EU Smart City Lighthouse -hanke-ehdotus, Helsingin toimenpide: "Kontulan energiarenessanssi"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU Smart City Lighthouse -hanke-ehdotus, Helsingin toimenpide: "Kontulan energiarenessanssi""

Transkriptio

1 EU Smart City Lighthouse -hanke-ehdotus, Helsingin toimenpide: "Kontulan energiarenessanssi" Hankkeen kuvaus "Smart City Lighthouse" -hankkeet ovat Euroopan komission kolmen eri direktoraatin suuria yhteishankkeita energiansäästö-fokusoituneeseen Smart City -kehittämiseen. Komissio rahoittaa kolme (3) tällaista hanketta vuosittain kilpailun kautta. Hankkeiden formaatti (budjetti, mahdolliset toimenpiteet, tavoitteet, tulokset, partnerirakenne) on määritelty ennalta tarkasti. Hankkeissa otetaan laajamittaisesti käyttöön aiemmin jo muualla pilotoituja energian kulutusta, energian paikallistuotantoa, sähköistä liikkumista ja näitä integroivia ratkaisuja ja - ratkaisumalleja. Rahoituksen taustalla on toisaalta yhteiseurooppalainen haaste lukujen rakennuskannan huonossa energiatehokkuudessa, toisaalta yhteiseurooppalainen haaste saada eurooppalaisille innovatiivisille cleantech-yrityksille referenssikohteita eri Euroopan kaupungeista. Nämä haasteet, ja hankkeeseen suunnitellut toimenpiteet, ovat myös Helsingissä jo aiemmin tunnistettuja ja aiemmin valittuja kehittämisen kohteita. "In Helsinki, the Kontula suburb, built in record time in the 1960s, will be transformed into Smart Kontula : an energy-wise district, and Helsinki s first holistically energy refurbished suburban area. It will become the model district for smart suburban renovation, to be further followed by other districts in Helsinki. The Kontula Energy Renaissance will aim for 50% reduction in energy use within the affected area, combining renovation of the residential buildings, smart grid, sustainable mobility and complementing the project with social, urban and participatory development parallel to the Lighthouse project." Smart City Lighthouse -hankkeen tavoitteena Helsingissä on Luoda alueellisen energiatehokkuuden parantamiseen kokonaisvaltainen toimintamalli, ja pilotoida tätä toimintamallia Kontulassa. Toimintamalliin kuuluu sekä ratkaisun konseptointi että yhteistyömalli eri hallintokuntien, Helenin ja asukkaiden välillä. Tuotteistaa ja pilotoida Helsingin Energian energiasäästöratkaisu taloyhtiöille (50% energiasäästö nykytilaan verrattuna) Luoda soveltuvat konseptit ja toimintamalli kaikkien Kontulan kerrostalokiinteistöjen energiasaneeraukseen (talojen peruskorjausvaihe, omistuspohja ja muut asiat huomioiden, sisältäen energiakatselmoinnit) Luoda kansainvälisesti merkityksellisiä referenssi-asennuksia mukana oleville PKyrityksille (esim Fourdeg Oy, Salusfin Oy) Vahvistaa Kontulassa jo tapahtuvaa Lähiöprojekti- ja Kuluttajan energianeuvontahankkeiden kehittämistä Saattaa Helsinki mukaan osaksi Eurooppalaista "energiatehokkaiden Smart Cityjen" kehittäjäverkostoa. Tuoda tähän Eurooppalaiseen kehittäjäverkostoon Helsingin avoimen datan ja käyttäjälähtöisen suunnittelun (muotoilu) osaamista ja esimerkkejä 1

2 Käynnistää Helsingin 30% päästövähennysselvityksessä (2014, YMK) "lähiöiden energiarenessanssiin" ehdotetut toimenpiteet. Lighthouse-hanke liittyy osaksi lähiöiden kehittämisen kokonaisuutta, johon kuuluu myös Lähiöprojektin, Ympäristökeskuksen sekä kaavoituksen (esim. tiivistämisrakentaminen) toimintaa. Energiasäästöratkaisuun (hankkeessa demonstroitava innovaatio) kuuluu (30.3. tarkentumassa) mm. kaukolämmön älykäs ohjaus (esim. älytermostaatit, kodin kauko-ohjaus), rakennusten energiatehokkuuden parantaminen (esim. poistoilmalämpöpumput), energian paikallinen tuotanto (esim. aurinkopaneelit), sähköisen liikkumisen uudet ratkaisut (esim. sähköautojen lataus suhteessa autojen lämmitystolppiin ja aurinkopaneleihin, sähköinen huoltoliikenne, yhteiskäyttöautot) Hanketta koordinoi Amsterdamin kaupunki. Hanke on Amsterdamin, Helsingin ja Torinon kaupunkien yhteishanke. Amsterdam ja Helsinki valmistelivat vuoden 2014 samaan rahoitushakuun yhteishankkeen (TNO- ja VTT-vetoisesti). Tämä viime vuoden hanke-ehdotus oli EU:n arvioinnin mukaan liian pirstaleinen, tutkimusorientoitunut, eikä vastannut rahoituskriteereitä eikä täten saanut rahoitusta. Vuoden 2015 hanke-ehdotus on rakennettu kaupunkivetoisesti. Yhteisenä toimenpiteenä kaikille kaupungeille luodaan integroinnin avoimen datan / avointen rajapintojen toimintamalli sekä käyttäjälähtöisen integroinnin toimintamalli. Rahoitusohjelma Käsittely Horizon SCC Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects Ohjelmasta hakenee rahoitusta noin eri hanke-ehdotusta, joista rahoitetaan 3 tai 4 hanketta. EU-haku sulkeutuu Vuonna 2014 samaan rahoitushakuun samankaltainen hanke, päätös osallistumisesta Forum Virium hallitus on päättänyt Forum Virium Helsingin osallistumisesta. Kesto Varsinainen hanketoteutus Kaupungin eri toimijoiden roolit Valmisteluvaiheen vastuuvirastona on ollut Elinkeino-osasto ja valmisteluun kaupunkikonsernista on lisäksi aktiivisesti osallistunut Lähiöprojekti, YMK, Forum Virium, Helen. Helsingin kaupunki: 1 henkilö (3 vuotta) Alueellinen koordinaattori Kontulaan, erityisesti asukasviestintään ja asukasvuorovaikutukseen sekä toiminnan kytkemiseen muuhun Kontulassa 2

3 tapahtuvaan kehittämiseen (Lähiöprojekti) 1 henkilö (3 vuotta) Energianeuvonta ja energia-asiantuntija (Lähiöprojekti) Lähiöprojektin 2 henkilöä uusia henkilöresursseja olemassa olevan toiminnan rinnalle Yhteensä 6 henkilötyökuukautta Ympäristökeskuksen asiantuntijatyötä (YMK) Yhteensä 10 henkilötyökuukautta Elinkeino-osaston asiantuntijatyötä (ELO K3) Sähköisen liikkumisen pilottien tarvittava työ (Stara) Alihankintaa alueviestintään ja vuorovaikutukseen liittyen (Lähiöprojekti) Alihankintaa kiinteistöjen energiakatselmuksiin liittyen (YMK) Forum Virium Helsinki Oy: 1,5 hlö Helsingin pilotin koordinaatio ja tuki 30 htkk Avoimen datan ja käyttäjälähtöisen suunnittelun toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Forum Virium Helsinki Oy tekee oman itsenäisen rahoitussopimuksen Euroopan komission kanssa; ei keskitettyyn EU-määrärahaan FVH hallitus päättänyt FVH:n osalta 7.4. hankkeeseen osallistumisesta Ratkaisutarjoajana Helen Oy sekä Helenin tarjoomaan liittyvän PK-yrityskonsortion budjetin kokoluokka noin 3,5* M (kts partnerit alla). Kontalan Huolto Oy osakastaloyhtiöiden edustus ja projektointi. Aalto-yliopisto energiasaanerausmallien suunnittelu ja asiantuntijatuki kaupungille, arviointi (42 htkk) Mahdollisesti VTT rooli liikenteen toimenpiteissä ( tieto). Budjetti, keskitetyn EU-määrärahan tarve Kustannukset Rahoitus, EU Koko hanke n Suomen konsortion n osuus Helsingin kaupungin osuus (100%) Euroopan komissio korvaa hankkeen henkilökustannukset, matkat ja hankinnat voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 100% korvausprosentilla (kaupunki, FVH). Horisontti2020- ohjelmassa komissio maksaa hankkeen kustannukset etukäteen toteuma-arvion perusteella. Henkilökustannusten yleiskuluna korvataan 25% nk. flat-rate. Hankkeen rahoitus esitetään toteutettavaksi EU-hankkeille varatun keskitetyn määrärahan kautta. 3

4 EU-hankkeille varatun keskitetyn määrärahan kautta budjetoitava henkilötyön ja siihen liittyvien kulujen ja hankintojen osuus enintään suunnitelmatieto on, että Euroopan komission hankerahoitukseen kuuluva investointituki hankkeen kohdetaloyhtiöille kanavoituu Helen Oy:n kautta. Hankevalmistelun jatkovaiheessa voi nousta esiin tarve kanavoida osa tästä investointituesta kaupungin keskitetyn määrärahan kautta. Investointituen osuus on n. 50% työbudjetista (n ). Helsingin kaupungin strategianmukaisuus EU-hanketoiminnan "Smart City-alueella" strategianmukaisuus Helsingin kaupungin EU-hanketoiminta painottuu vaikuttavuudeltaan merkittäviin aloitteisiin (valtuustostrategia) Edistetään Helsingin kaupungin osallistumista EU:n Smart City lippulaivahankekokonaisuuksiin Helsinki on kansainvälisesti tunnettu kokeilu-, kehittämis- ja käyttöönottoympäristö yritysten innovaatioille (valtuustostrategia) Varmistetaan ja edistetään avoimen datan asianmukaista käyttöä EU:n Smart City Lighthouse-projekteissa (Forum Virium Helsinki) Ympäristötavoitteiden strategianmukaisuus "Lähiöiden energiarenessanssi" -toimenpide-ehdotuksen toimeenpano (Helsingin 30% päästövähennysselvitys, toimenpide-ehdotus R2) Vähäpäästöisten teknologioiden kokeilut ja kehitys, info-työkalut, vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymisen edistäminen (30% päästövähennysselvitys, toimenpideehdotukset S1, S2, L6) Kuluttajien energianeuvontaprojektin toiminnan vahvistaminen (Ympäristökeskus, toimintaa nyt Kontulassa) Lähiöiden kehittämisen strategianmukaisuus Lähiöprojektin toiminnan vahvistaminen (Kaupunkisuunnitteluvirasto, toimintaa nyt Kontulassa) Kuluttajien energianeuvontaprojektin toiminnan vahvistaminen (Ympäristökeskus, toimintaa nyt Kontulassa) Valmistellut työryhmä Hankekonsortio Helsinki Helsingin kaupunki Helen Fourdeg Oy Salusfin Oy Iina Oilinki (Elinkeino-osasto, valmistelun vastuuvirasto) Petteri Huuska (YMK, energiasaneeraus ja aluenäkökulma) Linda Wiksten (KSV, Lähiöprojekti) Perttu Lahtinen, Ossi Porri (Helen) Sami Sahala (ELO, liikkumisen osatoteutus) (valmistelun koordinaatio Roope Ritvos, ELO/FVH) 4

5 (kolmas PK-yritys) Kontulan Huolto Oy Forum Virium Helsinki Oy Aalto-yliopisto Amsterdamissa jatorinossa samankaltaiset paikalliset konsortiot, joissa kaupunki / paikallinen kehitysyhtiö toimii alueellisena koordinaatorina (Torino Wireless), sekä paikalliset energia-yhtiöt keskeisenä ratkaisutoimittajana (IREN, Alliander). Hankeformaattiin kuuluvat nk. seuraajakaupungit ("follower cities") ovat vielä osittain auki (30.3.), neuvottelut käynnissä mm. Tallinnan kanssa. Koko hankkeen koordinaattori on Amsterdamin kaupunki (CTO Office; Katalin Gallyas). Lisätietoja Roope Ritvos,

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93 INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Liikkumisen mobiilimaksaminen Projektisuunnitelma DRAFT ver 0.93 9.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 2 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kansallinen rahoitus Joukkoliikenteen valtionavustus» Valtion talousarviosta voidaan myöntää valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen,

Lisätiedot

Innovaatiorahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet vuonna 2013

Innovaatiorahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet vuonna 2013 Perustelumuistio Innovaatiorahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet vuonna 2013 Hakemuksia on kevään 2013 rahoituskierroksella tullut 20 kpl (josta 7 kpl on Aalto Yliopistosta). Haettu rahoitusmäärä

Lisätiedot