MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?"

Transkriptio

1 MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?

2 TORJUNTA-AINE- RESISTENSSIRISKIT KASVINSUOJELUSSA Torjunta-ainekestävyyden eli resistenssin kehittyminen on eräänlainen evoluutioprosessi. Luonnon eliöt pyrkivät säilymään ja siten ne kehittävät selviytymiskeinoja myös niitä uhkaavia kemikaaleja vastaan. Torjunta-aineresistenssi voi johtua sattumanvaraisista mutaatioista tai pitkällisen altistuksen aiheuttamasta sietokyvyn muutoksesta. Jokainen torjunta-aineen käyttökerta aiheuttaa aina valintapaineen torjuttavassa tauti-, tuholais- tai rikkapopulaatiossa. Osa torjuttavista eliöistä voi säilyä, jos riittävä ainemäärä ei osu niihin, mutta jotkut yksilöt voivat säilyä torjunta-aineesta huolimatta normaaleista poikkeavien ominaisuuksiensa ansiosta. Jos nämä poikkeavat yksilöt pystyvät säilymään ja lisääntymään, voi koko populaation kestävyys kyseistä torjunta-ainetta kohtaan muuttua. Herbisidi - eli rikka-aineresistenssi -tilanne Suomessa Kun saman vaikutustavan omaavaa rikka-ainetta käytetään samalla lohkolla toistuvasti vuosia peräkkäin, voi valintapaineen seurauksena syntyä torjunta-aineelle kestäviä rikkakasvikantoja. Pohjoisen sijaintimme vuoksi suppeahko rikkakasvilajisto ja vähäinen rikka-aineiden käyttö on toistaiseksi suojellut peltojamme meitä eteläisempien maiden kasvavilta resistenssiongelmilta. Resistenssiriski kasvaa Ilmaston lämpeneminen ja siirtyminen vähitellen syyskylvöisiin viljelykasveihin sekä suorakylvöön lisäävät riskiä rikka-aineresistenssistä meilläkin. Muissa pohjoismaissa on havaittu jo useita resistenssitapauksia. Suomessa ei ole kartoitettu ilmiön esiintymistä, eikä laajoja ongelmia ole pelloillamme vielä havaittu luvulla on löytynyt joitakin vahvoja epäilyjä resistenssistä pihatähtimön eli vesiheinän (Stellaria media) jäätyä toistuvasti torjumatta ruiskutuksista huolimatta. Yksi todennäköinen esiintymä löytyi varsinaissuomalaiselta viljapellolta vuonna Noin 20 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneen pienannosaineiden käytön jäljiltä esiintyi mattona pihatähtimöä, joka jäi torjumatta moninkertaisenkin annoksen jälkeen. Gramma-aineresistenssi Suurimman resistenssiriskin aiheuttavat pienannosaineet eli sulfonyyliureat. Ne estävät tietyn entsyymin toiminnan kasvissa (ALS-inhibiittorit) ja sitä kautta kolmen aminohapon syntymisen. Niitä on ollut markkinoillamme vuodesta 1983 alkaen eli jo 30 vuotta. Tällä hetkellä tähän ryhmään kuuluvia eri tehoaineita sisältäviä valmisteita on Suomessa markkinoilla noin 15. Pihatähtimöstä on useimmin löytynyt näitä valmisteita kestäviä kantoja vuotta jatkuneen toistuvan käytön seurauksena. Myös yksi pillike- ja saunioresistenssitapaus on rekisteröity muualla Pohjoismaissa. Kuvassa vesiheinää, jolla on todettu gramma-ainekestävyyttä. Express SX 15 g/ha annoksella ei vaikuttanut mitenkään vesiheinään.

3 Valikoivien juolavehnäaineiden resistenssi Toinen resistenssiriskiä voimakkaasti lisäävä rikka-aineryhmä on rasvahapposynteesin estäjät (ACCase-inhibiittorit). Tähän ryhmään kuuluvat miltei kaikki heinämäisten rikkakasvien (mm. juolavehnä, hukkakaura ja luoho) torjunta-aineet glyfosaattia lukuun ottamatta. Ryhmään kuuluvat -dim, -fop ja -den loppuiset tehoaineet, mm. kaikki kolme meillä viljojen hukkakaurantorjuntaan markkinoitua valmistetta Axial, Grasp ja Puma. Rikkapuntarpäästä (Alopecurus myosuroides) on yleisimmin löytynyt resistenttejä kantoja Pohjois-Euroopassa. Onneksemme se on meillä vielä melko harvinainen laji. Resistenssin hallinta on ongelmallista hukkakauran torjunnassa, sillä miltei kaikki heiniä torjuvat herbisidit eli graminisidit kuuluvat tähän ACCase-ryhmään. Rikkakasvien siemenet leviävät yleensä vain lyhyitä matkoja. Tällöin viljelijän omat toimenpiteet ovat ratkaisevia siinä syntyykö pellolle gramma-aine kestävyyttä vai ei. Huolellisella ohjeiden noudattamisella voidaan varmistaa edullisten ja tehokkaiden valmisteiden säilyminen keinovalikoimassa. ENNALTAEHKÄISE VUOROTTELEMALLA VILJELYKASVEJA JA VALMISTEITA Helpoin ja pitkällä aikavälillä halvin keino rikka-aineresistenssiä vastaan on sen ennaltaehkäisy. Monipuolinen viljelykierto mahdollistaa laajemman torjunta-ainevalikoiman käytön ja siten helpottaa taistelua resistenssin hallitsemiseksi. Samalla lohkolla ei pidä käyttää 3-5 vuoden jaksoa pidempään yksistään esimerkiksi pienannosaineiden ryhmään kuuluvaa valmistetta. Muita kuin sulfonyyliureoita tulee käyttää seuraavaksi vähintään 2-3 vuotta. Pienannosaineita voidaan käyttää myös jatkossa, kunhan niitä käytetään tankkiseoksena toisella tavalla vaikuttavan aineen kanssa joka tehoaa hyvin pihatähtimöön. Näin estetään kestävien rikkakasvikantojen uusien siementen muodostuminen. Muista seurata ruiskutusten onnistumista lohkokohtaisesti. Jos yksi rikkakasvilaji runsastuu ja jää jäljelle ruiskutuksesta toistuvasti, tulee hälytyskellojen soida. Jos sulfonyyliurearesistenssiä jo esiintyy, lohkolla tulee ruiskuttaa vähintään 5 vuoden ajan kestävän rikkakasvilajin, esimerkiksi pihatähtimön torjuvaa, toisen vaikutustavan omaavaa valmistetta, kuten esimerkiksi Ariane S. Gramma-aineita voi edelleen käyttää myös lohkoilla, joissa on havaittu kestävää vesiheinää. Silloin ne ruiskutetaan seoksena esim. Ariane S-valmisteen tai Starane XL -valmisteen kanssa. Nämä seokset sopivat käytettäväksi myös pohjavesialueilla. Kun Express SX :ään lisättiin Starane 180 0,5/ha oli torjuntateho vakuuttava.

