Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-9:55 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-9:55 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:40-9:55 jäsen Alonen Aino 8:30-9:55 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:55 jäsen Ijäs Paula 8:30-9:55 jäsen Maattola Helena 8:30-9:55 jäsen Nordström Harry 8:30-9:55 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:55 jäsen Tonteri Jukka 8:30-9:55 jäsen Virtanen Seppo 8:30-9:55 jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:55 esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:55 pöytäkirjasihteeri Kotiaho Pekka 8:30-9:20 johtaja, Tuoterengas 125, 126 Saarelainen Päivi 9:25-9:40 rehtori, Salpaus 128 Siikaniemi Lena 9:25-9:40 henkilöstöjohtaja 128 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Paula Ijäs Irmeli Perkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Lisenssisopimus Tactic Games Oy:n ja Tuoterenkaan välillä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös ja 2. tilinpäätösennuste vuodesta Allekirjoitusoikeudet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa vuodelle Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätös / , opettajan irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 28

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 122 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 123 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 124 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Paula Ijäs. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Irmeli Perkiö.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Tuoterenkaan johtokunta Konsernihallitus Lisenssisopimus Tactic Games Oy:n ja Tuoterenkaan välillä TRjk Tactic Games Oy:n entinen Nelostuote Oy:n kanssa voimassa oleva Mölkkyä koskeva lisenssisopimus on solmittu Sopimus päättyy Tactic Games Oy on ehdottanut Tuoterenkaalle uutta sopimusta vuosille : sovittu minimivolyymi vuosille Mölkyn hinta sovittu, varaus raaka-ainekustannusten nousuun maailmanlaajuinen myyntioikeus mahdollisuus valmistuttaa Mölkkyjä alihankintana lisenssimaksu Tuoterenkaalle. Johtaja: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan lisenssisopimuksen ja esittää sitä konsernihallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan lisenssisopimuksen ja esittää sitä konsernihallituksen hyväksyttäväksi. PHKKhall 125 Johtaja Pekka Kotiaho esittelee asiaa konsernihallituksen kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy lisenssisopimuksen esittelyn mukaisesti ja valtuuttaa johtaja Pekka Kotiahon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös ja 2. tilinpäätösennuste vuodesta /02/02/2013 PHKKhall 126 Välitilinpäätös tammi-huhtikuun tuloksesta valmistuu 23. toukokuuta. Taloustilanne esitellään hallitukselle tuoreeltaan kokouksessa. 2. tilinpäätösennuste koko vuoden tuloksesta on myös valmisteltu. Välitilinpäätöksissä otetaan huomioon olennaiset jaksotukset (siirtosaamiset ja -velat) kuten tilinpäätöksessä. 2.ennusteen laadinnassa on käytetty pohjana käyttösuunnitelmaa (1.ennustetta), ensimmäisen kolmen kuukauden toteumaa ja viimeisintä tietoa loppuvuoden toteumaennusteista toiminnan eri osissa. Kuntayhtymän muut toimielimet käsittelevät asiaa kokouksissaan kesäkuun alussa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa (esityslistan liite nro 1). Lisäksi hallitukselle annetaan kassavarojen sijoittamisen raportti. Tuoterenkaan osalta asiantuntijana on johtaja Pekka Kotiaho. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen välitilinpäätöksen sekä 2. tilinpäätösennusteen koko vuodesta Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Allekirjoitusoikeudet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa vuodelle /02/02/2013 PHKKhall Päijät-Hämeen koulutuskonsernin säännöissä on seuraavat voimassa olevat määräykset nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta: Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallintosääntö 41 Konsernin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Konsernin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä viranhaltija. Konsernihallituksen toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä kirjelmät allekirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Toimielimen esittelijä tai yhtymäkokouksen sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Koulutuskeskus Salpauksen johtosääntö 13 Asiakirjojen allekirjoittaminen Koulutuskonsernin puolesta tehtävät tulosaluetta koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa rehtori. Tulosalueen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö. Toimielimen esittelijä allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvat toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä kirjelmät. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tuoterenkaan johtosääntö 10 Asiakirjojen allekirjoittaminen Koulutuskonsernin puolesta tehtävät tulosaluetta koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa johtaja. Tulosalueen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Toimielimen esittelijä voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvat toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä ja kirjelmät. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulu on tehnyt osaltaan vastaavat päätökset allekirjoitusoikeuksista noudattaen Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa omaksuttua linjausta (Lahden ammattikorkeakoulun hallitus ). Lahden ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat säännöt 12 Sopimusten allekirjoittaminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin puolesta tehtävät ammattikorkeakoulua koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa ammattikorkeakoulun rehtori. Ammattikorkeakoulun puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa rehtori. Rehtori voi päätöksellään siirtää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. _ Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueiden sopimusten ja muiden sitoumusten allekirjoitusoikeuksia on tarpeen tarkentaa erilaisten asiakirjojen osalta. Viranhaltija, jolle on määrätty hankintaoikeudet ja tositteiden hyväksymisvaltuudet tiettyyn hankintarajaan asti, voi tehdä oman vastuualueensa osalta päätetyissä hankintavaltuuden rajoissa toimintaan liittyviä sopimuksia ja sitoumuksia seuraavin tarkennuksin. Allekirjoitusoikeuden määrittelee sopimuksen sisältö, ei asiakirjan nimi. Sopimuksen voi allekirjoittaa vain viranhaltija tai henkilö, jolle on delegoitu allekirjoitusoikeudet erillisellä päätöksellä. Toimitusjohtajalla, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorilla ja Tuoterenkaan johtajalla on oikeus tehdä delegointipäätöksiä sen viranhaltijan esityksestä, jonka toimivaltaa edelleen siirretään. 1. Toimintaan liittyvät sopimukset Allekirjoitettavat dokumentit: Mm. aiesopimus/yhteistyösopimus/puitesopimus Allekirjoitus hallinto- ja johtosäännössä määritellyn asiakirjojen allekirjoitusmäärittelyn mukaisesti lukuun ottamatta työssäoppimisen puitesopimuksia Koulutuskeskus Salpauksessa, joiden osalta, joissa työssäoppimisen puitesopimukset Salpauksen ja yritysten kesken allekirjoittaa opetusalajohtaja useampaa toimialaa koskevat tai sosiaali- ja terveysalaan liittyvät kuntayhtymätasoiset työssäoppimisen puitesopimukset (esim. Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä) allekirjoittaa rehtori. työssäoppimisesta vastaava opettaja allekirjoittaa opiskelijakohtaiset työssäoppimissopimukset

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Allekirjoittajana toimintaan liittyvissä sopimuksissa on hallinto- ja johtosäännössä määritelty asiakirjojen allekirjoitusoikeudellinen henkilö. 2. Palvelujen ja tuotteiden myynti Mm. tarjous tai myyntisopimus ja ao. palvelujen/tuotteiden hinnoittelu. Allekirjoitusoikeus ja euroraja: PHKK toimitusjohtaja Koulutuskeskus Salpaus rehtori Ei rajoitusta Ei rajoitusta. Päättää koulutus- ja muiden palvelujen tarjous- ja myyntisopimusten allekirjoituksesta tulosalueella. Koulutuskeskus Salpauksessa on Aikuiskoulutus, opiskelija- ja työelämäpalvelut toimialan palvelujen myynnistä (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus / tietopuoleisen oppisopimuskoulutuksen myynti, yrityskoulutus ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen lisäkoulutuksen henkilöstökoulutus) erillinen delegointipäätös 23, , joka on voimassa toistaiseksi. Tuoterengas johtaja Ei rajoitusta kehittämispäälliköt asti työpajapäälliköt Yhteiset palvelut YPA-yksiköiden johtajat Fellmannia / myynnistä vastaava - asiakkuuspäällikkö - myyntineuvottelija asti Omaisuuden myynti Kiinteän omaisuuden myynti konsernihallitus (hallintosääntö) Irtaimen omaisuuden myynti toimitusjohtaja valtuuttaa (talousarvion täytäntöönpano-ohje, vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje käsitellään konsernihallituksen tammikuun 2014 kokouksessa) 4. Osto- ja hankintasopimukset Tarjouspyyntö omien hankintavaltuuksien rajoissa

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Hankintasopimus/puitesopimus omien hankintavaltuuksien rajoissa Kaikista kynnysarvojen (yli euron hankinnat) ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista syntyy sopimus vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, ja siitä on ilmoitettava valitulle toimittajalle hankintapäätöksestä tiedotettaessa. Hallituksen vuosittaista päätöstä Tositteiden hyväksyjät ja hankintavaltuudet tarkennetaan toimitusjohtajan ja tulosaluejohtajien viranhaltijapäätöksillä hankintojen käytännön suorittajista. Tietohallintoon liittyvät sopimukset ja hankinnat sovellukset, järjestelmät, lisenssit hankintavaltuuden rajoissa tietohallintojohtaja, rajan ylittävältä ym. osin toimitusjohtaja Tieto- ja kirjastopalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Kirjat, lehdet ja vastaava digitaalinen materiaali, lisenssit ym. palvelujohtaja, rajan ylittävältä hankintavaltuuden rajoissa tieto- osin toimitusjohtaja Viestintä- ja markkinointipalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Ilmoittelu ja kilpailutettavat painotyötintä- ja markkinointijohtaja, rajan hankintavaltuuden rajoissa vies- ylittävältä osin toimitusjohtaja Ravintolapalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Ostohankintasopimukset hankintavaltuuden rajoissa ravintolapalvelujohtaja, rajan ylittävältä osin toimitusjohtaja Henkilöstöpalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Työterveyshuoltopalvelusopimukset toimitusjohtaja Kiinteistöpalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Rakennuslupa-asiakirjat kiinteistöjohtaja 5. Vuokraus PHKK:lle vuokraaminen Kiinteistöjen vuokrasopimukset Lyhytaikainen vuokrasopimus Pitkäaikainen vuokrasopimus Leasing-rahoituspäätökset Koneiden ja laitteiden leasingvuokraus kiinteistöjohtaja tekee alle vuoden mittaiset vuokrasopimukset konsernihallitus tekee yli 1 vuoden mittaiset vuokrasopimukset toimitusjohtaja

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus PHKK:sta ulos vuokraaminen Tilat ja irtain omaisuus lyhytaikainen, alle 12 kk vuokrasopimus pitkäaikainen, max. 24 kk vuokrasopimus yli 24 kk vuokrasopimus Salpauksen vararehtori, opetusalajohtaja Yhteisten palvelujen johtajat Tuoterenkaan kehittämispäällikkö kiinteistöjohtaja konsernihallitus Maatilatalouteen liittyvä ulos vuokraaminen Koulutuskeskus Salpaus Luonto ja asuminen -tulosyksikön opetusalajohtaja 6. Luottokortit ja luottotilit Toimitusjohtaja päättää luottokorttien haltijat ja allekirjoittaa luottokorttihakemuksen. 7. Henkilöstöasiat Paikalliset sopimukset (työnantajan ja työntekijöiden edustajien välinen sopimus, joilla poiketaan virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä) allekirjoittaa toimitusjohtaja. Paikallisneuvottelujen pöytäkirjat/muistiot (järjestelyvaraerät, sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajien neuvottelut virka- ja työehtosopimusten määräyksien tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä) allekirjoittaa toimitusjohtaja tai henkilöstöjohtaja. Työvoimatoimistoon tehtävät tukihakemukset, kuten palkkatukihakemus, työharjoittelu- ja työelämävalmennussopimus, allekirjoittaa asian valmistelija. Koulutuskeskus Salpauksen rehtori voi viranhaltijapäätöksellä määritellä muiden kuin edellä lueteltujen alaistensa viranhaltijoiden allekirjoitusoikeudet. Lahden ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu tekee osaltaan vastaavat päätökset allekirjoitusoikeuksista noudattaen Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa omaksuttua linjausta. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija, ellei edellä ole muuta mainittu.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Kaikkiin hankintapäätöksiin suositellaan jatkossa seuraavaa mainintaa: Lisäksi AA valtuuttaa BB:n allekirjoittaman asiasta laadittavan sopimuksen. Edelleen suositellaan, että sopimukset allekirjoittaa aina varsinaisen päättäjän lisäksi myös sopimusneuvottelija. Asiakirjan allekirjoittajan on varmistettava, että asiakirja on muodollisesti ja asiallisesti oikea ja että se on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueen/-alueiden kannalta tarkoituksenmukainen. 8. Projektitoiminnan dokumentit Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät PHKK:n projektiohjeistosta, Kori-intranetissa osoitteessa https://kori.phkk.fi/ypa/projektitoiminta/hallinta/documents/phkk_projektiohj eisto_ pdf Perustamispäätös Yhteistyösopimus, Letter of Intent Partnerisopimus Salpaus LAMK Tuoterengas Rehtori (Dynastyyn johtaja tehtävä viranhaltijapäätös) rehtori Rehtori Kokonaisbudjetiltaan (LAMK nimenkirjoitusoik kokonaisbudjetti) alle euden omaava euron projektien asiakirjat henkilö allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja.tki- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. Projektin ja yritysten väliset yhteistyösopimukse t Yksikön päällikkö /johtaja allekirjoittaa. Esim. koulutusalat koulutuspäällikkö, TKI-KV- ja aluekehityspalveluiden osalta tutkimusjohtaja jne.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Projektihakemus Rehtori allekirjoittaa. Em. asiat esittelee rehtorille (maksatushakemuksia lukuun ottamatta) niiden lähettämisestä rahoittajalle vastaava Salpauksessa projektitoiminnan koulutusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) alle euron projektien asiakirjat allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja. TKI- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. johtaja Sähköisesti lähetettävä hakemuslomake Sähköisen hakemuksen lisäksi on aina lähetettävä myös rehtorin allekirjoittama (Dynastyyn kirjattu) hakemus. Jos hakemukseen ei vaadita allekirjoitusta, sitä ei saa lähettää rahoittajalle ennen lausuntokierrosta. Lisäksi allekirjoitus haetaan jälkikäteen. Allekirjoittajat määräytyvät samalla tavalla kuin ei-sähköisten projektihakemusten osalta. Jos hakemukseen ei vaadita allekirjoitusta, sitä ei saa lähettää rahoittajalle ennen lausuntokierrosta. Loppuraportti rehtori Projektien loppuraportit allekirjoittaa ko. osaamisaluejohtaja, varahenkilönä rehtori Muutoshakemus Jatkorahoitushake mus Sellaiset projektiasiakirjat, joissa vaaditaan virallisen nimenkirjoitusoikeu den omaavan allekirjoitus rehtori Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) alle euron projektien asiakirjat allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja. TKI- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. Maksatushakemus rehtori talouspäällikkö, varahenkilönä rehtori henkilö, jolla on hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeus johtaja johtaja

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Yleistä Talouspäällikkö laatii projektiasiakirjojen allekirjoitusoikeuksista yksityiskohtaisemmat käytännön ohjeet.. 9. Muut allekirjoitukset Paperiasiakirjan aitouden takeena on allekirjoitus. Asiakirjan aitouden ja todistusvoimaisuuden vahvistaa asiakirjan sitominen käsittelyprosessiin, esim. merkitsemällä se diaariin. Viranomaiselle saapunutta asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä. Allekirjoittajan/- jien nimikirjoitus on selvennettävä. Allekirjoituksen yhteyteen tulee merkitä myös virka-asema ja päivämäärä. Tavanomaisten asiakirjojen (muut kuin mitä tässä esityksessä tai muissa päätöksissä on erikseen mainittu) varmennusallekirjoituksen voi tehdä se henkilö, joka asiasta vastaa tai antaa lisätietoja. Huomautus- ja varoitusmenettelyn allekirjoituskäytänteet on linjattu erillisellä asiakirjalla. Salpauksessa todistusten allekirjoittamisesta on erillinen ohjeistus. Toimitusjohtaja: Hallitus määrää vuoden 2014 nimenkirjoitusoikeudet ja asiakirjojen allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 127 Konsernihallituksen päätöstä allekirjoitusoikeuksista on tarpeen tarkentaa mahdollisten oikeusprosessien osalta: 10. Oikeusprosessien edellyttämät toimenpiteet Kuntayhtymän toimenpiteistä mahdollisissa oikeusprosesseissa päättää toimitusjohtaja, joka saattaa asian hallituksen tietoon. Toimitusjohtaja allekirjoittaa tarvittavat asianajovaltakirjat. Toimitusjohtaja:

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Konsernihallitus Hallitus päättää edellä esitetyn tarkennuksen vuotta 2014 koskevaan päätökseen allekirjoitusoikeuksista Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätös / , opettajan irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin PHKKhall 128 Mika Kuusistolta on saapunut konsernin sähköpostiin oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 2.1) Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätökseen / (liite nro 2.2) irtisanoa Kuusisto tuotannollisin ja taloudellisin syin. Kuusisto perustelee irtisanomisen tarpeettomaksi oikaisuvaatimuksen ohessa esittämänsä tuottavuus- ja kustannuslaskelman pohjalta. Kuusiston mukaan laskelma ei ole täysin tarkka mutta hyvin suuntaa-antava. Kuusisto esittää lisäksi, että mahdollisuutta uusien tai osittain uusien tehtävien löytymiselle ei ole riittävästi selvitetty. Oikaisuvaatimuksen ohessa on myös tähän liittyen Kuusiston ansioluettelo. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa ( ) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille Tuottoennuste

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Sopeuttamistarve Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina Salpauksen sopeuttamistoimet yhteensä vuosina ovat arviolta 66,8 htv, mistä 36,5 htv on opetushenkilöstöä ja 30,3 muuta henkilöstöä. Arviot OKM:n koulutuspaikkapäätöksen vaikutuksista sisältyvät lukuihin (33 htv). Suunnitelmaa laadittaessa ei ollut kuitenkaan tietoa yksikköhintojen tulevasta laskusta. Kevään 2013 neuvotteluissa ei Salpauksen aikuiskoulutukseen kohdistunut vielä toimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa syksyllä 2013 Konsernihallitus päätti kokouksessaan , että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa. Tämä neuvottelu oli jatkoa keväällä 2013 käytyihin päättyneisiin neuvotteluihin, joissa sovittiin, että OKM:n päätösten jälkeen jatketaan neuvotteluja tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Henkilöstön edustajille annettiin tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa , jossa keskusteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksistä koskien Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijapaikkamäärää sekä vuosien ja vuosien taloussuunnitelman

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus toteuttamisesta kaikilla tulosalueilla. Yhteistyötoimikunnassa sovittiin yhteistoimintaneuvotteluryhmän kokoonpano. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävinä oli Koulutuskeskus Salpaus ja sen kaikki toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa. Neuvottelut käytiin ajalla Neuvottelujen lopputulos vahvistettiin Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Neuvotteluissa käsiteltiin koulutusalojen lakkauttamisen ja vähentämisen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia, yksikköhinnan laskun aiheuttamia sopeuttamistarpeita sekä aikuiskoulutuksen kustannusten sopeuttamista tulo-/myyntiennusteeseen. Tuottoennuste vuosille Koulutuskeskus Salpaus, ammatillinen peruskoulutus Yhteistoimintaneuvotteluryhmässä esitetyn tarkennetun laskelman mukaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 8 12 milj. euron eli noin prosentin sopeuttamista vuosina Neuvotteluissa tavoite oli toteuttaa prosentin (8-10 milj. euron) sopeuttaminen. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen budjettivaje vuodelle 2014 oli tuolloin 1,8 M. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset, joissa sopeuttaminen tulee kohdistumaan arviolta 119 työtehtävään, joista 64 on irtisanomisuhan alla tai osa-aikaistettavia. Henkilötyövuosina kaikista sopeuttamissuunnitelmista, mukaan luettuna henkilöiden omat ratkaisut, tulee noin 102 htv. Sopeuttamisvaikutus tulee olemaan yhteensä 7,5 milj. euroa eli 10% tuotoista. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätöksiä sopeuttamistoimista alkaen. Päätöksiä tehtiin saakka ja käytiin myös yksittäisiä neuvotteluja mm. tehtävämuutoksista. Sopeuttamistoimenpiteiden tarkastelun yhteydessä tarkasteltiin edelleen Koulutuskeskus Salpauksen organisoitumista. Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi lakkautettavien alojen osalta ei voitu toteuttaa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen, vaan neuvotteluita (myös henkilökohtaisia) ja päätöksiä tulee olemaan myös vuosina

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2014 Konsernihallitus päätti kokouksessaan , että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Henkilöstön edustajille esitettiin suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettiin tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kokouksissa keskusteltiin konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 ja muista yhteistoiminnassa käsiteltävistä kokonaisuuksista. Työnantaja jätti neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehille ja teki ilmoituksen neuvottelujen käynnistymisestä TEtoimistoon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 13.2., 4.3., ja Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja sen myötä irtautuminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin organisaatiosta aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Tuoterenkaan työpajatoiminnan ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen organisointi ja kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen ovat osa rakennemuutosta. Neuvotteluissa käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Neuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena oli suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Neuvottelujen aikana selvitettiin kevään ja syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat (Salpaus, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut) ja kerrattiin neuvotteluesityksessä esillä olleet taloudelliset haasteet, jotka ovat osittain vielä kansallisen tason ratkaisujen osalta avoinna. Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen toteutuneilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä saavutetaan Koulutuskeskus Salpauksessa noin 3,5 miljoonan euron sopeuttaminen ja Yhteisissä palveluissa noin 1,6 miljoonaan euron sopeuttaminen. Lisäksi kiinteistöohjelman toteuttamisella saavutetaan sopeuttamista.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/ Konsernihallitus Vuoden 2014 aikana sopeuttamistarvetta ovat lisänneet Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluissa suunniteltujen toimenpiteiden osittainen toteuttamatta jääminen. Aikuiskoulutuksen tavoitteen mukainen toteutuminen Lahden kaupungilta siirtyneet eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat nousevasti 1,68 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Tämän hetken tiedon mukaan tiedot muutoksista valmistuu keväällä 2014 ja järjestelmä otetaan käyttöön Tämä aikataulu saattaa muuttua. Rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, jotka tarkentuvat keväällä Neuvottelujen aikana käytettävissä olleen tiedon mukaan kevään 2014 kehysriihestä ei ole tulossa talousvaikutuksia Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan. Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Huomattavaa on, että Koulutuskeskus Salpauksen haasteet ovat samalla myös Yhteisten palveluiden haasteita. Tämä tulee ottaa huomioon myös nyt käytävien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt päätöksiä sopeuttamistoimista alkaen. Näistä tiedotettiin henkilöstöä henkilöstöinfossa sen jälkeen, kun henkilökohtaiset päätökset oli saatettu asianosaisten tietoon. Työnantaja tulee tekemään tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista mennessä. Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi lakkautettavien alojen osalta ei voida toteuttaa nyt päättyvien neuvotteluiden perusteella vaan neuvotteluita (myös henkilökohtaisia) ja päätöksiä tulee olemaan vuoteen 2016 asti. Lahden ammattikorkeakoulun osalta työnantaja tekee päätöksiä alkaen ja asti. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne Sekä vuoden 2013 että kevään 2014 yhteistoimintaneuvottelujen taustalla oli myös Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen tuotannollistaloudellinen tilanne. Yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluesityksessä ja neuvottelujen aikana tehdyissä tarkennuksissa viestittiin selkeästi, että neuvotteluissa käsiteltiin koulutusalojen lakkauttamisen ja vähentämisen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia, yksikköhinnan laskun aiheuttamia sopeuttamistarpeita sekä aikuiskoulutuksen kustannusten sopeuttamista tulo-/myyntiennusteeseen ja että neuvottelut koskivat koko Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöä ja kaikkia toimintoja.

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot