ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila Kari, II vpj Luhtala Pentti Mäki Jari Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Niemistö Esa, vj Väli-Torala Kai Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Terhi Pirilä-Porvali, poistui :n 241 käsittelyn jälkeen klo sekä varapuheenjohtaja Risto Lahti Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Asiantuntijoina klo tekninen johtaja Paavo Perälä :t 231 ja 233 ja klo kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola :t 227 ja Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Veli Haavisto puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Salme Hautala Kari Knuuttila , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA 3 KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN 5 KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / KH 231 KH 232 KH 233 KH 234 KH 235 KH 236 KH 237 KH 238 KH 239 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN 10 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ-NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO 12 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA 15 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II 17 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE OSAKUNTALIITOSESITYS KOSKIEN MUNAKAN KUNNANOSAN LIITTÄMISTÄ SEINÄJOKEEN 21 KUNNANVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 23 OSA-AIKAISEN HOITOAPULAISEN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI 24 OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISLUPAPYYNTÖ 25

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 240 KH 241 LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA HALLITUKSEN, JOHTORYHMÄN JA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VIERAILU YSTÄVYYSKUNTAAN 28 KH 242 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 29 ESITYSLISTAN ULKOPUOLISET ASIAT KH 243 RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNNIN HYVÄKSYMINEN/LAATURAKSA OY 30 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 4. päivänä syyskuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 22. päivänä elokuuta 2012 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kai Väli-Torala ja Kai Knuuttila, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salme Hautala ja Kari Knuuttila.

5 Kunnanhallitus YHT 179/2012/512 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA TEK , 77 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle 2-3 rivitalotonttia. Puisto osoitetaan nykyistä paremmin saavutettavaan paikkaan, jolloin myös sen vähäinen pienentäminen tutkitaan. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavassa alue on osoitettu kaksi rivitalojen korttelialuetta, yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, rivitalojen autopaikkojen korttelialue sekä puisto. Asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen alueella ja siten tuetaan yhdyskuntarakenteen keskustatoiminitoja. Rivitalot ovat yksikerroksisia, yhdistetty asuin- ja liikerakennus Asematien varrella kaksikerroksinen. Puisto sijoittuu rivitalon ja asuinliiketalon väliin. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 0,48 ha, rakennusoikeuden määrä on 1197 k-m 2. Virkistysaluetta on noin 0,06 ha ja tiealuetta noin 0,03 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunto Etelä-Pohjanmaan Pelastus-liikelaitokselta. Pelastuslaitoksen lausunnossaan mainitsemat yleiset määräykset alueen toteuttamisesta on mahdollista tehdä tämän kaavaehdotukseen mukaan. Mielipiteitä ei ole esitetty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Palon kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 56/6,7 ja 58/1, Leikkikujan alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

6 Kunnanhallitus (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH , 142 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Palon kunnanosan asemakaavan korttelissa 56 / 6 ja 7 sekä 58 / 1, Leikkikujan alueella liitteen mukaan. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

7 Kunnanhallitus KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN YHT 328/2012/102 Seppo Mäki-Rajala on pyytänyt eroa Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää eron Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä Seppo Mäki-Rajalalle 2. nimetä varajäsenen Neiron äänestysalueen vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. (Lisätietoja: toimistosihteeri Raili Korkiamäki, puh )

8 Kunnanhallitus KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ 2012 YHT 329/2012/112 Kunnanhallitus on pitänyt kokouksia pääsääntöisesti joka toinen maanantai. Tarvittaessa säännönmukaisesta kokousajasta on poikettu esim. juhlapyhien, lomajärjestelyjen tai talousarviokäsittelyjen johdosta. Ehdotus kokousajoista syksylle 2012: ma ma ma ma ma ma ma ma Kunnanhallitus päättää kokousajoista syksylle Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai kello alkaen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää puh )

9 Kunnanhallitus KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / 2012 YHT 330/2012/130 Kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti talousarvion toteutuminen 1-6kk saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Taloustoimisto on koonnut yhteenvedon talouden toteutumisesta 1-6 kuukaudelta Raportti sisältää laskelman toimintakuluista ja - tuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista sekä vertailut edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutumiseen. Raportti sisältää myös hallintokunnittaisen vertailun. Tasaisen taulukon mukaan talousarvion toteutumisaste on %. Ilmajoen kunnan menot olivat toteutuneet ,5%, tulot 42,5 %, nettomäärän ollessa 54,2 %. Talousarvion mukainen vuosikate on Toteutumisvertailu investoinnit (suurimmat yksittäiset investoinnit tilikaudella 2012). Toteutumisvertailu investoinnit määräraha käyttö Maa- ja vesialueet Maanosto ,00 Maanmyynti ,41 Rakennukset Poliklinikan ja hamm.hoitolan laaj.+muutost ,61 Lukion laajennus ja muutostyöt + irtaimisto ,81 tulot ,00 Neiron koulun laajennus ,65 Muu talonrakennus, menot ,45 Kunnallistekniset työt Napustanmäen tiet ja vesihuolto ,29 Käpälämäen alue ,94 Rengonharjun alueen tiet ja vesihuolto ,65 Haja-asutusalueen viem.laajennus, menot ,64 tulot ,00 Muut kunnallistekniset työt menot ,78 tulot ,00 Muut investointimenot yhteensä ,55 Muut investointitulot yhteensä ,00 Kaikki investointimenot yhteensä ,37

10 Kunnanhallitus Kaikki investointitulot yhteensä ,41 Kaikki investoinnit netto ,96 Määrärahasarake sisältää myös määrärahamuutokset, joista päätökset tehty mennessä. Käyttötalouspuolella on ylityksiä seuraavasti: Syitä ylityksiin ajalta Vaalit 100,3 % - henkilöstökulut yli , syksyn vaaleihin ei jäänyt määrärahaa (ylitöistä oli maksettu yli ) Valtuusto 69,3 % - avustukset ja kirjallisuus (Kuntalehti), avustuksiin rahaa , josta käytetty Yleishallinto 50,2 % - henkilöstömenot Ruoka- ja puhtauspalvelut 55,2 % - henkilöstökulut, käyttö-% on 56,6 %, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Tekninen hallinto 57,0 % - henkilöstökulut, käyttö 56,9%, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Kaavoitus- ja mittaus 53,8 % - henkilöstökulut, käyttö-% 56,9, koko vuoden määräraha , josta käytetty , jäljellä Liikenneväylät ja muut yl.alueet 50,8 % - kunnossapitopalvelut ja rakennusmateriaali ylitystä, muilta tileiltä säästöä, kaikki mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kiinteistötoimi 53,1 % - rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, käyttö jo 68,4 % (mr , käyttö , jäljellä ), lämmitys 56,5 % (mr käyttö , jäljellä ) Tekniset palvelut 58,2 % - henkilöstökulut, käyttö 62,6 %, mr ja käyttö , jäljellä Palo- ja pelastustoimi 50,2 % - Kuel eläkemenoperusteinen -maksu

11 Kunnanhallitus Rakennusvalvonta 55,4 % - henkilöstökulut, käyttö 53 % ( mr , käyttö , jäljellä ) ja muiden palv.osto käyttö 54,5% (mr , käyttö 9.539, jäjellä ) Sosiaalitoimi 58,2 % - suurin käyttö-% asiakaspalvelujen ostossa, käyttö 64,3 %,mr , käyttö , jäljellä mutta myös henkilöstökulut 53,6 % mr , käyttö , jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatuen kuntaosuus ym.) , käyttö (57,1%), jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatulon kuntaosuus ym.) mr , käyttö , käyttö- % 57,1, jäljellä JIK peruspalv.liikelaitos ky 50,6 % EPshp:n laskutus (mr ja käyttö , jäljellä ) Peruskoulutus 51,3 % - henkilöstökulut, käyttö 51 %, mr , käyttö , jäljellä ja palvelujen osto 59,1 %, mr käyttö , jäljellä Päivähoito 57,3 % - henkilöstökulut, käyttö 57,5 %, mr , käyttö , jäljellä Kirjasto- ja kulttuuritoimi 58,2 % - lähes kaikki menolajit ovat ylittyneet, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Ilmajoki-opisto 51,7 % - henkilöstökulut 52,3 %, mr , käyttö , jäjellä Vapaa-ajanltk 61,1 % - kaikki menolajit yli 50 %, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kunnanhallitus saattaa tiedoksi kunnan taloustilanteen 1-6 kk kunnanvaltuustolle. (Lisätietoja: pääkirjanpitäjä Kaija Loukasmäki puh )

12 Kunnanhallitus KH 231 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN YHT 315/2012/130 TEK , 132 Vuoden 2012 talousarvion työohjelmassa on varattu Viljapolun kevyenliikenteenväylän rakentamiseen ,00 euroa. Toukokuun alussa 2012 tapahtuneen maasortuman ja siitä seuranneen vesijohto-/viemäriputkirikon vuoksi on Aronpuistossa jouduttu toteuttamaan mittavat korjaustyöt, joihin Aronpuistolle ja puistojen rakentamiseen varatut määrärahat eivät riitä. Määrärahan ylityksiltä vältytään, mikäli Viljapolun rakentaminen voidaan siirtää tuleville vuosille ja varattu määräraha voidaan käyttää Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Teknisen johtajan ehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että: 1. Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana ja rakentamisen toteutus siirrettään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen; 2. Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin; 3. Vaihtoehtoisesti Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Käsittely: Antti Alho esitti, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Esa Niemistö kannatti Antti Alhon esitystä. Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Vaihtoehtoisesti ehdotetaan, että Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana, jolloin rakentamisen toteutus siirretään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen ja Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Esittelijän muutettua päätösehdo-

13 Kunnanhallitus tusta kannattivat Anssi Saunamäki, Juhani Saunamäki ja Marjo Pikkumäki. Antti Alhon ehdotusta kannattivat Antti Alho, Esa Niemistö, Heikki Ahola ja Kirsti Valli. Äänestystulos: Antti Alhon ehdotus 4 ääntä esittelijän muutettu päätösehdotus 3 ääntä. Lautakunta hyväksyi äänestyksen tuloksena 4-3 Antti Alhon esityksen, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, euron lisämäärärhan, lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Kunnanhallitus odottaa asiaan liittyen selvitystä (kustannukset ym.) Aronpuiston korjaustöistä. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