4 OLE TARKKANA VALITESSASI SOPIVAA AINETTA Valittaessa rikka-ainetta pelkkä valmisteen vaihto ei riitä. Silloin tulee tietää mihin ryhmään valitun rikka-aineen tehoaineet kuuluvat. Saman ryhmän sisällä tehty vaihtelu ei auta resistenssin ehkäisyssä tai resistenssi tilanteen katkaisussa. Pienannosaineet eli gramma-aineet eli sulfonyyliureat Tähän ryhmään kuuluvat viljoilla käytettävistä aineista: Express SX, Premium Classic TM SX, Ratio 50 SX, Logran, Tooler, Sekator ja Monitor. Muilla kasveilla käytettävistä aineista tähän ryhmään kuuluvat: Harmony 50 SX, Titus ja Safari. Suomessa on todettu pihatähtimöllä eli vesiheinällä kestävyyttä sulfonyyliureoille. Muualla pohjoismaissa on todettu kestävyyttä myös pillikkeellä, saunakukalla sekä jauhosavikalla. Gramma-aineita voidaan edelleen käyttää, kunhan niiden kanssa käytetään toiseen tehoaineryhmään kuuluvaa hyvin pihatähtimöön tehoavaa ainetta. Toinen pienannosaineryhmä triatsalopyrimidiinit Tähän tehoaineryhmään kuuluvia tehoaineita (florasulami ja pyroksulami) on Cantorissa, Mustang Fortessa, Primuksessa, Starane XL:ssä ja Broadwayssa. Nämä tehoaineet ovat edellä mainittujen sulfonyyliureoiden kanssa saman tyyppisiä, mutta ne kuuluvat eri alaryhmään. Näiden tehoaineiden teho säilyy edelleen kun sulfunyyliureat eivät enää tehoa. Myös tälle ryhmälle voi syntyä kestävyyttä jos tehoaineryhmään kuuluvia valmisteita käytetään yksipuolisesti. Myös tämän tehoaineryhmän tuotteiden kanssa tulee aika ajoin käyttää muihin ryhmiin kuuluvia valmisteita. Hormonivalmisteet eli synteettiset auksiinit Hormonivalmisteita sisältävät monet eri valmisteet, mutta vain osassa niistä on pihatähtimöön eli vesiheinään hyvin tehoavia tehoaineita Pihatähtimöön hyvin tehoavaa fluroksipyyriä sisältäviä valmisteita ovat mm. Ariane S, Starane XL ja Starane 180. Lisäksi pihatähtimöön tehoaa mekoproppia sisältävät hormoniseokset eli trio-valmisteet. Nitriilit Tähän ryhmään kuuluvista aineista on viljoille rekisteröity ainoastaan Oxitril. Se tehoaa vesiheinään sen ollessa pienellä taimella, mutta kevätviljojen normaalina ruiskutusaikana se on yleensä liian suurta. Kestävän vesiheinän torjuntaan se ei sovellu lainkaan, koska vaadittavaa yli 90 % torjuntatehoa ei saada. Suositukset jo muodostuneen resistenssin pysäyttämiseen: Ariane S 2 l/ha Starane XL 0,6 ltr/ha + Ratio SX, Express SX tai Classic TM SX Starane 180 0,5 ltr/ha + Ratio SX, Express SX tai Classic TM SX Täydellinen liukenevuus SX Premium-valmisteiden kanssa saat nopeamman tehon lisäksi varmuutta ja ajansäästöä ruiskunpesuun. SX :n kaikki tehoaine saadaan hyödynnettyä rikkakasvien torjuntaan eikä sitä jää ongelmaksi ruiskun sisäosiin. Sopivan tankkiseoksen kanssa myös resistenssiongelmat on hallittavissa.

5 BERNERIN KOETOIMINNASSA SAATUJA KOKEMUKSIA Berner Oy:n koetoiminnassa asiaan herättiin todella vuonna Eräällä tilalla, jossa testattiin öljykasveilla käytettäviä herbisidejä tilanne tuli hyvin esiin. Koeruuduilla esiintyi runsaasti vesiheinää, jonka torjuntaan etsittiin Galeran tehoa parantamaan toisia aineita. Mukana oli DuPontilta uusi gramma-aine, joka tehoaa hyvin vesiheinään. Tässä kokeessa ei kuitenkaan saatu mitään tehoa vesiheinään edes suurimmilla annoksilla. Resistenssi varmistui, kun rapsille ruiskutettiin pienelle alueelle Express 50 T -valmistetta ohjeenmukainen sekä kaksinkertainen annos. Seurauksena ruiskutuksesta oli, että rapsi kuoli mutta vesiheinälle ei tapahtunut mitään. Varmemmaksi vakuudeksi pellolta kerättiin vielä vesiheinän siemeniä, jotka laboratoriossa osoittivat selviä merkkejä gramma-aineresistenssistä. Samalla lohkolla kasvoi kesällä 2011 ohraa ja kokeita jatkettiin. Tänäkään vuonna gramma-aineet (Ratio SX ) eivät antaneet mitään tehoa vesiheinään. Kun Ratio -valmisteen lisäksi ruiskun tankkiin lisättiin toista ainetta (esim. Ariane S tai Starane XL), saatiin vesiheinä torjuttua. (Katso kuvat edellisellä sivulla). Resistenssiä Suomessakin jo luultua enemmän? Bernerin kasvinsuojeluneuvontaan on kesän aikana tullut useita puheluita, jossa viljelijät ovat raportoineet gramma-aineiden heikosta tehosta vesiheinään. Kun taustoja tapahtuneelle on selvitetty, on usein lohkolla tai tilalla yhtäjaksoisesti käytetty gramma-aineita monta vuotta. Viljelijöiden on syytä tarkkailla lohkojaan ja tehdä monipuolisia tankkiseoksia eri tehoaineryhmiin kuuluvien aineiden välillä. Rikkakasviaineiden teho resistenssikestävyyteen pihatähtimöllä Käsittelemätön 4% Oxitril 0,5l/ha 51% Ariane S 2 l/ha 96% Ariane S 0,8l/ha 95% Starane XL 1l/ha 98% Starane XL 0,6l/h 98% Starane 180 0,5l/ha 95% Sito Plus 0,1l + 19% Sito Plus 0,1l + Oxitril 0,5l/ha 64% Sito Plus 0,1l + Ariane S 2 l/ha 96% Sito Plus 0,1l + Ariane S 0,8l/ha 94% Sito Plus 0,1l + Starane XL 1l/ha 97% Sito Plus 0,1l + Starane XL 0,6l/h 97% Sito Plus 0,1l + Starane 180 0,5l/ha 97% Primus 75ml + Sito Plus 0,1l/ha 94,5% Teho pihatähtimöön % Teho pihatähtimöön % Teho pihatähtimöön 0-30 %

6 RAPSIKUORIAISRESISTENSSIIN TARVITAAN UUSIA RATKAISUJA Rapsikuoriaisten torjunta-ainekestävyys pyretroideja vastaan on meillä jo iso ongelma. Tämä ei ole tullut yllätyksenä sillä naapurimaissa sama tilanne on ilmaantunut jo muutama vuosi sitten. Käytännössä ongelma ilmenee niin, että vaikka torjuntatyö on tehty huolellisesti ja ohjeenmukaisella annoksella, ei toivottua tehoa saada. Samanlaista torjuntatehon heikkenemistä on todettu myös jossain määrin kirppojen, kaalikärpäsen sekä porkkanakempin torjuntaruiskutuksissa. Tuholaisten torjunnassa on käytetty liian pitkään samankaltaisia valmisteita ja hyönteispopulaatiossa alkavat yleistyä sellaiset yksilöt, jotka sietävät näitä aineita, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut. Rapsikuoriaisten osalta MTT on tutkinut vuosina rapsikuoriaisten kestävyyttä pyretroideja vastaan. Tulosten mukaan kestävien kantojen osuus on noussut nopeasti. Viime vuonna tutkituista rapsikuoriaiskannoista selvästi yli puolet oli kestäviä eli resistenttejä pyretroideille. Miten tästä eteenpäin? Tehokas viljelykierto on yksi resistenssin muodostumisen ehkäisemiskeino. Yksipuolisessa viljelyssä tuhohyönteiset altistuvat usein ruiskutuksille ja kestävien kantojen kehittyminen nopeutuu.

7 Resistenssin hidastamiseksi on syytä käyttää torjuntaohjelmassa erityyppisiä valmisteita ja vuorotella niitä. Rapsikuoriaisten torjunnassa vaikutustapaan perustuvia ja IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) jaottelun mukaisia tehoaineryhmiä ovat kolmosryhmään kuuluvat synteettiset pyretriinit kuten Decis Mega, Karate 2,5 WG, Karate Zeon, Kestac 50, Fastac 50, Sumi Alpha 5 FW, Cyperkll 250 EC sekä luonnon pyretriiniä sisältävä Bioruiskute S. Ryhmään neljä kuuluvat neonikotinoidien Mospilan ja Biscaya OD 240. Nämä aineet tehoavat hyvin pyretroidi-valmisteita kestäviin rapsikuoriaisiin. Näille aineille syntyy myös helposti kestävyyttä, jos niitä käytetään liian usein. Siksi rapsikuoriaisten torjunnassa voidaan joko Mospilania tai Biscaya OD 240 käyttää vain kerran kasvukauden aikana. Uusi tehoaine indoksakarbi, joka kuuluu IRAC: luokittelussa ryhmään 22, on Suomessa rekisteröitävänä. Se on jo markkinoilla mm. Ruotsissa ja muuallakin lähialueilla. Öljykasveille tarkoitettu formulaatti on nimeltään Avaunt ja erikoiskasveille samaa tehoainetta on Steward -valmisteessa. Pyretroideja kestävät kuoriaiset saadaan hyvin torjuttua uudella ohjeistuksella Avaunt -valmistetta suositellaan rapsikuoriaisten torjunnassa ensimmäiseen ruiskutukseen. Sillä on pitkä ruiskutusaika, aikaisesta nuppuvaiheesta aina nuppujen puhkeamiseen saakka. Kovassa rapsikuoriaispaineessa suositellaan aikaista käsittelyä. Avaunt -valmistetta voidaan käyttää kasvukauden aikana vain yhden kerran. Jos torjunta on tehtävä uudelleen, on se tehtävä toiseen tehoaineryhmään kuuluvalla valmisteella, esim. Mospilanilla. Avaunt tulee markkinoille rekisteröinnin saatuaan. Rapsikuoriaisten oikea torjunta-ajankohta on aikaisesta nuppuvaiheesta nuppujen puhkeamiseen saakka.

8 Bernerin kasvinsuojeluneuvontaa kasvukautena myös iltaisin puh , tai käänny aluepäälliköidemme puoleen. Jarmo Aho Kari Erkkilä Kyösti Skippari Päivi Koivusalo Pertti Tamminen farmit.net Berner Oy Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä 2013 DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont TM, The miracles of science TM, Express SX, Ratio SX, Classic TM SX, Harmony 50 SX, Safari, Titus, Avaunt and Steward are trademarks of DuPont or its affiliates.

Kasvinsuojelu 2011. Katri Haavikko p. 050 555 4693

Kasvinsuojelu 2011. Katri Haavikko p. 050 555 4693 Kasvinsuojelu 2011 Katri Haavikko p. 050 555 4693 Esitykseni sisältö tänään Lahdessa R E S I S T E S S I Rypsin ajankohtaiset Uutuustuote viljan rikkakasvien torjuntaan: Logran Plus Oxitril Päivitystä

Lisätiedot

Kasvinviljelyseminaari Kemiö Suur-Seudun Osuuskauppa

Kasvinviljelyseminaari Kemiö Suur-Seudun Osuuskauppa Kasvinviljelyseminaari Kemiö Suur-Seudun Osuuskauppa 14.2.2013 Pertti Tamminen Rapsia ja vesiheinää 2010 Maatalouskauppojen taistelu markkinaosuuksista KESTÄVÄÄ VESIHEINÄÄ... RESISTENSSIRISKI... Maatalouskauppojen

Lisätiedot

Agrimarket- Viljelijäristeily

Agrimarket- Viljelijäristeily Agrimarket- Viljelijäristeily Viking Mariella 2.-4.12.2013 Ajankohtaista syysrapsista: Lajikkeet ja viljelytekniikka kaksoiskylvömenetelmällä Pertti Tamminen Berner Oy Syysrapsin viljely kiinnostaa 2012

Lisätiedot

Torjunta-aineresistenssi-riskit kasvinsuojelussa

Torjunta-aineresistenssi-riskit kasvinsuojelussa Torjunta-aineresistenssi-riskit kasvinsuojelussa Sanni Junnila, Peppi Laine ja Jarmo Ketola Torjunta-aine kestävyyden eli resistenssin kehittyminen on eräänlainen evoluutioprosessi. Luonnon eliöt pyrkivät

Lisätiedot

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Kasvuohjelma 2015 Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Tyypillinen gramma-aine vaalennus oraassa 2 Laikut 2-tahoisessa ohrassa 3 Laikut 2-tahoisissa ohrissa

Lisätiedot

Aurea CL + Yksinkertainen ja toimiva kokonaisuus

Aurea CL + Yksinkertainen ja toimiva kokonaisuus 2013 TM Öljykasvit, kasvava osa tulevaisuuden proteiiniomavaraisuutta Suomessa Kevätrypsi on Suomen tärkein ristikukkainen proteiinikasvi. Se on viljelyvarma maamme lyhyessä kasvukaudessa aina keskiseen

Lisätiedot

Vilja & öljykasvit 2014

Vilja & öljykasvit 2014 Vilja & öljykasvit 2014 Arto Markkula Antti Jaakkola Tilan Oman Siemenen käyttö VYR:n mukaan viljoissa, etenkin kauroissa, on Fusarium-homeita Mikäli huonon itävyyden syynä on homeet, pitää siemen peitata

Lisätiedot

Viljan kasvinsuojelu 2012. Arto Markkula p. 0500 281717

Viljan kasvinsuojelu 2012. Arto Markkula p. 0500 281717 Viljan kasvinsuojelu 2012 Arto Markkula p. 0500 281717 Heikot tehot MCPA:sta Ariane S:ään ja LogranPlusOxitril:sta Ally Class:iin Henkiin jääneitä lajeja: - jauhosavikka, matara, vesiheinä, emäkki, pillike

Lisätiedot

Mallasohran ja myllyvehnän laadunvarmistus 2011. Arto Markkula p. 0500 281717

Mallasohran ja myllyvehnän laadunvarmistus 2011. Arto Markkula p. 0500 281717 Mallasohran ja myllyvehnän laadunvarmistus 2011 Arto Markkula p. 0500 281717 Kasvinsuojelun haasteita lähitulevaisuudessa Kasvinsuojelun tarve ei pienene - Laatuvaatimukset, määrä Resistenssi: rikkakasvit,

Lisätiedot

Valkuaiskasvien kasvinsuojeluhaasteet

Valkuaiskasvien kasvinsuojeluhaasteet Valkuaiskasvien kasvinsuojeluhaasteet Erja Huusela-Veistola & Asko Hannukkala MTT Kasvintuotannon tutkimus etunimi.sukunimi@mtt.fi OMAVARA-hankkeen loppuseminaari 19.3.2013 Kasvintuhoojariskit valkuaiskasveilla

Lisätiedot

Peter Fritzén/ ProAgria-Suomen Talousseura/ 11.3.2010

Peter Fritzén/ ProAgria-Suomen Talousseura/ 11.3.2010 Peter Fritzén/ ProAgria-Suomen Talousseura/ 11.3.2010 Miksi öljykasvien keskisadot ovat käytännön viljelyssä jäänet kauas niiden satopotentiaalista Yksi selittävä tekijä voi olla viljelytekniikan hallinta

Lisätiedot

Tietoa viljelystä ja kasvinsuojelusta

Tietoa viljelystä ja kasvinsuojelusta Tietoa viljelystä ja kasvinsuojelusta DuPont kehittää myyntipakkausten toimivuutta Öljykasveja tarvitaan viljelykiertoon Kasvinsuojeluaineväärennösten uhka on tullut jäädäkseen DuPont ostaa vuosittain

Lisätiedot

Viljan kasvinsuojelu 2013

Viljan kasvinsuojelu 2013 Viljan kasvinsuojelu 2013 Arto Markkula Antti Jaakkola p. 0500 281717 p. 040 7033558 www.syngenta.fi 2 More from Syngenta Consumer innovation portfolio Celest on nyt hyväksytty kaikille viljoille Celest

Lisätiedot

Kasvitautien ja rikkakasvien resistenssi Kasvinsuojeluaineiden taloudellinen käyttö Syysviljojen kasvinsuojelu Kevätviljojen kasvinsuojelu Muut

Kasvitautien ja rikkakasvien resistenssi Kasvinsuojeluaineiden taloudellinen käyttö Syysviljojen kasvinsuojelu Kevätviljojen kasvinsuojelu Muut Petri Lintukangas Kasvitautien ja rikkakasvien resistenssi Kasvinsuojeluaineiden taloudellinen käyttö Syysviljojen kasvinsuojelu Kevätviljojen kasvinsuojelu Muut kasvit kasvinsuojelu RESISTENSSIRISKI...

Lisätiedot

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa II (peltoemäkki, pelto-orvokki, peltomatara, peltosaunio, linnunkaali, pihatähtimö)

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa II (peltoemäkki, pelto-orvokki, peltomatara, peltosaunio, linnunkaali, pihatähtimö) Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 6 Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa II (peltoemäkki, pelto-orvokki, peltomatara, peltosaunio, linnunkaali, pihatähtimö) Peltoemäkki (Fumaria officinalis)

Lisätiedot

Nurmen kasvinsuojelun avaintekijät

Nurmen kasvinsuojelun avaintekijät Nurmen kasvinsuojelun avaintekijät 27.11.2012 Juha Sohlo www.proagria.fi/oulu www.facebook.com/proagriaoulu Lähtökohdat Nurmen kasvinsuojelu viljelykiertojen suunnittelu (kaikenikäistä nurmea ja perustamisvaiheen

Lisätiedot

Kuminan kasvinsuojelu

Kuminan kasvinsuojelu Kuminan kasvinsuojelu Lepaa 26.02.2011 Lasse Matikainen Kasvinsuojelu ja Puutarhanhoito Vuonna 2010 kuminalla teimme edelleen paljon koetoimintaa, ja erityisesti rikkakasvitutkimusta. Saunakukkaohjelma

Lisätiedot

Kuminan kasvinsuojelua

Kuminan kasvinsuojelua Kuminan kasvinsuojelua - mitä on IPM viljely - kuminan perustaminen hernekasvustoon - rikkakasvitorjunnasta - Bernerin tutkimuskokeista - kasvit.fi uusi suunnittelutyökalu Lepaa 08.03.2014 Lasse Matikainen

Lisätiedot

Neonikotinoidit ja pölyttäjät

Neonikotinoidit ja pölyttäjät Neonikotinoidit ja pölyttäjät 17.3.2016 Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto IPBES:in ja luontopaneelin viestit päätöksentekijöille Jarmo Ketola Luke ja Lauri Ruottinen Hunajaluotsi Oy Neonikotinoidit

Lisätiedot

KUMINAN KASVINSUOJELU 2015

KUMINAN KASVINSUOJELU 2015 KUMINAN KASVINSUOJELU 2015 Artic Taste Kuminaseminaari Lepaa 28.3.2015 Lasse Matikainen ESITYKSEN AIHEET Katsaus koetoiminnan historiaan Saunakukka ongelmallisin kuminan rikkakasvi Rikkakasvitorjuntaohjelmat

Lisätiedot

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Marketing Team, Nordic Countries Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Joensuu 25.5.2012 Janne Laine, 040-5179365, janne.laine@bayer.com Sisältö 1. Rikkatorjunnan lähtökohtia 2. Oikea ruiskutusajankohta 3.

Lisätiedot

IPM-kokemuksia kesältä 2010

IPM-kokemuksia kesältä 2010 IPM-kokemuksia kesältä 2010 Pauliina Laitinen, Sanni Junnila, Marja Jalli ja Heikki Jalli PesticideLife-hanke Kasvinsuojelun syyspuinti 1.11.2010 HAMK Mustiala LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke

Lisätiedot

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Kasvuohjelma 2015 Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Tyypillinen gramma-aine vaalennus oraassa 2 Laikut 2-tahoisessa ohrassa 3 Laikut 2-tahoisissa ohrissa

Lisätiedot

Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet

Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet Peppi Laine, MTT Kasvinsuojelu, Jokioinen Taudin esiintymisen edellytykset: Taudille suotuisa säätila??? Kylvösiemen, peittaus, muokkaus, viljelykierto,

Lisätiedot

Kasvuohjelmaseminaari

Kasvuohjelmaseminaari Kasvuohjelmaseminaari Hämeenlinna Pekka Lipsanen Kevätvehnän typpilannoitusoptimit Rapsin lannoitusoptimi Pelkkä typpi ei riitä hyvään satoon Tasapainoisesti lannoitettu rapsi : Tuotti 800 kg suuremman

Lisätiedot

DuPont Öljykasviohjelma

DuPont Öljykasviohjelma Rapsiseminaari Siuntion Kylpylässä 31.10.2013 DuPont Öljykasviohjelma Jan-Åke Svensson DuPont/Pioneer Öljykasvimarkkinoiden näkymät: - Rapsista on tullut kannattava viljelykasvi - Rapsi on nykyään enemmän

Lisätiedot

RIKKAKASVIEN RESISTENSSIRISKIT SUOMESSA

RIKKAKASVIEN RESISTENSSIRISKIT SUOMESSA RIKKAKASVIEN RESISTENSSIRISKIT SUOMESSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen ko. Mustiala, 27.04.2012 Jarkko Anttonen TIIVISTELMÄ MUSTIALA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Maatilatalouden

Lisätiedot

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Jarmo Ketola, MTT PesticideLife-hankkeen aloitusseminaari 19.2.2010 LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus Biathlon 4D/ 11.9.2013 1 (5) BIATHLON 4D Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla

Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla Nordic Countries Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla 7.2. 2012 Joensuu Janne Laine, Bayer CropScience. Puh. 040-5179365. sähköposti:janne.laine@bayer.com Gratil nurmilla Nurmien rikkatorjunnan lähtökohtia

Lisätiedot

Kasvintuhoojien hallinta viljelykierrossa

Kasvintuhoojien hallinta viljelykierrossa Kasvintuhoojien hallinta viljelykierrossa Anne Nissinen Asko Hannukkala Pentti Ruuttunen Tapio Salo Kuva: Anne Nissinen 13.2.2013 Riskejä kierrossa: Kierto 1 Ruttotartunnan aikaistuminen (maassa säilyvä)

Lisätiedot

Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti

Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti Petri Lintukangas Rapsi.fi- projekti MTK:n ja SLC:n Öljykasvijaoston sekä Elintarviketeollisuusliiton (ETL) Öljynpuristamoyhdistyksen projektin tavoitteena on kotimaisen rapsin ja rypsin tuotannon lisääminen

Lisätiedot

Maatalous on kasvuala

Maatalous on kasvuala KASVINSUOJELU 2016 Maatalous on kasvuala Kulunut kasvukausi oli monin paikoin erittäin haasteellinen niin kylvöajan venymisen, kostean ja viileän alkukasvukauden sekä myöhäisen korjuun osalta. Lopputulos

Lisätiedot

Lisälannoitus kasvukaudella

Lisälannoitus kasvukaudella Lisälannoitus kasvukaudella Kuivina kasvukausina typen hyötysuhde jää alhaiseksi. Rehevinä kasvukausina typenpuute voi rajoittaa satoa ja valkuaista. Liika typpi altistaa laolle. Yleisen kasvukunnon kannalta

Lisätiedot

Marjanviljelyn vihreä linja! Suonenjoki 9.11.2009 Berner Oy Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito Asmo Saarinen

Marjanviljelyn vihreä linja! Suonenjoki 9.11.2009 Berner Oy Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito Asmo Saarinen Marjanviljelyn vihreä linja! Suonenjoki 9.11.2009 Berner Oy Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito Asmo Saarinen Ajat muuttuvat haluammeko olla mukana? Integrated Pest Management (IPM) Tuomo Tuovinen (MTT) toi

Lisätiedot

Torjuntasuunnitelma hukkakauran torjumiseksi

Torjuntasuunnitelma hukkakauran torjumiseksi suunnitelma hukkakauran torjumiseksi PERUSLOHKON TAI MUUN ALUEEN HALTIJA Nimi Lähiosoite Postiosoite Kunta Tunniste: Tilatunnus Puhelin kotiin Telefax Matkapuhelin Sähköposti Varsinaiset torjuntatoimenpiteet

Lisätiedot

Viljelyohjelma 2016. Kannattavuutta uusilla viljelyvalinnoilla Juho Urkko Rautakesko

Viljelyohjelma 2016. Kannattavuutta uusilla viljelyvalinnoilla Juho Urkko Rautakesko Viljelyohjelma 2016 Kannattavuutta uusilla viljelyvalinnoilla Juho Urkko Rautakesko Maatalouden tuotto- ja kustannuskehitys Tuottojen ja kustannusten ero kasvaa! Maatalouden tulokehitys Viljelyn tuet laskusuunnassa

Lisätiedot

Herbisidien ulkoiset vaikutukset rikkakasveissa

Herbisidien ulkoiset vaikutukset rikkakasveissa Herbisidien ulkoiset vaikutukset rikkakasveissa Lehtonen, Mikael 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Herbisidien ulkoiset vaikutukset rikkakasveissa Mikael Lehtonen Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC Maatilan Etofumesaatti/15.2.2012 1 (5) MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa I (savikat, pihatatar, peipit, pillikkeet)

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa I (savikat, pihatatar, peipit, pillikkeet) Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 1 Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa I (savikat, pihatatar, peipit, pillikkeet) Jauhosavikka (Chenopodium album) Kuva 1 (vasemmalla): Jauhosavikka

Lisätiedot

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Viljelijöiden työkaluna käytettävissä 24 h vrk, 7 pv viikossa Velotuksetta, osoitteissa: www.agrimarket.fi

Lisätiedot

Kasvuohjelma-seminaari. 9.3.2011 Sannaisten kartano, Porvoo

Kasvuohjelma-seminaari. 9.3.2011 Sannaisten kartano, Porvoo Kasvuohjelma-seminaari 9.3.2011 Sannaisten kartano, Porvoo Sisältö YaraVita N-Sensor YaraVita on tärkeä osa kasvinravitsemusta Huomio yksityiskohtiin Aivan kuin ihmisillä, myös kasveilla pieni määrä ravintoainetta

Lisätiedot

Rypsin viljelyn mahdollisuudet. Liminka 20.1.2010

Rypsin viljelyn mahdollisuudet. Liminka 20.1.2010 Rypsin viljelyn mahdollisuudet Liminka 20.1.2010 Rypsi Brassica rapa - polveutuu peltokaalista - rypsi -nauris Kaali Brassica oleracea - kukkakaali, keräkaali jne Rapsi Brassica nabus -rapsi - lanttu Öljykasvien

Lisätiedot

Viljelijähaastattelu Rikkatorjunnassa ei voi pitää välivuosia. Tankkiseoksilla laajempaa tehoa Mataran yleistyminen tuo haasteita

Viljelijähaastattelu Rikkatorjunnassa ei voi pitää välivuosia. Tankkiseoksilla laajempaa tehoa Mataran yleistyminen tuo haasteita Viljelijähaastattelu Rikkatorjunnassa ei voi pitää välivuosia Tankkiseoksilla laajempaa tehoa Mataran yleistyminen tuo haasteita Monipuolisuus on valttia kevätmuokkauksessa Kylvötyö on tehtävä kerralla

Lisätiedot

Syngentan kasvinsuojeluopas. Mansikalle

Syngentan kasvinsuojeluopas. Mansikalle Syngentan kasvinsuojeluopas Mansikalle Mansikan merkittävimmät kasvintuhoojat Harmaahome Harmaahome voi heikentää merkittävästi mansikkasadon määrää ja laatua. Harmaahome iskee kasvustoon kukinnan aikana

Lisätiedot

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1. Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.2014 PesticideLife hankkeen tavoitteet -Tukea NAPin toimeenpanoa ja päivitystä

Lisätiedot

Proline- uuden sukupolven triatsoli

Proline- uuden sukupolven triatsoli Proline- uuden sukupolven triatsoli Markkinoiden tehokkain triatsoli viljojen, rypsin ja rapsin tautitorjuntaan Erittäin laajatehoinen Pitkäkestoinen teho yksin käytettynä Joustava ajoituksen ja seospartnereiden

Lisätiedot

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien MAATILAN METATSAKLORI DUO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Sisältää 1,2-benzisothiazolin-3-onea. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisothiazolin-3- one. Kan orsaka

Lisätiedot

glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Roundup Gold/KTTK/3.9.2004 1 (7) ROUNDUP GOLD Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Vuoteen 2015 siirrytään monin tavoin haasteellisissa oloissa. Maataloustuotteiden hintataso on laskenut parin maailmanlaajuisesti hyvän satovuoden ja niitä seuranneiden varastotasojen

Lisätiedot

Kevätrapsin lajikekokeet, peittaus, kasvinsuojelu

Kevätrapsin lajikekokeet, peittaus, kasvinsuojelu Kevätrapsin lajikekokeet, peittaus, kasvinsuojelu Bayer, Öljykasvipäivä Hirvihaara 8.12.2016 Öljykasvit Nestemäistä kultaa pelloilta Rapsin ja rypsin tarve kasvaa kysyntää kasvattaa niiden monimuotoinen

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Maaatilan Klopyralidi SG/ 19.1.2015 1(2) MAATILAN KLOPYRALIDI SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. Noudata käyttöohjeita ihmisen

Lisätiedot

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Rambo 360 S/KTTK/17.3.2004 1(8) RAMBO 360 S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

SISÄLTÖ VILJELIJÄNBERNER.FI PARAS SATO -OPAS. Taulukko-osa. Tuotehakemisto 2 Tehoaineet ja valmisteet 3

SISÄLTÖ VILJELIJÄNBERNER.FI PARAS SATO -OPAS. Taulukko-osa. Tuotehakemisto 2 Tehoaineet ja valmisteet 3 SISÄLTÖ Tuotehakemisto 2 aineet ja valmisteet 3 Siemenet Syysrapsi 4 Rehumaissi 5 Ohra, kaura ja ruis 6 Vehnä, öljykasvit, herne ja härkäpapu 7 Lehtilannoitteet 9 Kasvikohtaiset kasvinsuojeluohjeet Juolavehnän

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

Mitä keinoja juurikkaanviljelyyn ankeroislohkoilla?

Mitä keinoja juurikkaanviljelyyn ankeroislohkoilla? Mitä keinoja juurikkaanviljelyyn ankeroislohkoilla? Marja Turakainen, SjT Ankeroisseminaari 9.2.2011 SjT 2010 Ankeroisen sukupolvien määrä Suomessa 1627 1506 2010 Juurisato tn/ha Munia ja toukkia/100 g

Lisätiedot

Kasvinsuojelun kuulumisia. Metsätaimitarhapäivät 21.1.2015 Marja Poteri

Kasvinsuojelun kuulumisia. Metsätaimitarhapäivät 21.1.2015 Marja Poteri Kasvinsuojelun kuulumisia Metsätaimitarhapäivät 21.1.2015 Marja Poteri 1 Valmisteiden minor use - ja hätälupahaku Käyttökohde Tehoaine Valmiste Hakuaika Päätös Voimassa Hakijat hyönteiset; Steward luteet

Lisätiedot

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara Select Plus/29.9.2016 1(5) SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i

Lisätiedot

Kerääjäkasvit Hurrin tilalla vuonna 2015

Kerääjäkasvit Hurrin tilalla vuonna 2015 Kerääjäkasvit Hurrin tilalla vuonna 2015 Hurrin tila Talouskeskus Huittisissa, n. 3 km keskustasta Korkeakosken kylässä Loimijoen rannalla Nykyinen isäntäpari omistanut tilan vuodesta 1988 Päätuotantosuuntana

Lisätiedot

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Glyfomax Bio/23.1.2013 1(8) GLYFOMAX BIO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

Viljelijähaastattelu Avoimet kysymykset vaivaavat SOKERIJUURIKKAAN VILJELIJÄÄ. Tuoteväärennökset Uusi uhka nyt myös kasvinsuojelussa

Viljelijähaastattelu Avoimet kysymykset vaivaavat SOKERIJUURIKKAAN VILJELIJÄÄ. Tuoteväärennökset Uusi uhka nyt myös kasvinsuojelussa Viljelijähaastattelu Avoimet kysymykset vaivaavat SOKERIJUURIKKAAN VILJELIJÄÄ Tuoteväärennökset Uusi uhka nyt myös kasvinsuojelussa Lämmin syksy sai rikkakasvit kasvamaan 2 DuPont Agro Sisältö 3 Laatu

Lisätiedot

SISÄLTÖ VILJELIJÄNBERNER.FI PARAS SATO -OPAS. Taulukko-osa. Tuotehakemisto 2 Tehoaineet ja valmisteet 3

SISÄLTÖ VILJELIJÄNBERNER.FI PARAS SATO -OPAS. Taulukko-osa. Tuotehakemisto 2 Tehoaineet ja valmisteet 3 SISÄLTÖ Tuotehakemisto 2 Tehoaineet ja valmisteet 3 Siemenet Syysrapsi 4 Rehumaissi 5 Ohra, kaura ja ruis 6 Vehnä, öljykasvit, herne ja härkäpapu 7 Lehtilannoitteet 9 Kasvikohtaiset kasvinsuojeluohjeet

Lisätiedot

Avaimet öljykasvisatojen nousuun kasvinsuojelutoimenpiteet

Avaimet öljykasvisatojen nousuun kasvinsuojelutoimenpiteet Avaimet öljykasvisatojen nousuun kasvinsuojelutoimenpiteet Asko Hannukkala, Pauliina Laitinen, Erja Huusela-Veistola, Arjo Kangas & Pirjo Peltonen-Sainio MTT, Kasvintuotannon tutkimus Rypsinostehanke 2007-2009

Lisätiedot

Ei rikkoja puutarhassa MAX

Ei rikkoja puutarhassa MAX Ei rikkoja puutarhassa MAX/20.12.2005 1 (7) Ei rikkoja puutarhassa MAX Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 450 g/l Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

Tramat 500 SC/ (5)

Tramat 500 SC/ (5) Tramat 500 SC/9.1.2015 1 (5) TRAMAT 500 SC Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Lisätiedot

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa III (rusokki, kiertotatar, ukontatar, vesitatar, katkeratar)

Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa III (rusokki, kiertotatar, ukontatar, vesitatar, katkeratar) Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 11 Kuvia 1-vuotisista, 2-sirkkaisista siemenrikkakasveista Osa III (rusokki, kiertotatar, ukontatar, vesitatar, katkeratar) Tummarusokki (Bidens tripartita) Rusokkien kasvupaikkoja

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 23.1.2013 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: klopyralidi 720 g/kg Valmistetyyppi: SG Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-,

Lisätiedot

KASVITAUTIEN JA LAON TORJUNTA

KASVITAUTIEN JA LAON TORJUNTA K-MAATALOUS VILJELYOHJELMA KASVITAUTIEN JA LAON TORJUNTA Laikkutaudit Ruosteet Härmä Peltohomeet Punahome Pahkahome Lumihome Lakoutuminen www.k-maatalous.fi K-MAATALOUS Kasvitautien torjuntaan ohralla

Lisätiedot

Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6)

Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6) Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6) MAVRIK 2 F Myyntipäällyksen teksti Tuhoeläinten torjuntaan Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l Valmistetyyppi: EW Käyttötarkoitus: Tuhohyönteisten,

Lisätiedot

Tooler Heavy/ (6)

Tooler Heavy/ (6) Tooler Heavy/ 29.9.2016 1 (6) TOOLER HEAVY Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

Peittauksella kasvitaudit hallintaan Luomuohrapäivä, Mustiala 17.02.2012. Asko Hannukkala, MTT Kasvintuotannon tutkimus Jokioinen, Peltokasvit

Peittauksella kasvitaudit hallintaan Luomuohrapäivä, Mustiala 17.02.2012. Asko Hannukkala, MTT Kasvintuotannon tutkimus Jokioinen, Peltokasvit Peittauksella kasvitaudit hallintaan Luomuohrapäivä, Mustiala 17.02.2012 Asko Hannukkala, MTT Kasvintuotannon tutkimus Jokioinen, Peltokasvit Siemenessä leviävien tautien torjuntakeinoja luomussa Mahdollisimman

Lisätiedot

Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen?

Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen? Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen? Asko Hannukkala, Erja Huusela-Veistola & Noora Pietikäinen MTT Kasvintuotannontutkimus Kuminasta kilpailukykyä -seminaarit 25.3.2014 Jokioinen, 27.3.2014 Ilmajoki

Lisätiedot

Viljelykierto ja viherlannoitus sokerijuurikkaalla. Hyvä maan rakenne -seminaari 3.2.2010

Viljelykierto ja viherlannoitus sokerijuurikkaalla. Hyvä maan rakenne -seminaari 3.2.2010 Viljelykierto ja viherlannoitus sokerijuurikkaalla Hyvä maan rakenne -seminaari 3.2.2010 SjT 2010 Yksipuolisen viljelykierron yleistymisen syyt Maatalouden rakennemuutos Tuotannon muuttuminen tehokkaammaksi

Lisätiedot

Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6)

Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6) Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6) SUMI ALPHA 5 FW Myyntipäällyksen teksti Tuhoeläinten torjuntaan Tehoaine: Esfenvaleraatti 50 g/l Valmistetyyppi: EW Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Harmaahomeen ja härmän torjunnan suositukset mansikalla. Matias Rönnqvist Berner Oy

Harmaahomeen ja härmän torjunnan suositukset mansikalla. Matias Rönnqvist Berner Oy Harmaahomeen ja härmän torjunnan suositukset mansikalla Matias Rönnqvist Berner Oy 7.11.2013 Ohjelmien perustelut Tehokkuus on kaiken A ja O Sijainti ohjelmassa määrää varoaika ja sivutehot Pohjois Saksasta

Lisätiedot

Clamox/28.1.2015 1(7) Varoitus

Clamox/28.1.2015 1(7) Varoitus Clamox/28.1.2015 1(7) CLAMOX Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan Proline Xpert/ 14.1.2016 1 (6) Proline Xpert Myyntipäällyksen teksti Kasvitautien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks

Lisätiedot

JOHDANTO. Käy tutustumassa kotisivuumme! Närpiö 1. maaliskuuta 2011. Caraway Finland Ab Dan Kjällberg, tehdaspäällikkö Karosserivägen 1 64230 NÄRPES

JOHDANTO. Käy tutustumassa kotisivuumme! Närpiö 1. maaliskuuta 2011. Caraway Finland Ab Dan Kjällberg, tehdaspäällikkö Karosserivägen 1 64230 NÄRPES SISÄLTÖ Johdanto... 2 1. Millainen kasvi kumina on?... 3 2. Millainen lohko sopii kuminalle?... 3 3. Muokkaus ja kylvötekniikka... 4 4. Kylvösiemenmäärä... 4 5. Kalkitus... 5 6. Lannoitus... 5 7. Rikkojen

Lisätiedot

ÖLJYKASVIT OSANA MONIPUOLISTA VILJELYKIERTOA KATI LASSI AVENA NORDIC GRAIN OY

ÖLJYKASVIT OSANA MONIPUOLISTA VILJELYKIERTOA KATI LASSI AVENA NORDIC GRAIN OY ÖLJYKASVIT OSANA MONIPUOLISTA VILJELYKIERTOA KATI LASSI AVENA NORDIC GRAIN OY ESITYKSEN SISÄLTÖ Rypsi ja rapsi mukaan viljelykiertoihin Miksi viljelyn etuja Rypsiä vai rapsia kevät- vai syyslajikkeita?

Lisätiedot

YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON

YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON 1 YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON Erikoistutkija Marjo Keskitalo, MTT Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen. marjo.keskitalo@mtt.fi KOKEEN TAUSTAA Kuminan kylvösiemenmääräksi

Lisätiedot

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Rikkakasvit laskevat satotasoa, koska ne vievät tilaa varsinaiselta viljelykasvilta. Esimerkiksi voikukalla on rehevä kasvusto ja se varjostaa hyötykasveja

Lisätiedot

Roundup Ace/11.11.2014 1 (9)

Roundup Ace/11.11.2014 1 (9) Roundup Ace/11.11.2014 1 (9) ROUNDUP ACE Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa

PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa Sanni Junnila MTT/kasvintuotannon tutkimus Aloitusseminaari 18.-19.2.2010 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

VILJOJEN KASVINSUOJELURATKAISUT

VILJOJEN KASVINSUOJELURATKAISUT VILJOJEN KASVINSUOJELURATKAISUT Comet Pro s.2-3 Prosaro s.4 Juventus s.5 Sportak s.6 Tooler s.7 Puma Extra ja ExpressTwin s.8 Monitor s.9 Terpal ja Cycocel s.10 Foliar Extra s.11 Multiple s.12 K-maatalouden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvinsuojeluongelmat - tuholaiset

Tulevaisuuden kasvinsuojeluongelmat - tuholaiset Tulevaisuuden kasvinsuojeluongelmat - tuholaiset Irmeli Markkula, Erja Huusela-Veistola, Jarmo Ketola MTT Kasvintuotannon tutkimus Ongelmien taustalla Ilmastonmuutoksen vaikutukset Vanhojen tuholaisten

Lisätiedot

DuPontin gramma-aineet mullistivat rikkakasvitorjunnan: Lue mistä se alkoi ja miten se on vaikuttanut kasvinsuojeluun Suomessa.

DuPontin gramma-aineet mullistivat rikkakasvitorjunnan: Lue mistä se alkoi ja miten se on vaikuttanut kasvinsuojeluun Suomessa. TIETOA VILJELYSTÄ JA KASVINSUOJELUSTA 2008 DuPontin gramma-aineet mullistivat rikkakasvitorjunnan: Lue mistä se alkoi ja miten se on vaikuttanut kasvinsuojeluun Suomessa. 2 DuPont Agro Sisältö 3 Kiitos

Lisätiedot

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Rodeo/KTTK 10.1.2006 1 (8) RODEO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi:

Lisätiedot

18.11.2015 SANEERAUSKASVIT 2016

18.11.2015 SANEERAUSKASVIT 2016 SANEERAUSKASVIT 2016 SANEERAUSKASVIT TAUSTAA JA KOKEMUKSIA VIHANNEKSET, PERUNA Varhaisviljelyssä pelto pitkään mustana sadonkorjuun jälkeen. Rikkakasvit pääsevät vapaasti kasvamaan ja siementämään jos

Lisätiedot

Resistenssi Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys

Resistenssi Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 17/2016 Resistenssi Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys Heikki Jalli, Sanni Junnila, Jarmo Ketola ja Anne Rahkonen Resistenssi Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 Rikkakasvien torjunta syysrukiista keväällä Kasvinviljelylaitoksella

Lisätiedot

Rehumaissin viljelyohjeet

Rehumaissin viljelyohjeet Rehumaissin viljelyohjeet MAISSI Maissi reagoi päivän pituuteen. Kasvu nopeutuu vasta päivien lyhetessä heinäkuun puolivälissä. Maissin tärkein osa on tähkä, tavoite maito/taikinatuleentuminen Activate

Lisätiedot

Vehnän kasvitautien torjuntatarpeen arviointi. Marja Jalli MTT Kasvintuotannon tutkimus 31600 Jokioinen marja.jalli@mtt.fi

Vehnän kasvitautien torjuntatarpeen arviointi. Marja Jalli MTT Kasvintuotannon tutkimus 31600 Jokioinen marja.jalli@mtt.fi Vehnän kasvitautien torjuntatarpeen arviointi Marja Jalli MTT Kasvintuotannon tutkimus 31600 Jokioinen marja.jalli@mtt.fi Kasvintuotannon tulos biologisten, teknologisten ja taloudellisten tekijöiden yhdysvaikutusten

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Kuminan kasvattaminen Suomessa

Kuminan kasvattaminen Suomessa Kumina kasvina kaksivuotinen kasvi ensimmäisenä vuotena lehtiruusuke ja porkkanamainen juuri toisena vuotena kasvi kukkii ja muodostaa siemenet sarjakukkainen aromikasvi kuminaöljy antaa maun, (karvoni)

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Totril/8.2.2013 1 (3) TOTRIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: ioksiniili 225 g/l sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 MAISSI Maissi reagoi päivän pituuteen. Kasvu nopeutuu vasta päivien lyhetessä heinäkuun puolivälissä Maissin tärkein osa on tähkä, tavoite maito/taikinatuleentuminen

Lisätiedot

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Miten laatia viljelykiertosuunnitelma? Mihin eri näkökohtiin pitäisi

Lisätiedot

Mirador 250 SC / (5)

Mirador 250 SC / (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Kasvitautien torjuntaan Tehoaine: atsoksistrobiini 250 g/l Ympäristölle vaarallinen Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus: Härmän ja ruostetautien torjuntaan

Lisätiedot

Kuminan viljelyopas 2016. Handbok över kumminodling 2016

Kuminan viljelyopas 2016. Handbok över kumminodling 2016 Kuminan viljelyopas 2016 Handbok över kumminodling 2016 SISÄLTÖ Johdanto 1. Millainen kasvi kumina on?. 2. Millainen lohko sopii kuminalle? 3. Muokkaus ja kylvötekniikka 4. Kylvösiemenmäärä 5. Kalkitus

Lisätiedot