517miljoonaa. tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "517miljoonaa. tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain"

Transkriptio

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Säästä energiaa ja pienennä CO2-päästöjä jo tänään Ratkaisut ovat valmiina! 517miljoonaa tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain jos Eurooppa kaksinkertaistaisi kaukolämmön käyttönsä %:n ja lisäisi samalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä amerikkalaista käyttää kodeissaan vuosittain saman määrän energiaa ja aiheuttaa samat CO2-päästöt kuin Danfoss Turbocor-kompressorit säästävät liikerakennuksissa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä niitä käytetään alle 1 % näistä rakennuksista. 40% energiaa voidaan säästää kun liikerakennusten puhaltimia ja pumppuja ohjataan Danfoss taajuusmuuttajilla. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 1-2 vuodessa.

2 Matalalla riippuvien hedelmien poimintaa Energiatehokkuus säästää rahaa ja pienentää CO2-päästöjä jo tänään Maailmalla on edessään suuret ilmastohaasteet yhdessä nopeasti kasvavan energian kulutuksen, resurssien niukkuuden ja nousevien energian hintojen kanssa. Danfossin ratkaisut ilmasto- ja energiatehokkuudessa auttavat kohtaamaan nämä haasteet jo tänään. Maailman energian kysynnän ennustetaan kasvavan yli kolmanneksella vuoteen 2035 mennessä, mutta voit toimia jo nyt keskittymällä energiatehokkuuteen ja hyväksi todettuihin teknologioihin, jotka säästävät energiaa ja rahaa tässä ja nyt. Tämä on nopein ja halvin tapa, joka sisältää valtavat mahdollisuudet elvyttää taloutta lyhyellä tähtäyksellä ja tehdä uusiutuvista energialähteistä kannattavia pitkällä tähtäyksellä. Energiatehokkuus antaa parhaan pohjan ilmasto- ja energiahaasteiden kohtaamiseen ja nykyaikaisen elämäntavan mahdollistamiseen myös tulevaisuudessa. Mahdollistaa nykyaikaisen elämäntavan ilmasto- ja energiaratkaisuilla

3 Öljyttömät kompressorit: Säästää yhtä paljon energiaa ja CO2- päästöjä kuin amerikkalaista vuodessa Danfossin Turbocor-kompressori on ensimmäinen öljytön, vaihtuvanopeuksinen kompressori, joka tuo suuria energiansäästöjä sisätilojen lämmitys-, ja ilmastointijärjestelmiin (LVI). Sovelluksesta riippuen järjestelmä maksaa itsensä takaisin 1-3 vuodessa. Tällä hetkellä aiheutetaan1,5 miljoona tonnia vähemmän CO2-päästöjä vuodessa Turbocor-kompressorien ansiosta, joita on asennettu liikerakennuksiin ympäri maailmaa. Tämä vastaa omakotitalossa asuvan amerikkalaisen vuotuista energiankulutusta ja vuotuisia CO2 -päästöjä. Tämäntyyppistä kompressoria käyttäviä järjestelmiä on toistaiseksi kuitenkin reilusti alle 1 % rakennuksista. Noin 950 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä voitaisiin välttää vuosittain, jos pelkästään Yhdysvaltojen kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa olisi öljyttömillä vaihtuvanopeuksisilla kompressoreilla varustetut sisäilmastointijärjestelmät. Tämä vastaa noin 213 miljoonan omakotitalossa asuvan amerikkalaisen vuotuista energian kulutusta ja CO2-päästöjä. Suurelle Hollywoodissa sijaitsevalle rakennukselle nimeltä NoHo III Office on myönnetty paras mahdollinen energiatehokkuusluokitus Danfossin Turbocorkompressorien ansiosta. Kompressorit olivat % tehokkaampia kuin mikään muu asiakkaan arvioima samantyyppinen kompressori. Moottoreiden elektroninen ohjaus: Säästöt vastaavat 19 miljoonan auton CO2 -päästöjä Taajuusmuuttajilla säädetään vaihtovirtamoottoreiden nopeutta ja momenttia portaattomasti. Taajuusmuuttajilla voidaan ohjata sähkömoottoreita esimerkiksi rakennusten lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmissä samoin kuin teollisuuden nosturi- ja liukuhihna ja vedenjakelusovelluksissa. Nopeudensäädöllä saavutetaan huomattavat energiasäästöt. Energiaa säästyy tyypillisesti % sovelluksesta riippuen. Tällä hetkellä ympäri maailmaa on asennettuina 4 miljoonaa Danfossin taajuusmuuttajaa. Ne säästävät 37 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä joka vuosi. Se vastaa yli 19 miljoonan auton CO2-päästöjä Euroopassa. Uusista teollisuuden sähkömoottoreista kuitenkin % tuhlaa energiaa, koska niitä ei ole varustettu taajuusmuuttajilla energiankäytön kontrolloimiseksi. Tämä lukema on vielä suurempi jo asennettujen sähkömoottoreiden osalta. Energiatehokkaiden taajuusmuuttajien asennus 28 puhaltimeen Belfastin kansainvälisellä lentokentällä Pohjois-Irlannissa on tuonut euron säästöt vuodessa sekä pienentänyt hiilipäästöjä 500 tonnilla.

4 Kaukolämpö: Maailman kaikkien tuulimyllyjen vuoden sähköntuotannon kokoinen säästö Kaukolämpö on infrastruktuuri, joka jakaa lämpöä ja jäähdytystä rakennuksiin kaupunkija taajama-alueilla. Siinä voidaan hyödyntää kaikenlaisia energialähteitä, uusiutuvat lähteet mukaan lukien. Sen avulla voidaan myös ottaa talteen ja hyödyntää ylimääräistä lämpöä, jota syntyy sähköntuotannossa. Tätä kutsutaan yhdistetyksi lämmöksi ja sähköksi. Nykyään 60 % voimaloissa tuotetusta energiasta menee itse asiassa hukkaan. Tämä voidaan helposti välttää yhdistetyllä lämmön ja sähkön tuotannolla. Kuitenkin vain 8 % maailman tämänhetkisestä sähkökapasiteetista on peräisin tästä lähteestä. Vain 14 %:n lisäyksellä päästäisiin energiansäästöön, joka vastaisi kaikkien maailman tuulimyllyjen vuoden tuotantoa. Danfoss tarjoaa täydellisiä järjestelmiä lämmön siirtoon ja kuuman veden hyödyntämiseen rakennuksissa sekä avainkomponentteja kuten lämmönvaihtimia ja säätimiä. Nämä järjestelmät ja komponentit mahdollistavat tyypillisesti %:n energiansäästöt kaukolämpöverkoissa ja loppukulutuksessa. Beijing Heating Power Group on saavuttanut 37 %:n energiansäästöt Niujien asuntokortteleissa Beijingissä Danfossin aluelämmitysratkaisun avulla. Samalla asukkaat pitävät sisälämpötilana 18 C ja säästävät noin 13 % lämmityskustannuksistaan. Elektroniset termostaatit: Energiankulutuksen vähentäminen % Pattereiden elektroniset termostaatit auttavat asukkaita säätämään kotiensa huonelämpötilan systemaattisella tavalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kodit voivat säästää vähintään % energiankulutuksesta, jos kaikki yli 15 vuotta vanhat käsikäyttöiset pattereiden termostaatit korvataan uusilla elektronisilla living by Danfoss -termostaateilla. Laitteet maksavat itsensä takaisin alle 3 vuodessa rakennuksen energialähteestä riippuen, ja kotitalouden keskimääräinen sijoitettava summa on vain euroa. Tällä hetkellä alle 2 % kaikista Länsi-Euroopan kotitalouksista käyttää elektronisia termostaatteja. Noin 11 miljoonan tonnin CO2-päästöt vältettäisiin, jos nämä taloudet vaihtaisivat vanhat käsikäyttöiset termostaattinsa elektronisiin. Tämä vastaa yli 5,8 miljoonan auton vuosittaisia CO2-päästöjä Euroopassa. Elektronisten termostaattien osuus muualla maailmassa on vielä pienempi, joten säästömahdollisuudet ovat maailmanlaajuisesti valtavat. Tanskalainen Solbjergin perhe vaihdatti vanhat termostaattinsa elektronisiin, ja jo kuuden kuukauden jälkeen tulokset olivat odotettua paremmat: energiankulutus laski 28 %. Lisäksi sisäilman laatu on parantunut eikä perheen tarvitse jatkuvasti muuttaa lämpötilaa ja säätää pattereita.

5 Luonnolliset kylmäaineet: CO2 -päästöt pienenevät Perun vuotuisten päästöjen verran 60 %:n vähennys CO2-päästöjä vastaaviin päästöihin voidaan saavuttaa korvaamalla elintarvikkeiden vähittäiskaupan kylmäjärjestelmien synteettiset kylmäaineet luonnollisella CO2:lla. Synteettiset kylmäaineet (esim. HFCF ja HFC) edistävät ilmaston lämpenemistä kertaa enemmän kuin CO2, ja järjestelmävuotojen vuoksi niitä pääsee ilmakehään. Alle 1 % maailman ruokakaupoista käyttää nykyään luontaisia kylmäaineita. Ainakin 50 miljoonan tonnin päästöt CO2:ksi muunnettuna voitaisiin välttää vuosittain, jos ruokakaupat koko maailmassa siirtyisivät synteettisistä luonnollisiin kylmäaineisiin kuten CO2. Tämä vastaa Perun tai Norjan vuotuisia CO2-päästöjä. Danfoss on markkinajohtaja ratkaisuissa, joiden avulla voidaan siirtyä synteettisistä kylmäaineista CO2:een. Brittiläinen vähittäismyyntiketju Sainsbury s on muuntanut yli 100 liikkeen kylmälaitteet käyttämään CO2:a ja siten säästänyt tonnia CO2:a muuntoprosessin käynnistyttyä vuonna Sainsbury s-ketjun tavoitteena on korvata F-kaasut jokaisessa 800 myymälässään, mikä leikkaisi sen kokonaishiilijalanjälkeä kolmanneksella. Danfossin tuotteet ja järjestelmät tukevat CO2-järjestelmiä. Elintarvikkeiden kylmälaitteet: Energiankulutus pienenee 20 % Kylmälaitteiden tehokas valvonta ruokakaupoissa takaa, että energiankulutus sovitetaan automaattisesti todelliseen tarpeeseen. Danfossin ohjausjärjestelmä ADAP-KOOL auttaa kauppoja saavuttamaan noin 20 %:n energiansäästöt. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin 1-2 vuodessa. Jopa 6 miljoonan tonnin CO2-päästöt vältetään joka vuosi jäähdytyksen energiatehokkaalla säädöllä ruokakaupassa ympäri maailmaa. Kuitenkin alle puolet nykyaikaisista ruokakaupoista toimii tällä hetkellä näin. Joka vuosi voitaisiin välttää noin 16 miljoonan tonnin CO2-päästöt, jos kaikki maailman nykyaikaiset elintarvikemyymälät optimoisivat kylmälaitteensa energiatehokkaasti. Tämä vastaa yli 8 miljoonan auton CO2-päästöjä Euroopassa. Danfossin ADAP KOOL -järjestelmän asentaminen 55 myymälään slovenialaisessa Tûs-valintamyymäläketjussa on pienentänyt energiankulutusta keskimäärin 17 % ja tuonut vuodessa euron säästöt.

6 Ilmaston ja energian ytimessä Danfoss on johtava maailmanlaajuinen energiatehokkaiden ratkaisujen valmistaja, joka auttaa säästämään energiaa ja kustannuksia sekä pienentämään hiilijalanjälkeä. Yhtiön laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden kylmäkalusteissa, ilmastoinnissa, rakennusten lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkömoottorien ohjauksessa ja liikkuvien koneitten voimanlähteissä. Yhtiö toimii aktiivisesti myös aurinko- ja tuulivoiman parissa sekä kaukolämpö- ja jäähdytysinfrastruktuureissa, joiden kohteena ovat kokonaiset kaupungit ja kaupunkimaiset alueet. Toimintansa käynnistämisestä vuodesta 1933 lähtien Danfoss on perustanut toimintansa luonnonvarojen tehokkaan käytön kunnioittamiseen. Itse asiassa ensimmäisten Danfoss-tuotteiden tarkoituksena oli energian hyödyntäminen ja jätteen minimointi mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuus on edelleen johtotähti koko Danfossin laajassa tuote- ja palveluvalikoimassa. Yhtiöllä on maailmassa noin työntekijää ja se myy tuotteitaan yli 100 maassa ympäri maailmaa. Skannaamalla tämän koodin näet lähteet, joihin laskelmat perustuvat Lisätietoja ilmasto- ja energiaratkaisuista saat ottamalla yhteyttä: Danfoss A/S DK-6430 Nordborg Denmark Tel.: Fax: DKCF.PB.01.A1.20 CF-C

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT.

www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT. www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT. 2 OIKEAT VALINNAT. YHTEINEN HYÖTY. Ruukki näkee energiatehokkuuden liiketoimintamahdollisuutena: vastaamme asiakkaidemme kasvavaan

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN.

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

KOTITALOUDEN ENERGIANKÄYTTÖ JA -SÄÄSTÖ

KOTITALOUDEN ENERGIANKÄYTTÖ JA -SÄÄSTÖ KOTITALOUDEN ENERGIANKÄYTTÖ JA -SÄÄSTÖ Kotitalouden energiankulutus Käyttöveden lämmitys 20% Kotitaloussähkö 30% Lämmitys ja ilmastointi 50% Energiankulutukseen vaikuttavat kulutustottumukset, harrastukset,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Lämpöinfo Talvi 215 Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla Hyödynnämme muun muassa palvelinkeskusten tuottaman hukkalämmön Espoossa. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Näkökulma Kaukolämmön hinta kiinnostaa

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot