CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6"

Transkriptio

1 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL, SIVU 24

2 HEAR HEAR INNOVATIIVINEN UUSI PROSESSI SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA JA ENERGIAA. SIVU 2 HEAR HEAR

3 14 &24 POLYSULFIDIKEITTO: sellun valoisampi tulevaisuus Kesällä 2013 Joutsenon tehtaalla (kuvassa) otetaan käyttöön uusi innovatiivinen keittoprosessi. Osa sulfidirikistä hapetetaan polysulfidiksi, joka estää hemiselluloosaa hajoamasta keittimessä yhdessä ligniinin kanssa. Tämä parantaa sellun teknisiä ominaisuuksia ja pienentää paperinvalmistajien kustannuksia ja energiankulutusta. LUE LISÄÄ SIVUILTA JA JA OTA SELVÄÄ, MIKSI POLYSULFIDI ON TULEVAISUUDEN ASIA. HEAR HEAR SIVU 3

4 TOIMINTAAMME LEIMAA JATKUVAN PARANTAMISEN HALU. JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI Tuotteen korkea laatu varmistetaan korkealuokkaisella toiminnalla kaikilla osa-alueilla. Kyse on yrityskulttuurista. Metsä Fibrellä tätä yrityskulttuuria on rakennettu asiakaslähtöisellä toimintatavalla, vahvalla henkilöstön osaamisella, tuloksekkaalla kumppanuusverkostolla, korkealla turvallisuustasolla ja ympäristön kunnioituksella. Muun muassa nämä asiat edustavat asiakaslupaustamme. Kuten Ari Harmaala tässä lehdessä toteaa, asiakkaamme ja heidän tarpeensa ovat työmme ydinkysymyksiä. Jokainen Metsä Fibren työntekijä näkee tämän työnsä ytimenä loppujen lopuksi aina on kyse asiakkaalle tuotetusta lisäarvosta. Tuotteidemme laadun kehittäminen vaatii syvää ja luottamuksellista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Asiakasvastuuketjun kautta saamme ripeästi välitettyä asiakkailtamme tulevat viestit tuotanto-organisaatioomme. Olemme myös saaneet työskennellä useissa tuloksellisissa yhteistyöhankkeissa. Vain tällä tavoin pystymme kehittämään tuotteitamme yhä paremmin asiakastarpeita vastaaviksi ja asiakkaiden toiveet ylittäviksi. Sellun laadunhallinnan edelleen parantamiseksi olemme kehittäneet jatkuvaa laatuindeksiä tuotteen tasalaatuisuuden mittaamiseksi. Uskomme, että tämä tarjoaa asiakkaille yhä tarkempaa, reaaliaikaista tietoa sellumme laadusta. Toimintaamme leimaa jatkuvan parantamisen halu. Tämä intohimo näkyy nyt erityisesti uuden tuotteen, polysulfidisellun, kehitystyössä ja Joutsenon tehtaan kaasutuslaitoksella. Kesällä 2013 maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas ottaa käyttöön polysulfidikeiton. Metsä Fibren uusi tuote tulee säästämään energiaa ja parantamaan sellun paperiteknisiä ominaisuuksia. Modernit sellutehtaat ovat huomattavia bioenergian tuottajia. Uskomme, että tämä on tulevaisuuden suunta. Jatkuvan parantamisen periaate pohjautuu arvoihimme: yhteistyö, luotettavuus, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko. Teemme työtä sen eteen, että olemme yhä parempi kumppani asiakkaillemme kaikilla toiminnan alueilla mitattuna. ISMO NOUSIAINEN JOHTAJA, TUOTANTO METSÄ FIBRE SIVU 4

5 [sisällys] ECHOES FROM THE WORLD 6 MY VOICE 16 ECHO TECH 24 ECHO MARK HEAR HEAR SELLUN VALOISAMPI TULEVAISUUS PÄÄKIRJOITUS JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI SISÄLLYS ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS VAALIMSEN ARVOINEN ASIA TALKING ECHO LISÄÄ VAIN POLYSULFIDISELLU MY VOICE SAPPI KIRKNIEMI GREEN SOUNDS BIOENERGIAN JÄLJILLÄ KOLUMNI MAAPALLON KOKOISTA ELÄMÄÄ ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL MARKET REVIEW KIINA UUSI POLKU KOHTI KEHITYSTÄ ECHO MONITOR ECHO MARK CMC MAISTUU ARJESSA Julkaisija: Metsä Fibre, Myynti ja markkinointi. Päätoimittaja: Saija Tuomikoski. Toimitus: Ari Harmaala, Mikael Lagerblom, Ursula Lumme, Tom Nickull ja Saija Tuomikoski. Tuotanto ja graafinen suunnittelu: Otavamedia Asiakasviestintä, Helsinki. Tuottaja: Maija Kajanto. Graafinen suunnittelu: Katri Sulin ja Riina Walli. Toimituspäällikkö: Jaana Pakkala. ISSN (printed edition) ISSN (online edition) Paino: Erweko Oy. Metsä Fibre Echo ilmestyy englanniksi, suomeksi, saksaksi ja kiinaksi. Kaikki lehdet on saatavissa osoitteesta METSÄ FIBRE ECHO. NUMERO 2/2012. METSÄ FIBRE OY, PL 30, METSÄ. Kansipaperi: Carta Integra 170 g. Paperi: Galerie Art Silk 130 g. SIVU 5

6 ECHOES FROM THE WORLD ARI HARMAALA Ari Harmaala on vastannut Metsä Fibren Asiakkuusprosessista viimeisen vuoden ajan. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi 20 vuoden ajan Metson paperikoneiden Aasian myynnissä. SIVU 6 ECHOES FROM THE WORLD

7 LUPAUS VAALIMISEN ARVOINEN ASIA Lupauksia on helppo antaa mutta usein vaikea pitää. Lupausta ei pidä tehdä liian kevyesti, luvattiinpa sitten soittaa takaisin yksittäiselle henkilölle tai toimittaa tuotteet sovitusti miljardien eurojen asiakkaalle. TEKSTI / LENA BARNER-RASMUSSEN, KUVAT / TOMMI TUOMI & SHUTTERSTOCK Jotta asiakkaalle annetulla lupauksella on merkitystä, on tunnettava nykytilanne. Asiakkaamme ostavat sellua kuukausittain, joten tasainen laatu on tärkeää. Ammattitaitoiset työntekijät ja sujuvat prosessit ovat osa laatua, selittää Metsä Fibren myynti- ja markkinointijohtaja Ari Harmaala. Metsä Fibren asiakaslupauksella on viisi kulmakiveä: korkea laatu, kestävä kehitys, logistiikan sujuvuus, tekninen asiantuntemus ja kustannustehokkuus. Tekninen asiantuntemus ja kustannuskilpailukyky kulkevat käsi kädessä kustannustehokkuus paranee merkittävästi, kun asiat tehdään oikein. Autamme asiakkaita saamaan kuidusta parhaan mahdollisen hyödyn. Esimerkiksi kuitujen jalostuksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä, Harmaala sanoo. Sujuvalla logistiikalla varmistetaan, että sellu saapuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Varastoa ei kannata tukkia suurilla sellumäärillä. Metsä Fibre on alan ensimmäinen yhtiö, joka käyttää tuotteissaan RFID-tunnisteita. Järjestelmän täysi hyöty tulee tosin näkyviin vasta, kun kaikki alan toimijat, myös satamat ja logistiikkayritykset, ottavat sen käyttöön. Viides asiakaslupauksen kulmakivi on kestävä kehitys. Asiakkaat haluavat yhä useammin varmistaa, että sellu tulee vastuulliselta toimittajalta. Toiminta on sertifioitava ja sen on noudatettava ympäristölainsäädäntöä. Harmaala muistuttaa myös työturvallisuuden tärkeydestä. Työturvallisuus jää usein varjoon. Metsä Fibre pitää tarkkaa kirjaa pienistäkin vaaratilanteista ja tähtää alan parhaaseen työturvallisuuteen. Näistä tekijöistä koostuu Metsä Fibren asiakaslupaus Fibres of Success. Sen keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Kun Harmaala vuosi sitten aloitti työt Metsä Fibressä, hänelle annettiin tehtäväksi yhtiön asiakashallinnan uudistaminen. Pian sen jälkeen myös yhtiön nimi vaihtui Metsä-Botniasta Metsä Fibreksi. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 7

8 ECHOES FROM THE WORLD Harmaala pureutui siis Metsä Fibren asiakashallinnan kehittämiseen, mutta halusi samalla tuoda asiakaslähtöisyyden osaksi kaikkien työntekijöiden ajattelua. Asiakkaasta huolehtiminen ei kuulu pelkästään myyjille. Kaikkien, aina sellutehtaan tuotantohenkilökunnasta lähtien on tiedettävä, minne tietty selluyksikkö on menossa. Tavoitteena oli, että asiakkaita ajatellaan todellisina ihmisinä. Se parantaa kaikkien motivaatiota, ovathan ihmiset kiinnostavampia kuin pelkät tuotteet, Harmaala sanoo. Lupaus, jolla on väliä Jotta asiakaslupauksella olisi todellista merkitystä, on asiakas tunnettava. Lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet. Liian usein käy niin, että asiakaslupausta tehtäessä pääosassa on tuote, ei asiakas. Kannattaa aloittaa kysymällä itseltään, mikä on asiakkaan kokemus asiasta, sen sijaan että kysyisi, millaista tuotetta me haluamme valmistaa, neuvoo Marketing Clinicin Catharina Stackelberg. Kuten muitakaan pidettäväksi tarkoitettuja lupauksia, asiakaslupausta ei pidä tehdä kevyesti. Metsä Fibren kokoisessa yhtiössä lupauksen muotoileminen on monitahoinen prosessi. On tiedettävä, mitä on lupaamassa, ja varmistettava, että lupaus voidaan myös pitää. Jos lupaus on liian suppea, siitä puuttuu tärkeää sisältöä; jos taas liian väljä, sitä on vaikea käsitellä. Lupauksen on siis osuttava juuri kohdalleen. Lupaus on ilmaistava selvästi. Siinä on ennen kaikkea kyse asiakkaalle tuotettavasta hyödystä, sanoo Ari Harmaala. Catharina Stackelbergin mukaan hyvä asiakaslupaus sisältää kolme tekijää: hygieniatekijät, järkiperustaiset hyödyt ja tunneperustaiset hyödyt. Niin kutsutut hygieniatekijät ovat pakollisia uskottavan toiminnan perustekijöitä. Alalla ei voi toimia, jos nämä tekijät eivät ole kunnossa. Esimerkiksi pankin on pakko olla luotettava, Stackelberg sanoo. Järkiperustaiset hyödyt tuottavat asiakkaalle selkeitä etuja ja saavat yrityksen erottumaan positiivisesti muista. Tunneperustaiset hyödyt tuovat merkittävää lisäapua kohdeasiakkaiden saavuttamiseen ja voivat viedä tuotemerkkiä kohti markkinajohtajuutta. Tärkeintä on siis se, mitä asiakas ajattelee ja tuntee tehdessään kauppaa yrityksen kanssa. Asiakaslupaus vastaa johdonmukaisesti asiakkaan kysymykseen siitä, mitä hän hyötyy asiakassuhteestaan, Stackelberg sanoo. CATHARINA STACKELBERG Catharina Stackelberg on markkinointikonsulttiyhtiö Marketing Clinicin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän auttaa asiakkaitaan muodostamaan asiakaslupauksia ja rakentamaan kestävää kaupallista menestystä. SIVU 8 ECHOES FROM THE WORLD

9 KYSY ITSELTÄSI, MIKÄ ON ASIAKKAAN KOKEMUS. ÄLÄ KYSY, MILLAISTA TUOTETTA HALUAMME VALMISTAA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 9

10 ECHOES FROM THE WORLD Tuotteita pyritään usein myymään aggressiivisesti kiinnittämättä riittävää huomiota siihen, mitä asiakas todella tarvitsee. Erityisesti yritysten välisessä markkinoinnissa mukana on oltava todellista lisäarvoa. On myös muistettava, että asiakkaiden lisäarvo voi syntyä eri asioista. Onnistumisen avain on siinä, että neuvottelukumppani tunnetaan läpikotaisin. On tiedettävä, mihin segmenttiin asiakas kuuluu, ja puhuttava samaa kieltä. Lupaus on sovitettava yhteen asiakkaan päämäärien kanssa, sanoo Harmaala, ja Stackelberg on samaa mieltä. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ajan mittaan, ja asiakas on ehkä siirrettävä toiseen segmenttiin. Vuoropuhelun on oltava jatkuvaa, jotta lupaus voidaan pitää ajan tasalla. Meillä on tietyt rutiinit, joilla varmistetaan, että tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti, Harmaala sanoo. Stackelberg huomauttaa, että näissä tapaamisissa kerätty tieto ei ole vain myyjien omaisuutta. Liian usein käy niin, että kaikki tieto on myyjillä, ja kun myyjä lähtee, asiakas saattaa lähteä hänen mukanaan. Yritysten on puhallettava paremmin yhteen hiileen: asiakkaan on oltava kosketuksissa koko yhtiöön, ei vain myyntiosastoon. Metsä Fibressä myyjät ovat asiakkaan tärkein kosketuspinta, mutta asiakasvastuuketjuihin kuuluu työntekijöitä myös muista yksiköistä. Näin varmistamme, että tieto tavoittaa kaikki työntekijät. On kuitenkin hyväksyttävä myös se tosiasia, että liiketoiminta syntyy ihmisten, ei yritysten välillä. Kannattaa käydä läpi kaikki ne pisteet, joissa asiakas kohdataan ja päättää, mitkä niistä ovat tärkeimpiä, sanoo Catharina Stackelberg. Toiminnan ytimessä Kaikkien työntekijöiden on täytettävä asiakaslupausta toiminnallaan, jotta se ei jää pelkäksi sanahelinäksi. Asiakkaan kokemuksesta puhutaan nykyään paljon. Kannattaa käydä läpi kaikki asiakkaan kohtauspisteet ja päättää, mitkä niistä ovat tärkeimpiä. Näin voidaan selvittää, millaisilla kohtaamisilla on eniten merkitystä, ja varmistaa, että nämä kosketuskohdat ovat myös yhteydessä asiakaslupaukseen, Stackelberg sanoo. Jokainen yrityksen työntekijä osallistuu luottamuksen luomiseen ja asiakaslupauksen pitämiseen. Luottamusta luodaan vastaanottotiskiltä lähtien, Harmaala sanoo. Stackelberg on samaa mieltä. Kaikki toiminta on viestintää. SIVU 10 ECHOES FROM THE WORLD

11 MISTÄ MENESTYVÄ YRITYS JA BRÄNDI SYNTYVÄT, CATHARINA STACKELBERG? 1 Yrityksellä on oltava yhteinen määränpää ja missio. Kaikkien organisaation jäsenten on tunnettava yhtiön viisivuotissuunnitelma. Asiakkaan kokemusta on kyettävä johtamaan tavalla, joka varmistaa jatkuvuuden viiden vuoden jaksolla. Miten sovittu liiketoiminnan päämäärä näkyy jokaisessa asiakaskohtaamisessa? 2 Toinen menestystekijä on merkityksellinen erottuminen kilpailijoista. Mikä saa organisaatiomme erottumaan tavalla, jolla on merkitystä? 3 On oltava rohkeutta tehdä valintoja ja viedä läpi strategian vaatimat investoinnit. Yleinen virhe on, että asiat yritetään säilyttää ennallaan. On yllättävän vaikeaa hylätä jokin vaihtoehto. Riskinä on, että päädytään tekemään hieman kaikkea, ja tulokset jäävät laihoiksi. 4 Brändi ei ole brändi, jollei asiakkailla ole selkeää kuvaa sen sanomasta. Jos ollaan tarkkoja, yritys ei voi päättää, onko brändi todellinen brändi sen päättävät asiakkaat. Brändin täytyy tuoda heti kohderyhmän mieleen oikeat ominaisuudet. Esimerkiksi Volvo tarkoittaa turvallisuutta ja Apple hauskaa helppokäyttöisyyttä. ASIAKASLUPAUS ON VAIN TYHJIÄ SANOJA, JOS KAIKKI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT SEISO SEN TAKANA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 11

12 ECHOES FROM THE WORLD Jotta tämä toimii, asiakaslupaus ei saa olla hihasta vedetty. Asiakaslupauksen on oltava yhteydessä yhtiön olemukseen, jotta sitä voidaan toteuttaa koko organisaatiossa, Stackelberg sanoo. Myös Harmaala on samaa mieltä. Asiakaslupaus liittyy yhtiön arvoihin, missioon ja visioon. Lupauksen ydin on arvoissa. Lupaus esitellään asiakkaalle vasta, kun työntekijät ovat sitoutuneet siihen. Työntekijät vievät lupausta eteenpäin. Jos he eivät ole sisäistäneet lupausta, se jää tyhjäksi. Lupaus on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, joten on tärkeää, että koko henkilöstö on sen takana, Harmaala sanoo. Entä jos asiakaslupaus rikotaan. Voiko sen korjata? Jos rikotaan hygieniatekijöitä, esimerkiksi jos pankki menettää uskottavuutensa, tilanteen korjaaminen on vaikeaa, Stackelberg sanoo. Tunneperustaisten tekijöiden tasolla lupauksen rikkomisella ei ole yhtä katastrofaalisia seurauksia, mutta tilanne on silloinkin vakava. Asiakkaan luottamuksen palauttamiseen menee kauan, Harmaala sanoo. Jokainen yrityksen työntekijä osallistuu asiakaslupauksen pitämiseen, Stackelberg ja Harmaala sanovat. Asian ytimessä Mistä tiedetään, onko lupauksen pitämisessä todella onnistuttu? Catharina Stackelberg suosittelee säännöllisiä asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ehkä joka kuukausi, mutta vähintään neljästi vuodessa. Nekään eivät silti kerro kaikkea. Koska kyselyt ovat väistämättä melko teknisiä, tarvitaan myös säännöllistä vuoropuhelua asiakkaan kanssa. Lupauksen pitäminen näkyy lopulta yhtiön taseen loppusummassa. Toiminta heijastuu lukuihin. Vastuullinen tuloksenteko on paras mittari. Tällaisessa liiketoiminnassa ei voi onnistua vuosikymmenestä toiseen, jollei toimita sitä, mitä lupaa, Harmaala sanoo. SIVU 12 ECHOES FROM THE WORLD

13 ASIAKASLUPAUS: FIBRES OF SUCCESS TEKNINEN ASIAN- TUNTEMUS LAADUKKAAT TUOTTEET KUSTANNUS- TEHOKKUUS Botnia SUJUVA LOGISTIIKKA KESTÄVÄ KEHITYS KAIKEN KESKIÖSSÄ ON ASIAKAS JA HÄNEN TARPEENSA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 13

14 TALKING ECHO SULFIDIRIKISTÄ POLYSULFIDIKSI Osa keittoliuoksen SULFIDIRIKISTÄ (S 2 -)muutetaan POLYSULFIDIKSI eli alkuainemuotoiseksi rikiksi. Sen ansioista aiemmin ligniinin mukana liuenneet HEMISELLULOOSAT saadaan tehokkaammin mukaan kuituun. SELLUN KEITTOPROSESSI optimoidaan hyödyntämään uusia lisäaineita. POLYSULFIDIMENETELMÄ otetaan käyttöön kesällä 2013 Metsä Fibren Joutsenon tehtaalla. Uuden tuotteen valmistuksessa puuraaka-aine hyödynnetään entistä tehokkaammin. Korkea HEMISELLULOOSAPITOISUUS vahvistaa kuidun rakennetta, ja sillä on tärkeä rooli paperin valmistuksessa. Uudenlainen kuitu tarvitsee vähemmän jauhatusta. LISÄÄ VAIN POLYSULFIDISELLU Metsä Fiberin uusi polysulfidimenetelmä säästää energiaa ja parantaa paperikoneen ajettavuutta. TEKSTI / PETJA PARTANEN, KUVA / SHUTTERSTOCK SIVU 14 TALKING ECHO

15 +/-0% BULKKISUUS TIHEYDEN KÄÄNTEISLUKU, kertoo paperimateriaalin ominaistilavuuden. Massan bulkkisuus säilyy entisellään. +/-0% % VETOLUJUUS, VETOJÄYKKYYS, KIMMOKERROIN HAVUSELLU antaa paperille sen lujuuden. Sellun parantuneen vetolujuuden ja vetojäykkyyden voi hyödyntää joko lopputuotteen parantuneena lujuutena tai korvaamalla havusellun osuutta halvemmilla aineilla paperinvalmistuksessa. KUIDUN PITUUS, VAALEUS POLYSULFIDIKEITTO ei muuta HAVUSELLUN perusominaisuuksia % JAUHATUSENERGIAN KULUTUS % PALSTAUTUMIS- LUJUUS Kertoo miten hyvin kartongin kerrokset pysyvät yhdessä, tai miten paperi ja päällyste pysyvät yhdessä. Tärkeä ominaisuus päällystettäville paperilajeille ja kartongille. Uusi SELLULAJI vaatii entistä vähemmän jauhatusta ennen paperikoneelle vientiä. Jauhatus kuluttaa sähköä yli 100 kwh sellutonnia kohden. Jokainen säästetty kilowattitunti on selvää rahaa. HUOM! Sellun ominaisuuksien muutokset ovat laboratoriokokeisiin pohjautuvia varovaisia arvioita. Jauhatusenergian säästöt riippuvat paperin valmistuksessa käytetystä jauhatusprosessista. LUE LISÄÄ POLYSULFIDI- MENETELMÄSTÄ SIVULTA24 TALKING ECHO SIVU 15

16 MY VOICE POLYSULFIDISELLU TUO uutta säpinää PAPERIN VALMISTUKSEEN SIVU 16 MY VOICE

17 Kirkniemen koneet tuottavat tonnia paperia päivässä KM KM Sappin Kirkniemen paperitehdas ja Metsä Fibre ovat kuin perheenjäseniä. On sellukauppaa, teknistä tukea ja huimia kehitysprojekteja, joista viimeisimpänä polysulfidisellun tulo Kirkniemeen. TEKSTI / KATJA ALAJA, KUVAT / KATRI LEHTOLA SAPPIN PÄIVÄSSÄ TUOTTAMA PAPERI TONNIA AIKAKAUSLEHTI- JA LUETTELO- PAPERIA JOKA PÄIVÄ. ETÄISYYS LONTOOSTA NEW YORKIIN 190 TONNIA: PAINAVIN KOSKAAN TAVATTU VALAS. Tuhatkiloiset havuselluyksiköt nököttävät katoksen alla. Vuorokauden sisällä ne ovat jo paperikoneissa ja uusi paalikasa odottaa vuoroaan. Metsä Fibren valmistamaa sellua virtaa jatkuvalla syötöllä Sappin paperitehtaalle Lohjan Kirkniemeen. Eteläafrikkalaisomistuksessa olevan tehtaan paperikoneet tuottavat 2000 tonnia aikakauslehti- ja katalogipapereja vuorokaudessa. Siitä saa noin seitsemän metriä leveän ja 5500 kilometriä pitkän tien, joka ulottuu Pohjois-Afrikkaan, tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappista heittää. Oikeasti Kirkniemessä valmistettu paperi päätyy laajalti tunnettuihin aikakauslehtiin ja katalogeihin. Newsweekiin, National Geographiciin, Air Francen asiakaslehteen, Elleen, Vogueen, Viini-lehteen ja niin edelleen. Galerie-paperiperheeseen kuuluvat Lite, Brite, Fine ja Fine Silk. Vientiin Sappin tuotannosta menee peräti 94 prosenttia. Saksa, Englanti, Puola, Australia, Venäjä ja Yhdysvallat ovat suurimpia paperin ostajia. Miksi asiakkaat haluavat juuri Sappin tuotteita? Se on hyvä kysymys, Savelainen sanoo ja ottaa tuumaustauon. Laadun tasaisuus ja toimintavarmuus ovat ne asiat, joihin me olemme panostaneet. Meillä on hirveän vähän hässäköitä, sillä pidämme paperikoneet hyvässä iskussa. MY VOICE SIVU 17

18 MY VOICE Toimintavarmuudessa on osansa myös Metsä Fibrella, jolta Sappi ostaa havusellua ja joka auttaa Sappia tehostamaan paperin tuotantoa. Metsä Fibre on luotettava toimija, joka toimittaa sellun aina ajallaan. Sellun pitää olla mahdollisimman tasalaatuista, eikä vuodenaikojen vaihtelu saa näkyä. Metsä Fibre on tässä suhteessa luotettava kumppani. Kuin yhtä suurta perhettä 1990-luvulla valmistuneessa vaaleassa tehdashallissa jylisee Kirkniemen kolmas paperikone PK 3, joka tottelee nimeä Galerie Queen. Savelainen tervehtii työntekijöitään, jotka istuvat valvomossa. Tehtaanjohtaja käy paikan päällä mahdollisimman usein. Silloin hallissa saattaa olla myös Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelija, joka auttaa säätämään paperin tuotantoprosessia. Vierailuja on noin kerran kuukaudessa tai useamminkin. Metsä Fibren asiantuntija keskustelee tuotannon ihmisten, insinöörien, työnjohtajien ja muun henkilöstön kanssa. Hän selvittää, paljonko sellua on kulunut ja miten se on käyttäytynyt konelinjalla. Hän tutkii laboratorioarvoja ja antaa asiantuntijan neuvoja. Sappin asiakasvastaava Tom Nickull Metsä Fibresta käy myös säännöllisesti tehtaalla. Suuria palavereja pidetään vähintään muutaman kerran vuodessa. Arvostan kovasti Metsä Fibren tehdaspaikkakuntaosaamista ja teknistä osaamista. Yrityksen ihmiset tuntevat paperinvalmistusprosessin ja laitteet ja miten ne toi- ENEMMÄN PAPERIA, VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA Metsä Fibren Joutsenon havusellutehdas siirtyy polysulfidikeittoon ensi kesänä. Tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappin Kirkniemen paperitehtaalta on asiasta innoissaan. Jatkossa polysulfidisellua käytetään mahdollisimman paljon heidän paperin valmistukseensa. Perusidea on, että pääsemme vähentämään sellun käyttöä paperin valmistuksessa polysulfidin myötä. Voimme saada satoja tuhansia jos ei jopa miljoonia euroja säästöä vuodessa. Se on se meidän porkkanamme. SIVU 18 MY VOICE

19 Superkalanteri koostuu vuorotellen asetelluista teräksisistä ja kuitupäällysteisistä rullista, joiden läpi paperi kulkee, jotta sen tiheys, sileys ja kiilto lisääntyvät. Voimme saada jopa miljoonia euroja säästöä vuodessa. SÄÄSTÖÄ SYNTYY Uudessa polysulfidisellussa on enemmän hemiselluloosaa, joka parantaa paperin teknisiä ominaisuuksia, kuten lujuutta ja jalostettavuutta. Asiakas saa pienemmällä jauhatusenergian käytöllä ja pienemmillä raaka-ainekustannuksilla yhtä lujaa tai lujempaa tuotetta kuin tähän asti. Polysulfidisellu on ainutlaatuinen tuote Euroopassa ja maailmallakin vastaavaa sellua tuotetaan vain Pohjois-Amerikassa. Uusia innovaatioita tarvitaan, sillä säästäminen on päivän teema. Paperin kulutus laskee Euroopassa. Savelainen kertoo, että Sappi ja Metsä Fibre perustivat syksyllä 2012 yhteistyöryhmän, joka pitää huolta siitä, että siirtyminen polysulfidiselluun sujuu mallikkaasti. Yksi selkeä muutos on jauhatusenergian määrän vähentäminen. Suunnittelemme yhdessä, miten otamme uuden sellun käyttöön ja viritämme laitteemme oikein, Savelainen täsmentää. Tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappin Kirkniemen paperitehtaalta. mivat yhteen sellun kanssa. He pystyvät neuvomaan meitä siinä, ettemme käytä sellua väärin, Savelainen kiteyttää. Tehokasta ja kestävää tuotantoa Martti Savelainen repäisee palan paperia pakkaamoon menevästä paperirullasta. Sanoisin, että tämä on 70-grammaista. Katsotaan, hän sanoo ja tutkii etikettiä. Entinen käyttöinsinööri naurahtaa. Näppituntuma on tainnut kadota, tässä lukee 65 grammaa. Taustalla pyörivästä pituusleikkurista tulee paperia kolmelle eri asiakkaalle. Se on laatupaperia, joka on tuotettu mahdollisimman kustannustehokkaasti. Olemme tehneet nyt kymmenisen vuotta hyvin tiivistä yhteistyötä. Metsä Fibren organisaatio ymmärtää hyvin meidän visiomme sen, että Kirkniemessä tehdään turvallisesti tulosta asiakastarpeet huomioiden. Pyrimme säästämään kallista raaka-ainetta, Savelainen toteaa. Asenne näkyy kaikessa tekemisessä, myös kaikkein uusimmassa käänteessä. Ensi kesänä Metsä Fibren Joutsenon tehtaan merkittävä asiakas, Sappi, ryhtyy käyttämään uutta polysulfidisellua paperin valmistuksessa kahdessa paperikoneessa. Tavoite on kirkas: enemmän yhtä tasokasta paperia nykyistä pienemmillä kustannuksilla. MY VOICE SIVU 19

20 GREEN SOUNDS TEKSTI / FRAN WEAVER, KUVAT / METSÄ GROUP & SHUTTERSTOCK BIOENERGIAN JÄLJILLÄ ENERGIA- OMAVARAISUUS- ASTE 150 % PUU Metsä Fibre kehittää uusia tapoja uusiutuvan biomassan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Näin syntyy vihreää bioenergiaa käytettäväksi yhtiön omissa tuotantoprosesseissa ja koko yhteiskunnassa. odernit sellutehtaat ovat huomattavia bioenergian tuottajia. Noin puolet tehtaaseen M tuodusta biomassasta hajoaa selluntuotantoprosessissa. Syntyy mustalipeää, jota polttamalla saadaan energiaa niin tehtaalle kuin bioenergiana myytäväksi. Myös kuori ja muut selluntuotantoon sopimattomat puun osat voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa. Metsä Fibren energian omavaraisuusaste on noin 150 prosenttia, joten tuotamme merkittävän määrän vihreää energiaa Suomen kantaverkkoon", kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen. Metsä Fibren bioenergian lisääntyvä käyttö saavutti uuden virstanpylvään vuonna 2012, kun Joutsenon tehtaalle valmistui uusi 48 megawatin kaasutuslaitos. Saapuvasta puusta irrotettu kuori kuivataan ensin selluntuotannon ylijäämälämmöllä ja muunnetaan sitten biokaasuksi, jota käytetään polttoaineena tehtaan kalkkiuunissa. Kun viimeisetkin säädöt saadaan valmiiksi, kaasutuslaitos on valmis toimintaan", sanoo Pehu-Lehtonen. Joutsenon kalkkiuuni alkaa lämmetä maakaasun sijaan paikan päällä tuotetulla biokaasulla. Pyrimme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä laajemminkin, ja tämä muutos on tärkeä osa prosessia." Uusi laitos parantaa edelleen tehtaan kokonaisenergiatehokkuutta ja vähentää Joutsenon hiilidioksidipäästöjä noin tonnilla vuodessa. Muutos tarkoittaa myös sitä, että normaalikäytön aikana Joutseno on nyt täysin hiilineutraali", Pehu-Lehtonen lisää. Metsä Fibren muiden tehtaiden tavoin Joutseno on jo nyt selkeästi yliomavarainen sähkön nettotuotannolla ja kulutuksella laskettuna. Tehtaan tuottama ylimääräinen bioenergia riittää kattamaan yli kotitalouden energiantarpeen vuositasolla. Biokaasun uudet mahdollisuudet Metsä Fibre tutkii jo mahdollisuutta rakentaa samanlainen laitos Kemin tehtaan yhteyteen. Kemin kalkkiuuni käyttää nyt polttoaineena öljyä. Tutkimme parhaillaan Kemiin sopivia tekni- BIO- KAASU SIVU 20 GREEN SOUNDS

21 48 MEGAWATIN KAASUTUSLAITOS JOUTSENON TEHTAALLA Joutsenon uusi kaasutuslaitos on valmis toimintaan. KUORI LUE LISÄÄ METSAFIBRE.FI/VASTUULLISUUS TEHDAS siä ratkaisuja sen pohjalta, mitä Joutsenosta opimme", Pehu-Lehtonen sanoo. Metsä Fibre arvioi myös mahdollisuuksia rakentaa suuri, 200 megawatin biojalostamo Joutsenoon. Laitos muuntaisi kuoren ja puulastut biokaasuksi. Metaanipitoisuudeltaan 95 prosentin kaasu muistuttaisi läheisesti maakaasua, jota nyt tuodaan Venäjältä putkiverkostoa pitkin Etelä-Suomen poikki. Pehu-Lehtonen selittää, että puupohjainen biokaasu voitaisiin syöttää samaan verkostoon Joutsenon tehtaalta yhteistyössä suomalaisen energiayhtiö Gasumin kanssa. Olemme tehneet konseptitutkimuksen, jonka mukaan biojalostamo voitaisiin integroida teknisesti tehtaan järjestelmiin. Seuraavaksi tehdään lisää soveltuvuusselvityksiä yhteistyökumppanien kanssa." Uusiutuvien raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä Suunnitelmissa on mukana myös Helsingin Energia, joka pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Puupohjainen biokaasu voitaisiin kuljettaa Helsinkiin valmiita putkistoja pitkin nykyisiin kaasukäyttöisiin voimaloihin lämmittämään kaupungin kaukolämpöverkoston vettä. Uusien investointien tarve jäisi tällöin vähäiseksi. Suunnitelman toinen etu on, että tilaa vievää biomassaa ei tarvitsisi kuljettaa kaupunkialueelle ja varastoida siellä. Haluamme kartuttaa toimitusketjumme kautta tulevaa tietoa uusiutuvan biomassan tehokkaasta käytöstä", Pehu-Lehtonen sanoo. Ajatus metaanin valmistamisesta puumassasta Joutsenossa ja kuljettamisesta putkistoja pitkin Helsinkiin on erittäin kiinnostava." GREEN SOUNDS SIVU 21

22 GREEN SOUNDS VUODEN 2009 TASOSTA METSÄ GROUPIN TAVOITE HIILIDIOKSIDI- PÄÄSTÖILLE VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 30 %:N VÄHENNYS VIHREÄN ENERGIAN TAVOITTEET Metsä Groupissa etsä Fibren pyrkimys lisätä puupohjaisen M bioenergian käyttöä on osa laajempia pyrkimyksiä hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä koko Metsä Groupissa. Biomassa on looginen painopistealue metsäteollisuudessa. Noin 80 prosenttia kaikesta polttoaineestamme on nykyisin biomassaa. Luku on jo nyt korkea, ja etsimme jatkuvasti uusia taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia kasvattaa sitä edelleen", selittää Metsä Groupin energiajohtaja Ilkka Latvala. Koko konsernin tavoitteena on, että vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat 30 prosenttia pienemmät tuotantotonnia kohti kuin vuonna 2009", Latvala sanoo. Pyrimme tähän jatkamalla fossiilisten polttoaineiden korvaamista bioenergialla sekä lisäämällä samalla tuotantoprosessien kokonaisenergiatehokkuutta 10 prosentilla. Tavoite saavutetaan toiminnan ja teknologian kehittämisellä." Tavoitteiden saavuttamista seurataan kaikkialla konsernissa. Metsä Group tarjoaa asiakkaille yhä useammin tietoa myös tuotteiden hiilijalanjäljestä. Tämä on tärkeää tietoa toimitusketjun ekologisesta kestävyydestä kiinnostuneille asiakkaille. Latvala painottaa, että Metsä Fibren ja koko konsernin viimeaikaiset suuret bioenergian tuotantoinvestoinnit ovat merkittäviä askelia kohti tavoitteiden saavuttamista. Etsimme jatkuvasti uusia lisäarvoa tuovia kumppanuussuhteita muihin energian käyttäjiin ja toimittajiin. Näin pyrimme löytämään uusia tapoja alentaa kustannuksia ja korvata fossiilisia polttoaineita kestävällä bioenergialla. Monet tehtaistamme esimerkiksi myyvät ylimääräistä lämpöenergiaa paikallisiin kaukolämpöverkostoihin." Bioenergian käyttö on looginen kehittämiskohde metsäteollisuudessa. TÄLLÄ HETKELLÄ BIOMASSA KATTAA NOIN 80 % KOKONAIS- POLTTO AINEEN KULUTUKSESTAMME SIVU 22 GREEN SOUNDS

23 KOLUMNI LIISA ROHWEDER WWF SUOMEN PÄÄSIHTEERI KOHTI YHDEN MAAPALLON KOKOISTA ELÄMÄÄ E A R T H KUVA / MIINA POIKOLAINEN WWF:n tänä vuonna julkaisema Living Planet -raportti on korutonta kertomaa: elämme yli varojemme. Tällä hetkellä me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn nähden. Maailmanlaajuisesti ihmisten ekologinen jalanjälki on puolitoista kertaa maapallon kantokykyä suurempi. Jos sama tahti jatkuu, tarvitsemme vuonna 2030 jo kaksi maapalloa tyydyttämään tarpeemme. Samalla kasvava kulutuksemme uhkaa luonnon monimuotoisuutta, joka on heikentynyt 30 prosentilla vuodesta Luonnon monimuotoisuus on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja elinkeinoille. Elävät organismit kasvit, eläimet ja mikro-organismit luovat vuorovaikutuksessa monimutkaisia, keskenään yhteydessä olevia ekosysteemien ja elinympäristöjen verkostoja. Ne puolestaan tuottavat lukemattomia ekosysteemipalveluja, joihin kaikki elämä perustuu. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan turvata ihmisten turvallisuus, terveys ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Meillä on jo keinoja, joiden avulla ruokaa, vettä ja energiaa sekä erilaisia materiaaleja riittää vuonna 2050 maailman yli yhdeksälle miljardille ihmiselle siten, että myös ekosysteemipalvelut säilyvät ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtyy. Edellytyksenä on, että talouden, liiketoimintamallien ja elämäntapojen perustaksi asetetaan tämä perimmäinen realiteetti: maapallon luonnon pääoma luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut on rajallinen. Onkin oleellista, että luonnonvaroja käytetään, hoidetaan, hallitaan ja jaetaan maapallon ekologisten reunaehtojen mukaisesti. Luonnon pääoman turvaamisen ja uudistamisen lisäksi tulee ottaa käyttöön kestävämpiä vaihtoehtoja koko tuotanto- ja kulutusketjuun. Rahavirtojen uudelleenjärjestely ja luonnonvarojen oikeudenmukaisemman jaon hallinta tukevat näitä prosesseja. Monet ajattelevat, että maailma muuttuu laatikkoleikeissä, joissa toimijoina ovat valtiot, organisaatiot, yritykset ja laitokset. Itse kuitenkin uskon, että maailma muuttuu, kun riittävän monet ihmiset lähtevät liikkeelle tukemaan muutosta. Yrityksissäkin juuri ihmiset tekevät valintoja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat koko maapallomme hyvinvointiin. Pelkkä tieto ja asiantuntemus eivät riitä. Tarvitaan myös kykyä kommunikoida, tehdä yhteistyötä ja esittää realistisia ratkaisuja. Yhteisellä tahdollamme ja ennakkoluulottomuudellamme voimme lopettaa velaksi elämisen tulevien sukupolvien kustannuksella ja edistää muutosta kohti yhden maapallon kokoista elämää. KUINKA VOIMME VASTATA HAASTEESEEN? KATSO SIVU 32 LUONNON MONIMUOTOISUUS ON RATKAISEVAN TÄRKEÄÄ IHMISTEN HYVINVOINNIN JA TOIMEENTULON KANNALTA. COLUMN SIVU 23

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 1 / 2011 tulevaisuus Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 2 > BOTNIA Echo 01/11 Sisältö Sir James Cropper ja sadan vuoden kumppanuus s. 10 Professori

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 / 2010 laatu Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 > BOTNIA Echo 02/10 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Työtä yhä paremman laadun puolesta 2

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007 Puolassa laatu arvossaan Botnian täyden palvelun sellusalkku Markkinalähtöinen valkaisumuutos PÄÄKIRJOITUS Täyden palvelun tuotepaletti Botnia tarjoaa täyden palvelun selluvalikoiman

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Suomi valokeilassa! KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Rethink JOHTAJUUS. Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS

Rethink JOHTAJUUS. Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS Rethink JOHTAJUUS Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS Uniikkeja fantasialuomuksia Tämä paperitaide on tarkoitettu käytettäväksi. Puinen tulevaisuus? Puurakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Sisällys VUOSIKERTOMUS 2006 1 Oy Metsä-Botnia Ab, tytäryhtiöt 2 Konsernin avainluvut 4 Vuosi 2006 lyhyesti Strategia ja johtaminen 6 Toimitusjohtaja Erkki Varis: Kilpailukyvystä

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot