Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa"

Transkriptio

1 rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1

2 PÄÄKIRJOITUS rekrytoi SISÄLTÖ 2/2010 Onnistunut työllistyminen on kolmen kauppaa s. 6-7 U&R:n urapalvelut: tutkailussa opiskelijan osaaminen ja työelämä > Nykyään puhutaan työurien pidentämisestä. Yhtenä keinona on esitetty työurien pidentämistä niiden alkupäästä. Nuorilta edellytetään nopeaa siirtymistä peruskoulutuksesta jatko-opintoihin joko ammattikouluihin tai korkeakouluihin, joissa opintoaikoja pitäisi lyhentää ja valmistuttua siirtyä välittömästi työelämään. Joidenkin mielestä nuorten tutkinnot ovat liian perusteellisia ja pitkiä, mikä estää nopean siirtymisen työelämään. Entäpä jos työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole tarjolla? Yliopistojen velvollisuutena on järjestää opinnot niin, että ne on mahdollista suorittaa sujuvasti ja tavoiteajassakin. Tutkintojen tulee antaa laaja-alainen tietämys ja ymmärrys asioiden, ilmiöiden, tapahtumien ja ihmisten vuorovaikutuksesta sekä syy-seuraussuhteista. Yliopistosta valmistuneella odotetaan olevan valmiuksia oman alansa vaativiinkin asiantuntijatehtäviin. Mutta pitääkö vastavalmistuneen olla heti valmis näihin tehtäviin? Ei tarvitse, sillä monet asiat opitaan vasta käytännön työssä. Elinikäisen oppimisen tavoitteena on, että ihminen voi useaan kertaan täydentää ja uusintaa osaamistaan työuransa aikana. Täydentämistä voi tapahtua mm. työnantajan järjestämässä koulutuksessa, muussa koulutuksessa tai korkeakoulujen antamana täydennyskoulutuksena. Opiskelijalla itsellään on viimekädessä vastuu omasta oppimisestaan ja valinnoistaan. Yliopistot voivat tarjota oppimisen tueksi sujuvia opiskelumahdollisuuksia ja korkeatasoista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa opetusta ja valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja työelämässä. Työelämältä edellytetään vastuuta tukea opintojen aikaista oppimista tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja muita mahdollisuuksia työssäoppimiseen sekä rohkeutta rekrytoida vastavalmistuneita ja tukea heidän kasvuaan alansa asiantuntijoiksi. Mahdollisuus hankkia työkokemusta sekä opintojen aikana että heti sen jälkeen on avain nopealle työllistymiselle. kaisa lammi U&R kehittämispäällikkö Maisterit töihin PÄÄKIRJOITUS Onnistunut työllistyminen on kolmen kauppaa 2 PITKÄÄ URAA, MUTTA EI PUTKESSA Yliopistosta kumppani koko työuran ajaksi 4 maisterit töihin! Poimi hyvän tekijän tiedot talteen 6 Omaa osaamista suuntaamassa Aktiiviset opiskelijat hyödyntävät U&R:n urapalveluita 8 s. 8 s. 4 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Kielikonsultit yhdistävät teorian ja käytännön 9 U&R:ssä tapahtuu Uratapahtumia ja uutisia 10 Vaikka ura ei ole putki, se voi olla pitkä Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen asiakaslehti nro 31. Toimitus: Vastaava päätoimittaja Kaisa Lammi, Toimitussihteeri Marika Vanhatalo, Toimittajat Marika Vanhatalo ja Sari Viitaniemi Kuvaaja Anniina Säilynoja Taitto Turkoosi print & digital design Ky Painopaikka PK-paino Oy, Tampere Painos 700 kpl Lehden postitukset Tampereen yliopisto, , 2 3

3 Pitkää uraa, mutta ei putkessa teksti Marika Vanhatalo KUVA Anniina Säilynoja Nopea täsmätutkinto ja äkkiä töihin. Vaikuttaako siltä, että paineet työurien pidentämisestä palauttavat meitä aikaan, jolloin sukellettiin uraputkeen tai kiivettiin uraportaita. Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli kuvaa tällaista todellisuudelle vierasta tehokkuutta Rehtoriblogissa (www.uta.fi/ rehtori blogi ) näin: Opiskeluputki on määrätietoista etenemistä, täysipäiväistä opiskelua, ei sisällä välivuosia, ei työkokemuksen hankintaa eikä muutakaan haihattelua, vaan tähtää tiiviisti alusta alkaen tiettyyn loppututkintoon. Sitten odottaakin uraputki, johon sujuva siirtyminen varmistaa urakehityksen ensimmäiselle askelmalle pääsyn. Mutta jos vauhtia vähän hidastetaan, ja ajatellaan että opinnoilta tavoitellaan valmiuksia eikä heti valmista. Tampereen kaupungin perusopetuksen johtaja Hannu Suoniemi painottaa, että tutkintopaperit eivät vielä ole ammatti, vaan vasta pohja mille rakennetaan. Ripeässä tutkinto-opiskelussa ei ole sinänsä mitään pahaa. Onko viittä vaille maisterin tittelissä tai 20 vuotta kestäneissä korkeakouluopinnoissa niin kauheasti kehuskeltavaakaan, Suoniemi miettii. Joskus vasta työn kautta löytyy ajatus ja innostus lähteä opiskelemaan. Mutta viimeistään opiskeluaikana pitäisi saada työelämästä tuntumaa fiksusti osana opintoja. Opinnoissa voisi olla kaksi vaihetta: ensin perusopinnot ja sitten vuoden tai kahden työssäolojakso, jolloin opittaisiin myös työyhteisötaitoja. Työkokemuksen jälkeen voisi vielä jatkaa opiskelua, ja uskoisin että ihan uudella motivaatiolla, Suoniemi ehdottaa. Pitkä ura opettaa monta ammattia Jos ei putki eikä portaat, niin ehkä polku tai palapeli, vaihtuvalla maisemalla ja kuvalla. Holli jatkaa blogissa: Ajatus työurasta ja uskollisuudesta yhtä työnantajaa kohtaan ei ehkä ole tästä päivästä. Tämän päivän nuorille työ merkitsee luultavasti muuta kuin 60- tai 70-luvulla työnsä aloittaneille. Ehkäpä he haluavat tehdä erilaisia työrupeamia, vaikkapa sellaisia, joiden välissä on opintojaksoja, sapattivapaita tai muita innostavia ja motivoivia projekteja. Suoniemellä on samansuuntaisia ajatuksia; vaikka ura ei ole putki se voi olla pitkä. Elinikäisen oppimisen hengessä myös yliopisto voisi olla kumppani koko työuran ajan. Työura voi olla sen 40 vuotta pitkä, mutta siinä ajassa on jo ehditty oppia monta uutta ammattia. Osaamista kehittyy lisää työssä sekä tarpeen mukaan täydennyskoulutuksessa. En toivoisi, että meidän opettajista kukaan tekee koko työuransa samassa koulussa. Silloin maailma supistuu liikaa. Välillä on hyvä haistella muutakin työelämää, jopa jotakin muuta ammattia. Esimiehenä Suoniemi näyttää vihreää valoa niille, jotka haluavat tehdä välillä jotakin muuta. Vaikka se joskus kirpaiseekin, kun työyhteisön avainhenkilö lähtee pois ja tilalle täytyy rekrytoida ja perehdyttää uusi työntekijä. Organisaation rakenne on huono, jos se ei kestä työntekijöiden vaihtumista, Suoniemi kiteyttää. Blogikirjoituksensa lopuksi Holli toteaa: Jos opiskelu tai työ on motivoivaa, innostavaa ja mieluisaa, ei tarvita pakkokeinoja työurien pidentämiseksi. Myös työnantaja voi ohjata uudistumaan: hakemaan lisää potkua ja päivittämään kovalevyä. Jos työssä jatketaan yli eläkeiän, silloin työyhteisö odottaa täysimääräistä panostusta ja osallistumista, Suoniemi toteaa. Tietoa ja taitoa opinnoista ja työstä Viisi vuotta sitten valmistuneet maisterit arvioivat oman työkokemuksensa perusteella mihin tieto- ja taitoalueisiin kannattaisi perehtyä jo yliopisto-opiskelun aikana: Oman alan osaaminen on tärkeää! Käytännön temput oppii kyllä työssäkin. Alasta riippumatta käytännön harjoittelua tulisi olla enemmän, jotta teoreettista tietoa pääsisi soveltamaan muuhunkin kuin kirjatentteihin. Käytäntö opettaa riittävästi jos teoreettinen pohja on hyvä. Tutkinto antoi perusvalmiuksia ja teoreettisen pohjan. Työelämässä oppii lisää koko ajan ja kaikkea ei ehditty opinnoissa käsitellä. Työn ohessa opiskelu on mitä parhainta itsensä kehittämistä. Poiminnat Tampereen yliopiston vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan aineistosta 4 5

4 PÄÄKIRJOITUS maisterit töihin maisterit töihin Emma Karhulahti kasvatustiede Sivuaineet: tiedotusoppi, liiketoimintaosaamisen Tutkinto: Kasvatustieteen maisterii opintokokonaisuus, mediakasvatus, sosiaalipsykologia vastuuta tehtävis- Kehittäjä koulutuksen Uratavoitteet: Toiveenani on haasteellinen työ, jossa voin kehittää itseäni ja hyödyntää paitsi kasvatustieteellistä osaamistani, myös sivuaineideni kautta saavuttamaani osaamista. Erityisesti työelämän ja koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät kiinnostavat. Olen hyvä: Aiemmissa töissäni olen tottunut toimimaan monen tehtävän parissa samanaikaisesti kiireenkin alla sekä ottamaan yksin tä. Olen saanut kiitosta erityisesti ahkerasta ja huolellisesta työotteesta. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Olen myös innokas oppimaan uutta ja tartun ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin. Tietotekniset taitoni ovat hyvät ja olen taitava kirjoittaja. Minulla on kokemusta: Kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmassani olen perehtynyt suomalaiseen ja työelämän yhteistyöhön koulutus- ja työelämään sekä sukupuolista tasaarvoa koskeviin kysymyksiin. Olen päässyt esittelemään tekemääni tutkimustyötä kasvatusalan konferensseissa. Opiskeluiden ohella olen tehnyt useamman vuoden asiakaspalvelu- ja myyntityötä. Elina Ojala Tutkinto: FILOSOFIAN MAISTERI bioteknologia Sivuaineet: kemia, liiketoimintaosaaminen Uratavoitteet: Tavoitteeni on tutkijanura joko Suomessa tai ulkomailla. Olen suuntautunut molekyylibiologiaan, jota haluaisin soveltaa esimerkiksi tutkimuskeskusten tai lääkeyritysten projekteissa. Esimerkiksi diagnostisten testien kehittäminen olisi kiinnostavaa työtä. Olen hyvä: Vahvuuteni on innostus tutkimiseen, into löytää uutta ja samalla kehittää omaa osaamista eteenpäin. Olen saanut hyvää palautetta siitä, että vastuullani olevat työtehtävät sujuvat ja tulevat tehdyiksi. Jo opintojen aikana olen käyttänyt englantia työkielenä, koska usein tutkimusprojektit ovat kansainvälisiä. Minulla on kokemusta: Olen työskennellyt tutkimusapulaisena noin puolitoista vuotta. Opintoihini on sisältynyt paljon laboratoriokursseja, joissa saa kokemusta käytännön tekemisestä. Gradu on ollut projekti, jossa olen oppinut paljon oman laboratoriotyön suunnittelusta ja raportoinnista, ja toivottavasti saan myös tutkielmani pohjalta julkaisun. Olen myös ollut aktiivinen ainejärjestötoimija koko opiskeluajan. Kehittämisintoa bioteknologian soveltavaan tutkimukseen Maija Lumme Tutkinto: yhteiskuntatieteiden maisteri valtio-oppi Sivuaineet: tiedotus oppi, ympäristöpolitiikka, sosiaalipolitiikka Uratavoitteet: Haluan kehittyä mahdollisimman monipuoliseksi osaajaksi. Projektimainen työmuoto kiinnostaa, koska siinä saa soveltaa monenlaista osaamista ja työrytmi on tiivis. Etsin työtä, jossa voisin hyödyntää viestintätaitojani ja kansainvälistä työkokemustani. Myös ympäristökysymyksiin liittyvät työtehtävät kiinnostavat. Olen hyvä: Ymmärrän viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa työtehtävissä ja osaan valita ja hyödyntää tilanteeseen sopivia viestintätyökaluja. Osaan hallita laajoja asiakokonaisuuksia, ja erityisesti myös rajata ja syventää asiantuntemusta tarpeen mukaan. Englannin lisäksi minulla on sujuva ranskan kielen taito. Tapahtumatuottamisen perusasiat ja tehokkaan ajankäytön osaan myös. Tutustu vuorovaikutuksen taitavaan järjestöaktiiviin Minulla on kokemusta: Olen työskennellyt ympäristöministeriön tiedottajana, Tampereen ylioppilaskunnan tapahtumatuottajana sekä Eettisen kaupan puolesta ry:n paikallisosaston monipuolisissa tehtävissä. Kansainvälisessä työharjoittelussa olin Suomen Ranskan instituutissa Pariisissa. Katriina Siermala Tutkinto: filosofian maisteri saksan kieli ja kulttuuri Sivuaineet: pohjoismaiset kielet, kasvatustiede (+ opettajan pedagogiset opinnot), psykologia Uratavoitteet: Haluaisin toimia saksan ja ruotsin opettajana, mieluiten toisella asteella tai korkeammalla. Teen pro gradu -tutkielmaani oppijakeskeisyydestä ja toivoisin pystyväni toteuttamaan sitä myös opetuksessani. Se on haasteellista, mutta mielestäni niin tärkeää, että siihen kannattaa panostaa. Olen hyvä: Olen opettanut joitakin kursseja aiemmin ja saanut kiitosta siitä, että pidän huumorin mukana opetuksessa. Olen myös innostava ja pyrin siihen, että kynnys kysyä epäselvistä asioista olisi mahdollisimman matala. Minulla on kokemusta: Olen opettanut saksaa Tampereen teknillisessä yliopistossa viime keväänä alkeiskurssin verran ja ruotsia lähihoitajille yhden kurssin verran Pirkanmaan aikuisopistossa. Lisäksi olen tehnyt sijaisuuksia useamman vuoden ajan lukioissa ja yläkoulun puolella. Gradussani olen perehtynyt siis oppijakeskeisyyteen. Saksan kielen osaaja ja motivoitunut opettaja 6 7

5 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Omaa osaamista suuntaamassa teksti Marika Vanhatal0 kuva tomi palsa Aktiiviset opiskelijat hyödyntävät U&R:n urapalveluita monipuolisesti Kielikonsultit yhdistävät teorian ja käytännön teksti ja kuva Sari Viitaniemi Juuri ennen valmistumista Nea Leo varasi ajan uraohjaajan juttusille. Koska työkokemusta Suomesta ja ulkomailta oli opiskeluaikana kertynyt runsaasti, suunta työnhaulle oli jo hahmottunut. Leo halusi vielä juuri ennen valmistumista täsmentää ajatuksiaan. Uraohjaaja ehdotti osaamisten ja kiinnostusten listaamista. Huomasin, että minulle sopisivat kehittämistehtävät ja työ erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden välimaastossa. Uraohjaaja ehdotti työnhaun suuntaamista välittäjäorganisaatioihin ja mainitsi erikseen mm. TE-keskukset. Ohjaustilanteessa sain myös tärkeän viestin: valmistu ensin rauhassa ja aloita vasta sitten työnhaku. Nyt jo muutaman vuoden työelämässä ollut Leo muistaa, että keskustelu uraohjaajan kanssa vahvisti omaa ajattelua ja suunnitelmia. Oma osaaminen ja vahvuudet täsmentyivät. Myös opiskeluaikana käydystä hakemuskoulutuksesta on ollut apua. Hakemuskoulutuksessa opittua CV-mallia käytän vieläkin. Opin ryhmittelemään asioita ja lisäämään mukaan käytännön esimerkkejä osaamisestani, Leo kiittelee. Tutustumista työnantajiin ja tehtäviin Jo opiskeluaikana Leo haki ja teki monenlaisia töitä. Tein asiakaspalvelua laidasta laitaan, koulutussuunnittelua ja erilaisia hallintoja toimistotöitä. Kävin usein paikan päällä kysymässä työpaikkaa, ja aina hakiessa hyödynsin aikaisempaa työkokemustani. Nea Leo Leo rekrytoitiin heti valmistumisen jälkeen Hämeen TE-keskuksen EU-projektiin koulutussuunnittelijaksi. Positiivinen yhteensattuma on, että juuri uraohjaaja ehdotti minulle sopivaksi työpaikaksi TE-keskusta, jossa sitten työskentelinkin ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta. Leo kokee, että opiskeluaikainen työkokemus auttoi ensimmäiseen työpaikkaan. Myös CV:ssä näkyvät opiskelu- ja työskentelyjaksot ulkomailla erottivat muista hakijoista. Olen työskennellyt projektien parissa monenlaisissa asiantuntijatehtävissä sekä toteuttaja- että rahoittajapuolella. Tällä hetkellä työskentelen valtakunnallisen, kahdeksan eri organisaation yhdessä toteuttaman EU-hankkeen projektipäällikkönä. Projekti- ja kehittämistehtävistä on muodostunut erikoisalani. YTM, pääaineena valtio-oppi, sivuaineina tiedotusoppi, johtaminen ja markkinointi Valmistunut Tampereen yliopistosta 2007 U&R:n palvelut valmistuneille ja valmistumassa oleville työelämätapahtumia ja työnhaun koulutusta työpaikkailmoitustaululla avoimia työpaikkailmoituksia koulutuksia työnhaun teemoista uraohjauskeskusteluja osaamisen tunnistamisen vahvistamiseksi Kielikonsultit ovat monipuolisia kielen asiantuntijoita, jotka voivat toimia monenlaisissa tehtävissä kuten kielenkorjaajina, kielikouluttajina, tiedottajina, toimittajina, taittajina, verkkosivujen suunnittelijoina ja päivittäjinä. Suomen kielen opiskelijat Anu Karrimaa ja Ari Piira ovat valinneet kielikonsulttiopinnot täydentämään muuten melko teoreettisia opintoja. He jakavat haaveen koskien tulevaisuuden työtä: molemmat haluaisivat toimia kielenhuoltajina tai kielikouluttajina. Työhön liittyisi piirteitä, joita molemmat arvostavat työssä. Olin työharjoittelussa Kielitoimistossa, jossa työ oli hyvin monipuolista. Se sisälsi mm. suunnittelu- ja kirjoittamistyötä sekä asiakaspalvelua. Ihmisten neuvominen kielenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä oli hyvin palkitsevaa, muistelee Ari työharjoitteluaan. Anua puolestaan viehättää kielenhuoltajan työssä erityisesti siihen liittyvä älyllinen Kielikonsulttikoulutusta on järjestetty Tampereen yliopiston suomen kielen oppiaineessa vuodesta 1998 lähtien. Opintokokonaisuus on 25 opintopisteen laajuinen koostuen seitsemästä kurssista ja työharjoittelusta. Perusajatuksena on yhdistää tieteellinen ja käytännöllinen näkökulma niin, että aiemmin opittuja teoreettisia tietoja yhdistetään käytännön sovelluksiin. Päämääränä monipuoliset kielenkäyttötaidot. Anu Karrimaata ja Ari Piiraa viehättää kielikonsultin työn monipuolisuus. pohdinta ja erilaisten pulmien ja ratkaisujen pohtiminen. Kouluttajan työssä saisi olla myös ihmisten kanssa tekemisissä. Koulutusta työelämän tarpeisiin Kielikonsulttiopintoihin kuuluva Kielenkäyttäjien ohjaaminen -kurssi kytkeytyy vahvasti työelämään ja sen tarpeisiin. Kurssilla keskitytään tietyn yrityksen tai yhteisön kielenkäyttöön. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi yrityksen verkkosivut, joita analysoimalla kielikonsulteille syntyy näkemys yrityksen kielenkäyttöön liittyvistä kehitystarpeista. Kielenkäyttäjien ohjaaminen -kursseja on pidetty Tampereen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, Tamfeltin, Pirkanmaan ympäristökeskuksen (nykyisin Pirkanmaan ELY-keskus), Saarioisen, Lempäälän kunnan, Sähköliiton ja Tampereen yliopiston henkilöstöille sekä yksi koulutustilaisuus yhdessä Ura- ja rekrytointipalveluiden ja Hämeen rakennuskone Oy:n henkilöstöille. Kuulijat ovat olleet kurssista aina hyvin innostuneita. Moni kielikonsulttiopiskelija on saanut kyseisestä yrityksestä kurssin jälkeen kesätyö- tai harjoittelupaikan, kertoo suomen kielen lehtori Riitta Koivumäki. Kielenkäyttö valttina asiakastyössä Kielikonsulteille olisi työmarkkinoilla nykyistä enemmän tarvetta. Yrityksissä ja muissa yhteisöissä ei kuitenkaan välttämättä vielä tiedosteta tarvetta riittävästi. Asiakaspalvelussa virheettömiä tekstejä voisi pitää käyntikorttina. Perinteisesti huomiota on kuitenkin kiinnitetty enemmän visuaalisuuteen, esimerkiksi logoihin, Ari pohtii. Olisi erittäin tärkeää, että tekstit olisivat sellaisia, että asiakkaan ei tarvitsisi soitella perään ja kysyä, mitä tietyillä teksteillä tai sanamuodoilla oikeastaan tarkoitetaan, jatkaa Anu. Epäselvästi kirjoitettu on epäselvästi ajateltu kiteyttää Anu kielenkäyttöön liittyvien seikkojen tärkeyden. 8 9

6 PÄÄKIRJOITUS U&R:SSÄ TAPAHTUU U&R:SSÄ TAPAHTUU % Kandidaatit työelämässä Vuosina 2007 ja 2008 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittumisesta on tehty raportti, joka perustuu Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden tekemiin sijoittumisseurantoihin. Raportissa tarkastellaan kandidaattien työelämään sijoittumista vuosi valmistumisen jälkeen. Kyselyyn vastasi yhteensä 365 kandidaattia, jolloin vastausaktiivisuus oli 58 %. Suurin osa kandidaateista oli työelämässä, mutta myös muun muassa opintoja jatkavia tai perhevapaalle siirtyneitä oli joukossa. Lähes puolet koki, että työtehtävä vastasi vaatimustasoltaan kandidaatintutkintoa, mutta silti sen arvostus työmarkkinoilla koettiin melko huonoksi. Arvostus koettiin kuitenkin alasta riippuvaiseksi, sillä kyselyssä olivat mukana myös lastentarhanopettajat, joilla kandidaatintutkinto antaa kelpoisuuden alan tehtäviin. Koko raportti on lähiaikoina luettavissa Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden verkkosivuilla Rekrytapahtumien yhteinen pooli Joukko Pirkanmaan rekrytointitapahtumien järjestäjiä on perustanut yhteisen poolin. Ideana on tarjota työ- ja opiskelupaikkojen hakijoille kootusti ja kattavasti tietoa maakunnan monista rekrytapahtumista. Poolissa ovat mukana Elinkeinoelämän Keskusliitto, tamperelaisten korkeakoulujen RekryTampereverkosto, Rekrytori-tapahtuma, Tampereen kaupunki, Opiskelijan Tampereen Teknologia- Ura, Work Place Pirkanmaa ja Yrityspäivät. Lisätietoa Projektityöskentelyä alusta loppuun Kuva ISToCKPHOTO Syyskuisessa Työtehtävänä projekti -uratapahtumassa tutustuttiin erilaisiin projektiorganisaatioihin, projektien työtehtäviin ja työssä tarvittavaan osaamiseen. Tapahtumassa esittäytyi Suomen Itämeri-instituutti, joka suunnittelee ja hallinnoi kansainvälisiä projekteja. Projektihallinta on meidän osaamistamme ja projektien sisällölliset toteuttajat työskentelevät hankkeiden partneriorganisaatioissa. Kansainvälisten projektien hallinnoimisessa talousosaaminen on tärkeää ja työssä on myös paljon viestinnällisiä tehtäviä, johtaja Esa Kokkonen Suomen Itämeriinstituutista kertoo. Hanskassa kokonaisuus sekä sillisalaatti Omia kokemuksiaan projektityöstä kertoivat Tampereen yliopiston alumnit Taru Kiuru (Ensimetri), Hanna Heikkonen (Sosiaaliportti-projekti) ja Nea Leo (Taivex-hanke). Työni on projektityöskentelyä alusta loppuun eli hankehakemuksesta viimeiseen raporttiin. Koen, että tämä työ vaatii samaan aikaan sillisalaatin sietämistä sekä kykyä hallita kokonaisuutta. Yrittäjämäinen asenne auttaa, Kiuru kiteyttää. Projektityö on ideointia ja kehittämistä. Projektissa ajatellaan: miten asioita voisi muuttaa ja parantaa, Heikkonen täydentää. Puhujat totesivat, että opinnot ovat antaneet hyviä valmiuksia projektityöhön, mutta kuitenkin paras projektiosaamisen koulu on ollut itse työ. Opettajuus elinikäisen oppimisen ja kasvamisen prosessi teksti Sari Viitaniemi kuva Pasi Järvenpää Opettajan työtä pohtivat saivat tietoa opettajuudesta Minustako opettaja? -tapahtumassa monesta eri näkökulmasta. Tapahtuman erityisenä kohderyhmänä olivat aineenopettajuutta miettivät opiskelijat, jotka olivat opiskelleet tai joilla oli suunnitelmissa opiskella opettajan pedagogiset opinnot pääaineensa lisäksi. Kuuntelijoilla oli ollut mahdollisuus lähettää etukäteen heitä askarruttavia kysymyksiä ja puheenvuorojen jälkeen oli vielä mahdollista jutella henkilökohtaisesti puhujien kanssa. Iltapäivän ensimmäiset puheenvuorot käsittelivät opettajan pedagogisten opintojen hakuprosessia ja opintojen luonnetta. Kuuntelijat saivat tietoa muun muassa hakuedellytyksistä ja soveltuvuuskokeesta. Seuraavat puheenvuorot liittyivät opettajien rekrytointiin. Tampereen kaupungin perusopetuksen johtaja Hannu Suoniemi kertoi opettajiin kohdistuvista odotuksista. Vaadittavat opinnot täytyy olla suoritettuna eli oikeus harjoittaa opettajan ammattia, mutta papereiden lisäksi opettajalta odotetaan suhtautumista opettajuuteen elinikäisen työssä oppimisen jaksona, jonka aikana opettaja kasvaa, mutta ei ole koskaan valmis. Opettajien työmarkkinatilanne kiinnosti kuulijoita. Suoniemi otti kantaa työmarkkinatilanteeseen kertoen tilanteen kohentuvan seuraavina vuosina. Haastavimmassa asemassa ovat harvinaisempien kielten opettajat, koska kilpailu työpaikoista on vilkasta. Opettajan työ käytännössä on usein hyvin erilaista kuin mihin opinnoissa pystytään valmistautumaan. Opiskelijat olivatkin hyvin kiinnostuneita kuulemaan käytännön opettajan työstä, josta kertoi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Miia Rautiainen. Ei tarvitse olla valmis opettaja, mutta halu kehittyä on oltava. Opettajaksi kasvetaan kokemuksen ja käytännön kautta. Opettajan työ sisältää vastuuta ja vapautta eikä vaikeilta ja haasteellisiltakaan tilanteilta vältytä. Haasteellisissa tilanteissa kannattaa tarkistaa oma asenne sekä kysyä neuvoa kollegoilta, kehotti Rautiainen. Iltapäivän päätti Juha Vuorinen Tampereen normaalikoulusta puheenvuorollaan harjoittelusta ja käytännön työelämästä. Opettajankoulutuksen ja käytännön työelämän välillä on kuilu, jota ei kansainvälisesti tunnustettu suomalainen opettajankoulutuskaan ole kyennyt poistamaan. Opettajiin kohdistetaan yhä enemmän vaatimuksia ja ensimmäinen vuosi voi olla emotionaalisesti kuormittava

7 Vasta leivottua. Tampereen yliopistosta valmistuu monen alan osaajia Työ tavoittaa tekijänsä välityspalveluilla - workit.netti ja harjoittelupaikat.netti Näkyvyyttä kampuksella - ura- ja yritystapahtumat Tampereen yliopisto, käyntiosoite Vuolteenkatu 20

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Koulutus Aloitin opinnot Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

HOPS-opas Hoitotieteen laitos

HOPS-opas Hoitotieteen laitos HOPS-opas HOPS-opas 1 (6) UEF// Sisällysluettelo 1 HOPS... 2 1.1 Mikä HOPS on?... 2 1.2 Laatimisen lähtökohdat... 2 1.3 Joustava ja tavoitteellinen suunnitelma... 2 2 OPINTOJEN JA HOPSIN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA

OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on päätynyt HOPS-ohjeistuksessaan suosittelemaan portfoliomuotoista näyttöä HOPSin

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot