään tuolit pöydän alle paikoilleen! Erityisruokavalioiden ja uskonnollisten / eettisten ruokarajoitusten toteutus kouluruokailussa Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa koulun kasvatus- ja opetustyötä. Porin kaupungin peruskouluissa oppilaalle

20 Vähälaktoosinen Kasvisruokavalio Keliakiaruokavalio Diabetes 20 tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. Vähälaktoosisen ruokavalion saa huoltajan ilmoittamana. Kouluruoka on vähälaktoosista lukuun ottamatta maitopohjaisia puuroja, jotka valmistetaan erikseen vähälaktoosisena vähälaktoosista ruokavaliota noudattaville. Vähälaktoosisessa ruokavaliossa on alle 1 g laktoosia/ateria, jos ruokajuomana käytetään laktoositonta maito-tai piimäjuomaa. Tämä sopii valtaosalle laktoosi-intoleranteista. Jos oppilas tarvitsee laktoosittoman ruokavalion, terveydenhoitaja tekee tarvittaessa todistuksen. Laktoositonta maitojuomaa on tarjolla automaattisesti kaikille laktoosi-intoleranteille. Kasvisruokavalioon tulee sitoutua koko lukuvuodeksi. Koulussa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa. Huoltajan/oppilaan tai opiskelijan halutessa kalalla tai broilerilla täydennettynä niinä päivinä, kun ruokalistalla on kalaa tai broileria. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota. Keliakiadiagnoosin varmistuttua huoltaja toimittaa lääkärintodistuksen kouluterveydenhoitajalle. Todistus toimitetaan vain kerran koulua kohti. Koulun vaihtuessa kopio vanhasta lääkärintodistuksesta riittää. Tarvittaessa ateriasuunnitelma toimitetaan, jos tarvitaan koulupäiväaikana välipalaa tai oppilas tarvitsee apua hiilihydraattien arvioinnissa koulunhenkilökunnalta. Terveydenhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilaan huoltajiin ennen koulun alkua. Ruoka-aineallergia Ruoan valmistajalle allergiaruokavalio asettaa suuret vaatimukset, koska niiden kohdalla toimitaan aina niin kuin vaarana olisi vakava allerginen reaktio. Siksi allergisten lasten vanhempien tulisikin selkeästi tuoda esille kouluissa vain ne ruoat, jotka ovat allergioiden hoitoon perehtyneen lääkärin avulla selvitetty todellisiksi ja vakaviksi ongelmiksi. Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaan lievissä ruoka-aineallergioissa maistaminen ja siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä allergioista paraneminen on todennäköistä. Suurin osa lieviä allergioita potevista oppilaista sietää kasviksia kypsänä tai saa oireita vain osasta lajikkeista tai vain siitepölykauden aikaan. Tämän vuoksi kouluruokailussa ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan vakavia oireita. Lievää oireilua (ohimenevä suun kutina tai kirvely ja ihon punotus) aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää. Jos oppilalla / opiskelijalla on vaikea allergia mille tahansa ruoalle, tulee hoitavan lääkärin tehdä siitä lääkärintodistus, joka toimitetaan kouluterveydenhoitajalle. Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden vuoden kerrallaan. Prick-testilistoja ei hyväksytä todistuksena vaan Prick-testien tulokset tulee allergiaa perehtyneen lääkärin arvioida ja vain niitä ruoka-aineita vältetään, joista tulee voimakkaita oireita. Kouluterveydenhoitaja arvioi lääkärintodistuksen tarpeen tai kirjoittaa todistuksen ruokavaliosta keittiötä varten. Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan hoitavan lääkärin / terveydenhoitajan / ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Huoltajan / lukion opiskelijan ilmoitus riittää, kun kyseessä on /ovat:

PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori 2 Rehtori Jarkko Kivelä 044 7015333, jarkko.kivela@pori.fi Vararehtori Juha Alisaari 621 5335, juha.alisaari@edupori.fi

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnon opinnoissa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tässä oppaassa kahden tutkinnon

Lisätiedot

Lukion opinto-opas. Lahden Rudolf Steiner koulu Pieni lukio, isot kokemukset

Lukion opinto-opas. Lahden Rudolf Steiner koulu Pieni lukio, isot kokemukset Lukion opinto-opas Lahden Rudolf Steiner koulu Pieni lukio, isot kokemukset Lahden Rudolf Steiner -koulun lukiolla on erityistehtävänään toteuttaa steinerpedagogista lukio-opetusta. Opetuksessa huomioidaan

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU 2 TERVETULOA LUKIOON 3 LUKUVUOSI 2007 2008 3.1 Työ- ja loma-ajat 3.2 Jaksot 3.3 Päivittäinen työaika 3.4 Tapahtumakalenterit

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 19.8.2013 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori tai hänen sijainen vastaa tutkinnon ja kokeiden

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 Yhteystiedot Taavetin lukio Koulutie 4 54500 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO

ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO SYKSY 2014 ja KEVÄT 2015 YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1852. Tutkinto sai alkunsa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 20.8.2012 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä koulussa.

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015

LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015 LAUTTAKYLÄN LUKIO Huoltajan opas 2014 2015 Ota yhteyttä: Rehtori Timo Mäkinen timo.makinen@huittinen.fi (02)5604 281, (044)5604 281 Koulusihteeri Anne Paasikivi anne.paasikivi@huittinen.fi (02)5604 283

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Esivalinnat. Kevät 2013

Esivalinnat. Kevät 2013 Esivalinnat Kevät 2013 Esivalintojen tarkoitus Valinnoillaan opiskelijat päättävät lukuvuonna 2013 2014 tarjottavista kursseista Valinnan tekemisessä kaksi apuvälinettä Esivalintaopas 2013-2014 Kurssikuvaukset,

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti 15.6.2010 Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011 Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo 15.6.2010 Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet...

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet... 3 Rotokollan osapuolet...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2016 2017 (HUOM: muutoksia ja lisäyksiä uuden OPS:n vaikutuksesta voi vielä tulla)

ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2016 2017 (HUOM: muutoksia ja lisäyksiä uuden OPS:n vaikutuksesta voi vielä tulla) 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2016 2017 (HUOM: muutoksia ja lisäyksiä uuden OPS:n vaikutuksesta voi vielä tulla) Sisältö YHTEYSTIEDOT...4 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2016-2017...4 LUKUVUODEN TYÖAJAT LUKUVUODEN

Lisätiedot

Lukio-opintojen aapinen huoltajille

Lukio-opintojen aapinen huoltajille KOEPÄIVÄ päättöviikko RO ROTOVI Lukio-opintojen aapinen huoltajille Wilma KURSSITARJOTIN KOODI jakso Hatanpään lukio 2014 LUKIO-OPINTOJEN AAPINEN HUOLTAJILLE Tähän oppaaseen on koottu tietoa lukio-opinnoista

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi Turku 21.9.2013 Anneli Sihvo Ylioppilastutkintolautakunta opiskelija

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 23.10.2014

VANHEMPAINILTA 23.10.2014 VANHEMPAINILTA 23.10.2014 Porkkalan lukion kakkosten ja abien huoltajille Rehtori: Lukion toisen vuoden opinnot ja yo-tutkinto Opiskelijoiden kanssa syksyllä käsitellyt asiat Yo-tutkinto ja yo-kirjoitukset

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS KEVÄT 2016 ilmoittautuminen marraskuu tutkintomaksu tammikuu abi-info II helmikuu ylioppilaskirjoitukset pe 12.2. alkaen kevään yhteishaku maaliskuu korotustentit

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Mitä lukio-opiskelu on? Nuorten lukiokoulutuksen tehtäviä on Antaa nuorille laaja-alaista ja ajantasaista yleissivistystä, siihen kuuluvia

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2014 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Otteita teoksesta Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Jenni Kitinprami

Lisätiedot