ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila Kari, II vpj Luhtala Pentti Mäki Jari Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Niemistö Esa, vj Väli-Torala Kai Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Terhi Pirilä-Porvali, poistui :n 241 käsittelyn jälkeen klo sekä varapuheenjohtaja Risto Lahti Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Asiantuntijoina klo tekninen johtaja Paavo Perälä :t 231 ja 233 ja klo kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola :t 227 ja Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Veli Haavisto puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Salme Hautala Kari Knuuttila , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA 3 KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN 5 KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / KH 231 KH 232 KH 233 KH 234 KH 235 KH 236 KH 237 KH 238 KH 239 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN 10 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ-NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO 12 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA 15 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II 17 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE OSAKUNTALIITOSESITYS KOSKIEN MUNAKAN KUNNANOSAN LIITTÄMISTÄ SEINÄJOKEEN 21 KUNNANVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 23 OSA-AIKAISEN HOITOAPULAISEN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI 24 OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISLUPAPYYNTÖ 25

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 240 KH 241 LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA HALLITUKSEN, JOHTORYHMÄN JA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VIERAILU YSTÄVYYSKUNTAAN 28 KH 242 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 29 ESITYSLISTAN ULKOPUOLISET ASIAT KH 243 RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNNIN HYVÄKSYMINEN/LAATURAKSA OY 30 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 4. päivänä syyskuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 22. päivänä elokuuta 2012 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kai Väli-Torala ja Kai Knuuttila, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salme Hautala ja Kari Knuuttila.

5 Kunnanhallitus YHT 179/2012/512 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA TEK , 77 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle 2-3 rivitalotonttia. Puisto osoitetaan nykyistä paremmin saavutettavaan paikkaan, jolloin myös sen vähäinen pienentäminen tutkitaan. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavassa alue on osoitettu kaksi rivitalojen korttelialuetta, yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, rivitalojen autopaikkojen korttelialue sekä puisto. Asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen alueella ja siten tuetaan yhdyskuntarakenteen keskustatoiminitoja. Rivitalot ovat yksikerroksisia, yhdistetty asuin- ja liikerakennus Asematien varrella kaksikerroksinen. Puisto sijoittuu rivitalon ja asuinliiketalon väliin. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 0,48 ha, rakennusoikeuden määrä on 1197 k-m 2. Virkistysaluetta on noin 0,06 ha ja tiealuetta noin 0,03 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunto Etelä-Pohjanmaan Pelastus-liikelaitokselta. Pelastuslaitoksen lausunnossaan mainitsemat yleiset määräykset alueen toteuttamisesta on mahdollista tehdä tämän kaavaehdotukseen mukaan. Mielipiteitä ei ole esitetty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Palon kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 56/6,7 ja 58/1, Leikkikujan alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

6 Kunnanhallitus (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH , 142 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Palon kunnanosan asemakaavan korttelissa 56 / 6 ja 7 sekä 58 / 1, Leikkikujan alueella liitteen mukaan. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

7 Kunnanhallitus KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN YHT 328/2012/102 Seppo Mäki-Rajala on pyytänyt eroa Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää eron Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä Seppo Mäki-Rajalalle 2. nimetä varajäsenen Neiron äänestysalueen vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. (Lisätietoja: toimistosihteeri Raili Korkiamäki, puh )

8 Kunnanhallitus KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ 2012 YHT 329/2012/112 Kunnanhallitus on pitänyt kokouksia pääsääntöisesti joka toinen maanantai. Tarvittaessa säännönmukaisesta kokousajasta on poikettu esim. juhlapyhien, lomajärjestelyjen tai talousarviokäsittelyjen johdosta. Ehdotus kokousajoista syksylle 2012: ma ma ma ma ma ma ma ma Kunnanhallitus päättää kokousajoista syksylle Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai kello alkaen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää puh )

9 Kunnanhallitus KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / 2012 YHT 330/2012/130 Kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti talousarvion toteutuminen 1-6kk saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Taloustoimisto on koonnut yhteenvedon talouden toteutumisesta 1-6 kuukaudelta Raportti sisältää laskelman toimintakuluista ja - tuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista sekä vertailut edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutumiseen. Raportti sisältää myös hallintokunnittaisen vertailun. Tasaisen taulukon mukaan talousarvion toteutumisaste on %. Ilmajoen kunnan menot olivat toteutuneet ,5%, tulot 42,5 %, nettomäärän ollessa 54,2 %. Talousarvion mukainen vuosikate on Toteutumisvertailu investoinnit (suurimmat yksittäiset investoinnit tilikaudella 2012). Toteutumisvertailu investoinnit määräraha käyttö Maa- ja vesialueet Maanosto ,00 Maanmyynti ,41 Rakennukset Poliklinikan ja hamm.hoitolan laaj.+muutost ,61 Lukion laajennus ja muutostyöt + irtaimisto ,81 tulot ,00 Neiron koulun laajennus ,65 Muu talonrakennus, menot ,45 Kunnallistekniset työt Napustanmäen tiet ja vesihuolto ,29 Käpälämäen alue ,94 Rengonharjun alueen tiet ja vesihuolto ,65 Haja-asutusalueen viem.laajennus, menot ,64 tulot ,00 Muut kunnallistekniset työt menot ,78 tulot ,00 Muut investointimenot yhteensä ,55 Muut investointitulot yhteensä ,00 Kaikki investointimenot yhteensä ,37

10 Kunnanhallitus Kaikki investointitulot yhteensä ,41 Kaikki investoinnit netto ,96 Määrärahasarake sisältää myös määrärahamuutokset, joista päätökset tehty mennessä. Käyttötalouspuolella on ylityksiä seuraavasti: Syitä ylityksiin ajalta Vaalit 100,3 % - henkilöstökulut yli , syksyn vaaleihin ei jäänyt määrärahaa (ylitöistä oli maksettu yli ) Valtuusto 69,3 % - avustukset ja kirjallisuus (Kuntalehti), avustuksiin rahaa , josta käytetty Yleishallinto 50,2 % - henkilöstömenot Ruoka- ja puhtauspalvelut 55,2 % - henkilöstökulut, käyttö-% on 56,6 %, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Tekninen hallinto 57,0 % - henkilöstökulut, käyttö 56,9%, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Kaavoitus- ja mittaus 53,8 % - henkilöstökulut, käyttö-% 56,9, koko vuoden määräraha , josta käytetty , jäljellä Liikenneväylät ja muut yl.alueet 50,8 % - kunnossapitopalvelut ja rakennusmateriaali ylitystä, muilta tileiltä säästöä, kaikki mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kiinteistötoimi 53,1 % - rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, käyttö jo 68,4 % (mr , käyttö , jäljellä ), lämmitys 56,5 % (mr käyttö , jäljellä ) Tekniset palvelut 58,2 % - henkilöstökulut, käyttö 62,6 %, mr ja käyttö , jäljellä Palo- ja pelastustoimi 50,2 % - Kuel eläkemenoperusteinen -maksu

11 Kunnanhallitus Rakennusvalvonta 55,4 % - henkilöstökulut, käyttö 53 % ( mr , käyttö , jäljellä ) ja muiden palv.osto käyttö 54,5% (mr , käyttö 9.539, jäjellä ) Sosiaalitoimi 58,2 % - suurin käyttö-% asiakaspalvelujen ostossa, käyttö 64,3 %,mr , käyttö , jäljellä mutta myös henkilöstökulut 53,6 % mr , käyttö , jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatuen kuntaosuus ym.) , käyttö (57,1%), jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatulon kuntaosuus ym.) mr , käyttö , käyttö- % 57,1, jäljellä JIK peruspalv.liikelaitos ky 50,6 % EPshp:n laskutus (mr ja käyttö , jäljellä ) Peruskoulutus 51,3 % - henkilöstökulut, käyttö 51 %, mr , käyttö , jäljellä ja palvelujen osto 59,1 %, mr käyttö , jäljellä Päivähoito 57,3 % - henkilöstökulut, käyttö 57,5 %, mr , käyttö , jäljellä Kirjasto- ja kulttuuritoimi 58,2 % - lähes kaikki menolajit ovat ylittyneet, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Ilmajoki-opisto 51,7 % - henkilöstökulut 52,3 %, mr , käyttö , jäjellä Vapaa-ajanltk 61,1 % - kaikki menolajit yli 50 %, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kunnanhallitus saattaa tiedoksi kunnan taloustilanteen 1-6 kk kunnanvaltuustolle. (Lisätietoja: pääkirjanpitäjä Kaija Loukasmäki puh )

12 Kunnanhallitus KH 231 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN YHT 315/2012/130 TEK , 132 Vuoden 2012 talousarvion työohjelmassa on varattu Viljapolun kevyenliikenteenväylän rakentamiseen ,00 euroa. Toukokuun alussa 2012 tapahtuneen maasortuman ja siitä seuranneen vesijohto-/viemäriputkirikon vuoksi on Aronpuistossa jouduttu toteuttamaan mittavat korjaustyöt, joihin Aronpuistolle ja puistojen rakentamiseen varatut määrärahat eivät riitä. Määrärahan ylityksiltä vältytään, mikäli Viljapolun rakentaminen voidaan siirtää tuleville vuosille ja varattu määräraha voidaan käyttää Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Teknisen johtajan ehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että: 1. Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana ja rakentamisen toteutus siirrettään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen; 2. Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin; 3. Vaihtoehtoisesti Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Käsittely: Antti Alho esitti, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Esa Niemistö kannatti Antti Alhon esitystä. Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Vaihtoehtoisesti ehdotetaan, että Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana, jolloin rakentamisen toteutus siirretään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen ja Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Esittelijän muutettua päätösehdo-

13 Kunnanhallitus tusta kannattivat Anssi Saunamäki, Juhani Saunamäki ja Marjo Pikkumäki. Antti Alhon ehdotusta kannattivat Antti Alho, Esa Niemistö, Heikki Ahola ja Kirsti Valli. Äänestystulos: Antti Alhon ehdotus 4 ääntä esittelijän muutettu päätösehdotus 3 ääntä. Lautakunta hyväksyi äänestyksen tuloksena 4-3 Antti Alhon esityksen, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, euron lisämäärärhan, lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Kunnanhallitus odottaa asiaan liittyen selvitystä (kustannukset ym.) Aronpuiston korjaustöistä. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

14 Kunnanhallitus YHT 304/2012/58 KH 232 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ- NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO TEK , 133 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki tiesuunnitelman maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä Ilmajoen kunnassa Tiesuunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi pv ELY- keskus pyytää Ilmajoen kunnalta lausuntoa tiesuunnitelmasta pv ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista. Tiesuunnitelmasta on määräaikana jätetty kolme eri muistutusta: Erkki Rekola, Seinäjoki Rekola esittää, että Y32 tien ajoradan tulee olla leveydeltään 7 m ja ojiin on tehtävä rummut. Tiealueen leveys on kuitenkin vain 7 m, joten käytettävä leveys ei riitä 3,5 m ajokaistaleveyteen. Oy Teboil Ab, Helsinki / Kimmo Marjola Teboil pyytää huomioimaan suunnitelman toteutuessaan hankaloittavan liikennöintiä ja suunnistamista huoltoasemalle ja vaatii huomioimaan seuraavat seikat: - viitoitussuunnitelmassa riittävät ennakko-opasteet vt 19 etelään ja pohjoiseen sekä Alaanentielle - raskaan liikenteen sujuvan kulun turvaaminen rampeissa myös talviaikana - ympäristösuunnitelmassa huoltoaseman näkyvyyden huomioiminen - Teboilin omien mainoslaitteiden hyväksyminen tiealueelle. Kiinteistö Oy Rengonhovi / Pouttu, Riikonen Kiinteistö Oy Rengonhovi esittää, että Rengonkylän kohdalle suunnitellussa tieliittymässä sijaitseva liikenneympyrä sijoitetaan nyt suunnitellun paikan sijaan Jalasjärventien ja Rengonharjuntien risteykseen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi lausunnon tiesuunnitelmasta ja siitä jätetyistä muistutuksista seuraavasti: Valtatien 19 suunnitelma-alueella on voimassa Ilmajoen kunnanvaltuuston hyväksymät Vt 19, Seinäjoen itäisen ohikulkutien ympäristön osayleiskaava ja Ilmailutien asemakaava. Tiesuunnitelma on yleiskaavan ja asemakaavan mukainen. Kunta ei ole valmis luovuttamaan omistamiaan maa-alueita korvauksetta tienrakentamistarkoituksiin, eikä kunta osallistu muiden maa-alueiden hankkimiskustannuksiin.

15 Kunnanhallitus Rakennushankkeen kustannusjaosta on neuvoteltu ELY-keskuksen ja Ilmajoen kunnan kesken Ilmajoen kunnalla ei ole huomauttamista kunnan kustannusosuuteen ( ,00 ). Kunnan kustannukset muodostuvat lähinnä Hautapakan alueelta Alaanentielle johtavasta kevyenliikenteenväylästä (Y60J), jonka kustannuksista vastaa 100 % Ilmajoen kunta, sekä suunnitelmassa yksityistieksi aiottavan nykyisen valtatien 19 itäpuolisen klv:n välillä Alaanentie Ilmailukerhontie (Y14J), jonka kustannukset ELY ja Ilmajoen kunta jakavat puoliksi. Ilmajoen kunta ei tule ottamaan vastatakseen suunnitelmassa yksityiseksi tieksi muuttuvan nykyisen vt 19 kunnossapitoa. Koska tie ja kevytväylä (Y14J) jatkossakin palvelee yleistä liikennettä ja on edelleen tärkeä yksi tärkeistä sisääntuloteistä Seinäjoelle, on perusteltua pitää tie edelleen yleisenä tienä, jonka hoidosta vastaa ELY. Tien ottaminen kunnan hoidettavaksi tarkoittaisi myös merkittäviä lisäkustannuksia teiden kunnossapitoon. Kunta suostuu ottamaan vastatakseen suunnitelmassa esitetyistä kevytliikenneväylistä Y60J:n, joka palvelee lähinnä Kiviniemen ja Hautapakan alueen asukkaita. Sen sijaan Y14J kevyenliikenteenväylän ja sillan S4 yhteydessä olevan pumppaamon kunnossapitoa kunta ei ota vastatakseen. Kunta suostuu vastaamaan valtatien 19 Regonharjun eritasoliittymän E1 istutusten kunnossapidosta, mikäli kunta saa osallistua istutussuunnitelman tekoon. Kunta ei ota vastatakseen suunnitelmassa esitettyjen yksityisteiden kunnossapidosta, vaan niiden hoitovastuusta on neuvoteltava tarkemmin kunnan ja maanomistajien keskinäisissä neuvotteluissa. Mahdolliset tietoimitukset tiekuntien perustamiseksi tulisi tehdä tämän hankkeen yhteydessä. Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai tukimuureihin, eikä myöskään tiesuunnitelmaan sisältyvien tienpitoaineiden ottopaikkoihin, läjitysalueisiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Suunnitelmassa on tärkeä huomioida erityisesti hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat ongelmat. Tiesuunnitelmassa on esitetty, että hulevedet johdettaisiin Hautapakan asuntoalueen eteläpuolelta ja alueen läpi. Nykytilanteessa hulevedet aiheuttavat ongelmia alueen asukkaille ja merkittäviä kunnossapitokustannuksia kunnalle. Valtatien rakentumisen jälkeen hulevesien määrä moninkertaistuu maaperän luonnollisen pidätys- ja padotuskyvyn pienentyessä oleellisesti. Suunnittelussa tulisi selvittää tarkemmin mahdollisuus johtaa hulevedet Seinäjokeen esimerkiksi pumppaamon kautta. Mikäli hulevesien johtaminen Seinäjokeen ei ole mahdollista tulisi ojien kunnossapitovastuu jakaa kunnan ja ELY-keskuksen kesken. Erkki Rekolan muistutuksen osalta todetaan, että muistutuksen mukainen muutos edellyttää tietoimitusta ja muiden muistutusten osalta kunnalla ei ole lausuttavaa.

16 Kunnanhallitus Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle, että em. lausunnon mukaisten eritasoliittymän E1 istutusten toteuttaminen kunnan toimesta mahdollistaisi kunnalle itäisen ohikulkutien varteen kuntamarkkinointia ja kunnan imagoa tukevan maamerkin toteuttamisen. Kunnossapito kunnan toimesta edellyttää kuitenkin myös lisäresursseja puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon kesäkausina. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

17 Kunnanhallitus YHT 314/2012/130 KH 233 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA TEK , 134 Koskenkorvalla tapahtuneen Kyrönjoen rantasortuman korjaamisesta on neuvoteltu Ely-keskuksen, kunnan ja maanomistajien kesken. Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut valmiudestaan osallistua rantasortuman korjaamiseen, mikäli maaja metsätalousministeriö myöntää korjaustyön kustannuksiin 80 %:n rahoituksen ja Ely-keskus edellyttää tällöin päärahoitukselle (MMM:n rahoitusosuudelle) paikallista vastarahoitusta; tässä tapauksessa 20 %. Ely-keskus on tiedustellut vastarahoituksen mahdollisuutta Ilmajoen kunnan lisäksi Koskenkorvan Pato Oy:ltä, mutta tuloksetta. Kunnan edustajina tekninen johtaja ja kunnanjohtaja ovat osallistuneet kor-jaustyötä koskeviin neuvotteluihin ja korjaustyön toteutusta on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että kunta osallistuisi kustannusarvioltaan n euron arvoisten korjaustöiden rahoitukseen 20 %:n kustannusosuudella. Maanomistajana Matti ja Tuula Järviharju ovat puolestaan sitoutuneet korjaustyöhön allekirjoitetun kirjallisen sitoumuksen mukaisesti. Sitoumus esityslistan oheismateriaalina. Matti ja Tuula Järviharjun omistama ja kyseisellä rantasortumakohdalla sijaitseva sekä heidän vakituisena asuntonaan käyttämä asuinrakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta asetettu käyttökieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ään perustuen ja Järviharjujen käyttökieltopäätöksestä tekemä valitus on tällä hetkellä hallintooikeuden käsittelyssä. Esityslistan oheismateriaalina ovat asiaa koskevat muistiot ja sekä Ely-keskuksen esitys seurakunnalle rantasortumakorjauksesta seurakunnan omistaman kiinteistön osuudella. Teknisen johtajan ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että se ottaa harkittavakseen kunnan osallistumisen rantasortuman rahoittamiseen 20 %:n kustannusosuudella tai enintään eurolla. Päätetään, että lautakunta puoltaa kunnan osallistumista huomioiden, että paikallinen 20 %:n rahoitusosuus on korjaushankkeen edellytyksenä, jolloin asuinkiinteistön omistajille muodostuisi muutoin kohtuuton kustannusrasite ja kunnan on siten inhimillisiin syihin perustuen tarkoituksenmukaista osallistua kustannuksiin. Kunnan osallistumisen tulisi kuitenkin edellyttää, että kyseinen korjaustoimenpide on riittävä ja rakennukselle asetettu käyttökielto voidaan siihen perustuen poistaa.

18 Kunnanhallitus (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa em. tarkoitukseen. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Esittelijä esitti asian jätettäväksi pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

19 Kunnanhallitus YHT 31/2012/512 KH 234 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II TEK , 135 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin asuntorakentamiseen. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja nähtävilläolosta on lähetetty kaava-alueen maanomistajille tiedote. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä uutta Puskalantiehen ja kaksi uutta Knuutintiehen tukeutuvaa omakotitalotonttia. Kaavalla muutetaan yksi omakotitontti asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi. Maatilojen talouskeskuksien alueita ja merkintää on tarkennettu. Rakentamattomat tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 5,95 ha. Rakennusoikeuden määrä on 9110 k-m 2, joka jakautuu seuraavasti: omakotitalot (nykyiset ja uudet) 4470 k-m 2, asuin-, liike- ja toimistorakennukset 610 k-m 2 ja maatilojen talouskeskukset 4020 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,15. Kaavan vaikutukset Peltolakeuden suunnasta katsottuna kaukomaisema ei merkittävästi muutu, mutta selänteen reuna-alueen rakennettu katunäkymä tiivistyy. Puskalantien varren taajamakuva selkeytyy jonkin verran ja yhtenäisempi rakennettu alue laajenee. Alueen puusto on nuorta ja elinvoimaista, mikä sopeuttaa uuden rakentamista peltolakeuden reunaan. Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja infran käyttö tehostuu. Kunnalliseen palveluverkkoon liittyminen helpottuu myös olemassa olevalla asutuksella. Uusi asuminen tukee palvelutarvetta ja kylän toimintoja. Kaavamuutos lähentää sosiaalista ympäristöä. Alue on taajaman keskusta-alueen reunavyöhykettä ja kevyen ulkoiluliikenteen suosiossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet

20 Kunnanhallitus Asemakaavasta ovat antaneet lausuntonsa Fortum Sähkönsiirto Oy, maaseutupäällikkö ja palopäällikkö. Maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja. Lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävänä kokouksessa. Fortum Sähkönsiirto Oy esittää puistomuuntamolle varattavaksi paikan Puolukkapolun varrelle puistoon. Maaseutupäällikkö ei esitä muutoksia luonnokseen. Palopäällikkö muistuttaa lausunnossaan määräyksistä, jotka koskevat pelastusteitä, ajoneuvojen kääntymistiloja ja sammutusveden järjestämistä. Kirsi ja Janne Virtanen esittävät laajennusta tonttiinsa ja samalla on keskusteltu merkinnän muuttamisesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolloin merkintä vastaa nykyistä toimintaa. Pasi Parikka ja Anni Lehtimäki esittävät, että tilat Ruhamaa ja Paja osoitetaan merkinnällä AM. Edelleen he esittävät, että suojeltavan aittarakennuksen siirtäminen tilan Alanikkola alueella sallitaan. Lausuntojen johdosta on tehty pieni tarkennus kaavaan. Mielipiteet on otettu huomioon ehdotuksessa ja esitetyt muutokset on tehty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 72 ja 77 Puskalantie II alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanhallitus YHT 331/2012/113 KH 235 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE Verohallinto on lähettänyt seuraavan sisältöisen kirjeen: Yleistä Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintöja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän vara-jäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia vero-velvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paikka-kunnalla (liite 1). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään euroa. Jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 20.8.2012, kello 16.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.3.2012, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 17.11.2011, kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot