Lämpöpumppuhaihduttimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpöpumppuhaihduttimet"

Transkriptio

1 Lämpöpumppuhaihduttimet

2 Lämpöpumppuhaihdutin Lähes ikiliikkuja Schulz+Partner GmbH Teknologiayhtiö Schulz+Partner GmbH on erikoistunut prosessiliuosten käsittelyyn ja regeneroimiseen. Toiminta Lämpöpumppuhaihduttimet toimivat kompressorikylmäainepiirin avulla. Järjestelmä tuottaa kylmää matalapainepuolella ja muodostaa korkeapainepuolella vastaavan määrän lämpöä. Kylmäsovellutuksissa lämmön annetaan yleensä vapautua jätelämpönä ympäristöön. Lämpöpumppuhaihduttimet taas hyödyntävät lämmöntuottoa haihduttamiseen ja kylmäntuottoa samanaikaisesti höyryn lauhduttamiseen. Tämä selittää lämpöpumppuhaihduttimien poikkeuksellisen 90% hyötysuhteen. Kompressorin vaatiman sähkön lisäksi laitos ei tarvitse muita energianlähteitä. Lämpöpumppuhaihduttimia toimitetaan nykyisin kolmea perustyyppiä: Luonnonkierto: EVA Pakkokierto: x Kuivaaja: x Edut - 90% energiansäästö - Järjestelmä tarvitsee vain sähköä ei höyryä, kuumaa vettä, tms. - Ei vaadi jäähdytysvettä - Täysin itsenäiset järjestelmät - odulaarinen rakenne - Valmiiksi koottu runkoon - Valmiiksi testattu - atala kiehumispiste tyhjiössä (< 50 C), joten - Soveltuu lämpöherkille liuoksille - Vähemmän korroosiota - uovilämmönvaihtimilla voidaan väkevöidä myös suolaja fl uorivetyhappoja Pätevänä ja kokeneena järjestelmätoimittajana toteutamme yksilöllisiä ja räätälöityjä ratkaisuja. Pääalueitamme ovat: - Tislaus / haihdutus - Väkevöinti / absorptio - Kuivaus - Kiteytys - Neste neste uutto Koelaite: x 50

3 EVA BASIC Luonnonkierto lämpöpumppuhaihdutin Tätä laitostyyppiä käytetään pieniä nestemääriä ja yksinkertaisia tehtäviä varten. Vaativampiin toimenpiteisiin kuten kiintoainepitoisten liuosten käsittelyyn soveltuvat muut laitostyypit paremmin. Prosessikuvaus Syöttöliuos (A) imetään höyrystyskammioon (1) pintaohjatusti. Vaaditun tyhjiön tuottaa tyhjiöjärjestelmä joka koostuu vesisuihkutyhjiöpumpusta ja kierrätyspumpusta. Korkeapainepuolella ylikuumennettu höyrystynyt jäähdytysaine luovuttaa lauhdutusenergiaa joka välittyy syöttöliuokseen lämmönvaihtimen kautta (1). Sen avulla syöttöliuos lämpenee ja osa sen vedestä höyrystyy höyrystyskammiossa. Syöttöliuos keitetään kokoon sellaiseen väkevyyteen, jossa se on vielä pum- pattavaa. Konsentraatti poistetaan pumpulla (4). Vesihöyry virtaa lauhdutuskammioon (2) höyryputken kautta. Siellä se lauhtuu lämmönvaihtimessa. Jäähdytetty, nestemäinen kylmäaine höyrystyy. Tyhjiöjärjestelmä poistaa lauhdutuskammioon syntyvän tisleen. Höyrystyskammioon on asennettu putkikierukkalämmönvaihdin joka siirtää kuuman, höyrystyneen kylmäaineen lauhdutusenergian syöttöliuokseen. EVA 30 BASIC Käyttökohteet EVA Laimeat liuokset - Eivät sisällä kiintoainesta - Alhainen viskositeetti - Alhainen kiehumispisteen nousu Rasvanpoistoliuokset Jäähdytysvoiteluaineet Öljyemulsiot Lipeäkonsentraatit Happokonsentraatit Liuottimet Jätevedet seuraavista prosesseista: - Pintakäsittelylaitokset - Piirilevytehtaat - Paperitehtaat - Tekstiilitehtaat - Painotalot - aalitehtaat - Valokuvavalmistamot - Kromatointilaitokset - Kovakromaamot - Laminaatit - Pigmenttituotanto Konsentraatit - embraaniprosessista - Ioninvaihtimista - Dialyysiprosesseista - Elektrolyysiprosesseista - Lingoista EVA BASIC: Haihdutuskapasiteetti Sähkönkulutus Käyttölämpötila ja paine Yksiköt EVA 30 EVA 60 EVA 85 EVA 120 EVA 150 EVA 190 l/h kwh/l tislettä 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 Pa C Sähkönkulutus kva Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Jätelämpö kw/h

4 x Pakkokiertolämpöpumppuhaihdutin Tätä pakkokiertohaihdutinta suositellaan jos höyrystymisen aiheuttama lämpöpintojen likaantuminen pitää estää. Tämä on paras ratkaisu käsiteltäessä kiteytyviä ja sakkaa muodostavia nesteitä jotka likaavat helposti lämmityspinnan käsiteltäessä. Likaantumista voidaan estää ja vähintäänkin hidastaa nostamalla syöttöliuoksen virtausnopeutta putkilämmönvaihtimessa. Kiertopumppua käytetään kierrättämään tuotetta ulkoisen lämmönvaihtimen kautta höyrystyskammioon. Tuotetta lämmitetään sen kulkiessa lämmönvaihtimen läpi ja höyrystys tapahtuu höyrystyskammiossa. Tämä vähentää oleellisesti lämpöpintojen likaantumista. Tämä rakennetyyppi sopii paremmin kuin EVA-tyypinen haihdutin korkeampiviskositeettisille liuoksille ja liuoksille joilla on kohonnut kiehumispiste. Haihduttimeen on saatavilla sekoitin lisävarusteena. x 550 EEx ateriaali: Jäähdytysaine: Tislekapasiteetti: Tehtävät: Prosessikuvaus Syöttöliuos imetään höyrystyskammioon pintaohjatusti. Vesisuihkutyhjiöpumpusta ja suljetusta jäähdytysvesipiiristä koostuva x 550 EEx Alloy 940L; kumitettu teräs; ruostumaton teräs R134a kylmäaine 550 l/h Raskasbensiinin talteenotto x Haihdutuskapasiteetti Sähkönkulutus Käyttölämpötila ja paine Yksiköt tyhjiöjärjestelmä muodostaa tarvittavan alipaineen. Korkeapainepuolella ylikuumennetun höyrystyneen jäähdytysai- x 50 x 85 x 120 x 150 x 190 x 250 x 290 x 390 x 490 x 620 l/h kwh/l tislettä 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Pa C Sähkönkulutus kva Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Jätelämpö kw/h

5 neen lauhdutusenergia siirretään syöttöliuokseen putkilämmönvaihtimen kautta. Kiertopumppu kierrättää tuotetta jatkuvasti lämmönvaihtimen läpi höyrystyskammioon. Höyrystyskammioon tullessaan nesteen paine alenee ja osa vedestä höyrystyy jäähdyttäen konsentraattia. Näin liuos saadaan väkevöityä jatkuvasti halutulle tasolle. Konsentraatti poistetaan automaattisesti pumpulla pintakytkimen ohjaamana. Syntyvä höyry virtaa lauhdekammioon (3) höyryputken kautta. Höyry lauhtuu putkilämmönvaihtimessa jossa kylmä nestemäinen jäähdytysaine höyrystyy ja poistaa lämmön. Syntyvä tisle poistetaan myös tyhjiöjärjestelmän kautta. Laitosta voidaan käyttää joko jatkuvasti tai panoksittain. x 620 S x 620 S ateriaali: Haponkestävä teräs (AISI 316) Jäähdytysaine: R134a kylmäaine Tislekapasiteetti: 620 l/h Tehtävät: Emäksisen jäteveden kon sentrointi Käyttökohteet x Liuokset - Vähän kiintoainetta sisältävät - atala viskositeetti - atala kiehumispisteen nousu Rasvanpoistoliuokset Jäähdytysvoiteluaineet Öljyemulsiot Lipeäkonsentraatit Happokonsentraatit Liuottimet Jätevedet seuraavista prosesseista: - Pintakäsittelylaitokset - Piirilevytehtaat - Paperitehtaat - Tekstiilitehtaat - Painotalot - aalitehtaat - Valokuvavalmistamot - Kromatointilaitokset - Kovakromaamot - Laminaatit Konsentraatit - embraaniprosessista - Ioninvaihtimista - Dialyysiprosesseista - Elektrolyysiprosesseista - Lingoista B A C

6 x Lämpöpumppukuivain Tämä laitostyyppi on täydellinen aineille jotka vaativat sekoitinhaihduttimen ja kohteisiin joissa konsentraatin jäännöskosteuden pitää olla alhainen. Prosessikuvaus Syöttöliuos imetään kuivaimeen pintaohjatusti. Vesisuihkutyhjiöpumpusta ja suljetusta jäähdytysvesipiiristä koostuva tyhjiöjärjestelmä muodostaa tarvittavan alipaineen. Korkeapainepuolella ylikuumennetun höyrystyneen jäähdytysaineen lauhdutusenergia siirretään syöttöliuokseen kaksoisvaippalämmönvaihtimen kautta. Kuivaimessa pyyhkimellinen sekoitin estää lämmönvaihtimen pintojen likaantumisen. Lämmönsyötön johdosta osa vedestä haihtuu. Täten kokoon keitettävä tuote saadaan kuivattua halutulle tasolle. Höyry siirtyy lauhdutuskammioon (3) höyryputken kautta. Höyry lauhtuu putkilämmönvaihtimessa, jossa jäähdytetty kylmäaine haihtuu, C B A x x 15 ateriaali: Alloy 904L Tislekapasiteetti: 15 l/h Käyttökohde: Erilaiset kromija kloridipitoiset jätevedet Haihdutuskapasiteetti Sähkönkulutus Käyttölämpötila ja paine Yksiköt keräten lauhtuvan höyryn lämpöä. Syntyvä tisle poistuu tyhjiösysteemin kautta. Konsentraatti poistetaan laitoksen etupuolella sijaitsevan aukon kautta. Laitosta käytetään panoksittain. x 10 x 15 x 20 x 25 x 35 x 50 l/h kwh/l tislettä 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 Pa C Sähkönkulutus kva Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Jätelämpö kw/h

7 Erikoistyypit Tietyissä toiminnoissa on vältettävä välitöntä kontaktia syöttöliuoksen ja metallisten lämmönvaihtimen pintojen välillä. Vaikka on teoreettisesti mahdollista pinnoittaa lämmönsiirtimen putkien metallipinnat, tämä ei käytännössä ole aina toteutettavissa oleva vaihtoehto. Tällöin käytetään muovisia lämmönsiirtimiä. Tämä kuitenkin vaatii ylimääräisen kylmäainekierron, joka johtaa 10% korkeampaan energiankulutukseen. Huomioi, että tässä esitellyt tyyppisarjat ovat vain osa kattavaa tuotevalikoimaamme. Rakennamme lämpöpumppuhaihduttimia joiden tislekapasiteetti on jopa l/h. Erikoislaitokset ATEXmääräysten mukaisilla Ex-suojatuilla laitteilla ovat myös saatavilla. Nämä suunnitellaan ja otetaan käyttöön täysin yksilöidysti. Laitoksiamme on saatavilla useista eri materiaaleista, kuten: - Ruostumaton / haponkestävä teräs - Hastelloy, titaani, zirkonium - PP / PE - PVDF / PFA - Piikarbidi - Grafi itti Palvelu Schulz+Partner GmbH on pätevä ja kokenut haihdutinlaitteiden toimittaja joka toimittaa myös yksilöityjä ratkaisuja. Suunnittelemme, toteutamme ja huollamme kokonaisia laitoksia kuten myös prosessiyksiköitä ja yksittäisiä komponentteja. Projektisimulaatiot yhdessä mittavien kokeiden kanssa laboratoriossamme ja pilottilaitoksissamme takaavat turvallisen ja optimoidun laitoksen. Olemme myös omistautuneita jatkuvaan kehitykseen ja innovatiivisten teknologioiden integraatioon. Tämä antaa meille mahdollisuuden tyydyttää vaativimmatkin asiakastarpeet pitkälläkin aikavälillä, yhdistäen taloudellisuuden taattuun toiminnalliseen turvallisuuteen. Schulz+Partner GmbH tarjoaa myös merkittäviä suunnittelu- ja myynninjälkeisiä palveluita koulutetun huoltotiiminsä kautta. Autamme esimerkiksi selvittämään prosessisuunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja seisomme rinnallasi pätevillä neuvoilla ja tuella jos törmäät ongelmiin ohjaustai jäähdytyslaitteiston kanssa. Tähän tarkoitukseen tarjoamme yksilöllisiä huoltosopimuksia jotka ovat saatavilla Euroopassa. Erityisesti jatkuvasti merkitystään nostavan laitosoptimaation valossa voitte tukeutua meihin luotettavana kumppaninanne. x käyttökohteet Liuokset - Joissa kiintoainetta - Korkea viskositeetti - Alhainen kiehumispisteen nousu Rasvanpoistoliuokset Jäähdytysvoiteluaineet Öljyemulsiot Lipeäkonsentraatit Happokonsentraatit Liuottimien kierrätys Jätevedet seuraavista prosesseista: - Pintakäsittelylaitokset - Piirilevytehtaat - Paperitehtaat - Tekstiilitehtaat - Painotalot - aalitehtaat - Valokuvavalmistamot - Kromatointilaitokset - Kovakromaamot - Laminaatit - Pigmenttituotanto Konsentraatit - embraaniprosessista - Ioninvaihtimista - Dialyysiprosesseista - Elektrolyysiprosesseista - Lingoista

8 Prosessijätevedet Suolaliuokset Orgaaniset liuokset ineraalihapot Lipeät Käymistuotannon jätevedet - Liuottimet ineraaliöljyt Suotovedet Toiminta-alueet Haihdutus Lämpöpumppuhaihduttimet Falling film haihduttimet Luonnonkierto- / pakkokiertohaihduttimet Kompressorihaihduttimet Ohutkalvohaihduttimet Short path haihduttimet Kiteyttäminen Höyrystinkiteyttimet Jäähdytyskiteyttimet Kuivaus Thin film -kuivaajat, combi - kuivaaja Lämpöpumppukuivaaja Rectification absorptio Puhdistuskolonnit, välipohjat ja täyteaineet Absorptiokolonnit Schulz+Partner GmbH Suomessa Oy Galvatek Ab Box 46 FIN Lahti Tel Fax Neste neste uutto Sekoitetut ja pulssitetut uuttokolonnit Hämmenninlaskeuttajat Suunnittelu Konsultointi Laboratorio- / pilottikokeet Prosessikehitys ja simuloinnit Esiselvitykset Yleis- ja yksityiskohtasuunnittelu 3D-asennussuunnittelu Automaatio, mittaus ja ohjaustekniikka ateriaalien hankinta Asennus ja valvonta Käyttöönotto Käyttöohjeet ja opastus Laitosvalmistus Avaimet käteen laitokset Täydelliset esikootut laitteistot Erikoislaitteet aitoskomponentit Huolto varaosat Huoltosopimukset, erityisesti lämpö-pumppulaitoksiin Varaosien pikatoimitus

it s about keeping your process running

it s about keeping your process running it s about keeping your process running Euroopan johtavana prosessiteollisuuden pumpputoimittajana olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme tasokasta palvelua, laadukkaita tuotteita, toimintakykyä

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P Käyttöohje 810822-00 Uimurilauhteenpoistimet UNA 14, UNA 16, UNA 16A Uimurilauhteenpoistimet paineilmalle ja kaasuille UNA 14P 1 Sisällysluettelo Tärkeitä

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

Ydinvoima ja Innovaatiot

Ydinvoima ja Innovaatiot Ydinvoima ja Innovaatiot ISBN 978-952-5615-25-8 Ulkoasu ja taitto Non-Stop Studiot Oy Painopaikka Libris Oy Ydinvoima ja Innovaatiot Johdanto Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia.

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

news AD nyt myös Englannissa Tässä numerossa Painos: 12/2012 p. 2-3 Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen pj.

news AD nyt myös Englannissa Tässä numerossa Painos: 12/2012 p. 2-3 Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen pj. news w w w. a d - e u r o p e. c o m Painos: 12/2012 AD nyt myös Englannissa Päätoimittaja: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium Tässä numerossa Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot