Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma. Dokumentaatio. Aki Heikkinen (155394)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma. Dokumentaatio. Aki Heikkinen (155394)"

Transkriptio

1 Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma Dokumentaatio Aki Heikkinen (155394)

2 Sisällysluettelo 1. Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate Tehtävän määrittely Ratkaisuperiaate Ohjelmankäyttöohje Syötteet ja tulosteet Tiedoston nimi Tulostusrivinkoko Kappaleen alkutyhjän määrä Tavuttaminen Lopputulostus Ohjelman sisältämät tarkastukset ja virheilmoitukset Tiedoston nimi Tyhjä tiedosto Tulostusrivinkoko Kappaleen alkutyhjän määrä Tavuttaminen Ohjelman rajoitukset Tiedoston nimi Tulostusrivinkoko Kappaleen alkutyhjän määrä Tavuttaminen Luettava tekstitiedosto Ajo-ohje Ohjelman toiminta Tietorakenteet Vector sanat Vector rivit Kuva tietorakenteista Ohjelman rakenne Uusi kappale Rivin ylitys Tavuttaminen Ohjelma pseudokoodina... 10

3 Kuva Luokat ja niiden metodit public class ohjelmointityo public static void main() public class Lue public String luestringsyote() public int lueintsyote() public class LueTiedosto public String luetiedosto() public class Muokkaa static Object teesana() static Vector muutasanoiksi() public Vector luouusiteksti() public String[] teetavutus() public class Tulosta public void tulostateksti() Muutosohjeet Tiedoston nimi Tulostusrivinkoko Kappaleen alkutyhjän määrä Testaus Ohjelman kysyessä anna luettavan tiedoston nimeä Ohjelman kysyessä anna tulosterivin koko (30-75) Ohjelman kysyessä anna kappaleen alkutyhjan maara (1-5) Tavuttaminen Tekstin muotoilu Läpiajo testaukset Läpiajo testaukset Läpiajo testaukset Läpiajo testaukset Läpiajo testaukset Liitteet: Tehtäväpaperi, Projektisuunnitelma, Ohjelmalistaus

4 1 1. Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate Ohjelmointityö on tekstinmuokkaus ohjelma, joka lukee käyttäjän syöttämän tekstitiedoston (.txt) ja muotoilee sen uudeksi tekstikokonaisuudeksi käyttäjän määrittämien arvojen, kuten tulostusrivin koon ja kappaleen alkutyhjän, mukaan. Ohjelma kysyy myös käyttäjältä tarvittaessa sanojen tavuttamisen. Lopuksi ohjelma tulostaa muokatun tekstin. 1.1 Tehtävän määrittely Ohjelman tarkoitus on lukea teksti ja muotoilla se uudeksi kokonaisuudeksi. Ohjelma kysyy käyttäjältä luettavan tiedoston nimeä, jonka tulee olla.txt loppupäätteellinen. Työssä on mukana valmistiedosto TEKSTI.txt, mutta haluttaessa ohjelmaan voi syöttää minkä tahansa muun.txt tiedoston. Tekstiä muotoillaan kolmella eri tavalla: (1) Luodaan uudet kappaleenalut kun tekstissä tulee vastaan * merkkiyhdistelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi kappale alkaa uudelta riviltä ja sen edessä ja tyhjää käyttäjän syötteen mukaisesti. (2) Teksti jäsennellään siten, että yksikään tulostusrivi ei ylitä käyttäjän syöttämää tulostusrivin kokoa (merkkeinä). Kun tulostusrivi ylitetään, niin voidaan toimia kahdella eri tavalla: (a) Jos sana on maksimissaan 12 merkkiä pitkä, niin siirrytään uudelle riville tulostaen sana ja jatkaen normaalisti sen jälkeen tai (b) tavuttamalla sana (katso alla), jos se on yli 12 merkkiä pitkä. (3) Tavuttaminen on ohjelman kolmas muotoiluominaisuus. Siinä ohjelma pyytää käyttäjää tavuttamaan sanan haluamastaan kohdasta, jolloin sana jaetaan kahdelle tulostusriville tavutusmerkin kohdalta. Huomautus: Ohjelma esittää mistä kohtaa sana on ylittänyt tulostusrivin, mutta jos käyttäjä haluaa tavuttaa sanan siitä kohdasta tai sen jälkeen, tulostaa ohjelma koko sanan suoraan uudelle riville. 1

5 2 1.2 Ratkaisuperiaate Ohjelma kysyy käyttäjältä halutun tiedoston nimeä ja tarkistaa onko tiedosto olemassa ja että siinä on jotain sisältöä. Jos tiedosta ei ole tai se on tyhjä, niin ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle ja ohjelma lopettaa toimintansa. Onnistuneesti avatusta ja luetusta tekstistä tehdään yksi pitkä merkkijono kokonaisuus muotoilua varten. Sen jälkeen ohjelma kysyy käyttäjältä tulostusrivin kokoa, jonka tulee olla kokonaislukuarvo 30 ja 75 väliltä. Virheellisissä syötteissä ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään arvon uudestaan. Tämän jälkeen ohjelma kysyy käyttäjältä kappaleen alkutyhjän määrää, jonka tulee olla kokonaisluku arvo 1 ja 5 väliltä. Jos käyttäjä syöttää virheellisen arvon, niin ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään arvon uudestaan. Kun tarpeelliset syötteet (katso yllä) on saatu, niin ohjelma alkaa muotoilemaan määritetyn tiedoston sisältöä uudeksi tekstikokonaisuudeksi. Muotoilu on kolmiosainen toiminpidekokonaisuus. (1) Avattu teksti erotellaan sanoiksi välilyöntien mukaan. Sanat muodostuu kahden välilyönnin kokonaisuudesta, joiden keskellä on itse sana (poikkeus on viimeinen sana). (2) Kun sanat ovat eroteltu toisistaan, aletaan niitä kokoamaan uudeksi tekstikokonaisuudeksi käyttäjän antamien arvojen mukaan (tulostusrivin koko ja kappaleen alkutyhjän määrä). Sanoja asetataan toistensa perään alkuperäisessä järjestyksessä erottaen ne välilyönnillä. Tätä jatketaan kunnes tulostusrivinkoko tulee täyteen tai se ylitetään, tai kun kappaleenjako merkki ( *) on löydetty. Uudet muotoillut tekstikokonaisuudet tallennetaan riveittäin. (a) Kun kappaleenjakomerkki on löydetty, niin siirrytään suoraan uudelle riville ja aletaan liittää sanoja toisiinsa kuten yllämainittu. (b) Kun tulostusrivinkoko ylitetään, niin ohjelma tarkastaa onko ylittävä sana yli 12 merkkiä pitkä kokonaisuus, jos näin ei ole, niin siirrytään suoraan uudelle riville ja jatketaan tavallisesti kuten yllämainittu. Jos sana on yli 12 merkkiä pitkä, niin silloin suoritetaan sanan tavutus (katso alla). (3) Tavuttamisessa ohjelma ilmoittaa käyttäjälle mistä kohtaa sana ylittää tulostusrivin koon ja pyytää käyttäjää tavuttamaan sanan yhdestä kohdasta. Käyttäjän tulee kirjoittaa sana syötteenä, ja liittää siihen yksi tavutusmerkki (-). Sanan tulee olla oikeinkirjoitettu ja se saa olla tavutettu vain yhdestä kohtaa, muuten ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään sen uudestaan. 2

6 3 Kun kaikki sanat on liitetty toisiinsa ja mahdolliset tavuttamiset on suoritettu, niin uusi, muotoiltu tekstikokonaisuus tulostetaan rivettäin. 2. Ohjelman käyttöohje Ohjelman saa avattua komentorivillä komennolla java ohjelmontityo65. Ohjelma kysyy aluksi luettavan tiedoston nimeä, johon käyttäjän tulee antaa haluamansa tiedostonnimi ilman sen lopputunnistetta (huomaa, että tiedosto tulee olla.txt lopputunnisteinen). Esimerkiksi jos käyttäjä haluaa lukea ohjelmalla TESTI.txt tiedoston, niin käyttäjän tulee kirjoittaa ohjelman kysyessä luettavaa tekstiä: testi. Huomaa kuitenkin, ettei isoilla ja pienillä kirjaimilla ole väliä kun kirjoitat tiedostonnimeä, mutta luettavan tiedoston tulee olla samassa kansiossa, missä itse ohjelma sijaitsee. Jos käyttäjän asettamaa tiedostoa ei löydy tai se on kirjoitettu väärin, ilmoittaa ohjelma tästä käyttäjälle ja sulkee itsensä. Jos haluttu tiedosto on olemassa, mutta se on tyhjä, niin ohjelma ilmoittaa tästä myös käyttäjälle lopettaen itsensä. Onnistuneesti luetun tiedoston jälkeen ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään tulostusrivin kokoon, johon käyttäjän tulee antaa kokonaisluku arvo väliltä 30 ja 75. Tämä arvo on tulostuksessa käytettävä maksimaalinen merkkien määrä jokaisella rivillä. Jos käyttäjä asettaa vääränlaisen syötteen, niin ohjelma ilmoittaa tästä käyttäjälle ja pyytää käyttäjää syöttämään arvon uudestaan. Tämä jatkuu kunnes käyttäjä on syöttänyt hyväksyttävän arvon. Seuraavaksi ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään kappaleiden alkutyhjän määrä. Tämän syötteen tulee olla kokonaisluku väliltä 1 ja 5. Tämä arvo on tulostuksessa käytettävä kappaleiden alkutyhjän määrä välilyönteinä. Jos käyttäjä syöttää vääränlaisen syötteen, niin ohjelma ilmoittaa tästä käyttäjälle ja pyytää käyttäjää syöttämään uuden arvon. Tämä jatkuu kunnes käyttäjä on syöttänyt hyväksyttävän arvon. Näiden kolmen syötteen jälkeen ohjelma muotoilee käyttäjän määittämän tiedoston tekstisisällön syötettyjen arvojen mukaan. Tämän prosessin aikana ohjelma voi kysyä käyttäjältä joidenkin sanojen tavuttamisen, jossa käyttäjän tulee syöttää ohjelma ilmoittama sana yhden tavutusmerkin ( - ) kanssa. Väärinkirjoitetusta tai puutteellisesta sanasta ohjelma pyytää käyttäjää kirjoittamaan ja tavuttamaan saman sanan uudestaan kunnes sana on oikein kirjoitettu ja sisältää yhden tavutusmerkin. Tässä vaiheessa isoilla ja pienillä kirjaimilla on väliä. Kun koko teksti on käyty läpi ja muotoiltu, niin ohjelma tulostaa sen. 3

7 4 2.1 Syötteet ja tulosteet Tiedoston nimi: Ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään halutun tiedoston nimeä seuraavasti Anna luettavan tiedoston nimi:. Syöte annetaan komentoriville ja sen tulee olla syötetty ilman lopputunnistetta (esimerkiksi.txt), mutta isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole väliä. Tiedoston tulee olla samassa kansiossa, missä itse ohjelma sijaitsee, muuten tapahtuu virhe Tulostusrivinkoko: Kun ohjelma ilmoittaa käyttäjelle seuraavasti Anna tulosterivin koko (30-75): Käyttäjän tulee syöttää komentoriviä käyttäen tulostusrivin koko, joka saa olla 30 ja 75 välillä oleva kokonaisluku Kappaleen alkutyhjän määrä: Seuraavaksi ohjelma ilmoittaa Anna kappaleen alkutyhjien määrä (1-5):, jolloin käyttäjän tulee antaa kokonaislukuarvo 1 ja 5 väliltä komentoriville Tavuttaminen: Tarpeen vaatiessa ohjelma ilmoittaa käyttäjälle yli 12 merkkisen sanan ylittäneen tulostusrivin seuraavasti: Tulostusrivin koko loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdestä kohtaa. Ohjelma ilmoittaa myös kohdan sanassa mistä tulostusrivinkoko ylitetään. Samalla ohjelma pyytää käyttäjää suorittamaan tavuttamisen. Tällöin käyttäjän tulee kirjoittaa komentoriviä käyttäen ohjelman ilmoittama sana yhden (ja vain yhen) tavutusmerkin (-) kanssa. Virheellisen tai väärinkirjoitetun sanan syöttämisestä syntyy virhe Lopputulostus: Ohjelma tulostaa muotoillun tekstin näytölle kokonaisuudessaan. 2.2 Ohjelman sisältämät tarkastukset ja virheilmoitukset Tiedoston nimi: Jos ohjelma ei löydä tiedostoa käyttäjän syöttämän tiedostonnimen mukaan, niin ohjelma ilmoittaa: Tiedostoa ei löytynyt! Ohjelma suljetaan. ja ohjelma sulkeutuu ilmoituksen jälkeen. Virhe voi johtua siitä, että käyttäjä on kirjoittanut luettavan tiedoston väärin tai on lisännyt tiedoston loppupääteen syötteeseen mukaan. Huomaa kuitenkin, ettei isoilla ja pienillä kirjaimilla ole väliä tässä vaiheessa. Virhe voi johtua myös siitä, ettei tiedosto ole samassa kansiossa, missä ohjelma sijaitsee. 4

8 Jos tiedosto löytyi, mutta se on tyhjä, niin ohjelma ilmoittaa virheilmoituksen: Tiedosto on tyhjä! Ohjelma suljetaan. ja ohjelma sulkeutuu ilmoituksen jälkeen. Syy tälle on se, että tiedosto on täysin tyhjä, eikä siinä ole minkäänlaisia merkkiä Tulostusrivinkoko: Jos käyttäjä antaa tässä vaiheessa syötteen, joka on sallittujen arvojen ulkopuolelta, eli pienempää kuin 30 tai isompaa kuin 75, niin ohjelma antaa virheilmoituksen: Virheellinen syöte, anna uusi (30 75): Virheen sattuminen johtuu siitä, jos käyttäjän antama syöte ei ole kokonaisluku tai se on yllämainittujen raja-arvojen ulkopuolelta Kappaleen alkutyhjän määrä: Jos käyttäjä antaa tässä vaiheessa syötteen, joka on sallittujen arvojen ulkopuolelta, eli pienempää kuin 1 tai isompaa kuin 5, niin ohjelma antaa virheilmoituksen: Virheellinen syöte, anna uusi (1 5): Virheen sattuminen johtuu siitä, jos käyttäjän antama syöte ei ole kokonaisluku tai se on yllämainittujen raja-arvojen ulkopuolelta Tavuttaminen: Virheellinen syöte tässä vaiheessa johtuu siitä, että käyttäjä ei ole kirjoittanut ohjelman antamaa, tavutettavaa sanaa oikein, tai siitä puuttuu yksi tavutusmerkki (-), tai että siinä on useampi kuin yksi tavutusmerkki. Isot kirjaimet merkitset tässä vaiheessa, joten jos esimerkiksi sana alkaa isolla kirjaimella tulee se myös kirjoittaa isolla kirjaimella alkavaksi. Ohjelman antama virheilmoitus tässä vaiheessa on seuraavanlainen: Virhe! Olet kirjoittanut sanan väärin, yritä uudelleen. 2.3 Ohjelman rajoitukset Tiedoston nimi: Syötettävän tiedoston tulee olla.txt loppupäätteellinen, mutta käyttäjän antamassa syötteessä ei saa olla mukana sen loppupäätettä Tulostusrivinkoko: Syöte saa olla 30 ja 75 väliltä oleva kokonaisluku Kappaleen alkutyhjän määrä: Syöte saa olla 1 ja 5 väliltä oleva kokonaisluku Tavuttaminen: Tavuttaminen tulee olla tehty vain yhdestä kohtaa - merkillä Luettava tekstitiedosto: Ohjelma ei kykene käsittelemään ääkkösiä, joten luettavan tekstitiedoston sisällössä ei tulisi olla yhtään ä-, ö- tai å-kirjainta. 5

9 6 2.4 Ajo-ohje Ohjelman lähdekieliset luokat ovat Lue.java, LueTiedosto.java, Muokkaa.java, ohjelmatyo65.java ja Tulosta.java. Suorituskelpoisten tiedoston nimet ovat Lue.class, LueTiedosto.class, Muokkaa.class, ohjelmatyo65.class ja Tulosta.class, jossa ohjelmointityo65.class on pääohjelmaluokka. Ohjelman mukana on valmiiksi luotu tekstitiedosto TEKSTI.txt, mutta ohjelma kykenee käyttämään myös muita.txt tiedostoja. Ohjelman kääntäminen lähdekielisestä suorituskelpoiseksi tapahtuu antamalla komentoriville komento javac ohjelmointityo65.java jolloin kaikkien yllämainittujen.java tiedostojen tulee olla samassa kansiossa, missä kääntäminen tapahtuu. Jos tietokone ei anna virheilmoitusta, niin kääntäminen on onnistunut ja jokaisesta yllämainitusta.java päätteellisestä tiedostosta on tehty.class päätteelliset tiedostot Suorittaminen tapahtuu komentorivillä komennolla java ohjelmointityo65 ja sen aikana kaikki yllämainitut.class pääteelliset tiedostot tulevat olla samassa kansiossa. Tämän lisäksi samassa kansiossa tulee olla myös jokin.txt päätteellinen tekstitiedosto, jota halutaan käyttää. 3 Ohjelman toiminta 3.1 Tietorakenteet Vector sanat tietorakenteeseen tallennetaan luetun tiedoston merkkijonosta eritellyt sanat, täten vektori sisältää Object luokan olioita, joita on tarkoitettu käytettävän String arvoina Object luokan.tostring() metodin kautta. Jokainen sana on omassa alkiossaan. Vektorin sisältö luodaan Muokkaa luokan metodissa muutasanoiksi(), jossa Vector palautus toimii tilapäisenä tietorakenteena, johon sanat kootaan. Tämän tietorakenteen sisällöstä kootaan uuden tekstikokonaisuuden rivien sisältö Vector rivit tietorakenteeseen tallennetaan eritellyistä sanoista kootut uudet kokonaisuudet riveittäin. Yksi uudelleen muotoiltu rivi on oma alkionsa. Vektori sisältää Object luokan olioita, joita on tarkoitettu käytettävän String arvoina Object luokan.tostring() metodin kautta. Vektorin sisältä luodaan Muokkaa luokan 6

10 7 metodissa teeuusiteksti(), jossa Vector palautus toimii tilapäisenä tietorakenteena, johon kootut rivit tallennetaan. Tämän tietorakenteen sisältö on lopullinen muotoiltu tekstikokonaisuus Kuva tietorakenteista Luettava tekstitiedosto Luettu teksti yhtenä pitkänä merkkijonona Vector sanat Teksti eritelty sanoiksi Vector rivit Yksittäiset sanat liitetty uudeksi tekstikokonaisuudeksi, riveittäin 3.2 Ohjelman rakenne Tärkein ja keskeisin rakenne ohjelmassa on tekstin muotoilu, joten se käsitellään tässä yksityiskohtaisemmin. Ennen tekstin käsittelyä ohjelma on lukenut tekstitiedoston ja liittänyt sen sisällön yhdeksi pitkäksi merkkijonokokonaisuudeksi. Jokaiseen alkuperäisen tekstin rivinalkuun ohjelma kirjoittaa uuden välilyönnin ja liittää sen kokonaisuudessaan edeltävän rivin perään. Esimerkiksi seuraavanlaisesta alkuperäisestä tekstistä 7

11 8 Laihajussi juoksi metsään piiloon itseään, koska on pelkuri. saamme seuraavanlaisen yhden pitkän merkkijonon, jossa _ merkki tarkoittaa ohjelman asettamia uusia välilyöntejä: _Laihajussi juoksi metsään_piiloon itseään,_koska on pelkuri. Tekstin muotoilussa luotu pitkä merkkijonokokonaisuus otetaan käsittelyyn ja siitä erotellaan sanat toisistaan käymällä merkkijonoa läpi. Läpikäynti tapahtuu merkki kerrallaan, etsien välilyöntejä, kun ensimmäinen välilyönti on löytynyt, sen kohta merkataan ylös muistiin ja jatketaan etsintää kunnes toinen välilyönti on löytynyt. Näiden kahden välilyönnin väliin jäävät merkit muodostavat yhden sanan ja se kirjoitetaan omaksi alkiokseen Vector sanat tietorakenteeseen. Huomaa, että kaikki erikoismerkit liitetään automaattisesti sanaan, jos erikoismerkkien ja sanan välillä ei ole välilyöntiä. Seuraavaksi kun kaikki sanat on eritelty toisistaan ja tallennettu omiin alkioihinsa ohjelma alkaa käymään sanoja läpi yksitellen alkuperäisessä tallennusjärjestyksessä ja liittämään niitä toistensa perään, erottaen ne toisistaan välilyönnillä, muodostaen täten uusia rivikokonaisuuksia kunnes tapahtuu yksi seuraavista: (a) Löydetään * merkki, joka tarkoittaa uuden kappaleen alkua. Katso kohta (b) Jos uuden sanan, jonka pituus on maksimissaan 12 merkkiä, liittäminen nykyiseen riviin ylittäisi tulostusrivin koon. Katso kohta (c) Jos uuden sanan, jonka pituus on yli 12 merkkiä, liittäminen nykyiseen riviin ylittäisi tulostusrivin koon. Tällöin tapahtuu tavuttamistoiminpide. Katso kohta Kaikkien tapauksen jälkeen ohjelma jatkaa uuden rivikokonaisuuden luontia ja tallentaan aikaisemman rivikokonaisuuden omaksi alkiokseen Vector rivit tietorakenteeseen. Katso kohdan 3.1 kuva Uusi kappale: Kun * merkkikokonaisuus on löydetty, niin aletaan suoraan luomaan uutta riviä, tallentaen aikaisempi rivikokonaisuus omaan alkioonsa. Uuden rivin alkuun luodaan käyttäjän määrittämän kappaleen alkutyhjän verran välilyöntejä, ja sen jälkeen jatkaen normaalisti. Jos * merkki on ollut kiinni sanassa, niin se on poistettu sanasta, ennen 8

12 9 sanan kirjoittamista rivikokonaisuuteen. Huomaa, että uusi kappale aloitetaan vasta seuraavasta sanasta kappaleenjakomerkin jälkeen. Täten, jos * merkki on esimerkiksi sanan alussa tai keskellä, niin uusi kappale alkaa vasta seuraavasta sanasta Rivin ylittäminen: Kun tulostusrivi ylitettäisiin sanalla, joka on maksimissaan 12 merkkiä pitkä, niin silloin aikaisempi rivikokonaisuus tallennetaan omaan alkioonsa ja uutta rivikokonaisuutta aletaan tekemään aloittaen paraikaa käsitteillä olevasta sanasta. Toisinsanen käsitteillä oleva sana siirretään uudelle riville suoraan Tavuttaminen: Kun tulostusrivi ylitettäisiin sanalla, joka on yli 12 merkkiä pitkä, niin silloin suoritetaan tavuttamistoiminpide. Tällöin ohjelma laskee mistä kohtaa sana ylittää tulostusrivin ja ilmoittaa käsitteillä olevan sanan ja tulostusrivin ylittävän kohdan. Käyttäjän tulee kirjoittaa ohjelman ilmoittama sana yhdelle tavutusmerkillä (-) varustettuna. Ohjelma tarkastaa tavutuksen oikeellisuuden seuraavilla tavoilla: (a) Tavutetun sanan tulee olla yhtä merkkiä alkuperäistä pidempi. Jos näin ei ole, niin silloin joko sana on kirjoittu väärin tai siitä puuttuu tavutusmerkki. Tämä myös rajaa sen mahdollisuuden pois, että käyttäjä kirjoittaa useamman tavutusmerkin. (b) Jos käyttäjän syöttämän sanan ensimmäinen merkki on tavutusmerkki, vaikka alkuperäisessä sanassa näin ei ollut, niin tavutusta ei hyväksytä, koska sanoja ei voi tavuttaa ennen ensimmäistä kirjainta. (c) Jos käyttäjän syöttämän sanan viimeinen merkki on tavutusmerkki, vaikka alkuperäisessä sanassa näin ei ollut, niin tavutusta ei hyväksytä, koska sanoja ei voi tavuttaa viimeisen kirjaimen jälkeen. (d) Ohjelma käy läpi käyttäjän syöttämän sanan ja vertaa sitä alkuperäisen sanaan, merkki kerrallaan. Kummallakin sanalla on oma läpikävijänsä, jotka käyvät samaantahtiin läpi sanojen merkkejä. Jos havaitaan eroavaisuutta, niin ainut hyväksyttävä poikkeus merkeissä on tavutusmerkki. Tavutusmerkin kohdatessa käyttäjän syöttämän sanan läpikävijää siirretään yksi merkki eteenpäin, jotta sanojen merkit täsmäisivät jälleen. Tällä prosessilla käydään läpi koko alkuperäinen sana, jolloin myös tarkastetaan, että käyttäjän syöttämä sana on kirjoitettu oikein. Missä tahansa tavutuksen hylkäämisessä ohjelma pyytää käyttäjää syöttämään tavutuksen uudestaan ja prosessia jatketaan kunnes tavutus on hyväksytty. 9

13 Ohjelma pseudokoodina WHILE (alkuperäisessä tekstissä on rivejä jäljellä) DO merkkijono = merkkijono + + alkuperäisen tekstin seuraava rivi // Nyt avatun tiedoston teksti on järjestetty yhdeksi pitkäksi // merkkijonokokonaisuudeksi a = merkkijonon ensimmäinen merkki b = merkkijonon ensimmäinen merkki c = ensimmäinen paikka taulukossa WHILE (merkkijonoa on jäljellä) DO { IF (a == ) THEN { WHILE (toinen välilyönti on löytynyt) b = b:n seuraava merkki IF (b = ) THEN { toinen välilyönti on löytynyt sanat[c] = a:n ja b:n väliin jäävät merkit c = seuraava paikka taulukossa a = b:n seuraava merkki // Nyt sanat on eritelty merkkijonokokonaisuudesta c = taulukon ensimmäinen alkio d = taulukon ensimmäinen paikka WHILE (sanoja on jäljellä sanat[] taulukossa) DO { IF (sanat[c] sanassa on * merkki) THEN { poista * merkki sanasta uusikappale = ok IF (rivit[d] + sanat[c] on yli tulostusrivin koko, mutta sanat[c] ei ole yli 12 merkkiä pitkä) THEN d = seuraava paikka taulukossa ELSE IF (rivit[d] + sanat[c] on yli tulostusrivin koko ja sanat[c] on yli 12 merkkiä pitkä) THEN 10

14 11 tavuttaminen = ok IF (tavuttaminen = ok) THEN { anna käyttäjän kirjoittaa tavutus yhdellä - merkillä. Tarkasta, että tavutus on hyväksyttävä rivit[d] = rivit[d] + sanat[c] merkit tavutusmerkin kohdalle d = seuraava paikka rivit[d] = sanat[c] tavutusmerkin jälkeiset merkit ELSE rivit[d] = rivit[d] + sanat[c] + IF (uusikappale = ok) THEN { d = seuraava paikka taulukossa rivit[d] = kappaleen alkutyhjän verran välilyöntejä c = taulukon seuraava paikka Kuva Lue.class luestringsyote() luointsyote() ohjelmintityo65.class main() String merkkijono LueTiedosto.class luetiedosto() Vector sanat Vector rivit Muokkaa.class teesana() muutasanoiksi() teeuusiteksti() Tulosta.class tulostateksti() teetavutus() 11

15 Luokat ja niiden metodit public class ohjelmointityo65 Pääluokka on ohjelman sydän public static void main(string [] args) Pääluokka pyörittää ohjelmakokonaisuutta, kysyen aluksi käyttäjältä kaikki tarpeelliset syötteet ja kutsuen toisten luokkien metodeja tekstin muotoiluun ja tulostukseen public class Lue Luokka hoitelee kaikki tarvittavat syötetoiminpiteet public String luestringsyote() Metodin tarkoitus on lukea merkkijono syötteet käyttäjältä ja palauttaa ne public int lueintsyote(int min, int max) Metodin tarkoitus on lukea kokonaisluku syötteet käyttäjältä ja palauttaa ne. int min muuttujassa on sallittavan syötteen alaraja. int max muuttujassa on sallittavan syötteen yläraja public class LueTiedosto Luokka hoitaa tiedoston avaamisen ja lukemisen static String luetiedosto(string tiedosto) Metodin tarkoitus on avata ja lukea haluttu tiedosto, muodostaa siitä yksi iso merkkijonokokonaisuus ja palauttaa se. String tiedosto muuttujassa on käyttäjän syöttämä tiedostonnimi public class Muokkaa Luokka hoitaa tekstin muotoiluun liittyvät toiminpiteet. 12

16 static Object teesana(string merkkijono, int alku, int loppu) Metodin tarkoitus on eritellä sanat annetusta tekstikokonaisuudesta omiksi kokonaisuuksiksi (erilliseksi sanoiksi) ja palauttaa ne. muutasanoiksi() metodi (katso alla) kutsuu tätä toiminpidettä. String merkkijono muuttujassa on luettu teksti yhtenä merkkijonokokonaisuutena. int alku muuttujassa on arvo mistä sanan muodostaminen alkaa. int loppu muuttujassa on arvo mihin sanan muodostaminen päättyy static Vector muutasanoiksi(string merkkijono) Metodin tarkoitus on käydä luetusta tiedostosta luotua merkkijonokokonaisuutta läpi ja etsiä kohtia, joista sanat alkavat ja loppuvat. Kun sanan alku ja loppu on löytynyt niin, metodi kutsuu teesana() metodia ja luo erillisen sanan. Tämän jälkeen luotu sana kokoelma palautetaan String merkkijono muuttujassa on luettu teksti yhtenä merkkijonokokonaisuutena public Vector luouusiteksti(vector sanat, int kappaleenalku, int tulostusrivinkoko) Metodin tarkoitus on luoda uusi tekstikokonaisuus eritellyistä sanoista ja palauttaa se. Vector sanat tietorakenteessa on luetun tiedoston merkkijono eritelty erillisiksi sanoiksi int kappaleenalku muuttujassa on käyttäjän syöttämän alkutyhän määrä. int tulostusrivinkoko muuttujassa on käyttäjän syöttämän tulostusrivin koko public String[] teetavutus(string sana, int rivinylitys) Metodin tarkoitus on suorittaa sanan tavutus tarpeen tullessa ja palauttaa sana tavutettuna. String sana muuttujassa on sana, johon tavutus tulee suorittaa. int rivinylitys muuttujassa on kohta, mistä kohdin tavutettava sana ylitti tulostusrivin koon. 13

17 public class Tulosta Luokka hoitaa kaikki tarvittavat tulostustoiminpiteet public void tulostateksti(vector rivit) Metodin tarkoitus on tulostaa muotoiltu teksti. Vector rivit tietorakenteessa on uudelleen muotoiltu tekstikokonaisuus riveittäin. 3.4 Muutosohjeet Tiedoston nimi: Jos avattavan tiedostontyyppiä halutaan muuttaa, niin se onnistuu asettamalla haluamansa loppupääte LueTiedosto.java lähdekoodin riville 28, nykyisten.txt tilalle. Esimerkiksi jos loppupääte halutaan olevan.doc niin koodin riville 28 tulee tehdä seuraavanlainen muutos: FileReader syotetiedosto = new FileReader((tiedosto + ".doc")); Tulostusrivin koko: Jos tulostusrivin minimi ja maksimi raja-arvoja tahdotaan muuttaa, niin se onnistuu asettamalla haluamansa arvot ohjelmointityo65.java lähdekoodin riville 40, nykyisten 30 ja 75 tilalle. Esimerkiksi jos raja-arvot halutaan muuttaa , niin koodin riville 40 tulee tehdä seuraavanlainen muutos: int tulostusrivinkoko = lue.lueintsyote(10, 100); Kappaleen Alkutyhjän määrä: Jos kappaleen alkutyhjän minimi ja maksimi raja-arvoja tahdotaan muuttaa, niin se onnistuu asettamalla haluamansa arvot ohjelmointityo65.java lähdekoodin riville 46, nykyisten 1 ja 5 tilalle. Esimerkiksi jos raja-arvot halutaan muuttaa 5-10, niin koodin riville 46 tulee tehdä seuraavanlainen muutos: int kappaleenalku = lue.lueintsyote(5, 10); 14

18 15 4 Testaus Testattava tekstitiedosto on testi.txt, jonka sisältö on seuraavanlainen: testi.txt Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. * Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPELSIINIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, teesanatoikein(), olion-korsi tai Ollakko vai ei *ko olla, kas siina * vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. Tekstitiedostoa käytetään testaamiseen koko testaamisen ajan, ellei toisin mainita. 4.1 Ohjelman kysyessä anna luettavan tiedoston nimeä, jos antaa Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: nimen, joka on kirjoitettu isolla, vaikka tiedoston nimessä on Ohjelma hyväksyy syötteen mukana pieniä kirjaimia nimen, joka on kirjoitettu pienellä, vaikka tiedoston nimessä on Ohjelma hyväksyy syötteen mukana isoja kirjaimia nimen, jossa on loppupääte mukana Ohjelma ei hyväksy syötettä, ilmoittaa siitä käyttäjälle ja ohjelma sulkeutuu. nimen, joka ei ole.txt päätteellinen Ohjelma ei hyväksy syötettä, ilmoittaa siitä käyttäjälle ja ohjelma sulkeutuu. 4.2 Ohjelman kysyessä anna tulosterivin koko (30-75), jos antaa Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: kokonaisluvun, joka on pienempi kuin 30. Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen kokonaisluvun, joka on suurempi kuin 75. Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen desimaaliluvun sallittujen arvojen Ohjelma ei hyväksy syötettä ja 15

19 16 sisältä. tekstisyötteen kokonaisluvun sallittujen arvojen sisältä pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen Ohjelma hyväksyy syötteen ja prosessi jatkuu normaalisti 4.3 Ohjelman kysyessä anna kappaleen alkutyhjan maara (1-5), jos antaa Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: kokonaisluvun, joka on pienempi kuin 1. Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen kokonaisluvun, joka on suurempi kuin 5. Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen desimaaliluvun sallittujen arvojen sisältä. Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen tekstisyötteen Ohjelma ei hyväksy syötettä ja pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen kokonaisluvun sallittujen arvojen sisältä Ohjelma hyväksyy syötteen ja prosessi jatkuu normaalisti 4.4 Tavuttaminen. Jos antaa ohjelman kysyessä syötteen, joka on Testin tarkoitus: Odotettu tulos: Saatu tulos: kirjoitettu erikokoisilla kirjaimilla kuin alkuperäinen sana on, ilman Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää tavutusmerkkiä uutta syötettä kirjoitettu erikokoisilla kirjaimilla kuin alkuperäinen sana on, Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää tavutusmerkin kanssa. uutta syötettä kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää sanassa, ilman tavutusmerkkiä. uutta syötettä kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää 16

20 17 sanassa, ja jossa tavutusmerkki on viimeinen kirjain kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä sanassa, ja jossa tavutusmerkki on ensimmäinen kirjain kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä sanassa, ja jossa useampi kuin yksi tavutusmerkki. kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä sanassa, ja jossa on yksi tavutusmerkki muualla kuin alussa tai lopussa. kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä sanassa, ja jossa on yksi tavutusmerkki, ja se on tulostusrivin ylittävän kohtaa aikaisemmin. kirjoitettu täysin samankokoisin kirjaimin kuin alkuperäisessä sanassa, ja jossa on yksi tavutusmerkki, ja se on tulostusrivin ylittävällä kohdalla tai sen jälkeen. uutta syötettä Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää uutta syötettä Ohjelma ei hyväksy syötettä, vaan ilmoittaa siitä käyttäjälle ja pyytää uutta syötettä Ohjelma hyväksyy syötteen ja prosessi jatkuu normaalisti Sana tavutetaan käyttäjän määrittämästä kohdasta. Tavutuksen ensimmäinen puolisko (ennen tavutusmerkkiä) on vanhalla rivillä tavutusmerkin kera ja toinen puolisko (tavutusmerkin jälkeinen) on uudella rivillä. Sanaa ei tavuteta ollenkaan, vaan se kirjoitetaan suoraan uudelle riville kokonaisuutenaan. 4.5 Tekstin muotoilu. Yllamainittua testi tekstitiedostoa (testi.txt) käyttäen tarkistan, että muotoilu on tapahtunut oikein Läpiajo testaukset 1. Anna luettavan tiedoston nimi: testi Anna tulosterivin koko (30-75): 30 Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): 5 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: persikkalikoori ^ per-sikkalikoori 17

21 18 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: APPELSIINIMIES ^ APPEL-SIINIMIES Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: mahdollisimman ^ mahdol-lisimman Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPEL- SIINIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, teesanatoikein(), olion-korsi tai Ollakko vai eiko olla, kas siina vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. Läpiajo testaukset 2. Anna luettavan tiedoston nimi: testi Anna tulosterivin koko (30-75): 45 Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): 3 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: tekstitiedosto ^ tekstitiedo-sto Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: valilyonteja ^ vali-lyonteja Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: mahdollisimman ^ mahdol-lisimman Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPELSIINIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, teesanatoikein(), olion-korsi tai 18

22 19 Ollakko vai eiko olla, kas siina vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. Läpiajo testaukset 3. Anna luettavan tiedoston nimi: testi Anna tulosterivin koko (30-75): 75 Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): 4 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: elamankavija ^ ela-mankavija Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: teesanatoikein() ^ tee-sanatoikein() Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPELSIINIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, tee- SanatOikein(), olion-korsi tai Ollakko vai eiko olla, kas siina vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. Läpiajo testaukset 4. Anna luettavan tiedoston nimi: TESTI Anna tulosterivin koko (30-75): 62 Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): 1 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: inspiraatiolla ^ inspiraatiol-la Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: mahdollisimman ^ mah-dollisimman Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPELSIINIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, teesanatoikein(), olion-korsi tai Ollakko vai eiko olla, kas siina vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. 19

23 20 Läpiajo testaukset 5. Anna luettavan tiedoston nimi: TeSti Anna tulosterivin koko (30-75): 36 Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): 2 Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: tekstitiedosto ^ tekstitie-dosto Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: APPELSIINIMIES ^ APPELSI-INIMIES Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: valilyonteja ^ va-lilyonteja Tama on ohjelmointityo 65:n testi tekstitiedosto. Taman avulla testataan toimiiko ohjelma oikein. Seuraavat sanat eivat liity toisiinsa. Apina, banaani, persikkalikoori, APPELSI- INIMIES, elamankavija!? Rehtimies oikukkaita valilyonteja,, teesanatoikein(), olion-korsi tai Ollakko vai eiko olla, kas siina vasta pulma. LOPPU. Testisanasto on taysin huonolla inspiraatiolla keksittya, mutta niiden tarkoitus on loytyy mahdollisimman paljon erilaisia tilanteinta, mita ohjelma saa vastaansa. 20

24 1 Liite 3 Ohjelmalistaus Ohjelmointityö 65 Aki Heikkinen import java.util.vector; /** * Class ohjelmointityo kesäkuu 2007 * Ohjelmointityo 65 paaohjelma luokka, jonka alla koko ohjelmaa pyoritetaan. Aki Heikkinen */ public class ohjelmointityo65 { /** * main() */ public static void main(string [] args) { Lue lue = new Lue(); Muokkaa muokkaa = new Muokkaa(); Tulosta tulosta = new Tulosta(); LueTiedosto luetiedosto = new LueTiedosto(); // Ohjelma kysyy kayttajalta luettavan tekstitiedoston nimea. System.out.print("Anna luettavan tiedoston nimi: "); String tiedostonnimi = lue.luestringsyote(); String merkkijono = new String(lueTiedosto.lueTiedosto(tiedostonNimi)); // Jos tekstitiedostoa ei löytynyt tai se on tyhjä // ohjelma suljetaan. if(merkkijono.length() == 0) { System.out.println(" Ohjelma suljetaan."); System.exit(0); // Tulostusrivin koko kysytaan kayttajalta, joka saa olla // minimissaan 30 ja maksimissaan 75 merkkia. System.out.print("Anna tulosterivin koko (30-75): "); int tulostusrivinkoko = lue.lueintsyote(30, 75); System.out.print("Anna kappaleen alkutyhjien maara (1-5): "); // Kappaleen alkutyhjan kysyminen kayttajalta, joka saa olla // minimissaan 1 ja maksimissaan 5 valilyontia. int kappaleenalku = lue.lueintsyote(1, 5); // Muuttaa luetun merkkijonokokonaisuuden sanoiksi. Vector sanat = muokkaa.muutasanoiksi(merkkijono); // Muokkaa sanojen kokonaisuuden uuteen muotoon. Vector rivit = muokkaa.luouusiteksti(sanat, kappaleenalku, tulostusrivinkoko); // Tulostaa muokatun tekstin. tulosta.tulostateksti(rivit); // main() // ohjelmointityo65

25 2 import java.io.bufferedreader; import java.io.*; /** * Class Lue kesäkuu 2007 * Luokkaa kaytetaan syotteiden vastaanottamiseen kayttajalta. Aki Heikkinen */ public class Lue { /** * luestringsyote() * Luetaan merkkijono syote kayttajalta käyttäen BufferedReader ja * InputStreamReader luokkia. String syotetty merkkijono. */ public String luestringsyote() { String arvo = ""; boolean toimii; BufferedReader syote = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); do { try { arvo = syote.readline(); toimii = true; catch (Exception e) { System.out.println("Virheellinen syote, anna uusi!"); toimii = false; while(!toimii); return arvo; // luestringsyote() /** * lueintsyote() * Luetaan kokonaislukusyote kayttajalta, jonka tulee olla parametreina * annettujen minimin ja maksimi arvojen sisalla. int min, int max suotten rajoittavat minimi ja maksimi arvot. int Syotteena luettu kokonaisluku. */ public int lueintsyote(int min, int max) { int arvo = 0; boolean toimii; BufferedReader syote = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); do { try { arvo = Integer.parseInt(syote.readLine()); if(arvo < min arvo > max) { toimii = false; System.out.print("Virheellinen syote, anna uusi (" + min + "-" + max + "): "); else toimii = true;

26 3 // Lue catch (Exception e) { System.out.print("Virheellinen syote, anna uusi (" + min + "-" + max + "): "); toimii = false; while(!toimii); return arvo; // lueintsyote() import java.io.bufferedreader; import java.io.filereader; import java.io.*; /** * Class LueTiedosto kesäkuu 2007 * Luokan tarkoitus on tarkistaa onko haluttu tiedosto olemassa tai voiko sen lukea. Aki Heikkinen */ public class LueTiedosto { /** * luetiedosto() * Tarkastaa onko tiedosto olemassa, eikä se ole tyhjä, jos näin on, niin * luo siita yhden merkkijonon. String tiedosto avattavan tiedoston nimi. String Avatun ja luetun tiedoston koko sisalto merkkijonona. */ static String luetiedosto(string tiedosto) { // LueTiedosto String teksti = ""; try { // Tiedoston on oltava.txt loppuinen FileReader syotetiedosto = new FileReader((tiedosto + ".txt")); BufferedReader tekstitiedosto = new BufferedReader(syotetiedosto); // Lukee tiedoston sisallon ja luo sen // koko sisallosta yhden pitkan merkkijonon while(tekstitiedosto.ready()) teksti = teksti +" "+ tekstitiedosto.readline(); // Jos tiedosto on löytynyt, mutta se on tyhjä if(teksti == "") System.out.print("Tiedosto on tyhjä!"); catch(ioexception e) { System.out.print("Tiedostoa ei loytynyt!"); teksti = ""; return teksti; // luetiedosto()

27 4 import java.util.vector; /** * Class Tulosta kesäkuu 2007 * Luokka suorittaa tulostustoiminpiteet Aki Heikkinen */ public class Tulosta { /** * tulostateksti() * Tulostaa parametreina saadun Vector luokan sisallon. Vector rivit tulostettava teksti. */ public void tulostateksti(vector rivit) { int f = 0; boolean tulostarivi = true; System.out.println(); // Tulostaminen lopetataan, kun vektorissa ei ole enaa alkioita. while(tulostarivi) { if(f == rivit.size()) tulostarivi = false; else { // Itse tulostaminen. System.out.println(rivit.get(f).toString()); f++; // tulostateksti() // Tulosta import java.io.bufferedreader; import java.io.*; import java.util.vector; /** * Class Muokkaa kesäkuu 2007 * Luokan tarkoitus on suorittaa tekstinmuokkausta. Aki Heikkinen */ public class Muokkaa { /** * teesana() * Luekee merkkijonosta irrallisia sanoja ja palauttaa ne. String merkkijono, int alku, int loppu. Merkkijono on koko teksti josta * muodotetaan sanat, alku ja loppu ovat merkkijonon kohdat joista sanan muodostus * aloitetaan ja lopetataan. Object */ static Object teesana(string merkkijono, int alku, int loppu) { String sana = "";

28 5 Object palautus = new Object(); for(int q = alku; q < loppu; q++) // Tekee sanan merkkijonosta aloittamalla merkkijonon // 'alku' kohdasta ja lopettamalla 'loppu' kohtaan. sana = sana + merkkijono.charat(q); palautus = sana; return palautus; // teesana() /** * muutasanoiksi() * Luo merkkijonosta helpommin hallittavan kokonaisuuden asettamalla * jokaisen sanan omaan vektori luokan alkioon. String merkkijono muokattava teksti. Vector sanakokoelma vektori alkioina. */ static Vector muutasanoiksi(string merkkijono) { // 'i' kuvaa sanan alkua ja 'j' sanan loppua. int i = 0, j; boolean jatkuu; Object objekti = new Object(); Vector palautus = new Vector(1,1); // Suorittaa kunnes merkkijono on kayty lapi. while(i < merkkijono.length()) { jatkuu = true; // Ensimmainen valiloynnin, eli sanan alun tarkastaminen. if(merkkijono.charat(i) == ' ') { j = i+1; // Suorittaa kunnes toinen valilyonti, eli sanan loppu // tai merkkijonon loppu on loytynyt. while(jatkuu) { // Tarkastaa onko merkkijono loppu. if (j == merkkijono.length()) { palautus.add(teesana(merkkijono, (i+1), j)); jatkuu = false; i = j; // Toisen valilyonnin tarkastaminen. else if (merkkijono.charat(j) == ' ') { else i++; else palautus.add(teesana(merkkijono, (i+1), j)); jatkuu = false; i = j; j++;

29 6 return palautus; // muutasanoiksi() /** * luouusiteksti() * Luo vektorialkioista uuden tekstikokonaisuuden annettujen parametrien * mukaan. Uusi teksti luodaan riveittain ja jokainen luotu rivi tallennetaan * vektori luokan alkioon. Vector sanat, int kappaleenalku, int tulostusrivinkoko. Sanat ovat on * tekstikokonaisuus vektorialkioina; yksi sana per alkio. KappaleenAlku on * kappaleen alkutyhjän määrä välilyönteinä. * TulostusrivinKoko on tulostusrivin koko merkkeinä. Vector uudeksi kokonaisuudeksi muotattu tekstikokonaisuus, jonka kukin * rivi on oma alkionsa. */ public Vector luouusiteksti(vector sanat, int kappaleenalku, int tulostusrivinkoko) { int a = 0, e = 0, sananen; String tavutus[]; String rivi ="", uusisana; boolean kappaleenjako = false, jatkuu=true; Object objekti = new Object(); Vector palautus = new Vector(1,1); while(jatkuu) { if(a == sanat.size()) { jatkuu = false; objekti = rivi; palautus.add(objekti); else { // kasiteltavan sanan merkkipituus. sananen = sanat.get(a).tostring().length(); // Tarkastaa onko sanassa kappaleenjako * -merkkia. for(int b=0; b < sanat.get(a).tostring().length(); b++) if(sanat.get(a).tostring().charat(b) == ' ' && sanat.get(a).tostring().charat((b+1)) == '*') { kappaleenjako = true; uusisana = ""; // Kappaleen jakomerkki poistetaan sanasta. for(int d =0; d < (sananen); d++) if(d == b d == (b+1)); else uusisana = uusisana + sanat.get(a).tostring().charat(d); objekti = uusisana; sanat.set(a, objekti); // Jos tulostusrivinkoko ylitetaan. if((rivi.length() + sananen) > tulostusrivinkoko) {

30 7 // Jos sana on yli 12 merkkia pitka ja se ylittaa rivin // vahintaan 2 merkilla, niin se tavutetaan. if(sananen > 12 && sananen - (rivi.length() + sananen tulostusrivinkoko) > 1) { tavutus = teetavutus(sanat.get(a).tostring(), (rivi.length() + sananen - tulostusrivinkoko)); // Tavutetun sanan lisaaminen valmiiseen teksti vektoriin. rivi = rivi + tavutus[0]; objekti = rivi; palautus.add(objekti); // Tavutuksen toinen puolisko on uuden rivin alussa. rivi = tavutus[1] + " "; // Jos rivinylittava sana ei tayta yllamainittuja kriteereja // se asetetaan suoraan uuden rivin alkuun. else { objekti = rivi; palautus.add(objekti); rivi = sanat.get(a).tostring() + " "; // Kun tulostusrivia ei ole viela ylitetty, rivin luomista jatketaan. else rivi = rivi + sanat.get(a).tostring() + " "; // Jos kappaleen jakomerkki on loytetty tekstista, niin // suoritetaan kappaleenjako. if(kappaleenjako) { objekti = rivi; palautus.add(objekti); rivi = ""; for(int i=0; i < kappaleenalku; i++) rivi = rivi + " "; kappaleenjako = false; a++; return palautus; // luouusiteksti() /** * teetavutus() * Sanojen tavutuksen suorittaminen. String sana, int rivinylitys. Sana on tavutettava sana ja rivinylitys on * kuinka monen merkin kohdalla sana ylitti tulostusrivin koon. String[] tavutettu sana kaksi alkioisena taulukkona, ensimmäisessä * alkiossa on tavutusmerkkiä edeltävä osa ja toisessa alkiossa on jälkimmäinen osa */

31 8 public String[] teetavutus(string sana, int rivinylitys) { boolean toimii = false, ok, virheeton; String tavutus[] = new String[2]; tavutus[0]= ""; tavutus[1]= ""; BufferedReader sisaan = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String syote = "", loppuosa = "", temp = ""; int b, c, d=0, mones=0, raja = (sana.length() - rivinylitys); // Jos tavutetussa sanassa on erikoismerkkeja ne erotetaan sanasta. // Ohjelma olettaa, ettei kyseisia merkkeja ole sanojen valissa tai alussa, // vaan etta luettava teksti on aidinkielellisesti kunnossa. for(int u = 0; u < sana.length(); u++) { if(sana.charat(u) == '.') loppuosa = loppuosa + "."; if(sana.charat(u) == ',') loppuosa = loppuosa + ","; if(sana.charat(u) == ':') loppuosa = loppuosa + ":"; if(sana.charat(u) == ';') loppuosa = loppuosa + ";"; if(sana.charat(u) == '"') loppuosa = loppuosa + "\""; if(sana.charat(u) == '!') loppuosa = loppuosa + "!"; if(sana.charat(u) == '?') loppuosa = loppuosa + "?"; if(sana.charat(u) == '\'') loppuosa = loppuosa + "\'"; // Erikoismerkkien karsiminen sanasta for(int y = 0; y < (sana.length() - loppuosa.length()); y++) temp = temp + sana.charat(y); sana = temp; System.out.println(); System.out.println("Tulostusrivin tila loppui kesken kohdassa ^ Tavuta sana yhdesta kohtaa: "); // Itse tavutuksen suorittaminen kaydaan lapi tavuttamista // kunnes se on hyvaksytty. while(!toimii) { b = 0; c = 0; ok = true; toimii = true; // Esittaa kayttajalle mista kohtaa sana ylittaa tulostusrivin. System.out.println(sana); for(int i=0; i < raja; i++) System.out.print(" "); System.out.println("^"); // Käyttäjän syöttämän tavutuksen vastaanottaminen. do {

32 9 try { syote = sisaan.readline(); virheeton = true; catch (Exception e) { System.out.println("Virheellinen syote, anna uusi!"); virheeton = false; while(!virheeton); // Tarkastaako onko kayttajan antama tavutus hyvaksyttava. while(ok) { // Tavutetun sanan tulee olla tavutusmerkin kanssa yhden merkin // pidempi kuin alkuperainen sana. if(syote.length()!= (sana.length()+1)) { ok = false; toimii = false; // Jos tavutus on suoritettu ennen ensimmäistä kirjainta else if(syote.charat(0)!= sana.charat(0) && syote.charat(0) == '-') { toimii = false; ok = false; // Jos tavutus on suoritettu viimeisen kirjaimen jälkeen else if(syote.charat(syote.length()-1)!= sana.charat(sana.length()-1) && syote.charat(syote.length()-1) == '-') { toimii = false; ok = false; // Jos sana on hiukan muuttunut tarkastetaan johtuuko se // tavutusmerkista, joka on ainut hyvaksyttava syy. else { if(syote.charat(b)!= sana.charat(c)) { if(syote.charat(b) == '-') { mones = b; b++; //...muuten sana ei ole kevollinen vaan se on muuttunut. else { toimii = false; ok = false; System.out.println(); else { b++; c++;

33 10 // Tarkastuskierroksen lopettaminen. if(c == sana.length()) ok = false; // Virheilmoitus, jos tavutus ei ole kelvollinen. if(!toimii) { System.out.println(); System.out.println("Virhe! Olet kirjoittanut sanan vaarin, yrita uudelleen:"); // Jos tavutettu sana on tavutettu tulostusrivin ylittaneeseen osaan, // niin koko sana asetetaan uudelle riville. if(mones >= raja) { d++; for(int q=0; q < syote.length(); q++) { if(syote.charat(q)!= '-') tavutus[d] = tavutus[d] + syote.charat(q); //...Muuten tavutettu sana jaetaan kahdelle riville tavutuskohdasta. else { for(int q=0; q < syote.length(); q++) { tavutus[d] = tavutus[d] + syote.charat(q); if(syote.charat(q) == '-') d++; // Tavutuksen toiseen puoliskoon liitetään myös loppuosa tavutus[1] = tavutus[1] + loppuosa; return tavutus; // teetavutus() // Muokkaa

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667 Ohjelmointityö 3 Mikko Laamanen 185667 Sisällysluettelo Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 Tehtävän määrittely... 1 Ratkaisuperiaate... 1 Ohjelman käyttöohje... 1 Syötteet ja tulosteet... 1 Ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Metodien tekeminen Javalla

Metodien tekeminen Javalla 1 Metodien tekeminen Javalla Mikä metodi on? Metodin syntaksi Metodi ja sen kutsuminen Parametreista Merkkijonot ja metodi Taulukot ja metodi 1 Mikä metodi on? Metodilla toteutetaan luokkaan toiminnallisuutta.

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti Rinnakkaisohjelmointi kurssi Opintopiiri työskentelyn raportti Opintopiiri: Heikki Karimo, Jesse Paakkari ja Keijo Karhu Päiväys: 15.12.2006 Ohjelmointitehtävä C i C i : Säikeet ja kriittisen vaiheen kontrollointi

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 26. Tiedostot 26.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja

Lisätiedot

1. Kun käyttäjä antaa nollan, niin ei tulosteta enää tuloa 2. Hyväksy käyttäjältä luku vain joltain tietyltä väliltä (esim tai )

1. Kun käyttäjä antaa nollan, niin ei tulosteta enää tuloa 2. Hyväksy käyttäjältä luku vain joltain tietyltä väliltä (esim tai ) Tehtävä do while + Viikko 1 Tehtävä 27. Salasana (MOOC) Viikko 1 Tehtävä 28. Lämpötilat (MOOC) Tehdään ohjelma, joka kysyy käyttäjältä lukua. Luku kerrotaan aina seuraavalla käyttäjän antamalla luvulla

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 6. Tiedostot 6.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja voidaan

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 6. Tiedostot 6.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöteja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja voidaan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 TURUN YLIOPISTO DEMO III Informaatioteknologian laitos tehtävät Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 1. Tässä tehtävässä tarkastellaan erääntyviä laskuja. Lasku muodostaa oman luokkansa. Laskussa

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / 2009 syksy Tentti / 18.12

Ohjelmointi 1 / 2009 syksy Tentti / 18.12 Tentti / 18.12 Vastaa yhteensä neljään tehtävään (huomaa että tehtävissä voi olla useita alakohtia), joista yksi on tehtävä 5. Voit siis valita kolme tehtävistä 1 4 ja tehtävä 5 on pakollinen. Vastaa JOKAISEN

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita valintalauseet 1 Johdantoa kontrollirakenteisiin Tähän saakka ohjelmissa on ollut vain peräkkäisyyttä eli lauseet on suoritettu peräkkäin yksi kerrallaan Tarvitsemme myös valintaa

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2009 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-kehitysympäristö Java-ohjelma ja luokka

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.3.2010 1 / 36 Monikko Monikko (engl. tuple) muistuttaa listaa, mutta monikon sisältöä ei voi muuttaa sen jälkeen,

Lisätiedot

Tässä tehtävässä käsittelet metodeja, listoja sekä alkulukuja (englanniksi prime ).

Tässä tehtävässä käsittelet metodeja, listoja sekä alkulukuja (englanniksi prime ). Tehtävä 1: Metodit, listat, alkuluvut (4p) Tässä tehtävässä käsittelet metodeja, listoja sekä alkulukuja (englanniksi prime ). Alkuluvut ovat lukuja, jotka ovat suurempia kuin yksi ja jotka ovat jaollisia

Lisätiedot

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu Taulukot Taulukon määrittely ja käyttö Taulukko metodin parametrina Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon Taulukon lajittelu esimerkki 2-ulottoisesta taulukosta 1 Mikä on taulukko? Taulukko on

Lisätiedot

// Tulostetaan double-tyyppiseen muuttujaan "hinta" tallennettu // kertalipun hinta ja vaihdetaan riviä. System.out.printf("%.1f euros.

// Tulostetaan double-tyyppiseen muuttujaan hinta tallennettu // kertalipun hinta ja vaihdetaan riviä. System.out.printf(%.1f euros. Lue kukin tehtävänanto huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat vastaamisen. Kustakin tehtävästä voi saada 0 6 pistettä. Tentin läpipääsyraja on 12 / 24 pistettä. Ratkaisut palautetaan WETO-järjestelmään

Lisätiedot

14. Poikkeukset 14.1

14. Poikkeukset 14.1 14. Poikkeukset 14.1 Sisällys Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

// Tulostetaan double-tyyppiseen muuttujaan "hinta" tallennettu // kertalipun hinta ja vaihdetaan riviä. System.out.printf("%.1f euros.

// Tulostetaan double-tyyppiseen muuttujaan hinta tallennettu // kertalipun hinta ja vaihdetaan riviä. System.out.printf(%.1f euros. Lue kukin tehtävänanto huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat vastaamisen. Kustakin tehtävästä voi saada 0 6 pistettä. Tentin läpipääsyraja on 12 / 24 pistettä. Ratkaisut palautetaan WETO-järjestelmään

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Poikkeukset Poikkeuksella tarkoitetaan yllättävää ajonaikaista tilannetta, joka

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Esimerkkivastaukset 1. harjoituksiin. Alkuperäiset esimerkkivastaukset laati Jari Suominen. Vastauksia muokkasi Jukka Stenlund. 1. Esitä seuraavan algoritmin tila jokaisen

Lisätiedot

7. Näytölle tulostaminen 7.1

7. Näytölle tulostaminen 7.1 7. Näytölle tulostaminen 7.1 Sisällys System.out.println- ja System.out.print-operaatiot. Tulostus erikoismerkeillä. Edistyneempää tulosteiden muotoilua. 7.2 Tulostusoperaatiot System.out.println-operaatio

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe 18.6.2014 Kirjoita jokaiseen konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, nimi, TMC-tunnus ja opiskelijanumero tai henkilötunnus. Vastaukset palautetaan tehtäväkohtaisiin

Lisätiedot

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto Sisällys 14. Poikkeukset Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Miten varautua poikkeukseen metodissa? Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

Taulukoiden käsittely Javalla

Taulukoiden käsittely Javalla 1 Taulukoiden käsittely Javalla Mikä taulukko on? Taulukon syntaksi Merkkijonotaulukko Lukutaulukko Taulukon kopiointi 1 Mikä taulukko on? Taulukko on rakenne, minne saadaan talteen usea saman tyyppinen

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2008 Välikoe / Pöytätestaa seuraava ohjelma.

Ohjelmointi 2 / 2008 Välikoe / Pöytätestaa seuraava ohjelma. Välikoe / 20.3 Vastaa neljään (4) tehtävään. Jos vastaat 5:een, 4 huonointa arvostellaan. Kunkin tehtävän vastaus eri konseptille. 1. Pöytätesti Pöytätestaa seuraava ohjelma. Tutki ohjelman toimintaa pöytätestillä

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

Luokka Murtoluku uudelleen. Kirjoitetaan luokka Murtoluku uudelleen niin, että murtolukujen sieventäminen on mahdollista.

Luokka Murtoluku uudelleen. Kirjoitetaan luokka Murtoluku uudelleen niin, että murtolukujen sieventäminen on mahdollista. 1 Luokka Murtoluku uudelleen Kirjoitetaan luokka Murtoluku uudelleen niin, että murtolukujen sieventäminen on mahdollista. Sievennettäessä tarvitaan osoittajan ja nimittäjän suurin yhteinen tekijä (syt).

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto Sisällys 14. Poikkeukset Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

14. Poikkeukset 14.1

14. Poikkeukset 14.1 14. Poikkeukset 14.1 Sisällys Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Miten varautua poikkeukseen metodissa? Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla

Lisätiedot

Tietorakenteet. JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita. Sisällys. Merkkijonot (String) Luokka String. Metodeja (public)

Tietorakenteet. JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita. Sisällys. Merkkijonot (String) Luokka String. Metodeja (public) Tietorakenteet JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Olioita ja tietoja voidaan organisoida määrämuotoisiksi tietorakenteiksi Hyödyllisiä

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 7. huhtikuuta 2017 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille. Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 48)

Harjoitus 5 (viikko 48) Moni tämän harjoituksen tehtävistä liittyy joko suoraan tai epäsuorasti kurssin toiseen harjoitustyöhön. Harjoitustyö edistyy sitä paremmin, mitä enemmän tehtäviä ratkaiset. Mikäli tehtävissä on jotain

Lisätiedot

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Kompositio Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä kompositio on? Tili - : String - : double 1 1 Kayttoraja

Lisätiedot

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 Yleistä Ohjelman elinkaari ei tyypillisesti pääty sen toteuttamiseen; ohjelmaa voidaan käyttää ja ylläpitää jopa vuosikymmeniä. Jotta koodin muuttaminen on mahdollista, sen

Lisätiedot

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti:

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: Harjoitus 7 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: class Lintu //Kentät private int _siivenpituus; protected double _aivojenkoko; private bool _osaakolentaa; //Ominaisuudet public int

Lisätiedot

17. Javan omat luokat 17.1

17. Javan omat luokat 17.1 17. Javan omat luokat 17.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 17.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

1. Mitä tehdään ensiksi?

1. Mitä tehdään ensiksi? 1. Mitä tehdään ensiksi? Antti Jussi i Lakanen Ohjelmointi 1, kevät 2010/ Jyväskylän yliopisto a) Etsitään Googlesta valmis algoritmi b) Mietitään miten itse tehtäisiin sama homma kynällä ja paperilla

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new) Yksinkertaisessa tilanteessa taulukon koko tiedetään etukäteen ja

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Mitä poikkeuskäsittely tarkoittaa?

Mitä poikkeuskäsittely tarkoittaa? Poikkeuskäsittely Mitä poikkeuskäsittely tarkoittaa? Poikkeuskäsittelyluokkien hierakkia Poikkeuksen sieppaaminen Mihin järjestykseen try-catch-lauseen ExceptionType-poikkeukset laitetaan? Poikkeuksen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1

4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1 4. Luokan testaus ja käyttö olion kautta 4.1 Olion luominen luokasta Java-kielessä olio määritellään joko luokan edustajaksi tai taulukoksi. Olio on joukko keskusmuistissa olevia tietoja. Oliota käsitellään

Lisätiedot

Ohjelmointi 2, välikoe

Ohjelmointi 2, välikoe Ohjelmointi 2, välikoe 21.3.2014 Vastaa neljään tehtävään kuudesta siten, että jokainen tehtävä tulee omalle konseptilleen. Mikäli vastaat useampaan kuin neljään tehtävään, pisteiden laskussa huomioidaan

Lisätiedot

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes)

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokista Javan alkeistietotyypit ja vastaavat kääreluokat Autoboxing Integer-luokka Double-luokka Kääreluokista Alkeistietotyyppiset muuttujat (esimerkiksi

Lisätiedot

12. Javan toistorakenteet 12.1

12. Javan toistorakenteet 12.1 12. Javan toistorakenteet 12.1 Sisällys Yleistä toistorakenteista. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä. Silmukan rajat asetettu

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Kirjoita, tallenna, käännä ja suorita alla esitelty ohjelma, joka tervehtii käyttäjäänsä.

Kirjoita, tallenna, käännä ja suorita alla esitelty ohjelma, joka tervehtii käyttäjäänsä. Tehtävä 1. Kirjoita, tallenna, käännä ja suorita alla esitelty ohjelma, joka tervehtii käyttäjäänsä. #include /* mm. I/O-funktiot */ #include /* mm. EXIT_SUCCESS */ /*main-funktio,

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Toistorakenne (while, do-while, for) 1 While- lause while-lauseen rakenne on seuraava: while (ehtolauseke) lause Kun ehtolausekkeen arvo on totta, lause suoritetaan. Lause suoritetaan

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan soveltamista List-luokan metodeja Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan metodeja List-luokan

Lisätiedot

20. Javan omat luokat 20.1

20. Javan omat luokat 20.1 20. Javan omat luokat 20.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 18.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 18.3.2009 1 / 51 Olioista (kertausta) Olioiden avulla voidaan kuvata useammasta arvosta koostuvaa kokonaisuutta

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), arvosteluraportti

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), arvosteluraportti ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), arvosteluraportti Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 8. kesäkuuta 2018 Yleistä Tentti 1 meni pistekeskiarvon (11.2) perusteella välttävästi. Omasta tehtäväpaperista saa kopion

Lisätiedot

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang Sisällys 20. Javan omat luokat Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.1 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Yleistä Tehtävä: Tee Javalla LineBreaker-ohjelma tekstirivin sovittamiseen tekstialueelle riviä katkomalla. Lausekielinen ohjelmointi II -kurssin pakollinen

Lisätiedot

Interaktiivinen tarinankerronta

Interaktiivinen tarinankerronta Interaktiivinen tarinankerronta Tehtävä 1: Tarinan alku pääohjelmaan Main. java ei tehdä muutoksia tulostusrivit tiedostoon Kayttoliittyma.java tulostus lyhyesti sout + tab komennolla Tiedoston Kayttoliittyma.java

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 Taulukot ja merkkijonot

Ohjelmointi 1 Taulukot ja merkkijonot Ohjelmointi 1 Taulukot ja merkkijonot Jussi Pohjolainen TAMK Tieto- ja viestintäteknologia Johdanto taulukkoon Jos ohjelmassa käytössä ainoastaan perinteisiä (yksinkertaisia) muuttujia, ohjelmien teko

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 20.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 20.1.2010 1 / 40 Arvon pyytäminen käyttäjältä Käyttäjän antaman arvon voi lukea raw_input-käskyllä. Käskyn sulkujen

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Poikkeustenkäsittely

Poikkeustenkäsittely 1 Poikkeustenkäsittely Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeuksen käsitteleminen Poikkeusluokkien hierarkia Poikkeuksen heittäminen 1 Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeus (Exception) on

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

13. Hyvä ohjelmointitapa (osa 1) 13.1

13. Hyvä ohjelmointitapa (osa 1) 13.1 13. Hyvä ohjelmointitapa (osa 1) 13.1 Yleistä Ohjelman elinkaari ei tyypillisesti pääty sen toteuttamiseen tarvitaan ylläpitoa. Jotta koodin muuttaminen on mahdollista, on sen oltava myös muidenkin kuin

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Harjoitus 2 (viikko 45)

Harjoitus 2 (viikko 45) Mikäli tehtävissä on jotain epäselvää, laita sähköpostia vastuuopettajalle (jorma.laurikkala@uta.fi). Muista lisätä static-määre operaatioidesi otsikoihin, jotta ohjelmasi kääntyvät. Muista noudattaa hyvän

Lisätiedot