Kokousmuistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän (Välke) 3. kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousmuistio 8.10.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän (Välke) 3. kokous"

Transkriptio

1 Kokousmuistio Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän (Välke) 3. kokous Aika klo Paikka Harakan luontokeskus Läsnä: Harmaja Reetta Uudenmaan ELY, strategiayksikkö Katja Viberg Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Anna Kettunen Suomen ympäristöopisto SYKLI Silja Sarkkinen Suomen ympäristöopisto SYKLI Pulkkinen Riitta Espoon kaupungin ympäristökeskus Pääkkönen Satu Uudenmaan ELY, Y-vastuualue (pj) Maria Runonen Uudenmaan ELY, Y-vastuualue Silja Aalto Uudenmaan liitto Vahtera Heli Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Aroluoma Maria Natur och Miljö Kaisa Pajanen Helsingin kaupungin ympäristökeskus (siht.) Ennen kokousta tutustuttiin Hiilineutraalin Harakan näyttelyyn sekä uusiutuvan energian mahdollisuuksia esittelevään energialuontopolkuun. 1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen n. klo 9.50 Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros Sihteeriksi valittiin Kaisa Pajanen 2. Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen Todettiin, että edellinen kokous oli varsin tuottoisa, ei korjattavaa edellisen kokouksen muistioon. 4. Muutokset Välke-ryhmän jäsenissä HSY:n Elina Karhu jäi äitiyslomalle, sijainen on Anu Helosvuori. Nuorisokeskus Anjalan Mila Valkonen äitiyslomalle, varajäsen Kirsi Sali tulee kokouksiin, jos pääsee. Syklin Kati Lundgren siirtyi ainakin vuodeksi muihin tehtäviin, varajäsen Anna Kettunen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi. Vantaan ympäristökeskuksen Hanne Siikström jäi äitiyslomalle, sijaiseksi palkattu Anna Sjövall kutsutaan kokouksiin. Pääkaupunkiseudun Katja Wibergin varajäsen Johanna Sunikka on äitiyslomalla

2 Kokousmuistio 2/6 5. Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän valmisteluryhmä: Krista Kuisma (Luonto-Liitto) Ursula Immonen (SLL) Jaana Hietala (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä) Välke-verkostosta Jaana Vetikko (Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry) Välke-verkostosta Reetta Harmaja, ELY Riitta Salasto, ELY Satu Pääkkönen, ELY Päivä toteutetaan osana Uusimaa viikkoa ja teemana on elämää vedessä. Ohjelma on korkeatasoinen. Hanke-esittelyiden sijaan halutaan tuoda esille ympäristökasvatuskokemuksia, työkaluja ja vinkkejä. Uudenmaan ympäristöpalkinto jaetaan osana ohjelmaa. Uudenmaan liitto ja ELY tarjoavat kahvit. Standejä tulee useilta eri tahoilta. Välke-ryhmäläisten toivotaan tiedottavan tapahtumasta omille sidosryhmilleen mm alueensa kouluille, päiväkodeille ja ekotukihenkilöille. Myös päättäjiä toivotaan paikalle. ELY:n kautta kutsu lähtee mm. koko Välke-verkostolle, Uudenmaan kuntien ympäristöpäälliköille ja kuntien päättäjille. Reetta Harmaja lisää kutsuun kuvan ja houkuttelevuutta. Kutsu lähetetään Välke-ryhmälle mahdollisimman pian.(ensimmäinen kutsukierros lähti jo kesäkuussa, toinen lähtee syyskuun alussa ja kolmas lokakuussa.) Välke-ryhmäläiset voivat markkinoida myös omia tapahtumiaan Uusimaa -viikon nettisivuilla. Jos kiinnostusta> yhteys Reetta Harmajaan. 6. Uudenmaan ympäristöpalkinto Palkinto on avattu haettavaksi saakka Levityksessä toivotaan välkeläisten apua, mielellään yhdessä Uusimaa päivän tiedottamisen yhteydessä Tunnustuksesta tehdään sekä etukäteis- että jälkikäteistiedottamista Palkintoilmoitus käännetään myös ruotsinkielelle Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja on antanut ympäristöpäivän valmisteluryhmälle valtuutuksen toimia palkinnon valitsijaraatina. Jos valmisteluryhmän edustamaa tahoa esitetään palkinnon saajaksi, tulee kyseisen tahon edustajan jäävätä itsensä voittajan valintakokouksessa. 7. Uudenmaan ympäristökasvatusstrategia Ympäristökasvatusstrategiaryhmä: Elina Pilke (Metsähallitus) Riitta Pulkkinen (Espoo) Katja Viberg (Kierrätyskeskus) Tuovi Kurttio (Kierrätyskeskus) Kaisa Pajanen (HKI) Anna Kettunen (SYKLI) Juulia Tuominen (Hyria) Riitta Salasto (ELY) (Satu Pääkkönen, ELY)

3 Kokousmuistio 3/6 Käytiin vilkas keskustelu Maria Runosen esiselvityksen pohjalta: Kenen strategiasta onko kyse? Mikä taho hyväksyy? Sitouttaminen on tärkeätä. Strategian toteutumista pitäisi pystyä mittaamaan. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen vetämällä käsitehankkeella on yhtymäkohtia strategiaan. Todettiin, että strategian tekemiseen tarvitaan resursseja eli pitää tehdä projekti, jolle haetaan rahoitusta. Päätettiin, että SYKLI (Silja Sarkkinen) valmistelee hankkeen ja hakee rahoitusta sekä Ympäristöministeriöltä että Uudenmaanliitolta (Makera -rahoitus).toivottiin, että Välke-ryhmä pidetään hakemusten tilanteesta ajan tasalla. Seuraava strategia-ryhmän palaveri ilmoitettiin pidettäväksi17.9 klo 13, mutta kokouksen jälkeen palaveri päätettiin siirtää tuonnemmaksi. 8. Viestintä -ryhmän kuulumiset Viestintäryhmä: Tarja Heikkonen (SLL) Heli-Maija Nevala (SYKLI) Maria Aroluoma (Natur och Miljö) Juulia Tuominen (Hyria) Reetta Harmaja (ELY) Riitta Salasto (ELY) (Satu Pääkkönen, ELY) Jos haluat tulla mukaan viestintäryhmään, ota yhteyttä Reettaan Ensimmäinen ryhmän kokous on pe klo 14- ELY-keskuksessa. Alustavat kokouksen aiheet: Osaamispankkisivuston jatko, miten ylläpidetään. Millä keinoilla ja voimavaroilla Uudellamaalla tehtävä ympäristökasvatus pidetään julkisuudessa ja mediassa. Verkoston tuottaman ajankohtaistiedon koordinointi, tarvitaanko joku sosiaalisen median sovellus. Kuka vetää jatkossa viestintäryhmää? Evästykseksi viestintäryhmälle tuotiin esille, että Syksen facebookia kannattaa hyödyntää ja että Välke-ryhmän muistiot toimivat tärkeänä viestintävälineenä. Muistiot viedään Osaamispankin sivuille. Kokouksista voisi tehdä pienen uutisen. Tärkeätä on hyödyntää olemassa olevia viestintäkanavia. 9. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset SYKLI Ympäristökasvattajan ammattitutkinnon perusteita odotetaan oph:lta kuumeisesti. 50 uutta kurssilaista (mm. yrityksistä, järjestöistä, seurakunnista) ilmoittautunut 70 vanhan lisäksi. Useimmilla on korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden työkokemus. Vastaavaa koulutusta ei ole ollut tarjolla

4 Kokousmuistio 4/6 ESPOO RCE -seminaari Espoossa, teemana kestävä kehitys ja hyvinvointi Espoon varhaiskasvatus etenee ympäristökasvatuksessa loistavasti. Sisäiset kouluttajat tulevat osallistumaan Syklin ympäristökasvattajan koulutukseen Kestävän kehityksen kasvatus nostetaan koko varhaiskasvatuksen teemaksi Ekotukihenkilöiden kokonaismäärä Espoossa 319, järjestetty kaksi ekotukikoulutusta opettajille - tavoitteena on, että jokaisessa koulussa on kaksi ekotukihenkilöä. HYRIA Hyrian koulutuksessa on käynnistynyt syksyllä 2012 kestävän kehityksen verkkokurssi osana Hyrian nuorten koulutusta. Kurssin laajuus on 1ov ja se on kaikille aloittaneille opiskelijoille pakollinen osa opintoja. Näin kaikkien alojen opiskelijat putkimiehistä lähihoitajiin saavat perustiedon kestävästä kehityksestä ja kurssi avaa ajattelemaan kekä myös osana ammatillisia opintoja. Kurssiin liittyvien lähipäivien kautta myös ammatilliset opettajat on sidottu verkkokurssin toteutukseen ja keken esiintuomiseen omilla aloillaan. PKS Kierrätyskeskus Vapaaehtoistyön malli lähtenyt hyvin käyntiin, lainsäädäntö täynnä järjettömyyksiä, mm. miten maksetaan korvauksia jne. Käsitehanke lähtenyt liikkeelle, Välke-ryhmäläisten apua tullaan tarvitsemaan. ELY-keskus, Y-vastuualue Johtoryhmässä hyväksyttiin, että ELYn ilmastofoorumi järjestetään 2 kertaa vuodessa, ensimmäisen teemana on maatalous ja ilmastonmuutos (13.9.). Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän järjestelyt Valmisteilla Etevästi ELYssä - oman viraston ympäristöohjelma. Toteutuksen tukena 8 ekotukihenkilöä. Satu osallistuu Helsingin ekotukikoulutukseen, saa materiaalit käyttöönsä ja soveltaen kouluttaa muut. HSY HSY:n kummikoulut lukuvuonna ovat Helsingistä Herttoniemenrannan ala-aste, Pelimannin ala-aste ja Paihlajiston ala-aste, Vantaalta Kartanonkosken koulu, Koivukylän koulu ja Vantaankosken koulu, Espoosta Hansakallion koulu, Jousenkaaren koulu ja Taavinkylän koulu Kummikoulukansiosta on ilmestynyt uusi versio, jota soveltuu sekä ala- että yläasteelle. Kansio on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä HSY:n nettisivuilla kasion sisältö on pääasiassa tarkoitettu kummikouluille, voivat muutkin hyödyntää esim. kansion sisältämiä ideoita ympäristöaiheiseen pajapäivään HSY:n lajittelupeli on lähetetty elokuussa suomenkielisiin pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen peruskouluille sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Ruotsinkieliset peruskoulut saavat lajittelupelin vielä tämän syksyn aikana. Ala- ja yläkoululaisille sekä lukiolaisille tarkoitetut interaktiiviset tehtävät ovat tulossa HSY:n nettisivuille syksyn aikana Näillä näkymin Ilmastoinfo siirtyy osaksi HSY:tä vuoden 2013 alusta lähtien. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Maatalouspuolella tapahtuu ympäristöheräämistä, kierrättäminen, lannoitekysymykset >vuoropuhelua syntynyt aiempaa enemmän. Neuvontahanke mennyt myönteisesti, paljon kohdattu ihmisiä Meneillään haitallisten aineiden tarkkailuhanke

5 Kokousmuistio 5/6 Natur och Miljö Metsäretkikiertueita järjestetty ympäri Suomea, puolet Uudellamaalla Siuntion luontokoulun leirikoulutoiminta käynnistynyt Työn alla Ympristöakatemia Koordinoidaan ruotsinkielistä Vihreä Lippu ohjelmaa, uusi kouluja tullut mukaan UUUDENMAAN LIITTO Uusimaa viikon valmistelu kokonaisuudessaan Työn alla maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja pohdinnassa ympäristökasvatusstrategian kirjaaminen ohjelmaan. Avoinna kuinka paljon Uudenmaan ympäristökasvatustyöhön on mahdollista laittaa resursseja ja miten Välkkeen vetovastuu jatkossa hoidetaan. Vaihemaakuntakaava menossa päättäjille pääteemana on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. HKI Ympäristökeskus Helsingissä ekotukihenkilöitä yli 960 ja peruskoulutusten ohella järjestetään täydennyskoulutuksia ja räätälöityjä koulutuksia. Virastojen yhdyshenkilöverkoston tukeminen on ensiarvoisen tärkeätä, jotta ekotukitoimintaa pystytään koordinoimaan pienillä resursseilla. Harakassa erittäin vilkas kausi meneillään: retkiä, vierailuita, luontokouluryhmiä, kursseja, Hiilipihi Harakka-näyttely ja energialuontopolkuopastuksia, energiatyöpajoja ryhmille jne. Ruokateemaa viedään eteenpäin yhdessä Ruokatiedon kanssa. Syksyllä pilotoidaan (pk-seudulla) valtakunnalliseksi suunniteltu Ruokavisa (vrt.metsävisa). Ruokavisan näyttely ja tapahtuma viikko Teurastamolla Ympäristökeskus on mukana järjestämässä työpajoja sekä ekokattauskilpailua. Osallistuttiin yhdessä Itämeriviestijöiden kanssa Maailma kylässä tapahtumaan ja saatiin innostettua paljon uusia ihmisiä Itämeriasioihin. SLL Koulumetsät arvoonsa hanke on hyvällä mallilla ja saanut jo julkisuuttakin yhteistyökumppaneiden kautta. Kilpailu Tämä metsä on meille tärkeä -on parhaillaan käynnissä, koulut ja päiväkodit voivat siihen osallistua. Tiedot löytyvät SLL:n nettisivulta ympäristökasvatuksen alta. Lisätietoja: koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahilta Vesivuosi on näkynyt hyvin Uudenmaan piirin ja paikallisyhdistysten toiminnassa. Esillä on ollut Vantaanjoki, big jump- tapahtumia ja yhdistykset ovat järjestäneet retkiä vesistöjen äärelle (itsekin vedin perhetapahtuman Riihimäellä Paalijärven rannalla, osannottajia oli ainakin 50) Luontokerhotoimintaan on hankala löytää vetäjä, vaikka yhdistyksillä olisi jo toimitilat ja varaa maksaa työstä korvausta. Ympäristökasvattajille tai aihetta opiskeleville olisi kysyntää monin paikoin. Luonnonkukkien päivä näkyi lukuisina yleisöretkinä, ja runsaasti osanottajia Monin paikoin on ollut perinnemaisematalkoita Piiri yrittänyt vaikuttaavantaan Luontokoulun lakkauttamista vastaan, luontokouluja pitäisi pikemmminkin lisätä! Oli mukava osallistua englanninkieliseen ympäristökasvatusta käsittelevään seminaariin Helsingissä, järjesti Kehys ry Syksy on kiireistä suunnitteluaikaa, rahoituslähteiden hakua taas ensi vuodelle uusiin projekteihin METSÄHALLITUS Suomen luontokeskus Haltian rakentaminen edistyy hyvin. Luontokouluohjelmien suunnittelu on käynnistynyt elokuussa. Haltia avataan keväällä Haltiaan voi tutustua verkossa:

6 Kokousmuistio 6/6 Tammisaaren luontokeskuksen uusittu näyttely Muutosten meri on avattu toukokuussa. Näyttely on suunnattu erityisesti lapsille. Lue lisää: 10. Mahdolliset muut asiat Ei muita asioita. 11. Seuraava kokousajankohta Vuoden Viimeinen kokous pidetään marras-joulukuussa. Satu ehdottaa aikatauluja Doodlessa. Kokouksen yksi asia on uuden puheenjohtajan valinta. (Kokouksen jälkeen on sovittu seuraavaksi kokousajaksi klo 9 12, Villa Elfvik, Espoo, ilmoittautumiset Sadulle.) 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta. Välke-ryhmän kokous 15.11.2013 kello 10.00-12.00 Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) Esityslista 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1(6) PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko 24.10.2007 klo 13.00 18.05 Paikka: Ympäristökeskus Moreenia, kokoustila, Tampere Paikalla: 20 henkilöä Elina Pilke (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö

Vuosikertomuksen sisältö VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksen sisältö 3 Myönteisiä ympäristöuutisia, olkaa hyvä! 4 7 Tapahtui vuonna 2009 Poimintoja kierkeläisten kalentereista 8 11 Myymälätoiminnot 8 Uutta tilaa Kyläsaareen ja

Lisätiedot

Muistio. Päivän teemat

Muistio. Päivän teemat Päivän teemat 4V hankkeen väliarviointi, Paul Silfverberg 4V selvitys: Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja asenteet sekä tiedot ja tuen tarve, Elina Rautavaara Hankekuulumiset ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Vuosikertomus 2013 Toimitus Veera Vehkasalo Sisältö Taitto Samuli Lindberg Paino Miktor 3 Esipuhe Yhteisö voimavarana Yhteystiedot Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht. Aika ja paikka: Läsnä: ke 23.3.2011 klo 17.30, FiskarsForum Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ pirkanmaan.ympkasvatus@gmail.com www.pirymparistokasvatus.fi tilannekatsaus 13.1.2010 1 jäsenet Verkostossa on mukana noin 100 henkilöä Pirkanmaan ELY

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

4V välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

4V välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö 4V välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö EAKR-OHJELMAN VÄLIRAPORTTI kevät 2010 LÄHTÖKOHTA, KOHDE JA TAVOITTEET Hankkeen lähtökohdan ja tavoitteiden valinta tuntuu edelleen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07 14 Tätä rataa Luonnonsuojelija 5/07 Kuukkelin vuosi EERO HEINONEN Epäonnea pesinnässä Lintuharrastaja Eero Heinonen seuraa Virtain Pahalamminvuoren kuukkeleita PIrkanmaalla. Aluetta uhkaavat hakkuut. 12.8

Lisätiedot

Keke mukaan kuvioihin

Keke mukaan kuvioihin Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen Keke mukaan kuvioihin Vinkkejä kestävään järjestötoimintaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin 1 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

5.4 Ohjelman sisältö opettajan, ryhmän ja oppilaan kannalta

5.4 Ohjelman sisältö opettajan, ryhmän ja oppilaan kannalta kasvatustoiminnan johtaja. Ryhmät käyttivät kehittämisrahaa ohjelmapalveluiden ostamisen lisäksi kuljetuskustannuksiin ja tilavuokriin. Kehittämisrahaa vastaava käytäntö luontokouluissa muualla Suomessa

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA...2 2. HANKKEEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

Lisää aikuisia partioon

Lisää aikuisia partioon Lisää aikuisia partioon 1 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut

Lisätiedot

MetropoliAreena käänsi katseet Keravalle

MetropoliAreena käänsi katseet Keravalle Keravan Yrittäjät Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2012 Fokuksessa kuntavaalit MetropoliAreena käänsi katseet Keravalle Poikkea Putiikissa innosti Talven Taikamaa tulee! Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012

Osavuosikatsaus 2/2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Teemana vapaaehtoiset Naisten Pankin vapaaehtoisten työ saa kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta Nyt on kiitosten aika! Kyläpankit laittavat HYVÄN KIERTÄMÄÄN Naisten Pankin perustamisesta

Lisätiedot