14 Kunnanhallitus YHT 304/2012/58 KH 232 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ- NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO TEK , 133 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki tiesuunnitelman maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä Ilmajoen kunnassa Tiesuunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi pv ELY- keskus pyytää Ilmajoen kunnalta lausuntoa tiesuunnitelmasta pv ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista. Tiesuunnitelmasta on määräaikana jätetty kolme eri muistutusta: Erkki Rekola, Seinäjoki Rekola esittää, että Y32 tien ajoradan tulee olla leveydeltään 7 m ja ojiin on tehtävä rummut. Tiealueen leveys on kuitenkin vain 7 m, joten käytettävä leveys ei riitä 3,5 m ajokaistaleveyteen. Oy Teboil Ab, Helsinki / Kimmo Marjola Teboil pyytää huomioimaan suunnitelman toteutuessaan hankaloittavan liikennöintiä ja suunnistamista huoltoasemalle ja vaatii huomioimaan seuraavat seikat: - viitoitussuunnitelmassa riittävät ennakko-opasteet vt 19 etelään ja pohjoiseen sekä Alaanentielle - raskaan liikenteen sujuvan kulun turvaaminen rampeissa myös talviaikana - ympäristösuunnitelmassa huoltoaseman näkyvyyden huomioiminen - Teboilin omien mainoslaitteiden hyväksyminen tiealueelle. Kiinteistö Oy Rengonhovi / Pouttu, Riikonen Kiinteistö Oy Rengonhovi esittää, että Rengonkylän kohdalle suunnitellussa tieliittymässä sijaitseva liikenneympyrä sijoitetaan nyt suunnitellun paikan sijaan Jalasjärventien ja Rengonharjuntien risteykseen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi lausunnon tiesuunnitelmasta ja siitä jätetyistä muistutuksista seuraavasti: Valtatien 19 suunnitelma-alueella on voimassa Ilmajoen kunnanvaltuuston hyväksymät Vt 19, Seinäjoen itäisen ohikulkutien ympäristön osayleiskaava ja Ilmailutien asemakaava. Tiesuunnitelma on yleiskaavan ja asemakaavan mukainen. Kunta ei ole valmis luovuttamaan omistamiaan maa-alueita korvauksetta tienrakentamistarkoituksiin, eikä kunta osallistu muiden maa-alueiden hankkimiskustannuksiin.

15 Kunnanhallitus Rakennushankkeen kustannusjaosta on neuvoteltu ELY-keskuksen ja Ilmajoen kunnan kesken Ilmajoen kunnalla ei ole huomauttamista kunnan kustannusosuuteen ( ,00 ). Kunnan kustannukset muodostuvat lähinnä Hautapakan alueelta Alaanentielle johtavasta kevyenliikenteenväylästä (Y60J), jonka kustannuksista vastaa 100 % Ilmajoen kunta, sekä suunnitelmassa yksityistieksi aiottavan nykyisen valtatien 19 itäpuolisen klv:n välillä Alaanentie Ilmailukerhontie (Y14J), jonka kustannukset ELY ja Ilmajoen kunta jakavat puoliksi. Ilmajoen kunta ei tule ottamaan vastatakseen suunnitelmassa yksityiseksi tieksi muuttuvan nykyisen vt 19 kunnossapitoa. Koska tie ja kevytväylä (Y14J) jatkossakin palvelee yleistä liikennettä ja on edelleen tärkeä yksi tärkeistä sisääntuloteistä Seinäjoelle, on perusteltua pitää tie edelleen yleisenä tienä, jonka hoidosta vastaa ELY. Tien ottaminen kunnan hoidettavaksi tarkoittaisi myös merkittäviä lisäkustannuksia teiden kunnossapitoon. Kunta suostuu ottamaan vastatakseen suunnitelmassa esitetyistä kevytliikenneväylistä Y60J:n, joka palvelee lähinnä Kiviniemen ja Hautapakan alueen asukkaita. Sen sijaan Y14J kevyenliikenteenväylän ja sillan S4 yhteydessä olevan pumppaamon kunnossapitoa kunta ei ota vastatakseen. Kunta suostuu vastaamaan valtatien 19 Regonharjun eritasoliittymän E1 istutusten kunnossapidosta, mikäli kunta saa osallistua istutussuunnitelman tekoon. Kunta ei ota vastatakseen suunnitelmassa esitettyjen yksityisteiden kunnossapidosta, vaan niiden hoitovastuusta on neuvoteltava tarkemmin kunnan ja maanomistajien keskinäisissä neuvotteluissa. Mahdolliset tietoimitukset tiekuntien perustamiseksi tulisi tehdä tämän hankkeen yhteydessä. Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai tukimuureihin, eikä myöskään tiesuunnitelmaan sisältyvien tienpitoaineiden ottopaikkoihin, läjitysalueisiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Suunnitelmassa on tärkeä huomioida erityisesti hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat ongelmat. Tiesuunnitelmassa on esitetty, että hulevedet johdettaisiin Hautapakan asuntoalueen eteläpuolelta ja alueen läpi. Nykytilanteessa hulevedet aiheuttavat ongelmia alueen asukkaille ja merkittäviä kunnossapitokustannuksia kunnalle. Valtatien rakentumisen jälkeen hulevesien määrä moninkertaistuu maaperän luonnollisen pidätys- ja padotuskyvyn pienentyessä oleellisesti. Suunnittelussa tulisi selvittää tarkemmin mahdollisuus johtaa hulevedet Seinäjokeen esimerkiksi pumppaamon kautta. Mikäli hulevesien johtaminen Seinäjokeen ei ole mahdollista tulisi ojien kunnossapitovastuu jakaa kunnan ja ELY-keskuksen kesken. Erkki Rekolan muistutuksen osalta todetaan, että muistutuksen mukainen muutos edellyttää tietoimitusta ja muiden muistutusten osalta kunnalla ei ole lausuttavaa.

16 Kunnanhallitus Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle, että em. lausunnon mukaisten eritasoliittymän E1 istutusten toteuttaminen kunnan toimesta mahdollistaisi kunnalle itäisen ohikulkutien varteen kuntamarkkinointia ja kunnan imagoa tukevan maamerkin toteuttamisen. Kunnossapito kunnan toimesta edellyttää kuitenkin myös lisäresursseja puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon kesäkausina. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

17 Kunnanhallitus YHT 314/2012/130 KH 233 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA TEK , 134 Koskenkorvalla tapahtuneen Kyrönjoen rantasortuman korjaamisesta on neuvoteltu Ely-keskuksen, kunnan ja maanomistajien kesken. Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut valmiudestaan osallistua rantasortuman korjaamiseen, mikäli maaja metsätalousministeriö myöntää korjaustyön kustannuksiin 80 %:n rahoituksen ja Ely-keskus edellyttää tällöin päärahoitukselle (MMM:n rahoitusosuudelle) paikallista vastarahoitusta; tässä tapauksessa 20 %. Ely-keskus on tiedustellut vastarahoituksen mahdollisuutta Ilmajoen kunnan lisäksi Koskenkorvan Pato Oy:ltä, mutta tuloksetta. Kunnan edustajina tekninen johtaja ja kunnanjohtaja ovat osallistuneet kor-jaustyötä koskeviin neuvotteluihin ja korjaustyön toteutusta on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että kunta osallistuisi kustannusarvioltaan n euron arvoisten korjaustöiden rahoitukseen 20 %:n kustannusosuudella. Maanomistajana Matti ja Tuula Järviharju ovat puolestaan sitoutuneet korjaustyöhön allekirjoitetun kirjallisen sitoumuksen mukaisesti. Sitoumus esityslistan oheismateriaalina. Matti ja Tuula Järviharjun omistama ja kyseisellä rantasortumakohdalla sijaitseva sekä heidän vakituisena asuntonaan käyttämä asuinrakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta asetettu käyttökieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ään perustuen ja Järviharjujen käyttökieltopäätöksestä tekemä valitus on tällä hetkellä hallintooikeuden käsittelyssä. Esityslistan oheismateriaalina ovat asiaa koskevat muistiot ja sekä Ely-keskuksen esitys seurakunnalle rantasortumakorjauksesta seurakunnan omistaman kiinteistön osuudella. Teknisen johtajan ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että se ottaa harkittavakseen kunnan osallistumisen rantasortuman rahoittamiseen 20 %:n kustannusosuudella tai enintään eurolla. Päätetään, että lautakunta puoltaa kunnan osallistumista huomioiden, että paikallinen 20 %:n rahoitusosuus on korjaushankkeen edellytyksenä, jolloin asuinkiinteistön omistajille muodostuisi muutoin kohtuuton kustannusrasite ja kunnan on siten inhimillisiin syihin perustuen tarkoituksenmukaista osallistua kustannuksiin. Kunnan osallistumisen tulisi kuitenkin edellyttää, että kyseinen korjaustoimenpide on riittävä ja rakennukselle asetettu käyttökielto voidaan siihen perustuen poistaa.

18 Kunnanhallitus (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa em. tarkoitukseen. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Esittelijä esitti asian jätettäväksi pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

19 Kunnanhallitus YHT 31/2012/512 KH 234 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II TEK , 135 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin asuntorakentamiseen. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja nähtävilläolosta on lähetetty kaava-alueen maanomistajille tiedote. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä uutta Puskalantiehen ja kaksi uutta Knuutintiehen tukeutuvaa omakotitalotonttia. Kaavalla muutetaan yksi omakotitontti asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi. Maatilojen talouskeskuksien alueita ja merkintää on tarkennettu. Rakentamattomat tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 5,95 ha. Rakennusoikeuden määrä on 9110 k-m 2, joka jakautuu seuraavasti: omakotitalot (nykyiset ja uudet) 4470 k-m 2, asuin-, liike- ja toimistorakennukset 610 k-m 2 ja maatilojen talouskeskukset 4020 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,15. Kaavan vaikutukset Peltolakeuden suunnasta katsottuna kaukomaisema ei merkittävästi muutu, mutta selänteen reuna-alueen rakennettu katunäkymä tiivistyy. Puskalantien varren taajamakuva selkeytyy jonkin verran ja yhtenäisempi rakennettu alue laajenee. Alueen puusto on nuorta ja elinvoimaista, mikä sopeuttaa uuden rakentamista peltolakeuden reunaan. Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja infran käyttö tehostuu. Kunnalliseen palveluverkkoon liittyminen helpottuu myös olemassa olevalla asutuksella. Uusi asuminen tukee palvelutarvetta ja kylän toimintoja. Kaavamuutos lähentää sosiaalista ympäristöä. Alue on taajaman keskusta-alueen reunavyöhykettä ja kevyen ulkoiluliikenteen suosiossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet

20 Kunnanhallitus Asemakaavasta ovat antaneet lausuntonsa Fortum Sähkönsiirto Oy, maaseutupäällikkö ja palopäällikkö. Maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja. Lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävänä kokouksessa. Fortum Sähkönsiirto Oy esittää puistomuuntamolle varattavaksi paikan Puolukkapolun varrelle puistoon. Maaseutupäällikkö ei esitä muutoksia luonnokseen. Palopäällikkö muistuttaa lausunnossaan määräyksistä, jotka koskevat pelastusteitä, ajoneuvojen kääntymistiloja ja sammutusveden järjestämistä. Kirsi ja Janne Virtanen esittävät laajennusta tonttiinsa ja samalla on keskusteltu merkinnän muuttamisesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolloin merkintä vastaa nykyistä toimintaa. Pasi Parikka ja Anni Lehtimäki esittävät, että tilat Ruhamaa ja Paja osoitetaan merkinnällä AM. Edelleen he esittävät, että suojeltavan aittarakennuksen siirtäminen tilan Alanikkola alueella sallitaan. Lausuntojen johdosta on tehty pieni tarkennus kaavaan. Mielipiteet on otettu huomioon ehdotuksessa ja esitetyt muutokset on tehty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 72 ja 77 Puskalantie II alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanhallitus YHT 331/2012/113 KH 235 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE Verohallinto on lähettänyt seuraavan sisältöisen kirjeen: Yleistä Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintöja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän vara-jäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia vero-velvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paikka-kunnalla (liite 1). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään euroa. Jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 20.8.2012, kello 16.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.11.2012, kello 17.00 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 20.9.2012, kello 18.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen lukio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 10.2.2011, kello 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalon kahvio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.7.2011, kello 17.00 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 20 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 20 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 20 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.10.2012, kello 17.00 17.52 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 17.11.2011, kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2012 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaava laatija Kunta: Ilmajoki

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.5.2011, kello 16.30 17.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot