CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6"

Transkriptio

1 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL, SIVU 24

2 HEAR HEAR INNOVATIIVINEN UUSI PROSESSI SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA JA ENERGIAA. SIVU 2 HEAR HEAR

3 14 &24 POLYSULFIDIKEITTO: sellun valoisampi tulevaisuus Kesällä 2013 Joutsenon tehtaalla (kuvassa) otetaan käyttöön uusi innovatiivinen keittoprosessi. Osa sulfidirikistä hapetetaan polysulfidiksi, joka estää hemiselluloosaa hajoamasta keittimessä yhdessä ligniinin kanssa. Tämä parantaa sellun teknisiä ominaisuuksia ja pienentää paperinvalmistajien kustannuksia ja energiankulutusta. LUE LISÄÄ SIVUILTA JA JA OTA SELVÄÄ, MIKSI POLYSULFIDI ON TULEVAISUUDEN ASIA. HEAR HEAR SIVU 3

4 TOIMINTAAMME LEIMAA JATKUVAN PARANTAMISEN HALU. JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI Tuotteen korkea laatu varmistetaan korkealuokkaisella toiminnalla kaikilla osa-alueilla. Kyse on yrityskulttuurista. Metsä Fibrellä tätä yrityskulttuuria on rakennettu asiakaslähtöisellä toimintatavalla, vahvalla henkilöstön osaamisella, tuloksekkaalla kumppanuusverkostolla, korkealla turvallisuustasolla ja ympäristön kunnioituksella. Muun muassa nämä asiat edustavat asiakaslupaustamme. Kuten Ari Harmaala tässä lehdessä toteaa, asiakkaamme ja heidän tarpeensa ovat työmme ydinkysymyksiä. Jokainen Metsä Fibren työntekijä näkee tämän työnsä ytimenä loppujen lopuksi aina on kyse asiakkaalle tuotetusta lisäarvosta. Tuotteidemme laadun kehittäminen vaatii syvää ja luottamuksellista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Asiakasvastuuketjun kautta saamme ripeästi välitettyä asiakkailtamme tulevat viestit tuotanto-organisaatioomme. Olemme myös saaneet työskennellä useissa tuloksellisissa yhteistyöhankkeissa. Vain tällä tavoin pystymme kehittämään tuotteitamme yhä paremmin asiakastarpeita vastaaviksi ja asiakkaiden toiveet ylittäviksi. Sellun laadunhallinnan edelleen parantamiseksi olemme kehittäneet jatkuvaa laatuindeksiä tuotteen tasalaatuisuuden mittaamiseksi. Uskomme, että tämä tarjoaa asiakkaille yhä tarkempaa, reaaliaikaista tietoa sellumme laadusta. Toimintaamme leimaa jatkuvan parantamisen halu. Tämä intohimo näkyy nyt erityisesti uuden tuotteen, polysulfidisellun, kehitystyössä ja Joutsenon tehtaan kaasutuslaitoksella. Kesällä 2013 maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas ottaa käyttöön polysulfidikeiton. Metsä Fibren uusi tuote tulee säästämään energiaa ja parantamaan sellun paperiteknisiä ominaisuuksia. Modernit sellutehtaat ovat huomattavia bioenergian tuottajia. Uskomme, että tämä on tulevaisuuden suunta. Jatkuvan parantamisen periaate pohjautuu arvoihimme: yhteistyö, luotettavuus, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko. Teemme työtä sen eteen, että olemme yhä parempi kumppani asiakkaillemme kaikilla toiminnan alueilla mitattuna. ISMO NOUSIAINEN JOHTAJA, TUOTANTO METSÄ FIBRE SIVU 4

5 [sisällys] ECHOES FROM THE WORLD 6 MY VOICE 16 ECHO TECH 24 ECHO MARK HEAR HEAR SELLUN VALOISAMPI TULEVAISUUS PÄÄKIRJOITUS JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI SISÄLLYS ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS VAALIMSEN ARVOINEN ASIA TALKING ECHO LISÄÄ VAIN POLYSULFIDISELLU MY VOICE SAPPI KIRKNIEMI GREEN SOUNDS BIOENERGIAN JÄLJILLÄ KOLUMNI MAAPALLON KOKOISTA ELÄMÄÄ ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL MARKET REVIEW KIINA UUSI POLKU KOHTI KEHITYSTÄ ECHO MONITOR ECHO MARK CMC MAISTUU ARJESSA Julkaisija: Metsä Fibre, Myynti ja markkinointi. Päätoimittaja: Saija Tuomikoski. Toimitus: Ari Harmaala, Mikael Lagerblom, Ursula Lumme, Tom Nickull ja Saija Tuomikoski. Tuotanto ja graafinen suunnittelu: Otavamedia Asiakasviestintä, Helsinki. Tuottaja: Maija Kajanto. Graafinen suunnittelu: Katri Sulin ja Riina Walli. Toimituspäällikkö: Jaana Pakkala. ISSN (printed edition) ISSN (online edition) Paino: Erweko Oy. Metsä Fibre Echo ilmestyy englanniksi, suomeksi, saksaksi ja kiinaksi. Kaikki lehdet on saatavissa osoitteesta METSÄ FIBRE ECHO. NUMERO 2/2012. METSÄ FIBRE OY, PL 30, METSÄ. Kansipaperi: Carta Integra 170 g. Paperi: Galerie Art Silk 130 g. SIVU 5

6 ECHOES FROM THE WORLD ARI HARMAALA Ari Harmaala on vastannut Metsä Fibren Asiakkuusprosessista viimeisen vuoden ajan. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi 20 vuoden ajan Metson paperikoneiden Aasian myynnissä. SIVU 6 ECHOES FROM THE WORLD

7 LUPAUS VAALIMISEN ARVOINEN ASIA Lupauksia on helppo antaa mutta usein vaikea pitää. Lupausta ei pidä tehdä liian kevyesti, luvattiinpa sitten soittaa takaisin yksittäiselle henkilölle tai toimittaa tuotteet sovitusti miljardien eurojen asiakkaalle. TEKSTI / LENA BARNER-RASMUSSEN, KUVAT / TOMMI TUOMI & SHUTTERSTOCK Jotta asiakkaalle annetulla lupauksella on merkitystä, on tunnettava nykytilanne. Asiakkaamme ostavat sellua kuukausittain, joten tasainen laatu on tärkeää. Ammattitaitoiset työntekijät ja sujuvat prosessit ovat osa laatua, selittää Metsä Fibren myynti- ja markkinointijohtaja Ari Harmaala. Metsä Fibren asiakaslupauksella on viisi kulmakiveä: korkea laatu, kestävä kehitys, logistiikan sujuvuus, tekninen asiantuntemus ja kustannustehokkuus. Tekninen asiantuntemus ja kustannuskilpailukyky kulkevat käsi kädessä kustannustehokkuus paranee merkittävästi, kun asiat tehdään oikein. Autamme asiakkaita saamaan kuidusta parhaan mahdollisen hyödyn. Esimerkiksi kuitujen jalostuksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä, Harmaala sanoo. Sujuvalla logistiikalla varmistetaan, että sellu saapuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Varastoa ei kannata tukkia suurilla sellumäärillä. Metsä Fibre on alan ensimmäinen yhtiö, joka käyttää tuotteissaan RFID-tunnisteita. Järjestelmän täysi hyöty tulee tosin näkyviin vasta, kun kaikki alan toimijat, myös satamat ja logistiikkayritykset, ottavat sen käyttöön. Viides asiakaslupauksen kulmakivi on kestävä kehitys. Asiakkaat haluavat yhä useammin varmistaa, että sellu tulee vastuulliselta toimittajalta. Toiminta on sertifioitava ja sen on noudatettava ympäristölainsäädäntöä. Harmaala muistuttaa myös työturvallisuuden tärkeydestä. Työturvallisuus jää usein varjoon. Metsä Fibre pitää tarkkaa kirjaa pienistäkin vaaratilanteista ja tähtää alan parhaaseen työturvallisuuteen. Näistä tekijöistä koostuu Metsä Fibren asiakaslupaus Fibres of Success. Sen keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Kun Harmaala vuosi sitten aloitti työt Metsä Fibressä, hänelle annettiin tehtäväksi yhtiön asiakashallinnan uudistaminen. Pian sen jälkeen myös yhtiön nimi vaihtui Metsä-Botniasta Metsä Fibreksi. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 7

8 ECHOES FROM THE WORLD Harmaala pureutui siis Metsä Fibren asiakashallinnan kehittämiseen, mutta halusi samalla tuoda asiakaslähtöisyyden osaksi kaikkien työntekijöiden ajattelua. Asiakkaasta huolehtiminen ei kuulu pelkästään myyjille. Kaikkien, aina sellutehtaan tuotantohenkilökunnasta lähtien on tiedettävä, minne tietty selluyksikkö on menossa. Tavoitteena oli, että asiakkaita ajatellaan todellisina ihmisinä. Se parantaa kaikkien motivaatiota, ovathan ihmiset kiinnostavampia kuin pelkät tuotteet, Harmaala sanoo. Lupaus, jolla on väliä Jotta asiakaslupauksella olisi todellista merkitystä, on asiakas tunnettava. Lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet. Liian usein käy niin, että asiakaslupausta tehtäessä pääosassa on tuote, ei asiakas. Kannattaa aloittaa kysymällä itseltään, mikä on asiakkaan kokemus asiasta, sen sijaan että kysyisi, millaista tuotetta me haluamme valmistaa, neuvoo Marketing Clinicin Catharina Stackelberg. Kuten muitakaan pidettäväksi tarkoitettuja lupauksia, asiakaslupausta ei pidä tehdä kevyesti. Metsä Fibren kokoisessa yhtiössä lupauksen muotoileminen on monitahoinen prosessi. On tiedettävä, mitä on lupaamassa, ja varmistettava, että lupaus voidaan myös pitää. Jos lupaus on liian suppea, siitä puuttuu tärkeää sisältöä; jos taas liian väljä, sitä on vaikea käsitellä. Lupauksen on siis osuttava juuri kohdalleen. Lupaus on ilmaistava selvästi. Siinä on ennen kaikkea kyse asiakkaalle tuotettavasta hyödystä, sanoo Ari Harmaala. Catharina Stackelbergin mukaan hyvä asiakaslupaus sisältää kolme tekijää: hygieniatekijät, järkiperustaiset hyödyt ja tunneperustaiset hyödyt. Niin kutsutut hygieniatekijät ovat pakollisia uskottavan toiminnan perustekijöitä. Alalla ei voi toimia, jos nämä tekijät eivät ole kunnossa. Esimerkiksi pankin on pakko olla luotettava, Stackelberg sanoo. Järkiperustaiset hyödyt tuottavat asiakkaalle selkeitä etuja ja saavat yrityksen erottumaan positiivisesti muista. Tunneperustaiset hyödyt tuovat merkittävää lisäapua kohdeasiakkaiden saavuttamiseen ja voivat viedä tuotemerkkiä kohti markkinajohtajuutta. Tärkeintä on siis se, mitä asiakas ajattelee ja tuntee tehdessään kauppaa yrityksen kanssa. Asiakaslupaus vastaa johdonmukaisesti asiakkaan kysymykseen siitä, mitä hän hyötyy asiakassuhteestaan, Stackelberg sanoo. CATHARINA STACKELBERG Catharina Stackelberg on markkinointikonsulttiyhtiö Marketing Clinicin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän auttaa asiakkaitaan muodostamaan asiakaslupauksia ja rakentamaan kestävää kaupallista menestystä. SIVU 8 ECHOES FROM THE WORLD

9 KYSY ITSELTÄSI, MIKÄ ON ASIAKKAAN KOKEMUS. ÄLÄ KYSY, MILLAISTA TUOTETTA HALUAMME VALMISTAA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 9

10 ECHOES FROM THE WORLD Tuotteita pyritään usein myymään aggressiivisesti kiinnittämättä riittävää huomiota siihen, mitä asiakas todella tarvitsee. Erityisesti yritysten välisessä markkinoinnissa mukana on oltava todellista lisäarvoa. On myös muistettava, että asiakkaiden lisäarvo voi syntyä eri asioista. Onnistumisen avain on siinä, että neuvottelukumppani tunnetaan läpikotaisin. On tiedettävä, mihin segmenttiin asiakas kuuluu, ja puhuttava samaa kieltä. Lupaus on sovitettava yhteen asiakkaan päämäärien kanssa, sanoo Harmaala, ja Stackelberg on samaa mieltä. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ajan mittaan, ja asiakas on ehkä siirrettävä toiseen segmenttiin. Vuoropuhelun on oltava jatkuvaa, jotta lupaus voidaan pitää ajan tasalla. Meillä on tietyt rutiinit, joilla varmistetaan, että tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti, Harmaala sanoo. Stackelberg huomauttaa, että näissä tapaamisissa kerätty tieto ei ole vain myyjien omaisuutta. Liian usein käy niin, että kaikki tieto on myyjillä, ja kun myyjä lähtee, asiakas saattaa lähteä hänen mukanaan. Yritysten on puhallettava paremmin yhteen hiileen: asiakkaan on oltava kosketuksissa koko yhtiöön, ei vain myyntiosastoon. Metsä Fibressä myyjät ovat asiakkaan tärkein kosketuspinta, mutta asiakasvastuuketjuihin kuuluu työntekijöitä myös muista yksiköistä. Näin varmistamme, että tieto tavoittaa kaikki työntekijät. On kuitenkin hyväksyttävä myös se tosiasia, että liiketoiminta syntyy ihmisten, ei yritysten välillä. Kannattaa käydä läpi kaikki ne pisteet, joissa asiakas kohdataan ja päättää, mitkä niistä ovat tärkeimpiä, sanoo Catharina Stackelberg. Toiminnan ytimessä Kaikkien työntekijöiden on täytettävä asiakaslupausta toiminnallaan, jotta se ei jää pelkäksi sanahelinäksi. Asiakkaan kokemuksesta puhutaan nykyään paljon. Kannattaa käydä läpi kaikki asiakkaan kohtauspisteet ja päättää, mitkä niistä ovat tärkeimpiä. Näin voidaan selvittää, millaisilla kohtaamisilla on eniten merkitystä, ja varmistaa, että nämä kosketuskohdat ovat myös yhteydessä asiakaslupaukseen, Stackelberg sanoo. Jokainen yrityksen työntekijä osallistuu luottamuksen luomiseen ja asiakaslupauksen pitämiseen. Luottamusta luodaan vastaanottotiskiltä lähtien, Harmaala sanoo. Stackelberg on samaa mieltä. Kaikki toiminta on viestintää. SIVU 10 ECHOES FROM THE WORLD

11 MISTÄ MENESTYVÄ YRITYS JA BRÄNDI SYNTYVÄT, CATHARINA STACKELBERG? 1 Yrityksellä on oltava yhteinen määränpää ja missio. Kaikkien organisaation jäsenten on tunnettava yhtiön viisivuotissuunnitelma. Asiakkaan kokemusta on kyettävä johtamaan tavalla, joka varmistaa jatkuvuuden viiden vuoden jaksolla. Miten sovittu liiketoiminnan päämäärä näkyy jokaisessa asiakaskohtaamisessa? 2 Toinen menestystekijä on merkityksellinen erottuminen kilpailijoista. Mikä saa organisaatiomme erottumaan tavalla, jolla on merkitystä? 3 On oltava rohkeutta tehdä valintoja ja viedä läpi strategian vaatimat investoinnit. Yleinen virhe on, että asiat yritetään säilyttää ennallaan. On yllättävän vaikeaa hylätä jokin vaihtoehto. Riskinä on, että päädytään tekemään hieman kaikkea, ja tulokset jäävät laihoiksi. 4 Brändi ei ole brändi, jollei asiakkailla ole selkeää kuvaa sen sanomasta. Jos ollaan tarkkoja, yritys ei voi päättää, onko brändi todellinen brändi sen päättävät asiakkaat. Brändin täytyy tuoda heti kohderyhmän mieleen oikeat ominaisuudet. Esimerkiksi Volvo tarkoittaa turvallisuutta ja Apple hauskaa helppokäyttöisyyttä. ASIAKASLUPAUS ON VAIN TYHJIÄ SANOJA, JOS KAIKKI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT SEISO SEN TAKANA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 11

12 ECHOES FROM THE WORLD Jotta tämä toimii, asiakaslupaus ei saa olla hihasta vedetty. Asiakaslupauksen on oltava yhteydessä yhtiön olemukseen, jotta sitä voidaan toteuttaa koko organisaatiossa, Stackelberg sanoo. Myös Harmaala on samaa mieltä. Asiakaslupaus liittyy yhtiön arvoihin, missioon ja visioon. Lupauksen ydin on arvoissa. Lupaus esitellään asiakkaalle vasta, kun työntekijät ovat sitoutuneet siihen. Työntekijät vievät lupausta eteenpäin. Jos he eivät ole sisäistäneet lupausta, se jää tyhjäksi. Lupaus on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, joten on tärkeää, että koko henkilöstö on sen takana, Harmaala sanoo. Entä jos asiakaslupaus rikotaan. Voiko sen korjata? Jos rikotaan hygieniatekijöitä, esimerkiksi jos pankki menettää uskottavuutensa, tilanteen korjaaminen on vaikeaa, Stackelberg sanoo. Tunneperustaisten tekijöiden tasolla lupauksen rikkomisella ei ole yhtä katastrofaalisia seurauksia, mutta tilanne on silloinkin vakava. Asiakkaan luottamuksen palauttamiseen menee kauan, Harmaala sanoo. Jokainen yrityksen työntekijä osallistuu asiakaslupauksen pitämiseen, Stackelberg ja Harmaala sanovat. Asian ytimessä Mistä tiedetään, onko lupauksen pitämisessä todella onnistuttu? Catharina Stackelberg suosittelee säännöllisiä asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ehkä joka kuukausi, mutta vähintään neljästi vuodessa. Nekään eivät silti kerro kaikkea. Koska kyselyt ovat väistämättä melko teknisiä, tarvitaan myös säännöllistä vuoropuhelua asiakkaan kanssa. Lupauksen pitäminen näkyy lopulta yhtiön taseen loppusummassa. Toiminta heijastuu lukuihin. Vastuullinen tuloksenteko on paras mittari. Tällaisessa liiketoiminnassa ei voi onnistua vuosikymmenestä toiseen, jollei toimita sitä, mitä lupaa, Harmaala sanoo. SIVU 12 ECHOES FROM THE WORLD

13 ASIAKASLUPAUS: FIBRES OF SUCCESS TEKNINEN ASIAN- TUNTEMUS LAADUKKAAT TUOTTEET KUSTANNUS- TEHOKKUUS Botnia SUJUVA LOGISTIIKKA KESTÄVÄ KEHITYS KAIKEN KESKIÖSSÄ ON ASIAKAS JA HÄNEN TARPEENSA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 13

14 TALKING ECHO SULFIDIRIKISTÄ POLYSULFIDIKSI Osa keittoliuoksen SULFIDIRIKISTÄ (S 2 -)muutetaan POLYSULFIDIKSI eli alkuainemuotoiseksi rikiksi. Sen ansioista aiemmin ligniinin mukana liuenneet HEMISELLULOOSAT saadaan tehokkaammin mukaan kuituun. SELLUN KEITTOPROSESSI optimoidaan hyödyntämään uusia lisäaineita. POLYSULFIDIMENETELMÄ otetaan käyttöön kesällä 2013 Metsä Fibren Joutsenon tehtaalla. Uuden tuotteen valmistuksessa puuraaka-aine hyödynnetään entistä tehokkaammin. Korkea HEMISELLULOOSAPITOISUUS vahvistaa kuidun rakennetta, ja sillä on tärkeä rooli paperin valmistuksessa. Uudenlainen kuitu tarvitsee vähemmän jauhatusta. LISÄÄ VAIN POLYSULFIDISELLU Metsä Fiberin uusi polysulfidimenetelmä säästää energiaa ja parantaa paperikoneen ajettavuutta. TEKSTI / PETJA PARTANEN, KUVA / SHUTTERSTOCK SIVU 14 TALKING ECHO

15 +/-0% BULKKISUUS TIHEYDEN KÄÄNTEISLUKU, kertoo paperimateriaalin ominaistilavuuden. Massan bulkkisuus säilyy entisellään. +/-0% % VETOLUJUUS, VETOJÄYKKYYS, KIMMOKERROIN HAVUSELLU antaa paperille sen lujuuden. Sellun parantuneen vetolujuuden ja vetojäykkyyden voi hyödyntää joko lopputuotteen parantuneena lujuutena tai korvaamalla havusellun osuutta halvemmilla aineilla paperinvalmistuksessa. KUIDUN PITUUS, VAALEUS POLYSULFIDIKEITTO ei muuta HAVUSELLUN perusominaisuuksia % JAUHATUSENERGIAN KULUTUS % PALSTAUTUMIS- LUJUUS Kertoo miten hyvin kartongin kerrokset pysyvät yhdessä, tai miten paperi ja päällyste pysyvät yhdessä. Tärkeä ominaisuus päällystettäville paperilajeille ja kartongille. Uusi SELLULAJI vaatii entistä vähemmän jauhatusta ennen paperikoneelle vientiä. Jauhatus kuluttaa sähköä yli 100 kwh sellutonnia kohden. Jokainen säästetty kilowattitunti on selvää rahaa. HUOM! Sellun ominaisuuksien muutokset ovat laboratoriokokeisiin pohjautuvia varovaisia arvioita. Jauhatusenergian säästöt riippuvat paperin valmistuksessa käytetystä jauhatusprosessista. LUE LISÄÄ POLYSULFIDI- MENETELMÄSTÄ SIVULTA24 TALKING ECHO SIVU 15

16 MY VOICE POLYSULFIDISELLU TUO uutta säpinää PAPERIN VALMISTUKSEEN SIVU 16 MY VOICE

17 Kirkniemen koneet tuottavat tonnia paperia päivässä KM KM Sappin Kirkniemen paperitehdas ja Metsä Fibre ovat kuin perheenjäseniä. On sellukauppaa, teknistä tukea ja huimia kehitysprojekteja, joista viimeisimpänä polysulfidisellun tulo Kirkniemeen. TEKSTI / KATJA ALAJA, KUVAT / KATRI LEHTOLA SAPPIN PÄIVÄSSÄ TUOTTAMA PAPERI TONNIA AIKAKAUSLEHTI- JA LUETTELO- PAPERIA JOKA PÄIVÄ. ETÄISYYS LONTOOSTA NEW YORKIIN 190 TONNIA: PAINAVIN KOSKAAN TAVATTU VALAS. Tuhatkiloiset havuselluyksiköt nököttävät katoksen alla. Vuorokauden sisällä ne ovat jo paperikoneissa ja uusi paalikasa odottaa vuoroaan. Metsä Fibren valmistamaa sellua virtaa jatkuvalla syötöllä Sappin paperitehtaalle Lohjan Kirkniemeen. Eteläafrikkalaisomistuksessa olevan tehtaan paperikoneet tuottavat 2000 tonnia aikakauslehti- ja katalogipapereja vuorokaudessa. Siitä saa noin seitsemän metriä leveän ja 5500 kilometriä pitkän tien, joka ulottuu Pohjois-Afrikkaan, tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappista heittää. Oikeasti Kirkniemessä valmistettu paperi päätyy laajalti tunnettuihin aikakauslehtiin ja katalogeihin. Newsweekiin, National Geographiciin, Air Francen asiakaslehteen, Elleen, Vogueen, Viini-lehteen ja niin edelleen. Galerie-paperiperheeseen kuuluvat Lite, Brite, Fine ja Fine Silk. Vientiin Sappin tuotannosta menee peräti 94 prosenttia. Saksa, Englanti, Puola, Australia, Venäjä ja Yhdysvallat ovat suurimpia paperin ostajia. Miksi asiakkaat haluavat juuri Sappin tuotteita? Se on hyvä kysymys, Savelainen sanoo ja ottaa tuumaustauon. Laadun tasaisuus ja toimintavarmuus ovat ne asiat, joihin me olemme panostaneet. Meillä on hirveän vähän hässäköitä, sillä pidämme paperikoneet hyvässä iskussa. MY VOICE SIVU 17

18 MY VOICE Toimintavarmuudessa on osansa myös Metsä Fibrella, jolta Sappi ostaa havusellua ja joka auttaa Sappia tehostamaan paperin tuotantoa. Metsä Fibre on luotettava toimija, joka toimittaa sellun aina ajallaan. Sellun pitää olla mahdollisimman tasalaatuista, eikä vuodenaikojen vaihtelu saa näkyä. Metsä Fibre on tässä suhteessa luotettava kumppani. Kuin yhtä suurta perhettä 1990-luvulla valmistuneessa vaaleassa tehdashallissa jylisee Kirkniemen kolmas paperikone PK 3, joka tottelee nimeä Galerie Queen. Savelainen tervehtii työntekijöitään, jotka istuvat valvomossa. Tehtaanjohtaja käy paikan päällä mahdollisimman usein. Silloin hallissa saattaa olla myös Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelija, joka auttaa säätämään paperin tuotantoprosessia. Vierailuja on noin kerran kuukaudessa tai useamminkin. Metsä Fibren asiantuntija keskustelee tuotannon ihmisten, insinöörien, työnjohtajien ja muun henkilöstön kanssa. Hän selvittää, paljonko sellua on kulunut ja miten se on käyttäytynyt konelinjalla. Hän tutkii laboratorioarvoja ja antaa asiantuntijan neuvoja. Sappin asiakasvastaava Tom Nickull Metsä Fibresta käy myös säännöllisesti tehtaalla. Suuria palavereja pidetään vähintään muutaman kerran vuodessa. Arvostan kovasti Metsä Fibren tehdaspaikkakuntaosaamista ja teknistä osaamista. Yrityksen ihmiset tuntevat paperinvalmistusprosessin ja laitteet ja miten ne toi- ENEMMÄN PAPERIA, VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA Metsä Fibren Joutsenon havusellutehdas siirtyy polysulfidikeittoon ensi kesänä. Tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappin Kirkniemen paperitehtaalta on asiasta innoissaan. Jatkossa polysulfidisellua käytetään mahdollisimman paljon heidän paperin valmistukseensa. Perusidea on, että pääsemme vähentämään sellun käyttöä paperin valmistuksessa polysulfidin myötä. Voimme saada satoja tuhansia jos ei jopa miljoonia euroja säästöä vuodessa. Se on se meidän porkkanamme. SIVU 18 MY VOICE

19 Superkalanteri koostuu vuorotellen asetelluista teräksisistä ja kuitupäällysteisistä rullista, joiden läpi paperi kulkee, jotta sen tiheys, sileys ja kiilto lisääntyvät. Voimme saada jopa miljoonia euroja säästöä vuodessa. SÄÄSTÖÄ SYNTYY Uudessa polysulfidisellussa on enemmän hemiselluloosaa, joka parantaa paperin teknisiä ominaisuuksia, kuten lujuutta ja jalostettavuutta. Asiakas saa pienemmällä jauhatusenergian käytöllä ja pienemmillä raaka-ainekustannuksilla yhtä lujaa tai lujempaa tuotetta kuin tähän asti. Polysulfidisellu on ainutlaatuinen tuote Euroopassa ja maailmallakin vastaavaa sellua tuotetaan vain Pohjois-Amerikassa. Uusia innovaatioita tarvitaan, sillä säästäminen on päivän teema. Paperin kulutus laskee Euroopassa. Savelainen kertoo, että Sappi ja Metsä Fibre perustivat syksyllä 2012 yhteistyöryhmän, joka pitää huolta siitä, että siirtyminen polysulfidiselluun sujuu mallikkaasti. Yksi selkeä muutos on jauhatusenergian määrän vähentäminen. Suunnittelemme yhdessä, miten otamme uuden sellun käyttöön ja viritämme laitteemme oikein, Savelainen täsmentää. Tehtaanjohtaja Martti Savelainen Sappin Kirkniemen paperitehtaalta. mivat yhteen sellun kanssa. He pystyvät neuvomaan meitä siinä, ettemme käytä sellua väärin, Savelainen kiteyttää. Tehokasta ja kestävää tuotantoa Martti Savelainen repäisee palan paperia pakkaamoon menevästä paperirullasta. Sanoisin, että tämä on 70-grammaista. Katsotaan, hän sanoo ja tutkii etikettiä. Entinen käyttöinsinööri naurahtaa. Näppituntuma on tainnut kadota, tässä lukee 65 grammaa. Taustalla pyörivästä pituusleikkurista tulee paperia kolmelle eri asiakkaalle. Se on laatupaperia, joka on tuotettu mahdollisimman kustannustehokkaasti. Olemme tehneet nyt kymmenisen vuotta hyvin tiivistä yhteistyötä. Metsä Fibren organisaatio ymmärtää hyvin meidän visiomme sen, että Kirkniemessä tehdään turvallisesti tulosta asiakastarpeet huomioiden. Pyrimme säästämään kallista raaka-ainetta, Savelainen toteaa. Asenne näkyy kaikessa tekemisessä, myös kaikkein uusimmassa käänteessä. Ensi kesänä Metsä Fibren Joutsenon tehtaan merkittävä asiakas, Sappi, ryhtyy käyttämään uutta polysulfidisellua paperin valmistuksessa kahdessa paperikoneessa. Tavoite on kirkas: enemmän yhtä tasokasta paperia nykyistä pienemmillä kustannuksilla. MY VOICE SIVU 19

20 GREEN SOUNDS TEKSTI / FRAN WEAVER, KUVAT / METSÄ GROUP & SHUTTERSTOCK BIOENERGIAN JÄLJILLÄ ENERGIA- OMAVARAISUUS- ASTE 150 % PUU Metsä Fibre kehittää uusia tapoja uusiutuvan biomassan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Näin syntyy vihreää bioenergiaa käytettäväksi yhtiön omissa tuotantoprosesseissa ja koko yhteiskunnassa. odernit sellutehtaat ovat huomattavia bioenergian tuottajia. Noin puolet tehtaaseen M tuodusta biomassasta hajoaa selluntuotantoprosessissa. Syntyy mustalipeää, jota polttamalla saadaan energiaa niin tehtaalle kuin bioenergiana myytäväksi. Myös kuori ja muut selluntuotantoon sopimattomat puun osat voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa. Metsä Fibren energian omavaraisuusaste on noin 150 prosenttia, joten tuotamme merkittävän määrän vihreää energiaa Suomen kantaverkkoon", kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen. Metsä Fibren bioenergian lisääntyvä käyttö saavutti uuden virstanpylvään vuonna 2012, kun Joutsenon tehtaalle valmistui uusi 48 megawatin kaasutuslaitos. Saapuvasta puusta irrotettu kuori kuivataan ensin selluntuotannon ylijäämälämmöllä ja muunnetaan sitten biokaasuksi, jota käytetään polttoaineena tehtaan kalkkiuunissa. Kun viimeisetkin säädöt saadaan valmiiksi, kaasutuslaitos on valmis toimintaan", sanoo Pehu-Lehtonen. Joutsenon kalkkiuuni alkaa lämmetä maakaasun sijaan paikan päällä tuotetulla biokaasulla. Pyrimme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä laajemminkin, ja tämä muutos on tärkeä osa prosessia." Uusi laitos parantaa edelleen tehtaan kokonaisenergiatehokkuutta ja vähentää Joutsenon hiilidioksidipäästöjä noin tonnilla vuodessa. Muutos tarkoittaa myös sitä, että normaalikäytön aikana Joutseno on nyt täysin hiilineutraali", Pehu-Lehtonen lisää. Metsä Fibren muiden tehtaiden tavoin Joutseno on jo nyt selkeästi yliomavarainen sähkön nettotuotannolla ja kulutuksella laskettuna. Tehtaan tuottama ylimääräinen bioenergia riittää kattamaan yli kotitalouden energiantarpeen vuositasolla. Biokaasun uudet mahdollisuudet Metsä Fibre tutkii jo mahdollisuutta rakentaa samanlainen laitos Kemin tehtaan yhteyteen. Kemin kalkkiuuni käyttää nyt polttoaineena öljyä. Tutkimme parhaillaan Kemiin sopivia tekni- BIO- KAASU SIVU 20 GREEN SOUNDS

21 48 MEGAWATIN KAASUTUSLAITOS JOUTSENON TEHTAALLA Joutsenon uusi kaasutuslaitos on valmis toimintaan. KUORI LUE LISÄÄ METSAFIBRE.FI/VASTUULLISUUS TEHDAS siä ratkaisuja sen pohjalta, mitä Joutsenosta opimme", Pehu-Lehtonen sanoo. Metsä Fibre arvioi myös mahdollisuuksia rakentaa suuri, 200 megawatin biojalostamo Joutsenoon. Laitos muuntaisi kuoren ja puulastut biokaasuksi. Metaanipitoisuudeltaan 95 prosentin kaasu muistuttaisi läheisesti maakaasua, jota nyt tuodaan Venäjältä putkiverkostoa pitkin Etelä-Suomen poikki. Pehu-Lehtonen selittää, että puupohjainen biokaasu voitaisiin syöttää samaan verkostoon Joutsenon tehtaalta yhteistyössä suomalaisen energiayhtiö Gasumin kanssa. Olemme tehneet konseptitutkimuksen, jonka mukaan biojalostamo voitaisiin integroida teknisesti tehtaan järjestelmiin. Seuraavaksi tehdään lisää soveltuvuusselvityksiä yhteistyökumppanien kanssa." Uusiutuvien raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä Suunnitelmissa on mukana myös Helsingin Energia, joka pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Puupohjainen biokaasu voitaisiin kuljettaa Helsinkiin valmiita putkistoja pitkin nykyisiin kaasukäyttöisiin voimaloihin lämmittämään kaupungin kaukolämpöverkoston vettä. Uusien investointien tarve jäisi tällöin vähäiseksi. Suunnitelman toinen etu on, että tilaa vievää biomassaa ei tarvitsisi kuljettaa kaupunkialueelle ja varastoida siellä. Haluamme kartuttaa toimitusketjumme kautta tulevaa tietoa uusiutuvan biomassan tehokkaasta käytöstä", Pehu-Lehtonen sanoo. Ajatus metaanin valmistamisesta puumassasta Joutsenossa ja kuljettamisesta putkistoja pitkin Helsinkiin on erittäin kiinnostava." GREEN SOUNDS SIVU 21

22 GREEN SOUNDS VUODEN 2009 TASOSTA METSÄ GROUPIN TAVOITE HIILIDIOKSIDI- PÄÄSTÖILLE VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 30 %:N VÄHENNYS VIHREÄN ENERGIAN TAVOITTEET Metsä Groupissa etsä Fibren pyrkimys lisätä puupohjaisen M bioenergian käyttöä on osa laajempia pyrkimyksiä hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä koko Metsä Groupissa. Biomassa on looginen painopistealue metsäteollisuudessa. Noin 80 prosenttia kaikesta polttoaineestamme on nykyisin biomassaa. Luku on jo nyt korkea, ja etsimme jatkuvasti uusia taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia kasvattaa sitä edelleen", selittää Metsä Groupin energiajohtaja Ilkka Latvala. Koko konsernin tavoitteena on, että vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat 30 prosenttia pienemmät tuotantotonnia kohti kuin vuonna 2009", Latvala sanoo. Pyrimme tähän jatkamalla fossiilisten polttoaineiden korvaamista bioenergialla sekä lisäämällä samalla tuotantoprosessien kokonaisenergiatehokkuutta 10 prosentilla. Tavoite saavutetaan toiminnan ja teknologian kehittämisellä." Tavoitteiden saavuttamista seurataan kaikkialla konsernissa. Metsä Group tarjoaa asiakkaille yhä useammin tietoa myös tuotteiden hiilijalanjäljestä. Tämä on tärkeää tietoa toimitusketjun ekologisesta kestävyydestä kiinnostuneille asiakkaille. Latvala painottaa, että Metsä Fibren ja koko konsernin viimeaikaiset suuret bioenergian tuotantoinvestoinnit ovat merkittäviä askelia kohti tavoitteiden saavuttamista. Etsimme jatkuvasti uusia lisäarvoa tuovia kumppanuussuhteita muihin energian käyttäjiin ja toimittajiin. Näin pyrimme löytämään uusia tapoja alentaa kustannuksia ja korvata fossiilisia polttoaineita kestävällä bioenergialla. Monet tehtaistamme esimerkiksi myyvät ylimääräistä lämpöenergiaa paikallisiin kaukolämpöverkostoihin." Bioenergian käyttö on looginen kehittämiskohde metsäteollisuudessa. TÄLLÄ HETKELLÄ BIOMASSA KATTAA NOIN 80 % KOKONAIS- POLTTO AINEEN KULUTUKSESTAMME SIVU 22 GREEN SOUNDS

23 KOLUMNI LIISA ROHWEDER WWF SUOMEN PÄÄSIHTEERI KOHTI YHDEN MAAPALLON KOKOISTA ELÄMÄÄ E A R T H KUVA / MIINA POIKOLAINEN WWF:n tänä vuonna julkaisema Living Planet -raportti on korutonta kertomaa: elämme yli varojemme. Tällä hetkellä me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn nähden. Maailmanlaajuisesti ihmisten ekologinen jalanjälki on puolitoista kertaa maapallon kantokykyä suurempi. Jos sama tahti jatkuu, tarvitsemme vuonna 2030 jo kaksi maapalloa tyydyttämään tarpeemme. Samalla kasvava kulutuksemme uhkaa luonnon monimuotoisuutta, joka on heikentynyt 30 prosentilla vuodesta Luonnon monimuotoisuus on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja elinkeinoille. Elävät organismit kasvit, eläimet ja mikro-organismit luovat vuorovaikutuksessa monimutkaisia, keskenään yhteydessä olevia ekosysteemien ja elinympäristöjen verkostoja. Ne puolestaan tuottavat lukemattomia ekosysteemipalveluja, joihin kaikki elämä perustuu. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan turvata ihmisten turvallisuus, terveys ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Meillä on jo keinoja, joiden avulla ruokaa, vettä ja energiaa sekä erilaisia materiaaleja riittää vuonna 2050 maailman yli yhdeksälle miljardille ihmiselle siten, että myös ekosysteemipalvelut säilyvät ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtyy. Edellytyksenä on, että talouden, liiketoimintamallien ja elämäntapojen perustaksi asetetaan tämä perimmäinen realiteetti: maapallon luonnon pääoma luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut on rajallinen. Onkin oleellista, että luonnonvaroja käytetään, hoidetaan, hallitaan ja jaetaan maapallon ekologisten reunaehtojen mukaisesti. Luonnon pääoman turvaamisen ja uudistamisen lisäksi tulee ottaa käyttöön kestävämpiä vaihtoehtoja koko tuotanto- ja kulutusketjuun. Rahavirtojen uudelleenjärjestely ja luonnonvarojen oikeudenmukaisemman jaon hallinta tukevat näitä prosesseja. Monet ajattelevat, että maailma muuttuu laatikkoleikeissä, joissa toimijoina ovat valtiot, organisaatiot, yritykset ja laitokset. Itse kuitenkin uskon, että maailma muuttuu, kun riittävän monet ihmiset lähtevät liikkeelle tukemaan muutosta. Yrityksissäkin juuri ihmiset tekevät valintoja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat koko maapallomme hyvinvointiin. Pelkkä tieto ja asiantuntemus eivät riitä. Tarvitaan myös kykyä kommunikoida, tehdä yhteistyötä ja esittää realistisia ratkaisuja. Yhteisellä tahdollamme ja ennakkoluulottomuudellamme voimme lopettaa velaksi elämisen tulevien sukupolvien kustannuksella ja edistää muutosta kohti yhden maapallon kokoista elämää. KUINKA VOIMME VASTATA HAASTEESEEN? KATSO SIVU 32 LUONNON MONIMUOTOISUUS ON RATKAISEVAN TÄRKEÄÄ IHMISTEN HYVINVOINNIN JA TOIMEENTULON KANNALTA. COLUMN SIVU 23

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsä Groupin biotuotetehdas Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Arvioita Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotannolle ja energiavaikutuksille

Arvioita Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotannolle ja energiavaikutuksille Arvioita Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotannolle ja energiavaikutuksille Lauri Hetemäki Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän kokous, Valtioneuvoston linna, 30.3.2010 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot