PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE"

Transkriptio

1 PORIN LYSEON LUKIO LUKUVUOSITIEDOTE

2 Porin Lyseon lukio Annankatu Pori 2 Rehtori Jarkko Kivelä , Apulaisrehtori Juha Alisaari , Lukion Maija Pihl , opinto-ohjaajat Hanna Välimäki , Ilona Koivisto , Lukioiden yhteinen erityisopettaja Hannu Raevuori , Lukioiden yhteinen psykologi Tiina Haukka-Kumpulainen , Lukioiden yhteinen kuraattori Sanna Suominen , Koulusihteerit Ritva Erkintalo , Sinikka Pursiheimo , Terveydenhoitaja Leena Viitamäki , Outi Rantanen, maanantaisin , Kiinteistönhoitaja Timo Rinne , Keittiö Maiju Iljanto , Lyseon internet-sivut: Lukion ohjausryhmien ryhmänohjaajat IA Perttula Jarmo IB Hietava Pekka IC Kettunen Anne ID Ankelo Niina IE Knuuttila Tiina IIA Leino-Jussila Tiina IIB Pihl Maija IIC Itäkylä Liisa IID Stoitcheva Milena IIE Thomasson Marita IIF Pajunen Mikko IIIA Holmberg Tea IIIB Laiho Henriikka IIIC Knuutila Kirsti IIID Hietanen Susanna IIIE Sjögren Katariina IIIF Hokkanen Eeva IV Koivisto Ilona

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Porin Lyseon lukion opiskelijoille 4 Koulun työajat 4 Oppituntien ajat 4 Jaksojen ajat 4 Koeviikot 4 Uusintakuulustelut 5 Lukuvuoden lomat 5 Tuntikiertokaavio 5 Opetusjärjestelyt 6 Kurssien suoritus ja arviointi 6 Ohjaus ja neuvonta Porin Lyseon lukiossa 9 Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 12 Yhteistyöverkosto 13 Todistukset 15 Kustannuksista ja avustuksista 16 Terveydenhuolto 17 Ruokailu 18 Poissaolot 21 Opiskelijakunta 21 Kanslia 21 Ylioppilastutkinto 22 Puoltolauseet sekä erityisjärj. yo-tutkinnossa 34 Syksyn 2015 ylioppilastutkinto 36 Kevään 2016 ylioppilastutkinto 37 Ote Porin Lyseon lukion turvallisuussuunnitelmasta 38 Toimintaohje tulipalon sattuessa 38 Toimintaohje rakennuksen tyhjentämisestä 38 Ohje tapaturmien ja sairauskohtausten varalle 39 Hätäilmoitus Toimintaohje kaasu-ja säteilyvaaran sattuessa 40 Opiskelijahuolto 40 Kiusaamisen estäminen 43 Järjestyssäännöt 44 Muutoksenhakuohjeet 46 Sivistyslautakunta Wilman pikaohje opiskelijalle 48 Opettajat lv Luokkatilakartta 50 Hyvä syksyn 2015 ylioppilaskokelas 51 3

4 4 PORIN LYSEON LUKION OPISKELIJOILLE Tähän Porin Lyseon luokattoman lukion lukuvuositiedotteeseen on koottu tiiviiseen muotoon sellaista tietoa, jota oppilaitoksessamme opiskeleva opiskelija tulee tarvitsemaan lukuvuoden aikana. Lue lukuvuositiedote huolellisesti läpi ja pidä se mukanasi tai säilytä kotona, jotta se on aina käytettävissäsi. Suomen vanhimpien lukioiden joukkoon kuuluva, vuonna 1879 perustettu, Porin Lyseon lukio on osa porilaisten kulttuurihistoriaa. Lyseon klassisen perinteen mukaisesti kiinnitämme huomiota yleissivistyksen monipuolisuuteen, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseen. Painotamme erityisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitoksien kanssa sekä ympäristöarvoja, kypsää suhdetta työhön että yksilöllisen persoonan arvostamista. Lyseossa voi opiskella ympäristötieteiden tai ilmaisutaidon linjalla sekä liiketaloudellisen painotuksen mukaisesti. KOULUN TYÖAJAT OPPITUNTIEN AJAT /9.55 I oppitunti II oppitunti (I, II) tai III oppitunti (III) III oppitunti IV oppitunti / / V oppitunti Ryhmänohjaus torstaisin alkaa klo 9.45 tai ryhmänohjaajan luokassa seuraavasti: 1.jaksossa I ja III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, II v. opiskelijoiden to klo jaksossa III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus klo 9.45, I ja II to klo jaksossa II ja III v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, I v. opiskelijoiden to klo jaksossa I v.opiskeljoiden ryhmänohjaus klo 9.45, II v. klo jaksossa II v. opiskelijoiden ryhmänohjaus to klo 9.45, I klo JAKSOJEN AJAT jakso (40) 2. jakso (37) 3. jakso (37) 4. jakso (37) 5. jakso (38) KOEVIIKOT Koeviikon kokeet ovat pääsääntöisesti jakson kuutena viimeisenä päivänä. 1. jakso jakso jakso jakso jakso

5 UUSINTAKUULUSTELUT (hylätyt arvosanat) jakso todistusten jako uusintakoe klo uusintaan ilm. mennessä 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso to ma ke ti pe ke ke (abit) to (muut) 5 ti pe to ti pe la pe klo ke Ilmoittautuminen näihin jaksokohtaisiin uusintakuulusteluihin tapahtuu Wilmassa kohdassa Tentit. KAIKKIEN KURSSIEN UUSINTAKUULUSTELUT (sekä hylätyt että hyväksytyt arvosanat) SEKÄ OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN KOROTUSKUULUSTELUT ma klo , ilmoittautuminen päättyy ma klo , ilmoittautuminen päättyy näissä kuulusteluissa on mahdollisuus yrittää korottaa mitä tahansa jo suoritettua kurssia, myös hyväksytysti suoritettua kurssia sekä opiskelija voi myös käyttää oikeuttaan päättöarvioinnin korottamiskuulusteluun (Lukioasetus 8 ( /52) 4 momentti: Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.) ilmoittautuminen näihin kuulusteluihin ei tapahdu Wilmassa vaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella ja tenttikuorella, joita on saatavilla kanslian edestä. Ilmoittautuminen myös jätetään kanslian edessä olevaan lokeroon. LUKUVUODEN LOMAT Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Opiskelun sujumisen kannalta pyri keskittämään lomamatkasi aina lukuvuoden lomien yhteyteen sekä pois koeviikoilta. TUNTIKIERTOKAAVIO KLO MA TI KE TO PE / (I, II) tai (III) / ( ) 8 7 ( ) 6

6 6 1. koodin tuntien alkamisajat ja päättymisajat poikkeavat muista koodeista, koska 7. koodilla ei ole omaa koepäivää koeviikolla. 8. koodin opetus alkaa jo edellisen koeviikon viimeisenä päivänä kokeiden jälkeen klo OPETUSJÄRJESTELYT Luokattomuus Kurssitarjotin Jakso Kokeet Tapahtumakalenteri Porin Lyseon lukiossa opiskellaan luokattoman järjestelmän mukaisesti. Lukiossa ei ole ennalta määrättyjä opetusryhmiä, vaan ne muodostuvat valinnoista, jotka oppilaat tekevät kurssitarjottimesta. Se sisältää lukion tarjoamat kurssit ja niiden aikataulun. Kurssitarjotin löytyy sähköisenä Wilmassa ja lukion nettisivuilta. Lukion lukuvuodessa on viisi jaksoa. Yhden jakson ohjepituus on 38 työpäivää. Kurssikokeet pidetään keskitetysti koeviikolla aina jakson lopussa. Menestyminen koeviikolla edellyttää suunnitelmallista opiskelua ennen koeviikkoa. Koeviikolla voi olla joskus koulun yhteistä toimintaa, kuten esim. oppilaanohjausta, kokeenpalautuksia yms. lukuvuodelle löytyy Wilmasta. KURSSIEN SUORITUS JA ARVIOINTI Opetussuunnitelma Kurssien suoritus Opintojen hyväksi lukeminen Lukiossa kaikki noudattavat Lyseon koulukohtaista, valinnaista opetussuunnitelmaa, jossa on määritelty kaikki opiskeluun ja kursseihin liittyvät asiat. Opetussuunnitelma sisältyy opiskelijoille jaettavaan Lyseon opintoopas vihkoseen (vihreä) ja se löytyy myös Lyseon lukion internet kotisivuilta. Kurssien pääsääntöinen suoritustapa on osallistuminen kurssin opetukseen. Tämä merkitsee säännöllistä osallistumista oppituntityöskentelyyn. Kursseja voidaan suorittaa perustelluista syistä myös kokonaan tai osittain itsenäisesti työskennellen. Asiasta on neuvoteltava aina lukion aineenopettajan kanssa etukäteen. Suoritusoikeus on anottava kanslian edestä saatavalla kaavakkeella. Suoritusoikeuden myöntämisestä päättävät asianomainen aineenopettaja ja rehtori. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä lukiolaissa säädetään opiskelijan arvi-

7 7 oinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla (esim. erillinen koe). Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista. Arviointi Kurssisuoritus arvioidaan, kun kurssi on kokonaan suoritettu. Kurssisuoritus arvioidaan numeroin 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty) tai suoritusmerkinnällä ( S ) suoritettu. Mikäli kurssia ei voi arvostella selvittämättömien poissaolojen tai tekemättömien tehtävien takia, arvosanaksi tulee K (=keskeyttänyt). Merkintä P (=puuttuu) tarkoittaa, että kurssin suoritus on jäänyt muuten kesken, esim. jokin kurssiin kuuluva koe tai näyttö puuttuu. Merkintä P vaihdetaan arvosanaksi, kun puutteet on korjattu ja tehtävät suoritettu. Opettaja määrittelee suoritusaikataulun. Suoritus on tehtävä pääsääntöisesti lukuvuoden loppuun mennessä. Oppiaineen päättöarvosanaa antaessaan opettaja pitää lähtökohtanaan opiskelijan kurssiarvosanojen keskiarvoa ja niiden kehityssuuntaa. Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukioasetus 810/1998, 9 1 mom) "Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukioasetus 810/1998, 9 2 mom). Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja oikeudenmukaista ja sen perusteet tulee selvittää opiskelijoille. Uusinta Uudelleen suoritus Oppimäärän arviointi Hylätyllä arvosanalla suoritetun kurssin arvosanaa voi opiskelija yrittää korottaa kerran uusintakuulustelussa. Uusintakuulustelu järjestetään aina jakson päätyttyä. Kuulusteluun tulee ilmoittautua Wilman kautta erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä ennen kuulustelupäivää. Poissaolo ilman pätevää syytä katsotaan suoritusyritykseksi. Aineenopettajan ja rehtorin luvalla opiskelija voi suorittaa jo suorittamansa kurssin uudelleen normaalissa järjestyksessä. Kurssin arvosanaksi jää tällöin korkeampi arvosana. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskeleva opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa käymällä kurssi uudelleen tai osallistumalla mahdolliseen korotuskuulusteluun yhden kerran lukuvuoden alussa (elokuussa). Mikäli opiskelija käyttää tätä oikeutta, lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden oppimäärät siinä laajuudessa, kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla siten erilaiset oppimäärät. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa lukio-opintojensa aikana. Opiskelija voi halutessaan jättää opinto-ohjelmastaan kokonaan pois sellaisen oppiai-

8 8 neen, jossa ei ole pakollisia kursseja. Jo suoritettuja kursseja ja niiden arvosanoja ei voida kuitenkaan poistaa. Opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: joista voi olla hylättyjä kurssi- Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa arvosanoja enintään määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioijalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioijalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Koulunkäynnin päättyessä kunkin oppiaineen viimeisen kurssin opettaja arvostelee oppilaan tiedot ja taidot koko oppimäärän osalta. Päättöarvosana perustuu opiskelijan oppiaineessa suorittamien kurssien arvosanojen keskiarvoon. Jälkikäteen opiskelija ei voi jättää esimerkiksi arvosanalla 4 arvioituja kursseja pois oppimäärästään. Opettaja voi harkintansa mukaan perustellusta syystä korottaa oppimäärän päättöarvosanaa kurssien keskiarvosta. Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan rehtorin ja opettajakunnan myöntämä päättötodistus. Päättötodistus on ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona. Porin Lyseon lukioon hyväksytty opiskelija säilyttää opiskeluoikeutensa neljän opintovuoden ajan. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää opiskelijalle oikeuden tämän määräajan ylittämiseen.

9 Oppimäärän arvosanan korottaminen 9 Opintojen päättövaiheessa opiskelijalla (abiturientit) on mahdollisuus osallistua kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Kuulusteluissa on mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. OHJAUS JA NEUVONTA PORIN LYSEON LUKIOSSA Ohjausryhmät Lopo Opintojen ohjausta ja asioiden yleistä järjestelyä varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisen ryhmän ohjaajana toimii aineenopettaja. Ryhmänohjaajana on oppilaan ensisijainen ohjaaja ja koulunkäynnin sekä opintojen seuraaja. Ryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin ryhmän yhdyshenkilöiksi ja oppilaskunnan hallituksen jäseniksi. Ohjausryhmät kokoontuvat koeviikkoja lukuun ottamatta ryhmänohjaustuokioon. Ryhmänohjaustuokio ( to klo 9.45 tai klo 13.10, ryhmänohjausaika vahvistetaan jaksoittain) on lukion tärkein informaatiokanava ja sen vuoksi kaikkien läsnäolo on aina välttämätöntä. Ryhmänohjaustuokiossa on mahdollisuus käsitellä myös oppilaskunnan ja ohjausryhmän omia ajankohtaisia asioita. Seuraa säännöllisesti myös rehtorin ja opintojen ohjaajan ilmoitustauluja. Lukion opinto-ohjaajat Ilona Koivisto, Maija Pihl ja Hanna Välimäki auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedottavat jatkoopintomahdollisuuksista. Ohjaus on pääsääntöisesti yksilöllistä (mm. haastattelut ja muut vastaanotot). Opinto-ohjaajat kutsuvat opiskelijat säännöllisesti haastatteluun, ja opiskelija voi ottaa opinto-ohjaajaan yhteyttä jakson alussa erikseen ilmoitettuna vastaanottoaikana tai etukäteen sopimalla (pidemmät vastaanotot). Toiminta-alaan kuuluvista asioista opinto-ohjaaja tiedottaa opinto-ohjaustunneilla, joista tiedotetaan aina erikseen. Näille tunneille osallistuminen kuuluu aina lukio-opintojen pakolliseen osaan. Opinto-ohjaustunneilla käsitellään lukio-opintojen ohella ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Ylioppilaskirjoituksia käsitellään kirjoituksiin ilmoittautuvien osalta erityisesti marras- ja huhtikuussa. Tammi-helmikuussa yliopistojen ja korkeakoulujen vierailijat esittelevät 2. opiskeluvuoden opiskelijoille oppilaitostensa tarjoamia opiskelumahdollisuuksia, ja jouluja tammikuussa abiturienteille järjestetään korkeakoulu-infotilaisuudet, joissa ovat edustettuina eri yliopistojen ja korkeakoulujen tiedekunnat ja koulutusohjelmat. Ammatinvalinnan- ja opinto-ohjaukseen liittyen ilmoitetaan ajankohtaisista asioista opinto-ohjaajien ilmoitustaululla, joka sijaitsee opintoohjaajien vastaanottotilan edessä.

10 Lukio-TET 10 Lukio-TET:ssä on mukana oppilaitoksen ohella sekä porilaisia yrityksiä että järjestöjä. Tavoitteena on koulutuksen ja työelämän suhteiden edistäminen. TET toteutetaan käytännössä kouluajan ulkopuolella kuitenkin siten, että opiskelija saa työskentelystään työkokemuksen ohella yhden lukiokurssin suoritusmerkinnän. TET-työskentelyä tarjotaan ensisijaisesti I opiskeluvuoden liiketalouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut kiinnostuneet voivat ilmoittautua. TET-työskentelyyn ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisillä opotunneilla. Kurssivalinnat Opiskelija tekee kurssivalinnat lukuvuodeksi kerrallaan. Hänen on myös itse oltava tietoinen omista valinnoistaan. Opiskelija itse huolehtii siitä, että hän valitsee suoritettavakseen kaikki pakolliset ja riittävän määrän syventäviä kursseja. Opinto-ohjaajan luona asioidessaan opiskelijan on syytä pitää mukanaan omaa kurssitarjotintaan (valkoinen) voidakseen korjata ko. tarjottimeen mahdolliset kurssien muutokset. Opiskelu- ja elämäntilanteiden muuttuessa kurssivalintoja voidaan kesken lukuvuotta vielä mahdollisesti muuttaa. Tällöin on kuitenkin ensin ehdottomasti aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa (Ilona Koivisto, Maija Pihl tai Hanna Välimäki) Kurssivalintamuutoksia tehdään myös opiskeluryhmien tasapainottamiseksi. Kehotuksia valintamuutoksille tullaan antamaan ja kaikki kurssit eivät aina toteudu. Muutosehdotukset kannattaa luonnollisesti aina saattaa tiedoksi opinto-ohjaajalle. Yhteydenpito Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voi aina ottaa yhteyttä rehtoriin, koulusihteeriin, opinto-ohjaajiin, ryhmänohjaajaan, opettajaan ja oppilaskuntaan. Sekä yleisistä että oppilaskohtaisista ongelmista voidaan keskustella ryhmänohjaustunneilla, opinto-ohjaustilanteissa ja opintoohjaustilaisuuksissa. Tiivistelmä neuvonnasta Ryhmänohjaaja - tavattavissa varmimmin ryhmänohjaustunneilla (pääsääntöisesti torstaisin klo 9.45 tai 13.10) luokassaan - tiedottaminen - loma-anomukset 1 3 päivää (lähetetään pikaviestillä Wilmassa) - jaksotodistukset - opintojen etenemiseen liittyvät ongelmat Opinto-ohjaaja - tavattavissa varmimmin jaksoittain ilmoitettavina vastaanottoaikoinaan sekä erikseen sovittuina aikoina - opintoihin liittyvä ohjaus - kurssivalinnat, tarjotinvalinnat ja muutokset - jatko-opintoihin ja ammatin valintaan liittyvä ohjaus - opintojen etenemiseen liittyvät ongelmat - opiskelijoiden henkilökohtaiset haastattelut (1. ja 2. vuosi)

11 11 Aineenopettaja aineensa osalta - tavoitettavissa varmimmin oppituntiensa yhteydessä - oppiaineen opiskelutekniikkaan liittyvä ohjaus - tukiopetus oppiaineen oppimisvaikeuksissa - kurssin suorittaminen itsenäisesti - muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Lukiokoulutuksen erityisopettaja - tavattavissa vastaanottopäivinään (noin kerran viikossa) - lukihäiriöihin, oppimisvaikeuksiin ja vastaaviin liittyvä ohjaus Lukiokuraattori - ohjaus ja neuvonta, yksilökäynnit, tarvittaessa myös perhetapaamisia ja verkostopalavereja - yhteydenoton syynä voivat olla mm. poissaolot, motivaatio-ongelmat, ristiriidat ihmissuhteissa, haitallinen päihteidenkäyttö sekä toimeentuloon ja asumiseen liittyvät asiat Lukiopsykologi - opiskelijoiden jaksamisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen - yksilöllinen ohjaus ja neuvonta - tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin muille auttaville tahoille Kanslia - todistukset - opinto-ja koulumatkatukiasiat - hakemusten vastaanotto: kurssin suorittaminen itsenäisesti, muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Rehtori - opiskelijaksi otto, koulusta eroaminen - ylioppilastutkintoon ilmoittautumiseen liittyvä neuvonta - opiskelijan oikeusturvaan liittyvä neuvonta - loma-anomus yli 3 pv Wilman kautta Terveydenhoitaja - terveydentilaan liittyvät asiat

12 12 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT Kaikille opiskelijoille pyritään takaamaan tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea saattavat tarvita opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Opinto-ohjaaja kerää tietoja oppimisvaikeuksista ensisijaisesti opiskelijalta ja tämän huoltajalta sekä opiskelijaa opettavilta opettajilta. Oppimisvaikeuksia koskevan tiedon hankinnassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä lähettävän oppilaitoksen ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Mikäli opettaja havaitsee opiskelijalla oppimisvaikeuden vasta lukiossa, hän ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajan luokse, joka informoi opiskelijaa hänen mahdollisuudestaan käyttää koululaitoksen erityisopettajan tukitoimia. Erityisopettaja testaa opiskelijoita luki- ja muihin oppimisvaikeuksiin liittyen sekä antaa ohjausta oppimisongelmissa muun muassa Lue kurssilla. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on opintojen etenemisessä tai opiskelussa vaikeuksia esimerkiksi luki-vaikeuden vuoksi. Kurssilla pyritään tehostamaan luku- ja kirjoitustaitoa, tuetaan opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä sekä opiskelutaitojen parantamisessa, vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa opiskelijana. Mikäli opiskelija tarvitsee lääkärinlausuntoa, häntä neuvotaan kääntymään asianomaisen alan erikoislääkärin puoleen. Opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarve, pyritään tukemaan myös tutortoiminnan avulla. Tarvittaessa opiskelijan tukemiseksi tehdään yhteistyötä opinto-ohjauksen, huoltajien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Elämäntilanteeseen liittyvissä ongelmissa ja sosiaalisissa ongelmissa opiskelijalla on mahdollisuus kääntyä lukiopsykologin, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan puoleen. Oppimisvaikeuksien lieventämiseksi kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta tukiopetukseen kaikissa aineissa. Ruotsin kielessä ja pitkässä matematiikassa tarjotaan lisäksi mahdollisuutta suorittaa niveltävä kurssi siirryttäessä perusopetuksesta lukioon. Lukiolain 13 mukaisesti opiskelijan opinnot voidaan järjestää osittain toisin kuin mainitussa laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään muun

13 13 muassa jos lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai jos se on perusteltua terveydellisistä syistä. Koulunkäynnin poikkeuksellisesta järjestämisestä päätetään Porin kaupungin koulutoimen toimintasäännön määräämässä järjestyksessä. Opiskelija ottaa yhteyttä opintoohjaajaan, ja opiskelijan anomuksesta opinto-ohjaaja, aineenopettajat ja tarvittaessa erityisopettaja yhteistyössä laativat suunnitelman opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä ja sittemmin myös arvioivat suunnitelman toteutumista. Opiskelijalle, joka perustelee anomuksensa oppimisvaikeudet osoittavilla todistuksilla, voidaan tarpeen vaatiessa laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät, järjestää suullinen koe, antaa mahdollisuus täydentää kirjallista koetta suullisesti, antaa lisäaikaa, antaa mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa tai tulkkipalvelua. Opiskelija voidaan vapauttaa aineen opiskelusta, mikäli siihen on kokelaan kielelliseen tai kulttuuriseen alkuperään ja kasvuympäristöön liittyvä erityisen painava syy. Päätettäessä opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta voidaan ottaa huomioon myös erityisen painavat terveydelliset syyt. Mikäli opiskelija päätetään vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee itse valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. Ylioppilastutkinnon pakollisten kirjoitettavien aineiden opinnoista opiskelija voidaan kuitenkin vapauttaa vain, mikäli opiskelija voidaan ylioppilastutkinnon suorittamista säätelevien säädösten, normien ja määräysten nojalla vapauttaa myös suorittamasta mainitun aineen ylioppilaskoetta. YHTEISTYÖVERKOSTO Nuorille suunnattuja palveluja esitellään myös Nuorten palveluoppaassa, 68IkUr/nuortenpalveluopas.pdf. Terveyspalvelut Nuorten vastaanotto Lukiolaiset ovat oikeutettuja opiskeluterveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja tiedot taa opiskelijoita Porin kaupungin terveyspalveluista ja ohjaa opiskelijan tarvittaes sa lääkäripalveluihin. Oman alueen lääkärivastaanoton yhteystiedot saa myös suoraan Porin yhteistoiminta-alueen perusturvasta, puh. (02) Nuorten vastaanotto kuuluu Porin kaupungin psykososiaalisiin avopalveluihin. Nuorten vastaanotto on tarkoitettu vuotiaille porilaisille tai Porissa opiske leville nuorille. Nuori voidaan ohjata ongelmatilanteen selvittämiseksi ja oikean hoitopaikan löytämiseksi nuorten vastaanottoon. Lähetettä ei tarvita. Yhteishenki lönä koululta nuorten vastaanottoon toimivat ensisijaisesti lukiopsykologi, erityis opettaja ja terveydenhoitaja. Nuorten vastaanottoon voivat myös nuoret ja heidän huoltajansa ottaa yhteyttä, Vastaanotolle on ajanvaraus puhelimitse ma - pe klo puh Tarkempia tietoja saa myös osoitteesta Porin nuorisopsykiatrian poliklinikka (NUPO) Nuorisopsykiatrian poliklinikka kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Erikoissai raanhoidon palveluihin tarvitaan lähete terveyskeskuslääkäriltä, koululääkäriltä tai

14 14 nuorten vastaanotosta. Yhteyshenkilönä nuorisopsykiatrian poliklinikalle toimivat ensisijaisesti lukiopsykologi ja erityisopettaja. Porin päihdepalvelut Porin päihdepalvelujen toimipisteet auttavat erilaisissa riippuvuusongelmissa. A- klinikalta saa apua alkoholi-, lääke- ja huumeongelmissa, peliriippuvuudessa sekä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. puh. (02) Aikuissosiaalityö/ nuorisotiimi Aikuissosiaalityön toimistossa tarjotaan 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille tukea, apua ja neuvoja erilaisissa elämäntilanteissa. Apua tarjotaan myös toiselta paik kakunnalta muuttaneille opiskelijoille. puh. (02) Lastensuojelutoimisto Kela ET-Pori Ammatinvalinnanohjaus Seurakunta Poliisi Lastensuojelutoimiston tehtävänä on suojella lapsia ja nuoria sekä taata heille mahdollisuus kasvaa aikuisiksi turvallisesti. Lastensuojeluun ollaan yhteydessä, kun alle 18-vuotiaan nuoren kehitys ja hyvinvointi ovat vaarassa. puh. (02) (vaihde), (02) (neuvonta). Kelan kanssa tehtävä yhteistyö liittyy opintososiaalisiin etuuksiin, opintotukeen sekä kuntoutustukeen liittyvien asioiden informointiin koulusihteereille ja opintoohjaajille. Tiedottamisesta ja koulutuksesta sovitaan yhdessä Kelan kanssa. ET-Porin kohderyhmänä ovat vuotiaat porilaiset nuoret. ET-Poria hallin noivat yhdessä Porin kaupungin nuorten työpaja ja Porin kaupungin vapaaaikaviraston nuorisoyksikkö. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on erityisesti tavoittaa niitä nuoria, jotka tarvitsevat tukea hakeutuessaan palveluihin tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Opinto-ohjaaja on yhteyshenkilönä ET-työntekijöihin. Lukion keskeyttäneet opiskelijat ja opiskelijat, joita uhkaa koulutuksen ulkopuolelle jää minen, ohjataan Etsivään työhön (nuorisolaki ). ET-Porin verkkosivuilta Opiskelija voidaan ohjata ammatinvalinnanohjaukseen, jossa häntä autetaan sel vittämään tavoitteitaan, edellytyksiään ja vaihtoehtojaan koulutuksessa ja työelä mässä. Opinto-ohjaaja informoi opiskelijoita ammatinvalinnanohjauksesta ja myös ammatinvalintapsykologi voi käydä koululla kertomassa työstään. Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä oppilaitosta koskevissa kriisitilan teissa. Lukiosta ollaan ensisijaisesti yhteydessä oman alueen seurakuntaan. Yhteistyötä poliisin kanssa tehdään turvallisuuteen ja laillisuuskasvatukseen liitty vissä asioissa. Nuorten vertaistuki- ja harrastustoiminta Lukioiden tutor-toiminta, vapaa-aikaviraston toiminta ja erityisnuorisotyö tarjoavat nuorille vertaistukea ja harrastusmahdollisuuksia. Myös eri järjestöillä, kuten

15 15 Pelastakaa lapset ry:llä ja Mannerheimin lastensuojeluliitolla, on lapsia, nuoria ja perheitä tukevia toimintamuotoja. TODISTUKSET Opiskelijatodistus Opintokirjan ote Päättötodistus Muut todistukset Maksut Opiskelija saa kansliasta pyynnöstä todistuksen, josta ilmenee, että hän on Porin Lyseon lukion opiskelija. Opiskelijatodistusta opiskelija saattaa tarvita esimerkiksi opiskelijoille myönnettävistä eduista hyötyäkseen. Opiskelija saa jakson koeviikon suoritusten arvioinnin päätyttyä ryhmänohjaustunnilla opintokirjan otteet, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat kurssit sekä näiden arvosanat. Opiskelijan on syytä tarkistaa, onko hän saanut merkinnän kaikista suorittamistaan kursseista. Suoritusmerkintöjä ja arvosanoja koskevat puutteet on saatettava asianomaisen opettajan tietoon välittömästi. Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan rehtorin allekirjoittama päättötodistus. Lukion päättödistukseen opiskelijalle annetaan arvosana kaikkien hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärien tultua hyväksytysti suoritetuksi. Opiskelijan opinto-ohjelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Opinto-ohjelma määrittää opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden oppimäärät. Oppimäärät ovat siinä laajuudessa kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siten olla erilaiset oppimäärät. Päättötodistukseen kirjataan kaikki opiskelijan suorittamat arvosanat eikä mitään arvosanoja voida jälkikäteen poistaa. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus suoritusmerkintään numeroarvioinnin sijasta siten, kuin edellä kohdassa arviointi on luvattu. Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa ja koulutuksen ylläpitäjän vahvistamassa opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Arvostelutietojen mahdolliset muutosasiat on hoidettava kuntoon ja sovittava rehtorin kanssa kuukautta ennen päättötodistuksen saamista. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle annetaan erotodistus, johon on merkitty arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta. Ensimmäinen todistus on opiskelijalle maksuton, mutta anoessaan jäljennöstä jo saamastaan todistuksesta opiskelija on velvollinen maksamaan Porin kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti lunastusmaksun, joka on 30,00 euroa sivulta. Kuitenkin koulunsa päättävä opiskelija saa maksutta kaksi oikeaksi todistettua jäljennöstä päättötodistuksestaan. Koululla ei kuitenkaan ole oike-

16 16 utta todistaa oikeaksi ylioppilastutkintotodistusta, jonka virallisen jäljennöksen voi lunastaa julkiselta notaarilta tai ylioppilastutkintolautakunnalta. KUSTANNUKSISTA JA AVUSTUKSISTA Oppikirjat Oppikirjat hankkii lukiolainen itse. Jos kurssille on määrätty oppikirja, se on myös hankittava ja se tulee olla mukana kurssin ensimmäisestä tunnista alkaen. Lukion oppilaskunnan kautta on myös mahdollista hankkia lukion oppikirjoja. Opintotuki Koulumatkatuki Lukiolaisen (17-vuotta täyttänyt) on mahdollista anoa ja saada kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen opintorahaa, asumistukea ja opintolainaa. Kotona asuva lukiolainen saa pääsääntöisesti vain perusosaa. Opintorahan määrään vaikuttavat vanhempien yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot. Myös opiskelijan tulot vaikuttavat opintotukeen (tulorajat). Liikaa maksettu opintotuki voidaan periä takaisin. Lisäksi opintotuen saaminen edellyttää muun muassa sitä, että opiskelija harjoittaa opintoja päätoimisesti. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi (OpintotukiA 260/1994), kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin. Opinnot katsotaan päätoimisiksi myös sellaisen lukukauden aikana, jona opiskelija osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Voit ostaa Matkahuollosta koulumatkojasi varten Kelan tukeman bussilipun, kun olet jättänyt koulumatkatukihakemuksen ja saanut koulusta ostotodistuksen. Koulumatkatuettu bussilippu myydään ostotodistusta vastaan ja ladataan Kelan koulumatkatukikortille. Oma maksuosuutesi bussilipusta on 43 /ostokerta. (kun yhdensuuntainen koulumatkasi on asunnolta oppilaitokseen on väh. 10 km). Ensimmäisellä ostokerralla kortista peritään 6,50 korttimaksu. Oppilaitoksesta saamassasi ostotodistuksessa on bussilipulle määritelty myyntiaika sekä ostokertojen lukumäärä. Nämä tiedot siirretään matkakortillesi. Ostotodistus jää Matkahuoltoon. Jokaisen bussilipunoston yhteydessä matkakortilta vähennetään automaattisesti yksi ostokerta. Lukuvuoden viimeinen myyntipäivä on 14 kalenteripäivää ennen opiskelun päättymistä. Myyntiajan päättymisen jälkeen bussilippua ei voi enää ostaa, vaikka sinulla olisi vielä ostokertoja jäljellä. Bussilipuksi voit valita 44 matkan opiskelijavuosilipun tai myös opiskelijaseutulipun, jos asuinkuntasi kuuluu seutulippualueeseen. Mikäli koulu-

17 17 matkallasi on bussinvaihto ja alueella käytössä opiskelijaseutulippu, myydään sinulle aina opiskelijaseutulippu. Lipputuotteen voi tarvittaessa vaihtaa kesken lukuvuoden. Vaihdosta peritään palvelumaksu, joka on tällä hetkellä 6. Vaihdettavalle bussilipulle mahdollisesti jääviä matkoja tai päiviä ei hyvitetä. Bussilipunvaihdon yhteydessä vähennetään matkakortilta yksi ostokerta ja peritään omavastuuosuus 43. Mikäli koulumatkasi muuttuu, täytä uusi koulumatkatukihakemus, jotta saat uuden ostotodistuksen. Tämän jälkeen voit ostaa Matkahuollosta ostotodistusta vastaan uuden bussilipun. Kelan koulumatkatukikortti voidaan myydä vain tukeen oikeutetulle opiskelijalle. Kelan koulumatkatukikortilla voi olla vain 44 matkan opiskelijavuosilippu tai opiskelijaseutulippu. Kelan koulumatkatukikortti on henkilökohtainen ja lippua saa käyttää ainoastaan opiskelija, jolle tuki on myönnetty. 44 matkan opiskelijavuosilippuja tai opiskelijaseutulippuja ei lunasteta takaisin. Lisätietoja koulumatkatuesta saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista sekä Kelan Internet-sivuilta. Lisätietoja koulumatkatukeen liittyvistä säädöksistä on Valtion säädöstietopankissa. Arvotavarat koulussa Porin kaupungin vakuutus ei kata lukiolaisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoutumista. Suositeltavaa on, että arvotavaraa ei jätetä käytäville. Toisen kerroksen käytävällä on opiskelijoiden käytettävissä säilytyskaapit ohjelmoitavalla lukolla tietokoneiden tilapäistä säilyttämistä varten. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Lukion terveydenhoitajana toimii Outi Rantanen, puh , outi.rantanen(at)pori.fi. Outi Rantanen on lukiolla maanantaisin ja hoitaa muun muassa lakisääteisiä terveystarkastuksia. Lisäksi peruskoulun terveydenhoitaja Leena Viitamäki ottaa vastaan lukiolaisten akuutteja tapauksia, puh , leena.viitamaki(at)pori.fi. Hän on koululla ma to klo ja pe Vastaanottoaika on klo ! Muina aikoina varatut terveystarkastusajat, muut sovitut ajat sekä kiireelliset asiat. Opiskeluterveydenhuolto on lukio-opiskelijoille kuuluva maksuton, oppilashuollon palvelu. Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä, asioissa ja ongelmissa voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Terveystarkastus pyritään opiskelijoille tekemään kerran lukioaikana. Ensiapu Sairastapauksissa ja tapaturmissa pyritään antamaan ensiapu, jatkohoitoon ohjataan tarvittaessa asianmukaiseen hoitolaitokseen. Koulutapaturmien osalta Porin kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat. Tapaturmasta tulee ilmoittaa kansliaan tai terveydenhoitajalle.

18 18 Hammashuolto Alle 18-vuotiaalle opiskelijalle hammashuolto on maksuton. Hammashoitola ei lähetä kutsua hammaslääkärin tarkastukseen, vaan lukiolainen huolehtii itse oma-aloitteisesti ajanvarauksesta tarkastukseen. Yleinen ajanvarausnumero Porissa on Lähiseudun ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat hakeutuvat omalle kotipaikkakunnalle hoitoon. Yli 15-vuotiaalta peritään unohtuneesta peruuttamatta jääneestä ajasta 39,60 euron sakkomaksu. Kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset hoidetaan pääsääntöisesti omasa hammashoitolassa. Myös aina silloin, kun suun tilassa tapahtuu äkillisiä muutoksia tai hampaat alkavat oireilla satunnaisesti, on syytä varata aika hammaslääkäriltä. Ensiapupäivystys äkillistä ja kiireellistä hoitoa varten on Keskushammashoitola, Pohjoisranta 11, D-rakennus, 3. kerros (sama rakennus kuin Pohjois-Porin terveysasema, sisäänkäynti Keskushammashoitolaan on 50 m eteenpäin terveysaseman pääsisäänkäynnistä vasemmalle). Ajanvaraus päivystykseen aina etukäteen. Ajanvaraus p on avoinna mape klo ja viikonloppuna klo RUOKAILU Opetusryhmien ruokailuajat määritetään jaksoittain: I ruokailu (ruokasalista pois viimeistään 11.45, kun yläkoulu tulee), oppitunti alkaa II ruokailu , oppitunti alkaa ja jatkuu , ennen klo EI mennä syömään (sali ei ole valmis) Koeviikolla tästä poiketen lukiolaiset voivat ruokailla klo tai sitten klo jälkeen. Ruokailuvuorot järjestetään jaksoittain opetusryhmittäin seuraavasti: 14: 1.jakso 4. rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw10.1, GEw5.1 KEw6.1 KUw1.5 MUw2.4 OPw2.2 PSw1.1 TEw4.2 UEw6.1 UEw7.1 YHw5.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw1.3 ENAw4.5 MAAw5.1 RUBw3.3 ÄIw1.2 ÄIw4.2 15: 1.jakso 5. rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw11.1 FIw3.1 GEw2.5 KUw2.1 MABw8.1 MUw1.6 PSw3.2 RUBw9.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw1.1 ETw2.1 HIw3.3 KEw1.3 LKK7w.1 MAAw5.2 RUAw4.1 UEw1.2 ÄIw1.5 ÄIw : 2.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw8.2 FYw8.1 KUw8.1 MUw3.1 OPw3.1 RAB2w7.1 UEw3.3 YHw2.2 ÄIw6.3 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw4.1 BIw2.5 ENAw1.2 KEw3.1 MAAw6.3 PSw1.3 RAB2w4.1 RAB3w6.1 RUBw1.4 25: 2.jakso 5.rivi ti,to

19 19 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw4.4 KUw1.2 LAB3w7.1 MABw11.1 MUw8.1 PSw3.1 RUBw7.2 YHw2.1 ÄIw4.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw4.2 FIw1.5 FYw1.1 LAB3w9.1 MAAw2.3 RAB3w1.1 TEw3.3 34: 3.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw11.2 HIw3.5 KUw11.1 MABw4.4 MUw7.1 RUBw4.2 ÄIw8.2 ÄIw9.4 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw2.1 HIw1.5 MAAw3.2 MABw1.1 PSw1.4 RUBw11.2 SAB3w2.1 TEw2.3 35: 3.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw5.4 GEw5.2 KEw6.2 KUw1.1 MABw4.3 MUw2.2 TEw4.1 UEw6.2 YHw5.2 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ATw5.1 MAAw7.3 PSw1.5 RAB3w2.1 RUBw4.5 RUBw8.2 ÄIw2.3 44: 4.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo KEw4.1 KUw3.1 MUw2.3 PSw2.2 RUAw5.1 RUBw4.4 SAB2w5.1 SAB3w7.1 ÄIw5.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo ENAw2.1 FIw1.1 GEw1.4 HIw2.2 45: 4.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw5.3 HIw3.6 KUw9.1 MAAw8.1 MABw5.1 MUw1.2 PSw2.1 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw3.3 FYw2.1 RUAw2.1 RUBw2.5 UEw1.3 54: 5.jakso 4.rivi ma,ke,pe 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw6.6 KUw2.2 MAAw12.2 MABw6.1 MUw1.4 PSw1.6 RUBw5.1 SAB2w4.1 SAB3w6.1 ÄIw5.3 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo BIw3.2 ETw1.1 FIw2.1 HIw2.5 ÄIw3.4 55: 5.jakso 5.rivi ti,to 1.ruokailu: ruokailu klo 11.15, oppitunti alkaa klo ENAw6.1 GEw2.2 KUw7.1 MAAw12.1 MABw7.2 MUw1.3 PSw7.2 2.ruokailu: oppitunti alkaa klo 11.25, kesken oppitunnin ruokailu klo 12.15, oppitunti jatkuu klo FYw3.1 PSw1.2 RUAw3.1 RUBw2.4 ÄIw3.6 Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Ravitsemuksen ja työtehon ylläpidon lisäksi opiskelijaruokailu on hyvien tapojen ja toisen ihmisen huomioon ottavan käyttäytymisen oppimispaikka. Klo ruokailuun menevät laittavat lähtiessään tuolit pöydän alle paikoilleen! Erityisruokavalioiden ja uskonnollisten / eettisten ruokarajoitusten toteutus kouluruokailussa Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa koulun kasvatus- ja opetustyötä. Porin kaupungin peruskouluissa oppilaalle

20 Vähälaktoosinen Kasvisruokavalio Keliakiaruokavalio Diabetes 20 tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. Vähälaktoosisen ruokavalion saa huoltajan ilmoittamana. Kouluruoka on vähälaktoosista lukuun ottamatta maitopohjaisia puuroja, jotka valmistetaan erikseen vähälaktoosisena vähälaktoosista ruokavaliota noudattaville. Vähälaktoosisessa ruokavaliossa on alle 1 g laktoosia/ateria, jos ruokajuomana käytetään laktoositonta maito-tai piimäjuomaa. Tämä sopii valtaosalle laktoosi-intoleranteista. Jos oppilas tarvitsee laktoosittoman ruokavalion, terveydenhoitaja tekee tarvittaessa todistuksen. Laktoositonta maitojuomaa on tarjolla automaattisesti kaikille laktoosi-intoleranteille. Kasvisruokavalioon tulee sitoutua koko lukuvuodeksi. Koulussa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa. Huoltajan/oppilaan tai opiskelijan halutessa kalalla tai broilerilla täydennettynä niinä päivinä, kun ruokalistalla on kalaa tai broileria. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota. Keliakiadiagnoosin varmistuttua huoltaja toimittaa lääkärintodistuksen kouluterveydenhoitajalle. Todistus toimitetaan vain kerran koulua kohti. Koulun vaihtuessa kopio vanhasta lääkärintodistuksesta riittää. Tarvittaessa ateriasuunnitelma toimitetaan, jos tarvitaan koulupäiväaikana välipalaa tai oppilas tarvitsee apua hiilihydraattien arvioinnissa koulunhenkilökunnalta. Terveydenhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilaan huoltajiin ennen koulun alkua. Ruoka-aineallergia Ruoan valmistajalle allergiaruokavalio asettaa suuret vaatimukset, koska niiden kohdalla toimitaan aina niin kuin vaarana olisi vakava allerginen reaktio. Siksi allergisten lasten vanhempien tulisikin selkeästi tuoda esille kouluissa vain ne ruoat, jotka ovat allergioiden hoitoon perehtyneen lääkärin avulla selvitetty todellisiksi ja vakaviksi ongelmiksi. Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaan lievissä ruoka-aineallergioissa maistaminen ja siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä allergioista paraneminen on todennäköistä. Suurin osa lieviä allergioita potevista oppilaista sietää kasviksia kypsänä tai saa oireita vain osasta lajikkeista tai vain siitepölykauden aikaan. Tämän vuoksi kouluruokailussa ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan vakavia oireita. Lievää oireilua (ohimenevä suun kutina tai kirvely ja ihon punotus) aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää. Jos oppilalla / opiskelijalla on vaikea allergia mille tahansa ruoalle, tulee hoitavan lääkärin tehdä siitä lääkärintodistus, joka toimitetaan kouluterveydenhoitajalle. Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden vuoden kerrallaan. Prick-testilistoja ei hyväksytä todistuksena vaan Prick-testien tulokset tulee allergiaa perehtyneen lääkärin arvioida ja vain niitä ruoka-aineita vältetään, joista tulee voimakkaita oireita. Kouluterveydenhoitaja arvioi lääkärintodistuksen tarpeen tai kirjoittaa todistuksen ruokavaliosta keittiötä varten. Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan hoitavan lääkärin / terveydenhoitajan / ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Huoltajan / lukion opiskelijan ilmoitus riittää, kun kyseessä on /ovat:

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Helsingin luonnontiedelukion

Helsingin luonnontiedelukion Helsingin luonnontiedelukion OPINTO-OPAS JA KALENTERI Nimi Puhelinnumero Ryhmä Ryhmänohjaajani Opinto-ohjaajani HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA Käsissäsi on uusi painos Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion opinto-oppaasta. Se on varma merkki siitä, että loma on jäänyt taakse ja on aika aloittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 www.imatranyhteislukio.fi https://wilma.imatra.fi SISÄLLYSLUETTELO IMATRAN YHTEISLUKIO 1 1. YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI 2015-2016 2 2. LUKION VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO, NUORTEN

Lisätiedot

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42 Sisällys HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA... 2 LUOKKATILAT... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 JAKSOT... 4 RYHMÄT JA KOTILUOKAT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 5 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS SISÄLLYS MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 2 KOULUN HALLINTO JA KANSLIA 3 OPETTAJAT 4 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA 6 YLEISIÄ OHJEITA 8 OPPILASHUOLTO OPPILAAN

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat) O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi Postiosoite Pl 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot