Lakkautetun suojeluskuntajärjestön selvittelytoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakkautetun suojeluskuntajärjestön selvittelytoimikunta"

Transkriptio

1 Selvittelytoimikunnan aika Lakkautetun suojeluskuntajärjestön selvittelytoimikunta T. I. Aminoffin pyydettyä työryhmänsä lakkauttamista puolustusministeriö määräsi 20. helmikuuta 1945 hallitussihteeri, varatuomari Esko Katajarinteen jatkamaan Aminoffin työtä ja toimimaan suojeluskuntajärjestön omaisuuden käyttöön liitty vien asioiden esittelijänä puolustusministeriössä. Katajarinne oli ollut nimitettynä sisäasiainministeriön toimistopäälliköksi vuodesta 1940 puolustusministeriön palvelukseen siirtymiseensä asti. Hän oli kuulunut suojeluskuntaan ja oli samalla aktiivinen reserviupseeri, muun muassa Reserviupseeriliiton hallituksen jäsen vuosina ja Käytännössä vahdinvaihto tapahtui maaliskuun ensimmäisenä. Katajarinteen johtama elin oli pieni. Se kantoi toimikunnan nimeä, mikä on hieman harhaanjohtavaa, sillä kaikesta vastasi yksi mies, Esko Katajarinne, jolla oli aputyövoimaa. Sen useissa 62

2 Selvittelytoimikunnan aika Esko Katajarinne ( ) Esko Katajarinne oli syntynyt Jääskessä. Hän suoritti ylemmän oikeustutkinnon vuonna Lakkautetun suojeluskuntajärjestön omaisuuden siirtojen selvittely käynnistyi syksyllä Talvella 1945 perustettiin pieni Katajarinteen johtama selvittelyelin hoitamaan käytännön selvittelytyötä. Hän suhtautui hyvin ymmärtäväisesti tehtyihin luovutuksiin ja puuttui lähinnä vain selvästi kyseenalaisiin tapauksiin. Ne pyrittiin hoitamaan neuvottelemalla ja omaisuuden siirtoja hyväksyttävään muotoon korjaamalla. Valtioneuvosto asetti lokakuussa 1948 puolipoliittisen komitean tekemään ehdotuksen suojeluskuntaomaisuuteen liittyvien kysymysten lopulliseksi ratkaisuksi. Siihen mennessä Katajarinne oli apulaisineen kerinnyt hoitaa valtaosan omaisuuden luovutuksista samalla tehden runsaasti ennakkopäätöksiä ja linjauksia, joista komitean ei voinut poiketa. Komitean asettaminen merkitsi puoluepolitiikan tuloa mukaan selvitystyöhön. Asioihin, joita hän oli hoitanut virkamiehenä, ratkottiin nyt komiteassa. Hän sai siitä tarpeekseen jo joulukuun alussa 1948 ja siirtyi SOTEVA:n lakimieheksi. Hän palasi vuonna 1953 puolustusministeriöön vanhemmaksi hallitussihteeriksi. Ministeriön keskusosaston päällikkö hänestä tuli vuonna yhteyksissä käyttämä selvityspesän nimi kuvaa paremmin yksikön luonnetta. Se toimi puolustusministeriössä toimistona, mutta sillä oli oma talous. Johtajan lisäksi siihen kuului toimistosihteeri, suojeluskuntataustan omannut majuri Yrjö Arkio maa, reserviupseeri ja suojeluskuntalainen, joka oli toiminut Helsingissä nuorempana poliisikomissaarina ennen siirtymistään sisäasiainministeriöön toimistosihteeriksi. Hän oli työskennellyt samalla osastolla Esko Kata- 63

3 Suojeluskuntien rahat jarinteen kanssa, ja hänellä oli edelleen päävirka sisäasiainministeriössä. Selvittelyelimen kakkosmiehenä toimi majuri Jussi Nurmi, pääosan urastaan puolustuslaitoksen palveluksessa taloushallinnon puolella tehnyt jääkäri. Lisäksi yksikössä työskenteli kauppatieteitä opiskeleva luutnantti Erkki Vainikka. He kaikki olivat olleet suojeluskuntiin päin kallellaan. Kun tehtävän laajuus paljastui, toimikuntaan palkattiin talvella 1946 kirjanpitäjäksi kapteeni Esu Salimäki, reserviupseerina Helsingin suojeluskuntapiirissä alisotilas ohjaajana ja aluepäällikkönä toiminut mies. Hänen pestinsä päättyi vuoden 1947 lopussa. Sodan jälkeen Salimäki osallistui aktiivisesti Reserviupseeriliiton toimintaan muun muassa liiton urheilujohtajana. Lisäksi keväällä 1946 palkattiin toimistoapulainen konekirjoitustehtäviä varten ynnä syyskuussa 1946 ekonomi, jonka tehtävä oli suojeluskuntaomaisuuden yksityiskohtainen selvittely. Tämä tehtävä päättyi heinäkuun lopussa Samalla Jussi Nurmi määrättiin selvittelyelimen toimistopäälliköksi. Katajarinteen poissa ollessa Arkiomaa ja Nurmi toimivat suojeluskuntaomaisuuteen liittyvien asioiden esittelijöinä puolustusministeriössä. Selvittelyelin toimi Helsingissä Suurkirkon korttelissa osoitteessa Snellmaninkatu 4 6. Selvittelytoimikunta määräsi heti keväällä 1945, että suojeluskuntien edellisen vuoden tilit oli tarkastettava. Palkatut ammattitilintarkastajat kävivät yhdessä sotilaspiirien selvitysmiesten kanssa läpi satoja tilejä samalla tarkastaen, että omaisuuden siirrot perustuivat suojeluskuntien pöytäkirjoihin. Selvittelytoimikunta pyrki sitten tarkastuskertomusten avulla saattamaan marraskuussa 1944 ilmoitetut suojeluskuntien tilit asianmukaiseen kuntoon. Tilintarkastukset tuottivat pesänselvittäjille palkkiokustannusten lisäksi paljon tietoa, jonka avulla se pystyi peruuttamaan pöytäkirjaan perustumattomia luovutuksia ja perimään takaisin virheellisistä tilivienneistä aiheutuvia summia. 55 Selvittelytoimikunta turvautui edelleen Aminoffin kenttäorganisaatioon. Koska joissakin sotilaspiireissä katsottiin vuonna 1946, ettei selvittelytyö enää kuulunut niille, ja niissä esiintyi halua irtaan- 64

4 Selvittelytoimikunnan aika tua selvittelytyöstä, selvittelytoimikunta joutui kääntymään pääesikunnan puoleen, joka palautti tyytymättömät järjestykseen. Se muistutti, että marraskuussa 1944 annettu käsky oli edelleen voimassa. Koska selvittelytilanteessa oli jo tapahtunut muutoksia, pääesikunta hieman uudisti ohjetta jättämällä sotilasläänien komentajat sivummalle antaessaan sotilaspiirien komentajille luvan asioida suoraan selvittelytoimikunnan kanssa. Komentajalla oli apunaan oman toimensa ohelle näitä asioita hoitava upseeri. 56 Sotilasläänien ja -piirien varaan rakennettu kenttäorganisaatio, joka oli halpa, ei kuitenkaan käytännössä osoittautunut riittäväksi. Näyttää siltä, että sitä kautta tulleisiin tietoihin ei täysin luotettu, sillä selvittelyelin kääntyi maaliskuussa 1946 poliisipäälliköiden ja nimismiesten puolen. Se pyysi näitä ilmoittamaan kohtuulliseksi katsomaanne palkkiota vastaan, 1) mitä suojeluskuntia vastaajan toimialueella oli ollut; 2) tiedot suojeluskuntien omistamista kiinteistöistä sijaintia, nimiä ja rekisterinumeroita myöten; 3) erikseen tiedot vuokramaalla sijaitsevista taloista ja rakennelmista sekä vuokranantajien nimet ja vuokrasopimuksen kestot; 4) tiedot yhteisomistuksista, kuten osakeyhtiömuotoisista taloista, sekä avoimista talo- ja kenttäyhtiöistä; 5) tiedot siitä, kenelle suojeluskunta oli lakkauttamisen yhteydessä luovuttanut omaisuutensa; 6) arvio siitä, onko omaisuus hyvässä hoidossa ja vastaako sen käyttö paikkakunnan tarpeita; 7) mikäli se onnistuu ilman liiallista vaivaa, myös tiedot suojeluskunnan irtaimistosta ja sen kohtalosta sekä 8) mielipide siitä, ovatko tehdyt lahjoitukset aiheuttaneet närää suojeluskuntaväen keskuudessa. 57 Selvittelytoimikunta keräsi poliisiviranomaisilta vertailumateriaalia, jonka avulla se saattoi varmistua, että sillä oli tarkka kuva suojeluskuntien omaisuudesta niiden lakkauttamishetkellä ja siitä, ettei mitään olennaista ollut jäänyt pois, piiloon. Suojeluskuntien lakkauttamisen jälkeen kerätty tieto ei riittänyt selvittelytoimikunnalle. Pääosa suojeluskuntien laajasta arkistosta oli kerätty kauas Kokkolaan, mistä toimikunta halusi sen Helsinkiin. Puolustusministeriö hyväksyi tavoitteen syyskuussa 1946, ja 65

5 Suojeluskuntien rahat työt pääsivät käyntiin. Sota-arkistonhoitaja Lauri Kujala laati järjestämissuunnitelman, joka oli selvittelytoimikunnan tarpeisiin riittävä. Tilaa tarvittiin noin kolme hyllykilometriä. Sota-arkisto vastasi käytännön töistä ja selvittelytoimikunta kustannuksista. Siihen kului rahaa lähes markkaa. Kuitenkaan selvittelytoimikunta ei saanut käyttöön kaikkea tarvitsemaansa materiaalia, sillä Valpo oli ennättänyt ensin. Se oli käynyt huhtikuussa 1946 Kokkolassa lainaamassa suuren määrän suojeluskuntien asiakirjoja. Valpoa kiinnostivat ensi sijassa henkilöasiakirjat, mutta myös lahjoittajat ja lahjoitukset, jotka kiinnostivat selvittelytoimikuntaakin. Ajan mittaan Valpo palautti melkein kaiken lainaamansa materiaaliin. Selvittelyelin pyysi marraskuussa 1946 tarvitsemiaan asiakirjoja, jotka Valpo lupasi käydä nopeasti lävitse, jotta selvittelytyö ei vaikeutuisi. Valpo ei pitänyt kiirettä. Edes sen puhdistaminen kommunisteista ei auttanut välittömästi, vaan selvittelyelin joutui vielä talvella 1949 kääntymään sisäasiainministeriön puoleen Valpon lainaamien papereiden palauttamiseksi muun arkistoaineksen yhteyteen. 58 Kysymys luovutusten hyväksyttävästä aikarajasta oli jäänyt auki. Se haittasi selvittelytoimiston työtä. Eduskunnalle syksyllä 1945 annetussa lakiesityksessä kysymys oli kierretty kokonaan. Selvittelytoimikunta oli omassa työssään noudattanut lievintä mahdollista linjaa. Se oli hyväksynyt vielä 7. marraskuuta 1944 tehdyt omaisuuden siirrot. Menettelyään se oli perustellut sillä, että ali oikeudet olivat myöntäneet lainhuutoja 7. marraskuuta tapahtuneille saannoille. Myös korkein oikeus oli tehnyt yhden vastaavan päätöksen. Moni suojeluskunta, joka oli tehnyt lahjoituspäätöksensä viimeistään 7. marraskuuta, ei kuitenkaan ollut luovuttanut lahjoittamaansa uudelle omistajalle tämän määräajan puitteissa. Tällaiset myöhästyneet lahjoituksen olisi periaatteessa pitänyt peruuttaa. Koska hallituksen lakiesitys marraskuussa 1945 ei kiinnittänyt huomiota ajankohtaan vaan vain tarkoituksiin, niin Katajarinteen mielestä myöhästyneisiin luovutuksiin ei tulisi kiinnittää huomiota, vaan jäädä odottamaan lakia. Mikäli myöhässä loppuun vietyjä 66

6 Selvittelytoimikunnan aika lahjoituksia ruvettaisiin peruuttamaan, siitä seuraisi myös sosiaalisia ongelmia. Moni henkilö, joka oli saanut avustusta tai palkkiota, oli heikossa taloudellisessa asemassa ja jo käyttänyt saamansa rahat. Jos he eivät pystyisi maksamaan saamaansa summaa valtiolle, rahat olisi perittävä niiden antajalta, siis viimeisen paikallisesikunnan jäseniltä, jotka olivat toimineet hyvässä uskossa suojeluskuntansa viimeisen tahdon toteuttajina. Jos tällainen lahjoitus sitten myöhemmin katsottaisiinkin päteväksi, valtion karhuamat rahat jouduttaisiin maksamaan takaisin. Selvittelytyön helpottamiseksi oli perusteltua olla puuttumatta viimeistään 7. marraskuuta tehtyihin lahjoituksiin, jotka oli toteutettu vasta tuon päivämäärän jälkeen. Sosiaalidemokraattinen puolustusministeri Yrjö Kallinen, vankka pasifisti, hyväksyi 22. lokakuuta 1946 tapahtuneessa esittelyssä Katajarinteen linjauksen. Se rajasi ja selkeytti huomattavasti selvittelyelimen toimeksiantoa. Perusteena päätökselle oli valtioneuvoston kanta, että koko omaisuuskysymys on ratkaistava lailla ja että ennen sen valmistumista ei ole syytä lähteä ratkaisemaan kysymystä aikarajojen perusteella. 59 Selvittelytoimikunta suhtautui suojeluskuntajärjestön omaisuuteen kokonaisuutena. Se toimi pesänä, jonne tulot kohdistettiin ja josta kulut maksettiin. Yksittäisiä piirejä ja suojeluskuntia varten ei avattu tilejä, vaan kaikki hoidettiin yhdeltä ja samalta talvella 1945 avatulta postisiirtotililtä numero 539. Myös selvittelyelimen palkat ja muut kustannukset maksettiin samalta tililtä. Kenttäorganisaatio, sotilaspiirien ja entisten suojeluskuntien selvitysmiehet tilittivät saamiensa ohjeiden mukaisesti hallussaan olleet summat tälle tilille. Oma postisiirtotili merkitsi poikkeamista valtion yleisistä tilisäännöistä. Pian selvittelytoimikunta avasi tilin myös Kansallis- Osake-Pankissa. Puolustusministeriön siunaama ratkaisu oli käytännöllinen. Luovutettu suojeluskuntaomaisuus ei ollut valtion omaisuutta. Valtiolle, itse asiassa selvittelypesälle jäänyttä tarkoitusomaisuutta, ja sen tuottoa ei voinut käyttää mihin tarkoitukseen tahansa. Sen käytöstä päätettäisiin myöhemmin. Siksi oli syytä pitää selvittelypesässä ollut raha ja muu varallisuus erossa valtion 67

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

TILIN- TARKASTUKSESTA ARVIOINTIIN

TILIN- TARKASTUKSESTA ARVIOINTIIN TILIN- TARKASTUKSESTA ARVIOINTIIN Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 1912 2012 Jouni Yrjänä 1 Julkaisija Helsingin kaupungin tarkastusvirasto PL 400, 00099 Helsingin kaupunki Unioninkatu 25, 00170 Helsinki

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA 1980-1989 Yleistä Viipuri oli aikanaan Itä-Suomen kaupan keskus ja ajoittain sillä oli kaupan alalla kärkisija Suomen kaupunkien joukossa.

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Pienasuntoja helsinkiläisille Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 30 vuotta Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset

Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset 1998 2008 Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston tapauskokoelma Pankkialan Asiakasneuvontatoimistoon tuli sen kymmenen toimintavuoden

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 24. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02) 277 8420, 0400 781 535 fax (02) 277 8411

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

AARNE NIKKA KITTILÄN POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN TOIMINNASTA 1960-1990 -LUVUILLA ISBN 978-952-93-1999-2

AARNE NIKKA KITTILÄN POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN TOIMINNASTA 1960-1990 -LUVUILLA ISBN 978-952-93-1999-2 1 AARNE NIKKA KITTILÄN POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN TOIMINNASTA 1960-1990 -LUVUILLA ISBN 978-952-93-1999-2 2 SISÄLLYS Lukijalle. 5 Vaikutelmia uudesta kotikunnastani v. 1963.. 7 Kiista taimitarhasta Kittilän

Lisätiedot

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia.

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kun olin aivan pieni ja pappani kuoli, olin ollut kovin onneton ja kulkenut surullisena hokien:

Lisätiedot

9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996 9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996 Pos.9.Muistio jonka kirjoitin v.1988. Kertomus hallintomenettelystä, verotusmenettelyn asian- ja lainmukaisuudesta,

Lisätiedot

Yhdistyksen historian voi

Yhdistyksen historian voi Historiikki 1940 2010 Johdanto 30 Risto Tuori Yhdistyksen historian voi kirjoittaa monin eri tavoin. Tämä historiikki ei pyri sanomaan kaikkea Sastamalan Reserviupseerit ry:n historiasta vaan kuvaamaan

Lisätiedot

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 2/2014 HUHTIKUU Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 4 8 1 2/2014 HUHTIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI

Lisätiedot

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle 5/2012 MARRASKUU Puolustusvoimauudistuksen haasteet logistiikalle 1 5/2012 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89.

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot