Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk."

Transkriptio

1 Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school

2 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN 2014 HAUSSA OLEVA YAMK-KOULUTUS Järjestö- ja nuorisotyön koulutus 4 Matkailualan koulutus 5 Palveluliiketoiminnan koulutus 6 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus 7 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus 8 MUU YAMK-KOULUTUS Kliininen asiantuntija -koulutus 9 Metsätalouden liiketoimintaosaaminen 10 Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutus 11 Ympäristöteknologian koulutus 12 Kevään 2014 haun pääsyvaatimukset 13 Hakeminen 14 Opiskelijavalinta 14 Valintaperusteet 15 MAMK = SUOMEN PARAS Mamk on Suomen paras AMK Talouselämälehden vertailussa 2013 Tutustu koulutuksiimme: Täytä hakulomake: kevään 2014 Hakuaika Ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

3 3 GROW PROFESSIONAL IN MASTER SCHOOL Hanki ylempi AMK-tutkinto Master Schoolissa Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdeksän ylempää AMK-tutkintoa toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen. Master School on yhteinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa, joten voit valita opintoja entistäkin laajemmasta tarjonnasta. Syvennä asiantuntijuuttasi ja kehitä johtamistaitojasi Opinnot antavat valmiuksia oman työn tutkivaan kehittämiseen ja johtamiseen työyhteisössä sekä toimialan uudistamiseen. Verkostoidu ammattilaisten kanssa Opintojen aikana laajennat yhteistyöverkostoasi Master Schoolissa opiskelevien sekä oman alasi että muiden alojen ammattilaisiin. Opinnoissa on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa. Rakenna oma urapolkusi Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit valita osan opinnoistasi Mamkin ja Kyamkin yhteisestä laajasta tarjonnasta. Tarjolla on tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Voit valita näistä kaikille yhteisistä opinnoista itseäsi kiinnostavia opintojaksoja opintopisteen verran. Ylempi AMK-tutkinto = ylempi korkeakoulututkinto Ylempi AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Ylempään AMK-tutkintoon opiskelemaan voivat hakea ammat tikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Opiskele työn ohessa Master Schoolin opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina, eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö. Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Master School Tutkinnon laajuus opintopisteissä (op) 90/60= Tutkintokohtainen ydinosaaminen 30/20op Täydentävä osaaminen 30/10 op > Tutkimus- ja kehittämisopinnot > Johtamisopinnot > Yrittäjyysopinnot > Viestintätaidot > Venäjä-opinnot > Ajankohtaiset teemat Opinnäytetyö 30/30op

4 4 Järjestö- ja nuorisotyön koulutus Kehittämis- ja johtamistaitoja nuorisokasvatuksen asiantuntijoille Koulutus on suunnattu nuorisotyön ja järjestökentän tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi: > järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa > tulevaisuuden ennakoinnissa > työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä > esimiestyössä. Koulutuksesta valmistuu nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskele joustavasti työn ohessa Opiskelu on monimuotoista, jossa lähiopetusta järjestetään 3 4 päivää kuukaudessa. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja verkkotyöskentelyä. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnonala) ammattikorkeakoulututkinto tai em. alojen yliopistossa suoritettu tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja opinnäytetyön arvosanasta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä Valintakoe muodostuu haastattelusta ja kirjallisesta aineistokokeesta. Aineisto on nähtävillä Mikkelin ammattikorkeakoulun nettisivuilla (www.mamk.fi > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot) hakuajan alkaessa. Humanistisen alan ylempi yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Hakuaika: , opinnot alkavat syyskuussa 2014 Aloituspaikat: 15 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Koulutuspäällikkö Maija-Sisko Kauppila p Mamkissa tunnet olevasi hyvien tyyppien joukossa.

5 5 Matkailualan koulutus Suuntaa kasvaville matkailumarkkinoille Opintojen pääsisältönä on matkailun tuotekehitys ja sähköinen liiketoiminta erityisesti Venäjän ja Suomen välisessä matkailussa. Koulutuksessa syvennyt elämystalouteen ja digiteknologian mahdollisuuksiin tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Lisäksi opit kehittämään ja johtamaan kannattavaa liiketoimintaa. Vahvistat Venäjä-osaamistasi ja -verkostojasi ja kehityt työpaikkasi orga nisaation strategisena johtajana, tulevaisuuden visioijana ja uusien ansaintalogiikkojen innovoijana. Erikoistumalla Venäjän ja Suomen väliseen matkailuun olet mukana kasvavilla markkinoilla ja sinulle avautuu monipuolisia työmahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Koulutusohjelma on suomenkielinen, mutta osa opinnoista on englanniksi ja venäjäksi. Opiskele joustavasti työn ohessa Opiskelu on monimuotoista, lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa 2 3 päivänä kerrallaan. Lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti Mikkelissä. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opintoja ja etätehtäviä sekä 2 3 päivän intensiivijakso Venäjällä. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi opiskelijalla on oltava noin tasoa A2 vastaava venäjän kielen taito. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeeseen voi osallistua Mikkelissä, Kajaanissa, Kuopiossa tai Rovaniemellä ja se muodostuu kahdesta osiosta: valintakokeessa jaettavaan aineistoon perustuva kirjallinen osa ja haastatteluosa. Koulutukseen on lisäksi erillinen venäjän kielen tasokoe. Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi restonomi (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Hakuaika: , opinnot alkavat syyskuussa 2014 Aloituspaikat: 15 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Lehtori Eeva Koivula p Mamkista työllistyy hyvin.

6 6 Palveluliiketoiminnan koulutus Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi amk-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi ja mahdollistaa uralla etenemisen yhä haastavampiin tehtäviin. Opinnoissa opiskellaan muun muassa palvelujen talouden hallintaan ja ohjaukseen, palveluprosessien kehittämiseen, toimintaympäristön analyysiin sekä strategiseen johtamiseen liittyviä opintoja. Opintoihin liittyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyön voit kohdistaa oman työpaikkasi toiminnan kehittämiseen. Opiskele joustavasti työn ohessa Opiskelu on monimuotoista, jossa lähiopiskelun lisäksi hyödynnetään verkko-opiskelua. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa 2 3 arkipäivää kerrallaan. Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi restonomi (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Hakuaika: , opinnot alkavat syyskuussa 2014 Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä tiistaina Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: valintakokeessa jaettavaan aineistoon perustuva kirjallinen osa ja haastatteluosa. Haastattelu voi olla yksilö- tai ryhmähaastattelu. Mamk, ei syyttä Suomen paras. Aloituspaikat: 15 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Lehtori Päivi Lahikainen p

7 7 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Syvennä johtamis- ja kehittämisosaamistasi Opinnossa syvennät ja laajennat työelämässä hankkimaasi osaamista. Saat uutta tietoa ajankohtaisista sosiaali- ja terveysalan muutoksista ja kehitysnäkymistä, väestön ja työelämän tarpeista sekä tulevaisuuden haasteista. Oman johtajuuden kehittäminen on koulutuksen punainen lanka. Opinnot suoritettuasi voit toimia sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskele joustavasti työn ohessa Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on kahden päivän jaksoina kerran kuukaudessa. Lähiopetus ajoittuu 3 4:lle lukukaudelle, mutta kehittämistehtävää voit jatkaa vielä tämän jälkeen. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai jalkaterapeutti (AMK) -tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät nettisivuiltamme hakuajan alkaessa (www. mamk.fi > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot). Ennakkotehtävä on palautettava hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä eli viimeistään Sosiaali- ja terveysalan ylempi tutkintonimike pohjakoulutuksesta riippuen sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) tai jalkaterapeutti (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 2,5 vuotta Hakuaika: , opinnot alkavat syyskuussa 2014 Aloituspaikat: 20 Savonniemen kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna Parasta Mamkissa on sen monipuolisuus. Yliopettaja Leena Uosukainen p

8 8 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus Tähtää korkeammalle business-asiantuntijana Koulutus antaa valmiudet pk-yrityksen liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja johtamiseen. Voit luoda itsellesi uusia urapolkuja liike-elämässä, yrittäjänä tai edetä vastuullisempiin tehtäviin. Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen digitaalisessa taloudessa. Liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä tarkastellaan yrittäjyyden, strategisen johtamisen ja esimiestyön, asiakasymmärryksen ja markkinatuntemuksen sekä talouden johtamisen kulmista. Sisällöissä ovat vahvasti läsnä myös innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen otetaan osaksi opintoja heti alusta alkaen. Opiskele joustavasti työn ohessa Syventävien opintojen lähiopetus painottuu viikonloppuihin (perjantai-ilta ja lauantai) keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös verkko-opintoja. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 opintopistettä liiketalouden opintoja tai henkilöllä on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen. Katso ajankohtaiset vinkit hakijalle blogista Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä tiistaina Valintakoe muodostuu kirjallisuuteen pohjautuvista tehtävistä ja haastattelusta. Tiedot valintakoekirjallisuudesta löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot lähtien. Liiketalouden ylempi tradenomi (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Hakuaika: , opinnot alkavat elokuussa 2014 Aloituspaikat: 20 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Yliopettaja Heli Aaltonen p Mamkin erinomainen oppimisympäristö lisää opiskeluintoa.

9 9 Kliininen asiantuntija -koulutus Oletko kiinnostunut hoitotyön kehittämisestä? Koulutus on suunnattu terveysalan ammattilaisille, joilla on sairaan- tai terveydenhoitajan (amk) aikaisempi tutkinto ja 3 vuoden työkokemus omalta alalta. Koulutuksessa saat valmiudet pitkäaikaisten terveysmuutosten kliiniseen asiantuntijuuteen, joille on selkeä työelämäntarve. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat: > kliinisen asiantuntijuuden vahvistaminen pitkäaikaisissa terveysmuutoksissa > hoidon tarpeen arviointi ja hoidon koordinointi > potilaan/asiakkaan ja henkilöstön ohjaaminen ja opettaminen > työelämän tutkiminen ja kehittäminen näyttöön perustuen. Painopistealueina ovat > pitkäaikaisten terveysmuutosten ehkäisy > hoito ja hoidon ohjaus > konsultointi ja koordinointi sekä > näihin suuntautunut kehittäminen painottuen näyttöön perustuvaan toimintaan, laadun kehittämiseen ja vaikuttavuuteen sekä kansainvälisyyteen. Sosiaali- ja terveysalan ylempi sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Hakeminen: Hakuajoista ilmoitetaan osoitteessa Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Yliopettaja Paula Mäkeläinen p

10 10 Metsätalouden liiketoimintaosaaminen Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Työelämälähtöinen metsätalouden liiketoimintaosaamiseen painottuva koulutus keskittyy kolmen teeman ympärille: > metsäpalvelut liiketoimintana > markkinointi ja myynti > esimiestaidot ja johtaminen Nämä teemat ovat sekä metsäalan että oman kehittymisesi kannalta keskeisiä. Voit räätälöidä tutkintoasi teemojen ympärillä valitsemalla opintoja mm. liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden sekä palveluliiketoiminnan YAMK-tarjonnasta. Koulutuksessa voit kehittää mm. markkinointiviestintätaitojasi sekä johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi. Lisäksi pääset kehittämään osaamistasi metsäpalvelujen tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyen. Kehitä itseäsi juuri niillä osa-alueilla, joista on juuri nyt polttava tarve metsäalalla toimintaympäristön muuttuessa. Luonnonvara-alan ylempi metsätalousinsinööri (ylempi AMK) 60 opintopistettä Hakeminen: Seuraava hakuaika vuonna 2015, lue lisää Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mamkissa opiskelu on hauskaa. Yliopettaja Pasi Pakkala p

11 11 Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutus Vie organisaatiotasi kohti digitaalisuutta Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutuksessa opiskelet sähköistä asiointia ja digitaalista tiedonhallintaa. Koulutus tuottaa osaamista, joka tukee oman työyhteisösi siirtymistä perinteisestä toimintaympäristöstä sähköiseen toimintaympäristöön. Opit ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia ja saat valmiuksia toimia organisaatiossasi muutoksen asiantuntijana ja johtajana. Opintojen ensi vaiheessa saat ajantasaisen kuvan digitaalisuuteen tähtäävän yhteiskunnan tavoitteista ja linjauksista sekä kehittämishankkeista. Saat myös päivitettyä oman osaamisalueesi tietosi. Voit panostaa kehittämisosaamiseen ja muutoksenhallintaan mutta voit myös syventää sähköisen asioinnin ja sähköisen arkistoinnin tietojenhallinnan osaamistasi. Liiketalouden ylempi tradenomi (ylempi AMK) 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 3 vuotta Hakeminen: Hakuajoista ilmoitetaan osoitteessa Mielenkiintoiset opinnot + rento meininki + mahtava ilmapiiri. Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Yliopettaja Markku Nenonen p

12 12 Ympäristöteknologian koulutus Kehitä asiantuntijuuttasi energia- ja ympäristöteknologiassa Ympäristöteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lähtökohtia ovat energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa. Kiristyvät energiavaatimukset, yleistyneet sisäilmaongelmat sekä kasvavat korjausrakentamisen paineet ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen tavoitteet Opit työskentelemään tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Hallitset älykkäät energiaratkaisut ja osaat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia. Voit työskennellä yrittäjänä, johtajana tai asiantuntijana muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaat soveltaa energia- ja ympäristöalan uusinta tietoa oman osaamisesi ja työelämän toimintojen kehittämisessä. Perehdyt energiatehokkuuteen ja terveelliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin, kuten energian hankintaan, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja rakenteisiin sekä puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan. Ymmärrät kestävän, energiatehokkaan rakentamisen periaatteet sekä viihtyisän ja terveellisen sisäilman perusteet; tunnistat ongelmat ja tiedät, kuinka niitä voidaan ennakoida, mitata ja ehkäistä. Mamk on todistetusti kirkkain tähti korkeakoulujen taivaalla. Tekniikan ylempi insinööri (ylempi AMK) 60 opintopistettä, opiskeluaika noin 2 vuotta Hakeminen: Hakuajoista ilmoitetaan osoitteessa Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Koulutuspäällikkö Taru Potinkara p

13 13 Kevään 2014 haun PÄÄSYVAATIMUKSET Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa > soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (tarkempi pohjakoulutusvaatimus on määritelty koulutuksittain) sekä > tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (ala, jolle ollaan nyt hakemassa ja/tai ala, jolta korkeakoulututkinto on). Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis viimeistään (poikkeuksena ei -EU/ETA -maan kansalaisten ulkomailla suoritetut tutkinnot, joiden tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä). Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Työkokemuksen tulee olla hankittu mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään vain sellainen työ, josta hakija voi toimittaa työnantajan antaman todistuksen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen (tai ammatillisen korkea-asteen) tutkinnon* jälkeen hankittua työkokemusta (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa). Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta voivat olla opistotutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuk sesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa tai alalta, jolta AMK-tutkinto on. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuu tettu. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan (jos hakija ei ole EU/ETA -maan kansalainen) tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio (sekä kopio tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Todistus-jäljennösten on oltava perillä hakutoimistossa viimeistään klo * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot poistuivat ammatillisesta koulutuksesta tutkintouudistuksen myötä vuosituhannen vaihteessa. Opistoasteen tutkintoja olivat mm. teknikko, merkonomi ja sairaanhoitaja. Ammatillisen korkea-asteen tutkintoja olivat mm. teknillisissä opistoissa suoritetut insinöörin tutkinnot. Tutkinnon pituus oli riippuvainen pohjakoulutuksesta. Nykyään opistoasteen tutkintojen tilalla ovat osin ammattikorkeakoulututkinnot ja osin toisen asteen tutkinnot (mm. lähihoitaja, merkonomi, datanomi, asentaja).

14 14 hakeminen Ylempään AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa aikuiskoulutuksen yhteishaussa Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen on sama hakuaika, joten ole tarkkana, että täytät oikean hakulomakkeen. Hakusivut ovat auki vain hakuaikana. Palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Nettihakemusta ei allekirjoiteta eikä postiteta, vaan hakemus tallentuu tietokantaan, josta se välittyy ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Hakulomakkeen voi tulostaa itselleen muistilapuksi. Hakusivut ovat hakuaikana avoinna ympäri vuorokauden aamuyön huoltokatkoa lukuun ottamatta. Hakulomakkeelle hakija voi tallentaa 1 4 hakutoivetta. Valinta tehdään ylimmälle hakutoiveelle, johon hakijan pisteet riittävät, alemmat hakutoiveet peruuntuvat silloin automaattisesti. Hakulomakkeessa ilmoitettu hakutoivejärjestys on sitova. Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana, tällöin on otettava yhteyttä ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakijan on ilmoitettava pisteytykseen vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset viimeistään ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Yhteystietojen muutoksia voi ilmoittaa myös sen jälkeen. Mikkelin ammattikorkeakouluun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan hakevia pyydetään hakukelpoisuuden arvioimista varten lähettämään kopiot haussa käyttämistään todistuksista (tutkinto- ja työtodistukset) hakutoimistoon viimeistään OPISKELIJAVALINTA Jos koulutukseen järjestetään valintakoe, siihen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut postitetaan Valintakokeet ovat maksuttomia. Valintakokeiden aikataulu: > Järjestö- ja nuorisotyö: keskiviikkona Mikkelissä > Matkailuala: tiistaina Mikkelissä > Palveluliiketoiminta: tiistaina Mikkelissä > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: tiistaina Mikkelissä Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on tehtävä ennakkotehtävä, joka on palautettava hakutoimistoon hakuaikana, siis viimeistään klo Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon. Opiskelijaksi hyväksymisestä voimme ilmoittaa aikaisintaan perjantaina Kaikki korkeakoulut ilmoittavat opiskelijavalinnoista viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään tiistaina klo Jonotusoikeus päättyy tiistaina Hakijoille on tarjolla palvelu, jonka avulla he voivat seurata oman hakemuksensa tilannetta ja ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Hakijapalvelu toimii samassa osoitteessa kuin nettihaku, eli (linkki Seuraa hakusi etenemistä Hakijapalvelussa ). Omia tietojaan pääsee katsomaan verkkopankkitunnusten tai HST-kortin avulla. Palvelussa hakija pääsee seuraamaan hakemuksensa käsittelyn etenemistä: hakukelpoisuutta, valintakokeeseen kutsumista ja valinnan tuloksia. Kaikki hakijat saavat valinnan tuloksen myös kirjeitse. Opiskelupaikan voi ottaa vastaan myös lähettämällä hyväksymiskirjeen mukana tulevan vastaanottoilmoituksen hakutoimistoon viimeistään tiistaina klo Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja. Jos hakutoiveita on ollut useita, kannattaa selvittää valintojen tulokset kaikista korkeakouluista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Opiskelupaikka kannattaa ottaa vastaan vasta sitten, kun on varma asiasta. Määräajan jälkeen tehtyjä/saapuneita vastaanottoja ei huomioida.

15 15 VALINTAPERUSTEET Valintapisteiden enimmäismäärä on yhteensä 100 pistettä, ja se jakaantuu seuraavasti: > valintakoe tai ennakkotehtävä 50 pistettä > opinnäytetyön arvosana 30 pistettä > työkokemus 20 pistettä Valintakokeesta tai ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon. Opinnäytetyön arvosanan pisteytys Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko 4 10 Asteikko A L Sanallinen L/E et M C ht 10 Työkokemuksen pisteytys Pisteet Hakukelpoisuuteen vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 3 vuoden työkokemus asianomai selta alalta. Pisteitä saa tämän yli menevästä työkokemuksesta ja sen pitää olla alalta, jolle ollaan nyt hakemassa tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemuksen tulee olla hankittu mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään vain sellainen työ, josta hakija voi toimittaa työnantajan todistuksen. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena edellä esitettyyn ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ks. selvennys sivulta 13) ennen korkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta voivat olla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuksesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Varusmiespalvelusta, sivii lipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Hakukelpoisuus = AMK-tutkinto + alan työkokemusta 3 vuotta Valinta tasapisteissä olevien välillä Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) hakutoivejärjestys, 2) valintakoe tai ennakkotehtävä, 3) opinnäytetyön arvosana, 4) työkokemuspisteet ja 5) järjestys ratkaistaan arpomalla. Jonotusoikeus Jos hakija on tullut hyväksytyksi kevään yhteis haussa, voi hän jonottaa yhteishaun hakukohteista vain siihen, jonka on aiemmin hakulomakkeessa asettanut ylemmäksi hakutoiveeksi, kuin mihin hänet on jo hyväk sytty. Hakija voi jonottaa vain yhteen hakukohteeseen joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Ammattikorkeakoulujen kaikkiin syksyllä alkaviin koulutuksiin voi jonottaa. Yliopistoissa on myös hakukohteita, joihin ei voi jonottaa. Jonotuksesta voi luopua, jos hakijaa ei ole vielä hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen korkeakouluun, johon on lähettänyt vastaanottamisilmoituksensa. Jonotusoikeus päättyy klo Jos hakija ei ole siihen mennessä saanut jonottamaansa paikkaa, hänen vastaanottamansa opiskelupaikka rekisteröityy sitovasti vastaanotetuksi. Yhden korkeakoulupaikan säännös Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Mikäli siirrät opintojen aloittamista tai keskeytät opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin opintoihin. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia.

16 16 kasva vahvaksi. grow strong. Ympäristömerkitty painolaitos , Tammerprint Oy 2/2014 Painos kpl Hakutoimisto: PL 181 (Patteristonkatu 3 X) puh , , faksi Ohjeita hakijalle: MAMK = SUOMEN PARAS > hae ajoissa > ota todistukset esille, kun täytät nettihakua > muuta osa-aikainen työkokemus kokoaikaiseksi > laske työkokemuskuukaudet vain saakka, älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin > lähetä kopiot haussa käyttämistäsi tutkinto- ja työtodistuksista hakukelpoisuuden arvioimista varten hakutoimistoon viimeistään > tarkista, onko hakemaasi koulutukseen valintakoe vai ennakkotehtävä > jos jokin asia jää epäselväksi, ota yhteyttä 1. hakutoiveen hakutoimistoon.

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 Sisällys 04 Kyamk ja Mamk Suomen huippuja Sinulla on unelma 4 Hakuaikataulu 5 Kymenlaakson

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op M at k a i l u - j a r av i t s e m i s a l a n y l e m p i a mm at t i k o r k e a k o u l u t u t k i n to Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 90 op Restonomi (ylempi amk) Master of Hospitality Management

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot