TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 HAKIJAN OPAS YHTEISHAKU

2 TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN Tästä Hakijan oppaasta löydät koulutuksia, joille on yhteistä se, että ne valmentavat ihmisläheisiin ammatteihin. Humakin opinnot sisältävät sopivassa määrin teoriaa ja käytäntöä. Sen takaa työelämälähtöinen toimintamallimme. Olemme valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Voit valita opiskelupaikaksesi Jyväskylän, Kuopion, pääkaupunkiseudun tai Turun. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit jatkaa työkokemusta hankittuasi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK). Sisältö Esipuhe ja kalenteri... 2 Valintakoepäivät keväällä Yhteishaussa keväällä Nuorten vai aikuisten koulutus...6 Nuorten yhteishaku... 7 Tulkki (AMK)...9 Yhteisöpedagogi (AMK)...10 Kulttuurituottaja (AMK) Aikuisten yhteishaku...14 Yhteisöpedagogi (AMK)...16 Kulttuurituottaja (AMK) Ylempi AMK yhteishaku...18 Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)...19 Yhteishaun yleiset periaatteet Muutakin kuin tutkintoon johtavia opintoja...22 Hakijapalvelut...23 Aloituspaikat Haluatko lukea lisää humakeista? Lue Humak lehti, joka sisältää tarinoita meistä ja meiltä valmistuneista. Yhteishaku alkaa Yhteishaku päättyy klo Liitteet perillä Pääsykoekutsut ja jälkiohjauskirjeet Aikuisten viimeinen muutostenilmoituspäivä Sähköinen hakijapalvelu aukeaa * aikuiset ja ylempi amk 2

3 Valintakoepäivät keväällä 2014, koe on hakijalle yksipäiväinen Nuoret Aikuiset Ylempi AMK Kansalaistoiminta ja nuorisotyö * Jyväskylä 4.6., Kuopio 5.6., Nurmijärvi 5.6. ja Turku 4.6. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Jyväskylä Nurmijärvi * Järjestö- ja nuorisotyö TKI-keskus Ilkka (Helsinki) Kulttuurituotanto Jyväskylä 3.6., Kauniainen ja Turku 3.6. Viittomakieli ja tulkkaus TKI-keskus Ilkka (Helsinki) ja Kuopio Kulttuurituotanto Kauniaisten ryhmä: Kauniainen Tampereen ryhmä: TKI-keskus Ilkka (Helsinki) * Valintakoejärjestelyjä varten hakijaa pyydetään ilmoittautumaan valintakokeeseen. Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Humakin verkkosivuilla hakuajan alettua. Valintakokeeseen kutsuttu hakija saa osallistua kokeeseen, vaikka hän ei olisi tehnyt ennakkoilmoittautumista. Aikuisten tulokset hakijoilla Täydennyshaku (ei koske aikuisia) Jonotusoikeus päättyy Nuorten viimeinen muutostenilmoituspäivä Nuorten tulokset hakijoilla V.I.P. opiskelupaikan vastaanottaminen Varaamme oikeuden muutoksiin. 3

4 YHTEISHAUSSA KEVÄÄLLÄ 2014 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Tulkki (AMK) Viittomakielentulkki työskentelee yleensä tulkkausalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän on ammattilainen, joka on mukana elämän erilaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä: työpaikalla, terveydenhuollon tilanteissa, harrastuksissa, koulutuksissa ja perheissä. Tulkkausalan tehtävissä on viittomakielen tulkkauksen rinnalla lisääntynyt erilaisten kommunikaatiomenetelmien, kuten viitotun puheen käyttö. Siksi viittomakielen ja tulkkauksen taidoilla on kysyntää. Tulkki on kieli- ja vuorovaikutustaitojen asiantuntija, jolla on laaja yleissivistys ja halu kehittyä työssään jatkuvasti. Tulkit työskentelevät esimerkiksi asioimistulkkeina, opiskelutulkkeina, tulkkivälittäjinä ja muissa tulkkausalan tehtävissä, kuten kääntäjinä ja viittomakommunikaation opettajina tukiviittomia käyttävissä perheissä. Tutkinto: Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tulkki (AMK) Koulutus: Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto 240 op, 4 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan) NUORTEN KOULUTUS Hakukohteet: Kuopion yksikkö (20), Pääkaupunkiseudun yksikkö/kauniainen (20) Opetusmuoto: Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta Yhteisöpedagogi (AMK) Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, suunnittelijoina ja koordinaattoreina. Koulutuksessa on mahdollista erikoistua joko nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, organisaatioiden ja niiden viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden ja erityisesti nuoruuden asiantuntijuuden vahvistaminen. Yhteisöpedagogit toimivat esimerkiksi nuorisotyöntekijöinä, nuorisosihteereinä, järjestö- ja vapaa-ajanohjaajina, lastensuojelulaitosten ohjaajina, projektikoordinaattoreina tai -päälliköinä ja palveluyrittäjinä. Tutkinto: Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK) Koulutus: Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto 210 op, 3,5 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan) NUORTEN KOULUTUS Hakukohteet: Jyväskylän yksikkö (40), Kuopion yksikkö (26), Pääkaupunkiseudun yksikkö/ Nurmijärvi (60), Turku (34) Opetusmuoto: Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta AIKUISKOULUTUS Hakukohteet: Pääkaupunki seudun yksikkö/ Nurmijärvi (25), Jyväskylän yksikkö (25) Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, lähiopetusta 2-3 päivää kuukaudessa 4

5 KULTTUURIALA Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituottaja on kulttuuri- ja taidekentän tuntija, joka hallitsee erilaisten taide- ja kulttuurihankkeiden sekä -tapahtumien tuottamisprosessit, markkinoinnin, viestinnän ja niiden liiketaloudelliset toimintaperiaatteet. Kulttuurituottajat työskentelevät järjestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallinnossa tai luovan alan yrityksissä tehden toimialarajat ylittävää yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi. Kulttuurituottajat toimivat esimerkiksi tapahtumatuottajina, toiminnanjohtajina, projektipäälliköinä, järjestö- tai kulttuurisihteereinä, managereina tai ohjelmapalveluiden tuottajina. Tutkinto: Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (AMK) Koulutus: Kulttuurituotannon koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto 240 op, 4 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan) NUORTEN KOULUTUS Hakukohteet: Jyväskylän yksikkö (15), Turun yksikkö (15), Pääkaupunkiseudun yksikkö/ Kauniainen (16) Opetusmuoto: Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta AIKUISKOULUTUS Hakukohteet: Pääkaupunkiseudun yksikkö/kauniainen (20), Pääkaupunkiseudun yksikkö/ Kauniainen/Tampereen ryhmä (20) Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, lähiopetusta 2-3 päivää kuukaudessa YLEMPI AMK -OPINNOT Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Tutkinnon profiilina on yhteisöjen kehittäminen. Koulutuksessa korostuu työelämän ja alan kehittämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat yhteisöllisten prosessien kehittäminen, tutkiminen ja johtaminen, toimialan palveluiden tuotteistamisprosessien kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä, kansainvälinen osaaminen, pedagoginen ja eettinen osaaminen sekä yhteisölliset ja osallistavat menetelmät. Tutkinto: Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Koulutus: Järjestö- ja nuorisotyön koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 op, 2 vuotta Koulutuspaikka: Pääkaupunki seudun yksikkö/helsinki (25) Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, lähiopetusta keskimäärin kolme päivää kuukaudessa 5

6 NUORTEN VAI AIKUISTEN KOULUTUS? Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelija suorittaa koko koulutuksen opintopistemäärän pääsääntöisesti päiväopintoina. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin eikä hakijalta vaadita aiempaa työkokemusta. Opintoihin hakemiselle ei ole yläikärajaa. Aikuiskoulutus on suunnattu kohderyhmälle, joilla on pohjakoulutusvaatimuksessa määritelty hakukelpoisuuden antava tutkinto ja aiempaa työkokemusta. Humakin aikuisten tutkintoon johtavat opinnot järjestetään monimuoto-opintoina siten, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lähiopetusta on noin 2-3 päivänä kuukaudessa. Osan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi korvata AHOT-menettelyn kautta aiemmilla opinnoilla ja työkokemuksella. Opintojen suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Hakija voi hakea sekä nuorten että aikuisten koulutukseen, mutta on hyvä huomioida, että valintaperusteet ovat erilaiset ja valintakokeet tulee tehdä kumpaankin koulutukseen erikseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Opinnot on yleensä mahdollista suorittaa työn ohessa. Nuorten, aikuisten ja ylempi AMK -koulutuksiin haetaan erillisillä hakulomakkeilla amkhaku.fi-järjestelmässä. 6

7 Nuorten yhteishaku NUORTEN YHTEISHAKU Koulutus ja tutkinto, jolla voi hakea Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9) Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan vuodesta 1990 alkaen ylioppilastutkintorekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) mennessä ensisijaisen hakukohteensa hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotaulukoiden mukaisesti. Muuntotaulukko löytyy Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4) Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, on hänen valittava, millä todistuksella hakee. Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Myös näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. Näyttötutkinnon arvosanat otetaan näyttötutkintotodistuksesta. Huom: alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (120 ov) (hakukoodi 7) Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän. a) Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan hakukoodi 9:n pisteytyksen mukaisesti. b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan hakukoodi 4:n pisteytyksen mukaisesti. c) Hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta. Ammatti- tai erikoisammattitutkinto (hakukoodi 5) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Hakutoimisto tekee 7

8 Nuorten yhteishaku toimitettujen kopioiden pohjalta päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Ulkomailla suoritettu tutkinto (hakukoodi A) Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomailla suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen on oltava suoritettuina viimeistään Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (hakukoodi B) Ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia Humakin opintopolkukriteerien mukaisia opintoja suorittaneet hakijat. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kelpoisuuteen vaadittua työkokemusta. Valinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote viimeistään klo kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. Opintopolkukriteerit: opiskelu-humakissa/avoin-amk/opintopolkuopinnot Ammattikorkeakoulu- /yliopistotutkinto Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi 6) Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan on täytettävä hakulomake hakuaikana. Lisäksi hakijan on toimitettava kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota ja täytettävä Humakin sähköinen liitelomake Humakin verkkosivuilla viimeistään klo Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Kokeessa on menestyttävä yleensä keskimääräistä paremmin. Humak tekee liitteiden perusteella päätöksen hakijan kutsumiseen valintakokeeseen, (L 564 /09, 20 2 mom.). Hakijaa, joka ei ole toimittanut pyydettyjä lisätietoja, ei kutsuta valintakokeen. 8

9 Nuorten yhteishaku Haku Humakin nuorten koulutukseen HUMANISTINEN JA KASVATUSALA i Tulkki (AMK) Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus 240 op Kauniainen, Kuopio Kesto noin 4 vuotta suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan Etukäteistehtävän palautus 7.5. klo mennessä Hakijalle yksipäiväinen valintakoe TKI-keskus Ilkassa (Helsinki) ja Kuopiossa Huomioitavaa, että pääkaupunkiseudulla valintakoepaikkana ei ole hakukampus Kauniainen vaan Helsingin TKI-keskus. Tulkki (AMK) Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus Viittomakielen ja tulkkauksen valintakokeisiin kutsutaan ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat kello mennessä palauttaneet etukäteistehtävän ja suorittaneet sen hyväksytysti. Etukäteistehtävä ohjeineen julkaistaan yhteishaun alkaessa Humakin verkkosivuilla ( Valintakoe muodostuu mm. suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomioiduksi valintakokeen yhteydessä. Samaan valintakoeryhmään Tulkki (AMK) kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Tulkki (AMK) opiskelijavalinnassa otetaan huomioon terveydellisten edellytysten täyttyminen. Tiedot terveydellisistä edellytyksistä löytyvät osoitteesta Terveydellisestä esteestä hakulomakkeella ilmoittaneiden hakijoiden tulee ottaa yhteyttä ko. ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset opiskelu/hakeminen/soralainsaadanto Opinnot aloitetaan hakukampuksella ja loppuvaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Kauniaisista Helsingin TKI-keskukseen. Tämä ammatti on liikkuva, monipuolinen ja ihmisläheinen Sandra Aaltonen valmistui viittomakielentulkiksi (AMK) Humakista neljän vuoden opintojen jälkeen keväällä Lue lisää Humak lehdestä, s. 19 Kuva: Tuula Johansson 9

10 Nuorten yhteishaku i Yhteisöpedagogi (AMK) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 210 op Nurmijärvi, Jyväskylä, Kuopio, Turku Kesto noin 3,5 vuotta opintoaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Valintakokeet Jyväskylä 4.6., Kuopio 5.6., Nurmijärvi 5.6. ja Turku Valintakokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset www. humak.fi/opiskelu/hakeminen/ sora-lainsaadanto. Opinnot aloitetaan hakukampuksella ja loppuvaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Nurmijärveltä Helsingin alueyksikön TKi-keskuksessa. Yhteisöpedagogi (AMK) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista sekä mahdollisesti psykologisesta testistä. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä, oppimisvalmiuksia ja luovuutta. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomioiduksi valintakokeen yhteydessä. Samaan valintakoeryhmään yhteisöpedagogi (AMK) kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetta koskevat tarkemmat tiedot julkaistaan Humakin www-sivuilla hakuajan alkaessa. Hakijoiden toivotaan ilmoittavan osallistumisestaan valintakokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lopullinen valinta yhteisöpedagogiopintoihin tehdään koulumenestyksestä, ensimmäisestä hakutoiveesta ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelijavalinnassa otetaan huomioon terveydellisten edellytysten täyttyminen. Tiedot terveydellisistä edellytyksistä löytyvät osoitteesta Terveydellisestä esteestä hakulomakkeella ilmoittaneiden hakijoiden tulee ottaa yhteyttä ko. ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Lapset ja nuoret sekä liikunta ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Otto Tikka Aloitti yhteisöpedagogi-opintonsa Humakin Jyväskylän kampuksella syksyllä Lue lisää Humak lehdestä, s. 6 Kuva: Aliisa Piirla 10

11 Nuorten yhteishaku Valintaperusteet humanistisella ja kasvatusalalla: Valintapisteiden enimmäismäärä: Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakoe 65 pistettä Koulumenestys 30 pistettä Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinnassa otetaan huomioon koulutusohjelmittain erikseen määriteltyjen terveydellisten edellytysten täyttyminen. Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos sinulla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), voit valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Merkitse arvosanat hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyrit. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus, arvosanat ja pisteitys Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka L/E M CL B A Lukion päättötodistus Keskiarvo Pisteet 8, , , ,50 8 6,00 4 B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottoman keskiarvon perusteella. Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Keskiarvo lasketaan arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Ammatillinen tutkinto koulumenestyspisteet 2,67 4,50 9, ,50 4,25 8, ,33 4,00 8, ,17 3,75 8, ,00 3,50 8, ,88 3,25 7, ,75 3,00 7, ,63 2,75 7, ,50 2,50 7, ,38 2,25 6, ,25 2,00 6,50 8 1,13 1,75 6,25 6 1,00 1,50 6,00 4 < 1,50 < 6,

12 Nuorten yhteishaku C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Opiskeluajan harjoittelut tarjoavat eväät työelämään Yo-tutkintotodistus, arvosanat ja pisteitys Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka L/E M CL B A Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo Pisteet 4,00 2,33 8, ,50 2,00 8, ,00 1,75 7, ,50 1,50 7,00 8 2,00 1,25 6,50 4 Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio ja tiedottaja Susanna Hulkkonen ovat suorittaneet Humakissa kulttuurituottajatutkinnon. Lue lisää Humak lehdestä, s

13 Nuorten yhteishaku KULTTUURIALA i Kulttuurituottaja (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia. Mikäli hakija hakee useaan Humakin nuorten koulutuksen kulttuurituotannon hakukohteeseen, suorittaa hän valintakokeensa hakukohteen ylimmässä hakutoivekampuksessa. Valintakokeeseen liittyy etukäteistehtävä, jonka ohjeet löytyvät Humakin www-sivuilta hakuajan alkaessa. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettaviin pisteisiin. Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon koulutus 240 op Kauniainen, Jyväskylä, Turku Kesto noin 4 vuotta opintoaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Etukäteistehtävän ohjeet ja palautusaika julkaistaan Humakin www-sivuilla hakuajan alkaessa. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe Jyväskylä 3.6., Kauniainen ja Turku Valintaperusteet Katso hakukelpoisuuden antavat koulutukset ja tutkinnot sivulta 7. Valintapisteitys: Opinnot aloitetaan hakukampuksella ja loppuvaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Kauniaisista Helsingin alueyksikön TKI-keskuksessa Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä Kuva: Tuula Johansson Valintakoe 95 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut haussa käytetyt koulutodistukset. 13

14 Aikuisten yhteishaku AIKUISTEN YHTEISHAKU Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulu päättää kuhunkin koulutukseen pohjakoulutusvaatimuksen. Hakijalla tulee vaaditun pohjakoulutuksen lisäksi olla täysi-ikäisenä hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta (kaikki työkokemus otetaan huomioon). Huom! Humakin yhteisöpedagogin koulutuksessa vaaditaan kolmen vuoden alakohtainen työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa viimeistään Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan * tutkinnon ei tarvitse olla valmis ** erikoistumisopintoja ja täydennys koulutusta ei hyväksytä 14 loppuun mennessä, jos hakija ei ole EUtai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ja sen käännös (virallisen kääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään klo Tämä ei koske hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan kansalaisia. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja harkinnanvaraiset hakijan kutsutaan liitteiden perusteella. Humakissa valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Työkokemus 20 pistettä Valintakoe 70 pistettä Korkeakouluopinnot 10 pistettä tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa* tai avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot ** Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi. Työkokemus Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä saman koulutusalan työkokemuksesta saa pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava siltä koulutusalalta, jolle ollaan hakemassa. Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YELtai MYEL-vakuutettu. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

15 Aikuisten yhteishaku Ammattikorkeakouluopinnot Ammattikorkeakoulussa suoritetuista saman koulutusalan opinnoista saa pisteitä seuraavasti: Suoritetut opintoviikot/ opintopisteet pisteet 2 ov / 3 op 1 4 ov / 6 op 2 6 ov / 9 op 3 8 ov / 12 op 4 10 ov / 15 op 5 12 ov / 18 op 6 14 ov / 21 op 7 16 ov / 24 op 8 18 ov / 27 op 10 Harkinnanvarainen valinta Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan on täytettävä hakulomake hakuaikana. Lisäksi hakijan on toimitettava kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota ja täytettävä Humakin sähköinen liitelomake Humakin verkkosivuilla viimeistään klo Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Kokeessa on menestyttävä yleensä keskimääräistä paremmin. Humak tekee liitteiden perusteella päätöksen hakijan kutsumisesta valintakokeeseen. Hakijaa, joka ei ole toimittanut pyydettyjä lisätietoja, ei kutsuta valintakokeen. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia Humakin opintopolkukriteerien mukaisia opintoja suorittaneet hakijat. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kelpoisuuteen vaadittua työkokemusta. Valinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote viimeistään klo kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. Opintopolkukriteerit: www. humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/ avoin-amk/opintopolkuopinnot. Haku Humakin aikuiskoulutukseen Yhteisöpedagogi (AMK) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus Koulutukseen voivat hakea hakijat, joilla on vaadittu pohjakoulutus ja työkokemus 60 op koulutukseen soveltuvia opintopolkuopintoja suorittaneet harkinnanvaraisen haun kautta ne hakijat, joilla on laaja alan työkokemus ja aiempia korkeakouluopintoja Pohjakoulutusvaatimus Jyväskylässä järjestettävässä koulutuksessa Alan tai lähialan ammatillinen perustutkinto (myös näyttötutkinnot) sekä edellä mainittuja vastaavat ulkomaiset tutkinnot: Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan perustutkinto, viittomakielen ohjaajan perustutkinto, lastenohjaajan perustutkinto, liikuntaneuvojan perustutkinto ja lähihoitajan perustutkinto seuraavista koulutusohjelmista: nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, vammaistyön koulutusohjelma ja vanhustyön koulutusohjelma. TAI Opistoasteen tutkinto Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus: alin korkea-aste esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja. Sosiaalialan koulutus: sosiaalikasvattaja. Pohjakoulutusvaatimus Nurmi järvellä järjestettävässä koulutuksessa Ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot tai ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto tai alan opistoasteen tutkinto. TAI Opistoasteen tutkinto Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus: alin korkea-aste esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja. Sosiaalialan koulutus: sosiaalikasvattaja. 15

16 Aikuiskoulutus Työkokemusvaatimus Hakijalla tulee olla täysi-ikäisenä hankittua humanistisen ja kasvatusalan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään Työkokemuspisteet lasketaan valintaperustesuosituksen mukaisesti. Työkokemuksen tulee olla kertynyt humanistisella ja kasvatusalalla: nuorisotyön tai järjestötyön toimialalla, ks. esimerkit: nuorisotyö (substanssiin liittyvä ohjaus, kasvatus, koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja niihin rinnastettavissa oleva työ) järjestötyö (järjestötoimialalla toiminnanohjaus, koordinointi, kehittäminen ja johtaminen, viestintä - ei toimistotyö) lasten parissa tehty työ eri toimintaympäristöissä (päiväkoti, ip-kerhot, päivähoito), liikunnanohjaukseen liittyvä työ eri toimintaympäristöissä sosiaalityön luontoinen työ kasvatuksen ja ohjauksen sekä terapian parissa (ei kuitenkaan sairaanhoitoon liittyvät tehtävät, kuten puhtaasti hoitotyö, sairaanhoito laitoksissa ym.) terveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä työ, terveyden edistäminen tai kuntouttavatyö (esim. A-klinikalla tehtävä työ) vammaisten parissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö, kouluissa tehty työ (koulunkäyntiavustaja, opetus- ja kasvatustyö), seurakunnissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö lasten ja nuorten parissa, kaikki kasvatus- ja ohjaustyö perhekotiympäristössä. Hakukelpoisuus opintopolku opintojen kautta: Koulutukseen soveltuvat Humakin avoimen AMK:n opintopolkuopinnot (60 op) antavat hakukelpoisuuden, tällöin hakijalta ei vaadita kolmen vuoden alakohtaista työkokemusta. Harkinnanvarainen valinta: Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Harkinnanvaraisessa haussa voivat hakea henkilöt, joilta puuttuu vaadittu pohjakoulutus, mutta joilla on vankka järjestö- ja/tai nuorisotyötoimialan työkokemus (vähintään 4 vuotta) TAI hakija on kartuttanut osaamistaan ja kokemustaan ns. pitkäkestoisiin ammatillisiin työtehtäviin rinnastettavissa olevissa luottamustehtävissä seuraavasti: toiminta erilaisissa kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehittämis-, johtamis-, luottamus- ja organisointitehtävissä. toiminta vastuullisissa luottamustehtävissä kasvatuksen tai ohjauksen parissa. Lisäksi hakijalla tulee olla aikaisempia soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja. Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelijavalinnassa otetaan huomioon terveydellisten edellytysten täyttyminen. Tiedot terveydellisistä edellytyksistä löytyvät osoitteesta hakeminen/sora-lainsaadanto Terveydellisestä esteestä hakulomakkeella ilmoittaneiden hakijoiden tulee ottaa yhteyttä hakukohteena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. i Yhteisöpedagogi (AMK) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 210 op Jyväskylä, Nurmijärvi Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Jyväskylän koulutuksella ja Nurmijärven koulutuksella on erilaiset pohjakoulutusvaatimukset. Valintakokeet Jyväskylä 26.5., Nurmijärvi Nurmijärven valintakokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset hakeminen/sora-lainsaadanto 16

17 Aikuiskoulutus Valintakoe muodostuu yksilötehtävistä, ryhmätehtävästä ja haastattelusta, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen, mutta Nurmijärvellä valintakokeeseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan kokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet s. 14 Lisätiedot opinnoista Jyväskylä: Lehtori Juha Nikkilä, tai puh Nurmijärvi: Lehtori Pia Lundbom, tai puh Pohjakoulutusvaatimus Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus tai hakukelpoisuus vastaavalle alalle. Työkokemusvaatimus Täysi-ikäisenä hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Hakukelpoisuus opintopolkuopintojen kautta: Koulutukseen soveltuvat Humakin avoimen AMK:n opintopolkuopinnot (60 op) antavat hakukelpoisuuden. Harkinnanvarainen valinta: Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta voi hakija hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja aikaisempia korkeakouluopintoja. Harkinnanvarainen i valinta: Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta voi hakija hakea Kulttuurituottaja harkinnanvaraisessa (AMK) valinnassa. Esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus Kulttuurituotannon ja aikaisempia koulutus korkeakouluopintoja. 240 op Valintakoe Kauniainen, Tampere Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset Opintojen hakijat. kesto Valintakoe 1-4 vuotta muodostuu etukäteistehtävästä, (määräytyy henkilökohtaisen yksilötehtävistä ja haastatteluista, opintosuunnitelman joiden mukaan). avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota Tampereella ja oppimisvalmiuksia. järjestettävän koulutuksen hakukohteena on Opiskelijavalinta PK-seudun yksikkö/kauniainen tehdään valintakokeesta, (Tampereen työkokemuksesta opetusryhmä) ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Hakijalle yksipäiväinen Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet valintakoe Kauniainen s. XX ja Helsingin TKI-keskus (Tampereen ryhmä) Kulttuuri tuottaja (AMK) Kulttuurituotannon koulutus Koulutukseen voivat hakea: hakijat, joilla on vaadittu pohjakoulutus ja työkokemus 60 op koulutukseen soveltuvia opintopolkuopintoja suorittaneet harkinnanvaraisen haun kautta ne hakijat, joiden hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta, mutta joilla on laaja alan työkokemus ja/tai aiempia korkeakouluopintoja Valintakoe Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe muodostuu etukäteistehtävästä, yksilötehtävistä ja haastatteluista, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet s. 14. Lisätiedot opinnoista Lehtori Päivi Ruutiainen, tai puh Etukäteistehtävän palautus Lisätiedot opinnoista klo mennessä. Lehtori Ohjeet Päivi julkaistaan Ruutiainen, Humakin puh. www-sivuilla hakuajan tai alkaessa. 17

18 Ylempi AMK YLEMPI AMK-YHTEISHAKU Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen valintaperusteet Valinta tehdään valintakokeesta tai ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe tai ennakkotehtävä Työkokemus 50 pistettä 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Valintakokeesta tai ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opinnäytetyön arvosanat pisteitetään seuraavasti: Opinnäytetyön arvo- 10 / 9 / 8 / C / 5 / 3 / 4 / - / 3 / 2 / sana L/E / M / - ht et pisteet Työkokemuspisteet Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea siinä vaiheessa, kun korkeakoulututkinnon suorittamisen on kertynyt kolme vuotta työkokemusta. Työkokemuspisteet kertyvät vasta hakukelpoisuuden ylittävästä työkokemuksesta ja työkokemuksen tulee olla hankittu alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Huom: poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen korkeakoulututkintoa. Kahden kuukauden työkokemus alalta, jolle ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on, tuottaa yhden pisteen. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 18

19 Ylempi AMK Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Järjestö- ja nuorisotyön koulutus Pohjakoulutusvaatimus Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: yhteisöpedagogi (amk), kulttuurituottaja (amk), sosionomi (amk), viittoma kielentulkki (amk) ja liikunnan ohjaaja ( amk) muu soveltuva korkeakoulututkinto; esimerkiksi kasvatustieteiden kandidaatti yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Muut soveltuvat korkea koulututkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti tutkinnon sisällön perusteella. vastaavat ulkomaiset tutkinnot Työkokemusvaatimus Hakijalla tulee olla hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen hankittua asianomaisen alan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulu hyväksyy hakukelpoisuuden antavaksi työkokemukseksi aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, mutta ennen korkeakoulututkinnon suorittamista hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään Ennakkotehtävä ja valintakoe Ennakkotehtävä on palautettava viimeistään kello mennessä. Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan Humakin verkkosivuilla haun alkaessa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja ennakkotehtävästä vähintään 2 pistettä saaneet hakijat. Lopullinen valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Katso ylempi AMK-valintaperusteet s. 14 Aiempien opintojen hyväksi lukeminen Opiskelija voi hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 5 20 op. Lisätiedot opinnoista yliopettaja Annikki Kluukeri, tai puh i Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Järjestö- ja nuorisotyön koulutus 90 op Helsinki Kesto 2 vuotta Monimuoto-opintoja, lähiopetusta keskimäärin kolme päivää kuukaudessa. Ennakkotehtävä palautus klo mennessä. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe Helsingissä. 19

20 YHTEISHAUN YLEISET PERIAATTEET Hakeminen Kaikki hakijat täyttävät yhteishakulomakkeen netissä osoitteessa www. amkhaku.fi. Hakemuksen tulee olla tallennettuna ennen hakuajan päättymistä. Tallennettuun hakemukseen voi tehdä muutoksia ottamalla kirjallisesti yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen hakutoimistoon. Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana. Hakijan tulee käyttää hakijanumeroaan yhteishaun aikaisessa asioinnissa. Opiskelijavalinta ja alkuperäisten todistusten tarkistaminen Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Koulutusohjelmakohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusehdot on kerrottu koulutuksen yhteydessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes haussa käytetyt alkuperäiset koulu-, opinto- ja työtodistukset on tarkistettu. Valinta puretaan, jos hakija on antanut hakemukseen virheellisiä tietoja, eikä oikeilla tiedoilla olisi oikeutettu opiskelupaikkaan. Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoulu voi käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Humak käyttää harkinnanvaraista valintaa. Hakijan tulee hakulomakkeen lisäksi täyttää Humakin harkinnanvaraisen haun liite, jonka perusteella tehdään päätös hakijan kutsumisesta valintakokeeseen. Opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Jonotusoikeus Hakija voi jäädä jonottamaan ylempää yhteishaun hakutoivettaan. Mikäli hakija ei ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa tai on jäänyt jonottamaan ylempää toivettaan, hän voi saada varasijalta kutsuja ylemmille hakutoiveilleen. Ennakko- ja etukäteistehtävät Humakissa kulttuurituotannon ja viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksissa on etukäteistehtävä ja ylempi AMK tutkinnossa on ennakkotehtävä. Tehtävän palauttamisen lisäksi hakijan tulee aina täyttää myös varsinainen haku lomake. Kielikoe Humak ei järjestä erillistä kielikoetta valintakokeidensa yhteydessä. Valinta tasapisteissä olevien välillä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen alla lueteltujen kriteerien mukaisesti. Jos kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen. Paremmuusjärjestysperusteet tasapistetilanteessa: Nuorten haku 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet Aikuisten haku 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoe 3. tutkintotodistus 4. työkokemuspisteet 5. ammattikorkeakouluopinnot Ylempi (AMK) -haku 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoe tai ennakkotehtävä 3. opinnäytetyön arvosana 4. työkokemuspisteet 20

21 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä viimeistään valintakoekutsun saatuaan vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä asianomaisen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Lisätietoja saa Humakin verkkosivuilta. Terveydentilavaatimukset ja opiskelijaturvallisuus Vuoden 2012 alussa astui voimaan lainsäädäntö, jolla pyritään parantamaan koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus ja turvallisuuskysymyksiin. Humakin humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinnassa otetaan huomioon lainsäädännön pohjalta koulutuskohtaisestii määriteltyjen terveydellisten edellytysten täyttyminen. Laki ei koske kulttuurialan eikä ylempi AMK- koulutuksia. Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisten koulutusten opiskelijaksi. Humakin humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoiden tulee esittää rikostaustaote, jos opintoihin tai harjoitteluun liittyy tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Muutoksenhaku Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei hakijan mielestä ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, tulee hänen ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea hakijaa tyydyttävällä tavalla, voi oikaisua pyytää ammattikorkeakoulun sisäiseltä hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siirto-opiskelijat Toisessa ammattikorkeakoulussa opiskeleva opiskelija, jonka opiskeluoikeus on voimassa, voi hakea opinto-oikeutensa siirtoa Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutusohjelmassa. Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi. Siirto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta ja toimittanut tästä todistuksen Humakiin. AHOT Humakin opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Humakin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan suomenkielisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville sekä tietyissä erikoistumisopinnoissa opiskeleville. Yhden paikan säännös ja opiskelu paikan vastaanottaminen Yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulko puolelle. Sähköinen hakijapalvelu Aikuisten ja ylempi AMK -hauissa on käytössä sähköinen hakijapalvelu osoitteessa Palvelussa hakija voi seurata hakunsa etenemistä ja ottaa vastaan opiskelupaikan sekä ilmoittautua opiskelijaksi. Lisä- ja täydennyshaun järjestäminen Nuorten yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille on valtakunnallinen täydennyshaku ajalla kello osoitteessa Humak tiedottaa mahdollisesta osallistumisestaan täydennyshakuun samoin kuin mahdollisista aikuiskoulutuksen lisähauista www-sivuillaan kesä-heinäkuussa. 21

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kevään 2013 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika: 4.3. 3.4.2013 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 VAADITTAVA POHJAKOULUTUS... 4 4 PISTEYTYS... 5 5 PAKOLLISET ENNAKKOTEHTÄVÄT... 6 5.1 Lisälomakkeen täyttäminen ja palauttaminen hakuajan loppuun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku YHTEISHAKU 15.3. 5.4.2017 KULTTUURITUOTTAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS Valintakoeohje Etukäteistehtävä Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2012 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 5.3.- 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Tämä on Savonia-ammattikorkeakoulua koskeva kooste ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksesta. 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE

VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE 1 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 2015 Monimuotototeutus: Nurmijärvi ja Turku VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE Sinut on kutsuttu monimuoto-opintoina toteutettavaan yhteisöpedagogi tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot