Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667"

Transkriptio

1 Ohjelmointityö 3 Mikko Laamanen

2 Sisällysluettelo Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 Tehtävän määrittely... 1 Ratkaisuperiaate... 1 Ohjelman käyttöohje... 1 Syötteet ja tulosteet... 1 Ohjelman sisältämät tarkastukset ja virheilmoitukset... 2 Ohjelman rajoitukset... 2 Ajo-ohje... 3 Ohjelman toiminta... 3 Tietorakenteet... 3 Ohjelman rakennet... 3 Luokat, tietojäsenet ja metodit... 4 Joukkue-luokka... 4 Sarja-luokka... 5 Tiedostot-luokka... 6 Ottelu-luokka... 6 Lue-luokka... 6 Valikot-luokka... 7 Muutosohjeet... 7 Testaus... 8 Liitteet Liite 1: Tehtäväpaperi Liite 2: Projektisuunnitelma Liite 3: Ohjelmalistaus Valikot.java: Joukkue.java: Lue.java: Sarja.java: Tiedostot.java:... 43

3 Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate Tehtävän määrittely Tehtävänä oli tehdä ohjelma, joka ylläpitää jääkiekkosarjan tulostaulukkoa kunkin pelikierroksen jälkeen. Pelikierrosten ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla täysiä kierroksia. Lisäksi piti tehdä ohjelma, jolla pystyy tarvittaessa korjaamaan aikaisemmin virheellisesti syötettyjä tietoja. Ohjelman pitää pystyä myös tulostamaan joukkueittain paremmuusjärjestyksessä oleva sarjataulukko. Ratkaisuperiaate Tehtävä on ratkaistu kokoamalla ohjelma useista osista (luokista) jotka kukin hoitavat omat osansa ja toimintonsa mahdollistaen tehtävän annossa määritellyt asiat. Esimerkiksi yksi ohjelman osista on nimeltään "Joukkue" ja se huolehtii kaikista joukkuetta koskevista tiedoista ja niiden tietojen käsittelystä. Näitä eri ohjelman osia käsitellään enemmän osiossa "Ohjelman rakenne". Ohjelman käyttöohje Syötteet ja tulosteet Kaikki ohjelman tarvitsemat syötteet syötetään ajon aikana, eli ohjelma ei tarvitse toimiakseen komentoriviparametreina annettavia syötteitä. Kaikkien syötteiden syöttö tapahtuu silloin kun ohjelma niitä pyytää. Syöte kirjoitetaan komentoriville ja painetaan enter näppäintä. Malliajo: Tervetuloa kayttamaan jaakiekkosarjan tulostaulukon yllapitoohjelmaa Paavalikko Jatka aikaisemman sarjataulukon kasittelya: 1 Aloita uuden sarjataulukon yllapito: 2 Lopeta: Valintasi: Uuden sarjataulukon luonti Montako joukkuetta osallistuu: 3 Anna 1. joukkueen nimi: testijoukkue1 1

4 Anna 2. joukkueen nimi: testijoukkue2 Anna 3. joukkueen nimi: testijoukkue3 Tallennetaanko tiedot? (k/e): k Anna tiedoston johon tiedot tallennetaan nimi (esim. sarja2010): testisarja Tiedostonimi on vapaa. Tallennetaan. Valintasi: Syota seuraava(1.) kierros: 1 Paavalikko: Paavalikko Jatka aikaisemman sarjataulukon kasittelya: 1 Aloita uuden sarjataulukon yllapito: 2 Lopeta: Valintasi: 0 Ohjelman suoritus loppui. Ohjelman toiminta on malliajon kaltaista koko ajan. Ohjelma huolehtii siitä, ettei käyttäjä syötä tietoja jotka eivät ole ohjelmalle kelpaavia. Ohjelman sisältämät tarkastukset ja virheilmoitukset Jokaisen ohjelmalle annetun lukusyötteen oikeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa syötteestä annetaan virheilmoitus ja pyydetään uutta syötettä. Merkkijono syötteitä ei sen sijaan ohjelmassa tarkisteta muulloin kuin tietojen tallennusta tai latausta suoritettaessa. Ohjelma tarkistaa näissä tapauksissa, että onko syötteenä annetun merkkijonon ja ohjelman lisäämän tiedostopäätteen nimistä tiedostoa olemassa. Jokaisesta lukusyötteestä tarkistetaan, että se todellakin on luku. Ohjelman kaikkien lukusyötteiden pitää myös olla kokonaislukuja. Tämän jälkeen tarkistetaan vielä että sen arvo on vähintään 0 ja enintään Lisäksi ohjelmassa voidaan tarkistaa, että syöte on muuten ohjelman suoritukselle kelpaava, eli esimerkiksi valikoissa naivigoitaessa hyväksytään vain ohjelman tarjoamia syötevaihtoehtoja. Ohjelman rajoitukset Ohjelman syötteitä on rajoitettu niin, että käyttäjä voisi ohjelman käytön kannalta antaa vain suhteellisen järkeviä syötteitä, vaikka lukusyötteiden yläraja on asetettu silti suhteellisen suureksi. 2

5 Ohjelman merkkijono syötteiden pituutta ei ole rajoitettu, vaan kaikki rajoitukset koskevat luku syötteitä. Kaikkien ohjelmaan syötettävien lukujen tulee olla joko yhtäsuuria tai suurempia kuin 0 ja suurin mahdollinen syötettävä luku on Lukusyötteiden koko on rajoitettu tuhanteen koska oletetusti ohjelmalla ei tarvita syöttää lähellekkään näin suuria lukuja. Tällä karsitaan mahdollisia virhesyötteitä. Valikoissa syötteet on kuitenkin rajoitettu juuri niiksi vaihtoehdoiksi joita ohjelma tarjoaa. Ajo-ohje Ohjelman lähdekoodi löytyy osoitteesta: cs.joensuu.fi/~mlaamane/ohjelmointityo/ Ohjelman api löytyy osoitteesta: cs.joensuu.fi/~mlaamane/ohjelmointityo/api/ Ohjelman kääntäminen lähdekoodista toiminnalliseen versioon tapahtuu antamalla komentorivillä komento: javac Valikot.java Valikot.java sisältää ohjelman pääohjelman ja sen kääntäminen kääntää myös muut ohjelman osat. Kun ohjelma on käännetty, sen voi suorittaa komentorivillä komennolla: java Valikot Ohjelman toimintaan ei tarvita parametrisyötteitä. Ohjelman toiminta Tietorakenteet Joukkue-luokka Luokassa käytetään linkitettyä listaa joukkue-olion pelaamien otteluiden tallentamiseen. Tiedostot-luokka Luokan metodit käsittelevät eli lataavat ja tallentavat olioita tiedostoihin ja tiedostoista oliotaulukkoina. Sarja-luokka Luokassa käytetään oliotaulukkoa sarjaan kuuluvien joukkueiden eli Joukkue-olioiden tallentamiseen. Sarja-luokka käyttää myös linkitettyä listaa kaikkien sarjassa pelattujen otteluiden eli Ottelu-olioiden tallentamiseen. Loput ohjelmassa käytettävistä tiedoista käsitellään lukuisissa paikallismuuttujissa. Ohjelman rakennet Ohjelma koostuu kuudesta luokasta jotka ja joiden tehtävät ovat: 3

6 Ottelu-luokasta luotu olio pitää sisällään tiedot kyseiseen otteluun osallistuneista joukkueista, sen aikana tehdyistä maaleista ja kierroksesta jonka aikana ottelu on pelattu. Sarja-luokasta luotu olio sisältää tiedon sarjaan osallistuvista joukkueista, jo pelatuista otteluista ja kierroksista, sekä tiedoston nimen johon sarja on mahdollisesti tallennettu. Tiedostot-luokan tarkoituksena on staattisesti tallentaa sarjoja tiedostoihin ja myös ladata jo aikaisemmin tallennettuja sarjoja. Joukkue-luokasta luotu olio sisältää tiedot yhdestä sarjaan osallistuvasta joukkueesta. Joukkueen tietoja ovat sen nimi, pelatut ottelut, otteluiden lukumäärä, voittojen-, tappioiden-, ja tasapelien lukumäärä, sekä tehtyjen- ja päästettyjen maalien lukumäärä. Näiden lisäksi joukkue olio sisältää myös joukkueen saamat pisteet eli sijoituksen sarjassa. Lue-luokka sisältää staattiset metodit lukujen sekä tekstin lukemiseen käyttäjältä. Lukujen lukemisessa varmistetaan syötteen olevan luku ja pyydetään käyttäjältä uutta lukua virheellisen syötteen sattuessa. Valikot-luokka sisältää toiminnot käyttäjän kanssa kommunikoimiseen. Luokka tulostaa kaikki valikot ja huolehtii syötteiden vastaan ottamisesta ja käsittelystä. Luokat, tietojäsenet ja metodit Joukkue-luokka Luokan attribuutit: private String nimi joukkueen nimi. private LinkedList<Ottelu> ottelut joukkueen pelaamat ottelut. private int ottelutlkm joukkueen pelaamien otteluiden lukumäärä. private int voitot joukkueen voittamien otteluiden lukumäärä. private int tasapelit joukkueen pelaamien otteluiden lukumäärä jotka ovat päättyneet tasapeliin. private int haviot joukkueen häviämien otteluiden lukumäärä. private int tehdytmaalit joukkueen tekemien maalien lukumäärä. private int paastetytmaalit joukkueen päästämien maalien lukumäärä. private int pisteet joukkueen pisteet sarjassa. Luokan metodit: public void paivitajoukkue()-metodi käy läpi kaikki joukkueen pelaamat pelit ja niiden pohjalta päivittää joukkueen tiedot, jotka ovat riippuvaisia pelatuista peleistä (esim. voitot ja häviöt). public boolean jopelattu(string joukkue, int kierros)-metodi tarkistaa, että onko joukkue pelannut jo ottelun parametrina annettua joukkuetta vastaan parametrina annettuna kierroksena. public String getnimi()-metodi joka palauttaa joukkueen nimen. public LinkedList<Ottelu> getottelut()-metodi joka palauttaa linkitetyn listan joukkueen jo pelaamista otteluista. public void tulostaottelut()-metodi joka tulostaa joukkueen pelaamat ottelut. 4

7 public int getottelutlkm()-metodi joka palauttaa joukkueen pelaamien otteluiden lukumäärän. public int getvoitot()-metodi joka palauttaa joukkueen voittojen lukumäärän. public int gethaviot()-metodi joka palauttaa joukkueen häviöiden lukumäärän. public int gettehdytmaalit()-metodi joka palauttaa joukkueen tekemien maalien lukumäärän. public int getpaastetytmaalit()-metodi joka palauttaa joukkueen päästämien maalien lukumäärän. public int getpisteet()-metodi joka palauttaa joukkueen pistemäärän. public String tostring()-metodi joka palauttaa joukkueen tiedot merkkijonoon kerättynä. Sarja-luokka Luokan attribuutit: private Joukkue[] joukkueet sarjaan osallistuvat joukkueet. private LinkedList<Ottelu> ottelut sarjassa pelatut ottelut. private String tiedosto tiedoston, johon sarjan tiedot on tallennettu, nimi. private int kierrokset sarjassa pelattujen kierrosten lukumäärä. Luokan metodit: public void lisaaottelu(ottelu ottelu)-metodi joka lisää parametrina syötetyn ottelun sarjan tietoihin. public void korjaaottelu(string joukkue1, String joukkue2, int kierros)-metodi tietyn ottelun korjaamiseen. Jos parametreina annettujen tietojen mukainen ottelu löytyy sarjasta, metodi poistaa sen ja aloittaa kyseisien tietojen pohjalta uuden ottelun syötön. public Ottelu getottelu(string joukkue1, String joukkue2, int kierros)-metodi joka hakee sarjasta ottelun joka tästää metodin saamiin parametreihin. public void Lajittele()-metodi joka lajittelee sarjan joukkueet paremmusjärjestykseen eli niin että eniten pisteitä omaava joukkue on ensimmäisenä. public void settiedosto(string tiedosto)- metodi asettaa sarjan tallennustiedoston nimeksi parametrina saamansa merkkijonon. public String gettiedosto()-metodi palauttaa tiedoston nimen johon sarja on tallennettu. public void setkierrokset(int kierros)-metodi joka asettaa parametrinaan saamansa kokonaisluvun sarjassa menneellään olevan kierroksen arvoksi. public int getkierrokset()-metodi palauttaa sarjassa menneillään olevan kierroksen. public Joukkue[] getjoukkueet()-metodi joka palauttaa taulukkona sarjaan osallistuvat joukkueet. public int joukkueetlkm()-metodi joka palauttaa sarjaan osallistuvien joukkueiden lukumäärän. public boolean joukkueloytyy(string joukkue)-metodi palauttaa tiedon siitä, että osallistuuko metodille parametrina annetun merkkijonon niminen joukkue sarjaan. public void tulostaottelut()-metodi joka tulosaa muotoillusti kaikki sarjassa pelatut ottelut. public void tulostasarja()-metodi tulostaa muotoillusti sarjataulukon. 5

8 Tiedostot-luokka Luokan attribuutit: Ei attribuutteja. Luokan metodit: public static boolean tallennus(sarja[] sarja)-staattinen metodi joka tallentaa sarjan tiedostoon joka käy ilmi sarjan sisältämistä tiedoista. public static boolean tallennus(sarja[] sarja, String tiedosto)-staattinen metodi joka tallentaa sarjan tiedostoon jonka nimi on annettu metodille parametrina. public static Sarja[] lataus(string tiedosto) throws Exception-staattinen metodi joka lataa sarjan tiedostosta jonka nimen metodi on saanut parametrinaan. Ottelu-luokka Luokan attribuutit: private Joukkue joukkue1 toinen otteluun osallistuvista joukkueista. private Joukkue joukkue2 toinen otteluun osallistuvista joukkueista. private Joukkue tasapeli tasapeli niminen joukkue joka palautetaan jos ottelu on päättynyt tasapeliin. private int j1maalit toisen joukkueen maalien lukumäärä. private int j2maalit toisen joukkueen maalien lukumäärä. private int kierros kierros jolla ottelu on pelattu. Luokan metodit: public Joukkue voittaja()-metodi joka palauttaa ottelun voittaneen joukkueen. public Joukkue getjoukkue1()-metodi joka palauttaa toisen ottelussa pelanneista joukkueista. public Joukkue getjoukkue2()-metodi joka palauttaa toisen ottelussa pelanneista joukkueista. public int getjoukkue1maalit()-metodi joka palauttaa toisen ottelussa pelanneen joukkueen ottelussa tekemät maalit. public int getjoukkue2maalit()-metodi joka palauttaa toisen ottelussa pelanneen joukkueen ottelussa tekemät maalit. public int getkierros()-metodi joka palauttaa kierroksen jolla ottelu on pelattu. public void tulostaottelu()-metodi joka tulostaa ottelun tiedot muotoillusti. Lue-luokka Luokan attribuutit: static Scanner skanneri Scanner-olio jonka avulla syötteitä luetaan komentoriviltä. Luokan metodit: public static String string()-metodi lukee käyttäjältä merkkijonon ja palauttaa sen sellaisenaan. public static int integer()-metodi lukee käyttäjältä merkkijonon josta se sitten yrittää parsia kokonaisluvun. Jos merkkijonosta saadaan kokonaisluku, palautetaan se 6

9 samantien. Jos merkkijonon parsiminen epäonnistuu, metodi kutsuu itseään rekursiivisesti kunnes käyttäjä antaa oikeanlaisen syötteen. Valikot-luokka Luokan attribuutit: private static Sarja sarja käsiteltävä Sarja-olio. private static Ottelu ottelu käsiteltävä Ottelu-olio. private static boolean tallennettu tieto siitä, että onko luotu sarja jo tallennettu. Luokan metodit: public static void paavalikko()-metodi piirtää päävalikon ja kutsuu valinta-metodia jossa suoritetaan valikolle sopivat kyselyt. public static int valikko1()-metodi piirtää valikon vanhan sarjataulukon lataamista varten ja kutsuu valinta-metodia jossa suoritetaan valikolle sopivat kyselyt. public static int valikko2()-metod piirtää uuden sarjataulukon luomiseen sopivan valikon ja kutsuu valinta-metodia jossa suoritetaan valikolle sopivat kyselyt. public static int valinta(int valinta)-metodi joka tuottaa parametrista riippuen erilaisia kyselyjä käyttäjälle ja jatkaa ohjelman suoritusta käyttäjän antamien syötteiden perusteella. public static void kierros(int kierros)-metodi joka pyytää käyttäjää syöttämään yhden kokonaisen kierroksen peli kerrallaan. public static void sarjantallennus(sarja sarja)-metodi joka käynnistää käsiteltävän sarjan tallennuksen. Tarvittaessa kysyy käyttäjältä tiedoston nimen johon sarja halutaan tallentaa. public static void ottelunsyotto()-metodi tuottaa yhden ottelun syöttämiseen tarkoitetun valikon jossa kaikki tarvittavat tiedot kysellään käyttäjältä. public static void ottelunsyotto(string nimi1, String nimi2, int kierros)-metodi tuottaa valikon jossa parametreina saatujen tietojen pohjalta luotuun otteluun kysellään käyttäjältä maalien määrät. public static void ottelunkorjaus()-metodi joka tuottaa ottelun korjaukseen tarvittavan valikon jossa kaikki tarvittavat tiedot kysellään käyttäjältä. public static void etsiottelu()-metodi tuottaa valikon jossa ottelun tunnistetiedot kysellään käyttäjältä ja sen jälkeen ottelun muut tiedot tulostetaan jos kyseinen ottelu käsiteltävästä sarjasta löytyy. public static void tulostakeskelle(string s)-metodi joka tulostaa parametrina saamansa merkkijonon keskitetysti Windowsin komentokehotteessa. public static void tulostaviiva()-metodi joka tulostaa 80 merkkiä pitkän viivan. public static void tulostaviiva(int pituus)-metodi joka tulostaa parametrinaan saamansa kokonaisluvun mittaisen viivan. public static String getviiva(int pituus)-metodi joka palauttaa parametrinaan saamansa kokonaisluvun mittaisen merkkijonon joka koostuu viiva-merkeistä ('-'). public static void main(string[] args)-metodi joka käynnistää koko ohjelman suorituksen. Tulostaa tervehdysviestin ja kutsuu paavalikko()-metodia. Muutosohjeet Ohjelma on harjoitustyö, eikä sitä ole tarkoitettu muutettavaksi. 7

10 Testaus Testeissä on pyritty suorittamaan kaikki ohjelman koodit vähintään kerrran. Osa ohjelman osista käydään testeissä kuitenkin useita kertoja läpi. Päävalikko Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Testataan valikon toimintaa syötteellä 1 Siirrytään valikkoon jossa voidaan suorittaa aikaisemman sarjataulukon käsittelyä. Testataan valikon toimintaa syötteellä 2 Testataan valikon toimintaa syötteellä 0 Testataan jotain muuta syötettä kuin mitä ohjelma antaa vaihtoehdoiksi. Syöte: 3 Testataan jotain muuta syötettä kuin mitä ohjelma antaa vaihtoehdoiksi. Syöte A Siirrytään valikkoon jossa voidaan aloittaa uuden sarjataulukon ylläpito. Ohjelman suoritus lopetetaan. Ohjelma antaa ilmoituksen virheellisestä syötteestä ja pyytää syötettä uudelleen. Ohjelma antaa ilmoituksen virheellisestä syötteestä ja pyytää syötettä uudelleen. Uuden sarjataulukon luonti valikko, osallistuvien joukkueiden määrä. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan syötteeksi negatiivinen luku, jotta nähdään kuinka ohjelma reagoi epäloogiseen syötteeseen. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syöttämään syötteen uudelleen. Annetaan syötteeksi merkkijono, ei siis lukua kuten ohjelma tarvitsee. Syöte: Aaa3 Annetaan syötteeksi kokonaisluku, jonka pitäisi olla ohjelmalle kelpaava syöte. Syöte 1 Annetaan syötteeksi kokonaisluku, jonka pitäisi olla ohjelmalle kelpaava syöte. Syöte 2 Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syöttämään syötteen uudelleen. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syöttämään syötteen uudelleen, koska sarjaan täytyy osallistua vähintään kaksi joukkuetta. Syöte on oikeanlainen, joten siirrytään ohjelman suorituksessa eteenpäin. Uuden sarjataulukon luonti valikko, osallistuvien joukkueiden nimet. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan syötteeksi Siirrytään kysymään seuraavan mikätahansa merkkijono. Syöte: joukkueen nimeä kunnes kaikki 8

11 joukkue1 joukkueet on nimetty. Tämän jälkeen siirrytään ohjelman suorituksessa eteenpäin. Uuden sarjataulukon luonti valikko, kysely että halutaanko syötetyt tiedot tallentaa. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Ohjelma tarjoaa syötteeksi Ohjelma kysyy tiedostolle kahta vaihtoehtoa joko k tai e. Syötteeksi annetaan k. nimeä johon tiedot halutaan tallentaa. Syötteeksi annetaan e. Siirrytään ohjelman suorituksessa eteenpäin Annetaan jokin muu kuin ohjelman antama syötevaihtoehto. Syöte: a. tallentamatta valittuja tietoja. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää uutta syötettä. Uuden sarjataulukon luonti valikko, syötettyjen tietojen tallennus. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan ohjelmalle jokin tiedoston nimi jonka tiedetään olevan vapaana. Syöte: testitallennus Tiedoston tallennus onnistuu ja ohjelman suorituksessa siirrytään eteenpäin. Annetaan ohjelmalle jokin tiedoston nimi jonka tiedetään olevan varattu. Syöte: varattunimi Ohjelma ilmoittaa, että annetun niminen tiedosto on jo olemassa ja kysyy, että halutaanko sen yli kirjoittaa. Uuden sarjataulukon luonti valikko, syötettyjen tietojen tallennus, tiedoston ylikirjoitus kysymys. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan syötteeksi ohjelman Tiedoston yli kirjoitetaan ja antamista syötteistä ( k tai e ) syöte: k ohjelman suoritusta jatketaan Syöte: e Tiedoston yli ei kirjoiteta ja ohjelma pyytää uutta tiedoston nimeä johon tiedot voidaan tallentaa. Annetaan syötteeksi jokin muu kuin ohjelman antama syötevaihtoehto. Syöte 10 Ohjelma jatkaa kysymyksen kysymistä kunnes käyttäjä antaa jommankumman annetuista syötevaihtoehdoista. Uuden sarjataulukon luonti valikko, seuraavaksi tehtävä asia(paluu päävalikkoon tai seuraavan kierroksen syöttäminen). 9

12 Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Testataan valikon toimintaa syöttämällä jokin muu syöte kuin ehdotettu(1 tai 0) syötevaihtoehto. Syöte: B Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syötettä uudelleen. Annetaan oikeanlainen syöte. Syöte: 1 Annetaan oikeanlainen syöte. Syöte: 0 Siirrytään valikkoon jossa syötetään seuraavan kierroksen tiedot peli kerrallaan. Siirrytään päävalikkoon. Uuden sarjataulukon luonti valikko, seuraavan kierroksen syöttäminen. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan syötteeksi positiivisia kokonaislukuja. Kokeilu syöte: 1 Ohjelma kysyy kierroksen kaikkien pelien tulokset ja siirtyy suorituksessa eteenpäin. Annetaan syötteeksi jokin syöte joka ei voi olla tehtyjen maalien määrä, kuten A3 Annetaan syötteeksi vielä jokin toinen syöte joka ei voi olla tehtyjen maalien määrä, kuten -3 Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syötettä uudestaan. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää syötettä uudestaan. Kunkin syötetyn kierroksen jälkeen ohjelma tulostaa sarjataulukon ja tämän jälkeen kysyy, että haluaako käyttäjä tallentaa syötetyt tiedot. Tallennus kysely on sama kuin jo aikaisemmin testattu tallennus (syöte: k tai e ). Tämän jälkeen kysytään, että mitä seuraavaksi halutaan tehdä. Tämä on sama valikko kuin jo aikaisemmin testattu valikko. Viimeistään kun kaikki kierrokset on syötetty, palataan päävalikkoon. Aikaisemman sarjataulukon käsittelyn jatkaminen, tiedoston nimen kysely. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Annetaan tiedoston nimi jonka tiedetään sisältävän aikaisemmin tallennettuja tietoja. Ohjelma lataa tiedostosta aikaisemman sarjataulukon ja tulostaa sen tiedot. Tämän jälkeen tulostetaan valikko jossa kysytään, että mitä sarjataulukolle halutaan tehdä. Annetaan tiedoston nimi jonka tiedetään oikeasti puuttuvan. Annetaan syötteeksi 0. Joka on syöte jonka ohjelma ilmoittaa peruuttavan toiminnon. Ilmoitetaan, että kyseisen nimistä tiedostoa ei löytynyt ja pyydetään käyttäjää syöttämään tiedoston nimi uudelleen. Vanhan sarjataulukon lataus peruutetaan ja palataan päävalikkoon. 10

13 Aikaisemman sarjataulukon käsittelyn jatkaminen, kun tiedot on ladattu. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Testataan valikon toimintaa Tulostaa sarjan tilanteen ja syötteellä: 1 palaa takaisin samaan Testataan valikon toimintaa syötteellä: 2 Testataan valikon toimintaa syötteellä: 3 Testataan valikon toimintaa syötteellä: 4 Testataan valikon toimintaa syötteellä: 5 Testataan valikon toimintaa syötteellä: 0 Testataan valikon toimintaa syötteellä: C (ei kuulu ohjelman antamiin vaihtoehtoihin) Testataan valikon toimintaa syötteellä: -1 (ei kuulu ohjelman antamiin vaihtoehtoihin) valikkoon. Tulostaa kaikki sarjan ottelut niin että yhden joukkueen pelit näytetään kerrallaan. Palaa tulostuken jälkeen samaan valikkoon. Siirtyy kyselemään etsittävän ottelun tietoja, eli ottelun joukkueiden nimiä ja kierrosta jolla ottelu on pelattu. Jos ottelu löytyy, ohjelma tulostaa sen tiedot. Lopuksi ohjelma palaa takaisin samaan valikkoon. Siirtyy ottelun korjaus osioon jossa ohjelma kyselee halutun ottelun tiedot ja sen jälkeen tulostaa nykyiset tiedot. Tämän jälkeen ohjelman tulisi aloittaa uusien tietojen kysely käyttäjältä. Ohjelma tallentaa sarjan tiedot, oli niitä muutettu tai ei. Ohjelma myös ilmoittaa, että onnistuiko tallennus vai ei. Siirrytään takaisin päävalikkoon. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää uutta syötettä. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää uutta syötettä. Aikaisemman sarjataulukon käsittelyn jatkaminen, tietyn ottelun etsiminen joko tulostusta tai korjausta varten. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Testataan ohjelman toimintaa kun sille annetaan jokin joukkueen nimi joka ei kuulu käsiteltävään sarjaan. Syöte: Ohjelma ilmoittaa, että kyseisen nimistä joukkuetta ei löydy sarjasta ja pyytää käyttäjää syöttämään joukkueen nimen 11

14 joukkue4 kun sarjan joukkueet ovat joukkue1, joukkue2, joukkue3 Syötetään ohjelmalle joukkueen nimi jonka tiedetään osallistuvan kyseiseen sarjaan. Syöte: joukkue1 kun sarjan joukkueet ovat joukkue1, joukkue2, joukkue3 Testataan ohjelman toimintaa syötettäessä ottelun kierrosta. Syötteeksi annetaan positiivinen luku. Syöte: 1 Testataan ohjelman toimintaa syötettäessä ottelun kierrosta. Syötteeksi annetaan negatiivinen luku. Syöte: -1 Testataan ohjelman toimintaa syötettäessä ottelun kierrosta. Syötteeksi annetaan jotakin muuta kuin kokonaisluku. Syöte: D uudelleen. Kyselyä jatketaan kunnes ottelun molempiin joukkueisiin on saatu sarjassa olevien joukkueiden nimet. Ohjelma siirtyy suorituksessa eteenpäin eli kysyy toisen joukkueen nimeä ja sen saatuaan kysyy kierrosta jolla ottelu on pelattu. Ohjelma hakee syötettyjen tietojen mukaisen ottelun ja tulostaa sen. Jos ottelua ei löydy siitä ilmoitetaan käyttäjälle ja siirrytään takaisin valikkoon josta ottelun haku on käynnistetty. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää käyttäjältä uutta syötettä. Ohjelma ilmoittaa virheellisestä syötteestä ja pyytää käyttäjältä uutta syötettä. Jos ladattuun sarjataulukkoon ei vielä ole tallennettu kaikkia sarjan kierroksia tai otteluja, on aikaisemman sarjataulukon käsittelyvalikko hiukan erilainen. Siinä on silloin kaksi ylimääräistä valikon kohtaa: 1. Syota seuraava(x.) kierros ja 2. Syota ottelu. Näiden jälkeen tulee jo aikaisemmin testatut kohdat: 3. Tulosta sarjan tilanne, 4. Tulosta kaikki ottelut, 5. Etsi yksi ottelu, 6. Korjaa ottelu, 7. Tallenna ja 0. Paavalikko. Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: Testataan valikon toimintaa antamalla syötteeksi 1 Ohjelma siirtyy osioon jossa syötetään kokonainen kierros kerrallaan, jonka toiminnallisuus on jo testattu ylempänä. Testataan valikon toimintaa antamalla syötteeksi 2 Testataan valikon toimintaa antamalla syötteeksi jokin muu syöte kuin ohjelman vaihtoehdoiksi antama. Syöte: 8 Testataan valikon toimintaa antamalla syötteeksi jokin muu Ohjelma siirtyy osioon jossa kysytään käyttäjältä syötettävän ottelun tiedot. Sama toiminnallisuus on testattu jo aikaisemmin. Ohjelma ilmoittaa, että syötteen tulee olla väliltä 0-7 ja pyytää syötettä uudestaan. Ohjelma ilmoittaa syötteen olevan virheellinen ja pyytää 12

15 syöte kuin ohjelman vaihtoehdoiksi antama. Syöte: E käyttäjältä uutta syötettä. 13

16 Liitteet Liite 1: Tehtäväpaperi Ohjelmointi 3 Tee ohjelma, joka ylläpitää jääkiekkosarjan tulostaulukkoa kunkin (ei välttämättä täyden) pelikierroksen jälkeen. Tee lisäksi ohjelma, jolla on mahdollista korjata virheet jotka edellisten kierrosten tuloksien kirjoituksessa on syntynyt. Ohjelmalla on voitava tulostaa joukkueittain paremmuusjärjestyksessä oleva sarjataulukko. 14

17 Liite 2: Projektisuunnitelma 15

18 16

19 17

20 Liite 3: Ohjelmalistaus Valikot.java: import java.io.; / Pääohjelma joka huolehtii valikoiden toiminnasta ja toimintojen toteutuksesta. Suurin osa ohjelman tulostuksista suoritetaan ja muotoillaan tässä Mikko v1.0 / public class Valikot { private static Sarja sarja; private static Ottelu ottelu; private static boolean tallennettu = false; / Piirtää päävalikon ja kutsuu valinta-metodia jossa kysytään, että mitä tehdään seuraavaksi. / public static void paavalikko(){ int syote = 0; int val; boolean onnistui = false; int paluuarvo = 10; do { System.out.println(""); tulostaviiva(); tulostakeskelle("paavalikko\n"); tulostaviiva(); val = valinta(0); while (val!= 0); / Piirtää valikon jossa ladataan vanha sarjataulukko. Kutsuu valinta-metodia jossa kysytään, että mitä tehdään Palauttaa aina 0, tämä tarvitaan vain ohjelman suorituksen kontrollointiin. / public static int valikko1() { String tiedosto; Sarja[] sarjataul; int val = 0; 18

21 boolean onnistui = false; tulostaviiva(); tulostakeskelle("vanhan sarjataulukon lataus\n"); tulostaviiva(); System.out.print("Anna aikaisemman sarjataulukon sisaltavan tiedoston nimi (peruuta: 0): "); tiedosto = Lue.string(); do { try { tiedosto = tiedosto + ".dat"; sarjataul = Tiedostot.lataus(tiedosto); sarja = sarjataul[0]; onnistui = true; sarja.tulostasarja(); catch ( Exception e) { if(tiedosto.equals("0.dat")) return 0; System.out.println("Tiedostoa ei loytynyt!\n"); System.out.print("Anna tiedoston nimi uudelleen: "); tiedosto = Lue.string(); System.out.println(""); while (!onnistui); do { if (sarja.getkierrokset() == 3) val = valinta(1); else if (sarja.getkierrokset() < 3) val = valinta(3); while (val!= 0); return 0; / Piirtää valikon jossa luodaan uusi sarjataulukko. Kutsuu valinta-metodia jossa kysytään, että mitä tehdään Palauttaa aina 0, tämä tarvitaan vain ohjelman suorituksen kontrollointiin. / public static int valikko2() { int kappaletta; String syote; String tiedosto; boolean tallennusonnistui; 19

22 tulostaviiva(); tulostakeskelle("uuden sarjataulukon luonti\n"); tulostaviiva(); do { System.out.print("Montako joukkuetta osallistuu: "); kappaletta = Lue.integer(); System.out.println(""); kaksi.\n"); while ( kappaletta < 2 ); if ( kappaletta == 0 ) { Lue.string(); return 0; else if ( kappaletta < 2 ) { System.out.println("Joukkueita tulee olla vahintaan Joukkue[] joukkueet = new Joukkue[kappaletta]; for ( int i = 0; i < kappaletta; i++) { String nimi; System.out.print("Anna " + (i+1) + ". joukkueen nimi: "); nimi = Lue.string(); joukkueet[i] = new Joukkue(nimi); sarja = new Sarja(joukkueet); Sarja[] sarjataul = new Sarja[1]; sarjataul[0] = sarja; do { System.out.print("\nTallennetaanko tiedot? (k/e): "); syote = Lue.string(); System.out.println(""); if(syote.equals("k") syote.equals("e")) { if (syote.equals("k")) { sarjantallennus(sarja); else { tallennettu = false; else { System.out.println("Syotteen tulee olla joko 'k' tai 'e'!"); while (!(syote.equals("k") syote.equals("e"))); if (valinta(2) == 1) kierros(1); 20

23 if(sarja.getkierrokset() == 1) if (valinta(2) == 1) kierros(2); if(sarja.getkierrokset() == 2) if (valinta(2) == 1) kierros(3); if(sarja.getkierrokset() == 3) System.out.println("Kaikki kierrokset syotetty, palataan paavalikkoon."); return 0; / Piirtää erilaisia valinta Haluttu Palauttaa tiedon valitusta valinnasta / public static int valinta(int valinta) { int syote = 0; if(valinta == 0) { // kutsuttu päävalikosta tulostakeskelle(getviiva(50)); tulostakeskelle(string.format("%-49s", "Jatka aikaisemman sarjataulukon kasittelya: ")+"1"); tulostakeskelle(string.format("%-49s", "Aloita uuden sarjataulukon yllapito: ")+"2"); tulostakeskelle(string.format("%-49s", "Lopeta: ")+"0"); tulostakeskelle(getviiva(50)); System.out.print("\n\nValintasi: "); do { syote = Lue.integer(); if(syote < 0 syote > 2) System.out.print("Syotteen tulee olla luku valilla 0-2.\nAnna valintasi uudelleen: "); while(syote < 0 syote > 2); if ( syote == 1 ) { valikko1(); else if ( syote == 2 ) { valikko2(); else if(valinta == 1) { // kutsuttu valikosta jossa käsitellään vanhaa sarjataulukkoa tulostakeskelle(getviiva(50)); tulostakeskelle(string.format("%-49s", "Tulosta sarjan tilanne: ")+"1"); 21

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1 Kurssin suoritus Javan perusteet 2004 1,5 ov Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan maisterikoulutus, Varkaus Tomi Keinonen tkeinone@cs.uku.fi Luennot 18 h Harjoitukset

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka c Ville Leppänen This page is intentionally left blank. Esipuhe Tämän oppimateriaalin

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot