ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila Kari, II vpj Luhtala Pentti Mäki Jari Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Niemistö Esa, vj Väli-Torala Kai Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Terhi Pirilä-Porvali, poistui :n 241 käsittelyn jälkeen klo sekä varapuheenjohtaja Risto Lahti Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Asiantuntijoina klo tekninen johtaja Paavo Perälä :t 231 ja 233 ja klo kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola :t 227 ja Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Veli Haavisto puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Salme Hautala Kari Knuuttila , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA 3 KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN 5 KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / KH 231 KH 232 KH 233 KH 234 KH 235 KH 236 KH 237 KH 238 KH 239 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN 10 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ-NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO 12 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA 15 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II 17 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE OSAKUNTALIITOSESITYS KOSKIEN MUNAKAN KUNNANOSAN LIITTÄMISTÄ SEINÄJOKEEN 21 KUNNANVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 23 OSA-AIKAISEN HOITOAPULAISEN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI 24 OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISLUPAPYYNTÖ 25

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 240 KH 241 LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA HALLITUKSEN, JOHTORYHMÄN JA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VIERAILU YSTÄVYYSKUNTAAN 28 KH 242 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 29 ESITYSLISTAN ULKOPUOLISET ASIAT KH 243 RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNNIN HYVÄKSYMINEN/LAATURAKSA OY 30 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 4. päivänä syyskuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 22. päivänä elokuuta 2012 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 225 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 226 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kai Väli-Torala ja Kai Knuuttila, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salme Hautala ja Kari Knuuttila.

5 Kunnanhallitus YHT 179/2012/512 KH 227 PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 56/6 JA 7 SEKÄ 58/1, LEIKKIKUJAN ALUEELLA TEK , 77 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle 2-3 rivitalotonttia. Puisto osoitetaan nykyistä paremmin saavutettavaan paikkaan, jolloin myös sen vähäinen pienentäminen tutkitaan. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavassa alue on osoitettu kaksi rivitalojen korttelialuetta, yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, rivitalojen autopaikkojen korttelialue sekä puisto. Asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen alueella ja siten tuetaan yhdyskuntarakenteen keskustatoiminitoja. Rivitalot ovat yksikerroksisia, yhdistetty asuin- ja liikerakennus Asematien varrella kaksikerroksinen. Puisto sijoittuu rivitalon ja asuinliiketalon väliin. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 0,48 ha, rakennusoikeuden määrä on 1197 k-m 2. Virkistysaluetta on noin 0,06 ha ja tiealuetta noin 0,03 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunto Etelä-Pohjanmaan Pelastus-liikelaitokselta. Pelastuslaitoksen lausunnossaan mainitsemat yleiset määräykset alueen toteuttamisesta on mahdollista tehdä tämän kaavaehdotukseen mukaan. Mielipiteitä ei ole esitetty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Palon kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 56/6,7 ja 58/1, Leikkikujan alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

6 Kunnanhallitus (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH , 142 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Palon kunnanosan asemakaavan korttelissa 56 / 6 ja 7 sekä 58 / 1, Leikkikujan alueella liitteen mukaan. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

7 Kunnanhallitus KH 228 VARAJÄSENEN VALINTA NEIRON ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN YHT 328/2012/102 Seppo Mäki-Rajala on pyytänyt eroa Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää eron Neiron äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä Seppo Mäki-Rajalalle 2. nimetä varajäsenen Neiron äänestysalueen vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. (Lisätietoja: toimistosihteeri Raili Korkiamäki, puh )

8 Kunnanhallitus KH 229 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ 2012 YHT 329/2012/112 Kunnanhallitus on pitänyt kokouksia pääsääntöisesti joka toinen maanantai. Tarvittaessa säännönmukaisesta kokousajasta on poikettu esim. juhlapyhien, lomajärjestelyjen tai talousarviokäsittelyjen johdosta. Ehdotus kokousajoista syksylle 2012: ma ma ma ma ma ma ma ma Kunnanhallitus päättää kokousajoista syksylle Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai kello alkaen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää puh )

9 Kunnanhallitus KH 230 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6 KK / 2012 YHT 330/2012/130 Kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti talousarvion toteutuminen 1-6kk saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Taloustoimisto on koonnut yhteenvedon talouden toteutumisesta 1-6 kuukaudelta Raportti sisältää laskelman toimintakuluista ja - tuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista sekä vertailut edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutumiseen. Raportti sisältää myös hallintokunnittaisen vertailun. Tasaisen taulukon mukaan talousarvion toteutumisaste on %. Ilmajoen kunnan menot olivat toteutuneet ,5%, tulot 42,5 %, nettomäärän ollessa 54,2 %. Talousarvion mukainen vuosikate on Toteutumisvertailu investoinnit (suurimmat yksittäiset investoinnit tilikaudella 2012). Toteutumisvertailu investoinnit määräraha käyttö Maa- ja vesialueet Maanosto ,00 Maanmyynti ,41 Rakennukset Poliklinikan ja hamm.hoitolan laaj.+muutost ,61 Lukion laajennus ja muutostyöt + irtaimisto ,81 tulot ,00 Neiron koulun laajennus ,65 Muu talonrakennus, menot ,45 Kunnallistekniset työt Napustanmäen tiet ja vesihuolto ,29 Käpälämäen alue ,94 Rengonharjun alueen tiet ja vesihuolto ,65 Haja-asutusalueen viem.laajennus, menot ,64 tulot ,00 Muut kunnallistekniset työt menot ,78 tulot ,00 Muut investointimenot yhteensä ,55 Muut investointitulot yhteensä ,00 Kaikki investointimenot yhteensä ,37

10 Kunnanhallitus Kaikki investointitulot yhteensä ,41 Kaikki investoinnit netto ,96 Määrärahasarake sisältää myös määrärahamuutokset, joista päätökset tehty mennessä. Käyttötalouspuolella on ylityksiä seuraavasti: Syitä ylityksiin ajalta Vaalit 100,3 % - henkilöstökulut yli , syksyn vaaleihin ei jäänyt määrärahaa (ylitöistä oli maksettu yli ) Valtuusto 69,3 % - avustukset ja kirjallisuus (Kuntalehti), avustuksiin rahaa , josta käytetty Yleishallinto 50,2 % - henkilöstömenot Ruoka- ja puhtauspalvelut 55,2 % - henkilöstökulut, käyttö-% on 56,6 %, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Tekninen hallinto 57,0 % - henkilöstökulut, käyttö 56,9%, koko vuoden mr , josta käytetty , jäljellä Kaavoitus- ja mittaus 53,8 % - henkilöstökulut, käyttö-% 56,9, koko vuoden määräraha , josta käytetty , jäljellä Liikenneväylät ja muut yl.alueet 50,8 % - kunnossapitopalvelut ja rakennusmateriaali ylitystä, muilta tileiltä säästöä, kaikki mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kiinteistötoimi 53,1 % - rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, käyttö jo 68,4 % (mr , käyttö , jäljellä ), lämmitys 56,5 % (mr käyttö , jäljellä ) Tekniset palvelut 58,2 % - henkilöstökulut, käyttö 62,6 %, mr ja käyttö , jäljellä Palo- ja pelastustoimi 50,2 % - Kuel eläkemenoperusteinen -maksu

11 Kunnanhallitus Rakennusvalvonta 55,4 % - henkilöstökulut, käyttö 53 % ( mr , käyttö , jäljellä ) ja muiden palv.osto käyttö 54,5% (mr , käyttö 9.539, jäjellä ) Sosiaalitoimi 58,2 % - suurin käyttö-% asiakaspalvelujen ostossa, käyttö 64,3 %,mr , käyttö , jäljellä mutta myös henkilöstökulut 53,6 % mr , käyttö , jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatuen kuntaosuus ym.) , käyttö (57,1%), jäljellä ja avustukset (toimeentulotuki, työmarkkinatulon kuntaosuus ym.) mr , käyttö , käyttö- % 57,1, jäljellä JIK peruspalv.liikelaitos ky 50,6 % EPshp:n laskutus (mr ja käyttö , jäljellä ) Peruskoulutus 51,3 % - henkilöstökulut, käyttö 51 %, mr , käyttö , jäljellä ja palvelujen osto 59,1 %, mr käyttö , jäljellä Päivähoito 57,3 % - henkilöstökulut, käyttö 57,5 %, mr , käyttö , jäljellä Kirjasto- ja kulttuuritoimi 58,2 % - lähes kaikki menolajit ovat ylittyneet, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Ilmajoki-opisto 51,7 % - henkilöstökulut 52,3 %, mr , käyttö , jäjellä Vapaa-ajanltk 61,1 % - kaikki menolajit yli 50 %, mr:t yhteensä , käyttö , jäljellä Kunnanhallitus saattaa tiedoksi kunnan taloustilanteen 1-6 kk kunnanvaltuustolle. (Lisätietoja: pääkirjanpitäjä Kaija Loukasmäki puh )

12 Kunnanhallitus KH 231 VILJAPOLUN (KLV) MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ARONPUISTON VIIMEISTELYTÖIDEN KUSTANNUKSIIN YHT 315/2012/130 TEK , 132 Vuoden 2012 talousarvion työohjelmassa on varattu Viljapolun kevyenliikenteenväylän rakentamiseen ,00 euroa. Toukokuun alussa 2012 tapahtuneen maasortuman ja siitä seuranneen vesijohto-/viemäriputkirikon vuoksi on Aronpuistossa jouduttu toteuttamaan mittavat korjaustyöt, joihin Aronpuistolle ja puistojen rakentamiseen varatut määrärahat eivät riitä. Määrärahan ylityksiltä vältytään, mikäli Viljapolun rakentaminen voidaan siirtää tuleville vuosille ja varattu määräraha voidaan käyttää Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Teknisen johtajan ehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että: 1. Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana ja rakentamisen toteutus siirrettään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen; 2. Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin; 3. Vaihtoehtoisesti Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Käsittely: Antti Alho esitti, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Esa Niemistö kannatti Antti Alhon esitystä. Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin varataan lisämäärärahaa euroa. Vaihtoehtoisesti ehdotetaan, että Viljapolkua ei rakenneta kuluvan työkauden 2012 aikana, jolloin rakentamisen toteutus siirretään ratkaistavaksi myöhemmin uudelleen ja Viljapolun rakentamiseen varattu määräraha käytetään Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Esittelijän muutettua päätösehdo-

13 Kunnanhallitus tusta kannattivat Anssi Saunamäki, Juhani Saunamäki ja Marjo Pikkumäki. Antti Alhon ehdotusta kannattivat Antti Alho, Esa Niemistö, Heikki Ahola ja Kirsti Valli. Äänestystulos: Antti Alhon ehdotus 4 ääntä esittelijän muutettu päätösehdotus 3 ääntä. Lautakunta hyväksyi äänestyksen tuloksena 4-3 Antti Alhon esityksen, että Aronpuiston korjaus- ja viimeistelytöiden kustannuksiin anotaan euron lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja valtuustolta ja, että Viljapolku rakennetaan vuoden 2012 aikana talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, euron lisämäärärhan, lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Kunnanhallitus odottaa asiaan liittyen selvitystä (kustannukset ym.) Aronpuiston korjaustöistä. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

14 Kunnanhallitus YHT 304/2012/58 KH 232 VALTATIE 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE VÄLILLÄ RENGONKYLÄ- NURMO, ILMAJOKI JA SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄOLO JA KUNNAN LAUSUNTO TEK , 133 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki tiesuunnitelman maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä Ilmajoen kunnassa Tiesuunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi pv ELY- keskus pyytää Ilmajoen kunnalta lausuntoa tiesuunnitelmasta pv ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista. Tiesuunnitelmasta on määräaikana jätetty kolme eri muistutusta: Erkki Rekola, Seinäjoki Rekola esittää, että Y32 tien ajoradan tulee olla leveydeltään 7 m ja ojiin on tehtävä rummut. Tiealueen leveys on kuitenkin vain 7 m, joten käytettävä leveys ei riitä 3,5 m ajokaistaleveyteen. Oy Teboil Ab, Helsinki / Kimmo Marjola Teboil pyytää huomioimaan suunnitelman toteutuessaan hankaloittavan liikennöintiä ja suunnistamista huoltoasemalle ja vaatii huomioimaan seuraavat seikat: - viitoitussuunnitelmassa riittävät ennakko-opasteet vt 19 etelään ja pohjoiseen sekä Alaanentielle - raskaan liikenteen sujuvan kulun turvaaminen rampeissa myös talviaikana - ympäristösuunnitelmassa huoltoaseman näkyvyyden huomioiminen - Teboilin omien mainoslaitteiden hyväksyminen tiealueelle. Kiinteistö Oy Rengonhovi / Pouttu, Riikonen Kiinteistö Oy Rengonhovi esittää, että Rengonkylän kohdalle suunnitellussa tieliittymässä sijaitseva liikenneympyrä sijoitetaan nyt suunnitellun paikan sijaan Jalasjärventien ja Rengonharjuntien risteykseen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi lausunnon tiesuunnitelmasta ja siitä jätetyistä muistutuksista seuraavasti: Valtatien 19 suunnitelma-alueella on voimassa Ilmajoen kunnanvaltuuston hyväksymät Vt 19, Seinäjoen itäisen ohikulkutien ympäristön osayleiskaava ja Ilmailutien asemakaava. Tiesuunnitelma on yleiskaavan ja asemakaavan mukainen. Kunta ei ole valmis luovuttamaan omistamiaan maa-alueita korvauksetta tienrakentamistarkoituksiin, eikä kunta osallistu muiden maa-alueiden hankkimiskustannuksiin.

15 Kunnanhallitus Rakennushankkeen kustannusjaosta on neuvoteltu ELY-keskuksen ja Ilmajoen kunnan kesken Ilmajoen kunnalla ei ole huomauttamista kunnan kustannusosuuteen ( ,00 ). Kunnan kustannukset muodostuvat lähinnä Hautapakan alueelta Alaanentielle johtavasta kevyenliikenteenväylästä (Y60J), jonka kustannuksista vastaa 100 % Ilmajoen kunta, sekä suunnitelmassa yksityistieksi aiottavan nykyisen valtatien 19 itäpuolisen klv:n välillä Alaanentie Ilmailukerhontie (Y14J), jonka kustannukset ELY ja Ilmajoen kunta jakavat puoliksi. Ilmajoen kunta ei tule ottamaan vastatakseen suunnitelmassa yksityiseksi tieksi muuttuvan nykyisen vt 19 kunnossapitoa. Koska tie ja kevytväylä (Y14J) jatkossakin palvelee yleistä liikennettä ja on edelleen tärkeä yksi tärkeistä sisääntuloteistä Seinäjoelle, on perusteltua pitää tie edelleen yleisenä tienä, jonka hoidosta vastaa ELY. Tien ottaminen kunnan hoidettavaksi tarkoittaisi myös merkittäviä lisäkustannuksia teiden kunnossapitoon. Kunta suostuu ottamaan vastatakseen suunnitelmassa esitetyistä kevytliikenneväylistä Y60J:n, joka palvelee lähinnä Kiviniemen ja Hautapakan alueen asukkaita. Sen sijaan Y14J kevyenliikenteenväylän ja sillan S4 yhteydessä olevan pumppaamon kunnossapitoa kunta ei ota vastatakseen. Kunta suostuu vastaamaan valtatien 19 Regonharjun eritasoliittymän E1 istutusten kunnossapidosta, mikäli kunta saa osallistua istutussuunnitelman tekoon. Kunta ei ota vastatakseen suunnitelmassa esitettyjen yksityisteiden kunnossapidosta, vaan niiden hoitovastuusta on neuvoteltava tarkemmin kunnan ja maanomistajien keskinäisissä neuvotteluissa. Mahdolliset tietoimitukset tiekuntien perustamiseksi tulisi tehdä tämän hankkeen yhteydessä. Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai tukimuureihin, eikä myöskään tiesuunnitelmaan sisältyvien tienpitoaineiden ottopaikkoihin, läjitysalueisiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Suunnitelmassa on tärkeä huomioida erityisesti hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat ongelmat. Tiesuunnitelmassa on esitetty, että hulevedet johdettaisiin Hautapakan asuntoalueen eteläpuolelta ja alueen läpi. Nykytilanteessa hulevedet aiheuttavat ongelmia alueen asukkaille ja merkittäviä kunnossapitokustannuksia kunnalle. Valtatien rakentumisen jälkeen hulevesien määrä moninkertaistuu maaperän luonnollisen pidätys- ja padotuskyvyn pienentyessä oleellisesti. Suunnittelussa tulisi selvittää tarkemmin mahdollisuus johtaa hulevedet Seinäjokeen esimerkiksi pumppaamon kautta. Mikäli hulevesien johtaminen Seinäjokeen ei ole mahdollista tulisi ojien kunnossapitovastuu jakaa kunnan ja ELY-keskuksen kesken. Erkki Rekolan muistutuksen osalta todetaan, että muistutuksen mukainen muutos edellyttää tietoimitusta ja muiden muistutusten osalta kunnalla ei ole lausuttavaa.

16 Kunnanhallitus Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle, että em. lausunnon mukaisten eritasoliittymän E1 istutusten toteuttaminen kunnan toimesta mahdollistaisi kunnalle itäisen ohikulkutien varteen kuntamarkkinointia ja kunnan imagoa tukevan maamerkin toteuttamisen. Kunnossapito kunnan toimesta edellyttää kuitenkin myös lisäresursseja puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon kesäkausina. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Perälä puh )

17 Kunnanhallitus YHT 314/2012/130 KH 233 ESITYS KUNNAN OSALLISTUMISESTA KYRÖNJOEN RANTASORTUMAN KORJAUSKUSTANNUKSIIN KOSKENKORVALLA TEK , 134 Koskenkorvalla tapahtuneen Kyrönjoen rantasortuman korjaamisesta on neuvoteltu Ely-keskuksen, kunnan ja maanomistajien kesken. Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut valmiudestaan osallistua rantasortuman korjaamiseen, mikäli maaja metsätalousministeriö myöntää korjaustyön kustannuksiin 80 %:n rahoituksen ja Ely-keskus edellyttää tällöin päärahoitukselle (MMM:n rahoitusosuudelle) paikallista vastarahoitusta; tässä tapauksessa 20 %. Ely-keskus on tiedustellut vastarahoituksen mahdollisuutta Ilmajoen kunnan lisäksi Koskenkorvan Pato Oy:ltä, mutta tuloksetta. Kunnan edustajina tekninen johtaja ja kunnanjohtaja ovat osallistuneet kor-jaustyötä koskeviin neuvotteluihin ja korjaustyön toteutusta on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että kunta osallistuisi kustannusarvioltaan n euron arvoisten korjaustöiden rahoitukseen 20 %:n kustannusosuudella. Maanomistajana Matti ja Tuula Järviharju ovat puolestaan sitoutuneet korjaustyöhön allekirjoitetun kirjallisen sitoumuksen mukaisesti. Sitoumus esityslistan oheismateriaalina. Matti ja Tuula Järviharjun omistama ja kyseisellä rantasortumakohdalla sijaitseva sekä heidän vakituisena asuntonaan käyttämä asuinrakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta asetettu käyttökieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ään perustuen ja Järviharjujen käyttökieltopäätöksestä tekemä valitus on tällä hetkellä hallintooikeuden käsittelyssä. Esityslistan oheismateriaalina ovat asiaa koskevat muistiot ja sekä Ely-keskuksen esitys seurakunnalle rantasortumakorjauksesta seurakunnan omistaman kiinteistön osuudella. Teknisen johtajan ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että se ottaa harkittavakseen kunnan osallistumisen rantasortuman rahoittamiseen 20 %:n kustannusosuudella tai enintään eurolla. Päätetään, että lautakunta puoltaa kunnan osallistumista huomioiden, että paikallinen 20 %:n rahoitusosuus on korjaushankkeen edellytyksenä, jolloin asuinkiinteistön omistajille muodostuisi muutoin kohtuuton kustannusrasite ja kunnan on siten inhimillisiin syihin perustuen tarkoituksenmukaista osallistua kustannuksiin. Kunnan osallistumisen tulisi kuitenkin edellyttää, että kyseinen korjaustoimenpide on riittävä ja rakennukselle asetettu käyttökielto voidaan siihen perustuen poistaa.

18 Kunnanhallitus (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa em. tarkoitukseen. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. Esittelijä esitti asian jätettäväksi pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tekninen johtaja Paavo Perälä ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

19 Kunnanhallitus YHT 31/2012/512 KH 234 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 72 JA 77, PUSKALANTIE II TEK , 135 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin asuntorakentamiseen. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja nähtävilläolosta on lähetetty kaava-alueen maanomistajille tiedote. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä uutta Puskalantiehen ja kaksi uutta Knuutintiehen tukeutuvaa omakotitalotonttia. Kaavalla muutetaan yksi omakotitontti asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi. Maatilojen talouskeskuksien alueita ja merkintää on tarkennettu. Rakentamattomat tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 5,95 ha. Rakennusoikeuden määrä on 9110 k-m 2, joka jakautuu seuraavasti: omakotitalot (nykyiset ja uudet) 4470 k-m 2, asuin-, liike- ja toimistorakennukset 610 k-m 2 ja maatilojen talouskeskukset 4020 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,15. Kaavan vaikutukset Peltolakeuden suunnasta katsottuna kaukomaisema ei merkittävästi muutu, mutta selänteen reuna-alueen rakennettu katunäkymä tiivistyy. Puskalantien varren taajamakuva selkeytyy jonkin verran ja yhtenäisempi rakennettu alue laajenee. Alueen puusto on nuorta ja elinvoimaista, mikä sopeuttaa uuden rakentamista peltolakeuden reunaan. Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja infran käyttö tehostuu. Kunnalliseen palveluverkkoon liittyminen helpottuu myös olemassa olevalla asutuksella. Uusi asuminen tukee palvelutarvetta ja kylän toimintoja. Kaavamuutos lähentää sosiaalista ympäristöä. Alue on taajaman keskusta-alueen reunavyöhykettä ja kevyen ulkoiluliikenteen suosiossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet

20 Kunnanhallitus Asemakaavasta ovat antaneet lausuntonsa Fortum Sähkönsiirto Oy, maaseutupäällikkö ja palopäällikkö. Maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja. Lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävänä kokouksessa. Fortum Sähkönsiirto Oy esittää puistomuuntamolle varattavaksi paikan Puolukkapolun varrelle puistoon. Maaseutupäällikkö ei esitä muutoksia luonnokseen. Palopäällikkö muistuttaa lausunnossaan määräyksistä, jotka koskevat pelastusteitä, ajoneuvojen kääntymistiloja ja sammutusveden järjestämistä. Kirsi ja Janne Virtanen esittävät laajennusta tonttiinsa ja samalla on keskusteltu merkinnän muuttamisesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolloin merkintä vastaa nykyistä toimintaa. Pasi Parikka ja Anni Lehtimäki esittävät, että tilat Ruhamaa ja Paja osoitetaan merkinnällä AM. Edelleen he esittävät, että suojeltavan aittarakennuksen siirtäminen tilan Alanikkola alueella sallitaan. Lausuntojen johdosta on tehty pieni tarkennus kaavaan. Mielipiteet on otettu huomioon ehdotuksessa ja esitetyt muutokset on tehty. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 72 ja 77 Puskalantie II alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asiantuntijana kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanhallitus YHT 331/2012/113 KH 235 VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNNAN JAOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE Verohallinto on lähettänyt seuraavan sisältöisen kirjeen: Yleistä Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintöja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän vara-jäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia vero-velvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paikka-kunnalla (liite 1). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään euroa. Jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.10.2012, kello 16.30 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot