MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?"

Transkriptio

1 MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?

2 TORJUNTA-AINE- RESISTENSSIRISKIT KASVINSUOJELUSSA Torjunta-ainekestävyyden eli resistenssin kehittyminen on eräänlainen evoluutioprosessi. Luonnon eliöt pyrkivät säilymään ja siten ne kehittävät selviytymiskeinoja myös niitä uhkaavia kemikaaleja vastaan. Torjunta-aineresistenssi voi johtua sattumanvaraisista mutaatioista tai pitkällisen altistuksen aiheuttamasta sietokyvyn muutoksesta. Jokainen torjunta-aineen käyttökerta aiheuttaa aina valintapaineen torjuttavassa tauti-, tuholais- tai rikkapopulaatiossa. Osa torjuttavista eliöistä voi säilyä, jos riittävä ainemäärä ei osu niihin, mutta jotkut yksilöt voivat säilyä torjunta-aineesta huolimatta normaaleista poikkeavien ominaisuuksiensa ansiosta. Jos nämä poikkeavat yksilöt pystyvät säilymään ja lisääntymään, voi koko populaation kestävyys kyseistä torjunta-ainetta kohtaan muuttua. Herbisidi - eli rikka-aineresistenssi -tilanne Suomessa Kun saman vaikutustavan omaavaa rikka-ainetta käytetään samalla lohkolla toistuvasti vuosia peräkkäin, voi valintapaineen seurauksena syntyä torjunta-aineelle kestäviä rikkakasvikantoja. Pohjoisen sijaintimme vuoksi suppeahko rikkakasvilajisto ja vähäinen rikka-aineiden käyttö on toistaiseksi suojellut peltojamme meitä eteläisempien maiden kasvavilta resistenssiongelmilta. Resistenssiriski kasvaa Ilmaston lämpeneminen ja siirtyminen vähitellen syyskylvöisiin viljelykasveihin sekä suorakylvöön lisäävät riskiä rikka-aineresistenssistä meilläkin. Muissa pohjoismaissa on havaittu jo useita resistenssitapauksia. Suomessa ei ole kartoitettu ilmiön esiintymistä, eikä laajoja ongelmia ole pelloillamme vielä havaittu luvulla on löytynyt joitakin vahvoja epäilyjä resistenssistä pihatähtimön eli vesiheinän (Stellaria media) jäätyä toistuvasti torjumatta ruiskutuksista huolimatta. Yksi todennäköinen esiintymä löytyi varsinaissuomalaiselta viljapellolta vuonna Noin 20 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneen pienannosaineiden käytön jäljiltä esiintyi mattona pihatähtimöä, joka jäi torjumatta moninkertaisenkin annoksen jälkeen. Gramma-aineresistenssi Suurimman resistenssiriskin aiheuttavat pienannosaineet eli sulfonyyliureat. Ne estävät tietyn entsyymin toiminnan kasvissa (ALS-inhibiittorit) ja sitä kautta kolmen aminohapon syntymisen. Niitä on ollut markkinoillamme vuodesta 1983 alkaen eli jo 30 vuotta. Tällä hetkellä tähän ryhmään kuuluvia eri tehoaineita sisältäviä valmisteita on Suomessa markkinoilla noin 15. Pihatähtimöstä on useimmin löytynyt näitä valmisteita kestäviä kantoja vuotta jatkuneen toistuvan käytön seurauksena. Myös yksi pillike- ja saunioresistenssitapaus on rekisteröity muualla Pohjoismaissa. Kuvassa vesiheinää, jolla on todettu gramma-ainekestävyyttä. Express SX 15 g/ha annoksella ei vaikuttanut mitenkään vesiheinään.

3 Valikoivien juolavehnäaineiden resistenssi Toinen resistenssiriskiä voimakkaasti lisäävä rikka-aineryhmä on rasvahapposynteesin estäjät (ACCase-inhibiittorit). Tähän ryhmään kuuluvat miltei kaikki heinämäisten rikkakasvien (mm. juolavehnä, hukkakaura ja luoho) torjunta-aineet glyfosaattia lukuun ottamatta. Ryhmään kuuluvat -dim, -fop ja -den loppuiset tehoaineet, mm. kaikki kolme meillä viljojen hukkakaurantorjuntaan markkinoitua valmistetta Axial, Grasp ja Puma. Rikkapuntarpäästä (Alopecurus myosuroides) on yleisimmin löytynyt resistenttejä kantoja Pohjois-Euroopassa. Onneksemme se on meillä vielä melko harvinainen laji. Resistenssin hallinta on ongelmallista hukkakauran torjunnassa, sillä miltei kaikki heiniä torjuvat herbisidit eli graminisidit kuuluvat tähän ACCase-ryhmään. Rikkakasvien siemenet leviävät yleensä vain lyhyitä matkoja. Tällöin viljelijän omat toimenpiteet ovat ratkaisevia siinä syntyykö pellolle gramma-aine kestävyyttä vai ei. Huolellisella ohjeiden noudattamisella voidaan varmistaa edullisten ja tehokkaiden valmisteiden säilyminen keinovalikoimassa. ENNALTAEHKÄISE VUOROTTELEMALLA VILJELYKASVEJA JA VALMISTEITA Helpoin ja pitkällä aikavälillä halvin keino rikka-aineresistenssiä vastaan on sen ennaltaehkäisy. Monipuolinen viljelykierto mahdollistaa laajemman torjunta-ainevalikoiman käytön ja siten helpottaa taistelua resistenssin hallitsemiseksi. Samalla lohkolla ei pidä käyttää 3-5 vuoden jaksoa pidempään yksistään esimerkiksi pienannosaineiden ryhmään kuuluvaa valmistetta. Muita kuin sulfonyyliureoita tulee käyttää seuraavaksi vähintään 2-3 vuotta. Pienannosaineita voidaan käyttää myös jatkossa, kunhan niitä käytetään tankkiseoksena toisella tavalla vaikuttavan aineen kanssa joka tehoaa hyvin pihatähtimöön. Näin estetään kestävien rikkakasvikantojen uusien siementen muodostuminen. Muista seurata ruiskutusten onnistumista lohkokohtaisesti. Jos yksi rikkakasvilaji runsastuu ja jää jäljelle ruiskutuksesta toistuvasti, tulee hälytyskellojen soida. Jos sulfonyyliurearesistenssiä jo esiintyy, lohkolla tulee ruiskuttaa vähintään 5 vuoden ajan kestävän rikkakasvilajin, esimerkiksi pihatähtimön torjuvaa, toisen vaikutustavan omaavaa valmistetta, kuten esimerkiksi Ariane S. Gramma-aineita voi edelleen käyttää myös lohkoilla, joissa on havaittu kestävää vesiheinää. Silloin ne ruiskutetaan seoksena esim. Ariane S-valmisteen tai Starane XL -valmisteen kanssa. Nämä seokset sopivat käytettäväksi myös pohjavesialueilla. Kun Express SX :ään lisättiin Starane 180 0,5/ha oli torjuntateho vakuuttava.

4 OLE TARKKANA VALITESSASI SOPIVAA AINETTA Valittaessa rikka-ainetta pelkkä valmisteen vaihto ei riitä. Silloin tulee tietää mihin ryhmään valitun rikka-aineen tehoaineet kuuluvat. Saman ryhmän sisällä tehty vaihtelu ei auta resistenssin ehkäisyssä tai resistenssi tilanteen katkaisussa. Pienannosaineet eli gramma-aineet eli sulfonyyliureat Tähän ryhmään kuuluvat viljoilla käytettävistä aineista: Express SX, Premium Classic TM SX, Ratio 50 SX, Logran, Tooler, Sekator ja Monitor. Muilla kasveilla käytettävistä aineista tähän ryhmään kuuluvat: Harmony 50 SX, Titus ja Safari. Suomessa on todettu pihatähtimöllä eli vesiheinällä kestävyyttä sulfonyyliureoille. Muualla pohjoismaissa on todettu kestävyyttä myös pillikkeellä, saunakukalla sekä jauhosavikalla. Gramma-aineita voidaan edelleen käyttää, kunhan niiden kanssa käytetään toiseen tehoaineryhmään kuuluvaa hyvin pihatähtimöön tehoavaa ainetta. Toinen pienannosaineryhmä triatsalopyrimidiinit Tähän tehoaineryhmään kuuluvia tehoaineita (florasulami ja pyroksulami) on Cantorissa, Mustang Fortessa, Primuksessa, Starane XL:ssä ja Broadwayssa. Nämä tehoaineet ovat edellä mainittujen sulfonyyliureoiden kanssa saman tyyppisiä, mutta ne kuuluvat eri alaryhmään. Näiden tehoaineiden teho säilyy edelleen kun sulfunyyliureat eivät enää tehoa. Myös tälle ryhmälle voi syntyä kestävyyttä jos tehoaineryhmään kuuluvia valmisteita käytetään yksipuolisesti. Myös tämän tehoaineryhmän tuotteiden kanssa tulee aika ajoin käyttää muihin ryhmiin kuuluvia valmisteita. Hormonivalmisteet eli synteettiset auksiinit Hormonivalmisteita sisältävät monet eri valmisteet, mutta vain osassa niistä on pihatähtimöön eli vesiheinään hyvin tehoavia tehoaineita Pihatähtimöön hyvin tehoavaa fluroksipyyriä sisältäviä valmisteita ovat mm. Ariane S, Starane XL ja Starane 180. Lisäksi pihatähtimöön tehoaa mekoproppia sisältävät hormoniseokset eli trio-valmisteet. Nitriilit Tähän ryhmään kuuluvista aineista on viljoille rekisteröity ainoastaan Oxitril. Se tehoaa vesiheinään sen ollessa pienellä taimella, mutta kevätviljojen normaalina ruiskutusaikana se on yleensä liian suurta. Kestävän vesiheinän torjuntaan se ei sovellu lainkaan, koska vaadittavaa yli 90 % torjuntatehoa ei saada. Suositukset jo muodostuneen resistenssin pysäyttämiseen: Ariane S 2 l/ha Starane XL 0,6 ltr/ha + Ratio SX, Express SX tai Classic TM SX Starane 180 0,5 ltr/ha + Ratio SX, Express SX tai Classic TM SX Täydellinen liukenevuus SX Premium-valmisteiden kanssa saat nopeamman tehon lisäksi varmuutta ja ajansäästöä ruiskunpesuun. SX :n kaikki tehoaine saadaan hyödynnettyä rikkakasvien torjuntaan eikä sitä jää ongelmaksi ruiskun sisäosiin. Sopivan tankkiseoksen kanssa myös resistenssiongelmat on hallittavissa.

5 BERNERIN KOETOIMINNASSA SAATUJA KOKEMUKSIA Berner Oy:n koetoiminnassa asiaan herättiin todella vuonna Eräällä tilalla, jossa testattiin öljykasveilla käytettäviä herbisidejä tilanne tuli hyvin esiin. Koeruuduilla esiintyi runsaasti vesiheinää, jonka torjuntaan etsittiin Galeran tehoa parantamaan toisia aineita. Mukana oli DuPontilta uusi gramma-aine, joka tehoaa hyvin vesiheinään. Tässä kokeessa ei kuitenkaan saatu mitään tehoa vesiheinään edes suurimmilla annoksilla. Resistenssi varmistui, kun rapsille ruiskutettiin pienelle alueelle Express 50 T -valmistetta ohjeenmukainen sekä kaksinkertainen annos. Seurauksena ruiskutuksesta oli, että rapsi kuoli mutta vesiheinälle ei tapahtunut mitään. Varmemmaksi vakuudeksi pellolta kerättiin vielä vesiheinän siemeniä, jotka laboratoriossa osoittivat selviä merkkejä gramma-aineresistenssistä. Samalla lohkolla kasvoi kesällä 2011 ohraa ja kokeita jatkettiin. Tänäkään vuonna gramma-aineet (Ratio SX ) eivät antaneet mitään tehoa vesiheinään. Kun Ratio -valmisteen lisäksi ruiskun tankkiin lisättiin toista ainetta (esim. Ariane S tai Starane XL), saatiin vesiheinä torjuttua. (Katso kuvat edellisellä sivulla). Resistenssiä Suomessakin jo luultua enemmän? Bernerin kasvinsuojeluneuvontaan on kesän aikana tullut useita puheluita, jossa viljelijät ovat raportoineet gramma-aineiden heikosta tehosta vesiheinään. Kun taustoja tapahtuneelle on selvitetty, on usein lohkolla tai tilalla yhtäjaksoisesti käytetty gramma-aineita monta vuotta. Viljelijöiden on syytä tarkkailla lohkojaan ja tehdä monipuolisia tankkiseoksia eri tehoaineryhmiin kuuluvien aineiden välillä. Rikkakasviaineiden teho resistenssikestävyyteen pihatähtimöllä Käsittelemätön 4% Oxitril 0,5l/ha 51% Ariane S 2 l/ha 96% Ariane S 0,8l/ha 95% Starane XL 1l/ha 98% Starane XL 0,6l/h 98% Starane 180 0,5l/ha 95% Sito Plus 0,1l + 19% Sito Plus 0,1l + Oxitril 0,5l/ha 64% Sito Plus 0,1l + Ariane S 2 l/ha 96% Sito Plus 0,1l + Ariane S 0,8l/ha 94% Sito Plus 0,1l + Starane XL 1l/ha 97% Sito Plus 0,1l + Starane XL 0,6l/h 97% Sito Plus 0,1l + Starane 180 0,5l/ha 97% Primus 75ml + Sito Plus 0,1l/ha 94,5% Teho pihatähtimöön % Teho pihatähtimöön % Teho pihatähtimöön 0-30 %

6 RAPSIKUORIAISRESISTENSSIIN TARVITAAN UUSIA RATKAISUJA Rapsikuoriaisten torjunta-ainekestävyys pyretroideja vastaan on meillä jo iso ongelma. Tämä ei ole tullut yllätyksenä sillä naapurimaissa sama tilanne on ilmaantunut jo muutama vuosi sitten. Käytännössä ongelma ilmenee niin, että vaikka torjuntatyö on tehty huolellisesti ja ohjeenmukaisella annoksella, ei toivottua tehoa saada. Samanlaista torjuntatehon heikkenemistä on todettu myös jossain määrin kirppojen, kaalikärpäsen sekä porkkanakempin torjuntaruiskutuksissa. Tuholaisten torjunnassa on käytetty liian pitkään samankaltaisia valmisteita ja hyönteispopulaatiossa alkavat yleistyä sellaiset yksilöt, jotka sietävät näitä aineita, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut. Rapsikuoriaisten osalta MTT on tutkinut vuosina rapsikuoriaisten kestävyyttä pyretroideja vastaan. Tulosten mukaan kestävien kantojen osuus on noussut nopeasti. Viime vuonna tutkituista rapsikuoriaiskannoista selvästi yli puolet oli kestäviä eli resistenttejä pyretroideille. Miten tästä eteenpäin? Tehokas viljelykierto on yksi resistenssin muodostumisen ehkäisemiskeino. Yksipuolisessa viljelyssä tuhohyönteiset altistuvat usein ruiskutuksille ja kestävien kantojen kehittyminen nopeutuu.

7 Resistenssin hidastamiseksi on syytä käyttää torjuntaohjelmassa erityyppisiä valmisteita ja vuorotella niitä. Rapsikuoriaisten torjunnassa vaikutustapaan perustuvia ja IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) jaottelun mukaisia tehoaineryhmiä ovat kolmosryhmään kuuluvat synteettiset pyretriinit kuten Decis Mega, Karate 2,5 WG, Karate Zeon, Kestac 50, Fastac 50, Sumi Alpha 5 FW, Cyperkll 250 EC sekä luonnon pyretriiniä sisältävä Bioruiskute S. Ryhmään neljä kuuluvat neonikotinoidien Mospilan ja Biscaya OD 240. Nämä aineet tehoavat hyvin pyretroidi-valmisteita kestäviin rapsikuoriaisiin. Näille aineille syntyy myös helposti kestävyyttä, jos niitä käytetään liian usein. Siksi rapsikuoriaisten torjunnassa voidaan joko Mospilania tai Biscaya OD 240 käyttää vain kerran kasvukauden aikana. Uusi tehoaine indoksakarbi, joka kuuluu IRAC: luokittelussa ryhmään 22, on Suomessa rekisteröitävänä. Se on jo markkinoilla mm. Ruotsissa ja muuallakin lähialueilla. Öljykasveille tarkoitettu formulaatti on nimeltään Avaunt ja erikoiskasveille samaa tehoainetta on Steward -valmisteessa. Pyretroideja kestävät kuoriaiset saadaan hyvin torjuttua uudella ohjeistuksella Avaunt -valmistetta suositellaan rapsikuoriaisten torjunnassa ensimmäiseen ruiskutukseen. Sillä on pitkä ruiskutusaika, aikaisesta nuppuvaiheesta aina nuppujen puhkeamiseen saakka. Kovassa rapsikuoriaispaineessa suositellaan aikaista käsittelyä. Avaunt -valmistetta voidaan käyttää kasvukauden aikana vain yhden kerran. Jos torjunta on tehtävä uudelleen, on se tehtävä toiseen tehoaineryhmään kuuluvalla valmisteella, esim. Mospilanilla. Avaunt tulee markkinoille rekisteröinnin saatuaan. Rapsikuoriaisten oikea torjunta-ajankohta on aikaisesta nuppuvaiheesta nuppujen puhkeamiseen saakka.

8 Bernerin kasvinsuojeluneuvontaa kasvukautena myös iltaisin puh , tai käänny aluepäälliköidemme puoleen. Jarmo Aho Kari Erkkilä Kyösti Skippari Päivi Koivusalo Pertti Tamminen farmit.net Berner Oy Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä 2013 DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont TM, The miracles of science TM, Express SX, Ratio SX, Classic TM SX, Harmony 50 SX, Safari, Titus, Avaunt and Steward are trademarks of DuPont or its affiliates.

Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu

Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu Kasvinsuojelukoulutus Marja Turakainen Tuorla 17.9.2014 Säkylä 18.9.2014 Riskinarviointiprosessi Toistuvan käytön rajoitus Annoskoon

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

2/2008. Taimi uutiset. Metsäntutkimuslaitos

2/2008. Taimi uutiset. Metsäntutkimuslaitos 2/2008 Taimi uutiset Metsäntutkimuslaitos Yhteistyössä mukana Fin Forelia Oy Hermannin aukio 3E PL 1058 70100 Kuopio Ab Mellanå Plant Oy Mellanåvägen 33 64320 DAGSMARK Pohjan Taimi Oy Kaarreniementie 16

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Viime kesän lämpösumma lähes riittävä. L Esa Mustonen

Viime kesän lämpösumma lähes riittävä. L Esa Mustonen Kasvuston kehitystä oli mielenkiintoista seurata. Soija tuotti kyllä runsaasti palkoja, mutta ehtisikö se tuottamaan mitään puitavaa, Aarre Anttila pohti elokuussa. Viime kesän lämpösumma lähes riittävä

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Panosta kasvinsuojeluun - satosi parhaaksi!!

Panosta kasvinsuojeluun - satosi parhaaksi!! KIRJE 4/15 Panosta kasvinsuojeluun - satosi parhaaksi!! Viljelyohjelma puhelinneuvonta 01053 20080 Päivystys klo 8-20 (1.5. - 16.7.) Rahoituksen myöntää OP Pankki Oyj. Maksuaikaa 30.12.2015 asti! Koskee

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot